Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje"

Átírás

1 Részletes tartalom: 1. Bevezetés a biológiába 1.1. A biológia tudománya vizsgálati szempontok vizsgálati módszerek 1.2. A biológia történetének főbb lépései, személyiségei 1.3. Az élet jellemzői az élő rendszerek jellemzői az életműködések szerveződési szintek 1.4 Fizikai, kémiai alapismeretek 2. Egyed alatti szerveződési szint 2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek elemek, ionok molekulák lipidek szénhidrátok fehérjék nukleinsavak 2.2. Az anyagcsere folyamatai anyag- és energiaforgalom információtartalom 2.3. Sejtalkotók elhatárolódás mozgás anyagcsere szaporodás szabályozás 3. Az egyed szerveződési szintje 3.1. Nem sejtes rendszerek 3

2 3.1.1 vírusok prionok 3.2. Önálló sejtek prokarióták egysejtű eukarióták 3.3. A többsejtűség felé vezető utak a gombák, növények, állatok elkülönülése sejtfonalak teleptest álszövet 3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából a növények szövetei, szervei szövetek gyökér, szár, levél virág, termés az állatok szövetei, szervrendszerei szövetek kültakaró mozgás anyagcsere szaporodás szabályozás, (viselkedés) 4. Az ember szervezete 4.1. Homeosztázis 4.2. A kültakaró a bőr gondozása, védelme 4.3. A mozgás vázrendszer izomrendszer szabályozás a mozgás és a mozgási rendszer egészségtana 4.4. A táplálkozás táplálkozás emésztés felszívódás 4

3 4.4.4 szabályozás egészségtana 4.5. A légzés légcsere gázcsere hangképzés szabályozás a légzés és a légzőrendszer egészségtana, elsősegélynyújtás 4.6. Az emberi szervezet anyagszállítása a testfolyadékok a szöveti keringés a keringési rendszer működése szabályozás a keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás 4.7. A kiválasztás a vizeletkiválasztó rendszer működése szabályozás a kiválasztó szervrendszer egészségtana 4.8. A szabályozás az idegrendszer információelméleti vonatkozások az idegsejt idegszövet az idegrendszer általános jellemzése gerincvelő agy testérző rendszerek speciális érzőrendszerek (érzékszervek) testmozgató rendszerek vegetatív ( érző-mozgató) rendszerek az idegrendszer kapcsolata más szervekkel az emberi magatartás biológiai- pszichológia alapjai magatartási elemei öröklött elemek tanult elemek emlékezés társas viselkedés alapjai 5

4 4.9. Szaporodás pszichés fejlődés az idegrendszer egészségtana a hormonrendszer az immunrendszer egyedfejlődés a szaporodás, fejlődés egészségtana 5. Egyed feletti szerveződési szint 5.1.Populáció kölcsönhatások a környezettel kölcsönhatások egymással viselkedésbeli kölcsönhatások ökológiai kölcsönhatások környezetvédelem 5.2. Életközösségek életközösségek jellemzői hazai életközösségek környezetvédelem 5.3. Biomok tájékozódás a Föld élővilágában környezetvédelem 5.4. Bioszféra globális folyamatok környezetvédelem 5.5. Ökoszisztéma anyagforgalom energiaáramlás információtartalom és annak megváltozása környezetvédelem 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 6.1. Molekuláris genetika alapfogalmak mutáció a génműködés szabélyozása 6.2. Egyed szintű genetika minőségi jellegek mennyiségi jellegek 6

5 6.3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok ideális populáció adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok biotechnológia bioetika 6.4. A bioszféra evolúciója Prebiológiai evolúció A biológiai evolúció korszakai Az ember evolúciója Mellékletek: Fajlista Életközösségek A biológiai evolúció korszakai 7

6

7 RÉSZLETES KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉMAKÖR 1.1. A biológia tudománya vizsgálati szempontok 1. BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA Tudja, hogy a biológia a természettudományok egyik ága, amely az élőlényekkel, életjelenségekkel foglalkozik. Főbb területei: sejtbiológia, rendszertan, evolúcióbiológia, anatómia, élettan, genetika, ökológia, etológia, szaporodásés fejlődésbiológia, ökológia, biotechnológia. Tudja mi a különbség a hipotézis és a teória (elmélet) között. Tudja ismertetni, hogy miben járult és járulhat hozzá a biológia tudás az egészséges életmód és környezet fenntartásához. Értse, hogy a biológiai tudás nem megfelelő felhasználása hozzájárulhat az élővilág pusztulásához. Értse, hogy az élő rendszerek vizsgálatához gyakran integrált természettudományos ismeretek szükségesek. Értelmezze, hogy a szerkezet és a funkció egymást feltételezi, de adott esetben külön-külön is vizsgálható (pl. anatómia élettan). Értse, hogy a csoportosítás (rendszerezés) az azonosításhoz nélkülözhetetlen. Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége a faj, de ennél kisebb és nagyobb rendszertani kategóriák is vannak az ország, törzs, osztály). Tudjon megtervezni biológiai kísérletet, ismertesse a szempontokat. Tudja miért fontos a modellalkotás. Tudja mi a kísérleti változó, mondjon rá példát. Tudja, hogy az ország, törzs, osztály, rend, család, nemzetség, faj, alfaj egyre kisebb rendszertani kategória. Tudja, mit jelent a kettős nevezéktan. 9

8 Tudja, hogy a természetes rendszer alapja az élővilág fejlődéstörténete vizsgálómódszerek Ismerje az alábbi módszereket: megfigyelés, adatgyűjtés, mérés, adatelemzés; képalkotó eljárások gyakorlati alkalmazását: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, röntgen, ultrahang, számítógépes rétegfelvétel (CT), mágneses rezonancia vizsgálat(mr), pozitron emissziós tomográfia (PET), anatómiai vizsgálatokat: boncolás, átvágás, kiiktatás; élettani vizsgálatok gyakorlati alkalmazását: EKG, EEG, szövettenyésztés, kromatográfia, gyógyszeres kezelés. Tudjon felsorolni természettudományos folyóiratokat. Ismertesse az elválasztási technikák rövid elvi alapjait ( kromatográfia, elektroforézis) Végezze el a levél színanyagainak a szétválasztását. Tudja a fénymikroszkóp működési elvét (nagyítás, feloldóképesség). Ismerje az elektronmikroszkóp rövid elvi alapját, feloldóképességét. Legyen jártas a szakirodalom, a könyvtár és az Internet használatában A biológia történetének főbb lépései, személyiségei Tudja használni a fénymikroszkópot: kaparék, nyúzat, metszet készítése és elemzése. rendszerezés: Arisztotelész, Linné leírás: Kitaibel állattan, néprajzi vonatkozások: Herman Ottó evolúció: Darwin mikroorganizmusok: Pasteur orvostudomány: Semmelweis Ignác genetika: Mendel DNS: Watson és Crick, Wilkins élettan: Pavlov, Szentágothai János növényélettan: Liebig Nobel-díjasaink: C-vitamin, biológiai oxidáció: Szent-Györgyi Albert helyzetérző szerv működése, kórélettana: Bárány Róbert ókori orvoslás: Hippokratész anatómia: Vesalius mikroszkóp: Leuwenhoek sejttan: Hooke, Schwann vérkeringés: Harvey őslénytan, korrelációtan: Cuvier kísérleti élettan, homeosztázis: Bernard biogenetikai alaptörvény: Haeckel vírus: Ivanovszkij idegrendszer-kutatás: Cajal, Golgi növényélettan: Paál Árpád pszichoanalízis: Freud Ismerje az alább felsorolt tudósok kutatási módszereit: 10

9 1.3. Az élet jellemzői modern halláselmélet, Corti-szerv működése: Békésy György nyomjelző izotópok: Hevesy György Tudja a tudósok nevét kapcsolni egy tudományterülethez. Darwin, Semmelwieis, Pasteur, Mendel, Pavlov, Paál Árpád, Ivanovszkij, Liebig, Miller; Tudja a Human Genom Project célját és jelentőségét az élő rendszerek jellemzői Legyen képes - a szerveződési szinteken belül - működő rendszerként értelmezni az élő szervezeteket életműködések Fogalmazza meg az élő rendszerek általános tulajdonságait: anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység, mozgás, alkalmazkodás, belső egység, időzítő és irányító mechanizmusok (biológiai óra), növekedés, szaporodás, öröklődés és öröklődő változékonyság, evolúció, halandóság. Hozzon példákat ezekre szerveződési szintek Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és biológiai tartalmát: sejt alatti, sejtszintű, egyed alatti és egyed feletti, szövet, szerv, szervrendszer, egyed, populáció, társulás, biom, bioszféra. Értelmezze, hogy a magasabb szerveződési szintek működései magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét, de azokból nem vezethetők le (pl. a fizikai kémiai folyamatok az életműködések részjelenségei) Fizikai, kémiai alapismeretek. Építsen kémiai ismereteire, tudja a következő fogalmakat: atom, molekula, kémiai kötések, oldat, ph, izotópok, radioaktív izotópok. Különböztesse meg a termodinamikailag nyílt és zárt rendszereket. Értelmezze az egyensúly és a stabilitás fogalmát. Különböztesse meg a statikus és dinamikus egyensúlyt a stacioner állapottól és a homeosztázistól. Különböztesse meg a cél-oksági (teleologikus) folyamatokat és az alkalmazkodást (adaptívitást). Ismertesse a chemoton elmélet lényegét ( körfolyamat, táplálkozás, kiválasztás, membránképzés). Tudja a következő fogalmakat: kolloid, szol, gél, puffer, emulzió, durva diszperz rendszer. Tudja a kolloid oldatok jellemző tulajdonságait (nagy a 11

10 Magyarázza az oldódást kémiai polaritás alapján, tudjon példákat erre a köznapi életből. Ismerje a diffúzió és az ozmózis jelenségét. Magyarázza, hogy a tengervíz és a desztillált víz miért nem alkalmas ivóvízként. Értse a só felhasználásával történő tartósítás biológiai alapjait. Ismerje az élettani (fiziológiás) sóoldat fogalmát. Ismertesse a felületen való megkötődés biológiai jelentőségét (enzimműködés, talajkolloidok, kapillaritás). Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötőképességét festékoldattal. Tudja az aktiválási energia, és a katalizátor fogalmát. Ismertesse az enzimműködés lényegét, optimális feltételeit, utóbbit hozza összefüggésbe szervezete jellemző értékeivel (testhőmérséklet, ph - ozmotikus viszonyok). Tudja, hogy egyes enzimek vitamint vagy fémiont tartalmaznak. Tudja, hogy az emberi szervezetben nemcsak a tápcsatornában, hanem a szervezet minden sejtben működnek enzimek. Ismerjen enzimhibán alapuló öröklődő emberi betegségeket (lisztérzékenység, fenilketonúria), ismerje a betegség megnyilvánulásának a megelőzhetőségét. fajlagos felületük, nem ülepednek). Magyarázza az ozmózis jelenségének folyamatát. Végezzen élő anyaggal ozmózisos kísérletet NaCl, szaharóz felhasználásával). Ismertesse a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak szerepét az életfolyamatokban (vérfehérjék a visszaszívásban, nyirokképzés). Lássa a turgornyomás és az ozmotikus nyomás kapcsolatát. Ismertesse a turgor jelentőségét a zárósejtek működésében. Végezzen el egyszerű plazmolízises kísérletet hagyma bőrszöveti nyúzatával. Tudja felírni az etanol, az ecetsav, a glicerin, a glükóz szerkezeti és összegképletét; ismerje fel az alkoholos hidroxilcsoportot, az aldehidcsoportot és a karboxilcsoportot. Ismertesse az enzimmérgek működési mechanizmusát. Hozza összefüggésbe az ATP-bontó enzimeket az energiaigényes folyamatokkal (miozin, Na-K pumpa), illetve az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással (mitokondrium). Végezzen el egy enzimes bontást kémcsőben. Tervezzen meg egy olyan kísérletet, amely az enzim működéséhez szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet bemutató kísérletet. 12

11 2. EGYED ALATTI SZERVEZŐDÉSI SZINT 2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek elemek, ionok Ismertesse a C, H, O, N, S, P, Ca, Mg, Na, K, Cl, Fe, I, F, Si szerepét az élő szervezetben. Tudja a Liebig törvény ismeretében értelmezni az elemek mennyiségi viszonyainak következményeit a vízkultúrás kísérletben. Tudja, miért jódozzák a sót, miért tesznek a fogkrémekbe fluort molekulák Tudja mindennapi példákkal is alátámasztani a víz fontosságát az élő szervezetekben (oldószer, hőszabályozás, fotoszintézis, csírázás, anyagszállítás). Ismertesse a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét az élővilágban. Tudja magyarázni, hogy miért C, H, O, N fordul elő legnagyobb mennyiségben az élőlényekben, hozza összefüggésbe az elemek kémiai jellemzőivel és bolygónk keletkezésével. Ismertesse a HCO 3, a CO 3 2, NO 2, NO 3, H 2 PO 4, HPO 4 2, PO 4 3 ionok természetes előfordulásait. Tervezzen kísérletet: milyen elemeket lehet kimutatni növényi részek égetése során, és a keletkezett hamuból. (Fe 3+ és Cl -) Tudja a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát, hozzon rá példákat a makromolekula- alapegységek összekapcsolódása és szétbomlása folyamatában. Mutasson ki szén-dioxidot meszes vízzel. Mutasson ki szén-dioxidot lúgos, fenolftaleines vízzel. Mutassa ki az élőlények víztartalmát lipidek Ismerje a lipidek oldódási tulajdonságait, hozzon rá köznapi Tudja, hogy a karotinoidok és a viaszok, a szteroidok is a példákat. lipidek közé tartoznak. Tudja, hogy a lipidek közé tartoznak a zsírok, az Ismerje fel a zsírok, olajok, foszfatidok, szteroidok, olajok, a foszfatidok. karotinoidok és viaszok molekulavázát. Ismerje fel a zsírokban az észterkötést. 13

12 Értelmezze, hogy a zsírban oldódó vitaminokat miért nem kell mindennap fogyasztani. Tudja, hogy a zsírok glicerinből és zsírsavakból épülnek fel. Tudja, hogy egyes zsírsavakat az ember szervezete nem tud előállítani, ezek az esszenciális zsírsavak. Ismertesse a zsírok és olajok biológiai szerepét (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai védelem), és hozza ezt összefüggésbe a zsírszövet szervezeten belüli előfordulásával. Ismertesse a foszfatidok oldódási tulajdonságai alapján, miért alkalmasak a biológiai membránok kialakítására (hártyaképzés). Ismertesse a koleszterin táplálkozás-élettani szerepét. Ismertesse az epesav oldódási tulajdonságai alapján az epe zsírokat szétoszlató szerepét. Magyarázza, hogy mi az összefüggés a karotinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és fotokémiai szerepe között a növényekben (karotin, xantofill) és az ember látási folyamatában (A-vitamin, rodopszin). Mutasson ki festési eljárással lipideket növényi szövetekből. Értelmezze, hogy a vérben miért szállítófehérjéhez kötve szállítódik a koleszterin. Ismerje az emulgeálás és emulzió fogalmát. Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os zsírtartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő zsír energia tartalmát. Végezzen kísérletet az epe zsírokat szétoszlató szerepének bemutatására szénhidrátok Ismerje a szénhidrátok tulajdonságait, hozzon rá köznapi Ismerje a mono-, di- és poliszacharid fogalmát. példákat. Ismerje fel a keményítőben az éterkötést. 14

13 Tudja, hogy vannak kis molekulájú, édes ízű, vízoldható szénhidrátok (glükóz, azaz szőlőcukor, gyümölcscukor, répacukor, tejcukor) és nagy molekulájú, glükózegységekből felépülő, nem édes ízű, vízben rosszul vagy egyáltalán nem oldódó szénhidrátok (keményítő, glikogén, cellulóz). Ismerje természetes előfordulásukat és az élő szervezetben betöltött szerepüket. Tudja a glükóz összegképletét. Tudja magyarázni, hogy az élőlények általában miért nem cukrot, miért inkább keményítőt raktároznak. Ismertesse a keményítő, a glikogén és a cellulóz szerepét az élővilágban (energiaraktárak, szerkezeti anyagok). Ismerje fel a ribóz, dezoxiribóz, glükóz, fruktóz, szacharóz molekulájának vázát. Tudja, hogy a cellobióz, a laktóz és a maltóz diszaharid, és ismerje előfordulásukat. Értse, hogy különböző növények más összetételű keményítőt termelnek. Biológiai anyagból mutasson ki redukáló szénhidrátot (Fehling-reakció és az ezüsttükörpróbát. Tudja kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os szénhidráttartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő szénhidrát energia tartalmát. Végezze el a keményítő kimutatását jóddal, vizsgálatát mikroszkóppal. Magyarázza, miért édes a sokáig rágott kenyérhéj. Értse a cukorbetegség ozmotikus következményeit fehérjék Tudja, hogy a fehérjék alapegységei az aminosavak (20 féle). Tudja, hogy adott környezetben az aminosavsorrend egyértelműen meghatározza a fehérje térbeli szerkezetét. Ismertesse a fehérjék biológiai szerepét (enzimek, összhúzékony fehérjék, vázanyagok, receptorok, szállítófehérjék, tartalék tápanyagok, antitestek, jelölő fehérjék, véralvadás, szabályozó fehérjék). Tudjon ezek előfordulására a mindennapi életből vett példákat mondani. Írja fel az aminosavak általános képletét és a peptidképződést. Találjon összefüggést az aminosav-oldalláncok képlete és polaritásuk, ill. sav bázis tulajdonságaik között. Ismertesse az amidcsoport szerkezetének és az oldalláncok méretének hatását a fehérjék térszerkezetére. Ismertesse a fehérjék térszerkezetét kialakító kötéseket. 15

14 Magyarázza, miért elengedhetetlen alkotói étrendünknek az esszenciális aminosavak. Tudja, hogy a vegetáriánus étrend összeállításánál a fehérjeforrásokat úgy kell kombinálni, hogy ne alakuljon ki fehérjehiány. Tudjon példákat mondani a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás- és hússütés, dauer). Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket (hő, nehézfémsók, mechanikai hatás) nukleinsavak Tudja, hogyan rejlik a DNS szerkezetében az információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerep. Tudja, hogy kapcsolat van a nukleinsavak, a fehérjék és a tulajdonságok között. Ismertesse az ATP biológiai szerepét. Magyarázza a DNS kettős hélix szerkezetét és a bázispárosodást. Tudja a nukleinsavak biológiai jelentőségét. Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os fehérjetartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő fehérje energiatartalmát. Magyarázza el, mit jelent a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges szerkezete, és ennek milyen biológiai szerepe van. Értelmezze, hogyan függ össze a fehérjék fajlagossága (specificitása) a fehérjék térszerkezetével. Ismertesse a visszafordítható (reverzibilis) és a visszafordíthatatlan (irreverzibilis) kicsapás, a denaturáció és a koaguláció lehetséges okait és következményeit. Tervezzen kísérletet a fehérjék denaturációjának bemutatására. Értelmezze, miért nem alkalmas a xantoproteinreakció minden fehérje kimutatására. Tudjon a stresszfehérjékről (hősokkfehérjék), hozza összefüggésbe működésüket a sejt öngyógyító folyamataival. Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános, cukor-bázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát. Tudja a nukleotidok (camp, NAD, NADP, KoA) és nukleinsavak (RNS, DNS) biológiai jelentőségét. Tudja, miért a DNS vált az általános örökítő anyagá, és miért nem az RNS. Tudja, hogyan hozható összefüggésbe a trns szerkezete funkciójával. Ismerjen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyítására (Griffith és Avery, Hersney és Chase kísérlete) 16

15 2.2. Az anyagcsere folyamatai anyag- és energiaforgalom Ismertesse az autotróf és a heterotróf élőlények felépítő és lebontó folyamatainak lényegét és kapcsolatait. Ismertesse a fotoszintézist és a biológiai oxidáció lényegét, tudja hogy több lépésben végbemenő folyamatok Tudja, hogyan függ össze napszakaszosan is a fotoszintézis és a sejtlégzés. Tudja, hogy a légzési oxigén víz bontásából keletkezik a fényszakaszban. Tudja a fotoszintézis két lépését, és azt, hogy a fényszakasz lényege a fényenergia kémiai energiává alakulása és a sötétszakaszban a szén-dioxidból ATP és H felhasználásával glükóz keletkezik. Tudja az erjedés lényegét, ismerje mindennapi felhasználását. Tudja, hogy az autotrófok a fotoszintézissel felépített köztestermékekből vagy glükózból építik saját szerves anyagaikat. Ismerje fel, hogy a fotoszintetizáló élőlények az ökoszisztémában termelők, és hogy a fotoszintézissel termelt oxigént használják az élőlények a légzéshez. Magyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető szükségességét a földi életben. Tudja, hogy a nukleinsavak is tölthetnek be enzimfunkciót, aminek fontos szerepe lehetett az élet kialakulásában. Tudja, hogy energiaforrás szempontjából az élőlények fototrófok vagy kemotrófok és mixotrófok lehetnek. Tudja, hogy a felépítő folyamatok reduktívak, a lebontók oxidatívak. Tudja, hogy a végső oxidáció során a szállító molekulához kötődő hidrogén molekula oxigénnel egyesül, víz keletkezik, és közben ATP képződik. Tudja, hogy a gükolízis, a citromsavciklus, a terminális oxidáció és az erjedés, illetve a fényszakasz és a sötétszakasz folyamataiban milyen anyagok lépnek be és ki, energia kell-e hozzájuk vagy ATP keletkezik-e. Tudja magyarázni sematikus ábrán, hogy a lebontó folyamat fő útja a glükóz (C 6 ) lebontása. Ennek három lépése a glükolízis (C 6 C 3 -ig, kevés energia, NADH), a citromsavciklus (acetil-koa, + H 2 O CO 2 és H-ig) és a végső oxidáció (H + O 2 H 2 O, sok energia). A lipidek, egyéb szénhidrátok, fehérjék ebbe a lebontásba kapcsolódnak be. Ismerje az autotróf és heterotróf élőlények nitrogénforrásait. Tudja, hogy az erjedés lényege, hogy a végtermék még redukált állapotú. Tudja összekapcsolni a lebontó és felépítő folyamatokat (pl. egy növény fotoszintetizál és olajcseppeket raktároz; vagy a fogyókúrázó saját zsírját bontja, és ezt részben elégeti, részben pedig a vércukorszintjét növeli). 17

16 2.2.2 információtartalom Tudja, hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár. Tudja, hogy a sejtek az átalakított fényenergiát a szerves molekulák kémiai kötéseiben raktározzák, és ATP-n keresztül használják fel. Tudja, hogy a fehérjék és a nukleinsavak monomerjeik sorrendjében információt hordoznak. Értelmezze, hogy hogyan működik a kapcsolat a nukleinsavak, a fehérjék működése és a tulajdonságok között. Ismerje a genetikai kód, a gén fogalmát. Értse, mi a biológiai alapja annak, hogy a baktériumokkal emberi fehérjéket is meg tudunk termeltetni. Tudja, hogy nem mindig aktív minden gén. Ismertesse a biológiai fehérjeszintézist (átírás, fordítás, kodon, antikodon, m-rns, r-rns és t-rns). Értse, miért 3 bázis egy kodon. Értse, hogy pl. egy 30 bázispárból álló DNS-szakasz max. 8 aminosavból álló fehérjét tud előállítani, a folyamatban 9 trns vesz részt. Értse, hogyan igazolták a transzformációs kísérletek, hogy a gének DNS-szakaszok. Tudja, hogy vannak konzervált DNS-szakaszok (homeobox), pl. a muslicák és az emlősök génjeinek a hasonlósága megnyilvánul a szövetek vagy szervek fejlődése, a fiziológiai szabályozás, az idegrendszer működése és a viselkedés szintjén is. Tudja, hogy vannak rákkeltő gének (onkogének), melyek rendes génjeink megváltozott formái. 18

17 2. 3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, citoplazmát, sejtközpontot, ostort, csillót, endoplazmatikus hálózatot, riboszómát, Golgi-készüléket, lizoszómát, sejtmagot, mitokondriumot; sejtfalat, zöld színtestet, zárványt. Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében, vonjon párhuzamot a sejt és saját szervezete szervrendszereinek az működése között. Példákkal bizonyítsa, mely sejtekben és miért fordul elő egy-egy sejtalkotó nagyobb számban elhatárolás Ismerje a biológiai hártyák (membránok) szerepét (határolás, összekötés, jelölés, jelfogás) és felépítésének általános elvét. Ismerje a passzív és az aktív szállítás lényegét. Rajzolja fel és magyarázza az endo- és exocitózis folyamatát, és tudja jelentőségét mozgás Tudja, hogy a sejtmozgások sejtváz működésének eredményei. Tudjon példákat az állábas, ostoros, csillós mozgásokra a saját szervezetében anyagcsere Tudja, hogy a sejt belső hártyarendszere felületnagyobbító szerepű. Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét ( biológiai oxidáció, fotoszintézis). Értelmezze a levelek őszi színváltozását. Ismerje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát, végrehajtóit (kettős lipidréteg, membráncsatornák, szállítók, pumpák), hajtóerőit. Ábra segítségével vázolja a váladéktermelés folyamatát és a váladék útját a sejtben a kiválasztásig. Ismertesse a váladéktermelés nyomon követésének főbb módszereit (mikroszkópos megfigyelés, nyomon követés radioaktív izotópokkal). Ismertesse a citoplazma és az endoplazmatikus membránok felépítését, ezek és a szabad riboszómák 19

18 2.3.4 osztódás Ismertesse a sejtmag felépítését és működését nem osztódó és osztódó sejtben. Értse, hogy egy idős ember érett vörösvérsejtje fiatalabb, mint egy fiatal ember érett agysejtje. Ismerje a sejtek osztódási ciklusát (nyugalmi szakasz, DNSmegkettőződés, nyugalmi szakasz, osztódás). Ismerje a kromoszóma fogalmát. Tudja, hogy az ember testi sejtjében 23 pár, az ivarsejtjében 23 kromoszóma van (22 testi és 1 ivari kromoszóma). Értse a mitózis és a meiózis különbségét, jelentőségét. Tudja, a meiózis folyamatában a genetikai változatosság egyik oka az anyai és az apai eredetű kromoszómák véletlenszerű szétválása. Tudja, hogy a sejtosztódás előtt DNS-megkettőződés, folyamán DNS elosztás megy végbe szabályozás Tudja, hogy a sejtek a belső és a külső környezetből ingerek érik. Tudja, hogy ingerek hatására valamilyen belső anyag koncentrációja változik meg. Tudja, hogy a sejt válasza működésének megváltozása lehet (alakváltozás, szekréció vagy elektromos változás). szerepét a belső fehérjék képzésében. Tudja a lebontó és felépítő folyamatok megismert szakaszait a megfelelő sejtalkotóhoz, a megfelelő struktúrához kötni. Ismertesse az energiatermelő sejtalkotókat (a mitokondrium és a színtest) felépítését és működését, osztódóképességét. Ismertesse a kemiozmózis-teória lényegét. Ismerje a sejtközpont és az osztódási orsó funkcióját. Ábrasoron tudja sorrendbe tenni a sejtosztódás fázisait. Tudja, mi a különbség a kromoszóma és a kromatida között. Tudja a kromoszómaszerelvény fogalmát. Példákon tudja bemutatni, hogy a hormonok milyen mechanizmusokkal befolyásolhatják a sejtanyagcserét (adrenalin camp, ioncsatorna-nyitás). Értelmezze a K Na-pumpa fontosságát. Értse, hogy szervezetünkben van programozott és nem programozott sejthalál. Hozzon ezekre példákat. 20

19 3. AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE 3.1. Nem sejtes rendszerek vírusok Ismertesse a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét. Ismertesse a vírusok felépítését és a vírusfertőzés folyamatát. Ismerjen vírus által okozott emberi megbetegedéseket (influenza, rubeola, herpesz, kanyaró, AIDS, kullancs által terjesztett vírusos megbetegedések, hepatitis, veszettség). Legyen tisztában alapvető járványtani fogalmakkal (fertőzés, járvány, higiénia). Ismerje a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet. Ismerje a következő fogalmakat: vegetatív vírus, virion, lizogénia, bakteriofág prionok Tudja, hogy az örökítő anyagot nem tartalmazó prionok is képesek betegséget okozni Önálló sejtek prokarióták Ismertesse a baktériumok biológiai, evolúciós, ipari, mezőgazdasági és egészségügyi jelentőségét; lássa ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel. Ehhez használja fel a mindennapi életben tapasztaltakat: bélbaktériumaink szerepe, a tej savanyodása, borkészítés, fogszuvasodás. Ismertesse a baktériumok szaporodását, spóraképzését, testfelépítését, alakjait. Tudja, hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés rezisztens formák szaporodását idézheti elő. Ismerjen baktérium által okozott emberi megbetegedéseket: tetanusz, Tbc, szalmonella, Lyme-kór, gyulladásos folyamatok. Ismerje ezek megelőzését és az antibiotikumos védekezés lehetőségét. Ismerjen fertőtlenítési, sterilizálási eljárásokat. Ismerje, hogy a baktériumok anyagcseréjük sajátosságai miatt autotrófok és heterotrófok, illetve szimbióták, paraziták, szaprofitonok lehetnek. Ismerje a baktériumok DNS-ének jellemzőjét, és a baktériumok ivaros jellegű folyamatait. 21

20 Tudja, hogy a prokarióták gyors szaporodása, oka lehet a vízvirágzásnak és az élelmiszerek romlásának. Tudja az ősbaktériumok evolúciós jelentőségét egysejtű eukarióták Vizsgáljon mikroszkóppal szénabacilust, és ennek kapcsán ismertesse a baktériumok jellemzőit. Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt szerveződését és működését. Tudja, hogy a felépítés, illetve a működés mely jellemzői tették lehetővé az eukarióták robbanásszerű fejlődését (az anyagcsere lépései elkülönültebbek, jobban szabályozottak, lehetőség van a teljes információcserére ). Ismertessen emberben is előforduló amőboid, ostoros, csillós mozgást. Ismerje az endoszimbióta elméletet. Legyen képes az egysejtűek életmódjával összefüggő kísérletek elemzésére. Ismerje az amőba, a papucsállatka, a zöldszemes ostoros és az élesztőgomba testfelépítését, életmódját A többsejtűség felé vezető utak a gombák, növények, állatok elkülönülése Ismerje fel ezeket az élőlényeket fénymikroszkóppal, és figyelje meg mozgásukat. Magyarázza, hogy a testszerveződés és az anyagcserefolyamatok alapján miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében a növények, a gombák és az állatok. Tudja, hogy a sejtek működésbeli különbsége felépítésbeli differenciálódással jár. Tudja részletesebben, hogy miben különböznek a gombák, a növények és az állatok (életszakaszok típusa, haploid és diploid szakasz hossza, ivarsejtképzés, spóraképzés). Ismertesse a gombostűfej moszat és a fejespenész testfelépítésének hasonlóságait, különbözőségeit. 22

21 A zöldmoszatok példáján mutassa be az egysejtű szerveződéstől a többsejtű szerveződés típusait (sejttársulás, sejtfonal, teleptest) sejtfonalak Ismerje a gombák fonalas testfelépítését, spórás szaporodását. Ismertesse az ecsetpenész gyakorlati jelentőségét. Tudja, hogy vannak gombás bőrbetegségek, allergiát okozó gombák és a szervezetben élősködő fajok. Hasonlítsa össze a tömlős és a bazidiumos gombákat, példafajokon keresztül teleptest Vizsgáljon fénymikroszkóppal penészgombát és fonalas zöldmoszatokat, rajzolja és jellemezze a mikroszkópban látottakat. Tudja, hogy ez a szerveződés jellemző a vörös- és barnamoszatok többségére, sok zöldmoszatra (pl. csillárkamoszat), a kalapos gombákra és a mohákra. Ismerje a kalapos gombák jellemzőit és spórából való kialakulásának folyamatát. Sorolja fel a hétköznapi életben legismertebb ehető, táplálkozásra alkalmatlan és mérgező kalapos gombákat. Tudja a gombafogyasztás szabályait, tudja, hogy a gyilkos galóca halálosan mérgező. A moszatok színanyagait hozza összefüggésbe a különböző színű moszatok tengerekben elfoglalt mélységével. Rajzolt ábrán tudja értelmezni a mohák kétszakaszos egyedfejlődésének lépéseit, magyarázza helyüket a törzsfán. Hozza összefüggésbe a mohák testfelépítését és társulásokban elfoglalt helyét. Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat, zuzmókat, ismertesse a megfigyeltek alapján testfelépítésüket. Tudja, hogy a zuzmók gombák és moszatok szimbiózisai. Ismerje a zuzmók testfelépítését Tudja, hogy a zuzmók a levegő szennyezettségének indikátorai. 23

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei

Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei Biológia 7. évfolyam osztályozó- és javítóvizsga követelményei 1. Forró éghajlati övezet: növényzeti övei, az övek éghajlata, talaja esőerdő, trópusi lombhullató erdőszerkezete, szavanna, sivatagok jellemzése

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a

1. Az élőlények rendszerezése, a prokarióták országa, az egysejtű eukarióták országa, a Tantárgy neve Biológiai alapismeretek Tantárgyi kód BIB 1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Összóraszám (elm.+gyak.) 2+0 Számonkérés módja kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelő neve

Részletesebben

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam

BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam BIOLÓGIA osztályozó vizsga követelményei 10.-12. évfolyam 10. évfolyam TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Az élőlények testfelépítésének és életműködéseinek változatossága A vírusok, a prokarióták és az eukarióta egysejtűek

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei:

7. évfolyam. Továbbhaladás feltételei: 7. évfolyam I. Az élőlények változatossága Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz, a mérsékelt övezet és a magashegységek környezeti jellemzői és élővilága.

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

TÉTELEK A BIOLÓGIA VIZSGÁHOZ

TÉTELEK A BIOLÓGIA VIZSGÁHOZ TÉTELEK A BIOLÓGIA VIZSGÁHOZ Figyelem! Aki valamelyik tételéből elégtelenre felel, annak a teljes vizsgája elégtelennek minősül, vagyis mindkét témakörből újra kell vizsgáznia. A. Tételek. Az élővilág

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-11. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Font Lajosné, Raffai Zsuzsanna, Szabóné Déri Ágota

BIOLÓGIA 7-11. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Font Lajosné, Raffai Zsuzsanna, Szabóné Déri Ágota BIOLÓGIA 7-11. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Font Lajosné, Raffai Zsuzsanna, Szabóné Déri Ágota 7. ÉVFOLYAM Témakörök Tartalom Követelmények / Fogalmak: minimum- dőlt betű (optimum- kerek betű) Távoli tájak élővilága

Részletesebben

Fogalmak: fejlődéstörténeti rendszer, prokarióták, egysejtű eukarióták, növények, gombák, állatok országa Csomópontok:

Fogalmak: fejlődéstörténeti rendszer, prokarióták, egysejtű eukarióták, növények, gombák, állatok országa Csomópontok: Végtelen változatosság-a rendszerezés szükségessége Fogalmak: fejlődéstörténeti rendszer, prokarióták, egysejtű eukarióták, növények, gombák, állatok országa a legfontosabb rendszertani kategóriák az élővilág

Részletesebben

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése

BIOLÓGIA. A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! I. A sejt felépítése és működése BIOLÓGIA Kedves felvételizők! A sikeres írásbeli vizsga elérése érdekében ajánljuk az alábbi témakörökben való jártasságot! Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánunk: a BI biológia tanárai Témakörök I.

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET. a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához.

2013/2014.tanév TANMENET. a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. 2013/2014.tanév TANMENET a 9-10 osztály esti gimnázium biológia tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:..... munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Heti 1

Részletesebben

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály

Biológia tantárgy vizsgaszabályai 7-12 osztály Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam TÉMAKÖR TARTALOM Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése A forró övezet élővilága A mérsékelt övezet élővilága

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz),

SZÉNHIDRÁTOK. Biológiai szempontból legjelentősebb a hat szénatomos szőlőcukor (glükóz) és gyümölcscukor(fruktóz), SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok döntő többségének felépítésében három elem, a C, a H és az O atomjai vesznek részt. Az egyszerű szénhidrátok (monoszacharidok) részecskéi egyetlen cukormolekulából állnak. Az

Részletesebben

Témazáró dolgozat. A növények országa.

Témazáró dolgozat. A növények országa. Témazáró dolgozat. A növények országa. 1.feladat. Mit jelentenek az alábbi fogalmak? fotoszintézis, telepes növények kétivarú virág egylaki növény egyszikű növény 2.feladat. Jellemezze a vörösmoszatok

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához

Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához Biológia tantárgy követelményei osztályozó- és javító vizsgához 7. évfolyam Tájak és életközösségek A földi élővilág általános jellemzése Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és

Részletesebben

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május BIOLÓGIA EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 1. A csontok fölépítése (10 pont) 1. A csont össztömege csökkent. C 2. A csont szervetlen sótartalma csökkent. A 3. A csont

Részletesebben

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek A felépítő és lebontó folyamatok Biológiai alapismeretek Anyagforgalom: Lebontó Felépítő Lebontó folyamatok csoportosítása: Biológiai oxidáció Erjedés Lebontó folyamatok összehasonlítása Szénhidrátok

Részletesebben

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár. BIOKÉMIA Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár e-mail: sarkadi@mail.bme.hu Tudományterületi elhelyezés Alaptudományok (pl.: matematika, fizika, kémia, biológia) Alkalmazott tudományok Interdiszciplináris

Részletesebben

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a

Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a Az egysejtű eukarióták teste egyetlen sejtből áll, és az az összes működést elvégzi, amely az élet fenntartásához, valamint megújításához, a szaporodáshoz szükséges. A sejtplazmától hártyával elhatárolt

Részletesebben

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben.

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben. FEHÉRJÉK 1. Fehérjék bioszintézisére csak az autotróf szervezetek képesek. Széndioxidból, vízből és más szervetlen anyagokból csak autotróf élőlények képesek szerves vegyületeket előállítani. Az alábbi

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE A biológia az élet tanulmányozásával foglalkozik, az élő szervezetekre viszont vonatkoznak a fizika és kémia törvényei MI ÉPÍTI FEL AZ ÉLŐ ANYAGOT? HOGYAN

Részletesebben

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

9-12. OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 9-1 OSZTÁLY BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A gimnáziumban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7 8. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001

BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció 1001 BIOLÓGIA 12. évfolyam érettségi fakultáció Heti óraszám: 2 Évi óraszám: 66 Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) BIOGÉN ELEMEK ELSŐDLEGES BIOGÉN ELEMEK(kb. 95%) ÁLLANDÓ BIOGÉN ELEMEK MAKROELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %) C, H, O, N P, S, Cl, Na, K, Ca, Mg MIKROELEMEK (NYOMELEMEK) (< 0,005%) I, Fe, Cu,

Részletesebben

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás:

fogalmak: szerves és szervetlen tápanyagok, vitaminok, esszencialitás, oldódás, felszívódás egészséges táplálkozás: Biológia 11., 12., 13. évfolyam 1. Sejtjeinkben élünk: - tápanyagok jellemzése, felépítése, szerepe - szénhidrátok: egyszerű, kettős és összetett cukrok - lipidek: zsírok, olajok, foszfatidok, karotinoidok,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Középszintű érettségi vizsgára felkészítés Biológia tantárgyból évfolyam

HELYI TANTERV. Középszintű érettségi vizsgára felkészítés Biológia tantárgyból évfolyam HELYI TANTERV Középszintű érettségi vizsgára felkészítés Biológia tantárgyból 11-12. évfolyam Az EMMI által megfogalmazott kerettanterv (51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet) a gimnáziumok 10-12. évfolyamának

Részletesebben

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A biológia érettségi vizsga célja A biológia érettségi vizsga célja

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Biológia 2007. Készítette: D R. S ZALAINÉ T ÓTH T ÜNDE Célok és feladatok A biológia gimnáziumi oktatásának az oktatási rendszer egyik elemeként

Részletesebben

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat

6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat 6 OSZTÁLYOS KÉPZÉS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN B változat A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 10. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra Javasolt óraterv Összes óra Gyakorlati óra Összefoglaló óra Ellenőrző óra Alapfogalmak, vírusok, 9

Részletesebben

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001

BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam 1001 BIOLÓGIA 9. évfolyam Heti óraszám:1 Évi óraszám: 37 óra Célok és feladatok Szakközépiskolában a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás, a gyakorlati készségfejlesztés

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 1. (osztódószövet, bőrszövet) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi kis táblázatban

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Biológia tantárgy 7. osztály T A N M E N E T Lisztes Jánosné - szaktanár Tankönyv: Biológia egészségtan tankönyv Oktatáskutató és

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra Az élőlények rendszerezése 3. óra A vírusok A prokarióta és eukarióta

Részletesebben

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor

TestLine - Életjelenségek, mikrovilág Minta feladatsor Mivel kebelezi be táplálékát az óriás amőba? (1 helyes válasz) 1. 1:14 Normál sejtszáj ostor csilló csalánfonal álláb Mely állítások igazak az ostorosmoszatokra? (4 jó válasz) 2. 1:31 Normál Ősi típusaiktók

Részletesebben

Rendszertan - Összefoglalás -

Rendszertan - Összefoglalás - Rendszertan - Összefoglalás - Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg. Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a magyar Linné folytatta. A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. X. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. X. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET X. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

1. Bevezetés a biológiába

1. Bevezetés a biológiába 09+11-12 évfolyam emelt szint (Fakultatív biológia), azok számára, akik emelt szinten kívánnak érettségizni. 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 10. évfolyam Az osztályozóvizsga követelményei: Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer

Részletesebben

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Radasics Csaba BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2015. Radasics Csaba 1. Bevezetés a biológiába - A biológia tudománya (vizsgálati szempontok, vizsgálati módszerek, rendszerezés egységei) - Az élet jellemzői,

Részletesebben

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként

A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A biológia emelt szintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A 2004-től 2011. májusáig kiadott 21 feladatsor minden feladata szerepel ebben az összeállításban. (A dőlttel szedett feladatok két témakörnél

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK A szénhidrátok általános képlete (CH 2 O) n. A szénhidrátokat két nagy csoportra oszthatjuk:

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait!

Mutasd be az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a mellékpajzsmirigy jellemzőit és legfontosabb hormonjait! Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek 1.2. Az élet jellemzői 1.2.1. Az élő rendszerek 1.2.2.

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Biológia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Biológia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Biológia I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1.

Részletesebben

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius

Az emésztő szervrendszer. Apparatus digestorius Az emésztő szervrendszer Apparatus digestorius Táplálkozás A táplálék felvétele. A táplálék tartalmaz: Ballasztanyagokat: nem vagy kis mértékben emészthetők, a bélcsatorna mozgásában van szerepük Tápanyagokat:

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai:

Szaporodás formák. Szaporodás és fejlődés az élővilágban... 12/4/2014. Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Szaporodás és fejlődés az élővilágban... Szaporodás formák Ivartalan Genetikailag azonos utód Módozatai: Osztódással Bimbózással (hidra) Vegetatív szaporodás Partenogenézis (parthenosszűz, genézis-nemzés)

Részletesebben

Biológia 11-12. évfolyam emelt szintű érettségi előkészítő

Biológia 11-12. évfolyam emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Biológia. 7-8. évfolyam. tantárgy 2013. Biológia tantárgy 7-8. évfolyam 2013. ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A biológia a természetismeret 5-6. évfolyamán elsajátított ismeretekre, készségekre, képességekre épül. Annak céljaival, feladataival

Részletesebben

BIOLÓGIA. 11 12. évfolyam Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

BIOLÓGIA. 11 12. évfolyam Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények BIOLÓGIA 11 12. évfolyam Célok és feladatok biológiai tények és elvek felidézésének képessége, a jelenségek közti kapcsolatok felismerésének képessége, a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésének

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ BIOLÓGIA Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1. melléklet a 33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelethez 1. Az R. Mellékletének BIOLÓGIA fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

Részletesebben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A LIPIDEK 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben Tartalék energiaforrás, membránstruktúra alkotása, mechanikai

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A növényi szövetek összehasonlító vizsgálata mikroszkóppal 2. (szállítószövet, alapszövetek) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az élőlények rendszere az alábbi kis

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI Biológia tantárgyból Vizsga feltétele: - írásbeli, - szóbeli Tankönyv: Biológia 7 (Mozaik kiadó) Segédanyag: Biológia 7 munkafüzet (Mozaik kiadó) 7. évfolyamon: - Forró éghajlati

Részletesebben

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34

Farmakológus szakasszisztens Farmakológus szakasszisztens 2/34 -06 Farmakológus szakasszisztens feladatok A 0/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított /006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013

TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET BIOLÓGIA X. ÉVFOLYAM 2012/2013 Készítette: ZÁRDAI-CSINTALAN ANITA 1. óra Év eleji ismétlés 2. óra A biogén elemek 3. óra A víz néhány tulajdonsága 4. óra A lipidek

Részletesebben

10. II. EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK

10. II. EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK I. IDEGSZÖVET (10 pont) Ábránk a kéz egyik izmának figyelmes, kifinomult mozgatásáért felelős két sejtet mutat. Az ábra alsó sejtjének aktivitása közvetlenül az izom összehúzódását idézi elő. 1. A rajz

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10 12. évfolyam. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10 12. évfolyam Célok és feladatok A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy az általános iskolában megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő

Részletesebben

Melléklet A középfokú érettségi vizsga témakörei. Biológia. 1. Bevezetés a biológiába. A biológia tudománya

Melléklet A középfokú érettségi vizsga témakörei. Biológia. 1. Bevezetés a biológiába. A biológia tudománya Melléklet A középfokú érettségi vizsga témakörei Biológia 1. Bevezetés a biológiába A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége a faj. Tudja alkalmazni a rendszerezés

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

Szerkesztette: Vizkievicz András

Szerkesztette: Vizkievicz András A mitokondrium Szerkesztette: Vizkievicz András Eukarióta sejtekben a lebontó folyamatok biológiai oxidáció - nagy része külön sejtszervecskékben, a mitokondriumokban zajlik. A mitokondriumokban folyik

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA TANMENET 8. ÉVFOLYAM IKT eszközökkel támogatott órák Használt taneszközök: BIOLÓGIA 8. (MOZAIK KIADÓ) tankönyv, munkafüzet; filmek, szemléltető eszközök, számítógépek, kivetítő, SDT, Realika,

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. XI. évfolyam 2013/2014

BIOLÓGIA TANMENET. XI. évfolyam 2013/2014 MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM BIOLÓGIA TANMENET XI. évfolyam 2013/2014 A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján készítette Zárdai-Csintalan Anita 1. óra Év eleji

Részletesebben

Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. negyedév Tananyag:

Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. negyedév Tananyag: Osztály: 9 L. Tantárgy: Biológia Tanár: Filipszki Zsuzsa Időszak: III. A harasztok, a nyitvatermők, a zárvatermők jellemzői (rendszer, felépítés, szaporodás) A növényi sejtek és szövetek, a gyökér : felépítése,

Részletesebben

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint)

Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Hámszövetek (felépítés szerint) Szövettan I. Állati szövetek típusai Hám- és mirigyszövet Kötő- és támasztószövet Izomszövet Idegszövet Sejtközötti állomány nincs Sejtközötti állomány van Laphám (utóvese, érfal) köbhám csillós hám speciális

Részletesebben

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T

Tartalmi követelmények kémia tantárgyból az érettségin K Ö Z É P S Z I N T 1. Általános kémia Atomok és a belőlük származtatható ionok Molekulák és összetett ionok Halmazok A kémiai reakciók A kémiai reakciók jelölése Termokémia Reakciókinetika Kémiai egyensúly Reakciótípusok

Részletesebben

Biológia 11-12. középszintű érettségi előkészítő

Biológia 11-12. középszintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN középszintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Vércukorszint szabályozása: Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből. Szövetekben monoszacharid átalakítás enzimjei: Szénhidrát anyagcserében máj központi szerepű. Szénhidrát

Részletesebben

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA

A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA A 10. OSZTÁLYOS BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN TANMENET SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Biológia tanmenet-javaslatunk a 2000 augusztusában hatályba lépett Kerettanterv és a Pedellus Novitas Kiadó Biológia tanterve alapján készült.

Részletesebben

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek.

A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. Szénhidrátok Szerkesztette: Vizkievicz András A szénhidrátok az élet szempontjából rendkívül fontos, nélkülözhetetlen vegyületek. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét adó vegyületek. A szénhidrátok

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

A biológia középszintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként

A biológia középszintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A biológia középszintű írásbeli érettségik feladatai témakörönként A 2004-től 2014. októberéig kiadott 31 feladatsor minden feladata szerepel ebben az összeállításban. Vastag szám jelöli a feladatsor sorszámát

Részletesebben

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak

Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana. Mozgás szervrendszer Fogak Vadmadarak és emlősök anatómiája és élettana Mozgás szervrendszer Fogak Mozgás szervrendszer A helyváltoztatás az állatok jellemző képessége. A mozgásmód faji sajátosság eltérés rendellenesség Izmok aktív

Részletesebben

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához

I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához I. Útmutató a tankönyvcsalád használatához A gimnáziumi biológia tankönyvek átdolgozott kiadása, felépítésében a kerettanterv előírásait követi. Ennek megfelelően: a 10. osztályos tankönyvben Az élővilág

Részletesebben