Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV. a csatolt jelenléti ív szerintiek"

Átírás

1 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökétől 3300 Eger, Dobó tér 2. JEGYZŐKÖNYV /2012. Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában május 16-án megtartott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerintiek Köszönti a bizottsági ülésen megjelent tagokat, valamint a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő jelent meg a bizottság határozatképes. Elmondja, hogy a 20. napirendi pontot későbbi időpontban fogja tárgyalni a bizottság, melynek címe: Előterjesztés az egri 0253/6 hrsz-ú ingatlanról Kérdezi, hogy a 14-es és a 26-os napirendi pontokat elsőként tárgyalhatná-e a bizottság, ugyanis Jakab Zoltán igazgató úrnak egyéb elfoglaltság miatt el kell mennie. A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a napirendi pontok sorrendjének módosítását. 14. Előterjesztés a Városgondozás Eger Kft éves számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, az ügyvezető prémiumfeladatának értékeléséről Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság egyhangú szavazattal támogatta az 1. határozat Közgyűlés elé terjesztését. A 2. határozatról nem döntött, erről rendkívüli bizottsági ülésen dönt. A Pénzügyi Bizottság hozhat most döntést, vagy pedig a rendkívüli ülésen dönt. Pál György Elmondja, hogy részéről egyértelmű az anyag és döntésképes a bizottság. Sós István Javasolná a prémiummal azonos összeg kifizetését és kéri a bizottság támogatását.

2 2 Több kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjára külön-külön szavazzanak. 88/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az 1. határozat Közgyűlés elé terjesztését, a 2. határozat tekintetében 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással nem hozott támogató döntést. Határozati javaslat 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos tulajdonosa elfogadja a társaság évi éves beszámolóját EFt Eszköz és Forrás főösszeggel, 4190 EFt adózott eredménnyel, EFt saját tőkével azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt eredmény-tartalékba kell helyezni. Kötelezi a társaság ügyvezető igazgatóját az éves beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére. Felelős: Habis László polgármester Jakab Zoltán ügyvezető igazgató Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Városgondozás Eger Kft. kizárólagos tulajdonosa úgy dönt, hogy Jakab Zoltán ügyvezető részére a évre prémium nem fizethető ki, mivel a 546/2010. (XII.16.) számú közgyűlési határozatban megfogalmazott prémium feladatok nem teljesültek. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május Tájékoztató a Városgondozás Eger Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a 645/2011. (X. 27.) számú közgyűlési határozat alapján Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Sós István A Városgondozás Eger Kft november 1-től új részleggel bővült a Klíma és Energetikai Irodával, ennek következtében a Városgondozás Eger Kft Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani szükséges. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 89/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a Városgondozás Eger Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának közgyűlési tárgyalását.

3 3 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rendelet-tervezete egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Nagy- Holló Eszter csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak, a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta: 90/ ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének Közgyűlés elé terjesztését. 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezete az Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 31/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete szabálysértési rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Nagy-Holló Eszter csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak, a bizottság 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta: 91/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése I. fordulóban megtárgyalta az Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről szóló 31/2007 (VIII. 31.) önkormányzati rendelete módosítását és elrendeli annak 15 napos közszemlére tételét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezete az Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete szabálysértési rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Nagy-Holló Eszter csoportvezető

4 4 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 92/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az alábbi határozati javaslat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése I. fordulóban megtárgyalta az Eger Megyei Jogú Város Alapokmányáról szóló 28/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete módosítását és elrendeli annak 15 napos közszemlére tételét. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 17/1998. (V. 20.) számú rendelet módosításáról Előterjesztő: Ficzere György tanácsnok Előadó: Dér Ferenc irodavezető Sós István Eger város parkolási gondjai egyre súlyosabbak, a belvárosi rehabilitáció kivitelezési munkálatai során ez fokozódni fog. A gondok enyhítésére és a megnövekedett igényekre tekintettel a város bővíteni kívánja az elérhető fizető várakozóhelyek számát. A közlekedési és építésügyi jogszabályokat figyelembe véve szükségesnek tartja a Stadion utcát és a Hadnagy utcában az Ady E. utca Mocsáry L. u. közötti szakasz területét kijelölni fizető várakozóhellyé. Pál György Támogatná, ha a Petőfi téren lenne az állandó ügyelet. A legjobb az lenne, ha az ügyeletet ellátók idegen nyelveket is beszélnének és így tudnának felvilágosítást nyújtani a külföldieknek is. Ha technikailag ez megoldható, akkor támogatható, ha nem, akkor nincs értelme. Kérdése, hogy a Tündérpart utcában a parkolásra bevonandó terület kinek a tulajdonában van? Más tulajdonának a hasznát Eger város szedheti, nem szedheti, mi ennek a technikai lebonyolítása? Zalánki Ákos A Kórház tulajdonában van, Sós István alpolgármester úr egyeztetett az üzemeltetővel. Az előterjesztést két bizottság tárgyalta az Urbanisztikai és Környezetvédelmi, valamint a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, és támogatták közgyűlési tárgyalását. A piac megközelítése miatt jó lenne a 40 férőhelyes parkoló kialakítása. Azok az autók azonban, amelyek most ott állnak, valószínű ki fogják használni és beállnak a parkolóba. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést:

5 5 93/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatáról szóló 17/1998. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításának Közgyűlés elé terjesztését. 5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet tervezete önkormányzati rendelete a levegőminőség védelméről szóló 20/2004. (VI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző, Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Csathó Csaba tanácsnok Iványiné Tóth Mária Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. -ában kapott felhatalmazás alapján megalkotta a levegőminőség védelméről szóló 20/2004.(XI.28.) önkormányzati rendeletet, mely a magasabb rendű jogszabályok változása miatt több alkalommal módosításra került. Jelen módosítást képviselői javaslat, a Kormányhivatal kezdeményezése és a központi jogszabály változása tette indokolttá. Az Urbanisztikai és Környezetvédelmi, valamint a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta közgyűlési tárgyalását. Amennyiben elrendelik Heves megyében a tűzgyújtási tilalmat, akkor elrendelhető Egerben is. Iványiné Tóth Mária A helyi rendelet alapján el tudják rendelni az avar égetést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 94/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének levegőminőség védelméről szóló 20/2004. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosításának közgyűlés elé terjesztését. 6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendelete a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet módosításáról Előterjesztő: Bognár Ignác

6 6 Dr. Palotai Zsuzsanna A helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és folyósítás rendjéről szóló rendelet módosítása arra irányul, hogy az önkormányzat a lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának és folyósításának feltételéül írja elő a rendezett lakókörnyezetet. Dr. Pál György Megjegyzi nem érti, hogy a képviselő úr miért állt meg itt a rendelet alkotásánál, mert azt is ki lehetne mondani, hogy aki piszkos ruhában jár az utcán az sem kapjon, vagy amelyik gyerek mosdatlanul megy iskolába és ingyenes étkezési ellátást kap akkor az nap ne kapjon ingyenes étkezést. Maga a logika egy torz gondolkodásmódot tükröz. A szociális ügyek azok szociális ügyek, szociális rászorultság alapján jár, vagy nem jár egy juttatás. Ez pedig egy teljesen más kérdés, a kettő nem keverhető össze. Ez az egész meg akarja bélyegezni az embereket, akik segélyből élnek. Dr. Palotai Zsuzsanna Ha nem teszi rendbe a lakókörnyezetét, akkor kizárható 3 hónapra a támogatásból és addig nem kaphat újra amíg egy ellenőrzés azt mondja, hogy már megszüntette ezt az állapotot. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Dr. Misz Mihály kiment! 95/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2 igen, 1 tartózkodás 1 nem szavazattal nem támogatta az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének önkormányzati rendeletét a helyi szociális támogatásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és a folyósítás rendjéről szóló 21/2006. (V. 26.) rendelet módosítását. 7. Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet A Költségvetési és Gazdálkodási, valamint a Humán Erőforrás Bizottság is elfogadta az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 96/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosításáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását.

7 7 8. Előterjesztés az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadására Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Merczel Éva mb. irodavezető Merczel Éva Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogát az Egri Főegyházmegye részére napjával átadja. A felek a megállapodást a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény 81. (13) bekezdésében foglaltak alapján kötik. Az Önkormányzat, mint költségvetési szervet, megszünteti az átadásra kerülő Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolát, jogutódja az újraalapítás útján létrejövő egyházi fenntartású oktatási intézmény lesz. Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolának helyet adó ingatlan, valamint az önkormányzat tulajdonát képező ingóságok átadása az Egri Főegyházmegye részére közcélú adományként használatba adással történik. Pál György Ma Magyarországon lehet-e, vallási, etnikai, faji alapon előnyt, vagy hátrányt biztosítani bárkinek. Mert az egyház lenyilatkozta, vállalta, hogy a katolikus felekezethez való tartozás előnyt fog jelenteni, de nem lesz a jövőben sem feltétele az intézményben történő tanulásnak, illetve a munkavégzésnek. Ez egy elég érdekes mondat. Igazából olyan mindegy, hogy az egyháznak, vagy nem az egyháznak kerül átadásra az Andrássy. Ha jó az információ, akkor januártól 1-től egyébként is állami kézbe kerül az iskolarendszer. Mi van akkor, ha nem történik vele semmi, viszi az állam, vagyonostól, mindenestől. Ha most az egyháznak kerül átadásra, ez az átadás, mint jelent, a tulajdon az egyházé lesz, vagy a városé marad? Ez az átadás kerül-e nekünk valamibe? Merczel Éva Előzetes felmérés készült a tanulók, a szülők, és dolgozók vonatkozásában, hogy amennyiben a közgyűlés olyan döntést, hoz akkor vállalják-e a munkavégzést az új intézményben. 79 dolgozóból összesen 1 dolgozó nyilatkozott úgy, hogy nem vállalja, tanulóknál is megtörtént a felmérés természetesen a szülők bevonásával, mert a tanulók kiskorúak 18 éven aluliak 7 tanuló nem kívánt az intézményben maradni. Az átadás nem kerül semmibe. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. A bizottság az alábbi döntést hozta: 97/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal támogatta az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola fenntartói jogának az Egri Főegyházmegye részére történő átadásának közgyűlési tárgyalását. 9. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város egyes szakképzési feladatainak átszervezésére Előterjesztő: Rázsi Botond alpolgármester Előadó: Merczel Éva mb. irodavezető

8 8 Merczel Éva A változó társadalmi, gazdasági és jogszabályi környezet indokolttá teszi a város közoktatási intézményrendszerének áttekintését, esetleges változtatások megtételét. Az előterjesztés a törvényi változások - pl. a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - lehetséges következményeit, valamint szakértő cég szakmai elemzésének megállapításait és javaslatait figyelembe véve szakmai javaslatokat tesz az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, illetve a Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium egyes szakképzési feladatainak átszervezésére, különösen a Mátyás király úti épületben elhelyezett tanulócsoportok költöztetésére, a két intézmény székhelyén történő elhelyezésükre. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 98/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az alábbi döntést hozta az Eger Megyei Jogú Város egyes szakképzési feladatainak átszervezéséről: A bizottság 5 igen szavazattal javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének a B) alternatívára vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 10. Előterjesztés az EVAT Zrt évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, tájékoztató a cégcsoport évi beszámolójáról, valamint az EVAT Zrt és a cégcsoport I. negyedéves gazdálkodásáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta a határozatok közgyűlés elé terjesztését. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 99/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését. Határozati javaslat 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt évi beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel, valamint E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Kötelezi a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt Igazgatósága Határidő: május 31.

9 9 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak éves gazdálkodásáról készült beszámolóit. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt. Igazgatósága Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az EVAT Zrt-hez kapcsolódó Cégcsoport tagjainak I. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóit. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető EVAT Zrt. Igazgatóság Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a Társaság évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Pataki Zsuzsanna ügyvezető Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Határidő: május Előterjesztés az Egri Városfejlesztési Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, az ügyvezető évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint a Felügyelő Bizottság évi munkatervéről. Tájékoztató a évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető

10 10 Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 100/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Egri Városfejlesztési Kft évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Kurucz András ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Egri Városfejlesztési Kft. ügyvezetője az 542/2010 (XII.16.) közgyűlési határozatban évre előírt prémiumfeladatát teljesítette, ezért részére a fenti közgyűlési határozatban előírt prémium teljes összegének kifizetéséről dönt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Városfejlesztési Kft. Felügyelő Bizottságának évi munkatervét. Felelős: Habis László Polgármester Határidő: május 31.

11 Előterjesztés az Agria Film Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról, eredményfelosztásáról, tájékoztató a évi üzleti terv I. negyedéves teljesítéséről Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Kiss Lajos Röviden ismerteti ez előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 101/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatta az alábbi határozati javaslat közgyűlés elé terjesztését: Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Agria Film Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolóját E Ft Eszköz és Forrás főösszeggel és 853 E Ft mérleg szerinti eredménnyel, valamint elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését, továbbá kötelezi a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy intézkedjen az éves beszámoló letétbe helyezése és közzététele iránt. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: május Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi az Agria Film Kft évi üzleti tervének I. negyedéves teljesítéséről készült beszámolóját. Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Kiss Lajos ügyvezető Határidő: május Előterjesztés az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére évben nyújtott általános célú működési támogatás elszámolásáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Lugosi Dénes Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az Arnaut Pasa Fürdő Kft-nek nyújtott általános célú működési támogatás elszámolását.

12 12 Szűcs Tamás A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta az előterjesztés közgyűlési tárgyalását. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 102/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az Arnaut Pasa Fürdője Kft. részére évben nyújtott általános célú működési támogatás elszámolásáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 15. Előterjesztés az Agria-Humán Nonprofit Kft évi beszámolójáról, eredményfelosztásáról, könyvvizsgálói jelentéséről, tájékoztatás a évi I. negyedéves beszámolójáról, az ügyvezető évi prémiumfeladatának értékeléséről, valamint a Felügyelő Bizottság 2011-ben végzett munkájáról és a évi munkatervéről, az elnök díjazásáról Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Dr. Holló István Elmondja, hogy a prémium kifizetésére nem tart igényt és erről írásban is nyilatkozik. Szűcs Tamás A Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság támogatta az előterjesztést. Dr. Renn Oszkár Akkor ezt lemondó nyilatkozat nélkül nem lehet megoldani. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 103/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a határozat Közgyűlés elé terjesztését. A Bizottság a prémium kifizetését is támogatta Dr. Holló István részére. A Bizottsági ülésen ugyanakkor Dr. Holló István úgy nyilatkozott, hogy a prémium kifizetésére nem tart igényt. Erre tekintettel javaslja a Közgyűlés részre az 581/2010. (XII.16.) közgyűlési határozat visszavonását, melyet Dr. Holló István írásbeli nyilatkozatával is elfogad.

13 Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft I. negyedéves üzleti terv teljesítéséről Előterjesztő: Sós István alpolgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás A költségvetési és Gazdálkodási Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztés közgyűlési tárgyalását. Takács Zoltán Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az Egri TISZK Nonprofit Kft I. negyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 104/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft I. negyedéves üzleti terv teljesítéséről készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 17. Előterjesztés a pártingatlanok bérleti szerződésének módosításáról Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 105/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta a pártingatlanok bérleti szerződésének módosításáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 18. Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodásról Előterjesztő: Dr. Kovács Luca jegyző Előadó: Dr. Kelemenné Dr. Zupcsán Ágnes jogász

14 14 Dr. Nagy-Holló Eszter Az utóbbi időszak gyors jogszabály-változásainak következtében amely érintette többek között az államháztartásról szóló törvényt valamint a nemzetiségieket is a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. új törvény megalkotásával - szükségessé vált EMJV Önkormányzata és a nemzetiségiek között megkötött korábbi együttműködési megállapodások felülvizsgálata és az új jogszabályoknak történő megfeleltetése. Ezen kötelezettséget az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27.. (2) bekezdése is előírja. Jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve elkészült az együttműködési megállapodás tervezete, amely azonban természetesen az egyes nemzetiségekkel történt egyeztetéseket követően és egyediesítéseket végrehajtva nyeri el majd végleges formáját. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 106/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását: Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok között kötendő együttműködési megállapodást, felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására és a megállapodásban rögzített, Polgármesteri Hivatalt terhelő feladatok ellátása érdekében a Jegyzőt a megállapodás aláírással történő elfogadására, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 27..(2) bekezdésére figyelemmel. Felelős: Habis László polgármester Határidő: értelem szerint 19. Előterjesztés évi fejlesztési hitelfelvétel tárgyában Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Juhászné dr. Krecz Erzsébet évtől kezdve szigorodtak a feltételek. A hitelek többségéhez kormányengedély szükséges. Ahhoz, hogy a kormányengedélyt meg lehessen kérni, meg kell közbeszereztetni a hiteleket, ezért kerül most ilyen hamar a bizottságok, illetve a közgyűlés elé az előterjesztés. Azért van két határozati pont, mert szét lettek szedve olyan szempontból a hitelek, hogy a E Ft-os az uniós önerő biztosítás, amihez nincs szükség kormányengedélyre, a másik az a rész, amihez kormányengedély szükséges. Megpróbálunk mindenképpen MFB refinanszírozás hiteleket felvenni, ha lehetséges, mert azoknak kedvezőbbek a kamatkondiciói mint bármilyen más piaci hitelnek. Ezért pontosították, hogy melyek azok az összegek, amelyekre ezt az MFB-s lefinanszírozási hitelt meg tudják kérni. A Költségvetési Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

15 15 Pál György Elmondja, hogy a költségvetésben sem támogatta Eger város ilyen színtű eladósítását és ott is bírálta, hogy egy folyamat kezdődött és ez a folyamat egyre inkább fokozódik, és egyre inkább azt látja, hogy a végére olyan adósság spirálba kerül Eger város, amit nem tud visszafizetni. Lehet olvasni, hogy Eger város költségvetési helyzete egész jó. A másik oldalon mégis vannak komoly hitelek. Lehet tudni, hogy mikre kellenek ezek az összegek? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Ezek kifejezetten csak a fejlesztési feladatokra szolgálnak, a költségvetést eleve úgy hagyta jóvá a közgyűlés, hogy működési hiánymentesen. Az, ami hitelfelvételként beállításra került az kifejezetten csak a fejlesztésekre vonatkozó hitel és gyakorlatilag az összes hitel, a jelenleg meglévő hitelállomány mind fejlesztési célt szolgál. Tehát működésre egyáltalán nem vettünk fel hiteleket. Most indulnak a nagy beruházások, amelyeknek az önerejét mindenképpen szükséges biztosítani. Gyakorlatilag erről szól ez az előterjesztés. De azért ebben benne van, hogy nem fog sikerülni a közbeszerzés? Juhászné dr. Krecz Erzsébet Hát persze. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. 107/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás, 1 nem szavazattal támogatta az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendeletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében, az Európai Uniótól megnyert támogatás önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására E Ft összegű hosszú távú hitelszerződés kötésére az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében részvételi felhívással, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat folytasson le. Felelős: Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: december 31.

16 16 2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2012. (II.24.) rendeletében meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében E Ft összegű hosszú távú hitelszerződés kötésére az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében, valamint E Ft összegű közép- vagy hosszú távú hitelszerződés kötésére részvételi felhívással, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásokat folytasson le. Felelős: Habis László polgármester Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: december Előterjesztés az egri 0253/6 hrsz-ú ingatlanról Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Az előterjesztést a bizottság későbbi időpontban fogja tárgyalni. 21. Előterjesztés az INTEGRÁLT Borgazdasági Zrt. fa ingatlan és ingó vagyonának elővásárlási jogáról való lemondásáról Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát a án kelt levelével a RATIS Kft. - mint az INTEGRÁLT Borgazdaság Zrt. fa felszámolója - kereste meg azzal, hogy nyilatkozzon arról, kíván-e élni a felszámolás alatt lévő cég eladásra felkínált vagyonelemeinek tekintetében elővásárlási jogával. A mellékletként csatolt levél alapján az értékesíteni kívánt vagyon bruttó vételára a vevő SCTB Kft. által elfogadott Ft. Tekintettel arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésében forrás, e célra nincs elkülönítve, javaslom elővásárlási jogról való lemondás jóváhagyását. Flasky Mihály Ha lenne a városnak forrása megvenné? Szűcs Tamás Egy üzletnek akkor van értéke, ha azt működtetni is tudja. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. 108/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal nem támogatta a határozati javaslat Közgyűlés elé terjesztését.

17 Előterjesztés az Eger, I. sz. ltp. 5/2/A/5 és 5/2/A/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 109/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az Eger, I. sz. ltp. 5/2/A/5 és 5/2/A/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról készült előterjesztés közgyűlési tárgyalását. 23. Előterjesztés kötelezettség vállalásáról ingóságok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülése esetén Előterjesztő: Csathó Csaba tanácsnok Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Pál György Milyen ingóságokról van szó? Szűcs Tamás Konyhai kiegészítőkről van szó. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 110/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal javasolta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat: 1.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi, az egri belterületi 3827/1 helyrajzi számon nyilvántartott kivett épület és udvar megnevezésű, természetben 3300 Eger, Bem Tábornok út 1-3 szám alatti, volt tiszti és legénységi étkezdében található ingóságok (konyhatechnológiai eszközök és felszerelések) térítésmentes önkormányzati tulajdonba történő átadásához.

18 18 2.) Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a térítésmentes vagyonátruházási kérelemhez kapcsolódóan, felhatalmazza a Polgármestert 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. (2) bekezdésben foglalt jognyilatkozat megtételére a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt részére. Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Dr. Bánhidy Péter Aljegyző Határidő: május Előterjesztés az Agria Volán Zrt. helyi közösségi közlekedés évi központi támogatásáról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Szűcs Tamás vagyongazdálkodási csoportvezető Szűcs Tamás Elmondja, hogy az AGRIA Volán munkatársai nem tudtak megjeleni a bizottsági ülésen egyéb elfoglaltságuk miatt, de ha kérdés, észrevétel van szívesen válaszol. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 111/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az alábbi határozat Közgyűlés elé terjesztését. Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 10/2011. (II. 25.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott évi költségvetés II. fejezet 55. Címszám, 1. Jogcímszám, 1 Előirányzati soráról a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), tárgyévet megelőző évben (Agria Volán Zrt. számára, mint szolgáltató) EFt nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá, melyet a Közgyűlés az 556/2011. (IX.29.) határozatával EFt nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással emelt meg, így összesen a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), tárgyévet megelőző évben (Agria Volán Zrt. számára, mint szolgáltató) EFt nettó összegű saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá.

19 19 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy a helyi közlekedést a tárgyév január 1-től december 31-ig folyamatosan fenntartja Eger Város közigazgatási területén, melynek lebonyolítását a közszolgáltatási szerződés alapján az Agria Volán Zrt. végzi. 3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nyilatkozik, hogy december 16 án a Közgyűlés 570/2004. (XII.16.) számú határozata alapján 8 éves határozott időtartamra, az Atv. 8. -a alapján pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az Agria Volán Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést évben, a Közgyűlés az Önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés időbeli hatályát a 658/2009.(XI.26.) számú határozatával módosította, december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. Felelős: Habis László Eger Megyei Jogú Város Polgármestere A végrehajtásért: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető Határidő: május 31. Dr. Misz Mihály kiment! 25. Tájékoztató a április havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról Előterjesztő: Habis László polgármester Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntést: 112/2012. ( ) PÜB döntés A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a április havi polgármesteri saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról készült tájékoztató közgyűlési tárgyalását. 27. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság szeptember 21-i ülésén elhangzottak vizsgálata Tisztelettel köszöntök mindenkit, az újonnan megjelenteket, a sajtó munkatársait a bizottságok tagjait, a meghívottakat, a tanácskozási joggal jelenlévőket és elérkeztünk a 27. napirendi pontunkhoz. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy hideg fejjel és indulatoktól mentesen beszéljünk ezekről a dolgokról, nem akarom, hogy más irányba menjen el a téma. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét akinek nincs tanácskozási jog lehetősége tisztelettel kérjük viselkedésével ne zavarja a tanácskozást, illetve azt is szeretném kijelenteni, hogy amennyiben nagyon eltérünk a tárgytól tisztelettel meg fogom vonni a szót attól, aki éppen kérdez, vagy beszél.

20 20 Akkor kezdjünk is neki a 27. napirendi pontnak: ami az alapján indult, hogy kaptunk egy levelet polgármester úrtól, megkapta mindenki az érintett a kiosztásos anyagot, ami tartalmaz pár részletet. De aki nem kapta meg az is tisztában van azzal mi történt azon a bizonyos bizottsági ülésen. Kérdés az, hogy miért gyűltünk össze, a lényeg az, hogy kaptunk egy levelet: Tisztelt Elnök Úr! A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság szeptember 21-i ülésével összefüggésben az alábbiak szerint keresem meg a T. Bizottságot: Kérem, hogy az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről szóló 32/2010 (X.15) önkormányzati rendelet IV. melléklet 3.8. pontja alapján a T. Bizottság szíveskedjen véleményt nyilvánítani abban a kérdésben, hogy észlelnek-e jogszabálysértésre utaló körülményt a fent hivatkozott ülésen elhangzottakra figyelemmel. Kérem, hogy álláspontjukról és az esetlegesen javasolt intézkedéseikről tájékoztatni szíveskedjenek. Segítő együttműködésüket előre is köszönöm! Eger, május 7. A levelet még aznap kézhez kaptam, és rögtön egyeztetéseket kezdtem a bizottság tagjaival, Polgármesteri Hivatallal, polgármester úrral, abban a tekintetben, hogy a bizottság akár rendkívüli ülésen, akár rendes ülésen tudjon foglalkozni ezzel a felvetéssel. Emellett megvizsgáltam az általános bizottságainkról szóló rendeletünkben azt a vonatkozó jogszabály helyet, ami jogot ad, hogy eljárjon a bizottság, ez pedig úgy szól, hogy az önkormányzat bármilyen szerve kérheti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, hogy állást foglaljon olyan kérdésben, aminek a véleményét szeretné hallani és ez egy ilyen jogi kérdés, illetve ilyen etikai kérdés. Itt tartunk most. Ez egy olyan ügy, és szerintem nincs közöttünk kérdés, és nincs közöttünk ellentmondás, ami besározta Eger Megyei Jogú Város hírnevét, akár milyen szempontból nézzük. Nekünk most az a feladatunk elsősorban, hogy ezt a szégyenfoltot most tisztán és gyorsan, egyértelműen szüntessük meg vonjuk vissza, bár ami történt, megtörtént, sok dolgot visszavonhatatlanná nem lehet tenni. Ha megengedik, akkor én emlékeztetném a jelenlévőket, illetve az érdeklődőket, hogy mi minden történt. Alapvetően a levél arról szól, hogy nekünk a szeptember 21-i bizottsági ülésen történteket kell vizsgálnunk jogi szempontból. Ha így nézzük ez egy nagyon alaposan lehatárolt, leszűkített vizsgálati spektrum, de ettől függetlenül ott ahol a jogszabály már megszűnik és nem ad lehetőséget, azért még ez etika, a morál, és az erkölcsi kérdések ugyanúgy fennállnak és ilyen válaszokat is adnunk kell. Ezzel az üggyel kapcsolatban azt is le kell szögeznünk, hogy sajnálatosan félre ment sok esetben a kommunikáció, holott a kirobbanását követő pillanattól egyértelműen látszott, utána előkerült a hangfelvétel, amire egyébként nem lehet mondani, hogy előkerült, hiszen egy nyilvános ülésen egy mindenki által tudott jegyzőkönyvvezetés mellett készült hangfelvétel nem kiszivárogott, hanem egyáltalán bárki által terjeszthető módon köztudomására jutott. Ezen a hangfelvételen olyan dolgok is elhangzottak, amik némileg súlyosbítják a jegyzőkönyvben elhangzottakat. Természetesen azért hívtam meg a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság tagjait, hogy nyilván ha lesznek kérdések azokra tudjanak válaszolni, illetve azért hívtam meg Pataki Zsuzsa igazgató asszonyt, Várkonyi urat, és Csákvári Antal tanácsnok urat, mivel a nevük szerepelt, ebben a jegyzőkönyvben, illetve az azt követő nyilatkozatáradatban, illetve történetben.

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Jegyzőkönyv Iktatószám: 10762-1/2014 a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság, nyílt üléséről Felvéve: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. Tárgyaló Ideje: 2014. 05.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. szeptember 30-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv

365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda. Jegyzőkönyv 365-5/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. május 14-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 06-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 11- ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 11- ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 11- ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 01.23. Jelen vannak: A bizottság részéről: Csathó Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben