Beszámoló. az Ózdi Művelődési Intézmények évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről. Ózd, június 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló. az Ózdi Művelődési Intézmények évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről. Ózd, június 27."

Átírás

1 Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, június 27. Előterjesztő: Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója

2 1

3 Tartalom BEVEZETÉS 1. AZ ÓMI ÉVI GAZDÁLKODÁSA Bevételek Kiadások Intézményi vagyon változása Foglalkoztatottság alakulása ÓMI műszaki csoport feladatai, tevékenységi köre ÓMI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Rendezvények Kiállítás Képzés Ismeretterjesztés Közösségi szolgáltatás Tábor Származtatott szolgáltatások Művelődő közösségek tevékenysége FAMÍLIA SZOLGÁLAT esküvők, névadók szervezése, lebonyolítása TELEPHELYI MŰVELŐDÉSI HÁZAK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK CIVIL HÁZ, MOZI VÁROSI KÖNYVTÁR ÓZDI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS GYÁRTÖRTÉNETI EMLÉKPARK

4 BEVEZETŐ A július 1-jén Ózd Város Önkormányzata által megalapított Ózdi Művelődési Intézmények mára a város és térsége meghatározó kulturális intézménye. A város és térsége közéleti centruma, az információszerzés fő bázisa, az oktatás hatékony segítője, továbbá a művelődés, a továbbképzés, a rekreáció egyik alapintézménye. Az ágazaton belüli specializált tevékenységek egyediségét megőrizve, ugyanakkor mindenkor azok összhangját keresve a közös gondolkodás, tervezés és kivitelezés jellemzi. Az ÓMI évben 12 telephely/épület üzemeltetési feladatait látta el, ezen belül teljes körűen a közművelődési, könyvtári (és fiókkönyvtári), és múzeumi feladatokat. Feladatkörébe tartozik az Uraj, Susa, Centeri, Szentsimoni és Szennai közösségi házak, valamint a Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény, a Civil Ház és I. félévétől a Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum is. Az ÓMI közös gazdálkodása a humán erőforrások fölötti hatékony felhasználást biztosítja, mindig az ésszerűség, a takarékosság dominanciájával. Az ÓMI mindenkori legfőbb törekvése tervszerű, összehangolt, és minőségi feladatellátás a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség optimalizálásával. 3

5 4

6 1. AZ ÓMI ÉVI GAZDÁLKODÁSA évi költségvetés teljesítésének mutatói 1.1. Intézményi működési bevételek A évre tervezett e Ft-os éves bevétellel szemben e Ft teljesült (119 %). A tervezettől való eltérés oka egy ÓAM családi nap rendezvény volt, mely önmagában e Ft-os bevételt jelentett. (19 %) Színházi eseményekhez (felnőtt, gyermek) kapcsolódó jegybevételből az összbevétel 22 % - képződött. Helyiségbérleti díjakból 31 %, azaz e Ft bevétel keletkezett, melyek számottevően a Civil Házban (3.843 e Ft) és a Városi Művelődési Központban (3.701 e Ft) realizálódtak. Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna telephelyeinken összesen e Ft bevétel teljesült helyiségek bérbeadásából. Könyvtári szolgáltatásokból a bevétel 18 %-a keletkezett, mely a 26 településre kiterjedő szerződés alapján - a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében végzett szolgáltatásokból, valamint a könyvtári beiratkozási díjakból tevődik össze. Két helyen szolgáltatunk a központi intézményben és a fiókkönyvtárban. Egyéb bevételek 10% házasságkötésekhez kapcsolódó szolgáltatások, múzeumi szolgáltatások, eszköz bérbeadás, stb. Több rendezvény térítésmentesen látogatható a könyvtárban, múzeumban, városi művelődési központban is. Ilyenek a kiállítás megnyitók, játszóházi foglalkozások, ismeretterjesztő előadások. A bevételek alakulása továbbra is jelentős mértékben függ a potenciális igénybevevők gazdasági helyzetétől. Az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is befolyásolja bevételeleink teljesítését, hogy piacképes szolgáltatásainkat nem minden esetben kínálhatjuk piaci árakon a térségben kialakult gazdasági nehézségekből fakadóan. 5

7 Működési, célú támogatások átvett pénzek pályázati támogatások Államháztartáson belülről, működési célú támogatások, összesen: e Ft. Két nagyobb összegű pályázati támogatást 700 e Ft és e Ft nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumából Táncházak az Olvasóban c. rendezvénysorozat támogatására 200 e Ft-ot a Nemzeti Kulturális Alaptól kórustalálkozó megrendezésére. A B-A-Z. Megyei kományhivataltól érkezett támogatások a diákmunka és közfoglalkoztatás bérjellegű kifizetéseit tartalmazza. Államháztartáson kívülről, működési célra átvett pénzek, összesesen: 959 e Ft. Az ÓMI Természejáró köre jubiliumi rendezvényére összesen 145 e Ft támogatás érkezett államháztartáson kívülről. (magánszemélyek, vállalkozások, önkormányzati tulajdonú, nem pénzügyi vállalkozásoktól). A gyermeknapi rendezvényünkre 35 e Ft támogatás érkezett vállalkozásoktól, 10 e Ft háztartásoktól. A rejtvényfejtő bajnokság megrendezését vállalkozások támogatták 30 e Ft értékben. Támogatást kapott a cipó napi rendezvény is, 100 e Ft értékben. Támogatást kaptak még: könvtári szolgáltatások, nyári táborok, együtt a rák ellen rendevzvény. Műkdési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 707 e Ft A BAZ Megyei Kormányhivatal részére történő visszafizetés, fel nem használt közfoglalkoztatotti bértámogatás. A szerződésben rögzített létszámkeret 22 fő nem került feltöltésre. Közfoglalkoztatti létszám bekezdésben részletezve ennek okai. Áthúzódó pályázatok áthúzódó beruházási, felújítási feladatok A évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton e Ft-ot nyertünk, ami a e Ft-ot önerővel, összesen e Ft-ot jelent, mely műszaki technikai eszközbeszerzésre fordítható. E pályázatból jelenleg csak egy tétel, 1 db projektor vásárlására került sor. A fennmaradó összegből évben történik a beszerzés. A múzeumi területre vonakozó Kubinyi pályázaton tárgyévben nettó 800 e Ft támogatás érkezett gépszobrok felújítására. A pályázati feladat 2019-ben valósul meg. 6

8 Maradvány A évi maradvány összge e Ft A kiutalatlan intézmény finanszírozás összege e Ft Így a fel nem használt, költségvetésben rendelkezésre bocsátott önkormányzati támogatás összesen: e Ft. Áthúzódó feladat, a már fentiekben jelzett közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, a múzeumi Kubinyi pályázat, valamint a városi szilveszter rendezvény és a béren kívüli juttatások adója. Továbbá a közfoglalkoztatás alszámlán lévő pénzösszeg, mely hónapban levonásra kerül. A maradvány tartalmaz e Ft bérmegtakarítást, melyet szeretnénk felhasználni az ÓMIs dolgozók részére egyszeri bérjuttatás kifizetésére. Kompenzálva ezzel a közalkalmazotti bértábla alapján járó illetményeket. Az itt dolgozó közalkalmazottak közül, a 38 főből 28 fő kap minimálbért illetve garantált bérminimumot Kiadások Rendszeres személyi juttatások a tervezettnek megfelelően kerültek kifizetésre. Intézményünkben túlóra kifizetése az állami ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódott. Dologi kiadások A tervezett és szükséges anyagbeszerzések valósultak meg (tisztítószerek, irodaszerek, karbantartási anyagok, karbantartási szolgáltatások), valamint szakmai programok megvalósítására került sor. A könyvtárban a kötelező, normatíva elszámolás alapú könyvtári dokumentumok beszerzése történt meg. A karbantartási anyagok, tisztítószerek beszerzését a közfoglalkoztatás dologi kiadásai pályázati támogatása segítette. Szállítói tartozások 2 db TÁVHŐ-s számla, összesen e Ft értékben, mely átmeneti financionális nehézségekből adódott. Késedelmi kamat megfizetésére nem került sor Az intézményi vagyon változása Ingatlanok és immateriális javak nem kerültek aktiválásra. Gépek, berendezések esetében e Ft a tárgyévi növekedés. Mérleg szerinti eredmény: e Ft 7

9 1.4. Foglalkoztatottság alakulása Az ÓMI-ban az átlagos statisztikai állományi létszám: 54 fő ebből közalkalmazottak: 38 fő közfoglalkoztatottak: 16 fő Engedélyezett létszám: 42,5 fő Tartósan üres álláshelyek száma: 4 fő (kerekített) Az üres álláshelyek folyamatosan meghirdetésre kerültek a közigallas.hu-n. A szakképzettség hiánya és a bérezéshez érvényben lévő közalkalmazotti bértábla lényegesen megnehezíti a többségében szakmai álláshelyek betöltését. Közalkalmazotti létszámadatok intézményegységenkénti bontásban: Múzeumi létszám: engedélyezett: 12,5 fő betöltött: 10 fő Könyvtári létszám engedélyezett: 9,75 fő betöltött: 9,75 fő (fiókkönyvtári létszámmal együtt) Művelődési Központ: engedélyezett: 16,75 betöltött: 14,5 Civil Ház létszáma: engedélyezet és betöltött: 3,5 fő Közfoglalkozatás keretében az átlagos statisztikai állományi létszám: 16 fő foglalkoztatási helyszínek: Városi Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Civil Ház, Árpád Vezér út Fiók Könyvtár, Ózdi Muzeális Gyűjtemény Munkakörök: portás, takarító, karbantartó, adminisztrátor, általános irodai alkalmazott. A feladatellátás 8 órás foglalkoztatásban valósult meg. 8

10 2018. évben közfoglalkoztatásra két hatósági szerződést kötöttünk. A hatósági szerződésben biztosított létszám 22 fő volt, melyet évben nem tudtunk feltölteni a regisztrált munkanélküliek közül. Az adott munkakörhöz nem volt megfelelő a végzettség vagy a munkatapasztalat, vagy a munkavállaló a nagyon alacsony közfoglalkoztatotti bérért nem tudta elvállalni a munkát. A közfoglalkoztatotti bér a gyakorlatban is feszültséget jelent, amikor két ember, egy közalkalmazott és egy közfoglalkoztatott végzi ugyanazt a munkát két nagyon különböző bérért ÓMI műszaki csoport feladatai, tevékenysége Az intézményekben zajló programok technikai, műszaki hátterének biztosítása, a rendezvények teljes körű kiszolgálása. A városban és a térségben megrendezésre kerülő programok, rendezvények műszaki kiszolgálása, szervezési, technikai tanácsadás. Az intézmények alapvető működési feltételeinek biztosítása. A pénzügyi lehetőségeknek megfelelően a működés feltételeinek további fejlesztése, eszközbeszerzések, felújítások, karbantartások utáni üzembe helyezések koordinálása. A korábbi évekhez képest az egyes rendezvények műszaki hátterének biztosítása mellett már a különböző technikai, műszaki adottságú épületek folyamatos üzemben tartása is jelentős munkát igényel a műszaki csoporttól. A folyamatos karbantartás és rendeltetésszerű használat ellenére az elhasználódás miatti eszközök és berendezések szakszerű cseréje szintén többlet feladatként jelenik meg a csoport tevékenységei között. A minden évben ismétlődő programok mellett a fent említett időszakban új rendszerű és típusú rendezvények is bővítették a feladatok körét, főként a civil szervezetek részéről. Az ÓMI szervezésében lebonyolított rendezvényeken kívül a város több helyszínén és a kistérségben összesen 246 rendezvényen segítette eszközökkel és szaktudással a műszaki csoport az eredményes munkát. Ezen kívül 1829 alkalommal használták az ÓMI-ban működő csoportok a beépített infrastruktúrát a próbákon, illetve 92 képzési alkalom során segítettük a közösségek fejlődését. Az elmúlt év során számtalan alkalommal kértek szakmai segítséget, tanácsot a civil szervezetek, közoktatási intézmények. Az alapvető működési feltételek biztosítása a rendezvények közötti szünetekben zajlik. Ez magában foglalja az általános karbantartási munkálatokat, a meghibásodott eszközök javítását, cseréjét, a fejlesztések során beszerzett eszközök installálását, tesztelését, összehangolását a meglévő rendszerekhez, a meglévő rendszerek, eszközök működésének optimalizálását. Ennek leglátványosabb része a színházterem nézőtéri csillárainak izzócseréje és tisztítása az őszi évadnyitás kezdetén. 9

11 A működés költségvonzatának szemléltetése érdekében néhány technikai adat: színháztermi csillárok, falikarok izzó száma: 156 db 1,72 kw (11W LED izzó) JELENTŐS ENERGIA MEGTAKARÍTÁS - KORÁBBAN 6,5 kw! színházi reflektorok: 89 kw (hagyományos halogén és LED hatásvilágítás) földszinti közönségforgalmi csillárok izzó száma: 81 db 3,4 kw (42W energiatakarékos halogén izzó) A működési költségek csökkentése érdekében hozott határozatok továbbra is érvényben vannak (általános nyitvatartási időben a világítás részleges működtetése, a technikai hátteret igénylő színpadi próbák számának csökkentése, a használaton kívüli terek fűtésének minimalizálása), de a TMK beszerzések, fejlesztések során is - a pénzügyi keretekhez mérten - energiatakarékos eszközök vásárlását szorgalmazzuk. A színháztermi csillárokban a fejlesztéseknek köszönhetően már az úgynevezett filament LED (retró hatású) izzókat használjuk az energia megtakarítás érdekében. A közönségforgalmi területeken is folyamatosan cseréljük a halogén izzókat LED-es izzókra a pénzügyi lehetőségek szerint. A közönségtől elzárt területeken kompaktizzók, fénycsöves világítás használata, LED-es színpadi munkafény alkalmazása továbbra is elsőrendű feladat. Az elmúlt év során jelentős beruházással újabb LED fényforrások kerültek beszerzésre, amelyek túlnyomórészt a külső helyszíneken kerülnek felhasználásra. A megfelelő műszaki minőségű és dizájnú LED fényforrások ára nagyon magas, viszont az energia megtakarításon kívül a használhatósága is további eszközök beszerzését indokolja. A rendelkezésre álló forrásokból számítástechnikai és vetítéstechnikai fejlesztés is megvalósult az adott időszakban egy újabb minőségi laptop és 6000 lumenes projektor beszerzésével, ami a rendezvények műszaki biztonságát és látványát javítja. Nagyon sok fejlesztés szinte észrevehetetlen, csak minőségi és üzembiztonsági fejlődést eredményezett. Az intézményen belül a TMK irányításával folytatódott a közcélú foglalkoztatás. Az adott időszakban kisebb felújítások, fejlesztések zajlottak. Például nem látványos feladat, viszont elengedhetetlen és jelentős fizikai munkával járt, hogy a meglévő tároló helyiségek tárolási rendjének módosításával többlet helyet nyerjünk a felhasznált eszközök elhelyezésére. Tovább folytatódott az intézményhez tartozó épületek állagmegóvása, tisztasági festése. Ezen kívül a közfoglalkozottak segítik az általános karbantartási feladatok ellátását, a rendezvények előkészítését, lebonyolítását is a teljes intézmény vonatkozásában. A raktározás további bővítése, fejlesztése is a munkakörükbe tartozott az Olvasóban és a Városi Könyvtárban. Ezek csak a nagyobb volumenű tevékenységek, ezen kívül számos kisebb eszközbővítés, fejlesztés történt pályázati forrásból vagy a működési költség terhére. 10

12 2. ÓMI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG Az ÓMI Városi Művelődési Központ, más néven Olvasó, Ózd város kötelező közművelődési feladatait látja el januárjától immár a Minősített Közművelődési Intézmény címet is viselve feladatait az alábbi tevékenységi körökbe szervezve látja el: Rendezvények szervezése, ismeretterjesztés, képzés, kiállítás rendezése, közösségi szolgáltatás és információs tevékenység, művelődő közösségek tevékenysége, táborok szervezése, illetve származtatott szolgáltatások. Természetesen e felsorolás sem képes teljes egészében lefedni tevékenységünket, hiszen összetettségből, sokszínűségéből adódóan az jóval túlmutat az alapfeladatok ellátásán. Az oktatási intézményekkel, a civil szervezetekkel és valamennyi külső-, illetve belső partnerünkkel ápolt szoros kapcsolatunk révén intézményegységeinkben is folytatódik a nevelés, az értékek felmutatása, felkaroljuk a helyi kulturális kezdeményezéseket, támogatjuk a civil elképzeléseket, helyet és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a helyi értékeknek, fontos szerepet játszik munkánkban a tehetséggondozás, a tudás fejlesztése, az információs technológiák népszerűsítése Rendezvények Rendezvényeink a kultúra értékeit bemutató, azok megismerését célzó, illetve szórakoztató jellegű, szervezett programok. Műsoros rendezvényeink, művészeti eseményeink közül kiemelkedik felnőtt, illetve gyermekszínházi sorozatunk. A felnőtteknek szóló darabok kiválasztásánál, részben szakítva az elmúlt évek hagyományával, a szórakoztató darabok mellett 2018-ban ismét próbát tettünk intellektuálisabb jellegű színdarabok visszacsempészésére a közönség ízlésébe. Március hónapban Robert James Waller regénye alapján Novák Eszter rendezésében került bemutatásra: A szív hídja c. előadás, Udvaros Dorottya és Chován József főszereplésével. Novemberben pedig Hernádi Judit és Kern András látogatott el hozzánk a Valló Péter rendezte Valódi hamisítvány című darabbal ban immár harmadszor járt nálunk Vadkerti Imre a Kormorán énekese, aki a Magyar Kultúra Napja alkalmából Zsapka Attilával és Sipos Dáviddal kiegészülve, az Akusztikus Trió elnevezésű együttesükkel szórakoztatta a közönséget. A felnőtt előadások sorát gazdagította az ÓMI Zenés Színház Mágnás Miska című előadása, mely igazi közönségsikerként négyszer is bemutatásra került az Olvasóban. A hagyományokat követve az elmúlt év során is folytatódott az Olvasó óvodások és kisiskolások számára szervezett, bérletes színházi programsorozata, melynek keretében ismét 4 előadással vártuk a gyerekeket. Ezúttal zenés mesejátékok és népmesék közül válogathattak az érdeklődők. Márciusban a Magyar Nemzeti és Ifjúsági Színház Turay Ida Színháza vitte színre a négy évszak című orosz népmesét, majd áprilisban a Szabad Ötletek Színházának Három Szegény Szabólegény című zenés mesejátékával vártuk a gyerekeket. 11

13 Októberben ismét a Nektár Színház járt nálunk a Mátyás Király mézbora című korhű középkori zenével és tánccal kísért mesejátékával, valamint a Szabad Ötletek Színháza szórakoztatta a gyerekeket a Hercules c. zenés mesejátékával. Az eladott bérletek és szólójegyek száma a napi két előadás során az idén is közel ezer darab volt. Ez a tíz évvel ezelőtti statisztikákhoz viszonyítva több, mint 50%-os csökkenés, viszont az utóbbi egy-két évben kis mértékben ugyan, de ismét növekedni látszik az oktatási intézmények érdeklődése a program iránt. Szeptemberben a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódóan Őszköszöntő családi Napot szerveztünk az Olvasóban ahol a számos kézműves foglalkozás és gyermekjáték mellett Varga Feri és Balássy Betty szórakoztatta a közönséget. A fiatalok körében közkedvelt Dumaszínházi sorozatunk, mely 2010 óta töretlen népszerűségnek örvend, a 2018-as év során is számos népszerű standup-ost állított az ózdi színpadra. Fellépőink között volt: Dombóvári István, Kiss Ádám, Benk Dénes, Bödőcs Tibor, valamint Aranyosi Péter. Városunkban nagy hagyományai vannak a néptáncnak, melynek népszerűségét a csoportok egyre növekvő taglétszáma is jelzi. Népművészeti rendezvényeink közül kiemelkedik a ban immár ötödik alkalommal megrendezett Adorján Lajos Néptánctalálkozó, melyen az Ózdi Néptánc Egyesület, a Szabad Szombat Táncegyüttes, a Szarkaláb Néptáncegyüttes és a Vadszilvák Gyermek Néptánccsoport mellett fellépett az arlói Csillagfürt Néptánccsoport, a Domaházi Hagyományőrző Egyesület, a Velezd Néptáncegyüttes és a Kisszinvavölgyi Néptáncműhely. Az élőzenét ismét a Garaboly Együttes szolgáltatta. A tavalyi év során is folytatódott táncházi sorozatunk, mely óta kerül megrendezésre ban 10 alkalommal rendeztünk ilyen programot, melyek közül kiemelkedik az immár hagyományteremtő márciusi Viseletek bálja, valamint a Városi Majálissal egybekötött Májusfaállítás. Intézményünk minden évben csatlakozik az országosan is megrendezésre kerülő Magyar Kultúra Napja, valamint a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programsorozatokhoz is. Ennek kertében kerül átadásra, az ÓMI saját alapítású díja a Művelődésért Kitüntető Díj is, melyet 2018-ban kulturális aktivitás kategóriában Lukácsy Lászlóné, az Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör vezetője, mecenatúra, kultúrapártolás kategóriában pedig Palotai István és Palotai Ádám rendezvényfotósok vehették át. 12

14 A tavalyi év során immár harmadik alkalommal került megrendezésre városunkban a Hétvölgy Fesztivál. A szabadtéri programoknak az ÓMI Gyártörténeti Emlékparkja adott otthont. Sztárfellépőink voltak: a BOHEMIAN BETYARS, valamint a WELLHELLO, a helyi együttesek közül pedig ismét velünk volt a THE COLORS, valamint a NAGYANYÁM BLUES-A. A tavalyi év során a fesztivál programjainak sorát erősítette a MH KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG toborzója, zárásként pedig a Városi Gyereknap. A Fesztivál hete alatt az érdeklődők részt vehettek immár második alkalommal, a Szerethető tudomány című ismeretterjesztő előadásain is. A tavalyi év során is megrendezésre kerültek a hagyományos értelemben vett népünnepélyek is, mint Március 15., Május 1., Augusztus 20., vagy Október 23. A 2018-as Szent István-napon a helyi együttesek és néptánccsoportok mellett fellépett DELHUSA GJON és HEVESI TAMÁS is, majd az ünnepet hagyományos módon tűzijáték zárta. Ugyancsak, mint a közösségi rendezvényeket, igyekszünk kiszolgálni az egyes településrészi napokat is, mind technikailag, mind rendezvényszervezés tekintetében. 13

15 A sikeres rendezvények mellett azonban vannak olyan műfajok is, melyeket sokkal nehezebb életben tartani városunkban. Több mint 17 éve rendezzük meg Filharmónia előadássorozatunkat a Miskolci Szimfonikusok közreműködésével, sajnos egyre csökkenő gyermeklétszám mellett. Az ÓMI második alkalommal csatlakozott a Házhoz megy a zenede programsorozatához, melynek témája a XX. század könnyűzenéjének fejlődése volt. 14

16 Az alábbi táblázatokkal, diagramokkal rendezvényeink sokszínűségét, nagyszámú látogatottságát szeretnénk illusztrálni: RENDEZVÉNYEK/ ESEMÉNYEK Művészeti események alkalmak száma összesen látogatók/nézők száma összesen Előadó-művészeti és egyéb művészeti rendezvények Film- és videofilm vetítés Népművészeti rendezvények Művészeti események összesen Szórakoztató rendezvények Előadó-művészeti és műsoros rendezvények Táncos rendezvények Szórakoztató rendezvények összesen Közösségi rendezvények Társadalmi rendezvény, ünnep Játszóház, kézműves foglalkozás Kézműves és egyéb vásár, bemutató Közösségi rendezvények összesen Kiállítások Képző- és iparművészeti Fotó Helytörténeti Egyéb Kiállítások összesen Rendezvények összesen A közösségi rendezvényekből népünnepélyek, falunapok keretében megvalósuló A közösségi rendezvényekből fesztiválok keretében megvalósuló

17 A fenti táblázat, illetve diagram alapján az ÓMI VMK rendezvényeinek összlátogatói száma a 2018-as évben fő volt. Ez az adat kizárólag a saját szervezésben megvalósult programokra vonatkozik melyhez hozzáadva a származtatott alapszolgáltatásokat, illetve a külső szervek tevékenységét, a látogatók száma eléri a főt Kiállítás A 2018-as év folyamán összesen 40 kiállítás valósult meg az ÓMI szervezésében, melyeknek összlátogatói létszáma közel 18 ezer fő volt. Ismét nyitva állt látogatóink előtt az Olvasó történetét bemutató állandó kiállításunk, s nagy népszerűségnek örvendett a évi Magyar Kultúra Napja alkalmából felfrissített VI. ÓMI- KÉPTÁR Folyosótárlat, amely ismét egy éven át volt megtekinthető az Olvasó ruhatárában. Képző- és iparművészeti témakörben 11, helytörténeti vonatkozásban pedig 2 kiállítást rendeztünk. Emellett 15 fotókiállítás és 6 egyéb kategóriájú is várta az érdeklődőket, átlag 4-6 hét időtartamban. A Kultúrházak Éjjel-Nappal országos programsorozathoz kapcsolódóan nyílt meg tavaly tavasszal az Egy évtized plakátokon plakátok az Olvasó elmúlt 10 évéből c. kiállítás, illetve a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézménye képzőművészeti szakkörének kiállítása is. Márciusban Apátfalvi emlék címmel nyílt kiállítás Takács Barna és Apostol Nikolett keménycserép magángyűjteményéből, áprilisban pedig ásvány- és kőzetbemutató kiállítással vártuk az érdeklődőket. 16

18 A 85 éves a szervezett természetjárás Ózdon programhoz kapcsolódóan áprilisban Mindenünk a természet címmel nyílt fotókiállítás Molnár Mihály, Pintér István, Mészáros Barnabás és Szabó Béla természetbarát fotósok képeiből. A Hétvölgy Fesztivál zárónapjaként megrendezett Városi Gyermeknapon hajdanvolt játékainkból rendezett babakiállításra vártuk a gyerekeket az Olvasó Protokoll Termébe. Immár hagyományosnak mondható, hogy az ÓMI minden évben otthont ad az Ózdi Örökségvédő Festőtábor munkáinak, melynek 2018-as témája Égerszög volt. Az elkészült alkotásokat ismét a Városház téren kialakított ART-PLACC-on tekinthette meg a közönség. A nyár folyamán sem maradtak üresen az Olvasó kiállítótermei, hiszen júniusban Demeter Pál Monochróm világ című kiállítása várta az érdeklődőket. Az őszi szezont szeptemberben Békés Géza ikonkiállítása nyitotta, majd a VII. Felvidéki Magyar Kórustalálkozóhoz kapcsolódóan, az Ózdi Városi Vegyeskar 120 évének emlékeiből rendeztek kiállítást A dalárdától a vegyeskarig címmel. Októberben a III. Ózdi Mellrákellenes rendezvény részeként nyílt képzőművészeti kiállítás Önkifejezés címmel az Olvasóban. Ugyancsak ebben a hónapban az NKA Közművelődés Kollégiumának programja keretében a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára amatőr csoportjai látogattak el városunkba és rendeztek kiállítást a Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely és a Foltos Pille Kör munkáiból. November hónapban Révay György hozta el hozzánk magángyűjteményét a Nagykőrösi Művésztábor alkotásaiból. December hónapban több kiállítás is a gyerekeket szólította meg. A Testünk a csoda interaktív kiállítást a Gyerekesély iroda jóvoltából tekinthették meg az Olvasóba látogató iskolás csoportok, Mikulás után pedig Kockafeszt LEGO kiállítással vártuk a gyerekeket. A 2018-as év során is számos szabadtéri rendezvényre kerültek ki az Olvasó tablókiállításai, többek között a Múlt-jelen-jövő ózdi gyártörténet, az Emlékképek Ózd rocktörténetéből, valamint a Legendás cigányzenészek sorozatok. 17

19 2.3. Képzés Az Ózdi Művelődési Intézmények 2012 óta tagja az emagyarország programnak, mely a as évtől Digitális Jólét programként működik tovább. Ennek keretében IKT eszközök (laptop, tablet, okos telefon) segítségével szemléletformáló, ismeretterjesztő képzések kerültek lebonyolításra 65 év feletti idősek számára. Mindemellett a DJP pontunkra látogatók segítséget kaphatnak többek között online ügyintézéssel, álláskereséssel kapcsolatban, Kattints rá nagyi klubunkban pedig a tanfolyamon korábban részt vett időseknek biztosítunk ingyenes számítógépes gyakorlási lehetőséget Ismeretterjesztés Az ismeretterjesztés a különböző tudományágak, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit tárja az érdeklődők elé közérthető, érdeklődést felkeltő módon. Nagy jelentősége van a felnőttek tanulásában, művelődésében. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, s közéjük tartoznak a különböző konferenciák, megbeszélések is ban 64 tudományos, ismeretterjesztő előadáson, mintegy fő vett részt, illetve mintegy 28 konferencián, tanácskozáson körülbelül fő. Ez összesen 92 alkalmat és 5598 fő érdeklődőt jelentett. Március hónapban Csernus Imre, valamint Pál Ferenc is tartottak ismeretterjesztő előadásokat az Olvasóban. 18

20 2018-ban is folytatódott a nagy érdeklődéssel kísért Ózdi Szabadegyetem elnevezésű sorozatunk, melynek VI. évfolyama során előadást tartott az Olvasóban Dr. Csorba László történész, Bayer Zsolt újságíró, Dr. Boros Imre közgazdász, Bogár László közgazdász, Knoll Gyula ny. repülőezredes- vadászpilóta, Kriston Endre szerkesztő- újságíró, Földi László titkosszolgálati szakértő, Dr. Istvanovszki László ny. rendőrezredes, Szalontai László biztonságpolitikai szakértő, olyan témákban, mint: Az es forradalom és szabadságharc nagy alakjainak szerelmi élete, Élő háttérkép Ózdon, Vadászgéppel az UFO-k nyomában, Terrorveszély Európában. Ebben az évben is folytatódott a Sport és média c. sorozat, melyre olyan nagy nevek látogattak el, mint Dr. Csisztu Zsuzsa műsorvezető, Szőnyi Ferenc futó, Fekete József súlyemelő edző, Agyagási Ákos futó és Vincze Ottó labdarúgó. A Lajos Árpád Honismereti Kör 2018-as A hely, ahol élünk előadássorozat keretén belül februárban Döbör Istvánné a 2018-as év jeles évfordulóiról tartott nyitó előadást. Márciusban a Honismeret Napját ünnepelték, ahol Bél Mátyás életét és munkásságát ismerhették meg az érdeklődők, továbbá megtörtént a 39. honismereti pályázat kiírása is. Novemberben az előző évi nyertes pályamunkák anyagából válogattak az érdeklődők részére 2.5. Közösségi szolgáltatás (információs tevékenység, nem programszerűen szervezett tevékenységek) Információs tevékenység: Az információs tevékenység a közönség, a látogatók és az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása és elemzése. E tevékenység keretében tárgyév folyamán több mint 100 elektronikus hírlevelet küldtünk ki, összesen példányban partneri címlistánkra. Szórólap, meghívó és plakát 121 alkalommal, példányban készült. 19

21 Az intézményünk által végzett információgyűjtés, feldolgozás, közreadás során a fenti, hagyományos értelemben vett marketing tevékenység mellett folyamatos a: nyomtatott és online sajtómegjelenések kezelése, szakmai, közművelődési publikációk gyűjtése, közös információs hálózati rendszer működtetése, kapcsolattartás a sajtóval sajtóközlemények írása, narrátori feladatok ellátása, partneri elektronikus és postai címlista bővítése, karbantartása. Nem programszerűen szervezett tevékenységek A nem programszerűen szervezett tevékenységek az intézmény valamennyi látogatója által nyitvatartási időben az erre a célra kijelölt terekben igénybe vehető kiegészítő jellegű szolgáltatások. A KulcsPont információs szolgáltató térben működik hírlap és kiadványolvasó részlegünk. Az ÓMI tagja az országos Digitális Jóléti Program hálózatnak is. Hivatalos pontként munkatársaink segítséget nyújtanak az elektronikus közszolgáltatások használatában, fejlesztik az igénybevevők IKT kompetenciáit, intézik az Erzsébet programmal kapcsolatos ügyintézést. Kisebb jelentőségű, a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó az internet hozzáférés biztosítása, illetve az épületben ingyenes WIFI hozzáférési lehetőség van. Ugyancsak a Kulcs Pontban működik önkéntes pontunk is. Intézményünk január 21. óta hivatalosan is önkénteseket fogadó szervezet (önkéntes nyilvántartási szám: 4697). Jelenleg 52 fő regisztrált önkéntesünk van, akik az ÓMI Városi Művelődési Központban, a Városi Könyvtárban és az Ózdi Muzeális Gyűjteményben 17 végezhető tevékenység közül választhatnak. Rendszeresen fogadunk továbbá közösségi szolgálatos tanulókat és szakmai gyakorlatra érkező hallgatókat intézményegységeinknél Tábor Az egyhetes Ózdi Örökségvédő Festőtábor már több, mint 16 éve karolja fel Ózd város amatőr festőit, alkotóit. Évente átlagosan fő részvételével valósul meg a program, amely célul tűzte ki a város és a szűkebb térség épített és társadalmi örökségének képi megjelenítését nyarán került megrendezésre a XV. Ózdi Örökségvédő Festőtábor, melynek idei témája Égerszög volt. Az alkotásokból készül kiállítást a már hagyományosnak mondható ART- PLACC során tekinthette meg a közönség Származtatott alapszolgáltatások 20

22 A származtatott alapszolgáltatások olyan, az intézmény által végzett szolgáltatások, melyek nem közművelődési alapfeladatok, azonban alapszolgáltatást jelentenek a közművelődési szolgáltatást igénybe nem vevők számára is. A 2018-as év során 218 alkalommal történt az ÓMI részéről technikai eszköz-bérbeadás, melyekhez sok esetben technikus kolléga segítségét is igénybe vették. Ezen rendezvények látogatói létszáma közel fő volt. 42 alkalommal (többek között falunapok, településrészi napok) végeztünk rendezvényszervezést származtatott alapszolgáltatásként, mely programok összlátogatói létszáma közel fő volt. A Kulcs Pont információs szolgáltató térben internet-használati lehetőséggel és nyomdatechnikai szoláltatásokkal is a látogatók rendelkezésére állunk. Az épületben egy italautomata működik Művelődő közösségek tevékenysége A.M.E. Kultúrhíd Egyesület Az AME Kultúrhíd Egyesület 2009-ben alakult, vezetője Kaprinay Tibor táncművész. Megalakulásuk óta céljuk, hogy Ózdon és környékén elérhetővé váljanak olyan foglalkozások, képzések, melyek iskolán belüli megvalósulása nem mindig, vagy egyáltalán nem megoldott. Fontos feladatuk a tehetséges gyermekek iskolán kívüli, speciális módszerrel történő fejlesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása, korrepetálása, a tanulási nehézséggel küzdő diákok sikerélményhez juttatása az alkotáson, táncon keresztül. 21

23 A foglalkozások döntő többsége nem az iskolai tantárgyak köré épül, hanem a gyerekek készségét, érdeklődési területeit veszi figyelembe. Kézműves foglalkozásaik során a rajz, a festészet, az agyagozás a tehetséggondozás fő iránya. Másfél évtizedes szünet után Kaprinay Tibor, táncművész indította újra a balett oktatást Ózdon. Csoportjai immár 12 éve maximális létszámmal, folyamatosan működnek. Rendszeres fellépői a városi ünnepségeknek, iskolai rendezvényeknek (Majális, Ózdi Napok, Szent István-napi ünnepség, Karácsonyi ünnepségek, Városrészi napok), de az ÓMI Zenés Színház több, egész estés produkciójában is felléptek már táncosaik. Nyaranta több egyhetes alkotótábort is szerveznek, ahol a programok a képzőművészeti tevékenységek, valamint a tánc mellett lovaglással, kirándulással, strandolással egészülnek ki. A balett csoport koreográfiái Kínai tánc Virágkeringő Orosz tánc Lehet számtalan hely Kis hattyú tánca (A hattyúk tavából) Ave Maria Lambada Tűztánc Spanyol tánc A tél tánca Ősz Tattou Diótörő A balett csoport évi fellépései: Augusztus 20.: Szent István Nap December 18.: Ózd, Olvasó Csillagszóró Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör Az ÓMI Aranygyűszű Díszítőművészeti Köre a magyar népi hímzéskultúra hagyományait őrző, fejlesztő csoport. A közösség tagjai szépkorú, nyugdíjas hölgyek, létszámuk 10 fő, vezetőjük Lukácsy Lászlóné. Munkáik őrzik tájegységünk, valamint az egész magyarság néprajzi motívumkincsét, forma- és színvilágát, a gömöri vert csipke emlékét. Hímzéseik, pályamunkáik egyedi tervezésűek. Rendszeresen részt vesznek kézműves pályázatokon, munkásságukat országos viszonylatban is elismerik ban, 2014-ben és 2015-ben a Magyar Kézművesség című pályázatra beküldött alkotásaikat beválogatták az országos kiállítások anyagába, így 2013-ban a Hagyományok Házában, 2014-ben a Duna Palotában, 2015-ben pedig a Néprajzi Múzeumban voltak megtekinthetőek munkáik. Városunk polgármestere 2015 júliusában elismerő oklevéllel jutalmazta a csoport tevékenységét. 22

24 A csoport évi bemutatkozásai: Január 22.: Lukácsy Lászlóné az ÓMI Művelődésért díját kapja kulturális aktivitás kategóriában Augusztus 7.: XVII. Magyar Kézművesség országos kiállítás, Budapest December: Lukácsy Lászlóné Népi tárgyalkotó iparművész címet kap. Bélyeggyűjtők Klubja Hazánkban a bélyeggyűjtésnek körülbelül húszezer művelője van. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének helyi, számú Béke Telepi Bélyeggyűjtő Köre 1957-ben alakult. Teljes létszáma 39 fő. A kör legfőbb feladatának a MABÉOSZ által megjelentetett, forgalmazott magyar és külföldi bélyegújdonságok megvásárlását, a cserefüzet kezelését, továbbítását tekinti. Foglalkozásaikat minden hónap első és utolsó csütörtökén tartják az Olvasóban. Erica C. Dance School and Company Az Erica C. Dance School Ózdi Tagiskolája már 19 éve működik nagy sikerrel a Városi Művelődési Központ csoportjaként. Az Ózdi Tagiskolája vezetője: Zsámbokiné Vadas Szilvia. A tánciskolában kezdő, haladó és company kategóriában tanulhatnak a fiatalok. A foglalkozásokon többféle táncstílus tanulható: hip-hop, funky, jumping, street-jazz, armystyle, soulpower. Heti kétszer egy órában történik az oktatás. Az órákon elsősorban hip-hop képzés folyik, de a táncosok belekóstolhatnak az előzőekben már felsorolt táncstílusokba is. Minden év februárjában Nyíltnapot tartanak, a tanév befejeztével pedig nyilvános évzárót. Rendszeres résztvevői a városi ünnepségeknek, rendezvényeknek. Az országban kivívott tekintélyük miatt egyre több helyre hívják szerepelni őket. Bemutatóikkal, lendületes, fiatalos modern zenére komponált táncukkal fergeteges hangulatot teremtenek a rendezvényeken. A Magyar Bajnokság, illetve az Európa Bajnokság különböző kategóriáiban rendkívül eredményesen szerepeltek, szerepelnek. Az Erica C. Dance School Ózdi Tagiskolája eddig összesen 4 aranyérmet szerzett Európa Bajnokságokon, ezüstérmesek pedig 3 alkalommal lettek. Lajos Árpád Honismereti Kör A Lajos Árpád Honismereti Kör 1962-ben alakult. A kör az elmúlt évtizedekben nagyon jelentős munkát végzett Ózd városban és a környéken. A városról, településrészeiről illetve a volt kohászatról szóló könyvek, tanulmányok mellett értékes kutatómunkát végeztek az egykori kistérségben, a mai ózdi járásban. Természetesen a legtöbb gyűjtésből dolgozatok is születtek. A tagok között található aktív és nyugalmazott pedagógus, mérnök, építész, s volt kohászati dolgozó is. Immár 35 éve minden esztendőben kiírják Ózd Város Önkormányzatával közösen az Ózdi Honismereti Pályázatot, s a művelődési ház kiadja a Lakóhelyünk Ózd c. évkönyvet. Pályázataik eljutnak a megyei Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatra és az országos honismereti pályázatra is. A kör rendszeresen szervez programokat a tagok és a szélesebb 23

