Internet: II. évf. 1. sz., január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu II. évf. 1. sz., 2013. január"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ Internet: II. évf. 1. sz., január DEKA Tartalom Dr. Bajnok István: Rendszerváltás óh 1 Dr. Bajnok István: Rövid hozzászólás egy közös rendezvényhez 3 Dr. Jáky Miklós: Megdöbbentő 4 Olvasói levél 6 Dr. Bajnok István: Az alkotmánybírók törvényalkotók? 7 Meghívó újévi köszöntő Az országgyűlési és önkormányzati választások előtti évben utolsó lehetősége a jelenlegi kormánynak a kétharmados parlamenti többség birtokában, hogy a magyar ipar és a magyar mezőgazdaság ténylegesen megkezdje a rendszerváltást, amit 23 évvel korábban meg kellett volna kezdenie. A kezdeti lépések után úgy a világban, mint az EUban, ne felejtkezzünk meg a magyar nemzet érdekét továbbra is szolgálni! Ezt kívánjuk szolgálni mi is, az Értesítő munkatársai szerény, rendelkezésünkre álló eszközökkel. Rendszerváltás óh Isten, áldd meg a magyart! A rosszul sikerült rendszerváltás 1990-ben két nagy terület megváltoztatását hozta felszínre. Az egyik terület a rosszul sikerült gazdasági változtatás, a másik az elmaradt erkölcsi megújulás területe. Véleményemet röviden e két területről a következőkben vázolom.

2 1. Magyarország rossz gazdasági szerkezete, eladósodottsága megkövetelte, hogy a diktatúra vezetői vértelen forradalommal adják át a politikai hatalmat, különben összeomlik rendszerük. Pedig ez nem szokása egy diktatúrának sem! A történelemből tudjuk, de ma is tapasztaljuk, hogy a diktátorok (az előző hatalom urai) az utolsó csepp vérükig igyekeznek megtartani hatalmukat. Nálunk a gazdasági kényszerhelyzetben ami tovább már nem biztosította a hatalmon levők uralmát elkerülhetetlen lett volna az összeomlás. Ezért a kisebbik rosszat választották: a politikai hatalmat átadták másoknak, a gazdasági hatalmat átjátszották saját híveiknek. Ez biztosította a vértelen forradalmat! Ezzel kikényszerítették, hogy az összeomlás elkerülése érdekében az újabb vezetők is kölcsönök felvételével vagy egyéb intézkedésekkel tarthassák meg hatalmukat. Mit kellett megtenni az új vezetőknek? Azzal a címszóval, hogy a magyar elavult ipari termelő üzemeket modernizálni kell amit csak külföldről lehet kapni a kölcsönök felvétele érdekében, a korábban felvett adósság törlesztését, jogfolytonosságát el kell fogadni! Ez nagy hiba volt! Egyrészt a korábbi adósság átvállalása, másrészt hogy még tárgyalásokat sem kezdeményeztek a korábbi tartozások csökkentésére vagy a törlesztés moratóriumáról! Ugyanekkor tőke mégse jött be az ipar felújítására az üzemeket kénytelenek voltak bezárni! Ez okozta a nagymértékű munkanélküliséget, az emberek eladósodását, a hajléktalanság elszaporodását, az emberek becsapását devizahitelek felvételének javasolásával stb. A kezdeti bajok után a bizonyos visszarendezők (Horn, Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai) csak hitelek felvételével tudták az újabb gazdasági bukást elkerülni. A hitel felvételénél ismét egy fontos hibára kell felhívni a figyelmet. A hatalom megtartása érdekében pártérdekből a nemzeti érdeket háttérbe szorítva, mérhetetlen kamatösszeggel (kamatszázalékot sohasem közölve) újabb adóssággal terhelték meg a nemzetet. Ezek a kamatösszegek olyan mérhetetlenül nagyok voltak, amit a nemzet nem volt képes kitermelni! Ezáltal az eredeti adósság nem csökkent, hanem növekedett. Ezt már nem hibának, ezt már bűnnek kell tartani. Politikai szempontból meg kívánom jegyezni, amelyik párt pártérdekből (A HATALMON MARADÁS ÉRDEKÉBEN) háttérbe szorítja a nemzet érdekét, azt végtelenül megvetem, az nem méltó, hogy választáson egyetlen szavazatot is kapjon! Az ilyen pártot ki kellene tiltani a parlamenti választásokról. 2. A rosszul sikerült rendszerváltás másik nagy hibájának tartom az elmaradt erkölcsi megújulás elmaradását. Röviden összefoglalva: Egy nemzet politikai változásával együtt jár bizonyos erkölcsi változás, megújulás. Ezt tapasztalhattuk ben is. Erről az Értesítőben már többször említés történt. Tapasztalhattuk azt, hogy a kommunista rendszerben, 1949-ben az iskolák államosítása, a hit- és erkölcstan kötelező tanításának megszüntetése és még számtalan egyéb változtatás igen gyorsan megtörtént, de a kereszténynek, demokratának, szociális gondolkozásúnak mondott politikai rendszerekben ez nagyon lassan törté- 2 DEKA ÉRTESÍTŐ

3 nik. Példaként említem, hogy a volt egyházi iskolák visszaadása még ma sem teljes, a kötelező hit- és erkölcstan törvénybe iktatására is 22 évet kellett várni! A törvények ugyan bizonyos lehetőséget biztosítottak szövegben a hittan, erkölcstan tanítására az iskolákban, de azok különböző okok miatt nem kerültek megvalósításra. Ha az államvezetésnek nincs akarata a törvények, rendeletek végrehajtására, akkor az a törvény, rendelet semmit sem ér! Ugyan a politikusok erkölcstanában egyébként is hiányzik az ígéretek megtartása, az igazmondás, a magántulajdon védelme, az önbíráskodás elítélése, lopás, csalás, sikkasztás stb. Ezt sok esetben tapasztalhatjuk, tisztelet a kivételnek! Hazánkban mindenki tudja, hogy Gyurcsány Ferenc bejelentette: hazudott. De nem vállalta tettének következményét, sőt büszkének tartotta magát, hogy ő ezt be merte vallani! Ilyen bűnbánat nélküli eljárást senki sem becsül. Párttagsága pedig ezt helyesnek tartotta! Több kisebb-nagyobb erkölcsi magatartásból adódó vétkezőt (mondhatnám politikai bűnelkövetőt) hivatalból a Büntető Törvénykönyv nem büntet. Pedig az említett gazdasági (eladósítási) ügyek gyökerei mind erkölcsi eredetűek! Az említett bűnöket véletlenül elkövetni nem lehet! A gazdasági problémákat idővel a jó szakemberek meg tudják oldani. Erkölcsi vétkek ezeknél sokkal súlyosabbak, helyrehozásukhoz több idő szükséges. Azért említem erkölcsi eredetűnek a gazdasági ügyeket, mert a gazdasági vezetőknek kötelessége vizsgálni a hitelfelvétel következményeit. Vagyis tudatosan kellett vállalni az eladósodás következményeit. Az egyre növekvő hitelek hatását a népesedésre, életszínvonalra, emberi magatartásra, nemzetközi megbecsülésre, de még az inflációra való következményeket is. De ezt nem tették! Ezért hibáztathatók. Dr. Bajnok István Rövid hozzászólás egy közös rendezvényhez Előzmények. Születésemtől fogva kereszténynek neveltek szüleim, és kereszténynek tartom magam a mai napig is. Mint ismert, 1965-ben a Kertészeti és Szőlészeti Főiskoláról kirúgtak, mondván, nem vagyok alkalmas kommunista fiatalok nevelésére, majd rehabilitáltak 1989-ben. Korábban nem voltam párttag, csak amikor lehetőség lett ún. keresztény pártba lépnem 1989-ben. Alapító tagként beléptem a Kereszténydemokrata Néppártba (KDNP). Vagyis párttagságom nem 2002 után szereztem mint sokan mások. A KDNP alapszabály-módosításakor bevezetett kettős párttagság ellen tiltakoztam ami (úgymond!) lehetőséget adott a KDNP-nek a parlamentbe kerülésre. Az új vezetőség ezért kezdetben neheztelt rám, majd okot keresett kirúgásomra 2010-ben. Az elnökség határozatát a KDNP OV-ja nem fogadta el. Ma is KDNP-tag vagyok, mivel az alapszabály csak lehetőséget ad a kettős párttagságra, de nem teszi azt kötelezővé. II. évf. 1. szám 3

4 Felelősségről. Elnézést kérek a tisztelt Olvasótól, hogy az előzményeket közöltem, de szükségesnek tartottam a közös Rogán-, Mesterházy-, Bajnai-felszólalás előtt ezt ismét elmondani. Véleményem, hogy Rogán Fidesz-frakcióvezető úr közös felszólalását a fent nevezettekkel egyeztette Orbán Viktor elnök úrral. Ugyanis a párt tagjait kötelezi a pártfegyelem. Egy pártkatona nem mondhatja (teheti) azt, amit akar. Ha egy tag a vezetőjével nem egyeztetett véleményt mond, azért a pártból kirúgás a része. Ez nem történt meg, tehát megállapítható, hogy Orbán Viktor éppúgy tudott az esetről, mint Vona Gábor Gyöngyösi Márton felszólalásáról! A pártelnökök felelőssége mindkét esetben fennáll. Hasonló eset állt fenn esetemben is, amikor Semjén Zsolt elnök úrral nem egyeztem meg a kettős párttagság kérdésében, de én fenntartottam véleményem. Ebben a KDNP mint kisebb párt önállóságának, függetlenségének elvesztését véltem előre, ezért is történtek az előzményben írt események. Véleményem. A legközelebbi országgyűlési választásokon a Fidesz KDNP meg akarja nyerni a választást. Egyik nagy ellenfele az MSZP és a még alakulóban levő Bajnai-csoport. Nem tudom elképzelni, hogy mi szükség volt akkor az ellenfeleknek közös gyűlésen részt venni! Ha egy kérdésben közös véleményük van, akkor még nem szükséges közös rendezvényt tartani. Azt elmondhatták volna külön, két helyen is. Az utcai plakátokon tapasztalhattuk a Fidesz általános véleményét, hogy a Gyurcsány-Bajnai összeborulást nem tartja helyesnek küzdeni kell ellene. Akkor pedig értelmetlennek tarthatjuk a közös rendezvényen való részvételt. Felmerült az a gondolat is bennem, hogy a következő békemenetben ott látjuk majd Bajnait, Mesterházyt is? Jobb lett volna hallgatni vagy nyilatkozatban kinyilvánítani, hogy egy kérdésben azonos a véleményük. Ezt tartottam volna helyesnek! De Isten malmait és a pártok cselekedeteit nem befolyásolhatom. Dr. Bajnok István Megdöbbentő Döbbenten állok az egyetemisták (és immár a középiskolás diákok) tüntetéssorozata előtt. Van képük nyíltan röghöz kötöttségnek nevezni és eltörlését követelni annak a feltételnek, amely a diploma ingyenes megszerzését a néhány éves hazai munkavállaláshoz köti. Önző módon úgy gondolják, hogy a társadalomnak kötelessége őket ingyen felnevelni, az óvodától az egyetemig, majd még ingyen diplomát is adni a kezükbe, nekik semmi viszont kötelezettségük sincsen nemhogy hazájukkal, de még saját szüleikkel szemben sem. Úgy vélik, hogy sem a munkájukkal, sem adófizetésükkel nem kell segíteni népüket, megöregedett szüleik nyugdíját pedig majd az itthon maradt balekok adója fogja fedezni. Ide vezetett az a liberális oktatás, amely nem ad értékrendet, nem nevel, csupán tantárgyakat oktat, nem tudatosít olyan örök igazságokat, hogy az egyén hosszú távon csak saját közösségével együtt boldogulhat, 4 DEKA ÉRTESÍTŐ

5 hogy minden emberi cselekedet értékmérője az, hogy mennyire szolgálja a közösség javát. Sőt, aki ilyenekről beszél, az egyenesen nevetség tárgyává válik a szemükben, mert a felnövő fiatalok csak jogaikról tudnak, és nem is hallottak arról, hogy jogok és kötelességek összetartoznak. Nekem még azt tanították, hogy előbb teljesítsd kötelességedet, azután kérhetsz (de akkor sem követelhetsz). Most pedig mindenki, de legfőképpen a liberális média azt sulykolja beléjük, hogy ne törődj az elavult eszmékkel, élj úgy, ahogy neked jó, valósítsd meg önmagadat, és azt a tévhitet sugallja, hogy a jólét pusztán anyagi természetű. A 19. századi nemzeti liberalizmus nagy hazai képviselői még arra figyelmeztettek, hogy ne azt nézd, hogy mit kaphatsz a hazádtól, hanem azt, hogy mit adhatsz neki. A mai elfajzott liberalizmus meg azt mondja, hogy ott a hazád, ahol többet fizetnek! Amikor a diákok, a következő nemzedék értelmisége ingyenes felsőoktatást követel, akkor valójában tisztában vannak-e az ország teljesítőképességével? Beszéltek-e nekik a most ugyancsak béremelést követelő tanáraik arról, hogy ez már nem az a szocialista állam, amely egykor a gazdasági élet minden összetevőjét a termelési szférától a kereskedelemig birtokolta? Ez egy olyan állam, amely szerint nem az állam a legrosszabb gazda, és hamis liberális alapelv következtében ki kellett vonulnia a tényleges gazdasági életből. Most minden bevétele az adókból származik. Tudatosították-e bennük, hogy tandíjmentességük mások adójából származik, és a pénzt egyéb területekről kell elvonni? Az ember folyton szegény sorsú diákokról hall. Tudom, vannak ilyenek is. De én azt látom, hogy egyetemistákkal van tele minden McDonald s és Burger King, ők ülnek a sörözőkben, esténként pedig ők érkeznek a papa luxuskocsijával a lakásomhoz közeli Mammut üzletház szórakozóhelyeire és bowlingpályáihoz, miközben arról folyik a duma, hogy melyik síparadicsomba mennek télen síelni. (Majd kiszaladnak a Parlament elé egy kis tüntetési bulira.) Azért talán mégsem járna mindenkinek ingyenes felsőoktatás. A család egy főre eső jövedelmét is figyelembe kellene venni! Ugyanekkor felmerül az emberben az a kétely is, hogy szükség van-e az országnak ennyi diplomásra? Amikor évente sajnos alig 90 ezer gyerek születik, akkor 55 ezret vesznek fel az egyetemekre, főiskolákra. Nagy részük majd az állástalan diplomások elégedetlen táborát fogja növelni, mert ennyi diplomás munkahely nem létezhet egyetlen országban sem. Sőt már most sincs. Egyik barátom fia egy ausztriai vendéglőben tányért mos, a másik történész fia ugyanott bolti eladó. (Igaz, mindkettő magasabb bérért, mintha idehaza bármilyen más állása lenne de mégis mi képezünk ki az osztrákoknak diplomás munkásokat.) Van olyan ismerősöm, aki arról panaszkodik, hogy szociológus lánya három nyelvvizsgával évek óta otthon ül megfelelő állásra várva, míg egy másik barátom negyvenéves fia már a harmadik diplomáját szerzi meg, de még egy napig sem volt munkaviszonyban. Ugyanekkor nincs esztergályos, marós, lakatos, ápolónő, de még szobafestő, kőműves és vízvezeték-szerelő sem. Tudom, mindenkinek joga, sőt kötelessége megszerezni a műveltséget, de azt II. évf. 1. szám 5

6 lehet az egyetemen kívül is, vagy akár munka mellett esti egyetemen. Na persze így sokkal fárasztóbb, mint tíz évig az egyetem mellé járni, majd a vizsgaidőszakban kitölteni néhány tesztlapot, hátha kilencedszerre sikerül a vizsga (mert a bolognai rendszer szerint ennyiszer lehet próbálkozni). Tulajdonképpen miért ne kereshetne sokkal többet egy jó szakmunkás az ötvenezredik közgazdásznál, a tízezredik filozófusnál és politológusnál? Tudom, sokan most azt fogják mondani, hogy a szakmunkások számára sincs elég munkahely! De ha nem akarunk végleges társadalmi válságba kerülni, akkor sürgősen el kell kezdeni az ország újraiparosítását, ami viszont csak párhuzamosan kiképzett munkaerővel lehetséges. Vagy ha nem, akkor ugyanoda jutunk, mint az általunk érdemtelenül csodált Nyugat, ahol a nem diplomás munkaköröket bevándorlók millióival végeztetik! Dr. Jáky Miklós Olvasói levél A magyarokat 1947 után rászoktatták, ha élni akarnak, tartsák a szájukat. Ezzel azt akarták elérni, hogy a magyarok szokásos ellenzékieskedését leállítsák. Ehhez példát kellett statuálni, ezért az 1950-es évek elején a magyar közösség tagjait már több éves börtönre ítélték (konkrét eset dr. Kováts Tibort és társai elítélése), majd ban Zana Albertet és társait börtönre, halállal büntették. Az 1956-os szabadságharc szovjet segítséggel való leverése után számtalan embert halállal, többéves börtönnel büntettek (még felsorolni is sok) től és még a későbbi időben is, a diktatúra ún. enyhülése korában a Regnum Marianum-perben sok ember vesztette el állását, vetették őket börtönbe. Ezeket a pereket a párt az emberek megfélemlítése céljából indította. A megfélemlítések következménye volt az emberek meghunyászkodása, véleményük visszatartása, sőt igyekeztek együttműködést mutatni a hatalommal. Példaként említem egy bizonyítottan III/III-as ügynök szavát, aki elmondta, hogy még 1990-ben, amikor búcsúzott tőle tartótisztje, az közölte vele, hogy tartsa a száját, mert még vissza fognak jönni!!! Így lehet félelem nélkül élni? Ez a félelem még ma is sokakban él, ezért szokás szerint még ma sem merik saját véleményüket kimondani, hanem csak a hatalom szavát ismételgetik nehogy az új hatalom is megbüntesse őket. Merjük kimondani véleményünket! Ma már nem kell félni a hatalom megtorlásától, de biztos, ami biztos, inkább teljesítem a mindenkori hatalom jó-rossz intézkedését, úgy gondolják, ebből nem lehet baj. Mai életünkben ezért mondja a Jobbik, hogy több Jobbik-érzelmű tagja van, de nem merik ezt nyíltan megvallani, nehogy káruk származzon belőle. Ugyanis a Fidesz-kormány sem szereti a Gárda -tagságot (egyenruhájuk miatt stb.). A Jobbik radikális javaslatait nem veszik tárgyalásra sem, sőt ellenakciókat indítanak ellene. 6 DEKA ÉRTESÍTŐ

7 Egy ilyen akciója a Jobbiknak a kereszt állítása advent idején. A katolikus egyház vezetése nem javasolja a felállított kereszt megáldását. Régen a falu szélén felállított keresztet megáldották, sőt sok helyen még ma is minden évben megáldják. Ugyan ma az állam a menóra és a kereszt állítását nem tiltja, de még élnek az emberekben a félelmek. Ilyen eset Magyarországon és az ún. keresztény Európában az, hogy a gyakorló keresztények aránya statisztikai adatok alapján ugyan nagy, de Jézus Krisztus bírálata elleni támadások esetén az a fellépés, amit Mohamed bírálata váltott ki a mohamedán világban, nem tapasztalható! A keresztények elbátortalanodtak? Pedig még ma, a modern világunkban is vannak vértanú keresztények! Vagy többségben csak lagymatag, lapító emberek léteznek? Az alkotmánybírók törvényalkotók? Az ún. rendszerváltás után már sok furcsaság történt, egyik legutóbbi, hogy az alkotmánybírák többsége törölte a családok védelméről szóló törvényben meghatározott házasság és a család fogalmát, liberális módon egyszerűen a többi társas vállalkozás közé sorolta. Véleményük szerint a család is egy vállalkozás (sőt egyes alkotmánybírák véleménye szerint nem szükségszerűen kétnemű emberek vállalkozása). Lássuk, mit mond Magyarország Alaptörvénye. (Elfogadva: én) A bevezető Nemzeti hitvallásban a következőt írja le: Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet L) cikk: (1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a család mint a nemzet fennmaradásának alapját. (3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. Magyarország Alaptörvényét kétharmados parlamenti többség hozhatja és változtathatja meg. Kérdésem akkor: egy 20 fős alkotmánybírósági határozat megváltoztathatja, törölheti? Nem, csak felhívhatják esetleg a figyelmet a törvény változtatására. A parlamenti képviselők között is igen sok jogász van (lényegesen több, mint az Alkotmánybírák összessége). Úgy látszik, a parlamenti jogászok nagyon meggondolatlanok voltak, amikor ezt az alkotmányt létrehozták. De az is elképzelhető, hogy az alkotmánybírák csak fricskázni szándékozták a parlamenti képviselőket. Talán viccesnek látszik, de tovább fejtegetem az alkotmánybírósági határozatot. Egy kérdés az alkotmánybíróknak csaknem két év munkájába került, hogy kiokoskodják a mostani döntést, miszerint a HÁZASSÁG, a CSALÁD fogalma a társasági törvény hatálya alá tartozik! Mint egy KÖZKERESETI TÁRSASÁG, BT. vagy talán RT., KFT., SZÖVETKEZET! II. évf. 1. szám 7

8 Nyilvánvaló céljuk volt a házasság, család fogalmának vállalkozások közé sorolásával, hogy nemcsak férfiak és nők alkothassák a társaságot, családot, hanem egyneműek is, és köthessenek egymással üzletet. Hogy elkerüljék az erkölcsi felelősségüket a családban egymástól, hogy egymást is becsapták (csaltak, hazudtak stb.), kihasználták, jobbnak tartják a vállalati keretet. De ez esetben is tévedtek; vigyázniuk kell, mert a Büntető Törvénykönyv szerint ha bizonyítható a vállalatnál a csalás, lopás, hazugság akkor ezért is felelniük kell. Feltételezhető, hogy a vállalattá nyilvánított házasságnak, családnak vannak előnyei is, de az most még nem látható! Jó lenne, ha az alkotmánybírók erre is rámutatnának! Ugyanis a puding próbája az evés! Erről az alapelvről szeretnénk hallani az egyházak és az államvezetés véleményét is! Dr. Bajnok István Meghívó Az ONYPE Bp. XI. kerületi szervezete következő előadása január 15-én, kedden 15 órakor lesz a szokásos helyen (a Szent Imre Gimnázium, Villányi út 27., földszint). Előadó: Homolay Károly Gárdonyi Géza általános iskola igazgatója Előadásának címe: Gárdonyi Géza halálának 90. évfordulója. Minden érdeklődőt szeretettel várjuk. TERJESZD AZ ÉRTESÍTŐT! Ha több példányt kívánsz, vagy nem kívánod további küldését ingyenes havilapunknak, kérem, jelezd kívánságod teljesítjük. Ha támogatni kívánod megjelenését, bankszámlaszámunk: OTP A Demokratikus Közéletért Alapítvány (DEKA) közhasznú szervezet lapja. Felelős szerkesztő: dr. Baj nok Ist ván. Szerkesztőség: 1111 Budapest, Bartók Béla út 18. Tel./fax: DEKA ÉRTESÍTŐ

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás

ÉRTESÍTŐ. Imádság a gyűlölködőkért. A nagyböjtöt, bűnbánatot mindig követi a feltámadás ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 3. sz., 2010. március Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Imádság a gyűlölködőkért

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak

ÉRTESÍTŐ. Emeld fel szívedet, nemzetem! Kegyelemteljes karácsonyt, boldog ünnepeket és békés, áldott új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónak ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XVI. évf. 12. sz., 2010. december Közhasznú Szervezet megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu Kegyelemteljes karácsonyt,

Részletesebben

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016

A rendszerváltás. vetíthető oktatási segédanyag. Keglevich Kristóf. Budapest, 2016 A rendszerváltás vetíthető oktatási segédanyag Keglevich Kristóf Budapest, 2016 1. Előzmények a Kádár-korszak válságba jutott a) gazdasági válság tervgazdálkodás nem termel hasznot külpolitikai ok: olajárrobbanás

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Népszavazás. Omnibusz 2008/02. A kutatás dokumentációja A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Népszavazás Omnibusz 2008/02 A kutatás dokumentációja 2008 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Czeglédi Tibor Dencső Blanka Fáklya Éva Németh Valéria

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA

Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA Ligeti Miklós: A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYOK FINANSZÍROZÁSA KAMPÁNYKORRUPCIÓ A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben ez az

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Kérdőív a képviselőjelöltekről

Kérdőív a képviselőjelöltekről Központi Statisztikai Hivatal Kérdőív a képviselőjelöltekről Az adatszolgáltatás önkéntes! 0. Melyik megyében és mely listán vesz részt a választásokon? Ha többfajta listán indul, valamennyit jelölje meg!

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Újkígyósi 2008. MÁRCIUS Önkormányzati Értesítő Házi segítségnyújtás Fizetős önkormányzati vagy ingyenes alapítványi? Az utóbbi időben felborzolta a kedélyeket Újkígyóson a fenti kérdés.

Részletesebben

Czike László könyvajánló kritikája Dr. Szabadi Béla: Kényszerpályák, tévutak (Dr. Szabadi BT, Budapest, 2010.) című könyvéről Teljesen újszerű, hiánypótló könyv ez! Dr. Szabadi Béla - aki 1998-2002. között

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Korózs Lajos: totális káosz a kormányhatározat, ötletelés zajlik;

Részletesebben

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2012. február A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002. " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002.  Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu TÁMOP-.4.5-2/.-202-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása Lakossági véleményfeltárás Székesfehérváriak véleménye a külföldi munkavállalásról 204. október 30. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv

Bevezető. Kedves Kollégák! Bevezető. A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! A 2013/2014-es tanévben bevezetett 5. osztályosoknak szóló erkölcstan tantárgyat feldolgozó tankönyv folytatása a 6. osztályosoknak szóló tankönyv. A kerettantervben

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XIV. évf. 4. sz., 2008. április 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: ertesito@bajnok.hu Szükség van

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/99-1/2013. OTB-29/2013. sz. ülés (OTB-117/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2013. november 11-én, hétfőn, 11 óra 30 perckor

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése 2013. június A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4

Tartalomjegyzék. Napirendi javaslat 4 Ikt. sz.: MB/121-1/2012. MB-34/2012. sz. ülés (MB-82/2010-2014. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottságának 2012. október 31-én, szerdán 9 óra 3 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi «

EURÓPAI TURISTA, Szenegál, » A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « 292 K RÄ M E R EURÓPAI TURISTA, Szenegál, 1975» A Z E M B E R semmi más, mint amivé önmagát teszi « EGZISZTENCIALIZMUS JEAN-PAUL SARTRE AZ EMBER semmi más, mint amivé önmagát teszi. Ez az egzisztencializmus

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

160 ezer embert érinthet

160 ezer embert érinthet Az Országgyűlés június végén utolsó tavaszi ülésén fogadta el azt a törvényt, melynek értelmében az 52 évnél idősebb magánnyugdíjpénztári tagok, illetve a pénztárak egykori - ma már nyugdíjas - tagjai

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. szeptember 25. napján, Sajóbábony Város Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Tárgy: Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülése. Az ülést vezeti:

Részletesebben

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 2014. június 3-án, kedden 9 óra 38 perckor az Országház Delegációs termében megtartott üléséről

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 2014. június 3-án, kedden 9 óra 38 perckor az Országház Delegációs termében megtartott üléséről Ikt. sz. KVB/3-4/2014. KVB-1/2014. sz. ülés (KVB-1/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 2014. június 3-án, kedden 9 óra 38 perckor az Országház Delegációs

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.05.08. kedd Mesterházy Attila az Egyesült Államokban tárgyal Képzetlenül a munka világában Tíz ok a telefonadó ellen Nem igaz, hogy a családi vállalkozásokat segítik a földbérletpályázatokon Ingyenes

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL

Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL Közelgő kvótareferendum: továbbra is kérdéses az érvényesség A REPUBLIKON INTÉZET KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSA AZ OKTÓBER 2-I NÉPSZAVAZÁSRÓL ÖSSZEFOGLALÁS! Továbbra is igen magas a kvótareferendummal kapcsolatos

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 7-én 17 órakor tartott rendes nyílt üléséről

Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 7-én 17 órakor tartott rendes nyílt üléséről 1 1-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 7-én 17 órakor tartott rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Zalakomár Polgármesteri Hivatal Zalakomár,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató

Tisztelt Olvasó! Üdvözlettel: Dr. Tóth Tibor Igazgató Tisztelt Olvasó! 3 Nagy szeretettel köszöntöm Önt a Facultas Humán Gimnázium 2012/13. évi tájékoztatójának megjelenése alkalmából. Gimnáziumunk 2003 óta aktívan közreműködik a magyar közoktatásban és feladatának

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?!

Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Tudja Ön, miért NEM lesz uszoda és szálloda Kozármislenyben?! Ha Ön, vagy gyermeke, ismerőse szeretett volna egy igényes, szép fürdőbe, strandra járni a kisvárosban, ha szeretett volna büszke lenni erre

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Kicsengettek PARLAMENT. Mennyi az annyi? 70 milliárdos önkormányzati elvonás a költségvetésben

Kicsengettek PARLAMENT. Mennyi az annyi? 70 milliárdos önkormányzati elvonás a költségvetésben 70 milliárdos önkormányzati elvonás a költségvetésben Kicsengettek November utolsó napján biztos többséggel fogadták el a kormánypárti, egyes szabad demokrata és független képviselők a 2010. évi költségvetést.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL*

BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* JELENTÉS BESZÁMOLÓ A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG FŐBB FOLYAMATAIRÓL* A Központi Statisztikai Hivatal, a statisztikai törvénynek megfelelően, évente átfogó elemzést készít a társadalmi és gazdasági folyamatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V tanú folytatólagos kihallgatásáról Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztály Életvédelmi Osztály Életvédelmi Alosztály II. Ügyszám: 01000/257/2011/ bü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V folytatólagos kihallgatásáról Készült a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.)

J e g y zőkönyv AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) AIÜB-V-5/2011. (AIÜB-V-8/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság Az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik.

ÜNNEPI BESZÉD. Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. ÜNNEPI BESZÉD Budapest, II. kerület március 15-ei ünnepség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budai Polgárok! A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben rejtezik. Széchenyi István szembesítette

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 1. sz., 2012. június

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 1. sz., 2012. június ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 1. sz., 2012. június DEKA Tartalom Dr Bajnok István: Ne féljetek 1 Bajnok István: A kettős párttagságról 2 Olvasói levelek 5

Részletesebben

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől

Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18 Mindenki lelécel Janukovics mellől Tűzszünet helyett vérfürdő Kijevben (18+) Több mint száz halott, sokszáz sebesült a kiújult összecsapásokban - Az EU Ukrajna elleni szankciókat fogadott. http://nepszava.hu/cikk/1011501-tuzszunet-helyett-verfurdo-kijevben-18

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz

Szociálpolitika II. KÉRDŐÍV az 1985. évi panelkutatáshoz MAGYAR RÁDIÓ ÉS MAGYAR TELEVÍZIÓ Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1054 Budapest, Akadémia utca 17. A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! SORSZÁM:. Az interjú milyen címen készült? 1 főcímen 2 pótcímen ALMINTA: 6 Szociálpolitika

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás?

Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Kényszerpálya, véletlen vagy tudatos választás? Női vállalkozók Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig Horváth Anna SEED Alapítvány Vállalkozónői konferencia, Budapest, 2006. május 30. A vállalkozások

Részletesebben