WILBUR SMITH Gyémántvadászok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WILBUR SMITH Gyémántvadászok"

Átírás

1

2 WILBUR SMITH Gyémántvadászok A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Wilbur Smith: The diamond hunters Pan Books Ltd in association with William Heinemann Ltd, London, 1973 Wilbur Smith 1971 Fordította: BULATH ÉVA Borítógrafika: HELÉNYI TIBOR Borítótipográfia: GÁLÓCSI ÁGNES Hungarian edition by Rege Kft. in association with Maecenas International, 1991 Hungarian translation Bulath Éva, 1990 Az interkontinentális Boeing három órán át vesztegelt Nairobiban, Johnny Lance-nek azonban az elfogyasztott négy hatalmas whisky ellenére sem sikerült elaludnia, éppen csak elbóbiskolt a Heathrow-i leszállásig. Úgy érezte magát, mint akinek homokot szórtak a szemébe. Pocsék hangulatban sétált keresztül a megalázó vám- és útlevélvizsgálaton, a nemzetközi váróba. A Van Der Byl Gyémánt Társaság londoni képviselje már várta. - Jól utaztál, Johnny? - Hogyne, mintha egyenesen a pokolból jönnék! - méltatlankodott Johnny. - Legalább tudod, milyen lesz - mondta amaz vigyorogva. Hajdani közös kicsapongásaik jutottak eszébe. Johnny kelletlenül vigyorgott vissza rá. - Szereztél szobát és autót? - Igen, szobát a Dorchesterben, az autó pedig egy Jaguar - mondta a férfi, s átadta neki az autókulcsokat -, és lefoglaltam két els osztályú jegyet a holnapi kilenc órás gépre, vissza Fokvárosba. A jegyeket leadtam a szálloda recepcióján. - Derék! - jegyezte meg Johnny. A kulcsot kasmír felöltje zsebébe csúsztatta, miközben mindketten a kijárat felé indultak. - Na és hol van Tracey van der Byl? Az alkalmazott vállrándítással felelt. - Miután megírtam neked azt a levelet, eltnt. Azt sem tudom, hol lenne érdemes keresni. - Hát ez óriási! - jegyezte meg Johnny keseren. Idközben kiértek a parkolóba. - Mindenesetre Benedictnél kezdem a keresést. - Tudja az Öreg, mi újság Tracey-vel? Johnny megrázta a fejét. - Az Öreg nagyon beteg. Nem mondtam meg neki. - Itt az autó. - Az alkalmazott megállt egy ezüstszürke Jaguar mellett. - Nem iszunk valamit? - kérdezte. - Most nem, ne haragudj. - Johnny beült a kormány mögé. - Majd legközelebb. - Na jó, de akkor a szavadon foglak - mondta a másik, és sarkon fordult. Majdnem sötét volt már, amikor Johnny a nyirkos este füstös félhomályában áthajtott a Hammersmith felüljárón; kétszer is eltévedt Belgravia útvesztiben, mire megtalálta a keskeny utcát a Belgrave Square mögött, és leparkolt. Johnny elhúzta a száját; utolsó látogatása óta a ház kívülrl fényz felújításon esett át. Ha a pénzkeresésnek nem is, a pénzköltésnek nagymestere ez a Benedict fiú. Odabent égtek a lámpák, Johnny többször hangosan dörömbölt az ajtón. A visszhang bejárta a kicsiny utcát, amikor pedig újra csend lett, Johnny suttogó hangokat hallott, és az ablak mögött egy elsuhanó alakot pillantott meg. Johnny három percet várt a hidegben, majd kiállt az utca közepére.

3 - Benedict van der Byl - ordította. - Tízig számolok, és te kinyitod az ajtót! Vagy szétrúgom ezt a kócerájt. Vett egy mély lélegzetet, és folytatta. - Johnny Lance vagyok, tudod, hogy nem viccelek. Az ajtó szinte azonnal kinyílt, Johnny berontott, és ügyet sem vetve az ajtónál álló férfira, továbbcsörtetett a nappali szoba felé. - A fenébe is Lance, oda nem mehetsz be! - kiáltott rá Benedict van der Byl, és utána iramodott. - Miért ne mehetnék? - kérdezte Johnny visszafordulva. - Ez a ház a Társaság tulajdona, a Társaságnak pedig én vagyok az igazgatója. Mieltt Benedict válaszolhatott volna, Johnny már bent is volt a nappaliban. Az egyik lány felkapta a ruháit a földrl, és meztelenül átfutott a hálószobába. A másik belebújt egy földig ér kaftánba, és mogorván bámult Johnnyra. Szétdúlt haja sr tincsei groteszk glóriaként övezték a fejét. - Látom, nem unatkozol - jegyezte meg Johnny, és körülnézett. Egy kis asztalon filmvetít állt, a szoba másik végében pedig vetítvászon. - Filmek, meg minden! - Maga zsaru? - kérdezte a lány. - Pokoli arcátlan vagy Lance! - Benedict van der Byl Johnny mellett állt, s köntöse övét kötözte. - Zsaru ez az ember? - kérdezte újra a lány. - Nem - nyugtatta meg Benedict. - Apámnak dolgozik. - Ez a megállapítás úgy látszik, t magát is megnyugtathatta, mert kiegyenesedett, és kezét végighúzta hosszú, sötét haján. Hangja ismét a régi magabiztossággal csengett. - tulajdonképpen a papa kifutófiúja. Johnny a férfi felé fordult, de a lányhoz intézte szavait, anélkül, hogy ránézett volna. - Tnés, cicuska! Eredj a barátnd után! A lány tétovázott. - Tnés! - Johnny hangja recsegett, akár a száraz avar. A lány kiment. A két férfi egymás mellett állt. Mindketten harmincas éveik elején jártak; magasak és sötétbarna hajúak voltak, de egyébként minden másban elütöttek egymástól. Johnnynak széles válla, lapos hasa és keskeny csípje volt, napbarnított bre fénylett a sivatagi naptól. Kiugró pofacsontja fölött tekintete a távolba meredt. Orr hangon beszélt, és a másik földrész szokásai szerint elharapta a szóvégeket. - Hol van Tracey? Benedict szemtelenül értetlenséget színlelt. Bre sápadt és zöldes volt, hiszen hónapok óta nem járt Afrikában. Ajka cseresznyepiros, mintha rúzsozta volna, szabályos vonásai belesüppedtek a húspárnákba. Szemei alatt finom kis táskák húzódtak, selyemköntöse domborulatai pedig arra engedtek következtetni, hogy sokat eszik-iszik, de keveset mozog. - Drága barátom, mibl gondolod, hogy tudom, hol tartózkodik a testvérem? Hetek óta színét se láttam. Johnny elfordult tle, és odament az egyik festményhez a szoba másik végében. A falakon körös-körül neves dél-afrikai festk - Alexis Preller, Irma Stern, Tretchikoff eredeti képei. Különféle festi technikák és stílusok szokatlan keverékét nyújtották, de valaki annak idején meggyzte az Öreget, hogy jó befektetés megvásárolni ket. Johnny Benedict van der Byl felé fordult. Ugyanolyan alaposan vette szemügyre t is, mint az imént a festményeket, és összehasonlította a néhány évvel azeltti Benedicttel, a karcsú, fiatal sportolóval. Tisztán látta maga eltt, amint Benedict egy leopárd eleganciájával mozog a pályán a zsúfolt lelátók eltt; amint finoman megfordul, hogy a magasan szálló labda íve alatt feltartott fejjel, tisztán vegye át a labdát; amint elszántan küzd, hogy szabaddá tegye a terepet a visszarúgás eltt. - Hízásnak indultál, Buck fiacskám - jegyezte meg Johnny csendesen. Benedict vörös lett a méregtl. - Hordd el magad! - förmedt Johnnyra.

4 - Azonnal, de elbb mesélj nekem Tracey-rl. - Már mondtam. Nem tudom, hol van. Alighanem valahol Chelsea-ben kurválkodik. Most Johnny gurult dühbe, de a hangja nyugodt maradt. - Honnan van pénze, Benedict? - Nem tudom, talán az Öregtl... Johnny félbeszakította. - Az Öreg heti tíz fontot biztosít neki. Úgy hallottam, ennél jóval többet költ. - Az ég szerelmére Johnny! - Benedict hangja békésebb lett. - Nem tudom, és nincs is semmi közöm hozzá. Lehet, hogy Kenny Hartfordtól... Johnny megint félbeszakította. - Kenny Hartford egy vasat sem ad neki. így állapodtak meg a váláskor. Azt akarom tudni, ki pénzeli az "utazásait"? Errl mit tudsz? - Én? - kérdezte Benedict méltatlankodva. - De hiszen tudod, hogy sosem szerettük túlságosan egymást. - Muszáj a szádba rágnom? - kérdezte Johnny. - Na jó. Az Öreg haldoklik ugyan, de változatlanul irtózik mindennem gyengeségtl és züllöttségtl. Van rá esély, hogy a mi kis Benedictünk visszakerül a papa kegyeibe, ha kiderül, hogy Tracey-bl kábítós kis tyúk lett. Ügyes húzás lenne tled, ha most belefeccölnél néhány ezrest, hogy Tracey-t a pokolra juttasd. Vadítsd el teljesen apát a lányától, és egyedül a tiéd az a sok szép millió. - Ki beszél itt kábítószerrl? - csattant fel Benedict. - Én - lépett hozzá Johnny. - Nekünk kettnknek van még egy kis elintéznivalónk egymással. Kimondhatatlan örömet okozna, ha kibelezhetnélek, és megnézhetném, mi mozgat belülrl. Hosszan farkasszemet nézett Benedicttel. Benedict unta meg elsnek, babrálni kezdett a köntöse zsinórjával. - Hol van Tracey? - kérdezte Johnny. - A fenébe már! Nem tudom. Johnny lassan a vetít felé indult, a mellette álló asztalról felemelt egy tekercs filmet. Letekert róla egy méternyit, és a fény felé tartotta. - Gyönyör! - mondta, undorodva fintorgott. - Tedd le! - horkant fel Benedict. - Ugye tudod Benedict, miként vélekedik az ilyesmirl az Öreg? Benedict hirtelen elfehéredett. - Úgysem hinne neked. - Dehogynem. - Johnny visszadobta a tekercset az asztalra, majd Benedict felé fordulva megjegyezte. - Mindent elhisz nekem, mert én sosem hazudtam neki. Benedict tétovázott, kézfejével idegesen megtörölte a száját. - Két hete nem láttam. Chelsea-ben bérel egy lakást. A Stark Street 23-ban. Egyszer meglátogatott. - Mit akart? - Kölcsönadtam neki néhány fontot - motyogta Benedict. - Néhány fontot? - kérdezte Johnny. - Jól van, na. Néhány százat. Végtére mégiscsak a nvérem. - Marha rendes dolog tled! - gúnyolódott Johnny. - írd fel a címét! Benedict a brbevonatú íróasztalhoz ment, és felírt valamit egy papírdarabra. Aztán visszajött, és odaadta Johnnynak. - Szereted magad nagynak és veszélyesnek hinni, Lance. - Hangja halk volt, de remegett a dühtl. - Tudd meg, én is jelenthetek még veszélyt a számodra, bár igaz, hogy másképpen. Az Öreg sem él örökké, Lance. A halála után egy perc nyugtod nem lesz, ezt megígérhetem. - Marhára megijesztettél! - vigyorgott rá Johnny, azzal kiment az autóhoz. A Sloane Square-en élénk volt a forgalom. Lassan haladt a kocsisor Chelsea központja felé. Johnnynak rengeteg ideje volt gondolkodni; emlékezetébe idézni,

