A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a"

Átírás

1 Adatok és tények a kormányzásról Szerkesztette: dr. Molnár Csaba

2

3 Bevezető Ez a kiadvány azzal a céllal született, hogy objektív számok és tényszerű adatok segítségével bemutassa az elmúlt két kormányzati ciklusban elért eredményeket. A téma nagyságára való tekintettel ezt a munkát igyekeztünk úgy elvégezni, hogy az elért eredményeket szemléletes grafikonok és ábrák egészítsék ki a jobb érthetőség és a felhasználó barát szerkezet érdekben. Mindez valamennyi polgár közös törekvésének köszönhető, és a baloldal büszkén vállalhatja ezeket. Az MSZP vezette kormányok 2002 óta, a szociális igazságtalanságokat orvosló kezdeti intézkedések után számos lényeges változtatást hajtottak végre az állami ellátórendszereken, aminek köszönhetően megnőtt az emberek jövedelme, erősödött a szociális rendszer, szűkültek a jövedelmi különbségek. A kormány elsőként a 100 lépés programjával már től megkezdte az állam működésének modernizálását ban, a magyar baloldal, történelmi választási sikere után újból egyensúlyi pályára állította a költségvetést, közben a közszolgáltatások szinte minden területére kiterjedő átfogó reformokat, változásokat indított el. Az elmúlt 8 évben az egészségügytől az oktatáson és az államigazgatás egészén át a honvédelemig több és mélyebb reform indult el és zajlott, mint az azt megelőző másfél évtizedben. Ezalatt a baloldal tovább védte a szociális biztonságot és kitartóan érvényesítette a szolidaritás elvét. Mindeközben az európai uniós támogatások segítségével minden korábbinál több forrást 2004 és 2013 között összesen 7 ezer milliárd forintot fordítunk a magyar vállalkozások, civil szervezetek erősítésére, munkahelyteremtésre, a mezőgazdaság és a környezetvédelem támogatására, az infrastruktúra továbbépítésére, az államigazgatás átalakítására, az elektronikus közigazgatás és a települések fejlesztésére, valamint az egészségügy és az oktatás modernizálására, a kulturális értékek gyarapítására. Mindennek már most számos, a mindennapokban, az emberek számára közvetlenül is érzékelhető eredménye és haszna van. A világgazdasági válság visszavett ezekből az eredményekből, de még így is majd minden területen jelentős volt a javulás nyolc év alatt. Akkor is fontos eredmények ezek, ha egy sor kérdésben az ellenzéki reformellenesség, a végletekig kiélezett belpolitikai helyzet, a kormányzati lépések sokszor elégtelen előkészítése és megvalósítása miatti nehézségek, valamint a hektikus világgazdasági körülmények megakadályozták a továbbhaladást néhány kulcsterületen. A világgazdasági válság miatt azonban a költségvetési egyensúly megőrzése és a gazdasági stabilitás visszaszerzése a korábbiaknál is drasztikusabb beavatkozást igényelt. Az azonnali válságkezelő és takarékossági lépésekkel megőriztük a költségvetés stabilitását, megerősítettük a bizalmat Magyarország iránt, mindeközben pedig a lehetőségekhez mérten enyhítjük a válság hatásait, védjük a munkahelyeket, támogatjuk a vállalatokat, enyhítjük a devizahitelesek terheit és segítjük a legnehezebb helyzetben lévő embereket. De a gazdasági válság mellett kezelni kell azokat a mélyen húzódó szerkezeti gondokat is, melyek hosszú ideje nehezítik az ország fejlődését és amelyek miatt a gazdasági krízis jóval súlyosabban érinti Magyarországot, mint más országokat. Ezért 2008-tól nem egyszerűen takarékosságot kellett végrehajtani, hanem mélyreható szerkezeti változásokat kellett megindítani valamennyi nagy ellátórendszerben: a nyugdíjak, a szociális juttatások, a családtámogatások, az otthonteremtés területén. Mindezek a lépések teremtették elő az adócsökkentés fedezetét, ami a keresetek növekedését, a munkahelyek megőrzését, a vállalkozások talpon maradását és megerősödését szolgálja, és mindez együtt alapozza meg a mielőbbi tartós növekedést. 3

4 A kormány felelősséggel vállalta a válságkezelés feladatát: meghoztuk a gyakran nehéz, de mindenképpen szükséges döntéseket és végigvisszük a megkezdett változtatásokat. Mert ezek szolgálják az ország hosszú távú érdekét, a továbbhaladást. Az elmúlt 8 évben az ország történetében szinte példa nélkül álló ütemben és a gazdaság lehetőségeit meghaladó mértékben emelkedett a lakosság jövedelme, bővült a fogyasztás, javultak az életkörülmények. Bár a évi kiigazítás során megtorpant a jövedelmek növekedése, a világgazdasági válság pedig 2009-ben elkerülhetetlenül vezetett a jövedelmek csökkenéséhez, ma látványosan és érzékelhetően jobban élnek az emberek, mint nyolc éve. Az eltelt 8 évben az emberek kárpótlást kaptak a rendszerváltás után elszenvedett áldozataikért. A magyar gazdaság egyik legnagyobb strukturális problémája a foglalkoztatás alacsony szintje. A rendszerváltás éveinek gazdasági krízise, a magyar gazdaság sokkszerű átalakulása néhány év alatt közel másfél millió embert lökött ki a munkaerőpiacról. Ugyan a mélyponthoz képest két-háromszázezer fővel emelkedett a foglalkoztatottak létszáma, de 2000-től nemzetközi összehasonlításban is alacsony szinten beragadt. A foglalkoztatás érdemi növelésében hasonlóan a korábbi kormányokhoz az elmúlt két kormányzati ciklus sem hozott átütő sikert, de a nemzetközi gazdasági válság kirobbanásáig emelkedett a foglalkoztatottság szintje, javult a foglalkoztatás szerkezete, fehéredett a munkaerőpiac. A 2008-ban a foglalkoztatottak átlagos száma lényegében azonos volt a 7 évvel korábbival ben a foglalkoztatottak átlagos száma 3 millió 868 ezer fő volt, 2008-ban 3 millió 879 ezer fő. A gazdasági krízis miatt azonban I. félévében az egy évvel ezelőttihez képest már közel 90 ezer fővel csökkent az alkalmazásban állók száma. Az MSZP kormányzásának 8 évében jól elkülöníthető gazdaságpolitikai szakaszokra bontva fejlődött a magyar gazdaság. Az első évek fenntarthatatlan struktúrájú növekedését követően egészségessé vált a növekedés szerkezete, megkezdődött a tartós egyensúly feltételeinek strukturális reformokkal történő megteremtése. Bár a világgazdasági válság Európa többi országához hasonlóan Magyarországon is a gazdaság teljesítményének drámai visszaesését okozta, 2010-ben az ország összes jövedelme még így is 16%-kal haladja meg a évi szintet. Az egyensúlyt őrző válságkezelő politikának köszönhetően a nemzetközi válságot követően, 2011-től Magyarország Európa leggyorsabban fejlődő, gyorsan felzárkózó országai közé tartozhat. Az elmúlt években Magyarország történetének egyik legnagyobb fejlesztési programja indult el. Hazánk 2004-től uniós befizetéseinek többszörösét használhatja fel közötti I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a hazai társfinanszírozással együtt összesen 670 milliárd fejlesztési forrás felhasználására nyílt lehetőség, amit Magyarország maximálisan kihasznált. Az utófinanszírozást is figyelembe véve már a programok többsége lezárult, az eredeti keret egészét kimerítették és kifizették a hatóságok. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében között a hazai társfinanszírozással együtt összesen milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg az Európai Unió támogatásával. Magyarország az elsők között volt a fejlesztési terv elfogadtatásában, az első pályázatok kiírásában és a kifizetések megkezdésében. A magyar állam polgárai és a vállalkozások jövedelmeinek nemzetközi összehasonlításban viszonylag magas hányadát központosítja és osztja el újra. Ez túlzottan terheli az adófizetőket és az egyik legnagyobb gátja a növekedésnek. Az eltelt évtizedek kormányai kerülték az érdemi változást eredményező reformokat, mivel azok súlyos érdekütközésekkel jártak volna. Mindez az eltelt két évtizedben szükségségképpen vezetett az államháztartás egyensúlyának ciklikus felborulásához, a kiadásoknak a bevételeket lényegesen meghaladó szintjéhez. 4

5 2006 nyarán a kormány szakított elődei halogató, konfliktuskerülő politikájával és az állam működésének valamennyi területére kiható változásokat indított el között olyan horderejű reformok sorozata indult el a 800 ezer alkalmazottat foglalkoztató és az ország jövedelmének több mint felét újraelosztó állam egész tevékenységében, mint amire a megelőző 16 évben együttesen sem került sor. E változások eredményeként kisebb létszámmal és hatékonyabban működik az állam, mint korábban ban a GDP több mint 3%-ával, közel 1000 milliárd forinttal költött kevesebb az államháztartás mintha maradt volna a 2006-os, kiigazítás nélküli kiadási szint. Az azóta hozott lépések pedig még nagyobb arányban csökkentették az állam működési kiadásait. A rendszerváltást követően az elmúlt 8 évben következett be a legtöbb intézményi változás az egészségügyben. Az első években nagy reformok nélkül sor került a korábban működőképessége határára került egészségügy talpra állítására. A 100 napos program 50%- kal emelte az egészségügyi dolgozók bérét, konszolidálta a kórházak adósságát, a valóságos szintre emelte a kétéves költségvetés irreálisan alacsony előirányzatait. Az egészségügyi kiadások rohamos növekedését hosszabb távon korlátozó, igazságosabb és színvonalasabb egészségügyi ellátást biztosító intézményi átalakításokra azonban csak 2005-től került sor. A kormány már 2005-ben döntött az egészségügy biztosítási alapjainak megerősítéséről ban indultak meg az egészségügy valamennyi szereplője - az állam, a biztosító, a biztosított, a betegek, az egészségügyi szolgáltatók, a gyógyszergyártók és forgalmazók - felelősségét, kötelezettségét, jogait, érdekeltségét érintő átfogó reformok. A reformfolyamat eddigi eredményei bár néhány elem politikai csaták áldozatává vált bizonyítják a járulékfizetési fegyelem megerősítésével és a közös befizetések hatékonyabb felhasználásával lépésrőllépésre javítható az egészségügyi ellátás színvonala. Az elmúlt másfél évtizedben oktatási rendszerünkben számos ellentmondás halmozódott fel. Csökkenő gyereklétszám mellett romlott a közoktatásból kikerülők tudásszintje; megnégyszereződött a felsőoktatásban tanulók létszáma, de az intézmények egyre nagyobb arányban bocsátanak ki nem kielégítő tudású, és rossz struktúrában képzett hallgatókat; a szakképzés alacsony színvonala miatt a vállalkozások egyre kevésbé találnak képzett szakembereket. Ami ennél is nagyobb probléma: az oktatás ma nem mérsékli, hanem konzerválja és felerősíti a társadalmi különbségeket. Az elmúlt évek reformlépései egyidejűleg kívánták emelni a köz és felsőoktatás színvonalát és egyben csökkenteni a ma még meglévő hatalmas esélykülönbségeket után a kormányzat mindent megtett azért, hogy a származásból, szociális helyzetből, térségbeli különbségekből adódó hátrányokat kiküszöbölje a közoktatásban. Megvalósította az ingyenes tankönyv-ellátást, amely még ma is jár a diákok felének; ingyenes és kedvezményes étkeztetést, valamint integrált oktatást vezetett be; igyekezett kiküszöbölni a szegregációt, továbbá felzárkóztató és tehetséggondozó programokat indított be. Bevezette a bolognai rendszert a felsőoktatásban, és átalakította annak finanszírozását és szerkezetét. Ennek köszönhetően mára a hallgatók és az intézmények is a piacképes diploma és versenyképes tudás megszerzésében váltak érdekeltté. Megteremtette a munkáltatói igények és a szakképzés közötti állandó kapcsolatot, hogy az oktatás igazodjon a gazdaság valóságos igényeihez. Az agráriumban több örökölt, sok esetben strukturális probléma jelentkezett az elmúlt évtizedekben. Döntően a tartósan nyíló agrárolló következtében a gazdálkodók jövedelemhelyzete nem volt kielégítő, pénzügyi helyzetük javítására állami beavatkozás vált szükségessé. Az ágazatban dolgozók keresete a többi ágazatétól lényegesen elmaradva, továbbra is mélyen a nemzetgazdasági átlag alatt volt. Az agrárgazdaságról szóló éves jelentéséhez kapcsolódó állásfoglalásában fogalmazta meg az Agrártanács, hogy az EUcsatlakozáshoz szükséges jogharmonizáció véghezvitele, a szükséges intézményrendszer kiépítése, a támogatási és szabályozási rendszerek reformja nem történt meg, ez pedig 5

6 veszélyeztette az EU-adminisztrációhoz való csatlakozásunkat, így a támogatások elérhetőségét is. Abban többé-kevésbé egyetértés van, hogy a magyar önkormányzati rendszer reformra szorul, a mikéntjében és a mértékében viszont már hiányzik a konszenzus. A reform kérdése még akkor is aktuális, ha az önkormányzati rendszer stabil, erős, kiállta az idő próbáját, nem lehet azonban tagadni, hogy lényeges elemeiben megújításra szorul. A kormány kidolgozott reformelképzelésekkel, jogszabályi javaslatokkal rendelkezik, melyeket 2006 óta érvényesíteni próbál, azonban a 2/3-os parlamenti támogatás hiányában az átfogó reform nem valósulhatott meg. A különböző közvélemény-kutatások és vizsgálatok adatai tanúsítják, hogy a lakosság többsége összességében pozitívan értékelte a Rendőrség tevékenységét 2002 és 2009 között. A bűnözés csökkent az országban, azonban a nagyobb lakossági elvárások miatt még számos feladat vár megoldásra a területen. Magyarország rendszerváltozás utáni külpolitikájának alapvető törekvése volt az euro-atlanti integráció. E példaértékű, a kormányzati ciklusokon és a politikai szférán is túlmutató nemzeti-társadalmi összefogás eredményeként május 1-jén Magyarország ismét bekapcsolódott az európai fejlődés fő áramába. 6

7 Tartalom Bevezető... 3 Tartalom... 7 Növekedés és egyensúly Növekedés Egyensúly Felelős költségvetési gazdálkodás garanciái Fejlesztések az Európai Unió támogatásával Foglalkoztatás Jövedelem és fogyasztás Bérek Nyugdíjak Családtámogatás Szociális ellátás Fogyasztás Szektorális politikák - melléklet I. Átalakuló állam Állami kiadások Állami bevételek, adók II. Egészségügy Egészségügyi ellátás színvonala Finanszírozás III. Oktatás Közoktatás Szakképzés Felsőoktatás IV. Kultúra Közgyűjtemények Művészeti terület Közművelődés V. Közlekedési és infrastrukturális fejlesztések VI. Környezetvédelem VII. Mezőgazdaság helyzete VIII. Turizmus

8 IX. Igazgatási reform Az Adminisztrációs terhek csökkentése, az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése A korrupció elleni fellépés Az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tétele X. Önkormányzatok helyzete, feladataik és forrásaik XI. Közbiztonság XII. Honvédelem és haderőreform XIII. A magyar külpolitika között Európa Európán kívüli kapcsolatok Nemzetpolitika

9 Növekedés és egyensúly Az MSZP kormányzásának 8 évében jól elkülöníthető gazdaságpolitikai szakaszokra bontva fejlődött a magyar gazdaság. Az első évek fenntarthatatlan struktúrájú növekedését követően egészségessé vált a növekedés szerkezete, megkezdődött a tartós egyensúly feltételeinek strukturális reformokkal történő megteremtése. Bár a világgazdasági válság Európa többi országához hasonlóan Magyarországon is a gazdaság teljesítményének drámai visszaesését okozta, 2010-ben az ország összes jövedelme reálértéken még így is 16%-kal haladja meg a évi szintet. Az egyensúlyt őrző válságkezelő politikának köszönhetően a nemzetközi válságot követően, 2011-től Magyarország Európa leggyorsabban fejlődő, gyorsan felzárkózó országai közé tartozhat ban a száznapos programok folytatták a Fidesz kormány 2001-ben megkezdett, az állami költekezésre, a belső fogyasztás bővítésére építő gazdaságpolitikáját. A lakossági jövedelmek látványos növelése, a szociális ellátórendszer szélesítése régi társadalmi adósságokat törlesztett, szociális feszültségeket enyhített. Az infrastruktúra gyors fejlődése megteremtette a későbbi fejlődés egyik nélkülözhetetlen feltételét. Mindez ugyanakkor elkerülhetetlenül vezetett az államháztartás egyensúlyának felborulásához. 2. A közötti években a kormány több kiigazítási kísérlettel törekedett az állami kiadások növekedési ütemének megfékezésére, strukturális reformokra azonban nem került sor. A 100 lépés programja már nem az osztogatásról, hanem fontos területeken a szociális rendszer igazságosabb és hatékonyabb működési feltételeinek megtereméséről szólt. 3. A között a kormány az állami bevételek átmeneti növelése mellett a kiadásokat hosszabb távon féken tartó reformok megindításával teremtette meg a tartós növekedéshez nélkülözhetetlen egyensúlyi feltételeket őszén az állam egész tevékenységét érintően több és mélyebb reform indult el az országban, mint az azt megelőző másfél évtizedben. A kiigazítás két évében az állami kiadások csökkentése, a lakossági fogyasztás visszaesésének hatására - előre látható módon mérséklődött a gazdasági növekedés üteme, de 2008 elejétől a gazdasági mutatók ismét gyorsuló növekedést jeleztek. Hazai és nemzetközi prognózisok szerint egyaránt Magyarország 2009-től tért volna vissza a gyors felzárkózást biztosító növekedési pályára. Ezt a növekedést törte meg 2008 őszén az egész világra, így Magyarországra is átterjedő pénzügyi-gazdasági válság őszétől a kormány válságkezelő gazdaságpolitikát folytat. Európa többi országához hasonlóan a válság ben nem csupán a növekedés megtorpanását, de a gazdaság teljesítményének csökkenését eredményezi. A kormány sikeres válságkezelő politikájának köszönhetően Magyarország elkerülte a nagyobb pénzügyi megrázkódtatást, de a gazdasági visszaesés így is jelentős áldozatokat követel ben a korábban reálisan várt, két év alatt mintegy 8%-os növekedés helyett 7%-kal csökken a gazdaság teljesítménye. Magyarország 2011-től térhet vissza a gyors felzárkózást biztosító, évi 4% körüli növekedési pályára. 9

10 1. Növekedés között 25%-kal nőtt a GDP, ezt törte meg a világgazdasági válság hatására a gazdaság teljesítményének visszaesése. Az ország összes jövedelme reálértéken 2010-ben még így is 16%-kal meg fogja haladni a évit és alig két év múlva, 2012-ben már ismét negyedével haladja majd meg. A GDP alakulása a évi %-ában 130,0% 125,0% 120,0% 115,0% 114% 118% 123% 124% 125% 117% 116% 120% 125% 110,0% 108% 105,0% 100% 104% 100,0% A jövedelmek leglátványosabb növekedésére ban került sor, amikor a növekedés fő hajtóereje a hazai fogyasztás növelése volt. Két kormány nevéhez kötődően ezekben az években kiugró ütemben nőttek a bérek, a lakossági jövedelmek. A GDP, a reálbér és a nyugdíjak vásárlóértékének alakulása az évi %-ában 170,0% 160,0% 161% 150,0% 140,0% 144% 142% 130,0% 120,0% 110,0% 100,0% GDP reálbér nyugdíj vásárlóérték 10

11 között a gazdaság lehetőségeit meghaladó jövedelem- és fogyasztásbővítésben két kormány intézkedései játszottak közel azonos szerepet: Az Orbán-kormány a választási kampányban tett ígéreteivel mintegy 1000 milliárdos a két éves költségvetés keretein felüli többletterhet hagyott hátra. Az állami költekezésen túlmenően a minimálbér két lépésben történt megduplázása ( ben a korábbi Ft-ról Ft-ra emelkedett) is a jövedelmek robbanásszerű növekedését, de ezen túl éppen az alacsony iskolai végzettségűeket foglalkoztató iparágak gyors eltűnését eredményezte. A Fidesz kormány es, döntően már az új kormányt terhelő döntéseinek éves kiadási többlete (milliárd Ft-ban) Milleniumi városközpont és más presztizsberuházások Szövetkezeti külső és nyugdíjas üzletrészek felvásárlása Autópálya költségvetésen kívül md Ft Egyszeri kiadások: 463 md Ft Adókedvezmények (nyugdíj, lakáshitel) Lakáshitelek kamattámogatása Nyugdíjak 2x3%-os többletemelése ( ) Köztisztviselők, fegyveres és rendvédelmi dolgozók közötti 70%-os béremelése Tartós kiadások: 570 md Ft A Medgyessy-kormány kétszer 100 napos programjával újabb 1000 milliárd forinttal növelte meg az államháztartás kiadásait, aminek több mint 80%-a tartósan beépült a kiadások közé. A évi 100 napos program éves átlagos kiadási többlete (milliárd Ft-ban) Agrárhitelek konszolidálása Egyszeri Ft-os nyugdíjkifizetés Szocpol, hallgatói normatíva, TV üzembentartási díj 13. havi nyugdíj bevezetése Családi pótlék, anyasági támogatás emelése Minimálbér adómentesítése, adójóváírás növelése 50%-os közalkalmazotti béremelés 929 md Ft Egyszeri kiadások: 120 md Ft Tartós kiadások: 809 md Ft 11

12 A jövedelmek gyors növekedésén túl a lakáshitelek állami támogatása és a jelzáloghitelezés elterjedése is a lakossági fogyasztás gyors, még a jövedelmek növekedését is meghaladó bővítésére ösztönzött. A háztartások hitelállománya elején még csak a GDP 8%-át tette ki, ez 2008-ra 30% fölé emelkedett. (A hitelek 70%-át teszik ki a devizában felvett hitelek, míg ez az arány 2002-ben csupán 5% volt) A magyar lakosság eladósodottsága ugyanakkor még mindig jóval alacsonyabb szintű, mint a fejlett európai országok átlaga. Háztartások hitelállománya a GDP %-ában (forrás: MNB) ,0 58,2 60, , , , I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV. Magyarország I. II. III. IV I. Eurozóna II. III. IV I. II. III. IV. Gyorsan emelkedtek a lakosságnak a hitelek törlesztésével kapcsolatos terhei. A devizahitelek magas aránya miatt a nemzetközi pénzügyi válság halmozottan sújtotta a jelentős hitellel rendelkezőket: a forint gyengülése és a kamatok emelkedése miatt drámaian emelkedtek a törlesztőrészletek A lakosság hiteltörlesztési terhei (kamat és tőketörlesztés) a rendelkezésre álló jövedelem %-ában (forrás: MNB) 10,9 12,2 13,3 10 8,7 9,3 8 7, ,4 5, I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. II. III. IV I. 12

13 A közötti, alapvetően a belső fogyasztásra építő gazdaságpolitika mesterségesen tartotta fenn a gyors növekedést az éppen gazdasági visszaeséssel küzdő Európához képest. Ez látszólag a felzárkózás gyorsulását eredményezte, valójában ismét felborította a kényes államháztartási egyensúlyt, elkerülhetetlenül vezetett a növekedési áldozattal járó kiigazításhoz. GDP évenkénti növekedési üteme az Európai Unióban és Magyarországon (az előző időszak %-ában) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,2 4,9 4,9 4,4 4,2 4,3 4,1 4,0 3,5 3,9 2,9 3,0 3,0 2,7 2,3 1,9 1,8 0,6 1,2 1,2 1,0 0, EU15 Magyarország A évi kiigazítás során csökkent a bérek vásárlóértéke, de a lehetőségek határai között még védelembe részesültek a szociális jövedelmek, így a nyugdíjak, ha szerény mértékben is, de emelkedtek. A világgazdasági válság hatása azonban már elkerülhetetlenül áldozatot követelt a nyugdíjasoktól is: a 13. havi nyugdíj nyugdíjprémiummá történő átalakítása ben, két év alatt együttesen 8%-kal csökkenti a nyugdíjak reálértékét a korábban elért kiugróan magas szinthez képest. A GDP és a lakossági jövedelmek évi átlagos növekedési üteme a közötti időszak fejlődési ciklusaiban 9,7 8,3 6,0 4,2 4,1 2,9 0,8 1,5-0,2-2,0-3,8-4, GDP Reálbér Nyugdíj reálérték 13

14 A belső fogyasztás vezérelt pályáról Magyarország fokozatosan visszatért az export és beruházás vezérelt növekedésre. A magyar gazdaság számára meghatározó jelentősége van az exportlehetőségek bővítésének, a piacok megőrzésének, új piacok megszerzésének, mivel az Európai Unió országai között a legmagasabbak között van a külkereskedelmi forgalomnak a GDP-hez viszonyított aránya. Az export forgalma a GDP %-ában 2007-ben , Belgium Szlovákia Észország Magyarország Csehország Írország Szlovénia Hollandia Ausztria Dánia Svédország Németország Finnország Lengyelország EU27 Portugália Spanyolország Olaszország Görögország Egyesült Királyság Franciaország 2002-höz képest megduplázódott az export értéke, 2008-ban több mint 73 milliárd eurót tett ki Magyarország kivitele. A nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően az újonnan csatlakozott országokkal való külkereskedelem gyors fejlődése mellett höz képest kiugróan gyors ütemben emelkedett az Oroszországba (5,7-szeresére), Ukrajnába (5,2-szeresére), és Kínába (4,8-szeresére) irányuló export. A magyar kivitel növekedése a évi %-ában (folyó áron forintban) 800% 700% Szlovákia; 681% 600% 500% 400% Oroszország; 567% Ukrajna; 520% Románia; 483% Kína; 478% Csehország; 442% 300% Export összesen; 206% 200% 100%

15 2006-tól a belföldi fogyasztás visszafogása ellenére gyors ütemben nőtt az export és látványosan javult az áruforgalom egyenlege. A nemzetközi pénzügyi válság hatására lényegesen szűkültek az ország exportlehetőségei, I. félévében 20%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ennél is jelentősebben, 25%-kal esett vissza az import, így hosszú évek óta először jelentős aktívummal zárt az év első 7 hónapjában a külkereskedelmi áruforgalom. Mindez párosulva a szolgáltatások hagyományosan többletet mutató külkereskedelmével a válság időszakában érdemben mérsékli az ország külső finanszírozási igényét. Külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (millió euróban) januárszeptember Magyarország az elmúlt években is a térség egyik legvonzóbb befektetési célpontja volt. A magyarországi külföldi befektetések állománya végén 61 milliárd euró volt, között évente átlagosan több mint 4 milliárd eurót tett ki a külföldi működő tőke befektetések összege. ( között évente átlagosan 3,4 milliárd euró tőke jött be az országba) A közvetlen külföldi működő tőke beáramlás évenkénti összege (milliárd euró, forrás MNB) 6,2 5,9 4,4 4,2 3,0 3,1 3,0 3,2 3,6 3,1 1,

16 A nagyberuházások egyedi kormánydöntéssel való támogatásának keretében tavasza között 72 beruházásról született megállapodás, ami 1400 milliárd forintnyi fejlesztéssel 35 ezer új munkahelyet hozott illetve hoz létre a közeljövőben. Nagyberuházások támogatására egyedi kormánydöntés alapján megkötött szerződések Beruházás Munkahelyek összege száma milliárd Ft fő Támogatott projektek száma I. n.é Összesen Az elmúlt években vált erőteljessé a magyar cégek külpiaci terjeszkedése. Az elmúlt hét évben évente átlagosan közel 2 milliárd eurót tett ki a magyarok külföldi tőkebefektetése, és a külföldön működő magyar tőkeállomány értéke 2008 végére megközelítette a 11 milliárd eurót. A térségben ez a második legjobb adat a négyszer nagyobb lakosságú Lengyelország mögött. (A magyar cégek külföldi befektetései között átlagosan évi millió eurót tettek ki). A magyar közvetlen működő tőke kiáramlás évenkénti összege (milliárd euró, forrás: MNB) 3,1 2,6 1,5 1,8 0,3 0,2 0,7 0,4 0,3 0,9 0,

17 A es gyors és számos területen reformokkal alátámasztott, az államháztartási kiadásokat jelentősen csökkentő kiigazítás a növekedés megtorpanását eredményezte. A növekedés ismételt megindulását drámai módon akasztotta meg második negyedévétől az Európát, és így Magyarországot is elérő nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság. A GDP alakulása az előző év azonos időszakának %-ában 4,6 3,5 4 3,8 2,3 Kiigazítási ciklus 0,8 0,5 0,4 Meginduló növekedés 1,9 2,2 1,4 Nemzetközi gazdasági válság -2,5-6,7-7,5-7, I.n.é II.n.é. III.n.é. IV.n.é I.n.é. II.n.é. III.n.é. IV.n.é I.n.é. II.n.é. III.n.é. IV.n.é I.n. II.n.é. III.n.é. Az Európai Bizottság a kiigazítás eredményeire alapozva 2008 tavaszán 2008-ra 2%-ot közelítő, re már átlagosan évi 3,5% körüli növekedést prognosztizált Magyarországnak. A világgazdasági válság hatására azonban 2008-ban csak 0,6%-kal nőtt a GDP, ben együttesen pedig várhatóan több mint 7%-kal csökken. 6 Magyarország évi növekedésére vonatkozó nemzeti prognózisok ,5 4,0 1,0 1,8 0,6 1,3 3 1,2-0, ,3-6 -6, szeptember október eleje október vége február 2009.október 17

18 Az Európai Bizottság tavaszi prognózisa alapján 2010-ben a magyar GDP reálértéke már 36%-kal haladta volna meg a évi szintet, a nemzetközi gazdasági válság következményeként azonban várhatóan 16%-kal lesz magasabb az ország teljesítménye a évinél. 140,0% 135,0% 130,0% A világgazdasági válság hatása a magyar GDP növekedésére az Európai Bizottság prognózisai alapján (GDP a évi %-ában) 127% 131% 136% 125,0% 120,0% 123% 124% 125% 115,0% 110,0% 114% 118% 117% 116% 105,0% 108% 100,0% 104% GDP prognózis tavasza GDP prognózis tavasza A világgazdasági válság Európa valamennyi országát a korábbi növekedési prognózisok módosítására kényszerítette. Míg tavaly nyáron az Európai Bizottság 2009-re még mintegy másfél százalékos növekedést várt, addig az idén tavasszal kiadott előrejelzésükben már 4%-os gazdasági visszaesést prognosztizál. Az Eurózóna évi növekedésére vonatkozó prognózisok változása ,7 3,0 2,7 1,8 1,2 1,6 0 0,6 0,1-1 -0,6-2 -1, , tavasz EU október EU november OECD január EU október EU 18

19 Az Európai Bizottság októberi prognózisa szerint 2009-ben Lengyelország kivételével valamennyi tagállamban csökken a GDP. A évi gazdasági növekedésre vonatkozó decemberi nemzeti prognózisok és az EU októberi előrejelzése 1,5 3,5 1,1 0,6 4,7 4,6 3,7 1,3 1,3 1 1,9 0,6 0,2 4,4 3 3,7 3,7 1,2-5 -2,2-0,8-0,9-8 -7,5-7,4-6,9-6,5-0,2-0,2-0, ,8-4,6-4,6-4,5-4,5-3,7-3,7-3,6-2,9-5,9-5,8-2,2-2,2-1,1-0,7-13,7-18,1-18 Litvánia Lettország Észtország Románia Írország Szlovénia Finnország Magyarország Bulgária Szlovákia Németország Csehország Svédország Egyesült Királyság Hollandia Dánia Ausztria Spanyolország Luxembourg Portugália Franciaország Málta Görögország Ciprus Lengyelország Nemzeti prognózisok december EU előrejelzés október Az örökölten magas államadósság és jórészt ebből fakadóan a gazdaság nagyobb külső finanszírozási igénye miatt Magyarország számára különösen nagy kockázatai voltak a nemzetközi pénzügyi válságnak. A kormány erőfeszítéseinek és a Valutaalappal valamint az EU-val megkötött gyors megállapodásoknak köszönhetően azonban a válság pénzügyi hatásai sem sújtották jobban hazánkat a térség más országainál. A forint együtt mozog a környező országok valutáival. A magyar fizetőeszköz gyengülése és erősödése elsősorban a térség általános megítélésétől és alapvetően nem belső gazdasági okoktól függ. A térség valutaárfolyamainak változása a január 1-i árfolyam %-ában 40,0% 35,0% leértékelődés 30,0% 25,0% 20,0% 20,4% 19,7% 15,0% 10,0% 9,5% 5,0% felértékelődés 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -0,5% Ft/ Zlotyi/ Cseh korona/ Lej/ 19

20 Az utóbbi hónapok tartós forinterősödésének eredményeként az euró árfolyama ma már a tavaszi szint közelébe került. A forint árfolyamának alakulása (Ft/euró) ; 316, ; 266, ; 269, ; 228, A magyar tőzsdeindex nem csupán a térség, de a fejlett világ fontosabb tőzsdemutatóival is azonos irányba, a nemzetközi befektetői hangulatot követve változik. Tőzsdeindexek változása a régióban a január 9-i érték %-ában 110,0% 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 01/09/ /28/ /14/ /04/ /21/ /10/ /29/ /20/ /06/ /25/ /14/ /31/ /19/ /05/ /24/ /13/ /30/ /18/ /05/ Cseh index (PX) BUX Lengyel index (WIG20) 20 76,5% 71,6% 66,1%

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár

2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben. Banai Péter Benő államtitkár 2015. évi költségvetés, valamint kitekintés, hogy mi várható 2016-2017-ben Banai Péter Benő államtitkár 1 Gazdaságpolitikai eredmények és célok A Kormány gazdaságpolitikai prioritásait az alábbi, az ország

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Helyzetkép a magyar gazdaságról Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 213. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt. palocz@kopint-tarki.hu Az előadás témái Rövid visszatekintés,

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév

Bruttó hazai termék, 2010. III. negyedév Közzététel: 1. december 9. Sorszám: 19. Következik: 1. december 9., Külkereskedelmi termékforgalom, 1. január-október (előzetes) Bruttó hazai termék, 1. III. Magyarország bruttó hazai terméke 1 III. ében

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU 21. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 12, milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege 12, milliárd forint és a privatizációs bevételek 3,1 milliárd

Részletesebben

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. július 2. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek emelkedéssel zárták a keddi kereskedési napot. Tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései

Részletesebben

hétfő, május 26. Vezetői összefoglaló

hétfő, május 26. Vezetői összefoglaló hétfő, 2014. május 26. Vezetői összefoglaló Pénteken vegyes makrogazdasági hírek jelentek meg, a vezető nemzetközi tőzsdék többsége erősödéssel reagált. Négyhavi csúcson a forint: az euró/forint árfolyam

Részletesebben

Gazdasági Havi Tájékoztató

Gazdasági Havi Tájékoztató Gazdasági Havi Tájékoztató 2016. október A vállalati hitelfelvétel alakulása Magyarországon Rövid elemzésünk arra keresi a választ, hogy Magyarországon mely tényezők alakítják a vállalati hitelfelvételt

Részletesebben

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522.

MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzési KHT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. V. 522. 2001. májusában a gazdasági folyamatokban nem történt jelentős változás. Folytatódott az ipari termelés növekedésének lassulása, kissé romlott a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg is a tavaly

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. júliusi adatok alapján A végleges adatok szerint 21. júliusban 191 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 181 millió euróval magasabb a tavalyi adatnál.

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. októberi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. októberben 17 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 72 millió euróval kedvezőbb a tavalyi

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 17.

Vezetői összefoglaló február 17. 2017. február 17. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 11,7 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett 0,70 százalékos csökkenéssel

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 28.

Vezetői összefoglaló február 28. 2017. február 28. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben egyaránt erősödött. A BUX 10,4 milliárd forintos, átlag feletti forgalom mellett

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. októberi adatok alapján A végleges számítások szerint 22. októberben 231 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi októberi egyenleg 72 hiányt mutatott. A változásban

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

STABIL KÖLTSÉGVETÉS, NÖVEKVŐ GAZDASÁG

STABIL KÖLTSÉGVETÉS, NÖVEKVŐ GAZDASÁG STABIL KÖLTSÉGVETÉS, NÖVEKVŐ GAZDASÁG NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 2014. július VARGA MIHÁLY Tartalom 1. Helyzetértékelés Gazdasági folyamatok Költségvetés 2. Merre tovább? Útban a növekedés és a teljes

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a szeptemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a szeptemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. szeptemberi adatok alapján A végleges számítások szerint 22. szeptemberben 366 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi szeptemberi egyenleg 12 hiányt mutatott.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Válság Európában és Magyarországon

Válság Európában és Magyarországon Válság Európában és Magyarországon Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2011. november 16. Világ: pénzügyi-gazdasági válság 2007 óta bankválságnak indult hatalmas gazdasági visszaesés

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 17.

Vezetői összefoglaló október 17. 2016. október 17. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 4,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

A kilábalás ben megtorpan.

A kilábalás ben megtorpan. Válság Európában és Magyarországon g Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2011. november 16. 2007 óta bankválságnak indult Világ: pénzügyi-gazdasági gazdasági válság hatalmas gazdasági

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban

Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 2008-ban Fő kérdések: Adósságkezelés a hitelpiaci válság időszakában Dr. Borbély László András általános vezérigazgató-helyettes 1. Az államadósság alakulása és főbb jellemzői 28- ban, 2. A forint államkötvény-piac

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2013-ban Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2012-ben. 2. A 2013. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Miskolc, 2016. november 17. A gazdaság erősítése Kiemelt cél

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER

NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER J/'.251/1... É eze 2C12 '.!OV 2 Q, NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER Iktatószám: NGM/23483 (2012) Válasz K/912S. számú írásbeli kérdésre»mit jelent a Miniszter Ur legújabb ötlete az önfinanszírozó

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 9.

Vezetői összefoglaló február 9. 2017. február 9. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető deviza ellenében gyengült. A BUX 7,5 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,17 százalékos emelkedéssel

Részletesebben

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló

kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló kedd, 2013. december 17. Vezetői összefoglaló Jelentős mozgás volt tegnap a nemzetközi részvényindexekben, az összes vezető index pozitív tartományban zárt a kedvező makroadatoknak köszönhetően. Hétfőn

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2014 ENKK Nyilvántartási és Képzési Központ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT LÉTSZÁM ÉS BÉRSTATISZTIKA, 2014. ÉV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Adatszolgáltatói

Részletesebben

Vezetői összefoglaló június 19.

Vezetői összefoglaló június 19. 2017. június 19. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint árfolyama az euróval és a svájci frankkal szemben erősödött, a dollár ellenében stagnált. A BUX 33,6 milliárd forintos, jóval az átlag feletti

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 10.

Vezetői összefoglaló október 10. 2016. október 10. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 6,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,14 százalékos emelkedéssel fejezte

Részletesebben

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló

hétfő, augusztus 5. Vezetői összefoglaló hétfő, 2013. augusztus 5. Vezetői összefoglaló Vegyes amerikai makroadatok jelentek meg, a munkanélküliségi ráta ötéves mélypontján tartózkodik, ugyanakkor a foglalkoztatottság bővülése elmaradt az elemzői

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa

MAGEOSZ Hírek 35.hét / /5 Szerkesztő: N. Vadász Zsuzsa 2013-08-26 MAGEOSZ Hírek 35.hét / 2013 1./5 Némileg nőtt az optimizmus Magyarországon Az idén 0,5 százalékkal, jövőre 1,5 százalékkal nőhet a magyar gazdaság a Reuters által megkérdezett elemzők szerint.

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 27.

Vezetői összefoglaló október 27. 2016. október 27. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama valamennyi vezető devizával szemben gyengült. A BUX 8,9 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,46 százalékos erősödéssel

Részletesebben

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. III. negyedév 1 Budapest, 2007. november 21. 2007. III. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő papírok forgalomban lévő állománya valamennyi piacon

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 15.

Vezetői összefoglaló február 15. 2017. február 15. Vezetői összefoglaló Szerda reggelre a forint árfolyama az euróhoz és a dollárhoz képest gyengült, a svájci frankkal szemben pedig stagnált. A BUX 10,9 milliárd forintos, átlag feletti

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben