Indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra"

Átírás

1 Indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra Szalai Éva Emese Absztrakt A kínai után az indiai diaszpóra a második legnépesebb a világon. Földrajzilag rendkívül szerteágazó: öt kontinensen, száztíz országban, együttesen több mint 27 millió indiai vagy indiai származású lakos él, éppen ezért gazdasági hatásuk és politikai befolyásuk a kibocsátó, illetve a befogadó állam esetében is figyelmet érdemel. A fejezet az indiai migráció történetét, folyamatát és az indiai migránsok helyzetét tárja fel. Abstract The Indian diaspora is the second largest in the world after the Chinese. Geographically it is widely spread across the globe: on 5 continents, in 110 countries there live more than 27 million Indians or people of Indian origin. Consequently, their political and economic influence gains attention in both the host countries and in India. The chapter offers an overview of the history, progress and situation of Indian migrants in different corners of the world. Kulcsszavak: diaszpórakutatás, diaszpóra, India, minőségi bevándorlás, mennyiségi bevándorlás, spontán és szervezett kivándorlás, csónakosok, el nem kötelezettek mozgalma Keywords: diaspora research, diaspora, India, quality migration, quantity migration, spontaneous and organized migration, boat people, Movement of Non-Aligned Countries Bevezetés A történelemben számos migrációs hullámot ismerünk, amelyek során sok millió ember talált új hazára. Jelen fejezet elsősorban a modernkori migrációs hullámok bemutatására koncentrál, azonban a mai folyamatok értelmezéséhez elengedhetetlen egy rövid történeti áttekintés. A diaszpóra fogalma koronként változott. A kifejezés a görög diasperiein szóból származik, amely a dia (magok), illetve a speriein (elvetés, szétszórás) összetételből áll. Már az ókorban olyan népcsoportokra, közösségekre utalt, amelyek elhagyni kényszerültek szülőföldjüket, majd a világ más tájain szétszóródva, kisebb csoportokban folytatták életüket.

2 136 szalai éva emese Kezdetben a görög értelmezés egy adott uralkodó városállam polgárára vonatkozott, aki gyarmatosító szándékkal a meghódított területekre költözött, így integrálva azokat a birodalomba. Az első írásos feljegyzés a héber Biblia görög fordításához kapcsolódik. Ekkor a Diaszpóra szó (nagy kezdőbetűvel) kizárólag az (Izraelből i.e. 587-ben, Júdeából i.sz. 70-ben) elűzött zsidókra utalt, és évszázadokig ez is maradt a szó elsődleges jelentése. Robin Cohen (2008) a diaszpóra fogalmának fejlődését alapvetően négy fázisra osztotta. A klasszikus diaszpóra terminológiát kezdetben kizárólag a zsidó diaszpórára használták. Napjainkra, különösen az 1960-as és 1970-es évekre, a szóhasználat kibővült, és egyre inkább szolgált az afrikai, örmény, ír, végül pedig a palesztin kivándorló/menekült közösségek leírására. A kutatások későbbi szakaszában, az 1980-as évektől kezdve, a kifejezés már sokkal általánosabb értelemben, mintegy gyűjtőfogalomként tűnt fel: politikai menekülteket, száműzötteket, bevándorlókat, hazátlanokat, etnikai és vallási kisebbségeket értettek alatta. Összességében azokat az embereket vagy embercsoportokat hívták így, akik valamiben különböztek a fogadó ország lakosságától. A diaszpórakutatásokhoz számos egyéb fogalom is kapcsolható. A boat people vagyis a csónakosok kifejezést azokra a menekültekre használják, akik csónakkal vagy sokszor csak valamilyen összetákolt lélekvesztőn hagyják el a hazájukat. A hetvenes években a kommunista rezsim elől menekülő vietnamiakat hívták így először. Az Egyesült Államokon kívül Ausztrália, Kanada, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Japán fogadta be a legtöbb indokínai származású csónakos menekültet. Mára a fogalom kiterjed a Kubából, Haitiről és Dominikáról útnak induló menekültekre is. Európába leginkább Észak-Afrikából érkeznek csónakosok, azon belül is Spanyolországba, Franciaországba és Olaszországba. A diaszpórák kialakulásának több oka lehet, mégis érdemes itt megemlítenünk néhány kapcsolódó fogalmat. Leggyakrabban politikai vagy vallási-etnikai konfliktusok eredményezik a nagyobb méretű kivándorlást. Közülük az utóbbi gyakori velejárója az etnikai tisztogatás. Ezt nem szabad összekeverni a népirtással (genocídium), habár sokszor a kettő egyszerre folyik, ezért a jelentésük összemosódik. A tisztogatás során etnikai hovatartozásuk miatt embereket vagy egy egész embercsoportot erővel vagy megfélemlítéssel arra kényszerítenek, hogy otthonukat elhagyják. Ilyen módon etnikailag homogén közösség létrehozása a cél (pl. a volt Jugoszlávia területén). Az erőszakos kitelepítések során szintén sokan kénytelenek új hazát keresni. A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) meghatározása szerint: ha valaki vagy valakik üldöztetés, elnyomás, természeti vagy emberi erő által előidézett katasztrófa, vagy egyéb, az életüket, szabadságukat és megélhetésüket veszélyeztető okok miatt kényszerülnek menekülésre (IOM, 2012), azok erőszakos kitelepítés áldozatai.

3 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 137 A diaszpórák típusai A kivándorlók eredeti célja ha nem száműzöttekről vagy politikai üldözöttekről van szó szegénységük csökkentése, a szociális és gazdasági jólét elérése (IOM, 2007). Azt figyelhetjük meg azonban, hogy a diaszpórák egyre fontosabb szempontként jelennek meg a kibocsátó vagy anyaország politikájában, és a velük kialakított jó kapcsolat központi kérdése lett a fogadó országok nemzetpolitikájának is, valamint nagyban befolyásolja az anyaország és a fogadó állam közti kapcsolatokat is. A kivándorlás a megvalósulás szempontjából lehet spontán, amely gyakran a kormányzat beleegyezése ellenére vagy annak tudta nélkül történik, esetleg politikai okok miatt nem engedélyezi a kivándorlást. Szervezett kivándorlásról akkor beszélhetünk, amikor azt a kormány a demográfiai feszültségek enyhítése érdekében elnézi, vagy kifejezetten támogatja. Elmondható, hogy egy kormány emigrációs politikájában akkor jelenik meg tudatosság, amikor egy diaszpóra jelentősége fontos politikai vagy gazdasági tényezővé kezd válni. William Safran az 1991-es Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return című tanulmányában a diaszpórák hat közös jellemzőjét gyűjtötte össze (Safran, 1991): elszakadás az anyanemzettől; a kollektív emlékek és mítoszok megtartása, ápolása; az az érzés, hogy a fogadó ország nem tekinti őket teljes mértékben a saját közösségének anélkül, hogy elidegenednének az anyaországuktól; a származási ország iránti nosztalgia: úgy van jelen a tudatukban, mint az igazi és örök haza, ahová egyszer visszatérhetnek; elkötelezettség az anyaország mellett, biztosítva annak biztonságát és virágzását; az etnikai identitástudat őrzése (a diaszpóra mint közösség jelenti az anyaországhoz fűződő kapcsolatok fenntartását). A diaszpórák más módon is csoportosíthatók (Cohen, 2008: 39). A zsidó, ír, palesztin, afrikai és örmény diaszpórák alapvetően áldozatnak tekinthetők, létrejöttükben valamiféle trauma és üldözöttség játszott szerepet. Az indiai diaszpóra kialakulása viszont elsősorban a munkaszerződéseknek és a gyarmatosításnak tudható be. A században változni látszik: a tömeges kivándorlást egyre inkább felváltja a minőségi, képzett szakembereké. A kereskedésben és a világkereskedelem kialakításában élen járnak a kínai és a libanoni diaszpórák. A hatalmassá váló kivándorlási mozgalmak miatt a diaszpórák formálódása és alakulása ma is zajlik. Mindez a globalizáció kísérőjelensége, ami lehetővé teszi a vállalatok terjeszkedését, a tőke és a képzett munkaerő határokon átívelő áramlását. Talán az összes diaszpóra közül az ázsiait, azon belül pedig a kínait tarhatjuk a legősibbnek. Megjelenése a világ különböző tájain évezredekkel ezelőttre tehető. A modernkori tömeges kínai kivándorlás a 19. századtól 1949-ig tartott. Főbb okai

4 138 szalai éva emese az éhínség és az országban dúló háborúk, illetve a politikai bizonytalanság voltak. A kivándorlók java része alacsonyan képzett munkás ( kuli ) volt, akik a fejlődő országokban (Amerikai Egyesült Államok, Dél-afrikai Köztársaság, Malajzia stb.) reméltek jobb megélhetést. A második legjelentősebb ázsiai diaszpóra az indiai: mintegy 25 millió főre tehető a száma. Az indiai diaszpóra A kínai után az indiai diaszpóra a második legnépesebb a világon (World Bank, 2011). Földrajzilag rendkívül szerteágazó: öt kontinensen, száztíz országban, együttesen több mint 27 millió indiai vagy indiai származású lakos él (MOIA, n.a. a). Tizenöt országban a számuk meghaladja az ötszázezer főt; Trinidad és Tobago, Guyana és Suriname esetében a lakosság jelentős hányadát ők teszik ki. Bár India különböző részéről és államaiból származnak, eltérő nyelven beszélnek, más-más hivatást és foglalkozást űznek, mégis összeköti őket közös identitástudatuk: indiai származásuk és kulturális örökségük. Ábra 1: Munkaszerződéssel érkezett indiaiak a Spring Garden épületénél, Jamaica, Forrás:

5 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 139 Történelmi háttér Az indiai diaszpóra mai állapota évszázados migrációs hullámok eredménye, amelyek oka időszakonként változott. Ezek közé tartozott a gyarmatosítás, mint ahogy napjainkban a globalizáció, illetve a világpiac igényei szerinti munkaerő-gazdálkodás lehetőségei. Ezért különböztetünk meg régi és új diaszpórákat (MOIA, n.a. b). Az ún. régi diaszpóra-országok közé tartozik Malajzia, Mauritius, Fidzsi-szigeteki Köztársaság, a Karib-térség államai (Trinidad és Tobago, Guyana, Suriname, Jamaica stb.) és Dél-Afrika, ahová a gyarmati idők során a rabszolgaság betiltása után munkaszerződéssel tömegesen vándoroltak be indiaiak. Az új diaszpóraországok egytől egyig a fejlett államok közé tartoznak, mint például az Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland. Ezekben az országokban már jól képzett szakemberek alkotják a diaszpórát. A Perzsa-öböl térségének országaiban lévő indiai diaszpóra egy harmadik csoportot alkot: oda az 1970-es években, az olajárrobbanás idején kezdődött el a közepesen képzett vagy teljesen képzetlen munkások kivándorlása. A régi diaszpórák lakóira jellemző, hogy kivándorlásuk végleges volt (Lal, 2006). Az elvesztett szülőhaza fájdalma felülírta az új haza varázsát, a diaszpóra tagjai megragadtak a nosztalgikus múltban, az idealizált anyaországban. Tovább nehezítette a helyzetüket a bevándorlás módja is: nagy részük ugyanis munkaszerződéssel érkezett az új hazába (pl. Trinidad, Fidzsi-szigetek cukorültetvényeire), amelyet azonban soha nem érezhettek a sajátjuknak, hiszen az már valaki más hazája volt. Az új diaszpórában élőket ugyanakkor egyfajta kettősség jellemzi 1 : pl. indo-amerikai, hindu-amerikai, stb. A gyökereik révén kötődnek az anyaországhoz (ahol talán még sosem jártak), de születésük révén mégis az új hazához tartoznak, azt tartják szülőhazájuknak, ugyanakkor mégis kívülállónak érezhetik magukat. Alapvetően három kategóriába sorolhatóak a diaszpórákban élő indiaiak. Az első csoportot azok alkotják, akik rendelkeznek indiai állampolgársággal, de határozatlan ideig külföldön tartózkodnak. Ez a jelenség viszonylag új, a második világháború után kezdődött el, de csupán 1973-tól, a Foreign Exchange Regulation Act hatálybalépésétől létezik a Non-Resident Indian (NRI) kifejezés (Mohta Sinha, 2007: 1112). Jelentős az ilyen státuszú indiaiak száma Délkelet-Ázsiában, a fejlett országokban (USA, Kanada, Egyesült Királyság) és a Perzsa-öböl államaiban. A második a Persons of Indian Origin (PIO), vagyis az indiai származásúak csoportja (Uo.: 1118). Nagyrészük a gyarmati időkben vándorolt ki brit, francia, holland vagy portugál területekre, illetve a világ más-más részeire. A harmadik csoportot a Stateless Persons of Indian Origins (SPIO) alkotják. Ők az ún. hontalanok, akik hivatalosan semmilyen dokumentummal nem tudják igazolni 1 Az angol kifejezés erre a hyphenated, ami az Indo-American, Muslim-Briton, Irish-American stb. kifejezésekben található kötőjelre utal.

6 140 szalai éva emese indiai származásukat. Emiatt az indiai állampolgárságtól automatikusan elesnek, és sok esetben a fogadó ország is elutasítja őket. Mára az ilyen esetek előfordulása Srí Lanka és Mianmar területére szűkült. Táblázat 1: Tengerentúli indiaiak becsült száma (MOIA, n.a. c) Ország Tengerentúli indiaiak száma összesen (fő) NRI* PIO** Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Bahrein n.a. Dél-afrikai Köztársaság Egyesült Arab Emirátus Egyesült Királyság n.a. n.a. Fidzsi-szigetek Réunion (Fr.) Martinique (Fr.) Guyana Hollandia Jemen Kanada Katar n.a. Kuvait Malajzia Mauritius Mianmar Nepál Omán Srí Lanka Suriname Szaúd-Arábia n.a. Szingapúr Thaiföld Trinidad és Tobago Új-Zéland * Non-Resident Indians ** Person with Indian Origin Az indiai kivándorlás története két nagy periódusra bontható: a gyarmati uralom alatti és a függetlenség elnyerése utáni időszakra (Mohta Sinha, 2007: ). Az indiai migráció főbb célországai között az első időszakban megtalálhatóak a kelet-afrikai országok (Kenya, Uganda, Tanzánia), Dél-afrikai Köztársaság, USA, Kanada, Egyesült Királyság, néhány karibi (Trinidad és Tobago, Guyana, Suriname, Martinique, Réunion) és számos délkelet-ázsiai ország, köztük Srí Lanka, Malajzia és

7 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 141 Indonézia. A második időszakban leginkább az Egyesült Királyság, Új-Zéland, Kanada, Ausztrália, USA, Hollandia és a Perzsa-öböl országai váltak célállomássá. Kezdetben az indiai kivándorlás fő oka a kereskedelem volt, főként a fűszerek és nemesfémek kereskedelme. Később, a rabszolgaság betiltásával a brit (1834), francia (1846) és holland (1873) gyarmatokon munkaerőhiány lépett fel, ezért nagyszámú indiait toboroztak, majd szállítottak többek között a Brit Birodalom különböző részeire (Uo.: 1115). Sok esetben a toborzók hamis ígéretekkel vették rá a munkásokat India elhagyására, a szerződés részleteit meghamisították, sőt azzal kapcsolatban is megtévesztették őket, hogy melyik országba fognak kerülni. Sokan az utazást sem élték túl az embertelen körülmények miatt, és helyzetük a megérkezésük után sem változott. A kivándorlók eleinte Bengáli államból kerültek ki, később pedig már a nyugati államokból és a hindi nyelvterületekről (Nyugat-Bihar, Uttar Pradesh) és a keleti-délkeleti (Kalkutta, Madrasz) térségekről is. A francia gyarmatok közül Réunion, Martinique és Guadeloupe szigetére, a hollandok Suriname-ba, a portugál gyarmatosítók pedig elsősorban Afrikába toboroztak indiai munkaerőt. Eleinte kizárólag férfiak köthettek munkaszerződést, később azonban emiatt fokozatosan felborult a nemek aránya, és a kialakult feszültségek csökkentésére nőket is toboroztak. A munkaszerződések gyakorlatilag egy újfajta, szerződéses rabszolgaságot honosítottak meg, ráadásul gyakran még annál is mostohább körülmények és feltételek közepette. Hivatalosan 1917-ben szüntették be a toborzásokat. Ábra 2: Sabeer Bhatia, a Hotmail levelezőrendszer megalkotója ban adta el a Microsoftnak 400 millió dollárért Forrás:

8 142 szalai éva emese A kivándorlás második szakaszának kezdete India függetlenségének elnyerése idejére (1947) datálható. Ekkor a magasan képzett szakemberek vándoroltak elsősorban az európai országokba, hogy a világháború utáni munkaerőhiányt pótolni tudják (Uo.). Ennek tulajdonítható többek között, hogy mára például a brit egészségügyben domináns szerepet töltenek be az indiai orvosok. Kanadába és az Egyesült Államokba főleg ösztöndíjas diákok kerültek ki, míg Hollandiában a gudzsaráti közösségnek nagy szerepe van a gyémántkereskedelemben. Ettől az időszaktól kezdve jelenik meg az ún. minőségi bevándorlás. Mára mérnökök, orvosok, bankárok, informatikusok és az információs technológiában jártas szakemberek teszik ki a bevándorlók jelentős részét. Sokat változott az indiai szakemberek elfogadása és megítélése a fogadó országokban ben az Indiai Diaszpóra Főbizottságának jelentésében az alábbi becsült adatok olvashatók: a NASA alkalmazottak 36 százaléka, a Microsoft 36 százaléka, az IBM munkatársainak 28 százaléka indiai származású (Lal, 2006: 74). Az indiai diaszpóra szerepe Az ezredforduló után már markánsan látszanak egy új indiai külpolitika kontúrjai. Az Indian Foreign Affairs Journal 2 (IFAJ) az indiai diplomaták szövetségének (Association of Indian Diplomats) negyedévente megjelenő folyóirata. A folyóirat létrehozásának célja az, hogy olyan fórumot kínáljon a kutatóknak, államférfiaknak, diplomatáknak, amelynek keretében véleményt cserélhetnek, tájékozódhatnak, és hogy tapasztalatukkal, eltérő látásmódjukkal kibonthassák az Indiát érintő kül- és biztonságpolitikai kérdéseket. A folyóirat témái jól tükrözik az aktuális indiai külpolitika érdeklődését és érdekeit: India kapcsolata Pakisztánnal, az Egyesült Államokkal, Kínával, Japánnal, a muszlim országokkal, de újabban feltűntek latin-amerikai témák is, például India és Brazília vagy India és Chile kapcsolata. A kétoldalú kapcsolatokon kívül az indiai külpolitikai folyóirat kiemelten foglalkozik az energiapolitikával, az indiai diaszpóra helyzetével (IFAJ, 2008a; IFAJ, 2008b; Desai, 2006), illetve a nemzetközi szervezetekkel, mint például az ENSZ, az Európai Unió vagy a Brit Nemzetközösség (Commonwealth) (Gonsalves, 2006; Mukhopadhyay, 2008; Sachdeva, 2007; Srinivasan, 2007). Külön említést érdemel a folyóirat írásai közül a március 11-én az indiai diplomaták szövetségének éves kongresszusa, ahol Shri M. Hamid Ansari indiai miniszterelnök-helyettes előadásában felhívta a figyelmet India növekvő befolyására a nemzetközi politikában. Kiemelte, hogy az elmúlt két évtizedben India gazdasága és népessége rohamosan nőtt, népessége 2050-re eléri az 1,8 milliárd főt, és ezzel India a világ második legnagyobb gazdaságává fog válni. Az új külpolitikában fontos szerepet szánnak a diaszpóráknak mind politikai, mind gazdasági téren. 2 A folyóiratról bővebben: Indian Foreign Affairs Journal (IFAJ). Elérés: org/default.htm

9 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 143 A diaszpórák politikai szerepe az indiai kormány érdekeinek képviseletében nyilvánulhat meg. A diaszpórák néhány befolyásos tagja mára több fogadó ország magas szintű döntéshozó testületében is jelen van, így megkönnyíthetik a szerződések és megállapodások létrejöttét Indiával, vagy előkészíthetik a kétoldalú találkozásokat, és segíthetnek zökkenőmentes lebonyolításukban. A diaszpórák politikai szervezetei pedig felhasználhatják befolyásukat és lobbierejüket. Erre jó például szolgálnak az USA Kongresszusának indiai származású tagjai, akik 2005-ben előkészítették az Egyesült Államok és India közötti civil nukleáris megállapodást (Mohta Sinha, 2007: ; 1126). Számos esetben előfordult már, hogy a fogadó ország parlamenti képviselői, például Kanadában, az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában, az ott élő indiai közösségen keresztül nyerhettek mélyebb bepillantást az indiai belpolitika egyes kérdéseibe (Uo.). Az indiai politikai pártok a választások előtt különös figyelmet fordítanak a diaszpórákban élő állampolgárokra, nem csupán a szavazatok, hanem az anyagi támogatás reményében is. Cserébe az anyaország sokat tesz a fogadó országban élőkért. Mind India, mind a diaszpórák kölcsönös érdekét szolgálja az egymással való jó viszony kialakítása. A diaszpórák gazdasági szerepe is jelentős. India az 1991-es reformokat követően kezdett intenzíven bekapcsolódni a világgazdaságba (Székely-Doby, 2009: 55-59). Növekedése ekkor gyorsult fel: ennek az infrastruktúra fejlesztése, a szegénység elleni harc, az államadósság csökkentése a fő jellemzője. A nyitás következtében megélénkült a külkereskedelem és a külföldi tőke beáramlása az országba, nőttek az ország valutatartalékai. 3 Többé már nem a politikától függ a gazdaság, hanem a gazdaságtól a politika áll az Indiai Diplomaták Szövetsége Gazdasági diplomácia című tanulmányában (Association of Indian Diplomats, 2005). Eszerint az indiai külpolitika meghatározó pontja a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése és az ehhez szükséges környezet megteremtése, különös tekintettel a nyersanyagokra, valamint az áruk és szolgáltatások piacának bővítésére (Ansari, 2011). A gazdasági diplomácia fő célkitűzései többek között az indiai tőke és befektetések részvételének megkönnyítése és ösztönzése a nemzetközi kereskedelemben, az indiai humán erőforrás mozgásának elősegítése, illetve a külföldi tőke, technológia, és szaktudás befogadására alkalmas hazai környezet biztosítása (Association of Indian Diplomats, 2005). E törekvésekben fontos szerepet szánnak az indiai diaszpóráknak (Mohan, 2006), hiszen a határain túl élő indiaiak jelentik az összekötő kapcsot az ország és a világ többi része között. A diaszpórák jelentősen hozzájárulnak az indiai gazdaság növekedéséhez, segítenek a bilaterális megállapodások (és kereskedelmi kapcsolatok) megvalósításában. Megfigyelhető, hogy legnagyobb számban az informatikusok, 3 Valutatartalékai 1991-ben 6 milliárd dollárt tettek ki, 2008 végére viszont közel 300 milliárdra nőttek (Székely-Doby, 2009: 55-59).

10 144 szalai éva emese mérnökök és üzletemberek költöznek külföldre, elsősorban a Brit Nemzetközösség országaiba, azon belül is a Karib-térség államaiba. Trinidad és Tobago lakosságának 40, Guyana 51, Suriname 37 százaléka indiai bevándorló vagy indiai bevándorlók leszármazottja). 4 Az általuk hazaküldött pénzátutalások jelentős szerepet kapnak a gazdasági mutatókban is. 5 Mára Indiába érkezik a világon a legtöbb pénzátutalás; ezek a külföldön élő és dolgozó indiaiaktól erednek. Míg ben az átutalások összege 15,8 milliárd dollár volt, addig re ez az összeg közel 54 milliárd dollárra nőtt. A részletekről az alábbi táblázat tájékoztat: Táblázat 2: Magánjellegű pénzátutalások Indiába (2001/02 és 2012/13 között) 6 Év Milliárd USD , , , , , , , , , , Forrás: Reserve Bank of India, 2010 A diaszpórák gazdasági szerepét az új indiai külpolitika is felismerte, hiszen a gazdasági diplomácia útmutatói külön fejezetben fejtik ki azok konkrét feladatait (Association of Indian Diplomats, 2005: 3). A diaszpórák egyúttal virágzó piacokat is jelentenek, és hozzájárulnak a turizmushoz és az infrastruktúra bővüléséhez (Mohta Sinha, 2007: 1129). 4 Az első indiaiak az 1840-es években érkeztek a Karib-térségbe, hogy olcsó munkaerőként dolgozzanak a fehérek cukornád-ültetvényein. Az afrikai rabszolgákhoz képest kevesebb bérért dolgoztak, de 5 év után választhattak, hogy visszatérnek Indiába, vagy ottmaradnak és földet művelnek. Feszültségeket okozott tovább az etnikai és vallási hovatartozás a hindu és muszlim indiaiak, illetve a katolikus afrikaiak között. A múlt századbeli mennyiségi bevándorlást a 21. században felváltotta a minőségi bevándorlás, vagyis az értelmiségiek (üzletemberek, orvosok, mérnökök, stb.) kivándorlása ezekbe az államokba a jobb megélhetés reményében. East Indians of the Caribbean. World Directory of Minorities. Elérés: html (Letöltve: ) 5 Becslések szerint a pénzátutalásokból befolyó összeg Indiába (27 milliárd USD), Kínába (25,7 milliárd USD), és Mexikóba (25 milliárd USD) áramlik. Asien, MOIA, 2013

11 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 145 India jelentős fejlődésen megy keresztül az információs és a számítástechnika területén. Mára az új diaszpórákat elsősorban magasan képzett szakemberek és kutatók alkotják (Uo.). Ebből következtében fontos a kulturális és tudományos kapcsolatok erősítése India és a diaszpórák országai között. Tudományos intézeteket, kulturális központokat alapítottak, és megkönnyítik a csereprogramokban és az oktatási együttműködésekben való részvételt, mind az oktatók, mind a diákok számára. A kapcsolatok fejlesztése a diaszpórákkal Új fejezetet jelent az indiai külpolitikában a diaszpórákkal tudatos fenntartott kapcsolat és annak fejlesztése. A globalizálódó világ és a liberalizáció új dimenzióba helyezte a diaszpórákat, és segített felismerni a tengerentúlon élő indiaiak fontosságát. A diaszpórákkal foglalkozó intézményeket, kezdeményezéseket hoztak létre, amelyek nagyban hozzájárulnak a kapcsolatok alakításához augusztusában Dr. L.M. Singhvit indiai parlamenti képviselő és volt brit high commissioner vezetésével főbizottságot hoztak létre azzal a feladattal, hogy készítsen átfogó tanulmányt az indiai diaszpórákról, abban tárja fel a problémákat, és egyben javaslatokat is tegyen az orvoslásukra. 7 A beszámoló huszonegy országot vizsgált szerte a világon (Afrika, a Perzsa-öböl térsége, Izrael, Nagy-Britannia, Európa egyéb országai, USA, Kanada, Dél-Amerika és a Karib-térség országai, Délkelet-Ázsia), és végül globális összegzést is adott. Ez a tanulmány volt az első, amely nagyobb mélységben tárgyalta az indiai diaszpórák helyzetét és kapcsolatukat az anyaországgal. Emellett további intézkedések megszületéséhez, illetve megvalósításához járult hozzá. A kettős állampolgárság kérdése minden ország esetében kényes téma, mivel nem csupán az anyaországra, de a fogadóra is hatással van. A tanulmány leszögezte, hogy indiai állampolgárság csak azoknak adható, akik teljesítik az 1955-ös állampolgársági törvényben lefektetett feltételeket és kritériumokat. Azt is fontos kiemelni, hogy az Indián kívül élő kettős állampolgárságú indiaiak nem kapnak politikai jogokat, és a kormányban sem vállalhatnak feladatot. Ezért a bizottság azt a javasolta, hogy hozzák létre a tengereken túl élő indiaiak egy új csoportját, és egységesen India tengerentúli állampolgárainak hívják őket ban elfogadták a kettős állampolgárság intézményét elfogadó országok listáját. Néhány országban azonban problémát jelent az indiai diaszpórában élők kettős állampolgársága elsősorban Trinidad és Tobago, Guyana, Fidzsi-szigetek és a Dél-afrikai Köztársaság esetében. Ezekben az országokban az indiaiak száma olyan magas, hogy néha a teljes lakosság több mint felét ők teszik ki, ez pedig már veszélyeztetheti az őslakosok érdekeit. 7 The Indian Diaspora. Report of the High Level Committee. Elérés:http://indiandiaspora.nic.in/ contents.htm (Letöltve: )

12 146 szalai éva emese Egy másik kezdeményezés eredményeként január 9-ét hivatalosan is az indiai diaszpórák napjává (Pravasi Bharatiya Divas) tették. Ez a dátum szimbolikus, hiszen Gandhi 1915-ben, 21 év után ezen a napon tért vissza Dél-Afrikából Indiába. Az első ünnepségeket 2003-ban rendezték meg, melyen hatvankét országból, mintegy kétezer indiai vett részt. A plenáris ülések témája egytől egyig az India és diaszpórái közötti együttműködés elősegítése volt, különös tekintettel az ipari fejlesztésekre, befektetésekre a kisebbségi média, az önkéntesség és az egészségügy területén. A külügyminiszter beszédében mérföldkőnek nevezte a rendezvényt India és diaszpórái kapcsolatának történetében. Egy évvel később, 2004-ben pedig Delhiben létrehozták az Indiai Diaszpórák Központját. Az indiai diaszpórákkal külön minisztérium, a Ministry of Overseas Indian Affairs 8 foglalkozik ben hozták létre, azzal a céllal, hogy állandó összeköttetést biztosítson a diaszpórák és az anyaország között (MOIA n.a. d). A minisztérium főbb funkciói: az Indiából történő ki- és bevándorlás felügyelete, önkéntes programok szervezése Indiában a diaszpórában élő indiaiaknak, a külügyminisztériummal együttműködve adminisztratív központok felállítása a nagyobb létszámú diaszpórákkal rendelkező országokban, ösztöndíjak az NRI/PIO-diákoknak, marketing- és kommunikációs stratégiák fejlesztése a diaszpórákkal való kapcsolatok erősítésére, a diaszpórában élők és dolgozók jólétének biztosítása és figyelemmel követése, stb. A minisztérium éves jelentésében számol be tevékenységéről (MOIA, 2013). Néhány indiai diaszpóra rövid jellemzése Malajzia: Az 1940-es években Malajzia lakosságának 14 százalékát tették ki az indiaiak, 2000-ben a számuk 1,8 millióra nőtt, és ezzel a lakosság 7,7 százalékát teszik ki (Lal, 2006: ). Nagy részük India déli részéről származik. A bevándorlás három nagy hullámban zajlott, ám mindegyiknek gazdasági okai voltak. A munkaerő áramlását könnyítette, hogy Malajzia és India is Brit gyarmat volt. Az első hullámban munkaszerződéssel érkeztek indiaiak a cukornádültetvényekre. A második hullámban főként észak-indiaiak érkeztek, akiket a maláj rendfenntartó erőkhöz, illetve civil szervekhez toboroztak, míg a harmadik hullámban kereskedők és pénzkölcsönzők érkeztek a déli államokból. A maláj indiai diaszpóra nem volt egységes: vallási (hindu, muszlim, szikh), nyelvi és kasztbeli különbségek jellemezték. Jelenleg az indiai diaszpóra megosztott az indiai kormány diaszpóra-politikáját illetően: úgy érzik, a kormány csak a jómódban élő nyugati diaszpórákkal keresi a kapcsolatok fejlesztését, és a szegényebbeket elhanyagolják, továbbá a kettős állampolgárság lehetőségét is csupán a befolyásos (és az indiai érdekeknek számító) országok diaszpóráinak ajánlják fel. 8 Az Indiai Külügyminisztérium hivatalos honlapja:

13 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 147 Szingapúr: a szingapúri cenzus miatt nehéz megbecsülni az indiai diaszpóra számát es adatok alapján a lakosság 9 százaléka indiai 9. Ez azonban nem a teljes képet tükrözi: indiainak számítanak a nepáli, bangladesi, pakisztáni és Srí Lanka-i származásúak is, mivel Szingapúrban hivatalosan négy csoportba sorolják a lakosokat: kínai, maláj, indiai, és egyéb. Az indiai lakosok számának meghatározásánál nem veszik figyelembe továbbá az ideiglenes munkavállalókat, akik szerződéssel dolgoznak Szingapúrban, általában az IT-szektorban. Az első bevándorlók a 19. század elején érkeztek Szingapúrba (Lal, 2006: ): az angolok ugyanis ekkor látták megfelelőnek az időt, hogy egy biztonságos kikötővárost létesítsenek a régióban, amely az India és Kína közötti kereskedelmet könynyítené meg ben jelent meg a gyarmati milícia: a Bengáli Gyalogságból 120 fős szipoly fegyveresek érkeztek a mai Szingapúr területére Sir Thomas Stamford Raffles vezetésével. Származásuk alapján nagy részük azonban nem bengáli volt, hanem Uttar Pradesh-i és Bihor-i államból valók. Habár az indiaiak közössége a teljes lakosság kis hányadát teszi ki, mégis erős befolyásuknak köszönhető Szingapúr fejlődése. Kezdetben fizikai munkások, kereskedők és üzletemberek vándoroltak Indiából Malajziába, míg manapság az elsődleges bevándorlók az IT-szektor szakemberei. Szaúd-Arábia, Omán, és az Öböl-államok: 2001-ben Szaúd-Arábia, Omán, Kuvait, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emirátusok területén élő indiaiak száma meghaladta a 3,3 millió főt (Uo.: ). Legnagyobb számban Szaúd-Arábia és az Emirátusok területére koncentrálódik az arányuk. Az 1930-as évekig főleg indiai kereskedők telepedtek le a térségben (elsősorban Dubaiban). Omán, Bahrein és India közötti kereskedelmi kapcsolatok a brit uralom alatt mélyültek el igazán (mindkettő brit protektorátus volt). Miután az 1930-as években felfedezték a térség kőolaj tartalékait és megalakult a Bahrein Petroleum Company, az indiaiak tömegesen vándoroltak ki: a cég irodai és műszaki alkalmazottainak 94, a műszerészek közel 91 százalékát indiai bevándorlók tették ki, és hasonló tendenciát mutatott a térség többi nagy olajvállalata is (pl. Kuwait Oil Company). Az arab-térségben alkalmazott indiaiak legnagyobb részét azonban továbbra is a képzetlen munkaerő, a betanított munkások és a háztartási alkalmazottak jelentették (mára az összes indiai bevándorló mintegy 70 százalékát ők teszik ki). A képzett szakemberekre mindig van igény. A képzetlen munkaerő helyzete rendkívül siralmas: zsúfolt tömegszállásokon laknak, a lakó- és munkahelyük körülményei egyaránt embertelenek, hasonlóak a korábban munkaszerződéssel külföldre került munkásokéhoz. Éppen ezért azt 9 Singapore Department of Statistics, Population Trends Elérés: groups/public/documents/apcity/unpan pdf (Letöltve: )

14 148 szalai éva emese várják az indiai kormánytól, hogy gondoskodjon a fogadó államban a jogaik érvényesítéséről, és létesítsen helyi érdekképviseleteket. Olyan kétoldalú szerződés megkötését sürgetik India és az arab államok között, amelyben garantálják a minimumfizetést, ingyenes szállást, heti szabadnapokat, repülőjegy hozzájárulást a hazaútra és a baleset biztosítást a betanítás időszakára is. Az indiai diaszpóra Indiába irányuló pénzátutalásainak nagy része ezekből az arab államokból érkezik. Dél-Afrikai Köztársaság: az itt élő indiai származásúak száma eléri az 1,2 millió főt (Lal, 2006: ). Legtöbbjük KwaZulu-Natal (72 százalékuk) és Gauteng provinciában (20 százalékuk) telepedett le. Az első indiaiak rabszolgákként érkeztek Dél-Afrikába a 17. században Bengálból és a dél-indiai államokból a Dutch East India Company hajóin és 1911 között érkeztek a legtöbben munkaszerződéssel, ők a cukornádültetvényeken dolgoztak. A bevándorlók 60 százaléka a déli Tamil Nadu és Andhra Pradesh államokból származott, a maradék az északi Bihar és Uttar Pradesh-ból. 80 hindu, 15 százalék muszlim vallású volt. Az 1870-es évektől nagy számban érkeztek vállalkozók Gudzsarát (Gujarat) államból (saját költségükön): hitelt, munkát adtak a többi indiainak, és nekik köszönhető az oktatási és vallási intézmények létrehozása is. Mivel nem kötötte őket munkaszerződés, bármikor visszatérhettek Indiába, pénzt küldhettek haza, hogy ezzel is segítsék saját településük fejlődését. A munkaszerződések tíz év után lejártak, ekkor választhattak: szabad emberként letelepednek az országban, vagy visszatérnek Indiába. Sokan a maradást választották, egyrészt mert egy évtized alatt családot alapítottak, vagy nehézkesnek vélték az újbóli beilleszkedést az indiai társadalomba. Akik maradtak, földet béreltek és zöldség- és gyümölcstermesztésből tartották fenn magukat. Az indiai kereskedők rizst, fűszereket és egyéb felszerelést importáltak Indiából, a kiskereskedők pedig bonyolult kereskedelmi és hitelrendszeren keresztül szorosan kapcsolódtak egymáshoz. A fehér dél-afrikaiaknak nem tetszett a szabad indiaiak letelepedése: alkohol függőnek és becstelennek bélyegezték meg őket, és szinte mindenben bűnbakként tüntették fel őket. Szorgalmazták az ázsiai bevándorlás szigorítását, számos településen megtiltották az indiaiak letelepedését, és számos módon próbálták ellehetetleníteni a kereskedésüket ben tűnt fel Mohandas K. Gandhi, aki válaszul megalapította a Natal Indian Congress (NIC) elnevezésű politikai szervezetet. Gandhi egységre szólította fel az indiaiakat, ugyanakkor egyediségüktől (vallási, nyelvi, területi) sem akarta őket megfosztani. Közös gyökereikre és származásukra, indiaiságukra 10 hívta fel a figyelmet: a szubkontinensen élők mindig is egy nemzetet alkottak, és 10 A fogalom angolul Indianness

15 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 149 ehhez a nemzethez tartoznak azok is, akik elvándoroltak és máshol telepedtek le. Az apartheid során ( között) 140 ezer indiainak kellett elhagynia az otthonát és elkülönített városokba költöznie. Ezek általában távol estek a korábbi lakhelyüktől, munkahelyüktől, emiatt megnövekedtek az utazási költségek, és sok család szakadt el egymástól a nagy távolságok miatt. A dél-afrikai indiaiak közül vannak egyértelmű nyertesei, ugyanakkor vesztesei is a apartheid korszaknak. Nyertesek azok, akik alkalmazkodni tudtak a folytonos változásnak, éltek a gazdaság liberalizációjával. Az elszigetelődés azokat érte el, akiknek nincs elég tőkéjük egy új élethez, nem elég képzettek, hogy szakemberként a fejlett országok új diaszpóráihoz csatlakozzanak, az Indiához való viszonyuk pedig túlságosan törékeny és elhanyagolt ahhoz, hogy visszatérjenek oda. Trinidad és Tobago (Lal, 2006: ): az első indiaiak 1845-ben érkeztek a szigetre munkaszerződéssel. Mintegy három évtized alatt az indiai bevándorlók száma a trinidadi lakosság egyharmadát tette ki, mára a számuk meghaladja a fél millió főt, ezzel ők váltak a legnépesebb népcsoporttá az országban. A kezdeti időkben a cukornád- és kakaóültetvényeken dolgoztak, ám nagyon hamar kiszorultak a mezőgazdasági szektorból, és manapság főleg az olajiparban és szénhidrogén-kitermelésben vesznek részt. Sokáig Kalkuttából, majd az 1870-es évektől Bihar és Uttar Pradesh államokból vándoroltak ki a legtöbben. A kivándorlásnak számos oka volt, első helyen azonban a 19. században Észak-Indiát sújtó szárazság nyomán kialakult súlyos élelmiszer-hiány áll. Tömegesen érkeztek brit kézműves termékek, és ennek következtében a helyi kisiparosok és kézművesek munka nélkül maradtak, emiatt más megélhetést kellett találniuk. A brit adórendszernek köszönhetően egyfajta földesúri rendszer alakult ki, vagyis a hatalmas földterületek néhány gazdag földesúr kezében összpontosultak. Emiatt irreálisan magasra szöktek a földbérleti díjak és az eladósodott tulajdonosok kénytelenek voltak megválni földjeiktől. Mindezek ismeretében nem meglepő tehát, hogy sokan estek áldozatául a csalárd toborzóknak. A kivándorlók között sok özvegyasszonyt is találunk, akik a rájuk nehezedő társadalmi nyomás elől menekültek. 11 A kivándorlók jelentős része, kb. 85 százaléka hindu, 14 muszlim és kevesebb, mint 1 százaléka keresztény volt. 11 A sati a hindu hagyományokhoz kapcsolódik, de más, nem-hindu közösségekben is találkozhatunk vele. Lényege, hogy a férj halála után az özvegyeknek egész életükben gyászolniuk kell, csak fehér ruhában járhatnak (Indiában ez a gyász színe), nem házasodhatnak újra, és sok esetben a társadalom is kirekeszti őket. A sati egyik extrém formája, hogy az özvegyek rituális öngyilkosságot követnek el férjük halotti máglyáján, ezzel is bizonyítandó férjük iránti hűségüket és elkötelezettségüket. Habár a sati e formáját már az 1800-as évek elején betiltották, mégis találkozhatunk még a hírekben ilyen esetekkel: India wife dies on husband s pyre. BBC, Elérés: south_asia/ stm (Letöltve: ); Indian women still commit ritual suicide. RT.com, Elérés: (Letöltve: )

16 150 szalai éva emese Miután lejártak a munkaszerződések, az indiaiak nagy része úgy döntött, nem tér vissza Indiába, hanem letelepednek és földművelésből élnek meg. Az 1920-as évektől változott az indiaiak helyzete: egyre többen költöztek városokba, ahol kereskedni kezdtek, majd a következő évtizedekben a keresztény misszionáriusok tanították őket írni-olvasni. Az 1970-es években (az olajárrobbanás következtében) Trinidadban hatalmas gazdasági bumm ment végbe, és számos indiai család ki is használta ezt a helyzetet. Az 1980-as évekre azonban megtorpant ez a fejlődés, emiatt sokan az Egyesült Államokba vándoroltak (nem csak Trinidadra, hanem az egész Karib-térségre jellemző volt ekkoriban a kivándorlás). India és Latin-Amerika kapcsolata India következő lépése Latin-Amerika lesz? teszi fel a kérdést az Indian Foreign Affairs Journal egyik számában. A kereskedelmen és befektetési lehetőségeken túl a latin-amerikai térség fontos szerepet játszhat az energiabiztonság és élelmiszeranyag ellátás területén. További együttműködés, ugyanakkor versengés képzelhető el a két szubkontinens között a multilaterális nemzetközi intézményekben, illetve a globális kormányzás és a klímaváltozás kérdéseiben. Tekintettel a Karib-térség brit Nemzetközösségi államaiban és Suriname-ban élő nagyszámú indiai diaszpórára, ez a terület külön figyelmet érdemel az indiai külpolitikában. Ugyanakkor elképzelhető, hogy a japán és kínai terjeszkedés után India túl későn érkezett a kontinensre, és emiatt háttérbe szorulhat mind a diplomácia, kultúra, politika, mind az üzleti tevékenység terén. Kétségtelen, hogy a legvonzóbb ok a kontinens kőolaj- és földgázlelőhelyeik, ám ezen túl más érdekek is fűződhetnek India latin-amerikai terjeszkedéséhez. Kétezer óta a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok évi 22 százalékkal nőttek, és a kétoldalú befektetések is növekvő tendenciát mutatnak különösen Chile és Brazília esetében. Elsősorban indiai telekommunikációs és számítástechnikai cégek telepedtek le a régióban, de a latin-amerikai vállalatok is feltűntek már Indiában. India számára a nyersanyag-lelőhelyek mellett nem elhanyagolható Latin-Amerika hatalmas gazdasága, ami jelentős piacot kínál az indiai áruknak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kereskedelmet akadályozó tényezőket sem, nevezetesen a magas védővámokat (különösen az indiai oldalon), és a kiugróan magas szállítási költségeket (fejlett infrastruktúra hiánya). India kereskedelme a latin-amerikai régióval 1996/97 óta millió USD-ról 2005/06-ra millió dollárra nőtt, ami több mint 400 százalékos növekedést jelent egy évtized alatt ben az indiai áruk elsődleges importőre Brazília volt, ezt követi Mexikó és Kolumbia, míg India számára Brazília, Venezuela, Mexikó, és Chile importált legnagyobb mennyiségben.

17 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 151 Táblázat 3: Az indiai lakosság aránya egyes dél-amerikai kis államokban Ország Teljes népesség* NRI/PIO** Százalék Trinidad és Tobago Suriname Guyana * júliusi becsült adatok. Forrás: The World Factbook. Central America and Caribbean. United States of America. Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/td.html, május 8. ** Forrás: Estimated Number of Overseas Indias. Ministry of Overseas Indian Affairs, writereaddata/pdf/nrispios-data.pdf. Letöltés ideje: május. 8. Az el nem kötelezett országok mozgalma Az el nem kötelezettek mozgalmának ötlete és ideológiája Jawaharlal Nehrutól, a független India első miniszterelnökétől származik (Uo.) áprilisában az indonéziai Bandungban 29 ország részvételével konferenciát rendeztek, 12 ahol először fogalmazódtak meg a későbbi mozgalom alapjait képező alapelvek: gyarmati felszabadítás, a béke, a kulturális, a gazdasági és politikai együttműködés. Ezt követően 1961-ben Belgrádban sor került az első el nem kötelezett országok mozgalmának konferenciájára. Az állam- és kormányfők közül jelen volt Nehru, Tito és Nasszer is. Együttes javaslatukra elfogadták a szervezet hivatalos kereteit és létrehozták az el nem kötelezettek mozgalmát (Non-Aligned Movement NAM). A későbbi találkozók a mozgalom legfelső fórumaként szolgáltak, ahol a résztvevő tagországok az elfogadott dokumentumokat követve tevékenykedtek (Tarrósy, 2006: 64). A mozgalom elsődleges célja az volt, hogy alternatívaként szolgáljon a gyarmati sorból függetlenné vált országoknak a hidegháborús tömbök politikájától való elhatárolódására. Az 1980-as évekre azonban megtorpantak az új világrend kiépülése felé mutató folyamatok. Az Észak-Dél megosztottság fő problémája, az életszínvonal-szakadék továbbra is fennállt, sőt egyre tágult és mélyült, így az elmaradott országok még inkább lemaradtak a fejlett államoktól (Uo.: 67). A hidegháború lezárultával pedig úgy tűnt, hogy gyakorlatilag fölöslegessé vált a mozgalom további működése, holott az elmaradottság problémáit a 2000-es évekre sem sikerült megoldani. Szükséges lett olyan pénzügyi mechanizmusok alkalmazása, amelyek támogatják a déliek hosszú távú fejlődési programjait, ezért létrehozták 12 A résztvevő országok három csoportra oszthatók: szocialista országok (Kínai Népköztársaság, Vietnámi Demokratikus Köztársaság), a Nyugat mellett elkötelezett vagy nyugati orientációjú országok (Fülöp-szigetek, Japán, Pakisztán, Thaiföld, Törökország, Dél-Vietnam, Ceylon, Irán, Szaúd-Arábia, Aranypart, Irak, Jordánia, Libanon, Libéria, Szudán), és a független vagy semleges politikát követő országok (India, Afganisztán, Burma, Kambodzsa, Egyiptom, Indonézia, Laosz, Nepál, Szíria). Tóthné Nagy, 1984: 15)

18 152 szalai éva emese az ún. Új Globális Humán Rendet (NGHO), 13 melynek célja a gazdagok és szegények közötti egyenlőtlenségek felszámolása. Milyen szerep vár az el nem kötelezettek mozgalmára az új világrendszerben, vetődött fel a kérdés. Thabo Mbeki dél-afrikai elnök 2003-ban arra figyelmeztetett, hogy a mozgalom jövője azon múlik, milyen válaszokat képes adni a globális kihívásokra. A dél-afrikai elnökség (2004) külön hangsúlyt fordított a Dél-Dél kapcsolatok erősítésének szükségességére, ekkor azonban még nem mutatkozott konkrét megoldás. Ám az 1990-es években a szabadkereskedelem térnyerésekor megmutatkozott, hogy a déli félteke országai (Argentína, Brazília, Kína, India és Dél-Afrika különösen aktívnak bizonyult) közös erővel képesek eredményesen szembeszállni az északi, mezőgazdasági érdekeket tükröző liberális állásponttal. Habár az el nem kötelezettek mozgalmának ideológiája háttérbe szorult az új indiai külpolitikában, továbbra is fontos szerep jutott a harmadik világ iránti szolidaritásnak. Ugyanakkor számos új szerveződésben fedezhető fel az el nem kötelezettség újjászületése ban tűnt fel az IBSA (India-Brazil-South Africa), egy informális multilaterális szervezet, amelyet új el nem kötelezett mozgalomként is emlegetnek. Célja a tagok közötti együttműködés, a kölcsönös segítségnyújtás és fejlődés biztosítása. Számos kritika érte a mozgalmat azért, hogy éppen Kínát zárta ki a fejlődő országok koalíciójából. Argentínát ideológiai okokból (az utolsó katonai kormány szimpátiája az apartheiddel), Kínát pedig tekintélyuralmi rendszere és világuralmi törekvései miatt hagyták ki a társulásból. Míg az IBSA a fejlesztési és politikai együttműködést tartja szem előtt, addig egy másik tömörülés, a BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa), gazdasági intézkedéseket sürget. Úgy tűnik, hogy a két csoportosulás között verseny uralkodik, és mindkettő egyre nagyobb befolyást szeretne magának kiharcolni a nemzetközi fórumokon. Kína szempontjából ez érthető, hiszen India növekvő gazdasága a jövőben sértheti érdekeit. Összegzés A diaszpóra olyan kisebbséget jelent, amely az anyaországtól távol, szétszórtan él a világban, és nem egyezik meg az anyaország határai mentén élőkkel (szomszédságpolitika). A diaszpórák célja az emberiség mindenkori evolúciójában a szegénység csökkentése, a szociális és gazdasági fejlődés voltak, ám ezek a célok mára globális szintre emelkedtek. A diaszpórák integrációja központi kérdése a fogadó ország nemzetpolitikájának, és nagyban befolyásolja az anyaország és a fogadó állam közti kapcsolatokat. 13 Az Új Gazdasági Humán Rendről bővebben: eng.htm és (Letöltve: )

19 indiai migrációs folyamatok és az indiai diaszpóra 153 Egyre növekszik azoknak a száma, akik Kína világméretű fejlődése és növekedése után a következő gazdasági óriás, India felemelkedésére és ennek világméretű hatásaira hívják fel a figyelmet. India növekedése jelentős, gazdasági és politikai szerepe a világban egyre nő, mindez pedig azt mutatja, hogy figyelmet érdemel. Az indiai diaszpóra mai állapota évszázados migrációs hullámok eredménye, amelyek oka időszakonként változott. Ezek közé tartozott a gyarmatosítás, mint ahogy napjainkban a globalizáció, illetve a világpiac igényei szerinti munkaerő-gazdálkodás lehetőségei. Ezért különböztetünk meg régi (pl. Szingapúr, Malajzia, Fidzsi-szigetek, Dél-afrikai Köztársaság, és a Karib-térség államai) és új diaszpórákat (USA, Egyesült Királyság, Kanada). Az indiai diaszpóra politikai-gazdasági szerepe is jelentős: a pénzátutalások jelentős részét képezik az ország GDP-jének, illetve az indiai diaszpóra a fogadó és az anyaország politikai életét is befolyásolhatja. Összességében elmondhatjuk, hogy a diaszpórák szerepe egyre inkább felértékelődik ebben a globalizált világban. A diaszpóra-kutatás egyelőre rövid múlttal rendelkezik, ám mindig része az adott ország külpolitikájának. Azok az országok, amelyek nagy tengerentúli diaszpórákkal vagy közösségekkel rendelkeznek, könynyebben és szélesebb körben érvényesíthetik nemzeti érdekeiket. 1. Melyek a diaszpóra fogalmának főbb fejlődési szakaszai? 2. Hogyan jellemezné az indiai kivándorlás szakaszait? 3. Mik jellemzik a régi és új diaszpóra közösségeket? 4. Sorolja fel az indiai diaszpóra politikai-gazdasági szerepeit! 5. Hasonlítson össze két indiai diaszpóra közösséget (a diaszpóra története, aktuális helyzete stb.)!

20 154 szalai éva emese Ajánlott linkek az interneten Country Specific Indian Diaspora, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Foundation for Indian Diaspora in Europe, High Level Committee On Indian Diaspora, Indian Council of World Affairs, Indian Foreign Affairs Journal, International Diaspora Engagement Alliance, Ministry of External Affairs, Government of India, Ministry of the Overseas Indian Affairs, The Indian Diaspora, Felhasznált irodalom Anderle, Ádám (2002): Spanyol bevándorlók Latin-Amerikában a században. In. Anderle, Ádám (ed.): Latin-amerikai utakon. Hispánia, Szeged. Anderle, Ádám (2010): Latin-Amerika története. JATE Press, Szeged. Ansari, Shri M. Hamid (2011): The Challenges to Indian Diplomacy in the 21st Century. Address at the Annual Lecture 2011 of the Association of the Indian Diplomats in New Delhi, March 11, Asien, Ernesché Rodríguez (2008): Las remesas en el mundo. Elérés: Las-Remesas-en-el-mundo (Letöltve: ) Association of Indian Diplomats (2005): Economic Diplomacy. Ten-Point Plan for Making It more Effective. The Association of Indian Diplomats. Elérés: (Letöltve: ) Cohen, Robin (2008): Global Diasporas. An Introduction. Routledge, New York. Desai, Niranjan (2006): India and its Diaspora. IFAJ, Vol. 1., No. 2. Gonsalves, Eric (2006): India and the UN Reforms. IFAJ Vol.1., No. 2. IFAJ (2008a): India s Energy Security: The External Dimension. Debate. IFAJ, Vol. 3., No. 1. IFAJ (2008b): India s Diaspora Policy. Debate. IFAJ, Vol. 3., No. 2. IOM (2007): Diaspora y desarrollo Diásporas como Agentes para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Ginebra (Svájc): Organización Internacional para las Migraciones. Elérés: docs/news/4diaspora_desarrollo.pdf (Letöltve: ) IOM (2012): Key Migration Terms: Forced migration. International Organization for Migration. Elérés: (Letöltve: ) Lal, Brij V. (ed.) (2006): The Encyclopedia of the Indian Diaspora. Editions Didler Millet. Mohan, C.Raja (2006): India s New Foreign Policy Strategy. Draft Paper Presented at a Seminar in Beijing by China Reform Forum and the Carnegie Endowment for International Peace, Beijing, May 26, Carnegie Endowment for International Peace. Elérés:_https://www. carnegieendowment.org/files/mohan.pdf (Letöltve: ) Mohta, Madhup Sinha, Atish (eds.) (2007): Indian Foreign Policy. Challenges and Opportunities. Foreign Service Institute, New Delhi MOIA (n.a. a): India and Its Diaspora. The Ministry of Overseas Indian Affairs. Elérés: moia.gov.in/accessories.aspx?aid=10 (Letöltve: )

A diaszpórák szerepe az új világrendben

A diaszpórák szerepe az új világrendben A diaszpórák szerepe az új világrendben Szalai Éva Emese A diaszpóra mint biztonsági kockázat? A növekvő demográfiai egyenlőtlenségek, új globális és politikai irányvonalak, technológiai forradalmak eredményeként

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK

DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK DIASZPÓRÁBAN ÉLŐ MAGYAROK TARTALOM. A diaszpórakutatás módszerei és alapfogalmai I. A magyar diaszpóra fejlődéstörténete II. A magyar diaszpóra felé irányuló anyaország-politikák I. A diaszpórakutatás

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Hallgatók külföldön 1

Hallgatók külföldön 1 Polónyi István Hallgatók külföldön 1 Ebben a tanulmányban a hazánktól távol tanuló felsőoktatási hallgatók számának és összetételének nemzetközi alakulását és annak néhány sajátosságát vizsgáljuk, azzal

Részletesebben

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15.

Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében. Nagyvárad, szeptember 15. Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében Nagyvárad, 2016. szeptember 15. Adat és cél Felhasznált adatok: A 2001-es és 2011-es népszámlások adatbázisai ( If everything seems under control, you're

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 2016 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION 2016 1 ITT TALÁLJÁK AZ IPSOS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL? CÍMŰ KUTATÁSÁNAK RIPORTJÁT. AZ EREDMÉNYEKBŐL KIVILÁGLIK, HOGY MENNYIRE

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

Az indiai szubkontinens országainak társadalomföldrajzi jellemzői

Az indiai szubkontinens országainak társadalomföldrajzi jellemzői Az indiai szubkontinens országainak társadalomföldrajzi jellemzői Forrás: Németh N. 2004 Az indiai szubkontinens országainak társadalomföldrajzi jellemzői Forrás: Németh N. 2004 Az indiai szubkontinens

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition Summary in Hungarian Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS John P. Martin foglalkoztatási,

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században. Horváth Csaba

Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században. Horváth Csaba Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században Horváth Csaba Az előadás szerkezete Migrációs trendek és útvonalak, célországok eltérő stratégiái Kibocsátó területek, átrendeződés a globális népesedési

Részletesebben

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai

A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai BIZTONSÁGPOLITIKA 27 Kaiser Ferenc A túlnépesedés és globális biztonsági kihívásai Kétrészes tanulmányában a szerzõ a túlnépesedés problémáját és az ezzel összefüggõ olyan biztonságpolitikai kihívásokat

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet

Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet Gazdasági aktivitás, foglalkozási szerkezet A gazdasági aktivitás fogalma Kortól függetlenül, magába foglalja mindkét nemhez tartozó mindazon személyeket, akik munkát végeznek a gazdasági javak és a szolgáltatások

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Nemzetközi turizmus Szerkezet (1) Világ (2004): 763,2 mil. turista Európa 431,3 mil. Ázsia és Csendes Óceán 151,2 mil. Amerika 127,7 mil. Közel-Kelet Kelet 22 mil. Afrika 18,2 mil. Ismeretlen 12,8 mil.

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről

Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv. az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM Fókuszban a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés (NEFE) NEFE Kézikönyv az EU külkapcsolati és fejlesztési pénzügyi eszközeiről Vállalatok és más pályázók számára Nemzetközi

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

Egmont Royal Institute for International Relations

Egmont Royal Institute for International Relations Breitner Igor Egmont Royal Institute for International Relations A második világháború utáni időszakban csakúgy, mint az első világégést követően számos agytröszt és kutatóintézet jött létre egy új, jobb

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaságban USA sztereotípiák 2013 05 02 USA 2 Szerkezet 1. Néhány tény és adat 2. Fejlődés 3. Gazdaságpolitikák 2013 05 02 USA 3 Egyesült Államok néhány adat Világ

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

A főbb növényi termékek

A főbb növényi termékek UDOVECZ GÁBOR A főbb növényi termékek világpiaci kilátásai NEMZETKÖZI AGRÁRPIACI KILÁTÁSOK 25 BUDAPEST A világ búzatermelésének legnagyobb termelő országok szerinti megoszlása 24-ben és 214-ben EU TERMELÉS:

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

L. Rédei Mária - 1-1 11 FÜ É 1 Ü É

L. Rédei Mária - 1-1 11 FÜ É 1 Ü É L. Rédei Mária - - L. Rédei Mária - 2-2 L. Rédei Mária - -. függelék. A magasan képzettek mobilitásának gazdasági hatásai L. Rédei Mária - - KÜLDŐ ORSZÁG: POZITÍV HATÁSOK A tudomány és technológia területén

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés.

1. táblázat. Az egyes desztinációk turistaérkezéseinek összesítése alapján. ** Becslés. *** Előrejelzés. 2016. május 23. EURÓPAI TURIZMUS 2015-BEN ÉS 2016-BAN TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK Az ETC 2016/1. negyedéves jelentése A nemzetközi turistaérkezések számának 2015. évi 5%-os európai növekedése után a 2016-os első

Részletesebben

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete 213 Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály 213.1.7 A GDP/fő hosszú távú alakulása (212. évi US$, 1 alapú log skála)

Részletesebben

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt?

Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Találkozások térben és időben Népvándorlás előtt? Csébi Márk ELTE TTK Földtudományi DI, PhD-hallgató Dr. habil Izsák Éva ELTE TTK RTT, egyetemi docens Dobai Attila ELTE BTK Nyelvtudományi DI, PhD-hallgató

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

Határtalan választások I. A nemzetközi példák

Határtalan választások I. A nemzetközi példák Török Zoltán Határtalan választások I. A nemzetközi példák A határon túli állampolgárok választójogának szabályozása a 2010-es kormányváltást követően Magyarországon is aktuálissá vált. Ennek a jognak

Részletesebben

Tálas Péter NKE NETK SVKK

Tálas Péter NKE NETK SVKK Tálas Péter NKE NETK SVKK talas.peter@uni-nke.hu A nemzetközi hatalom forrásai katonai hatalom: jelentős és a világ minden részében bevethető modern hadsereg; gazdasági hatalom: a világgazdaságban való

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt.

Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. Növekedési pólusok, exportpiaci átrendeződések a világgazdaságban Nagy Katalin Kopint-Tárki Zrt. A világgazdasági átrendeződések és hatásuk a magyar exportpiaci lehetőségekre, a gazdasági növekedésre és

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

Építési Piaci Prognó zis 2017.

Építési Piaci Prognó zis 2017. Építési Piaci Prognó zis 2017. Világgazdaság Nemsokára az eddigi egymilliárd helyett három milliárd ember fog fejlett országban élni. Az lenne a csoda, ha egy ilyen folyamat nem járna megrázkódtatásokkal.

Részletesebben

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája

A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája A gazdasági növekedés és a relatív gazdasági fejlettség empíriája Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Jövedelmi diszparitások a világban Stilizált tények: 1. Már a 20. század közepén is jelentős jövedelmi

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben