TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEMI TEVÉKENYSÉGET KIJELÖLÉS ÚTJÁN FOLYTATÓK RÉSZÉRE január 23.

2 Tisztelt Kijelöltek! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató célja a kijelöléssel kapcsolatos tudnivalók rövid összefoglalása a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységet kijelölés útján folytatók részére. Az általános tájékoztató összeállítása a január 23. napján a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló évi CXXXIV. törvény hatályos rendelkezései, valamint a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései és a Kijelölési okirat tartalmi elemei alapján történt. A speciális esetekkel összefüggő kérdéseit az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) ügyfélszolgálati irodájában, az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségein és elektronikusan a weboldalon közzétett en eléretőségeken keresztül teheti fel. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató az ND Nonprofit Zrt. weboldalán (www.nemzetidohany.hu) is megtalálható. Sikeres munkát kívánva, ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Jelen tájékoztató annak kiadási napján hatályos jogszabályok, valamint a Kijelölési okirat alapján készült.

3 Tartalom I. Tájékoztatás az ND Nonprofit Zrt. által feljogosított, azaz kijelölt személyek dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységéről... 3 II. A Kijelölés időtartama... 3 III. A Kijelölés területi hatálya... 4 IV. A Kijelölés alapján gyakorolható dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységre vonatkozó előírások... 4 Értékesítési hely... 4 Értékesíthető termékek... 4 Arculat, megjelenés... 4 Ellátási kötelezettség... 5 Készletnyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás... 5 Fiatalkorúak védelme... 6 Tevékenység végzésre vonatkozó egyéb kötelezettség... 6 V. Árrés... 7 VI. Díjfizetési kötelezettség

4 I. Tájékoztatás az ND Nonprofit Zrt. által feljogosított, azaz kijelölt személyek dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységéről A dohánytermékkel való ellátás valamennyi településen történő zavartalan biztosításának érdekében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 10. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az ND Nonprofit Zrt. a dohánytermékkel ellátatlan településeken dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására jelölt ki olyan személyeket, akik az adott településen korábban is dohánytermék-értékesítéssel foglalkoztak. II. A Kijelölés időtartama A kijelölés alapján folytatandó tevékenység alapfeltétele a kijelölésről szóló okiratnak az ND Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és a Kijelölt általi aláírása, valamint a kijelölésnek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter általi jóváhagyása. A Kijelölt tevékenységét a Nemzeti Fejlesztési Miniszter jóváhagyása után kezdheti meg. A Kijelölt dohánytermék-kiskereskedő tevékenysége megkezdésének a vámhatósági engedély megléte nem feltétele, tehát a kijelölési okirat miniszteri jóváhagyását követően a tevékenység gyakorlásához a Kijelöltnek nem szükséges vámhatósági engedélyt beszereznie. A Kijelölt személy a kijelölés alapján a tevékenység végzésére ideiglenes időtartamra, legfeljebb az adott településre ismételten kiírt új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírásáig jogosult. Ha az állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot az ND Nonprofit Zrt. által feljogosított személy, azaz Kijelölt útján gyakorolja, és a pályázat eredménytelensége esetén kiírt új pályázat is (amely kiírására és az eredményhirdetésre az eredménytelenség megállapításától számított 6 hónap áll a Kiíró rendelkezésére) bármely okból eredménytelen, úgy az új pályázat eredménytelenségének kihirdetését követő 12 hónapon belül kell legkésőbb új pályázatot kiírni. A kijelölés bármikor, indokolás nélkül írásban visszavonható, és arról a Kijelölt személy is bármikor jogosult lemondani. A kijelölés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén Kijelölt személy köteles a dohánykereskedelmi jogosultságának a kijelölés alapján történő gyakorlásával azonnal felhagyni és a kijelölési okirat eredeti példányát az ND Nonprofit Zrt. részére visszaküldeni. A kijelölés ND Nonprofit Zrt. által történő visszavonásáról az ND Nonprofit Zrt. írásban értesíti a Kijelöltet. 3

5 III. A Kijelölés területi hatálya A kijelölés alapján a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenység kizárólag a kijelölésben meghatározott település közigazgatási területén belül gyakorolható. IV. A Kijelölés alapján gyakorolható dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységre vonatkozó előírások Értékesítési hely A kijelölés értelmében a dohánytermék értékesítését a Kijelölt dohánytermék-kiskereskedő nem kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő dohányboltban, hanem attól eltérő üzlethelyiségben is folytathat azzal a kikötéssel, hogy az ilyen üzletben a dohánytermékek értékesítését kizárólag elkülönített helyen, azaz az üzlet térben leválasztott helyiségrészén belül lehet folytatni. Az elkülönített hely akkor minősül térben leválasztott helyiségrésznek, ha az az üzlet más részeitől legalább mozgatható vagy rögzített, nem átlátszó térelválasztóval, így különösen paravánnal, vagy függönnyel leválasztva elkülönül. Értékesíthető termékek A Kijelölt a dohánytermék értékesítését nem kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő dohányboltban, hanem attól eltérő üzlethelyiségben is folytathatja, így az értékesíthető termékek köre nem korlátozódik a dohányboltban értékesíthető termékköre, hanem az üzlethelyiségében bármilyen termék értékesíthető. Fontos azonban, hogy a dohánytermékek értékesítését kizárólag elkülönített helyen végezheti. Hasznos tudnivaló még, hogy cigarettapapír-lapot, cigarettapapír-hüvelyt, illetve dohánylevél-töltőt január 1. napjától kizárólag dohányboltban, elkülönített helyen és kijelölt által működtetett üzletben lehet értékesíteni! Ennek az ellenőrzése, felügyelete a vámhatóság hatáskörébe tartozik. Jogellenesen értékesített cigarettapapír-hüvely, illetve cigarettapapír-lap minden darabja után 500 forint, dohánylevél-töltő minden darabja után 15 ezer forint jövedéki bírság szabható ki a vámhatóság részéről. Arculat, megjelenés A Kijelölt dohánytermék-kiskereskedő köteles a kijelölés időtartama alatt az előírt és megjelölt a kijelölés mellékleteként becsatolt műszaki leírásnak és ábrás képi rajznak mindenben megfelelő 18-as karikát és a Nemzeti Dohánybolt feliratot a jogszabályi előírások szerint, azaz az elkülönítést biztosító térelválasztón feltüntetni úgy, hogy az az üzletből látható legyen, akár úgy is, hogy az említett felirat a kijelölt üzlethelyiség külső felületén kerül elhelyezésre. 4

6 Ellátási kötelezettség A kijelölés alapján a kijelölés időtartama alatt a Kijelöltet ellátási kötelezettség terheli, azaz köteles legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán át a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az általa üzemeltetett üzletet nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni). Készletnyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás A kijelöltek a készletnyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségüknek egyszerűsített módon is eleget tehetnek. Ennek értelmében az adatszolgáltatási kötelezettségnek havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell eleget tenni, elektronikus vagy postai adatközlés útján. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek többféle módon is eleget lehet tenni: Egyszerűsített adatszolgáltatás (jogszabály alapján kötelező minimális adatszolgáltatás) o postai úton történő továbbítással az ND Nonprofit Zrt. nyomtatott formában a kijelölési okirathoz mellékelt tájékoztató mellékleteként megküldi az egyszerűsített adatszolgáltatás nyomtatványát, mely fénymásolható, illetve letölthető formában is megtalálható a ND Nonprofit Zrt. honlapon. A kitöltött dokumentumot minden hónap 5 napjáig meg kell küldeni az ND Nonprofit Zrt. részére 1398 Budapest, Postafiók 562. postacímre. o elektronikusan útján A ND Nonprofit Zrt. honlapjáról letölthető excel file-t a forgalmi adatokkal feltöltve minden hónap 5. napjáig a címre kell eljuttatni. Online adatszolgáltatás Amennyiben a Kijelölt rendelkezik már minősített készletforgalmi szoftverrel, az ND Nonprofit Zrt. továbbra is fogadja az adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéseként az online adatszolgáltatást, ebben az esetben az egyszerűsített adatszolgáltatás sablonját nem kell külön megküldenie a ND Nonprofit Zrt. részére. Az adatközléshez szükséges nyomtatványt és annak kitöltési utasítását az ND Nonprofit Zrt. a jogszabályi előírásoknak megfelelően weboldalán elérhetőségen közzétette. 5

7 Fiatalkorúak védelme A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy a fiatalkorú dohánytermékhez ne jusson. Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni. Amennyiben a fogyasztó az életkorát a fent leírtak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. Ameddig a felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más e törvény alapján a dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem. Abban az esetben, ha a felszólított fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a rendőrhatóság intézkedését kérheti. A dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék értékesítését megtagadni abban az esetben is, ha annak gyanúja merül fel, hogy a nem fiatalkorú fogyasztó a dohányterméket fiatalkorú részére történő továbbadás céljából kívánja megvásárolni. Tevékenység végzésre vonatkozó egyéb kötelezettség Kijelölt személy a tevékenységet saját költségén végzi saját kockázatára és kárveszélyviselés mellett, saját felelősségére és a szükséges anyagi forrásokat maga köteles biztosítani. A kijelölés alapján végzett tevékenységgel összefüggésben vagy annak során okozott bármely károkért Kijelölt személy köteles helytállni, azért sem a Magyar Állam, sem az ND Nonprofit Zrt. semmilyen módon nem felel; Kijelölt személy sem a Magyar Államtól, sem az ND Nonprofit Zrt-től nem követelhet semmilyen díj vagy költség megtérítését jelen kijelöléssel összefüggésben. Kijelölt személyt a kijelölés szerinti jogosultsággal kapcsolatosan rendelkezési jog nem illeti meg, így különösen, de nem kizárólagosan: nem ruházhatja át, annak gyakorlását nem engedheti át, nem terhelheti meg, biztosítékba nem adhatja és más gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként nem viheti be. A Kijelölt köteles a jogosultság gyakorlása során valamennyi hatályos jogszabályi előírást, különösen az Fdvtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartani. A Kijelölt személy kizárólag az Fdvtv. és a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően értékesíthet dohányterméket. A Kijelölt köteles gondoskodni arról, hogy a vonatkozó jogszabályokat az általa alkalmazott munkavállalók vagy egyéb foglalkoztatottak is ismerjék és betartsák. 6

8 V. Árrés A dohánytermék kiskereskedő, így a Kijelölt személy is az Fdvtv. 15/A. -ában megjelölt kiskereskedelmi árrésre jogosult. A legkisebb kereskedelmi árrés mértéke a dohánytermék adókkal nem csökkentett kiskereskedelmi eladási árának tíz százaléka. VI. Díjfizetési kötelezettség Tekintettel arra, hogy kijelölés esetén a dohánytermék értékesítést az állam az ND Nonprofit Zrt. által erre külön feljogosított személy útján gyakorolja, a Kijelölt személyt dífizetési kötelezettség a dohánytermékkel történő ellátás biztosításáért nem terheli. 7

9 A tájékoztatót összeállította: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2012. évi CXXXIV. törvény. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről A jogszabály (2014.I.13.) napon hatályos állapota 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről Az Országgyűlés - elsősorban annak érdekében,

Részletesebben

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE MAGYARORSZÁG NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELEMI JOGOSULTSÁG

Részletesebben

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE NYILVÁNOS KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE MAGYARORSZÁG NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELEMI JOGOSULTSÁG

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE 57 SZERZŐDÉSSZÁM: KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére amely létrejött egyrészről Név:

Részletesebben

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS DOHÁNYTERMÉK KISKERESKEDELMI JOGOSULTSÁG ÁTENGEDÉSÉRE I. ELŐZMÉNYEK 1.) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV.

Részletesebben

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról

T/2081. számú. törvényjavaslat. a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2081. számú törvényjavaslat a dohánytermék-kiskereskedelem integrált ellátásához szükséges egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI

NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI NEMZETI DOHÁNYKERESKEDELMI NONPROFIT ZRT. TÁJÉKOZTATÓ NEMZETI DOHÁNYBOLT NYITÁSÁHOZ ÉS ÜZEMELTETÉSÉHEZ 2013. május 14. Tisztelt Ügyfeleink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen általános tájékoztató

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 Megnyitás A Jogosult, illetve a Koncessziót gyakorló kizárólag a Területen (Budapest esetében a Kerületen) belül folytathatja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet! 2000 fő alatti településen

Részletesebben

T/2080. számú. törvényjavaslat

T/2080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2080. számú törvényjavaslat a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Seszták

Részletesebben

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május

A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május A dohánytermékek kiskereskedelmét érintő aktualitások 2015. május Szabó József pénzügyőr százados osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Jövedéki Főosztály Az előadás felépítés 1. Dohánybolt

Részletesebben

A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége

A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A trafikokat érintő koncesszió jogi szabályozása és gazdasági jelentősége Belső konzulens: Dr. Szekeres Diána PhD Külső konzulens: Horváth László

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vállalkozási és felhasználási típusú szerződéseihez I. Általános rendelkezések, fogalmak 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT.

NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ ZRT. A HITELSZERZŐDÉSBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEIKNEK ELEGET TENNI NEM TUDÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK LAKHATÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXX. TÖRVÉNY ALAPJÁN A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ

Részletesebben

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti.

b) ÁSZF : jelen általános szerződési feltételeket jelenti. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Soron Magyarország Alkusz Kft-vel a www.soron.hu, www.enbiztositasom.hu és a www.myrisk.hu honlapokon keresztül kötött alkuszi szerződésekre 1. DEFINÍCIÓK a) Alkuszi Szerződés

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Az ÁSZF készítésének dátuma: 2008. január 01. Az ÁSZF utolsó módosításának dátuma: 2011.

Részletesebben

B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE. 2013. augusztus

B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE. 2013. augusztus KERESKEDELMI B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE 2013. augusztus ÉLET Kereskedelmi Élet 2013. augusztus Megyei szervezetünk ezúton már 2. alkalommal hírlevél

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az LA Pénztárgép Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Forgalmazó), és a Forgalmazó által a NAV elektronikus

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben