Húsvét - a tavasz, a termékenység és a megújulás ünnepe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvét - a tavasz, a termékenység és a megújulás ünnepe"

Átírás

1 A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 5. szám I március 23. I Megjelenik: kéthetente 19 VÁLASZTÁS Húsvét - a tavasz, a termékenység és a megújulás ünnepe

2 ÖNKORMÁNYZAT Segély helyett munkára ösztönöz az önkormányzat 300 álláshely közcélú program keretében 300 fõre emelte 2010-ben a közfoglalkoztatottak keretszámát a képviselõ-testület. Ez 30 álláshellyel több a tavalyihoz képest. Az álláshelyek nagy részét köztisztaságának javítására tartja fenn a kerületvezetés. Kocsis Máté polgármester szerint ez a 300 álláshely jelentõs segítséget jelent a jelenlegi rekordot döntött, 11 % fölé emelkedett munkanélküliség közepette. A közcélú foglalkoztatásra 39 millió forintot biztosít a Józsefvárosi Önkormányzat, a foglalkoztatások egyéb költségeit állami támogatás fedezi. Az önkormányzat a közfoglalkoztatást a Budapest Esély Nonprofit Kft-n keresztül látja el. A közcélú foglalkoztatásra jogosultak nagy része legfeljebb alapfokú (általános iskolai) végzettséggel rendelkezik. 2 A jelenlegi jogosultak közül: az alapfokú végzettséggel rendelkezõk aránya 78%, a középfokú végzettségûek aránya 16%, a diplomások aránya 6%. Az adatok tehát egyértelmûen figyelmeztetnek, hogy az alacsony iskolázottság egyenes út a tartós munkanélküliséghez. A közcélú munka keretében alapfokú képzettséggel rendelkezõk bruttó havi bére Ft, középfokú végzettséggel rendelkezõké Ft, a diplomások Ft. Segítség a fiatal diplomás munkanélkülieknek is Józsefvárosi Gyakornok Program A Józsefvárosi Önkormányzat a 300 álláshelybõl 12 álláshelyet a Józsefvárosi Gyakornok Program keretében pályakezdõ fiatal felsõfokú végzettségûeknek tart fenn. A munka nélkül maradt, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ fiatalok az önkormányzat által fenntartott közintézményekben kaphatnak munkalehetõséget. A törvény értelmében Ft-os havi jövedelemre számíthatnak. A gyakornoki program ideiglenes megoldás, a munka nélkül töltött hónapoknál azonban mindenképpen elõnyösebb, hiszen, aki részt vesz benne szakmai önéletrajzában már elõnnyel indul a Józsefvárosban szerzett szakmai tapasztalatok említésével. Közcélú munka keretében az a személy foglalkoztatható aki: az aktív korúak ellátására jogosult, aki rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesül, vagy az az 55. életévét betöltött rendszeres szociális segélyben (RSZS) részesülõ személy, aki hatósági szerzõdést köt az önkormányzattal ennek érdekében. jövedelmi, vagyoni szempontból megfelel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítására, de a törvényben elõírt együttmûködési kötelezettségének idõtartama ennél kevesebb. Józsefvárosban tavaly több mint 1000 munkaképes, mégis munkanélküli, segélyezett - rendelkezési állási támogatásban (RÁT) részesülõ - személyt tartottak nyilván. 355 fõ részesül rendszeres szociális segélyben, de a rekordot döntõ munkanélküliség miatt számukat 2010 második felére már 510 fõre becsülik. Ez a szám az országos átlaghoz viszonyítva is magas. A jogosultak közül tavaly 299 fõvel tudtak munkaviszonyt létesíteni, 152 fõ nem vállalta, 328 fõ egészségügyi, 184 fõ pedig képzettségbeli, családi vagy mentális okokból nem bizonyult alkalmasnak a közcélú feladatkör betöltésére.

3 ÖNKORMÁNYZAT Megszûnt Csécsei Béla szerzõdése Megszûnt a volt polgármester megbízási szerzõdése. Kocsis Máté polgármester (Fidesz-KDNP) közös megegyezéssel válik meg a havi 750 ezer forintos megbízási díjjal járó szerzõdéstõl. Az új polgármester megválasztása óta nem igazolta a szerzõdés teljesítését és nem engedélyezte a megbízási díj kifizetését. Apolgármesteri tisztségérõl betegsége miatt lemondott Csécsei Bélával tavaly szeptember 2-án írta alá a szerzõdést Takács Gábor (SZDSZ) akkori polgármester-helyettes. A szerzõdés értelmében a volt polgármester tapasztalataira és véleményére elsõsorban az önkormányzat gazdálkodásával és oktatási ügyekkel kapcsolatban tartott volna számot az önkormányzat. Mivel a szerzõdést határozott idõre, 5 évre kötötték, azt felmondani kizárólag csak a felek közös akaratával vagy rendes felmondással, de az öt évre esedékes megbízási díj kifizetésével lehet. A szerzõdés közös megegyezéssel történõ felmondásáról március 4-i hatállyal döntöttek a felek, a megegyezés értelmében a volt polgármestert kéthavi megbízási díjának megfelelõ összeg illeti. FELHÍVÁS Szeretettel várjuk A JÓZSEFVÁROSI ÁLLÁSBÖRZÉRE mindazokat, akik munka nélkül maradtak vagy új munkát keresnek. Idõpont: április óra között Helyszín: VIII. Mátyás tér 15. Kesztyûgyár Közösségi Ház Dr. Kocsis Máté polgármester Szervezõk: Józsefvárosi Önkormányzat, Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Rév8 Zrt. Szakmát adnak a máshonnan elutasított józsefvárosi diákoknak OKJ-s szakmákat szerezhetnek a józsefvárosi tanulók a kerületben mûködõ Esély Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskola és Gimnáziumban - az önkormányzat és az iskola között létrejövõ együttmûködési megállapodás értelmében. Errõl március 17-én döntött a képviselõ-testület. Az intézmény célja az iskolarendszerû szakképzésen, és az iskolarendszeren kívüli felnõttképzésen keresztül elsõsorban a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok munkaerõpiacra történõ segítése. Az iskolában kézmûves és szolgáltató szakmák oktatása folyik, nappali iskolarendszerû, és iskolarendszeren kívüli felnõttképzés keretében OKJ besorolás szerinti képzés szerint. Megszerezhetõ szakképzések: bolti eladó, bútorasztalos, kosárfonó és fonottbútor-készítõ, számítógép- szerelõ-karbantartó, nõi ruhakészítõ, szakács, szõnyegszövõ, zománcmûves, pincér, virágkötõ, festõ, mázoló, hegesztõ, könyvkötõ. Az iskola és az önkormányzat között létrejövõ megállapodás szerint az intézmény vállalja, hogy a józsefvárosi diákok ugyanolyan feltételekkel vehessenek részt szakköri foglalkozásaikon, mint az intézmény tanulói. Ezenkívül pályaorientációs foglalkozásokat tartanak majd az önkormányzat fenntartásában mûködõ iskolák tanulóinak, és segítik a kerületi gyengébb képességû diákok felvételét, mint az utolsó esélyt biztosító iskola. A Józsefvárosi Önkormányzat vállalta, hogy segítséget nyújt az iskola szakképzéseinek gyakorlati képzéseiben, valamint az intézmény környékén a közbiztonság megszilárdításában. 3

4 VÁLASZTÁS Legyen tájékozott! Így választunk Április 11-én új józsefvárosi parlamenti képviselõket választunk Több nemzedék nõtte ki úgy az iskolapadot, hogy a demokratikus választások menetérõl egy szót sem tanult, nincsenek ismeretei. Idõseknek és fiataloknak, a józsefvárosi választópolgároknak összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a április 11-i választásokról. A nép hatalma A Magyar Köztársaság Alkotmánya az Országgyûlést a legfõbb népképviseleti szervnek tekinti. Legfõbb és legfontosabb szerv azért, mert egyetlen más döntéshozó testület sem rendelkezik olyan erõs felhatalmazással a néptõl, mint az Országgyûlés. Magyarországon 386 fõs a Parlament. Háromféleképen lehet valaki országgyûlési képviselõ: Egyéni választókerületekben Területi (megyei vagy fõvárosi) listáról bejutó Országos kompenzációs lista Összesen 176 fõ 152 fõ 58 fõ 386 fõ Kik lesznek Józsefváros országgyûlési képviselõi? Józsefváros területe 2 db országgyûlési egyéni választókörzetet ölel fel: a 10-es és a 11-es számú választókerületeket. Ez azt jelenti 2 országgyûlési képviselõt ad a VIII. kerület. Az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselõ, aki április 11-én, az 1. forduló alkalmával a választókerületben megszerezte a választópolgárok szavazatainak több mint felét. Amennyiben a választókerületben nem volt ilyen jelölt, 2. fordulót kell tartani (április 25-én). Érdemes tehát elmenni az elsõ fordulóra minél több embernek, mert annál biztosabb, hogy akkor nem kell második fordulót tartani. A 2. fordulóban azok a jelöltek indulhatnak, akik az elsõ fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább tizenöt százalékát megkapták; ha nincs legalább három ilyen jelölt, akkor az elsõ fordulóban a legtöbb szavazatot elért három jelölt; ha a jelöltek közül bármelyikük idõközben visszalép, helyébe másik jelölt nem léphet. A második fordulóban a mandátumot az a jelölt szerzi meg, aki a legtöbb szavazatot kapja. Elveszett szavazatok Mandátumot nem szerezhet az a párt, amely az 5%-os parlamenti küszöböt nem érte el. Azaz, az ilyen 5%-os küszöböt el nem érõ kis pártokra leadott szavazatok elveszett szavazatoknak számítanak. Mit kell tudni még a szavazásról? Szavazni csak személyesen, reggel hat órától este hét óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét. Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg 4 a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli. FIGYELEM! Érvényes szavazás csak X vagy + jellel lehetséges.

5 VÁLASZTÁS Mit vigyen magával szavazáskor? Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelõen igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével: lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány); személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, január 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú vezetõi engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el. Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz megnevezésû nyomtatványt is magával kell vinnie a szavazókörbe. Ha a két forduló között lakóhelyet változtat, vigye magával a Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra elnevezésû nyomtatványt. Javasoljuk, hogy az ajánlószelvénnyel együtt kikézbesített Értesítõt a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében a szavazásra vigye magával. Szavazás mozgóurnával Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától (1082 Budapest, Baross u I. emelet 100-as terem) a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Országgyûlési választás K É R E L E M M O Z G Ó U R N A B I Z T O S Í T Á S Á R A TISZTELT VÁLASZTÁSI IRODA! Kérem, hogy részemre a április 11-i országgyûlési választáson mozgóurnát biztosítani szíveskedjenek. Adataim: (a választási ÉRTESÍTÕ alapján kell kitölteni!) NÉV: SZÜLETÉSI HELY, IDÕ: LAKCÍM: SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ: Szavazókör száma: Budapest, M I N T A választópolgár aláírása 5

6 VÁLASZTÁS 6

7 VÁLASZTÁS 7

8 VÁLASZTÁS 8

9 VÁLASZTÁS 9

10 VÁLASZTÁS 10

11 VÁLASZTÁS Vigyázzon magára! Segítünk Szûrõ Szombatok 2010-ben A Józsefvárosi Önkormányzat 2010-ben is vállalta a Szûrõ Szombatok szervezésének költségeit. Az önkormányzat népegészségügyi programja egy éve zajlik, 2009-ben 231 józsefvárosi életét mentette meg az idejében elvégzett szûrõvizsgálat. Az önkormányzat ingyenes szûrõvizsgálatokat szervez az év minden hónapjában TAJ- kártyával rendelkezõ, kerületi lakosok részére. A vizsgálatokat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ) szakemberei végzik az Auróra utcai szakrendelõben. Dátum Program Szakrendelés Március 27. Emlõ- és végbélszûrés Sebészet Április 24. Prosztata és egyéb urológiai szûrõvizsgálat (vizelési zavarok, férfi nemi mûködési zavarok vizsgálata) Urológia Május 29. Szemészeti szûrõvizsgálatok (látászavar, diabéteszes és érbetegek Szemészet szemfenék vizsgálata, glaucoma) Június 26. Bõrgyógyászati szûrõvizsgálat Bõr- és (anyajegy, bõrdaganat) Nemibeteggondozó Július 31. Nõgyógyászati szûrõvizsgálat (nõgyógyászati rákszûrés, vérzéses zavarok vizsgálata, Nõgyógyászat nõi nemi mûködés zavarai) Augusztus 28. Nyári szünet A szûrõvizsgálatok ideje: minden hónap utolsó szombat, 8-14 óráig. A szûrõvizsgálatok helye: Budapest, VIII. kerület Auróra u Szakorvosi Rendelõintézet. A szûrõvizsgálatokon való részvétel elõzetes telefonos bejelentkezés alapján történik. A bejelentkezõ telefonszám: közvetlen , központon keresztül tól-739-ig/135, 160, 165 mellék. Az ingyenes szûrõvizsgálatokon szeretettel várjuk az egészségükért aggódó józsefvárosiakat! Dr. Kocsis Máté polgármester 11

12 BERUHÁZÓ Az elöregedett vízvezetéket is kicserélik a Mária utca felújításakor A Józsefvárosi Önkormányzat négy hete megkezdte a Mária utca felújítását. Az útfelbontás során kiderült, hogy az út alatt futó vízvezeték cserére szorul. Ezt támasztották alá az elmúlt hetekben történt vízcsõtörések is. Az önkormányzat egyeztetve a Fõvárosi Vízmûvekkel elérte, hogy a vízmûvek felújítsa a Mária utca felújításra kerülõ szakaszán a vízvezetéket. A vízhálózat cseréje várhatóan március közepén kezdõdhet el, az utca átadására így 3 hetes késéssel (májusban) számíthatunk. BERUHÁZÓ Útfelújítás, forgalomcsillapítás, új parkolóhelyek a Rezsõ téren és környékén Az õszi tisztviselõtelepi útfelújítások (Tisztes utca, Batsányi utca) után, újabb útfelújítás kezdõdik a Józsefvárosi Önkormányzat beruházásban a Rezsõ téri templom mögötti utcában. Jelenleg még a csatornaépítés folyik, amelyet júniusra befejeznek, majd ezután kezdõdik az útépítés. A beruházás tervezett költsége 60 millió Ft. Aberuházás keretében a Rezsõ téri templom mögötti gyalogos sétányt 130 méteres szakaszon térkõvel burkolják, az útburkolatot az Elnök utcától a Rezsõ tér széléig mintegy 140 méter hosszban A beruházásokkal járó ideiglenes kellemetlenségekért, forgalomkorlátozásokért szíves elnézésüket kérjük. Józsefvárosi Önkormányzat felújítják. Középen 6 méter széles aszfaltsáv épül, a járdák mellet 45 fokos ferde felállással nagykockakõ burkolatú parkolókat létesítenek. Az új elrendezésnek köszönhetõen az eddiginél jóval több, közel 90 parkolóhely létesül. Az utcában két forgalomcsillapító küszöböt (fekvõrendõrt) is építenek, a Györffy utca torkolatánál pedig kiemelt gyalogos szigetet létesítenek piros térkõbõl. Az önkormányzat az átalakítástól nemcsak a közút megújulását, hanem a száguldozás megszûnését, és a buszok valamint nehéz jármûvek távoltartását várja. 12

13 HIRDETMÉNY A közös költség árán bérbe vehetõk a földszinti helyiségek és pincék A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévõ, 1 éven túl üresen álló fölszinti és udvari bejáratú helyiségek, illetve pincehelyiségek a közös költség árán bérbe vehetõk a helyiséget magába foglaló társasházak számára. Valamint továbbra is érvényesek az üres lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítésével kapcsolatban hozott új szabályok. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeirõl, valamint a lakbér mértékérõl új rendeletet alkotott a képviselõtestület. Az új jogszabály szerkezete - az önkormányzati lakások bérbeadásának érdemi feltételeinek változatlanul hagyása mellett - egyszerûbb és az ügyfelek számára áttekinthetõbb. Az új rendelet a lakbérek mértékét nem érinti, azok változatlanok. Másrészt az új rendelet alkalmazkodik a lakásgazdálkodási feladatok közelmúltban történt átszervezéséhez, miszerint az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos összes ügyintézés decembertõl már nem a Polgármesteri Hivatalban, hanem a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft-nél történik. A rendelet egyik fõ újítása, hogy bevezeti új bérbeadás esetén a költségelvû, és a piaci alapú bérbeadásnál az óvadékfizetés intézményét. A felmondás, és a bérleti díjhátralék részletfizetésének hatékonyabb kezelése érdekében szabályozásokat tartalmaz. Új szabályokat tartalmaz arra az esetre, ha a bérlõ kezdeményezi a bérleti jogviszony pénzbeli térítés ellenében történõ megszüntetését. Szigorítja a bérbeadói hozzájárulások szabályait, például a a max. 10 m2 alapterületû üres lakás vagy nem lakás célú helyiség, csatolás érdekében, vételi kérelemre, nyílt árverés mellõzésével a szomszédos ingatlan tulajdonosa részére értékesíthetõ, a 10 M Ft forgalmi érték alatti üres, 1 éven túl nem hasznosított, nem lakás célú helyiség vételi kérelemre, nyílt árverés mellõzésével értékesíthetõ a nyílt árverés nyertese az általa megajánlott vételárat Új lakásrendelet lép hatályba korábbi szabályozáshoz képest szûkiti a lakásba befogadható személyek körét. Pályázni kell önkormányzati lakás bérbevételére Az új rendelet változatlanul a pályázat útján történõ bérbeadásnak ad elsõbbséget. A pályázatokat minden esetben a lakáspályázatok értékelésében közremûködõk által tett megállapításokat figyelembevéve a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság vagy a Népjóléti Bizottság bírálja el. Fontos tudni, hogy az új rendelet szabályai szerint a polgármesternek nincs jogköre önkormányzati lakások bérbeadásáról dönteni. Rendkívüli élethelyzet banki hitel felhasználásával is kiegyenlítheti. Részletes felvilágosítás: Kisfalu Kft Budapest, Losonci u. 2. Ügyfélfogadási idõben: hétfõ ; szerda és ; péntek Telefonon: , Azonnali intézkedést igénylõ rendkívüli élethelyzet esetén, méltányosságból, egyedi mérlegelés alapján a szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek, valamint a bérlet létesítését kizáró ok vizsgálata nélkül a szociális ügyeket gyakorló bizottság a Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft-hez benyújtott kérelem alapján, pályázaton kívül, évente legfeljebb 12 lakás mértékéig szociális alapú lakbér megállapítása mellett, bérleti jogviszony létesítésérõl dönthet. Óvadék Új elem az óvadék bevezetése. A lakás bérlõje, amennyiben a lakás bérleti díja nem szociális alapon kerül meghatározásra, új bérbeadás esetén a szerzõdéskötéskor óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke: költségelven bérbe adott lakás esetében a lakás csökkentõ-növelõ tényezõ nélküli lakbérének 2 havi összege, piaci alapon bérbe adott lakás esetében a lakás csökkentõ-növelõ tényezõ nélküli lakbérének 4 havi összege. Bõvebb információ az önkormányzati lakásbérlésrõl: Lakásgazdálkodási Iroda elérhetõségei: Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. Központ: 1084 Budapest, Õr u. 8. Telefon: ; ; Levelezési cím: 1431 Budapest, Pf cím: Honlap: 13

14 MÁRCIUS IDUSA Közös fõhajtás a hõsök emléke elõtt Kocsis Mátéhoz hasonlóan, a pártok képviselõi is fejet hajtottak márciusának neves és névtelen ifjai elõtt, miután elhelyezték koszorúikat Horváth Mihály szobránál. Az emlékmûsort szavalatok, korabeli visszaemlékezések, 1848-as énekek és a Józsefvárosi Cigányzenekar muzsikája varázsolta ünnepivé. Az MSZP józsefvárosi szervezete az önkormányzati ünnepséget követõen külön megemlékezést tartott a Táncsics háznál, melynek emléktábláját megkoszorúzták és egy-egy szál piros szegfût helyeztek el a résztvevõk. Józsefváros vezetõi, önkormányzati képviselõi, civil szervezetek és kerületi polgárok közösen emlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hõseire. A Horváth Mihály téri emelkedett hangulatú ünnepségen több százan vettek részt március idusán nem volt pártoskodás a pesti ifjúságban. Egyvalamit akartak, mindanynyian, közösen: változást. Levetni a Habsburg gyámságot, saját kezükbe venni a magyarság sorsát, önnön magukra támaszkodva, egymást segítve és nem elnyomva elérni a nemzeti felemelkedést. kezdte ünnepi beszédét Kocsis Máté polgármester, aki szerint valami hasonló függetlenségre vágyunk ma is, mindannyian, teremtõ nyugalmat és kiszámíthatóságot akarunk a politikától. A polgármester megemlékezett a forradalom napjairól, párhuzamot vonva a 162 évvel ezelõtti események és a mai történések között. Mint fogalmazott: a mi márciusunk a megtisztulásé lehet. Kerületi gyerekünnepségek Az 1848-as forradalom- és szabadságharcról a józsefvárosi óvodákban és általános iskolákban is megemlékeztek március 15-e környékén. Lapunk a Práter Általános Iskolában járt, ahol a diákok zongorán kísért zenés-verses bemutatót tartottak a feldíszített tornateremben az elõzõleg jól begyakorolt mûvekbõl. A tanulók részleteket adtak elõ a százhatvankét évvel ezelõtti nap történéseibõl, s természetesen felcsendült a Himnusz és elszavalták a Nemzeti Dalt is. Az óvodások huszársisakot készítettek, címert, zászlót színeztek, az ünnephez illõen feldíszítették termeiket, s egyszerûbb dalocskákat, verseket adtak elõ az intézményükben tartott ünnepen. 14

15 MOZAIK Nõk képzése Képzési és foglalkoztatási programok nõknek A Józsefvárosi Önkormányzat a Magdolna Negyed Program II. keretében foglalkoztatási programokat indít álláskeresõ nõk számára. A 2008-ban indított szociális város-rehabilitációs program egyik legfontosabb küldetése a képzés és a foglalkoztatás a kerület leghátrányosabb, legiskolázatlanabb városrészében. Az önkormányzat támogatásának köszönhetõen folytathatja a munkát a Kiút Veled Egyesület, amely tanácsadást, képzést szervez a munkába állás elõsegítése érdekében a Kesztyûgyárban. Az egyesület által mûködtetett Álláskeresõ Klubban egyre több olyan személy jelenik meg, akik társadalmi, illetve szocializációs problémából kifolyólag nem találnak maguknak állást. A heti rendszerességgel megjelenõ klub abban kíván segítséget nyújtani, hogy ezen emberek egészséges önbizalma kialakuljon, valamint társadalmi szerepvállalásuk is erõsödjön, miközben megtanulnak a társadalmi normáknak megfelelni, és elsajátítják a munkakeresés fortélyait. Olcsó, finom és magyar! Szociális piac a Fidesz és a MAGOSZ szervezésében Hétfõtõl - szombatig március 16-tól már naponta 2x! Szeretettel várjuk a kerületi szociális piacokra a józsefvárosi háziasszonyokat, és mindazokat, akiknek fontos, hogy olcsón finom és magyar árut tegyenek otthon az asztalra! Budai Gyula MAGOSZ elnöke Kocsis Máté polgármester MSZP-s fórum Kuncze Gáborral Kampányidõszakban másodlagos, hogy ki szocialista és ki liberális, az a fontos, hogy mi, demokraták össze kell fogjunk a köztársaság védelmében indokolta Komássy Ákos, az MSZP józsefvárosi jelöltje, hogy miért vesz részt kampányrendezvényén Kuncze Gábor, az SZDSZ egykori elnöke. A Beszéljük meg címû fórumán egyébként zsúfolásig megtelt az MSZP Népszínház utcai irodájának elõadója, fõként nyugdíjasokkal. Az MSZP józsefvárosi jelöltbemutató rendezvényén korteskedõ egykori liberális pártvezér, Kuncze Gábor elmondta, Komássy Ákos édesanyja személyesen járt közben, hogy ezen az estén jelen lehessen. Szabó Zoltán mszp-s jelölt mindehhez annyit tett hozzá, az elmúlt 16 évre emlékezve, hogy lehettek egy oldalon, vagy egymással szemben, mindig jó volt a kapcsolatuk a volt SZDSZ-elnökkel, ráadásul egy napon születtek: november 4-én. A kérdések jelentõs része a választás várható eredményére, a Jobbik térnyerésére, az SZDSZ szétesésének okaira, és arra vonatkozott, hogy Kuncze Gábor visszatér-e a politikába. A volt pártelnök erre a kérdésre úgy válaszolt, hogy nem térek vissza, de soha ne mondd, hogy soha. Kuncze azt viszont kijelentette: az SZDSZ megszûnik. Figyelmeztetett arra, hogy õsszel az önkormányzati választáson lehet, hogy valaki még SZDSZ-színekben fog elindulni, de nem lesz mögötte párt. Korábbi pártjáról megjegyezte: az új SZDSZ-el nem foglalkozik, sem azokkal, akik beszálltak az MDF puttonyába. A választással kapcsolatban Kuncze elmondta: Nem a világ végérõl szavazunk április 11-én, hanem csak arról, hogy a következõ négy évben mi történjen az országban, de ez egy nagyon fontos dolog, ezért ott kell lenni, szavazni kell. Szociális piacok Minden hétfõn: délelõtt: Mátyás tér 9. (Arany Alkony Nyugdíjas ház elõtt) délután: Horváth Mihály tér elõtti szakasz Minden kedden: délelõtt: Práter u Losonci téri játszótér mellett délután: Leonardo köz (a Nap tér közelében) Minden szerdán: délelõtt: Kiss József utca - Népszínház utca sarok (Köztársaság tér környéke) délután: Stróbl Alajos u. 18. számmal szembeni szakasz Minden csütörtökön: délelõtt: Stróbl Alajos u 18. Százados út - Stróbl Alajos u. sarok; délután: Köztársaság tér: Kis József utca - Népszínház utca sarok Minden pénteken: délelõtt: Leonardo köz (a Nap tér Közelében) délután: Práter u. 60. szám körüli parkoló Minden szombaton: délelõtt: Horváth Mihály tér elõtti szakasz délután: Mátyás tér 9. (Arany Alkony Nyugdíjas Ház elõtt) minden délelõtt 9 és 12 óra között minden délután: 15 és 18 óra között Kivétel ünnepnapokon és kampánycsend idején (április 10. és április 24.). FIZETETT HIRDETÉS 15

16 DÍJÁTADÁS Köztiszteletre érdemes kerületiek Józsefváros kitüntetettjei tagjai: Bálint Dávid Mária, Horváth Zoltán, Kozsik Márta, Lázár Eszter, Lükõ Anita, Madarász Csaba, Õri Ferenc, Süveges Éva, Pusztai Melinda, Törõcsik Attila. A Jó Sport kitüntetéseket Zentai Oszkár Ifjúság, Sport és Túrizmus Tanácsnok adta át. Sokéves kerületi hagyomány, hogy József-napon, a kerület névnapján a képviselõtestület kitüntetésekkel köszönti a kerület legkiválóbb, köztiszteletben álló személyiségeit, a szellemtudományok, a kézmûves alkotók és szolgáltatók legjobbjait, valamint azokat a személyiségeket, akik munkájukkal, életmûvûkkel Józsefváros hírét, elismertségét szolgálták, szolgálják. 16 Március 19-én délután, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem Festetics Palotájában, a történelmi múltú Pollack Mihály téren került sorra a kitüntetések átadása, amelyen, a kitüntetettek mellett, megjelentek Józsefváros önkormányzatának képviselõi, a kerület közéletének ismert személyiségei és más meghívottak. Díszpolgári kitüntetést vett át Búza Barna, szobrászmûvész, számtalan köztéri szobor és emlékmû alkotója, aki idén tölti be századik születésnapját. Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést kapott dr. M. Kiss Sándor történész, aki az 1956-os Forradalom és Szabadságharc józsefvárosi eseményeinek avatott kutatója. Ugyanezt a kitüntetést kapta ifj. Sántha Ferenc, Liszt és Kossuth díjas hegedûmûvész, aki itthon és külföldön öregbíti Józsefváros hírét és értékeit. Ugyancsak Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésben részesült Szekeres István grafikusmûvész, akinek alkotásai, széles mûfaji keretben beszélnek az élet letisztult szépségeirõl. Posztumusz Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetésben részesült Beke Pál népmûvelõ, aki egész életmûvéért és Józsefvárosban végzett munkájáért kapta a kerületi elismerést. Józsefvárosért kitüntetésben részesült Józsa Judit keramikusmûvész, aki életmûvével a kerámia kifejezési nyelvezetét tágította, és nõalakjaiban a nõi hivatás kereteit formázza. Józsefvárosért kitüntetéssel jutalmazták a józsefvárosi városnézõ túrákat szervezõ Budapest Beyond Sightseeing-t, azaz Baglyas Györgyöt és Domján Manót. Józsefvárosért kitüntetésben részesült a Jézus Szíve Lelkészség, amely száz éve munkálkodik a kerület népességéért, miközben újjáépítette saját rendjét is, amelyet 1945 után feloszlattak. A kitüntetéseket dr. Kocsis Máté polgármester adta át. Jó Sport kitüntetést kapott Szirmainé Szabó Andrea földrajz-testnevelés szakos tanár, aki munkássága során sokat tett az asztalitenisz-sport népszerûsítéséért, és a hátrányos helyzetû kerületi diákokért. Ugyancsak Jó Sport kitüntetésben részesült a Losonci-téri Általános Iskola Testnevelõ Közössége, amelyben tíz pedagógus szervezésében virágzó sportélet alakult, és számos országos, fõvárosi és kerületi sportverseny centrumává lett a Losonci. A testnevelõ közösség A Józsefvárosi Aranykoszorú a kézmûves, ipari, és szolgáltató tevékenység kerületi elismerése. Józsefvárosi Aranykoszorú kitüntetésben részesült Molnár János kelmefestõ és vegytisztító mester, aki ötvenhárom éve szolgálja a kerületieket, miközben az egész fõváros közismert hírességei zarándokolnak József körúti mûhelyébe. Ugyancsak e kitüntetésben részesült Békési László használtbútor kereskedõ, akinek munkássága öregbítette Józsefváros hírét. Békesi László szakértelme nyomán számos emléktárgy menekült meg az enyészettõl és mesél az elpergett századok józsefvárosi polgárairól. Aranykoszorút kapott Molnár Sándor könyvkötõmester, akinek Diószegi utcai boltjában a könyv megszállottjai adnak egymásnak randevút. A mester 1969 óta ismert személyisége a szakmának. Szabó József villanyszerelõ munkásságát is Aranykoszorúval ismerte el az önkormányzat, 1976 óta gyakorolja a szakmát, ahol sok ipari tanuló próbálta ellesni a fortélyokat. Aranykoszorú kitüntetésben részesült a Birkás Bt. ékszerüzlet is a Harminckettesek terén. A bolt, az árukészlet, a ragyogó tisztaság, az udvariasság, arról árulkodnak, hogy a kereskedõi tisztesség hagyományainak van folytatója a kerületben. Az Aranykoszorú kitüntetéseket dr. Gotthard Gábor alpolgármester és dr. Révész Márta képviselõ adta át. A kitüntetések délutánját a Vitézi Ének Alapítvány mûsora színesítette. H.I.

17 INTERJÚ Száz év gyönyörûsége és terhei Búza Barna, Józsefváros Díszpolgára A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Búza Barnát, a Százados úti Mûvésztelep rangidõs alkotómûvészét, életmûvéért Józsefváros Díszpolgára kitüntetésben részesítette. Ha úgy gondolja kedves Búza, hogy mégse szobrászmûvész akar lenni, az én osztályomban mindig helye van! - Ezt Kerpel Jenõ, világhírû csellómûvész, a Zeneakadémia tanszékvezetõje mondta Búza Barnának, aki akkortájt, közel száz éve, legalább úgy csellózott, ahogy alakokat formált. Korunk, s a magyar képzõmûvészet szerencséjére, Búza Barna teljes szívvel szobrászmûvésszé lett. Életmûve a XX. és XXI. század Magyarországát gazdagítja. Százévesen, illik okos és bölcs dolgokat mondani, miközben nem készültem százévesnek lenni. Azt mondják, errõl a magaslatról messze látni, most kezdem megfigyelni, mennyire igaz, mennyire hazug ez az állítás. mondja, hogy megkíméljen a beszélgetéskezdés gondjaitól, s megkérdezi, elhoztam-e a vésõimet, amiknek megélezését már egy évtizede ígérte. Mindenre emlékszik, s korhol a feledékenységemért. Akkori beszélgetésünkkor az amatõr fafaragó ámulatával néztem fából készült alkotásait. Késõbb Kálvin szobráról állítottam, hogy sajátmagát faragta Kálvin alakjába. Sosem erõsítette meg, csak rejtélyesen mosolygott. Ha összegezésre kérik, alkotásai közül mit említ elsõnek? Kazincbarcikán áll egy lovasszobrom, azt a magam képességei szerinti csúcspontnak képzelem. Sokan ugrattak, mondván biztosan azért, mert még nem láttam Szentpéterváron Nagy Péter lovasszobrát. Belekeseredtem, és elhatároztam, hogy egyszer eljutok oda, s összemérem magam Falconeval, a híres francia alkotóval. Vagy tíz évvel késõbb adta meg az élet, s büszkén jöttem haza, a szobrom állta az összehasonlítást. - Közben végigháborúzta az életét a magyar kultúra trónon ülõ irányítóival. Aczél Györggyel külön magánháborút viselt. Persze, mert a szocialista realizmus elméletét lerúgtam magamról. Ez felbõszítette az elvtársakat, mondták is, hogy leshetem a Kossuth-díjat. És tényleg leshettem. Egy megrendelés kapcsán pártdelegáció keresett meg, hogy eszembe ne jusson elfogadni a rendelést, hiszen római ösztöndíjasként a klerikális reakció uszályában látom a világot. Aztán az élet úgy hozta, hogy száznál is több köztéri szobrom rontja a levegõt, illetve árulkodik rólam, hogy amíg a szobor készül, azokká lényegülök, akiket formázok. Mondják, hogy százévesen is dolgozik. Három napja vitték öntödébe Vass Lajosról készített mellszobromat, ezt egy hét alatt kellett összehoznom, mert mindenki minden határidõbõl kifutott. Leel Össy Lóránt agykutató professzor megmintázásával is a napokban készültem el, s öntõdében van Béres Józsi bácsi szobra is, akinek cseppjei komoly szerepet játszanak a munkakedvemben. Ha kérnék, mit alkotna Józsefváros számára? A lelkemen eláradó derû és életkedv jönne elõ belõlem. Egy mosolygó, talán furulyázó kisangyalt mintáznék meg, aki a Józsefvárosra váró vidámabb, boldogabb hangulat hírnöke lenne, mosolyt árasztana és mosolyt fakasztana. Úgy érzem szeretett kerületemnek, ahol 82 éve élek most erre van a legnagyobb szüksége. H.I. Búza Barna Vésztõn született 1910 december 30 án. Elõbb kalaposinasként dolgozott, majd 1928-ban felvételizett a Képzõmûvészeti Fõiskolára, ahol tanulmányai alatt készült alkotásaival díjak sokaságát nyerte. Mesteriskolás korában már Rómában ösztöndíjas ben büntetõszázaddal kerül nyugatra, hazatérésére mûtermét elvették, kõmûvesek mellett dolgozott segédmunkásként, majd romjaiból helyreállította a Százados úton szétbombázott mûhelyét, és alkotó munkába kezdett. Rekonstruálta a budai Szentháromság - szobor alakjait, majd kultikus szobrok tucatjait alkotta szerte az egész országban. A Magyar Kultúra Lovagja, A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje, és Lovagkeresztje mellett, a Józsefvárosi Becsületkereszt jelzi a veterán alkotómûvész mûvészi, emberi teljesítményének társadalmi elismerését. 17

18 EGYHÁZ Nagyheti és Húsvéti istentiszteleti rend a Budapest Nap utcai Baptista Imaházban A keresztyénség legfontosabb ünnepe, Jézus Krisztus keresztre-feszítésére és feltámadására való méltó emlékezés. Minden ember legnagyobb nyomorúságára, az Istentõl való elszakadásra, röviden a bûnre, kaptuk az egyedüli megoldást Jézus Krisztus váltsághalálában. Ezt ünnepeljük Nagypénteken. Az Istennel való kapcsolatrendezést, egy új, Krisztus akaratához igazodó élet követ, aminek lehetõségét Jézus Krisztus föltámadása adja meg. Húsvét ünnepe ebben erõsít meg minden hívõt, és ennek lehetõségét kínálja minden megtérõ számára. Ünnepi istentiszteleti alkalmak ideje: április 2. Nagypéntek 10 óra istentisztelet 18 óra passió-istentisztelet április 4. Húsvét vasárnap 9,30 óra imaóra 10 óra istentisztelet 17 óra istentisztelet április 5. Húsvét hétfõ 10 óra istentisztelet Istentiszteletek helye: 1082 Budapest Nap u. 40. Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk! Játszva gyógyulhatnak Mintegy száz játékot, fõként plüssállatot adtak ajándékba a Heim Pál Gyermekkórház Ápolási Osztály kis betegei részére az egyik biztosítótársaság fiókirodájának dolgozói március 12-én. A játékokat a munkatársak gyûjtötték össze az elmúlt három hónapban, s közösen választották ki azt is, hová vigyék az adományt. Az Országos Õrangyal Program keretében a tavasz folyamán összesen 5000 játékot osztanak szét a dolgozók 25 gyermekintézményben. Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközség Áldott feltámadás ünnepet kívánunk minden kedves olvasónak! Húsvéti ünnepi alkalmaink: Március 29-Április 2. Hétfõ-péntek Passió-hét az altemplomban Április 2. Nagypéntek Úrvacsorás istentisztelet Április 4. Húsvétvasárnap Úrvacsorás istentisztelet Április 5. Húsvéthétfõ Úrvacsorás istentisztelet Személyes ügyek intézése (keresztelõ, házasság, temetés, egyéni lelki gondozás, gyülekezetbe történõ bejelentkezés) a Lelkészi Hivatalban Üllõi út 90. H-P 9-13 óra között. Telefon: Húsvéti üzenetünk - Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én-bennem, ha meghal is, él, és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. (János 11,25) Gyorssegély a kirabolt Heim Pál Kórháznak 2,5 millió forint azonnali támogatást ad a K&H Csoport a Heim Pál Gyermekkórháznak, ahonnan nemrégiben betörõk több millió forint értékben vittek el berendezéseket. Mint annyian, mi is megdöbbenve hallottuk a hírt, hogy Magyarország egyik legfontosabb gyermekgyógyászati központjában rablás és jelentõs kárt okozó rongálás történt. A gyermek-egészségügy támogatójaként fontosnak éreztük, hogy hozzájáruljunk a helyreállításhoz és a felszerelések pótlásához. Ezért úgy döntöttünk, 2,5 millió forint azonnali támogatást utalunk át a Heim Pál Gyermekkórháznak. Reméljük, hogy segítségünkkel mielõbb visszatér a munka a megszokott kerékvágásba és a helyreállítás, valamint a berendezések beszerzése után az orvosok és ápolók a legfontosabb feladatra, a gyermekek gyógyítására tudják fordítani minden energiájukat. Mi ebben szeretnénk segíteni, hogy a kis betegek mielõbb újra teljes életet élhessenek. mondta el Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezetõ igazgatója. Mint azt korábban megírtuk, február 28-án hajnalban betörtek a Heim Pál Gyermekkórházba. A betörõk 16 irodát törtek fel a kórház mûszaki ellátási központjában, orvosi eszközöket, mûszaki cikkeket, számítógépeket, laptopokat és pendrive-okat vittek el, és az épületben is jelentõs kárt okoztak. 18

19 JELES NAPOK HÚSVÉT Jézus feltámadásának ünnepe A keresztény világ egyik legjelentõsebb ünnepén Húsvétkor, Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. A keresztény ünnep gazdag szokásvilága mellett a húsvét napjainkban is megõrizte tavaszünnep jellegét, a megújulással és a termékenységgel összefonódó népszokásait. AHúsvéthoz, Jézus keresztrefeszítésének és feltámadásának történetéhez számos hagyomány és népszokás tartozik szerte a világon és Magyarországon. Húsvétkor ér véget a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos pusztai böjtölésére emlékezik, és önmegtartóztatásra szólít. A Húsvét magyar elnevezése is innen származik, nagyböjt után ezen a napon kezdték meg a hívek újra a húsevést. A Húsvét egyházi ünnepe a nagycsütörtök-esti misével kezdõdik, emlékezve az utolsó vacsorára, melyet Jézus e napon töltött el tanítványaival. Ezután elhallgatnak a harangok (a hagyomány szerint Rómába mennek) és a feltámadásig csak kereplõk szólnak a szomorúság jeleként. Nagypénteken, Jézus kereszthalálának napján tartották a passiót: Jézus kínszenvedésérõl, kereszthaláláról szóló játékot. Az emberek a települések szélén lévõ kálvária-dombokra vonultak, és megálltak az egyes stációknál, végigkövetve Jézus keresztvitelének útját. A templomokban ilyenkor az oltárokat letakarják. Nagyszombat reggelre virágokkal, zöld ágakkal díszítik fel a templomokat. A leglátványosabb nagyszombati szertartás, az elsõsorban Közép-Európára jellemzõ feltámadási körmenet. Estére a harangok is visszajönnek Rómából. A húsvéti ünnepi vacsorán a böjt feloldásaként, szokás szerint sonkát, tojást, kenyeret, kalácsot és bort tálalnak. Húsvétvasárnap a feltámadás napján, a középkori Magyarországon szokás volt a húsvéti határkerülés, vagy határjárás. A szombaton megkezdett hagyományos sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak, de e nap különleges ünnepi étele a bárány lehet. Húsvéthétfõ a mulatságok napja; a tavasz egyik legvidámabb ünnepe, sok szabadtéri szórakozással. Országszerte általános volt a húsvéti bál a falvakban, a városok környékén pedig népünnepélyeket rendeztek a szabadban. A mai napig fennmaradt népszokás szerint hétfõn zajlik a lányok locsolása. Az elmúlt századokban még patak vagy tó vízébe merítést jelentett, vagy kútból öntözést. Ez tovább finomodott a huszadik században és már kölnivel öntözik meg a lányokat, és a legények mellett, a kisebb fiúk is rész vesznek a locsolásban. A locsolásért természetesen ajándék jár, korábban tojást és szalonnát kaptak a legények, manapság a hímes és festett tojás a jutalom. NYZ Locsolóversek Én kis kertész legény vagyok, Rózsafákat locsolgatok. Meglocsolom az anyját, de még jobban a lányát. Szívembõl kívánom, a hímest elvárom! Húsvét második napján mi jutott eszembe: Csuprot, vízipuskát vettem a kezembe. Elindultam véle hímeseket szedni; Adjátok hát lányok, ha nem sajnáljátok, Ha pedig sajnáljátok, rögtön porrá váltok. 19

20 KÖZHELY Áldatlan állapot Nyomasztó mindennapok a fõvárosban Budapest szürke, lehangoló és büdös. Ez jutott elõször eszembe, mikor a fõszerkesztõ arra kért, hogy a közállapotokról írjak. Mert ezt látom minden reggel, amikor a munkába igyekszem. Teljesen mindegy, hogy épp autóval, a dugót és kátyút kerülgetjük, vagy az aluljáróban igyekszünk nem hozzáérni senkihez és semmihez. Sok éve minden nap és szó nélkül elmegyünk az igazság mellett, megszokásból, mintha minden természetes lenne. Nem az és nem is lehet beletörõdni, hogy mindez így maradjon. MINDENNEK AZ ALJA Ha valaki vasúttal érkezne a fõvárosba, elsõként egy kordonnal találkozik. Itt ismételt jegyellenõrzés, azaz tölcsér alakba formálódás, egymás sarkán toporgás és irány Budapest. Már ezen a ponton mindenki ideges, hisz a vonat általában késik, erre most újabb értékes perceket veszít. A Körútra kiérve, a 4-es és a 6-os villamos közül választhatunk, teljesen felesleges meditálni, a nagy számok törvénye alapján, lesz egy olyan útitársunk, aki bûzlik. A szó szoros értelmében és elviselhetetlenül. Olyan szaggal, hogy jómagam nem egyszer attól félek, ha belélegzem, bajom lehet tõle. Vannak így páran, ha nincs más lehetõség, õk inkább leszállnak, megint más orra elé húzza a kendõt. Ha van elég hely, a többség a villamos túlsó felébe menekül, szerencsésebb, mint leszállni hisz a 320 forintot soha senki nem kapja vissza. Igen ám, de leereszkedve a mélybe, az aluljáró, mint Robin Hood népe a sherwoodi erdõben. Az útonállók száma egyre több, legalább tíz-tizenöt embert kell kicselezni, akik nem ettek, nem ittak, elvesztették a pénztárcájukat és nem tudnak hazamenni, küzdenek a beteg gyerekekért, a lelkekért, vagy õszintén bevallják, hogy a pénzünk borra kell. Fal mellett is pihennek sokan, kalappal, kartonpapírral a kézben, muzsikál a rongyosok hada, hisz dübörög a gazdaság és nagy a jólét. Olyan is akad, aki adni akar. Szerelmet. Akarsz? Kívánsz? Szex? hangzik a kérdés. A két hölgy ránézésre úgy éves lány lehet, és válogatás nélkül szólítanak meg mindenkit. Jómagam pár percre döbbenten megállok, és némi empátiával gondolok arra, vajon mennyit és mit jelent egy férfi érintése annak, aki 16 évesen itt kezdi. Pár méterrel arrébb, interkontinentális színpad. Ázsiából érkezett úr arra tanít minket, hogyan kövessük Krisztust. Elõtte rongyos és mosdatlan honfitársaink libasorban, éhesen, ittasan koncentrálnak az ima végén kiosztott ételre. Azért mégsem pont olyan ez, mint a sherwoodi erdõ, itt lényegesen rosszabb a levegõ, ráadásul páran drogoznak. Másik változás, hogy 2010-et írunk, ma már nem oszt a zsákmányból a szegényeknek a tolvajok fejedelme. Fejlõdik a világ, mégis nem bántásként, inkább szomorúan jegyzem meg, Robinéknak a harcok ellenére több foguk volt, és a halottaikat eltemették, nem úgy, mint legutóbb azt az 58 éves férfit, aki mellett ott jártak-keltek a Nyugatiban. PULPITUS ÉS SZÓNOK Ha a valóság nem is szép, legalább a szónoklat az. Emlékeznek? Itt világváros épül. Mostanában errõl már nem hallani, mikor a szónok találkozik a néppel, általában nagy vihar van, ezért hol a papírjába, hol a pulpitusba, hol az esernyõjébe kapaszkodik. Nézem a tévében, az egykor könnyed mosollyal felelõ intellektuelt, mára olyan lett, mint egy nagy adag izzadtság. Kiabál, mutogat elõre, meg hátra, pedig könnyedén mondhatna akármit, hangját úgy is elnyomja a tojástávolságnyira kordonolt tömeg fújjolása, fütyülése, mikor mi. Egyébként is semmi új nem jöhet, hisz lerobbant már nyáron a Combino, 4- es metró, télen a busz, késõbb az egész BKV, de Õ egyikért sem felelõs. Vele szemben azért sokan azt gondolják, mégis. Kiszabadult a Nokiás dobozba zárt szellem. Nem tudom miért, Londonról is eszembe jutott egy hír. Elfoglalta a CNN épületét 300 futballhuligán. Nem ripszropsz, hanem délután 5 és hajnal 3 között. Tehették, mert a brit rendõrség a helyszínen nagy erõkkel nem jelent meg, csak pár nap múlva, ám akkor is inkább a békés tüntetõket lõtték, ütötték. A fenti négy sor London vagy Párizs esetében vicc, mint ahogy az is az lenne, ha ezek után London fõpolgármestere kitüntetné a rendõrkapitányt KÖZBIZTONSÁG Budapest egyébként csodás és ragyogó. Egykor biztos az volt, mert Bilicsi Tivadar nem hazudott, amikor errõl énekelt. Igaz, ez nem mostanság történt. A nóta az idõtájt született, mikor még nem ragadt itt minden a kosztól. Ma többnyire olyan érzésünk van, mint egy lelakott lakásban. Egyszer szép volt, és azóta használjuk. Önök szerint milyen a közbiztonság Budapesten? Sokak (reménye) szerint nem túl jó, mert fegyverkezik a magyar. Sláger lett a riasztópisztoly, becslések szerint mára több százezer, leginkább gáz- riasztópisztoly van a lakosság birtokában. A fegyverkereskedõk az Alföldön elégedettek a leginkább, fellendült a forgalom. Dunántúlon talán jobb lehet a helyzet, ott egyelõre csak a kábítósprayket és az önvédelmi kütyüket keresik. A Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) az elmúlt évben sikeresen teljesítette kitûzött céljait, noha jelentõs létszámhiánnyal küzdött, és nehéz gazdálkodási körülmények közepette végezte munkáját - mondta Tóth Gábor rendõrfõkapitány a minap, a fõvárosi rendõrség évértékelõ állománygyûlésén. A fõkapitánytól azt is megtudtuk, a fõvárosban jelenleg közel 700 rendõrrel van kevesebb, mint kellene. Egy év alatt 104 ezer bûncselekményt regisztráltak, emelkedett a rablások száma, a gépkocsilopások száma ugyanakkor kevesebb. Hál Istennek nincs annyi emberölés, csökkent a személyi sérülések száma, viszont mára tíz százalékkal több a gazdasági bûncselekmény. Tóth Gábortól azt is tudjuk, hogy tavaly decemberben átadták a központi térfigyelõ központot, ahol négy aluljáró 60 kamerájának képét fogadják. A tervek szerint több mint harminc aluljáró kerül majd be a rendszerbe, ennek örülünk, mert sajnos van mire figyelni. Vigh Mihály 20

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések

Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Önkormányzati választás gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését. 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendes ülését Napirend: 2008. május 15-én (CSÜTÖRTÖK) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme.

Külföldön élő (magyarországi lakcím nélküli) magyar állampolgár szavazhat-e az önkormányzati választáson? Nem, mivel nincs magyarországi lakcíme. 1 Forrás: www.valasztas.hu Gyakran ismételt kérdések Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket? A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket az idei évtől kezdve

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LOS ANGELES-I FŐKONZULÁTUSA KÖZLEMÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. ÉVI VÁLASZTÁSÁT. MAGYARORSZÁGON AZ ELSŐ FORDULÓ NAPJA: 2010. ÁPRILIS 11.

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi naprendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. november 02-án (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó

MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó MÓDOSÍTOTT M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 1. rendes ülését Napirend: ZÁRT: 2008. január 16-án (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL

TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL TUDNIVALÓK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK, VALAMINT A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL Hány évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket?

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Távolmaradását bejelentette: Cinglér Erika, Horváth Sándor Jelen vannak: jelenléti ív szerint Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Népjóléti Bizottság 2010. június 08-án (kedden) 13,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben.

A választójogosultak bejelentett lakóhelyükön, lakóhely hiányában bejelentett érvényes tartózkodási helyükön szerepelnek a névjegyzékben. Tisztelt Választópolgárok! A 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy bejelentett

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2016/2017. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2016/2017 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2016.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13

6911 Királyhegyes, Jókai u. 46. 6911 Királyhegyes, Jókai u. 20. 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 13 VII. évf. 6. sz. 2010. szeptember www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesi Lakosok! Szeptember 25-én, szombaton, a soron következő XV. Falunapját tartotta községünk. Azt hiszem nyugodtan elkönyvelhetjük

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék.

Óvodai jelentkezési lap 2015/2016. Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Óvodai jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott (név), kérem, hogy gyermekem számára 2015.(hó) napjától..óvodában férőhelyet biztosítani szíveskedjék. 1. A

Részletesebben

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2010. december 14-én (kedden) 10,00 órakor a Józsefvárosi

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1

2004. évi XCII. törvény. a választási eljárásról szóló évi C. törvény módosításáról1 http://www.complex.hu/kzldat/t0400092.htm/t0400092.htm 2004. évi XCII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról1 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 6. rendkívüli ülését július 9-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 6. rendkívüli ülését 2008. július 9-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Katonáné Szabó Gabriella Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/513-585 2011. november 16. Lakhatási

Részletesebben

Tisztelt Választópolgárok!

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Választópolgárok! Az Alkotmány rendelkezése alapján a helyi önkormányzati képvisel ket, valamint a polgármestert a választópolgárok általános és egyenl választójog alapján, közvetlen és titkos

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését. 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 12. rendes ülését 2012. július 19-én (csütörtök) 15 00 órára hívom össze. A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSÜZEMELTETÉSI, KÖZBIZTONSÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T a Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2010. szeptember

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

61/2013.(IV.02.) sz. HB határozat (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:

61/2013.(IV.02.) sz. HB határozat (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2013. április 02-án (kedd) 14,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT

Városi Polgármesteri Hivatal. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 JAVASLAT Városi Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-131/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Most vasárnap Polgármester-választás. polgármester-választás KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Polgármester-választás. polgármester-választás KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 20. szám I 2009. november 17. I Megjelenik: kéthetente polgármester-választás 5 Most vasárnap Polgármester-választás KÉPES HÍREK Kitüntetések

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. január 25-én (szerdán) 14,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben