A Képviselő-testület december 18-i ülésének határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2013. december 18-i ülésének határozatai"

Átírás

1 A Képviselő-testület december 18-i ülésének határozatai 505/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét. 506/2013. (XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a nyílt ülés hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét. 507/2013. (XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a nyílt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Beszámoló az előző üléseken hozott határozatok végrehajtásáról 2. Beszámolók dr. Répás József polgármester Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető Huszty Sándorné TICS vezető 3. Rendeletek felülvizsgálata a. szociális ellátásokról szóló rendelet b. gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet c. köztisztasági rendelet d. temetkezési szolgáltatásról szóló rendelet e. térítési díjakról szóló rendelet f. kéményseprésről szóló rendelet g. víziközmű-szolgáltatásról szóló rendelet dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke Petőné Horváth Éva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 4. Pályázat hivatali informatikai fejlesztésre Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke 5. TISZK megállapodás módosítása dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke dr. Szabó Attila, a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke 6. Ingatlanértékesítésre benyújtott pályázat elbírálása Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke 7. Döntés a Rákóczi úti piac felújításával kapcsolatos ideiglenes intézkedésekről Gerecz Attila, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke 8. Bizottsági jegyzőkönyvek Előadó:Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke

2 Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke 9. Egyebek 508/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a MIR-KER Kftnek a kiskunlacházi 0579/46, 0579/49 és 0579/50 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására benyújtott ajánlatát, mivel a megajánlott ár sokkal alacsonyabb, mint az ingatlanok forgalmi értéke. 509/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 510/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Répás József polgármester beszámolóját. 511/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja dr. Vancsura Tamásné közalkalmazott nyugdíjazás iránti kérelmét, és úgy dönt, hogy a felmentési idő felére mentesíti a munkavégzés alól. 512/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni dr. Vancsura Tamásnénak a Kiskunlacháza egészségügyi ellátása érdekében végzett 27 éves munkáját. 513/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető beszámolóját az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetéről. 514/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Sződi Károly igazgatási és jogi osztályvezető beszámolóját.

3 515/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Huszty Sándorné TICS vezető beszámolóját. 516/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja beszámolóját. 517/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KMOP számú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra c. pályázati kiírásra. Az igényelt összeg Ft. azaz hatmillió-háromszázegyezer-hétszázhat forint. Határidő: december /2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KLIK Ceglédi Tankerülete, valamint a Dabas Város Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Gyömrő Város Önkormányzata és Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata közötti Megállapodást, a jelen határozat melléklettét képező tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 519/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiskunlacházi 0505/17 helyrajzi számú, 1262 m2 nagyságú, 1,75 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlan vonatkozásában elfogadja Balla János 2347 Bugyi, Bajcsy-Zsilinszky z. 14. szám alatti lakos Ft-os ajánlatát és értékesíti az ingatlant ajánlattevő részére. Felkéri a Hivatalt és az ajánlattevőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: december /2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi úti piac felújításának idejére, a munkaterület átadásától az új létesítmény használatbavételéig a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár parkolóját (732/2 hrsz) jelöli ki piaci árusítás céljára Határidő: a munkaterület átadása 521/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a felkéri a Polgármsteri Hivatalt, hogy a Település- és Intézményfenntartó Csoport útján gondoskodjon a 732/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezésre kerülő ideiglenes piac területén szemétgyűjtő konténer és WC elhelyezéséről, továbbá az üzemeltetési feladatokat a munkaterület átadásától az új létesítmény használatbavételéig lássa el. Határidő: a munkaterület átadása

4 522/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 471/2013.(XI.27.) számú határozatban meghatározott piaci helyfoglalási díjakra a munkaterület átadásától az új létesítmény használatbavételéig 50 %-os kedvezményt biztosít az árusok részére. Határidő: a munkaterület átadása 523/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a 3300 hrsz-ú ingatlan megosztására vonatkozó megosztási vázrajzot, melynek költségei a leendő vevőt terhelik. 524/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy évben a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei kistérség településeivel együttműködve kívánja ellátni. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását, megbízási szerződés alapján Szigetszentmiklós Város Önkormányzata látja el. A gyérítés az előző évből megmaradt összeg terhére, ezen összeg erejéig történjen. A gyérítésbe bevont területek nagysága: légi: 200 ha (2-4 alkalom) földi:50 ha (2-4alkalom) biológiai (Ráckevei kistérség területén teljes területén) 500 ha (1-2 alkalom) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 525/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecsedi-Vill Bt., Kiskunlacháza, Szentiványi u. 0650/19 hrsz. villamos ellátása, 22 kv-os szabadvezeték és a 22/0,4 kv-os oszlop tr. állomás létesítése kérelméhez tulajdonosi és közútkezelői kikötésekkel hozzájárulást ad, a hozzájárulást Ft+ÁFA, azaz Százötvenezer forint +ÁFA összegű kártalanítási összeg megfizetéséhez köti. 526/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ELMŰ- ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. részére a Jókai Mór utca 30/a (2038 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja azzal, hogy a hozzájárulást Ft+ÁFA, azaz Százötvenezer forint +ÁFA összegű kártalanítási összeg megfizetéséhez köti. 527/2013.(XII.18.) határozat 1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámlahitel felvételéről dönt, az alábbiak szerint: A hitel futamideje és rendelkezésre tartott összeg: január 10-től szeptember 30-ig Ft összeg 2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az általános és feladatmutatók szerinti és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

5 Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére. 3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy a hitel fedezete továbbá az OTP Bank Nyrt-vel december 3-án számon megkötött jelzálogszerződéssel alapított egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog. 4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 528/2013.(XII.18.) határozat 1. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete kezdeményezi az OTP Nyrt-nél fennálló, ÖB 8400/2013/ számú folyószámlahitel-szerződés módosítását, az alábbiak szerint: a) a Képviselő-testület kéri a december 5-én fennálló állománynak megfelelő, Ft összegű folyószámlahitel futamidejének meghosszabbítását december 31-ig, b) a Képviselő-testület kéri az a) pontban megjelölt hitel átalakítását december 31-i lejáratú működési hitellé. 2. Az a) és b) pont szerinti hitelek és járulékaik visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, az általános és feladatmutatók szerinti és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. Adós kötelezettséget vállal az a) és b) pont szerinti hitelek és járulékaik kölcsönszerződéseinek és engedményezési szerződéseinek megkötésére. 3. Az Önkormányzat mint zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy az a) és b) pont szerinti hitelek fedezete továbbá az OTP Bank Nyrt-vel december 3-án számon megkötött jelzálogszerződéssel alapított egyetemes keretbiztosítéki jelzálogjog. 4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az a) és b) pont szerinti hitelek visszafizetésének időtartama alatt a kért hiteleket és járulékait a futamidő évében a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelekre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügyletek egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződéseket és az engedményezési szerződéseket aláírja az Önkormányzat képviseletében. 529/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0318/25 és 0319/3 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vezetékjogi közérdekű használati jogi előzetes megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 530/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Peregi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesülettel a Peregi Udvar agroturisztikai honismereti szolgáltató tevékenység megalapozása címmel beadott pályázatához feltételként szabott Együttműködési megállapodás megkötését.

6 531/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező tartalommal megállapodást köt Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézetével laboratóriumi mintavételi együttműködésről. A Képviselő-testület az együttműködés keretében vállalja a mintavételi hely üzemeltetési költségeinek, a veszélyes hulladékok kezelésének, a mintavételeket végző egészségügyi dolgozó bérének és járulékainak finanszírozását, a helyettesítéséről való gondoskodást és biztosítását, valamint a minták és leletek szállítását, továbbá a leletek online átvételéhez és nyomtatásához szükséges informatikai fejlesztések költségeit. 532/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunlacháza nagyközség nemzeti vagyonáról szóló 17/2012.(VII.27.) önkormányzati rendelet 14. és 15. -aiban foglaltak alapján értékesítésre jelöli ki a Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi vagyonelemet: helyrajzi szám vagyonelem (művelési ág) forgalmi érték 0579/18 kivett beépítetlen terület Ft 0579/19 kivett beépítetlen terület Ft Határidő: december /2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv a zárt ülés hitelesítőjének elfogadja dr. Szabó Attila képviselő személyét. 534/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja Balogh Zoltán képviselő személyét. 535/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a zárt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 1. Átmeneti segély elutasítása miatt benyújtott fellebbezés elbírálása Petőné Horváth Éva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 2. Mezőőri járulék elleni fellebbezések dr. Galambos Eszter, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke 3. Döntés a DPMV Zrt. igazgatótanácsát érintő személyi változásokról 536/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete mint másodfokú döntést

7 hozó hatóság Brehovszki Éva 2340 Kiskunlacháza, Magyar u. 14. szám alatti lakos november hó 8. napján benyújtott fellebbezését megtárgyalta, a fellebbezést elutasítja és az elsőfokú döntést hozó hatóság /2013. számú határozatban hozott, átmeneti segély kérelmet elutasító döntését helybenhagyja. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja az Egészségügyi és Szociális Bizottságot mint átruházott hatáskörben elsőfokú döntést hozó hatóságot e határozatban hozott döntés fellebbezővel történő közlésére. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A kézhezvételtől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat felülvizsgálata kérhető a Budapest Környéki Törvényszéktől. A keresetet három példányban az elsőfokú döntést hozó hatóságnál, vagy a Budapest Környéki Törvényszéknél lehet benyújtani. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. Indokolás A fellebbezési eljárás során a képviselő-testület a rendelkezésre álló iratanyagból az alábbi tényállást állapította meg: Brehovszki Éva (a továbbiakban: fellebbező vagy kérelmező) 2340 Kiskunlacháza, Magyar u. 14. szám alatti lakos átmeneti segély megállapítására irányuló kérelmet terjesztett elő. Kérelmében előadta, hogy jövedelemmel nem rendelkezik, testvérével él közös háztartásban, akinek Ft-os nyugdíja van. Kérelme indokolásául előadta, hogy mindennapi megélhetéséhez lenne szüksége anyagi segítségre. A kérelmező vagyonnyilatkozatából megállapítható, hogy több ingatlan, ingatlanrész és személygépkocsi tulajdonosa. Ezek: Kiskunlacháza, Magyar u. 14. sz. alatti ingatlan (kérelmező ezt lakja, állandó lakóhelye) 1/1 tulajdoni hányada Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 132. sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányada Kiskunlacháza, Fácán u. 7. sz. alatti üdülőingatlan 1/10 tulajdoni hányada - 1 db Renault Thalia típusú, 2009-es gyártású személygépjármű - 1 db Kia Pregio típusú, 2008-as gyártású kistehergépjármű - A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) 4. (1) b) pontja alapján vagyonnak a következők minősülnek: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) 45. (1)- (4) bekezdései szerint: (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély pénzintézeti segélynek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható. (2) Az átmeneti segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülélő esetén annak 150%- ánál alacsonyabb nem lehet. (3) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az önkormányzat rendeletében meghatározott más ellátási formaként is nyújtható.

8 (4) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Az Szt. 4. (1) bekezdés b) pontja alapján b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 13/2011. (VI. 23.) sz. önkormányzati rendelet (R.) 20. (1)-(2) bekezdései a következőképpen rendelkeznek: 20. (1) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága kérelmező átmeneti segély kérelmét tekintettel kérelmező vagyoni helyzetére elutasította. Kérelmező - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. -ában biztosított jogával élve - a számára jogorvoslatra nyitva álló időben fellebbezést nyújtott be az első fokon eljárt hatóság döntésével szemben. Fellebbezésében a következőket adta elő: elismeri, hogy vannak a tulajdonában ingatlanok és személyautó is. Ennek ellenére vagyonnal nem rendelkezik, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal mindenre kiterjedő lefoglalással élt, és amíg az adóhivatallal nem sikerül megegyeznie, addig vagyontárgyaival nem rendelkezik. A foglalási jegyzőkönyveket azért nem csatolta, mert azokkal a POlgármesteti Hivatal is rendelkezik. Jövedelemmel nem rendelkezik. Kérte a Képviselő-testületet, hogy állapítsa meg részére az átmeneti segélyt. Az átmeneti segélyek tárgyában, mint önkormányzati hatósági ügyben az R. 6. (2) bekezdése alapján átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt. A Ket (1) bekezdése szerint az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A benyújtott jogorvoslati kérelem alapján indult fellebbezési eljárás során megállapítást nyert, hogy az első fokú döntést hozó hatóság nevezett vonatkozásában az átmeneti segély kérelemről a rendelkezésre álló adatokra figyelemmel a kérelem benyújtásakor hatályos Szt. és R. rendelkezései szerint, jogszerűen döntött. Kérelmező vagyoni helyzete nem igazolja, hogy a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdene, illetve amennyiben így lenne, vagyontárgyai hasznosításával ne tudna nehéz élethelyzetén javítani. Az első fokon eljárt hatóság /2013. számú határozatban hozott döntése megalapozott. A Ket (1) bekezdése szerint a másodfokú döntést hozó hatóság a döntést

9 helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. A kérelmező rendelkezésére álló vagyon összevetve a költségvetésben rendelkezésre álló szociális keret szűkösségével, a kérelmezők és rászorulók nagy számával nem indokolta, hogy az első fokon eljárt hatóság fellebbező élethelyzetét a létfenntartását veszélyeztetőnek, vagy időszakosan, esetleg tartósan létfenntartási gondokat okozónak ítélje meg. Mindezekért a másodfokon eljáró hatóság a /2013. számú határozatban első fokon hozott döntést a rendelkező részben foglaltak szerint helybenhagyta. A Ket (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljárás során hozott döntést a fellebbezővel a másodfokú döntést hozó hatóság az első fokú döntést hozó hatóság útján közli. Erre figyelemmel hívta fel a Képviselő-testület a döntésnek a fellebbezővel történő közlésére az Egészségügyi és Szociális Bizottságot. A fellebbezés lehetőségét a Ket (1) bekezdés f) pontja zárja ki, mely szerint a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket (2) bekezdése és 109. (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Az ügyintézési határidő megállapítása tekintetében a Ket. 33. (4) bekezdésében foglaltak az irányadóak, amely szerint, ha az eljáró hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben harminc napon belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül határoz. A fellebbezést november 8-én terjesztették elő, a következő rendes testületi ülésre december 18-án került sor. Fentiek alapján az ügyintézési határidő megtartásra került. Az Szt a alapján illeték-, illetve díjfizetési kötelezettség nem keletkezett, mivel a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. Tárgyi ügyben hozott döntéshez a Képviselő-testület hatáskörét az Szt. 45. (1) bekezdése és a Ket (1) bekezdése, valamint az R., illetékességét az Szt. 32/A. (1) bekezdés b) pontja állapítja meg. 537/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a DPMV Zrt. Közgyűlése felé Bukri Sándor igazgatósági tanácsi tag visszahívását az igazgatótanácsból. 538/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a DPMV Zrt. Közgyűlése felé, hogy a visszahívott igazgatótanácsi tag helyett Tóth Imre alpolgármestert delegálja az igazgatótanácsba. 539/2013.(XII.18.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Bukri Sándornak, a KUNÉPSZOLG Kft. volt ügyvezetőjének a településüzemeltetés érdekében végzett munkájáért.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 12-13 Határozatai: 234-243 T á r

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2003. (X. 17.) számú Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. október 22-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2003. (X. 17.) számú

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben