F A L U L A P. Községi folyóirat Kiadó: Méhtelek Községi Önkormányzat Képviselő testület és az Erdőháti Fiatalokért Egyesület.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F A L U L A P. Községi folyóirat Kiadó: Méhtelek Községi Önkormányzat Képviselő testület és az Erdőháti Fiatalokért Egyesület."

Átírás

1 F A L U L A P Községi folyóirat Kiadó: Méhtelek Községi Önkormányzat Képviselő testület és az Erdőháti Fiatalokért Egyesület 2012.június.15. IX. évfolyam 2. szám Tartalomból: Önkormányzati Hírek Iskolánkban Történt 2 4 T I S Z T E L T P E D A G Ó G U S O K, E N G E D J É T E K M E G, H O G Y A K Ö L T Ő G O N D O A L T A I V A L F E J E Z Z Ü K KI E L Í S M E R E É S Ü N K E T M A G A M ÉS A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T N E V É B E N L E L K I I S M E R E T E S M U N K Á T O K É R T. C Z U P R Á K L Á S Z L Ó polgármester Füle Lajos: Pedagógus Óvodai Élet 5 Kulturális Rovat Hitélet 6 10 Kiadásért felelős: Czuprák László polgármester Szerkesztő: Czuprákné Belényesi Terézia Munkatársak: Gál Miklósné Pályi Julianna Kelemenné Felleg Edit Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor el-eltűnődöm én is, mit is jelent húsz-harminc szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol húsz-harminc sötétkamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával megannyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s - bár tán nem érzi - hétköznapok nagy hőse köztünk, szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen, hős katonája! Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk-e hát neked, magunkban, "LÉLEK SZOBRÁSZA": PEDAGÓGUS?! Krakkó Adolfné Czuprákné Belényesi Terézia Kálmánné Szilvási Beáta Kálmán Dávid

2 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 2. Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Az elmúlt hónapokban a képviselőtestületi üléseken az következő napirendek kerültek megvitatásra: április 30-án együttes ülést tartottak Méhtelek, Garbolc, Kishódos és Nagyhódos önkormányzatok testületei. Ezen az ülésen a közösen működtetett intézmények (iskola, óvoda, körjegyzőség, intézményi étkeztetés) évi költségvetésének végrehajtása, és a támogatások, hozzájárulások elszámolása volt a négy testület feladata. Mivel az iskolánál és az óvodánál a tervezetthez képest több hozzájárulást kell a településeknek átadni. Mivel a kiadások egy része nem időarányosan jelentkezik, a második félévben kapott ÖNHIKI támogatásból kerül több nagyobb tétel is kifizetésre, amely az első félévet terheli, ezért csak év végén állapítható meg a tényleges kiadás az intézményeket illetően. Erről év közben a képviselő-testületek a fentiek miatt a féléves tájékoztató során sem kaphattak még érdemi tájékoztatást, ami kérdéseket vetett fel. Az intézmények költségvetése a szűkös anyagiak miatt minden évben alul vannak tervezve, ezért nagyon ritka, hogy évvégére ne alakuljon ki többlet kiadás. Ezeket megvitatva a képviselő-testületek a zárszámadásokat, és a hozzájárulások elszámolását elfogadták. Ezen az ülésen került elfogadásra a szintén közösen fenntartott Szociális Alapszolgáltatási Központ (Rozsály) évi költségvetési beszámolója. Az együttes ülést követően Méhtelek Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt ülése következett, ahol több fontos napirendet tárgyaltak: Az önkormányzat évi költségvetés módosítása, és teljesítése, valamint a pénzmaradvány megállapítása: A bevétel ,-Ft A kiadás ,-Ft Ebből: Működési bevétel ,-ft (Melyből működési hitel: ,-Ft) Működési kiadás ,-ft Felhalmozási kiadás.: ,-Ft Felhalmozási bevétel: ,-Ft (Melyből felhalmozási hitel: ,-Ft) Az önkormányzat működési pénzmaradványa ,-Ft, melyből kötelezettséggel, feladattal terhelt ,-Ft. Pénzmaradványa az önkormányzatnak abból ered, hogy az év utolsó munkanapján kapott meg az állami támogatásból egy részt, amelyből már nem tudott számlákat fizetni, csak január első napjaiban, így ugyan a évi működési kiadásokat fedezte ez az összeg, de csak évben kerültek kifizetésre. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. (ez az úgynevezett és sokat emlegetett ÖNHIKI támogatás) Ebben az évben ,- Ft támogatás igényeltünk, a döntés még a mai napig nem érkezett meg. A teljes összeget nem remélhetjük, de bízunk benne, hogy a felétől többet megítélnek. Pályázat benyújtása mezőgazdasági gépbeszerzésére. Egy újabb pályázati lehetőséggel élve egy az eddigieknél kisebb traktor beszerzésére van lehetőség, amellyel jól lehetne a kisebb kertekben dolgozni. A pályázathoz saját erő nem kellett, de még szintén nincs bírálat a kérelemről. Mezőgazdasági szolgáltatási díjak felülvizsgálata A rohamosan emelkedő üzemanyag árak miatt a képviselőtestület kénytelen megemelni a mezőgazdasági szolgáltatások díjait, amelyek így is csak a szűkített önköltséget biztosítják, a munkabér és járulékai nem kerültek beépítésre a díjakba. Az új díjak május 1-jétől érvényesek. Jelzálogjog töröltetése A volt állatorvosi lakás, és üres néhány telek értékesítésének érdekében a működési hitel miatt bejegyzett jelzálogjogok törlését kértük az OTP-től, ugyanilyen ingatlanok felajánlása mellett május 31.-én ismét együttes képviselő-testületi ülést tartott a négy település, melyen olyan napirendeket vitattak meg, amelyek mind a négy önkormányzatot érintették: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának és a gyámügyi tevékenységének jegyzői értékelése. Ennek a tájékozatónak a szükségességét jogszabályi előírás indokolja. Részletes képet kapnak a testületek a gyermeket érintő valamennyi tevékenységről, melyet a jegyzői gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat lát el. A Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás (Fehérgyarmat) évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. Ebben a társulásban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás miatt veszünk részt, mivel ehhez önkormányzati forrás nem kell biztosítanunk, a beszámoló vita nélkül fogadta el a négy testület.

3 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 3. Az együttes ülést követően most is sor került Méhtelek Önkormányzat nyílt ülésére, egyetlen napirenddel, a folyószámla hitel felvétele miatt. A folyószámla hitel kérelmünket évente kell megújítani, és mivel júniusban jár, le ezen a testületi ülésen időszerű volt dönteni a hitel meghosszabbításáról. Mivel az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása (iskola, óvoda, körjegyzőség, szociális juttatások, közvilágítás, közkifolyók, köztemető, egészségügy fenntartása) továbbra sem telik ki az erre biztosított állami normatívákból, normatívákból a folyószámlahitel igénybevételéről nem tudunk lemondani. Az előző évi hitelkeretre nyújtottunk be igény, mely ,-Ft. Gál Miklósné Pályi Julianna Körjegyző Sorszám 1. Szolgáltatás megnevezés külterületen Szántás belt.(500nm.alapdíj 500,-ft) Méhteleki lakosok Jelenlegi tervezet , ,- 4,-ft/nm. 5,-ft/nm 3,-ft/nm 4,-ft/nm 2. Tárcsázás külter. l.szer őszi szántás után 9,600,- 11,520,- 8,000,- 9,600,- l szer (500nm-ig alapdíj 500,-) 3,-ft/nm 4,-ft/nm Tárcsázás belt.llszer 1,5,-ft/nm 2,0,- ft/nm 3. l(1000nm-ig alapdíj 500,-ft) 2,-ft/nm 2,5,-ft/nm 1,0,-ft/nm 1,5,-ft/nm 4. Boronálás 5.600,- 6,700,- 5. Vetés 7,000,- 8,400,- 6. Mütrágyaszórás 3,000,- 3,600,- 7. Kaszálás külterületen 6,500,- 7,800,- 8. Kaszálás belt.kert (alapdíj 500,-ft) 4,-ft/nm 5,-ft/nm 9. Kaszálás gyümölcsösben 15ft/fahely 18ft/fahely Szárzuzás külterületen 7,600,- 9,120,- Szárzuzás belt.kert 500 nm-ig 5,-ft/nm 6,-ft/nm 501-nm-től-1000 nm-ig 4,-ft/nm Traktorfuvar Méhtelek belterület külterület Méhtelek Garbolc belt.és gyüm. Külterület( Túron túli terület) Méhtelek Nagyhódos belt.és gyüm. Külterület ( Túron túli terület) Méhtelek-Kishódos belt.és gyüm. Külterület (Túron túli terület) 15ft/fahely 2000,-/for. 3000,-/for. 3500,-/for. 5000,-/for. 4000,-/for 5500,-/for. 4500,-/for. 6000,-/for. 18ft/fahely 2400ft/for. 3600,-/for. 4200,-/for. 6000,-/for. 4800,-/for. 6600,-/for. 5400,-/for. 7200,-/for. Traktorfuvar körjegyzőségen kívül 8km.túl 300,-ft/km 400,-ft/km 12. Kis teherautóval fuvar (Gazella) 160,-ft/km 200,.ft/km 13. Ford kisbusszal fuvar 130,-/km 160,-/km 14. Autóbusszal fuvar 220,-ft/km 260,-ft/km iskola-óvoda 70,-ft/km. 90,-ft/km 15. Lakossági darálás 160,-ft/zs. 200,-ft/zs. 16. Személygépkocsi utánfutó 400,-ft/ó. 500,-ft/ó 3300/nap 3300/nap 17. Fűnyírás tologatós - damilos 1000ft/óra 1200ft/óra önjárós 1600ft/ó. 2000ft/ó Pótkocsi traktor nélkül 5000ft/nap 5000ft/nap 19. Talajmarózás 12,-ft/nm 15,-ft/nm 20. Fa kihúzás 250,-ft/db 300,-ft/db

4 FALU LAP IX. évfolya m 2. szám Iskolában történt Búcsúzás az iskolától Ebben a tanévben 15 tanuló fejezi be az általános iskolai tanulmányait a Méhteleki Általános Iskolában. Június 16-án nem csak a tanév ér véget számukra, hanem lezárul egy fontos korszak is az életükben. Egy fontos és szép időszak, a gyermekkor. Ugyan még nem lesznek egy csapásra felnőttek, de már nem is tekinthetjük őket gyermeknek. Nekik sem könnyű ez az időszak, s nekünk, szülőknek, tanároknak sem. Ők keresik az útjukat, s mi tudunk e nekik jó tanáccsal szolgálni? Egyre nehezebben. Olyan időket élünk, amikor nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, mire is készüljünk fel, s mire készítsük fel gyermekeinket. De egy valami nem változik sosem: ember lenni mindig, minden körülményben /Arany János/ Ezt a tudást, tapasztalatot igyekeztem átadni én is tanítványaimnak az elmúlt 4 évben. Sokfélék vagyunk, mindannyian mást akarunk, más más értéket tartunk fontosnak, de ettől egyikünk sem több a másiknál. Lehetünk jó sportolók, művészek, kiváló és szorgalmas tanulók, vagy csak egyszerűen egy jó testvér, barát, gyermeke valakinek emberek vagyunk, hibákkal és erényekkel, de mindenki fontos és értékes valamiért. Fontos a családjának, a falujának, a hazájának, az emberek nagy közösségének. Hiszen mindenkiből csak egy van, egyedüli és pótolhatatlan. Meg kell tanulnunk békében, egymást elfogadva egymás mellett élni. Mi több, segíteni egymáson! Úgy érzem, ettől jobb tanáccsal most nem szolgálhatok. Örömmel tekintek vissza erre az elmúlt 4 évre, amíg ennek az osztálynak osztályfőnöke lehettem. Voltak összetűzéseink is, de ez a legjobb családokban is megesik. Most mégis csak a szépre emlékezem. Arra, hogyan támogatták egymást, fogadták el egymás hibáit, ismerték fel a sajátjaikat. Arra, hogyan váltak ifjú emberpalántákká, célokkal, vágyakkal, álmokkal. Büszkén mondhatjuk, hogy túl vagyunk a pályaválasztás buktatóin, s mindnyájuknak sikerült bekerülniük egy középiskolába. Van, aki a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, van, aki a nyíregyházi Művészeti Középiskolában, Oldal 4.. vagy a Bánki Donát Szakközépiskolában folytatja tanulmányait Többen közülük a Mátészalkai Középiskola diákjai lesznek, informatika illetve autóelektronika szakokon. Van, aki a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, van, aki a nyíregyházi Művészeti Középiskolában, vagy a Bánki Donát Szakközépiskolában folytatja tanulmányait. De lesznek közülük szakácsok, kőművesek és asztalosok is. Remélem és kívánom, hogy 3 vagy 4 év múlva, ha újra találkozunk, büszkén mutatják majd nekem bizonyítványaikat. Hiszen egy szülőnek vagy tanárnak nincs nagyobb öröm, mint ha a gyermeke vagy tanítványa túlszárnyalja őt is, s megvalósítja álmait. Ezt kívánom én is a most búcsúzó nyolcadikosoknak, akiknek álljon most itt a névsora: Balogh Richárd, Farkas Kinga, Farkas Richárd, Gergely László, Haga Cintia, Horváth Erzsébet, Katona István, Kutus Gábor, Krakkó Máté, Lázár Orsolya, Márton Edina, Nagy Márk, Orosz Enikő, Tóth Ádám, Veszprémi Roland. Kelemenné Felleg Edit osztályfőnök

5 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 5.. Óvodai Élet Kicsik voltunk,nagyok lettünk, Hívogat az iskola De téged, szép óvodánk, Nem felejtünk el soha. Az óvodás gyermekek életének fontos állomásához érkeztünk. A nagycsoportosok elbúcsúztak az óvodájuktól, és ismét lezártunk egy évet. Egy évet ami szép tartalmasra kerekedett. Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni,hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. - mondta Antoine de Saint-Exupéry. Biztosan állíthatom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is épül. Mert a kövek különböző méretűek: az apró homokszemektől egészen a sziklákig. Az évzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy évnek, hanem egyben számvetés is. Megállunk ünneplőbe öltözve, hogy valóban ünnepelhessünk.. Ünnepeljük meg azt, hogy mi mindent tudtunk megvalósítani. Számokban is kifejezve homokszemeinket, kavicsainkat és építőköveinket. Komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, küzdöttünk,izgultunk,és örültünk a sikereinknek. Ebben az évben sok sok játékot, foglalkozást, verset, mesét érdemeltek ki a gyerekek. Vajon melyik napon voltak a legboldogabbak? A mikulásnapon, vagy a farsangon ahol a gyerekekkel közösen jelmezbe öltözve töltöttünk el egy napot. Vagy a remekül sikerült jótékonysági bálon. Ilyet csak az kérdez aki még nem nézett csillogó szemekbe. Nekem és minden dolgozónak azok a legszebb pillanatok, amikor reggel megérkeznek a gyerekek, odaszaladnak átölelnek és azt mondják szeretlek óvó néni. Ez a mondat minden rosszat feledtetni tud. A felnőtt világban történt minden rossz dolog után azt érezzük, hogy milyen jó és lélek melegítő a gyerekek között lenni. Minden nap megérte a munkát, hiszen minden nap láthattuk, hogy reggelente megérkeznek az óvodába. Jöttek mert várták a játékok, barátok, s talán nagy szavak várták őket a lehetőségek. A lehetőségek, hogy minden nappal többek lehessenek, tanuljanak a világról és tanuljanak önmagukról. Mért fontos a hatéves gyermek számára a ballagó? Azért mert életük gondtalan szakasza ér itt véget, ahol a játék volt a legfontosabb tevékenységük. Mindennap megszűnik valami Amiért az ember szomorkodik, De mindennap születik valami Amiért érdemes élni Valami megszűnt a 14 ballagó gyermek számára: Batár Virág, Trapács Anna Dán Laura, Karasi Petra Farkas Adrienn, Farkas Anita Farkas Evelin, Lakatos Alfréd Tóth Eliza, Kovács Áron Márton Erzsébet, Nagy Valentina Farkas Szabolcs, Varga Gergely szeptember 1.-én kezdték meg az óvodás életet. Akkor jöttek először a Méhteleki Óvoda falai közé. Ekkor még szüleik kezét szorongatták, kicsit bátortalanul, de annál nagyobb kíváncsisággal. Az óvó nénik és dajka nénik fogadták őket, ők gondoskodtak arról, hogy a kövér könnycseppek hamar felszáradjanak, és helyette mosoly kerüljön az arcukra. Az ő vezetésükkel kezdték meg a Kincsvadászatot. Mert azt ugye az elején elárultuk, hogy a Méhteleki Óvoda falai között kincsek halmaza található. Ha ezeket az itt töltött 3-4 év alatt sikerült megtalálniuk, akkor most lelki tarisznyájukba tehetik és magukkal viszik az előttük álló hosszú-hosszú útra. Párat felsorolnék belőle: Tudás, öröm, szeretet, emberség, türelem. Kedves Szülők és Nagyszülők! Köszönöm önöknek, hogy együttműködésükkel segítették nevelőoktató munkánkat. Legyenek büszkék gyermekeikre segítsék neveljék őket, hogy felkészült sikeres boldog felnőtté váljanak. Kívánok továbbra is sok erőt és egészséget mindnyájuknak, hogy a jövőben is igazi családi háttér állhasson gyermekeik mögött. Megköszönöm minden kedves kollégám áldozatkész munkáját. Köszönöm a technikai dolgozók munkáját is, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék az óvodában magukat. Köszönetet mondok a szülők és gyermekek nevében a Polgármestereknek, Jegyzőasszonynak, Képviselőtestületeinknek, hogy oktatásbarát intézkedéseikkel, döntéseikkel segítettek abban, hogy a gyermekek jó körülmények között sajátítsák el az óvodai ismereteket, hogy Méhtelek lehessen a helyszíne a gyermekkori kincskeresésüknek. Útravalóul a következő sorok álljanak: Lehet szegény,aki gazdag, És lehet gazdag aki szegény, Csak az a fontos, milyen kincs ül Bent,a szíved rejtekén Ha megtanulsz mosolyogni, Észreveszed, ami szép Rádöbbensz majd, amit Te adsz Mások azt nyújtják feléd. Gyűjts magadnak igazgyöngyöt Rakj el minden szép mesét Ne hagyd, hogy a kedved rontsa Buta, bántó rossz beszéd. Ülj le néhány gondolattal hallgasd, hogyan hegedül, Mert ha veled van a fejed, Soha nem vagy egyedül! É l m é n y e k b e n g a z - dag,balesetmentes nyári pihenést kívánok mindenkinek. Krakkó Adolfné óvoda vezető

6 FALU LAP IX. évfolyam 2. szám Elballagtak az ovisok Oldal 6.

7 FALU-LAP IX. évfolyam 2szám Oldal 7. Kedves Olvasó! Június10-én 17 órakor volt a Méhteleki Művelődési Ház és Könyvtár keretén belül működő gyermek tánccsoport tanévzárója. 18 gyermek, ovisok és iskolások mutatták be az eddig elsajátított tánctudásukat. A táncot Orosz Anna táncpedagógus tanította be a gyerekek számára. A bemutatóra kikölcsönzött ruhák díját, az Erdőháti Fiatalokért Egyesület biztosította, minden fellépő gyermek számára. A bemutató végén a szülők süteménnyel és üdítővel kedveskedtek a gyerekeknek. Az Erdőháti Fiatalokért Egyesület a es tanévben az Év Diákja címet a Méhteleki Általános Iskolában Gergely László végzős tanulónak, a rozsályi Maróthy János Általános Iskolában pedig Bihari Nikolettnek adományozta kiváló teljesítményükért. Kívánunk további tanulmányaikhoz kitartást és sok sikert. Czuprákné Belényesi Terézia Kedves Szülők és Kedves Gyerekek! Intézményünk ezen a nyáron is megrendezi a napközis jellegű Nyári Kulturális Gyerek Tábort. Helye: Méhteleki Művelődés Ház és Könyvtár Időpont: július 9 13-ig Gazdag programokkal várjuk az Erdőhát minden általános iskolás korú gyermekét. Maximum gyermeket tudunk fogadni. Jelentkezni az intézményvezetőnél lehet: Czuprákné Belényesi Terézia / telefonszámon ill. személyesen a művelődési házban.

8 FALU-LAP IX. évfolyam 2. Oldal 8. Közhasznú A magyar anyanyelv nagyon gazdag és színes, de talán mégsem a legszerencsésebb szóválasztás azokra nézve, akik közhasznúként a közért is dolgoznak, jó kevés pénzért. Az életünk folyamán mindannyian hozunk rossz döntéseket, és ami valaha olyan biztosnak tűnt pillanatok alatt változik és változik ez által megélhetési gondjaink. A korábbi segélyezési rendszer sok ember számára elfogadható volt, és ha még vállalt mellette egyéb fekete munkát, kereshetett az egyéb szociális támogatásokkal együtt annyit, mint amit, egy közalkalmazott illetve egy köztisztviselő napi nyolcórai munka után hazavihetett. Ez mára megváltozott kiürült az erszény és tényleg nonszensz dolog, hogy a 9-10 millió emberből aktívan alig 2,5-3 millió dolgozik, és kell eltartaniuk mindenki mást. A könnyű és olcsó hitelek ideje lejárt ezt mindannyian érzékelhetjük. Egy nagyon kemény, nehéz időszak áll előttünk,és át kell vészelnünk. Az emberek általában pszichésen is nehezen viselik a változásokat, főként az ilyen máról holnapra történő változásokat. Másrészt a nagytöbbség nem is volt erre felkészülve és nehezen fogadta el, hogy ami hoszszú éveken át biztos megélhetési forrás az egyszerre csak nincs. Kevesebben voltunk azok, aki kicsit előrelátóban is gondolkodtunk és képesek voltunk felkészülni arra, hogy ne legyünk annyira kiszolgáltatott helyzetben. Van, aki felnőtt fejjel is vállalta a tanulást, vagy vállalkozásba kezdett, vagy elhagyva a települést igyekezett munkát találni. Sajnos a településünkön élők zöme, ezekből a lehetőségekből is kimaradt. Voltak, kik számára nem kínálkozott elfogadható lehetőség és természetesen voltak olyanok kik saját rossz döntéseik, esetleg kényelmességük miatt kerültek nehéz helyzetbe. A leghibásabb e helyzet kialakulásáért az a rossz szociális és gazdaságpolitika, amelyet kormányaink képviseltek a rendszerváltás óta. Már többször megfogalmaztam, hogy a háború után romokban volt az ország nem volt elég élelem (ezt főleg a városi ember érzékelte), nem volt pénz, nem voltak segélyek, nem volt családi pótlék stb. S senki nem halt éhen, mindenki megtalálta megélhetésének forrását és felépítették az országot és ráadásul, több gyerek született. Persze tudom egy más világ volt, de mégis mindenkinek megmaradt az önbecsülése és az a tudat, hogy a kétkezi, vagy tudása után eltudja tartani családját. Talán a rendszerváltás után nem kellett volna milliárdokat pumpolni a sok esetben hasztalan mindenféle segélyezési rendszerekbe, ha ezt az összeget józanul munkahelyteremtésre, gazdaság elékítésre fordították volna államfőink, akkor most nem lennének közhasznúak. Megmarad, volna az emberi büszkeség az emberi méltóság, a munka becsülete. De sajnos egy olyan jóléti politikát folytatott az ország, aminek most mindannyian isszuk a levét. Ez a múlt, amin nem változtathatunk, de ebben az országban élünk viselnünk kell a jót és a rosszat is. Ez valójában úgy működik, ha mi szülők, vagy a családfő rossz döntést hozzunk, annak következményei sajnos kihatnak a család többi tagjaira, és hiába mondom én gyerekként, vagy feleségként nem így akartam. S a döntést hozó is hiába mondja azt, hogy bocs rossz döntés volt. Visszacsinálni nem lehet. Esetleg korrekciókat tehetünk igen, ami persze soha nem helyettesítheti a helyes döntést. Hát ennek az időszakát éljük most. Korrigálgatunk, és persze nem minden zökkenő nélkül történnek ezek a dolgok. Bajban van az ország, bajban vannak a családok. Fogy a türelem a megértés az empátia és egymás tisztelete, a tudás tisztelete és a kor tisztelete. De valójában egy dologra nagyon jók az ilyen nehéz helyzetek, mert mint ahogyan a mondás is tartja bajban tudod meg ki az ellenség és ki a barát Bár a barát szó szent dolog számomra. Korábban naivan azt gondoltam, hogy a kimondott szavaknak súlyuk is van. Nagyon nehezen fogadtam el, és vesztettem el az emberek őszinteségében vetett hitemet, szomorú, de bekövetkezett. Persze azért vannak kivételek csak az a fájdalom, egyre fogyófélben vannak. Egyre többször szembesülök olyan helyzetekkel, akik a viselkedés alapkövetelményeivel nincsenek tisztában. Nem figyelnek arra mikor kit, és milyen durván sértenek meg. Teszik ezt olyanok is, akiktől iskolázottságuk miatt is elvárná az ember, hogy ne bántsa meg embertársait, csak azért mert a másik pillanatnyilag közhasznú. Nem beszélve arról, hogy a sértések megtörténte után még a ludasok nyomoznak, hogy ki mondta el? - ez már komolyan megdöbbentő emberi viselkedés. Ebben a gyorsan változó világunkban bárkivel, bármikor előfordulhat, hogy munkanélkülivé válik. S nem gondolnám, hogy e miatt másodrendűként kellene kezelni bárkit is. Minden embernek meg van a saját élettörténete, hogy miért került éppen abban a helyzetben, amiben van. Azonban, aki munkát vállal és napi 8 órában fele jövedelemért látja el tisztességesen munkáját, (vagy kevésbé lelkesen, de mindenesetre, legalább dolgozik) azt nem gondolnám, hogy emberi méltóságában kellene megbántani. Szóvá teszem ezeket a sérelmeket, mert mint képviselőhöz eljutottak hozzám ezek az információk és panaszok. Semmiképpen nem gondolom, hogy szó nélkül kellene hagyni az ilyen fajta megnyilvánulásokat, már csak azért sem, mert ez már nem először fordul elő, hogy egy munkaközösség dolgozója és környezete ( nem munkahelyi környezet) ilyen elitélendő viselkedést enged meg magának. Ez a falu vezetői és minden más jóérzésű ember számára elfogadhatatlan.

9 FALU LAP IX. évfolyam 2.szám Oldal 9 Szóvá teszem ezt azért is, mert tudom milyen érzés, amikor az embert érdemtelenül tapossák, nem tisztelve a kort, a szakmaiságot, a tudást, és a munkát. S, szóvá teszem minden közhasznú nevében, kik számára sajnálatos módon nem adatott más lehetőség, de a munkáját igyekszik jól elvégezni. Továbbá szóvá teszem ezt azok nevében, akik elvállalták, hogy ideiglenesen közhasznúak legyenek, hogy segítsenek saját falujukon, segítsék azt az intézményt fenntartani, amiben jelenleg is dolgoznak, és segítsenek éppen abban, megmaradjon kollégájuk munkahelye. Nem gondolnám, hogy az ember életének volna olyan szakasza, hogy beleférjen a hebehurgyaviselkedés az értelmetlen csapkodások, bántások, ha nincs baj, hát csinálunk. Nem gondolnám, hogy egy település közösségének engedni kell az ilyen irányú megnyilvánulásoknak. Elgondolkodtató, hogy az ilyen mentalitású szülő, milyen lelkületű gyermeket nevel? Megfertőzi a rosszindulatúsággal, az ármánykodással és hiteltelen dolgok állításával. Sajnos ezt elfelejtik a kedves szülők, hogy gyerekeik tükörképeivé válnak a szülői viselkedésnek, legyen ez jó, vagy rossz. Híres költőnk Csokonai írta: Hány jó ész lett vaddá, Hogy nem mívelték? Hány polgár búnyikká? Hogy jóba nem nevelték! Dudva lenne a dudvák Közt az ananász: Kanász marad akinek A nevelője kanász Kié a hiba? Embert nevelni, jó és tisztességes embert nevelni a világ legnehezebb dolga, és a legnagyobb felelősség, melyet sokszor nem vagyunk képesek a súlyán kezelni, de kell! Mindannyian olyan könnyen tesszünk felelőssé másokat bajainkért, ha rossz dolgok történnek velünk. Más a hibás, mert nincs munkám, más a hibás, mert nem tanultam, hibás mert a tanár megbuktatta a gyerekem stb, stb. Végtelenségig tarthatna ez a felsorolás. Lehet panaszkodni, mást hibáztatni, de a helyzet ettől nem változik. S megállapítjuk Hát ilyen világot élünk Igen, de a világot kik alkotják? Mi emberek, minden egyes ember és mindannyiunk cselekedete egyenként is formálja világunkat, még ha erre nem is gondolunk. Ugyan úgy, mint amikor követ dobunk a tóba. Az apró csobbanást kiterjedt egyre nagyobb körök követik. Persze vannak olyan esetek, amikor úgy érezzük, hogy minden erőlködés és jó szándék ellenére rosszul alakulnak a dolgok, Tao tanítása szerint ilyenkor vízzé kell válnunk és a legdurvább sziklát is kitudjuk kerülni és a legszűkebb résen is át tudunk folyni. Nem megadni magunkat a durvaságnak és minden nehéz akadálynak, melyeket a negatív energiákkal bíró emberek gördítenek elénk. Ez a víz képes megkoptatni, és simává tenni a legdurvább sziklát is, és képes azokon a réseken járható utat törni, ami korábban járhatatlan volt. Nem vagyok vallásos a szó, hagyományos értelmében, nem tudok azonosulni azzal, hogy nagyon sokan a vallás leplébe takarózva követik el nap, mint nap durva emberi hibáikat. Úgy gondolom, ha valaki keresztény, kötelessége azokat a tanításokat nem csak meghallgatni, de mindennapjaikban megélni. Ez napjainkban nem igazán működik. Mindent hittel érdemes csinálni, és őszinte meggyőződésből, nem tudom, mért gondolják sokan azt, hogy ez éppen a vallásra nem vonatkozik. Az én anyai nagymamám, akivel még gyerekként sokat beszélgettem (jó volt vele beszélgetni) sok mindenről, a vallásról is, mert nekem már akkor sok kérdésem volt erről a dologról. Ő azt mondta, hogy a gyermeki kétkedő kérdéseimre megérthető és elfogadható választ adjon számomra Tudod, az Isten bennünk van, benned, bennem és minden emberben, a jóság a szeretet, becsület, ez mind isteni dolgok, van aki ezt igyekszik megtalálni élete folyamán, de soknak ez sohasem sikerül. Számomra azóta is a nagymamám által megfogalmazott vallás és hit maradt. Megtalálni magunkban az istenit a jóságot a szeretet és a becsületet, és képességet mások elfogadására és szóvá tenni a rosszat, a nem elfogadhatót. Valakitől egyszer azt olvastam: az igazi szeretet arról, szól, hogy nem kell bocsánatot kérni De az emberek többsége még annak is híján van, hogy, őszintén bocsánatot tudjon kérni, ha bántott. Czuprákné Belényesi Terézia

10 FALU LAP IX. évfolyam 2.szám Oldal 10. Hitélet Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Két, nyári táborunkat szeretném figyelmükbe ajánlani: Nyári napközis hittan táborunk helyszíne ebben az esztendőben a Garbolci Református gyülekezeti ház. Időpontja: Június 25-től 29-ig, hétfőtől-péntekig, reggel 9-től, délután 4-ig. Témája: Egy különleges küldetés Jónás története Programok: Bibliai történetek, játékos előadások, énektanulás, vetélkedők, játékok, kirándulás, strandolás, meglepetés programok. Költsége: Ft/fő az 5 napra, mely tartalmazza a gyermekek számára a tízórait és az ebédet. Jelentkezni lehet június 23-ig, az összeg befizetésével, istentiszteleten vagy a lelkészi hivatalban. Néhány kép gyülekezetünk életéből: Ebben az esztendőben is, öt napos hittan tábort szervezünk július 23- tól 27-ig (hétfőtől-péntekig) a Balaton partján lévő Köveskálra. Programok: Strandolás, Kirándulás Tihanyba, Badacsonyba és a környék látnivalóihoz. Játékok, túrázás, szalonnasütés, bográcsolás stb. Költségek: étkezés (reggeli, ebéd és vacsora) + vonatköltség + szállás + belépőjegyek: Ft/fő. Minden további tájékoztatást a jelentkezők megkapnak. Jelentkezni lehet június 16-ig, az összeg befizetésével a létszám beteltéig (kb. 15 fő), istentiszteleten vagy a lelkészi hivatalban. Szeretettel várnak minden jelentkezőt a szervezők: Kálmánné Szilvási Beáta Kálmán Dávid lelkipásztor lelkipásztor évi konfirmandusaink Szeretethíd Önkénteseink az Idősek klubjának tagjaival

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2014. március 1848. MÁRCIUS 15. Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ezelőtt ezen a napon forradalmi lázban égett a pesti ifjúság. S

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu

Tartalomból: Nyugdíjas-találkozó. Informatikai fejlesztés az általános iskolában. www.kekkozseg.hu faluhazkek@t-online.hu XIV. ÉVFOLYAM 8-9. SZÁM 2011. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER Tartalomból: 2. oldal: Népszámlálás 3-4. oldal: Önkormányzati hírek 5-7. oldal: Suli hírek 8. oldal: Ovi hírek 9. oldal: Nyugdíjasok 10. oldal: Református

Részletesebben

A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata 2009. nyár. Megkezdődött a Fő út és a Dózsa György út aszfaltozása

A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata 2009. nyár. Megkezdődött a Fő út és a Dózsa György út aszfaltozása A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata 2009. nyár XIX. Tánctalálkozó Megkezdődött a Fő út és a Dózsa György út aszfaltozása Gazdászok Floch-pusztán Húsz éves a Diák Sport Egyesület Elsöprő győzelmet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Ballagás. Fásítási program Pusztaszabolcson. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS Fásítási program Pusztaszabolcson Folytatódik a nagyszabású fásítási program, amelyet

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja Adamis Anna versével kívánunk a végzős diákoknak sok sikert további tanulmányaikhoz! És mi arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Gyimesi Fohász XXIII. évfolyam12. szám Karácsony hava, Télelõ, Álom hava 2011. december 20. Ára: 150 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Búcsú Fekete zászló leng a lakiteleki polgármesteri hivatal elõtt, lélekharangként

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport

Évzáró ballagással. Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13. 20 éves a Szent Antal Karitász Csoport 2012. június hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Karitász bál Ti pedig, testvérek, ne unjatok bele a jótettekbe. Szent Pál 2 Tessz. 3,13 20 éves a Szent Antal Karitász

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk jövőkép (2. rész) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja III. évfolyam 8(22.) szám - 2013.

Galgagyörki Napló. Galgagyörk jövőkép (2. rész) Galgagyörk község Önkormányzatának lapja III. évfolyam 8(22.) szám - 2013. Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja III. évfolyam 8(22.) szám - 2013. december Galgagyörk jövőkép (2. rész) Nemcsak azért vagyunk felelősek, amit teszünk, hanem azért is, amit nem

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben