CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK"

Átírás

1 v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H Hogy rsuk vásárügyeee f r eó i szcmbe ke bósgg főszo)ghiró czigáy okk ejirá:o még m gb czéi c:-;k ugy f Xeho pl oge<i meg Yí iro ""Ió m gjedc:3 b VQár eó uip:-z spg:házi rik:; ck kkor kpjk visz\ cigildjok Hemmirée p"z vgy m]ofy büc;>>k JOeo}"re ézve g)u em m(rü fe Ekezü sehd 8 péz eseg )ekor kárériés (Pjéb" hóság mrd mguk (úgáyok is ügyeek hogy!iumi p rm"z fe De m rüj ö YáÍr idej már z ifj bog czigáyok mguk ho zk házár zsebme-zó egy ec"ip e á ro f hogy egöre f közsé-g op " e yisekee"1 megfio ei c"e!ür Izo \"es7("odób m ok fi i"á ro kóborojjjik s ujrokpp ez közsiog hámr zz Iye ő ö:qzefogdos"ók s kocsijikk f fi hdyfke f czig:áyoki VSir együ kikihrik f meghgyü!s hog\" vissz e mer!:zejeok jöi H ep> \"miik czigiy o á kru edi z másodmgúv egedik csk ó vsir:rr miy1 ejárá s ehá "11 m de főszo gbiró vük is) z kér -he szigorr égrehjmó kár <:z igú y kár máo; cvrg{so vg) gdéy eküi koduo H szem1i (e IIhe se g ::;zhi-r11 Yég hoyezz f köz járór z ideigees mogörzr hóságoz Yef! czc g : r!"i g "ái u í hf "égi dá ysíroi eóá SZOkIÚIO" büees k i!; j rör ii ó;ír Jö"ehük czéj f1ő k ikór dezh ók :s b Iz i ijá k bogy \"f mi yci j ök kkor fb7ói fbk bogy i \"ás rhiijoz züks8ge" peuz mig 1111 ed i krk DZ edui MzIudúko irg) mífusk m:g H újihis i k oógi beigs1oi em udiik i egy(hki is dfó: bs)" S"usJ iskcók g" mez bücsdkm eu\ 11őíuuh"fs ök i ő foj:iuk m i z i figyewzhés joókoyi zo ko hui m" z ihik hujúk 11IJ i r;z bye jro k s ds1ri \OIHk hiiu! zirékukr zek h ázi! ;iryk uá ku kp z i ye hirgyk fók:pu o ke k-ri z ó("k!\ hom i Íruják boi f regör"- mr egy kom m bogy z egyik vásáro egy cipz árák p y ijá m:"\ik kiyágú k ; így eháy :--zíz ("ip ó opk e vá ro közö mg i áoík e f hzú c Úöek homik f 7 o"k Eg:y howik z ("ik Jkdig oykepe hog Sgjü yo w:; ühoi czipoko prig Ork cúpókd ugyezu pár czig1yok hug) m"yekek ii; meg oho ör"prc"okáog wheó voj iézk edes ovbbi gj":mu ( e öhmug i kuh j jór őr 1:1 muf5z5z z "im hog" i "ro czipiz w )Iás he)fd isme f foszo g biró Wg ew uri bogy hhzs e;d kik iir"köréó o "fk srou I m"g- ke jegyzm öke gyurisk bpyes Igzorgosh ügyee mde IS hüd eő ug-y 8 já rór (I e mu sz szokó os hü1 k "z zo köveedo eszek e ez pedz dsr uáig bizosiéku köz h eeük Budpes\ IV Egyeem-ucz 4 z csd:kmeuy fordu \"ou Ir: Spekor rzigáyokk SZERXESZTOSÉG ÉS KIDÓHIVTL midd ruárp dfl"iihek m" { ke- ujj u kros kic pre fd hu zó :"\zf::ok á"rr ;7re közö okszor úr u k o ruhá \"Bgy \mü i meyek rgujo koer ifuz f"kde embrei \"ohk fr őeies DkuL himő sb) beeg keru k fi pi czro H iye urgyk r uh bocsiü áró jrór udomás SZITZU zok eíogásáró cs I;z:i iá";ro i közgi eiijáró"ág ujá hdku go \oskodjck wzedöb> m á1o"k rmc"z c=-e mr h isárfere ku k<r esi I eg\ hsoó á o szm be üik m w\pió se og f hogy jár Dem-" hmi s ujd ojo yomoz á; uju is mi\piudó H yki udj hogr- miy köuhüs;gge :H1iják ki fu hoye morbcwh kd :Z zo hogy miké-p "z(r(>zheh rii mr11vi jóh Um rog cod:\kozj oj p gy h>h e Izó UD is vo \ Drh krc 1há még Um kc::e hizoyick uj dojogk csedör küóös czigiyok fi oi e" jár :i fig"vj míg upo:-i hog- z em hmis-e? )re k ézi z is hogy viovi mer 11 ó Dm- zi gyok U}egjgrz hogy i kub jéb1 Ig: hez i jo ér k I g i7rgásá "zc7 ovs CS11111ór uk1pcz ;züko; cg so iuoo wgbu gi i 1\ cziidyok oy mrh\k ú:\k S E > J NT O S od r 6 kr&y vr Ih1 e -ur ioi boreg m "T

2 I 1I1 m" e mber J CSEXDÓRSÉGI LPOK kr Ii dhuo \-8 mu mhek kr ruho biro hu oo kormfd\" mhf mr z ie cúgáy öri: zok kiii" mok okroj á }ryo krd m Jy d "iek köwu z(:és yi k 11á WDdók fohos)" i íf\!j4 I!I\-!>zmu födmieöji mii!>z ri rdc)(i)f crdmchd czigáy c kiuigú"er f bó f f-kb f eoid sghoz ek go Do"zcvók ke deme ke még cfóerótd ző zsehmes \áár kmáy megfigydie z gyik má"ik f ii"ri oyfj MidkuUöek bó km "u YI-áro zi!ákmy T RzeTi ei zscbmebzö o odog Yg:y muháyo6 hóre körű Táxo1Jó) kiszemei jámbor -vidéki ki áo zjj hgj kikiáó \"y ki mig z áruk zmi!-e é se b :\ég jobb km m közö YBmey épöm(g Mor 8 zh m "ok porámákb i:izsebei d oz á )!ig mi em sejő videki kpu os ember oddugj fjh DOgyhi ügb z hogy megezze begrádi kirygyikoio z zebo\"j odá mee i mi gyobb k(zü ég kifej é éki is kihzz ho jméie c:odikozk ho o i oiodá á zedö esö iorb is vgy cecőr \ ibmcbzó eep ki kerdíz7 meg z "fgy k IDEgbizááhó mis zuá kir::ise csodór ieuo hogy ho vó o!::i e ö keiezze egy oy mber ki ugv o ieő H Igy kiéé m;g hogy imri-e s kicso d z igi f gjoui-\io h vgy i pi e m "ikerü megá \á bbi po gyu kkor Áyoi heve Die y do jj ebo"!; z bik r ézve bogy éyeg zoiehovjok /!1k egfigyeheök [oy ógos fi f vsui áomóso mer 90%- ezekok msuo Jö wyé re 8ui fiuomáso oz is megudh vásár Rzi o ják hogy ho á yáo gyusio jegye v jjo mgá modo "ók ho"á o uzik \"sui áomso zsebomj kiezese meg ikáhb meg zok Yáozi mive ó ke vmeyik ádoz ráismer Fokozo fri (eismeri ovj s czikos p uszos csd ór már feepésre is jogosij h öbb bf véi h ogy gyu PS i -e yo h mi d já r em : ö esedő r ehá öme pezárczájá drágj zehb z hmélizöre f!ju/ü i kur i g figyei m ri ohjisb gydusk megmoozáái ó mrr -u k pézük gyr{"o;z kebeükhe dugják ik rröbb\ 0118Ik áárorok sri ho z I; mi o) ok fim igd ke fejei z ebr{zók zz pr z;j bmeszó főképe pézárczákr dobág hogy páyázik áf;kákb i z k zpib( (m czipc s mmi I\"g) kezyij sic; hojo cs zsehekh> zspbmeszőek "jám uj még egfejebb feöő r egyik krj de (-z is csk zér hordj hogy mgár is efeé Táok jegye y!\sri dő egöhh kkor dk is ohjok is szövkzw hjják vegre opi evő" z árus egjohb y efogv megoszv z áruzoj más-más súk OZf msjk szpor CBbJI izákj ábo opo pori-ká Oy Bárká hoiz árusok Igriko c;k üo)ei szoko veökre o ök em k m<gforr ui vmi ki<;frjiik (o"zrewhejük bog-y uz ij kim zcd?p :omo vio1j [Oi páp f mf <;Z krjr moj p yókár "eszi kbájá kesóhh dohj z if "E hey kpp ICH ":I ; Id eig kes 6fyei i!örög 1coz ui forog o k zik ugy hoj{y c<i\( f\ukoro :izpm kpe!i o mi I {"u! m{gúi I zob iozt H zi hog" crmdör mr c!ororrp Uuro fig) i kjior c"kbrsr oiik kj vege:wie uhúj w mr jbó Hi ö io j:!v mher hogy zs"bmebzö bzeméy"irm\ ; f(>)k ep kfrük Q zrmb üg:h1 crdörek m(;g h ismri MiHmrIH se \e fu/oii p rsmb e r(:k öözóké eáruá rc1\v Jiom ioigi kzp\"i 1 ( s dei gef kri hem i kpuo!! IJ h( r k jomf zfho EY"fu bem ig{ jár e horo ID k JU r!i H kik( 1 uz ös;zdopo pzárczük hy zi bojo kui kum\"u á UgJj M f (sjdör rr hog-y f1 18hják i eő ki 8zo ko I"m "rikfzi j m- dug vmi 7 i-uk Ez uóhhi JYe ujo" guu "Hei ziue m" hb (y""h JOooi ; zf;bovj j g7i JOU{u z "mhjtikh{ z ekyuh hekiiri ip zsh mző h kijio f eúo" odp orrótfoődzik ugy hogy eojobb 6ráJ: 47 1I;Mzodbb ék7(>rek egyreru61 egdrrb b( UR"Y Ir "7p(>m mi ré7eh:céocje 10 évi IÓiá ruehe i:pb6k h eroi Yáoguok ézg:-fk s mirö HZ j::y1k Jih ku ék mgvóozásór Y8 öj1"f oykor h kicze zemeo z;eb kd ügye i h ogy mgukó "mi e c dobjk szük-ég Ebbe uf:\i gy mum z!-ebmeizö H ódó kü}üöse rr irusuk k"vcr fi o sm ho yevöje ugy hogy z ige szok s?omzé uhdib \"Ogy ki"ácsúiigáb i á pis ép"s Íoro is ho 7ob gyedü d e z áru"" vgy mfr pio> ög: «mheor o egi sz "kmeröe foyik ops \ " "ri ovjok ige jámbor ábráz árogok i o Iikm mg mer -sküdi ho pig hcsü!i m rek 1\ kik ci"k szórkozoágukh efeejd ek ki6zoi z Iru du opi em vo 6zád>kuk Pe dig f IÚ!z ( Xé m ey hye vir UB-számb megy fi iiz(g(;y vásúro bpá; gy megops Egy komm gy humo os fuhi biró b esz ée hogy z egyik visíro mi Jár ci u fi zsidó korekí"dó eszé Egy pr czipür fk udu mi jó fhágá ku1u merrfiz i d kr o p o mgá fz7f hogy i) bujiáh é u h-ghihb r ásu I!m> még egy pár gyork c zi po i Y siri oh :Jokk hú jobbruóru gzdá k is f\ chhpk w)" hi\! Ú" "001 kj):o;" bb gyuu rijk mor f I0 " v1ó homi ig koyii fjuhdy :rjihi-ui Y"/ bh o ykor még fuiu;j biró i! EJ{) b j m "KiIri o\ jok!e!pzpsé I J U hom " g\ k Ii ő re Y!iEI" u á krk!mk do opo homik i iiy{kor bjoh mái" kármwku ki ku \ -árigyc ei f há krfh-kmijok ár jror i; BRUSWETTER J b

3 {foy F(rccz U:"(I öhcr(zcg ( (jú 1I(j" Zi pfrub Icrcrcgu6 " o m

4 9 oemb er " CSENDóRRGI LUOK m "ke fi i ev e :\ Jror i \"I mjz zf IikJ m Fzo \ ez ugywd " J puhoj m (:gcjdh zrz Io ér:süé: k ohhjw pz u 1? 1 y ruy bo Z oeu m"g \oe!i m k hsm zu TfJH L:u\ bokv gzáj om» B r m I" o"z ö y Yzi Tod rog zoki (f I prm E r k ÚV; m bsö f r 3 w o íi i c Iy gy"ji seu z mrg ju11 LozhizouUjp 7J" U kij }{e hug) ohje IIz o h:áy do uru h k e bh i O ( oh I:r uz m ju hd re ey rfji dm smi dj y zo u fh [UD zkvdk DI-r m-g!izokik! r:i L m m mgy h kkü ii: g cf8j1 "zoho ozd mí-uhh uu:uérh m 1 á} y d>iku: org IÍc bog) Kok o hddrd\" m i wr z rig P f h mu mii r á\ ozo ir p f;kqr kf rfcz"khu u) 1 1 e h ró b " mf1!í d öh} os (ih O r s megcjd"m már kiu I \(szi11 ") z U8yí B poyojuozi f h: i jt D og ide u bod8hjk mu iihiu y!udrf k1if kik z VIiri odjokh r -m Jo!mk \ kere / f T ák zoáiu v"á "flowri ge kj"g khi-o - hí i mr s:y ki hu 1i y Ib "r r"-r byzce k rcz;r Z "1ó zmhe ky Em i ú gy ö I ); r ói y hozzároz p iig i"m ri rik ukko koz-ejri \uijárd g: e h- mgmoo1buj b e hc /o i C I :!ffi hod" 1 ro-dyir 81mm(1 "i r uk jjhdo;gr u8 gyo O m ho o fizo (h"fj uk I mrgi- ákur vifri i k öz Tk k z hogy puhouk u zokh e c U" ro khuk 1:: fdr JfJk kjzu o k gi 7o g h á kji "!i J!:syok ; 11"" ZI- gjik i eg kje j-; ;1 ho " kk f"jiák m1! rdmyl f hij o ár mczf u i Iuák ( J I- órik ("rh úg- kw hü z hu Iüd j \m i 7f yáj k d-ji-he IVö dok pjá dm mm I im z Ii zoghi ruig rdig jhi h ho o IJ \ B hi s!hk I íy 8IJghro oyok 1" Ii!: vpo-:fij peez (I-u - w körz- h mg uk -ze o jrm h )z ó> hu If HrIUT! 07őy "!\IÍro f-ug) Koo -k Jöru k ér! máu uk h zogii rj)hf)iá mi) \(-gjgh-kih iukdrrm C" myi mr! oh ho bojo ku!imo Io z ö jro pázorok IZ 1:"" irá J:i - Rg o Í1: do ki kf)zh Iku J i ic-k mfg zo uroorokoj k rqko1ük i mukob fjuk 1&)"!Z Új:!)TI r1 v ikr o I Bfh md ib!!oí á \ iu"i hb iágo Hogy Cfik e)ühi f h HZ r rüjk r I yismerj 1 ézn z Dh!" Rr!:)JUM koruh(;e1\ -m kuuk mii! gyu zfm HZ f oy c :hrokd gy iru:iriji kru Jr pdck v&súr ugyd"r fcik( kuröú!om k Cg) i í he my 87ohu mikor IZ irs! Im r Í8k IJ:!; óf g yj- kik [QJ:Ir do ei k 7dd o fmmi r;:cjm: ""I J( u árúj r JOf!S z i! zj (!: om "8w-soyiofk ho \11 }w r 1I m-r } } iki évk og á HI IdmyrfJ hugy or"irok is emr!!y o h" ku"ö" " mb hpz kö r Yk- ii jámü i i viv\; ko sá "I urozkoijik o szogá 117 (JT"ií ojfu id"r m- zir m:uj U) uho Ivv R kiryd{ z I/Ogy Jur> j zód Jy k k vo \8 U o meg di r rro p i mr kkor m1ijq d"fi urod O!!Y em rozk(rk JefDuky vg)qáv {J uuo iwu )[1r mgu " z :r rm{ Iyh: sig ih uyug bjy?idf 87m " Iru zok izodji&j:íuk mew\ ko4 kiiúi oh Jh buo hogy fooe Phg z 1jábo ir oyom io ik IJPe izk j(:k (-gyhm z-mpfj huk kezdu k k"ri"i hogy I IRI) "pu-z " "( W k " gfy io1 hm iii öhfj:e rjr o r)izpijh) EI-ow& f " -i 1!o7I JmHr hó 12 mirm I kud "f-g k k ki;)zeh 111eöró "Ogúo cj(!hü:h:m J"Y IdrJ"Ibh Ú+1 prcok k k- r o :I ( Móz OrMD f" ő ür"hzf- CZ Fe ez H1kfÍ kimfj- -jfih j-r rzori1ju oio jirorr 1 újjó h edoguk B yomo1ás )11 ) e :1uu I? bogy Jk Jwu b komm : uá :sk burm Hú "o kuy ey mh i mur (- hh Imhe \zi 1oo!4úe pe i "Kk ke Bp muh kru-k hz\ kuy gzráj z u i m"gmj6rózd wgy á mrmzit m h-áyjy Iúr jö soká hz Ez m8(y\ NYOMOZ/1;)IJ "z ki ó \uu" " mr-g gyfum\hh vo g(y VfI\-k ZI (> ki dm" á1iá"i 1I1 j-1i:" IDu8 bár y?o mirh z i1io hog) háuyo)u (-r{jh 1I o eu " J10pj m WIId-) ijö / I\" p ávo: okáu )rig fz hozu "U I k bog} m-" u I:f:!er:1:! z 6ru o}; k \"i-" mej;: r hi e! hos:ry bhk k 117 ék PI- e (rro Uke m meh Iiuok bj k es h :ei k Túi kdik mer ú I f RbKES- fi b"g 1mgdfzi pu H UZj guzdáj 1"ui 11 Hz h - pd p imku JI j(fzdj hmrióó \Bi h]e m (: h - JWr J r IzHJIJi ke pg uóhj u1111 i h()fz{iroz6k ij::h7uiu ugy réij r Hó ki 1 hu"y Iozó b(mo((fu\ i okhh m j:\í7u IQuuio<Í d Icúk hr Tr: f:"vo iro--iwzh;!j u fp\er kniy jw"j\ v(cdcez\ megjr O\ rubuuk dh-i J R Ij:)- m g1uhuk 1"1) hcurozóiij (:11 mfoku 14 OKY IR ) O\z"r m M Hi h- yh ey u k f \ u h ohi kgéyckk zm-1j ircd JurÚ hh Izi)kiiU (eé I I i

5 (Jhh«\ I Z \ 1I1I\ Kir"h h 1 d fhz U krih \Iii \1u \ IÓrL1I1 Ir"I;Ci 1\ miu\imi o J 1U"" IN"I( ref"}") {(uo;\ Jo(C<Z Józc rhercz(g < Zi u\rm herczeg" (dhc"ijc S(h"rz\Ih

6 CRENDÓRSÉGI LPOK "J{o \ispff! ; zk ud\"urjí ui "ZíVPS foj:!i miufhg \j S71U!;io szrmc Ig;J kö7eer!psf es 7 uóh! j)zu $OUU!; köríi z Ihfmoi i "bo1őz m I\mOuu i ü O\Íhhi JoT )i fm hogy \c fhoizúho (s ) ge J :iik orizf ohi ZSSI hiiw ur hyt i hu) ju imoi 4 {1 háyy) 11IzeJ hey rr ug \OI izgo h ho +ÓpH ho ki\iirii:-fhri ákozi;i u y IfZ\ {Idig i mik - mri S mí heye muo " izgu"gu uy fokm mikf4f hogy z frrúh \ ur: jiriiás káz h hu hir-i m I m kdáyozzuk gy mug; szikfri őgyiko!;!ugi z:iko 1"Igru \ ; )fid!z"i kiirüm{jk fhh!:izi\i uk61i be!;zej e m o eg{:uy k hugy modj DIg mi uri mr z OfZeR digi körü:yk rr m u i hogy udi ki J hiy Iü( foercj ö ppp 6 " Ike "rhí du mi hm:;zhh öprge!-i hii o / ihh ) c)oilk\!)m H!remes "o u-oko i Há h jjomr c ho eúyh :i miuhm cz mirh közidr:síi \i/oiszihhlsio i; D" He h mzú (orr1 { I mikor j uiu s fi ki :!1-r:" vd Z íűwi ókozo ( s :-Im oz újhj mgki!c:r e öszhü opm bodo (ID sromhí :>u gu \1 11 rörii öjöheyz!bp k\ö I VÁ y i uiuró houii hizb fjb üö úy hok\" z ár pi mpghu Ezu:-i 11uz fi sürü":g " ohogy FR1óióomr hogy \ZIJIo;" Iwiik rr Iy megidu pjóhük " midö jeze u!yre r:r ük Rzó6 Ufmu f hokor övbe hoj Bzef1:kguo ríi ruh f!>zhiyhi közö már cik eihu) durh í:o u ver fd es yef"rfgok chfji mid hi á )ozk " öbb m i kf óri idő we bozzi mig közei erii:cd bo\ \-odk (! ku)!ík iá IIrczoúk öszjoedijcűk Luu pcig 1yIJi Igo ekijw: mugf i Is!y e fij (:!\ gyikc közei bokorbó s!i Iii Dkimi \ biz81igg kiizáof OHO"OK kopoycso job hj h" ká so"rés IIrkúájou peig erő" í:!jo rcpr)r" Ihik m)yek micegyikir {7\" kijce fijk hog) feimi"ü hhio!:i ü(sö rerh1 Gyfiiof \izsúóbiró cő ir resze/::! bismri) m1"mb c i moh üy(í";zs g\ fogházbu \Irju mew:rdm büji>hú mi ájuk j!i be h Um órőr1ük \o O\áh 1of1gü er Jibu hgy uk VI m i IZ eso Dyomozs!o\1 mj:i1pik hujf{( derü oh kj IZ uz (:>(:1 k mer foyo r;rckijdűk IpIiD) ho\{i r!> hijri ukák mij mijiu; ir á (J) 8u)o b( kjder:ie koroz furdoz!iuihi ÁvrLÁNos IS]\[EREEI Iú yjáékró I o!hö káryjáéko 1 Edurd go kiráy hoz má\ ke1bő 127:!-bcD kercszc: \djár km! v Dpójó r:ry kiráy cz mü jáék y má fmkezk meg (eöe VófI1iű bocy DZ orbok á ák ki ez ko jr s o hruh hi7í:zikhoz kuoofe Jk pyooká erjed c R z ój uk megápío ervcz{rk: Prim!rofi (mois erz m jor) Spiho Momi Mdor Bs sb cgrsz Euró pb megboosod k 13R8-bD I Károy Imzdui kiráy már rodd:hcg ho fi uirybós Ri:gebbe z b!ék bojv kryázés Gigooeur Jkob! fe 13U3 bo Pr bbo uz emobeerge e )éy! o\(>mber 5 VI Károy 8:!orkozásr yi éy hogy Ő is i s be eofordu hrom mere s o kirá y kidás I J : gyzeké rekke 8 je somug ryozo küöbözö 8ziü czime k o r eu u!jdoio o ig Gr igékke dib1ie káry pári si őrjzek i mos még drbo i I kárrkbó em zoi köyvárb; káryák ő/ hüveyk hosszúk 3 I büveyk 8zo!csek de rj ok evö r j zok már b foiok mos szokásb evőkhöz MDde ik rjz Ky egy kis kép mey gyo mj!ságos m kor öő zékei ekieóbr is Lábók rjok páp c8ászár remee s op hod eró mérékees8ég igzságosság bá sb egoriái gy iviás8 vok rjzov ISY pédáu z orő egy bms ő kep(zi k i egy vsg hoo úgy ör kehé mi \Jmi ád; mérékeessóg bor o egyik pcz k bó mási kb de mog em kósoj meg; fi bhih kiséries pr ipá IO\ogo s mide eksz1 örege ifj gyo kicsiy gzdgo és szegéy op (]ogozó prszö re sü ki forró 6ugrk mi feüőe izzd V Káro y idejebo (I Bi) áák fe piqo hszibs evő kú és B zó vk mos is gysgú kryák z kokk és jeekek is kko dk zimboikus jeeés refe (Iuczer óhere m reff ov ) rr emékezoe o jászó bogy B hdvezór sob su vigye cspi oy vidőkre fi boi ovk számár ics krmáy PiquJ és Crreu rgyteruk jevéyei egyik d6rráé másik me vóré- Crrcuk hívák ugyis z oy yik meye ke övéé mejyérbez eek Coeur j ee e e f hrczosok bóorágí z ász ( mgyr kiryáb : diszó) vo z eső kry m(!y kiráyá is öbbe ér mor péz j ee e ehá z IZ szköz moy ékü kiráyok sem képesek háború visei kiráyok (gregibb kji vok: Dávid Ngy Sádor Ce s r es Ngy I{ároy z uá jöek rgie Cjrefdme) Djo Mri rczképéve Bcb Soro Áges Irczkopé ve ki udvevőeg V Kroj kedvese vo Ps IPquo-dme) Drc Joh képéve s vóg:i1 Judib (Crro1 dme) Jámbor Ljos eje rczképéve Ve (szog m os köö8ogc8e: pr\sz) 1rcJ\i ország emebségé ábrázo z eevezes em vo e csoyió mive ovggá üés ejö mideki Ve vo Ezek képi z okkori hrczosok jemezeii vok áhók FövoÍSoikb 8 khy á k ovább is ugyzok m rdk émeuké is koság vol föbíss f káryko kr herczegek ruhái ciizmái s ykf 16gó cbogohyük ká r y 8 Jmcsscg juvéyui oek sziv éme khyá 8 főppságo fbrzoo zöd m egfeu fi mpóó pogári redek f mkk H föd m \é8 jeképeze romph ede\ezés didó (r?jhe) cd mukk-(esől W(Jzo-d" zöd fso Sobhook vgy rövid ]jbs k eveyék d18zó z országo íbrázo fesők \áü:!zó f:jc domeke z sók 6 redeke öbbi pok épe kóryázá8 chás r (ozve már XV Ik M:ázdbó számos redee mrd fo Jeem i; ber CSI\ ZÓr freee meyh(\ obbek köz így 8zó: Seki ek se!i fizhd ejé [jiu vgy egj ek e!y részé e JÓRz8DI J{6<ob mide káry 1«zimu1m \o szb jz d r 8 8ZIBZÓB s C7 igp ermé szeh1(\ (rrori\ fo ká r és be IHbo káryfcsö k:k Iiiö czó bo 1 O d ág szköz emcsk jádék vo eo!gyrész IS Le M ui Borbá Würomherg r UJe mey8szoy ód éku kpo egy ucz I J k

7 Koui 1c\/!IJj" hw/!johj\io f rhwurz/ui kf\: rii! :-: (Ik(1 új\ K/Oy [;ocrocz Józsof főhoezeg és Zi J(wmi horzogő esdh I\jú S<:hwrzum

8 JYI I kry m:y m mjc i órirek ej(brl Á u1uwdík 5ugri igi!zb2& k::zdlo fdsáják rm:uze uij Uryá uj60 Juz:orJEí IJp-oóhb áru "ák )" uo úmlói ;!J p2r TD10 \árjzf mr3d 1;;1 w;wrk(;d m! mb is dívo eugjeu k( mey:k z Ij JiquekfJk uázi Sob uj bbk <) rok};-üry mdyk zire YrezíoTEzág JQ rjdk f:i Eur6pá á z úgyevez d1 Spdibr yák jehk már rrk Có:ho-zág f;gy rzi;he: S )"UJ1á:b;m hl:oáuok XgyuD IJ4:rjedúk Jw! ; fd (J:JjíiIr WikeJrk-d SBw:bIJr bizqdy ;r/k r:oúvd (m"7r/d IUm Schj1f;r rdífi jáwi i J:rJHrIii prájáwi um i6!1 őréd1i köoy: k biij UIDI-r kárr)ikró J: í:merié u siáj"z1 iszsh<!íj:z go! TI:!i YíJmuJiI OI:Ve KÉPEmKITEZ Káro)} ffr( H"" Józwf fócrc-jjfg éh Zi pár mi f!rczegij eo(kú \fíje ficjw17ujjj "ij:j:ji o z jij Vyioyöii irfg k I(iizií : kü IJr) hu! im od!; z 3" 6 pár kjk rí-u};;iré f:-5 I ovjjük 1:Y-- f)f)zír:íj r h:1j k k(! JhJ"!mujuk gj KáJJy Jh)bur! dj;:í:jduk ;:yik fi kiráyuk uok:ií"ii:- h TW;: Jjz r fiíji rf:z+-;! 108;0:" kiriyí rim k j várrm:1i1hvoi3 (:"6 ió )zrm mmd:i- í drwm)ch /zr-r kápiáoy viíc:!{éy!/i(:yf)y f*ig z egykrí pármi hercz(gek h / rmoj Uf:ii H/JJer IJJrbo pármi br(;zg I/J : Z Jj-? i; z (! kiv& JJI JJIÍ : 1 i 1I \o z új báz pár ":bwrzui KuJyá; rij kh/fjáh \Z I:kövőj sz(!r1rjás " ipi J:;:áuó \fg Z KiTáyuko EI fri"1d:z f j rjjjr rói;r(íkijií kivü z VIJ( k mi-g ( z ÜDD JJ!JY:- I J:jr!i á öm < vmi PrigYI8 Áv 1-z u J ry gyrm$ki\""i : Hk:i -JáoR György :r:z:g k : 11 uud h!r:zh1ij\ (I kiiföfdi urkodó h:jk r;;;t-iri:íi öme éi rm mg;;; ré){jáoo(jk I \z ojkui y;yh h\ i őzui I:Zf:rmó ; do u(r viiwi! r -gwiij kiív<: ; (zi ":iw; i fj ijo;á : j J:k)iá#J :f!yfmj( ek(:!j boch 11 fd WJJU ájkk ku uqj(!< I Ji pár há:j á mi küzüjd"ráu gzmmí bázjiií vo " (v hroh" m "p" 6ujj hfj!{y :7 I f;zr:ri z I! ;:uu11 IS frúh IJ{JdJw"i ejej ) JY"u qj IJI! HIHEK ober H5zkoroás bkjegyhmisiváyok /!j HJ -Jmo bot:mí míjfzkri körj:odei! ri( U rí WTOkb &: OOD frágáb Tric--zheo z ú Úzrk \f:"o:yr ]jk HIÍ - blzkoroijá: bkjegy d uj" hmisiyáy k m for;;3iomb Ez" bk j"{\ hmiyok iff:reö j:"/:"í ;3 köidk:- zök; Fuó w hmiíháy gy vúdi eörő ri d os m dcj bu-zkcjroá" -yomá L-i TiizeeMbb izrgá J umdj kiüík hogy zí ooi bkj!y(: ú dr? hy i --rjódi bkjf"gy fi:y!if:d ziyd (:1"::O:o zsirui! fey/: bmih-áoy ppírdjg \ 121-:bJJ ks pubább mi vódi bkj:gyé bmi fiíyáy I :;zmyi fej! em oy fji:ok kifj:1ésü mid HJÓi Imukj-gw: dri("k! ikáh ompáuk i:s mu\ TIk JQdhó z Izméyí fj orr bmisíháyá z/" -ej (: z ottézímpák rjzáb hiáyzk 3zI"Jk i fb \ fjdsi3k mdyek uódí bkj-gy m:grif!ö J yid emfjrdk mgyr (:zimf: rjzák \oo i bijm":;iyoá oomhrk úgy hogy bmí"ioi 1:7Ím r ; iágobb ö;;zwyomáo mi ódi kd jij!ykjrj zj( u bmíiiid)á Jm-gb f;oy{ e \ órjí j!gydci éji:k örö;;be jázó kik hmiiáy or:m f/djá k"rd b éj ffi;rj rez -vmi r;i" rm r:ier-feji::"k fr 1;::; r(-z árá;;zijd fe1jk kj I \;dúw hdkjf!gy: kfk!;zöjd f:"sékk<: yd yom 1v3 \ mgyjr od job} zd: umídi D ém/ o!d kfi:ij:d!k jrjjhodi r; 7 hmüihává brá\ j JI ziü j <:Ddbf!o ódí b3dkj é6k "io \"(! ő1jdyevű érkm;:gjdőé!; uosó sz"áj I-ZIO C"r(J(!J z X bo kőzfp\o hmifsitádyo mijdm 1:/yf oeo; IÓf!i jegyeo I UeDbf buáo bmijihá: soroz!- C-) zmmegjdöé;( ek izámjfg)ei " m üi dhmfbo y6di IJDkjegyeie zuzokk JiJz uk Sri" -zij":j z I (: I heük közöi!á o ig r JuÍíiDyDá k b mi & vridi bk - ): Jfg-VI!D Megámdo csedőrök JJDCi r rj:cz gyíri o\áhbképző ( :1; Lázó (:j Szőkf! iszi jijkohijd VIZ;fy cdfjr ez ö-"vpz <ikd Xy várdo okuher 1-(: IJ JI" öhh pogisri {g-yé mf á m f Szókr (Z g (jrr-p!z(ó huy0i:hrm m:g is " heihü mú ám doh iír\ :zrök ámrmik drm krdo hi"zá k rok Kor kijzu Gyuá köye Puki Jáos peíg uyo! m"!$;:-> id k : Mgyr dil (ár rrdf!1 { (mm Jru v"! \ urii viágkiái 1(O fl B/Jroi )mzi)zr:r kj\áó"ágiouk dim" rfi"i"i i f fücj :k ki KÜLŐ1FÉLÉK

9 Ofmber i r EiDÖRc;GI feb-meek böö;;;-;fgik küö hg m yom i\" ki emii fee: dek gy jmó5égt Q kmkij ho böé:ddó ci e}ekmé"ek eköh k:zé e h-bd sz rájko ZU8rg oká y J1>rDo; fude eke ázdáeii :>b 1"r"" h:zoj Ihe kiemogrfo kmzi F ppirosbó fábó ó vskriká még em ák fö de em messze ehe z idó mikor er is ádhják közhszoák Hisze díg eidé csöp pe sem áso gyobb eheejeséguek z hogy egy ko ppros o fá ehe gyári oo ejöáiii m mr e u kovekeze Egy ohioi kemims Brber L Oi ver á fo módjá Eihezá joágbó mkour puobbó egy kész?ék és bizoyo vegyi e1járis segí gyári meybe meg v segeve oy deszká még oy bsz e ujdoság fdeszk D:D ós úz- es S v mmo fdezkák ICS r o ó z vízáóáheó fesheő és féyesre esisz Egyesü-Imokbu egyre gyobb mérékii köyv- es ojságfogysráb kipuszíá feyegei z meriki e dőke ppiros! udevóeg gyobbár fpépbó áiják eó E mee gyráyú épikeús foyá deszkkerese is mid gyobb iáik deszk ár z oeó érizedbe ige gyr szökö És h Oább foyik z erdők puziás emsokár fdeszk egyáá em kphó Ezér ige Dgyje]eöségá z á máy mey fábó készíe ppiros ismé meser seges fvá udj ákíui Brber egyyoezd hüveyk vsgságú deszká i eöud áiiui ppirosbó és pedig jóv ocbóbb mi meyi fdeszk mosi ár ogrjii fevéeeke : :! záji y P kül? d S? Th ewyorki ovjok rykor ew yorki red őrség mos közzée jeeese szeri z uosó három hópb ovjok és börök koroá zsák máyok z év yr rekordidöké (og sze repei ew-yorki redórség bikróikájáb mer még em vo rá ese hogy három yári hópb eyi péz és éreikárgy rbok vo Jios ese jéö oguszus hó 26-ig beörés és ops öré E mee ige jó megy sor New york ovjik és beöröiek mer ficzkókk csk ige kis része ke rö horokr ese közü midössze 3 esebe kero vissz zsákmáy Jios juius oguszus hópokb 788 órá opk Newyorkb ez idő i z eopo érkárgyk függök áczok gyürük bri iások éréke koroár emekede jeze idő 289 kbáop" öréi és 433 küöfée op 3i b!zoyioák :m k LPOK zerkfszói üzeoee IL J jörm CriU!D i :rb FC \ i - -" PJI r "!*;-r - - &o<>ytúr"""- :<i :su411 rod"" - eu I LobyoJ búde d-ri L h z 6 dése ékii ::r:he hociyl rd H j} I:o:mü \umu-e mók-dii k z: k -iko" mrroi r midj em-e:r L"IE-ri h/7 k -ik be!!e: \z m<1dj b rbiyii: m ;!"miei: D"oDWo jr á E- 10 IZ1Jk "/?0 mor-k rtui: : Ö L oif! ui:ej fmui x io;i:"i) h zy bej: r :! y í h ED eredmeyye d:odk OfT:: ki"u j; u{j moz; -1 I ; h ez -ee um mr u Uo i hzf>zu11 humimj:: u( i ii jár&rcike: 1:!37 ho u! i-f e{ d fmji d1:ri Z ji ")ryáusi -&I Up"()-:>; Y{ID<%rk ie C:J h1 u iio&hij""k ) (iff! s-: JJDy r!i h i u:uk i hi"/;i IUm -h!:1r (ro m m 1!!\ \<)orá r ö u{o( ;" H eö<:jrdu - 30 mi >?m kr10 hii r h k dui:f sdekmy ki)"riuek 1{1) ik k z ebe; f!!"t kj gyo ehi ófordm i:; I -:! rorum"d Q{": < r ioi! f-l á m;;; ""JI 1 he z iye OÜDI ásiru;; :?Tk r jz bj rmiu : L J 18D I"Q zokl" idúkd {fh"mi F 1 IJogy z i1 je rizám:io em ik "rmo: áp o I Ó ü mike? mey eűjúú f:ioj: kideri-ue :1);1 ihi mez büde--si1 i s::omá mt oem "f"ui ekibe ip hbjmá V)i"8iI {ogwkouoi FI i u -zeriuuk ;K" á ruiu b : de bize i1yfd i; k Iu " EDJDU k h Iö{oh h 7 iye - idjiik ( z1i " ro z áihuo<ihu) de i D ) "! Ho: 8 épp: múk:dé!;ú r;; kioro- idh e :::Jo: e-jed "M k - e ol;l jiriprm jáíp"3uc-<ook uk eje:uk mei>"cühek{d "zoriú eodót M eró- máskocd \égcu> mj iko" C Jki :;1 hog\ mj ibh-1: orosl mbu oem Iir ui ru:;;koy--:i::rgi fijo iikoz:i"j ke-dd ;md fökeuék iko J(df ho!) h:ü bibchi(-w :!Or"m( J"- O hgoz Th mii j W-Uj"D 11 jdokp< Di bií Só >2:Yff"! r""1okk k:ek Jái"p +o"-:k-dy;jc f i ( ze hiub; djr eh-ow I e:k u:?8djuk rr ok dá Erd:yw : i;ze oiudáuji járipre - Jw i ho ;-umeyi i<=mcdek hiá\áf u kem "(mmi { :--dm:uy ó <ok -"I *o ck bárih3j 32 ejí; <uk HJ ju o;;kopir (Iokoz- {jee;"e "7"7 ri I hd;; : d bocyu huúwk i? jjyomqk péiáu jirif)báj kez(imi: "! Óu uu 411!: (r!;ire örjámi z:i "uo ("-k uuil:iu 1{O!i rdhii--ok djfi: Iruu> pf)ríz3ofí meyibe b:h;: M O S K O V I T S o m i i czipő- és csizmgyár részv-á rs ereg s erzöd sziió M kir csedörség bos ii csedőrség cs és kir khzöshds Bud pes Rákóczi-u 6 sz Ngyvá rd jáj e s ö r e d ű <: h evro és boxbörbő készie kujöegességeiek szerzödéses árb része fizeési kedvezméy mee i száíásá Kivár árjegyzéke bérmeve küdük CI

10 (!OmOó gzí IL: D 4-1 \ (J: e I I"!i:I"H m:"oo ur r!! e-!qémsiri I j I i;:1j( 0(01 \"(J;ú I iho r0jo i u pru! h;; Qy ;ee mi c J J I I k I; kideric( I jfor kuj re r \ h" I s \ is "puzr " " g -I I :I jripjru Ik kiij J;U Uig \r:pr"il (ii;: -Dk m rpr 8Z e kf1i ""h1 :;: I:"ooko JUIfrkrT; -Ik IU í/hui omuru " "s m( ez f I r i Dok i IUIO iuuky H (i I ku\ "U"1 ái If (I IV " k " I I!I (ru iir I r hop!ic ; U "I\ I; IfjU \ I kbj J!!y ](!UO J d IrYro Leoif k u IUJ Ihd" J hg\ r O"ember LPOK C EXÖRSÉGI HIVT LO S RÉ S Z Jirú"Jr1csoksúg fc{ i :ís!<?:imu c::dörkeröe orsovi szírjá I f)-á i Cho Bcrzászk i J I J okúw r k hri m kir pii";jr" ok"\g áí o Ce ÖsfeúJiás \ kir \"1 szmu Yiuk riií fhű 111 i rü!ü gy ii IC (:\Iy cseuc]örkrü" Tryb J "!ió ö; áio Ce k po sá ri SZ okobr 17-é SZEMÉLYI ÜGYEK Legfe"ióbb eo h áozsok () / wí :úd "}Io-:i kiráyi /-p>ir/e!!) ( I eú ú wr h" :!f) B(Rw hi 11gCd!johb hhirozósh HI I I u-mi r ho -ive Jghg}Ihescbb:C kiu\"lzi "k muzo : S7ó\fuy \-heyi :Jrrso (Työrgö Eh!! z rsd miuig Ug \ ("Iuz 19} TukOI "/fid f p6 iijo: c prjs1oká \árdj 11:1 j":kp ho!)! háridö oembr 1Iig K"p/frí! : /Jf " J ki 11"/1 /rj hoz"j mi i f i!r1 f " "fíid/hfj/ 8:I;I6111/ H;fI ; szómu c!körkriid " s 1ug" küwk /o ord)ok8 : I!;: Lpk ro)ó évi!h Mzúm<"Lb kiizö1 fj ij1k 11>-ye meohrfejf : I j) HI I I DU\Imber j rgg : kiriycé SD1riUor"jU e kijorfoiv U!ouIHi!/ JIJ mim (sdórkrü cczembf iá g: :! juuár 3 ; Micd Lárom ácy w6grejök közö ey i"ul " j/ i rjj/iu!;/ "H f y;í i esii Ihi io\"ábhhpúí é iszi isko pcmo f7sz szsz I 1Irejhi Erk (rg : 1 ) I o/o//(/}- 1 " /u " ;/ " e? Bái korüd áu;ij"fij SdőrirüJoi p"ucsok hcyi:l i!! kk: i ki"\i z i mee ; (i/mi IUI!!!!!}!f Í /JIU(/ 1" 1 11f!I! w"q- f>iufj (/: " fiiu ( I gx7ám) \1 ( rgsz m) fi I IS BroJky k)s d fgmzám) z V!IzÍmu (s!ö Hmy J H UJI;! I ovuhe J -ii rgg\ ; SiC hvuj hhijugyu ( 1 IIIJJ!szfm) { sdűrhr id á omáihu ; f I!4í:1iiU! hm /uu!i!uu"i I! Jjovm hr -i rgj(ij : iizóiok : küydk1í) 1{ i kiffoi Fr:I/ 1!-iíh" h I)" /-"ee/c " - fj"i 1;11" Schwb Jozs mfiórás és éms Szbdk Fo er : : Si " r ErÍf ""rri J V Kzm ( I r:\ugr1iui1 \11 (:!4 S-ZI-IugyJ 1" 1 m{i"f :! ÓYi I ri-!4edűrkciu áumyiu mgi

11 1 1 ovember ) CSENDŐRSÉGI LPOK 539 ; ====== ;;;; QJoö:ciy rös::ám(/á(sookkci : r Porbci;á Gbor ormeser 1 I I FUICZ örzsőrmser oizáy röszámocsosok : kövekezó m kir Y!zámu esedórkerwe iomá:ib f I ovember -ei rgg : DID!-Sfgbi 1ümesszcgby Ló!;zó rogszám) c:;edörsegi fehizereegi ygrkár (ööke es SoJzeobrg Jáos (2 rgszám) beiigymiiszrium áomiyáb m 1911 okóber okóber f-á ; J -p!-\ebéy kir Y szimu esedörkcrűe óomiyáb : Giirer György örzsőrmeser PI ds cz órmesor okóber e okóber i-i oszá) egey::;egi koi zogái je1 e hio : Kievezeek : L szómu esedőrkerűe áomáyáh m kir I O\>mber -éve : Beeyci Gáspár ez őrmeser ez! Sádor meserek EhkLs József (1 rogszám I z fi " (3 ( (; VI es zurgyi Frcz órme::1er Lőricz Isyá Ziich Pá Ngy Ferecz Iy Isvá csedőrkerüe áomáyábd (6 ) Tóh számu jíísórm>;er számu csedőrkerüebei megeje feüizsgá pji mi rokk mimhmemü épcöthemsi szogiru is uk m 1 Bokor Mikós m kir VIo SZÚIDU csi>ddórkriiebei rokk I megeje mideoemü feüvizsgá ]/pjá mi ópfökeesi szogár is kmd yiszo Ik hey : Tke Dóé drás m kir szimu csedórkeriiebui pjá mi rokk mideemű épfökejosi szogár is Ue m " Iszo kh\y : srrápos számu esedörkerüebei örzscsrmesor megeje feühizsgu redméye \ já mm f rokk ép!ökcési fegy"cres szogüu IS Csek Jáos m ö;\"ezeó Gy es okóber j-é Hegedfrs Imre Csomós )(iyis ojdóbr 6- ; Báhori csedőr cz m kir " i;zámu csdőrkrü áom\yb : idmd Zigmod XJe Imr Ge1 Ljo bjs Gyu cz órmsrk Hroko mesr LDg dris Sádor Frecz Sre Dmer Lukács cs-dőr cz őr okóher e kir I km Ngy Károy Zrihorzky Isv Mészáros Gyu 1 Xémeh Mikós cz őrr:serek J hsz rpád C ör"vzö és örwz"1o He FfDC s>udór ez okóbr j-á 8priugOisz G)órgy cz TBpoesÍyi Jozsef eserör cz örsvezoó okóbr -c ; 1911 m kir Y szímu csedórkerüe áomriyáb : Kók drs Ljos Károy órmeserek br Fercz Szbó JÓzsef V Bjkuj Isy meserek Bái fi megeje!eühisgá járás6rmsor órmeserek őrmeser Viszo khey : \fgyiiápos jrásörmeser Jáos CZ ör Joesoi Gyu es Sziágyi SÍmu1 esedór CZ ÖSvZíók ovember eve : (h6ip Károy m kir FOezó CZ ez örs\ez-ók Kőrösigei \dám Koroj óo1or P Nyugáomáyb be) ezeek : JIihiy sz\pembr 3-e Hegyi Jáos ez örsziök és FiLbió JÓzsef csedőr CZ örszeö ( Bjk Sádor 1911 si Bogh Vimos Hegedüs Miháy Tmás Gyu cz ör Ersz Ferecz ióh Bui Bir si cz örsfzeők Sió Báz es orih Per c:-iodór cz örs\"ezcók I U okóber i-e \"g) József csedőr cz örs\"ezeö okóber i- Imr-h FEf>cz cz órmesr HH I okóbf 7-é KO\"iCS Jáo C örsvezeö okóber I O-e és Biró )or o cseudór m kir C1 örsv(zcő okóbr 1 7 -e ; YI szmu csedörkrii ioduwyih : 1ib Jh\r ez ö-ezeő ohióber :) D BzHI Mihá:v cz örsvzö I 1 1 okóber IO-eo es Vászo Jkhoy : ud}e!:i JÚórvezo6i jevéuyye ej h\1k : \ m kir VU SZáDU c3edökrü EIőépeek : 1911 m kir oköber -éhi : Iiri be Emw" Zohiu vós """ Lzrir :-C:zoó Ibi Xg;r örs\"\zeok J áou)\h : Mro es FSÜS MOS (:sed örök : J ;zrimu e"odörkorüe áomájú Iye \gocs édes ri örsc::eo-ké LO"g\si jomdij kir IL zmu c"mdork:ri i omi) ib1 1I1 Szi k \:iru\ sedőr z örhzü es M!Iir i je : K o i SZOg\ 1 oszhi)1 o szog1i hseybigi koi je e h is :iudör 1 d b Ijor Uyu" 1 ; drh Kuo Péf C örrsr es Ji o i drh ; ovábbi!! ÖrWi:ő (;iii (sedo

12 9 CSENDŐRSÉG LPOK PÁLYÁZTOK számu csedörkerüe áomáyábs: zbo Tprmiá ez ormes:r Npmí>h Joz;ef 1 ;S 1Lb Horváh Ji05 csedőr cz: örs\"ezcok 1-1 ( m kir 10 koroám rybó áó O ré zesieuek r6ságá Egy iroki iú B duszmhe-i kiryi járisbi Lkpéz "00 koro1 Mgyr koro 1&00 1 I kk po! Fizeé ásbb NIg) kozepsko o!zá Teek IT yev 6Zób e kir öéyék ei ökébez KiT\ éyk pozsodyi ugb koy o\"ogjási jomd1jb 1911 o\ :H g Igy iroki üb " 8zá!zúj;eri ki ráy o/yékél iize yeh é póuékk 1400 korou LkpéoZ "RU koro& Mgyr LI (8 romá uyev ismeree ii áos i rue D " " J rii!i "ób " próbb!i!og g8zob Te 1ekko)" 1 \Izsg R ii birósáyi " 1 k mhyi Négy középiskoi osz áy KéT\éo)ek mdrosváóhe 1-211;\ bó ov é" I H f 1 öé}ék eökéber Egyegy roymrevigyú6i 116s rou éi Soborem1 Ize Névváozás : m kir IL számu esodórkerüe omáyáb : Kic Demeer cdör m kir beüf!ymiiszer urk 1 9 eri U396if\1-8 szám k ege déye pjá vezeéke\"é M8ki-r doz8 3O korom Sobor/jib io koro )fgy: ye" Óbe C!I V!sg eéee Kér í>" "Sb 8u L T -ey hi próbsrojgá G)skori r éü bhhoyoki foh\mmér r i ru k vc\ ek 8Z rd ób r I e MrosgezBé DL kir december L szám csedőrkerüe áomáyáb : UCe Sádor ez őrmeser Zriyi h Hi ok őrsvezeő ir: ÓRÁK ÉKSZÉREK ezüsrmüe-h" c h -eziis dszl\uyk Ióz6rÓu (fomshb miö m számu CI:edórkerüe áomyb : HegeröB Jáos ez U 800 koro & szbáyue-rü eméy p oék rrkpé/ rrfo BáZB88ágr épek : m kir J:bo f))ir urod oeumh6k CsrmII Erzsébee (ujbb op:o "fidsu szepember 19 é H6dm ovis"hoyo Meg)eri cz or&ve-zeó Ngy F 1 okóber -e Km 8dsroso részefiz e ési Erzsébee m6dook meu is =jirii:i(;11 MÓR Teizecsák Jóo:! cs(odór cz örs\czeö Prki rfrézis Koi csdör cz örbhz6ö Iós Terézi ihhidj pemb er 26 á MgyrkwzoáD ID kir 3 V irou c d6rkrii áomyábo : Burus Sádor csedör cz ÖrsVZEö Kovóceik á J Hi okóbr KO(jis 1I\os í -e Deméde CZ örmeshr Szee Feká\" okóbr I O- S1kszurro m kir V szmu {sdórkjriie omyáb : Ioríb ;"r csd ór (7 ÖrSH7!\Ö D\yid 1\Urióvu okó\ir Huhége Bo Jáos ez :ichi Zágob ormc!:r Bái mb Izpmher V R N Y és FI é"lekés7hok é Óások SZ"G"D okóber 1-é Bjá 1)z;ö Ferecz OVm ber bekeésre megszbdu keemee áb- kez é hójizzdásáó Riesz fée keőcs hsz á á 1 20 fiér beküdese e eébe bérmeve uvée 1 75 fiérer száij Riesz gyógyszerész Sze Ji os gyogy szerá r Bmf!pes Szé-ér 1 (zeő Kiskuhs) Erékee uzokó óv kodjék Posi széküdes poké Gyógyszerk üöe(icsse gek gy rkár es FI szor - B U D P E S T - V I Lisz rerecz-ér 9 kiyvyomd k ö yv- ppir- és I róz er- kere sked és mgy r kir - csed6rég hivos yomvyok e g gyobb rkr fióy /k evéppiro/; imkö Y /eh és irís:e ej; du vás:/ékb Kidá!\ukh Ár 50 f megj(c és kph6 Ez( ;i "o óoi f Ki o I I Sogúi s iá" ) J\ fo 1 Ibi)1 már e1fofpo S/Og11<i Usi ;" z uj Usi : ér\ dh epe ig ---

13 V évfoym Budpes 1911 ovember 12-é 46 szám C SENDÖRSEGI LPOK Szerkeszi és kidj M kir Csed6rségi Zsebköo)Y szerkesző-bizoság BLŐFIZETESI ÁR: Féévre 6 koro egj/o SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL ECész évre 12 koro Negyedévre 3 koro mide uár Budpes IV Egyeem-ucz 4 z redőrkuy Lp1k ci!> 3 számáb megjee rzikkek készde bogy e re ugem is (e!szóásr Eőre kije1eem em "gyok szkember ; soh éeembe Dm fogkozm iuyiv só hározo desze\s éek ir mió meg kis gyermek koromb z mh hrpo!g} - úgy ászik - rossziduu komodor ábbik emodásb zob semmifée zerepe em sz ime eszek árgyigmm kiyáok hem kérdesse egész fogkozi - mr meyir" z egy ikusó kieik - B eőre is kérem I szkemher w ohrsák e üreemme (zikkeme S h ezee;rcsok meiiek fe közöük e fecdkezzek mcg rró bogj í1eke egy jókru ikus írj Mice\keö keemes köeessége véek ejesi kkor mikor H!\\Tek bdgy ur dícse< eyekeuyscgeér uör5 szorgms mukíjmr iezie SI-\ hő egmegobhe üc"özöm zo óhj kisqreé he hogy Iid igyekezee mieőbh Í jji siker korofzzi Eosm mid egy czikko godokodm pro cs <"om (c S rr1\ iz eredméyre juom hogy irómim kissú ú őek czéo f mikor már mos áiják e kuyidomis puyei mikor Jr-g ics is wg uz kuy meye :dőri es buugyi yomozi" (zéjr szkszjrüe ki keee képzui "eri(m ug" horderej ü kordés mg\ihi b k"bfm ri sotmd: Eóször IRyo meg f kuy ck IJuh \he szó fuik kiképz"rö Óömm ovsom hog" HHiUúk hhdgy ur " s 1\ puoki iirh 1\r "mekez iye Imyáv \TUHi hd 1\ W" ömörüesr :zóij f1 11 o Iszme főh(zo!!i ; eg" órchkcsoporoimo kiv /kii wy h1js oddá"s kroj (e IZ iig) " f k sz r" mjye ójj bohizodyii z hor kü"hici fogkozi háhis doog VgYUJ! ézee osjj fihu-kshh" 11!iük H cjik<iró is CSI\khugy ojü"i1 cogáh má -mis Iihispo! (o J! hg Hu fik hdg)" UI" szükseges ökő! zr I iri jóko) z(u izmsigok r{yó óhjh bizosii uddig IProekor S:urisf egy kihh re szié ársdmi uo Iérjö\"ö oy;sz(uom(" fái si r j zi>rvezeöek ; BöÍf pedig kujicomiá gjyárodi isko árim S z o mzo segcidokókr 6hjj himi mi u scd6r g oy gjir I kik D(m uzk s kikjk uiir hiibó urejmükjk ke ei Boc;;o kerek H mikor 7 f kijee;s mrem kozkázi hogy czikkir6 urk "ze ";ZID" I; iés;ek heys kivieé ieög óedi meózfk )er g-j eie>ó z zme gj H dr )u g ke ósii mi ohb h m fd ke hgs i vd! Hu ey z hogy yomozrisok 11o;gies" hio kuy ov esdkbe mikor yomzo járor cuuj á gy kompiki hu ese rjéij doh szimji fog kepes jör mhidrh hdycs yomr \zei kko" is wszgdi ó iük : km kp1 di z hhoz éroek hor)" uds!;?ogfi1\k szhess 1(msI;whh ffiodó Jgi moj{:is re é ebcóyé ke I O Iz bogy gy!" csdőrsóg ÓfD SI idjo mögöe Vw oro"z heg vgy sijczi csedorségek (is r dő;éguek g&\"zrübb megors z\:j szeri 117 h JIU81k hdry ur pszi gy mmrdumh ös:>zefogh s keri iuezó köríuk imog i h" m kir Iwügymiuiszcr " rihőrkuy\ "zsz<risgerő kokré dok pj memyözöcú szerz : kkur uic zükegük "m zrkörü áuc7mu-igok ujá öbszeg"üjö fier(kr;; "m fi :\ji grsi ko h;eihö kis>hh eyésziouusokru ; mr YI\ rszig háh Isuk - Ig ics IszorY rm hor" kobizosági szogái i1fzi\"hh jsise gyb mpgkö)-iö búrm"iy jihh J u;;zirozs közhizoihígi közegírc bizz! Neze1 szfi Z IgI:Usbb es gö"idbh u w)" übb z sebe hu 111 S?i yg zi :-7erii s üd\"ös I:>g!yorshh és gichezőhh mguhhboz Hze :\m udom \"11Jjo b i kih w HI\ I" 1WJ hdgv u " h r- m i é iiom Iw \"es \"oró mg \"Igyok g)"ö:üdo Y" kiiriuk Ik yi uduk bo"" I\Z szw izd! j-cui d kokré jyisu 11Ikii 1\rmésZ1S h hik s"ui

14 1 1 ovem ber 1 2 CSENDŐRSÉGI LPOK )1pef(i i h h h i" g!izh z uzoh 1óe uchö"e es 51o (Tik ik j ( "e me-!fd ki\"ii "sk f h-ih- hogy i-r hdgy ur kr más \ ii v"; kiképez ejo kuyá P!i z fme á krj kike 16zes ey d oe öbb f gj"korh Ki-rdem fd kuyá \ i Í o m yo Te! ókú hi-e csdírk 1\ Ier együk (p kmzi? gyehr oem H du vzeő kórcik csk kkor zerez( k bi\o udoms R redőr kváró moor z már kmzi keee em joj:: g fos1 d kérdezbei bogy mi(r ID eed mg eózöeg j (>ees J V bur ige! Ez z (gy é I1 hiszem igzoá" r hehe" vosk - c gedö óiúkom hár k ámogásrr me öbbe is fo udék soroi mi c!k zér meözök hogy puk mugy i! Hzuk kere é ejes(>d e fogjm z e>zm( meg\"11ósisá eh e kiztóg I irk fize rid kepzfem c ; mihogy zob Z még j ÖYŐ egy kisi sok vo i yo(ormó 1 gz z hi"zed m-gis á? ózehid "zeri Tudomá<om szeri Hsuek bdu" ur vo egyike kik z ebzmévo behóbb fogkoz égk erhbz1 h z 91iom ho{y u kuyidomii ré (; im{ri ki má egjohb em voe khá ( zészer h egy vgy ké kuy kicij r í>rhé-re \ws)erezí!é\; Iú"á< bji )[eg-gedem mi meg egcszo u ; umdók öhbe hogy evedek de é z mi m O!o f kuy hrpás iei z hgyjuk csk mor h csodór fi vki ee jog081\fi b vki reszh(l(ij8 kuy es z ce iquuds meg :\ kuy hrpás em ohe fogyo erbszáké ehirá i! -": E Dok key s vo ]]"rek hc 1y ur eguóhbi emb!o "ki idomiá!: vége ád 8 rybó mrfi á okozo fijdomdij csekéy 11vi befhe eeoé b kiu h ó vo köze: Imu évekbe sok fowkozm hizobihí Hok mim ismerek EI I<zog < z e j ár yuj <sék eki udom á 161 ((>m"1i Ö8zes kic"i f:<cezi H zuá I\Z Iredmeyye rr hogy kíkóp1e kuy efj-egy boyoujb hii!iee "ixye ég( bbizo i C!k IzBk u üheo redőrkuy iáo;iríró1 Ezu :gye mpg(ognhc h ofy rú ide fogkoz eofh i!rvekke me) eh ezikkir6 urhk zeui merőii sér hozk fe Proecor f-;ccuis H1eri H kyik f ch-dör zogrhúb vmó es yomozó HZ(rÜp juh ; pedi g megj"jo1i bogy kuy kmzás m1( he hfg O"hef bozi z egy fjhó I16 jóroröke mi ;do HcboJyRcm udom m:fdk )[i vfdőku\ u hi\"sh v s dór por1) ilzó"i kumím köi (rv fi ikkiró u r! HogvJ" H mid" )er jrcir ku)vo irui!-izo guhb H Ly kuym i o hmrou zök"i S :J Ko) ;!f)()(j o rr" mi g) WOO kuy keiii cuk];r" j o IH zmfhi ujoh R{H}or álor I) \111 ;: > mg I 1Iiírkru i 11TUCriIHk oiii SáJrr Lii 11 ru rr "gyu J;"u Iduuu fo:kok IVOf1OJ kv kü j 1 uduki!!)" 0\1<1 uuühii " r" Ihhk I yi I<1Hu ru (HoTk" emev( de i ye bi zos ib I i ifrdee ] csk bcs\bizo!-!i!\qró owe 1116 )zoio me zeek Jeeeg (Rk 1f{Jjobb ÓÚ /I em (h z eg:y( 8ZDe köik m Nm rhó zoh kizár hc!c bizomi ár cy uj iráyb mfr bizosió r;;8"!9gok k i h rje szei peh c z hogy : megfeö vái! Hi :e ö eecrpk mee mide koc 1kizo dd0k ák \dekzéemre dijee:e iri mg um ápii rcoförkuy ujdoképei hivásáró kz6h meg jegy(zi kiváom hogy kuyuk csk yomoz6 HZ i ju ;!Semmi má"! 8 z is csk kkor m ikor fi jfrő1wk rr okveeü z ükijégo v )i sem Jrmé zcn;ebh mi z hogy fi yomozás kmov főeg fede erepi" PS 1 s1áoki kuy redki ü kir1jo 1g16 éh ée h1óképcsségééi fogyu figyeő Kzogáokr is gyo eó )ose ko "K fiyem(zeö mzuó! c{\dőr eü r(> iokm IS figy mf!i; d wi 110m áhó orrhimd chgerö idok fz OT fdii) e)ehe!i>pfóheh z z ehjy föhő fi1ó járőr HZ{p irie IOy p Bjorországb oyi m idp7 zobu pid áó jiriirok gyo Levá Ne bogy o rrg Egy fiibisi fojsük e zouh z áó hogy ö ök is "Uik Hj ororúgh ""v Br eki4:odhh (k r(k ofyu:er1161 e;dr:&b bir gy kp"!{ mi r(o7i(i1e "re 10 {wi j6fh"" mee! kphók á{\ igy Y0 is óirom Bzerkc5zó8cg ic i k \ kuy mrj k D\m udom m iye vége ("sz! JYfkre ez"o k-pz-i mig bo hszáj fegyveré bj szá sc görbü meg hem rmár mide má! h"m IDPg kpp!i egy mook üó fod6 z modom úgy ém hogy ig de idejé z idomiásook kidof vo o kiképzós i m m édó vk kkor I::iz godjuk rr is bo!y myák 16 Dro csedőr rog is ebáik k Hog) zob ejes odd\!:io szb mi idomiás - - miye 1\ mi k hi mer egy boü(!! ef!) rugás uig ecg o:: i m"u I Ro pedig rdjo m hogy Vszóyes hivo üvü okk f z csedör egy-ké íszgüb IDgá mdj k igy -T: f-imr-riio kuy czikkebe ijzié eisidfi Y1mi bizosiási formu o"k eéje dgók f gegc sorov egy DchÍ czikkbud (e) v Zje em bibzm bog) propozicziómm bírmy cr g;; iik!k oy zuá egy BRUSWETTER J mmr&m61 S;r(\!"f(!pI Jf\v i:\o k 6vi j( á\ o 1e \ P! r

15 - " - o/1 IrCzi!rö F! oji 1"1 I " rji ()Ju "k I " 111 J ::1 " kzi I Trpfi!)u \ SuJ Ii" ( 1 UI;eIJI Iiu \ fj hu "Ihz 1Í:;fyók J u k r "I fffu I

16 1DÓ&ÉGI LPOK=============1=9== = o = v =" m = b = e = r= == 2 oroyiz(el be v eveve (Y (fi úu: pogrh ; o úgysz6vá mirmk red6r f: 8 Dfm -ürik m-g mguk wzj f ohj mig áuk IgyuroTI!7Q uo ko ág!()fo -8 mfg uzbsij is fi 1 i E!)gdj meg z is 8 mi áo Ö egy fpscrh&!!zá f hi{t1khyohh ksgok km:( rorik mig áuk ig o p 8 IDye em ropog pq;k E!m sub hr gy em doj:;o ik szuroy ; ou b ziihégf 8 védjk esedor uk segiik gyoüi! kuy pnig - h U éjycd 8Z kármiye ieligd!f i képze - még s(m póoh egy reegyve c!k dór! Tökéeese Jeg om hí - mi z Beöró jmoj 81m) k fr:{y-f gy idomío kuy mer bizfd k yomozó kfipfbég: c uk DOj1yohh HDbúo boomyfk kideiéijf:o-i k( e" igylo vei i zok IZNoc!oére - már D-m oy gykorik mi vok ezemi pár é\ izmm1 Fz1 ézee - z bizem - m dói mq: oz f116bh fehozo " bogy kuyák foike s yomozáji hdekéhe 2-3 ór 8 hdyfzifor m(g ke érkeomie! fi öréik kkor ( mi (rjp ID rozik k ágok kozé) b mg Liy is (!\Bk 20-2" ur muv ju járiirek uomáwr! Bcöró-ek rr z mdivldyár hogy ku)ák idomiááá oszwyprcsokok!\u""árdqo kmzo okóií"z\c-k i: iqf:okjk vork mbizdók z váuzoom bogy mideuer( megfood6 1811z vjjod eeze gyráyu éhzám hiró okók köz) eom-e kd mj) ohb fí"z vgy i f ki üre id:ji:be bizoyos juomhj vgy ráe kfjmpfzáerió rm:y(h kyidomiár vákozdeik mi ri méo!iá}j61 {SJáá 1!jm" mi f m vo h" " Kivégzési módokró m08i kivégzési módok közö CBzámív z Ecesö-mok jogbzogéméb szerepő viuyosszéke még köé ái bá egbmáusbb eb ej:(kevbbé vis8zszíó mig büeőjog vczéruvu z ereeés vo ddig ehfoo egkegyeeebb boemí emk vok kmá8b s bbüuéscke yihá)b bjoák végre I!okszor eőzőeg megcsokivá z eiée }{iq(eki ő ismereesek mú borzmi keresz :yüdözii z ioqoizíczíó kgye1ekedérei fi meych bizoy cek mi z uódok borákozuk éb Bzömüközuk gyok míg Bjá koruk egé ermészeesek á em érzu írózás!gföeh z hz!ág iée k"e vibi!zejzps mig B végrcbjiusi mód mg ob z íe vgrbj múb mi mideü bdkb jjj yiháos vo Épe z erups szem pojbó bewoo imi ó é 0kUó kiás kéz h evágás yev i8z kíá8 sb) redese fejvesze8re szó Yj de orveyho68ágok örvéykezgi jogg buó e-:ui ek mgv 8 mg hóhér ki foo08 szeméybcg vo e obb dog o dc jövedeme is kd mi mosd efjezcs boi phóss ho bárdd orék "crpd ms fkomáy bogy ogy ömgek szeméihessék kivégzeis mey ej8öreú áváyor8ág vo mób és piroó Bzed" hjdook 18 megjeeek zo eréyes yjuk é! ovgjk dséreébe h6hér küöös rede!c vérvörös ruh VIc és 80kBzor árczos végi eedőjé kivégzés küöf?e curem6ikk eszik bomssá ááb zer V8sz Zó mer hí\os ku:i eőzi meg Mg végrehjás em oy borzms mi z eőzméyek z ieṭ kí-hird(:ése hóbér pbékek és fegyveres orseg ehe- Iyzkedé Ib efejezés ieőeg póss voó kivégc8 egész mú szézd öh ees évei közepéig kmzk hzákb zó köé á végzik ki z Iiéeke köé ái kimuá keei épek fdfogá szeri egbecseeebb há és ighem ezér szármzo be hozzák múb i kmzák küööse Némeország egyes heyei ho sokszor sodó \:szófák áok drosvége vmey mgs beye z eiéek ereeéhö ddig ógk z kszófá mig rgdozó mdrk e oem kríoák cso jikró hús ogy ez udorió és ibigiéikus doog vo fööseges megjegyezi izekíeozedik százdb büeőjog eröeéru is bevodu humizmus s kivégzések ís veszíeek borzmsoágukbó Moo már uyiváoo6g meéééve meöeg korhoúv bj ják végre b"o iémeke küőiégek is megcsppk do zér mrd yi hogy megrázz f gyeogeidegzeú ember z kszóf mg múbs egy öbb méer mgs foszop vo o meyek fejébő egy v8skmpó yú ki köjübeü} féméemyíre z oszop ÖTZséö úgy hogy z eié szbdo ógo f evegöhe hóhér egy mgs z kszóf odák ámsc!zo rád száio fe kmpóig meyre hurko erósic z eíée pribékek húzk fe egy küö szerkeze z O o kzóbám segéyéve o my ogy V&B g bevederszerű szijj vou s f meye 8Z eiéu derekár erősieek Mikor 8 kmpóig húzk bóbér ykár ieszee hurko Iésére pribékbk ecrc8zeék z skszóhámo és 81 eié már o kimpvogo evegőbe közöség épüésére z kszás mo már kevesebb horzm8sságg jár Mg z kszóf úgy gyszetü foszop em sokko IDfgsbb mi egy ág embor körüheü 220 vgy 230 m!r mgs Fe z oszop (Üébc egy v8szög z odjá egy csíg Eö egy 2 3 fokos kis zsámoy bá u pedig egy Iéire m yr hóbér fá z eié 1bág zeámoyr hóbér egy ké vgé ÖSS1-ckőöU körrbo iesz ykár mye z oszop fejébe evő v8szegbe kz rehá em burok hem (uk krikáb köö köé mikor ezze) megv pribékk kik z ehe ábir e)jjzőeg egy hoh8zú köe köek és köé BZárá kereszűbuzzák e)kive z eőzees kizok (Gzze-v8R v16 égems megz?8z10p odáb evő cfiigá krugják DZ uió áb ó f zsámoy é8 f köee ejes erejukbö meg H fái f fe je7 j::rm j3e1oemís-psiá me 10 pes 1" IogwueuJb foj:rm ( rjr j b "Imuj r I 120 Khb rie Iyó;:yárb K"udi D r " "ru u" J-i! uerhz J{I""PI>4" O"ook Ibi j &v Három dobozfú! I"Y pofoi uái

17

18 191 1 ovember 12 CSENDŐRSÉGI LPOK Bze buzzák beáó feszüés ermészeese megfojj 8 Bzoro recsée s ki oeid óg szbdo hem ese porcz sd ekifeszü z k Bzófáok f ho) egy pár kimuik deko bz?yob háos iée végrebjás mm meg epe rokoh m kbe embere z kee emóczió erdemh eg pedig epe8égge Dem közerdekődés épue em D Jeebe 8 sem mubd mer bizoy BeID edom es áviy - mikor 8 ársdom úer j ve md uobe k ok szempo egy egyé buid9iszikus ss v bdá8 kur I es épok eőórbe jobb ki 8 muké mjd f feedésé eszek kivégzések ős IL heyisége meg mír eőbb burgoy em eeee rucs yug yk burgo b "" em [erőze prir>emó e d k prcz pees oes g gőzöö ik dogoz foyo k IS ehee ek ferozo ek pedig mee még szoru he " do " r veőmg-burgoyák e szeri go J VRó " I oejéb f ogh eyesebb és egbizosbb módj fe re es eso Lb mgs y "d kerek vme ke:iés vgy vug ( b heye pédáu fák közö SBuk meg sóvey meo áryékos de szárz heye á burgoy vó mfg es egészsóg kiváogo i bb rkiuk bee mikor f godor - me)ok móysége körübeü egy meer hossz eo?bo b u - : meyiségéhez es f heyb(z mere e6zes ehe - mege reáhuzuk jó oprózv fi föde és pedig f fé-krő fek\ru fszbb cs sová ybb hj Szmá gödör( se reekore sc z odár se E(ji>ro e egyuk eebe h fz r:áhuzsá ssu foy bomokos föd jó omós i wyíre csk ehe gumoi: koze zooz Rem oy ;z(ri ke eebe b fgyo bekövekezek fedj uk bo gödör födjé jó vsgo szárz szrá rágyáv fovée vgy örekszmós Iy módo burgoy május végéig juiu i eá éku bogy mew pcészede \gy CSIrz f veőmggum6 pedig r puicsom pprik uhork éi ro vó evo módji igo ismereerek s igy egföebb d yero cs ökrő 1mijük meg bogy vk oy u g:y e\"ozc éh fjái myok jó drhók vszig IS mees piezeszerü hdyeu [gy pédáu f mái oh diyo és z isegyub ök káposzféék közü ói fjcsáposz z me he eggyobb meyiségbe ermeszeek s eok úyomó részé bordödh sóh fojh rják e Lebe zoj káposzá fhjosö ib eri piczébe eremhj homokb üe \e zdég erká! éire iy koyhkori övooyek eeeheesc z OS Y k b( ercdésc vgy L11ké87üsege sorredjübc oro Dik pdíu juius uguszus ódpokb b :eyc ek borsó ecse bb u I bgymfeek burgoy prdicsom pp u!ork diye k s végü kposz és gyöker Ievo rop fhek kove kezek bö\"eyeseke ejes bccredés um övesö feszod jük kiscréjük kifoj jük s ismée me grosás 8zeo és éh uószárds Um zsákokb beyezve rh juk cl KÉPEINKHEZ hgymféók beéredésc szruk ofoydás u ri po isz i hrczórrő á be mikor is eszedjük 8 eeie éháy pig ki f szbdb uá szárz szeős fede heye Ipuk közei számáb megomékozük m IZ mgárb kukoriczgóréb rkv szárigjuk s végü osz-örök háboruró még pedig z kkori bi rekoob fgymees de mógs szeős beyo pédáu jó mdeg megfeeőe z áiv8 hogy váru öré hd zsupp vgy ádd fede pdáso homb rkv izee foyá még mi ő Törökország csk ogyee rjuk el Ugyígy koszorubo foohuk is (u 1({joÍ is kiidhoe voi brczérro ripoiszi fegg1lv csekéy heyőrség ofi\ós édi vó visszvouás burgoyá 6zÓJik chás uá ehdöeg szá mee z of:z hdijerog mide vóros ó{ü vo rz idöbe szedjük fe 8 eháy óri ki v6 áás u be f romáy főárosáb 1Tipoiszb S efog szikkoszáfo! u rkjuk e o szeri mi bz k jeco kj z ái krjuk picz:be vermio vgy prjzm{b z oszok eme rodkivü 6zerecsés operáoiój á Prizmáb csk bzükhégbö1 ős c!kis zok mrgo áos feűés kee kkor miucofó mer zie yk rkjuk meyek még o ó foymá f1:1hiheeeek íb:!zo hoij 1romáy ige hrczif8 krráyozi vgy fedogozi 87:dekozmk Eebe szoemü izm vásu h!rbor kosrág úgyszóhi veömgk vó burgoyá semmiesere su rkjuk cgyf1o 1I:rdcspás óü megbódojo keroszéy prizmáb ső kioo bovovóijb midikább os7ok eő B hüo ogyo ősei rdioióihoz kik crjec1ő éh ehomiod6 burgoybeegegekro mp mi öbhzör m(ghódiok midyiszor e\zó( f piczébe és veremb 8(1 évrő-évre gyd1iís u z ho1kodó idegeuk igájá z osz h[serug podig 1I!)z86ges vo6- vgy mogbrgoy rmeszésó huc ovájl hódió újá B cigyhhmm fog e egyik egfoosbb doog horgoy czzerű áee Hegózi Hemú ri f öbbi ogerpri városok ÓH eébe IDey cskis kkor heyeb ho I burgo y erődöke z osz emze pedjg mi ehee más? o yugod zvru gy pibchei H hogy vóbágg örömmámorh UBzo hdser eg eredmé rügyei ki e hjsk és oy heyem ájo i boi yek mükődóhó hirdoő!\virok hás jee B U TO R kázpddr v r8z1efieé8r egjuájo&bbb á EBBENTREU ÉS FUCBS TESTVÉBEINEL BUDPEST VI" TEREZKÖRÚT 8 SZ igye : ; Teefo ; zék : y :; ; : p K :: 13 1-;: ] B UTO R

19 c o 0 I " o > I I"" I p:j

20 191 1 CSENDŐRSÉG! LPOK cirömejs zmukb bemuo képck még bbó z uöbó Yó fhék ro \z öröm zoh ki yo és um im okí :Irr h djs bi UNU is dhuk hrczrrö és Or irökot;zgbó jii"ő hi rkuk i ffiigis hizoy i rh fs irök f üü Wsz iiy ro f ho:r HIH!ö (\ uko"úg:i;k f1ózd" fuy:\1 yo Igwzed s m " kü(iu hd zd? ozok Ls ddjg gyözem Ju Iogy 1 i>i chzk kiiz )Ir1c i-! jdzö HO" vihrok záo IZ o"7 hjóhd J Ifrhu bu Jripoiz I1\"U" redz kiköiij"b hd Iii k1 mjuic j ;i hh o i yi g"r hu szárzfödi c" p ok ágyu!üzpy} már híffiogj i ük kbz Z1fIü koui is hü)1 zri ádozi 1\ f hizd h"zi!ökk!!yusuf<i1i fojúk viss? Z fo \ r ikd biyoiy Iwm Idhh hogy D;okir 1 1 I()fh:já k kuri gyuz) m fd ouk idj ii"h zó u<;zok is 7 juk uizve mos ukmiis zuó ig;! : fogm iiriiki I Jm c ;z ovember I uerzgiiökke szombo Tuok Jáos es Tüök erás pedig súyos sérüésévc\1 mk uóbb eóbbd1k kodyu á 1 i{óci e c r hsz yvr D):fg szuro!ö végzö egyo )h kozsog meser okóhr 3 1 e ipóm o1e eueszegüés be :Mikus dme oi kos végződő HZU höhréhe Imk köy U RórüóscY1 royfryr hszá ví z ieziv gzdákodás eredméye koozs r osz ;iy szeri i!-w crhsi k scgeo oszúy \ező szemb e!z i miiw k<r hyi i110 koroóy jöved mo kr \ hozo idő 7110 kod jöwrj do fokozó i!: i kivü Jyeóse m :zkszrü ersc Ogy!\1oszáy kmhe hyezo mes 1\ gni fészkek i hszooh mdrk OIzporod"I kro!:! romrok i!y f öbho közö kr köryékf\1 káposzher)ó \ ig" IHg) kírok okozo ák hszos m hívoudo js kdji>ö orzáy drk \ d1me h-bá i kebig kiúi meghoz re! (ordio üdoz hu:s kmjá H JER rrülönfélék domáyok \ -"si!ö :"( r1(jr;gi iru ufj1k j\!r :o11) Bp! oz 7r de "c Iir;1I1 ki \ I"( kmóhi gmuuezuk wgíhbu g 7imi :! Lfifki sörjii gfp - uk 11110mÍuy: f:zimé i huki jirpr1hukfí::: 7ié f k"ou om:íu zlk \1: p y-:-r0 ( ZJ] újjh uumiyouu :! \- is Iwru\!I ikrre ( mk I!" Mérges pókok démeriki Chiehe "D egy pók fj IDuyek 8 udósok ro dces erribiis ev- dk Oi mgyru iokb öö reecí:s áh -o JeJ Ez pók miegy J 5 miiméer hosszú es kü sj r iz\!:ismmibe sem küöbözik ms árm pcikfj okó Fridrico Pug Bore sigoi er z edeéyi rb16gyikos eiéeéso \ mi:-koczi ir iirys7ok skiihbiro!<ág Rg Ed (f\yi 11I"ö";g:ü ::! is os1oss gec1e ki udmhvöh I j-r mjö cjjd ru si ; foyó éyi Iugu:dus ho j-rró szúr:kuoik Ii rsu\-id" {z;j:íbu ( Drik - orér" :rhzió (Jk! i kjjcmáro i Iwjd k g)" pggd m" go "" kirho yo(7 pig: ur Izgms I:jrJ:his u hurom rrhi gyikos Mg {!; gyduh hm bű:;k "köwiéh húi"d>k IE:i és zki-r köd ái uhihüd;s ihe z -i: yrdöj{ ""eezp szm kgvdér foy\roro O J:" bóge)i7 (ségfoymod; Iy d IDziseig z iéd \éhjáij függiibe urik Megámdo járőrok Vrg Pó"r (H ez örsvczö b Igy Imr e"hőrhü áo bihrh szsi örsbui jorr JT ok!6hr?(" r g:d i ókor yomozu!zog u :eji:scs ku7he oc közsígb" L{:\Iy JÓzsf ;d kos bo m{ rf\1 c" :SuS" -dür úyo ":10 rg 7 or\";z o phg koy m"gb;üh-e \ugy esdor u Iimro dh k i-1i1 yigzödő "zrdyfg Y\r hzu i Br Mihúy hihrgrui ko" )kobpr :!!)-I "" Bhrug r korsmi gráz dkdu köz J z o mgjee! Fk L{zó (R L (Jr:-i zf " Kfpw;rh Hos cs"dörbö Iio hih!r ugr orj<h Jú)r " I;\" Z{ k6hb U::Umc (" 1"" kdu ez or"\i()!); há]muz!h ;mfr B"r 1 hopm;h Iror izuroyfgyw r hszú :1 e 67( m" g"jh-bi d :"r 111I11 f"!r h1"7u okoz " r1 h\"kzoh ; o u guu EeDszeé8e Xim b Imr esurui ors)1 i ecjr e?- f)rv7eo okh" r ::! hm fi ioprooeg)ei Á8ugo : Jos h 7 guö (!I<D uk súyor Ie m d I\eHzyes (rupfcvi vég7ödö Bzurouyfegy vur s7 u rr dor wrofdáy örsmi C!wdör és P H SO I)r;;h pr (fidőrbö iuo vám6tügye jírór DO\"mber -e IJIkeimgyej Yéizö kőzfgb : mez6hu \ur hosszú eke umáyoz edek z ó! ermeszerj?1í es mos közres( meg f1syeéseiek z eredméye E szeri ro dcs 4- -;j csipése eegedó rr hogy ó egy ejese egészséges ó epuszuj o z ember már egy csipé8 i> mcgoi ké (sipesó zob feéeü epuszu Ige (ordk9 hogy ro deces csipébei epe eed kző hás idezk eő mi más mérges pókok csipó Bei mérges pókok csipései ugyis öbbyire hoyi : boj dgo vgy <uzzcás idézek eő mig Jro decius csipése eseé csipés beyé em jee kezik semmirée beegségi üe eebe o es öbbi része b:egedik meg ejese csip és uá emsoká ázs remegés görcsök cs houcziáczió M be Később z eg>sz es hideg esz szivverés gygü és szbáy z egész bőr megdgd úgy bogy z rcz fe Ismcrhcuue váik s ugykkor hideg rgdós verej ék gyögyözik eö bőr fedee bbyei há igo k á bu s ee8zer méreg ee még Dem skeru fefedezi óá 4 5 csipés esee 1 0 Ór i b R bó zogorázás bjok z meriki Beehem vro sáb egy Bcu Hy ovü fi embor efőze oz e dj; hskró bb zogorázó fi ember huszo he óro gyjob percz es uirom másodperczig já szo zogorfm egybuzmb f e1 z idö keze Iry plr F(IU \oe hieyükrö Be z edh1 ep:k róbb zgofizó JU:rom másodperczczc \ er If H ZÁ iim"rü\u áj u e3o 7ogor me" Éosszigi fegyház gyors hjá sér Im! o oroob o biróság éefogyig i fegybázr I egy e rcy evú míobigoi férfi ki szepem ber 4:-é óáb1 sebességge roh kereszü Toroó uczám B eki szd egy ömegok és miegy 4-5 fé r mugsebebíeu Trcy zz védekeze hogy f gcpju eromo szemuk zob z vk

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály Kv cmu u L Mhy Cd by XMLmd XSL-FO Cv. Kv cmu u L Mhy Pubc d Ső j L Mhy Kv L Mhy: Kv cmu u. A mp dm vdé mmu d hm ud é m é fm. A fj pcdéh ép üöö pc é by öyb md úéé c cöéé h övéé j d jmő mód jd. Kfjődö y

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin

TESZ de minek? Copyright: Krizsa Katalin Copyright: Krizsa Katalin TESZ de minek? 870 közismert gyökszavunk eredetéről a TESZ szótár a következők szerint vélekedik: (forrás: http://www.leventevezer.extra.hu/tudománytalan.pdf ) finnugor (128 szó)

Részletesebben

Kognitív pszichológiai alapok

Kognitív pszichológiai alapok Koív pzhoó pok A koív pzhoó mm foymá kuj. Mv p k kko jíh z vááok, h öáó uá kp, p kfjzhz vzo úo m modhuk z mb mm foym dd mm muködk, jmzok hzoíááó m. A pzhoó A pzhoó z öz vkd mák umáyozó udomáy. C: z mb

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben