F A L U L A P. Községi folyóirat Kiadó: Méhtelek Községi Önkormányzat Képviselő testület és az Erdőháti Fiatalokért Egyesület.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F A L U L A P. Községi folyóirat Kiadó: Méhtelek Községi Önkormányzat Képviselő testület és az Erdőháti Fiatalokért Egyesület."

Átírás

1 F A L U L A P Községi folyóirat Kiadó: Méhtelek Községi Önkormányzat Képviselő testület és az Erdőháti Fiatalokért Egyesület 2012.június.15. IX. évfolyam 2. szám Tartalomból: Önkormányzati Hírek Iskolánkban Történt 2 4 T I S Z T E L T P E D A G Ó G U S O K, E N G E D J É T E K M E G, H O G Y A K Ö L T Ő G O N D O A L T A I V A L F E J E Z Z Ü K KI E L Í S M E R E É S Ü N K E T M A G A M ÉS A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T N E V É B E N L E L K I I S M E R E T E S M U N K Á T O K É R T. C Z U P R Á K L Á S Z L Ó polgármester Füle Lajos: Pedagógus Óvodai Élet 5 Kulturális Rovat Hitélet 6 10 Kiadásért felelős: Czuprák László polgármester Szerkesztő: Czuprákné Belényesi Terézia Munkatársak: Gál Miklósné Pályi Julianna Kelemenné Felleg Edit Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor el-eltűnődöm én is, mit is jelent húsz-harminc szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol húsz-harminc sötétkamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával megannyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s - bár tán nem érzi - hétköznapok nagy hőse köztünk, szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen, hős katonája! Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk-e hát neked, magunkban, "LÉLEK SZOBRÁSZA": PEDAGÓGUS?! Krakkó Adolfné Czuprákné Belényesi Terézia Kálmánné Szilvási Beáta Kálmán Dávid

2 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 2. Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Az elmúlt hónapokban a képviselőtestületi üléseken az következő napirendek kerültek megvitatásra: április 30-án együttes ülést tartottak Méhtelek, Garbolc, Kishódos és Nagyhódos önkormányzatok testületei. Ezen az ülésen a közösen működtetett intézmények (iskola, óvoda, körjegyzőség, intézményi étkeztetés) évi költségvetésének végrehajtása, és a támogatások, hozzájárulások elszámolása volt a négy testület feladata. Mivel az iskolánál és az óvodánál a tervezetthez képest több hozzájárulást kell a településeknek átadni. Mivel a kiadások egy része nem időarányosan jelentkezik, a második félévben kapott ÖNHIKI támogatásból kerül több nagyobb tétel is kifizetésre, amely az első félévet terheli, ezért csak év végén állapítható meg a tényleges kiadás az intézményeket illetően. Erről év közben a képviselő-testületek a fentiek miatt a féléves tájékoztató során sem kaphattak még érdemi tájékoztatást, ami kérdéseket vetett fel. Az intézmények költségvetése a szűkös anyagiak miatt minden évben alul vannak tervezve, ezért nagyon ritka, hogy évvégére ne alakuljon ki többlet kiadás. Ezeket megvitatva a képviselő-testületek a zárszámadásokat, és a hozzájárulások elszámolását elfogadták. Ezen az ülésen került elfogadásra a szintén közösen fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központ (Rozsály) évi költségvetési beszámolója. Az együttes ülést követően Méhtelek Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt ülése következett, ahol több fontos napirendet tárgyaltak: Az önkormányzat évi költségvetés módosítása, és teljesítése, valamint a pénzmaradvány megállapítása: A bevétel ,-Ft A kiadás ,-Ft Ebből: Működési bevétel ,-ft (Melyből működési hitel: ,-Ft) Működési kiadás ,-ft Felhalmozási kiadás.: ,-Ft Felhalmozási bevétel: ,-Ft (Melyből felhalmozási hitel: ,-Ft) Az önkormányzat működési pénzmaradványa ,-Ft, melyből kötelezettséggel, feladattal terhelt ,-Ft. Pénzmaradványa az önkormányzatnak abból ered, hogy az év utolsó munkanapján kapott meg az állami támogatásból egy részt, amelyből már nem tudott számlákat fizetni, csak január első napjaiban, így ugyan a évi működési kiadásokat fedezte ez az összeg, de csak évben kerültek kifizetésre. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. (ez az úgynevezett és sokat emlegetett ÖNHIKI támogatás) Ebben az évben ,- Ft támogatás igényeltünk, a döntés még a mai napig nem érkezett meg. A teljes összeget nem remélhetjük, de bízunk benne, hogy a felétől többet megítélnek. Pályázat benyújtása mezőgazdasági gépbeszerzésére. Egy újabb pályázati lehetőséggel élve egy az eddigieknél kisebb traktor beszerzésére van lehetőség, amellyel jól lehetne a kisebb kertekben dolgozni. A pályázathoz saját erő nem kellett, de még szintén nincs bírálat a kérelemről. Mezőgazdasági szolgáltatási díjak felülvizsgálata A rohamosan emelkedő üzemanyag árak miatt a képviselőtestület kénytelen megemelni a mezőgazdasági szolgáltatások díjait, amelyek így is csak a szűkített önköltséget biztosítják, a munkabér és járulékai nem kerültek beépítésre a díjakba. Az új díjak május 1-jétől érvényesek. Jelzálogjog töröltetése A volt állatorvosi lakás, és üres néhány telek értékesítésének érdekében a működési hitel miatt bejegyzett jelzálogjogok törlését kértük az OTP-től, ugyanilyen ingatlanok felajánlása mellett május 31.-én ismét együttes képviselő-testületi ülést tartott a négy település, melyen olyan napirendeket vitattak meg, amelyek mind a négy önkormányzatot érintették: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának és a gyámügyi tevékenységének jegyzői értékelése. Ennek a tájékozatónak a szükségességét jogszabályi előírás indokolja. Részletes képet kapnak a testületek a gyermeket érintő valamennyi tevékenységről, melyet a jegyzői gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat lát el. A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás (Fehérgyarmat) évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. Ebben a társulásban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás miatt veszünk részt, mivel ehhez önkormányzati forrás nem kell biztosítanunk, a beszámoló vita nélkül fogadta el a négy testület.

3 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 3. Az együttes ülést követően most is sor került Méhtelek Önkormányzat nyílt ülésére, egyetlen napirenddel, a folyószámla hitel felvétele miatt. A folyószámla hitel kérelmünket évente kell megújítani, és mivel júniusban jár, le ezen a testületi ülésen időszerű volt dönteni a hitel meghosszabbításáról. Mivel az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása (iskola, óvoda, körjegyzőség, szociális juttatások, közvilágítás, közkifolyók, köztemető, egészségügy fenntartása) továbbra sem telik ki az erre biztosított állami normatívákból, normatívákból a folyószámlahitel igénybevételéről nem tudunk lemondani. Az előző évi hitelkeretre nyújtottunk be igény, mely ,-Ft. Gál Miklósné Pályi Julianna Körjegyző Sorszám 1. Szolgáltatás megnevezés külterületen Szántás belt.(500nm.alapdíj 500,-ft) Méhteleki lakosok Jelenlegi tervezet , ,- 4,-ft/nm. 5,-ft/nm 3,-ft/nm 4,-ft/nm 2. Tárcsázás külter. l.szer őszi szántás után 9,600,- 11,520,- 8,000,- 9,600,- l szer (500nm-ig alapdíj 500,-) 3,-ft/nm 4,-ft/nm Tárcsázás belt.llszer 1,5,-ft/nm 2,0,- ft/nm 3. l(1000nm-ig alapdíj 500,-ft) 2,-ft/nm 2,5,-ft/nm 1,0,-ft/nm 1,5,-ft/nm 4. Boronálás 5.600,- 6,700,- 5. Vetés 7,000,- 8,400,- 6. Mütrágyaszórás 3,000,- 3,600,- 7. Kaszálás külterületen 6,500,- 7,800,- 8. Kaszálás belt.kert (alapdíj 500,-ft) 4,-ft/nm 5,-ft/nm 9. Kaszálás gyümölcsösben 15ft/fahely 18ft/fahely Szárzuzás külterületen 7,600,- 9,120,- Szárzuzás belt.kert 500 nm-ig 5,-ft/nm 6,-ft/nm 501-nm-től-1000 nm-ig 4,-ft/nm Traktorfuvar Méhtelek belterület külterület Méhtelek Garbolc belt.és gyüm. Külterület( Túron túli terület) Méhtelek Nagyhódos belt.és gyüm. Külterület ( Túron túli terület) Méhtelek-Kishódos belt.és gyüm. Külterület (Túron túli terület) 15ft/fahely 2000,-/for. 3000,-/for. 3500,-/for. 5000,-/for. 4000,-/for 5500,-/for. 4500,-/for. 6000,-/for. 18ft/fahely 2400ft/for. 3600,-/for. 4200,-/for. 6000,-/for. 4800,-/for. 6600,-/for. 5400,-/for. 7200,-/for. Traktorfuvar körjegyzőségen kívül 8km.túl 300,-ft/km 400,-ft/km 12. Kis teherautóval fuvar (Gazella) 160,-ft/km 200,.ft/km 13. Ford kisbusszal fuvar 130,-/km 160,-/km 14. Autóbusszal fuvar 220,-ft/km 260,-ft/km iskola-óvoda 70,-ft/km. 90,-ft/km 15. Lakossági darálás 160,-ft/zs. 200,-ft/zs. 16. Személygépkocsi utánfutó 400,-ft/ó. 500,-ft/ó 3300/nap 3300/nap 17. Fűnyírás tologatós - damilos 1000ft/óra 1200ft/óra önjárós 1600ft/ó. 2000ft/ó Pótkocsi traktor nélkül 5000ft/nap 5000ft/nap 19. Talajmarózás 12,-ft/nm 15,-ft/nm 20. Fa kihúzás 250,-ft/db 300,-ft/db

4 FALU LAP IX. évfolya m 2. szám Iskolában történt Búcsúzás az iskolától Ebben a tanévben 15 tanuló fejezi be az általános iskolai tanulmányait a Méhteleki Általános Iskolában. Június 16-án nem csak a tanév ér véget számukra, hanem lezárul egy fontos korszak is az életükben. Egy fontos és szép időszak, a gyermekkor. Ugyan még nem lesznek egy csapásra felnőttek, de már nem is tekinthetjük őket gyermeknek. Nekik sem könnyű ez az időszak, s nekünk, szülőknek, tanároknak sem. Ők keresik az útjukat, s mi tudunk e nekik jó tanáccsal szolgálni? Egyre nehezebben. Olyan időket élünk, amikor nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, mire is készüljünk fel, s mire készítsük fel gyermekeinket. De egy valami nem változik sosem: ember lenni mindig, minden körülményben /Arany János/ Ezt a tudást, tapasztalatot igyekeztem átadni én is tanítványaimnak az elmúlt 4 évben. Sokfélék vagyunk, mindannyian mást akarunk, más más értéket tartunk fontosnak, de ettől egyikünk sem több a másiknál. Lehetünk jó sportolók, művészek, kiváló és szorgalmas tanulók, vagy csak egyszerűen egy jó testvér, barát, gyermeke valakinek emberek vagyunk, hibákkal és erényekkel, de mindenki fontos és értékes valamiért. Fontos a családjának, a falujának, a hazájának, az emberek nagy közösségének. Hiszen mindenkiből csak egy van, egyedüli és pótolhatatlan. Meg kell tanulnunk békében, egymást elfogadva egymás mellett élni. Mi több, segíteni egymáson! Úgy érzem, ettől jobb tanáccsal most nem szolgálhatok. Örömmel tekintek vissza erre az elmúlt 4 évre, amíg ennek az osztálynak osztályfőnöke lehettem. Voltak összetűzéseink is, de ez a legjobb családokban is megesik. Most mégis csak a szépre emlékezem. Arra, hogyan támogatták egymást, fogadták el egymás hibáit, ismerték fel a sajátjaikat. Arra, hogyan váltak ifjú emberpalántákká, célokkal, vágyakkal, álmokkal. Büszkén mondhatjuk, hogy túl vagyunk a pályaválasztás buktatóin, s mindnyájuknak sikerült bekerülniük egy középiskolába. Van, aki a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, van, aki a nyíregyházi Művészeti Középiskolában, Oldal 4.. vagy a Bánki Donát Szakközépiskolában folytatja tanulmányait Többen közülük a Mátészalkai Középiskola diákjai lesznek, informatika illetve autóelektronika szakokon. Van, aki a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, van, aki a nyíregyházi Művészeti Középiskolában, vagy a Bánki Donát Szakközépiskolában folytatja tanulmányait. De lesznek közülük szakácsok, kőművesek és asztalosok is. Remélem és kívánom, hogy 3 vagy 4 év múlva, ha újra találkozunk, büszkén mutatják majd nekem bizonyítványaikat. Hiszen egy szülőnek vagy tanárnak nincs nagyobb öröm, mint ha a gyermeke vagy tanítványa túlszárnyalja őt is, s megvalósítja álmait. Ezt kívánom én is a most búcsúzó nyolcadikosoknak, akiknek álljon most itt a névsora: Balogh Richárd, Farkas Kinga, Farkas Richárd, Gergely László, Haga Cintia, Horváth Erzsébet, Katona István, Kutus Gábor, Krakkó Máté, Lázár Orsolya, Márton Edina, Nagy Márk, Orosz Enikő, Tóth Ádám, Veszprémi Roland. Kelemenné Felleg Edit osztályfőnök

5 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 5.. Óvodai Élet Kicsik voltunk,nagyok lettünk, Hívogat az iskola De téged, szép óvodánk, Nem felejtünk el soha. Az óvodás gyermekek életének fontos állomásához érkeztünk. A nagycsoportosok elbúcsúztak az óvodájuktól, és ismét lezártunk egy évet. Egy évet ami szép tartalmasra kerekedett. Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni,hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. - mondta Antoine de Saint-Exupéry. Biztosan állíthatom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is épül. Mert a kövek különböző méretűek: az apró homokszemektől egészen a sziklákig. Az évzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy évnek, hanem egyben számvetés is. Megállunk ünneplőbe öltözve, hogy valóban ünnepelhessünk.. Ünnepeljük meg azt, hogy mi mindent tudtunk megvalósítani. Számokban is kifejezve homokszemeinket, kavicsainkat és építőköveinket. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk,izgultunk,és örültünk a sikereinknek. Ebben az évben sok sok játékot, foglalkozást, verset, mesét érdemeltek ki a gyerekek. Vajon melyik napon voltak a legboldogabbak? A mikulásnapon, vagy a farsangon ahol a gyerekekkel közösen jelmezbe öltözve töltöttünk el egy napot. Vagy a remekül sikerült jótékonysági bálon. Ilyet csak az kérdez aki még nem nézett csillogó szemekbe. Nekem és minden dolgozónak azok a legszebb pillanatok, amikor reggel megérkeznek a gyerekek, odaszaladnak átölelnek és azt mondják szeretlek óvó néni. Ez a mondat minden rosszat feledtetni tud. A felnőtt világban történt minden rossz dolog után azt érezzük, hogy milyen jó és lélek melegítő a gyerekek között lenni. Minden nap megérte a munkát, hiszen minden nap láthattuk, hogy reggelente megérkeznek az óvodába. Jöttek mert várták a játékok, barátok, s talán nagy szavak várták őket a lehetőségek. A lehetőségek, hogy minden nappal többek lehessenek, tanuljanak a világról és tanuljanak önmagukról. Mért fontos a hatéves gyermek számára a ballagó? Azért mert életük gondtalan szakasza ér itt véget, ahol a játék volt a legfontosabb tevékenységük. Mindennap megszűnik valami Amiért az ember szomorkodik, De mindennap születik valami Amiért érdemes élni Valami megszűnt a 14 ballagó gyermek számára: Batár Virág, Trapács Anna Dán Laura, Karasi Petra Farkas Adrienn, Farkas Anita Farkas Evelin, Lakatos Alfréd Tóth Eliza, Kovács Áron Márton Erzsébet, Nagy Valentina Farkas Szabolcs, Varga Gergely szeptember 1.-én kezdték meg az óvodás életet. Akkor jöttek először a Méhteleki Óvoda falai közé. Ekkor még szüleik kezét szorongatták, kicsit bátortalanul, de annál nagyobb kíváncsisággal. Az óvó nénik és dajka nénik fogadták őket, ők gondoskodtak arról, hogy a kövér könnycseppek hamar felszáradjanak, és helyette mosoly kerüljön az arcukra. Az ő vezetésükkel kezdték meg a Kincsvadászatot. Mert azt ugye az elején elárultuk, hogy a Méhteleki Óvoda falai között kincsek halmaza található. Ha ezeket az itt töltött 3-4 év alatt sikerült megtalálniuk, akkor most lelki tarisznyájukba tehetik és magukkal viszik az előttük álló hosszú-hosszú útra. Párat felsorolnék belőle: Tudás, öröm, szeretet, emberség, türelem. Kedves Szülők és Nagyszülők! Köszönöm önöknek, hogy együttműködésükkel segítették nevelőoktató munkánkat. Legyenek büszkék gyermekeikre segítsék neveljék őket, hogy felkészült sikeres boldog felnőtté váljanak. Kívánok továbbra is sok erőt és egészséget mindnyájuknak, hogy a jövőben is igazi családi háttér állhasson gyermekeik mögött. Megköszönöm minden kedves kollégám áldozatkész munkáját. Köszönöm a technikai dolgozók munkáját is, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék az óvodában magukat. Köszönetet mondok a szülők és gyermekek nevében a Polgármestereknek, Jegyzőasszonynak, Képviselőtestületeinknek, hogy oktatásbarát intézkedéseikkel, döntéseikkel segítettek abban, hogy a gyermekek jó körülmények között sajátítsák el az óvodai ismereteket, hogy Méhtelek lehessen a helyszíne a gyermekkori kincskeresésüknek. Útravalóul a következő sorok álljanak: Lehet szegény,aki gazdag, És lehet gazdag aki szegény, Csak az a fontos, milyen kincs ül Bent,a szíved rejtekén Ha megtanulsz mosolyogni, Észreveszed, ami szép Rádöbbensz majd, amit Te adsz Mások azt nyújtják feléd. Gyűjts magadnak igazgyöngyöt Rakj el minden szép mesét Ne hagyd, hogy a kedved rontsa Buta, bántó rossz beszéd. Ülj le néhány gondolattal hallgasd, hogyan hegedül, Mert ha veled van a fejed, Soha nem vagy egyedül! É l m é n y e k b e n g a z - dag,balesetmentes nyári pihenést kívánok mindenkinek. Krakkó Adolfné óvoda vezető

