Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!"

Átírás

1 Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! A mögöttünk lévő esztendő hozott rosszat is, jót is. Legyünk túl mindjárt a nehezén: kezdjük a rosszal. Tovatűntek budapesti VB rendezési reményeink Egy évvel ezelőtt sikeres sportdiplomáciánk eredményeként, továbbá a FINA által elvárt kormány és egyéb garanciák birtokában, esélyünk volt a évi Úszó, Vízilabda, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi úszó világbajnokság magyarországi rendezési jogának elnyerésére. Napjainkban, előbb említett álmaink megvalósulására egyelőre nincs lehetőség. Ennek oka; a FINA VB rendezési előírásaival egyező fővárosi létesítmény hiánya. Egyesületi pénztelenség ellenére kiemelkedő VB, Ifi EB és EYOF sikerek Az előbbiekben vázolt helyzet miatt sokat szomorkodtunk az elmúlt esztendőben, de mindeközben nem veszíthettük el a munkánkban való hitünket. Versenyzőink és edzőik családi, egyesületi és szövetségi támogatással lehetőséget kaptak tehetségük kiműveléséhez. A szövetségi támogatáshoz kapcsolódóan köszönettel és tisztelettel említjük szponzorainkat, valamint a napjainkban honos állami sportirányításhoz tartozó ÖM, Sport Szakállamtitkárság és az ahhoz tartozó NUPI jogutódok hatékony támogatását, mely támogatás nélkül nem rendelkeztünk volna az általunk elképzelt és végrehajtott felkészüléshez elengedhetetlen forintokkal. Ez a momentum azért is követel megkülönböztetett figyelmet, mert mai sportéletünk egyik legnagyobb gondja az elszegényedett egyesületek léte és működése. Napjainkban szövetségünk extra anyagi áldozatvállalása nélkül képtelenek lennénk rivalizálni a világ úszósportjának elitjével. A évi római világbajnokság során elért eredményeink is bizonyították, hogy megérte az előbbiekben vázolt többletfeladatok szövetségi vállalása és megoldása. Ezen megoldások hozzájárultak sportolóink kiemelkedő VB sikereihez, melyeket részletesen taglal beszámolónk vonatkozó fejezete. Örömmel írhattunk beszámolónk külön fejezetében Ifi EB és EYOF eredményeinkről is. Extra szövetségi támogatás tagszervezeteink részére A jelenleg sportágunkra fordítható állami támogatási összegek versenyzőink nemzetközi szintű eredményességének függvényei évi nemzetközi eredményességünk következményeként 2009-ben mindösszesen forintot juttatott szövetségünk 25 tagszervezetünk és edzőik részére. A szóban forgó összeget a 10 M forint műhelytámogatás kivételével -, szövetségi programunk végrehajtására fordíthatta volna a MÚSZ is. Nem ezt az egyszerű megoldást választottuk! Szétosztottunk csaknem 100 M forintot! A 25 tagszervezetünk részére kiosztott állami támogatás közvetlen felkészítéstől való elvonása nem gátolta legjobbjaink EYOF, Ifi EB, VB és REB felkészítését és csapatkialakítását, mivel a szóban forgó összeget a MÚSZ eredményes szponzorszervezői tevékenységből eredő saját bevételből biztosította. Tudnunk kell, hogy szponzori bevételcsökkenés esetén két megoldás adódhat: - szakmai programunk költségeinek csökkentése; - tagszervezeteink részére jutatott támogatási összeg csökkentése. Megnyugvással írhatjuk le, hogy eddigi gazdálkodói módszereink és eredményeink továbbvitele esetén, nincs szükség az előbb említett módosításokra. Megjegyzés: a évi eredményeink alapján elnyerhető állami támogatás összege és felhasználási szempontrendszere Közgyűlés-i beszámolónk írásakor még nem ismert. Az MTV pénzhiánya miatt visszavont garancia következményei A évi XXX. Úszó, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi úszó Európa-bajnokság rendezésére alakult szervező bizottságunk munkája során eleddig soha nem ismert problémák horgadtak fel. 1

2 2009 decembere óta nem csak az egész országunkat sújtó pénztelenség miatt kialakult EB költségvetési gondok meg- és feloldására kell koncentráljunk. Az elmúlt év utolsó hónapjában visszavont MTV garancia következményeiből fakadó gondok elhárítását is kezelnünk kell. Ugyanis, amennyiben a szóban forgó MTV garancia visszavonását nem tudjuk diplomáciai tevékenységünkkel érvényteleníteni, akkor a LEN köteles végrehajtani a vonatkozó LEN-ÖM- MÚSZ megállapodás passzusát: megvonják az EB rendezési jogunkat - annak összes szerződéses konzekvenciájával. Egy ilyen történés következményeinek kiheverésére több évtizedre lenne szükség! Mindezek alapján egyértelmű, hogy az EB rendezéshez tartozó kötelezettségeink kezelésekor sem kedvetlenülhetünk el munkánk során, hanem a legjobbjaink által nem egyszer látott szervező bizottsági hajrát kell nyissunk. A dolgok természetéhez tartozóan EB szervező bizottság időarányos helyzetéről külön fejezetben számolunk be T. Közgyűlésünknek. Elnökségi és bizottsági munkánk A legutóbbi közgyűlésünk óta eltelt időszakban vezető testületünk előre meghirdetett, és honlapunkon is közzétett program szerint végezte munkáját. Ahogy a korábbi évtizedekben, úgy ez évben sem kellett szavazatképtelenség miatt ülést elhalasztani. A MÚSZ elnökségi munkája során hozott 78 határozat honlapunkon is közzétételre került. Az elnökség munkáját hatékonyan segítették az alapszabályi elhatározású bizottságaink javaslat vagy ajánlásként összegezett feladatmegoldásai, mely feladatok megfelelő időpontú megoldásának hiányában elnökségünk képtelen lenne sportágunk irányítására. A gondos bizottsági előkészítés ellenére sem került elfogadásra sportágunk új Fegyelmi Szabályzata. A szóban forgó szabályzat tervezetet Jogi és Fegyelmi Bizottságaink is megvitatták, de a tervezet nem került elfogadáskész helyzetbe. Illetékes szakembereink dolgoznak a szóban forgó szabálytervezet kialakításán. Várható, hogy soron következő, április 14-i elnökségi ülésünk pontot tehet az ügy végére. Gazdálkodói helyzetünk Elmúlt esztendei gazdálkodásunk is kiegyensúlyozott volt. Ez évben is leírhatjuk, hogy sikeres és eredményes általában elnöki tárgyalási technikáknak köszönhetően jelentős mértékű szponzori támogatást tudhatunk magunk mögött. A fentieken túlmenően is gyarapítottuk szövetségünk bevételeit, ugyanis az EB rendezéshez tartozó szállodáztatás lebonyolítását nem külsős utazási irodával oldjuk meg. E tevékenység realizálása során keletkezett bevételek nélkül gazdálkodói egyensúlyunk megbillenéséről adhatnánk számot, de úszóink edzőtáboroztatását és versenyeztetését sem hajthattuk volna végre az eredeti tervekkel egyezően! Az így szerzett többletbevételek nem csak a felkészülés és sportdiplomáciai feladatok finanszírozásához elengedhetetlenek, hanem az EB rendezéséhez nem elegendő állami támogatás pótlására is fel kell használjuk a szövetségi létszámemelés nélküli többletmunkákkal szerzett forintokat. Eljárási díj köteles ügyintézések tapasztalatai Az elmúlt évek adminisztratív kényszerpályái alapján bevezetett eljárási díjak mérsékelését javasoljuk 2009 tapasztalatai alapján. Ennek lényege, hogy a tagjaink részére előírt versenyrendezési, illetve külföldi versenyeztetési engedélyek igényléséért tagjainktól április elsejét követően ne kérjünk eljárási díjat. Ilyen körülmények között a továbbiakban az át- és leigazolások változatlanul díjkötelesek. Díjköteles továbbá a továbbtanulásnál többletpontot biztosító igazolások kiadása. Az elmúlt év azt is bebizonyította, hogy a továbbtanuláshoz szükséges igazolások eljárási díját emelnünk kell, mivel az engedélyek megadásához elengedhetetlen adminisztratív feladatok költségei ezt indokolttá teszik. Olimpiai felkészítésünkről Az Olimpiászra érvényes, T. Közgyűlésünk által is elfogadott Olimpiai Felkészítési Programunk időarányos célkitűzéseit a reméltnél eredményesebben oldottuk meg. Olimpiai kerettag úszóink 2

3 által elért eredmények nemzetközi szintű értékeit, valamint a magyarországi olimpiai sportágak felkészítési gyakorlatát figyelembe véve célszerűnek látszik olimpiai kerettag kategóriáink átértékelése. Ezen átértékelés lényege az A kerettag létszám emelése oly módon, hogy az arra érdemes sportolók elért eredményeik alapján B keretünkből A keretünkbe sorolódjanak. Ez a keretátalakulás nemcsak erkölcsi értékű, hanem a lokálpatrióta sportirányításban rejlő anyagi támogatás hatékonyabb kihasználását is segítheti. Ez utóbbi érdekében T. Közgyűlésünk adjon felhatalmazást a MÚSZ elnökségének az A keret létszámemelésére. Megnyugvással írhatjuk le, hogy két szponzorunkkal, az Allianz Biztosító Zrt-vel és az ARENA céggel olimpiáig érvényes szerződéses megállapodásokkal rendelkezünk. Bízzunk benne, hogy EB eredményeink okán korábbi szponzoraink mellett újakat is köszönthetünk. Sportágfejlesztés T. Közgyűlésünk által 2005-ben elhatározott sportágfejlesztési programunk végrehajtása során ismételten felmerült a Sárosi Imre Úszásoktatási programhoz tartozó feladatok közül a sportágunkban túltengő, általában úszásoktatással foglalkozó kóklerek kizárásának jogkezelése. E feladat megoldásán továbbra is folyamatosan együttműködünk a TF úszó tanszékével. A Széchy Tamás versenyprogram keretein belül végzett gyakorlati edzőtovábbképzés a bizottsági munkákhoz tartozó előkészületek, illetve a hazai és külföldi edzőtáborozások során összefogott kapitányi és szakfelügyeleti irányítás mellett valósult meg. E tevékenység régiós megjelenítését volt hivatott segíteni REB-re készülő legjobbjaink egyik csoportjának Gelse-i edzőtáborozása, amikor is az említett nagyközség kiemelt komfortlehetőségű sportcentrumában készült fel legjobbjaink egy csoportja. A Rajki Béla létesítményfejlesztési programunkhoz tartozó szakfelügyeleti munkánk során 2009-ben is segítséget nyújthattunk új uszodák terveinek elkészítéséhez, illetve az újonnan létesült, vagy felújított medencék hitelesítéséhez. Honlapjaink Szövetségi honlapunk adatbázisának hírértékét minősíti az, hogy beszámolónk írásig látogatást regisztrálhatunk. A meglévővel párhuzamosan új honlap tervezési és alapítási munkát kellett végezzünk 2009-ben annak érdekében, hogy a LEN-ÖM-MÚSZ együttműködési megállapodásban foglaltak realizálásaként 2010 első negyedévében időszakos angol-magyar nyelvű EB honlapot üzemeltessünk. Iratok ügykezelése Sajnos nem tudjuk gátját állni a kezelt ügyiratszám emelkedésének. Az elmúlt évi 5120-szal szemben, 2009-ben 6809 iktatott ügyirat keletkezett. Jelentési kötelezettségek Sportirányítás technikai tényként írható le, hogy minden korábbi időszaknál több szervezet lép fel adatszolgáltatási igénnyel szakszövetségünk felé. Ezen adatszolgáltatások eltérő, de nem tervezhető időszakúak. Az is gondot jelent, hogy az adatszolgáltatást kérő szervezetek között egy olyan sincs, amely összehangolná az adatbázis igényeket. Ennek okán előfordulnak olyan periódusok, amikor is a szakmai irányításra hivatott szövetségi munkatársak nem csak a felkészítésre koncentrálhatnak, hanem jelentős energiájukra van szükség a különböző jelentésekhez tartozó, általában eltérő szempontrendszerű szakmai jelentések készítésére. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK ÉVI GAZDÁLKODÁSUNKRÓL... 5 A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE... 8 A MÚSZ ESZTENDEI FELKÉSZÍTÉSI- ÉS VERSENYEZTETÉSITERVÉNEK KÖLTSÉGVÁZLATA SPORTDIPLOMÁCIÁNK.. 12 NUSI-UPI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁST ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATINK (2009, 2010) A ÉVI SZAKMAI JELENTÉSEK Beszámoló a évi Világbajnokságról Szövetségi kapitányi jelentés a 13. Rövidpályás Európa-bajnokságról Szakmai beszámoló a évi Junior Európa-bajnokságról Sportági beszámoló a MÚSZ és a MOB elnöksége részére EYOF-Tampere A ÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGAINK SZAKFELÜGYELETI TAPASZTALATAI BAJNOKSÁGRÓL BAJNOKSÁGRA ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEINK VÉGREHAJTÁSA A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG VÁLOGATOTTJAINAK NÉVSORA BIZOTTSÁGI ELNÖKEINK ÁLTAL LEADOTT ÉVI SZAKMAI JELENTÉSEK A ÉVI EURÓPA-BAJNOKSÁG SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁNAK ALAPDOKUMENTUMAI ÉS IDŐARÁNYOS FELADAT VÉGREHAJTÁSI TERVEI...85 MELLÉKLETEK

5 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI GAZDÁLKODÁSUNKRÓL Készítette: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Látta, egyetért: Ruza József főtitkár 5

6 Szövetségünk a évi MÚSZ-ÚASZ KGY/16/2008(IV.27.)sz. közgyűlési határozatot követően első önálló szakmai és gazdasági évét kezdte meg 2009-ben. Gazdasági munkánk két fő feladat köré csoportosul, melyek: 1) a Magyar Úszó Szövetség alapszabályában foglalt feladatok menedzseléséhez tartozó gazdasági ügyintézés, 2) a XXX. Úszó, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság szervezéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok kezelése Az említett feladatokat az alábbiak szerint részletezzük: 1) A Magyar Úszó Szövetség alapszabályában foglalt feladatok menedzseléséhez tartozó gazdasági ügyintézés Szakszövetségi feladataink ellátásához a tavalyi évben két fő forrásból származott bevételünk, az állami támogatások összességéből, valamint saját bevételeinkből. A évi pekingi olimpiai játékokat megelőzően megalapozott szponzorszervezői tevékenységünknek köszönhetően gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt a évben is. Saját bevételeink mellett az összetett állami támogatásból származó források biztosították válogatott kereteink felkészülési költségeinek fedezetét. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás Igazgatósága azonban új feladatokat is rótt sportágunkra. Örvendetes, hogy az előbb jelölt plusz feladatok kivitelezése és magvalósítása kapcsán nem keletkezett szövetségi többletkiadásunk. MÚSZ KGY/31/2008(IV.27.)sz. határozat alapján szövetségünk a római VB-re szponzorokat utaztatott. A dolgok természetéhez tartozóan szponzoraink rövidebb időt töltöttek a VB színhelyén, mint csapatunk. Az eseményt követően egyeztettük jövőbeni feladatainkat a szponzorok köréből megválasztott tiszteletbeli elnökségi tagokkal. A szóban forgó egyeztetés alapján olyan döntés született, hogy a jövőben csökkentsük a szponzori kiutaztatások számát és költségeit; annak ellenére, hogy a szóban forgó kiadások a MÚSZ saját bevételeit terhelték. A szponzori bevételek során keletkezett kiadásokat és bevételeket elemezve 2010-re prognosztizálható, hogy ilyen jellegű bevételeink okán adófizetési kötelezettségeink keletkeznek. Nemzetközi szinten elismert, aktív és sikeres sportdiplomáciai tevékenység nélkül reményünk sem lett volna Európa-bajnokságok magyarországi rendezésére. A vonatkozó állami pénzeszközök felhasználását regulázó ÖM és egyéb rendelkezések szigorúan meghatározott keretek között tartják a pénzeszközök sportdiplomáciai felhasználási lehetőségeit. Ilyen körülmények között az állami pénzeszközök sportdiplomáciai felhasználást a szövetségi bevételekből lehet kiegészíteni, amennyiben a szerződő felek ehhez hozzájárultak. 2) A XXX. Úszó, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság szervezéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok kezelése A XXX. Eb költségeinek egy részét állami támogatásból fedezzük eFt összeghatárig. Az állami támogatásból kell megoldanunk a LEN-ÖM-MÚSZ háromoldalú szerződésben vállalt feladatainkat, úgymint rendezési jogdíj kifizetése, mobil lelátók és egyéb mobíliák építése, valamit a kivitelezéshez tartozó közbeszerzési eljárások költségeinek fedezése, a delegációk, vendégek szállítása, a LEN delegáció vendégül látása, kiadványok készítése, stb ben a szóban forgó összegből eFt-ot biztosították rendelkezésünkre, mely a MÚSZ elkülönített számláján külön kezelendő. Az előbbiekben említett eFt állami támogatás nem elegendő az EB kiadásaira (lásd: 4. sz. melléklet). Az állami támogatás és az EB kiadások különbözetét a Magyar Úszó Szövetség köteles megoldani. A dolgok jelenlegi állása szerint az EB rendezésben közreműködő szakszövetségi diszciplínáink saját bevétellel nem tudnak hozzájárulni az EB kiadásaihoz. Ily módon a MÚSZ magára maradt a hiány pótlásával és kezelésével kapcsolatos összes 6

7 felelősséggel. E felelősséget nyomatékosítja az a tény, hogy az EB állami támogatásához tartozó ÖM-MÚSZ szerződésben rögzítésre került, hogy a szóban forgó pénzeszközök felhasználásnak kizárólagos jogosultja és felelőse a Magyar Úszó Szövetség. Ennek alapján valamennyi EB-hez tartozó állami pénzeszköz felhasználásának esetleges sportági vitájában a MÚSZ elnökségének határozata a döntő. A szóban forgó szerződés meghatározza azt is, hogy ebből a forrásból biztosítanunk kell a sportági szakmai feladatok költségének egy részét. Ez alapján a MÚSZ megállapodást kell, kössön a társszövetségekkel a pénzeszköz felhasználására. Ez a helyzet azt eredményezi, hogy a beszámolási kötelezettség mellett beszámoltatási kötelezettsége is van szövetségünknek. A dolgok természetéhez tartozóan a szóban forgó pénzeszközök bármilyen jellegű felhasználása külön szerződés alapján intézhető. E feladatok maradéktalan realizálása érdekében a MÚSZ gazdasági és adminisztratív vezetése egyeztető tárgyalásokat folytatott az EB pénzeszközeinek felhasználását szabályozó támogatási szerződés adminisztratív előkészítéséhez. Ezen munkavégzés során igénybe vettük jogi tanácsadónk, könyvvizsgálónk és könyvelőnk közreműködését, illetve a Minisztériumban folytatott tárgyalásokon való részvételüket. Minisztériumi egyeztetést követően döntött elnökségünk azon szerződés megkötésében, mely alapján kizárólag a BMSK Zrt. jogosult az EB-hez tartozó valamennyi közbeszerzési kötelezettség mérlegelésére, illetve szükség esetén a közbeszerzési eljárások törvényes lebonyolítására. A MÚSZ munkavállalói létszámemelés nélkül oldotta meg az EB szállások ügyintézést. Az előbbiek okán keletkezett évi szállásbevétel-előleg un. elhatárolt bevételként jelenik meg mérlegünkben. Valószínűsíthető, hogy az előbb említett bevételek évi rendezését követően a MÚSZ-nak jelentős adózási kötelezettségei keletkeznek. A fent említett elhatárolt bevétel mellett ugyanilyen tételek keletkeztek szakszövetségünk mérlegében a 5676/3/2009 számú szerződés alapján átutalt, rögzített célfelhasználású euró és forint tételekből. A fent vázolt nagy volumenű támogatások ellenére mégis többször alakult ki olyan helyzet ben, amikor több tízmilliós előfinanszírozási kötelezettsége volt Szövetségünknek, mivel a támogatások érkezésének ütemezése nem egyezett meg szakmai programjaink fizetési kötelezettségének ütemezésével. A évi közhasznúsági jelentést a közgyűlésen osztjuk ki. 7

8 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE Készítették: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Güttler Károly up. szövetségi kapitány szakfelügyelő Látta, egyetért: Ruza József Főtitkár 8

9 I. Bevételek e FT 1. MÚSZ saját bevétel Tagdíj Egyéb bevételek Kamat bevétel Magyar csapat (Szponzori bevétel) Nemzetközi kapcsolatok Magyar csapat (Szponzori bevétel, barter T-Mobile, Allianz) MÚSZ EB vállalkozások bevételei? 1.8 EB jegybevétel? 1.9 ARENA Támogatások MOB szisztéma alapján ÖM támogatás* Szakmai kiadásra Működési támogatás (ÖM - NSSZ) NUPI támogatások NUPI Héraklész Bajnok program NUPI Héraklész Csillag program NUPI Héraklész London program NUPI Sport XXI program Sportegészségügyi támogatás* Műhelytámogatás* YOG támogatás (MOB-NUSI) Ö S S Z E S B E V É T E L Maradványérték : 4.1 Előző évi maradvány elhatárolt pénzösszeg (EB támogatások) II. Kiadások 1. Szakmai kiadások - külföldi és hazai eseményekre Kiemelt versenyek Nemzetközi versenyek Külföldi edzőtáborok Országos Bajnokságok Hazai versenyek Belföldi edzőtáborok Műhelyek - vízfelület Egyesületi pontverseny alapján támogatás egyesületek részére Műhelytámogatás Külső szolgáltatások Irodabérlés Könyvelés működési költséget terhelő szolgáltatási díjak takarítás egyéb szponzori bevételek utáni jutalékok Válogatott keret táplálékkiegészítő és vitamin ellátása Nemzetközi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, szállás) Szolgáltatási díjak adminisztratív jellegű vállalkozói díjak (irodavezetés, gazdasági vezetés és ügyintézés, adatbázisok készítése, gondozása stb.) szakmai szöv. kap; up. szöv. kap; szöv. és válogatott edzők; orvosok, gyúrók; szakfelügyelet Héraklész Csillagprogramban eredményes edzők vállalkozói díja Iroda ügyviteli és új szabályzatok kiadásának és gondozásának költségei (posta,telefon,elnökségi, közgyűlési költségek, irodaszer, nyomdaköltség stb) MÚSZ Eb vállalkozási tevékenységeinek adói? 9. MÚSZ Eb vállalkozói díjak? Ö S S Z E S K I A D Á S e FT Várható maradvány / hiány *megj: Az ÖM és a MOB jelen tervezet elkészítéséig nem hozta nyilvánosságra a évi állami sporttámogatási összeget és felosztási rendszert. **megj: A 5676/3/2009 számú szerződés alapján folyósított állami támogatás vonatkozó tv-i elszámolás szerint kerül ügykezelésre (lds. mellékletek) ***megj: Valószínűsíthető, hogy az EB vállalkozások bevételéből az EB rendezéséhez nem elegendő állami támogatást - lsd 5. számú melléklet - kell kiegészíteni

10 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG A MÚSZ ESZTENDEI FELKÉSZÍTÉSI- ÉS VERSENYEZTETÉSI TERVÉNEK KÖLTSÉGVÁZLATA Készítették: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Güttler Károly up. szövetségi kapitány szakfelügyelő Kolossa Andrea Nemzetközi manager Látta, egyetért: Ruza József Főtitkár 10

11 MÚSZ esztendei felkészítési-, és versenyeztetési tervének költségvázlata március sorszám Esemény/helyszín időpont személyek száma várható bekerülési ktg. (versenyző + edző) személyenként összesen I. Kiemelt verseny Ft 1. Európa-bajnoság/Budapest = Ft Ft 2. Rövidpályás Világbajnokság/Dubai = Ft Ft 3. Rövidpályás Európa-bajnokság/Eindhoven = Ft Ft 4. Ifjúsági Európa-bajnokság/Helsinki = Ft Ft 5. Central European Countries Junior Meeting/SRB ? = Ft Ft 6. LEN Kongresszus/Limaszol Ft Ft II. Nemzetközi versenyek Ft 1. Mare Nostrum/Monte Carlo = Ft Ft 2. Mare Nostrum/Barcelona vagy Canet = Ft Ft III. Külföldi edzőtáborok Ft 1. Potosi/Mexico = Ft Ft IV. Országos Bajnokságok Ft 1. T-Mobile Országos Bajnokság/Eger versenybírói díj és érem Ft 2. Ifjúsági Országos Bajnokság/Eger versenybírói díj és érem Ft 3. Serdülő Országos Bajnokság/Eger versenybírói díj és érem Ft 4. Gyermek Országos Bajnokság/Miskolc? versenybírói díj és érem Ft 6. Országos Béka-Delfin Seregszemle/Hódmezővásárhely versenybírói díj és érem Ft 7. Országos Vidékbajnokság/Kaposvár garnitúra érem Ft 9. Rövidpályás Országos Bajnokság/Százhalombatta versenybírói díj és érem Ft 10. "B" kategoriás Országos Bajnokság/Marcali garnitúra érem Ft 11. Rövidpályás Vidékbajnokság/Hódmezővásárhely garnitúra érem Ft V. Hazai versenyek, válogatók Ft 1. Budapest Bajnokság Ft 2. Arany Üst/Dunaújváros Ft 3. Felkészülési verseny 25m /? Ft VI. Belföldi edzőtáborok Ft 1. Balatonfűzfő = Ft Ft 2. Debrecen = Ft Ft 3. Hódmezővásárhely = Ft Ft 4. Balatonfűzfő = Ft Ft 5. Debrecen = Ft Ft 6. Balatonfűzfő = Ft Ft 7. Debrecen = Ft Ft 8. Balatonfűzfő = Ft Ft 9. Debrecen = Ft Ft Mindösszesen: Ft Megjegyzések: 2./ Jelen költségvetés tervezet végleges változatát a évi Közgyűlés hagyja jóvá 3./ A sportdiplomáciai költségek (LEN Büró és LEN Úszás Technikai Bizottsági ülések költségei) a konkrét feladatok megismerése után kerülnek jelen költségvetés tervezetbe. 11

12 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTDIPLOMÁCIÁNK Készítette: Gyárfás Tamás elnök Látta, egyetért: Ruza József főtitkár 12

13 Gyárfás Tamás, az Európai Úszó Szövetség (LEN) alelnöke, a végrehajtó bizottság tagja. A 2009.évi római világbajnokság előtt zajló FINA-közgyűlésén a Nemzetközi Úszó Szövetség végrehajtó bizottságába is beválasztották. Magyar részről utoljára Rajki Béla ért el hasonló sportdiplomáciai eredményt. Nem sokkal a megválasztását követően a MÚSZ elnökét felkérték, hogy legyen az angol nyelvű FINA magazin főszerkesztője. Mint a LEN magazin főszerkesztője, mintegy három évig végzett hasonló munkát. A Magyar Úszó Szövetség képviseletében Dr.Tóth Ákos már a második ciklusban dolgozik a LEN úszó bizottságának tagjaként. A Magyar Úszó Szövetség szisztematikus munkával építette fel a jelenleg kimagasló sportdiplomácia hátterét. A nemzetközi versenyek sorozatos rendezése és a sportdiplomáciai pozíciók kölcsönhatásban állnak egymással. A személyes megbecsülésen túl a sikeres rendezések hatása tekintélyes a legrangosabb testületek tagjainak megválasztásakor, ugyanakkor a sportdiplomáciai helytállás, érdekérvényesítés meghatározó szerepet kap a különböző versenyszínhelyek kijelölésekor. A MÚSZ egyedülálló sportdiplomáciai sikereiként könyvelheti el, hogy 2005-ben Ifi Eb-t, 2006-ban a 28. Úszó Eb-t, 2007-ben Rövidpályás Eb-t rendezhetett, majd idén, ben újfent a házigazdája lehet a 30. Úszó Eb-nek is. Ilyen sorozatra - és hogy ezen belül egy azon ország négy év leforgása alatt két felnőtt Európa-bajnokságot rendezzen a LEN fennállása alatt nem volt példa. Ez az egyedi hazai versenydömping felbecsülhetetlen értékű: a) Jelentősen hozzájárul az ország propagandájához. A római világbajnokságnak 1.3 milliárd európai tévénézője volt. b) Elősegíti a turizmust, a szállodai kapacitás lekötését. c) A magyar sportbarátok figyelmét a sportágra fordítja. d) Számos fiatal illetve azok szülei az élmények hatására választják az úszást. e) A sportág támogatói közvetlenül tapasztalják segítségük hozadékát. f) Legjobbjaink a legjobb helyén vívhatják ki a nekik joggal járó megbecsülést. g) Az eddigi sikerek elősegíthetik egy majdani világbajnokság rendezéséhez nélkülözhetetlen korszerű fedett uszoda felépítésének lehetőségét. A fentiek mind-mind hatékonyan segíthetik az olimpiai felkészülésünket és szereplésünket is, mivel az olimpia szervezésében és lebonyolításában részt vevő európai közreműködők mindegyikével élő, közvetlen, gyakorlati munkakapcsolatunk alakult ki; a magyar úszósport minden vonatkozásban bekapcsolódhatott a nemzetközi vérkeringésbe. Az a tény, hogy Európa legjobbjai Budapesten és Debrecenben versenyeztek, az eseményeken olcsóbban és szélesebb kőrben sokkal több magyar úszó jelentkezhetett, mintha az események Európa bármely más városában szerveződtek volna. 13

14 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG NUSI-UPI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁST ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATINK (2009, 2010) Készítették: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Güttler Károly up. szövetségi kapitány szakfelügyelő Látta, egyetért: Ruza József Főtitkár 14

15 AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI PROGRAMOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A ÉVBEN edző vállalkozói szerződéses foglalkoztatása, keretösszeg megemelése Ft-ról Ft-ra -Edzőtáborok, étkezéses edzőtáborok, versenyek Csillag: Ft (14-23 év) Bajnok: Ft (14-18 év) - KSC és JSC műhelyek működési költségei (uszoda, öltöző, konditerem, irodabérlet) - További műhelyek működési támogatása (Rája 94 Ajka; Dunaferr SE, Bácsvíz KVSC, Százhalombattai VUK SE) Ft felosztása az egyesületek bajnoki pontverseny-táblázata alapján (az érintett szakosztályok elszámolási nehézségei miatt a felső határ Ftban limitálva) Aranyüst a Sport XXI. Kupáért verseny finanszírozása Ft összegben Korosztályos edzőtáborok finanszírozására Ft? Sport XXI. UP Program Ft (Delfin-serdülő korosztály) Héraklész programok Sportiskolai rendszer Közoktatási típusú SI 0 Ft Megjegyzések: A táblázatban összefoglalt programfinanszírozási összegek átcsoportosításához nélkülözhetetlen a NUPI-USI engedélye, illetve az átcsoportosított összegekkel legalább azonos mértékű önálló szövetségi bevétek. Minisztériumi döntés miatt előfordulhat, hogy az állami támogatás fő összegei csökkennek, ez esetben a MÚSZ elnöksége köteles újratárgyalni és dönteni a tervezett felhasználás új felosztásától 15

16 AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI PROGRAMOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A ÉVBEN edző vállalkozói szerződéses foglalkoztatása, Ft költséghatárig -Edzőtáborok, étkezéses edzőtáborok, versenyek London: Ft (14-23 év) Csillag: Ft (18-23 év) Bajnok: Ft (14-18 év) - KSC és JSC műhelyek működési költségei (uszoda, öltöző, konditerem, irodabérlet) - További műhelyek működési támogatása Héraklész programok Ft felosztása az egyesületek bajnoki pontverseny-táblázata alapján (az érintett szakosztályok elszámolási nehézségei miatt a felső határ Ft-ban limitálva) Aranyüst a Sport XXI. Kupáért verseny finanszírozása Ft összegben Sport XXI. UP Program Ft (Delfin-serdülő korosztály) Sportiskolai rendszer Közoktatási típusú SI 0 Ft Megjegyzések: A táblázatban összefoglalt programfinanszírozási összegek átcsoportosításához nélkülözhetetlen a NUPI-USI engedélye, illetve az átcsoportosított összegekkel legalább azonos mértékű önálló szövetségi bevétek. Minisztériumi döntés miatt előfordulhat, hogy az állami támogatás fő összegei csökkennek, ez esetben a MÚSZ elnöksége köteles újratárgyalni és dönteni a tervezett felhasználás új felosztásától 16

17 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG A ÉVI SZAKMAI JELENTÉSEK Összeállította: Güttler Károly Up. szövetségi kapitány Szakfelügyelő Vizi Csaba Szakmai koordinátor Egyetért: Kiss László szövetségi kapitány 17

18 BESZÁMOLÓ a MÚSZ Elnökségének a október 14-i rendkívüli ülésére a évi Világbajnokságról (Róma, július 23 augusztus 02.) Budapest, szeptember Készítették: - Kiss László szövetségi kapitány - Ruza József főtitkár - Dr. Kausz István főorvos - Turi György mesteredző - Pass Ferenc edző - Széles Sándor mesteredző - Farkas András edző - Fehérvári Balázs szakedző - Berzlánovits Éva szakedző - Hegedűs Izabella gazdasági vezető - Dr. Tóth Ákos TF Úszó Tanszék ny. vezetője, MÚSZ, elnökségi tag - Dr. Sós Csaba TF Úszó Tanszék vezetője, MÚSZ elnökségi tag Jelen beszámolót megismerte és egyetértett: a MÚSZ Mesteredzők Tanácsa és a MÚSZ Utánpótlás és Edző Bizottsága 18

19 I. SZÖVETSÉGI KAPITÁNYI BESZÁMOLÓ NEM MINDENKI HITT A SIKERBEN Végre! Három tengerentúli világverseny után (Montreál, Melbourne - VB, Peking - Olimpia) végre Európában úszhattak legjobbjaink. Minden várakozást felülmúlt a csapat római szereplése, s szerintem önmagáért beszél az 1 világbajnoki csúcs, 8 Európa-csúcs, 24 felnőtt országos csúcs, valamint a 2 korosztályos rekord. A nemzetközi mezőnyben továbbra is egyértelmű az USA hegemóniája, előre léptek a németek, a kínaiak tartják olimpiai helyezésüket. Visszaestek az ausztrálok, az olaszok élvezték házigazdaként a hazai pálya előnyét, az angolok a befektetett pénzt és foglalkoztatott stáb létszámot figyelembe véve nem a joggal elvárható mértékben fejlődtek. A hetedik helyen végző magyarok előre törése nemzetközileg is nagy elismerést aratott. Nagy fegyvertény, hogy mögöttünk végeztek a brazilok, oroszok, japánok, franciák, dél-afrikaiak, stb. Ezeket az eredményeket vb program alapján értük el, az olimpiai program szerint a nemzetközi kép még hízelgőbb számunkra, hiszen a negyedik helyen végeztünk a kínaiakkal holtversenyben. A számoknál maradva, míg a pekingi olimpián 25, addig Rómában 43 világcsúcs született. A 43-ból 21 rekordot európai úszó jegyezhetett. Az Európa-rekord táblázatott 59-szer kellett javítani a világbajnokság alatt, melyből 8 magyar siker. Hatalmas munka van az eredményeink mögött, mely eredmények értékét emeli, hogy országszerte nyolc műhelyben folyik nemzetközi szintű munka. Ezek helyszínei: Kőbánya SC, A Jövő SC Veolia, Bajai SVSC, Rája 94 ÚK, ANK Pécs, Dunaferr DSI, Delfin-Tiffer 21 SE, FTC Viva. A két arany, egy ezüst és három bronz, csapatunkat a VB éremtáblázat 7. helyére sorolta. Az olimpiai számok alapján készült táblázatban 4. helyre kerültünk holtversenyben Kínával, míg a döntős helyezések száma alapján az előkelő hetedik helyen végzetünk. A világbajnokságok történetében a magyar úszó válogatott idei szereplése minden idők harmadik legeredményesebb vb szereplése volt (Perth 1991, Róma 1994). Az sem elhanyagolható tény, hogy ezen a világbajnokságon 35 olimpiai pontot gyűjtöttünk, a pekingi olimpián szerzett 19 ponthoz képest ez hatalmas előrelépés. Ha már az olimpiánál tartunk rögzítsük itt, hogy a római világbajnokság sokkal nehezebb verseny volt, mint az olimpia. Miután az olimpiai részvételhez A és B szint teljesítése volt a belépő, addig itt a világbajnokságon közel 200 úszó nemzet egyéni számonként 2-2 versenyzőt nevezhetett. Így fordulhatott elő, hogy a délelőtti előfutamokban, több versenyszámban is 200 fölötti indulóval kellett számolni, mindezt közel 45 fokos hőségben... MINDEN KORÁBBINÁL NÉPESEBB VB MEZŐNY A mezőnyök kiegyenlítettségét bizonyítja, hogy még a klasszisversenyzők sem taktikázhatnak, számolgathatnak a döntőbe jutásért. Emiatt nem jutott be a döntőbe pl. Piersol, Magnini, akik egyébként könnyedén képesek lettek volna kicsivel jobb időt úszni a középdöntőkben, csak elszámolták magukat. Egy olyan versenyben, ahol az első és tizenhatodik helyezett között 1-1,5 mp különbség van, a taktikázás nagy kockázattal jár. Már Pekingben és Rómában is a korábbinál jóval nagyobb számú előfutamokat rendeztek: Pl. 100 ffi gyorson: 22, 100 ffi mellen: 15, 200 ffi gyorson: 15, 200 női gyorson: 10, női vegyesen: 8 előfutamot rendeztek. A versenyszabályok szerint a legjobb úszókat az utolsó három futamba sorolják, nekik gyakran percet kell várniuk, amíg sorra kerülnek. Bár tudjuk, hogy a versenyzők a bemelegítésüket az időrendhez igazítják, egy 35 fok körüli hőségben nem kis pszichés próbatétel a várakozás. Ezen az új, 10 pályás lebonyolítás sem segített lényegesen. /Ezt a lebonyolítási módot a LEN Úszó Bizottsága javasolta a LEN Bureau-nak, akik ezt elfogadtatták a FINA vezérkarral is./ 19

20 Ismerjük és elismerjük a FINA sportágat népszerűsítő programját, de kérdés, hogy a nagy létszámú turista úszók részvétele nem gyengíti-e a VB szakmai erejét és tekintélyét? A nézők a helyszínen és a TV-n keresztül enyhe mosollyal, nem egyszer maliciózus megjegyzésekkel követték az első futamokban hatalmas egyéni csúcsokat elérő versenyzőket. Mérlegelni kell, hogy a népszerűsítés szándéka és a bemutatott produkciók szinkronban vannak-e egymással? Szerintünk időszerű lenne a VB-ken is bevezetni a szintidőket és a zöld kártyát. ÉREMESŐT HOZOTT A CSAKNEM KÉT ÉVTIZEDES SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS ANNAK MENEDZSELÉSI GYAKORLATA Úszósportunk egyik sikerfaktora a jelenlegi hazai viszonyokhoz igazodó ismereteink szerint korszerűnek tartott felkészülési rendszerünk, amely az elmúlt közel két évtized alatt változott, fejlődött és eljutott mai formájához. Az edzői tapasztalat, az elemzés, az úszósport fejlődésének változó dinamikája, a felkészülésben feltárt új elméletek részben módosíthatják a következő évek felkészülési rendszerét. Egy ilyen változtatás volt a versenyeztetés hangsúlyosabb beállítása a felkészülésbe. A korábbi éveknél lényegesen több hazai és nemzetközi versenyen vettek részt versenyzőink, ezzel hangsúlyozva, hogy a különböző edzésidőszakokban a képességfejlesztés és a teljesítményfokozás mellett a versenyeknek, a versenyzői képesség fejlesztésének is nagy jelentősége van. A magyar úszó sport sikereinek másik nagyon fontos faktora az a kialakult haza és külföldi edzőtábor sorozat, mely nélkül mindezen eredményeket nem tudták volna elérni versenyzőink. Az edzőtáborokban a közös munka a szakmai átjárhatóság valamint az edzők számára a terhelés és pihenés ideális irányítása ad olyan lehetőséget, hogy a teljesítményjavulás évről-évre szignifikáns legyen. Ezért továbbra is az edzőtáborok jelentőségét és lehetőségeit a szakma felbecsülhetetlenül fontosnak tartja. Kérjük, hogy a jól bejáratott szakmailag igazolt úton, a gazdasági nehézségek ellenére is tovább haladhassunk. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani T. Elnökségnek, hogy sportágunk számára minden anyagi lehetőséget megadott az edzőtáboroztatásokhoz és versenyeztetésekhez. AZ ÚJ ÚSZÓDRESSZEK SPORTÁGI HATÁSAI VB szereplésünket nem könnyítette meg a versenyszámok előtti felvételi dressztortúra. Ezen attrakcióra gyakorlatilag egyedül, egyetlen versenyző sem volt képes! Tehát versenyzőink részére egy-egy öltöztetőt kellett biztosítani. Csapatunk ezt nagyon flottul megoldotta, mivel gyúróink, edzőink és a versenyzők is segítettek az öltözködésben egymásnak. Az újonnan bevezetett szabály szerint az úszóknak 20 perccel a versenyszámuk megkezdése előtt be kellett mutatni mezeiket a first call room-ban. Majd ezután következhetett a last call room-béli várakozás. Mindezt pontosan, precízen, időre kellett megoldania mind versenyzőinknek, mind edzőinknek és csapatvezetésünknek. Tudnunk kell, hogy a FINA késői X-Glide engedélyezése miatt, az ARENA az esemény előtt 1 hónappal tudta megkezdeni a fürdőruhák gyártását. Ezen tény sok gondot okozott az ARENA-val szerződött csapatoknak, mivel a dresszek naponta csepegtetve érkeztek Rómába. Itt szeretnék köszönetet mondani technikai vezetőnknek, aki mindennapos harcot folytatott, hogy minden versenyző számára megfelelő időben biztosítva legyen a megfelelő méretű és számú csodadressz. De ha már ennyire a mezeknél vagyunk, ki kell, hangsúlyozzuk, hogy Szövetségünk Elnöksége a júniusi egri ülésén jól döntött, mert a mellékelt táblázati kimutatás szerint az X-Glideok megverték a világot! Ha váltottunk volna, most itt lennénk szerződés és támogatás nélkül! Összegezve: bölcs dolog volt az ARENA szerződés mellett kitartani. E jelentés összeállításakor úgy tudjuk, hogy a FINA január 1-től újonnan szabályozza az úszómez használatot. Joggal vetődik fel, hogy úszóink római eredményességét mennyiben befolyásolták a csoda-dresszek. E témát hosszan boncolhatjuk, de jelen anyag készítésénél abból a tényből indulunk ki, hogy riválisaink is használták a csoda-dresszt. Ilyen körülmények között értük el római helyezéseinket 20

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24.

Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. ,!!.-. \, Ktruict Kőbányai,. ' v.:\!,cki-testület ülése Kőbánya Sport Club 1105 Budapest Ihász utca 24. Tel/Fax: 2616710, Mobü: +36305269214 ' m QÁWA SPORT eü* www.kobanvasc.hu ksc@3cobanvasc.hu 1367 Versenysport:

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete

Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Az Úszás és Vízi Sportok tanszék 2012. évi szakmai és tudományos jelentésének melléklete Nemzetközi szereplések DEBRECEN, Európa-bajnokság dr. Sós Csaba - TV szakkommentátor Kovácshegyi Ferenc - Gyurta

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség. Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi Közhasznúsági jelentése Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség, mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Úszó Szövetség évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Úszó Szövetség/Hungarian Swimming Association I. Tájékoztató adatok A 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG ÖSZTÖNDÍJAK RENDSZERE Előterjesztő: Jóváhagyta: MESZ elnöksége. november 8. TARTALOM I. Ösztöndíjak célja... II. Ösztöndíjak rendszere... III. Ösztöndíjra való jogosultság...

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról

Magyar Úszó Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról Készítette: Szentpéteri Olga Gazdasági vezető Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde Főtitkár 5 A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása A MÚSZ

Részletesebben

A évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent december 9-én a honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban

A évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent december 9-én a  honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban A 2015. évi MEFOB Úszóbajnokság helyi sajtója Megjelent 2015. december 9-én a www.haon.hu honlapon és a Hajdú-Bihari Naplóban http://www.haon.hu/az-egyetemistak-most-budapesten-usztak-ki-mindent-magukbol/2969110

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja

Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/416/uszo-ob-cseh-laszlo-ket-egyeni-aranya-kesely-ajna-nagy-bravurja Úszó ob: Cseh László két egyéni aranya, Késely Ajna nagy bravúrja 2017.04.20. 19:04 CET Nagy

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest, 2013.

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014. *Azon határozatnál, melyeknél az elnökség nem egyhangúan szavazott ott az igen/nem illetve a tartózkodások aránya jelölésre kerül. Kiemelt edzők 2014. év első féléves felosztására

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3.

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE. 2014. június 3. MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG HATÁROZATAINAK KÖNYVE 2014. június 3. Tartalom Jegyzőkönyvvezető... 2 Jegyzőkönyv hitelesítő... 2 Napirendi pontok elfogadása... 2 CdJ 2015 szervezésének folytatása... 2 Héraklész

Részletesebben

2. KIADÁSOK Valuta árfolyam: 290 Ft/

2. KIADÁSOK Valuta árfolyam: 290 Ft/ 2.1 KIEMELT KÜLFÖLDI ESEMÉNYEK 2.1.1 Felnőtt VB Párizs időpont: 11. 04-13. helyszín: Párizs csapatvezető: 1 fő edzők: 5 fő szövetségi alelnök: 1 fő orvos-gyúró: 2 1 versenyző: 24 fő résztvevők összesen:

Részletesebben

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9.

JUDO. SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal. Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző. Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. JUDO SPORTÁGI VEZETŐ: Dr. Hetényi Antal Előadó: Preiszler Gábor Junior válogatott edző Magyar Edzőt Társasága 2011. június 9. BEVEZETŐ Mi a judo: egy sajátos etikai, nevelési, testnevelési és harcművészeti

Részletesebben

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA 1. Célja: A 2010. év uszonyosúszó cápa és junior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, a gyermek

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra:

PÁLYÁZAT. A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra: PÁLYÁZAT A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet Felnőtt Szövetségi Kapitány pozíció betöltésére a következő olimpiai ciklusra: Pályázati feltételek és elvárások: Pályázatot nyújthat be minden büntetlen

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

Weisz Róbert szakmai igazgató

Weisz Róbert szakmai igazgató AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ Á NEVELŐ Ő PROGRAMOK ÉS VÁLOGATOTT KERETEK RENDSZERE KAJAK-KENUKENU SPORTÁGBAN Weisz Róbert szakmai igazgató Magyar Olimpiai Bizottság NEFMI Sport Szakállamtitkárság Nemzeti Sport

Részletesebben

XXXV. ARANY ÜST. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014.

XXXV. ARANY ÜST. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. XXXV. ARANY ÜST NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. 1. A verseny célja: Nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása a serdülő korosztály számára. Szintidők

Részletesebben

ARANY ÜST a Sport XXI. Kupáért. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014.

ARANY ÜST a Sport XXI. Kupáért. NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása. MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. ARANY ÜST a Sport XXI. Kupáért NEMZETKÖZI KOROSZTÁLYOS ÚSZÓVERSENY Versenykiírása MÚSZ Versenyengedély száma:./ 2014. 1. A verseny célja: Nemzetközi versenyzési lehetőség biztosítása a gyermek korosztály

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3.

Magyar Kézilabda Szövetség Budapest Istvánmezei út 1-3. Magyar Kézilabda Szövetség 1146. Budapest Istvánmezei út 1-3. Nemcsik Balázs főtitkár úr részére Tárgy: hiánypótlás a Csepel DSE sportszervezet 15. sorszámú pályázatához hivatkozási szám: SPT 15/211/1

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE

A FELNŐTT MAGYAR KUMITE VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI TERVE 2014. ELŐSZÓ Bátran állíthatjuk, hogy 2013. a magyar karate egyik legsikeresebb éve volt. A korosztályos Európa- és világbajnokságokról rendre 4-5 éremmel térhetett haza csapatunk, a főiskolás Eb-n négyen

Részletesebben

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016.

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2016. 2016/1. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a 2015. 12. 10-i elnökségi ülés emlékeztetőjét. 2016/2. sz. határozat Az elnökség egyhangúlag elfogadta a következő elnökségi

Részletesebben

Elnökségi határozatok:

Elnökségi határozatok: 0A/2015.11.19 számú elnökségi határozat Az elnökség elfogadta a Napirendet. 0B/2015.11.19 számú elnökségi határozat Jegyzőkönyvvezető: Balogh Borbála Elnökségi határozatok: 2015.11.19. 0C/2015.11.19 számú

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG A MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG 2016. ÉVI HATÁROZATAINAK JEGYZÉKE I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK II. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK Budapest, 2016.07.06. 1 I. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 1. 1/2016. (III.23.) évi küldöttgyűlési

Részletesebben

MOKSZ ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014/2015-ös szezon. Egységes szerkezetben. 2014/2015/000. határozattól 2014/2015/023. határozatig

MOKSZ ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014/2015-ös szezon. Egységes szerkezetben. 2014/2015/000. határozattól 2014/2015/023. határozatig MOKSZ ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2014/2015-ös szezon Egységes szerkezetben 2014/2015/000. határozattól 2014/2015/023. határozatig 2014.05.30. Határozatok: 2014/2015/000-tól 2014/2015/000-ig Az Elnökség - 2014-2015/0.

Részletesebben

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány

2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok. Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány 2014. év szakmai beszámoló 2015. évi célok Előadó: Ficsor László MESZ szövetségi kapitány Szakvezetés Szövetségi kapitány Szakágvezetők Edzők FFFFx FFksx FFksNF Sporttudományi háttér Terhelés diagnosztika

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába.

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91-1/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon

Részletesebben

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

2015. október 24. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (Bvuss) 2040 Budaörs, Hársfa u. 6. A verseny megnevezése: Hungarian Open - Céghmester Kupa Ifjúsági, kadet, junior és U21 nemzetközi bajnokság Kvalifikációs verseny a 2016. évi korosztályos Európa Bajnokságra A verseny időpontja: 2015.

Részletesebben

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója

Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 5 8 4 7 9 3 1 9 5 4 9 1 Nyilvántartási szám: 2/1/25. Bejegyző határozat száma: PK.6118/21 Közhasznú szervezet az egyéb szervezet megnevezése 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. az egyéb szervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a KÖZGYŰLÉS részére. a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, gazdálkodást érintő kérdésekről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a KÖZGYŰLÉS részére. a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, gazdálkodást érintő kérdésekről MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG E L Ő T E R J E S Z T É S a KÖZGYŰLÉS részére a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, gazdálkodást érintő kérdésekről 2009. március TARTALOM 1. A 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolók

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására - 2015 1 A pályázat célja A pályázat célja az utánpótlás nevelés érdekében végzett edzői munka ösztönzése és

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése

VERSENYKIÍRÁS. A évi WKF egyéni és csapat Kata és Kumite magyar bajnoki címek és az utánpótlás bajnoki címek eldöntése VERSENYKIÍRÁS A verseny megnevezése: A verseny célja: XIV. Nyílt WKF Egyéni Súlycsoportos és Csapat Karate Magyar Bajnokság (Gyermek, Ifjúsági, Kadet, Junior, U21 és Felnőtt) IV. Nyílt WKF Egyéni Utánpótlás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Szegedi Úszó Egylet

Közhasznúsági jelentés. Szegedi Úszó Egylet Közhasznúsági jelentés 2009 Szegedi Úszó Egylet Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

2014. június 11. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak:

2014. június 11. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak: MSSZ RENDES ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 2014. június 11. A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2014. június 11-én 16 órakor a Magyar Sport Háza 3. emeleti tárgyalójában tartotta 2014. évi ötödik (5.)

Részletesebben

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József.

A jegyzőkönyvet Kovácshegyi Eszter vezeti, hitelesítő: Zsömle Balázs, Matheisz József. Budapest, 2012. október 24. Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 2012. október 24. Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyaló Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint Tervezett napirend: 1. Versenyengedély

Részletesebben

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6724 Szeged, Tápai u. 26 I/ évi Közhasznúsági jelentés

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6724 Szeged, Tápai u. 26 I/ évi Közhasznúsági jelentés TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6724 Szeged, Tápai u. 26 I/2 2011. évi Közhasznúsági jelentés A TADASHII Harcművészeti Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről 1 TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület tevékenységéről Ó z d, 2013. február 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke 2 Egyesületünk

Részletesebben

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743

KIADÁSOK 810 937 165 Szakmai tevékenység. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2009. évi költségvetése. Kamat 10 000 000 Áthúzódó bevételek 25 754 743 2009. évi előirányzat BEVÉTELEK 811 194 743 Államháztartás alrendszereiből 318 140 000 ÖM céltámogatások 251 640 000 működési támogatás (NSSZ) 35 000 000 alap és eredményességi támogatás (MOB) 179 000

Részletesebben

Világjátékok 2013 Cali

Világjátékok 2013 Cali Világjátékok 2013 Cali Bevezető: A Világjátékokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert szervezet, a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) égisze alatt rendezik. Ez a szervezet tömöríti

Részletesebben

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG

A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 2011. A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. p) pontjának, valamint a sport területén képesítéshez

Részletesebben

FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA FELNŐTT FÉRFI NŐI VÁLOGATOTT 2013. ÉVI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA 2013. évi Fő versenyek Felnőtt Európa-bajnokság Budapest (HUN) április 25-27. Felnőtt Csapat Európa-bajnokság Budapest (HUN) április 28. Felnőtt

Részletesebben

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten

Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/252/hosszu-katinka-szeretnek-tobbszor-a-dobogon-allni-budapesten Hosszú Katinka: Szeretnék többször a dobogón állni Budapesten 2017.01.13. 11:57 CET A háromszoros

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 18693599-1-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: TE 3210 Újhartyáni Ifjúsági Sportegyesület 2367 Újhartyán, Fõ utca 21. 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYZAT POLGÁRMESTERE 5 8/&/5~ Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: dr. Sulcz Andrea jegyzői kabinetvezető ülésre! Tárgy: Javaslat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Club Előkészítő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Ügyvezető

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv

A Szövetség 2012. évi költségvetés tervezete. 2012 terv 2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna

A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna A látvány-csapatsportok támogatásának hatása az utánpótlás-nevelésre Géczi Marianna, Lukács Zsuzsanna Előzmények, célok Adótörvények 2010-ben elfogadott módosítása. Látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda,

Részletesebben

TAKSONY SE szakmai beszámolója

TAKSONY SE szakmai beszámolója Nemzeti Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Tárgy: Szakmai beszámoló 2012/2013 IDŐSZAK TAKSONY SE szakmai beszámolója Egyesületünk sportfejlesztési programját a MAGYAR LABDARÚGÓ Szövetség

Részletesebben

2014. március 3. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak:

2014. március 3. Jelenlévő elnökségi tagok: Megjelent meghívottak: MSSZ RENDES ELNÖKSÉGI ÜLÉS HATÁROZATAI 2014. március 3. A Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége 2014. március 3-án 16 órakor a Magyar Sport Háza 3. emeleti tárgyalójában tartotta 2014. évi második (2.)

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség évi költségvetése

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség évi költségvetése Magyar Tájékozódási Futó Szövetség. évi költségvetése adatok e Ft-ban Bevételek: Terv Tény Terv Előző évi pénzmaradvány 11, Tagdíj 16095 16095 17690 20660 20768 20870 111, Képviseleti díj 1350 1350 1350

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Szegedi Úszó Egylet. Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981

Közhasznúsági jelentés. Szegedi Úszó Egylet. Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Közhasznúsági jelentés 2008 Szegedi Úszó Egylet Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás

Részletesebben

50 m. férfi pillangóúszás. 50 m. női hátúszás. 50 m. női mellúszás. 14. versenyszám Országos csúcs: 0:23.29 (Cseh László )

50 m. férfi pillangóúszás. 50 m. női hátúszás. 50 m. női mellúszás. 14. versenyszám Országos csúcs: 0:23.29 (Cseh László ) 50 m. férfi pillangóúszás 14. versenyszám Országos csúcs: 0:23.29 (Cseh László - 2009) 1. Cseh László 1985 Kőbánya Sport Club 0:23,83 834p 2. Hős Péter 1985 A Jövő SC Veolia 0:24,48 769p 3. Sincki Ádám

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. IV. Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. Szenior Mikulás Kupa

VERSENYKIÍRÁS. IV. Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. Szenior Mikulás Kupa 1. Célja: VERSENYKIÍRÁS IV. 2016 Negyedik alkalommal kerül megrendezésre - 5 korosztályban - a Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2016. évi Uszonyosúszó Rövidpályás Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS Az Aerobik Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n

Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/421/uszo-ob-gyurta-tripla-milak-kristof-cseh-laszlot-legyozve-a-vb-n Úszó ob: Gyurta-tripla, Milák Kristóf Cseh Lászlót legyőzve a vb-n 2017.04.22. 20:09 CET Véget

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a KÖZGYŰLÉS részére. a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, gazdálkodást érintő kérdésekről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a KÖZGYŰLÉS részére. a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, gazdálkodást érintő kérdésekről MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG E L Ő T E R J E S Z T É S a KÖZGYŰLÉS részére a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, gazdálkodást érintő kérdésekről 2012. április TARTALOM 1. A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolók

Részletesebben

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA

Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa évi VERSENYKIÍRÁSA Serdülő - Junior Uszonyos-, és Búvárúszó Országos Bajnokság és Középületkivitelező Kupa 2011. évi VERSENYKIÍRÁSA 1,/ Célja: A 2011. év uszonyos-, és búvárúszó serdülő, junior korosztály Országos Bajnokainak

Részletesebben

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig

Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/461/vizilabda-a-hazigazda-noi-valogatott-10-lepese-a-vilagbajnoksagig Vízilabda: a házigazda női válogatott 10 lépése a világbajnokságig 2017.05.17. 11:20 CET

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet

MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet MKSZ 2015. évi költségvetési tervezet BEVÉTELEK Az MKSZ 2015 ös költségvetésének bevételi oldalán az alábbi 9 bevételi sor szerepel: Bevételek I. Kiemelt Sportágfejlesztési támogatás KSF 4 150 000 000

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

ei ranglista Abszolut 50 m-es

ei ranglista Abszolut 50 m-es 50 m-es férfi gyorsúszás 1 Takács Krisztián 1985 Dunaf-DVSI 0:21.42 2 Kozma Dominik 1991 Kobánya SC 0:22.33 3 Csáki János 1986 JövoVeolia 0:22.91 4 Makány Balázs 1987 Kobánya SC 0:23.42 5 Sincki Ádám 1989

Részletesebben

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest

TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA. 2014. április 05. Budapest TAEKWONDO DIÁKOLIMPIA 2014. április 05. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS OLYMPIC GAMES ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo Európa-bajnokság

Részletesebben

2005. évi közhasznú beszámoló

2005. évi közhasznú beszámoló MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG SZENIOR ÚSZÓ ALSZÖVETSÉGE 2005. évi közhasznú beszámoló KÉSZÜLT MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG SZENIOR ÚSZÓ ALSZÖVETSÉGE ILLETVE A MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG 2006 ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE A beszámolót a MÚSZ-SZÚASZ

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

MOKSZ STRATÉGIA

MOKSZ STRATÉGIA MOKSZ STRATÉGIA 1 2016-24. MOKSZ SZERVEZETI STRUKTÚRA KÖZGYŰLÉS MOKSZ KFT Váradi Orsolya... Média PR Holub Katalin Fáber Dávid MOKSZ HIVATAL ELNÖKSÉG Kósa Lajos elnök Dr. Bathó Ferenc alelnök Orendi Mihály

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat

Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat Magyar Úszó Szövetség Szakmai alapkövetelmények vizsga szabályzat 2011. augusztus A Magyar Úszó Szövetség () versenyrendszeréhez tartozó szakmai alapkövetelmény vizsga szabályzata 1. A vizsga célja: a)

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. november 8.

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. november 8. A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 8. A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben