Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink!"

Átírás

1 Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! A mögöttünk lévő esztendő hozott rosszat is, jót is. Legyünk túl mindjárt a nehezén: kezdjük a rosszal. Tovatűntek budapesti VB rendezési reményeink Egy évvel ezelőtt sikeres sportdiplomáciánk eredményeként, továbbá a FINA által elvárt kormány és egyéb garanciák birtokában, esélyünk volt a évi Úszó, Vízilabda, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi úszó világbajnokság magyarországi rendezési jogának elnyerésére. Napjainkban, előbb említett álmaink megvalósulására egyelőre nincs lehetőség. Ennek oka; a FINA VB rendezési előírásaival egyező fővárosi létesítmény hiánya. Egyesületi pénztelenség ellenére kiemelkedő VB, Ifi EB és EYOF sikerek Az előbbiekben vázolt helyzet miatt sokat szomorkodtunk az elmúlt esztendőben, de mindeközben nem veszíthettük el a munkánkban való hitünket. Versenyzőink és edzőik családi, egyesületi és szövetségi támogatással lehetőséget kaptak tehetségük kiműveléséhez. A szövetségi támogatáshoz kapcsolódóan köszönettel és tisztelettel említjük szponzorainkat, valamint a napjainkban honos állami sportirányításhoz tartozó ÖM, Sport Szakállamtitkárság és az ahhoz tartozó NUPI jogutódok hatékony támogatását, mely támogatás nélkül nem rendelkeztünk volna az általunk elképzelt és végrehajtott felkészüléshez elengedhetetlen forintokkal. Ez a momentum azért is követel megkülönböztetett figyelmet, mert mai sportéletünk egyik legnagyobb gondja az elszegényedett egyesületek léte és működése. Napjainkban szövetségünk extra anyagi áldozatvállalása nélkül képtelenek lennénk rivalizálni a világ úszósportjának elitjével. A évi római világbajnokság során elért eredményeink is bizonyították, hogy megérte az előbbiekben vázolt többletfeladatok szövetségi vállalása és megoldása. Ezen megoldások hozzájárultak sportolóink kiemelkedő VB sikereihez, melyeket részletesen taglal beszámolónk vonatkozó fejezete. Örömmel írhattunk beszámolónk külön fejezetében Ifi EB és EYOF eredményeinkről is. Extra szövetségi támogatás tagszervezeteink részére A jelenleg sportágunkra fordítható állami támogatási összegek versenyzőink nemzetközi szintű eredményességének függvényei évi nemzetközi eredményességünk következményeként 2009-ben mindösszesen forintot juttatott szövetségünk 25 tagszervezetünk és edzőik részére. A szóban forgó összeget a 10 M forint műhelytámogatás kivételével -, szövetségi programunk végrehajtására fordíthatta volna a MÚSZ is. Nem ezt az egyszerű megoldást választottuk! Szétosztottunk csaknem 100 M forintot! A 25 tagszervezetünk részére kiosztott állami támogatás közvetlen felkészítéstől való elvonása nem gátolta legjobbjaink EYOF, Ifi EB, VB és REB felkészítését és csapatkialakítását, mivel a szóban forgó összeget a MÚSZ eredményes szponzorszervezői tevékenységből eredő saját bevételből biztosította. Tudnunk kell, hogy szponzori bevételcsökkenés esetén két megoldás adódhat: - szakmai programunk költségeinek csökkentése; - tagszervezeteink részére jutatott támogatási összeg csökkentése. Megnyugvással írhatjuk le, hogy eddigi gazdálkodói módszereink és eredményeink továbbvitele esetén, nincs szükség az előbb említett módosításokra. Megjegyzés: a évi eredményeink alapján elnyerhető állami támogatás összege és felhasználási szempontrendszere Közgyűlés-i beszámolónk írásakor még nem ismert. Az MTV pénzhiánya miatt visszavont garancia következményei A évi XXX. Úszó, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi úszó Európa-bajnokság rendezésére alakult szervező bizottságunk munkája során eleddig soha nem ismert problémák horgadtak fel. 1

2 2009 decembere óta nem csak az egész országunkat sújtó pénztelenség miatt kialakult EB költségvetési gondok meg- és feloldására kell koncentráljunk. Az elmúlt év utolsó hónapjában visszavont MTV garancia következményeiből fakadó gondok elhárítását is kezelnünk kell. Ugyanis, amennyiben a szóban forgó MTV garancia visszavonását nem tudjuk diplomáciai tevékenységünkkel érvényteleníteni, akkor a LEN köteles végrehajtani a vonatkozó LEN-ÖM- MÚSZ megállapodás passzusát: megvonják az EB rendezési jogunkat - annak összes szerződéses konzekvenciájával. Egy ilyen történés következményeinek kiheverésére több évtizedre lenne szükség! Mindezek alapján egyértelmű, hogy az EB rendezéshez tartozó kötelezettségeink kezelésekor sem kedvetlenülhetünk el munkánk során, hanem a legjobbjaink által nem egyszer látott szervező bizottsági hajrát kell nyissunk. A dolgok természetéhez tartozóan EB szervező bizottság időarányos helyzetéről külön fejezetben számolunk be T. Közgyűlésünknek. Elnökségi és bizottsági munkánk A legutóbbi közgyűlésünk óta eltelt időszakban vezető testületünk előre meghirdetett, és honlapunkon is közzétett program szerint végezte munkáját. Ahogy a korábbi évtizedekben, úgy ez évben sem kellett szavazatképtelenség miatt ülést elhalasztani. A MÚSZ elnökségi munkája során hozott 78 határozat honlapunkon is közzétételre került. Az elnökség munkáját hatékonyan segítették az alapszabályi elhatározású bizottságaink javaslat vagy ajánlásként összegezett feladatmegoldásai, mely feladatok megfelelő időpontú megoldásának hiányában elnökségünk képtelen lenne sportágunk irányítására. A gondos bizottsági előkészítés ellenére sem került elfogadásra sportágunk új Fegyelmi Szabályzata. A szóban forgó szabályzat tervezetet Jogi és Fegyelmi Bizottságaink is megvitatták, de a tervezet nem került elfogadáskész helyzetbe. Illetékes szakembereink dolgoznak a szóban forgó szabálytervezet kialakításán. Várható, hogy soron következő, április 14-i elnökségi ülésünk pontot tehet az ügy végére. Gazdálkodói helyzetünk Elmúlt esztendei gazdálkodásunk is kiegyensúlyozott volt. Ez évben is leírhatjuk, hogy sikeres és eredményes általában elnöki tárgyalási technikáknak köszönhetően jelentős mértékű szponzori támogatást tudhatunk magunk mögött. A fentieken túlmenően is gyarapítottuk szövetségünk bevételeit, ugyanis az EB rendezéshez tartozó szállodáztatás lebonyolítását nem külsős utazási irodával oldjuk meg. E tevékenység realizálása során keletkezett bevételek nélkül gazdálkodói egyensúlyunk megbillenéséről adhatnánk számot, de úszóink edzőtáboroztatását és versenyeztetését sem hajthattuk volna végre az eredeti tervekkel egyezően! Az így szerzett többletbevételek nem csak a felkészülés és sportdiplomáciai feladatok finanszírozásához elengedhetetlenek, hanem az EB rendezéséhez nem elegendő állami támogatás pótlására is fel kell használjuk a szövetségi létszámemelés nélküli többletmunkákkal szerzett forintokat. Eljárási díj köteles ügyintézések tapasztalatai Az elmúlt évek adminisztratív kényszerpályái alapján bevezetett eljárási díjak mérsékelését javasoljuk 2009 tapasztalatai alapján. Ennek lényege, hogy a tagjaink részére előírt versenyrendezési, illetve külföldi versenyeztetési engedélyek igényléséért tagjainktól április elsejét követően ne kérjünk eljárási díjat. Ilyen körülmények között a továbbiakban az át- és leigazolások változatlanul díjkötelesek. Díjköteles továbbá a továbbtanulásnál többletpontot biztosító igazolások kiadása. Az elmúlt év azt is bebizonyította, hogy a továbbtanuláshoz szükséges igazolások eljárási díját emelnünk kell, mivel az engedélyek megadásához elengedhetetlen adminisztratív feladatok költségei ezt indokolttá teszik. Olimpiai felkészítésünkről Az Olimpiászra érvényes, T. Közgyűlésünk által is elfogadott Olimpiai Felkészítési Programunk időarányos célkitűzéseit a reméltnél eredményesebben oldottuk meg. Olimpiai kerettag úszóink 2

3 által elért eredmények nemzetközi szintű értékeit, valamint a magyarországi olimpiai sportágak felkészítési gyakorlatát figyelembe véve célszerűnek látszik olimpiai kerettag kategóriáink átértékelése. Ezen átértékelés lényege az A kerettag létszám emelése oly módon, hogy az arra érdemes sportolók elért eredményeik alapján B keretünkből A keretünkbe sorolódjanak. Ez a keretátalakulás nemcsak erkölcsi értékű, hanem a lokálpatrióta sportirányításban rejlő anyagi támogatás hatékonyabb kihasználását is segítheti. Ez utóbbi érdekében T. Közgyűlésünk adjon felhatalmazást a MÚSZ elnökségének az A keret létszámemelésére. Megnyugvással írhatjuk le, hogy két szponzorunkkal, az Allianz Biztosító Zrt-vel és az ARENA céggel olimpiáig érvényes szerződéses megállapodásokkal rendelkezünk. Bízzunk benne, hogy EB eredményeink okán korábbi szponzoraink mellett újakat is köszönthetünk. Sportágfejlesztés T. Közgyűlésünk által 2005-ben elhatározott sportágfejlesztési programunk végrehajtása során ismételten felmerült a Sárosi Imre Úszásoktatási programhoz tartozó feladatok közül a sportágunkban túltengő, általában úszásoktatással foglalkozó kóklerek kizárásának jogkezelése. E feladat megoldásán továbbra is folyamatosan együttműködünk a TF úszó tanszékével. A Széchy Tamás versenyprogram keretein belül végzett gyakorlati edzőtovábbképzés a bizottsági munkákhoz tartozó előkészületek, illetve a hazai és külföldi edzőtáborozások során összefogott kapitányi és szakfelügyeleti irányítás mellett valósult meg. E tevékenység régiós megjelenítését volt hivatott segíteni REB-re készülő legjobbjaink egyik csoportjának Gelse-i edzőtáborozása, amikor is az említett nagyközség kiemelt komfortlehetőségű sportcentrumában készült fel legjobbjaink egy csoportja. A Rajki Béla létesítményfejlesztési programunkhoz tartozó szakfelügyeleti munkánk során 2009-ben is segítséget nyújthattunk új uszodák terveinek elkészítéséhez, illetve az újonnan létesült, vagy felújított medencék hitelesítéséhez. Honlapjaink Szövetségi honlapunk adatbázisának hírértékét minősíti az, hogy beszámolónk írásig látogatást regisztrálhatunk. A meglévővel párhuzamosan új honlap tervezési és alapítási munkát kellett végezzünk 2009-ben annak érdekében, hogy a LEN-ÖM-MÚSZ együttműködési megállapodásban foglaltak realizálásaként 2010 első negyedévében időszakos angol-magyar nyelvű EB honlapot üzemeltessünk. Iratok ügykezelése Sajnos nem tudjuk gátját állni a kezelt ügyiratszám emelkedésének. Az elmúlt évi 5120-szal szemben, 2009-ben 6809 iktatott ügyirat keletkezett. Jelentési kötelezettségek Sportirányítás technikai tényként írható le, hogy minden korábbi időszaknál több szervezet lép fel adatszolgáltatási igénnyel szakszövetségünk felé. Ezen adatszolgáltatások eltérő, de nem tervezhető időszakúak. Az is gondot jelent, hogy az adatszolgáltatást kérő szervezetek között egy olyan sincs, amely összehangolná az adatbázis igényeket. Ennek okán előfordulnak olyan periódusok, amikor is a szakmai irányításra hivatott szövetségi munkatársak nem csak a felkészítésre koncentrálhatnak, hanem jelentős energiájukra van szükség a különböző jelentésekhez tartozó, általában eltérő szempontrendszerű szakmai jelentések készítésére. 3

4 TARTALOMJEGYZÉK ÉVI GAZDÁLKODÁSUNKRÓL... 5 A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE... 8 A MÚSZ ESZTENDEI FELKÉSZÍTÉSI- ÉS VERSENYEZTETÉSITERVÉNEK KÖLTSÉGVÁZLATA SPORTDIPLOMÁCIÁNK.. 12 NUSI-UPI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁST ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATINK (2009, 2010) A ÉVI SZAKMAI JELENTÉSEK Beszámoló a évi Világbajnokságról Szövetségi kapitányi jelentés a 13. Rövidpályás Európa-bajnokságról Szakmai beszámoló a évi Junior Európa-bajnokságról Sportági beszámoló a MÚSZ és a MOB elnöksége részére EYOF-Tampere A ÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGAINK SZAKFELÜGYELETI TAPASZTALATAI BAJNOKSÁGRÓL BAJNOKSÁGRA ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEINK VÉGREHAJTÁSA A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG VÁLOGATOTTJAINAK NÉVSORA BIZOTTSÁGI ELNÖKEINK ÁLTAL LEADOTT ÉVI SZAKMAI JELENTÉSEK A ÉVI EURÓPA-BAJNOKSÁG SZERVEZŐ BIZOTTSÁGÁNAK ALAPDOKUMENTUMAI ÉS IDŐARÁNYOS FELADAT VÉGREHAJTÁSI TERVEI...85 MELLÉKLETEK

5 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI GAZDÁLKODÁSUNKRÓL Készítette: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Látta, egyetért: Ruza József főtitkár 5

6 Szövetségünk a évi MÚSZ-ÚASZ KGY/16/2008(IV.27.)sz. közgyűlési határozatot követően első önálló szakmai és gazdasági évét kezdte meg 2009-ben. Gazdasági munkánk két fő feladat köré csoportosul, melyek: 1) a Magyar Úszó Szövetség alapszabályában foglalt feladatok menedzseléséhez tartozó gazdasági ügyintézés, 2) a XXX. Úszó, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság szervezéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok kezelése Az említett feladatokat az alábbiak szerint részletezzük: 1) A Magyar Úszó Szövetség alapszabályában foglalt feladatok menedzseléséhez tartozó gazdasági ügyintézés Szakszövetségi feladataink ellátásához a tavalyi évben két fő forrásból származott bevételünk, az állami támogatások összességéből, valamint saját bevételeinkből. A évi pekingi olimpiai játékokat megelőzően megalapozott szponzorszervezői tevékenységünknek köszönhetően gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt a évben is. Saját bevételeink mellett az összetett állami támogatásból származó források biztosították válogatott kereteink felkészülési költségeinek fedezetét. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás Igazgatósága azonban új feladatokat is rótt sportágunkra. Örvendetes, hogy az előbb jelölt plusz feladatok kivitelezése és magvalósítása kapcsán nem keletkezett szövetségi többletkiadásunk. MÚSZ KGY/31/2008(IV.27.)sz. határozat alapján szövetségünk a római VB-re szponzorokat utaztatott. A dolgok természetéhez tartozóan szponzoraink rövidebb időt töltöttek a VB színhelyén, mint csapatunk. Az eseményt követően egyeztettük jövőbeni feladatainkat a szponzorok köréből megválasztott tiszteletbeli elnökségi tagokkal. A szóban forgó egyeztetés alapján olyan döntés született, hogy a jövőben csökkentsük a szponzori kiutaztatások számát és költségeit; annak ellenére, hogy a szóban forgó kiadások a MÚSZ saját bevételeit terhelték. A szponzori bevételek során keletkezett kiadásokat és bevételeket elemezve 2010-re prognosztizálható, hogy ilyen jellegű bevételeink okán adófizetési kötelezettségeink keletkeznek. Nemzetközi szinten elismert, aktív és sikeres sportdiplomáciai tevékenység nélkül reményünk sem lett volna Európa-bajnokságok magyarországi rendezésére. A vonatkozó állami pénzeszközök felhasználását regulázó ÖM és egyéb rendelkezések szigorúan meghatározott keretek között tartják a pénzeszközök sportdiplomáciai felhasználási lehetőségeit. Ilyen körülmények között az állami pénzeszközök sportdiplomáciai felhasználást a szövetségi bevételekből lehet kiegészíteni, amennyiben a szerződő felek ehhez hozzájárultak. 2) A XXX. Úszó, Műugró, Szinkronúszó és Nyíltvízi Európa-bajnokság szervezéséhez és megrendezéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok kezelése A XXX. Eb költségeinek egy részét állami támogatásból fedezzük eFt összeghatárig. Az állami támogatásból kell megoldanunk a LEN-ÖM-MÚSZ háromoldalú szerződésben vállalt feladatainkat, úgymint rendezési jogdíj kifizetése, mobil lelátók és egyéb mobíliák építése, valamit a kivitelezéshez tartozó közbeszerzési eljárások költségeinek fedezése, a delegációk, vendégek szállítása, a LEN delegáció vendégül látása, kiadványok készítése, stb ben a szóban forgó összegből eFt-ot biztosították rendelkezésünkre, mely a MÚSZ elkülönített számláján külön kezelendő. Az előbbiekben említett eFt állami támogatás nem elegendő az EB kiadásaira (lásd: 4. sz. melléklet). Az állami támogatás és az EB kiadások különbözetét a Magyar Úszó Szövetség köteles megoldani. A dolgok jelenlegi állása szerint az EB rendezésben közreműködő szakszövetségi diszciplínáink saját bevétellel nem tudnak hozzájárulni az EB kiadásaihoz. Ily módon a MÚSZ magára maradt a hiány pótlásával és kezelésével kapcsolatos összes 6

7 felelősséggel. E felelősséget nyomatékosítja az a tény, hogy az EB állami támogatásához tartozó ÖM-MÚSZ szerződésben rögzítésre került, hogy a szóban forgó pénzeszközök felhasználásnak kizárólagos jogosultja és felelőse a Magyar Úszó Szövetség. Ennek alapján valamennyi EB-hez tartozó állami pénzeszköz felhasználásának esetleges sportági vitájában a MÚSZ elnökségének határozata a döntő. A szóban forgó szerződés meghatározza azt is, hogy ebből a forrásból biztosítanunk kell a sportági szakmai feladatok költségének egy részét. Ez alapján a MÚSZ megállapodást kell, kössön a társszövetségekkel a pénzeszköz felhasználására. Ez a helyzet azt eredményezi, hogy a beszámolási kötelezettség mellett beszámoltatási kötelezettsége is van szövetségünknek. A dolgok természetéhez tartozóan a szóban forgó pénzeszközök bármilyen jellegű felhasználása külön szerződés alapján intézhető. E feladatok maradéktalan realizálása érdekében a MÚSZ gazdasági és adminisztratív vezetése egyeztető tárgyalásokat folytatott az EB pénzeszközeinek felhasználását szabályozó támogatási szerződés adminisztratív előkészítéséhez. Ezen munkavégzés során igénybe vettük jogi tanácsadónk, könyvvizsgálónk és könyvelőnk közreműködését, illetve a Minisztériumban folytatott tárgyalásokon való részvételüket. Minisztériumi egyeztetést követően döntött elnökségünk azon szerződés megkötésében, mely alapján kizárólag a BMSK Zrt. jogosult az EB-hez tartozó valamennyi közbeszerzési kötelezettség mérlegelésére, illetve szükség esetén a közbeszerzési eljárások törvényes lebonyolítására. A MÚSZ munkavállalói létszámemelés nélkül oldotta meg az EB szállások ügyintézést. Az előbbiek okán keletkezett évi szállásbevétel-előleg un. elhatárolt bevételként jelenik meg mérlegünkben. Valószínűsíthető, hogy az előbb említett bevételek évi rendezését követően a MÚSZ-nak jelentős adózási kötelezettségei keletkeznek. A fent említett elhatárolt bevétel mellett ugyanilyen tételek keletkeztek szakszövetségünk mérlegében a 5676/3/2009 számú szerződés alapján átutalt, rögzített célfelhasználású euró és forint tételekből. A fent vázolt nagy volumenű támogatások ellenére mégis többször alakult ki olyan helyzet ben, amikor több tízmilliós előfinanszírozási kötelezettsége volt Szövetségünknek, mivel a támogatások érkezésének ütemezése nem egyezett meg szakmai programjaink fizetési kötelezettségének ütemezésével. A évi közhasznúsági jelentést a közgyűlésen osztjuk ki. 7

8 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE Készítették: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Güttler Károly up. szövetségi kapitány szakfelügyelő Látta, egyetért: Ruza József Főtitkár 8

9 I. Bevételek e FT 1. MÚSZ saját bevétel Tagdíj Egyéb bevételek Kamat bevétel Magyar csapat (Szponzori bevétel) Nemzetközi kapcsolatok Magyar csapat (Szponzori bevétel, barter T-Mobile, Allianz) MÚSZ EB vállalkozások bevételei? 1.8 EB jegybevétel? 1.9 ARENA Támogatások MOB szisztéma alapján ÖM támogatás* Szakmai kiadásra Működési támogatás (ÖM - NSSZ) NUPI támogatások NUPI Héraklész Bajnok program NUPI Héraklész Csillag program NUPI Héraklész London program NUPI Sport XXI program Sportegészségügyi támogatás* Műhelytámogatás* YOG támogatás (MOB-NUSI) Ö S S Z E S B E V É T E L Maradványérték : 4.1 Előző évi maradvány elhatárolt pénzösszeg (EB támogatások) II. Kiadások 1. Szakmai kiadások - külföldi és hazai eseményekre Kiemelt versenyek Nemzetközi versenyek Külföldi edzőtáborok Országos Bajnokságok Hazai versenyek Belföldi edzőtáborok Műhelyek - vízfelület Egyesületi pontverseny alapján támogatás egyesületek részére Műhelytámogatás Külső szolgáltatások Irodabérlés Könyvelés működési költséget terhelő szolgáltatási díjak takarítás egyéb szponzori bevételek utáni jutalékok Válogatott keret táplálékkiegészítő és vitamin ellátása Nemzetközi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, szállás) Szolgáltatási díjak adminisztratív jellegű vállalkozói díjak (irodavezetés, gazdasági vezetés és ügyintézés, adatbázisok készítése, gondozása stb.) szakmai szöv. kap; up. szöv. kap; szöv. és válogatott edzők; orvosok, gyúrók; szakfelügyelet Héraklész Csillagprogramban eredményes edzők vállalkozói díja Iroda ügyviteli és új szabályzatok kiadásának és gondozásának költségei (posta,telefon,elnökségi, közgyűlési költségek, irodaszer, nyomdaköltség stb) MÚSZ Eb vállalkozási tevékenységeinek adói? 9. MÚSZ Eb vállalkozói díjak? Ö S S Z E S K I A D Á S e FT Várható maradvány / hiány *megj: Az ÖM és a MOB jelen tervezet elkészítéséig nem hozta nyilvánosságra a évi állami sporttámogatási összeget és felosztási rendszert. **megj: A 5676/3/2009 számú szerződés alapján folyósított állami támogatás vonatkozó tv-i elszámolás szerint kerül ügykezelésre (lds. mellékletek) ***megj: Valószínűsíthető, hogy az EB vállalkozások bevételéből az EB rendezéséhez nem elegendő állami támogatást - lsd 5. számú melléklet - kell kiegészíteni

10 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG A MÚSZ ESZTENDEI FELKÉSZÍTÉSI- ÉS VERSENYEZTETÉSI TERVÉNEK KÖLTSÉGVÁZLATA Készítették: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Güttler Károly up. szövetségi kapitány szakfelügyelő Kolossa Andrea Nemzetközi manager Látta, egyetért: Ruza József Főtitkár 10

11 MÚSZ esztendei felkészítési-, és versenyeztetési tervének költségvázlata március sorszám Esemény/helyszín időpont személyek száma várható bekerülési ktg. (versenyző + edző) személyenként összesen I. Kiemelt verseny Ft 1. Európa-bajnoság/Budapest = Ft Ft 2. Rövidpályás Világbajnokság/Dubai = Ft Ft 3. Rövidpályás Európa-bajnokság/Eindhoven = Ft Ft 4. Ifjúsági Európa-bajnokság/Helsinki = Ft Ft 5. Central European Countries Junior Meeting/SRB ? = Ft Ft 6. LEN Kongresszus/Limaszol Ft Ft II. Nemzetközi versenyek Ft 1. Mare Nostrum/Monte Carlo = Ft Ft 2. Mare Nostrum/Barcelona vagy Canet = Ft Ft III. Külföldi edzőtáborok Ft 1. Potosi/Mexico = Ft Ft IV. Országos Bajnokságok Ft 1. T-Mobile Országos Bajnokság/Eger versenybírói díj és érem Ft 2. Ifjúsági Országos Bajnokság/Eger versenybírói díj és érem Ft 3. Serdülő Országos Bajnokság/Eger versenybírói díj és érem Ft 4. Gyermek Országos Bajnokság/Miskolc? versenybírói díj és érem Ft 6. Országos Béka-Delfin Seregszemle/Hódmezővásárhely versenybírói díj és érem Ft 7. Országos Vidékbajnokság/Kaposvár garnitúra érem Ft 9. Rövidpályás Országos Bajnokság/Százhalombatta versenybírói díj és érem Ft 10. "B" kategoriás Országos Bajnokság/Marcali garnitúra érem Ft 11. Rövidpályás Vidékbajnokság/Hódmezővásárhely garnitúra érem Ft V. Hazai versenyek, válogatók Ft 1. Budapest Bajnokság Ft 2. Arany Üst/Dunaújváros Ft 3. Felkészülési verseny 25m /? Ft VI. Belföldi edzőtáborok Ft 1. Balatonfűzfő = Ft Ft 2. Debrecen = Ft Ft 3. Hódmezővásárhely = Ft Ft 4. Balatonfűzfő = Ft Ft 5. Debrecen = Ft Ft 6. Balatonfűzfő = Ft Ft 7. Debrecen = Ft Ft 8. Balatonfűzfő = Ft Ft 9. Debrecen = Ft Ft Mindösszesen: Ft Megjegyzések: 2./ Jelen költségvetés tervezet végleges változatát a évi Közgyűlés hagyja jóvá 3./ A sportdiplomáciai költségek (LEN Büró és LEN Úszás Technikai Bizottsági ülések költségei) a konkrét feladatok megismerése után kerülnek jelen költségvetés tervezetbe. 11

12 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG SPORTDIPLOMÁCIÁNK Készítette: Gyárfás Tamás elnök Látta, egyetért: Ruza József főtitkár 12

13 Gyárfás Tamás, az Európai Úszó Szövetség (LEN) alelnöke, a végrehajtó bizottság tagja. A 2009.évi római világbajnokság előtt zajló FINA-közgyűlésén a Nemzetközi Úszó Szövetség végrehajtó bizottságába is beválasztották. Magyar részről utoljára Rajki Béla ért el hasonló sportdiplomáciai eredményt. Nem sokkal a megválasztását követően a MÚSZ elnökét felkérték, hogy legyen az angol nyelvű FINA magazin főszerkesztője. Mint a LEN magazin főszerkesztője, mintegy három évig végzett hasonló munkát. A Magyar Úszó Szövetség képviseletében Dr.Tóth Ákos már a második ciklusban dolgozik a LEN úszó bizottságának tagjaként. A Magyar Úszó Szövetség szisztematikus munkával építette fel a jelenleg kimagasló sportdiplomácia hátterét. A nemzetközi versenyek sorozatos rendezése és a sportdiplomáciai pozíciók kölcsönhatásban állnak egymással. A személyes megbecsülésen túl a sikeres rendezések hatása tekintélyes a legrangosabb testületek tagjainak megválasztásakor, ugyanakkor a sportdiplomáciai helytállás, érdekérvényesítés meghatározó szerepet kap a különböző versenyszínhelyek kijelölésekor. A MÚSZ egyedülálló sportdiplomáciai sikereiként könyvelheti el, hogy 2005-ben Ifi Eb-t, 2006-ban a 28. Úszó Eb-t, 2007-ben Rövidpályás Eb-t rendezhetett, majd idén, ben újfent a házigazdája lehet a 30. Úszó Eb-nek is. Ilyen sorozatra - és hogy ezen belül egy azon ország négy év leforgása alatt két felnőtt Európa-bajnokságot rendezzen a LEN fennállása alatt nem volt példa. Ez az egyedi hazai versenydömping felbecsülhetetlen értékű: a) Jelentősen hozzájárul az ország propagandájához. A római világbajnokságnak 1.3 milliárd európai tévénézője volt. b) Elősegíti a turizmust, a szállodai kapacitás lekötését. c) A magyar sportbarátok figyelmét a sportágra fordítja. d) Számos fiatal illetve azok szülei az élmények hatására választják az úszást. e) A sportág támogatói közvetlenül tapasztalják segítségük hozadékát. f) Legjobbjaink a legjobb helyén vívhatják ki a nekik joggal járó megbecsülést. g) Az eddigi sikerek elősegíthetik egy majdani világbajnokság rendezéséhez nélkülözhetetlen korszerű fedett uszoda felépítésének lehetőségét. A fentiek mind-mind hatékonyan segíthetik az olimpiai felkészülésünket és szereplésünket is, mivel az olimpia szervezésében és lebonyolításában részt vevő európai közreműködők mindegyikével élő, közvetlen, gyakorlati munkakapcsolatunk alakult ki; a magyar úszósport minden vonatkozásban bekapcsolódhatott a nemzetközi vérkeringésbe. Az a tény, hogy Európa legjobbjai Budapesten és Debrecenben versenyeztek, az eseményeken olcsóbban és szélesebb kőrben sokkal több magyar úszó jelentkezhetett, mintha az események Európa bármely más városában szerveződtek volna. 13

14 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG NUSI-UPI PROGRAMFINANSZÍROZÁSI TÁMOGATÁST ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATINK (2009, 2010) Készítették: Hegedűs Izabella mb. gazdasági igazgató Güttler Károly up. szövetségi kapitány szakfelügyelő Látta, egyetért: Ruza József Főtitkár 14

15 AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI PROGRAMOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A ÉVBEN edző vállalkozói szerződéses foglalkoztatása, keretösszeg megemelése Ft-ról Ft-ra -Edzőtáborok, étkezéses edzőtáborok, versenyek Csillag: Ft (14-23 év) Bajnok: Ft (14-18 év) - KSC és JSC műhelyek működési költségei (uszoda, öltöző, konditerem, irodabérlet) - További műhelyek működési támogatása (Rája 94 Ajka; Dunaferr SE, Bácsvíz KVSC, Százhalombattai VUK SE) Ft felosztása az egyesületek bajnoki pontverseny-táblázata alapján (az érintett szakosztályok elszámolási nehézségei miatt a felső határ Ftban limitálva) Aranyüst a Sport XXI. Kupáért verseny finanszírozása Ft összegben Korosztályos edzőtáborok finanszírozására Ft? Sport XXI. UP Program Ft (Delfin-serdülő korosztály) Héraklész programok Sportiskolai rendszer Közoktatási típusú SI 0 Ft Megjegyzések: A táblázatban összefoglalt programfinanszírozási összegek átcsoportosításához nélkülözhetetlen a NUPI-USI engedélye, illetve az átcsoportosított összegekkel legalább azonos mértékű önálló szövetségi bevétek. Minisztériumi döntés miatt előfordulhat, hogy az állami támogatás fő összegei csökkennek, ez esetben a MÚSZ elnöksége köteles újratárgyalni és dönteni a tervezett felhasználás új felosztásától 15

16 AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI PROGRAMOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A ÉVBEN edző vállalkozói szerződéses foglalkoztatása, Ft költséghatárig -Edzőtáborok, étkezéses edzőtáborok, versenyek London: Ft (14-23 év) Csillag: Ft (18-23 év) Bajnok: Ft (14-18 év) - KSC és JSC műhelyek működési költségei (uszoda, öltöző, konditerem, irodabérlet) - További műhelyek működési támogatása Héraklész programok Ft felosztása az egyesületek bajnoki pontverseny-táblázata alapján (az érintett szakosztályok elszámolási nehézségei miatt a felső határ Ft-ban limitálva) Aranyüst a Sport XXI. Kupáért verseny finanszírozása Ft összegben Sport XXI. UP Program Ft (Delfin-serdülő korosztály) Sportiskolai rendszer Közoktatási típusú SI 0 Ft Megjegyzések: A táblázatban összefoglalt programfinanszírozási összegek átcsoportosításához nélkülözhetetlen a NUPI-USI engedélye, illetve az átcsoportosított összegekkel legalább azonos mértékű önálló szövetségi bevétek. Minisztériumi döntés miatt előfordulhat, hogy az állami támogatás fő összegei csökkennek, ez esetben a MÚSZ elnöksége köteles újratárgyalni és dönteni a tervezett felhasználás új felosztásától 16

17 MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG A ÉVI SZAKMAI JELENTÉSEK Összeállította: Güttler Károly Up. szövetségi kapitány Szakfelügyelő Vizi Csaba Szakmai koordinátor Egyetért: Kiss László szövetségi kapitány 17

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin.

Edző. Széles Sándor az év edzôje 2012. Olimpia. Labdarúgás. Utánpótlás. Kézilabda. Végsô tisztelgés. 150 éve született Coubertin. M Edzo 2013/1/01-44 2013/03/24 20:36 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2013 Olimpia 150 éve született Coubertin Labdarúgás Mészöly Géza álma Utánpótlás AYOF Sydneyben Magyar Edző A Magyar Edzôk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016

ELŐTERJESZTÉS. A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére 2014-2016 ELŐTERJESZTÉS A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése részére A Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának felkészülési programja és irányelvei a 2016. évi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 5. szám 2008. március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szakmai beszámoló Magyar Labdarúgó Szövetség Szakmai beszámoló 2012 I. fejezet Bevezetés... 3 II. fejezet Szövetségi élet... 4 1. Szövetségi munka... 4 2. Társadalmi kapcsolatok... 5 3. Nemzetközi kapcsolatok... 6 4. Kiemelt

Részletesebben

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos

2011/4 MAGYAR EDZŐ 3. Telitalálatnak bizonyult az V. Országos 2011/4 MAGYAR EDZŐ 3 Néhány sorban... Az év utolsó negyede igazán bôvelkedett eseményekben, még akkor is, ha ezek jelentôs hányada nem a nemzetközi, illetve hazai sportpályákon, hanem üléstermekben, hivatalokban,

Részletesebben

A KE00126/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE00126/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE00126/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00126/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Központi Sport- és

Részletesebben

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét.

11/20140320/EH. sz. határozat Az Elnökség egyhangú igen szavazattal elfogadta az előző ülés jegyzőkönyvét. J e g y z ő k ö n y v mely készült a Magyar Paralimpiai Bizottság 2014. március 20-án 15.00 órai kezdettel, a Magyar Sport Háza III. emeleti tárgyalójában tartott elnökségi üléséről Jelen vannak: Mellékelt

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

2013. évi sportági beszámolók. 116. oldal

2013. évi sportági beszámolók. 116. oldal 2013. évi sportági beszámolók Tenisz Evezés Sí Atlétika Kajak-Kenu Asztalitenisz Triatlon Judo Sportlövészet Ülőröplabda Boccia Csörgőlabda Erőemelés Íjászat Vívás Úszás 2. oldal 8. oldal 14. oldal 23.

Részletesebben

A Magyar Modellező Szövetség Elnökségének 2012. évi beszámolója. a küldöttgyűlésre. melynek. Helye: 1146 Budapest, Városligeti krt.

A Magyar Modellező Szövetség Elnökségének 2012. évi beszámolója. a küldöttgyűlésre. melynek. Helye: 1146 Budapest, Városligeti krt. MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG Hungarian Asso ciation o f Modellers 1149. BUDAPEST Buzogány u. 7 sz. II/6 E- mail: modelsport@mail.datanet.hu T. / Fax.: 221 4071 vagy 270 1073 A Magyar Modellező Szövetség

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

B U D A P E S T I H Í R E K

B U D A P E S T I H Í R E K Címlap B U D A P E S T I H Í R E K Elnökségi ülés A BTFSZ Elnöksége 2006. november 6- án tartott ülésén értékelte a II. félévi Budapest bajnokságok lebonyolítását, tájékoztatót hallgatott meg a Budapest

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról

öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról öt karika, hét arany A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése az olimpiáról 2008. augusztus 6. Társadalmi Klíma Riport 8. tartalom > Mit gondolnak az emberek? >>> 3. oldal > Mit lép a politika? >>>

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv Magyar Labdarúgó Szövetség Pénzügyi terv 2013 A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-es pénzügyi terve Bevezető Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 01-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A válság hatása a Hód-Ipari Parkban tevékenykedő vállalkozásokra... 2 Sportlétesítmények,

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc

Kálmán Éva elnök. Nagy Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: - Fekete István Általános Iskolai Sportegyesület 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

A Magyar Birkózó Szövetség 2015-2016. évi szakmai program tervezete

A Magyar Birkózó Szövetség 2015-2016. évi szakmai program tervezete A Magyar Birkózó Szövetség 2015-2016. évi szakmai program tervezete Készítette: Komáromi Tibor szakmai alelnök Stuhács György kötött fogású szövetségi kapitány Gulyás István szabad fogású szövetségi kapitány

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI SPORTCENTRUM KHT. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 3 ATLÉTIKA 5 EVEZÉS 7 JUDO 12 KAJAK-KENU 16 LEÁNY KOSÁRLABDA 18 FIÚ KOSÁRLABDA 19 ÚSZÁS 23 RÖPLABDA

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában Kérelem száma: KE00247/2013/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: Magyar Vízilabda

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Baba néni köszöntése. Köszöntõ

Baba néni köszöntése. Köszöntõ 2009. március Magyar Sportlövész 3 Köszöntõ Baba néni köszöntése Kedves eseményre került sor a Magyar Sportlövõk Szövetségének irodájában: a legidõsebb örökifjú lövésznõnket köszönthettük 95.(!) születésnapja

Részletesebben