Izotópok alkalmazása az orvostudományban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Izotópok alkalmazása az orvostudományban"

Átírás

1 Kísérleti állatok radioizotópos leképezése Izotópok a az orvostudományban kutatás diagnosztika terápia Dr. Márián Teréz NUKLÁRIS MDICINA INTÉZT DOC anyagcsere folyamatok sejtosztódás nyomjelzés térfogatmérés koncentráció mérés biokémiai folyamatok gyógyszerkutatás funkcionális vizsgálatok anyagcsere folyamatok tumor diagnosztika izotópeloszlás térkép kétdimenziós térkép háromdimenziós térkép sugárterápia radionuklid terápia Új izotóppal jelzett ligandok biológiai tesztelése Gyógyszerkutatás Orvostudomány Állatkísérletek: In vitro: receptor kötıdési vizsgálatok x vivo: szervi megoszlásos vizsgálatok autoradiográfia In vivo: Funkcionális:PT, Mini-PT, SPCT, Anatómiai: CT, MRI 3 4 Az állatkísérlet végzésének törvényi feltételei Hol? a létesítményt a hatóságnak (területi Állategészségügyi Állomás) nyilvántartásba kell vennie (állatok tartása és gondozása, állatházi viszonyok, személyzet, berendezések, stb.) Miért? a kutatási tevékenységet (projektet) engedélyeztetni kell a hatósággal (célja, indoka, tudományos alapjai, módszertana) Hogyan? a kísérleti eljárásokat a MÁB-nak jóvá kell hagynia (mint elıbb, csak részletesebben, állatok faja és száma; fájdalom, szenvedés, tartós nélkülözés és károsodás értékelése; ezek megszüntetésére vagy minimalizálására tett intézkedések; a kísérlet idıtartama; stb.) Ki? a kísérletet vezetı illetve abban résztvevı személyeknek megfelelı, a hatóság által elismert végzettséggel ill. gyakorlattal kell rendelkezniük Feltételek (2) Állatkísérlet kizárólag nyilvántartásba vett intézményben és engedély alapján végezhetı. (Ávt. 25. ) (1) Állatkísérlet kizárólag olyan felelıs személy vezetésével végezhetı, aki külön jogszabályban meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, és ismeri az állatkísérletek etikai elveit, jogi szabályait. (2) Állatkísérletet az végezhet, a kísérleti állatot az gondozhatja, felügyelheti, aki erre képesítı oktatásban részesült. (Ávt. 30. ) Kísérleti célra állatot tenyészteni (szaporítani), tartani, szállítani, valamint forgalomba hozni a tartás helye szerinti állategészségügyi hatóság engedélyével szabad. (Ávt. 31. (1) bek.) 5 6 Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság (MÁB) 34. (1) A MÁB feladata az intézmény a) állatkísérleti szabályzatának (etikai kódexének) elkészítése; b) állatkísérleti szabályzata végrehajtásának ellenırzése; c) állatkísérleteinek szakmai-etikai felügyelete. A MÁB feladata továbbá az intézményben az állatkísérlet végzésére jogosult személyek oktatásának, képzésének szervezése. (2) A MÁB az intézmény belsı állatkísérleti szabályozásának megsértése esetén jogosult - az állat-egészségügyi hatóság egyidejő értesítése mellett - a kísérlet azonnali leállítására. (Ávt. 34. ) (4) A MÁB nyilvántartást vezet az általa jóváhagyott kísérletekrıl, valamint az intézményben folyó állatvédelmi oktatásról (az oktatás tematikája, a résztvevık névsora). (Korm. rend. 9. ) Állatkísérletek engedélyeztetése tikai engedély Csak erre a célra tenyésztett állatokkal szabad kísérletezi gér Patkány Nyúl Macska Kutya Sertés Majom 7 8

2 In vitro autoradiográfia Állatkísérletek izotóppal jelölt biomolekulákkal x vivo autoradiográfia, szervi megoszlásos vizsgálatok In vivo molekuláris képalkotó technikák Az autoradiográfia nagy múltú technika Niepce St. Victor in 67 ben mutatta ki, hogy az uránium só feketedést okoz az ezüst klorid/bromid sót tartalmazó emulzión H. London készítette az elsı makroautoradiográfiát, ahol egy békát rádium izotóppal jelölt meg, és rádium sugárzást, ami a békából jött leképezte egy filmre Autoradiográfia-Fotoemulziós eljárás A sugárforrás lefényképezése két vagy három dimenzióba egy fotográfiai emulzió segítségével A sugárzásnak a fotoemulzióra gyakorolt hatása denzitométerrel mérhetı Denzitométer: speciális fotométer, amely a fotoemulziók feketedését határozza meg, és széles tartományban arányos a sugárzás intenzitásával. Kvantitálás (mennyiségi kiértékelés): a vizsgálandó emulzió feketedését un. normálsorozat feketedésével hasonlítjuk össze. Autoradiográfia szerepe a biológiai kutatásokban Az izotóppal jelölt biológiailag aktív molekulák szervezetben, szervekben, sejthalmazon, sıt egyes sejteken belüli lokalizációja meghatározható Gyógyszerkutatás Élettani folyamatok nyomon követése Molekuláris biológiai izotópos módszerek (génexpresszió, membrán fehérjék kimutatása, izotópos antitest jelölésekkel stb) Kémiai analitikai módszerek Autoradiográfia A metszetek fagyasztva szárítása Izotóp injektálása Állatok elıkészítése a metszésre A beágyazó anyag elıkészítése Beágyazás Metszés lımetszés Metszés A metszetek kezélése (fagyasztva szárítás) A szeletek elıkészítése a detektáláshoz A szeletekben feldúsult radioaktivitás megjelenítése, film vagy foszfor imager technikával. Kiértékékelés 15 16

3 Izotópeloszlás detektálása sugárérzékeny filmen,vagy beta imager technikával LICA CM 3600 cryomacrotom 17 gésztest autoradiográfia Tumordiagnosztika, Anatómia kép terápia hatékonyságának kimutatása állatkísérletekben Patkány modell FDG Megelızı Orvostani Intézet TTK Molekuláris Biológiai Intézet Anatómiai kép (felsı) és emissziós FDG-PT kép (középsı) fúziója (alsó kép) A radioaktivitás detektálása film autoradiográfiával A radioaktivitás detektálása film autoradiográfiával Látens kép kialakítása AgBr kristály keletkezı Ag atomok a látens kép prekurzorai AgBr kristályból Ag kiválás a radioaktív sugárzás hatására Zselatin Ag+ + e- = Ag folyamatban Instabil állapot Radioactív halmozás Látens kép stabilizálása: az expoziciót -70 oc-on végezzük Minta (metszet) A fényérzékeny anyag (film) egy szilárd hordozóra felvitt zselatinba ágyazott AgBr. Ha fény, vagy radioaktív sugár éri a kristályt, egy elektron kilökıdik, továbbhalad, majd egy hibahelyen befogódik

4 lıhívás Fixálás Az elıhívó oldat az AgBr szemcsék kémiai redukcióját végzi, amelyet az ezüst atomok katalizálnak. AgBr----Ag Látens kép ezüst szemcse lıhívás itt jelenik meg gyorsabban a látható kép Autoradiogram A látens kép láthatóvá tétele 25 Az elıhívott kép rögzítése: Az elıhívás után a visszamaradó, redukálatlan AgBr-ot a fixirfürdıben eltávolítjuk Mosás: sók eltávolítása a zselatinból 26 Felbontóképesség: az a minimális távolság amikor még két különálló pont helyét meg tudjuk különböztetni a filmen A felbontóképesség függ: az izotóp energiájától a minta rétegvastagságától a fotoemulzió rétegvastagságától a minta és a film közötti távolságtól az expoziciós és elıhívási idıtıl stb. Érzékenység: egységnyi aktivitás által egységnyi felületen (1 cm 2 ) létrehozott Ag szemcsék száma Optimalizálás Denzitométerek: a filmen létrejött feketedések értékelése Probléma: a feketedési értékek nem lineárisan változnak az aktivitással Preflash elıvilágítási technika In vitro állatkísérletek: autoradiográfia A szervekbıl készített szövettani metszetek jelölése a membránhoz kötıdı specifikus izotóppal jelölt ligandokkal: Receptor-ligand kötıdés Kompetíciós vizsgálatok Specifikus nem specifikus jelölıdések 27 F NCA kötıdése egéragyban 100 nm FNCA 100 µm hideg FNCA 28 Coronális metszetek Radioluminescencia detektálása George Luckey 1975-ben fejlesztette ki- Gyors, regenerálható detektálása a radioaktiv felhalmozódásnak az egyes metszetekben, gélekben, szeletekben stb. BaFBr:u 2+ Kiolvasás lazer fénnyel nergia csapda Az izotóppal jelölt biológiailag aktív molekulák szervezeten belüli felhalmozódásának, kiürülésének, kötıdésének vizsgálata szervi megoszlásos ex vivo állatkísérletekben - Állatok injektálása a radiofarmakonnal -xpoziciós idı eltelte után az állatok leölése -Szervek kipreparálása Szervek tömege és a radioaktivitás mérése Gamma számláló, folyadék szcintillációs berendezés ID%= 1 g szervben mért aktivitás normálva a beadott aktivitásra és a teljes tömegre 31 32

5 Szerv plazma 0,339±0,060 0,268±0,002 0,198±0,069 0,195±0,029 vérsejt 0,266±0,100 0,9±0,050 0,097±0,030 0,104±0,040 lép 0,390±0,050 0,684±0,177 0,250±0,140 0,638±0,192 agy 0,506±0,100 0,350±0,040 0,280±0,060 0,205±0,030 tüdı 0,778±0,131 0,641±0,080 0,5±0,190 0,494±0,075 szív 1,687±0,314 0,914±0,039 0,747±0,092 0,572±0,039 gyomor 1,450±0,087 1,873±0,849 0,223±0,047 0,243±0,070 vastagbél 0,359±0,204 0,386±0,147 0,307±0,132 0,372±0,051 vékonybél 1,593±0,417 6,907±1,877 3,336±0,131 7,390±2,511 vizelet 1,036±0,411 2,846±1,508 1,779±0,922 4,282±1,347 máj 2,611±0,450 2,959±0,520 2,665±0,519 2,105±0,547 n= 3 (átlag±s.d.) 2.táblázat: [ 11 C]ISC szervekben, szövetekben történı akkumulációja, egér modellben Kutatási szintek egy biológiailag aktív molekula (ligand, gyógyszer) életében Alap kutatás Betegség kutatás Gyógyszer felfedezés Preklinikai vizsgálatok Klinikai trial I, II, III Gyártás Nem szabályozott GLP GCP GMP (Good clinical practice) (Good manufacturing practice) In vivo állatkísérletek PT kamerával 11 C Gyors szintézisben a legtöbb szerves vegyületbe beépíthetı. Nincs gyógyszertani különbség a jelzett és a jelzetlen molekula között. Az izotóp effektus elhanyagolható N Gyors szintézis szükséges. N-tartalmú vegyületek esetén a jelzett és jelzetlen vegyület biológiai szempontból azonos. Fı a ammónium ionként történik, szívizom perfuzió vizsgálatában. 15 O Igen gyors szintézis szükséges. Alkalmazás oxigén gázként, vízként, széndioxidként és n- butanolként az agy és a szívizom vérellatásának vizsgálatában Funkcionális vizsgálatok PT izotóppal jelölt biomolekulákkal F A legkisebb pozitron energiájú PT izotóp. Igen szép a képalkotás. A fiziológiai folyamatok kvantitatív értékelését is lehetıvé teszi. Sokféle molekulába beépíthetı. Metabolikus anyagforgalom nyomjelzıi: FDG, 11 C-kolin, 11 C-metionin, Targetspecifikus biomolekulák: jelzett receptor-ligandok Perfúziós tracerek: 15 O-butanol 13 N-ammónia 99m Tc-MIBI (SPCT) 39 40

6 vese béltraktus MiniPT-2 kamera szív hólyag szív tüdı béltraktus 2. ábra: A receptor ligand aktivitás eloszlása dinamikus PT vizsgálat alatt, nyúlban (szaggitális sikok, transzmissziós vizsgálatra helyezett emissziós képek). 41 DOC NMI ATOMKI MDISO KFT közös fejlesztés 42 MiniPT-2 kamera Tulajdonságai: hálózat alapú adatgyőjtés teljes győrős, 5 cm axiális látóterő kamera szoftveresen mozgatható ágy felbontás: ~1mm kristálytípus: LYSO kristályméret: 1.27 x 1.27 x 12 mm3 kristályszám: 35 x 35 detektorszám: 12 axiális látómezı : ~50mm Patkány agy CT-FDG A radioaktivitás mértékegységei Aktivitás (bomlás/másod) [Bq] Becquerel SI mértékegység, 1Bq 1bomlás /másod [Ci] Curie 1gram tiszta 226 Ra aktivitása 1Curie=3,7x10 10 Bq 10mCi=400MBq 1MBq= 27uCi 37MBq=1mCi 47

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ -

- ORVOSI TÁJÉKOZTATÓ - DIAGNOSZTIKA KÖZPONT 1117 Budapest, Hunyadi J. út 9. Tel.: 36-1-505-8881, Fax: 36-1-505-8889 Info vonal: 36-1-505-8888 E-mail: info@pet.hu www.pet.hu PET/CT DIAGNOSZTIKA A DAGANATOS BETEGSÉGEK VIZSGÁLATÁBAN

Részletesebben

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel

Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel [1] Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel Trencsényi Gy. [1]; Máté G. [1]; Enyedi K.N. [2]; Mező G. [2]; Angyal J. [3]; Emri

Részletesebben

POSZTEREK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI

POSZTEREK ÖSSZEFOGLALÓ KIVONATAI Világosan igazi hivatástudattal A MAGYAR látnunk, nyugdíjas, tudjuk-e hogy NUKLEÁRIS szakmánkat, betölteni. NM LABOR tanácsadó; MEDICINA Mert Kertész mely OMNIA itt P01 a MONT L. ELŐZMÉNYE VINCIT első

Részletesebben

A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak

A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak Prof. Dr. Frühling János Dr. Lengyel Zsolt A PET/CT diagnosztikáról orvosoknak PET POZITRON DIAGNOSZTIKA Kft. Pozitron-Diagnosztika Kft. H-1116 Budapest, Hunyadi J. u. 9. Tel.: 36-1-203-9387 Fax: 36-1-203-9386

Részletesebben

A pozitronemissziós tomográfia (PET) elvi alapjai és feldolgozási lehetőségei a középiskolában. I. rész

A pozitronemissziós tomográfia (PET) elvi alapjai és feldolgozási lehetőségei a középiskolában. I. rész A pozitronemissziós tomográfia (PET) elvi alapjai és feldolgozási lehetőségei a középiskolában I. rész Nagy Mária, Zsámberger Noémi Kinga, Pávó Gyula Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Részletesebben

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet 1. oldal 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrl szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Állatvédelem az állatkísérletek területén?*

Állatvédelem az állatkísérletek területén?* Jámbor Adrienn PhD-hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/2. szám No. 2/2014 Alkotmányjogi Tanszék Tanulmány Article Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

minipet labor Klinikai PET-CT

minipet labor Klinikai PET-CT minipet labor Klinikai PET-CT Pozitron Emissziós Tomográfia A Pozitron Emissziós Tomográf (PET) orvosi képalkotó eszköz, mely háromdimenziós funkcionális képet ad. Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe

Részletesebben

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol

1998. évi XXVIII. törvény. az állatok védelmérol és kíméletérol 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelmérol és kíméletérol Az Országgyulés - annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élolények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS

NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS NUKLEÁRIS MEDICINA KÉPALKOTÁS Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék 2012. október 2. DEFINÍCIÓ Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt :

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

ÉLETTANI GYAKORLATOK

ÉLETTANI GYAKORLATOK ÉLETTANI GYAKORLATOK Készítette az ELTE, Élettani és Neurobiológiai Tanszék munkaközössége Bárdos György Détári László Hajnik Tünde Kiss János Schlett Katalin Tárnok Krisztián Tóth Attila Világi Ildikó

Részletesebben

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet IZOTÓPOS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A HELYES MUNKAVÉGZÉS GYAKORLATA NYITOTT RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEKET ALKALMAZÓ MUNKAHELYEKEN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007 Radiológia Jegyzet 2007 1 Bevezetı: Rtg sugárzás: - -egyenes irányban terjed, sugárforrástól gömbszerően - -terjedéséhez nem kell semmilyen közeg - -terjedési sebessége vákuumban a fénysebesség - -elhajlik

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Zevalin 1,6 mg/ml készlet radioaktív infúziós gyógyszerekhez 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A Zevalin készlet formájában kerül forgalomba az

Részletesebben

Állatkísérletek az Orvostudományban

Állatkísérletek az Orvostudományban Állatkísérletek az Orvostudományban Sebészeti Műtéttani Intézet SZTE ÁOK graduális oktatás 2013 / 2014 / 1 Az állatkísérletek etikai vonatkozásai Az emberek és állatok kapcsolatának etikai vonatkozásai

Részletesebben

A Jegyzék 68. sorszáma szerint kiadott izotópasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A Jegyzék 68. sorszáma szerint kiadott izotópasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A Jegyzék 68. sorszáma szerint kiadott izotópasszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK

ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK Somlai János ATOMERÕMÛVEK KÖRNYEZETI HATÁSAI RADIOAKTÍV KIBOCSÁTÁSOK 2004 1. Atomerõmûvek környezeti hatásai, radioaktív kibocsátások Az elmúlt évtizedek rohamos ipari, technikai fejlõdése óhatatlanul

Részletesebben

Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában

Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában Nukleáris medicina kötelező szintentartó tanfolyam A SZEMÉLYZET SUGÁRTERHEL RTERHELÉSE A NUKLE LEÁRIS MEDICINÁBAN Sugárvédelem a Nukleáris Medicinában Belső Lenyelt és/vagy belélegzett radionuklidok Külső

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30)

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA. SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SzIE ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK (2014. jan. 27-30) ÉLETTAN, BIOKÉMIA, KÓRÉLETTAN, MORFOLÓGIA (2014. január 27, Élettan előadóterem, 8.30-tól)

Részletesebben

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S

F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 5 2 0 0 7 Cégnév: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tulajdonosok: ÁPV ZRt. 25% belföldi tulajdonosok 12% külföldi tulajdonosok

Részletesebben

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981

Dorogi fióktelep: 2510 Dorog, Esztergomi út 27. Postacím: 2511 Dorog, Pf. 26. Telefon: +36 33 530 000 Fax: +36 33 431 981 A jelentés elkészítésében közreműködtek: Beke Zsuzsa, Dr. Bolla Zsófia, Fazekas Lászlóné, Föld Judit, Dr. Gyertyán István, Kurcsics Antal, Molnárné Czirják-Nagy Zsuzsanna, Monek Ilona, Otrok Györgyné,

Részletesebben

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL

LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL LAKTOBACILLUSZOK VIZSGÁLATA TOVÁBBFEJLESZTETT KOLORIMETRIÁS MÓDSZERREL Hegyi Ferenc Doktori értekezés Készült a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Biológiai Osztályán Jogutódja: Nemzeti Agrárkutatási

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 28 29 Cégnév: Tulajdonosok: MNV ZRt. 25% Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. Tartalomjegyzék belföldi tulajdonosok 12% külföldi tulajdonosok 63% Székhely: 113

Részletesebben

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen

Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Semmelweis Kutatóegyetem Kutatóegyetemi projekt 2010-2012 Modern Orvostudományi Technológiák a Semmelweis Egyetemen Kutatóegyetemi projekt 2010-2012

Részletesebben

Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet. Összefoglaló jelentés

Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet. Összefoglaló jelentés INNOVATÍV GYÓGYSZEREK KUTATÁSÁRA IRÁNYULÓ NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM Orvosi nanotechnológia munkaértekezlet Összefoglaló jelentés Dr. Szebeni János Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Nanotechnológiai

Részletesebben

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK

MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK MTA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK KLINIKUMOK, GYÓGYSZERTAN, TOXIKOLÓGIA 2008. évi 35.füzet ELİSZÓ Kedves Kolleganık és Kollegák!

Részletesebben

Ismerjük meg egymás munkáját is!

Ismerjük meg egymás munkáját is! 2 Semmelweis Egyetem tematikus lapszám Ismerjük meg egymás munkáját is! A csúcstechnológia szót hallva felvetődik a kérdés, mit is értünk rajta pontosan mondja dr. Szél Ágoston rektorhelyettes, a Semmelweis

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben