Céghírek. Projektjeinkrôl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Céghírek. Projektjeinkrôl"

Átírás

1 Céghírek Az Igazgatóság közleményei szeptember 26-ai ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a július 28-ai ülésérôl felvett jegyzôkönyvet; jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetérôl, mûködését befolyásoló eseményekrôl; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 104. sz. Kontrollingjelentésben foglaltakat; megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a Beszámoló az MVM OVIT Zrt. Termelési Igazgatóságának évi tevékenységérôl tárgyú elôterjesztésben foglaltakat; megtárgyalta Az MVM Zrt. mint Uralkodó Tag és az MVM OVIT Zrt. mint Ellenôrzött Társaság által kötött Uralmi Szerzôdés módosításának jóváhagyása tárgyában készült elôterjesztést és azt az Alapszabály 44. pontja szerinti közgyûlés tartása nélküli döntéshozatal útján az alábbi határozati javaslattal terjesztette a Közgyûlés elé elfogadásra: Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése az elôterjesztésben foglaltak alapján a 23/2014. (VII.28.) sz. közgyûlési határozatban foglalt elôzményekre és a Ptk. 3:51.. (2) bekezdésére is figyelemmel a jelen határozat elválaszthatatlan mellékleteként csatolt tartalommal jóváhagyja az MVM Magyar Villamos Mûvek Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út ; Cégjegyzékszám: Cg ), mint Uralkodó Tag és az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (székhely: 1158 Budapest, Körvasút sor 105., Cégjegyzékszám: Cg ), mint Ellenôrzött Társaság által megkötött, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Uralmi Szerzôdést. Az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése felhatalmazza az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatóját, hogy az MVM OVIT Zrt. Közgyûlése által jóváhagyott, a módosításokat egységes szerkezetbe foglaltan tartalmazó Uralmi Szerzôdést az együttes cégjegyzés szabályai szerint az MVM OVIT Zrt. képviseletében aláírja. Az eltelt idôszakban az igazgatóság faxos szavazás keretében több alkalommal döntött az 500 M Ft értékhatárt meghaladó összegû ajánlatok adásáról, illetve az 1,5 Mrd Ft értékhatárt meghaladó ügyletek közgyûlés elé terjesztésérôl, mely közgyûlési határozat közgyûlés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal útján született meg. Projektjeinkrôl Csehország 2.0 Dr. Sidló Krisztina A Híradó elmúlt évi utolsó számában adtunk elsôként hírt a Csehországban elkezdôdött távvezeték-építô munkánkról. A V413 jelû, Reporyje Prosenice alállomások közötti 400 kv-os távvezeték ~250 km-es nyomvonalszakaszán 2013 szeptemberétôl 2014 februárjáig folyamatosan fô távvezetékes kolléga dolgozott. Emlékeztetôül, néhány szám a munka volumenének bemutatására: 69 db 400 kv-os portál kialakítású oszlop magasítása új oszloprészek beépítésével, 142 db lambda tartólánc beépítése, 328 db sodronymegfogó lengôszorító szerelvény cseréje a tartóláncokon, 238 db védôvezetô lánc átszerelése stb. A féléves, feszített ütemezésû, folyamatos munkát követôen a befejezô munkákra júniusban még egy hét feszültségmentesítést biztosított a hálózat üzemeltetôje. Ezen a héten, az utolsók között vettük munkába a 470. számú oszlopot is, amelynek megemelése és magasítása különleges feladat volt, az oszlop beépítési helyzetébôl adódóan. Az oszlop egy közel 10 fokos nyomvonaltörésben beépített portál saroktartó, a Prága Brno autópálya prágai bevezetô szakasza mellett. Az autópálya keresztezése miatt a fázisvezetô sodronyok leengedését el kellett felejteni. A munka nehézségét az okozta, hogy a nyomvonaltörés miatt a sodronyokban ébredô húzóerôk nyomvonalra merôleges komponense állandóan oldalra húzza az oszlopot. A függôleges helyzetû emelés biztosításához ezt az erôt egy Unimog munkagéppel és erômérôvel szerelt acélkötéllel, ellentétes irányú húzással semlegesíteni kellett az oszlopemelés és magasítás teljes folyamata alatt. Az izgalmas mûveletsor végrehajtására végül június 22-én vasárnap került sor. Három autódaru, az Unimog munkagép és sok szorgalmas ember összehangolt munkája eredményeként az oszlop tudta a dolgát, és vasárnap délutánra új lábakon állt, több lelkes szemlélô legnagyobb megelégedésére, és valamennyi köz- 1

2 ra új lábakon állt, több lelkes szemlélô legnagyobb megelégedésére, és valamennyi közremûködô megnyugvására. Idôközben egy újabb 400 kv-os átépítési munka jelentôs szeletét is sikerült megszereznünk, úgyhogy júniusban egy idôben több munkaterületen is jelen voltunk Csehországban. A V410/419 jelû, Vyskov Cechy Stred 400 kv-os távvezeték oszlopok közötti szakaszának kétrendszerûre történô átépítését a évre tervezte a CEPS (Cseh Energiaátviteli Rendszer Rt., gyakorlatilag a cseh MAVIR ). Az oszlopok közötti szakaszt a cseh Elektrotrans építi át, a oszlopok közötti ~16 km-es nyom- vonalszakasz átépítése az MVM OVIT Zrt. feladata. A munkavégzés ezen a vezetéken június 16-án kezdôdött, a közötti szakasz bontásával. Ezen a szakaszon a távvezeték eddig egyrendszerû, portáloszlopos, 350 mm2 keresztmetszetû hármas kötegvezetôvel szerelt volt. A sodronyok és szigetelôláncok bontását és az oszlopszerkezetek földre fektetését mi végeztük, a fémszerkezetek feldarabolását egy helyi cseh vállalkozóval végeztettük el, az alapok bontása és az új kétrendszeres oszlopok alapjainak elkészítése pedig cseh megbízónk, a KLEMENT feladata volt. A bontást követôen az új oszlopok szerelését augusztus elején 2

3 kezdtük el, a közötti szakaszon. Itt az alapozási munkák korábban elkészültek, mert ezen a szakaszon a régi távvezeték megmaradt, vele párhuzamosan épül ki az új. Az oszlopok szerelésénél nehézséget jelentett, hogy a csehek nem engedték a szerkezetek egyben szerelését és állítását, a könnyebb tartóoszlopokat is minimum három darabban kellett szerelni, és aztán építeni. A legkisebb tartó oszlop ~18 tonna súlyú, de van oszlop, amelynek a súlya eléri a 36 tonnát is. A kezdeti nehézségek ellenére (a sok esô sem nekünk dolgozott ) augusztus 18-tól, az ütemtervnek megfelelôen el tudtuk kezdeni a vezetékhúzási munkát a feszítôközben, és szeptember harmadik hetére a és a feszítôközök is elkészültek. Az új fázisvezetô sodrony 490-AL1/64-ST1A típusú német vezeték, amely szerkezetileg közel azonos a nálunk elterjedt 500/65 ACSR sodronnyal. A kétrendszerû, hármas kötegvezetôvel szerelt távvezeték itthon nem egy elterjedt elrendezés, Csehországban viszont gyakran alkalmazzák ún. Duna típusú oszlopokkal. (Az M3 autópályán haladva a kilométerszelvények kötött láthatunk ilyet, ha rápillantunk a pályát keresztezô Albertirsa Göd 400 kv-os vezetékünkre.) A fázisvezetô szerelése összetett és bonyolultabb feladat volt, mint az itthon megszokott gyakorlat. A sodronyok a feszítôközöknek megfelelô hosszban kerültek legyártásra, a végkötéseik nem préseltek, hanem ún. ékes szorító szerelvényekkel készülnek, és mindent fent az oszlopon kellett összerakni, szerelôkosárból, szerelôállásról vagy létráról. Valamennyi szigetelô, amelyet felszereltünk porcelán hosszúrúd, a tartóláncok kettes láncok voltak, a feszítôláncok pedig három láncággal kerültek összeállításra, megközelítôleg 8,5 m-es hosszban. A vezetékhúzást saját gépcsoportokkal végeztük. Két ZECK fékezôgéppel, két TEMA csörlôvel és megközelítôleg 50 fôs TÜZIG létszámmal dolgoztunk folyamatosan, hogy a novemberi határidôre a teljes szakasszal elkészüljünk, és erre meg is volt minden esélyünk. Sajnálatos módon azonban, a beruházó (CEPS) és a generálkivitelezô (GA Csehország) között elmérgesedett konfliktus miatt a munkákat határidô elôtt abba kellett hagynunk, és október közepén le kellett vonulnunk a munkaterületrôl. Kopasz Sándor építésvezetô Molnár László tervezô mérnök Távvezeték tervezési és technológiai osztály Az Adria-projekt A MOL Nyrt március 14-én meghívásos pályázati felhívást tett közzé a MOL Nyrt. Logisztika/Barátság I. vezeték kiváltó rekonstrukciója projekt; Adria szivattyúállomás villamos rekonstrukciója projekt tárgyában. A tenderre a Magyarországon mûködô jelentôsebb kif/köf elosztógyártók, illetve kivitelezô cégek kaptak meghívást. A versenyben megszerzendô lehetô legnagyobb árelôny érdekében konzorciumi tárgyalásokat kezdtünk, folytattunk le, majd a tárgyalásokat eredményesen lezárva megállapodást írtunk alá a VÁV Union Kft.-vel, Ajánlatunkat MVM OVIT VÁV Union Konzorcium néven adtuk be. A MOL Nyrt. hoszszúra nyúló tendereztetési folyamat végeredményeként június 2-án a tender gyôztesének hirdette ki konzorciumi ajánlatunkat. A projekt helyszínéül szolgáló Adria szivattyúállomás az Adria kôolajvezeték magyarországi végpontján található (a MOL Nyrt. dunai finomítójának területén). A kôolajvezeték a horvátországi Krk szigetrôl (Omisalj település mellôl) indul. A vezeték nyomvonalán a fontosabb szivattyúállomások Horvátországban: Omisalj, Sisak, Virje; Magyarországon: Csurgó, Kára, Százhalombatta. A kôolajvezeték teljes hoszsza 500 km, ebbôl a magyarországi szakasz 205 km. A kôolajvezetéken biztosítható a kétirányú szállítás. Az Adria szivattyúállomáson három termékszivattyú (egyenként 900 m 3 /h szállítókapacitás) biztosítja a megfelelô szállítónyomást Horvátországból Magyarországra történô szállítás esetén. A nyersolaj puffer tárolására 4 db m 3 -es úszótetôs tartály áll rendelkezésre. Az esetleges Magyarországról Horvátországba történô szállítás esetén két feladószivattyú (egyenként 1500 m 3 /h kapacitás) biztosítja a 3,5 6 bar nyomásértéket. A távvezetékes kôolajszállítás elônyei között érdemes megemlíteni az alacsony költségû üzemeltetést, a gyors, nagy mennyiségû szállítás képességét, a biztonságos szállítást. Az Adria kôolajvezeték egyre fokozódó jelentôsége abban áll, hogy az orosz területrôl érkezô Barátság II. vezetékekkel szemben alternatív kôolaj-ellátási lehetôséget biztosít (tengeri tankerhajók használatával) a Földközi-tenger (Észak-Afrika, Közel-Kelet) térségébôl. Az elnyert villamos technológiai tenderrész a teljes szivattyúállomás villamos rekonstrukcióját magában foglalja. Konzorciumi partnerünk végzi el a 6 kv-os és 0,4 kv-os elosztók tervezését, gyártását, elôszerelést. Az MVM OVIT Zrt. feladatkörébe a következô elemek tartoznak: 3

4 A helyszíni munkálatokhoz kapcsolódó tervezési feladatok. Az új 6 kv-os primer betápláló, szekunder, valamint optikai összeköttetés kiépítése ( 1600 m nyomvonalhosszon) az Adria szivattyúállomás és a 623 jelû 120/6 kv-os (MVM OVIT Zrt. üzemeltetésében lévô) fogadóállomás között. Adria szivattyúállomás kapcsolóterében az új 6 kv-os toksor, 0,4 kv-os fô- és alelosztók, 2 db 6/0,4 kv-os transzformátor, AC és DC szünetmentes rendszerek telepítése, illetve az irányítástechnikai rendszer teljes felújítása/cseréje. Továbbá a feladat részét képezi a szivatytyútéren újonnan létesülô szivattyúház teljes épületvillamossági, EPH és villámvédelmi hálózatának, illetve a csôvezetékek korrózióját meggátló katódvédelmi rendszer ki- és átépítése, valamit a 6 kv-os technológiai fogyasztók (szivattyúk) részére a betápláló- és szekunder kábelezés telepítése, bekötése. A szivattyúházban/szivattyútéren végzendô feladatok kiemelt nehézsége, hogy a munkálatokat robbanásveszélyes zónán belül kell a kollégáknak elvégezni, amely nehezítô körülmény kiemelt figyelmet, körültekintést, valamint természetesen a robbanásveszélyes környezetre vonatkozó elôírások maradéktalan betartását kívánja meg a munkatársaktól. A kivitelezést igen szûk részhatáridôk mentén kell elvégezni, tekintettel arra, hogy az Adria kôolajvezeték jelentôsége az utóbbi idôben megnôtt. A hazai és régiós térségben a finomított termékek ellátásbiztonsága érdekében folyamatos nyersolaj szállítás várható a Földközi-tenger térségébôl. A folyamatos üzem biztosítása mellett október 15-ig üzembe kell helyeznünk az SZ1 jelû, majd november 25-ig a SZ2 jelû 6 kv-os kôolajszivattyúkat. A kivitelezés véghatárideje március 31. A projekt megvalósításában részt vevô szervezeti egységeink: Alállomás tervezési és technológiai osztály, Központi alállomás létesítési üzem, Távközlési üzem, Központi szakszolgálati üzem, Villamosenergiaellátó üzem, Áramszolgáltató és nagyipari projekt fômérnökség. Reményfi Béla Villamosenergiaellátó üzem A Bridgestone Tatabánya alállomás építése Ahogy a híradásokból is megtudtuk, a magyar kormány és a Bridgestone közötti stratégiai megállapodás keretében 2013 nyarán kezdetét vette egy több mint 70 milliárd forintos beruházás a Tatabányai Ipari Park területén. A beruházással több mint 500 új munkahely létesül, így a gyár 2017-re megháromszorozza magyarországi gyártói kapacitását. Az MVM OVIT Zrt. felkérést kapott fôvállalkozói ajánlattételre az új gyártómû 20 kv-os energiaellátásának és 20/0,4 kv-os alállomásainak kiépítésére. A projektet több fordulós versenyben sikerült megnyernünk, ennek érdekében többször folytattunk mûszaki és kereskedelmi tárgyalást Rómában, a Bridgestone európai fejlesztési központjában. A megvalósított villamos projekt mûszaki tartalmáról röviden a számok nyelvén: bôvítésre került a gyár 20 kv-os fogadóállomása, ahonnan 20 kv-os betáplálást kapott az új gyártócsarnok 6 db kihelyezett 20/0,4 kv-os alállomása. Ez mintegy 12 kilométer 20 kv-os kábel, 48 mezô középfeszültségû kapcsolóberendezés, 21 db 20/0,4 kv-os transzformátor és 60 mezô fiókos rendszerû, társaságunk által gyártott kisfeszült- 4

5 ségû tokozott berendezés felhasználásával valósult meg. A kiviteli tervezés, elôgyártások, anyagbeszerzések után 2014 márciusában elindult a helyszíni kivitelezés, így május-augusztus között valamennyi alállomást üzembe helyeztünk. Jelenleg a villamos rendszerhez telepített energiamonitoring-rendszer üzembe helyezésének befejezô fázisai zajlanak. Zárásként elmondható, hogy az idôközben felmerült nehézségek és gátló tényezôk ellenére a projektet sikerült a megrendelô elvárásainak megfelelôen megvalósítani, idôben elindulhattak a társkivitelezôk és a géptelepítôk üzembe helyezési munkái. Nem elhanyagolható szempontként úgy tûnik, hogy az MVM OVIT Zrt. számára is jövedelmezôen sikerült a projekt megvalósítása. Varga Zoltán projektmenedzser Központi alállomás létesítési üzem Az új, egységes projektkontrolling alkalmazás bevezetése avagy a PROVIT Hogy miért emeltük ki dôlt betûkkel az alkalmazás szót a címben? Nos, azért, kedves Olvasó, mert az OVIT sikeresen megugrotta ezt a lécet is: az új, átfogó és egységes projektkontrolling-rendszer Excel alapú, kimondottan sikeres bevezetése után kifejlesztette az Excel koncepcióján alapuló egységes adatbázis alapú alkalmazást is. A PROVIT rendszer azonban szemben az Excellel nemcsak sokkal felhasználóbarátabb, hanem számos funkcióval is kibôvült. Sok nehézséggel találkoztunk az exceles megoldás bevezetése során. Bár ebben a rendszerben elmondható volt, hogy a költség- és beszerzési terveink elejétôl fogva és a közös tanulási folyamat során egyre inkább használhatóak voltak, és így elôálltak a céges szintû egységes számok, a cash-flow- és kapacitástervekrôl sajnos ez nem volt elmondható az elejétôl fogva. Sokat kellett fejlôdni ahhoz, hogy ezek a terveink is egyre inkább alkalmassá váljanak a felsô vezetôi döntések, illetve a céges szintû riportok alapjául. Mára biztosan elmondható: az OVIT-ban minden projektkontrollingban érintett dolgozó kolléga érti, hogy hogyan mûködik a rendszer, és egyre inkább érzi a súlyát az általa újonnan felvitt vagy felülvizsgált terveknek. Mostanra elindult az eltéréskezelési és intézkedési tervek láncolata is, amely igyekszik a problémákat az elején megragadni, illetve már felmerülésükkor a megfelelô vezetôi szintre eszkalálni, így biztosítva ebben a mamutcégben is a minél inkább helyénvaló és gyors reakciót. Az elmúlt hét idôszak tervfelülvizsgálatai során azt tapasztaltuk, hogy a kollégák a nehézségek ellenére is lelkesen és lelkiismeretesen végezték a munkájukat: nélkülük sehol sem tartana a rendszer. Az eddigi teljesítményhez igazán mindenkinek gratulálunk! Egyben reméljük, hogy a most bevezetésre kerülô alkalmazást, és az abban való tervezést is jutalomként fogják megélni: na nem a munka miatt, amellyel jár, hanem azért, mert tényleg annyira gyors, testhezálló, kézenfekvô az alkalmazása, felhasználóbarát a felülete, és mert sokkal többet is kapnak vissza a rendszertôl, mint eddig. Miben könnyít a PROVIT alkalmazás? Az alkalmazás elérése is könnyebb már az Excelhez képest: a Sharepoint helyett a oldalra a megfelelô jogosultságokkal rendelkezôk ugyanazzal az azonosítóval tudnak belépni, mellyel az OVIT-os számítógépükbe lépnek be, ezután pedig kedvükre nézelôdhetnek, tervezhetnek és gyûjthetnek adatot. Az alkalmazás kifinomult jogosultságkezelésre képes, amit a felhasználó nem fog észrevenni, hiszen ennek éppen az a lényege, hogy mindenki pontosan azt látja, ami számára szükséges. Az Excel terjedelmi korlátai gyakorlatilag teljesen megszûnnek, és élvezzük a szinte korlátlan SQL háttéradatbázis elônyeit: bármennyi mérföldkövet, bármennyi tervezési sort képesek vagyunk betölteni a PROVIT-ba. Ugyancsak bármennyi tény- és törzsadatot képes betölteni a rendszer, és ezt most már magától. Bármely idôpontban képesek vagyunk tetszôleges alkalomszor, tetszôleges riportokat, tetszôleges bontásban vagy aggregáltságban lehívni. Ugyancsak képesek vagyunk szinte korlátlan mennyiségû projektdokumentációt és a projektekhez kapcsolódó vevôi eseményt feltölteni, illetve lekérdezni. Ez utóbbi két kérés rendre a kivitelezô, valamint a vállalkozási területrôl érkezett. A mûszaki kollégák szerették volna a projekthez kapcsolódó dokumentációkat egy helyen tudni, így a fôvállalkozói, alvállalkozói dokumentumokat, a mûszaki dokumentumokat és terveket. Ez azonban nemcsak számukra hasznos, hanem a Vállalkozási Igazgatóság számára is. Ahogyan hasonlóan a VÁIG által igényelt vevôi adatok, kapcsolatfelvételek szereplôi, tartalma és gyakorisága is hasznos információval szolgálhatnak a mûszaki oldalnak. Az így elôálló timeline, amely idôrendben tartalmazza a kiválasztott projektre vagy vevôre vonatkozó eseményeket (pl. ajánlatból szerzôdötté való minôsülés idô- 5

6 pontját, tervfelülvizsgálatokat stb.), adatokat, dokumentumokat (pl. eltéréskezelési és intézkedési terv, alvállalkozói dokumentumok stb.) egy egyszerû ugrással a megfelelô adatokhoz, szintén hasznos eszköz lehet bármely igazgatóságon dolgozó PROVIT rendszert használó számára egy-egy projekt teljes élete alatt történt események végigkövetésében. A vevôi kapcsolattartó mátrix pedig az üzletszerzést fogja segíteni a még hatékonyabb vevôi kapcsolatfelvételek érdekében és azok fenntartásában. Az Excel alapú rendszerben a terveket terv-tény eltérések esetén vissza kellett tervezni a tényre. Erre már soha többet nem lesz szükség, mert a rendszer ezt is automatikusan tudja majd ezzel természetesen együtt jár majd az is, hogy a terveknek még pontosabbaknak kell lenniük. Sok nehézséget okozott korábban, hogy a felhasználók nem tudták az SAP-tényadatokat tételesen megtekinteni, azok nem szerepeltek az elôzô terv mellett közvetlenül, amikor egy-egy terv-tény eltérés okát vizsgálták. Ugyancsak nem tudták egy pillantással követni a ténytarifák alakulását a tervtarifákhoz képest. Bár a tervezés üzletigazgatósági szerepekre történik a minél pontosabb kapacitástervezés érdekében, a tényóra-feladás mindeddig nem szerepekre történt. Ugyancsak nem volt módja eddig a projektmenedzsereknek a más szervezetek feladott óráinak elôzetes jóváhagyására. Minderre most már lesz lehetôség az alkalmazásban. A vezetôség szempontjából egy nagyon kényelmes terv-tény riportozási funkció van az alkalmazásba építve, amely nemcsak a megfelelô idôszakokra és költségnemekre lebontva vagy aggregálva mutatja az egyes projekteket és a hozzájuk tartozó korábbi terveket, hanem a különbözô szûrôkkel azonnal láthatják a vizsgálni kívánt szervezeti egységhez kapcsolódóan ugyanezt. Szûrni szinte bármire lehet, ami fel lett vive a rendszerbe kezdve attól, hogy kiemelt-e egy projekt vagy sem, a projekt típusán, a tevékenységen, vevôkön, vevôkörön, áfaminôsítésen át a vizsgálni kívánt projektfázisokra stb. A PROVIT alkalmazás jellegébôl adódó további kellemes elôny, hogy vannak rendszerszintû automatikus és ütemezett számítások, értesítések, rendszerüzenetek, workflow-k. Mindezek lehetôvé teszik a projekttervezôket támogató kollégák számára azt, hogy az idô nagy részét ne a rendszer karbantartásával és mûködtetésével töltsék, hanem annak tartalmának elemzésével, még inkább a felmerülô problémák kezelésével és a lehetôségek ésszerû kihasználásával. Kedves OVIT-osok! A PROVIT a miénk, OVIT-osoké: a ti visszajelzéseitekkel, kéréseitekkel, segítségetekkel alakítottuk a ti számotokra. Ráadásul úgy, hogy a több irányú továbbfejlesztési lehetôség már elô van készítve benne. Minden további ötletet, javaslatot szívesen fogadunk, ahogy eddig is. Kívánjuk, hogy úgy tudjátok használni, hogy számotokra és a többi OVIT-os kolléga számára is hasznos legyen a mindennapokban! Tariska Mária Magdolna gazdasági tanácsadó Rendezvények Pillanatképek a MEE Vándorgyûlésrôl A villamosenergia-ipar a villamosenergia-termelés, -elosztás, -felhasználás és az ezekkel öszszefüggô területeken érdekelt szakemberek, vállalkozások, tudományos intézmények és beszállítók túlzás nélkül legnagyobb hazai fóruma, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) nagy hagyományú immár 61. Vándorgyûlése ezúttal Debrecenben, az E.ON fôtámogatásával került megrendezésre szeptember között. A több mint 700 regisztrált résztvevô között 34 OVIT-os volt, kár, hogy közülük néhányan egyéb, elôre nem látható elfoglaltságuk miatt végül mégsem tudtak részt venni a konferencián. A vándorgyûlés lebonyolítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelôen plenáris elôadásokkal kezdôdött, majd két párhuzamos szekcióban folytatódott. A szünetekben volt lehetôség a nagyszámú kiállítói standon egy-egy konkrétabb témában szakmai megbeszélésre, az üzleti és személyes kapcsolatok ápolására. A vándorgyûlés fókuszába idén a villamosenergia-rendszerben lévô igények és lehetôségek új egyensúlyi helyzetének megteremtése került. Az igények felôl megközelítve a kérdést, a fogyasztónak elsôsorban megbízható és olcsó energiára van szüksége. Európában az utóbbi években csökkent a villamosenergia-fogyasztás, (én ezt átmenetinek tartom), a világ többi részén pedig most is jelentôsen növekszik. A digitalizáció és az információs technológia elterjedése a társadalom minden területére kihat, az elosztott energiatermelés nagymértékû elterjedése pedig a rendszer üzemeltetését 6

7 és szabályozását is alapvetôen befolyásolja. Csak emlékeztetôül: valamikor a XIX. század végén, általában egy-egy termelôüzem saját maga létesített áramfejlesztôt a saját berendezései mûködtetésére, majd az utcára kilépve kezdôdött a közcélú áramszolgáltatás. Aztán folyamatosan rájöttek, hogy a különálló egységeket összekapcsolva jelentôsen növelhetô az üzembiztonság, és nem utolsó sorban gazdaságosabban is mûködtethetô, így jöttek létre a mára földrésznyi energiarendszerek. Most annak lehetünk tanúi, hogy a fogyasztók újra önellátásra törekszenek, ez számít korszerûnek. Semmi kifogásom a szél-, nap-, bio- (?), stb. erômûvekkel szemben, de pusztán ezekkel a mai értelemben vett biztonságos villamosenergia-ellátás nem oldható meg. Az összesen több mint 80 elôadást természetesen fizikailag is lehetetlen lett volna követni, ezért beszámolómban csak gondolatébresztô észrevételeket próbálok tenni. Az elôadások zöme regisztráció után elérhetô a MEE honlapján. Úgy tûnik, hogy a CO 2 -kibocsátás csökkentésére hivatkozva a közvéleménynek sok mindent el lehet adni. Ismert a kiotói jegyzôkönyv, amely 5,2%-os csökkenést tervezett 2012-re 1990-hez képest, valamint az EU-célkitûzés, amely 20%-os mérséklését céloz meg 2020-ig. A kiotói eredmény ismert: 50%-os növekedésnél tartunk. Ezzel kapcsolatos véleményemet már tavalyi cikkemben is kifejtettem (2007-ben a MEE keretében ebben a témában egy elôadást is tartottam, amit igény esetén újra meg tudok tenni), és most egy plenáris elôadó is hasonló következtésekrôl számolt be: korántsem biztos, hogy Föld éghajlatát az emberi tevékenység révén kibocsátott széndioxid érzékelhetôen befolyásolná, és fôleg nem lehet ezt a kibocsátás harmadáért felelôs villamosenergia-ipar nyakába varrni. Nagy szükség lenne a mûszaki-tudományos szakemberek konszenzusára (de nem szavazással, hanem tudományos érvekkel), miután óriási társadalmi források mozgása az erre való hivatkozással történik. Súlyponti kérdés, hogy milyen primer forrásból legyen is a villamos energia. Ha valaki ránéz a MAVIR ZRt. honlapjára, láthatja, hogy Magyarországon jelenleg fôként a paksi atomerômûben és a mátrai erômûben van energiatermelés, általános a 2000 MW körüli import, sôt elôfordul, hogy az import meghaladja a hazai igény 50%-át, az éves import pedig meg fogja haladni a fogyasztás 30%-át. A beépített jelenlegi teljesítmény 9 10 ezer MW. Azért nem tudok pontos értéket mondani, mert nem igazán lehet tudni, melyek azok az erômûvek, amelyekre biztosan lehetne számítani. Gazdasági okok miatt alacsony szabadpiaci ár az új és korszerû gázerômûveink nem mûködnek. Paks II-re tehát az ellátásbiztonság miatt alapvetôen szükség van (most az OVIT-nak a megvalósításban várhatóan jelentôs szerepétôl tekintsünk el), persze nem mindegy, hogy milyen költséggel és mikorra. A hírek szerint Pakson 1 MW 1,5 milliárd Ft-ba fog kerül, egy naperômûnél ez gyakorlatilag ugyanennyi (Újszilvás: 0,4 MW, 620 millió Ft), viszont naperômûbôl 7 8-szor annyit kell létesíteni, hogy ugyanazt az éves energiatermelést elérje! Ugyancsak a hírek szerint a tényleges építés csak 2019-tôl várható, addig az engedélyeztetés folyik. Paks I-re 1966-ban kötötték a szerzôdést, és az elsô blokk 1982-ben került üzembe. Remélhetôleg most nem kell 16 év Az igények és lehetôségek új egyensúlya az okos hálózat, okos mérés témakörben is érezhetô volt, bár a korábbi éveknél kevesebb elôadás foglalkozott ezzel. A mintaprojektekrôl beszámoló elôadók pozitívan értékelték az eredményeket, legalábbis a szolgáltató szemszögébôl. A fogyasztó szemszögébôl a legfontosabb az olyan rugalmas tarifa lenne, amellyel villanyszámláját optimalizálni tudná. Számomra továbbra is kérdés a rendszer finanszírozása. Az ABB a kiotói jegyzôkönyvre hivatkozva széndioxid oltóközegû (ti. az SF 6 ennél sokszorosan üvegházabb gáz) megszakító kifejlesztésbe fogott (jelenleg a 72.5 kv-osnál tartanak). Felhasználóként ennek még örülni is lehet, hiszen a CO 2 kezelése jóval egyszerûbb lehet. A gond egyelôre az, hogy a megszakító villamos paraméterei a széndioxiddal nem érik el azokat az értékeket, amelyeket az SF 6 -tal elértek. A záró plenáris elôadások egyike a Magyarországon immár második alkalommal megrendezett nemzetközi FAM-konferenciáról (ICOLIM) számolt be, amelyen 29 ország szakemberei vettek részt. Hírünk a szakmai világban úgy tûnik megmaradt, és örvendetes, hogy a Mûszaki Egyetemen a FAM-ot valamikor az OVIT-on belül, elsôsorban dr. Csikós Béla szakmai munkássága révén kifejlesztett technikát oktatják és kutatják. 7

8 Az egyik legérdekesebb színfolt a vándorgyûlésen a fakultatív szakmai program, amely ezúttal a debreceni Atommagkutató Intézet (ATOMKI) meglátogatása volt. Dr. Molnár József mûszaki igazgatóhelyettes igazán élményszerûen mutatta be az idén 60 éves intézmény történetét és jelenét. Azt hiszem, büszkék lehetünk arra, hogy a CERN árnyékában (amellyel ugye az OVIT-nak van kapcsolata), sôt vele együttmûködve, Magyarországon is milyen magas színvonalú tudományos munka folyik, és hogy megtalálják azokat a piaci szegmenseket, ahol eredményeiket a gyakorlatban is hasznosítani tudják. Ilyen pl. az ûreszközök számára kifejlesztett sugárzástûrô elektronikai berendezések, a CERN számára detektáló eszközök, az állatkísérleteknél használt PET berendezések (ez nem szójáték akar lenni, nem az angol pet=kisállat szóból származik, hanem pozitronemissziós tomográfiát jelent). A látogatás részeként megtekinthettük az atommagkutató éppen beüzemelés alatt lévô 2 megavoltos gyorsítóját is. Szepesi László MEE OVIT Üzemi szervezet A CERN képviselôinek látogatása az OVIT-nál A CERN 66 kv-os védelem-, irányítástechnikai korszerûsítés projekt zárásaként szeptember 18-án társaságunk kezdeményezésére közös záróértekezletet tartott az MVM OVIT Zrt. és a CERN. Az MVM OVIT Zrt.-t Gopcsa Péter vezérigazgató úr vezetésével a vállalat vezetôsége és a projektben meghatározó szerepet betöltô munkavállalók képviselték. A CERN-t Davide Bozzini nagyfeszültségû infrastruktúráért felelôs vezetô mérnök és Stefano Bertolasi projektmenedzser képviselte. Záróértekezleten a felek külön-külön saját szemszögükbôl, majd közösen értékelték a projekt teljes folyamatát, a célokat és az eredményeket. Mindkét fél kiemelte a projekt egyes fázisainak (tervezés, gyártómûvi szerelés, helyszíni munkavégzés, üzembe helyezés) rövidségét, valamint azt a kialakult jó együttmûködést, amely végül a projekt mindenki számára sikeres lezárását eredményezte. Az értekezleten a CERN képviselôi röviden vázolták jövôbeni terveiket, amely alapvetôen a meglévô 400 kvos alállomás szekunder rekonstrukcióját, illetve a 400/66 kv-os betáplálási rendszerük bôvítést jelenti. Reményeink szerint az MVM OVIT Zrt. is szerepet vállalhat majd ezen projektek megvalósításában. A záróértekezletet követôen, hogy bemutassuk nemcsak 66 kv-os, hanem e feletti feszültségszintû alállomások komplett kivitelezésre is alkalmasak vagyunk, Benyó Tibor hálózati igazgató úr és jómagam a vendégekkel közösen meglátogattuk a Bicske 400/120 kv-os alállomást. A látogatás során kötetlenül beszélgettünk az általunk és a CERN által használt technológiák, berendezések, elvek hasonlóságairól és különbségeirôl. Elismeréssel szóltak arról a szerelési és mûszaki kultúráról, amelyet az alállomáson láttak, és a CERN-ben is tapasztalhattak már a részünkrôl. A pénteki napon Davide Bozzini úr rövid itt-tartózkodása miatt a CERN képviselôi közül Stefano Bertolasi tett eleget Nagy Sándor úrnak, az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesének a paksi atomerômû meglátogatására szóló meghívásának. A látogatás során az MVM Paksi Atomerômû Zrt. részérôl Dohóczki Csaba mutatta be az atomerômû rendszereit, mûködését és kalauzolt minket az erômû teljes területén. A CERN és paksi atomerômû egyaránt nukleáris technológiával foglakozik, csak egy kicsit különbözô módon. Az egyik nukleáris kutatással (CERN) a másik nukleáris technikán alapuló villamosenergia-termeléssel. Egy fô közös pont 8

9 Bosznay Zsolt központi szakszolgálati üzemvezetô Kedves Zoltán szekundertechnikai szakágvezetô mérnök (Központi szakszolgálati üzem) Havasi Ákos szekundertechnikai mérnök (Központi szakszolgálati üzem) Hegyaljai László tervezô (Alállomás tervezési és technológiai osztály) Olajos Zoltán aállomás-szerelô karbantartó szakmunkás (Központi alállomás létesítési üzem) Gratulálunk munkatársainknak, és kívánunk további szakmai sikereket! van bennük: a biztonság maximális szinten tartása. Ez utóbbiról személyesen meggyôzôdhettünk, de a bemutatott technológia is mély benyomást tett a CERN képviselôjére. Lezárult egy projekt. Ilyen esemény a mi életünkben nap mint nap elôfordul. Ami mégis különbséget jelenet, az hogy olyan külföldi projekt volt, amelyet az MVM OVIT Zrt. saját tudására, tapasztalatára, képességeire támaszkodva nyert meg, és végzett el. Ezúton szeretném megköszönni minden egyes kollégának aki tevékeny részese volt vagy éppen háttértámogatást nyújtott számunkra azt a maximális segítô hozzáállást, ami szerintem a szakmai tudás mellett az egyik legnagyobb erénye ma az MVM OVIT Zrt.-nek! Bosznay Zsolt üzemvezetô Központi alállomás létesítési üzem Elismerések Elismerések átadása a CERN-projektzáró találkozón szeptember 18-án a közel két évig tartó CERN-projekt záró megbeszélésre került sor az MVM OVIT Zrt. központjában. A CERN képviselôi Davide Bozzini és Stefano Bertolasi, valamint az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója és a projektben részt vevô kollégák értékelték az elvégzett munkát, és áttekintették a jövôbeni együttmûködés lehetôségeit. A projektzáró találkozó részeként öt kollégánk a projekt során nyújtott kiemelkedô munkájáért elismerô okleveleket vehetett át Gopcsa Péter vezérigazgató úrtól: Kommunikációs osztály Szervezeti hírek Személyi hírek 2014 Szeptember belépôk szellemi belépôk fizikai belépôk összesen kiképôk szellemi kilépôk fizikai kilépôk elhalálozás összesen Új belépôk Kis Zoltán projektmenedzser Távközlési üzem 1998-ban a Pannon Egyetemen végeztem villamosmérnökként. Még abban az évben távközlési területen helyezkedtem el, a Kapsch Telecom Kft.-nél mint szervizmérnök. 6 fô 4 fô 10 fô 4 fô 4 fô 1fô 9 fô Humán erôforrás osztály 9

10 Adatátviteli berendezések telepítésével és konfigurálásával foglalkoztam Magyarországon és Ausztriában, valamint két éven keresztül, 2001 és 2003 között részt vettem az optikai gerinchálózat telepítésében, amelynek most itt az OVIT-nál az üzemeltetésében vállalok szerepet. Öt év tapasztalatszerzés után a Richter Gedeon Nyrt.-be kerültem, ahol az ott töltött tíz év alatt három pozícióban is lehetôségem volt gyarapítani ismereteimet. Üzemi karbantartás-irányító mérnökként a karbantartó csapatért és a gyártógépek állapotáért voltam felelôs, mûszaki beszerzôként a beruházások vállalkozási szerzôdéseivel és karbantartási keretszerzôdésekkel foglalkoztam, karbantartás-szervezô mérnökként pedig a tûzjelzô és oltórendszer karbantartásának és javításainak a megszervezése, ütemezése volt a feladatom. Munkám mellett a Fabulon Sport Club ügyvezetô elnökhelyetteseként a vállalati tömegsporttal kapcsolatos sokrétû ügyintézésben is szerepet vállaltam. Az MVM OVIT Zrt. Távközlési üzemében projektmenedzserként dolgozom, elsôsorban az áramellátó berendezésekkel kapcsolatos projektek gondozása a feladatom. Nagyon jól érzem magam, hiszen könnyen be tud illeszkedni az ember egy ilyen helyen, ahol kiváló a környezet, a kollégák segítôkészek, a társosztályokkal jó a kapcsolat, és érezni lehet a vezetôség támogatását. Nagyon szeretem a sportot ûzni és nézni is, a nagyobb világversenyeket mindig követem. Rendszeresen járok focizni, télen síelni és korcsolyázni. Ha akad egy kis szabadidôm, történelmi és személyiség fejlesztô könyveket olvasok. Van egy nyolcéves kisfiam, aki most másodikos testnevelés tagozaton. Remélem, hogy munkámmal, tapasztalatommal és lelkesedésemmel hosszú távon hozzá tudok járulni üzemünk és társaságunk mind sikeresebb mûködéséhez! Fillér László szakágvezetô Atomerômûvi gépész szerelô és karbantartó szakfômérnökség Pakson születtem ben. Pakson élek, itt végeztem az általános iskolát, majd az Energetikai Szakképzési Intézetben szereztem atomerômûvi gépész technikusi végzettséget. Tanulmányaimat Pécsett folytattam a Pollack Mihály Mûszaki Fôiskolán gépészmérnöki szakirányon tôl dolgozom az atomerômûben külsôs szerelô és karbantartó cégeknél (Gépkar Kft., Kópis és Társa Kft.) beruházási és karbantartási munkák kivitelezésén. Ezen munkák keretében dolgoztam együtt az MVM OVIT Zrt. szakembereivel is. A munka mellet is folytattam tanulmányaimat, a Budapesti Mûszaki Egyetemen hegesztô-szakmérnöki oklevelet szereztem. Tagja vagyok a Tolna Megyei Mérnökkamarának június 1-tôl vagyok az MVM OVIT Zrt. alkalmazottja. Az Integrált Rendszer hírei Elkészült az új ISO 9001:2015-ös szabvány bizottsági tervezete, a CD (Committe Draft) (1. rész) Korábbi cikkünkben már tájékoztatást adtunk, hogy a szokásos hároméves periódus elteltével elérkezett az ideje az ISO 9001-es szabvány alapos felülvizsgálatának, ami 2012 márciusában be is fejezôdött az ISO nemzeti tagszervezetek azon döntésével, hogy a tisztázás és az egyszerûsítés érdekében a szabványt alaposan át kell dolgozni. Az átalakítás elsôdleges céljaként a könnyebb alkalmazhatóságot jelölték meg, továbbá az egyetlen átfogó, koherens rendszerbe történô integrálás lehetôségének elômozdítását más nemzetközi szabványokkal. Kezdetét vette az átdolgozás folyamata: 2012 júniusában megalakult a 24-es számú munkacsoport (WG24), amely várhatóan 2013 decemberében vagy 2014 januárjában bocsájtja ki az elsô bizottsági tervezetet. Ezt követi majd 2014 júniusában a nemzetközi szabványtervezet (DIS), majd 2015 szeptemberében a végleges nemzetközi szabványtervezet (FDIS) vitája és a szavazás. A FDIS elfogadása után az új nemzetközi szabvány 2015 decemberében kerülhet kibocsátásra, amikor a publikálást követôen megküldik azt a tagszervezeteknek nemzeti jóváhagyás céljából. Már elkészült a bizottsági tervezet, amely 2013 júniusában nyilvánosságra került. A jövô idôszak verziói bizonyára tartalmazni fogják a modern vállalatirányítás korszerû aspektusait, úgymint pl. a kockázat- és tu- 10

11 dásmenedzsment követelményeit vagy még erôteljesebben a pénzügyi összefüggéseket és valószínûleg a munkatársak képzettségének kiemelt szerepét is. Azok a szervezetek, amelyek nem csak marketing okokból vezették be az ISO 9001-es szabvány szerinti minôségirányítási rendszert, a jövôben még inkább érezni fogják a korszerû minôségirányítás követelményeit megvalósító mûködés elônyeit, és arra építve további üzleti sikereket érnek el. Az új ISO 9001-es szabvány megköveteli a szervezetektôl saját stratégiai irányvonaluk meghatározását, ami tulajdonképpen a szabványkövetelmények nyitányát jelenti. Az új szabvány célja ugyanis a jobb alkalmazhatóság a szolgáltatásokra. Az ISO 9001:2015-ös szabványt oly módon alakították ki, hogy az még általánosabb legyen, és még könnyebben lehessen alkalmazni a szolgáltatásokra. A termék fogalmát ebben az áruk és szolgáltatások kifejezés helyettesíti, a vevô számára leszállított (átadott) teljesítések jelölésére. (Megjegyezzük, hogy ez a javasolt változtatás jelenleg még felülvizsgálat alatt áll,és lehet, hogy nem is kerül elfogadásra.) A tervezet bevezetése szerint az átdolgozás során csökkentik a szabvány elôíró jellegét. Egyes követelmények, mint például a monitoring- és a mérôeszközök kontrollja kevésbe elôíró jellegûek, ezzel szemben más követelmények inkább emlékeztetnek elôírásokra, például a Quality Management System (QMS) hatáskörének meghatározása. A 2015-ös verzió ugyanis elôírja, hogy minek kell szerepelnie a hatáskörben. A szerveztek vonatkozásában két új cikkely kerül bevezetésre: A szervezet és a kapcsolati viszonyok (környezet, kontextus) megértése, továbbá Az érdekelt felek igényeinek és elvárásainak megértése. E két cikkely megköveteli a szervezettôl, hogy határozza meg azokat a témákat és követelményeket, amelyek egyrészt befolyást gyakorolhatnak egy QMS megtervezésére, másrészt inputként használhatók a QMS továbbfejlesztéséhez. (Megjegyzés: szabvány készítôi között jelenleg is viták folynak a cikkelyek és a követelmények újraszámozásáról, illetve az érdekelt felek kifejezés használatáról.) Az ISO 9001:2008 támogatta a folyamatszerû megközelítést, a javasolt revízió pedig még inkább kifejezetté teszi azt (4.4.2 cikkely A folyamatszerû megközelítés pontosan meghatározza a követelményeket.) A évi verzió legfontosabb célja, hogy preventív eszközként mûködjék, és elôre meghatározza a kockázatokat. A 4.1 cikkely elôírja azon kockázatok és lehetôségek meghatározását, amelyeket figyelembe kell venni ahhoz, hogy egy QMS elérhesse a szándékolt célját. A dokumentált információs követelmények helyettesítik a dokumentumokra és a feljegyzésekre vonatkozó követelményeket, nagyobb rugalmasságot engedve azok teljesítésében. A külsô javak és szolgáltatások biztosítása egyesíti a 2008-as verziónak a folyamatok kiszervezésére és a beszerzésekre vonatkozó korábbi elôírásait. Kockázatalapú megközelítés szükséges annak meghatározásához, mit kell tenni a külsô forrásból származó javak és szolgáltatások elôírásoknak való megfelelôségének biztosítására. (Az ISO 9001:2015-ben a folyamatos javítás kifejezést a javítás szó helyettesíti. A javítás ugyanis egy soha véget nem érô tevékenység.) A követelmények teljesítéséhez több menedzsmentrendszer alapvetô változtatásra szorul a kockázatot csökkentô folyamat megalkotásához, valamint a folyamatszerû megközelítés formális alkalmazásához. A kockázatok azonosítása és enyhítése szisztematikus és módszeres megközelítést kíván, ami szükségessé teszi a kockázatkezelô módszerek beépítését. A folyamatszerû megközelítés elôírja a szükséges bemenetek (inputok) és az elvárt kimenetek (outputok), a javak és a szolgáltatások megfelelôségi kockázatai, valamint vevôi elégedettség meghatározását abban az esetben, ha a szándékoktól eltérô outputok kerülnek kiszállításra, illetve ha nem hatékony a folyamatok közötti kölcsönhatás. (folytatjuk) Pleininger József 11

12 Munkavédelmi hírek Egyénivédôeszköz-börze, OVIT-egyénivédôeszköz-katalógus Az egyes munkavégzésekhez az MVM OVIT Zrt. által biztosítandó védôeszközök fajtáit alapvetôen, a munkavégzés helyén fellépô munkahelyi veszélyek határozzák meg. Hagyományteremtô jelleggel, második alkalommal került megrendezésre az OVIT-egyénivédôeszköz-börze, ahol alap és kiegészítô védôeszközöket láthattak a nyílt napra ellátogatók. A börze alatt lehetôség volt az OVIT egyénivédôeszköz-katalógusábanszereplô felszerelések megtekintésére. A védôeszközök biztosítására kiírt tenderen nyertes beszállítóink az egyes eszközök bemutatására több alternatívával készültek. Takács István biztonsági és létesítményüzemeltetési osztályvezetô Bús Nikolett Katalin munkavédelmi vezetô 12

13 MVM Csoport hírei Közvetlen állami tulajdonba kerül a Paks II. atomerômû fejlesztô társaság Az MVM Zrt. közgyûlése döntött a paksi kapacitás-fenntartás irányításáért felelôs társaság, az MVM Paks II. Atomerômû Fejlesztô Zrt. 10,157 milliárd forint értékû részvényeinek a Magyar Állam részére történô átruházásáról, továbbá a Déli Áramlat Magyarország Zrt. alaptôkéjének megemelésérôl. Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. közgyûlése október 15-én döntést hozott az MVM Paks II. Atomerômû Fejlesztô Zrt. részvényeinek a Magyar Állam részére történô átruházásáról, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. útján. Két nagy, elismert könyvvizsgáló és tanácsadó cég, a Deloitte Zrt. és az Ernst&Young Kft. végzett független vagyonértékelést, amely alapján a vételár 10,157 milliárd forint. A Társaságot az MVM Zrt nyarán 9 milliárd forintos alaptôkével hozta létre, hogy az új atomerômûvi blokkokhoz kapcsolódó elemzô, tervezô, döntés-elôkészítô és engedélyeztetési munkákat megkezdje. A 21. század legnagyobb magyar beruházásának megvalósulása érdekében az MVM Csoport továbbra is együttmûködik a Paks II. Atomerômû Fejlesztô ZRt.-vel az új blokkok építési projektje sikere érdekében. Az MVM Zrt szeptember 30-án kifizette az E.ON magyarországi földgázipari érdekeltségeinek szerzôdésben rögzített elôzetes vételárát. A tranzakció technikai zárását követôen a nemzetközi gyakorlatnak megfelelôen az Ernst & Young független könyvvizsgáló elkészítette az új társaságok beszámolói alapján a végleges vételár kalkulációt. Eszerint az MVM Zrt. az E.ON részére elutalt elôzetes vételár összegébôl 6,029 milliárd forintot visszakapott. A Déli Áramlat Magyarország Zrt. társtulajdonosa, a Gazprom 2014 júliusában megkezdte az egyeztetéseket az MVM Zrt.-vel arról, hogy a nemzetközi földgázvezeték végpontját az ausztriai Baumgartenbe tervezi áthelyezni, amellyel szükségessé vált a vezeték hazai szakaszát érintô új nyomvonal elôkészítésének vizsgálata. Az új, mintegy 50%-kal hosszabb Röszke-Városföld-Rajka nyomvonal létesítésének elôkészítése szükségessé teszi a közös tulajdonú társaság 10 milliárd forintos tôkeemelését, amelyhez az MVM Zrt. és a Gazprom azonos arányban járul hozzá. Az MVM közgyûlése elfogadta a Társaság 2013-ra vonatkozó IFRS (International Financial Reporting Standards) nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált éves beszámolóját. A nemzeti energetikai társaságnál tavaly bevezetett IFRS standardok a nemzetközi pénzpiacra való kijutás és összemérhetôség alapfeltételét jelentik, amely az SAP vállalatirányítási rendszer alkalmazása mellett tovább erôsíti az MVM gazdasági tevékenységének transzparenciáját. Az MVM Zrt. regionális és fenntartható stratégiai irányelveihez illeszkedôen a Társaság közgyûlése döntött a 7,48 MW-os, erdélyi Úz-völgyi Vízerômûvet tulajdonló és üzemeltetô romániai vállalkozás 90%-os részesedésének MVM általi megvásárlásáról, a KPMG által végzett független vagyonértékelés alapján. A nemzeti energetikai társaságcsoport a tranzakcióval tovább erôsíti megújuló termelôi portfólióját. A Magyar Állam tulajdonába kerül a Magyar Gáz Tranzit Zrt Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. közgyûlése a vonatkozó kormányhatározat alapján döntött a Magyar Gáz Tranzit Zrt. 49,98%-os tulajdoni hányadának értékesítésérôl. Az MVM Zrt. a magyar-szlovák összekötô földgázvezeték építéséért és üzemeltetéséért felelô társaságban lévô részesedését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. vásárolja meg 3,75 milliárd forintért a Magyar Állam javára. A tranzakció és a kormányhatározat végrehajtásával, valamint a rendszerüzemeltetôi tanúsítás megszerzésével a Magyar Gáz Tranzit ZRt. megkezdheti a kereskedelmi üzemet az EU harmadik energiacsomagjával összhangban. A Kormány 1455/2014. (VIII. 14.) Korm. határozata alapján döntött az Magyar Gáz Tranzit ZRt. Magyar Állam javára történô megvásárlásáról, amelynek megfelelôen az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. közgyûlése jóváhagyta a Társaság a Magyar Gáz Tranzit ZRt.-ben meglévô részesedésének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. által a Magyar Állam javára történô adás-vételi megállapodást. 13

14 A kormányhatározatnak megfelelôen a külsô, független harmadik személy - a világ négy legnagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó cégei egyikének - az Ernst&Young által végzett, a Magyar Gáz Tranzit Zrt. független vagyonértékelés alapján a társasági részesedés vételárát 3,75 milliárd forintban állapították meg, mind az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt., mind az azonos arányú tulajdoni hányaddal rendelkezô MFB Invest Zrt. esetében. Az MNV Zrt. általi tulajdonszerzési tranzakció, illetve a Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlását kihirdetô Kormányhatározat végrehajtásával, a Magyar Gáz Tranzit Zrt. megindíthatja az elôkészített szállítási rendszerüzemeltetôi tanúsítási eljárást, amelynek megszerzésével a Társaság megkezdheti a kereskedelmi üzemet összhangban az Európai Uniós harmadik energia csomagban meghatározott teljes tulajdonosi szétválasztási elvekkel. Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. társtulajdonosként az ország ellátásbiztonságát tovább erôsítô, uniós szinten is kiemelt jelentôségû földgázvezeték megépítése kapcsán eleget tett mindenkori vállalásainak. A magyar-szlovák gázvezeték a tervezett uniós szintû észak-déli gázfolyosó fontos elemeként összeköttetést biztosít a nemzeti földgázvezeték rendszerek között Lengyelországtól Horvátországig. Az új, kétirányú, magyar-szlovák nagynyomású összekötô földgázszállító vezeték összesen 111 kilométer hosszú ebbôl 92 km magyar területen, míg 19 km szlovák területen fut és az éves szállítási kapacitása szlovák-magyar irányban m³/h (~4 milliárd m³/év) magyar-szlovák irányban pedig m³/h (~1,6 milliárd m³/év). A vezeték a magyar földgázszállító vezetékrendszert köti össze a szlovák vezetékrendszerrel, két végpontja Vecsés, illetve a szlovákiai Felsôzellô (Velké Zlievce). A 2011 januárjában megkötött magyar-szlovák kormányközi megállapodást követôen a Magyar Gáz Tranzit ZRt. és szlovák partnere, az Eustream a.s május 17-én kötött Közös Beruházási Megállapodást a projekt re történô kereskedelmi forgalomba állításáról, valamint rögzítették annak feltételrendszerét és mûszaki paramétereit. A beruházás teljes összege mintegy 150 millió euró, amelynek egy részét az Európai Unió finanszírozza az Európai Energiaügyi Gazdaságélénkítô Program keretében. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - mint az MFB Invest Zrt. tulajdonosa - is részt vett a beruházás finanszírozásában. Ennek részeként 2012 júliusában az Európai Beruházási Bank (EIB) 75 millió eurós hitelszerzôdést kötött az MFB-vel Negyedszer is a tiszta energia gyôzött Budapest utcáin Hét kategóriában, minden korábbit meghaladó számban, több mint 60 szénhidrogén-meghajtást nélkülözô, környezetbarát jármû versenyzett az MVM Energia Futamon Budapest belvárosában, a Lánchíd pesti hídfôjénél, a Széchenyi téren. Az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. különleges, immár nemzetközi szintre lépô rendezvényével idén negyedik alkalommal hívta fel a közönség figyelmét az üvegházhatású gázok kibocsátása nélküli energiatermelés és -felhasználás fontosságára. A kizárólag nem konvencionális módon meghajtott jármûvek versenyeként a már Európa-szerte jegyzett IV. MVM Energia Futamon a napelemes autók, különleges prototípusok, átalakított szériaautók, elektromos versenyautók és motorok, valamint egy különleges, magyar fejlesztésû elektromos busz fejlesztôi mellett a zöld innovációk, a fenntartható fejlôdés és városi közlekedés iránt elkötelezett hírességek is rajthoz álltak. Az Európai Mobilitási Hét kiemelt hazai rendezvényének fôvédnöke Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter volt. Napenergia, sûrített levegô, nagy teljesítményû akkumulátorok vagy éppen emberi erô hajtotta az idén már negyedik alkalommal, minden korábbinál nagyobb érdeklôdés mellett megrendezett MVM Energia Futamon résztvevô speciális jármûveket, a környezetvédelem jegyében átalakított szériaautókat, különleges prototípusokat, versenyautókat és elektromos gokartokat. Budapest egyik legszebb terén több tucat szénhidrogén-meghajtást nélkülözô jármû robogott keresztül jelezve, hogy a fenntartható városi közlekedés már korántsem olyan távoli jövô, mint az sokan gondolnák. Sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportként az MVM aktívan hozzájárul a nemzetgazdaság növekedéséhez. A fenntarthatósághoz azonban a gazdaság fejlôdésének támogatásán kívül két másik, ezzel egyenrangú pillérre is szükség van: a környezet védelmére és a társadalmi célok megvalósítására. A három pillér közötti hosszú távú egyensúly megteremtése az 14

15 ország érdeke. Az MVM ezért is tekinti erkölcsi kötelességének, hogy piaci súlyához mérten részt vállaljon az össztársadalmi ügyek támogatásában, így a lakosság környezettudatosságának növelésében is mondta a verseny megnyitóján Baji Csaba, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. A folyamatosan megújuló, hatalmas érdeklôdéssel kísért versenyen évrôl-évre több felsôoktatási intézmény indít csapatot különbözô Az MVM Csoport maga is példát mutat a klímavédelem terén: az MVM Hungarowind szélerômûparkja mellett a társaság 2011-ben bevezette a garantáltan megújuló forrásból származó Zöldáram termékeit, és több környezetbarát villanyautót is vásárolt. A Paksi Atomerômû pedig évente Budapest lakosságának oxigénszükségletét, a magyar erdôk éves oxigéntermelését takarítja meg azzal, hogy nem bocsát ki üvegházhatású gázokat. A vállalatcsoport emellett támogatási programja keretében itthoni fejlesztésû és gyártású, szolárparabolaelven-mûködô napenergia-hasznosító berendezéseket adományozott már közel tucatnyi szociális, egészségügyi és oktatási intézménynek. A rendezvény célja mellett több ismert mûvész és sportoló is évek óta kiáll. A hírességek Famous Futamain többek között Kozmann György világbajnok, olimpiai bronzérmes kenus, Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Lepe a Balkan Fanatik frontembere, Delov Jávor a kategóriákban. Idén már hat, jelentôs mûszaki hagyományokkal rendelkezô hazai egyetem és fôiskola csapata versengett. A fiatal mérnökök által fejlesztett futurisztikus jármûvek nem csak a gyôztesnek járó elismerésért küzdöttek a futamon. A mûszaki szakemberek csapatai fejlesztéseiken keresztül megmutatták, a fenntartható fejlôdéshez elengedhetetlen a környezetbarát megoldások használata, ez alól az egyik legnagyobb kibocsátó közlekedés sem lehet kivétel, a káros emissziótól mentes közúti közlekedés pedig a gyakorlatban is megvalósítható. A versenyen elért helyezés, az itt nyújtott teljesítmény mellett elsôsorban azért illeti különleges elismerés a ringbe szálló csapatokat, mert több éves fejlesztô és építô munkájuk egy élhetôbb, fenntarthatóbb jövô megteremtését szolgálja. Az MVM Csoport támogatói tevékenységének kiemelt területét jelentik a környezetvédelemi fejlesztések, az innováció és a fiatal mérnökök munkája. A fenntarthatóság és a környezetközpontú szemlélet fejlesztései, az új generáció mérnökeinek jármûipari innovációi izgalmas és egyben hatásos módon találkoztak az MVM Energia Futamon. Az MVM hisz abban, hogy leginkább úgy formálható a lakosság környezettudatos gondolkodása, ha lehetôséget teremtünk számukra arra, hogy élményszerûen, személyes tapasztalatokon keresztül ismerkedjenek meg a ma és a közeljövôben elérhetô, tiszta üzemû jármûvekkel. Random Trip alapítója, Szivák Zsolt a Cloud 9+ énekese, Tóth Tibor a Hooligans együttes gitárosa, Szekeres Adrien EMeRTon-díjas magyar énekesnô, dalszerzô és Kemon az Irie Maffia zenekar egyik frontembere mérik össze erejüket a gyakorlatilag hangtalan, mégis nagy sebességre képes elektromos gokartokon és segway-eken. A szórakoztató ismeretterjesztés jegyében a Paksi Atomerômû és az MVM Paks II. Atomerômû Fejlesztô Zrt. közös kiállítása, a nyári fesztiválokon nagy népszerûségnek örvendô Jövônk Energiája Interaktív Kamion idén ismét ellátogatott a versenyre. A látogatók kipróbálhatták, hogy milyen érzés a hazai energiatermelés több mint felét adó atomerômûvet mûködtetni, illetve hogyan sötétülne el az ország és hogyan nône az áram ára, ha csökkentenék az erômû teljesítményét. Az érdeklôdôk a kiállításon megismerhették a világ összes mûködô atomerômûvét, a három évtizede biztonságosan mûködô Paksi Atomerômû történetét és jövôjét, a magyar vil- 15

16 lamosenergia-hálózatot, valamint Paks és környezete színes élôvilágát, amelyekrôl az érdeklôdôknek filmet is vetítettek. Az MVM Csoport 2011-ben hívta életre az MVM Energia Futam rendezvénysorozatot. Az elsô Futamot Budapesten, az Andrássy úton tartották, ez volt az elsô, európai fôvárosban, nem konvencionális hajtású jármûveknek szervezett verseny. A hatalmas érdeklôdésre tekintettel a tavalyelôtti II. MVM Energia Futamon már a Lánchíd pesti hídfôjénél száguldottak a környezetbarát jármúvek. A futam látogatói 2012-ben az MVM Jövô Hídja programjain a fiatal magyar mérnökök környezetvédelmet és fenntartható fejlôdést támogató találmányaival, tudományos eszközeivel is megismerkedhettek. Az európai szinten is egyedülálló bemutatón kiemelkedtek a már kereskedelmi forgalomban kapható villanyautók, amelyek a következô évtizedekben forradalmasíthatják a városi közlekedést, ezzel hozzájárulhatnak Magyarország villamosenergia-igényének jelentôs növekedéséhez, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez is. Világpolgár zongoravirtuóz lép az MVM Koncertek színpadára Zürich, London, Amszterdam és New York után a budapesti Zeneakadémia nagytermében lép fel Jevgenyij Szugybin, a világ egyik legtehetségesebb zongoramûvésze szeptember 18-án este. A Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban egyaránt hatalmas elismertségnek örvendô zenész különleges mûsorával folytatódik Magyarország egyik legkiemelkedôbb komolyzenei hangversenysorozata, az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. által életre hívott MVM Koncertek, amelynek egyik ékköve idén immár tizenegyedik alkalommal A Zongora. A 34 éves Szugybin esti elôadása során Scarlatti mellett Beethoven, Chopin, Liszt és Szkrjabin mûvei csendülnek fel. Szugybin, akit a nagy orosz zongoraiskola örököseként tartanak számon, szüleivel több mint két évtizede Németországba, majd nem sokkal késôbb már egyedül Londonba költözött. A mûvész saját bevallása szerint a világfaluban hisz. A kritikusok fiatal kora ellenére már a század legnagyobb zongoristái közé sorolják Szugybint, ami nem véletlen, hiszen a világ legrangosabb helyszínein lép fel, koncertjeinek a zürichi Tonhalle, a londoni Wigmore Hall, az amszterdami Concertgebouw is otthont adott, de San Francisco színpadain vagy a gilmore-i nemzetközi fesztiválon és a Puerto Rico-i ProArte Musicalen is fellépett már. Szugybin zenélt már a londoni Filharmonikusokkal a londoni Royal Fesztivál Hallban, és szerepelt a Mostly Mozart Fesztiválon is Osmo Vanska vezényletével a Lincoln Center s Avery Fischer Hall-ban, New Yorkban. Szerteágazó zenei ízlését, és játékának sokszínûségét a budapesti bemutatkozására összeállított mûsorban is megmutathatja. Vonzódik a különc zsenikhez, amilyen a 18. században Domenico Scarlatti, vagy a 20. század elején Alexander Szkrjabin volt, és a különc mûvekhez, amilyen a Beethoven-életmûben a gigantikus Kilencedik szimfónia mellett megbúvó Hat bagatell. Nemzedéke egyik legnagyobb Chopin-játékosának tartják, de származását aligha tagadhatja le (példaképei Jevgenyij Kiszin és Grigorij Szokolov), vagyis a koncertet záró Prokofjev-szonáta megszólaltatása bizonnyal revelációszámba fog menni. Az MVM Csoport, ahogy a gazdasági életben, a kultúrában is a nemzetközi színvonalú értékteremtésre törekszik mondta Baji Csaba az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt. elnök-vezérigazgatója. Hiszünk abban, hogy a kulturális értékek gazdagítása a nemzetgazdaság növekedésére is jótékony hatást gyakorol. Az MVM sikeres, regionálisan is meghatározó, integrált nemzeti energetikai társaságcsoportként kiemelt feladatának tartja, hogy évrôl évre a legnagyobb, a világ legjelentôsebb komolyzenei színpadjain fellépô mûvészek csodálatos dallamait hozza el a magyarországi zeneszeretô közönségnek. Az MVM Koncertek keretében olyan mûvészeket láthat a hazai közönség, akik korábban még soha vagy hosszú ideje nem léptek fel Magyarországon. A hosszú távú együttmûködésnek köszönhetôen a szervezôk olyan mûvészeket is fel tudnak kérni, akik három évre elôre véglegesítik programjaikat. Az MVM Koncertek hagyományosan egy-egy hangszer bemutatására épülnek, a zenéhez illô festôi helyszíneken. A Zongora és A Hegedû sorozat a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, a Festetics Palota Tükörtermében és a felújított Zeneakadémián várja a közönséget. Az MVM, mint társalapító közremûködésével létrehozott Junior Prima Díjat kapott tehetségek pedig a Bartók Emlékházban adnak önálló zongoraesteket

17 Az MVM Zrt. dolgozói ajándékoztak Magyarország szociális ellátó rendszere a világ számára is példa értékû: bizonyára sokan tisztában vannak azzal, hogy a magyar védônôi szolgálat mûködését a legjobb gyakorlatként tartják számon. Azt viszont kevesen ismerik, hogy ez a háló mennyire szövevényes, jól szervezett, és hatékony. Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családsegítô Jóléti Szolgálat szociális munka eszközeivel járul hozzá a családok jólétéhez. Az MVM Zrt. munkavállalói hozzájárultak ahhoz, hogy idén is sok gyermek kaphasson karácsonyi ajándékot. Az Óbudai Családsegítô évtizedek óta tartó harcát nem egyedül vívja: az Önkormányzat támogatása mellett például az Élelmiszerbank Egyesület, az Ételt az Életért Alapítvány, a világ legnagyobb ételosztó szolgálata, vállalatok, és lakossági segítségek is komoly hozzáadott értéket jelentenek szüntelen munkálkodásukba Ehhez a tiszteletre méltó munkához az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt., mint felelôs vállalat már évek óta rendszeresen segítséget nyújt. A mostani alkalom azonban különleges volt: tegnap azokat az ajándékokat, gyermekjátékokat, mesekönyveket adtuk át az intézmény vezetôinek, amelyeket a céges nyári gyermektábor több, mint 100 résztvevô gyermeke és szüleik gyûjtöttek össze, hogy olyan gyerekek A játékokat Fluck Benedek humán erôforrás vezérigazgató-helyettes adta át, és azok felhasználását teljes mértékben az intézmény vezetôire és szakembereire bízta: Senki sem tudhatja jobban Önöknél, hogy hogyan lehet a legjobb célokra használni munkatársaink adományait. Fluck úr hangsúlyozta, hogy a segítés e módja különösen nagy értéket jelent a nemzeti energetikai vállalatcsoportnak, hiszen az egyéni támogatások olyan szociálisan felelôs szemléletet tükröznek, amelyek nélkül egyetlen fejlett társadalom sem maradhat egészséges. Köszönjük kollégáinknak és gyermekeiknek a jó állapotú játékokat! Nyugdíjasainkról Kirándultunk Szeptember 16-án az év utolsó nyugdíjas-kirándulására indultunk. Elsô utunk a Bükk hegység déli kapujában lévô Noszvaj községbe vitt. Itt a De la Motte kastélyt, a magyar kastélyépítés miniatûr remekét néztük meg. Az egész kis épület emberléptékû, kétszintes. A földszinti elôtérbôl nyílik a pici kápolna, majd a kétkarú lépcsôn át lehet az emeletre jutni. Elsô látnivaló a díszterem, majd a római szoba, és az ún. madaras szoba. A kastély belsô falait, menynyezetét mindenütt kézzel festett freskók díszítik. Az épületet nagy kiterjedésû angolkert övezi. Ezután a község határában lévô barlanglakásokhoz mentünk. Következô állomásunk Bogács volt, ahol a XII. században épült, átalakított Szent Márton-templomot néztük meg, majd a pincesoron sétáltunk, ebédeltünk és bort kóstoltunk. karácsonyfája alá is kerüljön meglepetés, akik álmodni sem mernek arról, hogy egyszer az Angyalok az ô kívánságukat is teljesítik. 17

18 Ezzel a Kiss Ottó Nyugdíjasklub évre tervezett kirándulásait végigjártuk. Öt alkalommal zarándokoltunk el kis hazánk csodálatos részeibe. Sok szépet láttunk Köszönjük szépen a lehetôséget! Sport Villamosenergia-ipari sárkányhajó sporttalálkozó Ollé Béláné Idén is megrendezésre került a találkozó Fadd-Domboriban. Ebben az évben az Atomix Kft. vállalta a szervezést, nekik ezúton is köszönjük a munkájukat! Kilenc csapat szállt szembe egymással 10, 20 fôs hajókkal 200 m-es távon. Bár az idôjárás aggasztónak indult, de délutánra már napsütésben vívtuk a záró futamokat. Próbaképpen megrendezésre került az 500 méteres futam is. Várjuk a további variációkat jövôre! OVIT-os csapatunk idén elmaradt az élbolytól, de bizakodva nézünk a 2015-ös év elé. Támogatással és kellô résztvevôvel szép eredményeket tudunk elérni, ezt már bizonyítottuk! A teljes versenynapot a víz és az ellátó sátor mellett töltöttük, jó társaságban szurkoltunk a csapatoknak. Eredményhirdetés után, egy rövid felfrissülést követôen, visszamentünk az esti programra, amelynek helyszínén már hangoltak a zenészek. A vacsora csupa válogatott finomságból állt. Étkezés után a bátrabbakkal karöltve a tánctér felé vettük az irányt, ahol már pörgött a Rocky-Country. Én nem maradtam a végéig, mert rám zuhant az egész napi fáradtság, de a többiek jól szórakoztak. Jövôre is biztosan ott leszek! Várunk minden érdeklôdôt nemre-korra való tekintet nélkül, jöjjön el egy edzésünkre, próbálja ki magát! Északról délre két nap alatt körbetekertük a Balatont Kanizsay György Kerékpártúránk szervezést három héttel az indulás elôtt kezdtük el. Úgy döntöttük, hogy augusztus utolsó hétvégéjén lesz a kiruccanás. 12-en terveztük az részvételt, végül nyolcan indultunk útnak. Utunk az OVIT SE alakuló kerékpárszakosztályának idei második erôpróbája volt. Köszönet az OVIT SE-nek a szervezésben, a Szállítási üzemnek a kerékpárok helyszínre juttatásában nyújtott segítségéért! A célunk az volt, hogy két nap alatt, ha nem is könnyen, de idôben indulva letekerjük a nagyjából 210 kilométeres távot, amely akár az íróasztal mellôl felállva is teljesíthetô. Elsô nap: Balatonakarattya Keszthely (~108 km). A gyülekezô a balatonakarattyai MOL benzinkútnál volt. A kerékpárok átnézése, szükség szerinti pumpálás után az utunkat 9 órakor kezdtük meg. A kétnapos túra elsô napján az északi part szintkülönbségeivel és néha szembeszéllel kellett megküzdenünk, a második napon pedig a déli part egyhangúságával. Kezdetben tehát Balatonakarattya magaspartján haladunk, ahol a tóra nyíló pazar panoráma fogadott minket. Ezután következett Balatonkenese és Balatonfûzfô, és ezzel meg is érkeztünk a Balaton északi partjára. A csopaki borvidék mentén tekerünk tovább Balatonfüredig, ahol közös fényképek készítése után a nemrégiben megújult Tagore sétányon tartottuk az ebédszünetünket. Majd könnyed tekerés következett Tihanyig, és utána kisebb emelkedôvel az aszófôi és a ba- 18

19 latonakali szakasz. Rövidebb megálló után következett az túra legintenzívebb, erôt próbáló zánkai szakasza. Az északi parton a parttól folyamatosan távolodó, majd visszatérô bicikliút megmutatta a rejtett vagy ismert látnivalókat bevitt Badacsony hegyének alsóbb régióiba és a szigligeti vár lábához. Rövidebb megállók után eljutottunk Balatongyörökre, ahol már szemünk elôtt lebegett az elsô napi célállomás: Keszthely. A körutat végig zöld alapon sárga feliratú, biciklipiktogramos táblák jelezték. Vonyarcvashegy és Gyenesdiás lankás emelkedôi után beérkeztünk Keszthely városába, de tudtuk, hogy szállásunk a város másik végében található. Az utolsó kilométerek leküzdése után többen fájdalmas mosollyal arcukon szálltak le a kerékpárról kedvenc szállodánk, a Hotel OVIT parkolójában. A keszthelyi vendégszeretet, és szállodai személyzet kedvessége feledtette velünk az út fáradalmait. Gyors felfrissülés után birtokba vettük a kültéri medence és jakuzzi szolgáltatásait, a bátrabbak a szauna frissítô, izzasztó hatását is kipróbálták. A finom és változatos vacsora után még egy-két biliárdpartit lefolytattunk, és utána már senkinek se kellett altató. Második nap: Keszthely Balatonakarattya (~108 km). A reggeli ébredés izomlázzal fûszerezett volt. Ki-ki saját tempójában elkészült, és következett a bôséges reggeli, majd rövid megbeszélés és pakolás. A ragyogó reggeli napfényben még pár képet készítettünk a csapatról, majd érzékeny búcsút vettünk a testi-lelki felfrissülésül szolgáló szállodánktól. A déli parti szakasz nem túl ingergazdag, nem sorjáznak az érdekességek a bringaút mellett extremitásként legfeljebb a zamárdi rakétakilövôt lehet kiemelni. A szakasz fô érdeme, hogy nincsenek szintkülönbségek és kitûnôen lehet látni az északi partot, már amikor az út nem a sínek mentén vagy a nyaraló- és lakóházak között tekereg. Utunkat a gesztenyefákkal szegélyezett városból kivezetô úton kezdtük meg, a sík úton csak úgy peregtek a kilométerek, gyorsan megérkeztünk Fonyódra, ahol kis pihenô és készletfeltöltô, gyors bevásárlás után indultunk tovább. A csapat együtt haladt jó hangulatban, remek idôben élveztük a kerékpározás örömeit, könnyedén hagytuk magunk mögött Balatonlellét. A balatonföldvári táblánál bevillant egy dal (Földvár felé félúton), melyet aztán szinte egész úton énekeltük, dúdoltunk. Majd Szántód és Zamárdi következett. Az idôjárás elborult, és kicsit szelesebbre fordult, így tempósabbra fogtuk, három kisebb csoportra szakadt a mezôny. Siófokon bevártuk egymást, és közösen megebédeltünk. Tudtuk, hogy elôttünk van még az utolsó nagy emelkedô Balatonvilágosnál, és miután keservesen feltekertünk, gyönyörû panoráma tárult elénk: a magyar tenger a lábunk elôtt hullámzott. Röviddel késôbb elérkezetünk a Millenniumi Szent Korona emlékûmhöz. Innen már szinte legurultunk a balatonakarattyai kiindulási ponthoz. A bringák felpakolása, majd egy kis logisztika következett, majd érzékeny búcsút vettünk egymástól, és közben azt hajtogattuk: Sikerült, megcsináltuk! Hatalmas élmény volt, gyönyörû helyek, jó idô, izomláz. I love Balaton! Jövôre téged is várunk a túráinkra! Markó György 19

20 XXXVI. Kajak-kenu sporttalálkozó Szegeden A minden évben megrendezésre kerülô iparági versenyen ezúttal is képviseltette magát az OVIT SE. Az augusztus 29-i hétvégére idén 6 fôvel indultunk útnak Szegedre, a Maty-éri Olimpiai Sportközpontba. Megérkezésünket követôen szinte azonnal megkezdtük az ötletelést és a felkészülést, hogy ki milyen versenyszámban induljon. Az elôre leadott versenyszámokat a péntek esti technikai megbeszélésen sikeresen módosíthattuk, ezáltal a szombati versenynapon az alábbi felállásban indultak az ovitos hajók, amellyel az alábbi eredményeket értük el: Kenu vegyes páros 9. hely 1 pont Kenu vegyes négyes 4. hely 6 pont Kenu férfi páros 7. hely 3 pont Kajak férfi egyes 6. hely 4 pont Kajak férfi páros 6. hely 4 pont Kajak nôi egyes 2. hely 8 pont Kajak vegyes páros 7. hely 3 pont Összesen 29 pontot gyûjtöttünk, amellyel a csapatok versenyén a 6. helyezést, vállalati szinten a 4. helyezést értük el. A verseny egyik legmeghatározóbb pillanata az volt, amikor a Huber Zsuzsa Zsolnai Gergô páros elindult a kajak vegyes párosok második futamában. Elôször ültek versenykajakban, mire felértek a rajthoz, már némi rutint is szereztek. A verseny indítása után szépen vitték fel a kajakot a célig, de leutánozva az idei világbajnokság brazil versenyzôjét, a cél elôtt, a hajó berúgásánál beborultak a vízbe, amely mozzanat mindenki számára emlékezetessé tette az iparági versenyt. Az este finom vacsorával, díjátadó ünnepséggel, tánccal és a sporttársak megismerésével telt. Ezúton is köszönjük, hogy 2014-ben is részt vehettünk a vízi találkozón! Huber Ernôné Szeptemberi túra a Mátra hegységben Reggel 7 órakor a Körvasút sori parkolóban gyülekeztünk. Elôzô nap még beszereztünk egy-két, a túrázáshoz való kiegészítôt az esôs idôre való tekintettel, hogy semmi se akadályozhasson meg bennünket a tervezett kilométerek megtételében. Elsôk között foglaltuk el a buszon a helyünket, és izgatottan vártuk, hogy mely kollégákkal fogjuk eltölteni az elkövetkezendô két napot. Már az indulás elôtt tapasztaltunk, hogy egy jól összeszokott csapatba kerültünk, akik barátként üdvözölték egymást, ekkor a kezdeti izgalmunk el is szállt, és tudtuk, hogy egy kellemes hétvége vár ránk. Jó volt látni, hogy komplett családok a gyermekekkel együtt érkeztek, így nem is igazán céges, mint inkább egy családi hétvége részesei lehettünk. A buszunk fél 8 körül gördült ki az OVIT parkolójából. Az elôre vetített esôs, hideg idô ellenére a 48 fôs buszon csak pár hely árválkodott üresen. Kedves buszsofôrünk a bemutatkozás után elmondta a menetrendet. Az elsô megállónk Kékestetô volt. Felsétáltunk a tévétoronyig, amelynek a teteje erôsen ködbe burkolózott, így elég misztikus látványt nyújtott. Persze aki többször járt már ott, annak ez megszokott látvány lehet, de nekünk ez volt az elsô alkalom. Fent a kilátópontról körbenézve is csak a ködbe burkolózott panorámá -t láthattuk, de azért nem volt hiábavaló az erôfeszítésünk. Sétánk ezután a szanatóriumkertbe vezetett, ahol mókusok hadával találkoztunk, amelyeket akár kézbôl is etethettünk, a gyerekek és ugyanannyira a felnôttek örömére is. Túránk kezdeti szakasza Kékestetôrôl a sípálya mellett haladt az Országos Kéktúra vonalán Mátraházára. Az utunk mindkét oldalát erdô szegélyezte. A kicsit párás, borongós idô ellenére mégis felemelô érzés volt ott sétálni csönd és nyugalom volt körülöttünk. Kényelmes tempóban haladtunk. Ebédidôre megérkeztünk a mátraházai büfésorra, ahol mindenki megtalálhatta a számára megfelelô ebédnek valót. Ezután tervezett gyalogtúránk második része következett a sástói kilátóig. Útközben rengeteg gombafélével találkoztunk, valamint különbözô játékos installációk is szemléltették az itt 20

21 honos állatok és növények világát. Sástó jellegzetessége, hogy országunk legmagasabban fekvô tava (507 m), mélysége 1 m körül mozog. Itt fél óra pihenôt tartottunk, ki-ki kedve szerint felfrissülhetett a büfésoron, vagy amit mi is választottunk: megtekinthetô volt a kilátó. A sástói kilátó 53 m magas, eredetileg olajfúró toronynak szánták, de nem felelt meg a szabványoknak, így a korábbi fakilátó helyére állították. A kilátó tetején meglehetôsen zord idô várt minket, az erôs széltôl érezhettük a torony kilengését, és az esô is elkezdett szemeregni. De csodás panoráma tárult elénk. Jobb idôben ellátni a Hármashatár-hegyig is! Az esô eleredt, és emiatt túránk harmadik, és egyben aznapra tervezett utolsó részét már a busszal tettük meg a szállásig. Szállásunk Mátrafüreden, a helyi szakközépiskolai kollégiumban volt. A vacsora elôtt fakultatív program keretében le- hetôség volt egy kis városnézésre is. A vacsorát egy helyi étteremben fogyasztottuk el közösen. Visszatérve szállásunkra, még volt idô egy kis esti beszélgetésre, majd legtöbben hamar nyugovóra tértünk. A közös reggelinél, az egész estén át tartó esô miatt, megszavazta a társaság, hogy az aznapi túra elmarad, helyette az alternatív terv lép életbe. Elsôként a parádsasvári üvegmanufaktúrába látogattunk el. A parádi üveggyártás 305 esztendôs múltra tekint vissza. Az üveggyár ôsét még II. Rákóczi Ferenc fejedelem állította fel 1708-ban. Jelenleg egy garázs van átalakítva üzemmé, ahol már csak 4 5 ember dolgozik. Magyarországon az üveggyár bezártával megszûnt a szakma oktatása is, így kizárólag az ottani mesterektôl lehet elsajátítani a szakma fortélyait. Az elôadás végén lehetôségünk volt kipróbálni az üvegfújást. Második állomásként a Parádfürdôn lévô ko21

22 csimúzemot nézhettük meg. Az épületet ban gróf Károlyi György építette, Ybl Miklós tervei alapján. A Cifra istállóban lévô kocsimúzemuba belépve a századelôig visszapereg az idô. A kocsiszínben lévô kiállítás bemutatja a világhírû magyar kocsikészítés történetét, a szatler-(kocsifényezô), a kovács- és a bognármûhely kocsikészítéshez szükséges eszközeit, és Kocs község történelmi szerepét hiszen e fontos közlekedési eszköznek a nevét számos idegen nyelv a magyarból, közvetve Kocs falutól kölcsönözte. Az istállókban pedig a lovakat tudtuk közelrôl szemügyre venni, ami szintén nagy örömöt okozott mind a kisebbeknek, mind a nagyobbaknak egyaránt. A közeli büfékben még a hazaindulás elôtt lehetôségünk volt kávézni, ebédelni, felfedezni a közeli tájat, kinek-kinek mihez volt kedve. A hazaúton már elnyomott minket az álom, késô délután értünk vissza a Körvasút sori telephelyre, ahonnan gyors búcsú után kicsit fáradtan indultunk haza. Nagyon szépen köszönjük a szervezôknek a munkájukat, hogy ennyire kellemesen eltölthettük a hétvégénket! Már alig várjuk a következô alkalmat! Szerkesztô: Devich Márton Ybl Miklós 130 esztendôs Andrássy úti palotája, az Operaház egyszerre ékszerdoboz és a magyar opera- és balettélet múltjának, jelenének, jövôjének színtere. Gazdag öröksége állandó inspiráció, olykor teher és néha sokkoló mérce. E Ház, s általa a magyar opera- és balettjátszás történetét meséli el írásban-képben e kötet. Aranykorok és válságperiódusok emléke, legendás elôadások, világhírû muzsikusok és énekes óriások jelennek meg a könyv lapjain. Felidézzük a Filharmóniai Társaság hosszú és dicsôséges útját, valamint az Operaház nagy kistestvérének, második játszóhelyének, az Erkel Színháznak a maga száz, kalandos esztendejét. Bebarangoljuk az Ybl-palota termeit, és egy fejezet erejéig megmutatjuk, milyen elképzelésekkel és arculattal vág neki a magyar Opera a következô évtizedeknek. Kiadó: Helikon Kiadó, 2014 Stacey Dugliss-Wesselman -Természetes házipatika KulTÚRA Könyvújdonságok Orgován Kinga Németh Ákos Opera - Az Operaház története kezdetektôl napjainkig Otthon elkészíthetô szépítô-gyógyító szerek testnek és léleknek A kötetben több mint 100, otthon és könnyen elkészíthetô, szépítô-gyógyító szer receptje található: - Arcápolás: Hogyan készítsünk arclemosót, krémeket, különféle bôrtípusra arcápolókat és tonizáló szereket? Hogyan kezeljük a pattanásokat? Hogy készítsünk természetes alapanyagokból naptejet, ajakbalzsamot stb.? - Testápolás: A házi készítésû testradír, az illatos masszázsolajok, púderek és a hatékony fogkrém titka. 22

23 - Enyhébb betegségek, tünetek enyhítése, gyógyítása: Köhögés elleni szirup, borogatások, tinktúrák, gyógyteák testnek és léleknek. - Hajápolás: Receptek minden hajtípusra. Természetes összetevôk, melyek fényessé, egészségessé varázsolják a hajat, megôrzik tartását és védik a hajvégeket a töredezéstôl. - Háztartási praktikák: Házi, környezetbarát készítmények például a mosogatótálca takarításához, bútortisztításhoz, rovarirtáshoz. Ezek a termékek frissek, hatékonyak és környezetbarátok, ráadásul többségük olyan egészséges alapanyagokból áll, melyek megtalálhatók a konyhánkban és kertünkben. Kiadó: Kossuth Kiadó Zrt., 2014 Színházi elôadások Arthur Miller - Alku dráma zsibong körülötte a színház. Az igazgató és titkára, Max, joggal büszkék: a mûvész úr sztárallûrjeit bravúrosan kezelték, a magas rangú vendégek elôtt fényes siker ígérkezik. Lélekben már az esti bankettre készülnek, ahol kiválóan lehet pezsgôzni és flörtölni, amikor beüt a krach. A nagy Tito Merelli helyére be kell ugrani, és az utolsó pillanatban a lámpalázas Max az egyetlen elérhetô tenorista. Két Otello, két szoba, hét ajtó. Ken Ludwig bohózata a londoni West End és a Broadway szenzációs sikere volt, megkapta a legjobb vígjátéknak járó Olivier- és a legjobb darabnak járó Tony-díjat. Zenei programok Faludi Judit Csellóvarázs koncertek Bemutató: október 10-én a Katona József Színházban Viktor és Walter testvérek. Apjuk halála óta nem beszélnek egymással. Találkoznak, mert szükséges. A házat, amelyben felnôttek elbontják, az ott felhalmozott bútorok, tárgyak sorsáról együtt kell dönteniük. A viszontlátás felszínre hozza a múltat, az ingóság felszámolása a fivérek közötti elszámolássá mélyül. Tizenhat évnyi csend szakad fel. Miller korunk egyik legnagyobb drámaírója, aki mûveiben az alapvetô emberi értékeket, döntéseink morális felelôsségét vizsgálja. Az Alku címû dráma, a totális igazság keresése, a teremtett jó és a szükséges rossz kutatása. Ken Ludwig - A hôstenor amerikai bohózat Bemutató: október 11-én a Thália Színház- Nagyszínpadán Koncerteken a klasszikus cselló irodalom legkiválóbb gyöngyszemei csendülnek fel. Mint például: Vivaldi, Mozart, Fauré, Csajkovszkij, és emellett filmzenéket és világslágereket is hallhatunk a mûvésznôtôl. Közremûködnek: Kiss Gyula - Liszt díjas zongoramûvész és Termes Rita - zongoramûvész Koncertidôpontok: november 4., december 10. A clevelandi operházba világhírû olasz tenor érkezik Otello szerepére. Lázban ég miatta a város, 23

24 Kiállítások A pásztorok világa Tisztelet Herman Ottónak szeptember február 20. a Magyar Mezôgazdasági Múzeumban, a Vajdahunyadvárban Az új ôszi, idôszaki kiállítás a magyar pásztorélet múltját és jelenét tárja a látogatók elé Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából. Szilaj, nomád vagy villanypásztor? Mire jó a juhászkampó? Miért fehér a gulyás komondora? Mit üzen a pásztor-távíró? Kinek szól a csordás (Görgey utca 19.) Az ország legjobb formációs tánccsoportjai mérik össze tudásukat standard, latin és társasági táncok kategóriában. Külföldi meghívottak, balett és versenytáncos párok színesítik a rendezvényt, betekintést nyújtva a tánc különbözô mûfajaiba is. Tatabánya Százszorszép Fesztivál november 15-én, szombaton 9 órától kürtje? Ezekre és számos egyéb kérdésre is választ ad a Magyar Mezôgazdasági Múzeum A pásztorok világa - Tisztelet Herman Ottónak címû új, ôszi idôszaki kiállítása, mely a magyar pásztorélet múltján és jelenén vezeti végig a látogatókat, oly módon mutatva be a nemzedékrôl nemzedékre hagyományozódó mesterséget, a pásztorok sajátos világát és kulturális sokszínûségét, hogy az a mai kor emberét is megszólítsa. Vidéki programok Miskolc Nemzetközi Formációs Táncfesztivál november Városi Szabadidô Központ Vértes Agorája A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítô Alapítvány 12. alkalommal rendezi meg a fogyatékossággal élô amatôr elôadók országos kulturális fesztiválját. Göd dunavirág táncházak András-napi bál a Fonó zenekarral november 29. szombat óra Helyszín: Búzaszem Iskola aulája (Göd, Vécsei u. 1.) 24

25 A belépés díjtalan! Paks Presser Gábor koncertje a Csengey Dénes Kulturális Központ színháztermében Keszthely Kiev City Balett Hattyúk Tava november órától Bicske Bicskei Dumaszínház: David Hasselhoff beájulna november 21. Csenki Attila és Benk Dénes közös estje Balaton Színház december 4. csütörtök, 19:00 A Kiev City Balett számos elismerést tudhat magáénak. A közel kétszáz évvel ezelôtt megalakult Kijevi Állami Színház kiváló táncmûvészei évrôl évre kiemelkedô és profi produkciókkal örvendeztetik meg a közönséget. A méltán híres társulat Magyarországra látogat és a balett-történelem legnagyobb klasszikusában, a Hattyúk Tavában láthatjuk kiteljesedni a felülmúlhatatlan táncmûvészek tánctudását. 25

26 Mozaik GÓLYAHÍR augusztus 22-tôl született OVIT-os babák (október 1-jéig beérkezett adatok alapján) Gyermek neve Születési idô Szülô neve Szülô munkahelye Nepp Dóra augusztus 22. Orosz Blanka augusztus 22. Varga Balázs Ferenc augusztus 26. Bálint Olivér augusztus 26. Zolnai Ketrin Klára augusztus 31. Nepp Péter Orosz Csaba Vargáné Fejér Andrea Varga Ferenc Bálint István Zolnai Sándor Forgácsoló üzem AGSZF Lét. felelôs Csoport ATÜZIG AGSZF Építészeti Csoport Erômûvi Gépgyártási Üzem NYUMALÜ Vértes Kiss Maja Kiss István AGSZF RK Csoport szeptember 1. Kiss Maja Orosz Blanka Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! Humán erôforrás osztály Varga Balázs Ferenc 26

27 Humorsarok - Miért, kocsid nincs? A kisfiú megkérdezi az édesapját, aki a konyhában mosogat: Integrált Rendszer rejtvény 1.) Mikor került nyilvánosság elé az ISO CD? - Apa! Mi az, hogy bigámista? - Bigámista? Az olyan férfi, aki kétszer annyi edényt mosogat, mint én. A 15. házassági évfordulón a férj elhatározza, hogy meglepi feleségét, és vesz egy szép csokor virágot. Belép a házba kezében a virággal, és a felesége zokogva fogadja: a.) b.) c.) a évben a évben a évben 2.) Az új ISO 9001-es szabvány megköveteli-e az alkalmazó szervezetektôl a saját stratégiai irányvonaluk meghatározását? a.) b.) c.) nem igen részben 3.) A termék fogalmának áruk és szolgáltatások kifejezésre való változtatása felülvizsgálat alatt áll-e? a.) b.) c.) részben nem igen 4.) Az ISO 9001-es szabvány verziója szerint egy menedzsmentrendszer célja-e, hogy elôre meghatározza a kockázatokat? - Ez életem legborzalmasabb napja! A gyerekek fôzelékkel dobálták egymást, a mosógép elromlott, elúszott a pince, odaégettem a vacsorát, a kutya szétrágta az új cipômet, és most még ráadásul részegen jössz haza! Egy fiú szerelmet vall egy lánynak: - Ha hozzám jössz feleségül, a tenyeremen hordozlak majd! a.) b.) c.) nem részben igen 5.) A folyamatszerû megközelítés elôírja-e az inputok és az elvárt outputok kockázatainak meghatározását, ha a szándékolttól eltérô outputok kerülnek teljesítésre? a.) b.) c.) igen nem részben 27

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral 1 Az Igazgatóság közleményei 4 Projektjeinkről 6 Rendezvények 10 Személyi hírek 11 Új belépők 12 Az Integrált Rendszer hírei 15 Az MVM Csoport

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával

Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával Tartalomjegyzék Beszélgetés Gopcsa Péterrel, az OVIT vezérigazgatójával 1 Kedves Olvasók (felelős szerkesztő levele) 4 Az Igazgatóság közleményei 5 Projektjeinkről 6 Rendezvények 11 Felsőzsolca, az árvíz

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

Tisztelt Munkatársaim!

Tisztelt Munkatársaim! 2006/6. OVIT HÍRADÓ "A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. /Robi, egy 7 éves kisgyerek/ Tartalomjegyzék Vezérigazgatói

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján XXXI. évfolyam, 11. szám 2008. november Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján A Magyar Tudomány Napja központi ünnepségére idén november 3-án az MTA Székházában került sor, ahol a tudományos élet különbözõ

Részletesebben

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG

AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG AZ FGSZ ZRT. ÉVES JELENTÉSE 2014 EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS ELLÁTÁSBIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK Kiemelt pénzügyi és üzleti adatok 2014............................. 06 Vezérigazgatói levél...............................................

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű

Atomerőmû. Az 50 legbefolyásosabb között. Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 5. 6. szám Félmilliomodik látogatóját fogadta a Paksi Atomerőmű Igencsak meglepődtek a budapesti Wesselényi Miklós Műszaki Szakközép- és Szakiskola

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

energiatrend Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre

energiatrend Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre energiatrend Hírek az energia világából az üzleti ügyfelei számára 2014. ősz M A G A Z I N Merre halad tovább az uniós energiapolitika? Nemzetközi árhelyzet, kilátások, hogyan hat mindez az itthoni helyzetre

Részletesebben

Süli János, Tóth Péterné, Gyöngyösiné Nyul Petra, Hamvas István

Süli János, Tóth Péterné, Gyöngyösiné Nyul Petra, Hamvas István Atomerőmû fotó: Wollner Pál XXXVIII. évfolyam, 3. szám Városi megemlékezés Március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából megemlékezést tartottak Pakson a Szent István téren, majd este a Csengey Dénes Kulturális

Részletesebben