5 milyen közel is álltak valaha k hárman egymáshoz., Tracey és Benedict. Gyerekkorukban vadul futkároztak a végtelen tengerpartokon, a hegyekben és játszóterükön, a Namaqualand napfürdette síkságain. Ez persze azeltt volt, hogy az Öreg megtette a nagy felfedezést a Slang folyón, amikor nekik, gyerekeknek még cipre se telt. Amikor Tracey liszteszsákból varrt ruhákban járt, amikor naponta együtt lovagoltak iskolába. Hárman ülték meg szrén az egyetlen pónilovat. Olyanok voltak rajta, mint piszkos, szürke kis verebek a kerítésen. Emlékezett rá, milyen vidáman teltek a forró nyári napok mindenféle titkos játékokkal az Öreg távolléte alatt. Esténként felmásztak a sárral borított kunyhó mögötti kopje-ra, hogy a naplementében a hússzín és bíbor, végtelen földek felett kémleljenek észak felé; onnan lesték az Öreg érkezését jelz távoli porfelht. Eszébe jutott még az a szinte fájó izgalom, amit olyankor éltek át, amikor az ütött-kopott Ford teherautó porosan, nagy zajjal hirtelen begördült az udvarba. Az Öreg - portól ragacsos szakállal, fején átizzadt, mocskos kalappal - kimászott a vezetülésbl, és Tracey-t magasan a feje fölé lendítette. Majd Benedictet üdvözölte, végül Johnnyt. Mindig ez volt a sorrend: Tracey, Benedict, Johnny. Johnny sosem gondolkodott el azon, miért nem lehetett néha az els. Mindig egyformán következtek; Tracey, Benedict, Johnny. Azon sem töprengett soha, hogy miért Lance és nem van der Byl. Egyszer aztán hirtelen véget ért a gyermekkor minden édes álma. - Johnny, én nem vagyok az édesapád. A szüleid akkor haltak meg, amikor te még nagyon kicsi voltál. Johnny hitetlenkedve bámulta az Öreget. - Érted, Johnny? - Igen, papa. Tracey keze, mint egy meleg kis állat, Johnnyét keresgélte az asztal alatt, de elrántotta az övét. - Johnny, azt hiszem, jobb lesz, ha ezentúl nem szólítasz papának. - Johnny pontosan emlékezett az Öreg száraz, tárgyilagos hanghordozására, amely szilánkokra törte gyermekkora törékeny világát. Akkor ismerte meg a magányt. Johnny felgyorsította a Jaguárt, és befordult a King's Roadra. Meglepdött, hogy még mindig ennyire fájnak az emlékek; az azóta eltelt idnek enyhítenie, tompítania kellett volna a bánatát. Ettl kezdve élete állandó versengés volt az Öreg kegyeiért - a szeretetére nem is mert gondolni. Hamarosan újabb változások következtek be. Egy hét múlva a rozoga Ford váratlanul felbgött az éjszakában; a kutyák ugatása és az Öreg hangos kacagása verte fel a gyerekeket. Álmos szemmel kászálódtak el az ágyukból. Az Öreg meggyújtotta a Petromax lámpát, és odaültette ket a konyhaszékekre, a tisztára sikált fenyfaasztalhoz. Majd egy bvész arckifejezésével kitett valamit az asztalra, ami úgy festett, mint egy nagy darab, törött üveg. A három álmos gyerek ünnepélyesen és értetlenül bámulta a követ. A kristály elnyelte a Petromax közönséges fényét. Elnyelte, megsokszorozta, felnagyította, és visszaverte rájuk izzó, kékes fényét. - Tizenkét karátos - mondta az Öreg, közben majd felfalta a tekintetével. - Kékesfehér és hibátlan, ráadásul van még bven belle ott, ahol ezt találtam. Ezután új ruhák és autók következtek, majd a költözés Fokvárosba, az új iskola és a Wynberg Hill-i nagy ház - de a versengés megmaradt; természetesen az Öreg elismerését nem hozta meg Johnny számára, noha ez volt Johnny célja, ellenben sikerült kivívnia vele Benedict van der Byl féltékenységét és gylöletét. Benedict céltudatossága és kitartása kellett ahhoz, hogy egyáltalán felvehesse a versenyt Johnny tanulmányi- és sporteredményeivel. Még így is messze elmaradt a Johnny által diktált tempótól, kellképpen utálta is Johnnyt miatta. Az Öreg észre sem vette a fiúk vetélkedését, mivel ritkán volt velük. A gyerekek egyedül laktak a

