Honlap: Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek június május 17-én a Képviselő-testület ülését követően került sor az Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt. beruházásban a 090/6. hrsz-ú ingatlanon megépítésre kerülő vezetéstechnikai tanpálya érdekében a településrendezési valamint a terület szabályozása érdekében a tervezési szerződés aláírására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. A beruházás fontos lépés Zsámbék ipari fejlesztéseiben. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Szerződéskötés Csenger-Zalán Zsolt és Dr. Reinhard Platzer aláírják a jóváhagyott szerződéseket Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik május 21-én, szombaton szabadidejüket feláldozva részt vettek a Köztisztasági Napon, és munkájukkal segítették városunk élhetőbbé tételét. Rendkívül fontos, hogy ezekhez az akciókhoz mind többen csatlakozzanak és a meghirdetett akciókon kívül is fokozottan ügyeljünk környezetünk tisztaságára, megóvására, szebbé tételére, hiszen mi élünk itt, Sokszor csak egy kis figyelem kell ahhoz, hogy a szemetet ne a hulladéktároló mellé dobjuk, hogy az éppen nyíló virágot ne tapossuk vagy tépjük le vagy, hogy 5 centivel távolabb parkoljunk a parkosított területtől és máris tettünk valamint köztereink szépítéséért, hiszen tőlünk függ, hogy milyen a környezetünk! Zsámbék Város Önkormányzata

2 Zsámbék Város Képviselő-testület május 4-én rendkívüli ülésen tárgyalta a 090/6. hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatos szerződés-tervezeteket. Mivel a három szerződő fél önkormányzat, beruházó, ingatlantulajdonosok a marathoni hosszúságú tárgyalás ellenére sem jutottak konszenzusra, mind a településrendezési, mind a terület szabályozására vonatkozó tervezési szerződés elutasításra került. (94/2011.(V.04.) és 95/2011. (V.04.) számú határozatok. Szintén ezen az ülésen született döntés az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési hitel közbeszerzési eljárásának megindításáról (96/2011.(V.04.) határozat, a fejlesztési hitelfelvétellel kapcsolatban lefolyatott közbeszerzési eljáráson közreműködő bíráló bizottság tagjairól (97/2011.(V.04.) határozat, valamint az eljárásban közreműködő közbeszerzési szakértőről (98/2011.(V.04.) határozat. Döntés született a Bölcsőde és a Közművelődési Intézet vezetői állására kiírt pályázatra pályázatot benyújtók meghallgatását lefolytató bizottság tagjairól (99/2011. (V.05.) és 100/2011.(V.05.) határozatok. A Zsámbékvíz Nonprofit Kft. társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a zöldfelületek karbantartására megkötendő szerződéshez adta egyetértését a 101/2011.(V.04.) határozat elfogadásával a Képviselő-testület, a 102/2011.(V.04.) határozattal pedig a Kft. fizetőképességének megőrzése érdekében rövid lejáratú kölcsön biztosításáról döntött május 13-án a közmeghallgatást megelőzően sürgősségi indítvány keretében a zsámbéki kötődésű Horváth Ferenc rendőr őrnagy úr budakeszi őrsparancsnoki megbízását támogatta a képviselő-testület 103/2011.(V.13.). Önkormányzati döntések Május 17-én a 104/2011. (V.17.) számú határozattal a Premontrei Női Kanonokrend ,- Ft és az Önkormányzat ,- Ft összegű hozzájárulásával 45 gyermek nyári étkeztetésének biztosítására irányuló pályázati indulásról döntött a Képviselő-testület. A 105/2011. (V.17.) számú határozattal a GOMÉP Kft. által a bölcsőde kivitelezéssel kapcsolatban benyújtott pótmunka igényt utasította el a képviselő-testület, a 106/2011.(V.13.) számon meghozott határozattal a Művelődési Házban ,- Ft értékű felújítási munkálatok elvégzését engedélyezte, majd a Művelődési Ház működéséhez tervezett évi bérköltségéből 550 e Ft + ÁFA összeget csoportosított át programköltségekre a 107/2011. (V.17.) számú határozattal. A 108/2011.(V.17.) számú határozattal a képviselő-testület a bölcsőde létszámának 1 fővel történő megemeléséről, és a státusz költségeinek biztosításáról döntött. A 109/2011. (V.17.) határozattal a Képviselő-testület a Zeneiskola finanszírozásának 5,6 millió forintos támogatásáról döntött a 2011/2012- es tanévben. Ugyanebben a határozatban a képviselő-testület felkérte a polgármestert arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a Zeneiskola továbbműködtetésének lehetőségeiről. A képviselő-testület közterület használati kérelem elutasításáról (110/2011.(V.17.) számú határozat), a 111/2011.(V.17.) számú határozattal pedig a Vöröskereszt Zsámbéki Szervezetének térítésmentes helyiséghasználati kérelmét utasította el a Testület. A 112/2011. (V.17.) és a 113/2011.(V.17.) számú határozatokkal pince helyreállítási határidők meghosszabbítása került jóváhagyásra. A 114/2011.(V.17.) számú határozattal közterületek elnevezését fogadta el a Képviselőtestület. Ennek értelmében a 793. hrsz-ú közterület a Tölgyfa utca, a 858 és a 858. hrsz-ú közterületek a Kmetz Mihály utca, a jelenlegi Ságvári Endre utca pedig a Nagy- Homoród utca elnevezést kapta. Eredménytelennek nyilvánította a Testület a védőnői helyiség és ifjúsági klub kialakítására kiírt pályázatot 115/2011.(V.17.), a 116/2011. (V.17.) határozattal pedig a benyújtott tételes árajánlat alapján pedig a Zsámbékvíz Kft-t bízta meg a feladattal. A következő, 117/2011. (V.17.) számú határozattal a Mentőállomás átalakítására biztosít az önkormányzat 500 eft keretöszszeget. Eredménytelennek nyilvánította a 118/2011.(V.17.) számú határozattal a képviselő-testület a Szent I. tér 3. szám alatti helyiségre kiírt pályázatot, a 119/2011. (V.17.) számú határozattal a hrsz-ú ingatlant adta bérbe a képviselő-testület TÜZÉP kialakítása céljából. A bölcsőde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást konyhatechnológia tekintetében eredménytelennek, és bútorok, textilek, egyéb eszközök és kerti berendezések tekintetében pedig nyertesnek az Alex Kft-t hirdette ki (120/2011.(V.17.) számú határozat). A Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátására kiírt pályázatot a 121/2011.(V.17.) számon elfogadott határozatával eredménytelennek nyilvánította, és felkérte a polgármestert, hogy június 9-ig terjesszen újabb javaslatot a Képviselő-testület elé. A tárgyalások eredményeképpen a 122/2011. (V.17.) számú határozattal a 090/6. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos településrendezési, a 123/2011. (V.17.) számú határozattal pedig a területre vonatkozó szabályozási terv elkészítésére vonatkozó tervezői szerződést fogadta el a testület. Majd az ülés végén a szerződések aláírása is megtörtént. dr. Malik Dean jegyző A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Adamcsek Ágnes április 14. Hajnal Pál április 20. Rosu Dávid április Zsámbéki Hírek június

3 Kormányablak A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Ügyfélszolgálata 2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelet 217. (a Polgármesteri Hivatallal szemben) Nyitva tartás: munkanapokon ig A Kormányablak széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő, tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről, informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. Felhívás parlagfű irtásra Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról, és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI törvény 17..(4) bekezdése és az 50. -a szerint: A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az a földhasználó, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető és el kell rendelni a közérdekű védekezést, melynek költségét az ügyfél viseli. E szerint kötelező mindenkinek a maga által használt ingatlanát megtisztítani a parlagfűtől, és más gyomoktól! Kérem, hogy ezen kötelezettségének haladéktalanul mindenki tegyen eleget, a hátrányos jogkövetkezmények megelőzése, valamint az allergiás megbetegedések visszaszorítása érdekében! Dr. Malik Dean jegyző Lomtalanítás Értesítjük Zsámbék város Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE Tatabánya Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt június én tavaszi lomtalanítást végez Zsámbék egész területén, a következők szerint: 6-án és 7-én a város azon részén ahol hétfői napon történik a hulladékszállítás, 8-án és 9-én a város azon részén ahol keddi napon történik a hulladékszállítás. Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom,(nagyobb berendezési tárgy) Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél gally, állati tetem, valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) gumiabroncs. ( a 20/2006.(IV. 05.) KVVM bekezdés d.) pontja alapján.) Elektronikai hulladékgyűjtés: a Magyar u. 20 szám alatt lévő műhely udvarában 7-15 óráig. Szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékgyűjtés (spray,flakon, növényvédőszer) a Magyar u. 20 szám alatt lévő műhely udvarában 7-15 óráig. A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön megrendelés alapján térítés ellenében szállítjuk el. Érdeklődni a 34/ vagy a 34/ telefonszámokon lehet. Lomtalanítás a lakosság részére térítésmentes. A lom kihelyezhető: az ütemezés szerinti napon reggel 6 óráig. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett időpontban helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük AVE Tatabánya Zrt. Zsámbéki Hírek június 3

4 Tőlünk függ, hogy milyen a környezetünk! Köztisztasági nap Május 21-én, szombaton, mint oly sok helyszínen, itt Zsámbékon is megmozdult a város apraja nagyja, hogy megtisztítsák városunkat a bokrok és árkok mélyén lapuló szeméttől. A zsámbéki köztisztasági nap mégis más volt, mint a szomszédos településeken! A szemétszedés mellett rengeteg virágot és fát ültettek a város több pontján. Reggel kilenckor gyülekeztünk a Kecskeparkban, ahol a trianoni ágyást percek alatt megtöltötték a hölgyek szebbnél szebb piros és fehér begóniával. Szorgos kezük gyümölcse nyolc gyönyörű virágágyás a település különböző pontján. Felhívás Kedves Zsámbékiak! Tisztelettel kérünk minden olyan lakost, akinek a birtokában van olyan tárgy, kitüntetés, oklevél, fénykép vagy bármiféle olyan anyag amely a tűzoltóságunkkal kapcsolatban van, hogy számunkra kölcsön adni szíveskedjen. Természetesen, feldolgozás után, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatjuk. Szeretnénk egyesületünk történetét megírni és ehhez lenne segítség, ha össze tudnánk gyűjteni ezeket az anyagokat. Ha valakinek nem áll módjában az anyagokat elhozni a szertárunkhoz, természetesen elmegyünk érte és vissza is visszük! Kérjük, hívják az alábbi telefonszámot: Csepilek István ÖTE Elnök. Segítségüket előre is köszönjük! Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ez idő alatt az Urak sem unatkoztak, hiszen 10 facsemete került végleges helyére és egy új évelő ágyás kialakításán dolgoztak a Zichy tér parkolójában, ahol a diákok által tervezett és ültetett cserjék fogják díszíteni a parkolót és környezetét. A fárasztó és sok munka ellenére is nagyon jó hangulatban volt a csapat, hiszen gyönyörű időben beszélgetve, viccelődve ültették el azt a közel 2300 darab virágot, amit az önkormányzat biztosított. A gyerekek is élvezték a szülőkkel való közös együttlétet, a szemétszedés után jókat szaladgáltak, bújócskáztak a parkban. Amíg az önkéntesek dolgoztak, marhapörkölt rotyogott az üstben, Aranykor Nyugdíjas Egyesület elnöke és képviselőtársunk szakértelme alatt. A munka végeztével jóleső fáradtsággal és nagy étvággyal ült le a csapat az isteni illatú pörkölt mellé. Az ízletes ebédet egy családias hangulatú beszélgetés és egy kis szieszta zárta. Köszönjük a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Körnek az Aranykor Nyugdíjas Egyesületnek a Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központnak és a Csillagerdő Közhasznú Egyesületnek és különösen a sok-sok önkéntesnek a rengeteg segítséget. Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy ez a nap több szempontból is egy sikeres és termékeny nap volt! Megtisztult a város, megújult néhány park, új barátságok kötődtek és közösen tettünk meg egy új lépést, hogy együtt sokat tehetünk! Jakosáné Palkó Petra Zeneiskola működtetése Pest Megye Önkormányzata áprilisban azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy Pest Megye Közgyűlésének határozata alapján a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zsámbéki telephelyeinek fenntartási költségeihez önkormányzatunk támogatását kérje. A megkeresésben felmerült annak lehetősége, hogy amennyiben önkormányzatunk a fenntartáshoz nem járul hozzá, úgy a zeneiskola bezárhat. A Képviselő-testület hosszas latolgatás után lehetőséget talált arra, hogy költségvetési átcsoportosítással a 2011/2012-es tanévben 5,6 millió forint támogatást biztosítson a zeneiskola fenntartásához. Ezzel egyidejűleg felkérte a Testület a polgármestert, hogy a 2012/2013-as tanévtől a zeneiskola egyéb formában történő működtetésének érdekében kezdjen tárgyalásokat. Igyekszünk megtalálni a zeneoktatás működtetésére a megnyugtató megoldást, amelyhez nincs is olyan sok időnk. Meghívó Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület szeretettel várja Önt, kedves családját és barátait a hagyományos pünkösdi batyus báljára. Belépő ára: Ft A bál helye: Zsámbéki Művelődési Ház, Etyeki u. 2. Ideje: június 12 (pünkösd vasárnap) este órakor. Zene: Balázs-duó. Értékes tombolák, jegyek ára: Ft/darab. Az Egyesület Vezetősége 4 Zsámbéki Hírek június

5 Templomtéri Búcsú A zsámbéki katolikus egyházközség szeretettel hív és vár mindenkit az immár 9. éve hagyományosan megrendezett ZSÁMBÉKI TEMPLOMTÉRI BÚCSÚRA június 19-én, vasárnap! Idén ünnepeljük a Nándorfehérvári Diadal 555. évfordulóját, ennek kapcsán ismerkedünk a török kultúrával, ételekkel, és számos izgalmas játékkal és ajándékkal várjuk a gyerekeket! Programjaink: 8.30 Laudes 9.00 Nagymise órától egész nap: kézműves kirakodóvásár, játszóház, pónilovaglás, állatsimogató, körhinta A 257. születésnapját ünneplő templom körbetáncolása Vizeli Judit tanítványai magyar néptáncot adnak elő Keresztes Nagy Árpád históriás énekes Sallai Kati néni tanítványai sváb táncokat mutatnak be Sutyera Éva /Tárnok/ kiállításának megnyitója: hagyományos török népi festésű tányérok és csempék, török csemegék kóstolója Tamás Margit mesél kicsiknek és nagyoknak Játékos tombola és török játékok a gyerekekkel Ebédidőben: Bográcsgulyás, pompos, gyros, sörsátor, kürtőskalács, rétes, minden földi jó Az alkalmazkodás mesterei állatbemutató és előadás Tóth Gáborral, nem csak gyerekeknek Táncház a Kontáros együttessel és Vizeli Judittal Ünnepi vesperás az Öregtemplomnál A templom tortája 257 égő gyertyával Fabók Mariann bábszínháza: A halhatatlanság országa Lochberg Regionális Tánccsoport Tombola A hagyományos török népzenét játszó Arasinda együttes koncertje és török táncháza Közös éneklés Keresztes Nagy Árpáddal Il silentio a templomtoronyból Zsámbéki Hírek június Zsámbéki Premontrei Esték a Liszt évben 2011 Egyházzenei hangversenyek szombaton este 7 órakor a barokk plébániatemplomban Június 18. Június 25. Július 2. Július 9. Július 16. Július 23. Július 30. A Prætorius Kamarakórus (Budapest) egyházzenei hangversenye (műv. vez.: Déri Balázs és Kéringer László) Gesztesi-Tóth László (Budapest) orgonaestje A Gödöllői Kántorátus és Szkóla egyházzenei hangversenye (műv. vez.: Kocsis Csaba és Balogh P. Piusz O. Præm.) Dobszay Péter (Budapest) orgonaestje Róbert György (blockflöte) és Szabó István (lant) (BUDAÖRS) hangversenye Teleki Miklós (Budapest) orgonaestje Sztahura Ágnes (Miskolc) orgonaestje A hangversenyekre a belépés ingyenes, Ön a Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség vendége! Egyéb liturgikus és zenei események Június 19. Keresztelő Szent János-napi laudes és szentmise vasárnap a barokk templomban, ó. Ünnepi sokadalom, Zenés, táncos vigasságok a templomtéren, vesperás az öregtemplomban Augusztus 20. szombat Szent István-napi ünnepi szentmise ó. az öregtemplomban Értesítés áramszünetről! Tisztelt Zsámbékiak kérjük figyelembe venni, hogy Zsámbék területén az alábbi időpontokban, és utcákban hálózati munkáink miatt áramszünet lesz: I. Dózsa György utca 21-79; Dózsa Gy. u között, valamint Nádas közben végig június 7-én 8:00-15: június 9-én 8:00-15:00 II. Terv utcában a Petőfi Sándor utca és Józsefvárosi átjáró között, valamint a műemléki pincéknél június 10-én 8:00-15: június 15-én 8:00-15:00 5

6 Wettenbergi cserediákok a Zichyben Idén május 17. és 26. között került sor a wettenbergi diákok látogatására. 13 tanuló érkezett hozzánk két pedagógus kísérővel (Herr Volker Wehrum, Frau Yvonne Clemenz). A felnőtteket a Német Önkormányzat támogatásával a Német Nemzetiségi Házban szállásoltuk el, a gyerekek pedig családoknál kaptak elhelyezést. A 10 napos programért Nemeskürti Beáta tanárnő volt felelős, aki nagyon változatos kirándulásokat szervezett annak érdekében, hogy a német gyerekek minél szebb élményekkel gazdagodva térjenek haza. Első nap megismerkedtek a vendégek az iskolával, Zsámbék nevezetességeivel. Ezen a napon fogadta és megvendégelte őket a Német Önkormányzat elnöksége és Zsámbék Város aljegyzője, dr. Schnörch Rita is. A további kirándulásokon szerepelt Visegrád, Gödöllő, Esztergom, Budapest, Szentendre. A hétvége tartalmas eltöltéséről a családok gondoskodtak. Úgy gondoljuk, hogy a két település közötti kapcsolat erősítésén túl, óriási lehetőséget kapnak tanulóink a nyelvgyakorlásra, baráti kapcsolatok építésére, ápolására, valamint egy másik kultúra megismerésére is. A jövő tanévben iskolánk tanulói tesznek majd látogatást Wettenbergbe. Köszönjük a támogatást elsősorban a cserediákokat fogadó családoknak, a Német Önkormányzatnak, Zsámbék Város Önkormányzatának, Benedekék Falodájának és az iskola alapítványának, mely jelentős összeggel járult hozzá a programok megvalósításához. Kovács Mária igazgató Gyermeknap a Tündérkert óvodában A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949 novemberi határozata alapján 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük Magyarországon a Gyereknapot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. A felnőttek játékos programokkal, vásárokkal, bábés színielőadásokkal, ajándékokkal kedveskednek a gyerekeiknek. Nálunk a zsámbéki óvodában is így történt. A gyermekek örömére a Huncutka alapítvány segítségével ünnepeltük a gyermeknapot. Szabadidős programjukkal, mozgást igénylő játékaikkal, a gyermekek szórakoztatását, kikapcsolódását segítették. Az óvoda udvarán felállított légvárban ugrálhattak kedvükre. Az éppen pihenő gyermekek élvezhették az arcfestést, ahol szebbnél szebb virágokat és állati maszkokat varázsoltak az arcukra. Az egyik hűvös teraszon két fiatalember a lufihajtogatással kápráztatta el őket, és megvalósították a gyerekek ötleteit, kéréseit. Az óvoda előtti parkolóban elektromos kisautókat próbálhattak ki. Az egész délelőttös program után kellemesen elfáradva, élményekkel telve ültek az ebédlő asztalhoz. Majd a délutáni pihenő végén boldogan mesélték élményeiket az érkező szüleiknek. Csigabiga csoport 6 Zsámbéki Hírek június

7 Zsámbéki Nagyvásár Május 15-én volt a második Zsámbéki Nagyvásár. Az időjárás most kevésbé kényeztette a résztvevőket, de szerencsére a felhős idő ellenére nem esett az eső. Újra hatalmas volt az érdeklődés, és így a nyereség kettős. Egyrészt a vásárban olyan dolgokra tudunk szert tenni, melyekre egyébként csak nehezen. Növekedett a kisállatok, illetve a növények választéka is, és a kézművesek közt is sok volt a nagyon színvonalas. A másik, és szerintem legalább ilyen fontos nyereség, hogy ez a vásár közösségi színtér is egyben. Lépten nyomon ismerősbe botlik az ember, és itt van idő kicsit beszélgetni, nem úgy, mint a rohanó hétköznapokon. Sugárzó arcú idős töki bácsival találkoztam, érdeklődve sétált az állatokat nézegetve. Nagyon örül a kezdeményezésnek! Miután kezdtem mesélni az első vásárról, rögtön mondta, hogy tudja, akkor is itt volt. És a többin is itt lesz! Becsüljük meg, hogy ilyen hagyomány van kibontakozóban! Ha sokan megyünk, több lesz az árus is, és méginkább fejlődik a vásár. A következő nagyvásár a gémeskút körüli területen június 19-én vásárnapon lesz! Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, azaz a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör és a Magyarok Szövetsége Zsámbéki Szervezete! Horgos Zsolt Hagyományőrző a Zsámbéki Keszkenő Népdalkör által már harmadik alkalommal megrendezett Három ágnak, hat levele című népdalos, néptáncos népzenész találkozó. Az idei rendezvényen is hat, régóta fennálló hagyományápoló csoport, illetve zenész mutatkozott be a zsámbéki Művelődési Házban. A néptáncosokat a pilisszántói Pántlika Néptáncegyüttes, valamint az Ürömi Öröm Néptáncműhely képviselte. A Pántlika Táncegyüttes felnőtt tagjai többnyire magyarországi szlovák táncokat gyűjtenek és mutatnak be, míg az ürömiek a nagy Magyarország területén fellelhető magyar táncanyagokból válogatnak. A szombati műsorban így kerültek egymás mellé a Nyíregyháza környéki, szlovák nemzetiségi Tirpák táncok, valamint a Szatmári magyar táncok. A táncosok meggyőztek bennünket arról, hogy ugyan sokban különbözünk, de folyamatosan egymásra is hatással vagyunk, amelyet táncfigurák, dallamok hasonlósága bizonyított a nézők számára. A néptáncos rész Zsámbéki Hírek június Három ágnak, hat levele csúcspontját a három ürömi fiatal Kalotaszegi legényese jelentette. Ez a tánc egyike a leglátványosabb magyar legényes táncoknak, amire a fiúk komolyan rá is erősítettek, hihetetlen lendülettel és tánctudással birtokba véve a színpadot. A műsor második fele a népdalokról és a népzenéről szólt. Vendégünk volt a Budakeszi Népdalkör, a Kóborzengő Zenekar, akik egyegy műsorszámmal mutatkoztak be Zsámbékon. Még egy szereplője volt a délutánnak Keresztes Nagy Árpád személyében. A zsámbéki illetőségű fiatalember teljesen lenyűgözte a nézőket énekhangjával, hangszeres tudásával. Olyan egyszerű hangszerek, mint a pásztorfurulyák és a doromb egész zenekarként szólaltak meg a kezében, a nézőknek különleges élményt nyújtva. A rendezvény szervezője és egyben egyik szereplője a Zsámbéki Keszkenő Népdalkör most is megvendégelte a szereplőket és a nézőket is. A sütemények, pogácsák és az a rengeteg lila hagymás zsíroskenyér a népdalkör tagjainak és segítőiknek, gyermekeiknek, unokáiknak keze munkáját dicséri. Nagyon sokan segítettek egyesületünknek abban, hogy magas színvonalú műsorral folytassuk a három éve megkezdett sorozatot. Számos magánszemély és vállalkozás nyújtott anyagi és természetbeni támogatást, Czakó Péter, Horváth László, Izeli József, Kádár Péter, Mayer László, Zombori László, valamit a CBA, a Kovács Pékség, a Payer Lottózó és a Ziegler Kft. voltak idén segítőink. A rendezvényünk két legnagyobb támogatója már két éve Zsámbék Város Önkormányzata és a Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás. Mindkét szervezettől pályázati lehetőséget kihasználva jutottunk forráshoz. Bízunk benne, hogy továbbra is folytathatjuk ezt a hagyományt magunk mellett tudva mindazokat, akiknek fontos a magyar néphagyományok ápolása és minél szélesebb körben történő terjesztése. Sztankovics Judit egyesületi elnök 7

8 Búzaszentelés a Pátyi úti Szentháromság kápolnánál 2011.április 30-án Márton Atya vezetésével többen (gyermekek és felnőttek) gyalogosan és kerékpárral indultak a kápolna felé a római katolikus templom előtti parkolóból. A zarándokló emberek élén két lovas huszár lépkedett, valamint Horváth László alpolgármester úr, aki a feltámadási keresztet vitte. Ez a Kárpát-medencei Magyarok Vándorkeresztje, ami Tihanyból indult és több település köztük Zsámbék érintésével gyalogosan ér Csíksomlyóra, Pünkösd idejére. A processziós menet és a kereszt külön emelte az ünneplést. A kápolnánál Márton atya rövid misét celebrált, megáldva a termőföldet a bő termés reményében, és megszentelte a vetést a négy égtáj felé. Minden égtáj evangéliumi idézete után a Német Nemzetiségi Kórus egy-egy ősrégi német miseéneket énekelt. Az énekek főleg a Szűzanyához, és Krisztushoz könyörgő betegségtől, éhínségtől, éhezéstől megóvó és védő zsoltárok voltak, természetesen német nyelven. Hőre Vater uns re Bitten wende ab von uns ren Hütten Krankheit, Krieg und Hungersnot, Gib uns unser taglich Brot! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik vették a fáradtságot és kötelességüknek érezték, hogy ezen a szép napsütéses délelőttön hagyományaink ápolásában részt vettek. Zsámbéki Német Önkormányzat tagjainak nevében: Bechtold János Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg akit elfelejtenek Örökké él akit nagyon szerettek! Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk id. Zátonyi Lőrinc temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Budavidék Zöldút május 07-én negyedik alkalommal került megrendezésre a Budavidék Zöldút kerékpáros túra, amely főleg a Zsámbéki medence mezőgazdasági földútjain halad. Reggel 9 órakor gyülekeztünk a Zsámbéki Művelődési Ház előtt. Uticélunk a biatorbágyi Iharosba vezetett Tök, Budajenő határát érintve Pátyon keresztül. Elindulásunkat követően elsőként a töki romhoz érkeztünk. Itt egy kis történelmi betekintést nyerhettünk Zsámbék és Tök múltjába. A pihenő után frissen és üdén tovább tekertünk Budajenőre, a 8 hozzánk csatlakozó töki kerekesekkel együtt. Budajenőn ismét egy csapat biciklis társult hozzánk, és a nagy társaság átgurult Pátyra. Ott társultak hozzánk a pátyi kerékpárosok. Egy kis erőt gyűjtöttünk, majd nekiindultunk az utolsó szakasz megtételéhez, amely a legnehezebb volt ezen a távon. Biatorbágyon pihenésképpen a felújítás alatt álló Kálvária dombnál hallhattunk a hely történetéről. A biatorbágyi polgámester úr vezetésével átkeltünk a Viadukton, ahol fantasztikus kilátásban volt részünk, majd beérkeztünk a célba, ami több száz kerékpártól és kerékpárostól nyüzsgött. Itt éhségünket finom gulyáslevessel, szomjúságunkat bodzaszörppel csillapítottuk. Közben különböző programokat nézhettek a beérkező vendégek. Itt a kisebbeknek kvízkérdéseket tettek fel, melyet csokoládéval jutalmaztak, a nagyobbak a környék történelmi kérdéseiből TOTÓ-t tölthettek ki. A nap végén megfáradva, de élményekkel gazdagon tértünk haza, ebből a fantasztikus túrából. Bors Henriett, Bors Tamás, Harcos Renáta Zsámbéki Hírek június

9 írta az első Lochberg Ifjúsági Nap egyik résztvevője, a 10 éves Domokos Dalma a nap élményeit összefoglaló kis fogalmazásában. Április 14-én a LOCHBERG Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület első ízben rendezte meg ezt a programot, melyet a gyerekek és a fiatalok igényeihez mérten átlengett a vidámság, a (szín)játék, a tánc, az ének, a sport, a magyar és sváb kultúra és a zene szelleme. Több, mint 70 fiatal és gyermek vett részt az egész napon át zajló programokon, közülük többen azóta beléptek a Lochberg Tánccsoportba is és hétről-hétre jelen vannak próbáinkon. Álljon itt köszönetképp azok neve, akik várták a gyerekeket és programokkal készültek nekik: Sallai Kati néni, akitől magyar, erdélyi és moldvai táncokat tanulhattak Nagyné Starcz Tercsi néni, aki stájer citerájával zsámbéki és környékbeli sváb népdalokat mutatott a gyerekeknek Várszegi Andrea, aki kreatív játékokkal ráébresztette a srácokat, hogy milyen jó is egy csapat tagjaként tevékenykedni Legerszki Krisztina, akinek helyzetgyakorlatai nevetésre bírták a gyerekeket és ahol a jó gyakorlatért járt még autogram is. Fuchs Tiborné, akinél óriási sikere volt a régi zsámbéki farsangi hagyománynak, a kakas-ütésnek és ahol a gyerekek megismerték többek között a zsámbéki viseletet. Manninger Miklós, akinél 70 gyerek táncolt együtt a nagy táncházban, még olyanok is akiknek addig közük nem volt a néptánchoz, de azóta táncosokká váltak Benák Kinga, akinek sportvetélkedői a nap végén is teljesítményre és összetartásra sarkallták a srácookat. Krizsanóczi Erzsi néni és tanítványai, akik serényen készítették a nap közös ebédjét. a Zichy Miklós Általános Iskola igazgató asszonya és tanárai, akik segítették munkánkat! A beszámoló helyett, inkább szóljanak azok a gyerekek és fiatalok, akik ott voltak és élményeiket megosztották velünk: Sváb Dalok: Tercsi nénivel is sokat nevettünk. Tanultunk új, sváb dalokat. Bemutatta nekünk a steier citerát, a Bencének szerintem ez az állomás tetszett a legjobban (Baranyi Viktória) Azután Tercsi néninél voltunk és bemutatta a steier citerát, nagyon szép hangja volt, majd kaptunk dalszövegeket, amit Zsámbéki Hírek június aznap boldogan aludtam el együtt megtanultunk.. (Jurácsik Krisztina) A steier citerás állomás azért is tetszett nekem, mert én is citerázom, csak magyar fajtán Koós Bence). Zsámbéki hagyományok, játékok: Györgyi néni sok újat mondott erről. Volt egy kockajáték is, a fiúknak pedig fel kellett öltöztetni a lányokat, a Szandra sváb ruhájába. (B.V.) aztán Györgyi nénivel sváb címert rajzoltunk, volt kakas-ütés, egy mondókát is tanultunk és a népviseletet is felvehettük (Ci Fanni) Györgyi néninél a sváb játékok voltak legjobbak.. (Baksa Dávid). Györgyi néninél sokat megtudtunk a régi zsámbékiakról és a svábokról: a címerükről, a szokásaikról, az ünnepeikről, a ruháikról, ez nekem nagyon tetszett (Mazug László). Csapatépítés: Itt nagyon jól érzetem magam és tetszett, amit csináltunk Andival (M.L) Számomra ez az állomás volt az egyik legjobb. Sokat beszéltünk magunkról Andrea néninek. Majd kaptunk egy lapot, amin sok figura volt, különböző szituációkban és ki kellett választanunk magunkat (B.V.) A csapatépítés azért is volt nagyon érdekes, mert sok mindent megtudtunk egymásról (Bíró Renáta) A harmadik állomáson egy aranyos pszichológus néni volt, csináltunk bolhapiacot a kedvenc tárgyainkból, majd a többiek választottak belőle és elmondták miért tetszik nekik a mi kedvencünk (Varga Zoltán)..itt Andinál voltunk, aki nagyon kedves volt velünk, jól esett, hogy figyelt ránk (J. K.) Magyar táncok: eddig a napig nem is tudtam, hogy milyen táncokat táncolnak a Dunántúlon (Bíró Kitti) Kati nénivel a néptánc nehéz, de szórakoztató volt (Geier Krisztina). Kati néninél ismertük már a táncokat, de így is tetszett (B.V) Kati néninél jól elfáradtunk a sok tánc végére (Katona Edina). Kati néninél számomra új tánclépéseket tanultunk ( C.F.) Mentünk magyar néptáncokat tanulni is, nekem azért volt jó, mert már az összeset tudtam (J.K.) Színpadi játékok: A legjobban az tetszett, mikor Legerszki Krisztinával találkoztam. Ezt sohasem fogom elfelejteni azt a napot, adott még autogramot is. (G.K.) Ez volt az egyik legjobb. Itt maradtam volna egész nap. A feladatok legtöbbje vicces volt. A legjobban a reklámos tetszett. (M.L.) A Legerszki Krisztinél volt az egyik legjobb, mert fantasztikusak voltak a játékok, főleg a reklámos (B.D.) Nekem ez tetszett a legjobban, itt nagyon sokat nevettünk. Reklámokat kellett gyártani. Elég sok fura reklám született. Kriszti nagyon kedves volt. (B.V.) Az 5. állomás nagyon jó volt, ott volt a Legerszki Krisztina egy sorozatból. Játszottunk, nevettünk meg mindenfélét csináltunk.( V.Z.) Sváb táncház: Miki bácsival a tánc nagyon vicces volt, de élveztük nagyon (G.K.) Miki bácsinál tök jó táncok voltak (B.K.) Amikor odaértem apuval Szandra épp a kedvenc táncomat tanította, majd jött egy idős bácsi, aki nagyon ért a sváb táncokhoz meg mindenféle tánchoz. Hát jó sok táncot tanított. (Domokos Dalma) A táncház nagyon tetszett, itt sokáig ellettem volna még (M.L.) Ez volt a nap fénypontja. Minden csapat együtt volt ( kb. 70-en voltunk). Sokat nevetett mindenki, mert Miki bácsi sokat viccelt. Jó táncokat tanultunk. (B.V.) Tetszett a tánc és a zene se volt piskóta, azaz rendkívül vérpezsdítő volt (B.D.) Sport vetélkedő: Mikor ezeknek vége lett, bementünk a tornaterembe, ott rengeteg akadálypálya volt. Mi lettünk az elsők, kaptunk csokit meg gumicukrot. Nagyon finomak voltak ám. (D.D.) Remek versenyek voltak. A végén jutalmat is kaptunk a helyezésekért. (B.V.) Nekem a legjobban a sportállomás tetszett. Minden gyerek csapatba állt, ez nagyon jó, mert így megtanultunk csapatban, közösen dolgozni. Kinga nénivel vidám versenyek voltak. Végül az izgalmas eredményhirdetés következett, ahol mindenki jó helyezést ért el. A nyeremény egy doboz csoki és gumicukor volt. A Lochberg kiscsapata tudta, hogy nem a nyeremény a fontos, hanem hogy együtt legyünk és szórakozzunk. (Kollár Dávid) A végén pedig álljon néhány öszszegző gondolat a napról ugyancsak a gyerekek tollából: Remek volt ez a nap!(b.v.) Nagyon jól éreztem aznap magam! (B.R.) Ez egy jó kis szombat volt!(b.k.) A nap vége azért tetszett, mert mindenki együtt táncolt! (K.B.) Nagyon jó volt ez a nap! (J.K.) Köszönjük Szandra ezt a csodálatos napot( Kerekes Csenge) Minden évben legyen ifjúsági nap, hiszen szuper volt ( a 4.a tanulói) Köszönjük mindenki részvételét segítségét ezen a napon, boldogok vagyunk, hogy ily kevéssel is ilyen örömet szerezhettünk! Lochberg Tánccsoport 9

10 Német nyelvtanulás óvodásoknak Az évek óta sikeres gyermekfelügyelettel egybekötött nyelvoktatás szeptembertől folytatódik a Kálvária dombon. Német anyanyelvű óvónő, több évtizedes tapasztalattal, megkedvelteti a nyelvtanulást a gyerekekkel. Az érintett korosztály részére iskola előkészítő foglalkozások. Családi hangulatú, a gyerekekre szabott, egész napos, kreatív foglalkozások. Érdeklődés és egyeztetés: Pálinkás Petra Tel.:

11 Könyvelés Biatorbágyon Vállaljuk társaságok és egyéni vállalkozók teljes körű könyvelését, bérszámfejtését. Ügyfeleink részére havi rendszerességgel gazdálkodási tanácsadást nyújtunk. Válasszon minket, hogy Ön minden energiájával csakis vállalkozása szakmai sikerére koncentrálhasson. Pink Profi t Kft. Tel: t.hu Pátyon a Helios Gyógyszertár melletti új építésű ÁNTSZ által átvett rendelőben szakorvosoknak szakorvosi rendelő kiadó. Rendelési idő, 8 órától 20 óráig, óránkénti bontásban. Érdeklődni: Mátrai Rita tel.: 06 30/ Családi Egészség Klub Zsámbékon A 2011 januárjában alakult klub legfőbb küldetése és feladata az egészségtudat népszerűsítése, az alapvető egészségmegőrző elvek és technikák megismertetése és a környezetvédő szemléletmód népszerűsítése. Minden hónap utolsó szerdáján várunk minden érdeklődőt. Az eddigi színvonalas előadásokon volt szó egészséges táplálkozásról, ízületi betegségekről. A márciusi klub témája volt: Az élet alapja a tiszta víz. Az előadó Kiss Sándor (életmód tanácsadó) beszélt az elképesztő tévhitekről, elhallgatott adatokról amelyeket az ivóvízzel kapcsolatosan terjesztenek. Ezután arról volt szó amit az ivóvízről tudni érdemes. Szervezetünknek 2-3 liter VÍZ a napi szükséglete. Mégpedig TISZTA VÍZ! A tény, hogy mennyire fontos az ember szervezetének a tiszta víz és, hogy a környezetszennyezés miatt megfelelő ivóvízhez jutni ma már egyre nehezebb, a fejlett országok és a nagy nemzetközi szervezetek többféle víztisztítási eljárást kísérleteztek ki és hagytak jóvá. A háztartási ivóvíz tisztítás területén ez az eljárás az ún. fordított ozmózis (reverse osmosis). Ezzel az eljárással a szennyezőanyagok kb. 95%-át lehet a csapvízből eltávolítani.állandó jó minőségű ivóvíz, kiváló tápanyag-szállító, tehát több vitaminhoz és hasznos ásványhoz juthat szervezetünk! Kiváló méregtelenítő! Az áprilisi klub fő témája volt a lelki egészség megőrzése, a Flow Az áramlat - a tökéletes élmény pszichológiája, melyről Kovács Olga pszichológustól hallhattunk elgondolkodtató, tanulságos előadást. Ehhez a témához kapcsolódott Pintér László csontkovács élménydús előadása a testi, lelki öngyógyító módszerekről, érzelmi (stressz, félelem, aggódás, trauma, stb.) kiváltotta problémák, tünetek, betegségek gyógyításáról, valamint mi az oka napjainkban a gyermekek tanulási és viselkedési problémáinak milyen megoldási lehetőségek vannak. Júniusban a Családi Egészség Klub kirándulást szervez Bükkszentkeresztre a Füves Gyuri bácsihoz gyógynövény túrára és előadásra. Az év második felében az előadásokon többek között téma lesz a testi lelki öngyógyító módszerekről, a gyógyító zenéről, lúgosításról, kineziológiáról, biorezonanciáról, masszázsterápiáról, a rákbetegségek gyógyításáról, stb. Vagyis aki tenni szeretne családja és saját egészségéért érdemes látogatnia a klub rendezvényeit, kirándulásait. Minden érdeklődőt várunk szeretettel. 11

12 12

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról 13. NAPIREND Ügyiratszám: 1/17050/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2015. április 24i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési áról Dobó

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.

Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum. Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 4150 Püspökladány, Kossuth u. 28. Tel. (54) 451-295 E-mail: karacs.muzeum@gmail.com; web: www.ladanymuzeum.hu Szakmai beszámoló A Karacs Ferenc Múzeum csillagos éjszakája-

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 25-i ülésére 3. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Települési Értéktár Bizottság tevékenysége Az előterjesztést készítette: Rostásné

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái

ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERVE. a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái ZSÁMBÉK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai és témái 2010. február 04. (csütörtök) - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról - 2010.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014.

T estüle ti Hírek. Mindenkit szeretettel várunk az idei Falunapra! Részletek a 2. oldalon. Studer Imre polgármester. www.bikal.hu. 2014. Bikali Újság 2014. június Reviczky Gyula Nyári dal...vadvirágokat szedek S kötözöm füzérbe. Vagy a fűben heverek, S felnézek az égre. S haja hopp! A madárral dalolok... Szép világ, te, jó napot! www.bikal.hu

Részletesebben