Giday András Szegő Szilvia. Hova tűnt a devizagazdálkodás fénye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Giday András Szegő Szilvia. Hova tűnt a devizagazdálkodás fénye"

Átírás

1 1

2 Giday András Szegő Szilvia Hova tűnt a devizagazdálkodás fénye A külfölddel szembeni teljes nemzetgazdasági adósság az államháztartás adósságánál is súlyosabb teher az ország számára. 1 Miért? Mert a deviza - beszerzési költségeivel, és ami szinten fontos, átértékelődési veszteségeivel is számítva (az adós többnyire nem nyer, hanem veszít az árfolyamok volatilitásán) nagyon drága és a túlzott pénzkínálattal jellemezhető helyzeteket kivéve nehezen, de legálabb is bizonytalanul szerezhető be. Devizára nem csupán a nettó adósságtörlesztéshez (ami tényleges tőke és kamat törlesztés) van szüksége az országnak, hanem az éves adósságtörlesztési kötelezettségek teljesítésére is. A kettő nem ugyanaz. Az adósságot (az adott évben lejáró tartozások és kifizetendő kamatok, és egyéb kötelezettségek) az adósok sok esetben nem kifizetik, hanem forgatják, azaz adósságból fizetnek adósságot. Így tesz nemzetünk és annak felhatalmazott kepviselője, államunk is. Az adósságszolgálat valóságos terhével meglehetősen ritkán szembesülünk. Nem az ország, hanem saját terhével számol a gazdálkodó, a családfenntartás költségeit szemlélő szülő. Nem valószínű, hogy szembesülnének azzal, hogy devizában az adósságszolgálati teher a nemzeti össztermék értekének már közel egynegyede ( ban volt ekkora, de akkor még megfelelőbb vagyoni háttérrel). Ez évi milliárd euró. Azaz mintegy milliárd forintnyi összeget kell devizabeszerzésre fordítania az országnak ahhoz, hogy a lejáró adósságait törlessze. 2 Ennek a deviza mennyiségnek a folyamatos beszerzése jelentősen megterheli az ország pénzügyeit, és ami legálabb ilyen kedvezőtlen, egyre növeli a pénzügyi bizonytalanságot. Ha ugyanis forintban és annak devizára történő átváltásaiban egyaránt kell gondolkoznunk, akkor a pénzügyi terhek (lásd a devizahitel forintban történő törlesztési terhei) folyamatosan felülíródnak 3. (Egy pénzügyi befektető intelmeivel fogalmazva: Ha megkérdezik tőled, hogy mibe érdemes befektetni, kérdezz rögtön rá, hogy milyen valutákban gondolja az illető az ügyletet.) Ezzel a problémával már a magán háztartását vezető ember is találkozik, amikor értesítést kap bankjától, hogy korábban felvett hitele, annak tőkeértéke, az értesítés idejében sokkal nagyobbnak számít annál, mint amikor azt felvettek. Bár forintban gondolkozunk, az a tény, hogy a nemzetgazdaság forintban számolt jövedelmeinek egynegyedét-egyötödét deviza beszerzésre és deviza törlesztésre kell fordítani, avval a következménnyel jár, hogy költségeink, kiadásaink, jövedelmeink térben és időben állandóan átértékelődnek 4. Ennél világosabban fogalmazva: a nagymértékű devizális függőség bizonytalanná tesz bármilyen költségvetést, legyen az az államé, a forintban gazdálkodó vállalaté (a devizában gazdálkodó sokkal jobban tud védekezni, és őket több ok miatt jobban is féltjük) vagy a család-háztartásoké. Azzal a ténnyel, hogy ez a devizális bizonytalanság ami mondjuk ki, azt jelenti, hogy a forint valos értéke bizonytalan mekkora gond, csak az utóbbi időben tudatosult a mindennapi ember, de még a szakemberek jelentős hányada is. (Ez csak úgy lehetséges, hogy konvertibilitás ide vagy oda a forint és 1 Az IMF ország értékeléseiben ezért kerül a fizetési mérleg első helyre az ország pénzügyi egyensúlyának értékelésében. Surányi György több megszólalásában hangsúlyozta azt, hogy a fizetési mérleg egyensúlyát fontos pénzügyi egyensúlyi mutatószámként kell kezelni. 2 Az adatok az MNB statisztikáiból származnak, részben saját számítások. 3 A devizahitelezés és az árfolyam alakulás közötti összefüggés vizsgálata mindezidáig háttérbe szorult a hazai irodalomban. Krekó Judit és Endrész Marianna kitűnő cikkükben (Krekó, Endrész 2010.) elsősorban a súlyos deviza eladósodottság miatti esetleges árfolyam leértékelés reálgazdasági hatásait vizsgálják. Ebből a szempontból taglalják a devizális és a forint folyamatok közötti összefüggést. 4 A forint és devizafolyamatok, azok kapcsán a külgazdasági egyensúly és az árfolyam alakulás összefüggésével foglalkozott cikkünk az olajválság utáni egyensúly megbomlása idején. Az árfolyam a forint belgazdasági szereplők számára is fontos - értékét jelzi, külső és belső hatások együttesére reagálva Szegő (1977) 2

3 deviza folyamatok meglehetősen eltérő vágányra kerültek 5.) A deviza és a forint közötti kapcsolatok ilyetén alakulása nagy mértekben megnövelte a bizonytalanságot a gazdálkodás valamennyi szintjen. Minek következtében az ország bármely gazdasági egységének a finanszírozása a legjobb pénzügyi tervezés mellett is magas kockázatokat tartalmaz 6. A devizális kitettség miatti bizonytalanság és az abban rejlő kockázat nemzetközi méreteire mutat a közelmúlt sokasodó válság eseménye. (Lásd a kis tigrisek pénzügyi válságát ban ott a kitettséget a túlzott vállalati szintű devizaeladósodás okozta, vagy az ugyanakkor lezajló orosz pénzügyi válságot ott a kitettséget az állam külföldi (ráadásul hazai pénzben denominált!) eladósodottsága okozta, mikoris az orosz államkötvényeket tartó külföldiek tömeges eladásaikkal államcsőd közeli helyzetet hoztak létre.). A jelenlegi pénzügyi válság a korábbiaknál is nagyobb megrázkódtatásokkal jár. Gazdaságunk és pénzügyeink nemzetközi beágyazottsága csak bonyolítja hazai helyzetünket, hiszen a devizabeszerzésnek kitett, és a nemzetközi devizális folyamatoktól súlyosan függő ország vagyunk 7. Igazodásunk ehhez a rendszerhez még a legjobb finanszírozási szakmunka és társadalmi elkötelezettség mellett is rendkívül magas kockázatokkal jár. Ha szinte minden megtermelt hazai jövedelem valóságos nagysága a mindenkori devizális folyamatoktól és azok együttes költséghatásától függ (ez természetesen lehet kedvező is, de ez nem csökkenti a magas kockázatot), akkor ebből már következik, hogy tényleges jövedelmünk legyen az államháztartási, vállalati vagy lakossági nagyságát tekintve meglehetősen bizonytalan. Ha pedig időbeli távlatokban is kell számolnunk (hónapokban, években, emberi életpályában, például nyugdíjban), ez a bizonytalanság még tovább nő. Miért is olyan bizonytalan a deviza költsége (és ezáltal a forint értéke)? Miért nem annyi, amennyibe került, amikor megfizettük azt? Mennyibe kerül a deviza? De kinek és mikor? Nem ugyanannyiba kerül a hitel, amikor felvesszük és amikor később törlesztjük. Közben különböző okok miatt újraszámítják felvett hiteleink értékét. Nem látható az sem világosan, ki és milyen mértékben viseli a deviza beszerzés költségeinek kockázatát? Ráadásul a devizakockázat kezelése önálló gazdasági ággá alakult át, önálló szakmai és tőke követelményekkel. Vajon kikre írható elsősorban a kockázat (jövedelme és terhe egyaránt), akik ezt szakmailag és tőkekövetelményeit is követve művelik, vagy akiknek ezek a specializált cégek a devizális műveleteket közvetítik? És kire terhelendő az ország magas adósságszolgálati terhe és az ezzel járó magas kockázat? Mondhatnánk, egyszerű a válasz, hiszen fizessen az, aki költi a devizát! Ez a válasz azonban megkerüli a problémát. Először is: a devizát mindenki költi, aki forintot kiad. A lakossági fogyasztás importhányada 7 százalékról 30 százalékra nőtt. Ebből következik, hogy minden 100 forint fogyasztásra kiadott forintunkból 30 forint értekben devizát költünk. Devizát költ az is, aki exportál. Egyszerűen azért, mert minden 100 beszerzett devizához 80 egységnyi devizát költünk el. Magyarul: az importot exportálják, egy kevés hozzáadott hazai teljesítménnyel. A devizát tehát mértékét tekintve ugyan különbözően, de mindenki költi. A magánszféra térhódítása az ország külföldi adósságában 5 A konvertibilitás pénz- és reálgazdasági összefüggéseit Botos Katalin számos a nemzetközi pénzügyekkel foglalkozó - munkájában elemzi. Alapösszefüggéseket taglaló megállapításai sok tekintetben ma is iránymutatóak (Botos, K. (1978), Botos, K. (1990). 6 A nemzetközi pénzügyi folyamatok nemzeti pénzpiaci egyensúlyi szempontokból való elemzéséhez kitűnő támpontot ad Mundell ez irányú korai elemzése. Mundell, R.A. (1968) 7 A külső forrásoktól való növekvő függés kockázataira Rieke Werner több írásában is felhívta a figyelmet. Lásd legutóbb a Magyar Közgazdasági Társaság 2011-es Vándorgyűlésén elhangzott előadását (Rieke, W ) 3

4 Nézzük meg ezek után a társadalom főbb jövedelem tulajdonosainak részesedését a külföldi adósságban! (Nem térünk ki az eladósodást közvetve növelő tényezőkre, például a tőkebehozatal utáni jövedelemkivonásra, de a termelés és fogyasztás import igényességére sem.) A vállalati szféra külföldi eladósodása az elmúlt időben néhány év alatt rohamos ütemben növekedett. A külső forrásokból történő adósságra való áttérésről akkor döntöttek vállalataink, amikor az országnak teljes erejével a külföldi eladósodottság csökkentésére kellett volna koncentrálnia. Ennek következtében a vállalati szféra külföldi eladósodásának mérete és időzítése a korábbiakhoz képest lényegesen megnövelte a magyar gazdaság instabilitását. Vállalataink külföldi eladósodásának destabilizációs veszélyére a Le Monde már 1997-ben felhívta a figyelmet. Ekkor, amikor hazánkban anakronisztikus, sőt tragikomikus módon - még devizahitel mámor tombolt, a Le Monde Magyarországot jelölte meg az egyik legsebezhetőbb országnak. A kritikus helyzetért részben a vállalati szféra devizában történő és 2004 között - rohamos eladósodását jelölte meg. A következő ábrából láthatjuk, hogy a vállalati szféra jelentős deviza eladósodottságát., 1 ábra Forrás: MNB Jelentés a pénzügyi stabilitásról, november A forinthoz korábban erősen kötött lakosság a konvertibilitás előnyeit (azt hogy akadály nélkül vehet fel devizában kölcsönt), a vállalati szférához képest néhány év elcsúszással fedezte fel. Ebben fontos szerepet játszottak a bankok is, hiszen olcsóbb volta miatt a devizában történő eladósodást javasoltak, sőt minden eszközzel reklámoztak. A lakosság a forintadósságról meglehetős sebességgel szinten devizaadósságra tért át, és ma már adósságainak nagyobb hányada devizaadósság. Ennek következményei ismertek, bár a következmények súlyát tekintve még ma is alábecsültek. Arról azonban mintha nem vennénk újfent tudomást, hogy a devizális kapcsolatokat ért megrázkódtatások nem képeznek elszigetelt világot a forinttal szemben. A forint 4

5 szimbiózisban van a devizával, és a deviza adósok közvetlenebbül megmutatkozó kockázatai nem szabad, hogy elfelejtessék azt, hogy deviza világunk megrázkódtatásai súlyos lenyomatot hagynak a forintgazdaságban, a forintban megjelenő jövedelmeinkben, költségeinkben. Mit jelent ez a lakosság devizában történt eladósodására vonatkoztatva? Azt, hogy a lakosság egy sajátos dráma szereplőjévé vált. Azzal, hogy adósságait devizában vette fel, a lakosság is hozzájárult az ország súlyos eladósodásához. Mondhatnánk úgy is, hogy a létében a forinthoz kötött lakosság (csak egy kisebb réteg esetében nem igaz ez, azokra, akik jórészt devizagazdálkodást folytatnak) maga is a forint ellen lepett fel. A forint támogatójából (devizában nettó megtakarító volt, így finanszírozója volt a külső adósságnak) annak meggyengítőjévé vált (a külső eladósodást súlyosbította). Ezzel pedig saját létalapját, a forint stabilitását gyengítette. Nyert, mint egyéni cselekvő, hiszen a forintnál olcsóbban kapott devizahitelt (bár a viszonylagos nyeresége a forint hitellel szemben egyre csökken), de a forint kockázatainak növelésével veszített mint a forint érdekközösség tagja (hiszen jövedelmi helyzete a forint stabilitásától függ). Ezzel a lakosság tragikus szerepkonfliktusba sodródott. A következő ábra mutatja be a gazdasági szektorok deviza eladósodását, ezen belül a lakosságét, azt a folyamatot, ahogyan hitelezőből adóspozícióra váltott. 2. ábra Forrás: MNB Jelentés a pénzügyi stabilitásról, november A vállalati és a lakossági szféra deviza eladósodásának gyors üteme miatt jelentős mertekben csökkent a külföldi adósságban az államháztartás részaránya, 70 százalékról 12 százalékra. 5

6 (Ebben jelentős szerepe volt annak, hogy az Adósságkezelő Központ a devizaadósság kockázatait is szamba vette és mérsékelte a deviza adósság felvételt. Igaz növelte a külföldi adósság terhet azzal, hogy annak jó részét forintban bocsátotta ki.) Az utóbbi időszak külső eladósodásában tehát a vezető szerepet a magán szféra játszotta. A korábbiakban bemutatott folyamatok világosan mutatják, mennyire téves a külső adósságot államadósságkent kezelni. Az ország külső eladósodását sokan, így a nemzetközi pénzvilág akár prominens szereplői is tévesen, az állam eladósodásával azonosítják. A rendszerváltás előtt ez jogos volt, hiszen akkor a kettő valóban azonos volt a szigorú devizagazdálkodás következtében. Talán innen az a közkeletű elképzelés, hogy a külföldi adósság egyenlő az államadóssággal. A konvertibilitás azonban teljesen megváltoztatta a helyzetet. A deviza szabad versenybe szállt a forinttal, és megnyerte a magángazdaság tetszését, sajnos azonban aszimmetrikus módon. Jobban tetszett azt költeni hiszen (nekik) olcsóbb volt, (csak a nemzetnek drága), és sokkal kevésbe tetszett azt kitermelni, azaz exportra dolgozni hiszen az (nekik) drága volt, hiszen a forint túlértékeltsége az exportjövedelmeket leértékelte. Az ország külföldi (ez részben deviza részben forint alapú államkötvény) adósságainak több mint kétharmadát tehát mára már nem az állam, hanem a magángazdaság halmozta fel. A magángazdaság külföldi adósságának közel egyharmada pedig a hazánkban gazdálkodó külföldet terheli (lásd a szektorok szerinti megoszlás számait a második ábrában). Miért tűnhetett olcsónak a devizában történő eladósodás az egyéni gazdálkodók szintjén, amikor az a nemzetgazdaság szintjen nagyon is drága? Azért, mert a deviza nem egyszerűen pénz egy ország számára, hanem különleges árú, amit az országnak be kell szereznie. A deviza elköltése és beszerzése az országban bár sok szereplősen történik - mégis úgy fogható fel, mintha egy ország különböző kliensei lennének a szereplők. A külföldi pénz beszerzése és költése szempontjából az ország olyan mint egy nagy vállalat, amelynek bevételeiből kell kiadásait fedezni. Ez azt jelenti a deviza esetében, hogy az országnak a devizabevételeiből kell devizakiadásait fedezni. Ez a devizagazdálkodás aranyszabálya, amelyet azonban a konvertibilitás eltüntet a szemünk elől. Miért? A forint illúzió miatt. A forint illúzió és a deviza valóságos ára Az a tény, hogy hazai gazdaságban többnyire forinttal fizetünk, csak eltakarja előlünk, hogy országos intézmények, arra szakosodott pénzügyi hálózatok - nagy teljesítményű átjátszó állomásként - forintjainkat devizára, devizánkat forintra váltják át akkor is, amikor mi nem megyünk be pénzváltókhoz, csupán pl. importcikkeket vásárolunk, csupán pl. devizában adósodunk el. Mivel azonban gazdasági cselekedeteink mögött nem csak forint, hanem deviza ügyletek is vannak, nehéz megbecsülni, hogy mi mennyibe kerül valójában. Az, hogy az árfolyam alakulása húsba vágó kérdés a forintban gazdálkodók számára is, mindaddig nem volt világos a lakosság számára, amíg nem számolták át devizában felvett adósságaikat a mindenkor aktuális árfolyamon. A forintban történő ügyleteknél ez nem ilyen nyilvánvaló. Sőt: a forintban kifejezett jövedelmeink, illetve azok az árak, amelyek a költségeinket közvetítik az egyén, vagy a nemzetgazdasági teljesítmény mérésében, nem csak takarják a forint deviza költségeit, hanem erősen torzítják is már régóta. Miért torzítanak a forint árak, a forint mutatók? Nézzük ezt meg egy példán. Feltesszük a kérdést, mennyibe kerül egy kínai póló? Páciensünk kínai pólót vásárol tehát, mégpedig 6

7 olcsón. Vajon így van ez? Lehet, hogy igen, de az valószínűbb, hogy nem. Miért? Mert páciensünk ugyan forinttal fizetett, de ezzel a póló még nincs kifizetve. Mégpedig azért nincs, mert nem nehéz megfejteni, hogy miért - a forintunk még nem világpénz. Vagyis bármennyire úgy gondoljuk, hogy forintunkkal kifizettük tisztességesen a pólót, ez nem így van. Forintunk még valahol lebeg gazdasági tereinkben, és még nem tudni, hogy azért az összegért mennyi devizához jutunk. Ezt a helyzetet még bonyolítja, hogy a devizát a mintegy 35 éve növekvő adósságállományunk miatt egyre súlyosabb feltételekkel be kell szereznie az országnak. Az adóssággal beszerzett deviza ára tehát még megfejelődik a deviza adósság és a devizabeszerzés trükkös útjainak (ilyen az úgynevezett adósságot nem generáló tőkebehozatal) húsba vágó - árával. Bár az egyes gazdasági szereplő számára úgy tűnik, hogy ő forintért vásárolja a külföldről bejövő terméket, és ezzel tisztességesen megfizeti azt (vagy a külföldi hitel deviza költségeit), az ügylet csak az ő szintjén látszik befejezettnek. A nemzetgazdaság szintjén nem. A nemzetgazdaságnak az okozott fizetési mérleg hiányt, és az éves szinten jelentkező adósságszolgálati kötelezettségeket rendeznie kell. Ráadásul egy eladósodott ország az adósságot nem kifizeti, hanem forgatja, adósságból fizet adósságot. Ezért már gyakorlatilag követhetetlen, hogy az a deviza, amivel páciensünk megvásárolta a kínai olcsó pólót, devizában mikor is lesz kifizetve. Annak ára a deviza beszerzés költsége, annak - nevezzük így - teljes hiteldíj mutatója. Páciensünk ezt nem latja, hiszen o nem vett fel hitelt. Ráadásul teljesen bizonytalan, hogy a pólóhoz felvett devizaadósság kifizetése mikor történik meg. Melyik év melyik adósságszolgálati terhébe fér bele annak kifizetése. A kamatos kamatok és egyéb költségek így megsokszorozhatják a hitelösszeget, így akar annak többszörösét kell visszafizetni. Tehát akkor mennyibe került a kínai póló? Tessék számolni! De kinek? Mennyibe kerül az országnak a deviza? Tessék számolni! De kinek? Miért országra kérdeztünk? A gazdaság szereplői szuverén módon döntenek arról, hogy import terméket vásárolnak, külföldön nyaralnak-e, devizában adósodnak-e el, ezen döntéseik azonban nemzetgazdasági szinten összegződnek és annak következményei jelennek meg az eladósodottságban, a növekedést gátló magas kamatszintben, a nemzetgazdasági kockázat devizabeszerzés költségeit jelentősen emelő - emelkedésében. Magyarország esetében tehát az történt, hogy bar az országnak elsőrendű érdeke lett volna az eladósodottság csökkentése, a lakosság és a vállalatok a hazai magas kamatok és a nekik olcsó deviza miatt abban lettek érdekeltek, hogy devizában költekezzenek, olcsó (olcsóbbnak tűnő) importcikkeket vásároljanak, és hiteleikhez is devizát vásároljanak. Ezzel megnövelték a devizabeszerzés országkockázatát, ezzel együtt forintunk instabilitását. A forint stabilizálása pedig nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően magas kamatszinttel lehet. Ez a hazai vállalatok és a lakosság 3-4 százalékponttal magasabb kamattal juthat csak hitelhez, mint a velük versenyző külföldiek. Ez leküzdhetetlen versenyképességi hátrány! Annak érzékeltetésére, hogy a hazai kamatszint mintegy 2 százalékpontos csökkentése mekkora könnyebbséget jelentene a hazai vállalkozásoknak és a lakosságnak, becsléseket készítettünk. A becslésekhez kiinduló pontot Simor András MNB elnökének egy adata nyújtott, miszerint az IMF megállapodás jótékony hatására bekövetkező lehetséges 2 százalékpontos kamatcsökkenés az állami hitelterheket mintegy milliárd forinttal csökkentené. A többi jövedelem tulajdonosra is elkészítettük a számításokat, és így összességében több mint 300 milliárd forintos megtakarítási lehetőséget tártunk fel, a következő ábrában bemutatott megoszlásban. 3. ábra 7

8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 százalékponttal csökkenő kamateher várható nemzetgazdasági nyeresége (335 milliárd forint) és annak megoszlása Kamatmegtakarítás milliárd forintban Forrás: MNB adatok és saját számítás MNB által kibocsátott forint kötványkamat kamatterhének csökkenése (egyben állami tehercsökkenés) Lakossági készpénzállomány kamatveszteségének (értékvesztésének) csökkenése Állami forintkötvények kamatterhének csökkenésehitel Lakossági forint hitelállomány kamatteher csökkenése Vállalati forint hitel állomány kamatteher csökkenés A magas deviza eladósodottságra és annak magas deviza és forint terheire mondhatnánk az a gyógymód, hogy csökkenteni kell a lakosság és a vállatok költekezését, hiszen csak az költ, akinek van miből 8. Ha nincs forint, akkor nincs devizakereslet sem. A forint illúzió ezzel negatív töltést kapott. Eddig úgy gondoltuk, a forintot függetlenül költhetjük a devizától, most pedig minden forintot közvetlenül deviza költésként fogunk fel, azaz úgy véljük, minden ki nem adott forint javítja az ország külső eladósodottságát. Ez részben így is van. Csakhogy a forint szűkös volta rontja az ország gazdasági állapotát és versenyképességet is. Olyan ez, mint a rákbetegség citosztatikumokkal való gyógyítása. A túlburjánzott devizakeresletre úgy csapunk le, hogy közben pusztítjuk az ország forintgazdaságát is. De vajon a forintillúziót és annak következményeit gyógyíthatjuk-e a forintmegvonás drasztikus eszközével? Továbbá: elégséges-e a külső eladósodási folyamatok szabályozására a szigorú államháztartási és monetáris politika 9. A mi válaszunk erre az, hogy szükséges, de nem elégséges 10. Mégpedig azért nem, mert bár korlátlannak tűnik az átjárás a deviza és a forint között, de a korlátot egyre kínosabban az olcsón kínált akciós hitelek ezt csak takarjak az egyre súlyosabb adósságszolgálat képezi. Ez a korlát azonban, megfelelő kompetens intézményrendszer hiányában - ugyanis a fizetési mérleg alakulásáért sem az állam, sem a Magyar Nemzeti 8 Ez a feltételezés leginkább a fizetési mérleg jövedelmi egyensúlyi mechanizmusát feltételezi, a jövedelmi (és részben árszint) igazodásokon keresztül helyreáll a hazai gazdasági szereplők túlzott deviza kereslete. A nemzetközi gazdasági egyensúlyi mechanizmusokról kialakított elméleti koncepciókat kitűnően összegzi Szentes Tamás, 1999.) 9 A forintilluzióhoz nagymértékben hozzájárult a forint véleményünk szerint jelentős túlértékeltsége. A túl erős árfolyam. A súlyos megszorítások lényegében szintén a forint leértékelését jelentik. Ezt fejtjük ki cikkünkben, Giday, A., Szegő Sz. (2012). A válságban jelentősen leértékelődő forint kapcsán vetette fel Giday András, hogy ez alkalommal sürgősen szükség lenne az árfolyam politika újragondolására, a 250 forintos euró árfolyam ugyanis jelentős forint túlértékeltséget jelentett. Ez pedig szintén hozzájárult az ország külső eladósodásához. Lásd Giday (2009). 10 Véleményünk szerint hasonló álláspontot képvisel Csikós-Nagy Béla egy cikkében. Szerinte az óriási méreteket öltött spekulatív pénzmozgások miatt a tőkepiac egyre inkább kicsúszott az állami (jegybanki) hatékony ellnenőrzés alól Csikós-Nagy, B old.) 8

9 Bank nem felelős meglehetősen látens a mindennapokban. A deviza-eladósodottság súlya fizetési válságok idején időnként ráhull a mindenkori magyar kormányra, amely kormányok a szűk 4 éves ciklusukban (ami a cselekvőképesség szempontjából inkább 2 év) a korlát kitolásában, a fellépő fizetési nehézségek tűzoltásában és nem a deviza eladósodási folyamat megoldásában érdekeltek. Különösen nem szembesülnek a devizagazdálkodás súlyos kérdéseivel. Így például annak főbb szabályával. Azzal, hogy a devizagazdálkodásunk aranyszabálya az, hogy a devizát végső soron devizával lehet csak megvásárolni, vagyis a korlátos finanszírozás miatt nincs valójában korlátlan átjárás a forint és a deviza között 11. Ezt az újabb és újabb külső eladósodás takarja el előlünk, ami csak úgy lehetséges, hogy a forint és a deviza pályák egymástól jelentősen elszakadtak. E pályadeformáció mutatkozott meg abban a paradox pénzügyi jelenségben, hogy egy eladósodott országban a deviza nem drágább volt mint a forint, hanem éppen ellenkezőleg, olcsóbb (lásd például a drága forinthitelt kiváltó olcsó devizahitelt). A forintillúzió nem csupán a belső gazdaságban vezet tévutakra, hanem nemzetközi terepen is. pénzügyeink Visegrádi valutakígyót! - A devizapolitika mint a külpolitikai misszió része 12 A valutaárfolyam változások kommentálásakor 1-2 éve az elemzők sokszor említik azt, hogy a valutánk együtt mozgott a régiós valutákkal vagy a régiós devizák mozgását követte a forint is. A pénztőke a fenti jelek szerint viszonylag egységesen kezeli a térségbeli devizákat. Még határozottabban rajzolódik ki a térség valutáinak együttmozgása, ha a visegrádi országok valutáját egy viszonylag jól definiálható pénzegységben, egy mindegyik valuta szempontjából értékmérőként elfogadott pénzben, vagy pénzek valamilyen arányában kevert kosárpénzében fejezzük ki. Az euró térhódítása ellenére a nemzetközi pénzrendszer tartalékvalutája és értékmérő valutája (lásd a legfontosabb, a stratégiai nyersanyagok árát dollárban mérik) térvesztése ellenére is a dollár. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a visegrádi országok valutáinak értékmérésében ne csupán az eurót, hanem a dollárt is figyelembe vegyük. Az értékmérő egységét úgy határoztuk meg, hogy az 60 százalékban euróból és 40 százalékban dollárból áll. A trendek megfigyelhetősége érdekében normáltuk az adatokat (azért, hogy eltekinthessünk az árfolyamok közötti abszolút különbségektől és a változások mértéke egybevethető legyen). A változások tendenciainak kiugratására az árfolyam görbékre polinom trendvonalakat illesztettünk. A kosárvalutában mért árfolyamok időbeli alakulását követtük 1997-től. Ezt mutatja be a következő ábránk. Hasonló trendek és ciklusok a visegrádi országok valutáinak árfolyam alakulásában euró és dollár kosárvalutában (40 % USD és 60 % euró) kifejezett változások (normálva) 4. ábra 11 E tekintetben tehát vitatjuk a konvertibilitás azon értelmezését, mely abból a feltételezésből indul ki, hogy a konvertibilitás egyenlő a teljesen szabad átjárhatósággal. Ez elméleti fikció, eladósodott országban pedig a látszólag szabad átjárhatósággal súlyos kényszerpályák húzódnak meg, lásd a súlyos éves adósságszolgálati terhet, ami felülírja az egyéb gazdaságpolitikai célokat. 12 A visegrádi országok valutáinak ciklikus és trend együttmozgását mutatta be cikkünk Szegő (2010) 9

10 Devizák normált árfolyamválozása a 40% USD+60%EURO valutakosárhoz képest Havi átlag HUF CSK/k SL/K PZL/k Polinom. (HUF) Polinom. (CSK/k) Polinom. (PZL/k) Polinom. (SL/K) Idő/évek Forrás: MNB hosszú távú árfolyam idősorok, valamint saját számítások. A pénznemek utáni k jelzés az általunk számított (dollár, euró) kosárvalutában kifejezett árfolyamértékeket jelzi. A számított adatok normáltak, a változásokat mutatják, nem az abszolút értékeket. Az így konstruált ábránk meglepően jól szemlélteti, hogy a visegrádi valuták egységesen mozogtak a vizsgált időszakban. Mozgásukban pedig jól látható trendvonalak és ciklusok rajzolódtak ki. Az is szembetűnő, hogy a trendek csakúgy mint a ciklusok nagyon hasonlóak valamennyi valuta esetében. (A cseh valuta felértekelődése érthető az alacsonyabb infláció miatt.) Az árfolyam küzdelem tétjeire és a visegrádi valuták nyájszerű viselkedésére még inkább rávilágít, ha a válság előtti és utáni időszak árfolyamesémenyeit kinagyítjuk. A spekuláció erejére és ezzel kapcsolatban az együttműködés szükségességére mutat rá a következő ábránk, melyben a válság kirobbanását megelőző időszakot, majd a válságot mutatjuk be. A válság ábránk mutatja azt is, hogy a válság előtti és a válság utáni árfolyammozgások koordináltsága (a visegrádi valuták nyájszerű viselkedése) még a korábbi időszakénál is erősebb. A következő ábra tehát a visegrádi valuták a térségbe begyűrűző pénzügyi válság előtti és utáni árfolyammozgásait mutatja. A spekuláció a válság előtt, illetve annak bevezető szakaszában valamennyi valutával szemben egységesen felértékelést okozott. Szinte azonos ütemben és időszakban (lásd a as évet), majd valamennyi valutából együttesen szállt ki (lásd a 2009-es évet), zuhanásszerű leértékelést okozva. Ez forint esetében 40 százalékpontnyi eltérést okozott, néhány hónap alatt. Az is látható, hogy a forinttal szembeni spekuláció még erősebb volt, különösen a leértékelésében. 5. ábra 10

11 Devizák normált árfolyamválozása a 40% USD+60%EURO valutakosárhoz képest 40 % Havi átlag változása százalékban HUF CSK/k SL/K PZL/k 2007, , , , , , , , , , , , ,00 Idő/évek Forrás: A 4. ábra, a válság időszaka kinagyítva A spekuláció a válság előtt, illetve annak bevezető szakaszában valamennyi valutával szemben egységesen felértékelést okozott (szinte azonos ütemben és időszakban), majd valamennyi valutából együttesen szállt ki, zuhanásszerű leértékelést okozva. A forintra is igaz ez, csak a forint esetében mint az ábrában jól látható - a spekuláció még erősebb volt, különösen a leértékelésében. A giga méretekben fellépő spekulációval szemben egy ország nehezen és óriási veszteségekkel léphet fel. Ha a válság idején már működött volna a devizális együttműködést megkövetelő valutakígyó rendszer, a veszteség és árfolyam kilengés mérsékelhető lett volna. A spekulációval szembeni közös fellépés tehát sürgetővé vált. Mindezek alapján szinte önkéntelenül adódik, hogy nem lehetne e összekapcsolni azt, amit a nemzetközi pénzvilág úgyis egységként kezel: összehangolni a devizapolitikáinkat és együttesen fellépni indokolt esetben. Bármiféle közös fellépésnek nagy nyomatékot ad, hogy 150 milliárddal mérhető euro devizatartalék mozgósítható a régió országaiban. A válság ábránkban látható árfolyamkilengések idején valójában tehetetlen szemlélői voltunk az eseményeknek, miközben valutainkkal szemben nagyon is célzott spekuláció folyt. A devizapolitika és a devizális együttműködés hiánya súlyos növekedési veszteségeket okozott az országnak. Deviza gazdaságunk anakronizmusát érzékeltetjük a válság időszak néhány irracionális eseményével. Mi is történt 2008-ban a világban és a visegrádi országokban? A FED az EKB és a japán központi bank már 2007-ben súlyos pénzügypiaci mentőakciókat hajtott végre, mivel számos jelzálog hitelintézet veszítette el alapjainak javát, és a vezető bankok sokasága súlyos 11

12 veszteségekről számolt be. A FED közvetlenül is részt vett ekkor már vállalatok megmentésében, rossz papírjaik befogadásával pedig kockázataik csökkentésében. E lépések mar önmagukat minősítettek: a FED rendkívüli üzemre váltott át, csakúgy mint az EKB, hiszen az EKB is részt vett a pénzügyi piacok megmentésére irányuló akciókban azzal, hogy pénzpumpával segítette a likviditási hiány feloldását. Mi történt a visegrádi országokban eközben? Mit mutat ábránk? Azt, hogy a pénzügyi válság először paradox módon valutainkat felértékelte, méghozzá irracionális mértékben, néhány hónap alatt közel 15 százalékponttal. A bekövetkező zuhanás várható volt. Világosan látható, hogy a visegrádi valuták nyája egyszer felfelé terelődött, majd együtt terelődött a meredekbe. Tessék számolni újra! Ez azt jelenti, hogy megfelelő időzítéssel néhány hónap alatt 30 százalékpontnyi nyereségre lehetett szert tenni. A valuták egységes mozgása pedig arra utal, hogy nem kevés pénz mindig megfelelő irányban spekulált. Ami pedig nyereség volt a spekulációs tőkének, az súlyos veszteségeket okozott a hazai valutában gazdálkodóknak. E veszteségek jelentős része kivédhető lett volna megfelelő devizapolitikai lépésekkel, különösen, ha a nyájként kezelt országok, mint egy valutaunió tagjai egységesen védekeztek volna egy teljesen irracionális felértékelődés ellen. A devizapolitikai együttműködéssel kivédhető összegek pedig nagyobb tételek, mint amilyenekkel a költségvetés - intézkedései sokaságában - küzd az egyensúly javítása érdekében. A devizagazdálkodás és devizapolitika tehát számszerűsíthető és számszerűsítendő forrásokhoz tudja juttatni az országot. Devizapolitika és annak intézményrendszere A hazai pénzügyi rendszer devizapolitikai ügyekben fennálló óriási kompetencia- hiányát jól példázza, hogy a forintot hagytuk 2008-ban elkepesztő módon felértékelődni áprilisában a forint 230 forint körüli értékre emelkedett. Az exportáló vállalatokat ez olyannyira lehetetlen helyzetbe hozta, hogy sokuk - a felértékelődés idején banki szorgalmazásra olyan árfolyambiztosítási ügyleteket kötöttek, amely ügyletekben lényegében szinte kizárólag a felértékelődéstől védtek magukat. A leértékelődéssel meglehetősen kis eséllyel számoltak, hiszen leértekelődés esetére kétszeres veszteséget is elfogadtak a szerződésekben. A felértékelődés nem tartott sokáig, ezzel szemben a leértékelődés ami éppenséggel a világgazdaságot elemző szakma számára meglehetősen valószínű lehetett hamar bekövetkezett és gyors ütemben folytatódott. Ez a szerződés az üzletet megkötőknek köztük állami tulajdonú vállalatoknak is - néhány hónap alatt mintegy 500 millió forint kárt okozott. Ezt a veszteséget úgy tűnik - a sorscsapás válság számlájára írtuk. De vajon valóban nem volt kivédhető ez a súlyos nemzetgazdasági kar? Nem menthette volna meg a gazdaságnak ezt a félmilliárdnyi összeget és vele sokaknak a munkahelyét egy kompetens intézményi rendszer, mely előre jelez, elemez, számol és cselekszik? Nézzünk egy másik példát arra, mekkora veszteséget okozott az, hogy nem történt meg hazánkban a nagy összegű és veszélyes rövidlejáratú spekulatív tőkemozgással szemben fellépni képes, ezért Csikós-Nagy Béla által már 1999-ben szorgalmazott intézményerősítés, mint írja Meg kell erősítenünk a banki szabályozást és felügyeleti rendszert. Ennek hiányában, mint a következő ábrából láthatjuk, óriási veszteséget okozott a lakosságnak különösen az, hogy 2008-ban, a már kibontakozott pénzügyi válság idején az amúgy is extrém magas lakossági deviza hitelállomány nem csökkent, hanem még tovább nőtt. De éppen ők azok, akik ma a legrosszabbul érezhetik magukat. A 2008 nyarán felvett frank és euró hitelek jelenlegi törlesztő részlete (azonos hitelösszeg, azonos futamidő mellett) ugyanis a legmagasabb (jenhitelnél közel 220 százalékra emelkedett, frankhitelnél 180 százalékra, euró hitelnél csupán mintegy 130 százalékra).. Ezt mutatja Pénzcentrumban megjelent elemzés 12

13 egy ábrájában az 2008 nyarán mutatkozó kicsúcsosodás. Holott 2008-ban már közeledett felénk a pénzügyi vihar. 7. ábra Letöltve: A devizapolitika tétjét a fenti példákkal csupán érzékeltetni próbáltuk. A nemzetgazdasági tét a példákban bemutatottnál jóval nagyobb. A visegrádi országok valutainak árfolyam mozgását bemutatott ábrában közel 15 év árfolyamtrendjei (leértékelődések, felértékelődések ciklikus ritmusban) ennél sokkal nagyobb tételekben osztottak újra pénzeinket, jövedelmeinket. Hogy mekkora volt az újraelosztás, és mekkorát veszítettünk rajta? Tessék számolni! Tessék elemezni és cselekedni! Egy példával mutatjuk be, mekkora súlya lehet a számoknak egy ország devizapolitikájában. A példát Japánból vettük. Egy befektetési tanácsadó (Shah Gilani) szerint a Toyota cég a yen felértékelődésével - kitüntetten minden egyes yennel, ami a yen árfolyamát a 100 dollár/90 yen alá viszi, 357 millió dollár profitot veszít. Mivel az árfolyam ennél jóval kedvezőtlenebb jelenleg írja a befektetési tanácsadónk, a cég vagyona szükségszerűen csökken. Ebből következően tanácsa meglehetősen kedvezőtlen a felértékelődést elszenvedő japán vállalati óriásra nézve: lépjünk ki a vállalat finanszírozásából! (Money Morning internetes újság, október 12., link: 7/) Látunk tehát példát arra, hogy egy országnyi súlyú cégnek lehet olyan számított árfolyama, amit a gazdálkodása szempontjából reálisnak tarthatnak (az árfolyam szintje nem hozza versenyhátrányba a céget). Látunk példát arra is, hogy számszerűsíthető, mekkora veszteséget okoz egy nemzetközi óriásvállalatnak a hazai pénz egyetlen egységgel való felértékelődése. Látjuk azt is, hogy a felértékelődés számszerűsíthető tőkeveszteséget, vagyonveszteséget okoz. De mi a helyzet hazánkban? A forint euro árfolyama, mint más összefüggésben már 13

14 említettük áprilisában 230 forintra ugrott fel. Mi az idézett befektetési tanácsadóval szemben - nem tudjuk, hogy ez mekkora veszteséget okozott a hazai vállalatoknak, csak azt, hogy bizonyára nagyot. Mert csak ez adhat magyarázatot arra, hogy a szóban forgó vállalatok a további felértekelődéstől való félelmükben az akkori jelen fejleményeitől elvakítva - óriási károkat okozó szerződésekbe menekültek. Ha tehát egy befektetési tanácsadó számol optimális árfolyam szinttel, az attól való eltérés okozta veszteségekkel a vállalati profitban és a vállalati vagyonban, akkor miért nem számolhat ezzel egy erre felhatalmazott nemzeti intézmény? Véleményünk szerint éppen erre van szükség. Arra, hogy legyen olyan intézményrendszerünk, amelynek kitűntetett feladata a deviza folyamatok hosszú távú nemzetgazdasági elemzése, a trendek, ciklusok felismerése, a spekuláció lehetséges kivédése. A külső árfolyam hatások mellett legalább ilyen fontos a hazai gazdaság szerkezetének a vizsgálata a külgazdasági eladósodottság szempontjából. Elsőrendű fontosságú a devizapályák követése, az ország eladósodottságára gyakorolt hatásának a kimutatása, a gazdaság és társadalom deviza éhségének korlátozása. Nem elsősorban szükségintézkedésekkel (mint jelenleg a devizahitelek drasztikus korlátozása, a forint kiszívása a gazdaságból), hanem a devizagazdálkodás kiszámíthatóbb eszközeivel. Néhány a devizapolitika szempontjából követendő, és sajnálatos módon az elmúlt időszakban meglehetősen eltorzult az eladósodásunkat súlyosbító devizapályát mutatunk be, a devizapolitika, a devizagazdálkodás (ami nem csak devizabeszerzéssel való gazdálkodás) szükségességének aláhúzására. Devizapályáink zuhanásszerű romlása és annak kivédhetősége devizapolitikával Az élelmiszergazdaságunkban bekövetkező veszteségeket külgazdaságra gyakorol drámai hátasára kevesen hívjak fel a figyelmet. Egy példával illusztráljuk a devizális összefüggéseket. Az élelmiszergazdaság súlyos válsága ellenére meg ma is nettó deviza kitermelője az országnak. (Ez a devizapolitika, és az ország gazdaságpolitikája számára fontos stratégiai szempont is egyben.) De míg korábban finanszírozni tudta az energiabeszerzés deviza költségeit, mára mar ez messze nem teljesül. Az energia szektor deviza mérlege évi 3-5 milliárd euro hiánnyal zár. Ezt a hiányt már nem vagyunk képesek mint korábban - hazai teljesítményből finanszírozni. Ma mar ehhez az adósságszolgálatunkat mintegy 10 százalékkal növelő deviza beszerzésre van szükség. Ezt a folyamatot bizonyara mérsékelni lehetett volna, ha az ország a külgazdasági egyensúlyt elsőrendű gazdaságpolitikai prioritásként kezeli, és e feladathoz megfelelő kompetenciával rendelkező intézményrendszert társit. Devizapályánknak a zuhanását az élelmiszer/energia vonatkozásban mutatja be a következő ábra. 8. ábra 14

15 Az élelmiszergazdaság és energiagazdaság devizaegyenlegének összevetése (két egyenleg különbsége) 1996 és 2009 között (millio ECU/euró) Adatsor Mint látható, 1999-ben az élelmiszergazdaság még finanszírozta az ország energia behozatalát. Ez a hiány az utóbbi évekre 4 milliárd euró körül mozgott. Devizapályáink jelentős romlására utal az exportunk kritikusan magas import tartalma. Az a korábban említett tény, hogy az export import tartalma 80 százalék, azt mutatja, hogy önmagában álló exportnövekedési adattal nem értékelhető az export sikeressége. Az export deviza szükségletet megfelelő információs bázis kialakításával - elemezni kell, mert ez az előfeltétele annak, hogy importigényességet erről a magas szintről alacsonyabb szintre szoríthassuk. Az úgynevezett adósságot nem generáló forrás, a tőkebehozatal következtében ma már évi (nettó) 8 milliárd euro hagyja el az országot, kiutalt jövedelem formájában. Ez azt jelenti, hogy (évek óta) már több euro hagyja el az országot ezen a címen, mint amennyi euro bejön az országba tőkebehozatal formájában. A tőkebehozatalnak a hatása az adósságszolgálatra pozitívról negatívra váltott ennek következtében. A tőkebehozatal mérlege is finanszírozási szükségletet támaszt, azaz a jövedelem kiáramlás többletéhez szükséges eurót az országnak be kell szereznie. Fogyasztásunk sajnalatos módon importigényes ágazatta vált. A fogyasztás magas import tartalma egy eladósodott és a hazai termelés feltételeinek meglétével rendelkező országban irracionális, önrontó, fenntarthatatlan, és nem utolsósorban - devizaköltségeivel számolva - drága. A devizapályák szempontjából fontos termelő szektorainkból is áramlik ki a deviza: az elmúlt 3 évben évi átlagban mintegy évi 3 milliárd euro forrás hagyta el az országot (a kereskedelemből, a pénzügyi ágazatból, az ingatlan gazdálkodásból és az energetikából). 15

16 A cserearányveszteséggel sem sokat foglalkozik irodalmunk. Holott ennek méretei a drasztikus költségvetési megtakarítási intézkedésekhez hasonlóak. Az elmúlt 5 évben éves szinten a cserearányveszteség évi 2 milliárd euro volt, az összeg kumulált értéke 11 milliárd euro, azaz csak ebből az egy tételből jelentős veszteség jött össze az utóbbi időben. Mindezzel csupán szemléltettük, hogy a deviza pályák ismerete és gazdaságpolitikai prioritásainknak megfelelő szabályozása jelentős veszteségektől óvhatná meg az országot és egyben javíthatná a hazai gazdaság deviza kitermelését, exportját, jövedelmezőségét, vagyoni viszonyait és mindezzel együtt növekedésének forrásait és a lakosság foglalkoztatottságát. Javaslat Devizapolitikai Tanács létrehozatalára A devizagazdálkodásban rejlő növekedési források kiaknázásához a devizapolitikáért felelős intézményi rendszer kialakítására van szükség 13. Egy olyan intézményre, amely kompetencia szinten képes a devizapolitikával foglalkozni, tehát - mint ahogy erre korábban már több ponton utaltunk - amely számol, elemez és cselekszik. Egy ilyen intézmény lehetne javaslatunk szerint a létrehozandó Devizapolitikai Tanács. Az általunk javasolt intézményi változtatás egy intézményi kiigazítást szorgalmaz. Fontosnak tehát a kiigazítás szükségességének a felismerését tartjuk, és javaslatunkat csak egy kísérleti megközelítésnek ebben a folyamatban. A kormány és a bankok közötti tárgyalásos megállapodások (például a devizaadósok helyzetének rendezésére) tulajdonképpen már ebbe az irányba mutatnak. De mennyivel jobb lett volna, ha egy idejében megindult tárgyalás már a súlyos devizaadósság megfékezését célozta volna ban! 14 E tanács a kormány de lehetőség szerint a kormányfő (az Egyesült Államokban a devizapolitika kitűntetett súlya, és külpolitikai missziója miatt erre van példa) mellett működne. Feladatai köze a következők tartoznának: Az ország növekedési erőforrásainak az értékelése az ország külső eladósodása szempontjából. Stratégiai feladatai közé tartozna a devizapolitikai prioritások kidolgozása és azok folyamatos karbantartása. Az ország költségvetésének a devizapolitikai prioritások szempontjából történő véleményezése. A gazdaságpolitikai prioritások (például ágazati, területi, tőkebehozatali stb.) véleményezése a külgazdasági egyensúlyra gyakorolt hatások szempontjából. A hazai devizapályák elemzése és azok javítása a devizagazdálkodás rövidebb és hosszabb távú prioritásainak megfelelően 15. A rövidtávú kényszerekre való reagálás 13 A válság fontos rendszerkockázatokra hívta fel a figyelmet. Ezért a központi bankok szerepét is át kell gondolni. Erről szervezett tanácskozást a BIS. A megjelentetett tanulmánykötetben A. Lamfalussy két kérdést is felvetett: az egyik az árstabilitás fenntartása, mint mindent felülíró prioritás, a másik a központi bankok függetlensége. Mint fogalmaz: a rendszerkockázat okozta rendkívüli helyzetekben szükség van, hogy a központi bank és az állam kéz-a kézben cselekedjen. Lásd A. Lamfalussy in BIS (2011). 14 Giday András már a válság kitörésekor szorgalmazta, hogy az állam és a bankok együttesen lépjenek fel a súlyos devizaadósság rendezésére. Ezen belül szorgalmazta, hogy árfolyam paktumot kössenek, mely az árfolyam gyengülését ahogy mostanában mondják rendezett módon engedné rá a gazdaságra. Lásd Giday, A. (2009). 15 A devizapályák elemzése már idejében ráirányította volna a figyelmet arra, hogy a bankok a devizahiteleket hazánkban mesterségesen megdrágították. Ez számításaink szerint 150 millió forint többlet terhet rótt a hazai háztartásokra, és erre a többlet teherre nehezedett újabb súllyal a válságban a forint leértékelődése. A többlet 16

17 lehetőség szerinti összehangolása devizapolitikai stratégiai szempontokkal. (Azaz a fizetési kényszer nyilvánvalóan más lehetőségeket nyújt a devizapályák módosítására mint az a stratégia, amely hosszabb távú programmal rendelkezik erre. Elemző apparátus működtetése (például az ágazati kapcsolatok mérlegének devizagazdálkodás szempontjai szerinti kidolgozása, elemzése. (Az ágazati deviza pályák nélkül ugyanis alig tudhatunk valamit az ország devizanyelő területeiről, de deviza megtakarítási lehetőségeiről sem. ) Fontos lépés, hogy ez a munka a Gazdasági Minisztérium keretében megalakult Tervhivatalban már megkezdődött. A világ pénzügyi folyamatainak elemzése, a bennük lévő kockázatok számszerűsítése, és a kockázatok mérséklésére javaslatok kidolgozása. Fontos deviza külpolitikai vonatkozásokat is ki kellene dolgoznia, mint az általunk javasolt visegrádi együttműködés lehetőséget, így például egy úgynevezett visegrádi valutakígyó rendszerének létrehozatalát, amely Nyugat Európában sikeresen előzte meg az euro bevezetését. Folyamatos feladat lenne az ország devizális kockázatainak elemzése és a kockázat valószinű költségeinek számszerűsítése. Tovább menve, feladata lenne a devizabeszerzés nemzetgazdasági költségeinek teljes körű számszerűsítése (nem csupán a kockázatokra vonatkozóan). Így a mindenkori optimális árfolyamszintre vonatkozó számítások elvégzése és az attól való eltérés okozta költségek összegszerű kimutatása. A már régóta elhanyagolt cserearány veszteség elemzésére újabb módszerek kidolgozása és javaslat annak javítására. Végül a felsorolt feladatokhoz ellátásához szükség van információs bázis létrehozatalára, müködtetésére is. Javaslatunk a Devizapolitikai Tanács létrehozatalára megítélésünk szerint korrigálna azt a jelenleg kompetencia hiányos helyzetet, amely a hazai devizális folyamatokra és azok szabályozódására - jellemzőek mind a mai napig. Ehhez először is mint azt refrénszerűen hangsúlyoztuk, számolni, elemezni kell. A hazai deviza pályáknak az ismerete nélkül ugyanis aligha tudjuk számszerűsíteni, valójában mennyi forintunk, mennyi könnyünk bánja a külső eladósodást 16. A mindenkori árfolyammal való számolás ehhez messze nem elégséges. Elemző apparátus és kompetens intézmények nélkül aligha tudjuk (tudtuk) gazdaságpolitikai és társadalompolitikai intézkedéseinknél, reform törekvéseinknél figyelembe venni, mennyibe került (kerül) az országnak a rendszerváltás utáni piacvesztés (Lóránt Károly számításai szerint mintegy 10 milliárd dollárba!). És ami ma már ennél is fontosabb: mennyibe kerül a hazai tulajdonú gazdaságnak visszahódítania piacainak egy részét, új piacokat szereznie. Mert ha forint szűkében, drága hitellel, felértékelt forintban várjuk tőlük ezt a teljesítményt, aligha jutunk jobb helyzetbe, mint az a cég, amellyel kapcsolatban korábban idézett befektetési tanácsadónk azt mondta: növekedési forrásai csökkennek, vagyoni helyzete romlik. E helyzetből pedig a valóságos nem csupán válság-tűzoltó kiút elsősorban nem a menekülés hátra (bár erre is szükség van, mint a szigorú államháztartási politikára), hanem a menekülés előre: ami esetünkben a devizagazdálkodásban rejlő növekedési források kiaknázását jelenti. Ami pedig egyenlő a forint és deviza pályáknak a forintillúzióval leszámoló kiigazításával. kamatteher nélkül a lakosság törlesztési terhe jóval kisebb mértékben emelkedett volna. Lásd Giday, A. Szegő, Sz. (2011). 16 Az euró szféra adósságválsága, ezen belül a fizetési mérleg alakulása, a reál effektív árfolyamok a gazdaságok strukturális inhomogenitásának komplex összefüggéseiről és a megoldáshoz szükséges politikai szféra megfelelő döntés képességéről kitűnő elemzés jelent meg a Miroslav Singertől, a Cseh Nemzeti Bank elnökétől (M. Sintger (2012) 17

18 Fel kell ismernünk, hogy a forint és a deviza közötti direkt kapcsolásos rendszer (amely, mint a gépkocsikban, ha az már pályán van, jól és gazdaságosan működik) hazai pályáinkon óriási veszteségeket és veszélyeket hordoz magában. Különösen fontos ez a Csikós-Nagy Béla által jellemzett világméretű pénzforradalom korszakában. A deviza és a forint között tehát finoman kidolgozott kuplung rendszerre van szükség, egyébként a direkt kapcsolás mint a gépkocsinak a lejtőn életveszélybe sodor. E feladat ellátása pedig nem lehet egyetlen tanácskozó testületé, egy lehatárolt területen működő szakmai grémiumé. Erre a nemzet szintjen kompetens intézményre van szükség: javaslatunkban a kormány mellett működő Devizapolitikai Tanácsra. Irodalomjegyzék: Botos, K. (1978): Pénzügyek a KGST-ben, Budapest, KJK. Botos, K. (1990): (társszerző Antalóczy Katalin): Lesz-e kombertibilis a forint? Klíringtől a konvertibilitásig, Budapest, KJK. Csikós- Nagy, B. (1999): A világméretű pénzforradalom. Pénzügyi Szemle, pp Giday, A.: Árfolyam-paktumot. Népszabadság, február 3. Giday, A.: A gyenge forint ereje. Népszabadság, július 29. Giday, A. Szegő, Sz.: A pénzköltésben nagyvonalú bankok. Magyar Nemzet, szeptember 7. Giday, A. - Szegő, Sz.: A forint külső vagy belső leértékelés. Nincs harmadik út. Polgári Szemle, Megjelentés alatt Krekó, J. Endrész, M. (2010): A devizahitelezés szerepe az árfolyam reálgazdasági hatásaiban. MNB Szemle, 3. pp Lamfalussy, A. (2011) Kaynote speech, in The future of Central Banking under post-crises mandate. BIS Papers 55. pp Letöltve: Mundell, R. A. (1968): International Economics. Macmillan, New York. MNB: Jelentés a pénzügyi stabilitásról és egyéb MNB statisztikák Pénzcentrum, (2012): Akik a devizahiteleseknél is rosszabbul jártak. : Letöltve: ml Rieke, W. (2011): Gazdasági és pénzügyi válság Európában. MKT Vándorgyűlés szeptember 29-október 1. 18

19 Rieke, W. Szalkai, I. Száz, J (1985): Árfolyamelméletek és pénzügypolitika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Singer, M. (2012): The Debt Crisis in Europe and New Europe s two Decades of Catch-up. Business Breadfeast Seminar Boston University, Boston, 23. April Letöltve: peeches/download/singer_ _boston.pdf Szegő, Sz. (1977): Mire képes az árfolyam és mire nem. Külgazdaság, 9. pp Szegő, Sz (2010): Visegrádi valutakígyót. Világgazdaság, augusztus 11. Letöltve: 19

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás

Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás vita Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. október (847 867. o.) Forintárfolyam, kamatszint és devizaalapú eladósodás Az árfolyam szerepéről A tanulmány szerzője bemutatja, milyen tényezők vezettek a

Részletesebben

Gazdaságpolitikák haszna és költségei

Gazdaságpolitikák haszna és költségei Botos K. (szerk.) 2003: Pénzügypolitika az ezredfordulón. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2003. JATEPress, Szeged, 125-140. o. Gazdaságpolitikák haszna és költségei Simon András 1 A tanulmányban

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL (a Szerkesztőbizottság elnöke), DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR.

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Marton Lilla

OTDK-dolgozat. Marton Lilla OTDK-dolgozat Marton Lilla MA 2013 A lakossági devizahitelek kockázatérzékelését befolyásoló tényezők The public perception of foreign currency risk factor Kézirat lezárásának ideje: 2012. április 16.

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Rt.

GKI Gazdaságkutató Rt. GKI Gazdaságkutató Rt. Az euróhoz vezető optimális út megtervezése Készült a Pénzügyminisztérium megrendelésére Budapest, 2004. április 2 GKI Gazdaságkutató Rt. Postacím: 1364 Budapest, Pf. 78. Internet

Részletesebben

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében

A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. május (393 421. o.) NEMÉNYI JUDIT A monetáris politika szerepe Magyarországon a pénzügyi válság kezelésében A magyar gazdaságot a nemzetközi pénzügyi válság a költségvetési

Részletesebben

Amit nem árt tudni az államadósságról

Amit nem árt tudni az államadósságról 1 Amit nem árt tudni az államadósságról Neményi Judit Folyik a parlamenti vizsgálat. Ki a felelős, hogy megnőtt az államadósság? A Széll Kálmán Terv (SZKT), amiből kinőtt Magyarország 211-es Konvergenciaprogramja,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése 945 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. november (945 968. o.) DARVAS ZSOLT SZAPÁRY GYÖRGY A nemzetközi pénzügyi válságok tovaterjedése különbözõ árfolyamrendszerekben

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

Lakossági devizahitelezés Magyarországon: problémafelmérés és a frankhitelek banki árazásának empirikus vizsgálata

Lakossági devizahitelezés Magyarországon: problémafelmérés és a frankhitelek banki árazásának empirikus vizsgálata M Ű H E L Y T A N U L M Á N Y O K Lakossági devizahitelezés Magyarországon: problémafelmérés és a frankhitelek banki árazásának empirikus vizsgálata Schepp Zoltán - Pitz Mónika 2012/3 2012. március Közgazdasági

Részletesebben

Makro egyensúly és gazdasági növekedés

Makro egyensúly és gazdasági növekedés Makro egyensúly és gazdasági növekedés Macro Balance and Growth English Summary Kiadta a Central European Management Intelligence 2006 áprilisában Tartalom 1 EGY ÁTFOGÓ HELYZETÉRTÉKELÉS AKTUALITÁSA...

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9.

MAGYAR NEMZETI BANK 2O14 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. Ki ad ja: Ma gyar Nem ze ti Bank Fe le lős ki adó: Hergár Eszter 154 Bu da pest, Sza bad ság tér 9. www.mnb.hu A Magyar Nemzeti Bankról szóló 213. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként

Részletesebben

Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1

Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 67 SCHEPP ZOLTÁN Néhány gondolat a változó kamatozású devizafinanszírozás kockázatairól 1 A cikk a devizaalapú, változó kamatozású finanszírozástól remélt alacsonyabb költségek

Részletesebben

A devizahitelek gazdaságot erősítő kezelése

A devizahitelek gazdaságot erősítő kezelése A devizahitelek gazdaságot erősítő kezelése Dr. Asztalos László György pénzügypolitikus, CSc, a Budapesti Corvinus Egyetem magántanára 2013. január 21. Budapest 1 A devizahitelek gazdaságot erősítő kezelése

Részletesebben

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL

JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL JELENTÉS A PÉNZÜGYI STABILITÁSRÓL 21. február Készítette: a Magyar Nemzeti Bank Bankfõosztálya és Pénzpolitikai fõosztálya Kiadja: a Magyar Nemzeti Bank Titkársága Kiadásért felel: Dr. Kovács Erika ügyvezetõ

Részletesebben

MNB-szemle 2010. OKTÓBER

MNB-szemle 2010. OKTÓBER MNB-szemle 2010. OKTÓBER MNB-szemle 2010. október Jelen kiadvánnyal a Magyar Nemzeti Bank célja az, hogy a szakmai és szélesebb közvéleményt közérthetõ formában tájékoztassa a magyar gazdaságban végbemenõ

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július

JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július JAVASLAT A DEVIZAELSZÁMOLÁSÚ HITELT FELVEVŐK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ÉRVRENDSZERÉRE (MUNKAANYAG) 2011. július Készítette: dr. Varga Andrea jogtanácsos okleveles adótanácsadó abszolvált bankszakjogász (Az elkészített

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1

Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 Hoffmann Mihály Kékesi Zsuzsa Koroknai Péter: A jegybanki eredmény alakulása és meghatározó tényezői*, 1 A monetáris politikai döntéshozatalkor a jegybank elsősorban az árstabilitás elérését tartja szem

Részletesebben

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró

I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember. az alapkamaton helyezhetik el többletforrásaikat. juthatnak pótlólagos forráshoz. Creditbüró I. évfolyam 3. szám 2003. szeptember Elsô cikkünk azt mutatja be, hogyan hat a jegybanki kamat a piaci kamatokra és hozamokra. Az alapkamat mértékét, illetve változásait a Monetáris Tanács határozza meg.

Részletesebben

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október

TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK. 2006. október TÉNYEK -TRENDEK - TERVEK 2006. október 2 TARTALOM Fókusz...1 A magyar óra fordítva jár...1 1. A lemaradás költségvetése...3 2. A 2007. évi költségvetés szerkezeti problémái...5 3. Rekord méretű az államadósság

Részletesebben

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1

A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 Szakolczai György A magyar gazdaság egyensúlyzavarai és a megoldás elvi lehetősége 1 A cikk azt a kérdést vizsgálja, hogy hogyan alakul az ikerdeficit a költségvetés és a folyó fizetési mérleg együttes

Részletesebben

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

Problémás jelzáloghitelek jövedelemarányos törlesztése unortodox javaslat számokban

Problémás jelzáloghitelek jövedelemarányos törlesztése unortodox javaslat számokban 2 HITELINTÉZETI SZEMLE BERLINGER EDINA WALTER GYÖRGY Problémás jelzáloghitelek jövedelemarányos törlesztése unortodox javaslat számokban Ez a cikk szorosan kapcsolódik az előző számban megjelent írásunkhoz,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

A fenntartható növekedés egyensúlyi feltételei II.

A fenntartható növekedés egyensúlyi feltételei II. A fenntartható növekedés egyensúlyi feltételei II. 215 Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. március (215 229. o.) ERDÕS TIBOR A fenntartható növekedés egyensúlyi feltételei II. A tanulmány második része

Részletesebben

Hitelintézeti szemle. 2014. november

Hitelintézeti szemle. 2014. november 4 Hitelintézeti szemle 2014. november 13. évfolyam 4.szám Credit crunch Magyarországon 2009 2013 között: egy hiteltelen korszak vége? Balog Ádám Matolcsy György Nagy Márton Vonnák Balázs Az inflációs célkövetés

Részletesebben

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS

TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS MTA Világgazdasági Kutatóintézet A GLOBÁLIS VÁLSÁG: HATÁSOK, GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZOK ÉS KILÁTÁSOK 2. kötet TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATI STRATÉGIÁK ÉS MULTILATERALIZMUS Simai Mihály Budapest 2009 A GLOBÁLIS

Részletesebben

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5

Tartalomjegyzék Módszertan... 4. I. Vezetői összefoglaló... 5. I. 1. Finanszírozási jellemzők 2005-2007... 5 A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásainak alakulása, a forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007 2008. november 20. Tartalomjegyzék Módszertan... 4 I. Vezetői összefoglaló... 5 I. 1.

Részletesebben

Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra

Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra (tanulmány) 2003. június 10. Összefoglaló következtetések a. A magyar pénzügyi szektor az elmúlt mintegy tizenöt

Részletesebben