6 FALU LAP IX. évfolyam 2. szám Elballagtak az ovisok Oldal 6.

7 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 7. Kedves Olvasó! Június10-én 17 órakor volt a Méhteleki Művelődési Ház és Könyvtár keretén belül működő gyermek tánccsoport tanévzárója. 18 gyermek, ovisok és iskolások mutatták be az eddig elsajátított tánctudásukat. A táncot Orosz Anna táncpedagógus tanította be a gyerekek számára. A bemutatóra kikölcsönzött ruhák díját, az Erdőháti Fiatalokért Egyesület biztosította, minden fellépő gyermek számára. A bemutató végén a szülők süteménnyel és üdítővel kedveskedtek a gyerekeknek. Az Erdőháti Fiatalokért Egyesület a es tanévben az Év Diákja címet a Méhteleki Általános Iskolában Gergely László végzős tanulónak, a rozsályi Maróthy János Általános Iskolában pedig Bihari Nikolettnek adományozta kiváló teljesítményükért. Kívánunk további tanulmányaikhoz kitartást és sok sikert. Czuprákné Belényesi Terézia Kedves Szülők és Kedves Gyerekek! Intézményünk ezen a nyáron is megrendezi a napközis jellegű Nyári Kulturális Gyerek Tábort. Helye: Méhteleki Művelődés Ház és Könyvtár Időpont: július 9 13-ig Gazdag programokkal várjuk az Erdőhát minden általános iskolás korú gyermekét. Maximum gyermeket tudunk fogadni. Jelentkezni az intézményvezetőnél lehet: Czuprákné Belényesi Terézia / telefonszámon ill. személyesen a művelődési házban.

8 FALU-LAP IX. évfolyam 2. Oldal 8. Közhasznú A magyar anyanyelv nagyon gazdag és színes, de talán mégsem a legszerencsésebb szóválasztás azokra nézve, akik közhasznúként a közért is dolgoznak, jó kevés pénzért. Az életünk folyamán mindannyian hozunk rossz döntéseket, és ami valaha olyan biztosnak tűnt pillanatok alatt változik és változik ez által megélhetési gondjaink. A korábbi segélyezési rendszer sok ember számára elfogadható volt, és ha még vállalt mellette egyéb fekete munkát, kereshetett az egyéb szociális támogatásokkal együtt annyit, mint amit, egy közalkalmazott illetve egy köztisztviselő napi nyolcórai munka után hazavihetett. Ez mára megváltozott kiürült az erszény és tényleg nonszensz dolog, hogy a 9-10 millió emberből aktívan alig 2,5-3 millió dolgozik, és kell eltartaniuk mindenki mást. A könnyű és olcsó hitelek ideje lejárt ezt mindannyian érzékelhetjük. Egy nagyon kemény, nehéz időszak áll előttünk,és át kell vészelnünk. Az emberek általában pszichésen is nehezen viselik a változásokat, főként az ilyen máról holnapra történő változásokat. Másrészt a nagytöbbség nem is volt erre felkészülve és nehezen fogadta el, hogy ami hoszszú éveken át biztos megélhetési forrás az egyszerre csak nincs. Kevesebben voltunk azok, aki kicsit előrelátóban is gondolkodtunk és képesek voltunk felkészülni arra, hogy ne legyünk annyira kiszolgáltatott helyzetben. Van, aki felnőtt fejjel is vállalta a tanulást, vagy vállalkozásba kezdett, vagy elhagyva a települést igyekezett munkát találni. Sajnos a településünkön élők zöme, ezekből a lehetőségekből is kimaradt. Voltak, kik számára nem kínálkozott elfogadható lehetőség és természetesen voltak olyanok kik saját rossz döntéseik, esetleg kényelmességük miatt kerültek nehéz helyzetbe. A leghibásabb e helyzet kialakulásáért az a rossz szociális és gazdaságpolitika, amelyet kormányaink képviseltek a rendszerváltás óta. Már többször megfogalmaztam, hogy a háború után romokban volt az ország nem volt elég élelem (ezt főleg a városi ember érzékelte), nem volt pénz, nem voltak segélyek, nem volt családi pótlék stb. S senki nem halt éhen, mindenki megtalálta megélhetésének forrását és felépítették az országot és ráadásul, több gyerek született. Persze tudom egy más világ volt, de mégis mindenkinek megmaradt az önbecsülése és az a tudat, hogy a kétkezi, vagy tudása után eltudja tartani családját. Talán a rendszerváltás után nem kellett volna milliárdokat pumpolni a sok esetben hasztalan mindenféle segélyezési rendszerekbe, ha ezt az összeget józanul munkahelyteremtésre, gazdaság elékítésre fordították volna államfőink, akkor most nem lennének közhasznúak. Megmarad, volna az emberi büszkeség az emberi méltóság, a munka becsülete. De sajnos egy olyan jóléti politikát folytatott az ország, aminek most mindannyian isszuk a levét. Ez a múlt, amin nem változtathatunk, de ebben az országban élünk viselnünk kell a jót és a rosszat is. Ez valójában úgy működik, ha mi szülők, vagy a családfő rossz döntést hozzunk, annak következményei sajnos kihatnak a család többi tagjaira, és hiába mondom én gyerekként, vagy feleségként nem így akartam. S a döntést hozó is hiába mondja azt, hogy bocs rossz döntés volt. Visszacsinálni nem lehet. Esetleg korrekciókat tehetünk igen, ami persze soha nem helyettesítheti a helyes döntést. Hát ennek az időszakát éljük most. Korrigálgatunk, és persze nem minden zökkenő nélkül történnek ezek a dolgok. Bajban van az ország, bajban vannak a családok. Fogy a türelem a megértés az empátia és egymás tisztelete, a tudás tisztelete és a kor tisztelete. De valójában egy dologra nagyon jók az ilyen nehéz helyzetek, mert mint ahogyan a mondás is tartja bajban tudod meg ki az ellenség és ki a barát Bár a barát szó szent dolog számomra. Korábban naivan azt gondoltam, hogy a kimondott szavaknak súlyuk is van. Nagyon nehezen fogadtam el, és vesztettem el az emberek őszinteségében vetett hitemet, szomorú, de bekövetkezett. Persze azért vannak kivételek csak az a fájdalom, egyre fogyófélben vannak. Egyre többször szembesülök olyan helyzetekkel, akik a viselkedés alapkövetelményeivel nincsenek tisztában. Nem figyelnek arra mikor kit, és milyen durván sértenek meg. Teszik ezt olyanok is, akiktől iskolázottságuk miatt is elvárná az ember, hogy ne bántsa meg embertársait, csak azért mert a másik pillanatnyilag közhasznú. Nem beszélve arról, hogy a sértések megtörténte után még a ludasok nyomoznak, hogy ki mondta el? - ez már komolyan megdöbbentő emberi viselkedés. Ebben a gyorsan változó világunkban bárkivel, bármikor előfordulhat, hogy munkanélkülivé válik. S nem gondolnám, hogy e miatt másodrendűként kellene kezelni bárkit is. Minden embernek meg van a saját élettörténete, hogy miért került éppen abban a helyzetben, amiben van. Azonban, aki munkát vállal és napi 8 órában fele jövedelemért látja el tisztességesen munkáját, (vagy kevésbé lelkesen, de mindenesetre, legalább dolgozik) azt nem gondolnám, hogy emberi méltóságában kellene megbántani. Szóvá teszem ezeket a sérelmeket, mert mint képviselőhöz eljutottak hozzám ezek az információk és panaszok. Semmiképpen nem gondolom, hogy szó nélkül kellene hagyni az ilyen fajta megnyilvánulásokat, már csak azért sem, mert ez már nem először fordul elő, hogy egy munkaközösség dolgozója és környezete ( nem munkahelyi környezet) ilyen elitélendő viselkedést enged meg magának. Ez a falu vezetői és minden más jóérzésű ember számára elfogadhatatlan.

9 FALU LAP IX. évfolyam 2.szám Oldal 9 Szóvá teszem ezt azért is, mert tudom milyen érzés, amikor az embert érdemtelenül tapossák, nem tisztelve a kort, a szakmaiságot, a tudást, és a munkát. S, szóvá teszem minden közhasznú nevében, kik számára sajnálatos módon nem adatott más lehetőség, de a munkáját igyekszik jól elvégezni. Továbbá szóvá teszem ezt azok nevében, akik elvállalták, hogy ideiglenesen közhasznúak legyenek, hogy segítsenek saját falujukon, segítsék azt az intézményt fenntartani, amiben jelenleg is dolgoznak, és segítsenek éppen abban, megmaradjon kollégájuk munkahelye. Nem gondolnám, hogy az ember életének volna olyan szakasza, hogy beleférjen a hebehurgyaviselkedés az értelmetlen csapkodások, bántások, ha nincs baj, hát csinálunk. Nem gondolnám, hogy egy település közösségének engedni kell az ilyen irányú megnyilvánulásoknak. Elgondolkodtató, hogy az ilyen mentalitású szülő, milyen lelkületű gyermeket nevel? Megfertőzi a rosszindulatúsággal, az ármánykodással és hiteltelen dolgok állításával. Sajnos ezt elfelejtik a kedves szülők, hogy gyerekeik tükörképeivé válnak a szülői viselkedésnek, legyen ez jó, vagy rossz. Híres költőnk Csokonai írta: Hány jó ész lett vaddá, Hogy nem mívelték? Hány polgár búnyikká? Hogy jóba nem nevelték! Dudva lenne a dudvák Közt az ananász: Kanász marad akinek A nevelője kanász Kié a hiba? Embert nevelni, jó és tisztességes embert nevelni a világ legnehezebb dolga, és a legnagyobb felelősség, melyet sokszor nem vagyunk képesek a súlyán kezelni, de kell! Mindannyian olyan könnyen tesszünk felelőssé másokat bajainkért, ha rossz dolgok történnek velünk. Más a hibás, mert nincs munkám, más a hibás, mert nem tanultam, hibás mert a tanár megbuktatta a gyerekem stb, stb. Végtelenségig tarthatna ez a felsorolás. Lehet panaszkodni, mást hibáztatni, de a helyzet ettől nem változik. S megállapítjuk Hát ilyen világot élünk Igen, de a világot kik alkotják? Mi emberek, minden egyes ember és mindannyiunk cselekedete egyenként is formálja világunkat, még ha erre nem is gondolunk. Ugyan úgy, mint amikor követ dobunk a tóba. Az apró csobbanást kiterjedt egyre nagyobb körök követik. Persze vannak olyan esetek, amikor úgy érezzük, hogy minden erőlködés és jó szándék ellenére rosszul alakulnak a dolgok, Tao tanítása szerint ilyenkor vízzé kell válnunk és a legdurvább sziklát is kitudjuk kerülni és a legszűkebb résen is át tudunk folyni. Nem megadni magunkat a durvaságnak és minden nehéz akadálynak, melyeket a negatív energiákkal bíró emberek gördítenek elénk. Ez a víz képes megkoptatni, és simává tenni a legdurvább sziklát is, és képes azokon a réseken járható utat törni, ami korábban járhatatlan volt. Nem vagyok vallásos a szó, hagyományos értelmében, nem tudok azonosulni azzal, hogy nagyon sokan a vallás leplébe takarózva követik el nap, mint nap durva emberi hibáikat. Úgy gondolom, ha valaki keresztény, kötelessége azokat a tanításokat nem csak meghallgatni, de mindennapjaikban megélni. Ez napjainkban nem igazán működik. Mindent hittel érdemes csinálni, és őszinte meggyőződésből, nem tudom, mért gondolják sokan azt, hogy ez éppen a vallásra nem vonatkozik. Az én anyai nagymamám, akivel még gyerekként sokat beszélgettem (jó volt vele beszélgetni) sok mindenről, a vallásról is, mert nekem már akkor sok kérdésem volt erről a dologról. Ő azt mondta, hogy a gyermeki kétkedő kérdéseimre megérthető és elfogadható választ adjon számomra Tudod, az Isten bennünk van, benned, bennem és minden emberben, a jóság a szeretet, becsület, ez mind isteni dolgok, van aki ezt igyekszik megtalálni élete folyamán, de soknak ez sohasem sikerül. Számomra azóta is a nagymamám által megfogalmazott vallás és hit maradt. Megtalálni magunkban az istenit a jóságot a szeretet és a becsületet, és képességet mások elfogadására és szóvá tenni a rosszat, a nem elfogadhatót. Valakitől egyszer azt olvastam: az igazi szeretet arról, szól, hogy nem kell bocsánatot kérni De az emberek többsége még annak is híján van, hogy, őszintén bocsánatot tudjon kérni, ha bántott. Czuprákné Belényesi Terézia

10 FALU LAP IX. évfolyam 2.szám Oldal 10. Hitélet Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Két, nyári táborunkat szeretném figyelmükbe ajánlani: Nyári napközis hittan táborunk helyszíne ebben az esztendőben a Garbolci Református gyülekezeti ház. Időpontja: Június 25-től 29-ig, hétfőtől-péntekig, reggel 9-től, délután 4-ig. Témája: Egy különleges küldetés Jónás története Programok: Bibliai történetek, játékos előadások, énektanulás, vetélkedők, játékok, kirándulás, strandolás, meglepetés programok. Költsége: Ft/fő az 5 napra, mely tartalmazza a gyermekek számára a tízórait és az ebédet. Jelentkezni lehet június 23-ig, az összeg befizetésével, istentiszteleten vagy a lelkészi hivatalban. Néhány kép gyülekezetünk életéből: Ebben az esztendőben is, öt napos hittan tábort szervezünk július 23- tól 27-ig (hétfőtől-péntekig) a Balaton partján lévő Köveskálra. Programok: Strandolás, Kirándulás Tihanyba, Badacsonyba és a környék látnivalóihoz. Játékok, túrázás, szalonnasütés, bográcsolás stb. Költségek: étkezés (reggeli, ebéd és vacsora) + vonatköltség + szállás + belépőjegyek: Ft/fő. Minden további tájékoztatást a jelentkezők megkapnak. Jelentkezni lehet június 16-ig, az összeg befizetésével a létszám beteltéig (kb. 15 fő), istentiszteleten vagy a lelkészi hivatalban. Szeretettel várnak minden jelentkezőt a szervezők: Kálmánné Szilvási Beáta Kálmán Dávid lelkipásztor lelkipásztor évi konfirmandusaink Szeretethíd Önkénteseink az Idősek klubjának tagjaival

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 2012. Zene: Ballagási dalok a gyülekező és a bevonulás alatt

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 2012. Zene: Ballagási dalok a gyülekező és a bevonulás alatt BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 2012 Zene: Ballagási dalok a gyülekező és a bevonulás alatt Szeretettel köszöntöm a ballagási és tanévzáró ünnepélyünkön a kedves szülőket, rokonokat, nevelőinket és diáktársaimat!

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

- 2 - (2) A 16/2000. (III.31.) sz. rendelettel módosított részek április 1-jén lépnek hatályba.

- 2 - (2) A 16/2000. (III.31.) sz. rendelettel módosított részek április 1-jén lépnek hatályba. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/1991. (III.7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél, intézményeknél, valamint Zalaegerszeg közigazgatási területén

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete április 23-án 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete április 23-án 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 23-án 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző. Gulyás László Polgármester

Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző. Gulyás László Polgármester Füzesabony Város Önkormányzata Készítette: Ellenőrizte: Látta: Bényeiné Gombos Rita Mb. Gazdálkodási Irodavezető dr. Poczok Szabolcs Jogi és Igazgatási Irodavezető Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika Jegyző

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), valamint a 7/2013.(III.28.) rendelettel)

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), valamint a 7/2013.(III.28.) rendelettel) Dorog Város Önkormányzatának 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 14-i nyilvános ülésére

... NAPIREND Ügyiratszám: /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 14-i nyilvános ülésére ... NAPIREND Ügyiratszám: /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy:A közös fenntartásban lévő nevelési-oktatási intézményekben a bölcsődei, a gyermek-

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről

Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Tájékoztatás az intézményi étkezés igénybevételéről Intézményünkben a SODEXO Magyarország Kft. gondoskodik az intézményi étkeztetésről. Intézményünkben esztétikusan kialakított ebédlő várja a gyerekeket.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, feltételeiről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására.

Tárgy: Javaslat a bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013.évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására. ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 14-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 491-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a bánhorváti

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT könyvéből. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi napirendeket fogadta el: 1) Tanyagondnoki rendelet felülvizsgálata 142/2016. (12.01.) számú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), a 7/2013.(III.28.), valamint a 19/2013.(XII.13.) rendelettel)

(Egységes szerkezetben: 26/2012.(XI.30.), a 7/2013.(III.28.), valamint a 19/2013.(XII.13.) rendelettel) Dorog Város Önkormányzatának 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételéről (Egységes

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben