MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2322(INI) Jelentéstervezet Ashley Fox (PE v01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDOSÍTÁS HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2322(INI) Jelentéstervezet Ashley Fox (PE v01)"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság /2322(INI) MÓDOSÍTÁS Jelentéstervezet Ashley Fox (PE v01) az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) AM\ doc PE v03-00 Egyesülve a sokféleségben

2 AM_Com_NonLegReport PE v /205 AM\ doc

3 1 Santiago Fisas Ayxela 1 a bevezetı hivatkozás (új) tekintettel a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelemrıl szóló, szeptember 20-i nicosiai nyilatkozatra, 2 Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Nils Torvalds 1 a bevezetı hivatkozás (új) tekintettel a sportmérkızések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporttal kapcsolatos korrupcióról szóló állásfoglalására (2013/2567(RSP), 3 Ashley Fox 1 a bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az Európai Unió Bíróságának releváns ítélkezési gyakorlatára, többek között az átláthatóság, a kölcsönös elismerés, az egyenlı bánásmód és jogbiztonság elvének az ezen ítélkezési AM\ doc 3/205 PE v03-00

4 gyakorlaton keresztül történı alkalmazására és értelmezésére 1, 1 Különösen a C-275/92. sz. Schindlerügyben március 24-én, a C-55/94. sz. Gebhard-ügyben november 30- án, a C-124/97. sz. Läärä és társai ügyben szeptember 21-én, a C-67/98. sz. Zenatti-ügyben október 21-én, a C- 6/01. sz. Anomar és társai ügyben szeptember 11-én, a C-243/01. sz. Gambelli és társai ügyben november 6-án, a C-42/02. sz. Lindman-ügyben november 13-án, a C-444/02. sz. Fixtures Marketing Ltd kontra OPAP ügyben november 9- én, a C-338/02. sz. Fixtures Marketing Ltd kontra Svenska Spel AB november 9-én, a C-46/02. sz. Fixtures Marketing Ltd kontra Oy Veikkaus Ab ügyben november 9-én, a C-386/04. sz. Stauffer ügyben szeptember 14- én, C-432/05. sz. Unibet március 13-án, a C-338/04. sz., C-359/04. sz. és a C-360/04. sz. Placanica és társai egyesített ügyekben március 6-án, a C-206/04. sz. Bizottság kontra Olaszország ügyben 2007-ben, a C-42/07. sz. Liga Portuguesa de Futebol Profissional ügyben szeptember 8-án, a C-258/08. sz. Ladbrokes ügyben június 3-án, a C- 203/08. sz. Sporting Exchange ügyben június 3-án, a C-447/08. sz. és C- 448/08. sz. Sjöberg és Gerdin egyesített ügyekben július 8-án, a C- 316/07.sz., C-358/07. sz., C-359/07. sz., C- 360/07. sz., C-409/07. sz. és C-410/07. sz. Markus Stoß és társai egyesített ügyekben szeptember 8-án, a C-46/08. sz. Carmen Media ügyben szeptember 8-án és a C-64/08. sz. Engelmann ügyben szeptember 9-én, a C-212/08. sz. Zeturf ügyben június 30-án, a C- 347/09. sz. Dickinger és Ömer ügyben szeptember 15-én, a C-213/11. sz., C-214/11. sz., C-217/11. sz. Fortuna egyesített ügyekben július 19-én, a C-176/11. sz. HIT és HIT Larix ügyben PE v /205 AM\ doc

5 2012. július 12-én, és a C-186/11. sz. és C- 209/11. sz. OPAP egyesített ügyekben január 24-én hozott ítéletek, 4 Santiago Fisas Ayxela 1 b bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az Európai Bizottságnak A sport európai dimenziójának fejlesztése címő, január 18-i közleményére (COM(2011)0012), 5 Ashley Fox 1 b bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az online szerencsejátékok tekintetében releváns másodlagos uniós jogra, különösen az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 2010/13/EU irányelvre, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvre, a tisztességtelen szerzıdési feltételekrıl szóló 93/13/EK irányelvre, a távértékesítésrıl szóló 97/7/EK irányelvre, a pénzmosás elleni 2005/60/EK irányelvre, valamint az Európai Bizottságnak a fentiek a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelızésérıl szóló AM\ doc 5/205 PE v03-00

6 irányelvjavaslat, továbbá a pénzutalásokat kísérı adatokról szóló rendeletjavaslat általi reformjára irányuló legújabb javaslataira, az adatvédelemrıl szóló 95/46/EK irányelvre, és az ez utóbbi reformjára irányuló irányelv- és rendeletjavaslatokra, valamint a közös hozzáadottértékadó-rendszerrıl szóló 2006/112/EK irányelvre, 6 Ashley Fox 1 c bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az online szerencsejátékok tisztességességérıl szóló, március 10-i állásfoglalására 1, 1 Az online szerencsejátékok tisztességességérıl szóló, március 10-i európai parlamenti állásfoglalás (2008/2215(INI)) 7 Ashley Fox 1 d bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl szóló, november 15-i állásfoglalására 2, 2 Az online szerencsejátékok belsı piaci PE v /205 AM\ doc

7 helyzetérıl szóló, november 15-i európai parlamenti állásfoglalás (2011/2084(INI)). 8 Santiago Fisas Ayxela 3 a bevezetı hivatkozás (új) tekintettel a sportmérkızések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporttal kapcsolatos korrupcióról szóló, március 14-i állásfoglalására, 9 Santiago Fisas Ayxela 3 b bevezetı hivatkozás (új) tekintettel a sport európai dimenziójáról szóló, február 2-i állásfoglalására, 10 Santiago Fisas Ayxela 3 c bevezetı hivatkozás (új) AM\ doc 7/205 PE v03-00

8 tekintettel az Európai sportpartnerségek elnevezéső elıkészítı fellépésre, különösen az olyan projektek összeállítására, melyek fı célja a mérkızések tiltott befolyásolásának az érintett érdekeltek oktatása és tájékoztatása révén történı megelızése, 11 Sirpa Pietikäinen 4 a bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az Európai Unió Bírósága által kialakított ítélkezési gyakorlatra, amely szerint a szerencsejátékok szervezésének konkrét területén a Bíróság a fogyasztók védelmét, a csalás és a pénz szerencsejátékokra való elherdálására történı felbujtás megelızését, továbbá a közrend fenntartásának általános igényét a szolgáltatásnyújtás szabadságára irányuló korlátozásokat esetlegesen igazoló, közérdeken alapuló nyomós indokként ismeri el 1 1 Lásd ebben az értelemben a C-275/92. sz. Schindler-ügyben hozott ítélet pontját; a C-124/97. sz. Läärä és társai ügyben hozott ítélet 32. és 33. pontját; C- 67/98. sz. Zenatti-ügyben hozott ítélet 30. és 31. pontját; a C-243/01. sz. Gambelli és társai ügyben hozott ítélet 67. pontját; a C-42/07. sz. Liga Portuguesa ügyben hozott ítélet 56. pontját; a C-316/07. sz., a C-358/07 C-360/07. sz, C-409/07. sz. és C- 410/07. sz. Markus Stoß és társai egyesített ügyekben hozott ítélet 74. pontját; a C-212/08. sz. Zeturf Ltd-ügyben PE v /205 AM\ doc

9 hozott ítélet 38. pontját; a C-72/10. sz. Costa-ügyben hozott ítélet 71. pontját; a C-176/11. sz. Hit Larix-ügyen hozott ítélet 15. pontját; a C-186/11. sz. és C-209/11. sz. Stanleybet és társai egyesített ügyekben hozott ítélet 44. pontját. 12 Sirpa Pietikäinen 4 b bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az on-line szerencsejátékok tisztességességérıl szóló, március 10-i állásfoglalására, 13 Sirpa Pietikäinen 4 c bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl szóló, október 14-i állásfoglalására, 14 Sirpa Pietikäinen 4 d bevezetı hivatkozás (új) AM\ doc 9/205 PE v03-00

10 tekintettel a sportmérkızések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporthoz kapcsolódó korrupcióról szóló, március11-i állásfoglalására, 15 Sirpa Pietikäinen 4 e bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az Európai Unió tagállamaiban a szerencsejátékokra és fogadásokra alkalmazandó keretrıl szóló, december 10-i tanácsi következtetésekre és a francia, svéd, spanyol és magyar elnökség által kidolgozott, az ezzel kapcsolatban elért haladásról szóló jelentésekre, 16 Christel Schaldemose 5 a bevezetı hivatkozás (új) tekintettel a szerencsejátékokra és fogadásokra alkalmazandó keretrıl szóló, december 10-i tanácsi következtetésekre és a Tanács francia, svéd, spanyol és magyar elnöksége által kidolgozott, az ezzel kapcsolatban elért haladásról szóló jelentésekre, PE v /205 AM\ doc

11 17 Christel Schaldemose 5 b bevezetı hivatkozás (új) tekintettel az online szerencsejáték tisztességességérıl szóló, március 10-i állásfoglalására 1, 1 HL C 87 E, , 30. o. 18 Christel Schaldemose 5 c bevezetı hivatkozás (új) tekintettel a sportmérkızések eredményének tiltott befolyásolásáról és a sporttal kapcsolatos korrupcióról szóló állásfoglalására 2, 2 (2013/2567(RSP)). 19 Sirpa Pietikäinen - A preambulumbekezdés (új) AM\ doc 11/205 PE v03-00

12 -A. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikke megállapítja valamennyi uniós politika és tevékenység meghatározása és végrehajtása során az emberi egészség védelmének kötelezettségét; 20 Sirpa Pietikäinen - A a preambulumbekezdés (új) -Aa. mivel az EUMSZ 169. cikke kötelezi az Európai Uniót a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítására; 21 Sirpa Pietikäinen - A b preambulumbekezdés (új) -Ab. mivel a szerencsejáték-ágazat különbözik más ágazatoktól a fogyasztók függıségtıl és csalástól való védelmével, valamint a pénzmosáshoz és a szervezett bőnözés úgy mint a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása - elleni küzdelemmel összefüggı kockázatok miatt; PE v /205 AM\ doc

13 22 Sirpa Pietikäinen - A c preambulumbekezdés (új) -Ac. mivel az online szerencsejáték nem megfelelı szabályozás esetében a hagyományos offline szerencsejátékhoz képest többek között az egyre könnyebb hozzáférhetıségnek és a társadalmi kontroll hiányának betudhatóan a függıség súlyosabb kockázatával járhat; 23 Sirpa Pietikäinen - A d preambulumbekezdés (új) -Ad. mivel ezen okok miatt az online szerencsejáték sajátos jellegő gazdasági tevékenység, ami miatt bizonyos belsı piaci szabályok beleértve a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, valamint a kölcsönös elismerés elvét nem zárják ki többek között a játékosok védelme érdekében szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó, megfelelı mértékő mérlegelési jogkört; 24 Patricia van der Kammen AM\ doc 13/205 PE v03-00

14 A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy megfelelıen figyelembe véve az Európai Unióról szóló szerzıdés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvét maguk dönthessenek az online szerencsejátékról; Or. nl 25 María Irigoyen Pérez A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamoknak jogukban áll az online szerencsejáték saját értékeiknek és hagyományaiknak, valamint a közérdek céljainak megfelelıen történı szabályozása; Or. es 26 Matteo Salvini, Mario Borghezio A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a PE v /205 AM\ doc

15 szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; szubszidiaritás elvét, a tagállamok korlátlan jogkörrel rendelkeznek és a legmegfelelıbb helyzetben vannak az online szerencsejáték saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen és a Szerzıdésekben rögzített elvek tiszteletben tartásával történı szabályozására; Or. it 27 António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamoknak jogukban áll az online szerencsejáték saját értékeiknek és hagyományaiknak, valamint a közérdek céljainak megfelelıen történı szabályozása; Or. pt 28 Sirpa Pietikäinen A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamoknak jogukban áll az online szerencsejátékok kínálatának szervezését és szabályozását saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen meghatározni, az uniós jog tiszteletben tartása mellett; AM\ doc 15/205 PE v03-00

16 29 Raffaele Baldassarre A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok korlátlan jogkörrel rendelkeznek és a legmegfelelıbb helyzetben vannak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen és a Szerzıdésekben rögzített elveket tiszteletben tartva; Or. it 30 Cornelis de Jong A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel a szerencsejátékkal összefüggı tevékenységek nem tekinthetık szokásos gazdasági tevékenységnek, és a tagállamoknak jogukban áll a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységeket saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen szabályozni; PE v /205 AM\ doc

17 31 Christel Schaldemose A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok az online szerencsejátékot saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen szabályozzák; 32 Konstantinos Poupakis A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok fenntartják maguknak a jogot az online szerencsejáték szabályozására, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; Or. el 33 Phil Prendergast A preambulumbekezdés AM\ doc 17/205 PE v03-00

18 A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok jogosultak az online szerencsejáték szabályozására, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; 34 Marc Tarabella A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata értelmében a tagállamok fogadásra és szerencsejátékokra vonatkozó korlátozásait nyomós közérdek úgy mint a fogyasztók védelme, és a csalás, illetve a pénzmosásra való felbujtás megelızése igazolhatja; 35 Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a PE v /205 AM\ doc

19 szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; szubszidiaritás elvét, a tagállamoknak joguk van az online szerencsejáték szabályozására, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; 36 Nora Berra, Constance Le Grip A preambulumbekezdés A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak megfelelıen; A. mivel harmonizáció híján, illetve megfelelıen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét, a tagállamok mozgásteret tartanak fenn maguknak az online szerencsejáték szabályozását illetıen, saját értékeiknek és a közérdek céljainak, valamint saját fogyasztóvédelmi szintjüknek megfelelıen; 37 Christofer Fjellner A a preambulumbekezdés (új) Aa. mivel a tagállamok az online szerencsejáték szabályozása tekintetében saját szabályozási modellt választhatnak maguknak, e jogszabályoknak pedig arányosnak, következetesnek, átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük; AM\ doc 19/205 PE v03-00

20 38 María Irigoyen Pérez B preambulumbekezdés B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra sajátosságaikra és a szubszidiaritás elvének alkalmazására való tekintettel nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; Or. es 39 Matteo Salvini, Mario Borghezio B preambulumbekezdés B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; B. mivel a szerencsejáték sajátosságai miatt és a szubszidiaritás elvével összhangban az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; Or. it 40 Cornelis de Jong PE v /205 AM\ doc

21 B preambulumbekezdés B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; B. mivel az online szerencsejátékok sajátos jellegénél és a szubszidiaritás elvének alkalmazásánál fogva az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, továbbá a szerencsejáték nem tartozik egyes másodlagos jogszabályok az e- kereskedelemrıl, valamint a szolgáltatásokról és a fogyasztói jogokról szóló irányelv hatálya alá, míg jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; 41 Christel Schaldemose B preambulumbekezdés B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; B. mivel a szubszidiaritás elvének alkalmazásával az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, valamint az online szerencsejáték sajátos jellegénél fogva nem tartozik az e-kereskedelemrıl, valamint a szolgáltatásokról és a fogyasztói jogokról szóló irányelv hatálya alá; 42 Ashley Fox AM\ doc 21/205 PE v03-00

22 B preambulumbekezdés B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok úgy mint az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, a távértékesítési, a pénzmosás elleni, az adatvédelmi, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelésérıl és a magánélet védelmérıl szóló, valamint a közös hozzáadottértékadó-rendszerrıl szóló irányelv hatálya kiterjed e területre is; 43 Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula B preambulumbekezdés B. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; B. mivel az online szerencsejáték sajátos jellegénél fogva és a szubszidiaritás elve alapján az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásokra nem vonatkozik uniós szintő ágazati szabályozás, továbbá a szerencsejáték nem tartozik egyes másodlagos jogszabályok az e-kereskedelemrıl, valamint a szolgáltatásokról és a fogyasztói jogokról szóló irányelv hatálya alá, míg jóllehet egyes másodlagos uniós jogszabályok hatálya kiterjed e területre is; PE v /205 AM\ doc

23 44 Sirpa Pietikäinen B a preambulumbekezdés (új) Ba. mivel az EUMSZ 56. cikke biztosítja a szolgáltatásnyújtás szabadságát, és mivel az online szerencsejáték különös jellegébıl adódóan nem tartozik az e- kereskedelemrıl, a szolgáltatásokról és a fogyasztói jogokról szóló irányelv hatálya alá; 45 Christofer Fjellner B a preambulumbekezdés (új) Ba. mivel a belsı piac alapvetı elvei megfelelı nyomon követés és szabályozás mellett maradéktalanul alkalmazhatóak lennének az online szerencsejátékra; 46 Konstantinos Poupakis B a preambulumbekezdés (új) Ba. mivel a fogyasztóvédelem és a AM\ doc 23/205 PE v03-00

24 szervezett bőnözés elleni küzdelem tekintetében jelentett kockázat miatt az online szerencsejáték ágazat különbözik a többi piactól, amint azt az Európai Bíróság több alkalommal is elismerte; Or. el 47 Sirpa Pietikäinen B b preambulumbekezdés (új) Bb. mivel a szerencsejáték jelentıs bevételi forrást jelent, amelyet a legtöbb tagállam hasonló közhasznú, szolidaritási és jótékony célokra úgy mint az alulról szervezıdı sport finanszírozására fordít; 48 Sirpa Pietikäinen C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; törölve PE v /205 AM\ doc

25 49 Sergio Gaetano Cofferati C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével, továbbá a Bíróság értelmezése szerint a szerencsejáték-tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat igazolhatja nyomós közérdek, mint például a fogyasztók védelme, valamint a csalás és a pénz szerencsejátékokra való elherdálására történı felbujtás megelızése; Or. it 50 Matteo Salvini, Mario Borghezio C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások sajátos jellegő gazdasági tevékenységnek minısülnek; AM\ doc 25/205 PE v03-00

26 ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; Or. it 51 María Irigoyen Pérez C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások sajátos gazdasági tevékenységnek minısülnek, amellyel összefüggésben a nyomós közérdeken alapuló kényszerítı ok úgy mint a fogyasztóvédelem, a csalások megelızése vagy a közrend fenntartása indokolhatja a korlátozásokat; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy valamennyi bevezetett korlátozásnak a kitőzött célokkal arányosnak és megkülönböztetéstıl mentesnek kell lennie; Or. es 52 António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások kiemelt jelentıségő sajátos gazdasági tevékenységnek minısülnek, amellyel PE v /205 AM\ doc

27 rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; összefüggésben egyes korlátozásokat nyomós közérdeken alapuló kényszerítı ok így például a fogyasztóvédelem, a közrend fenntartása vagy a csalások megelızése indokolhat; Or. pt 53 Robert Rochefort C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások sajátos jellegő gazdasági tevékenységnek minısülnek, és ez a fogyasztók védelme, a csalások megelızése, valamint a közrend megóvása érdekében indokolttá teheti az EUMSZben rögzített alapvetı szabadságok köztük a szolgáltatások szabad mozgása korlátozását; Or. fr 54 Evelyne Gebhardt C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az C. mivel az Európai Unió Bírósága elismerte a szerencsejáték-ágazat jellegzetességeit, és ezzel indokolta, hogy ezen ágazat esetében különösen a közérdekkel és többek között a korrupció és a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos kérdések tekintetében AM\ doc 27/205 PE v03-00

28 ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; különleges szabályokra van szükség; Or. de 55 Cornelis de Jong C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; C. mivel a C-275/92. sz., Her Majesty's Customs and Excise kontra Gerhart Schindler és Jörg Schindler ügyben március 24-én hozott ítéletében az Európai Unió Bírósága elismerte, hogy a szerencsejátékokra vonatkozó korlátozások ugyan érintik a szolgáltatásnyújtás szabadságát abban az esetben igazolhatók a közérdeken alapuló kényszerítı okokkal, ha azok a közrendet fenyegetı veszélyek megelızésére, valamint a szerencsejátékőzésbıl eredı fogyasztóvédelemre irányulnak; 56 Christel Schaldemose C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások egyedi jellegő gazdasági tevékenységnek minısülnek, amelyekre a belsı piaci szabályok PE v /205 AM\ doc

29 rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; nevezetesen a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága nem alkalmazhatóak maradéktalanul; 57 Phil Prendergast C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások sajátos jellegő gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezáltal igazolva a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó korlátozásokat a közérdeken alapuló kényszerítı okoknak úgy mint a fogyasztóvédelem vagy a csalások megelızése betudhatóan; 58 Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások sajátos jellegő gazdasági tevékenységnek minısülnek, mivel ezért az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgására AM\ doc 29/205 PE v03-00

30 ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével2; vonatkozó korlátozások is közérdeken alapuló nyomós indokkal úgy mint a fogyasztóvédelem, a csalások megelızése vagy a közrend fenntartása igazolhatóak; 59 Konstantinos Poupakis C preambulumbekezdés C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások gazdasági tevékenységnek minısülnek, ezért vonatkoznak rájuk az EUMSZ-ben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása is, tehát az ágazatra vonatkozó korlátozásoknak összhangban kell állniuk az EUMSZ-szel, és különösen annak 51. és 52. cikkével; C. mivel az Európai Unió Bírósága megerısítette, hogy a szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatások különleges típusú gazdasági tevékenységnek minısülnek, amelyekre ezért az EUMSZben rögzített alapvetı szabadságok, köztük a szolgáltatások szabad mozgása korlátozása közérdeken alapuló kényszerítı okokkal úgy mint a fogyasztók védelme, a csalás megelızése vagy a közrend és közbiztonság megırzése igazolható; Or. el 60 Josef Weidenholzer C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel az online szerencsejátékokkal kapcsolatos szolgáltatásnyújtás a fogyasztóvédelmi jogokkal és a függıségek megelızésével, valamint a pénzmosás és a szervezett bőnözés elleni PE v /205 AM\ doc

31 küzdelemmel kapcsolatos okokból nem képez hagyományos ágazatot, ezért azt különös körültekintéssel kell kezelni; Or. de 61 Robert Rochefort C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel a szerencsejátékok a tagállamok többségében hozzájárulnak a közérdekő jótékonysági célok és projektek megvalósításának finanszírozásához; Or. fr 62 Konstantinos Poupakis C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel a tagállamoknak a jogellenes online szerencsejátéknak általánosságban a társadalmukra és nemzetgazdaságukra gyakorolt negatív hatása miatt minden korábbinál több közös aggályuk van, és alapvetı célkitőzésük a kiskorúak és a kiszolgáltatott társadalmi rétegek védelme, a függıség, a bőnözés és az adócsalás elleni küzdelem; Or. el AM\ doc 31/205 PE v03-00

32 63 María Irigoyen Pérez D preambulumbekezdés D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; D. mivel a fogyasztók illegális ajánlatokkal szembeni védelme, a csalások megelızése és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépések uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; Or. es 64 Matteo Salvini, Mario Borghezio D preambulumbekezdés D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; D. mivel a fogyasztóvédelem, a szerencsejátékokhoz köthetı megbetegedések szociális és egészségügyi hatásai miatt a közszolgáltatásokban felmerülı költségek, a csalások megelızése és az illegális tevékenységek, a pénzmosás, a szerencsejátékokhoz köthetı illegális tevékenységek és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépés uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; Or. it 65 Sirpa Pietikäinen PE v /205 AM\ doc

33 D preambulumbekezdés D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; D. mivel az illegális online szerencsejáték fogyasztóknak szóló kínálatából, valamint a csalások megelızésének szükségességébıl és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépésbıl eredı kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesznek szükségessé; 66 Raffaele Baldassarre D preambulumbekezdés D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; D. mivel a fogyasztóvédelem, a csalások megelızése és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása valamint az illegális szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységek elleni fellépés szükségessége olyan kérdéskör, mely uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; Or. it 67 Christel Schaldemose D preambulumbekezdés AM\ doc 33/205 PE v03-00

34 D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; D. mivel az online szerencsejátéknak a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatai kihangsúlyozták, hogy meg kell vizsgálni a tagállamok közötti és az uniós szintő még összehangoltabb cselekvést; 68 Patricia van der Kammen D preambulumbekezdés D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások és más illegális tevékenységek, például a pénzmosás megelızésével kapcsolatos kockázatok elsısorban hatékony nemzeti és emellett esetlegesen amennyiben szükséges, uniós szintő, az együttmőködés szellemében történı cselekvést tesznek szükségessé; Or. nl 69 Christofer Fjellner D preambulumbekezdés D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a D. mivel az online szerencsejáték PE v /205 AM\ doc

35 csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; határokon átnyúló jellege, valamint a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést és alapvetı jogi keretet tesznek szükségessé; 70 Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula D preambulumbekezdés D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok uniós szinten koordinált cselekvést tesz szükségessé; D. mivel a fogyasztóvédelemmel, a csalások megelızésével és az illegális tevékenységek, például a pénzmosás és a mérkızések eredményének tiltott befolyásolása elleni bőnüldözési fellépéssel kapcsolatos kockázatok hathatós cselekvést tesznek szükségessé; 71 Patricia van der Kammen E preambulumbekezdés E. mivel alapvetı fontosságú, hogy az uniós szintő közös felügyeleti mechanizmusok mellett olyan mechanizmusok kerüljenek bevezetésre, amelyek alkalmasak a sportversenyek és a pénzmozgások ellenırzésére; törölve AM\ doc 35/205 PE v03-00

36 Or. nl 72 Sari Essayah, Hannu Takkula E preambulumbekezdés E. mivel alapvetı fontosságú, hogy az uniós szintő közös felügyeleti mechanizmusok mellett olyan mechanizmusok kerüljenek bevezetésre, amelyek alkalmasak a sportversenyek és a pénzmozgások ellenırzésére; E. mivel alapvetı fontosságú, hogy a felügyeleti mechanizmusok mellett olyan mechanizmusok kerüljenek bevezetésre, amelyek alkalmasak a sportversenyek és a pénzmozgások ellenırzésére; 73 Nora Berra, Michel Dantin, Sophie Auconie, Marc Tarabella, Toine Manders E a preambulumbekezdés (új) Ea. mivel fenntartható finanszírozási modellt kell biztosítani a lóversenyzés és a sport elımozdítása, valamint az olyan sportesemények szervezése tekintetében, amely eseményeken fogadásokat kötnek és amelyeken a szerencsejátéküzemeltetık bevételhez jutnak; 74 Evelyne Gebhardt F preambulumbekezdés PE v /205 AM\ doc

37 F. mivel az online szerencsejátékok piacának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett nemzeti, határokon átnyúló, EU-n belüli és globális kínálattal kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; F. mivel az online szerencsejátékok ágazatának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett kínálattal kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; Or. de 75 Sirpa Pietikäinen F preambulumbekezdés F. mivel az online szerencsejátékok piacának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett nemzeti, határokon átnyúló, EU-n belüli és globális kínálattal kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; F. mivel az online szerencsejátékok ágazatának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett nemzeti, határokon átnyúló, EU-n belüli és globális kínálattal kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; 76 Cornelis de Jong F preambulumbekezdés F. mivel az online szerencsejátékok piacának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett nemzeti, határokon átnyúló, EU-n belüli és globális kínálattal kapcsolatos F. mivel az online szerencsejátéktevékenységek átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett kínálattal kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem AM\ doc 37/205 PE v03-00

38 információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; biztosított; 77 Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula F preambulumbekezdés F. mivel az online szerencsejátékok piacának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett nemzeti, határokon átnyúló, EU-n belüli és globális kínálattal kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; F. mivel az online szerencsejátékok ágazatának átfogó felügyelete az engedélyezett, illetve nem engedélyezett kínálattal kapcsolatos információk és adatok tekintetében jelenleg nem biztosított; 78 Olga Sehnalová F a preambulumbekezdés (új) Fa. mivel az online szerencsejátékok reklámozási formáit a tagállamok eltérıen vagy egyáltalán nem szabályozzák; Or. cs 79 Jürgen Creutzmann F a preambulumbekezdés (új) PE v /205 AM\ doc

39 Fa. mivel a szerencsejáték-piac magában foglalja mind az online, mind az offline értékesítési csatornákat, amelyeket egységesen kell szabályozni; 80 Wim van de Camp F a preambulumbekezdés (új) Fa. mivel a hagyományos szerencsejátékot valamennyi uniós tagállamban nemzeti szinten szabályozzák, és az nem tartozik e jelentés hatálya alá; Or. it 81 María Irigoyen Pérez F a preambulumbekezdés (új) Fa. mivel a sorsolásos játékok sajátos jellemzıit és fenntartható társadalmi hozzájárulását az uniós szinten összehangolt valamennyi kezdeményezésben el kell ismerni és figyelembe kell venni; Or. es AM\ doc 39/205 PE v03-00

40 82 Olga Sehnalová F b preambulumbekezdés (új) Fb. mivel a plafonértékek megszabása, a nagyobb egyértelmőség, az önkorlátozó eszközök, a megelızési és kezelési programokra vonatkozó tájékoztatás, valamint a megtévesztı reklámokra vonatkozó szabályozás révén bizonyos mértékben megteremthetık a korai beavatkozás feltételei problémás vagy kóros játékszenvedély fennállása esetén; Or. cs 83 Olga Sehnalová F c preambulumbekezdés (új) Fc. mivel a szerencsejátékok súlyosan kedvezıtlen társadalmi jelenségekkel is összefüggésbe hozhatók, melyek hatásainak és költségeinek számszerősítése nehezebb, mint a szerencsejáték-ágazat gazdasági elınyeinek számszerősítése; Or. cs 84 Sirpa Pietikäinen -1 alcím (új) PE v /205 AM\ doc

41 Az online szerencsejáték-ágazat sajátos jellege és a fogyasztóvédelem (A jelentés új elsı fejezetének címe) 85 Sirpa Pietikäinen -1 a bekezdés (új) -1a. elismeri, hogy a szerencsejáték lehetséges negatív társadalmi hatásainak mint a kóros játékszenvedélynek betudhatóan nem minısül szokásos gazdasági tevékenységnek; 86 Sirpa Pietikäinen -1 b bekezdés (új) -1b. hangsúlyozza, hogy az online szerencsejáték sajátos jellegénél fogva az uniós szintő ajánlások és nemzeti jogalkotás során a fı irányadó elvnek az emberi egészségnek és a fogyasztók védelmének kell lennie; AM\ doc 41/205 PE v03-00

42 87 Sirpa Pietikäinen -1 c bekezdés (új) -1c. elismeri, hogy a fogyasztók és az emberi egészség védelmére, valamint a káros hatások megelızésére külön figyelmet kell fordítani; 88 Sirpa Pietikäinen -1 d bekezdés (új) -1d. úgy véli, hogy a játékosok védelmének biztosítására vonatkozó fıbb tényezık között szerepelniük kell a következıknek: a játékosok egyértelmő azonosítására alkalmas mechanizmusok, a csak egy felhasználói fiók használatának biztosítását szolgáló intézkedések, az önként vállalt szerencsejáték-limitek és a tagállami nyilvántartások összekapcsolhatóságán alapuló önkizáró mechanizmusok; 89 Sirpa Pietikäinen -1 e bekezdés (új) PE v /205 AM\ doc

43 -1e. hangsúlyozza, hogy egyfelıl az online szerencsejáték-szolgáltatóknak minden esetben tiszteletben kell tartaniuk a mőködésük helyszínéül szolgáló tagállam nemzeti jogszabályait, másfelıl pedig e tagállamoknak meg kell tartaniuk a jogot arra, hogy a nemzeti jogszabályok végrehajtása és az illegális szolgáltatók piacra lépésének megakadályozása érdekében kiszabják az illegális online szerencsejáték kezelése szempontjából általuk szükségesnek és indokoltnak tartott korlátozásokat; 90 Sirpa Pietikäinen -1 f bekezdés (új) -1f. felkéri a Bizottságot, hogy továbbra is próbáljon olyan uniós szintő intézkedéseket hozni, amelyek révén megvédhetık a kiszolgáltatott fogyasztók, ideértve a szabályozók közötti hivatalos együttmőködést; (Az eredeti jelentéstervezet 11. pontja.) 91 Sirpa Pietikäinen -1 g bekezdés (új) AM\ doc 43/205 PE v03-00

44 - 1g. hangsúlyozza, hogy a szerencsejátékokkal foglalkozó szakértıi csoportnak külön erıfeszítéseket kell tennie a kiskorúakat védelme, valamint annak érdekében, hogy az online szerencsejáték-oldalakhoz való hozzáférésüket a lehetı legnagyobb mértékben korlátozzák; 92 Sirpa Pietikäinen -1 h bekezdés (új) -1h. úgy véli, hogy a kóros játékszenvedély további kutatásokat és adatokat igényel, ezért kéri a tagállamokat, hogy készítsenek további tanulmányokat a szerencsejáték-szenvedély jobb megértése céljából; (Az eredeti jelentéstervezet 12. pontja.) 93 María Irigoyen Pérez 1 bekezdés 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és 1. elismeri, hogy a szubszidiaritás elvével összhangban a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı PE v /205 AM\ doc

45 szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; szervezését és szabályozását, valamint fellépni az illegális szerencsejáték ellen, amennyiben tiszteletben tartják az EU- Szerzıdés alapvetı elveit; Or. es 94 Nora Berra 1 bekezdés 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 1. elismeri, hogy a tagállamoknak a közérdekő célkitőzések követése okán jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 95 Matteo Salvini, Mario Borghezio 1 bekezdés 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 1. elismeri, hogy a tagállamoknak a Szerzıdésekben rögzített elvekkel összhangban jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, intézkedéseket elfogadni az illegális online szerencsejátékok elleni fellépés érdekében, valamint megelızni a szerencsejáték-szenvedély kialakulásának kockázatát, különösen a kiszolgáltatott fogyasztók körében; AM\ doc 45/205 PE v03-00

46 Or. it 96 Ashley Fox 1 bekezdés 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 1. elismeri, hogy a tagállamoknak a szubszidiaritás elvével összhangban jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 97 Ildikó Gáll-Pelcz 1 bekezdés 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; szorgalmaz egy olyan szabályozási elvet, amely szerint valamely szerencsejátékkal foglalkozó társaság csupán abban az esetben tehet ajánlatot a szükséges nemzeti engedélyre az adott tagállamban, ha az más uniós tagállamban nem sért jogszabályokat; PE v /205 AM\ doc

47 98 Sirpa Pietikäinen 1 bekezdés 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 1. elismeri, hogy a tagállamoknak a szubszidiaritás elvével összhangban jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 99 Jürgen Creutzmann 1 bekezdés 1. elismeri, hogy a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 1. elismeri, hogy a szubszidiaritás elve alapján a tagállamoknak jogukban áll meghatározni az online szerencsejátékok kínálatának nemzeti szinten történı szervezését és szabályozását, amennyiben tiszteletben tartják az EU-Szerzıdés alapvetı elveit; 100 Raffaele Baldassarre 1 bekezdés AM\ doc 47/205 PE v03-00