25 közönség számára, ilyen például a 2005-ben indult A hely, ahol élünk honismereti előadássorozat is as programjaik: Február: Döbör Istvánné nyitó előadása a 2018-as év jeles évfordulóiról Március: a Honismeret Napjának megünneplése, előadás Bél Mátyás életéről és munkásságáról Március: a 39. honismereti pályázat kiírás Szeptember: szakmai tanulmányút Ózd Putnok Kelemér Gömörszőlős Tornaalja Hanva - Ózd November 21.: a XLV. Istvánffy Honismereti Gyűjtőpályázat eredményhirdetése Miskolcon a II. Rákóczy Ferenc Megyei Könyvárban., ahol 3 helyezést értek el + Vass Tibor és Oláh Zsolt Béla a Megyei Honismereti Szövetség dicsérő oklevelét kapták November: az előző évi nyertes pályamunkák anyagából válogattak az érdeklődők részére. ÓMI Modellező Kör Ózdon nagy hagyományai vannak a modellezésnek. Szervezett formában az MHSZ égisze alatt a hatvanas évek elejétől működik. A szakkör 1991-ben került a művelődési központ csoportjai közé. Vezetőjük Számadó István, tagjaik száma jelenleg 15 fő. A tagok a saját készítésű hajókkal, autókkal, repülőkkel versenyeznek. A korábbi években sorra nyerték a magyar bajnoki címeket ben a csehországi világbajnokságon 4 fős csapatuk képviselte Magyarországot, s bronzérmet hoztak haza ben Bolyky Zsolt szerepelt világbajnokságon, ahol 7. helyezést szerzett. Minden évben a bajnoki futamok közül egyet a kör rendez, az utóbbi öt évben az Arlói-tavon, ugyanakkor anyagi korlátaik miatt nem tudnak valamennyi futamon versenyezni, ami hátrányt jelent a tehetősebb klubokkal szemben. Saját készítésű modelljeikkel rendszeres közreműködői a városi ünnepségeknek. Mindig nagy sikert aratnak az élethű hajókkal, kisautókkal. A modelleket az érdeklődők is kipróbálhatják, vezethetik. A városi ünnepségek mellett a kör tagjai több alkalommal tesznek eleget iskolai, óvodai meghívásoknak is a gyerekek legnagyobb örömére. A 2018-as évben a Magyar Bajnokság végeredményei az alábbi ózdi helyezésekkel zárultak: Hajómodellezés: F2-A kategória Kovács Gábor összesített 9. hely (Nyírjes Kupa Balassagyarmat: 4. hely; Vörösmarty Kupa Tiszaújváros: 7. hely; Ózd Kupa Ózd, Csónakázó tó: 3. hely) F2-C kategória Számadó István összesített 6. hely (Nyírjes Kupa Balassagyarmat: 4. hely, Vörösmarty Kupa Tiszaújváros: 3. hely; Ózd Kupa Ózd, Csónakázó tó 2. hely) F4-A kategória Kurdi Csaba összesített 28. hely (Versitz Kupa Csepel 9. hely) F4-A kategória Pálfy Gyula összesített 37. hely (Ózd Kupa Ózd, Csónakázó tó: 7. hely) F-DS kategória gőzhajók Kelemen Tibor összesített 7. hely (Vörösmarty Kupa Tiszaújváros: 4. hely, Ózd Kupa Ózd, Csónakázó.- tó: 3. hely nemzetközi nyílt verseny Gyomaendrőd: 1. hely) 24

26 ÓMI Zenés Színház Tehetséges fiatalokkal és felnőttekkel több éve mutatnak be magas színvonalú színpadi produkciókat Ózdon és a térség településein. Repertoárjuk színes, nagy sikerű musical estek, nemzeti ünnepi műsorok, irodalmi előadások, egész estés zenés darabok köthetők nevükhöz. Fellépéseket vállalnak különböző rendezvényeken (városi, településrészi napok, falunapok, fesztiválok). Könnyűzenei előadásaikat színpadi mozgással, tánckarral teszik színesebbé, ezért is kedvelt és keresett fellépői az intézményi báloknak, ünnepségeknek, majálisoknak. Az együttes ÓMI Zenés Színház néven, a művelődési intézmény keretei között, annak művészeti csoportjaként működik 2007-től. Nagyon sok tehetséges ózdi fiatal van, akik amatőrként, ösztönösen jól birtokolják a színpadot. Ebben a társulatban szakemberek segítségével módjuk van rá, hogy megtanulják a szakma alapjait. Azt a nemes célt, hogy Ózd és térsége tehetséges fiataljai a színpadon is bebizonyíthassák: képesek művészi élményt nyújtó teljesítményre megfelelő szakmai irányítással, már elérték. Megkerülhetetlen szereplői Ózd kulturális életének. A csoport január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért címet nyerte el, november 5-én a Príma Díj Közönségdíját ítélték a csoportnak, míg január 22-én a Művelődésért Díjat vehették át as szerepléseik: Január 14.: Mágnás Miska c. nagyoperett Március 14.: Nemzetiszín pántlikák 3 előadás Március 15-i ünnepi műsor Június 23.: Mágnás Miska c. nagyoperett Október 23-i ünnepi műsor December: fellépés a Városház téren megrendezett adventi műsorban. Ózdi Néptánc Egyesület 1947-ben alakult meg az Ózdi Kohász Táncegyüttes Adorján Lajos néptánc oktató, középiskolai tanár vezetésével. A kicsiny, de lelkes csoport létszáma folyamatosan nőtt, repertoárjuk bővült. Az együttes a hatvanas-hetvenes években élte fénykorát. A rendszeres magyarországi fellépéseik mellett külföldön is rengeteg szerepeltek. Az együttes fő támogatója az Ózdi Kohászati Üzemek volt. A gyár a nyolcvanas évek végén bekövetkezett gazdasági változások miatt nem tudta az együttest a korábbi szinten támogatni, így az a kilencvenes évek közepén megszűnt. A táncosoknak hiányzott a tánc, a fellépések, ezért 2000-ben néhány táncos újrakezdte a közös munkát, s 2003-ban hivatalosan is megalakult az Ózdi Néptánc Egyesület. Nemcsak a régi táncosok kaptak kedvet a néptánchoz, hanem fiatalok is csatlakoztak a közösséghez, s tanulták meg a táncokat, a koreográfiákat. Első önálló műsorukat 2002 telén mutatták be az, azóta még 5 alkalommal tartottak egész estés műsort. Számos alkalommal szerepeltek külföldön: többször felléptek Szlovákiában, 2001-ben Lengyelországban, 2005-ben Törökországban turnéztak ban 10 napos németországi vendégszereplésen vettek részt nyarán Franciaországban két nemzetközi folklór 25

27 fesztiválon (Ambert és Sarran városokban) is szerepeltek ben meghívást kaptak a Debreceni Virágkarneválra, októberében pedig Boszniában léptek fel hat helyszínen augusztusában meghívást kaptak a Targu Jiu-ban megrendezett Nemzetközi Folklórfesztiválra. Ugyanebben az évben, pedig immár negyedik alkalommal rendezték meg az Adorján Lajos Néptánctalálkozót, második alkalommal a Viseletek bálját, rendszeresen vezetik az Olvasó táncházi programjait, valamint állandó résztvevői városi és intézményi programoknak as fellépéseik: : Iskolai évforduló ünnepsége : Plakát kiállítás : Keresztény bál : Jótékonysági bál : Kolbász fesztivál : Télűzés : Jótékonysági bál : Ünnepi megemlékezés : II. Kazincbarcikai húsvéti kézműves termelői vásár : Ünnepi műsor : Tánc világnapja : Gyermeknapi műsor : Falunap : Senior súlyemelő EB : Semmelweis nap : Súlyemelő bajnokság : Johnson Electric családi nap : Gulyásfőző verseny : Ünnepi műsor : Szilvanap : Szüreti felvonulás és Mihály-napi forgatag : Adorján Lajos Néptánctalálkozó : Csillagszóró : Adventi Forgatag : Év végi táncház Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület Az Ózdi Gyöngyvirág Néptánc Egyesület 2005 őszén alakult. Fő célkitűzésük az, hogy az óvodás és kisiskolás gyermekekkel megismertessék, megszerettessék nemzeti hagyományainkat, népünk táncait, játékait. Játékos formában próbálják megalapozni a gyerekek néptánctudását, megtanítani az alaplépéseket, a legfontosabb mozdulatokat. 26

28 Az együttes tagjai önálló koreográfiákat tanultak meg, s vittek színpadra. Első műsorszámuk a Gyermek lakodalmas volt, de emellett klasszikus koreográfiákat is elsajátítottak a gyerekek (moldvai, szatmári, dunántúli táncok). Az utóbbi években rendszeressé váltak fellépéseik a városi ünnepségeken, s a kistérség óvodáiban, öregotthonaiban is bemutatják műsoraikat. Vezetőjük Győrffi Katalin, tagjaik száma fő. A 2018-as év folyamán közreműködtek a városi Március 15. ünnepségen, a Majálison, a Gyermeknapon, a Szent István Napi ünnepségen, illetve a IV. Adorján Lajos Néptánctalálkozón. Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt vezetése 1895-ben alakította meg a gyári fúvószenekart, az Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 1989-ben alakult. Az Ózdi Kohászati Üzemek felszámolásával (1995.) a fúvószenekar működése veszélybe került. Új szervezeti keretek között, Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Fúvószenekara néven folytatták a munkát. Jelenleg a fúvószenekarnak 24 tagja van, vezetőjük Orbán Dezső, karmester Szabó Sándor. Repertoárjuk népszerű indulókból, külföldi és magyar slágerek feldolgozásaiból, újrahangszerelt operett betétdalokból áll. Műsorukat a fellépés hangulatához és tartalmához igazítva, a rendezvényre szabottan állítják össze júniusában rendezték meg a IV. Ózdi Fúvószenekari Fesztivál és Muzsikustalálkozót az ózdi fúvószenekar megalakulásának 120. évfordulója alkalmából. Az eseményen az ózdiak mellett fellépett a BM Katasztrófavédelmi Igazgatóságának Központi Fúvószenekara, az Abonyi Fúvószenekar mazsorettek kíséretével, valamint az Észak-Rajna Westfaliai Selm városából érkezett zenészek as fellépéseik: Március 15.: Borsodnádasd városi ünnepség Május 1.: Ózd zenés ébresztő a város 11 pontján Június1-3.: Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozó Lakitelek Ózdi Városi Vegyeskar Az Ózdi Városi Vegyeskar egyenes ági utódja az 1898-ban megalakult Olvasó Egyleti Dalárdának. A 31 fős együttes szép eredményekkel dicsekedhet. Volt már rádiófelvételük, háromszoros aranyminősítéssel rendelkeznek, 2001-ben szerepeltek a lengyel televízióban, fennállásuk 100. évfordulójára pedig a Kanadában élő, ózdi származású zeneszerző, Finta Gábor komponált számukra egy művet, melynek címe a Dal öröme. Ők énekelték először Karai Józsefnek a Bányász élet című művét, melyet a szerző a farkaslyuki tárna bezárásakor írt. Két alkalommal is szerencséjük volt olyan művet énekelni, melynek előadásán jelen volt maga a zeneszerző is. Az egyik Szőnyi Erzsébet Béla király a Bükkben című alkotása - a millenniumi városi ünnepségen, az Ózdi római katolikus nagytemplomban hangzott el. Öt évvel ezelőtt Daróci Bárdos Tamás Üszküdára című szerzeményét énekelték a Városi Művelődési Központban. 27

29 2007-ben komoly megtiszteltetés érte a dalosokat, amikor is meghívást kaptak a lengyel fővárosba a III. Varsói Nemzetközi Kórusfesztiválra. A zeneakadémián tartott megmérettetésen nyolc ország 23 kórusa vett részt. 110 éves jubileumukat 2008 októberében ünnepelték. Ez alkalomból megjelent a vegyeskar történetét bemutató könyv, s az Olvasó adott otthont évfordulós hangversenyüknek. Tavaly, immár 7. alkalommal, házigazdái voltak a Felvidéki-Magyar Kórustalálkozónak. Ózdi Természetbarátok Köre A túrázás, a természet szeretete, védelme nagy hagyományokra tekinthet vissza városunkban. Turista klub már a II. világháború előtt is létezett városunkban, de hivatalosan csak 1952-ben alakították meg ózdi szervezetüket. Jelenleg tagjaik száma 85 fő, körvezetőjük Wenzel Péter. A Természetbarátok Köre gyalogos és buszos országismertető túrákat szervez, népszerűsítik a túrázást, mint szabadidős és versenysportot, ezáltal is ösztönözve a fiatalokat az aktív életmódra. A kör tagjai nagy hangsúlyt fektetnek az ózdi és Ózd-környéki túraútvonalak karbantartására is, hogy a túrázók jól érezzék magukat környékünkön, szívesen válasszák a szabadidő természetben való eltöltését. Évi túrát bonyolítanak le. A célpontok között a közeli dombok, a Bükk útvonalai és távolabbi üdülőhelyek is szerepelnek. Évente megrendezik a Kohász Teljesítménytúrát, melyre az ország minden pontjáról érkeznek túrázók ban több, mint 58 túrát szerveztek közel 1000 fős részvétellel. Sakk Szakkör Ózdon nagy hagyományai vannak a sakkozásnak, szervezett formában, csapatbajnoki sorozatokon már több mint 50 éve mérkőznek ózdi sakkozók: Ózdon kezdte pályafutását a sokszoros magyar bajnok Almási Zoltán, aki magyar válogatott tagjaként a 2014-es sakk olimpián ezüstérmet szerzett. A nyolcvanas évek végén megszűnt a szervezett sakk élet Ózdon. A sakk barátai 1992-ben alakítottak újra egyesületet, az Ózdi Sakk Sport Egyesületet. Legjobb eredményüket 2014-ben érték el, harmadik helyezést szereztek a megyei másodosztályban, s ezt 2015-ben is sikerült megismételniük. Az ÓSSE jelenlegi elnöke Molnár Milán. A csapatbajnoki mérkőzések mellett rendszeresen szerveznek városi sakkbajnokságokat (Majális, Szent István-napi városi ünnepség, a diák olimpia járási versenyei, Ózd Open nyílt sakkbajnokság). Utóbbi verseny egyre népszerűbb, hiszen városunk sakkozói mellett B-A-Z megye több városából, sőt Szlovákiából is érkeznek résztvevők májusában sikerült a klub célját elérni így a megyei bajnokság másodosztályából felkerültek az első osztályba, ahol folytatták a sikeres szereplést. Jelenleg két iskolában és az Olvasóban is folyik a gyermekek sakkoktatása. 28

30 29

31 3. FAMÍLIA SZOLGÁLAT esküvők, névadók szervezése, lebonyolítása A Família Szolgálat tevékenységi köre: házasságkötések, gyermekköszöntő ünnepségek és házassági évfordulók ünnepélyes szertartásának szervezése és lebonyolítása. Személyi feltételek: 1 fő rendezvényszervező; megbízási szerződéssel: 2 fő anyakönyvvezető, igény szerint 1 fő felszolgáló, 1 fő szóló zenész, 1 fő orgonista, 1 fő szavaló, 1 fő portást az ÓMI Városi Könyvtár intézménye biztosítja. Az események helyszíne túlnyomórészt a Városi Könyvtár épületében lévő házasságkötő terem, de külső helyszíni megrendelés is adódott évben. Az anyakönyvvezetőkkel napi kapcsolatban állunk, hiszen fontos, hogy mindig napra kész állapotban tudjuk fogadni az érdeklődőket. Az anyakönyvi jegyzőkönyv felvétele után az Ózdi Művelődési Intézmények Família Szolgálata segít a rendezvény ünnepélyes lebonyolításában. A Família Szolgálat ajánlata: Élő orgonazene Gépzene Szavalat Hangszerszóló Énekszóló Szülőköszöntő Virágszirom szórás Pezsgős koccintás Üdítős koccintás Gyertyagyújtás Dekorációs homokszórás Meghívórendelés Velúr anyakönyvi borító Kalácstörés Fotózás A megrendelő részéről felmerülő egyéb igény esetén, egyeztetést követően egyedileg szervezzük meg a rendezvényt. Az esküvő előkészítése és lebonyolítása során a rendezvényszervező tanácsadóként dolgozik együtt a párral az esküvő sikeréért. Támpontokat ad a szertartásokkal, a hagyományokkal, a protokollal kapcsolatban, megfelelő tanácsokkal látja el a párt, hogy szabadon dönthessenek, mely elemeket hogyan alkalmazzák. Az esküvő napján irányítja a háttérben futó munkát, kommunikál a vendégekkel, és felépíti az eseményeket úgy, hogy azok mindenki számára élménnyé váljanak. 30

32 2018. évben Ózd város önkormányzati területén történő házasságkötések száma: 181 Ebből a Família szolgálat általi rendezvények száma összesen: 83 - esküvő: 82 - névadó: 1 - megerősítés: - - házassági évforduló: - 31

33 4. TELEPHELYI MŰVELŐDÉSI HÁZAK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK Működési feltételeik, infrastruktúra általában: Az ÓMI VMK üzemeltetésében működő peremkerületi közösségi házak, színterek egyikében sem biztosított közművelődési szakember, sajnos e feladatra az ÓMI sem tud biztosítani, így a feladatellátásban aktív tevékenységükkel kiemelkedő szerepet vállalnak az adott területen élő önkormányzat képviselők. Helyzetük bizonyos értelemben heterogén. Megbízási jogviszonnyal minimális díjazásért - gondnok segítik a felügyeletet Urajon, Centerben, és Szentsimonban, Susán, Szennán. A takarítási feladatokat szintén a gondnok, ill. a színtereket igénybevevők látják el. Az épületek környezetét, udvarait közcélú foglalkoztatottak, illetve a közösségek tartják rendben ban egyik telephelyi művelődési házban sem történt jelentősebb változás a működési feltételekben. Általánosságban elmondható, hogy kisebb javításokkal, karbantartással, tisztasági festéssel az épületek állaga javítható lenne. Nehézségeik ellenére programjaik közösségformálók és eredményesek. E közösségi színterek az ott élőknek lehetőséget nyújtanak közösségi életük szervezésére. TOMPA MIHÁLY SZABADIDŐ KÖZPONT (3621 Ózd-Susa, Susa út 36.) Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai: Rendszeresen működő közösségek: Susai Nyugdíjas Klub, Református Egyház (istentisztelet) Alkalomszerű rendezvények: Lakossági fórum, vacsorák, zenés rendezvények, közgyűlések, egész napos rendezvények, bemutatók, önkéntes munka Működési feltételeik, infrastruktúra: Viszonylagosan rendezett körülmények között működő közösségi tér, leginkább az ott elhelyezett bútorzat régi, elavult. URAJI KÖZÖSSÉGI HÁZ (3621 Ózd-Uraj, Uraj út 52.) Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai: Rendszeres programok: Uraji Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Klub 32

34 Alkalomszerű rendezvények: Lakossági fórum, Területi Bizottság ülései, összevont névnapok (nyugdíjas klubok), Közgyűlések, vacsora- rendezvények (Tűzoltó Egyesület, - Vadásztársaság, erdő-birtokossági társulások), Zenés rendezvények a település lakói Uraj-Susai fiatalok Bemutatók, önkéntes munka Működési feltételeik, infrastruktúra: Az épület külső homlokzata helyenként, kisebb mértékben javításra szorul vakolat leválás, salétromosodás miatt. Az egyik legjobb állapotú és felszereltségű közösségi tér. CENTERI KÖZÖSSÉGI HÁZ (3651 Ózd-Center, Center út 9.) Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai: Rendszeres programok: mise, istentisztelet Alkalomszerű rendezvények: Lakossági Fórum, Ifjúsági Klub, ping-pong versenyek, Center SE, Bemutatók, önkéntes munka, Polgárőrség, számítógépes tanfolyam Működési feltételeik, infrastruktúra: Az épület állapota viszonylagosan kielégítő. Az épület homlokzatának vakolata levált, javítása tervezésre került a évre képviselői keret terhére. SZENTSIMONI MŰVELŐDÉSI HÁZ (3625 Szentsimon, Szentsimon út 82.) Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai: Alapítvány Szentsimon Fejlesztésére, Szentsimonért Egyesület, Szentsimoni Nyugdíjas Klub, Szentsimoni Sport Egyesület Rendszeres programok: Fenti közösségek programjai, rendezvények, Doni megemlékezés, Szentsimoni Falunap, ping-pong bajnokságok, karitász rendezvények Alkalomszerű rendezvények: Társas együttlétek, baráti összejövetelek, eseti bérbeadás Virtuális látogatás Szentsimonban. Működési feltételeik, infrastruktúra: Külső homlokzata részlegesen, helyenként felújításra, nyílászárói szintén felújításra, festésre szorulnak. 33

35 SZENTSIMONI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY (3625 Szentsimon, Barátság út 4-6.) Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai: Az állandó kiállítás 2005-ben nyílt. Az összegyűjtött emlékanyagot eredeti fotói, dokumentumai tárlókban kerültek kiállításra. A falon ezek kinagyított másolatai. A gyűjtemény anyagát képzik a két világháború közti időszakból származó dalok, hangfelvételek. A kiállítás rendszeres látogatói Ózd város középiskoláinak történelem fakultációs osztályai és néhány általános iskolai felső tagozatos osztály rendhagyó történelemóra keretében, s főként a templomot látogató turisták. Működési feltételeik, infrastruktúra: Az egykori iskolaépület (Szentsimon, Barátság út 6.) nyílászárói az eredetiek (1927.). Főként az ablakszárnyak faszerkezete korhadt el, amit részleges cserével fel lehetne újítani, így elkerülhető lenne a jelentős fűtési veszteség. SZENNAI KÖZÖSSÉGI HÁZ (3600 Ózd, Bercsényi Miklós utca 21.) Tevékenységek, látogatói köre, szolgáltatásai: Alapítvány Szenna Fejlesztéséért, Nyugdíjas Klub Rendszeres programok: Fenti közösségek programjai, rendezvényei, Majális, karitász rendezvények, környezet szépítése, tanfolyam Alkalomszerű rendezvények: ünnepi alkalmak, játszóházak Működési feltételeik, infrastruktúra: Nagyon impozáns, s látogatott közösségi színtér. 34

36 5. CIVIL HÁZ, MOZI Az intézmény feladata 1. Civil szervezetek és az Önkormányzatok közötti kapcsolattartás 2. Civil szervezetek és a Civil Ház közötti kapcsolattartás 3. Civil szervezetek egymás közötti kapcsolattartásának biztosítása 4. Regionális Szolgáltató Központokkal való kapcsolattartás Az intézmény funkciója: A város fontos közösségi színtere a Civil Ház, funkcióját tekintve nagyon széles skálán mozog. Jelen van a kultúra megannyi ága, az oktatás, az ismeretterjesztés, a társadalmi propaganda, az érdekképviseletek érvényesítése is. Szolgáltatásai: tanácsadás, fénymásolás, nyomtatás, fax fogadása, küldése, technikai eszközök igénybevétele rendezvényekhez (hangtechnika, projektor, laptop, stb.), események technikai kiszolgálása Látogatói köre: Látogatói között minden korosztály megtalálható a kínált programok függvényében. A gyermekektől (A.M.E. Kultúrhíd Egyesület délutáni foglalkozásai, nyári gyermektábor) a fiatal korosztályon keresztül (Vöröskereszt tanfolyamai, különféle mozgásos délutáni foglalkozások) a nyugdíjas korosztállyal bezárólag. Az épület építészeti adottságaiból fakadóan a növekvő igényekhez képest viszonylagosan kevés a kisközösségek befogadására alkalmas terem. A Civil Ház tartós bérlői: 1. Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület (azaz ők itt már nem kaptak helyet, az Árpád vezér úton bérlőink) / taglétszám: 60 fő 2. Életreform Klub / taglétszám: 25 fő 3. Kékcsillag Segítőkutyás Egyesület / taglétszám: 15 fő 4. Magyar Vöröskereszt B.-A.- Z Megyei Szervezete Ózdi Területi Szervezete / taglétszám: 360 fő 5. Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete / taglétszám: 880 fő 6. ÓKDÉSZ Nyugdíjas Szervezete (Vasas Szakszervezet) 7. Ózdi Arvisura Társaság 8. Ózdi Civil Kerekasztal Szövetség / taglétszám: 50 fő 9. Ózdi Nyugdíjas Klub Közhasznú Egyesület / taglétszám: 145 fő 10. Ózdi Rejtvényfejtők Klubja / taglétszám: 6 fő 11. Ózdi Szívbetegek Egyesülete / taglétszám: 86 fő 12. Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány / taglétszám: 48 fő 13. Szeretet Gyermekei Alapítvány / taglétszám: 48 fő 35

37 14. Szocioszervíz Egyesület / taglétszám: 20 fő 15. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége / taglétszám: 120 fő 16. A.M.E Kultúrhíd Egyesület / taglétszám: 3 fő pedagógus és 40 gyerek 17. Krisztus Szeretete Ózdi Egyesület 18. Mozgás az Életért Sportegyesület/ taglétszám 25 fő 19. Halmozottan Sérültek B-A-Z. Megye Szülőszövetsége/ taglétszám 15 fő Működési feltételei, infrastruktúra: Rendezvényekre igénybe vehető hasznos terei: 200 férőhelyes színház és moziterem, egy 150 férőhelyes rendezvényterem, két, egyenként 60 fős kisterem (mely igény szerint egybenyitható), emellett férőhelyes helyiségeket tudunk biztosítani kisebb létszámú összejövetelekhez. A moziterem fala új borítást kapva megújult, új mozis, kényelmes székek kerültek elhelyezésre. A civil központ 2 db irodában működik, fax és fénymásolási, nyomtatási lehetőséggel, szélessávú internet kapcsolattal. Hétfőtől péntekig óráig portaszolgálat is rendelkezésre áll. A 150 férőhelyes rendezvényterem rendezett, kiválóan alkalmas nagyobb számú közönség fogadására. A közösségek által használt kisebb helyiségek, irodák állapota funkciójának megfelelő. A Civilház technikai feltételei elégtelenek. Egyáltalán nem állnak rendelkezésre hang- és fénytechnikai eszközök, berendezések sem a színházterem, sem a rendezvényterem kiszolgálására. Ez az egyébként is kis létszámú ÓMI Műszaki csoport (összesen 3 fő) leterheltségét fokozza, ugyanakkor előfordul, hogy nem tudunk minden kérést kielégíteni. Az ÓMI projektből történő finanszírozással 3 db aktív hangfalat szerzett be, melyek állandó elhelyezést nyertek a Civil Házban kiszolgálva ezzel a kisebb rendezvényeket ban történt meg (még a VMK üzemeltetésében) a homlokzati oldal teljes körű nyílászáró cseréje, a mosdók és előtér akadálymentesítése, új ruhatári pult kialakítása, információs fogadópult kialakítása, az alagsori helyiségek felújítása. Az LHH-ÉMOP /D Város rehabilitációt támogató pályázat keretében megoldást nyert néhány probléma: homlokzat felújítás, 24 db kültéri nyílászáró cseréje, tető hőszigetelése és felújítása, pincefödém hőszigetelése. A Civil Házat körülölelő, szintén e projekt finanszírozásával felújított Európa tér esztétikus, impozáns környezetet biztosít. A pince talajvíz szigetelése, felújítása csak részlegesen történt meg, így egészében sérült, esős idő esetén megjelenik az esővíz, a pince gépészeti terében, így az teljességgel használhatatlanná vált. A civileket segítő munkatárs rendelkezik a munkájához elengedhetetlenül szükséges irodatechnikai eszközökkel, melyet a bérlők is használnak. 36

38 Továbbra is fennálló problémák a biztonságos működéshez elengedhetetlen szükséges javítások, mint pl. a színpadtechnika. Az eseti terembérleti díjakat a mindenkor érvényes bérleti díj táblázat tartalmazza. A tartós bérleti díjak szokásjog alapján változatlanok hosszú évek óta. Ezek, illetve a szerződések felülvizsgálata elengedhetetlenül szükséges. MOZI A Színházterem teljes megújuláson esett át a 2016-os évben, 200 fő kényelmes mozis szék beállításával korszerű moziteremmé történő átalakítása történt meg önkormányzati beruházás révén. A korszerű technikai berendezésekkel történő vetítések rendkívüli népszerűségnek örvendenek a lakosság körében. Külön örvendetes, hogy a 3D-s vetítés is biztosított. Kiegészítő szolgáltatásként a vetítések alkalmával büfé is üzemel. A jelenlegi mozi üzemeltetője folyamatos fejlesztéseket hajtott végre, így 2018-ban teljesen megújult, barátságos előtér került kialakításra. Mind a vetítések száma, mint a látogatók száma növekvő tendenciát mutat, az ózdiak kedvelt szórakozási szokásává vált a mozi. 37

39 6. VÁROSI KÖNYVTÁR Különböző társadalmakban a művelődést szolgáló könyvtár olyan intézmény, amelyben az összegyűjtött tudást megőrzik, feldolgozzák, szolgáltatják és továbbadják a későbbi nemzedék számára is. "A közkönyvtár olyan intézmény, amelyet a közösség alapít meg, tart fenn és finanszíroz akár a helyi, regionális vagy országos közigazgatás, akár a közösség más szervezeti formája által. Hozzáférést biztosít a tudáshoz, információhoz és művészeti alkotásokhoz egy sor forrás és szolgáltatás révén, s egyaránt rendelkezésére áll a közösség minden tagjának, tekintet nélkül fajra, [származásra - a ford.], nemzetiségre, korra, nemre, vallásra, nyelvre, fogyatékosságra, gazdasági helyzetre, munkaviszonyra és képzettségre." (IFLA és UNESCO fejlesztési irányelve 2005) A ma közkönyvtára azonban jelentős változáson ment át az idők folyamán, hiszen a hagyományos gyűjtés, megőrzés mellett elektronikus katalógusok segítségével számítógépen is hozzáférhetővé teszi állományát, kulturális értékeit. Egyre szélesebb körben alkalmazzák az információ- és kommunikációtechnológiát, hiszen a digitális világ egyre jobban beágyazódik a könyvtári élet minden területére. A könyvtárak létének szükségességét erősíti, hogy a történelem során ez a demokratikus intézmény soha nem volt kirekesztő, hiszen mindig befogadta és alkalmazta az új kommunikációs formákat, melynek során mindig képes volt a megújulásra, mindig tudott haladni a kor követelményeivel s ezzel együtt kiszolgálta a társadalom különböző rétegeinek igényeit. A változás tehát az, ami életünkben az állandóságot jelenti. Ez a tény határozza meg a mai korban a könyvtárak életét és így a jövőben is a könyvtárak legfontosabb feladatává válik a változásokhoz való igazodás. Az igazodáshoz azonban ismerni kell azokat a tényeket és trendeket, melyek az intézmények működését motiválják, hiszen ezek alapján lehet meghatározni a változással kapcsolatos feladatokat, melyek politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai jellegűek is lehetnek. 6.1 Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár Az ÓMI Városi Könyvtár több mint 135 éves múltra tekint vissza. Az ózdi könyvtárkultúra örököseként Ózd város nyilvános települési közkönyvtára, a térség legnagyobb könyvtári közgyűjteménye, a Miskolci Egyetem kihelyezett tagozatának háttérkönyvtára. Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtára 1988 óta, a Városi Könyvtár új épületbe költözésével működik az intézmény fiókkönyvtáraként. Fő feladata a hatókörzetében lévő Béketelepi és Újváros téri városrész könyvtári ellátása. Működését meghatározza öt oktatási intézmény közelsége, melyből következően a gyerekkönyvtári szolgálat, a könyvtári órák és ismeretterjesztő foglalkozások szervezése, lebonyolítása a domináns tevékenység. A családok könyvtári ellátása mellett az idősebb olvasóinknak az olvasás nyújtotta szórakozás és beszélgetés jelenik meg a fontossági 38

40 sorrend elején. A könyvtár mindkét szolgáltató helye 2018 decemberétől Digitális Jólét Program Pontként is működik. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretén belül, együttműködve a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral az ózdi térségben működő 26 kistelepülési könyvtár ellátásának aktív résztvevője. A könyvtárlátogatások száma a 2018-as évben A könyvtár állománya egység - könyvek, hangzó, videó és elektronikus dokumentumok, folyóiratok, egyéb dokumentumok. A Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben katalogizált állomány közel 61 %-a érhető el. Könyvtári szolgáltatásainkat az évi CXL. törvény alapján könyvtárhasználóink ingyenesen veheti igénybe: könyvtárlátogatás, gyűjteményrészeink helyben használata, információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, rendezvényeink látogatása. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatásaink: könyvtári dokumentumok kölcsönzése, előjegyzés, másolatkészítés, irodalomkutatás, témafigyelés, online hosszabbítás. Családbarát könyvtárunk egységesen szolgálja a szülőket és gyermekeket, nyugodt környezetben tudnak a szülők elmélyedni az irodalom szeretetében, míg gyermekeik birtokba veszik a gyermekrészleg különböző szolgáltatásit. A könyvtárunk egyik alapvető feladata a felnövekvő generáció olvasóvá nevelése, a gyerekek és fiatalok olvasás iránti igényeinek felkeltése és fenntartása, az olvasási kompetenciák fejlesztése, melyek segítségével, nagyobb eséllyel és hatékonyabban tudnak megfelelni a kor különböző kihívásainak. Fontosnak tartjuk a könyvtárhasználatra ösztönzést, melynek során olyan ismereteket szerezhetnek, melyek fejlesztik az empatikus képességeiket, eredményesebben tudnak kommunikálni és hatékonyabban gondolkodni. Az önálló ismeretszerzéshez a hagyományos és digitális kompetenciák megszerzéséhez egyaránt lehetőséget biztosítunk, s mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy magabiztosan tevékenykedjenek a világban. Könyvtárunk lehetőséget biztosít minden olvasónak, könyvtárhasználónak az önálló ismeretszerzésre és a szabadidő hasznos eltöltésére. A város oktatási-nevelési intézményeivel több évtizedes, jó kapcsolatot ápol, mely nélkülözhetetlen a könyvtár oktatást támogató, a gyermekek olvasóvá nevelését segítő tevékenységéhez. Hagyományos rendezvényeinken kívül részt veszünk a városi programokon játszóházakkal, könyvtári játékokkal. Rendhagyó irodalomórákat (kortárs írók, költők), könyvbemutatókat, ismeretterjesztő előadásokat, számítógép- és Internet felhasználói klubot, nyugdíjas klubot szervezünk. Gyermek és felnőtt rendezvényeink szervezésénél nagy gondot fordítunk az itt élő és az innen elszármazott alkotók munkásságának bemutatására Forgalmi adatok Könyvtáraink évek óta megszokott nyitva tartással működnek. A központi könyvtárunk a hét hat napján 44 órában tart nyitva, a héten egy nap kivételével este 6-ig, és minden szombaton 39

41 óráig. Az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárunk a hét négy napján hat órában (összesen 24 óra) várja az olvasni vágyó könyvtárhasználókat. A köztes nem nyitvatartási időben gyermekfoglalkozásoknak, a könyvtár Irodalombarát Nyugdíjas Klubjának foglalkozásához adunk teret, s így tudunk biztosítani az olvasáshoz, elmélyüléshez megfelelő könyvtári környezetet olvasóink számára. Intézményeinkben az érvényes regisztrációval rendelkező használók száma, illetve ezen belül az újonnan beiratkozók száma az elmúlt évhez képest növekedett, de a könyvtári látogatások száma csökkenő tendenciát mutat, melynek elsődleges oka, hogy a 2018-as évben teljeskörű állományellenőrzést végeztünk. Mindkét szolgáltató egységünket, a központi könyvtárat (26 napra) és az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárat (7 napra) a zavartalan és pontos munkavégzés miatt bezártuk, bár figyeltünk arra, hogy a város és térsége ne maradjon könyvtári ellátás nélkül így a két könyvtárat felváltva üzemeltettük. Mindez magával vonzotta a könyvtári látogatások és a szolgáltatások csökkenését, hiszen központi könyvtárunk nyáron (2018 nyár kivételével) is folyamatos nyitva tartással működik, folyamatos szolgáltatást biztosít olvasóinak. A könyvtárlátogatások száma 2018-as évben Érvényes regisztrációval rendelkezők száma fő. 14 év alatti olvasók száma: 797 fő 14 feletti olvasók száma: fő Olvasóink tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz, egyéni tájékozódáshoz illetve szabadidő hasznos eltöltéshez keresnek irodalmat. Személyes látogatások során a helyben használt dokumentumok száma db, mely az előző évhez képes csökkenést mutat, de mindez visszavezethető a már az előbbiekben is említett teljeskörű állományellenőrzéshez és könyvtáraink rendkívüli zárva tartásához. 40

42 A dokumentumállomány alakulása december 31-ig Könyvtárunk állománygyarapítása 2018-ban is tervszerűen, a Gyűjtőköri szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. Gyarapítási elvünknek megfelelően a könyvtár gyűjteménye minden tárgykörre kiterjed és a sokféle ízlésű, igényű, érdeklődésű ember elvárásait elégíti ki. A gyűjtemény alkalmas az egész életen át tartó tanulás támogatására, az oktató-nevelő munka segítésére, a közhasznú információ nyújtására és a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére. A kurrens dokumentumok beszerzésekor természetesen figyelembe vettük könyvtárhasználóink olvasási szokásait. Az elmúlt évben megvásárolt és ajándékba kapott dokumentumok száma egység Ft értékben. Ez kevesebb, mint az előző évben, de fenntartói döntés alapján 2018 szeptemberétől a dokumentumvásárlásra fordított összeg csökkent, így dokumentumaink gyarapítása is kevesebb lett. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött éves szerződés alapján és az általuk kiadott Új Könyvek Állománygyarapítási Tájékoztató kiadvány segítségével végeztük az állománygyarapítási munkát. Törekvésünk az újonnan vásárolt dokumentumok legrövidebb időn belüli olvasói kézbe juttatása. A kurrens dokumentumok beszerzésekor természetesen figyelembe vettük használóink olvasási szokásait, melyek tapasztalataink szerint egyre inkább a szépirodalmi, igényes lektűr, bestseller könyvek irányába tolódnak el. A kölcsönzési jogdíjjal rendelkező DVD-k vásárlása utazó ügynökön keresztül történik. A frissen megjelenő filmek megvásárlása, gyors kölcsönözhetővé tétele új beiratkozók megjelenését vonzza magával. Sajnos a 2018-as évben a dokumentumvásárlásra fordított összeg csökkentése miatt nem tudtunk DVD dokumentumokat vásárolni. A gyarapítási forrás az intézményi költségvetésen túl különböző támogatások, pályázatok által történik. 41

43 Márai Program 2017-ban megnyertük a Márai program VII. fordulójában való részvételt, melynek dokumentumai márciusában érkeztek könyvtárunkba. A 2018-as évben szintén elnyertük a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott Márai program támogatását a VIII. fordulóban, s ezen dokumentumokat decemberben kapta meg intézményünk. A program célja továbbra is a hazai és határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek minél több olvasóhoz való eljuttatása a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül. A Márai program segítségével a 2018-as évben 306 db dokumentumot vettünk állományba ,- Ft értékben. Ajándék Szerzők, kiadók és olvasók által ajándékozott dokumentumokat, csak abban az esetben illesztjük be állományunkba, ha azok megfelelnek a Gyűjtőköri szabályzatban foglaltaknak as évben összesen 164 db ajándékba kapott dokumentummal gyarapodott állományunk ,- Ft értékben as évben teljes körű állományellenőrzést végeztünk, melynek során db dokumentumot töröltünk állományunkból elhasználódás, elavulás miatt ,- Ft értékben december 31-i állapot alapján db egység könyvtárunk állománya, melynek értéke ,- Ft 42

44 Corvina Integrált Könyvtári Rendszer alkalmazása Állományfeltárás Az intézmény dokumentumállományát hagyományosan, papír alapú egyedi címleltárkönyvben és csoportos leltárkönyvben, valamint a Corvina Integrált Könyvtári Rendszerben elektronikus formában is nyilvántartjuk. Az újonnan érkezett dokumentumok feldolgozása a Corvina rendszer segítségével történik. Törekvésünk, hogy az újonnan vásárolt dokumentumok a legrövidebb időn belül kerüljenek az olvasóink kezébe. Folyamatos feladatunk az új beszerzések mellett a régebbi dokumentumaink retrospektív feltárása ban az integrált rendszerünkbe 1441 új rekord és példányadat került feltöltésre. A könyvtárközpontban folytatódott a pontosabb tájékoztatás érdekében az elektronikus katalógusban már megtalálható gyűjteményes szépirodalmi művek tartalommal való kiegészítése, megkezdődött a versek retrospektív elektronikus feldolgozása. A szakirodalmi részleg visszamenőleges feltárása pedig folyamatos. Az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárban a retrospektív elektronikus állományfeltáró munka a felnőtt szépirodalmi művek feltárásával folyamatos, a szakirodalmi művek feltárása elkezdődött. Elektronikus katalógusunkban az év végére közel rekord példánya vált visszakereshetővé, mely az állomány 61%-át jelenti Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer és a települési könyvtárak könyvtárközi kölcsönzése Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásával minden beiratkozott olvasónknak biztosítani tudjuk a dokumentumokhoz való hozzáférést, a könyvtárközi kölcsönzés szabályzatának elfogadásával, még akkor is, ha azok a könyvtárainkban nem találhatóak meg. Szolgáltatásunkat többen veszik igénybe, hogy a keresett dokumentumokhoz hozzájussanak. Kistelepüléseinkről több kérés érkezik, melyet sikeresen tudtuk biztosítani, köszönhetően állományunk megfelelő összetételének. Könyvtárunk minőségi szolgáltatása érdekében minden könyvtárhasználó számára biztosítani tudjuk a keresett dokumentumhoz való hozzáférést, amely fontos a tanuláshoz, szakdolgozathoz, munkához. Szolgáltatásunk keretében az elmúlt esztendőben 177 db kérést indítottunk a rendszeren keresztül, ugyanakkor hozzánk a kistérségből 650 db kérés érkezett. Állománygyarapításunk során nagymértékben figyelemmel kísérjük az olvasói igényeket, így olvasóink kéréseit saját állományunkból tudjuk teljesíteni, kevesebbszer van szükség más könyvtár szolgáltatásait igénybe vennünk. A könyvtárközi kölcsönzéssel átkért dokumentumok számának csökkenése könyvtárunk számára nem negatív, hanem pozitív megítélést jelent, hiszen 43

45 dokumentumállományunk fejlesztése révén a könyvtárhasználói igényeket helyben tudjuk szolgáltatni Fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátása Munkánk során mindig is nagy hangsúlyt fektettünk a hátrányos helyzetű használói rétegek könyvtári ellátására. Célunk, hogy az idős emberek, az egészségi problémákkal küzdők és a fogyatékos emberek számára a könyvtári szolgáltatások szinte teljes skáláját biztosítani tudjuk ban is folytattuk az együttműködést az idősek ellátásával foglalkozó intézményekkel, hiszen sok esetben a mozgásukban korlátozott, de olvasni vágyó emberek ellátására megoldást kínálunk szolgáltatásunkkal. Az otthonokban élő, napközi otthonokat igénybe vevő idős emberek számára is elérhetővé tesszük szolgáltatásainkat, hiszen havi rendszerességgel szállítunk ki könyveket és helyben kölcsönözzük, törekszünk arra, hogy minél több idős, mozgásában korlátozott ember ellátását biztosítsuk szolgáltatásainkkal. Az esélyegyenlőség növelése érdekében nagy figyelmet fordítunk a roma származású gyerekek és felnőttek igényeinek kielégítésére, olvasási és információszerzési szokásainak alakítására, ezzel segítve a környezetünkben élő hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását, melynek alapja a partnerség, együttműködés és az értékek felismerése, tudás, ismeretek felhalmozása és hasznosítása. Akadálymentesítés: mozgáskorlátozottak számára csengő található a hátsó bejárati ajtónál, földszinti könytárhasználói terek akadálymentesítettek, mozgáskorlátozott mosdó. 44

46 Vakok és gyengénlátók részére: hangoskönyvek; öregbetűs könyvek; nagyító; felolvasó szoftver Siketek és nagyothallók részére: indukciós hurok, előadótermeinkben az induktív erősítő lehetővé teszi a hallókészüléket viselők számára a beszéd érthetőségét Digitális Jólét Program A DJP Pontok fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az internethez és az informatikai eszközökhöz hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden DJP ponton rendelkezésre álljon. Intézményünk 2018-as évben kapcsolódott a Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése projekthez, melynek értelmében DJP pont lett mindkét szolgáltató egységünk decemberében mindkét szolgáltató egységünk megkapta a pályázatban kiírt informatikai eszközöket. Két munkatársunk a projekt által elindított tanfolyamokon 2019 év elején szerzi meg a megfelelő felkészültséget a DJP pontok megfelelő működtetéséhez. Az informatikai eszközökkel és kollégáink szerzett tudásával fontos feladatunk lesz a digitális jártasság fejlesztése minden korosztály számára és a pályázat során vállalt programok megtartása Közösségi szolgálat a 2017/2018 tanévben Az 50 órás közösségi szolgálat hét területen végezhető, mely közül az egyik a kulturális és közösségi terület január 1-je után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése. Intézményünk a középiskolák partnereként - melyekkel hagyományosan jó kapcsolatot ápol - jelentős szerepet vállal ebben a folyamatban. Arra törekszünk, hogy a diákok tartalmas, kreativitásukat, szociális érzékenységüket fejlesztő feladatokat kapjanak. Segíthettek játszóházakban, a nyári olvasótáborban, szünidei gyermekfoglalkozásokon, városi szabadtéri rendezvényeinken. Közreműködhetnek ezeknek a rendezvényeknek az előkészítésében, valamint segíthetnek rendezvényeinken a vendégek fogadásánál, vagy színesíthetik azt, versek, zeneművek előadásával. Legtöbben a sajtófigyelésben vesznek részt, melynek során Ózdról és a kistérségben lévő településekről megjelenő cikkeket keresik a periodikákban. A közösségi szolgálatra jelentkezés tanévhez kötött, ezért ennek dokumentálása is ehhez igazodik. 2017/2018 tanévben 6 iskolából 57 diák 683 óra közösségi szolgálatot végzett az intézményben. A közösségi munka során újonnan megszerzett kompetenciák, készségek a későbbi munkakeresés során hasznossá válhatnak. 45

47 Rendezvényeink Az intézmény éves rendezvénytervének alapját a könyves ünnepekhez kapcsolódó rendezvények képezik (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Gyermekkönyvhét), valamint a hagyományos országos nagy könyvtári népszerűsítő programok, a tavaszi időszakban az Internet Fiesta rendezvénysorozata, valamint ősszel a Kulturális Örökség Napja és az Összefogás Országos Könyvtári Napok. Rendezvényeinken az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi korosztályt igyekeztünk megszólítani. Célunk többek között, hogy minél több oldalról mutassuk be a könyvtár kínálta lehetőségeket, hiszen az ismeretszerzés, olvasáskultúra fejlesztése mellett a tanulásban és a szabadidő aktív eltöltésében is hasznos segítséget nyújthatunk. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát. Könyvtárunk minden évben programok szervezésével tiszteleg e nap emlékére ban a Szeretet Gyermekei Alapítvány Szép Szó Irodalmi Körrel közösen nyugdíjas korosztály részére szerveztünk szavalóversenyt, és egy kiállítás keretében ismerhették meg a látogatóink Gáspár Tibor fából faragott alkotásait és festményeit. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség minden év márciusában rendezi meg az Internet Fiesta programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Célja, hogy a világhálón megtalálható online kulturális tartalmakat, közkincseket a könyvtárak megosszák az érdeklődőkkel, érdekes, informatív vagy játékos formában hívják fel a figyelmet a web nyújtotta lehetőségekre. Könyvtárunk minden évben csatlakozik ezen rendezvénysorozathoz, különböző programokat szervezve a különböző korosztályok számára. A Magyar Költészet Napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük, könyvtárunk minden évben csatlakozik e születésnaphoz különböző korosztályok számára szervezett programokkal. Az idei évben a központi könyvtárban rendhagyó zenés irodalomórát tartottunk általános iskolásoknak Farkasházi Rékával és Csiszár Ferenccel, bemutattuk Orbán Piroska ózdi író és költőnő novelláskötetét, és a már hagyománnyá vált óvodások szavalóversenyét rendeztük meg. A Szeretet Gyermekei Alapítvány Szép Szó Irodalmi Köre bemutatta legújabb irodalmi újságját és megnyitottuk Major-Takács Eszter Állati történetek című kiállítását. Az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárunkban Imolay Lenkei István Tompa Mihályról szóló előadását hallgathatták meg az Irodalombarát Nyugdíjas Klub tagjai ben Pünkösd vasárnapján, Miskolcon rendezték meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesületének, a magyar könyvszakma akkor már 49 éve működő társadalmi-érdekvédelmi szervezetének rendes évi közgyűlését. A vitában szólásra jelentkezett Supka Géza, ismert író, történész, művelődéstörténész azzal a javaslattal, hogy "az évnek egyik napján az ország minden városában és falujában könyvnap rendeztessék...". Két évvel később, 1929-ben aztán meg is született az első könyvnap, melyet a könyv évről évre terebélyesedő, a világháborút is túlélő, az ötvenes évektől könyvhétté szélesedő ünnepe követte Magyarországon. 46

48 2018-ban, mint minden évben könyvtárunk színes és változatos programokkal kapcsolódott a 89. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok országos programjaihoz. Rendhagyó irodalomóránkon slam poetry műfajával és a műfaj neves képviselőjével Závada Péterrel ismerkedhettek meg a középiskolás diákok, a Mátyás emlékév kapcsán meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésén az általános iskolás tanulók izgulhattak, a Kitekintő-ablak a térségre település-bemutatónkon Domaháza értékeit ismerhette meg a közönség, majd a II. János Pál Katolikus Általános Iskolával közös szervezésben a Romavilág, cigány népismereti vetélkedőt rendeztük meg. Újdonságként közös könyvbemutatót tartottunk, ahol Gréta May és Derenkó Dániel legújabb könyveit ismerhette meg a közönség, záró rendezvényként pedig Nagy Bendegúz kerekesszékes világjáró mutatta be útinaplóját. Az idei évben második alkalommal Könyvheti dedikálást szervezünk a Városház téren, ahol a könyves pavilonokban az Ózd és Ózd környékén élő írók, költők várták a kedves érdeklődőket, lehetőséget adva a személyes beszélgetésre, ismerkedésre, könyvvásárlásra és dedikálásra. A programot az egri Jaja Együttes előadása és helyi előadók műsora színesítette. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a könyvtárak tevékenységét közös gondolkodással, egységre törekvő koordinációs szerepével, együttes projektek forrásainak megteremtésével tudja támogatni. Szervezésében minden év október első hetében megrendezésre kerül a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata, az Országos Könyvtári Napok, melynek célja, hogy a hét során középpontba kerüljenek azok a mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek a tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez nyújtanak segítséget. Az eseménysorozat az idén Könyvtárak közös tudás közösségi hozzáférés összefoglaló címet kapta, és három jelentős eseményhez kapcsolódott: Családok éve, A kulturális örökség európai éve és a 25. éve megszületett Nemzeti Kulturális Alap évfordulóhoz. Az Ózdi Rejtvényfejtő Klubbal közös szervezésben hetedik alkalommal került sor a város és a térség általános iskolás tanulói részére a Kamasz Kupa keresztrejtvényfejtő bajnokság megrendezése, valamint az Országos Rejtvényfejtő Bajnokság keretén belül egyéni és csapatversennyel a XI. Ózd Kupa várta az ország minden városából, településéről érkező versenyzőket. Évente több alkalommal rendezünk színvonalas kamara-kiállításokat könyvtárunk aulájában és folyosói galériáján, melynek többségében az ózdi és Ózd környéki alkotókat támogatva adunk teret alkotásaik bemutatására. Így ismerhettük meg Gáspár Tibor fafaragó alkotásait, a Serényfalván élő Jens-Peter Schmidt rétegelt lemezből készült dísztárgyait, Major-Takács Eszter gyermekvers és kollázs munkáit. A koralltengerek csodálatos világa ismeretterjesztő előadáshoz kapcsolódóan Dombovári Tibor víz alatti fotóit csodálták meg szervezett tárlatvezetés alkalmával iskolás csoportok, Az ózdi kajaksport sporttörténeti kiállítás kapcsolódott a kajaksportról kiadott könyvbemutatóhoz és emléküléshez. Érték-őr kiállításunkon az ózdi térségben élő és alkotó amatőr művészek munkái kaptak helyet kiállító tereinken, decemberben a II. Mézeskalács készítő versenyünk pályázatra beérkező alkotásai díszítették fel könyvtárunkat és varázsoltak karácsonyi hangulatot. Kiállításainkat látogató tekintette meg. 47

49 Nagyon népszerű olvasóink körében könyvtárunk Világjárók sorozata, ahol világjáró utazóink vetített képes beszámoló formájában különböző mesés tájakra kalauzolják el közönségünket. Ennek keretében tartott élménybeszámolót májusban Dombovári Tibor A koralltengerek csodálatos világáról ben indított Kitekintő-ablak a térségre című programsorozatunkon kistérségünk települései mutatkoznak be, melynek keretében a települések múltját, jelenét, természeti és társadalmi környezetét, nevezetességeit, turizmusát, helyi értékeit, hagyományait, népi művészetét ismerhetjük meg. Az előadások teltházas közönsége a tárgyak, képek, elbeszélések segítségével látogatott el ha csak képzeletben is - a települések csöndes nyugalmába ban Sajóvelezd, Domaháza, Serényfalva településeket ismerhette meg a közönség. Aktív részesei voltunk a városi Gyermeknap rendezvényének, ahol Könyvtári Pavilonnal vártuk Ózd város gyermekeit és szüleiket. Kedvezményes beiratkozási lehetőség, helyszíni könyvkölcsönzés, óriási puzzle és keresztrejtvény várta a gyermekeket, s emellett kézműves foglalkozásra invitáltunk minden gyermeket és felnőttet is. A legkisebbeket játszószőnyeg és babasarok várta a könyves sátor alatt as évben rendezvényeink és látogatóink száma is csökkenést mutat, de mindez összefügg az egész évre kiható teljes körű állományellenőrzéssel, amely kiemelt feladata volt könyvtárunknak. Összes rendezvényünk száma

50 Összes résztvevők száma Felnőtt kisközösségeink Intézményünk több klubnak is otthont ad, akikkel évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk, együttműködésünk harmonikus. Irodalombarát Nyugdíjas Klubunk több mint 25 éves múltra tekint vissza, mely az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárunk olvasóközönségből szerveződött. Jelenlegi létszámunk 42 fő lelkes nyugdíjas. A központi szolgáltató helyünkön 2014 novemberében alakult meg egy másik nyugdíjas klubunk is, a Fagyöngy Könyvbarátok Klub, amely a környék nyugdíjasainak és barátainak nyújt találkozási lehetőséget. A kezdeti létszám 3-5 fő, ma már jelentős növekedést mutatva 25 főre növekedett. A klubtagok havi rendszerességgel találkoznak, ahol az éppen aktuális ünnephez kapcsolódóan tartanak megemlékezést, beszélgetést, vagy kézműves foglalkozással töltik idejüket, de közös kirándulás is szerepel programjaik között áprilisában két lelkes, kisgyermekes anyuka ötletének, az Apró Örömök Baba-Mama Klub elindításához adott otthont, szakmai és támogatói hátteret a könyvtár. A klub létrejötte szorosan összekapcsolódik a könyvtár létével és céljaival, melyben benne rejlik a gyermekek olvasóvá nevelésének fontossága, az olvasás megszerettetése, a mesék világának megismertetése. A 2016-os évben névváltozás történt a klub életében - Apró Örömök Családi Klub -, hiszen az idők folyamán a klub alakulásakor még pici gyermekek megnőttek, de nem szakadtak el az összeszokott csoporttól. A klubfoglalkozásokon mesesarok, kézműves foglalkozás, játék, egyegy előadás várja a gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket. Minden évben megünnepeljük a farsangot, májusban a klub születésnapját és decemberben a Mikulás is ellátogat a klub gyermekeihez. Két éve alakult meg a Keddi Könyvklub, amely a kellemes kikapcsolódás mellett az olvasás népszerűsítésére is szolgál, felkeltve az érdeklődést egy-egy könyv, egy-egy író iránt, s emellett arra is kíváncsiak vagyunk, hogy egy előre kijelölt műnek, egy adott regénynek hányféle olvasata lehet a klubtagok által. Érdekes és különleges élmény megtapasztalni, hogy ugyanaz a 49

51 mű, mennyire más hatással van a különböző egyéniségekre, akik azonban egy dologban megegyeznek, hogy mindannyian szeretjük a könyveket, az olvasást. Könyvtárunkat és az Ózdi Rejtvényfejtő Klubot több évtizedes munkakapcsolat köti össze. Sok városi és országos rejtvényfejtő verseny megrendezése van már mögöttünk, mely mindig pozitív visszhangot keltett nemcsak a város, de az ország rejtvényfejtőinek körében is. Bár havi foglalkozásaik helyszínét a Központi Könyvtár nehéz megközelítése miatt áttették a Civil Házba, a Kamasz Kupa diákok részére szervezett rejtvényfejtő versenyben valamint az Országos Rejtvényfejtő Bajnokság városi programjának megrendezésében továbbra is együttműködünk a résztvevők nagy örömére. Kiemelkedően színvonalas szervezésünkért minden évben elismerést vívunk ki a rejtvényfejtő társadalom körében. A Szeretet Gyermekei Alapítvány Szép Szó Irodalmi Kör jelentős múlttal rendelkező alkotócsoport, melynek több tagja is rendelkezik önálló kötettel. Az általuk hosszú éveken át szerkesztett Ózdi Kristály (ma már Ózdi Szép Szó) és az Ózdi Antológia című kiadványaik sok ózdi alkotónak, költőnek, írónak kínáltak, kínálnak publikálási lehetőséget. Közös rendezvényeink sora bizonyítja - a középiskolásoknak, szépkorúaknak rendezett szavalóversenyek, helyi és a megyében élő költők könyvbemutatója, a nyári egyhetes irodalmi tábor -, hogy eredményes és sikeres szakmai kapcsolatot ápolunk. Az Infó-klub októberében alakult, nyugdíjas korú érdeklődők részvételével. A klub célja nem új, számítógép-kezelői készség elsajátítása, hanem a már meglévő tudás kibővítése. A kezdeti létszám 6 tagból állt, akik a mai napig stabil tagok, de mindig érkeznek újabb érdeklődők és csatlakoznak egy-egy foglalkozáshoz. A kétórás foglakozások anyaga a tagok kívánságainak megfelelően alakul, egyéni tapasztalataikat egymással is megosztják. Év végéig összesen 4 foglakozást tartottunk kéthetes időközökkel Házhoz megy a könyv szolgáltatásunk A város négy idősek otthonával immár 5 éve (Kézenfogva Gondozóház, Szabolcsközi Öregek Otthona, Ózdi Idősek Otthona (Várkony) és a Szent Anna Idősek Otthona (Susa)) intézményünk jó kapcsolatot ápol. Havonta könyvtárosaink személyesen látogatnak el az intézményekbe, hogy az itt élő, olvasni szerető, mozgásukban korlátozott, betegágyhoz kötött idős embereknek, akik nem szeretnének lemondani az olvasás öröméről, felajánljuk szolgáltatásunkat, amely által helyben kölcsönözhetnek dokumentumainkból Gyermekkönyvtári tevékenységünk Gyermekkönyvtári tevékenységünk elsődleges célja a gyermekek olvasásra, könyvhasználatra nevelése, a könyv-és könyvtárhasználat elsajátíttatása egyéni és csoportos foglalkozások, klubdélutánok, vetélkedők, rejtvények és pályázatok, játszóházak, mesedélutánok, közönségtalálkozók segítségével. A könyvtárban fellelhető információk és könyvtári eszközök felhasználásával az ünnepkörökhöz, tanagyaghoz kapcsolódóan segítjük a tananyag játékos, könnyed elsajátítását. 50

52 A könyvtár a város oktatási intézményeivel több évtizedes, jó kapcsolatot ápol, mely nélkülözhetetlen az oktatást támogató, a gyermekek olvasóvá nevelését segítő tevékenységéhez. Foglalkoztatásaink során, szinte észrevétlenül, játszva sajátítják el a gyermekek az önálló tanulás, ismeretszerzés alapjait, s teszik magukévá az élethosszig tartó önfejlesztés igényét. Óvoda A kisgyermekek olvasóvá nevelése az egyik legfontosabb feladata könyvtárunknak és gyermek-könyvtárosainknak. Óvodás csoportok rendszeres látogatói a könyvtárainknak, havi rendszerességgel látogatnak el ismeretterjesztő, játékos, mesés foglalkozásokra, melyek megismertetik velük a könyvek világát, a mesék szeretetére sarkallva őket. Az alkalmakat színesítik a papírszínházas, valamint a kézműves foglalkozások is ban mindkét intézményi egységben összesen 16 foglalkozást tartottunk az óvodásoknak, 301 gyerek részvételével. A könyvtári foglalkozások mellett az idei évben is megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált Verselőcske - óvodások szavalóversenye a Költészet napja alkalmából, melyen 16 gyerek vett részt a város óvodáiból. Az ovisok Varga Katalin és Weöres Sándor verseit szavalták el. Hat éves múltra tekint vissza a város óvodáiban bevezetett Betűcsipegető Törpkönyvtárunk. Az óvodákba kihelyezett beiratkozással, bábokkal, papírszínházzal, kézműveskedéssel hívtuk, hívjuk fel a könyvekre, a mindennapi mesére, mesélés fontosságára a szülők figyelmét ban három alkalommal szerveztünk Betűcsipegető Törpkönyvtárt a város óvodáiban 108 fő részvételével. Általános iskola A könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások mellett jeles napokhoz, ünnepnapokhoz kapcsolódó hagyományőrző programok, könyvbemutató, illetve ismeretterjesztő foglalkozások is szerepelnek a programjaink között. Ezeket tovább színesítik a kézműves foglalkozások, melyek legtöbbször részét képezik például egy mesefeldolgozásnak, de önálló tematikus programként is szerepelnek (pl. húsvéti, farsangi vagy adventi időszakban) ban mindkét intézményi egységben összesen 178 alkalommal, összesen fő vett részt a foglalkozásokon. A központi könyvtár az általános iskolák közül a II. János Pál Katolikus Általános Iskolával, Csillagfürt EGYMI Ózdi Tagintézményével, illetve a Vasvár Úti Általános Iskolával alakított ki szoros együttműködést, az Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárunk pedig a vonzáskörzetében lévő általános iskolák csoportjait fogadja programjaira. A peremkerületi iskolák az utazási nehézségek miatt ritkábban látogatják intézményeinket, de a nagyobb rendezvényeken, versenyeken szép számban képviseltetik magukat. Az Országos Könyvtári Napok keretében rendeztük meg a VII. Kamasz Kupa elnevezéssel a keresztrejtvényfejtő bajnokságot Ózd város és a térség általános és középiskolás diákjai részére 21 fő részvételével. 51

53 2018-ban is szerveztünk író-olvasó találkozót, koncerteket, előadásokat gyermekek részére is. Ellátogatott hozzánk Darvasi László, a Trapiti szerzője, aki 90 fő részére tartott közönségtalálkozót. A Költészet napján Farkasházi Réka és Csiszár Ferenc a Tintanyúl zenekar képviseletében 100 gyerek részére tartott rendhagyó zenés irodalomórát Hajnali csillag peremén címmel. Májusban csatlakoztunk a Közösségek Hete országos programsorozathoz. Szeretetlánc Öleljük át a könyvtárat programunkon 150 gyermek és felnőtt teremtett a könyvtár előtti térre megismételhetetlen hangulatot. Az intézmények közötti jó kapcsolatot mutatja a minden évben megszervezett Romavilág cigány népismereti vetélkedő a város és a térség általános iskolás diákjai részére, mely a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és az ÓMI Városi Könyvtár közös rendezvénye, melyen 38 fiatal mérte össze tudását. Legyél te is könyvmoly! játékunk áprilistól októberig tartott. Ebben az időszakban a gyerekek pontgyűjtő füzeteiben szorgalmasan gyűltek a matricák. Ehhez nem kellett mást tenniük, mint a kölcsönzött dokumentumok visszahozatalakor beszélgetni a könyvtárossal a könyvek nyújtotta élményekről, illetve aki kedvet érzett hozzá, írásos formában ajánlót is megoszthattak velünk. Tíz pontonként kincskeresés várt a gyerekekre: a gyermekkönyvtári állományban fellelhető könyvekhez kérdések írtunk, a megfejtésért apróbb ajándékokat kaptak a gyerekek. A játékban részt vevő gyerekek szüleikkel, testvéreikkel együtt, egy csapatként versenyeztek a délután folyamán az Elvarázsolt könyvtár néven meghirdetett családi vetélkedőn. A program tizenkét család részére jelentett egyrészt tartalmas kikapcsolódást, másrészt, s ami a legfontosabb, minőségi együtt töltött időt. A gyerekek szüleikkel együtt dolgoztak a feladatokon, többek között sor került meseszövésre, kincskeresésre, hétpróbára, terveztünk könyvborítót, valamint Harry Potter kvíz is színesítette a délutánt ban együttműködést alakítottunk ki a városban működő Gyerekesély programmal: az EFOP Gyerekesély az ózdi járásban projekt közreműködött a Legyél Te is könyvmoly játékunkhoz kapcsolódó vetélkedőn, a nyereményeket közösen biztosítottuk a versenyzők részére. Művészeti Műhely néven kézműves foglalkozássorozat indult könyvtárunkban a Gyerekesély projekt finanszírozásával, melyen a gyerekek különféle kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg. Középiskola Új programként indítottuk el Életrevalók címmel a szociális készségfejlesztő tréningsorozatunkat, mely osztályfőnöki órák keretében került lebonyolításra könyvtári környezetben. A tréninget a Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium két osztályának, a 9 B és 9 E osztályának tartottuk párhuzamosan októbertől áprilisig, havi rendszerességgel, hat-hat alkalommal. A szociális készségfejlesztő tréningen a fiatalok kiszakadtak megszokott iskolai környezetükből, de mégis együtt, osztályként vettek részt egy számukra eddig nem, vagy csak kevéssé ismert típusú foglalkozássorozaton. A kommunikációs és életvezetési gyakorlatok segítségével a foglalkozásoknak közösségformáló hatása volt, sok új információt, illetve 52

54 benyomást szereztek társaik megnyilvánulásaiból, a feladatokhoz való hozzáállásukból. Másik nagyon fontos tényező az önismeret fejlődése: egyrészt a magabiztosságukat, határozottságságukat erősítette, másrészt nagyobb önismeretre tettek szert a játékok által novemberben Nevető parnasszus címmel tartott görbe tükröt klasszikusaink és kortársaink elé Jónás Zoltán, Majoros Roland közreműködésével. A vidám hangulatú rendhagyó irodalomórán 54 diák vett részt Könyvtárunk sajtó- és média megjelenései A könyvtár híreit, eseményeit a könyvtár honlapján ( és a közösségi oldalakon is közvetíti a nyilvánosság felé. A helyi média munkatársaival nagyon jó kapcsolatot ápol intézményünk, rendezvényeinkről, programjainkról rendszeres tájékoztatás nyújtanak. Helyi sajtóorgánum rendszeres információt nyújt a könyvtár eseményeiről. A könyvtár munkatársai személyes kapcsolataik által tájékoztatják Ózd város és térség lakosságát a könyvtárral kapcsolatos közösségi életet érintő információkról. Könyvtárunk összesen 85 alkalommal jelent meg a médiában, ebből helyi televízió: 68, írott sajtó 17 alkalom. Online hírek 46, közösségi médiában megjelenő hírek száma 360 volt Infrastrukturális fejlesztések A számítástechnikai eszközök folyamatos avulása miatt egy dolgozói számítógép meghajtója szorult cserére év végén, ezáltal biztosítva a minőségi munkavégzést decemberétől könyvtárunk mindkét szolgáltató helye DJP pontként működik, s a pályázat elnyerésével 3 db laptop és a szükséges szoftverek 2 db tablet 2 db okostelefon 1 db projektor 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló) 1 db beltéri Wifi Access Point és szükséges power injector 1 db kültéri WiFi Access Point és szükséges power injectort kapott intézményünk mindkét szolgáltató helye Árpád vezér úti fiókkönyvtár tevékenységének bemutatása Könyvtári egységünkben ebben az évben is mindent megtettünk az olvasói létszám megtartásáért, könyvtárunk népszerűsítéséért a felnőtt és gyermekolvasók körében. A Városi Könyvtár Árpád Vezér Úti Fiókkönyvtárának sajátossága, hogy körzetében sok idős él. Ők a hagyományos kölcsönzés mellett társaságra is vágynak, sőt a velük történő beszélgetések során kiderül, sokuknak az egyedüli társas kapcsolatot jelenti a könyvtár és a könyvtárban dolgozók. Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a térség 2 idősek otthonával: a Kézenfogva és a Szabolcs-közi Öregek Otthonával. Mindkét intézménnyel rendszeres a kapcsolattartás, havonta személyesen látogatunk el az idősekhez és visszük el nekik az előzetes igényfelmérés alapján elolvasásra javasolt könyveket ban 13 tagunk volt a két öregotthonból. A pár évvel ezelőtt megkezdett tevékenységünket, az idős könyvtári tagjaink számára otthoni könyvkölcsönzést továbbra is folytattuk, sajnos elhalálozások miatt 6 főre csökkent ez a szolgáltatásunk. 53

55 2018-ban is sikeresen működött tovább Irodalombarát Nyugdíjas Klubunk, melynek összlétszáma 42 fő, de a foglakozások időpontja nem mindig megfelelő mindenkinek, így foglalkozásonként általában 30 fő szokott jelen lenni. A klubfoglalkozások havi rendszerességgel, minden hónap harmadik szerda délutánján 14 órától kerülnek megrendezésre, mindig valamilyen aktuális eseményhez, évfordulóhoz, a naptári év neves napjához kapcsolódóan. Ezeken a foglalkozásokon színes irodalomszínpad szerű műsorral kedveskedünk tagjainknak, zenei betétekkel és vetítéssel színesítve szerzünk kellemes perceket a résztvevőknek. A tagok elmondása szerint, minden alkalom után érzelmileg, szellemileg feltöltődve köszönnek el tőlünk. Az oktatási intézményekkel folytatódott a rendkívül jó kapcsolattartás. Körzetünkben 4 általános iskola (Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola, Bolyky Tamás Általános Iskola, Újváros Téri Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola) is működik, de érkezett 1-1 alkalommal csoportunk Domaházáról és az Apáczai Csere János Általános Iskolából is. Szép számmal vesznek részt csoportos könyvtári foglalkozásainkon, mindannyiszor élvezik a könyvtárban tartózkodást. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk valamennyi oktatási intézménnyel. Sajnos a csoportos könyvtárlátogatás után kevesebb létszámban térnek vissza otthonról, egyénileg, szülők, nagyszülők által kísérve a gyerekek, a szülők sajnos nem tartják a szükséges mértékben fontosnak, hogy visszatérjenek gyermekeikkel egyéni látogatásra és támogassák gyermekük felkeltett érdeklődését az olvasás iránt. Éppen ezért még nagyobb hangsúlyt igyekszünk fektetni a pedagógusokkal történő együttműködésre és minél többet megnyerni közülük az olvasás fontosságának segítésére. A tanítási óra keretében könyvtári programjainkon résztvevő gyerekeknek mindig felhívjuk a figyelmét arra, hogy hazatérve családtagjaiknak meséljék el, hol is található a könyvtár és jöjjenek el a szabadidejükben. Körzetünkben sok olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él, pl. az Árpád Vezér Általános Iskola tanulói, akik nem vagy kevésbé számíthatnak a szülői háttérre. Ők csak akkor jutnak el hozzánk, ha mi kimegyünk hozzájuk, vagy sikerül a pedagógussal olyan partnerséget kialakítani, hogy havi rendszerességgel bevállalja a gyerekek könyvtárba kísérését, könyvválasztás céljából. Ez sikerrel is járt, hiszen I félévében (azaz a 2017/18-as tanév második félévében) az Ózdi Árpád Vezér Általános Iskolából minden alsós osztálynak havi rendszerességgel biztosítottuk a könyvtárlátogatást második felében, azaz a 2018/19. tanév első félévében folytattuk a foglalkozássorozatokat. Pedagógusváltás, illetve felsőbe kerülés miatt vesztettünk el pár csoportot, de szerencsére sikerült mással folytatni a kapcsolattartást, így a forgalmi adataink, látogatottságunk nem romlott. Az állandó csoportokon kívül 1-2 alkalommal mind a 4 iskolából látogattak el könyvtárunkba könyvtárbemutató foglalkozás illetve rendhagyó irodalomóra, mesefoglalkozás céljából osztályok. Előrelépésnek tartom, hogy 2018 decemberétől a Bolyky Tamás Általános Iskolából az 5. osztályosok osztályfőnökével sikerült megállapodnunk a két havonkénti könyvtárlátogatásról. 54

56 Az óvodai csoportokkal is sikerült a megkezdett utunkat tovább folytatni, érkeztek csoportok az Ózdi Béke Telepi Óvodákból, az Árpád Vezér Úti Tagóvodájából, és a Ózdi Városközponti Óvodák Nemzetőr Úti Tagóvodájából. Szünidei foglalkoztatás A könyvtári foglalkozásokon kívül igyekszünk tartalmas, ismereteket bővítő programokat szervezni a gyerekeknek. Nyáron június között, 20 gyermek részvételével a Mátyás király emlékév programsorozatához kapcsolódva nyitotta meg kapuit a 30. Tarkaforgó Olvasótábor, mely ezúttal Mátyás király és a reneszánsz kor tanulmányozása felé fordult. Sok-sok történelmi és irodalmi játékkal, két napos visegrádi kirándulással színesítve biztosította a tartalmas nyári kikapcsolódást kis olvasóinknak. A Luca-napi ünnepi készülődésre délutáni játszóházban volt lehetőségük kis olvasóinknak. Irodalmi rejtvényfüzet A már hagyományos irodalmi rejtvényfüzetünk témája Mátyás emlékévhez kapcsolódott. Barangolás Mátyás udvarában elnevezésű irodalmi feladvány feladatainak megoldása sok gyereket vonzott a könyvtárba, többen könyvtári környezetben oldották meg a feladatlapot, illetve segítségnyújtásképpen foglalkozásokat szerveztünk a feldolgozáshoz. Néhány számadat tevékenységünkről Regisztrált használók száma (érvényes vonalkód) Személyes használatok száma összesen Ebből felnőtt Ebből gyermek Ebből internet használat Felnőtt Gyermek Távhasználat: telefon, fax, ÓMI VÁROSI KÖNYVTÁR 2018 ÁRPÁD V. ÚTI FIÓKKÖNYVTÁR 2018 Összesen

57 Referensz kérdések száma Kölcsönzők száma összesen Ebből felnőtt Ebből gyermek Köcsönzött dokumentumok száma össz. Ebből felnőtt Ebből elektronikus dokumentum Ebből gyermek Ebből elektronikus dokumentum Helyben használt dok. száma össz. Ebből felnőtt Ebből gyermek Könyvtárközi beérkezett kérés száma Adott dokumentum Könyvtárközi küldött kérés száma Kapott dokumentum Használó képzést szolgáló rendezvény sz. össz Használó képzésen résztvevők száma össz Ebből számítógép használó tanfolyamok száma Számítógép haszn. tanfolyamon fő Ebből könyvtár bemutató foglalkozások száma könyvtár bemutató foglalkozáson fő Digitális kompetencia fejlesztő program

58 Digitális kompetencia fejlesztő programon fő Kiállítások száma Kiállításon résztvevők száma Összes gyermek rendezvény száma Összes gyermek rendezvényen fő Összes felnőtt rendezvény száma Összes felnőtt rendezvényen fő Összes rendezvény száma Összes rendezvényen fő Területellátási tevékenység A Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő 3 városi és a 2013-as évtől a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működő 26 szolgáltató hely két járás, a Putnoki és az Ózdi járás részei. Az Ózdi járás 15 község (Arló, Borsodbóta, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Sáta, Uppony), 2 város (Ózd, Borsodnádasd) és 61 hozzájuk köthető településrészből tevődik össze. A Putnoki járáshoz 11 község (Bánréve, Dubicsány, Gömörszőlős, Hét, Kelemér, Királd, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva) és 1 város (Putnok) tartozik. A térség lakosságszámát ebben az évben is a Belügyminisztérium adatai alapján vettük figyelembe, a tavalyi évhez viszonyítva csökkent a népességszám ben a térségben fő, 2018-ban pedig 679 fővel kevesebben, fő élt. 57

59 A térség alapvetően aprófalvas településszerkezetű, az fő alatti települések aránya a legmagasabb a térségben (18; 62 %), melynek fele 500 fő alatti, a másik fele pedig fő közötti lélekszámú. A 2017-es évhez viszonyítva Sajónémeti, a 23 fő csökkenéssel az 500 fő alatti települések közé került, ezzel változtatva a térség addigi településstruktúráján. A legnagyobb mértékű létszámcsökkenés az 1500 fő feletti településeket sújtotta, mely a tavalyi évhez viszonyítva 110 fővel csökkent. Néhány település kivételével (Gömörszőlős, Kissikátor, Nekézseny) jelentős a roma etnikumhoz tartozó lakosok száma. Arló nagyközség lakosainak száma jóval meghaladja (786 fővel) Borsodnádasd város népességszámát. A lakosok 66%-a három városban, és ezen belül 52 % Ózdon él. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működő 26 település lélekszáma 2017-ben fő volt, ezzel szemben ban a 254 fő csökkenéssel már csak fő. Lakosságszám A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a szolgáltató helyek felé nyújtott tevékenységei többek között: a folyamatos együttműködés, helyszíni látogatás, tanácsadás, értékelés, rendszeres szolgáltatás-szervezés, dokumentum ellátás, valamint szakmai segítségnyújtás. A térségben nincs ellátatlan település, hiszen a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén szereplő három városi könyvtár Borsodnádasd, Ózd, Putnok és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez csatlakozva a 26 szolgáltató hely, közösségi színtérként biztosítja utazás nélkül a könyvtári szolgáltatások elérését, a dokumentumokhoz, információkhoz való hozzáférést és a közösségi kulturális programokat Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken A regisztrált használók száma a tavalyi évhez hasonlóan tovább növekedett, most 328 fővel, így a kistelepülések lakosságszámhoz viszonyított használó arány jelenleg átlagban 14,5 %. A KSZR Ajánlás szerint el kell érni, hogy a lakosság 20%-a könyvtárhasználó legyen. A 26 58

60 településből 11 településen (42 %) meghaladja a 20 %-ot, ebből 6 település 500 fő alatti, 2 település közötti és 3 település 1000 fő feletti. Három településen viszont (Arló, Domaháza, Sajóvelezd), nem éri el a lakosságszámhoz viszonyított használó arány a 10 %-ot sem. Regisztrált használók száma Bár örvendetes tény, hogy a regisztrált használók száma növekedett, azonban ez a javulás nem vonta magával a szolgáltatások számának növekedését. Egy regisztrált felhasználó átlagban 13 alkalommal látogatott el az év során településének könyvtárába. A regisztrált felhasználók 36 %-a (1.201 fő) 14 év alatti gyermek. A könyvtárhasználat gyakorisága, ha nem is számottevően, de eltér a felnőtt és a gyermeklakosság körében a 14 éven aluliak javára, mert míg a könyvtári szolgáltató helyek valamely szolgáltatását a regisztrált felnőttek 11 alkalommal, a gyerekek átlagosan 17 alkalommal vették igénybe. Egy lakosra összességében 1,9 személyes látogatás jut, egyelőre kevesebb, mint ahogyan az a KSZR Ajánlásban szerepel. Mindössze 11 településen éri el, illetve haladja meg a 2,5 könyvtárlátogatást. A többségük (6), 500 fő alatti település, az fő között 3 településen, az 1001 lakos feletti települések közül 2 településen haladja meg a 2,5 alkalmat. Kölcsönzők száma

61 Sajnálatos módon mind a kölcsönzők, mind pedig a kölcsönzött dokumentumok száma kedvezőtlenül alakult. A visszaesést feltehetően egyrészt a külső körülmények okozzák, pl. kevesebb a gyermeklétszám, helyben nincs óvoda és iskola, más településeken tanulnak a gyerekek. Másrészt a lakosság érdektelensége, idős kora, vagy nincsenek mindenhol tisztában azokkal a lehetőségekkel, amit a szolgáltató helyek biztosítanak. A gyermekek évi 2 db, míg a felnőttek évi 3 db dokumentumot kölcsönöztek ki átlagban. A kevesebb gyermekhasználó azonban az összes személyes használatnak szinte a felét (46 %) teszi ki. Szinte ugyanúgy ez vonatkozik a kölcsönzött kötetekre, melyeknek a 40 %-át a gyermekek kölcsönzik. Az alacsonyabb mutató szám azonban nem minden esetben fedi le a könyvtárosok által befektetett munkát. Amennyiben a települések statisztikai mutatóit egyenként vizsgáljuk, a személyes használatok száma 10 településen, a kölcsönzők száma 13 településen, a kölcsönzött dokumentumok száma szintén 13 településen és a helyben használt dokumentumok száma 15 településen emelkedett az előző évhez viszonyítva. Négy település statisztikájában folyamatos növekedés látható (Bánréve, Csernely, Gömörszőlős, Serényfalva) és hét településen (Csokvaomány, Királd, Sajóvelezd, Borsodszentgyörgy, Farkaslyuk, Lénárddaróc, Sajópüspöki) legalább három mutató lett jobb a tavalyinál. Öt település statisztikájában (Borsodbóta, Domaháza, Hangony, Kelemér, Nekézseny) csökkent minden adat, fontos feladatunk a könyvtári szolgáltatások mutatószámainak javítása. Domaháza esetében a nagymérvű csökkenés oka, hogy a 2018-as évben csak júniustól működött a könyvtár. Kölcsönzött dokumentumok száma A távhasználatok száma 496-ról 730-ra (47%-kal) emelkedett, mely a telefon, használatok számának növekedését jelenti. A szolgáltató helyeken nincs saját, önálló honlap, csak a települések honlapján található több-kevesebb információ a szolgáltató helyekről, a vezetékes telefon néhány települést kivéve, szinte minden helyen hiányzik. Az internethasználat ebben az évben sem csökkent, hanem minimális 105 fővel emelkedett. Évek óta visszatérő probléma továbbra is, hogy néhány település könyvtárában az előfizetés hiányában nincs lehetőség a világháló használatára (Csokvaomány, Domaháza) és sokszor küzdött internet elérési problémákkal Kelemér és Nekézseny is. Probléma az is, hogy sok 60

62 településen nem áll rendelkezésre olyan személy, aki a számítógépek esetében a napi szinten előforduló problémák megoldásában segítségére lenne a könyvtárosnak. Internet Dokumentum szolgáltatás A dokumentumszolgáltatás az egyik legfontosabb szolgáltatás, melynek alapja a jól válogatott, folyamatosan gondozott, a legfrissebb újdonságokat is tartalmazó gyűjtemény. Kezdetektől fogva figyelembe vettük a szolgáltató helyek munkatársainak dokumentumigényeit, hiszen ők ismerik legjobban a településükön élők olvasási szokásait. A forgóletétek kiszállítása az olvasók új könyvek iránti igényeinek megfelelően történt, de mindenképpen törekedtünk arra, hogy a negyedévenkénti csere megvalósuljon. A gyakoribb csere lehetőségének kihasználása nagymértékben függ a könyvtári feladatokat ellátó munkatárs olvasók iránti elkötelezettségétől. A forgóletét lehetővé teszi, hogy rövid időn belül a legújabb, legkeresettebb sikerkönyvekhez juthatnak hozzá az olvasók. A 2018-as évben településenként átlagosan 464 db könyvet juttattunk el népszerűsítve az olvasást és elősegítve az olvasóvá nevelést. Új használói rétegek megnyeréséhez színes hetilapokkal, magazinokkal is bővítjük a könyvtárak kínálatát. Minden esetben az év során kiküldött folyóirat ajánló lista alapján, a helyi igényeknek megfelelően, a szolgáltató hely könyvtárosával közös egyeztetés után történt az előfizetés. A településekre a tavalyi 110 cím helyett 116 címet, 298 példányban rendeltünk meg, mely átlagosan 11 db szórakoztató, illetve tartalmas, praktikus információkat nyújtó folyóirat előfizetését jelentette. A legközkedveltebb lapok az Autó-Motor, Kiskegyed, Nők Lapja, Ötlet mozaik, Praktika, Príma-konyha, Természetgyógyász magazin. Továbbra is nagy a kereslet a DVD filmek iránt. Az elmúlt évben a településekre átlagban 42 db DVD film jutott. S mivel szeretnénk a könyvtárba invitálni a legkisebbeket is, sőt hosszabb könyvtári tartózkodásra és a szabadidő hasznos eltöltésére szoktatni őket, ezért különböző társasjátékok 61

63 vásárlására is sort kerítettünk, a legkedveltebbek az Activity, Honfoglaló, Scrabble, Twister, a különböző kártya és logikai játékok, melyek 14 településre kerültek kihelyezésre. Az egyedi igények könyvtárközi kölcsönzéssel való kielégítése még egy módja a szolgáltatás minőségi javításának, ezzel együtt az olvasói elégedettség növelésének. Könyvtárunk teljes gyűjteménye a könyvtárhasználó rendelkezésére áll, ezért elsősorban saját, illetve a megyei könyvtár dokumentumállománya erősíti a települési ellátás színvonalát, az információkhoz való hozzájutást. Az elektronikus katalógusban a könyvtárosok egymás állományát is láthatják, így könyvtárközi kölcsönzés révén azokból is válogathatnak és válogatnak is. Előfordult azonban, hogy térítés ellenében az ország más könyvtáraiból sikerül teljesíteni csak egy-egy kérést. Természetesen nem mindenki él a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével, s nem is oszlik meg egyenletesen a könyvtárak között, hiszen a szolgáltató helyek munkatársainak többsége elégedett a csereállomány kínálatával. A könyvtárközi kölcsönzés során 406 db dokumentum került ily módon átkölcsönzésre más-más település olvasójának Az állomány nyilvántartása A retrospektív feltáráshoz elengedhetetlen a könyvtárak állományának felülvizsgálata, selejtezése, melyet az ott szolgálatot teljesítő kollégák végeztek el, azzal a céllal, hogy csak a jó fizikai állapotban lévő dokumentumállomány kerüljön a használókhoz. A településekről beérkezett és már átvizsgált dokumentumok példányadatozása a könyvtárközpontban történik, Arló település önállóan vonalkódozza állományát. Az adatbevitel mellett a dokumentumokat könyvtári jelzettel is ellátjuk. A 2018-as évben Bükkmogyorósd, Hét, Sajómercse, Sajóvelezd, Sáta, Uppony településeken indult el az elektronikus kölcsönzés, ami szükségessé tette az integrált rendszer használatának megtanulását, begyakorlását. Ennek részeként megismerhették a gépi nyilvántartást, keresést, a kölcsönzés lépéseit, a vonalkód olvasó használatát. Kolléganőink több alkalommal nyújtottak segítséget a helyszínen is december 31-ig db dokumentum került be a Corvina rendszerbe. A példányadatozást az ózdi Városi Könyvtárban közfoglalkoztatásban alkalmazott munkatársak végezték. A dokumentumok példányadatozásra való előkészítése, a válogatás, selejtezés feladatait a települési könyvtárosok végezték Rendezvények Az ózdi térség könyvtáraiban nagy hangsúlyt fektetünk a különböző korosztályok megszólítására elsősorban kulturális és közösségfejlesztő programok szervezésével. Azonban a rendezvények palettáját jelentősen befolyásolják a helyi adottságok, a település tervei, szokásai, hagyományai és ünnepkörei. Sajnos kevés településen működik már iskola, óvoda, és ahol ezek az intézmények hiányoznak, ott nehezebb, de annál nagyobb jelentőséggel bír a 14 éven aluli korosztály megszólítása. Ugyanúgy az idősebb, ám könyvtárba nem járó korosztálynak szóló programok szervezése is lényeges feladat. Elsősorban KSZR forrásból valósultak meg a kistelepüléseken a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi rendezvények és egyéb programok, melyek hozzájárulnak az olvasáskultúra fejlesztéséhez, támogatják az olvasást, a tanulást, a közösségi életet. A könyvtári programok közönségének 62

64 szervezése, a helyszín előkészítése, valamint a dokumentálás (fotó, jelenléti ív) minden esetben a helyi könyvtáros feladata volt. A településeken KSZR forrásból szervezett programok között legnagyobb számban a falunapon megrendezésre kerülő műsoros, szórakoztató rendezvények voltak. A 69 rendezvényen 5668 fő vett részt. A szolgáltató helyeket bevonjuk az országos és térségi szakmai programokba is. A megyei könyvtárban tartott szakmai előadásoknak könyvtárosaink állandó résztvevői. A települések könyvtárai az országos rendezvénysorozatokhoz kapcsolódva színes programokkal várták az érdeklődőket, a szülőket, az egészséges életmódra vágyókat, irodalombarát felnőtteket és mesére, játékra, kézműves alkotásra vágyó gyermekeket. A márciusi Internet Fiestán 12 település mozgatott meg 204 fő érdeklődőt. Az októberi Őszi Könyvtári Napok rendezvényein 12 település, 216 fő számára nyújtotta a tartalmas kikapcsolódás, szórakozás lehetőségét. Összességében a könyvtárosok saját forrásból 362 alkalommal 6451 fő számára szerveztek programokat, kézműves foglalkozásokat, mesedélutánokat, találkozókat. Rendezvények saját forrásból Rendezvények Létszám Könyvtárunk által meghirdetett gyermekvetélkedők, rajz és szavalóversenyek mindig kistérségi szintűek. Ebben az évben is többször szólítottuk meg a kistelepüléseken élő gyerekeket, pedagógusokat egy-egy foglalkozás kapcsán: Február: Pálcika és Trapiti: író-olvasó találkozó Darvasi László, József Attila díjas író, költővel, Borsodbóta Április: Hajnali csillag peremén: rendhagyó zenés irodalomóra Farkasházi Rékával és Csiszár Ferenccel, Borsodbóta Május: A koralltengerek csodálatos világa: víz alatti fotók kiállítása Dombovári Tibor természetfotós tárlatvezetése, Farkaslyuk Május: Könyvtárbemutató, mesefoglalkozás és kézműveskedés, Domaháza Június: Romavilág című cigány népismereti vetélkedő, Farkaslyuk 63

65 Könyvtárunk Kitekintő-ablak a térségre programsorozata már 8 éve nagy népszerűségnek örvend. A kistérség települései mutatják be természeti környezetüket, nevezetességeiket, helyi értékeiket, hagyományaikat. A 2018-as esztendőben Sajóvelezd, Domaháza, Serényfalva mutatkozott be a teltházas közönségnek ben Sajónémeti, Borsodbóta, Bükkmogyorósd következik. Decemberben immár hagyomány a kötetlenebb hangulatú évzáró ünnepség. A Karácsony ünnepére címmel tartott délutánon Bokrosné Stramszky Piroska igazgatóhelyettes asszony tartott évértékelőt, majd csapatépítő tréningre került sor. A délután további részében lehetőség volt a tapasztalatok megosztására, problémák megbeszélésére, a fesztelen beszélgetésre és a saját készítésű házi sütemények kóstolására, receptcserére. Új sorozatot indítottunk el ősszel Látogass el hozzánk címmel, ahol az adott település életével, látnivalóival, könyvtárával ismerkedtünk meg, s ahol lehetőség nyílt tapasztalatcserére, a felvetődő problémák megbeszélésére. Első alkalommal Arlót kerestük fel, ahol a könyvtár megtekintése után a Suvadás Ligetben töltöttünk el néhány kellemes órát. A sorozattal hagyományt szeretnénk teremteni, ezért a 2019-es esztendőben Gömörszőlősre látogatunk Egyéb megállapítások, javaslatok Az előző években megfogalmazottak máig érvényben vannak, csak azokon a településeken tudunk fejlődést elérni, ahol a települések vezetőivel, a könyvtári feladatokat ellátó munkatársakkal az olvasó érdekében közös a cél: az egységes, és színvonalas ellátás, az együttműködés és a minőségi munka. Fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet a könyvtárak nyújtotta színes és gazdag programokra és annak fontosságára, hogy a kistelepülési szolgáltató helyeken a használók kellemes környezetben tanulhatnak, művelődhetnek, szórakozhatnak, információkat szerezhetnek, találkozhatnak barátaikkal, ismerőseikkel. 64

66 7. ÓZDI MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS GYÁRTÖRTÉNETI EMLÉKPARK A muzeális intézmények feladata Egy muzeális intézmény feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, állagóvása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. A törvényi előírások szerint a muzeális intézménynek rendelkeznie kell az e feladatok ellátásához szükséges tárgyi és anyagi feltételekkel, megfelelő épülettel, szakirányú közép és felsőfokú végzettségű alkalmazottakkal. BEVEZETÉS Az Ózdi Gyártörténeti Emlékpark és Élménykomplexum kialakítása c. pályázati projekt (ÉMOP-2.1.1/B-12) építészeti kivitelezése novemberéig zajlott, amelyben a muzeális gyűjtemény épületének részbeni felújítása, közvetlen környezetének megújítása, illetve az intézményünk gondozásában lévő szabadtéri gyártörténeti bemutató áthelyezése, egy interaktív történeti bemutató és foglalkoztató kialakítása történt meg. Új, állandó tablókiállítások is készültek a pályázat keretein belül, melyek már megtekinthetőek intézményünkben: (pl.: Kohászéletmód kiállítás, Finomhengerműi jelbeszéd) június 13-án az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A nyitás óta megújult programkínálattal, lehetőségekkel várjuk vendégeinket november elején került ki minden ózdi oktatási intézménybe az Ózdi Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógiai Programfüzete. A foglalkozásokra egyre nagyobb létszámban tartanak igényt az általános- és középiskolák, illetve az óvodák, amelyre kollégáink folyamatosan újabb és újabb ötletekkel készülnek, színesítve szolgáltatásaink körét. Intézményünk érdekes, tartalmas időszaki kiállításokkal, programokkal csatlakozik a főbb országos múzeumi kampányokhoz (pl.: Múzeumok Éjszakája; Múzeumok Őszi Fesztiválja), amelyen keresztül Ózd város kulturális értékeit szélesebb körben tudjuk bemutatni. Az országos múzeumi kampányokon kívül regionális szinten minél több turisztikai jelentőséggel bíró rendezvényen kívánunk részt venni tablókiállításainkkal, amely szintén a látogatói szám növelését szolgálja. Az intézmény a jövőben is igyekszik a mai kor igényeinek megfelelően, minél több online felületen friss, aktuális és érdekes tartalommal megjelenni. A város turizmusának fellendítésében jelentős szereppel bír a múzeum, amelyhez a folyamatos programkínálat biztosítása, szakmailag erős csapatmunka szükséges. 65

67 7.1 Gyűjtemény Állandó kiállítások Az Ózdi Muzeális Gyűjteményben, épületen belül 8, külső helyszínen 3 állandó kiállítás található. A múzeum állandó, épületen belüli kiállításainak jelentős részét az Ózdi vasgyár története és az ehhez kapcsolódó ipartörténeti gyűjtemény képezi, ez egészül ki a gyártörténethez kapcsolódó Munkáséletmód-, Ózd régészeti telepei-, Sporttörténeti-, Faggyas István festményei és Kucs Béla kisplasztikái-, Pedagógiatörténeti-, Paraszti bútorzat és viselet-, illetve A kender feldolgozása, fazekas munkák gyűjteményekkel. Külső helyszínen (múzeum hátsó udvara, patakmeder sétány, emlékpark) lévő állandó kiállítások: a Fiktív kohász életút-tablókiállítás, Kohászati berendezések szabadtéri bemutatója és a Gyári táblakiállítás. Az állandó kiállítások mellett segédgyűjtemények, Történeti adattár, Térkép és Rajztár, Fotótár, Honismereti gyűjtemény is gazdagítja a múzeumot. A kiállításokba be nem kerülő műtárgyak és forrásértékű dokumentumok a Néprajzi-, a Fém raktárba, illetve a Történeti adattár raktárába kerülnek elhelyezésre Gyarapodás Az adott anyagi lehetőségek korlátozzák a múzeum gyűjteményének gyarapítását, sajnos műtárgyvásárlásra nincs lehetőség, ezért a gyarapodás főként ajándékozás útján történik. A gyűjteménygyarapodás szakáganként, a gyarapodás módjának és az elhelyezés megjelölésével a 2018-as évben: Gyűjtemény Gyarapodá s száma Gyarapod ás módja Néprajzi gyűjtemény 5 db tárgy Ajándékozás Ábelné Visnovszky Erzsébet /műtárgyvé delmisze./ Gyár és ipartörténeti gyűjtemény Pedagógiatörténeti gyűjtemény Sporttörténeti gyűjtemény Történeti gyűjtemény Fotógyűjtemény Könyvtári gyűjtemény 8 db tárgy Ajándékozás Ábelné Visnovszky Erzsébet 8 db tárgy Ajándékozás Ábelné Visnovszky Erzsébet 2 db tárgy Ajándékozás Ábelné Visnovszky Erzsébet 85 db dokumentum 74 db fotó dokumentum 24 db dokumentum Ajándékozás Ajándékozás Ajándékozás 66 Felelős Státusz Elhelyezés Ábelné Visnovszky Erzsébet Ábelné Visnovszky Erzsébet Ábelné Visnovszky Erzsébet Gyarapodási naplóba bevezetve Gyarapodási naplóba bevezetve Gyarapodási naplóba bevezetve Leltárba véve Gyarapodási naplóba bevezetve Gyarapodási naplóba bevezetve Leltárba véve Néprajzi raktár Fémraktár Adattár Sporttörténeti kiállításkiállítva Adattár Fotótár Múzeumi szakkönyvtár

68 7.1.3 Állományvédelem A múzeum szakemberei számára elsődleges szempont a gyűjtemény fokozott állagóvása, védelme, a műtárgyvédelmi szempontok figyelembe vételével. Az épület felújítását követvetően a legtöbb műtárgy átesett állagóvó kezelésen (tisztítás) a kiállítások visszarendezése, újratervezése során. A 2018-as évben 179 db műtárgy részesült állományvédelmi kezelésben (tisztítás). Az előző években megtörtént két műtárgyraktár revíziója, rendezése is (Néprajzi raktár Fém raktár), így a múzeumban őrzött, leltárba vett, de kiállításba még be nem kerülő műtárgyak elhelyezése még jobban megfelel az állományvédelmi szempontoknak ban a Történeti adattár dokumentumai áthelyezésre kerültek a könyvtári helyiségbe, így biztosítva a könnyebb, gyorsabb hozzáférhetőséget a kutatók számára. Az adattárban található egyes gyűjtemények (pl.: Nagy Károly iskolatörténeti hagyaték) folyamatosan kerülnek feldolgozásra. A 2019-es év feladatai közé tartozik a további raktárhelyiségek (pl.: Fotótár) rendezése, revíziója is. Az itt található hatalmas fotógyűjtemény feldolgozása, digitalizálása jelenleg is zajlik, közfoglalkoztatásban dolgozó alkalmazottak segítségével. 7.2 Múzeumi szakkönyvtár Könyvtárhasználat, kutatómunka Az Ózdi Muzeális Gyűjtemény szakkönyvtárral rendelkezik, mely minden külső érdeklődő számára nyitott. Gyűjtőköre elsősorban a helytörténethez, illetve a gyár- és ipartörténethez kapcsolódó dokumentumok. A szakkönyveken kívül a könyvtárban találhatóak még segédgyűjtemények, a Történeti adattár (elsősorban gyártörténet) dokumentumai, a Honismereti pályázatok gyűjteménye, illetve más kisebb történeti gyűjtemények (pl.: Nagy Károly pedagógiatörténeti hagyaték, Bellér László sporttörténeti hagyaték). Az egyes kisebb gyűjtemények feldolgozása folyamatos, jelenleg is zajlik. A könyvtárat leggyakrabban a helytörténeti kutatók, közép-és felsőoktatásban tanuló diákok látogatják. A könyvtár és a kutatószolgálat rendszeresen, hétfőtől péntekig 9 15 óra között vehető igénybe. A múzeum könyvtára - bár mindenki számára nyitott - elsősorban a kutatómunkában jártas, tudományos kutatók látogatását kívánja szolgálni, akikről feltételezhető, hogy az alapszintű tájékoztatás után a könyvtár állományát önállóan, alkotó módon tudják használni. Ezért a könyvtári tájékoztatás alatt, az ezen célra szolgáló könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő tájékoztatás értendő. 67

69 Ez a tájékoztatás kiterjed: a könyvtár rendszerére, a könyvtár gyűjtőkörére, állományára a könyvtár használatára a számítógépes vagy egyéb adattárakban elérhető információkra Könyvtári állomány gyarapodása 2016-ban, a felújított múzeum nyitása után sor került a könyvtári állomány revíziójára is. Jelenleg a könyvtár állományában db dokumentum található, mely kizárólag szakirodalom. Az adott anyagi lehetőségek korlátozzák a múzeumi könyvtári dokumentumok beszerzését, ezért csekély mértékben kizárólag a múzeumi könyvtár gyűjtőköréhez, illetve pl.: múzeumpedagógiához kapcsolódó segédkönyv beszerzésére korlátozódik. A gyarapodás jelentős része ajándékozás útján történik. A Városi Könyvtárral folyamatos és jó a kapcsolat, egymást segítve és kiegészítve egy-egy irodalomkutatásnál, könyvtárközi kölcsönzésnél. Az elmúlt években a szakkönyvtárban található helytörténeti dokumentumok 100%-ban feldolgozásra kerültek a CORVINA Integrált Könyvtári Rendszerben, a kézikönyvtári és szakirodalmi állomány feldolgozása jelenleg is folyik, ezáltal biztosított a távoli elérés. 68

70 7.3 LÁTOGATOTTSÁG (2018. január 2-től december 31-ig) Látogatottsági adatok * Teljes áru jegyet vásárlók száma Kedvezményes áru jegyet vásárlók száma Ingyenes látogatók száma Összesen Összesből diák Külföldi látogatók száma Összesből időszaki kiállítások látogatói 118 fő 778 fő fő fő fő 22 fő fő * A múzeum a mindenkori jegyárait a 194/2000. (XI.24.) Kormányrendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről figyelembe vételével állapítja meg Tárlatvezetés 2018-ban, a fő látogatóból 552 fő kért tárlatvezetést. A diagram jól mutatja, hogy a nyári időszakban a látogatók, turistacsoportok száma nagyobb, több más városbeli, külföldi látogató is megfordul múzeumunkban. 69

71 7.4 Közművelődési tevékenység Állandó kiállítások 2018-ban (11): ÓMGY-n belül: 1. Az Ózdi vasgyár története 2. Ózd régészeti telepei 3. Faggyas István festményei és Kucs Béla kisplasztikái 4. Pedagógiai történeti gyűjtemény 5. Paraszti bútorzat és viselet 6. A kender feldolgozása, fazekas munkák 7. Emlékek az ózdi sport múltjából 8. Munkáséletmód, néprajz Külső helyszínen: 1. Kohászati berendezések szabadtéri bemutatója 2. Fiktív kohász életút tablókiállítás 3. Patakmeder-sétány - gyári táblakiállítás Időszaki kiállítások 2018-ban (15): ÓMGY-n belül: Sorszám Dátum Kiállítás/rendezvény Összes látogató Beatles kiállítás és záró rendezvény Legendás ózdi cigányzenészek Farkas Tibor emlékkiállítás Múzeum+Art kiállítás Kerékgyártó Mihály emlékkiállítás Karácsonyi mesevilág *92 fő 205 fő 793 fő 240 fő 247 fő A Beatles kiállítás nyitórendezvény: jén került megrendezésre, a látogatottság a 2018-as adatokat tükrözi. 70

72 Külső helyszínen: 1. Május 1. Városi majális /Múlt-jelen-jövő Ózdi gyártörténet c. tablókiállítás 2. Május 3. Arló XIII. Motoros találkozó/ Ózd régi épületei c. tablókiállítás 3. Május 27. Városi gyermeknap/ózd régi épületei c. tablókiállítás 4. Június 30. Kissikátor-Gombafesztivál/ Ózd régi épületei c. tablókiállítás 5. Július 28. Csernely-Derelyefesztivál/ Ózd régi épületei c. tablókiállítás 6. Augusztus 5. Cipói nap - Múlt-jelen-jövő ózdi gyártörténet c. tablókiállítás 7. Augusztus 5. ÓAM családi nap Gyártörténeti Emlékpark/ Ózd régi épületei c. tablókiállítás 8. Augusztus Ózdi rocktörténet c. tablókiállítás Arló Hellnes hétvége 9. Augusztus Ózd régi épületei c. tablókiállítás 10. Augusztus 25. Nekézsenyi falunap/ Ózd régi épületei c. tablókiállítás Nagyobb rendezvények ÓMGY-n belül: Sorszám Dátum Kiállítás/rendezvény Összes látogató Emlékpark szezonnyitó 45 fő Múzeumok éjszakája 122 fő Múzeumok Őszi Fesztiválja Szenzációs régészeti örökségünk 150 fő től megújult programkínálatunk 2017-ig visszarendezésre került, illetve részben megújult a 8 állandó kiállításunk. Bővültünk egy Gyártörténeti Emlékparkkal, az oda vezető Patakmeder-sétánnyal, és egy Kohász életút című tabló-kiállítással. Ezek a területek új lehetőségeket is adnak nekünk a különféle rendezvények helyszíneiként. Intézményünkben a látogatottság növelését tematikus klubok, különböző programok elindításával képzeltük el, melyek mindegyike mára már jól működő, egyre nagyobb látogatottságnak örvendő klub, illetve program. 71

73 ÓMGY-n belül: Időszaki kiállítások Időszaki kiállításokhoz kapcsolható múzeumpedagógiai foglalkozások (rendhagyó ének-zene óra, történelem óra, rajzóra, technika óra) Ünnepekhez, jeles eseményekhez kapcsolódó előadások Gyártörténeti Emlékpark- gyermekprogramok: (vizes játszótér, henger-játék, régész homokozó) Archív filmklub az Ózdi Muzeális Gyűjtemény videótárából Múzeum & Music zenei klub Múltidéző klub havi rendszerességgel (Történelmi klub meghívott előadókkal) Munkáséletmód programsorozat Sporttörténet programsorozat Múzeum ART + kiállítás sorozat Tűzszínház érdekes tüzeléstechnikai bemutató (Rubens-cső, lángorgona, lángtornádó) Kreatív kézműves foglalkozások Tematikus nyári tábor Külső helyszíneken: Múzeumpedagógiai foglalkozások Tablókiállítások Archív filmklub az Ózdi Muzeális Gyűjtemény videótárából Várostörténeti séta Tűzszínház érdekes tüzeléstechnikai bemutató (Rubens-cső, lángorgona, lángtornádó) Kreatív kézműves foglalkozások Osztálykirándulások napi programjainak megszervezése (múzeum+természetjárás) 72

74 7.5 Múzeumpedagógia Foglalkozások 2018-ban került ki minden ózdi oktatási intézménybe az Ózdi Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógiai Programfüzete. A foglalkozásokra egyre nagyobb létszámban tartanak igényt az iskolák és óvodák, amelyre kollégáink folyamatosan újabb és újabb ötletekkel készülnek, színesítve szolgáltatásaink körét. Múzeumpedagógia foglalkozásokon résztvevők korosztályok szerint: Óvodásoknak 6 alkalom 140 fő Általános iskolásoknak 28 alkalom 850 fő Középiskolásoknak 10 alkalom 144 fő Összesen: 44 alkalom fő Múzeumpedagógia terem kialakítása A karbantartó műhely pincébe való áthelyezésével sikerült kialakítanunk az emeleten egy múzeumpedagógia termet, melynek a berendezését a gyárterületről kimentett masszív 73

75 asztalokkal tudtuk megvalósítani, így többféle program megvalósítására is alkalmasak, pl.: kézműves foglalkozások, vetélkedők, ismeretterjesztő előadások. Projektor segítségével oktatóvideók és prezentációk bemutatására is van lehetőség. A Kubinyi Ágoston pályázatokból készült puzzle játékok is itt kerültek elhelyezésre, alkalmanként foglalkozásokhoz itt tudjuk őket használni as év egyik feladata a múzeumpedagógia terem technikai fejlesztése Múzeumpedagógia tábor 2018 nyarán nagy sikert aratott múzeumpedagógia táborunk, melyre ez évben is nagy igény mutatkozik. Táborozó gyermekeink rendszeresen részt vesznek múzeumi rendezvényeinken, családjukkal együtt visszatérő látogatókká váltak. Minden évben törekszünk arra, hogy intézményünkhöz kapcsolódó érdekes tematikával várjuk a gyerekeket Múzeumpedagógiai foglalkozásaink részletesen Népi hagyományaink (5 éves kortól) A gyermekek a néptánc, népviselet, népzene magyar sajátosságait ismerhetik meg hagyományápoló foglalkozásunkon. Az iskolai oktatásban ismert népdalokat integráljuk a foglalkozásokba, és megismerkedhetnek a sajátos népi ruhadarabokkal, amelyek környékünkre jellemzőek. A foglalkozások végén táncjátékkal kísért mondókákat tanulhatnak meg. Helytörténet kicsiknek - gyermekbarát tárlatvezetés (8 éves kortól) Intézményünkben tárlatvezetőink célja, hogy a gyermekeket játékos formában ismertessék meg a múzeum gyűjteményeivel. Kiállításaink megtekintésével, a műtárgyak megismerésével átfogó képet szerezhetnek környékünkről. Várostörténeti séta a gyerekeknek (12 éves kortól) A programban résztvevők várostörténeti sétánkon megismerkedhetnek a XX. századi Ózd történelmével. Programunk során a diákok betekinthetnek egy ipari kolónia életébe. Hová jártak a munkások és családtagjaik szórakozni, tanulni, művelődni? Kohó kvíz játékos vetélkedő az ÓKÜ történetéből (8 éves kortól) A Kohó kvíz egy olyan múzeumpedagógiai foglalkozás, amely segítségével a gyerekek játékos formában megismerhetik a vas- és acélgyártás alapjait. A foglalkozás során a következő kérdéseket válaszoljuk meg: Mi történt benn a kohóban? Hogyan készült a hengerelt vasáru? A foglalkozás végére minden kisdiák megismerheti a vasgyártás alapjait. 74

76 Rendhagyó történelemóra (12 éves kortól) Non formális oktatási program, ami elősegíti a történelemtanulást az általános, illetve középiskolás tanulók számára. A különböző korszakokat helytörténeti munkák, illetve a visszaemlékezések segítségével mutatjuk be a tanulók számára. Dédszüleink játékai - csapatfoglalkozás (5 éves kortól) Milyen csoportjátékokat ismertek nagyszüleink, dédszüleink? Az iskolák, grundok, játszóterek világát mutatjuk be foglalkozásainkon keresztül. A múzeumpedagógusok több, mint 100 foglalkozást ismernek, úgymint a klasszikus körjátékok, célzó játékok, erőpróbák, vetélkedők. Gyermekévek a kolóniákon (8 éves kortól) A csoportos foglalkozáson egy 10 éves gyermek bőrébe bújva ismerhetjük meg, hogyan éltek a gyerekek a kolóniákon ezelőtt 100 évvel. Tanulmányozhatják Forrász János tanuló hétköznapjait. A gyermekek megismerhetnek a korszakra jellemző jellegzetes használati tárgyakat, eszközöket. Mi a vasszatyor? Mi a sparhelt? Kezükbe vehetik a különböző tanszereket, korabeli játékokat. A foglalkozás végén rajzban adnak számot a megszerzett tudásukról. Ló és az ember kapcsolata - képzőművészeti foglalkozás (12 éves kortól) Művészettörténeti foglalkozásainkon a diákok megismerhetik Dr. Faggyas István alkotásait és életútját. A tanulók a rövid élettörténeti áttekintő után maguk is lerajzolhatják a képzőművészeti alkotásokat. Csepű-lapu-gongyola - néprajzi foglalkozás (8 éves kortól) A múzeumban a gyerekek tanulmányozhatják a környék népi hagyományait egy falusi kislány szemével. A foglalkozás több részből áll: a. A kender útja a vetéstől a viseletig b. Népi fazekasság c. Faragóművészet Suba a subával, guba a gubával (pásztorélet) (8 éves kortól) Környékünk sajátossága, hogy igen gazdag pásztorkultúrával rendelkezett. Ezért foglalkozásunkon a gyerekek megtanulhatják, hogy milyen állatokat tenyésztettek, milyen kellékei voltak az állattartásnak. 75

77 Legyél te is céhmester! (12 éves kortól) Múzeumpedagógiai foglalkozásunk során, játékos módon mutatjuk be a gyermekek számára egy céh működését és felépítését. Programunk alatt végigkísérhetjük egy kisinas útját a kezdetektől a mesterré válásig. Majd céhet alapítunk, mestermunkát készítünk, közben megismerkedünk a vasműves céhek jellegzetességeivel és szokásaival. 7.6 Pályázatok Fejlesztések pályázati forrásból A Kubinyi Ágoston I. II. és III. program pályázatok keretén belül több kiállítási egység is felújításra került: modelleket, maketteket sikerült újra működőképessé tenni, műtárgyvédelmi és állagmegóvási szempontból felújítani. A műtárgyak nagy részére üvegburák kerültek és led világítással lettek ellátva. A következő években ezt a folyamatot szeretnénk az összes kiállított műtárgyunkon megvalósítani. Új gyűjteményi egységek is születtek, új informatív és látványos gyári tablók kerültek kihelyezésre. További terveink között szerepel, hogy minden információs táblánk le legyen cserélve, a cél az egységes design és az időtálló technológia. Minden kiállítóterünkbe nyomtatott QR kódok kerültek, így látogatóink okos telefonok segítségével a tárlatvezetés hanganyagát hallgathatják meg. A jövőben az intézmény Wifi hálózatának fejlesztésén szeretnénk dolgozni, mivel az épület erős falaival a jelenlegi hálózatunk nem bír, ezért új megoldáson kell gondolkodnunk. A III. Kubinyi Ágoston program keretein belül megtörtént az Időszaki kiállító terem fejlesztése. A fejlesztés során álló- és fekvő tárlók, üvegvitrinek készültek. Az egymástól eltérő nagyságú tárlók elkészítésével a különböző típusú és méretű műtárgyak elhelyezését, állagvédelmét tudjuk biztosítani ban a Kubinyi Ágoston IV. pályázat is sikeresnek bizonyult. Az elnyert összegből a múzeum épülete mellett található gépszobrok (mozdony és szerkocsija) felújítása, állagvédelme a cél a 2019-es évben. A következő évek legfontosabb célja lenne még a Gyártörténeti Emlékparkban található műtárgyak felújítása és állagvédelme. A jövőben további pályázati forrásokból szeretnénk az ÓMGY udvarát is fejleszteni, nagyobb rendezvények megrendezésére is alkalmassá tenni: mobil színpad építése hangtechnika vásárlása színpad, esetleg a nézőtér fedése egy gyári étkező sarok kialakítása látványkemence- hagyományos ételek elkészítése, szalonnasütés lehetősége 76

78 7.7 Marketing tevékenységek Az Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark megnyitásakor rövidtávon elsődleges célunk az volt, hogy a megújult intézményünket minél nagyobb spektrumban, minél több szegmenssel megismertessük Rövid távú marketing Az intézmény nyitásakor (2016. június 13.) az internetes megjelenés nem volt letisztázva. Több domain név alatt ugyanazzal a résztartalommal ellátott weboldal volt elérhető a látogatók számára. A nyitástó követő hónapokban egy meghatározott domain név mellett döntve építette fel intézményünk a saját honlapját. A honlapot feltöltöttük tartalommal, optimalizáltuk, hogy látogatóink a lehető legegyszerűbben, és gyorsan tudjanak navigálni/böngészni a honlapon. Honlapunkra állítottunk be GoogleAnalytics kódot is, amely által például a honlapot látogatók viselkedését, a honlap forgalmát is tudjuk mérni, monitorozni. Elsőként minden lehetséges díjmentes oldalon regisztráltuk az intézmény honlapját, legfőképpen a közösségi média felületein: Facebook, Twitter, Google +, Tripadvisor, Youtube, Google cégem oldalakon, amelyek közül az utóbbi a lokális marketing területén nyújt hatalmas segítséget. Ezen platformok igen nagy segítségünkre vannak az eseményeink népszerűsítésében Hosszabb távú marketing A honlapot kulturális és turisztikai profilú oldalakon is igyekeztünk regisztrálni honlap elérhetőséggel és eseményregisztrációval, mint például: utazzitthon.hu programturizmus.hu szallas.hu kulturpontok.hu A felsorolt internetes oldalak közül az első három jelentős marketing költséggel bír, nagy látogatószámmal rendelkeznek, ebből következően intézményünk híre még több felhasználóhoz jut el. A szallas.hu élményturizmus projektjéhez csatlakozva a városban megszálló turisták is tudomást szereznek intézményünkről, sőt a szallas.hu portálon keresztül foglaló turisták kedvezményben is részesülnek intézményünk jegyáraiból. Igyekeztünk több országosan kiemelt, kulturális turizmust képviselő programhoz is csatlakozni (Múzeumok Éjszakája; Kulturális Örökség Napjai; Múzeumok Őszi Fesztiválja, stb.). Ezekhez a programokhoz történő csatlakozás révén egy kevésbé ismert, és alacsony költségvetéssel rendelkező intézmény több ember köztudatába tud beférkőzni, nagyobb volument tud megmozgatni. Ebből következően ezeknek a programoknak a 77

79 kampányaira alapozva az online, offline média platformokban történő megjelenés számunkra költségmentes, valamint az események kulcsszavait kihasználva saját honlapunkat is népszerűsíteni tudjuk. Az országos kampányokon túlmenően prioritást élvez a helyi lakossággal történő intézményi megismertetés, amelyhez az egyik aktuálisan kihasználható faktor az oktatási intézmények. Ezen szegmens résztvevői (tanárok és gyermekek) számára is biztosítanunk kell információt a megújult intézményünkről, annak sokszínűségéről, programlehetőségeiről, mint például múzeumpedagógia foglalkozások, múzeumi órák biztosítása, múzeumi klubok. Az információ továbbításához személyes megkeresést, saját szórólap elhelyezését, hírlevél kiküldését szorgalmaztuk. A továbbiakban osztálykirándulásokat népszerűsítő honlapokat keresünk fel, hogy ezt a piaci szegmenst is lefedjük. marketing kampányok terén az Ózdi Művelődési Intézmények adatbázisára hagyatkozunk legfőképpen, de hivatali / civil szervezeti / oktatási intézményi stb. címlistákra is küldünk információt soron következő eseményeinkről Intézményünk honlapjának oldalmegtekintése az elmúlt években Az elmúlt évek adatiból látható, hogy az oldalmegtekintések száma arányában véve nőtt. A jövőben folytatni kívánjuk az eddigi marketing tevékenységünket, valamint folyamatos monitorozás révén igyekszünk innovatív, költségmentes megjelenési lehetőségekkel élni. 78

Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények 2015. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények 2015. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények 2015. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója Tartalom BEVEZETÉS... 1. AZ ÓMI 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSA... 1.1

Részletesebben

Beszámoló. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről. Ózd, április 27.

Beszámoló. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről. Ózd, április 27. Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2018. április 27. Előterjesztő: Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója Tartalom BEVEZETÉS 1. AZ ÓMI 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA...

Részletesebben

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására

JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására JAVASLAT a 2012. évi városi imázsra vonatkozó költségvetési keret felosztására Ózd, 2012. március 22. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, 2017. április 20. Előterjesztő: Ózdi Művelődési Intézmények igazgatója Tartalom BEVEZETÉS... 1. AZ ÓMI 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA...

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2018. november 27.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 14-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2018. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J A V A S L A T. a évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására

J A V A S L A T. a évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására J A V A S L A T a 2017. évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására Ózd, 2017. március 23. Előterjesztő: Előkészítő: Farkas Péter Barnabás

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse Város 2019. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője Csincsik Zoltán festőművész kiállítása 2019. január 09-26. Jobb agyféltekés rajztanfolyam 2019.

Részletesebben

J A V A S L A T a évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására

J A V A S L A T a évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására J A V A S L A T a 2019. évi városi rendezvényekre, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására Ózd, 2019. március 28. Előterjesztő: Előkészítő: Farkas Péter Barnabás

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Visszatérő kulturális események:

Visszatérő kulturális események: Visszatérő kulturális események: Magyar Kultúra Napja: Minden év januárjában a Magyar Kultúra napja (január 22.) alkalmából egész hetes programsorozat várja Mezőberény lakosságát és az idelátogatókat.

Részletesebben

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2018. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője Ceglédi Alkotók Egyesületének 2018. január 09-27. képzőművészeti kiállítása Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2018. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője Ceglédi Alkotók Egyesületének 2018. január 09-27. képzőművészeti kiállítása Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról

Bojt Község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról Bojt Község Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

PROGRAMOK JANUÁR. December 30 - február 17. Móri csata 170 kiállítás Helyszín: Lamberg-kastély, 12-es terem Információ: 22/

PROGRAMOK JANUÁR. December 30 - február 17. Móri csata 170 kiállítás Helyszín: Lamberg-kastély, 12-es terem Információ: 22/ PROGRAMOK 2019. JANUÁR December 30 - február 17. Móri csata 170 kiállítás Helyszín: Lamberg-kastély, 12-es terem Január 23. 18 óra MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2019 Szólt az ember Jordán Tamás és Sebő Ferenc József

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2014 év. Környezettisztasági hét

2014 év. Környezettisztasági hét 2014 év Környezettisztasági hét 2014. 04.10. Évek óta hagyományos program áprilisban a Kőszár-hegymenet, melyet egy takarítási akció előz meg. A környezettisztasági hét célja településünk szebbé tétele,

Részletesebben

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Kitöltő verzió: Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 2016.05.30 08.58.00 Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva:

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára Békéscsaba, Andrássy út Tel.: 66/

VOKE Vasutas Művelődési Háza és Könyvtára Békéscsaba, Andrássy út Tel.: 66/ A programjai 2017. 2017. január 16. Tücsök Peti zenés interaktív gyermekműsora 2017. január 23 február 14. Vasutas Galéria FISAIC fotókiállítás, megnyitó: január 23. 2017. január 27. Tabán Táncegyüttes

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Kft.-vel közösen más szervezet/ek által szervezett, lebonyolított program Kft.-vel közösen más szervezet/ek által szervezett,

Kft.-vel közösen más szervezet/ek által szervezett, lebonyolított program Kft.-vel közösen más szervezet/ek által szervezett, Oldal 1 / 10 Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft) Mezőtúr Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. év Január Rendezvény neve Időpont Rendezvény szervezője

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

ELŐTERJESZTÉS. Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől ELŐTERJESZTÉS Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május hó 15-ei ülésére Tárgy: A 2018. évi költségvetés 12/2018.

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Polgár város évi rendezvényterve. Bíró István Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár. Készítette:

Polgár város évi rendezvényterve. Bíró István Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár. Készítette: Polgár város 2018. évi rendezvényterve Készítette: Bíró István Művelődési igazgató I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Az Művelődési alapfeladata: a helyi közművelődési tevékenység támogatása,

Részletesebben

Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány beszámolója a es évekről Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Kiállítás

Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány beszámolója a es évekről Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Kiállítás Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány beszámolója a 2010-2011-es évekről Dunakeszi Késő-római Kikötőerőd Kiállítás A Dunakeszi, Horányi-révnél lévő, feltárt kikötőerőd az egyetlen magántulajdonban lévő bemutatott

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, június 24.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, június 24. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által - 2015. június 01. és 2015. augusztus 31. közötti időtartamban - megszervezésre kerülő hagyományos közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és létszámkeret jóváhagyására

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzatának 10/1999.(IV.26.)MÖK. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Mezőberény Város Önkormányzatának 10/1999.(IV.26.)MÖK. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 1 Mezőberény Város Önkormányzatának 10/1999.(IV.26.)MÖK. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni.

A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni. A 229/202. (VIII. 28.) a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Az intézményalapító és fenntartó szerve: Pécs M.J. V. Önkormányzata

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében

Éjszakai Forgatag. a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér szervezésében Éjszakai Forgatag Lehetőségek kiaknázása, igényfelmérés Saját tulajdonú csarnok, megfelelő infrastruktúrával Utánpótlás

Részletesebben

Munkaterv 2010/2011. tanév (művészeti iskola)

Munkaterv 2010/2011. tanév (művészeti iskola) Munkaterv 2010/2011. tanév (művészeti iskola) Dátum Rendezvény-Esemény Érintettek köre Felelős júl.06-12. Zabosfa Táncegyüttes Lengyelországban néptáncosok Kispéter Éva júl. 11. Aratóünnep Zákányszék Nefelejcs

Részletesebben

A HONVÉD KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI VONZATA 2015 /Tervezet/

A HONVÉD KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, PÉNZÜGYI VONZATA 2015 /Tervezet/ Cím: 6440 Jánoshalma, Molnár J.u.3. E-mail: hkkejhalma@gmail.com Tel.:77/850-133 Fax:77/850-133 Web: hkke- jhalma.webnode.hu Mobil: 70/3619157 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 03-0145-06 A HONVÉD KASZINÓ

Részletesebben

2018. évi Rendezvény naptár tervezet

2018. évi Rendezvény naptár tervezet évi Rendezvény naptár tervezet melléklet a 168/2017.(X.26.) KT. számú határozathoz Időpont január 22. Rendezvény elnevezése Helyszín Rendezőszerv neve Társszervező neve Felelős személy Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete és az ezt módosító 29/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglal szövege Gödöllő Város

Részletesebben

Almádiért Közalapítvány

Almádiért Közalapítvány 2009 Közhasznúsági jelentés Balatonalmádi, 2010. április 14. Almádiért Közalapítvány Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 a.számviteli beszámoló A számviteli beszámolót mellékeljük.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjel 18762756-9133-529-14 HONISMERETI ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8716 MESZTEGNYŐ LADI JÁNOS U. 55. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV MESZTEGNYŐ, 2012-02-18 TÁRSADALMI SZERVEZET

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/

ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ ALAPÍTÓ OKIRAT /tervezet/ 1. Az intézmény neve: Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ 2. Rövidített elnevezése: Forrás GYIK - EGER 3. Az intézmény székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. 4. Az intézmény

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület 8100 Várpalota, Felsőinkám u.7. Telefon: 70 / 202 09 17 e-mail: musicalrehangolva@gmail.com www.musicalkurzus.hu MUSICAL-re hangolva Musical Stúdió KÉPZÉSI TERVE Felnőttképzési

Részletesebben