Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: január 12-én órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea körjegyző Ivanics Attila képviselő Pintér János képviselő Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője legyen. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontként javaslom még felvenni: a Rétsági Általános Iskola farsangi báljának a támogatását, a Magyar Önkormányzatok online enciklopédiájában történő megjelenés lehetőségét, a lombhulladék begyűjtésével kapcsolatos tájékoztatómat, a jazzfesztivál megrendezéséhez a víziszínpad biztosítását, valamint a bánki nyár rendezvénysorozat támogatására benyújtandó pályázathoz a saját erő biztosítását. A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. Települési szennyvíztisztítás megvalósíthatósági tanulmány készíttetése, beérkezett árajánlatok 2. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosítása; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szakmai programjának elfogadása 3. Rétság Általános Iskola farsangi rendezvényének támogatása 4. Magyar Önkormányzatok online enciklopédiájában történő megjelenés 5. Lomhulladék begyűjtés - tájékoztatás 6. Víziszínpad ingyenes használatba adása a jazzfesztivál rendezvényhez 7. Bánki Nyár pályázat benyújtása, önerő biztosítása 1. Napirend Települési szennyvíztisztítás megvalósíthatósági tanulmány készíttetése, beérkezett árajánlatok Októberi testületi ülésünkön döntöttünk arról, hogy a települési szennyvízkezeléssel kapcsolatban megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére árajánlatokat kérünk szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező gazdasági társaságoktól, hogy segítsenek az önkormányzatnak abban, hogy ezt a problémánkat a lehető legjobban tudjuk megoldani. A megkeresésre négy ajánlat érkezett vissza. Elképzelhető, hogy a márciusi testületi ülésre egy komplett, kész anyagot tudunk készíttetni és tárgyalni, és időben tudunk dönteni a merre továbbról. A Plantor Kft. adta a legjobb árajánlatot. Megkerestem a képviselőjüket, mit is jelentenek ezek a 1

2 mondatok. Ezzel kapcsolatosan minden ügyintézést, előkészítést vállalnak. Várom a véleményeiteket az előterjesztéssel kapcsolatban! Az árajánlatokban óriási árkülönbségek vannak. Utána néztem egy családi szennyvíztisztító telep Ft körül van, bár utána kevés a költség, de ezt egyszerre kifizetni nagyon sok. Láttam dolgozni a szolnoki céget, szerintem ennél kellene maradni. Tartalmában mindhárom ajánlat ugyan olyan jó tudna lenni, de költség szempontjából nem mindegy. Ahogy múlik az idő, ez egyre nagyobb probléma lesz a településnek. Ez jelentős költséget fog jelenteni az önkormányzatra nézve. Arra gondolok, nem lehetne-e nekünk eldönteni, hogy melyik variációt szeretnénk megcsinálni. És akkor csökkenne a tanulmány elkészítésével kapcsolatos költségünk is, mert akkor csak arra az egyre kell elkészíteni, amit kiválasztunk. Hiszen van egy valamilyen szinten elkészült tervünk a szennyvíztelep korszerűsítésére, átalakítására. Akik azt az anyagot elkészítették, azok műszakilag leírták, hogy hogy gondolják a meglévő telep átalakítását, de a tervek beadása nem történt meg a Környezetvédelmi Felügyelőség felé. Azt a megoldást, amit ez a cég mondott, kitalált, 2008-ban elfogadhatónak találta a Felügyelőség. Ezt a műszaki megoldást a többi árajánlatban is olvasom. Torma Andrea körjegyző Ez benne volt az árajánlatot kérő megkeresben. Ha nem ott valósul meg szennyvíztisztítás, ahol most a kazettás lerakó van, akkor a szennyvíz telepet mindenképpen rekultiválnunk kell. Azon kellene gondolkodnunk, a lehetséges megoldások közül egyáltalán melyikre kérjük konkrét árajánlatot. Felmerült bennem a kérdés, célszerű-e egyáltalán ajánlatot kérni a rétsági és a romhányi elvezetésre, vagy pedig azt mondjuk - nem látjuk persze a számszaki részeket csak a meglévő telep átalakításában gondolkodunk. Oda kivonjuk a szennyvizet, elektromos vezetékeket kellene kiépíteni és megcsinálni azt a művet, amit a már elkészült anyag tartalmaz. Persze át kellene nézni, hogy egyáltalán lehetséges megoldás-e. Nehogy úgy járjunk, hogy mondjuk romhány felé megvalósítjuk az elvezetést és a tisztítást, annak költségét kifizetjük, aztán továbbra is itt marad a nyakunkon a kazettás rendszer, amit rekultiválnunk kell. Ez az árajánlat inkább arról szól, hogy tegyék elénk számszakilag, szakmailag a lehetőségeket, hogy tudjunk választani. Romhány vagy Rétság irányába, vagy pedig a meglévő szennyvíztelep átalakítása mellet dönteni tudjunk. Attól függetlenül, hogy ők javaslatot fognak tenni, nem biztos, hogy összességében nekünk az lesz a jó! Induljunk el, készítse elő, jöjjön és mondja el! Meg kellene nézni a rétsági honvédségi szennyvíztisztítót, mert az egy kicsi tisztító, nagyságrendileg hogy néz ki, hogy lehetne ilyet felépíteni. Csak megnézni, nem odavinni! Telefonon beszéltem a Cifka Józseffel, és azt mondta, hogy nemrég terveztek Galgagutára egy szennyvíztisztítót, ami megvalósult, és esetleg olyan műszaki megoldásban is lehetne gondolkodni nálunk is. Szerintem le kellene egyeztetnünk egy időpontot, és közösen együtt elmenni és megnézni. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 2

3 lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot adó Plantor Kft-t bízzuk meg a települési szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szennyvízkezelés megvalósíthatósági tanulmányról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 1/2011. (I.12.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a településen keletkező szennyvíz kezelésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Kassai út 124.) tervező cég ajánlatát fogadja el. Az elfogadott tervezési díj: Ft + áfa. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bánk község szennyvízkezelésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a Plantor Kft. ajánlatának megfelelő tervezési szerződést a Plantor Kft. illetékesével megkösse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2. Napirend Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosítása; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása Önkormányzatunk a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulás tagja. Megkerestek, hogy sok önkormányzat címe megváltozott és ezért az alapító okiratot is módosítani kell. Le fog járni a működési engedélyük, és ezért új szakmai programot kellett nekik készíteni. Az intézmény alapító okiratának módosítását, valamint a szakmai programot valamennyi tagönkormányzat képviselő-testületének el kell fogadni, és jóvá kell hagyni. 31 önkormányzatról van szó, és egyformán kell döntést hozni ez ügyben is. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, valamint a Szakmai Programját, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítását és a Szakmai Programot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 2/2011. (I.12.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának 2. számú módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okirata az alábbiak szerint módosul: 1. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 3

4 2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei: Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Székhely: 2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17. Telephelye: nincs 2. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 15. Az intézmény bélyegző felirata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szh.: 2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17. Pf.: 34. Tel./Fax: 06-35/ A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 17. Záró rendelkezések Az intézmény alapításának időpontja: november 30. A módosítás hatálybalépésének időpontja: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztett, Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szakmai Programját. Határidő: Felelős: azonnal polgármester 3. Napirend Rétsági Általános Iskola farsangi rendezvény támogatása A múlt évben Ft-tal támogattuk a rendezvényt, és én most is ennyit gondoltam. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Rétsági Általános Iskola farsangi báljára Ft támogatást nyújtsunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a rétsági általános iskola farsangi bál támogatására irányuló javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 3/2011. (I.12.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Általános Iskola farsangi rendezvényét Ft-tal támogatja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4. Napirend Magyar Önkormányzatok online enciklopédiájában történő megjelenés Mai napon kaptuk ban ezt az anyagot. Minden évben megjelenik ez az enciklopédia, most már online is. A négy évre, Ft + áfa a díja, 2-3 oldalnyi anyag 4 fotóval jelenhetne meg. Foglalkozzunk vele, vagy sem? Ha engem kérdeztek, szerintem ne! 4

5 Van saját honlapunk! Köszönjük, ne kérjük! További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elutasítsuk a Magyar Önkormányzatok online enciklopédiájában történő megjelenést, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Magyar Önkormányzatok online enciklopédiájában történő megjelenésről szóló lehetőséget, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 4/2011. (I.12.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Önkormányzatok online enciklopédiájában térítés ellenében való megjelenési lehetőséget az önkormányzat nehéz és szűkös anyagi helyzetére való tekintettel nem kívánja igénybe venni. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. Napirend Lombhulladék begyűjtés - tájékoztatás A képviselő-testület döntése értelmében 2010-ben bevállaltuk a lombhulladék összegyűjtését, kezelését. Nem kis mennyiséggel szembesültünk. Három lehetőség kínálkozott: itt helyben ledaráljuk, és elvisszük Nógrádmarcalba, vagy az egészet eltüzeljük. Kicsit rosszul eset a Településfejlesztési Bizottság Elnökétől a megjegyzés, miszerint felelőtlen, nem jól átgondolt volt ennek a lebonyolítása. Előzetesen kértünk árajánlatot. Két lehetőség volt, Nógrádmarcal, és Gödöllő, ahonnan az aprításhoz szükséges gépet tudtuk volna bérelni. Megkaptuk a számlát, és én elmondtam, hogy ez még nem a végleges számla, ami bruttó Ft-ról szólt. Azóta többször beszéltem Gyenes Szilárd úrral, és született ez ügyben egy levél is. A levelet a polgármester felolvasta, mely jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület megnézte a számlát. Nekem, személy szerint ebben nem kevés munkám, energiám volt benne. Végtelenül sajnálom, ha nem értettél meg! A jóindulatodat és azt, hogy megoldjuk a dolgot, én nem vonom kétségbe, de a Ft mindenkit hanyatlökött. Én akkor úgy éreztem, hogy egy ekkora kifizetést végzünk testületi döntés nélkül. Aztán meg még azt is hallottam, hogy a mi gépkocsink hordta össze az anyagot. Valahogy találjuk meg az a pontot közted és köztem - vagy akik másképp gondolkodnak ahogy együtt lehet működni, mert ez a Ft-os munka megrendelése úgy történt, hogy igazából mi nem tudtunk róla. Ha téged ez bánt vagy sért, sajnálom, én nem akarlak téged bántani. De ez így jött ki, hogy volt ez a számla, és nem tudtunk róla, hogy egy ekkora összegű munkát megrendeltünk. Ez tény és való, hogy senki nem tudta, amikor bevállaltuk, hogy mennyire sok lesz ez a mennyiség. Én azt mondom, hogy ez egy megoldandó feladat volt, ez ennyibe került. Persze én sem gondoltam, hogy ez ennyibe fog kerülni. Én ezt nem vitatom, hogy ezt meg kell csinálni, de a jövőre nézve valamilyen megoldást ki kell találni, hogy testületi döntés legyen ilyen kifizetések mögött. Pintér János képviselő A két számla közötti különbség durván Ft. Hogy mernek akkor kiadni ilyen hibás számlákat? Akkor ott baj van! 5

6 Ft-ot Nógrádmarcal engedett el, az első számlában ez nem is volt benne. Azt tudtuk, hogy az aprítógép Ft-ért jön el óránként. A másik autó, amelyik összegyűjtötte a leveleket, az Ft, legközelebb ezt át kell nézni technológiailag is, hogy így kell-e megoldani. Erre az évre ezt át kell gondolni! Például leteszünk egy konténert, és abba gyűjtjük folyamatosan a zöld hulladékot. Kistérségen belül pedig próbálunk szerezni néhány települést magunk mellé, és veszünk egy aprítógépet, és az összegyűjtött fahulladékot összegyűjtjük. Esetleg elgondolkodunk olyan vegyes tüzelésű kazánban, amiben ezt a fahulladékot el lehet égetni. Beszélni kellene a Zöld Híddal is, ők mit javasolnak. Nem tudom, milyen állapotban van a rétsági hulladékgyűjtő sziget? A jegyző asszony és én holnap tárgyalunk a Zőld Híd Kft. kereskedelmi igazgatójával, a szerződéssel kapcsolatban. A felmerült kérdésekre a válaszokat tisztázni kell. Megkérdeztem, mikor indul be a rétsági hulladékudvar, még nem tudják. Annyit tudok, hogy hamarosan megjelenik egy hírlevél, amiben szerepel majd egy nyilatkozat, amit vissza kell küldeni nekik, hogy ki mit vállal. A zsákok elkészítése folyamatban van, amit majd a boltokban lehet megvásárolni. Tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy korán tegyék ki a kukákat, mert hétfőn hatkor már jártak, és alig volt kint kuka. Készítünk szórólapokat, hogy innentől reggel 6-óráig ki kell rakni a kukákat. Minden házba ki lesz küldve ez az értesítés, a boltoknál pedig már ki van rakva. Az a gondolat nem rossz, amit a Tibi mondott, hogy tegyünk ki egy konténert. Itt az a gond, hogy személykocsival hajlandóak-e majd az emberek a konténerhez vinni a rőzse kötegeket. Én bevállaltam volna, hogy eltüzelem. Csak szalmát lehet égetni, és be kell jelenteni a tűzoltóságnak! Hulladékot nem lehet égetni külterületen. Hallottam olyat, hogy állítólag jövőre semmit nem lehet égetni. 6. Napirend Víziszínpad ingyenes használatba adása a jazzfesztivál rendezvényhez Megkeresett a Tó-Hotel, hogy a jazzfesztiválhoz eddig ingyenesen biztosítottuk a víziszínpadot, de az erről szóló testületi határozat csak 2010-ig szólt. Szeretne pályázatot benyújtani, ezért kéri, hogy továbbra is biztosítsuk a víziszínpadot és a lelátót a rendezvényéhez. Azt gondolom, hogy most is a mostani testületi ciklus végéig, tehát 2014 június végéig biztosítsuk az ingyenes használatot. Hozzászólás, kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a jazzfesztivál megrendezéséhez továbbra is, június végéig ingyenes biztosítsuk a víziszínpadot és lelátót, valamint az elektromos áramot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a jazzfesztivál rendezvényhez ingyenes víziszínpad és lelátó használatára irányuló megkeresést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 5/2011. (I.12.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete kijelenti, hogy továbbra is hozzájárulását adja a Swing Jazz Kultúráért Alapítvány és az alapítvány 6

7 főtámogatójának, a Tó-Hotel Kft. (1185 Budapest, Rimaszombat u. 11.) szervezésében megvalósuló, Louis Armstrong Jazzfesztivál bánki víziszínpadon történő hagyományos megrendezéséhez. A képviselő-testület a jazzfesztivál megrendezéséhez 2014-ig minden év június utolsó hétvégéjén a bánki víziszínpad és lelátó, valamint a rendezvényhez szükséges elektromos áramforrást és fogyasztást térítési díj nélkül biztosítja, tekintettel arra, hogya jazzfesztivál színvonalas programja a bánki kulturális élet és a Bánki Nyár rendezvénysorozat kínálatát színesíti, ezáltal a megrendezéséhez az önkormányzatnak fontos kulturális és idegenforgalmi érdeke fűződik. Ennek ellentételezéseként a bánki Louis Armstrong Jazzfesztivál a Bánki Nyár rendezvénysorozat valamennyi plakátján, prospektusán a programsorozat nyitó programjaként megjelenítésre kerül, valamint a jazzfesztivál szervezői által a fesztiválhoz kapcsolódóan megjelenített valamennyi prospektuson, plakáton és reklám anyagon Bánk Község Önkormányzata, mint a jazzfesztivál támogatója, és a Bánki Nyár többi nagy rendezvénye megjelenítésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Louis Armstrong jazzfesztivál szervezőivel a fentieknek megfelelően a megállapodást megkösse. Határidő: folyamatos június 30. Felelős: polgármester, körjegyző 7. Napirend Bánki Nyár rendezvényhez támogatásra irányuló pályázat benyújtása, önerő biztosítása Lehetőség van arra, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által rendezvények támogatására kiírt pályázati felhívásra a Bánki Nyár rendezvényeinek támogatására pályázatot nyújtsunk be. Összesen legfeljebb három rendezvényhez lehet támogatást kérni. Mi három nagyobb rendezvényünkre, a Sziget Színház előadására, a Republic koncertre és az augusztus 20-ai rendezvényre gondoltunk. Az elkészített költségvetés szerint 1,7 millió Ft bevétellel terveztünk, és 2 millió Ft támogatást kérnénk, és akkor ehhez vállalnunk kell Ft önerő biztosítását. A pályázat benyújtási határideje január 28. Hozzászólás, kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Bánki Nyár rendezvénysorozat három rendezvényének támogatására pályázatot nyújtsunk be, és ehhez Ft önerő biztosítását vállaljunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Bánki Nyár rendezvényeinek támogatására irányuló pályázat benyújtásának lehetőségét és az önerő biztosítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 6/2011. (I.12.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális alap Közművelődési Szakmai Kollégium által olyan közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatalos művészeti találkozók; városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai programok megrendezésére (Altéma kódszáma: 2008) kiírt pályázati felhívásra a Bánki Nyár 2011 rendezvénysorozat támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat célja: Bánki Nyár 2011 programsorozat megrendezése A rendezvény megvalósulási helye: Bánk, 128 helyrajzi szám, Víziszínpad Rendezvények: július 23. Honfoglalás című rockopera Sziget Színház előadásában augusztus 13. Republic együttes élő koncertje 7

8 2011. augusztus 20. Szent István napi ünnepi műsor (Turay Ida Színház előadása, tüzijáték, utcabál) A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés adatok Ft-ban év Saját forrás Hitel - Támogatásból igényelt összeg Egyéb támogatás (nevesítve) - Egyéb forrás (rendezvények bevétele) Összesen A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánki Nyár 2011 rendezvénysorozat megvalósításához a saját forráson és a rendezvények bevételén felül szükséges forrás biztosítására a Nemzeti Kulturális Alap forrásból történő állami támogatás igénybevétele céljából - nyújtsa be a pályázatot az illetékes szervhez. Határidő: január 28. Felelős: polgármester, körjegyző Egyebek Áldatlan állapotok vannak a Tó Hotel építkezése kapcsán. Sáros az egész út. Legalább le lehetne mosni az utat. Mossák le! Én úgy gondolom, rendbe fogják rakni. A másik, hogy a temetés ideje alatt is folyamatosan dolgoztak. Volt hangosítás is temetésen, miért nem használták? Van egy őszre iskolaköteles korúvá váló gyermek a faluban, és nem jár óvodába. Állítólag beteg, de úgy hallottam, hogy sokszor a betegségre fogják a hiányzást, és az édesanya támogatja ebben a gyereket, aki nem akar óvodába járni. A családsegítőnek meg kell nézni! Pintér János képviselő A vasút melletti szolgálati házról, ha mondanál pár szót! 8

9 Beszéltünk a vasút melletti házról, tájékoztatásként elmondanám, hogy a MÁV illetékeseivel kint voltunk megnézni a lakást, ott volt a Pintér Jani bácsi és a Nagy Attila. Megnéztük, ahhoz képest, amiben a Siposék most laknak, sokkal jobb állapotú. Biztos, hogy kellene rákölteni. Annyi kiderült, a vízóra le van véve, az áram le van kapcsolva, amit vissza lehetne kapcsolni. Ferivel már beszéltem, ha úgy kapnánk meg, hogy nem kellene bérleti díjat fizetni érte, akkor ők bevállalnák, hogy az ott lakás fejében a ház környékét rendben tarják. Szeretném megpróbálni megkeresni a mostani lakóházuk tulajdonosait, örökösöket, hogy itt a lehetőség, hogy a Feriék kiköltözzenek. Jani bácsi szerint fél millió forintból rendbe lehetne hozni a vasutas házat. Feltenném a tulajdonosoknak, hogy ennyit megérne-e nekik, hogy a Feriék kiköltözzenek onnan? Nem egyszerű eset! Az önkormányzatnak odaadnák használatra a vasutas házat, de tulajdonba nem. Nekünk kell írni egy megkeresést feléjük, megfogalmazva, hogy pénzbeli bérleti díjat nem akarunk érte fizetni, hanem a használatért a területet rendbe tartanák. Akkor is jobban jár a MÁV, ha rendbe tesszük és az állagmegóvás is megtörténik, mint így, hogy ott megy tönkre. Ivanics Attila képviselő A MÁV részéről annyit mondtak, hogy ők örülnének a legjobban, ha mi ezt így átvennénk. Torma Andrea körjegyző Nekem az az aggályom a jövőre nézve, hogy mi van akkor, amikor majd egyszer a MÁV azt mondja: eddig és ne tovább, akkor hajléktalanok lesznek? És a hajléktalanokkal mit fogunk csinálni? Ivanics Attila képviselő A vasúnak szerintem belátható időn belül erre az ingatlanra nem lesz szüksége. További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. K.m.f. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző A jegyzőkönyv hiteles. Lomen János képviselő 9

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. május 27-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. szeptember 24. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. JEGYZŐ KÖNYV-e Közmeghallgatásról és falugyűlésről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének. JEGYZŐ KÖNYV-e Közmeghallgatásról és falugyűlésről Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének JEGYZŐ KÖNYV-e Közmeghallgatásról és falugyűlésről Készült: 2014. április 24-én 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről. Közmeghallgatás

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben