TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 16 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 22

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 16 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 22"

Átírás

1 TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 16 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 22 GONDOZÁSI KÖZPONT 28 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 34 KRÍZISAUTÓ 43 VAJDA 3 MENHELY 49 PRÁTER UTCAI NAPPALI MELEGEDŐ 54 MÓDSZERTAN 61 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 69 1

2 A évi munkájáról szóló beszámolóban szereplő fotókat Bazsa Tibor Zsolt, a fedőlapot Rózsavölgyi Mátyás, a szerzők megjelölésével feltüntetett verseket és grafikákat a Fedél nélkül alkotói készítették. KÖSZÖNJÜK, HOGY ENGEDÉLYEZTÉK MEGJELENÉSÉT. 2

3 BEVEZETÉS A működésének célja a fővárosban fedél nélkül élő emberek komplex szociális gondozása, reszocializálása. Szeretnénk a rászorulók helyzetét alapvetően megváltoztatni, veszélyeztetettségüket, kiszolgáltatottságukat csökkenteni, hajléktalan állapotukat lehetőség szerint megszüntetni. Alapítványunkat 1990 januárjában, a Blaha Lujza téren zajló hajléktalandemonstráció hatására hozta létre a Fővárosi Tanács VB és négy civil szervezet: a Szeta, a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, az Újpesti Családsegítő Központ, az Oltalom Karitatív Egyesület. A kuratórium elnöke Dr. Győri Péter, tagjai Csongor Anna és Tánczos Éva. Beszámoló a A kezdetektől figyeljük, kutatjuk és elemezzük a hajléktalansággal kapcsolatos társadalmi folyamatokat, az otthontalan emberek helyzetének változását, és igyekszünk ennek tapasztalatait a rászorulók változó igényeihez, szükségleteihez folyamatosan alkalmazkodva beépíteni tevékenységünkbe. Intézményeink működtetését három, szervezetileg és gazdálkodásában elkülönülő egység végzi. Az egyes egységekhez jelenleg a következő intézmények tartoznak: 1.) Gondozási Központ vezető: Kártyás Irén - Ügyfélszolgálati Iroda és Nappali Melegedő Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat - Fedél nélkül Hajléktalanok lapja - Szociális Szolgáltató Iroda - Gondozási Központ - Diszpécser Szolgálat - Krízisautó 2.) Práter Vajda 3 Egység vezető: Aknai Zoltán - Hajléktalanok Szociális Otthona - Éjjeli Menedékhely Lábadozó - Nappali Melegedő Európa Szoba Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat 3.) Módszertan Bp. VII. Kürt u. 4. Tel/fax: vezető: Sass Lajos Bp. VII. Kürt u. 4. Tel/fax: koordinátor: Kepe Róbert Bp. X. Mádi u. 15/a. Tel/fax: vezető: Gaál Mária Bp. VIII. Baross u. 41. Tel/fax: vezető: Kártyás Irén Tel: Bp. VIII. Vajdahunyad u. 3. Tel/fax: vezető: Bazsa Tibor Zsolt Bp. VIII. Práter u. 29/b. Tel/fax: vezető: Aknai Zoltán Bp. VII. Kürt u. 4. Tel/fax: vezető: Gurály Zoltán alapítványunk életében a változó társadalmi, gazdasági környezethez való alkalmazkodás, a kiútkeresés éve volt. Több új szolgáltatást, intézményt hoztunk létre, és korábban meglévő tevékenységet alakítottunk át annak érdekében, hogy az új típusú kihívásoknak meg tudjunk felelni. Alapítványunk szociális munkásai évek óta segítik otthontalan ügyfeleiket egészségügyi ellátásra való jogosultságuk rendezésében. Az egészségügyi intézményrendszer átalakítása miatt azonban a korábbinál jóval fontosabbá vált ez a tevékenységünk, a közvetlen segítségnyújtás mellett plakátokkal, szórólapokkal igyekeztünk felhívni ügyfeleink figyelmét a kérdéskör fontosságára, és annak érdekében, hogy segítsük ezzel kapcsolatos munkájukat, ügyintézési segédanyagot készítettünk a társszervezeteknél dolgozó kollegáink számára. A problémás eseteket igyekeztünk egyeztetni az OEP-pel, 3

4 illetve a témát többször tárgyalta a 10-ek tanácsa (Hajléktalanokat Segítők Budapesti Társasága) és kezdeményezésünkre a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács is szeptember 3-ától Kürt utcai és Práter utcai nappali melegedőinkben a késő délutáni órákban önkéntes munkatársak bevonásával hideg élelmiszert (szendvics, tea) osztunk a rászorulók számára. Ezzel hiánypótló szolgáltatást igyekeztünk létrehozni, hiszen az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az utcai étkeztetések adagszáma, és ebben az időszakban a nappali melegedők már nincsenek nyitva, míg az éjszakai szállások még zárva vannak. Szociális munkásaink tevékenységét a projektben esténként 2-5 önkéntes segíti, az elmúlt időszakban összesen ember működött közre a megvalósításban. Az év folyamán felújítottuk a Szentkirályi utcai Tégy az emberért Információs és Dokumentációs Központ helyiségét, melynek használati jogát a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatát elnyerve a Magyar Államkincstártól kaptuk meg. A Dokumentációs Központot a által vezetett, 12 társszervezetből álló konzorcium fogja működtetni. Tavasszal Együttműködéssel és képzéssel a hajléktalan emberek munkaerőpiaci reintegrációjáért címmel sikeres pályázatot nyújtottunk be az Európai Szociális Alap HEFOP pályázati felhívására. A szerződéskötést követően a programot 2007 szeptemberétől a Szentkirályi utcai ingatlanban valósítjuk meg, működéséről részletes beszámoló olvasható a 31. oldalon. A Szentkirályi utcai ingatlan a Feantsa-val való kétirányú kapcsolattartásunk helyszíne is ben is részt vettünk tevékenységében, jelen voltunk a Zaragozaban megtartott éves konferencián, melynek témája az otthontalan emberek foglalkoztatása volt, és a szervezet számára több alkalommal is szolgáltattunk adatokat a fedél nélkül élő emberek magyarországi helyzetéről 2007 második félévében 100 férőhelyes nappali melegedőt, és kapcsolódóan 594, zárható szekrénynyel működő csomagmegőrzőt alakítottunk ki Vajda 3 Menhelyünkön. Az új intézmény működési engedélyét szeptemberben megkapta, tevékenységét eredeti terveinknek megfelelően 2008 januárjától kezdi meg, reményeink szerint lényegesen enyhítve a fővárosban működő csomagmegőrzők kapacitásproblémáin..a tavalyi év végén befejeződött a még 2004-ben elnyert EQUAL Program megvalósítása, melyben fejlesztési partnerségi tagként vettünk részt. A programban Práter utcai Nappali Melegedőnk és a Fedél nélkül hajléktalanok lapja működött közre, szakmai eredményeinket részletesen intézményi beszámolóikban (a és oldalon) mutatjuk be. A nemzetközi projekt keretében munkatársaink részt vettek több a külföldi partnereink által szervezett konferencián is, illetve novemberben a konzorcium tagjai itthon látták vendégül a nemzetközi projekt szereplőit. A program tapasztalatainak feldolgozására, átadására a maradványösszeg terhére újabb pályázatot nyújtottunk be, ennek eredményéről még nincs információnk. KAJUK GYULA: KOLDUS állva falfehéren a közönybe fulladó téren dermedő kőarccal állva jóra se, rosszra se várva állva mint az árva kinek a szíve bezárva állva kinyújtott kézzel állva tompuló ésszel mint aki egész nap kába és zuhan már az éjszakába 1 A 10-ek tanácsának tagjait fővárosi hajléktalanellátó szervezetek minden évben megválasztják. A tanács havonta ülésezik, és képviseli a szolgáltatókat a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács negyedévente megrendezésre kerülő ülésein. 4

5 ŐK HAJLÉKTALANOK 2007-ben is tovább folytattuk jogszabály tervezetekkel, jogszabályokkal kapcsolatos véleményező, ja- Van, aki minden nap bejön, más csak egyszeregyszer. Van olyan, aki ad magára, kicsinosít, más koszosan jár. Van, amelyikük megőrizte méltóságát vaslattevő az esetek jelentős részében egyre kilátástalanabbnak érzett tevékenységünket. A Szociá- és emberségét, van, amelyikük embertelen. Egyikük még épeszű, másikuk kevésbé. Van, akinek megadatott a gyermek, másiknak nem. Van, aki szereti a vajas kenyeret, van, aki nem. Van, amelyikük egész lis Törvény 2006-os, szokásos év végi módosítása nap beszél, van, amelyikük egész nap hallgat. Egyikük mindig fürdik, másikuk kevesebbszer. Van, aki megváltoztatta a szociális ellátások igénylésére vonatkozó illetékességi rendelkezéseket. Az új szabály szállón alszik, van, aki az utcán. Van, aki egyedül intézi dolgait, van, akinek segíteni kell. Egyikük iszik, másikuk már azt sem. Van, amelyikük dolgozni szeretne, van, aki nem. Egyikük kérni tud, másikuk kö- szerint 2007 január 1-étől: A kérelmet - ha e törvény másként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört vetelni. Van, aki szalvétát kér, a másik habzsol. Egyikük tud írni, másik olvasni is alig. Egyikük gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme mással él, másik egyedül van. Van, aki nadrágban jár, van, aki szoknyában Ők a NŐK a Melegedőben. az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A minisztérium eredetileg könnyítést célzó szándékát az önkormányzatok szűkítően értelmezték, és elutasították azoknak a kérelmét, akik nem laktak életvitelszerűen lakcímükön. A KSH adatai szerint Magyarországon ember olyan helyen lakik, ahová nem tud bejelentkezni (albérlők, szívességi lakáshasználók, stb.), és a jogszabály-módósításnak köszönhetően valamennyiük esetében bizonytalanná vált, hogy melyik önkormányzat is illetékes ügyükben. Ez a változás jelentős nehézségeket okozott mind Kürt utcai, mind Mádi utcai Ügyfélszolgálati Irodánk működésében, tömegesen fordultak elő olyan ügyek, ahol 4-5 hónap alatt sem sikerült az illetékes önkormányzatot megtalálni. A kialakult helyzet rendezése érdekében minden esetben az illetékes Regionális Közigazgatási Hivatalhoz fordultunk (bár ez sem vezetett feltétlenül eredményre), illetve nyomásgyakorlásként megküldtük az iratokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogi főosztályának, kérve állásfoglalásukat. Emellett jeleztük a problémát a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács március végi ülésén, kezdeményezésünkre a Fővárosi Önkormányzat élt jogszabály-módosításra vonatkozó felterjesztési jogával. Mindennek hatására végül októberben úgy módosították a jogszabályt, hogy az életvitelszerű tartózkodást csak azok esetében kell vizsgálni, akik több lakcímmel rendelkeznek. Ez a kérelmezők egy része esetében megoldást jelent, de sajnos semmit nem segített azon a véleményünk szerint alkotmánysértő helyzeten, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, akinek ügyében egyetlen önkormányzat sem illetékes. Beszámoló a Ugyancsak a szociális törvény októberi módosítása kapcsán szembesültünk azzal, hogy a törvény szövegébe mindenféle előzetes egyeztetés és a szaktárca támogatása nélkül belekerült a bázisszállás, mint sátorban történő intézményes elhelyezési forma. Már önmagában az is ijesztőnek tűnik, hogy a rendszerváltás után kiépülő hajléktalanellátó intézményrendszer 18 éves fejlődését követően bárki komolyan gondolhatja, hogy a sátras elhelyezés megoldást jelenthet, de az, hogy ebből meglepő gyorsasággal jogszabály, kormányzati koncepció lesz, még sokkal sötétebb jövőképet vetít elénk. Közben ezzel párhuzamosan a Szociális és Dvorcsák Gábor: Jelenet 2 5

6 Munkaügyi Minisztérium felkérésére éppen a hajléktalan ellátás középtávú fejlesztési koncepciójának szakmai vitája zajlott. 2 A bázisszállásra vonatkozó szabályozás hasonlóan meglepő gyorsasággal került be a működési feltételeket tartalmazó 1/2000 SzCsM rendeletbe is, így már csak abban bízhatunk, hogy a megnyitásához szükséges feltételek (öt napig -5 fok alatti átlaghőmérséklet, egyéb férőhelyek megtelése) nem fognak bekövetkezni. LEÉ JÓZSEF: FILM ÉS VALÓSÁG Mindig úgy. Az egyik elmegy. Még visszanéz, az ajtót halkan zárja. A másik ébred. kihűlt a párna, és tudja jól, hiába várja. Ez csak film. Nincs vége még, reménykedünk: majd megtalálja. Most is így. Felébredünk, csend vesz körül, az ajtó zárva. Deja - oly ismerős, elment megint. Kihűlt a párna. Reménykedünk: nincs itt a vég, majd visszatér, ha már ezerszer bánja. Az előző évhez hasonlóan 2007-ben is a Szociális és Családügyi Minisztérium és Fővárosi Önkormányzat által közösen létrehozott Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány biztosította a Központi Régió intézményrendszerének működtetését, fejlesztését. A külső férőhelyek finanszírozása lényeges előrelépés a segítséggel önálló lakhatásukat biztosítani tudó otthontalan emberek ellátásában, felhasználásával alapítványunk a bonos rendszert, és Práter utcai Nappali Melegedőnkben lakhatási programokat üzemeltet. Az ellátáshoz közelített finanszírozási rendszer tervezhetővé, kiszámíthatóvá és szükségletekre, problémákra érzékenyebbé teszi a szolgáltatások működését, így hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat. A közalapítvány programjainak lebonyolításában szakértőként több munkatársunk is közreműködött ben a működésében a legfontosabbnak azt tekintettük, hogy intézményeink tevékenysége munkánk szakmai színvonalának megőrzése mellett folyamatos, komolyabb krízisektől mentes maradjon, miközben rugalmasan reagálnak a fedél nélkül élő emberek változó helyzetére és szükségleteire. Örömmel mondhatjuk el; ez tavaly sikerült, bár egyes szolgáltatásaink esetében ennek érdekében minden erőtartalékunkat mozgósítanunk kellett. A továbbiakban a Fővárosi Önkormányzattal június 24 én kötött Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően egységeink évi működéséről számolunk be. KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ A Kürt utcai Nappali Melegedő a főváros legforgalmasabb nappali ellátást nyújtó intézménye. Alapvető célunk, hogy a rászorulók tömegének biztosítsunk mindenki számára nyitott, elérhető szolgáltatásokat; meg tudjuk őrizni munkánk szakmai színvonalát, és az egyéni élethelyzetekre szabott, személyre szóló segítséget nyújtsunk a hozzánk forduló fedél nélküli embereknek. Továbbá célunk, hogy szolgáltatásainkkal elősegítsük ügyfeleink számára a hajléktalanságból kivezető utak megtalálását a változások éve volt intézményünk életében. A legnagyobb fizikai változást a belső festés jelentette. Hét év után a nyáron, szolgáltatásaink részleges üzemeltetése mellett épületünk teljes belső falfelületén a meszes festéket eltávolítottuk, és új műanyag alapú, különböző színű festékkel kifestettük. 2 A szakmai koncepció tervezete letölthető Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról (www.hajlektalanokert.hu, konferencia 2007). 6

7 Nyílászáróink is megújultak, a legrosszabb állapot- A Kürt utcai Nappali Melegedő ügyfélforgalma 2007-ben (összes ügyfél ) ban levőknél a faszerkezet 7000 is kijavítottuk. Ennek költségét (1800 eft) alapítvá nyunk fedezte Működésünk új eleme az önkéntes munkaerő tömeges alkalmazása. Ők a klubjainkban az élelmiszerosztásban segítik szociális munkásainkat, ezzel pedig munkánk hatékonyságát és minőségét is növelik. Ügyfélszolgálati irodánk számára elkészült az a számítógépes program, amely alkalmas az ügyfélszolgálati munka online végzésére, adatbázis kezelésére és a postaküldemények feldolgozását is lehetővé teszi. Itt még a technikai feltételeken kell javítani ahhoz, hogy kísérleti jelleggel az ügyfélszolgálati tevékenység egyidejű rögzítésére használni tudjuk. 3 Nappali melegedőnk tevékenységét két új szolgáltatással bővítettük, Ingyen Net -et, vagyis szabad internet hozzáférést biztosítunk ügyfeleink számára, valamint Öt órai tea keretében az esti órákban hideg élelmiszert biztosítunk a rászorulóknak. január február március április május június július augusztus szeptember október november december Beszámoló a 1. Új szolgáltatásaink Ingyen Net Ezen szolgáltatás bevezetését tulajdonképpen a technikai fejlődés által generált társadalmi változás tette indokolttá. Az információs eszközök - ezen belül is a számítástechnika és internet ismerete és alkalmazása mára az egyik legfontosabb feltételévé vált annak, hogy valaki ne egy szegregált, leszakadó társadalmi csoport részese legyen. Természetesen, ha valaki az utcán él, akkor számára a puszta létfenntartás jelenti a legnagyobb problémát. Ezért a számítástechnikai eszközök és internet használata elsősorban azoknak a hajléktalan embereknek jelent segítséget, akik valamilyen stabil, biztos lakhatással rendelkeznek. A szolgáltatás elindításakor ebből, továbbá abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a számítógépek és az internet használatát minimálisan ismerő, elsősorban levelezést, böngészést használó emberek fogják igénybe venni ezt a lehetőséget. Ennek érdekében három hálózatba kötött asztali számítógépet állítottunk be egy külön helyisége. Ügyfeleink a gépeket előzetes bejelentkezés alapján naponta négy illetve öt órán keresztül használhatják, egyénenként minimum fél órás időtartamban. A szolgáltatás szeptember 3-ától működik, és az év utolsó négy hónapjában összesen 592, egy nap pedig átlagosan hét használónk volt. Előzetes feltétele- SZERENCSEFI (LUCKY LUKE) - mázli, hogy nem aludtam el - mázli, hogy beérek kilenc előtt - mázli, hogy még van kávé - mázli, hogy nálam van a bélyegzőm - mázli, hogy tollat is hoztam - mázli, hogy fog is. - mázli, hogy csak ötvenen vannak a váróban - mázli, hogy magunkat is beleszámoltam - mázli, hogy B.J-nek csak a személyije hiányzik - mázli, hogy K.A-nak csak a lakcímkártyája hiányzik - mázli, hogy J.M-nek csak a személyije, lakcímkártyája, adóigazolványa, tb-kártyája, hajléktalan igazolványa, anyakönyvi kivonata, egészségügyi biztosítása hiányzik - mázli, hogy J.M még él egyáltalán - mázli, hogy G.Pné megkapta házassági anyakönyvi kivonatát - mázli, hogy egy éven belül - mázli, hogy F.I. pszichiátere diszgráfiás - mázli, hogy a receptet az asszisztense írta - mázli, hogy én nem vagyok cserébe diszlexiás - mázli, hogy tudok úgy csinálni, mintha nem lennék az - mázli, hogy fogy az idő, zárásig - mázli, hogy csak negyven új kartont vettem fel - mázli, hogy ebből csak ötöt fölöslegesen - mázli, hogy ma még zsíros kenyeret is osztok - mázli, hogy két önkéntes is itt van a nyolcból - mázli, hogy elég a kenyér - mázli, hogy elég a zsír - mázli, hogy lila a hagyma (ha zöld lenne, nem vállalnám. Újpest forever) - mázli, hogy látszik, nem dolgoztunk feleslegesen - mázli, hogy hat óra - mázli, hogy nem utoljára vagyok szerencsés. 3 Jelenleg az adatokat a nap végén rögzítjük számítógépes programunkban. 7

8 zéseink beigazolódtak: túlnyomó részben biztos lakhatással és alapvető számítógépes és internet ismerettel rendelkező hajléktalan emberek vették igénybe munkahely keresés, ügyintézés vagy böngészés, levelezés céljából. Szolgáltatásunkkal a jövőben is rendelkezésére állunk az ezt igénylő embereknek. I. 2. Öt órai tea A hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerben a nappali időszakban meglévő étkezési lehetőségek kora délutántól már nem érhetőek el, legközelebb csak az esti órákban, általában szálláshoz kötötten vehetik igénybe a rászoruló emberek. Továbbá melegedőnk és utcai szolgálatunk tapasztalatai alapján jelentős azoknak a főleg közterületen élő embereknek a száma, akiknek az esti étkezés megoldása komoly problémát jelent. Ezek alapján indítottuk el szintén szeptember elején, egyelőre hétköznap esténként 17 órától kezdődő élelmiszerosztó szolgáltatásunkat, amelyet Öt órai teának neveztünk el. A szolgáltatást igénybevevők számát 100 főre terveztük, és főleg a közterületen élők megjelenésére számítottunk. A kiosztásra kerülő hideg élelmiszert mi szerezzük be vagy adományként kapjuk. Ez két szelet vajas, zsíros, májkrémes, felvágottas, szalámis kenyeret jelent hagymával, amit adományokkal tudunk változatosabbá tenni (savanyúság, szendvicsek, meleg étel, sütemény stb.). Egy adományozónk segítsége révén pedig az ital automatából többféle szörp és tea közül választhatnak vendégeink. A kenyerek elkészítésénél és kiosztásánál egy szociális munkás kollégánk van jelen, és őt segíti három-négy önkéntes. Szeptemberben 783, októberben 1603, novemberben 1653, decemberben 1266, összesen pedig 5305 látogatónk volt az esti élelmiszerosztások során. A tervezett napi 100 fős forgalmat nem értük el, december végéig átlagosan 65 ember vette igénybe szolgáltatásunkat. Az Összefogás Közalapítvány a téli időszakban ( jétől ig) pályázati támogatásban részesítette programunkat, amelyet élelmiszerek beszerzésére használhatunk fel. Ehhez kapcsolódóan végzünk egy felmérést arról, hogy milyen lakhatással rendelkező emberek jönnek az Ötórai teára. Ebből az derült ki, hogy A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek jövedelmi viszonyai 2007-ben (összes adat 5.239) egy éb 2% rendszeres TB. állandó munka rendszeres ellátás alkalmi munka 1% önkormány zati ellátás 5% 23% nincs jöv edelme 61% 8% munkanélküli ellátás 1% látogatóink % közterületen él, a többiek pedig valamelyik éjszakai szálló lakói. Az Öt órai tea népszerűsége miatt a szolgáltatás folytatása mellett döntöttünk. Szolgáltatásaink a Filmklub, Nyitott Ház és főképpen az Öt órai tea működtetésében az önkéntesek által nyújtott segítség elengedhetetlenné vált. Az önkéntes munka egy intézmény működését több szinten érinti. Fontos, azért mert az önkéntes munkával elvégezhetőek olyan feladatok, amelyeket addig fizetett munkaerő látott el, így ezt a felszabadult munkaidőt más célra lehet fordítani. Másodszor az önkéntes munkaerő olyan plusz energiákat, munkastílust, rugalmasságot hoz magával, amelyből az egész szervezet 8

9 profitálhat. Ezen felül a civil társadalommal jelent olyan kapcsolódási pontokat, amelyek a szervezet - esetünkben egy civil szervezet - ismertségét, elfogadottságát, végső soron presztízsét növeli. A két klubban jelenleg négy önkéntes segít minket hétről hétre. A klubok jellegéből következően segítőinknek a személyes segítőkészségen kívül egyéb adottságokkal is rendelkezni kell (zártkörű beszélgetések, társasjátékok, tanácsadás), így itt korlátozottabban A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek egészségi alkalmazható az önkéntes munka. Az olyan típusú szolgáltatásoknál, mint az Öt órai tea, ahol élelmiszert osztunk, állapota 2007-ben (összes adat 5.154) csökkent az önkéntesek számára sokkal kézzelfoghatóbban, élmény átmenetileg munkaképességű munkaképteleképtelen tartósan munka- szinten jelenik meg a segítés ténye. Itt elegendő minimális 14% számú képzett, fizetett munkaerő, aki irányíthat több önkéntest 5% 16% is. A projektben összesen 25 önkéntes munkatárs működik közre, hetente egyszer adnak ügyeletet, egy napon átlagosan négyen segítik munkánkat. 2. Nappali Melegedő 2007-ben hétfőn, szerdán és pénteken 8-15 óráig, kedden és csütörtökön 8-16 óráig, illetve 17-órától tartottunk nyitva az Öt órai tea szolgáltatással. Intézményünkben három szociális asszisztens, egy karbantartó-raktáros és egy takarító dolgozik. Az ügyeleteket adó szociális munkások a Hajléktalan Gondozási Központ teamjének tagjai. Az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat két utcai szociális munkásának bázisként szolgál intézményünk, továbbá a Fedél Nélkül utcalap terjesztését, szerkesztését végző kilencfős stábnak is helyet biztosítunk. Melegedőnktől 2007-ben alkalommal kértek segítséget a rászorulók ( férfi 71 %, nő 29 %), ami a korábbi évekhez képest magasabb, 231 fős napi átlagforgalmat jelent (2006-ban 190 fő). A legtöbben november ötödikén kerestek fel minket, ekkor 412 ember járt nálunk. Az ügyfélszám emelkedését érzékelve 2007-re már 210 fős napi átlagforgalommal számoltunk, az ehhez képest is magasabb átlagforgalom az Öt órai tea látogatottságának köszönhető. Így 2008-ra, szolgáltatásaink folyamatos fejlődését alapul véve, még magasabb átlagforgalommal tervezhetünk Tisztálkodás, mosás A nappali melegedőkre vonatkozó előírásoknak megfelelően intézményünkben tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk. A tisztálkodáshoz kapcsolódóan krízishelyzetben lakossági felajánlásokból tudunk ruházatot adni. Törölközőt, szappant, sampont, borotvát, hajszárítót, mosóport is használhatnak ügyfeleink. Ezt a SÁRKÖZI LÁSZLÓ: CSIKÁGÓ CIKLUS XXVIII. SZONETT a kis térről száműzték az utolsót szolgáltatásunkat naponta átlagosan 20 fő veszi igénybe, is a piaci kofák, ásítva árulja magát a szomszédban, olcsón ben összesen alkalommal tisztálkodtak, vagy mostak nálunk a rászorulók, ami 19 fős átlagos megjelenést jelent. Továbbá 840 esetben segítettünk ruházat pótlásában. és a környék kocsmáiban. Szobákra járva futószalagon szállítja kuncsaftjait, majd tompán taszítja a függönyöktől szétválasztott ágyba. Óráit utcán vagy ivókban tölti a duhajkodókkal ropva táncát, tapogatva övtáskát és tárcát s a pénzt alkalmi barátokkal költi, máskor odaadja fázik üvöltő stricijétől s hozzáköti láncát: fél magánytól, ínségtől, a tükörtől Csomagmegőrző munkaképes 65% Csomagmegőrzőnk szerda kivételével minden nap nyitva van, összesen 306 ember csomagját tároljuk. Mi működtetjük a főváros legnagyobb raktározási kapacitását kínáló intézményét, mely a város könnyen megközelíthető pontján helyezkedik el, ezért csomagmegőrzőnk szinte állandóan tele van. A megőrzőt ügyfeleink 9

10 érvényes csomagjeggyel és fényképes igazolvánnyal vehetik igénybe. A csomagok tárolási ideje egyénileg változó, a három hónap körüli időtartam jellemző. Szolgáltatásunkat ben 22 fős átlagforgalommal, összesen alkalommal vették igénybe ügyfeleink Ügyfélszolgálati Iroda KÁLIZ ENDRE: LILA khayyam lila ködben omar sátrában elém toppan borozó részeg arab muszlim a rém mágust ölel istencsapos éjünk manié kedves zarathusztránk imaösvény közepén Ügyfélszolgálati Irodánk évek óta a megszokott nyitvatartási idővel fogadja ügyfeleit, vagyis hétfőn, szerdán és pénteken 9-15 óráig. Az iroda hozzájárul a fedél nélkül élő emberek jövedelmi, szociális és egészségügyi helyzetének javításához, elősegítve ezzel társadalmi integrációjukat. Mindezt az alapvető információk közvetítésével, iratok pótlásával, beszerzésével és egyéb szolgáltatások biztosításával tudjuk elérni. Számítógépes nyilvántartásunkban összesen aktív (vagyis az elmúlt öt évben minket legalább egyszer felkereső) ügyfél szerepel. A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége 2007-ben ügyintézés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz. Információ közvetítés, tanácsadás Adókártya beszerzés Lakcímbejelentés Iskolai bizonyítvány beszerzés Csomagmegőrző jegy kiadás Fénykép készítéshez jegy kiadás Gyógyászati segédeszköz kiváltása Szemüveg elkészítésének támogatása Anyakönyvi kivonatok beszerzése Költségmentesség elintézése Személyi igazolvány beszerzése Lakcímkártya beszerzése Hajléktalan igazolvány kiállítása TAJ szám beszerzése, pótlása Postacím biztosítása Recept kiváltásának támogatása Közgyógyellátási igazolvány beszerzése Egyéb irat beszerzése Egészségbiztosítás beszerzése Társszervezetekhez való átküldés Ruhajegy kiadása Segélyjavaslat kiállítása összesen ben ügyfél (4.660 férfi 75 %, nő 25 %) járt nálunk. Összesen alkalommal fordultak hozzánk, és különféle ügyben nyújtottunk számunkra segítséget. Egy ügyfelünk átlagosan háromszor fordult meg nálunk, és két problémája megoldásában kérte segítségünket. A legtöbben (176 fő) november ötödikén keresett fel minket. Az elmúlt évek során lassan, de folyamatosan csökken az ügyintézések száma (pl ban még darab volt). Ez köszönhető azon jogszabályváltozásoknak is, amelyek megkönnyítik az ügyintézéseket, így klienseink egy része nélkülünk is könyebben hozzájuthat alapvető irataihoz. (Például a Közigazgatási Eljárási Törvény szerint az ügyfél nyilatkozát el kell fogadni, vagy pedig kérhető, hogy más szükséges iratot az eljárást lefolytató szerv szerezzen be, stb.) Ugyanakkor ügyfeleink száma évről évre nő (pl ban 10

11 5.883 fő volt), ami pedig azt jelzi számunkra, hogy Ügyfélszolgálati Irodánk tevékenysége a mai napig egyedülálló az ellátórendszerben. Irodánk szolgálatásaiban új elemként jelent meg az erkölcsi bizonyítvány beszerzése, amely szolgáltatást a Mádi utcai irodánkból vettünk át. A munkavállaláshoz szükséges, és három hónapig érvényes erkölcsi bizonyítványt költségmentességet kérve térítésmentesen tudjuk beszerezni ügyfeleink számára. Ügyfélszolgálati Irodánk segítséget nyújt iratok, okmányok beszerzésében (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, munkaviszony igazolás, TAJ szám, adókártya, költségmentességi igazolás, közgyógyellátási igazolvány, hajléktalan igazolvány). Intézményünk postafiókot biztosít a különböző ügyintézések során keletkező levélküldemények kézbesítésére, fogadására és a hajléktalan emberek magánleveleinek postázását, kezelését is végzi ben kb levélküldeményt adtunk fel, és érkezett postacímünkre. Beszámoló a LEVÉLVÁLTÁS címoldal: Tisztelt Egészségbiztosítási Pénztár! Alulírott, Tóth Zsuzsanna, a (Budapest, VII. Kürt utca 4, szociális munkás) kérem önöket, hogy ügyfelem Nagy János számára igazolást szíveskedjenek kiállítani arról, hogy az Önök nyilvántartásában biztosítottként szerepel án küldtünk önök számára egy adateltérési nyilatkozatot, amelyben ügyfelem nyilatkozott arról, hogy hajléktalan, jövedelemmel nem rendelkezik, állandó bejelentett lakcíme nincs. Ennek ellenére a XIII. kerületi Tüdőgondozóban én arról kapott írásos tájékoztatást, hogy nem szerepel az OEP nyilvántartásában. Köszönettel: Budapest, szociális munkás hátoldal: Az Bp. Vajdahunyad u. 3. alatt van a vagy a Kürt u 4. alatt. Ott kell tudni a három kórház nevét, ahol ingyen ellátják a hajléktalanokat. aláírás, OEP pecsét Részlet a évi LXXX. törvényből: 1. (1) E törvény alkalmazásában: Zs) Hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt a személyt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. (2) Egészségügyi ellátásra jogosult az aki: t) hajléktalan. Az előző évekhez képest jelentősen (három - négyszeresére) nőtt azoknak az ügyintézéseinknek a száma, amikor ügyfeleink számára szociális alapon kezdeményeztük egészségügyi ellátásokra való jogosultságuk megállapítását. Minderre azért van szükség, mert január 1-jétől az APEH utólag behajtja a be nem fizettett járulékot azoktól, akik nem jogosultak egészségügyi ellátásra. Ugyanakkor a betegeket jogosultság nélkül is el kellene látniuk az orvosi rendelőknek, kórházaknak, patikáknak. A gyakorlatban számunkra az derült ki, hogy biztosítás hiányában a kifejezetten hajléktalan emberek számára igénybevehető egészségügyi intézményeken kívül (háziorvosi rendelők, centrumok), nem vagy csak közbenjárásra hajlandóak az otthontalan embereket ellátni. További komoly nehézségeket okoz, hogy a hajléktalan (vagyis lakóhely nélküli, vagy menhelyre bejelentett) emberek ugyan az évi LXXX. törvény alapján jogosultak egészségügyi ellátásra, de ezt az OEP számítógépes nyilvántartásában technikai okok miatt nem lehet rögzíteni. A következő évben valószínüleg komoly erőfeszítéseket kell tenni nekünk is, hogy ez a probléma megoldódjon. Ügyfélszolgálati Irodánkon az Összefogás Közalapítvány pályázati támogatásával továbbra is lehetőségünk van a rászoruló fedél nélküli emberek számára az orvosi szakrendelésen felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, szemüvegek kiváltására, illetve team dön- 11

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 25 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 31 KRÍZISAUTÓ 40

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23 TARTALOM Beszámoló a BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 7 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 18 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 23 GONDOZÁSI KÖZPONT 29 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 36

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 20

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 20 TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 20 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 25 KRÍZISAUTÓ 35 VAJDA 3 MENHELY 42 PRÁTER UTCAI NAPPALI

Részletesebben

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31)

A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül az EQUAL-programban (A57-2005.07.11-2007.12.31) A Fedél Nélkül megerősítése projektelemmel két alapvető feladatunk tűztünk ki magunk elé: egy kb. negyven fős Kiemelt Terjesztői mintacsoport

Részletesebben

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ

Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Készítette: Kepe Róbert Füsti Molnár Sándor MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1

Kepe Róbert. Mozgásban maradni 1 Kepe Róbert Mozgásban maradni 1 A tartósan munkanélküli, tartósan munkaképtelen emberek zöme rendkívül alacsony önbecsüléssel rendelkezik, nem hisz saját hasznosságában, nem hisz saját sorsának alakíthatóságában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló 3. I. Beszámoló az intézményi ellátásokról 9. Éjjeli Menedékhelyek 10. Egészségügyi feladatok

Részletesebben

Az utcai szolgálat és a nappali melegedő 2009. évi szakmai beszámolója

Az utcai szolgálat és a nappali melegedő 2009. évi szakmai beszámolója Az utcai szolgálat és a nappali melegedő 2009. évi szakmai beszámolója 1. Bevezetés A Twist Olivér Alapítvány a kezdetektől Észak-Pesten végezte munkáját, ahol igyekezett minél hamarabbi választ adni a

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57)

A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57) A MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57) Tartalom Mi is az EQUAL? Kik a szereplők? BMSZKI (www.bmszki.hu) Menhely Alapítvány (www.menhely.hu) Fővárosi Szociális

Részletesebben

3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM

3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM 3. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) és a BMSZKI Kft. konzorciumi partnerség Nyitás az utcára pályázati programjának alapvető célja az utcán,

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat!

O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T B E S Z Á M O L Ó. Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! O L T A L O M K A R I T A T Í V E G Y E S Ü L E T 2 0 0 9 B E S Z Á M O L Ó Jót, jól. Köszönjük, hogy támogatta munkánkat! OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2009 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 171/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a LÉLEK - Programról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL

B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL B E S Z Á M O L Ó A MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN CÍMŰ EQUAL PROJEKTRŐL The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az

Részletesebben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben

1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben Ú Á Í ó é é ú é é ö í 1. Az integrált intézmény működési keretei a 2012-es évben A Twist Olivér Alapítvány megalakulásakor (1991.) a hajléktalan emberek támogatása lett célkitűzésünk. Jelenleg az alapítvány

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

Oltalom beszámoló 2003

Oltalom beszámoló 2003 Oltalom beszámoló 2003 Tartalomjegyzék Beköszöntő (Iványi Gábor) (2) Közhasznúsági jelentés (Borsányi Katalin) (5) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: Férfi átmeneti szálló (Iványi Zoltánné) (7) Női átmeneti szálló

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton

amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton É v e s j e l e n t é s 2 0 1 2 A szolgálat a szeretet drámai megnyilatkozása. A szolgálat Isten szeretetének drámai megjelenése a világban. Elfogy

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város. Szociális. Szolgáltatástervezési koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán 2006. november 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül

Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül Készítette: Oláh Dóra szociális munkás BMSZKI Szociális Információs Központ A lengyelországi hajléktalanság

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben