Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek"

Átírás

1 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV /2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerintiek Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő jelent meg a bizottság határozatképes. Elmondja, hogy a 20. napirendi pontot későbbi időpontban fogja tárgyalni a bizottság, melynek címe: Előterjesztés az egri 0253/6 hrsz-ú ingatlanról Kérdezi, hogy a 14-es és a 26-os napirendi pontokat elsőként tárgyalhatná-e a bizottság, ugyanis Jakab Zoltán igazgató úrnak egyéb elfoglaltság miatt el kell mennie. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a napirendi pontok sorrendjének módosítását. 14. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft éves számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, az ügyvezető prémiumfeladatának értékeléséről Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság egyhangú szavazattal támogatta az 1. határozat Közgyűlés elé terjesztését. A 2. határozatról nem döntött, erről rendkívüli bizottsági ülésen dönt. A Pénzügyi Bizottság hozhat most döntést, vagy pedig a rendkívüli ülésen dönt. Pál György Elmondja, hogy részéről egyértelmű az anyag és döntésképes a bizottság. Sós István Javasolná a prémiummal azonos összeg kifizetését és kéri a bizottság támogatását.

2 2 Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjára külön-külön szavazzanak. 88/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az 1. határozat Közgyűlés elé terjesztését, a 2. határozat tekintetében 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem hozott támogató döntést. Határozati javaslat 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a társaság évi éves beszámolóját EFt Eszköz és Forrás főösszeggel, 4190 EFt adózott eredménnyel, EFt saját tőkével azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredmény-tartalékba kell helyezni. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére. Felelős: Habis László polgármester Jakab Zoltán ügyvezető igazgató Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos tulajdonosa úgy dönt, hogy Jakab Zoltán ügyvezető részére a évre prémium nem fizethető ki, mivel a 546/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozatban megfogalmazott prémium feladatok nem teljesültek. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Tájékoztató a Városgondozás Eger Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a 645/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozat alapján Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Sós István A Városgondozás Eger Kft november 1-től új részleggel bővült a Klíma és Energetikai Irodával, ennek következtében a Városgondozás Eger Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani szükséges. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 89/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a Városgondozás Eger Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának közgyűlési tárgyalását.

3 3 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Nagy- Holló Eszter csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak, a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 90/ ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének Közgyűlés elé terjesztését. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezete az Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 31/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete szabálysértési rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Nagy-Holló Eszter csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak, a bizottság 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 91/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése I. fordulóban megtárgyalta az Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 31/2007 (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosítását és elrendeli annak 15 napos közszemlére tételét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezete az Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete szabálysértési rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Nagy-Holló Eszter csoportvezető

4 4 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 92/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése I. fordulóban megtárgyalta az Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosítását és elrendeli annak 15 napos közszemlére tételét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) számú rendelet módosításáról Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok Előadó: Dér Ferenc irodavezető Sós István Eger város parkolási gondjai egyre súlyosabbak, a belvárosi rehabilitáció kivitelezési munkálatai során ez fokozódni fog. A gondok enyhítésére és a megnövekedett igényekre tekintettel a város bővíteni kívánja az elérhető fizető várakozóhelyek számát. A közlekedési és építésügyi jogszabályokat figyelembe véve szükségesnek tartja a Stadion utcát és a Hadnagy utcában az Ady E. utca Mocsáry L. u. közötti szakasz területét kijelölni fizető várakozóhellyé. Pál György Támogatná, ha a Petőfi téren lenne az állandó ügyelet. A legjobb az lenne, ha az ügyeletet ellátók idegen nyelveket is beszélnének és így tudnának felvilágosítást nyújtani a külföldieknek is. Ha technikailag ez megoldható, akkor támogatható, ha nem, akkor nincs értelme. Kérdése, hogy a Tündérpart utcában a parkolásra bevonandó terület kinek a tulajdonában van? Más tulajdonának a hasznát Eger város szedheti, nem szedheti, mi ennek a technikai lebonyolítása? Zalánki Ákos A Kórház tulajdonában van, Sós István alpolgármester úr egyeztetett az üzemeltetővel. Az előterjesztést két bizottság tárgyalta az Urbanisztikai és Környezetvédelmi, valamint a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, és támogatták közgyűlési tárgyalását. A piac megközelítése miatt jó lenne a 40 férőhelyes parkoló kialakítása. Azok az autók azonban, amelyek most ott állnak, valószínű ki fogják használni és beállnak a parkolóba. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

5 5 93/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését. 5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete önkormányzati rendelete a levegőminőség védelméről szóló 20/2004. (VI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző, Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Csathó Csaba tanácsnok Iványiné Tóth Mária Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. -ában kapott felhatalmazás alapján megalkotta a levegőminőség védelméről szóló 20/2004.(XI.28.) önkormányzati rendeletet, mely a magasabb rendű jogszabályok változása miatt több alkalommal módosításra került. Jelen módosítást képviselői javaslat, a Kormányhivatal kezdeményezése és a központi jogszabály változása tette indokolttá. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi, valamint a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta közgyűlési tárgyalását. Amennyiben elrendelik Heves megyében a tűzgyújtási tilalmat, akkor elrendelhető Egerben is. Iványiné Tóth Mária A helyi rendelet alapján el tudják rendelni az avar égetést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 94/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének levegőminőség védelméről szóló 20/2004. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosításának közgyűlés elé terjesztését. 6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet módosításáról Előterjesztő: Bognár Ignác

6 6 Dr. Palotai Zsuzsanna A helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és folyósítás rendjéről szóló rendelet módosítása arra irányul, hogy az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának és folyósításának feltételéül írja elő a rendezett lakókörnyezetet. Dr. Pál György Megjegyzi nem érti, hogy a képviselő úr miért állt meg itt a rendelet alkotásánál, mert azt is ki lehetne mondani, hogy aki piszkos ruhában jár az utcán az sem kapjon, vagy amelyik gyerek mosdatlanul megy iskolába és ingyenes étkezési ellátást kap akkor az nap ne kapjon ingyenes étkezést. Maga a logika egy torz gondolkodásmódot tükröz. A szociális ügyek azok szociális ügyek, szociális rászorultság alapján jár, vagy nem jár egy juttatás. Ez pedig egy teljesen más kérdés, a kettő nem keverhető össze. Ez az egész meg akarja bélyegezni az embereket, akik segélyből élnek. Dr. Palotai Zsuzsanna Ha nem teszi rendbe a lakókörnyezetét, akkor kizárható 3 hónapra a támogatásból és addig nem kaphat újra amíg egy ellenőrzés azt mondja, hogy már megszüntette ezt az állapotot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Dr. Misz Mihály kiment! 95/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás 1 nem szavazattal nem támogatta az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendeletét a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet módosítását. 7. Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet A Költségvetési és Gazdálkodási, valamint a Humán Erőforrás Bizottság is elfogadta az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 96/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosításáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását.

7 7 8. Előterjesztés az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadására Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Merczel Éva mb. irodavezető Merczel Éva Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogát az Egri Főegyházmegye részére napjával átadja. A felek a megállapodást a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 81. (13) bekezdésében foglaltak alapján kötik. Az Önkormányzat, mint költségvetési szervet, megszünteti az átadásra kerülő Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolát, jogutódja az újraalapítás útján létrejövő egyházi fenntartású oktatási intézmény lesz. Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolának helyet adó ingatlan, valamint az önkormányzat tulajdonát képező ingóságok átadása az Egri Főegyházmegye részére közcélú adományként használatba adással történik. Pál György Ma Magyarországon lehet-e, vallási, etnikai, faji alapon előnyt, vagy hátrányt biztosítani bárkinek. Mert az egyház lenyilatkozta, vállalta, hogy a katolikus felekezethez való tartozás előnyt fog jelenteni, de nem lesz a jövőben sem feltétele az intézményben történő tanulásnak, illetve a munkavégzésnek. Ez egy elég érdekes mondat. Igazából olyan mindegy, hogy az egyháznak, vagy nem az egyháznak kerül átadásra az Andrássy. Ha jó az információ, akkor januártól 1-től egyébként is állami kézbe kerül az iskolarendszer. Mi van akkor, ha nem történik vele semmi, viszi az állam, vagyonostól, mindenestől. Ha most az egyháznak kerül átadásra, ez az átadás, mint jelent, a tulajdon az egyházé lesz, vagy a városé marad? Ez az átadás kerül-e nekünk valamibe? Merczel Éva Előzetes felmérés készült a tanulók, a szülők, és dolgozók vonatkozásában, hogy amennyiben a közgyűlés olyan döntést, hoz akkor vállalják-e a munkavégzést az új intézményben. 79 dolgozóból összesen 1 dolgozó nyilatkozott úgy, hogy nem vállalja, tanulóknál is megtörtént a felmérés természetesen a szülők bevonásával, mert a tanulók kiskorúak 18 éven aluliak 7 tanuló nem kívánt az intézményben maradni. Az átadás nem kerül semmibe. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. A bizottság az alábbi döntést hozta: 97/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal támogatta az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásának közgyűlési tárgyalását. 9. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város egyes szakképzési feladatainak átszervezésére Előterjesztő: Rázsi Botond alpolgármester Előadó: Merczel Éva mb. irodavezető

8 8 Merczel Éva A változó társadalmi, gazdasági és jogszabályi környezet indokolttá teszi a város közoktatási intézményrendszerének áttekintését, esetleges változtatások megtételét. Az előterjesztés a törvényi változások - pl. a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - lehetséges következményeit, valamint szakértő cég szakmai elemzésének megállapításait és javaslatait figyelembe véve szakmai javaslatokat tesz az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, illetve a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium egyes szakképzési feladatainak átszervezésére, különösen a Mátyás király úti épületben elhelyezett tanulócsoportok költöztetésére, a két intézmény székhelyén történő elhelyezésükre. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 98/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az alábbi döntést hozta az Eger Megyei Jogú Város egyes szakképzési feladatainak átszervezéséről: A bizottság 5 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a B) alternatívára vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 10. Előterjesztés az EVAT Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, tájékoztató a cégcsoport évi beszámolójáról, valamint az EVAT Zrt és a cégcsoport I. negyedéves gazdálkodásáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta a határozatok közgyűlés elé terjesztését. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 99/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését. Határozati javaslat 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Kötelezi a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt Igazgatósága Határidő: május 31.

9 9 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak éves gazdálkodásáról készült beszámolóit. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóit. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt. Igazgatóság Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Pataki Zsuzsanna ügyvezető Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Határidő: május Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, az ügyvezető évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint a Felügyelő Bizottság évi munkatervéről. Tájékoztató a évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

10 10 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 100/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Egri Városfejlesztési Kft évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője az 542/2010 (XII.16.) közgyűlési határozatban évre előírt prémiumfeladatát teljesítette, ezért részére a fenti közgyűlési határozatban előírt prémium teljes összegének kifizetéséről dönt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának évi munkatervét. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május 31.

11 Előterjesztés az Agria Film Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, tájékoztató a évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Kiss Lajos Röviden ismerteti ez előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 101/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az alábbi határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 853 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Agria Film Kft évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: május Előterjesztés az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére évben nyújtott általános célú működési támogatás elszámolásáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Lugosi Dénes Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az Arnaut Pasa Fürdő Kft-nek nyújtott általános célú működési támogatás elszámolását.

12 12 Szűcs Tamás A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta az előterjesztés közgyűlési tárgyalását. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 102/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére évben nyújtott általános célú működési támogatás elszámolásáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 15. Előterjesztés az Agria-Humán Nonprofit Kft évi beszámolójáról, eredményfelosztásáról, könyvvizsgálói jelentéséről, tájékoztatás a évi I. negyedéves beszámolójáról, az ügyvezető évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint a Felügyelő Bizottság 2011-ben végzett munkájáról és a évi munkatervéről, az elnök díjazásáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Holló István Elmondja, hogy a prémium kifizetésére nem tart igényt és erről írásban is nyilatkozik. Szűcs Tamás A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta az előterjesztést. Dr. Renn Oszkár Akkor ezt lemondó nyilatkozat nélkül nem lehet megoldani. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 103/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozat Közgyűlés elé terjesztését. A Bizottság a prémium kifizetését is támogatta Dr. Holló István részére. A Bizottsági ülésen ugyanakkor Dr. Holló István úgy nyilatkozott, hogy a prémium kifizetésére nem tart igényt. Erre tekintettel javaslja a Közgyűlés részre az 581/2010. (XII.16.) közgyűlési határozat visszavonását, melyet Dr. Holló István írásbeli nyilatkozatával is elfogad.

13 Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft I. negyedéves üzleti terv teljesítéséről Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás A költségvetési és Gazdálkodási Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés közgyűlési tárgyalását. Takács Zoltán Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft I. negyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 104/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft I. negyedéves üzleti terv teljesítéséről készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 17. Előterjesztés a pártingatlanok bérleti szerződésének módosításáról Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 105/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a pártingatlanok bérleti szerződésének módosításáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 18. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodásról Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Kelemenné Dr. Zupcsán Ágnes jogász

14 14 Dr. Nagy-Holló Eszter Az utóbbi időszak gyors jogszabály-változásainak következtében amely érintette többek között az államháztartásról szóló törvényt valamint a nemzetiségieket is a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. új törvény megalkotásával - szükségessé vált EMJV Önkormányzata és a nemzetiségiek között megkötött korábbi együttműködési megállapodások felülvizsgálata és az új jogszabályoknak történő megfeleltetése. Ezen kötelezettséget az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27.. (2) bekezdése is előírja. Jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve elkészült az együttműködési megállapodás tervezete, amely azonban természetesen az egyes nemzetiségekkel történt egyeztetéseket követően és egyediesítéseket végrehajtva nyeri el majd végleges formáját. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 106/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására és a megállapodásban rögzített, Polgármesteri Hivatalt terhelő feladatok ellátása érdekében a Jegyzőt a megállapodás aláírással történő elfogadására, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27..(2) bekezdésére figyelemmel. Felelős: Habis László polgármester Határidő: értelem szerint 19. Előterjesztés évi fejlesztési hitelfelvétel tárgyában Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet évtől kezdve szigorodtak a feltételek. A hitelek többségéhez kormányengedély szükséges. Ahhoz, hogy a kormányengedélyt meg lehessen kérni, meg kell közbeszereztetni a hiteleket, ezért kerül most ilyen hamar a bizottságok, illetve a közgyűlés elé az előterjesztés. Azért van két határozati pont, mert szét lettek szedve olyan szempontból a hitelek, hogy a E Ft-os az uniós önerő biztosítás, amihez nincs szükség kormányengedélyre, a másik az a rész, amihez kormányengedély szükséges. Megpróbálunk mindenképpen MFB refinanszírozás hiteleket felvenni, ha lehetséges, mert azoknak kedvezőbbek a kamatkondiciói mint bármilyen más piaci hitelnek. Ezért pontosították, hogy melyek azok az összegek, amelyekre ezt az MFB-s lefinanszírozási hitelt meg tudják kérni. A Költségvetési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

15 15 Pál György Elmondja, hogy a költségvetésben sem támogatta Eger város ilyen színtű eladósítását és ott is bírálta, hogy egy folyamat kezdődött és ez a folyamat egyre inkább fokozódik, és egyre inkább azt látja, hogy a végére olyan adósság spirálba kerül Eger város, amit nem tud visszafizetni. Lehet olvasni, hogy Eger város költségvetési helyzete egész jó. A másik oldalon mégis vannak komoly hitelek. Lehet tudni, hogy mikre kellenek ezek az összegek? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ezek kifejezetten csak a fejlesztési feladatokra szolgálnak, a költségvetést eleve úgy hagyta jóvá a közgyűlés, hogy működési hiánymentesen. Az, ami hitelfelvételként beállításra került az kifejezetten csak a fejlesztésekre vonatkozó hitel és gyakorlatilag az összes hitel, a jelenleg meglévő hitelállomány mind fejlesztési célt szolgál. Tehát működésre egyáltalán nem vettünk fel hiteleket. Most indulnak a nagy beruházások, amelyeknek az önerejét mindenképpen szükséges biztosítani. Gyakorlatilag erről szól ez az előterjesztés. De azért ebben benne van, hogy nem fog sikerülni a közbeszerzés? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Hát persze. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. 107/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal támogatta az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendeletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében, az Európai Uniótól megnyert támogatás önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására E Ft összegű hosszú távú hitelszerződés kötésére az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében részvételi felhívással, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat folytasson le. Felelős: Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: december 31.

16 16 2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendeletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében E Ft összegű hosszú távú hitelszerződés kötésére az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében, valamint E Ft összegű közép- vagy hosszú távú hitelszerződés kötésére részvételi felhívással, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat folytasson le. Felelős: Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: december Előterjesztés az egri 0253/6 hrsz-ú ingatlanról Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Az előterjesztést a bizottság későbbi időpontban fogja tárgyalni. 21. Előterjesztés az INTEGRÁLT Borgazdasági Zrt. fa ingatlan és ingó vagyonának elővásárlási jogáról való lemondásáról Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát a án kelt levelével a RATIS Kft. - mint az INTEGRÁLT Borgazdaság Zrt. fa felszámolója - kereste meg azzal, hogy nyilatkozzon arról, kíván-e élni a felszámolás alatt lévő cég eladásra felkínált vagyonelemeinek tekintetében elővásárlási jogával. A mellékletként csatolt levél alapján az értékesíteni kívánt vagyon bruttó vételára a vevő SCTB Kft. által elfogadott Ft. Tekintettel arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésében forrás, e célra nincs elkülönítve, javaslom elővásárlási jogról való lemondás jóváhagyását. Flasky Mihály Ha lenne a városnak forrása megvenné? Szűcs Tamás Egy üzletnek akkor van értéke, ha azt működtetni is tudja. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. 108/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal nem támogatta a határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését.

17 Előterjesztés az Eger, I. sz. ltp. 5/2/A/5 és 5/2/A/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 109/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az Eger, I. sz. ltp. 5/2/A/5 és 5/2/A/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 23. Előterjesztés kötelezettség vállalásáról ingóságok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülése esetén Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Pál György Milyen ingóságokról van szó? Szűcs Tamás Konyhai kiegészítőkről van szó. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 110/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal javasolta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: 1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi, az egri belterületi 3827/1 helyrajzi számon nyilvántartott kivett épület és udvar megnevezésű, természetben 3300 Eger, Bem Tábornok út 1-3 szám alatti, volt tiszti és legénységi étkezdében található ingóságok (konyhatechnológiai eszközök és felszerelések) térítésmentes önkormányzati tulajdonba történő átadásához.

18 18 2.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a térítésmentes vagyonátruházási kérelemhez kapcsolódóan, felhatalmazza a Polgármestert 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. (2) bekezdésben foglalt jognyilatkozat megtételére a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt részére. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző Határidő: május Előterjesztés az Agria Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés évi központi támogatásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás Elmondja, hogy az AGRIA Volán munkatársai nem tudtak megjeleni a bizottsági ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt, de ha kérdés, észrevétel van szívesen válaszol. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 111/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az alábbi határozat Közgyűlés elé terjesztését. Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 10/2011. (II. 25.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott évi költségvetés II. fejezet 55. Címszám, 1. Jogcímszám, 1 Előirányzati soráról a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), tárgyévet megelőző évben (Agria Volán Zrt. számára, mint szolgáltató) EFt nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá, melyet a Közgyűlés az 556/2011. (IX.29.) határozatával EFt nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással emelt meg, így összesen a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), tárgyévet megelőző évben (Agria Volán Zrt. számára, mint szolgáltató) EFt nettó összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.

19 19 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy a helyi közlekedést a tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja Eger Város közigazgatási területén, melynek lebonyolítását a közszolgáltatási szerződés alapján az Agria Volán Zrt. végzi. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy december 16 án a Közgyűlés 570/2004. (XII.16.) számú határozata alapján 8 éves határozott időtartamra, az Atv. 8. -a alapján pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az Agria Volán Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést évben, a Közgyűlés az Önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát a 658/2009.(XI.26.) számú határozatával módosította, december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere A végrehajtásért: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: május 31. Dr. Misz Mihály kiment! 25. Tájékoztató a április havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 112/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a április havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról készült tájékoztató közgyűlési tárgyalását. 27. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság szeptember 21-i ülésén elhangzottak vizsgálata Tisztelettel köszöntök mindenkit, az újonnan megjelenteket, a sajtó munkatársait a bizottságok tagjait, a meghívottakat, a tanácskozási joggal jelenlévőket és elérkeztünk a 27. napirendi pontunkhoz. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy hideg fejjel és indulatoktól mentesen beszéljünk ezekről a dolgokról, nem akarom, hogy más irányba menjen el a téma. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét akinek nincs tanácskozási jog lehetősége tisztelettel kérjük viselkedésével ne zavarja a tanácskozást, illetve azt is szeretném kijelenteni, hogy amennyiben nagyon eltérünk a tárgytól tisztelettel meg fogom vonni a szót attól, aki éppen kérdez, vagy beszél.

20 20 Akkor kezdjünk is neki a 27. napirendi pontnak: ami az alapján indult, hogy kaptunk egy levelet polgármester úrtól, megkapta mindenki az érintett a kiosztásos anyagot, ami tartalmaz pár részletet. De aki nem kapta meg az is tisztában van azzal mi történt azon a bizonyos bizottsági ülésen. Kérdés az, hogy miért gyűltünk össze, a lényeg az, hogy kaptunk egy levelet: Tisztelt Elnök Úr! A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság szeptember 21-i ülésével összefüggésben az alábbiak szerint keresem meg a T. Bizottságot: Kérem, hogy az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló 32/2010 (X.15) önkormányzati rendelet IV. melléklet 3.8. pontja alapján a T. Bizottság szíveskedjen véleményt nyilvánítani abban a kérdésben, hogy észlelnek-e jogszabálysértésre utaló körülményt a fent hivatkozott ülésen elhangzottakra figyelemmel. Kérem, hogy álláspontjukról és az esetlegesen javasolt intézkedéseikről tájékoztatni szíveskedjenek. Segítő együttműködésüket előre is köszönöm! Eger, május 7. A levelet még aznap kézhez kaptam, és rögtön egyeztetéseket kezdtem a bizottság tagjaival, Polgármesteri Hivatallal, polgármester úrral, abban a tekintetben, hogy a bizottság akár rendkívüli ülésen, akár rendes ülésen tudjon foglalkozni ezzel a felvetéssel. Emellett megvizsgáltam az általános bizottságainkról szóló rendeletünkben azt a vonatkozó jogszabály helyet, ami jogot ad, hogy eljárjon a bizottság, ez pedig úgy szól, hogy az önkormányzat bármilyen szerve kérheti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy állást foglaljon olyan kérdésben, aminek a véleményét szeretné hallani és ez egy ilyen jogi kérdés, illetve ilyen etikai kérdés. Itt tartunk most. Ez egy olyan ügy, és szerintem nincs közöttünk kérdés, és nincs közöttünk ellentmondás, ami besározta Eger Megyei Jogú Város hírnevét, akár milyen szempontból nézzük. Nekünk most az a feladatunk elsősorban, hogy ezt a szégyenfoltot most tisztán és gyorsan, egyértelműen szüntessük meg vonjuk vissza, bár ami történt, megtörtént, sok dolgot visszavonhatatlanná nem lehet tenni. Ha megengedik, akkor én emlékeztetném a jelenlévőket, illetve az érdeklődőket, hogy mi minden történt. Alapvetően a levél arról szól, hogy nekünk a szeptember 21-i bizottsági ülésen történteket kell vizsgálnunk jogi szempontból. Ha így nézzük ez egy nagyon alaposan lehatárolt, leszűkített vizsgálati spektrum, de ettől függetlenül ott ahol a jogszabály már megszűnik és nem ad lehetőséget, azért még ez etika, a morál, és az erkölcsi kérdések ugyanúgy fennállnak és ilyen válaszokat is adnunk kell. Ezzel az üggyel kapcsolatban azt is le kell szögeznünk, hogy sajnálatosan félre ment sok esetben a kommunikáció, holott a kirobbanását követő pillanattól egyértelműen látszott, utána előkerült a hangfelvétel, amire egyébként nem lehet mondani, hogy előkerült, hiszen egy nyilvános ülésen egy mindenki által tudott jegyzőkönyvvezetés mellett készült hangfelvétel nem kiszivárogott, hanem egyáltalán bárki által terjeszthető módon köztudomására jutott. Ezen a hangfelvételen olyan dolgok is elhangzottak, amik némileg súlyosbítják a jegyzőkönyvben elhangzottakat. Természetesen azért hívtam meg a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tagjait, hogy nyilván ha lesznek kérdések azokra tudjanak válaszolni, illetve azért hívtam meg Pataki Zsuzsa igazgató asszonyt, Várkonyi urat, és Csákvári Antal tanácsnok urat, mivel a nevük szerepelt, ebben a jegyzőkönyvben, illetve az azt követő nyilatkozatáradatban, illetve történetben.

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 1371-10/2015 a Városgazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2015. augusztus 27. Jelen vannak: A Városgazdálkodási Bizottság részéről:

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem,

Városgazdálkodási Bizottság ülését május 11-én órára összehívom. Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Városgazdálkodási Bizottság ülését 2016. május 11-én 09.00 órára összehívom Az ülés helye: Városháza Rendezvényterem, Napirendek: Előterjesztés 1./Előterjesztés az és a Cégcsoport 2015. évi számviteli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné

JEGYZŐKÖNYV. Zagyva Jánosné 2965-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2010. augusztus 18-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottakról. Jelen vannak: Orosz Lászlóné Kiss Barnabás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-12/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. december 14-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 302/2014. (VI.26.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatot jelen határozat 1. melléklete szerint. JAVADALMAZÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére. Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója, 2014. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 107/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Önkormányzati gazdasági társaságok 2013. évi beszámolója,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV

2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV 2636-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Kossuth Lajos u. 28.) tárgyaló termében 2013. szeptember 18-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság NYÍLT ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról 2636-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag Pál György tag Földesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Iktatószám: 8277-8/2009 Jegyzőkönyv mely készült az Oktatási Bizottság 2009. augusztus 18-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: A bizottság részéről: Dr. Sípos Mihály elnök Láng András tag Gálfi Antal

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. május 15-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. május 15-i ülésén elhangzottakról 2636-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. május 15-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Pál György tag Földesi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról Iktatószám: 4794-13/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2009. december 09-i nyílt ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Karacs Rudolf Dr. Megyesi Melinda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV 2162-6/2011. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2011. június 21-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián

Jelen vannak a jelenléti ív szerint: vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Jakab Katalin vagyongazdálkodási jogász Zsótér Krisztián Iktatószám: /2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2012. szeptember 27-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. május 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. május 19-i ülésén elhangzottakról JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. május 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök tag Dr. Megyesi Melinda tag Hiányzik: Demeter Ervin tag

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 5110-9/2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2012. augusztus 22-én megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: D Dr. Misz Mihály

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.128-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 9-én (szerdán) 9 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk termében megtartott

Részletesebben