6 nagy házban a szikár, halk szavú házvezetnvel. Az Öreg ritkán járt haza, és akkor is csak rövid ideig maradt velük. Mindig kimerült és elcsigázott volt. Elfordult, hogy hozott nekik valamit Londonból, Amszterdamból és Kimberley-bl, de ezek az ajándékok nem sokat jelentettek a számukra. Jobban szerették volna, ha úgy marad minden, ahogy a sivatagban volt. Az Öreg távolléte alatt a Johnny és Benedict közötti ellenségeskedés és rivalizálás olyan méreteket öltött, hogy Tracey-nek választania kellett kettejük között. Tracey Johnnyt választotta. Kínzó magányukban egymás társaságát keresték. A komoly kislány és a nagy, nyurga fiú együtt épített magának várat a magány ellen. Biztonságos hely volt, ahol nem érte ket utol a szomorúság, és ahova Benedict sem férkzhetett utánuk. Johnny letért a zsúfolt útról, bekanyarodott az Old Church Streetre, és a folyó felé hajtott tovább. Automatikusan vezetett, az emlékek hamar visszatértek. Igyekezett visszajutni a szeretet és a bizalom mentsvárába, amelyet annak idején ketten építettek fel Tracey-vel, emlékei azonban éppen ahhoz az éjszakához vezették vissza, amikor ez a vár romba dlt. Egy éjszaka a Wynberg Hill-i nagy házban Johnny távoli sírásra ébredt. Mezítláb, pizsamában indult a szívbe markoló, panaszos pityergés irányába. Tizennégy éves volt, mégis félt abban a hatalmas, sötét házban. Tracey zokogott. Sírását igyekezett a párnájába fojtani. Johnny föléhajolt. - Mi a baj, Tracey? Miért sírsz? Tracey hirtelen föltérdelt az ágyon, és Johnny nyakába borult. - Ó, Johnny, olyan szörny rosszat álmodtam! Ölelj át, jó? Ne menj el! Ne hagyj itt! - Még mindig fuldoklott a sírástól. Johnny bebújt mellé az ágyba, és addig tartotta átölelve, amíg a lány el nem aludt. Ezután minden este átment Tracey szobájába. Az egész tökéletesen ártatlan és gyermeki volt a tizenkét éves kislány és a fiú között, akit a bátyjának tekintett. Átölelték egymást, sugdolóztak, nevetgéltek, amíg el nem aludtak. Majd a fejük fölött meggyulladó lámpafény egyszer csak romba döntötte kettejük várát. Az Öreg állt a szoba ajtajában, mögötte a pizsamás, ujjongó Benedict visongott. - Látod, papa! Ugye megmondtam. Az Öreg reszketett a dühtl, haja égnek állt, mint a sebesült oroszlán sörénye. Kiráncigálta Johnnyt az ágyból. Tracey megpróbálta visszatartani, de apja lefejtette kezét a fiúról. - Te kis szajha! - ordította. A halálra rémült fiút fél kézzel tartotta, közben elrehajolt, hogy a lányt pofon üsse. Aztán otthagyta a vigasztalhatatlan Tracey-t, aki arccal az ágyra borulva zokogott. Az Öreg levonszolta Johnnyt a földszinti dolgozószobába. Olyan ervel hajította be az ajtón, hogy a fiú nekivágódott az íróasztalnak. Az Öreg a fogashoz ment, leakasztott egy lovaglópálcát, visszament Johnnyhoz, megmarkolta a hajánál fogva, és arccal lefelé az asztalra fektette. Máskor is elverte már t az öreg, de nem úgy, ahogy most. Szinte eszét vette a harag, nem is célzott, egyik-másik ütés Johnny hátát érte. A fiú halálosan fontosnak tartotta, hogy el ne sírja magát. Ersen az ajkába harapott, szája megtelt a vér sós, fémes ízével. Nem szabad, hogy sírni lásson, gondolta, és visszatartotta a nyögéseket, miközben érezte, hogy pizsamája elnehezül, vérrel itatódik át. Csendes trése csak szította az Öreg dühét. Elhajította a pálcát, talpra állította a fiút, és puszta kézzel esett neki. Két oldalról pofozta - Johnny csillagokat látott a fájdalomtól. De az asztal szélébe kapaszkodva mégis talpon maradt. Felszakadt, duzzadt szájjal, zúzódásoktól foltos, bedagadt arccal állta az ütéseket, míg végül az Öreg már nem volt magánál. Ökölbe szorított kézzel ütötte arcul Johnnyt, és a fiú megkönnyebbüléssel tapasztalta, hogy nincs több fájdalom. Sötét langyosság árasztotta el. Elször hangokat hallott. Egy idegen hangját: -...mintha egy vadállat esett volna neki. Jelenteni fogom a rendrségen.

7 Késbb egy ismers hangot is. Beletelt egy kis idbe, amíg azonosítani tudta. Megpróbálta kinyitni a szemét, de az mintha le lett volna lakatolva; arcát szörnyen nagynak, dagadtnak és forrónak érezte. Mégis felemelte bedagadt szemhéját; Michael Shapirot, az Öreg titkárát pillantotta meg. Halkan beszélgetett a másik férfival. Ferttlenít szaga terjengett a levegben, az orvos táskája nyitva hevert az ágy melletti asztalon. - Doktor úr, tudom, hogy csúnyák a sérülések, de nem lenne helyesebb beszélni a fiúval, mieltt szólna a rendröknek? Mindketten az ágy felé pillantottak. - Magához tért! - Az orvos gyorsan odalépett hozzá. - Mi történt veled, Johnny? Mondd el, mi történt! Akárki tette, felelni fog érte, ígérem. Tévedett. Soha, senki nem büntette meg az Öreget. Johnny szeretett volna megszólalni, de ajka kemény és duzzadt volt. Újra megpróbálta kinyitni a száját. - Elestem - mondta. - Elestem, senki nem bántott, igazán senki. Csak elestem. Az orvos távozása után Mike Shapiro odament hozzá, és föléhajolt. Szomorú zsidó szeme tele volt szánakozással és valami mással is - talán haraggal vagy csodálattal. - Hazaviszlek, Johnny. Most már nem lesz semmi baj. Két hétig Michael Shapiro felesége ápolta, viselte gondját. A hegek leestek, a zúzódások már csak piszkossárga színek voltak, de az orra lapos maradt, nyergén egy horpadással. Hosszan nézegette új orrát a tükörben, és megtetszett neki. Olyan így, gondolta, mint egy bokszoló vagy egy kalóz. Több hónap telt el, mire megsznt az érzékenység az orrában, és rendesen is meg tudta érinteni. - Figyelj csak, Johnny. Új iskolába fogsz járni. Egy klassz bentlakásos iskolába, Grahamstownban. - Michael Shapiro mindent elkövetett, hogy hangja lelkesen csengjen. Grahamstown ötszáz mérföldre volt onnan. - A szünetekben Namaqualand-en fogsz dolgozni, mindent megtanulsz majd a gyémántról és a gyémántbányászatról. Ugye, jó lesz? Johnny Michael arcát fürkészve egy percig eltndött, mieltt válaszolt volna: megérezte a másik szégyenkezését. - Szóval nem megyek haza többé? - A Wynberg Hill-i házra gondolt. Michael megrázta a fejét. - Mikor fogom látni... - Johnny habozott, a megfelel szavakat kereste -...ket? - Nem tudom, Johnny - hangzott Michael szinte válasza. Az új iskola valóban jó iskolának bizonyult. Az els vasárnapi istentisztelet után Johnny követte a fiúkat a tanterembe; a kötelez levélírás következett. A többiek azonnal nekiláttak, hogy írjanak szüleiknek. Johnny tanácstalanul ült a helyén, míg a felügyel tanár egyszer csak meg nem állt a padja mellett. - Te nem írsz haza, Lance? - kérdezte kedvesen. - Biztosan kíváncsiak rá, hogy érzed magad. Johnny engedelmesen felemelte a tollat, és elmélázott az üres papír fölött. Végül ezt írta: Tisztelt Uram! Bizonyára örömmel értesül róla, hogy már járok iskolába. Jó a koszt, de az ágyak meglehetsen kemények. Naponta járunk templomba, és rögbizünk is. Tisztelettel: JOHNNY Attól a naptól kezdve, három éven át, amíg az iskolát be nem fejezte, és egyetemi tanulmányait meg nem kezdte, Johnny hetente írt az Öregnek. Minden levél ugyanazzal a megszólítással kezddött. "Bizonyára örömmel értesül róla...". Soha, egyetlen levelére sem érkezett válasz. Minden tanévben kapott Michael Shapirótól egy géppel írt levelet, amelyben Michael közölte vele a nyári szünetre tervezett teendit. Általában több száz mérföldes vonatutat kellett megtennie a Karroo-n keresztül egy távoli városig a végtelen, száraz, kietlen vidéken, ahol a

8 Van Der Byl Gyémánt Társaság repülgépe várta, hogy a sivatag még távolabbi, még kihaltabb tájára vigye, a Társaság egyik telepére. És Michael Shapirónak megint igaza lett; Johnny mindenfélét tanult a gyémántról és a gyémántbányászatról. Amikor elérkezett az id, hogy Johnny egyetemre járjon, magától értetd volt, hogy geológia szakra iratkozzon be. Ez id alatt végig számkivetett volt. Egyiküket sem látta, sem az Öreget, sem Tracey-t, de még Benedictet sem. Aztán egy hosszú, mozgalmas napon mindhármukkal találkozott. Az utolsó egyetemi éve alatt történt. Már szinte kezében érezte a diplomáját. Kezdettl fogva minden évben évfolyamels volt. A Stellenbosch Egyetem mintadiákjának nevezték ki, és most karnyújtásnyira állt egy újabb megtiszteltetéstl. A nemzeti válogatóbizottság tíz napon belül kihirdeti az új-zélandi "Feketék" csapata elleni összeállítást. Johnny helye a csapatban éppoly biztosnak látszott, mint amilyen biztos lehetett abban is, hogy meglesz a diplomája. A sportsajtóban Johnnyt az afrikai vadon kegyetlen ragadozója után "Jag Hond"-nak becézték, a jaguár ugyanis hihetetlenül elszánt és kitartó, áldozatát futás közben támadja meg. A becenév ráragadt, és Johnny hamarosan a közönség kedvence lett. A Fokvárosi Egyetem csapatában is volt egy "közönség kedvence", az helye szintén biztosítottnak látszott a nemzeti válogatottban a "Feketék" elleni mérkzésen. Benedict van der Byl olyan elegánsan és mvészi tökéllyel uralta a pályát, mint egy isten. Széles vállú, izmos, hosszú lábú, magas, jókép, barna fiatalember lett belle. Johnny vezette ki a vendégcsapatot a puha, zöld, bársonyos pályára, s miközben bemelegített, a zsúfolt lelátóra pillantott, hogy megbizonyosodjon afell, hogy a rögbi elkelségei mind ott vannak. Meg is találta dr. Daniel Cravent a többi bizottsági tag társaságában, az újságírók számára fenntartott helyek alatt a dísztribünön. Eltte a miniszterelnök ült; most éppen hátrafordult hozzá, hogy néhány szót váltson vele. A két egyetem találkozója a rögbiszezon egyik fénypontja volt, a rajongók több ezer mérföldet tettek meg, hogy megnézhessék a meccset. A miniszterelnök mosolygott és bólogatott, majd elrehajolt, és megérintette egy sz, nagydarab ember vállát, aki az eltte lév sorban ült. Johnny hátán borzongás futott végig, amikor az sz hajú férfi egyenesen ráemelte a tekintetét. Hét éve, azóta a szörny éjszaka óta, most látta elször az Öreget. Johnny üdvözlésképpen felemelte a karját, és az Öreg visszanézett rá, mieltt válaszolt volna a miniszterelnöknek. Most a ni tamburmajorok vonultak ki a pályára. Fehér csizmában, a Fokvárosi Egyetem színeiben, rövid, libeg szoknyácskában, magas kalappal a fejükön. A csinos, fiatal lányok lábemelgetve, izgalomtól és igyekezettl felhevültén parádéztak. A közönség moraja együtt lüktetett Johnny fülében saját szívverésével, mivel Tracey van der Byl vezette az els sort. Johnny azonnal megismerte, noha Tracey az eltelt évek alatt fiatal nvé érett. Karja és lábszára bronzszín volt, sötétbarna haja fényesen omlott a vállára. Szökdécselve, dobbantva kurjantgatta a hagyományos éljenz jelszavakat; természetes fesztelenséggel riszálta kemény, fiatal popsiját. A közönség kiabált, hullámzott, és máris hisztérikus örömujjongásba hergelte magát. Johnny tökéletes csendben állt a harsogó zsivaj közepén, Tracey-t bámulta; volt a legszebb n, akit életében látott. Aztán véget ért a msor, a tamburmajorok kivonultak a stadion bejáratán, és a hazai csapat kifutott a pályára. Az Öreg és Tracey jelenléte csak fokozta Johnny gylöletét a magas, fehér mezes alak iránt, aki a fokvárosi védelmet fogja irányítani. Benedict van der Byl beállt a helyére, megfordult, hosszú zoknijából elvett egy fést, és végighúzta barna haján. A közönség rjöngeni és fütyülni kezdett; a színpadias jelenet nagy sikert aratott. Benedict visszatette a fést, és egyik kezét csípjére téve, pimaszul felemelt fejjel végigmérte az ellenfél játékosait. Hirtelen

9 elkapta Johnny tekintetét, és az iménti ggös pózból kivetkzve Benedict lesütötte a szemét, majd tett néhány bemelegít mozdulatot. Megszólalt a síp, elkezddött a mérkzés. Volt ott minden, amire a közönség vágyott. Emlékezetes meccs volt, sokáig beszéltek még róla. A csatárok vakmerén támadtak, a védk messzire elretörtek, az ovális labda kézrl kézre járt, míg egy rettenetes feltartóztatás a labdavivt a gyepre nem terítette. A nézk kemény, gyors és kiegyensúlyozott játéknak lehettek tanúi. Százszor is talpra ugrottak tágra nyílt szemmel, és teli torokból ordítottak - szinte elviselhetetlen volt a feszültség -, aztán nagy morajlás közepette egy emberként ültek vissza, amikor a labdát néhány centiméterrel a gólvonal eltt az elszánt védk végül is elcsípték. Három perccel a befejezés eltt még nem esett gól. A fokvárosi csapat csomóban támadott, áttört a védelemben támadt résen, majd egy hosszú, rézsútos passzal adta a levegbe a labdát, a széls el is kapta, anélkül, hogy lendületébl veszített volna. A lába alig érte a zöld gyepet, a közönségnek megint elállt a lélegzete. Johnny alacsonyan, éppen a térde fölött találta el a vállával. Mindketten kiperdültek a játéktéren túlra, porzott mögöttük az alapvonalról felvert mész; a nézk felzúdulva visszaültek. Míg a bedobásra vártak, Johnny utasításokat osztogatott. Barna-arany szín mezét átizzadta, a csípjén szerzett horzsolás bevérezte fehér sortját. - Gyorsan szerezd vissza! Ne fuss sokáig a labdával! Add át Dawie-nek! Dawie, rúgd magasra és hosszan elre! Johnny magasan felugrott a bedobott labdáért, pontosan Dawie kezébe öklözte, és ugyanazzal a lendülettel megfordult, hogy a támadókat feltartóztassa. Dawie hátrált két lépést, és rúgott. A rúgás erejétl jobb lába a feje fölé lendült, és a lendület kibillentette az egyensúlyából. A labda lassan emelkedett a magasba, úgy suhant, mint a nyíl, nem imbolygott, nem csavarodott meg a levegben, és pályája csúcspontján már jóval túl járt a felezvonalon, majd visszaérkezett a földre. Húszezer szempár követte a labda útját; néma csend szállt a pályára, és a szokatlan csendben Benedict van der Byl mélyen a saját térfele mögé húzódott vissza, a labda leesésének várható helyére, félrevezetén lassú, de jól kiszámított léptekkel. A labda pontosan a kezébe érkezett, Benedict lusta mozdulatokkal befelé indult, hogy nagyobb szögben lehessen elvégezni a visszarúgást. Delejes, lüktet csend lengett a pálya fölött, a figyelem középpontjában: Benedict van der Byl. "Jag Hond!" hangzott egy figyelmeztet kiáltás a közönség soraiból, ezután húszezer szempár meredt a gyep egy bizonyos pontjára. "Jag Hond!" Most már egy emberként morajlott a közönség. Johnny a többiektl távolabb állt; kezét, lábát készenlétbe helyezte, hogy lecsaphasson Benedictre. Hiábavaló erfeszítés, gondolta, ekkora távolságból úgysem tud feltartóztatni egy Benedict kaliber játékost; mégis minden erejét összeszedte. Arca maga volt a verejtéktl fényl eltökéltség; vadul taroló cipje alól röpködtek a kitépett gyeptégla-darabok. És akkor valami hihetetlen, szinte a képzeletet felülmúló dolog történt. Benedict van der Byl körülnézett, és észrevette Johnnyt. Megtorpant, tett két ügyetlen, kusza lépést; saját térfele irányába igyekezett. Magabiztosságának híre-hamva sem maradt, minden ügyessége és eleganciája cserbenhagyta. Bukdácsolt, botladozott, majdnem felbukott; a labda kiesett a kezébl, és esetlenül pattogott a földön. Benedict utánanyúlt; igyekezett visszaszerezni, vaktában keresgélte, hátrapillantott a válla fölött. Arcán páni félelem jelent meg. Johnny nagyon közel járt. Minden lépéshez morgott egyet, mint egy sebesült oroszlán, izmos vállait már felkészítette az összecsapásra, összeszorított ajka egy vérengz fogvicsorítás paródiája volt.

10 Benedict van der Byl térdre esett, és a fbe kuporodva, karjaival eltakarta a fejét. Johnny elsöpört mellette, rá sem nézett, s futás közben könnyedén csípte el a pattogó labdát. Amikor Benedict felemelte a fejét, és még mindig térden állva körülnézett, Johnny tíz yardnyira állt tle a két kapufa között, és t nézte, majd szándékosan letette lábai közé a labdát, hogy szép szabályos legyen a gól. Ekkor, mintha csak elre megbeszélték volna, Johnny és Benedict a központi lelátó felé nézett. Látták, hogy az Öreg feláll, és lassan utat vág magának a tomboló tömegen a kijárat felé. A mérkzés utáni napon Johnny visszament a sivatagba. Johnny éppen egy keskeny, merleges falú, tizenöt láb mély árok fenekén dolgozott. Tikkasztó hség volt odalent. Johnny nem viselt semmit a rövidke, khakiszín sorton kívül; napbarnított izmai olajosán csillogtak a verejtéktl, kitartóan folytatta a mintavételt. Egy réges-régi - homok alá temetett - tengeri fennsík körvonalait és metszetét vizsgálta. Azt remélte, hogy a felszín alatti kzetben rábukkan a gyémántot tartalmazó vékony hordalékrétegre. Egy terepjáró közeledését, majd léptek csikorgását hallotta magasban a feje fölött. Felegyenesedett, és megfogta sajgó hátát. Az Öreg állt az árok szélénél, és Johnnyt figyelte. Kezében széthajtott újság. Johnny most látta elször közelrl azóta, és megdöbbent mennyire megváltozott. Teljesen megszült, arca ráncos és gyrött lett, mint egy szelindeké; hatalmas, horgas orra dombként magaslott ki az arcából. De testi hanyatlásnak, gyöngülésnek semmi nyoma. Szeme pedig még mindig titokzatos kékséggel ragyogott. Az Öreg behajította az újságot az árokba. Johnny elkapta, de szemét még nem vette le az Öregrl. - Olvasd el! - mondta az Öreg. Az újság a sportrovatnál volt kinyitva. Ez állt a fcímben nagy, vastag betkkel szedve: JAG HOND BEKERÜLT. VAN DER BYL KIESETT Olyan kellemesen érte a meglepetés, mintha hs viz hegyi patakban mártózott volna meg. Bevették a válogatottba. Viselheti hát a zöld-arany mezt, és zakója zsebén ott fog díszelegni a szökken gazella. Födetlen fvel állt a tz napon; büszkén és boldogan nézett fel az Öregre, várta, hogy megszólaljon. - Jól gondold meg! - mondta az Öreg nyugodt hangon. - Rögbizni akarsz inkább, vagy a Van Der Byl Társaságnál dolgozni. A kett kizárja egymást. - Azzal visszasétált a terepjáróhoz, és elhajtott. Johnny magának a Doktornak táviratozta meg, hogy lemond a válogatottságról. A felháborodott, tiltakozó és vádló cikkek sokasága a nemzeti sajtóban, és a hozzá érkez piszkálódó levelek százai gyávasággal, árulással és még rosszabbakkal vádolták, így Johnny végül is hálás volt a sivatagi magányért, amely megkímélte a további kellemetlenségektl. Sem Johnny, sem Benedict nem rögbizett soha többé. A mai napig, ha csak eszébe jutott, Johnny mindig maró fájdalmat és keser csalódottságot érzett. Olyan nagyon szerette volna a zöld-arany jelvényt viselni! Johnny hirtelen megállította a Jaguárt és böngészni kezdte London térképét. A Stark Street messze a King's Road mögött bújt meg. Továbbhajtott, s közben azon járt az esze, milyen is volt azután, hogy az Öreg megfosztotta a jelvény viselésének jogától. A lelki gyötrelem akkor szinte elviselhetetlennek tnt. Sivatagi társai a következk voltak: Ovambo, egy északi törzs tagja, és néhány - a sivatag teremtette hallgatag fehér ember, vakmer és hajthatatlan, mint maga a sivatagi növényzet vagy a hegyek. A Namíb és a Kalahári sivatag a Föld legelhagyatottabb vidékei közé tartoznak; a sivatagi éjszakák pedig igen hosszúak. De a szakadatlan fizikai munka sem tudta eléggé kifárasztani

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN

ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN ALEXANDRA RIPLEY Scarlett MARGARET MITCHELL Elfújta a szél című regényének folytatása. EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1992 FORDÍTOTTA DEZSÉNYI KATALIN KATONA ÁGNES SARLÓS ZSUZSA SZÁNTÓ JUDIT ZSOLT ANGÉLA A

Részletesebben

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET I.P.C. KÖNYVEK A m eredeti címe: Assumed Identity A fordítás a Warner Books 1993. kiadása alapján készült Copyright by David Morrell, 1993 Minden jog fenntartva! Fordította:

Részletesebben

Karin Fossum: Aki fél a farkastól

Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum: Aki fél a farkastól Karin Fossum Aki fél a farkastól (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Den som frykter ulven Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1997 Fordította:

Részletesebben

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó

Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai. A Szafári Nyomozó Az Ifjú Indiana Jones Kalandjai A Szafári Nyomozó 1. Fejezet Négy nőstény oroszlán, két bölény, tíz zebra, öt rinocérosz, három varacskos disznó és egy nyerges hátú lehve. Egy nyerges hátú micsoda? kérdezte

Részletesebben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Fordította: László Zsófia Magyar Könyvklub, 1995. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Barbara Wood Green City in the Sun. Ballantine Books. 1988 by Barbara Wood

Részletesebben

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996

STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ. Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 STEPHEN KING A TŰZGYÚJTÓ Európa Könyvkiadó Budapest, 1996 [Az első kiadás impresszuma] A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Stephen King: Firestarter A Signet Book. New American Library, New York,

Részletesebben

Karin Fossum: Ne nézz vissza

Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum: Ne nézz vissza Karin Fossum Ne nézz vissza (Részlet) Scolar krimik (Részlet) Scolar A mű eredeti címe: Se deg ikke tilbake! Copyright J.W. Cappelens Forlag a s, 1996 Fordította: Szöllősi

Részletesebben

Katherine Paterson BEHOLDER KIADÓ

Katherine Paterson BEHOLDER KIADÓ Katherine Paterson BEHOLDER KIADÓ BUDAPEST, 2007 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Katherine Paterson: BRIDGE TO TERABITHIA Copyright 1972, Katherine Paterson All rights reserved. Fordította:

Részletesebben

Fordította Berki Judit Kresley Colé. Halhatatlanok alkonyat után sorozat 1. Vámpíréhség. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009

Fordította Berki Judit Kresley Colé. Halhatatlanok alkonyat után sorozat 1. Vámpíréhség. Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 Fordította Berki Judit Kresley Colé Halhatatlanok alkonyat után sorozat 1. Vámpíréhség Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 PROLÓGUS A tűz, amely belülről, a csontokból emészti testét, időn-ként lecsillapodik.

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Magyarországon kiadja a Dark Angel Hungary E-mail: konyv@darkangelhungary.hu Szerkesztő: Farkas Ágnes

Magyarországon kiadja a Dark Angel Hungary E-mail: konyv@darkangelhungary.hu Szerkesztő: Farkas Ágnes ollins collins Másolnitilos! Copyright 2002 Max Allan Collins Hungarian translation Király Béla, 2008 Dark Angel Hungary, 2008 A könyv bármely részének felhasználásához a kiadó előzetes hozzájárulása

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER Sebek

KARIN SLAUGHTER Sebek KARIN SLAUGHTER Sebek Fordította Berta Ádám KARIN SLAUGHTER Sebek Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: Kisscut A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

James Kahn. Az Időfolyó

James Kahn. Az Időfolyó NNCL2138-638v1.0 James Kahn Az Időfolyó Az Időcsapda folytatása A mű eredeti címe: World Enough, and Time 1995 by James Kahn Fordította: Trethon Judit Hungarian translation 1995 Bentley Book Minden jog

Részletesebben

Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY

Presented to the. LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO PROF. GEORGE BISZTRAY Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by PROF. GEORGE BISZTRAY JÓZSEF, AZ ÁCS Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/jzsefazcsookodo

Részletesebben

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

L. J. Smith. New York Times bestseller-szerzõ. ámpírnaplók. Tombolás. Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. New York Times bestseller-szerzõ L. J. Smith Key Artwork 2010 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Tombolás ámpírnaplók L. J. Smith ámpírnaplók 3. Tombolás Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó,

Részletesebben

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében

Részletesebben

NNCL1162-496v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC

NNCL1162-496v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC NNCL1162-496v1.0 CLARK CARLTON ÁL/ARC Fordította Dr. Rába Előd Szerkesztő Mentes Endre INTERCOM Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Kft. Budapest 1997 ISBN 963-8370-19-X - 1 - Első fejezet Sean Archer cipője

Részletesebben

V I C T O R I A F O R E S T E R A LÁNY, AKI TUD REPÜLNI

V I C T O R I A F O R E S T E R A LÁNY, AKI TUD REPÜLNI V I C T O R I A F O R E S T E R A LÁNY, AKI TUD REPÜLNI Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2011 Írta: Victoria Forester A mű eredeti címe: The Girl Who Could Fly A művet eredetileg kiadta: Feiwel

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester

A lány, aki tudott repülni. Victoria Forester Victoria Forester A lány, aki tudott repülni Ez a regény a Kis ház a prérin és az X-man különös, édes keveréke. Egész végig mosolyogtam (kivéve azokat a helyeket, ahol sírtam). Készülj fel a szívmelengető

Részletesebben

Leslie P. Knox. Vég-utánlét. Első kötet: Metropolis. Copyright Leslie P. Knox, 2012, London

Leslie P. Knox. Vég-utánlét. Első kötet: Metropolis. Copyright Leslie P. Knox, 2012, London Leslie P. Knox Vég-utánlét Első kötet: Metropolis Copyright Leslie P. Knox, 2012, London 1. RÉSZ Steve és Thy A hibernátor kapszula teteje egy halk szisszenéssel félrehúzódott, alóla gőz tört elő ami szétterült

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels

A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME. A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels A fordítás Az alábbi kiadás alapján készült: THE JOURNEY TO HOME A KRYON Parable: THE Story of Michael Thomas And The Seven Angels The KRYON Writings, Inc. Fordította: SZABÓ ANNA Szerkesztette: SZABÓ ANNA

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

KARIN SLAUGHTER. Sikoly

KARIN SLAUGHTER. Sikoly KARIN SLAUGHTER Sikoly Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2009 A fordítás alapjául szolgáló mű: Karin Slaughter: A Faint Cold Fear A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent Nadragulya Sebek Előkészületben:

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben