Megjelent a évi uniós pályázati menetrend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelent a 2015. évi uniós pályázati menetrend"

Átírás

1

2 Megjelent a évi uniós pályázati menetrend A Magyar Közlöny évi 38. számában jelentek meg a 2015 évi uniós pályázati kiírások keretei és menetrendje. A Kormányhatározatból kitűnik, hogy a legnagyobb keretösszegű Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015-ben meghirdetésre kerülő nyolc prioritásán (részben a VEKOP bevonásával) összesen 828,2 milliárd forint támogatást nyerhetnek el a vállalkozások. A GINOP évre szóló fejlesztési kerete A felhívások keretösszege Prioritás (Mrd Ft) 1. Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása 143,9 2. Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 207,4 3. Infokommunikációs fejlesztés 94,8 4. Energia 18,0 5. Foglalkoztatás 130,4 6. Versenyképes munkaerő 44,1 7. Turizmus 21,5 8. Pénzügyi eszközök 168,1 Összesen: 828,2 Forrás: Az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. sz. melléklete A határozat szerint az év során folyamatosan jelennek meg a felhívások, többségük meghirdetésére a második félévben lehet számítani. A vállalkozások széles körét érintő, a KKV-k kapacitásbővítését támogató felhívást (GINOP ) a terv szerint áprilisban kellene közzétenni, de erre még nem került sor, pedig a 80 Mrd Ft-os keretösszegű pályázat iránt minden bizonnyal nagy lesz az érdeklődés. Amint azt már októberi hírlevelünkben összefoglaltuk, a pályázatok lebonyolításának ütemezése változik, azaz egy április 30-án megjelenő felhívásra csak 30 nappal később lehet benyújtani a pályázatot, majd a benyújtástól számított 30 nap áll a támogató rendelkezésére a döntés meghozatalára. Ezen ütemezés alapján tehát, még ha április utolsó napjaiban közzé is teszik a felhívást, a döntésre legkorábban július elején lehet számítani. A portálon elérhető információk szerint a tervezett felhívások közül eddig csupán három kiemelt felhívást tettek közzé, amelyek közül az egyiknek februárban, a másik kettőnek márciusban kellett volna megjelennie, tehát a tervhez képest további csuszás várható a pályázatok lebonyolításában. A meghirdetett ütemterv szerint, az energia és a pénzügyi eszközök prioritásokon kívül minden keretterv tartalmaz néhány kiemelt projektet, amelyekre valamely minisztérium, 1

3 állami tulajdonú cég, szervezet és intézmény pályázhat. A kiemelt projektek VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) forrást is tartalmaznak, így összességében 217 milliárd forintot fordítanak elsősorban munkaerő-piaci-, K+F+I- és turizmusfejlesztésre. A KKV-k versenyképességének javítását célzó egyes prioritás elsősorban a termelési kapacitás bővítését szolgálja, amelyre összesen 80 milliárd forint támogatást és 20 milliárd forint kombinált hitelt terveztek az idei évre. A keret fennmaradó részét inkubátorházak fejlesztésére, mentorálásra, munkahelyteremtő beruházásra, ipari parkok fejlesztéséra és barnamezős iparterületek megújítására, logisztikai központok fejlesztésére, piaci megjelenésre, klaszterszervezetek szolgáltatásnyújtására, beszállítói integrátorok támogatására és a turizmus fejlesztésére tervezik fordítani. A kettes számú prioritás összegét, amely egyben a legnagyobb keret is (207,4 Mrd Ft), kutatásra, technológiai fejlesztésre és innovációra különítették el. A keret mérete igazodik az EU programozási időszakának fő irányelveihez, ugyanis erre a hét évre 11 fejlesztendő területet határozott meg az Európai Bizottság, első helyen kiemelve a K+F+I-t, amely a tagországok versenyképességének megőrzését és javítását hivatott szolgálni. Az infokommunikációs fejlesztés képezi a harmadik prioritás támogatandó területét (ez az Európai Bizottság listáján a második helyen áll), amelyre 95 Mrd Ft-ot fordítanak, azonban a 8. prioritás visszatérítendő pénzügyi eszközeinek jelentős része szintén ezt a célt támogatja. Az új tervezési időszakban a pénzügyi eszközök (hitel, tőke, garancia) jelentős, 168 Mrd Ftos keretet kaptak. Ebből a keretből kombinált hitelt is nyújtanak, nagyobb részben infokommunikációs fejlesztésekre. A negyedik prioritás kapta a legkisebb keretösszeget (18 Mrd Ft), amelyet épületenergetikai fejlesztésekre, megújuló energiaforrás hasznosítására lehet fordítani. A foglalkoztatásról szól az 5. prioritás, amelynek 130 milliárdos keretéből 102 Mrd egy kiemelt projektet takar. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezt a jelentős összeget a leírás szerint a hátrányos helyzetű álláskeresők, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítására, azaz a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítésére fordíthatja. A fennmaradó összeg társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére, a fiatalok vállalkozóvá válására, gyakornoki programokra, a rugalmas 2

4 foglalkoztatás elterjesztésére és jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtásra pályázható. A versenyképes munkaerő a hatodik prioritás címe, amelynek mind a négy eleme kiemelt projekt és különböző képzésekre használható fel. A hetedik prioritás a turizmus fejlesztését célozza, azon belül is a tartós állami tulajdonú kulturális örökségek hasznosítására, aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának, gyógyhelyeknek és nemzeti parkoknak a fejlesztésére lehet fordítani. A kormányhatározat megjelenése jó tervezési alapként szolgálhat a vállalkozások számára, hiszen így könnyebben ütemezhetőek a fejlesztések (még ha némi csúszás elő is fordul majd). 3

5 Átlagosan 170 millió forint kockázati tőkét kap egy hazai vállalat és minden harmadikat az SZTA finanszírozza a hazai piacon A kockázati- és magánbefektetők tavaly összesen közel 55 milliárd forintot fektettek be 89 hazai vállalatba. Ez az adat rendkívül aktív tőkepiacról árulkodik, egyre erőteljesebb kockázatitőke- befektetői jelenléttel, ami a gazdasági válság hatásainak fokozatos csökkenése mellett nem meglepő. Bár a es csúcsidőszak volumenét a piac még alig tudta megközelíteni, pozitív irányú átrendeződést észlelhetünk, amely leginkább a kockázati tőke (venture capital) magántőkével (private equity) szembeni arányának felértékelődéséből fakad. Lássuk, milyen megállapításokat tehetünk a kockázati piacról a HVCA 2014-es jelentése alapján (http://www.hvca.hu/wpcontent/uploads/2014/10/investment-monitoring-report-fy_2014_final_updated.pdf)! A private equity és a kockázati (beleértve az állami hátterű, a JEREMIE-, illetve a magánalapokat is) tőkealapok szerepének különbségét jól mutatja, hogy előbbiekhez 12 befektetéssel a kihelyezett tőke 43 százaléka tartozik, ami befektetésenként 4,8 milliárd forintot jelent, míg a kockázati tőkét igénylő vállalatok 170 millió forint értékű finanszírozási forráshoz jutottak. A befektetett összegek 36 százaléka állami hátterű, és 36 céget segít céljai elérésében, a maradék 21 százalék pedig 48 a 70%- ban EU-forrásból működő JEREMIE- befektetéshez kapcsolódik. a magas kockázati szinttel magyarázható. A legtöbb, szám szerint 55 tőkéhez jutott vállalkozás startup fázisú cég volt, ám a legnagyobb értéket a magánbefektetéseknek köszönhetően a növekedési fázisban lévő cégek érték el. 24 késői szakaszban lévő, és csupán 5 magvető (seed) stádiumban lévő vállalat jutott tőkéhez, ami elsősorban A befektetések közel háromnegyede két szektort érintett, az üzleti és ipari szolgáltatásokat, illetve az energetikai és környezetvédelmi tevékenységgel foglalkozó cégeket ben összesen 8 exit történt, valószínűsíthetően elsősorban tulajdonosi visszavásárlás formájában. Túlnyomó többségük startup és seed fázi sban levő vállalkozás volt. 4

6 Milyen következtetések vonhatók le a fenti számokból? Míg öt évvel ezelőtt a magántőke-befektetők uralták a piacot 90 százalékos aránnyal, addig mára a kockázati tőkealapok több mint 30 százalékkal veszi ki a részét a befektetési volumenből. A piac tehát egyre kiegyensúlyozottabbá válik, többek között annak is köszönhetően, hogy a startup fázisú befektetések száma korábban még sosem érte el az 55- öt. A JEREMIE-alapok, illetve a Széchenyi Tőkealap is 2015 végéig fektethet be, így nem meglepő, hogy befektetéseik 94 százaléka első körös befektetés volt. Az év végéhez, illetve a határidőhöz közeledve az alapok aktivitása fokozatosan növekedett, ugyanis még időben igyekeztek megtalálni az erős növekedési potenciállal bíró vállalatokat ben várhatóan csökken majd az első körös befektetések száma, ugyanis a legígéretesebb vállalatokba érdemes lehet további forrásokat fektetni második és harmadik körös tőkeemeléssel. Az exitek száma is épp a fenti okokból mondható viszonylag alacsonynak. Az új befektetések számának növekedési görbéje várhatóan a befektetési időszakok végén ( ) az exitek tekintetében hasonló ívet ír majd le, legyen akár sikeres, akár sikertelen a kilépés től tehát már növekedhet az exitek, sőt a harmadik félnek értékesített tulajdonrészek száma is. 5

7 Az SZTA aktivitása 2014-ben minden eddigi eredményt felülteljesítve A Széchenyi Tőkealap 2014-es tevékenysége, több hasonlóságot is mutat a kockázatitőkepiac aktivitásával (http://blog.szta.hu/lenduletben-az-szta-havonta-csaknem-haromtokebefektetes/). Az Alap portfóliócégeinek száma 2014-ben közel megduplázódott. Az SZTA egyes portfóliócégei átlagosan 150 millió forint értékű finanszírozási forrást vontak be, jelentős többségben első körös befektetésként. Összességében büszkék vagyunk arra, hogy a 89 kockázati tőkebefektetésből 31-et mi valósítottunk meg és megerősítettük piacvezető szerepünket a kezelt portfólió-társaságok számában. Emellett az első sikeres exiteken (http://blog.szta.hu/epp-ilyen-korai-exitrol-almodnak-atokebefektetok/) is túl vagyunk már (http://blog.szta.hu/ujabb-befektetest-zarteredmenyesen-az-szta/), 2016-tól kezdődően pedig várhatóan megszaporodik majd ezek száma. Addig viszont még előttünk áll ez az év, amely során még számos hazai kis- és középvállalkozásnak van lehetősége tőkeforrás bevonására (http://szta.hu/termekeink). 6

8 Interim menedzsment szükségességéről A menedzsment a vállalat lelkét jelenti. Ha megvan a megfelelő szakértelem és tapasztalat, jelentős sikereket érhet el, ha viszont nem tudja kellőképpen ellátni feladatát, azzal veszélybe sodorhatja a céget. A befektetők számára éppen ezért legalább olyan fontos szempont a befektetés elbírálásakor a menedzsment felkészültsége, mint a cég múltbéli, illetve várható pénzügyi eredményei, sőt: legtöbbször előnyben részesít egy közepes ötlet kiváló vállalkozó kombinációt, mint egy kiváló ötlet közepes vállalkozó párosítást (http://blog.szta.hu/kozepes-otlet-es-kivalo-vallalkozo-vagy-kivalo-otlet-eskozepes-vallalkozo/). Így bizonyos esetekben, ha az aktuális vezetőség erőforrás vagy szaktudás hiányában nem képes ellátni feladatait, érdemes megfontolni ideiglenes vezetőségi tag alkalmazását. De mit is kell tudni az ideiglenes vagy interim menedzsmentről? Az interim menedzser jelentését a következő definícióval foglalhatjuk össze: Egy érett, határozott, tapasztalt és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező menedzser határozott időre szóló rendelkezésre állása egy állandó munkakörben keletkező, tervezett vagy hirtelen fellépő hiány pótlására (gap management) vagy stratégiai- projektmegoldás (project management) biztosítására a megbízó cég számára (http://www.interimmanagement.hu/docs/kutatas.pdf). Az ideiglenes vezető tehát minden olyan helyzetben a cég segítségére lehet, ahol lehetőség vagy szükség van egy vezetői tag gyors alkalmazására. Mivel a megfelelő vezető megtalálása gyakran akár hónapokat is igénybe vehet, egy korábbi menedzser kiesésének pótlása vagy egy határozott idejű, teljesen új projekt elindítása az interim menedzsment alkalmazásával lehet a legcélszerűbb. Magas szakértelmének, rugalmasságának és tapasztalatainak köszönhetően akár azonnal nekiláthat a vezetői feladatok elvégzéséhez. A megoldás egyrészt rendkívül költséghatékony, hiszen csak a szükséges időszakra és feladatokra szól a szerződés, másrészt pedig kockázatcsökkentő, ugyanis ha a vezető nem felel meg a pozíció követelményeinek, a szerződés egyszerűen felbontható, és nem jár további költségekkel. 7

9 Az interim menedzsment bizonyos tőkebefektetések esetén is hasznos megoldás lehet, ugyanis a vállalkozás növekedése olyan újfajta feladatok elé is állíthatja a vezetőséget, amely korábban nem tapasztalt kapacitást, illetve szaktudást igényel. A hosszú távú növekedéssel járó feladatok természetesen állandó vezetői pozíciót igényelnek, azonban például a vállalat növekedési pályára állításával járó reorganizációs feladatok, vagy a vártnál nagyobb vevői igény kielégítése, egy új piaci szegmens vagy földrajzi régió piacainak meghódítása költséghatékonyabb módon oldható meg az adott speciális igényeknek megfelelő interim menedzserrel. Hasonló lépést kezdeményezhet a befektető, ha a vezetőség alkalmatlannak bizonyul az üzleti terv teljesítésére, vagy nem tartja be a szerződésben foglaltakat (http://blog.szta.hu/befektetovel-osztoznal-a-cegeden-akkor-ez-az-osszefoglalo-nekedszol/). Ilyen esetekben a befektetés sikerességének célja gyors lépést követel meg, míg az új menedzsment tagok delegálása hosszú ideig letérítheti a vállalatot az üzleti tervben meghatározott, sikeres exit felé irányuló útról. A megfelelő vezetőség vagy vezetőségi tag megtalálásáig így átmeneti megoldásként ilyenkor egy interim menedzsment is kézben tarthatja a céget. A bizalom természetesen ebben az esetben is kulcskérdés (http://blog.szta.hu/bizalmikerdeseken-is-mulhat-a-kockazatitoke-befektetes/). A vállalat irányítása kizárólag olyan szakemberre bízható, aki kellően tapasztalt, felelősségteljes és megbízható. A korlátozott, gyakran csak néhány hónapig tartó megbízásos menedzseri pozíció egyelőre fiatal, egy-két évtizedes múltra tekint vissza, de a foglalkoztatható szakemberek száma évről évre folyamatosan növekszik, és a cégek is egyre inkább felismerik a benne rejlő lehetőséget és előnyöket. Mivel ezen szakemberek elsősorban vagy kizárólag átmeneti időszakra szóló feladatokat látnak el, szakmai hitelességük, ezáltal pedig a beléjük vetett bizalom is egyre nő. 8

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft.

Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Előadó: Ambrus Tímea Terra-Tender Kft. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) szerepe a legjelentősebb Hazai fejlesztések

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

2012. októberi hírek

2012. októberi hírek 2012. októberi hírek Pályázati hírek Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Beszállítói tevékenységet végző vállalkozások kedvező feltételekkel pályázhatnak Telephelyfejlesztés

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLATOK A JÖVŐBEN INDÍTANDÓ JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOKHOZ

KONCEPCIONÁLIS JAVASLATOK A JÖVŐBEN INDÍTANDÓ JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOKHOZ KONCEPCIONÁLIS JAVASLATOK A JÖVŐBEN INDÍTANDÓ JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOKHOZ A 2009-ben elindult JEREMIE-programok fontos hatást gyakoroltak a hazai kockázati tőke piacra. Jelentős magánforrások kerültek

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről

Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről Elemzés a hazai kockázati tőkealap-kezelők és alapok működéséről A 2009-ben meghirdetett első JEREMIE 1 programnak köszönhetően a hazai private equity (PE) iparág pontosabban annak korai stádiumú befektetésekkel

Részletesebben

Kifelé a zsákutcából

Kifelé a zsákutcából MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. december (1085 1102. o.) KARSAI JUDIT Kifelé a zsákutcából Állami kockázati tõke és innováció A magyar állam a rendszerváltás óta a kínálat

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

2009. augusztusi hírek

2009. augusztusi hírek 2009. augusztusi hírek Uniós pályázat a nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatására Fölgyorsult uniós kifizetések - több adminisztráció A cégek fele reálisnak tartja, hogy pályázaton

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE IPARÁGI JAVASLATCSOMAG Az elmúlt néhány évtized során világszerte a pénzügyi közvetítő rendszer fontos részévé váltak a kockázati tőke (venture

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

2014. évi SBA-tájékoztató

2014. évi SBA-tájékoztató HU Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság 2014. évi SBA-tájékoztató MAGYARORSZÁG Összefoglaló Magyarország KKV-szektorának teljesítménye 2013-ig nem volt képes teljes mértékben magához térni a 2008-ban

Részletesebben

2006. februári hírek

2006. februári hírek 2006. februári hírek A nagyok növekvő ereje a kkv-k növekedését lassíthatja Kis-és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése (GVOP 2.1.1.) A pályázati pénzek kifizetésének feltételei

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János

AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János AZ IPARI PARK PROGRAM FŐBB JELLEMZŐI, FEJLŐDÉSI SZAKASZAI Tóth János Magyarországon az ipari parkok fejlesztését/fejlődését némileg szubjektívnek tekinthető megközelítéssel a következő szakaszokra bonthatjuk:

Részletesebben

2008. márciusi hírek

2008. márciusi hírek Diszkriminatív az új klaszterpályázat-kiírás? Mikrofinanszírozás: siker és kockázat 2008. márciusi hírek Új! Max. 60%-os támogatás vállalkozásoknak: Környezetvédelem és innováció. Brüsszeli pályázat 2008-ban

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája Megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listáját

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben