Honlap: Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek június május 17-én a Képviselő-testület ülését követően került sor az Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt. beruházásban a 090/6. hrsz-ú ingatlanon megépítésre kerülő vezetéstechnikai tanpálya érdekében a településrendezési valamint a terület szabályozása érdekében a tervezési szerződés aláírására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. A beruházás fontos lépés Zsámbék ipari fejlesztéseiben. Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Szerződéskötés Csenger-Zalán Zsolt és Dr. Reinhard Platzer aláírják a jóváhagyott szerződéseket Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik május 21-én, szombaton szabadidejüket feláldozva részt vettek a Köztisztasági Napon, és munkájukkal segítették városunk élhetőbbé tételét. Rendkívül fontos, hogy ezekhez az akciókhoz mind többen csatlakozzanak és a meghirdetett akciókon kívül is fokozottan ügyeljünk környezetünk tisztaságára, megóvására, szebbé tételére, hiszen mi élünk itt, Sokszor csak egy kis figyelem kell ahhoz, hogy a szemetet ne a hulladéktároló mellé dobjuk, hogy az éppen nyíló virágot ne tapossuk vagy tépjük le vagy, hogy 5 centivel távolabb parkoljunk a parkosított területtől és máris tettünk valamint köztereink szépítéséért, hiszen tőlünk függ, hogy milyen a környezetünk! Zsámbék Város Önkormányzata

2 Zsámbék Város Képviselő-testület május 4-én rendkívüli ülésen tárgyalta a 090/6. hrsz-ú ingatlanon megvalósítani kívánt beruházással kapcsolatos szerződés-tervezeteket. Mivel a három szerződő fél önkormányzat, beruházó, ingatlantulajdonosok a marathoni hosszúságú tárgyalás ellenére sem jutottak konszenzusra, mind a településrendezési, mind a terület szabályozására vonatkozó tervezési szerződés elutasításra került. (94/2011.(V.04.) és 95/2011. (V.04.) számú határozatok. Szintén ezen az ülésen született döntés az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési hitel közbeszerzési eljárásának megindításáról (96/2011.(V.04.) határozat, a fejlesztési hitelfelvétellel kapcsolatban lefolyatott közbeszerzési eljáráson közreműködő bíráló bizottság tagjairól (97/2011.(V.04.) határozat, valamint az eljárásban közreműködő közbeszerzési szakértőről (98/2011.(V.04.) határozat. Döntés született a Bölcsőde és a Közművelődési Intézet vezetői állására kiírt pályázatra pályázatot benyújtók meghallgatását lefolytató bizottság tagjairól (99/2011. (V.05.) és 100/2011.(V.05.) határozatok. A Zsámbékvíz Nonprofit Kft. társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a zöldfelületek karbantartására megkötendő szerződéshez adta egyetértését a 101/2011.(V.04.) határozat elfogadásával a Képviselő-testület, a 102/2011.(V.04.) határozattal pedig a Kft. fizetőképességének megőrzése érdekében rövid lejáratú kölcsön biztosításáról döntött május 13-án a közmeghallgatást megelőzően sürgősségi indítvány keretében a zsámbéki kötődésű Horváth Ferenc rendőr őrnagy úr budakeszi őrsparancsnoki megbízását támogatta a képviselő-testület 103/2011.(V.13.). Önkormányzati döntések Május 17-én a 104/2011. (V.17.) számú határozattal a Premontrei Női Kanonokrend ,- Ft és az Önkormányzat ,- Ft összegű hozzájárulásával 45 gyermek nyári étkeztetésének biztosítására irányuló pályázati indulásról döntött a Képviselő-testület. A 105/2011. (V.17.) számú határozattal a GOMÉP Kft. által a bölcsőde kivitelezéssel kapcsolatban benyújtott pótmunka igényt utasította el a képviselő-testület, a 106/2011.(V.13.) számon meghozott határozattal a Művelődési Házban ,- Ft értékű felújítási munkálatok elvégzését engedélyezte, majd a Művelődési Ház működéséhez tervezett évi bérköltségéből 550 e Ft + ÁFA összeget csoportosított át programköltségekre a 107/2011. (V.17.) számú határozattal. A 108/2011.(V.17.) számú határozattal a képviselő-testület a bölcsőde létszámának 1 fővel történő megemeléséről, és a státusz költségeinek biztosításáról döntött. A 109/2011. (V.17.) határozattal a Képviselő-testület a Zeneiskola finanszírozásának 5,6 millió forintos támogatásáról döntött a 2011/2012- es tanévben. Ugyanebben a határozatban a képviselő-testület felkérte a polgármestert arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a Zeneiskola továbbműködtetésének lehetőségeiről. A képviselő-testület közterület használati kérelem elutasításáról (110/2011.(V.17.) számú határozat), a 111/2011.(V.17.) számú határozattal pedig a Vöröskereszt Zsámbéki Szervezetének térítésmentes helyiséghasználati kérelmét utasította el a Testület. A 112/2011. (V.17.) és a 113/2011.(V.17.) számú határozatokkal pince helyreállítási határidők meghosszabbítása került jóváhagyásra. A 114/2011.(V.17.) számú határozattal közterületek elnevezését fogadta el a Képviselőtestület. Ennek értelmében a 793. hrsz-ú közterület a Tölgyfa utca, a 858 és a 858. hrsz-ú közterületek a Kmetz Mihály utca, a jelenlegi Ságvári Endre utca pedig a Nagy- Homoród utca elnevezést kapta. Eredménytelennek nyilvánította a Testület a védőnői helyiség és ifjúsági klub kialakítására kiírt pályázatot 115/2011.(V.17.), a 116/2011. (V.17.) határozattal pedig a benyújtott tételes árajánlat alapján pedig a Zsámbékvíz Kft-t bízta meg a feladattal. A következő, 117/2011. (V.17.) számú határozattal a Mentőállomás átalakítására biztosít az önkormányzat 500 eft keretöszszeget. Eredménytelennek nyilvánította a 118/2011.(V.17.) számú határozattal a képviselő-testület a Szent I. tér 3. szám alatti helyiségre kiírt pályázatot, a 119/2011. (V.17.) számú határozattal a hrsz-ú ingatlant adta bérbe a képviselő-testület TÜZÉP kialakítása céljából. A bölcsőde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési eljárást konyhatechnológia tekintetében eredménytelennek, és bútorok, textilek, egyéb eszközök és kerti berendezések tekintetében pedig nyertesnek az Alex Kft-t hirdette ki (120/2011.(V.17.) számú határozat). A Zsámbékvíz Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátására kiírt pályázatot a 121/2011.(V.17.) számon elfogadott határozatával eredménytelennek nyilvánította, és felkérte a polgármestert, hogy június 9-ig terjesszen újabb javaslatot a Képviselő-testület elé. A tárgyalások eredményeképpen a 122/2011. (V.17.) számú határozattal a 090/6. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos településrendezési, a 123/2011. (V.17.) számú határozattal pedig a területre vonatkozó szabályozási terv elkészítésére vonatkozó tervezői szerződést fogadta el a testület. Majd az ülés végén a szerződések aláírása is megtörtént. dr. Malik Dean jegyző A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Adamcsek Ágnes április 14. Hajnal Pál április 20. Rosu Dávid április Zsámbéki Hírek június

3 Kormányablak A Kormány január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé. Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Ügyfélszolgálata 2030 Érd, Budai út 7/b. II. emelet 217. (a Polgármesteri Hivatallal szemben) Nyitva tartás: munkanapokon ig A Kormányablak széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál intézheti, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen kérelmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni, segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a csatolandó dokumentumok ellenőrzésében. A Kormányablakban többek között ügyfélkaput létesíthet, egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet, családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), egyszerűsített honosítási kérelmet terjeszthet elő, tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről, informálódhat az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pályázati tudnivalókról, megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével. Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a honlapon. Viszontlátásra a Kormányablakban! Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. Felhívás parlagfű irtásra Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról, és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI törvény 17..(4) bekezdése és az 50. -a szerint: A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az a földhasználó, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető és el kell rendelni a közérdekű védekezést, melynek költségét az ügyfél viseli. E szerint kötelező mindenkinek a maga által használt ingatlanát megtisztítani a parlagfűtől, és más gyomoktól! Kérem, hogy ezen kötelezettségének haladéktalanul mindenki tegyen eleget, a hátrányos jogkövetkezmények megelőzése, valamint az allergiás megbetegedések visszaszorítása érdekében! Dr. Malik Dean jegyző Lomtalanítás Értesítjük Zsámbék város Tisztelt Lakosságát, hogy az AVE Tatabánya Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt június én tavaszi lomtalanítást végez Zsámbék egész területén, a következők szerint: 6-án és 7-én a város azon részén ahol hétfői napon történik a hulladékszállítás, 8-án és 9-én a város azon részén ahol keddi napon történik a hulladékszállítás. Lomtalanításba tartozó anyagok: az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom,(nagyobb berendezési tárgy) Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, építési törmelék, szénpor, falevél gally, állati tetem, valamint az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl. gépkocsi karosszéria, kazán, stb.) gumiabroncs. ( a 20/2006.(IV. 05.) KVVM bekezdés d.) pontja alapján.) Elektronikai hulladékgyűjtés: a Magyar u. 20 szám alatt lévő műhely udvarában 7-15 óráig. Szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékgyűjtés (spray,flakon, növényvédőszer) a Magyar u. 20 szám alatt lévő műhely udvarában 7-15 óráig. A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön megrendelés alapján térítés ellenében szállítjuk el. Érdeklődni a 34/ vagy a 34/ telefonszámokon lehet. Lomtalanítás a lakosság részére térítésmentes. A lom kihelyezhető: az ütemezés szerinti napon reggel 6 óráig. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot csak a meghirdetett időpontban helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen. Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük AVE Tatabánya Zrt. Zsámbéki Hírek június 3

4 Tőlünk függ, hogy milyen a környezetünk! Köztisztasági nap Május 21-én, szombaton, mint oly sok helyszínen, itt Zsámbékon is megmozdult a város apraja nagyja, hogy megtisztítsák városunkat a bokrok és árkok mélyén lapuló szeméttől. A zsámbéki köztisztasági nap mégis más volt, mint a szomszédos településeken! A szemétszedés mellett rengeteg virágot és fát ültettek a város több pontján. Reggel kilenckor gyülekeztünk a Kecskeparkban, ahol a trianoni ágyást percek alatt megtöltötték a hölgyek szebbnél szebb piros és fehér begóniával. Szorgos kezük gyümölcse nyolc gyönyörű virágágyás a település különböző pontján. Felhívás Kedves Zsámbékiak! Tisztelettel kérünk minden olyan lakost, akinek a birtokában van olyan tárgy, kitüntetés, oklevél, fénykép vagy bármiféle olyan anyag amely a tűzoltóságunkkal kapcsolatban van, hogy számunkra kölcsön adni szíveskedjen. Természetesen, feldolgozás után, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatjuk. Szeretnénk egyesületünk történetét megírni és ehhez lenne segítség, ha össze tudnánk gyűjteni ezeket az anyagokat. Ha valakinek nem áll módjában az anyagokat elhozni a szertárunkhoz, természetesen elmegyünk érte és vissza is visszük! Kérjük, hívják az alábbi telefonszámot: Csepilek István ÖTE Elnök. Segítségüket előre is köszönjük! Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ez idő alatt az Urak sem unatkoztak, hiszen 10 facsemete került végleges helyére és egy új évelő ágyás kialakításán dolgoztak a Zichy tér parkolójában, ahol a diákok által tervezett és ültetett cserjék fogják díszíteni a parkolót és környezetét. A fárasztó és sok munka ellenére is nagyon jó hangulatban volt a csapat, hiszen gyönyörű időben beszélgetve, viccelődve ültették el azt a közel 2300 darab virágot, amit az önkormányzat biztosított. A gyerekek is élvezték a szülőkkel való közös együttlétet, a szemétszedés után jókat szaladgáltak, bújócskáztak a parkban. Amíg az önkéntesek dolgoztak, marhapörkölt rotyogott az üstben, Aranykor Nyugdíjas Egyesület elnöke és képviselőtársunk szakértelme alatt. A munka végeztével jóleső fáradtsággal és nagy étvággyal ült le a csapat az isteni illatú pörkölt mellé. Az ízletes ebédet egy családias hangulatú beszélgetés és egy kis szieszta zárta. Köszönjük a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Körnek az Aranykor Nyugdíjas Egyesületnek a Boldog Gertrúd Alapszolgáltatási Központnak és a Csillagerdő Közhasznú Egyesületnek és különösen a sok-sok önkéntesnek a rengeteg segítséget. Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, hogy ez a nap több szempontból is egy sikeres és termékeny nap volt! Megtisztult a város, megújult néhány park, új barátságok kötődtek és közösen tettünk meg egy új lépést, hogy együtt sokat tehetünk! Jakosáné Palkó Petra Zeneiskola működtetése Pest Megye Önkormányzata áprilisban azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy Pest Megye Közgyűlésének határozata alapján a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zsámbéki telephelyeinek fenntartási költségeihez önkormányzatunk támogatását kérje. A megkeresésben felmerült annak lehetősége, hogy amennyiben önkormányzatunk a fenntartáshoz nem járul hozzá, úgy a zeneiskola bezárhat. A Képviselő-testület hosszas latolgatás után lehetőséget talált arra, hogy költségvetési átcsoportosítással a 2011/2012-es tanévben 5,6 millió forint támogatást biztosítson a zeneiskola fenntartásához. Ezzel egyidejűleg felkérte a Testület a polgármestert, hogy a 2012/2013-as tanévtől a zeneiskola egyéb formában történő működtetésének érdekében kezdjen tárgyalásokat. Igyekszünk megtalálni a zeneoktatás működtetésére a megnyugtató megoldást, amelyhez nincs is olyan sok időnk. Meghívó Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület szeretettel várja Önt, kedves családját és barátait a hagyományos pünkösdi batyus báljára. Belépő ára: Ft A bál helye: Zsámbéki Művelődési Ház, Etyeki u. 2. Ideje: június 12 (pünkösd vasárnap) este órakor. Zene: Balázs-duó. Értékes tombolák, jegyek ára: Ft/darab. Az Egyesület Vezetősége 4 Zsámbéki Hírek június

5 Templomtéri Búcsú A zsámbéki katolikus egyházközség szeretettel hív és vár mindenkit az immár 9. éve hagyományosan megrendezett ZSÁMBÉKI TEMPLOMTÉRI BÚCSÚRA június 19-én, vasárnap! Idén ünnepeljük a Nándorfehérvári Diadal 555. évfordulóját, ennek kapcsán ismerkedünk a török kultúrával, ételekkel, és számos izgalmas játékkal és ajándékkal várjuk a gyerekeket! Programjaink: 8.30 Laudes 9.00 Nagymise órától egész nap: kézműves kirakodóvásár, játszóház, pónilovaglás, állatsimogató, körhinta A 257. születésnapját ünneplő templom körbetáncolása Vizeli Judit tanítványai magyar néptáncot adnak elő Keresztes Nagy Árpád históriás énekes Sallai Kati néni tanítványai sváb táncokat mutatnak be Sutyera Éva /Tárnok/ kiállításának megnyitója: hagyományos török népi festésű tányérok és csempék, török csemegék kóstolója Tamás Margit mesél kicsiknek és nagyoknak Játékos tombola és török játékok a gyerekekkel Ebédidőben: Bográcsgulyás, pompos, gyros, sörsátor, kürtőskalács, rétes, minden földi jó Az alkalmazkodás mesterei állatbemutató és előadás Tóth Gáborral, nem csak gyerekeknek Táncház a Kontáros együttessel és Vizeli Judittal Ünnepi vesperás az Öregtemplomnál A templom tortája 257 égő gyertyával Fabók Mariann bábszínháza: A halhatatlanság országa Lochberg Regionális Tánccsoport Tombola A hagyományos török népzenét játszó Arasinda együttes koncertje és török táncháza Közös éneklés Keresztes Nagy Árpáddal Il silentio a templomtoronyból Zsámbéki Hírek június Zsámbéki Premontrei Esték a Liszt évben 2011 Egyházzenei hangversenyek szombaton este 7 órakor a barokk plébániatemplomban Június 18. Június 25. Július 2. Július 9. Július 16. Július 23. Július 30. A Prætorius Kamarakórus (Budapest) egyházzenei hangversenye (műv. vez.: Déri Balázs és Kéringer László) Gesztesi-Tóth László (Budapest) orgonaestje A Gödöllői Kántorátus és Szkóla egyházzenei hangversenye (műv. vez.: Kocsis Csaba és Balogh P. Piusz O. Præm.) Dobszay Péter (Budapest) orgonaestje Róbert György (blockflöte) és Szabó István (lant) (BUDAÖRS) hangversenye Teleki Miklós (Budapest) orgonaestje Sztahura Ágnes (Miskolc) orgonaestje A hangversenyekre a belépés ingyenes, Ön a Zsámbéki Római Katolikus Egyházközség vendége! Egyéb liturgikus és zenei események Június 19. Keresztelő Szent János-napi laudes és szentmise vasárnap a barokk templomban, ó. Ünnepi sokadalom, Zenés, táncos vigasságok a templomtéren, vesperás az öregtemplomban Augusztus 20. szombat Szent István-napi ünnepi szentmise ó. az öregtemplomban Értesítés áramszünetről! Tisztelt Zsámbékiak kérjük figyelembe venni, hogy Zsámbék területén az alábbi időpontokban, és utcákban hálózati munkáink miatt áramszünet lesz: I. Dózsa György utca 21-79; Dózsa Gy. u között, valamint Nádas közben végig június 7-én 8:00-15: június 9-én 8:00-15:00 II. Terv utcában a Petőfi Sándor utca és Józsefvárosi átjáró között, valamint a műemléki pincéknél június 10-én 8:00-15: június 15-én 8:00-15:00 5

6 Wettenbergi cserediákok a Zichyben Idén május 17. és 26. között került sor a wettenbergi diákok látogatására. 13 tanuló érkezett hozzánk két pedagógus kísérővel (Herr Volker Wehrum, Frau Yvonne Clemenz). A felnőtteket a Német Önkormányzat támogatásával a Német Nemzetiségi Házban szállásoltuk el, a gyerekek pedig családoknál kaptak elhelyezést. A 10 napos programért Nemeskürti Beáta tanárnő volt felelős, aki nagyon változatos kirándulásokat szervezett annak érdekében, hogy a német gyerekek minél szebb élményekkel gazdagodva térjenek haza. Első nap megismerkedtek a vendégek az iskolával, Zsámbék nevezetességeivel. Ezen a napon fogadta és megvendégelte őket a Német Önkormányzat elnöksége és Zsámbék Város aljegyzője, dr. Schnörch Rita is. A további kirándulásokon szerepelt Visegrád, Gödöllő, Esztergom, Budapest, Szentendre. A hétvége tartalmas eltöltéséről a családok gondoskodtak. Úgy gondoljuk, hogy a két település közötti kapcsolat erősítésén túl, óriási lehetőséget kapnak tanulóink a nyelvgyakorlásra, baráti kapcsolatok építésére, ápolására, valamint egy másik kultúra megismerésére is. A jövő tanévben iskolánk tanulói tesznek majd látogatást Wettenbergbe. Köszönjük a támogatást elsősorban a cserediákokat fogadó családoknak, a Német Önkormányzatnak, Zsámbék Város Önkormányzatának, Benedekék Falodájának és az iskola alapítványának, mely jelentős összeggel járult hozzá a programok megvalósításához. Kovács Mária igazgató Gyermeknap a Tündérkert óvodában A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949 novemberi határozata alapján 1950 óta május utolsó vasárnapján ünnepeljük Magyarországon a Gyereknapot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. A felnőttek játékos programokkal, vásárokkal, bábés színielőadásokkal, ajándékokkal kedveskednek a gyerekeiknek. Nálunk a zsámbéki óvodában is így történt. A gyermekek örömére a Huncutka alapítvány segítségével ünnepeltük a gyermeknapot. Szabadidős programjukkal, mozgást igénylő játékaikkal, a gyermekek szórakoztatását, kikapcsolódását segítették. Az óvoda udvarán felállított légvárban ugrálhattak kedvükre. Az éppen pihenő gyermekek élvezhették az arcfestést, ahol szebbnél szebb virágokat és állati maszkokat varázsoltak az arcukra. Az egyik hűvös teraszon két fiatalember a lufihajtogatással kápráztatta el őket, és megvalósították a gyerekek ötleteit, kéréseit. Az óvoda előtti parkolóban elektromos kisautókat próbálhattak ki. Az egész délelőttös program után kellemesen elfáradva, élményekkel telve ültek az ebédlő asztalhoz. Majd a délutáni pihenő végén boldogan mesélték élményeiket az érkező szüleiknek. Csigabiga csoport 6 Zsámbéki Hírek június

7 Zsámbéki Nagyvásár Május 15-én volt a második Zsámbéki Nagyvásár. Az időjárás most kevésbé kényeztette a résztvevőket, de szerencsére a felhős idő ellenére nem esett az eső. Újra hatalmas volt az érdeklődés, és így a nyereség kettős. Egyrészt a vásárban olyan dolgokra tudunk szert tenni, melyekre egyébként csak nehezen. Növekedett a kisállatok, illetve a növények választéka is, és a kézművesek közt is sok volt a nagyon színvonalas. A másik, és szerintem legalább ilyen fontos nyereség, hogy ez a vásár közösségi színtér is egyben. Lépten nyomon ismerősbe botlik az ember, és itt van idő kicsit beszélgetni, nem úgy, mint a rohanó hétköznapokon. Sugárzó arcú idős töki bácsival találkoztam, érdeklődve sétált az állatokat nézegetve. Nagyon örül a kezdeményezésnek! Miután kezdtem mesélni az első vásárról, rögtön mondta, hogy tudja, akkor is itt volt. És a többin is itt lesz! Becsüljük meg, hogy ilyen hagyomány van kibontakozóban! Ha sokan megyünk, több lesz az árus is, és méginkább fejlődik a vásár. A következő nagyvásár a gémeskút körüli területen június 19-én vásárnapon lesz! Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, azaz a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör és a Magyarok Szövetsége Zsámbéki Szervezete! Horgos Zsolt Hagyományőrző a Zsámbéki Keszkenő Népdalkör által már harmadik alkalommal megrendezett Három ágnak, hat levele című népdalos, néptáncos népzenész találkozó. Az idei rendezvényen is hat, régóta fennálló hagyományápoló csoport, illetve zenész mutatkozott be a zsámbéki Művelődési Házban. A néptáncosokat a pilisszántói Pántlika Néptáncegyüttes, valamint az Ürömi Öröm Néptáncműhely képviselte. A Pántlika Táncegyüttes felnőtt tagjai többnyire magyarországi szlovák táncokat gyűjtenek és mutatnak be, míg az ürömiek a nagy Magyarország területén fellelhető magyar táncanyagokból válogatnak. A szombati műsorban így kerültek egymás mellé a Nyíregyháza környéki, szlovák nemzetiségi Tirpák táncok, valamint a Szatmári magyar táncok. A táncosok meggyőztek bennünket arról, hogy ugyan sokban különbözünk, de folyamatosan egymásra is hatással vagyunk, amelyet táncfigurák, dallamok hasonlósága bizonyított a nézők számára. A néptáncos rész Zsámbéki Hírek június Három ágnak, hat levele csúcspontját a három ürömi fiatal Kalotaszegi legényese jelentette. Ez a tánc egyike a leglátványosabb magyar legényes táncoknak, amire a fiúk komolyan rá is erősítettek, hihetetlen lendülettel és tánctudással birtokba véve a színpadot. A műsor második fele a népdalokról és a népzenéről szólt. Vendégünk volt a Budakeszi Népdalkör, a Kóborzengő Zenekar, akik egyegy műsorszámmal mutatkoztak be Zsámbékon. Még egy szereplője volt a délutánnak Keresztes Nagy Árpád személyében. A zsámbéki illetőségű fiatalember teljesen lenyűgözte a nézőket énekhangjával, hangszeres tudásával. Olyan egyszerű hangszerek, mint a pásztorfurulyák és a doromb egész zenekarként szólaltak meg a kezében, a nézőknek különleges élményt nyújtva. A rendezvény szervezője és egyben egyik szereplője a Zsámbéki Keszkenő Népdalkör most is megvendégelte a szereplőket és a nézőket is. A sütemények, pogácsák és az a rengeteg lila hagymás zsíroskenyér a népdalkör tagjainak és segítőiknek, gyermekeiknek, unokáiknak keze munkáját dicséri. Nagyon sokan segítettek egyesületünknek abban, hogy magas színvonalú műsorral folytassuk a három éve megkezdett sorozatot. Számos magánszemély és vállalkozás nyújtott anyagi és természetbeni támogatást, Czakó Péter, Horváth László, Izeli József, Kádár Péter, Mayer László, Zombori László, valamit a CBA, a Kovács Pékség, a Payer Lottózó és a Ziegler Kft. voltak idén segítőink. A rendezvényünk két legnagyobb támogatója már két éve Zsámbék Város Önkormányzata és a Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségi Társulás. Mindkét szervezettől pályázati lehetőséget kihasználva jutottunk forráshoz. Bízunk benne, hogy továbbra is folytathatjuk ezt a hagyományt magunk mellett tudva mindazokat, akiknek fontos a magyar néphagyományok ápolása és minél szélesebb körben történő terjesztése. Sztankovics Judit egyesületi elnök 7

8 Búzaszentelés a Pátyi úti Szentháromság kápolnánál 2011.április 30-án Márton Atya vezetésével többen (gyermekek és felnőttek) gyalogosan és kerékpárral indultak a kápolna felé a római katolikus templom előtti parkolóból. A zarándokló emberek élén két lovas huszár lépkedett, valamint Horváth László alpolgármester úr, aki a feltámadási keresztet vitte. Ez a Kárpát-medencei Magyarok Vándorkeresztje, ami Tihanyból indult és több település köztük Zsámbék érintésével gyalogosan ér Csíksomlyóra, Pünkösd idejére. A processziós menet és a kereszt külön emelte az ünneplést. A kápolnánál Márton atya rövid misét celebrált, megáldva a termőföldet a bő termés reményében, és megszentelte a vetést a négy égtáj felé. Minden égtáj evangéliumi idézete után a Német Nemzetiségi Kórus egy-egy ősrégi német miseéneket énekelt. Az énekek főleg a Szűzanyához, és Krisztushoz könyörgő betegségtől, éhínségtől, éhezéstől megóvó és védő zsoltárok voltak, természetesen német nyelven. Hőre Vater uns re Bitten wende ab von uns ren Hütten Krankheit, Krieg und Hungersnot, Gib uns unser taglich Brot! Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik vették a fáradtságot és kötelességüknek érezték, hogy ezen a szép napsütéses délelőttön hagyományaink ápolásában részt vettek. Zsámbéki Német Önkormányzat tagjainak nevében: Bechtold János Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg akit elfelejtenek Örökké él akit nagyon szerettek! Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk id. Zátonyi Lőrinc temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Budavidék Zöldút május 07-én negyedik alkalommal került megrendezésre a Budavidék Zöldút kerékpáros túra, amely főleg a Zsámbéki medence mezőgazdasági földútjain halad. Reggel 9 órakor gyülekeztünk a Zsámbéki Művelődési Ház előtt. Uticélunk a biatorbágyi Iharosba vezetett Tök, Budajenő határát érintve Pátyon keresztül. Elindulásunkat követően elsőként a töki romhoz érkeztünk. Itt egy kis történelmi betekintést nyerhettünk Zsámbék és Tök múltjába. A pihenő után frissen és üdén tovább tekertünk Budajenőre, a 8 hozzánk csatlakozó töki kerekesekkel együtt. Budajenőn ismét egy csapat biciklis társult hozzánk, és a nagy társaság átgurult Pátyra. Ott társultak hozzánk a pátyi kerékpárosok. Egy kis erőt gyűjtöttünk, majd nekiindultunk az utolsó szakasz megtételéhez, amely a legnehezebb volt ezen a távon. Biatorbágyon pihenésképpen a felújítás alatt álló Kálvária dombnál hallhattunk a hely történetéről. A biatorbágyi polgámester úr vezetésével átkeltünk a Viadukton, ahol fantasztikus kilátásban volt részünk, majd beérkeztünk a célba, ami több száz kerékpártól és kerékpárostól nyüzsgött. Itt éhségünket finom gulyáslevessel, szomjúságunkat bodzaszörppel csillapítottuk. Közben különböző programokat nézhettek a beérkező vendégek. Itt a kisebbeknek kvízkérdéseket tettek fel, melyet csokoládéval jutalmaztak, a nagyobbak a környék történelmi kérdéseiből TOTÓ-t tölthettek ki. A nap végén megfáradva, de élményekkel gazdagon tértünk haza, ebből a fantasztikus túrából. Bors Henriett, Bors Tamás, Harcos Renáta Zsámbéki Hírek június

9 írta az első Lochberg Ifjúsági Nap egyik résztvevője, a 10 éves Domokos Dalma a nap élményeit összefoglaló kis fogalmazásában. Április 14-én a LOCHBERG Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület első ízben rendezte meg ezt a programot, melyet a gyerekek és a fiatalok igényeihez mérten átlengett a vidámság, a (szín)játék, a tánc, az ének, a sport, a magyar és sváb kultúra és a zene szelleme. Több, mint 70 fiatal és gyermek vett részt az egész napon át zajló programokon, közülük többen azóta beléptek a Lochberg Tánccsoportba is és hétről-hétre jelen vannak próbáinkon. Álljon itt köszönetképp azok neve, akik várták a gyerekeket és programokkal készültek nekik: Sallai Kati néni, akitől magyar, erdélyi és moldvai táncokat tanulhattak Nagyné Starcz Tercsi néni, aki stájer citerájával zsámbéki és környékbeli sváb népdalokat mutatott a gyerekeknek Várszegi Andrea, aki kreatív játékokkal ráébresztette a srácokat, hogy milyen jó is egy csapat tagjaként tevékenykedni Legerszki Krisztina, akinek helyzetgyakorlatai nevetésre bírták a gyerekeket és ahol a jó gyakorlatért járt még autogram is. Fuchs Tiborné, akinél óriási sikere volt a régi zsámbéki farsangi hagyománynak, a kakas-ütésnek és ahol a gyerekek megismerték többek között a zsámbéki viseletet. Manninger Miklós, akinél 70 gyerek táncolt együtt a nagy táncházban, még olyanok is akiknek addig közük nem volt a néptánchoz, de azóta táncosokká váltak Benák Kinga, akinek sportvetélkedői a nap végén is teljesítményre és összetartásra sarkallták a srácookat. Krizsanóczi Erzsi néni és tanítványai, akik serényen készítették a nap közös ebédjét. a Zichy Miklós Általános Iskola igazgató asszonya és tanárai, akik segítették munkánkat! A beszámoló helyett, inkább szóljanak azok a gyerekek és fiatalok, akik ott voltak és élményeiket megosztották velünk: Sváb Dalok: Tercsi nénivel is sokat nevettünk. Tanultunk új, sváb dalokat. Bemutatta nekünk a steier citerát, a Bencének szerintem ez az állomás tetszett a legjobban (Baranyi Viktória) Azután Tercsi néninél voltunk és bemutatta a steier citerát, nagyon szép hangja volt, majd kaptunk dalszövegeket, amit Zsámbéki Hírek június aznap boldogan aludtam el együtt megtanultunk.. (Jurácsik Krisztina) A steier citerás állomás azért is tetszett nekem, mert én is citerázom, csak magyar fajtán Koós Bence). Zsámbéki hagyományok, játékok: Györgyi néni sok újat mondott erről. Volt egy kockajáték is, a fiúknak pedig fel kellett öltöztetni a lányokat, a Szandra sváb ruhájába. (B.V.) aztán Györgyi nénivel sváb címert rajzoltunk, volt kakas-ütés, egy mondókát is tanultunk és a népviseletet is felvehettük (Ci Fanni) Györgyi néninél a sváb játékok voltak legjobbak.. (Baksa Dávid). Györgyi néninél sokat megtudtunk a régi zsámbékiakról és a svábokról: a címerükről, a szokásaikról, az ünnepeikről, a ruháikról, ez nekem nagyon tetszett (Mazug László). Csapatépítés: Itt nagyon jól érzetem magam és tetszett, amit csináltunk Andival (M.L) Számomra ez az állomás volt az egyik legjobb. Sokat beszéltünk magunkról Andrea néninek. Majd kaptunk egy lapot, amin sok figura volt, különböző szituációkban és ki kellett választanunk magunkat (B.V.) A csapatépítés azért is volt nagyon érdekes, mert sok mindent megtudtunk egymásról (Bíró Renáta) A harmadik állomáson egy aranyos pszichológus néni volt, csináltunk bolhapiacot a kedvenc tárgyainkból, majd a többiek választottak belőle és elmondták miért tetszik nekik a mi kedvencünk (Varga Zoltán)..itt Andinál voltunk, aki nagyon kedves volt velünk, jól esett, hogy figyelt ránk (J. K.) Magyar táncok: eddig a napig nem is tudtam, hogy milyen táncokat táncolnak a Dunántúlon (Bíró Kitti) Kati nénivel a néptánc nehéz, de szórakoztató volt (Geier Krisztina). Kati néninél ismertük már a táncokat, de így is tetszett (B.V) Kati néninél jól elfáradtunk a sok tánc végére (Katona Edina). Kati néninél számomra új tánclépéseket tanultunk ( C.F.) Mentünk magyar néptáncokat tanulni is, nekem azért volt jó, mert már az összeset tudtam (J.K.) Színpadi játékok: A legjobban az tetszett, mikor Legerszki Krisztinával találkoztam. Ezt sohasem fogom elfelejteni azt a napot, adott még autogramot is. (G.K.) Ez volt az egyik legjobb. Itt maradtam volna egész nap. A feladatok legtöbbje vicces volt. A legjobban a reklámos tetszett. (M.L.) A Legerszki Krisztinél volt az egyik legjobb, mert fantasztikusak voltak a játékok, főleg a reklámos (B.D.) Nekem ez tetszett a legjobban, itt nagyon sokat nevettünk. Reklámokat kellett gyártani. Elég sok fura reklám született. Kriszti nagyon kedves volt. (B.V.) Az 5. állomás nagyon jó volt, ott volt a Legerszki Krisztina egy sorozatból. Játszottunk, nevettünk meg mindenfélét csináltunk.( V.Z.) Sváb táncház: Miki bácsival a tánc nagyon vicces volt, de élveztük nagyon (G.K.) Miki bácsinál tök jó táncok voltak (B.K.) Amikor odaértem apuval Szandra épp a kedvenc táncomat tanította, majd jött egy idős bácsi, aki nagyon ért a sváb táncokhoz meg mindenféle tánchoz. Hát jó sok táncot tanított. (Domokos Dalma) A táncház nagyon tetszett, itt sokáig ellettem volna még (M.L.) Ez volt a nap fénypontja. Minden csapat együtt volt ( kb. 70-en voltunk). Sokat nevetett mindenki, mert Miki bácsi sokat viccelt. Jó táncokat tanultunk. (B.V.) Tetszett a tánc és a zene se volt piskóta, azaz rendkívül vérpezsdítő volt (B.D.) Sport vetélkedő: Mikor ezeknek vége lett, bementünk a tornaterembe, ott rengeteg akadálypálya volt. Mi lettünk az elsők, kaptunk csokit meg gumicukrot. Nagyon finomak voltak ám. (D.D.) Remek versenyek voltak. A végén jutalmat is kaptunk a helyezésekért. (B.V.) Nekem a legjobban a sportállomás tetszett. Minden gyerek csapatba állt, ez nagyon jó, mert így megtanultunk csapatban, közösen dolgozni. Kinga nénivel vidám versenyek voltak. Végül az izgalmas eredményhirdetés következett, ahol mindenki jó helyezést ért el. A nyeremény egy doboz csoki és gumicukor volt. A Lochberg kiscsapata tudta, hogy nem a nyeremény a fontos, hanem hogy együtt legyünk és szórakozzunk. (Kollár Dávid) A végén pedig álljon néhány öszszegző gondolat a napról ugyancsak a gyerekek tollából: Remek volt ez a nap!(b.v.) Nagyon jól éreztem aznap magam! (B.R.) Ez egy jó kis szombat volt!(b.k.) A nap vége azért tetszett, mert mindenki együtt táncolt! (K.B.) Nagyon jó volt ez a nap! (J.K.) Köszönjük Szandra ezt a csodálatos napot( Kerekes Csenge) Minden évben legyen ifjúsági nap, hiszen szuper volt ( a 4.a tanulói) Köszönjük mindenki részvételét segítségét ezen a napon, boldogok vagyunk, hogy ily kevéssel is ilyen örömet szerezhettünk! Lochberg Tánccsoport 9

10 Német nyelvtanulás óvodásoknak Az évek óta sikeres gyermekfelügyelettel egybekötött nyelvoktatás szeptembertől folytatódik a Kálvária dombon. Német anyanyelvű óvónő, több évtizedes tapasztalattal, megkedvelteti a nyelvtanulást a gyerekekkel. Az érintett korosztály részére iskola előkészítő foglalkozások. Családi hangulatú, a gyerekekre szabott, egész napos, kreatív foglalkozások. Érdeklődés és egyeztetés: Pálinkás Petra Tel.:

11 Könyvelés Biatorbágyon Vállaljuk társaságok és egyéni vállalkozók teljes körű könyvelését, bérszámfejtését. Ügyfeleink részére havi rendszerességgel gazdálkodási tanácsadást nyújtunk. Válasszon minket, hogy Ön minden energiájával csakis vállalkozása szakmai sikerére koncentrálhasson. Pink Profi t Kft. Tel: t.hu Pátyon a Helios Gyógyszertár melletti új építésű ÁNTSZ által átvett rendelőben szakorvosoknak szakorvosi rendelő kiadó. Rendelési idő, 8 órától 20 óráig, óránkénti bontásban. Érdeklődni: Mátrai Rita tel.: 06 30/ Családi Egészség Klub Zsámbékon A 2011 januárjában alakult klub legfőbb küldetése és feladata az egészségtudat népszerűsítése, az alapvető egészségmegőrző elvek és technikák megismertetése és a környezetvédő szemléletmód népszerűsítése. Minden hónap utolsó szerdáján várunk minden érdeklődőt. Az eddigi színvonalas előadásokon volt szó egészséges táplálkozásról, ízületi betegségekről. A márciusi klub témája volt: Az élet alapja a tiszta víz. Az előadó Kiss Sándor (életmód tanácsadó) beszélt az elképesztő tévhitekről, elhallgatott adatokról amelyeket az ivóvízzel kapcsolatosan terjesztenek. Ezután arról volt szó amit az ivóvízről tudni érdemes. Szervezetünknek 2-3 liter VÍZ a napi szükséglete. Mégpedig TISZTA VÍZ! A tény, hogy mennyire fontos az ember szervezetének a tiszta víz és, hogy a környezetszennyezés miatt megfelelő ivóvízhez jutni ma már egyre nehezebb, a fejlett országok és a nagy nemzetközi szervezetek többféle víztisztítási eljárást kísérleteztek ki és hagytak jóvá. A háztartási ivóvíz tisztítás területén ez az eljárás az ún. fordított ozmózis (reverse osmosis). Ezzel az eljárással a szennyezőanyagok kb. 95%-át lehet a csapvízből eltávolítani.állandó jó minőségű ivóvíz, kiváló tápanyag-szállító, tehát több vitaminhoz és hasznos ásványhoz juthat szervezetünk! Kiváló méregtelenítő! Az áprilisi klub fő témája volt a lelki egészség megőrzése, a Flow Az áramlat - a tökéletes élmény pszichológiája, melyről Kovács Olga pszichológustól hallhattunk elgondolkodtató, tanulságos előadást. Ehhez a témához kapcsolódott Pintér László csontkovács élménydús előadása a testi, lelki öngyógyító módszerekről, érzelmi (stressz, félelem, aggódás, trauma, stb.) kiváltotta problémák, tünetek, betegségek gyógyításáról, valamint mi az oka napjainkban a gyermekek tanulási és viselkedési problémáinak milyen megoldási lehetőségek vannak. Júniusban a Családi Egészség Klub kirándulást szervez Bükkszentkeresztre a Füves Gyuri bácsihoz gyógynövény túrára és előadásra. Az év második felében az előadásokon többek között téma lesz a testi lelki öngyógyító módszerekről, a gyógyító zenéről, lúgosításról, kineziológiáról, biorezonanciáról, masszázsterápiáról, a rákbetegségek gyógyításáról, stb. Vagyis aki tenni szeretne családja és saját egészségéért érdemes látogatnia a klub rendezvényeit, kirándulásait. Minden érdeklődőt várunk szeretettel. 11

12 12

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági Zsámbéki Hírek 2011. július Közösségi összefogással elkészült a régen várt játszótér Zsámbékon. Zárt udvaron, a Magyar utca 5. szám alatt várja szeretettel a játszani vágyó gyermekeket az új közösségi

Részletesebben

ZSÁMBÉKI. Szavazókörönként:

ZSÁMBÉKI. Szavazókörönként: Országgyűlési választások 2010 A rendszerváltás óta még nem fordult elő, hogy pártok koalíciós kényszer nélkül alakítottak volna kormányt. A 2010-es választások során a Fidesz- KDNP kétharmados parlamenti

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2011. szeptember Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Augusztus 20-i ünnepek Városunk kiemelt ünnepe augusztus 20-a, mely napon az államalapítás mellett településünk

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

2015. február www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. február www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel önkormányzati döntések a magyar kultúra napja gálamûsor Zsámbékon Félévzáró kiállítás

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál

Elûztük a telet Dunavarsányból. Ünnepi beszédek a 3. oldalon. Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál XXII. évfolyam 3. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2011. március Ünnepi beszédek a 3. oldalon Galambos Ádám szavalata a Petőfi emléktáblánál Ünnepi műsor az általános iskolások előadásában

Részletesebben

Adventi pillanatképek. Zsámbékon

Adventi pillanatképek. Zsámbékon zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2014. december www.zsambek.hu exkluzív interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Horgos Zsolt alpolgármesterrel elsô adventi gyertyagyújtás és

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. Búcsú az iskolától 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban Az Egészségnapról Árvai-Simonyi Ágnes Felnőtt labdarúgóink bajnoki

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám

Becsengettek! PÁLYÁZAT. Tisztelt Nyíracsádi Lakosok! 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 2013. szeptember xxii. évf. 8. szám 1. a osztály Osztályfőnök: Czentyéné Kerti Judit Napközis nevelő: Marozsánné Bilák Erzsébet Bálega Barbara, Balogh Péter, Baranyi Mirella, Dudás Krisztina, Horváth Ramóna

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 6. SZÁM Trianoni emlékmű avatás Megemlékező beszédet mond Solymosi Sándor polgármester Riskó János református lelkész Kistarcsai

Részletesebben

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol

Szerkesztőség kérdez polgármester válaszol Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS s i l á n e j k z s e D a A rendezvényről a 6. oldalon olvashatnak. Addig is beszéljenek a fotók. M 2 ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok

Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Biatorbágyi A Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. lapja Körkép Gyalogosjogosítvány 20 éves nyugdíjasok Merénylet a viadukt ellen Szemét ügy: sokkoló számlák A Biatorbágyi Körképben és a város honlapján is

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben