PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog (Szent-Györgyi Albert) Keszthely, március 9. Csótár András igazgató

2 1 Küldetésnyilatkozat Nevelő-oktató munkánkban a hagyományokra építő, a gyermekközpontú működést megvalósító, szeretetteljes, családias légkörben kívánunk megfelelni: a fenntartó a szülők a gyermekek és önmagunk elvárásainak. Törekszünk az emberi értékek átadására. Fontosnak tartjuk a pedagógusok példaadását. Valljuk, hogy a gyermek érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával rendelkező személyiség, akit az igényes, határozott követelmények támasztásával önállóságra, kezdeményezőkészségre, kreativitásra, az élethosszig tartó tanulásra készítünk fel. Fontosnak tartjuk önmagunkkal és tanulóinkkal szemben a tudatosságra, következetességre, önfegyelemre, toleranciára, kitartásra való törekvést. Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, nyitottak vagyunk az új értékekre. Referenciaintézményként a megszerzett tudást és tapasztalatainkat igyekszünk hasznosítani és továbbadni más intézmények számára is

3 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...4 I/1. Az intézmény adatai, helyzete, háttere...4 I/2. Az intézmény önmeghatározása, funkciói és működési területe...12 I/3. Az iskolában működő képzési rendszer formái...13 I/4. Az intézményben folyó munka feltételei...16 I/5. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai [7. (1) aa]...20 I/6. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok [7. (1) ab]...31 I/7. Egészségnevelési program [7. (1) ac]...32 I/8. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok [7. (1) ad]...36 I/9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai [7. (1) ae]...37 I/10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek [7. (1) af]...42 I/11. A tanulók az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje [7. (1) ag]...47 I/12. A szülő, a tanuló, a pedagógus, és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái. [7. (1) ah]...48 I/13. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint a szóbeli felvételi vizsga követelményei [7. (1) ai]...49 I/14. A felvétel és az átvétel helyi szabályai [7. (1) aj]...55 I/15. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv [7. (1) al]...61 II. Helyi tanterv...65 II/1. A kompetencia alapú oktatás bevezetése...65 II/2. Az intézményben a TÁMOP pályázat alapján megjelelő kompetenciaterületek, tevékenységek, fenntarthatóság terve...66 II/3. Új tanulásszervezési eljárások:...67 II/4. A Támop projekt fenntartását támogató fejlesztési alapelvek...69 II/5. A választott kerettantervek. [7. (1) ba]...77 II/6. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások, a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyag, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások (megnevezése., óraszáma) [7. (1) bb]...77 II/7. Az oktatásban alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei.. [7. (1) bc]...78 II/8. A nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának szabályai. [7. (1) bd]...79 II/9. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja. [7. (1) be]...81 II/10. A választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai.[7. (1) bf]...82 II/11. A választható érettségi vizsgatárgyak, követelmények az érettségire bocsátás feltételei. [7. (1) bg]...82 II/12. A középszintű érettségi vizsga témakörei. [7. (1) bh]...84 II/13. A tanuló tanulmányi munkájának írásban,szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei. [7. (1) bi]...96

4 3 II/14. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei. [7. (1) bj] II/15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére, a településen élő nemzetiség kultúrájának megismertetése. [7. (1) bk] II/16. A tanulók fizikai állapotának mérésére használt módszerek. [7. (1) bl] II/17. Az egészségnevelési és környezeti nevelés elvei. [7. (1) bm] II/18. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések. [7. (1) bn] II/19. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a magatartás és szorgalom értékeléshez, minősítéshez kapcsolódó elvek. [7. (1) bo] II/20. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek. [7. (bp)] Az intézmény egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyagok és követelményei III. szakmai program III/1. Az intézmény szakmai programja III/2. Gyakorlati oktatás szervezése III/3. A gyakorlati munka értékelése III/4. Az egyes évfolyamokon és szakokon oktatott tantárgyak és gyakorlati foglalkozások óratervei Informatikai szakmacsoport óratervei Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport óratervei Egyéb szolgáltatások szakmacsoport óratervei Faipari szakmacsoport óratervei Gépészet szakmacsoport óratervei Közlekedés szakmacsoport óratervei Építészet szakmacsoport óratervei Egészségügy szakmacsoport Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Óratervek a 2012/13. tanévtől Óratervek a 2013/14. tanévtől...190

5 4 "Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá" (Németh László) I. NEVELÉSI PROGRAM I/1. Az intézmény adatai, helyzete, háttere 1.1. Az intézmény neve, címe Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8360 Keszthely, Gagarin u Telefon: iskola: 83/ , , kollégium: 83/ konyha: 83/ Telefax: 83/ Internet: Az intézmény rövid neve: Asbóth Szakközépiskola 1.3. A költségvetési szerv telephelyei: Faipari tanműhely 8360 Keszthely, Csárda u. 17. Kishajóépítő és építőipari tanműhely 8360 Keszthely, Csárda u. 13. Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat száma: Az intézmény alapítója: Költségvetési szerv alapító és irányító szervének neve Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Az intézmény működési köre: Középirányító szerv neve és székhelye: évi dokumentum évi dokumentum Magyar Királyi Vallás- és Közoktatási Minisztérium Munkaügyi Minisztérium Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest Kossuth tér 2-4. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 27., 28., 29., 32. -aiban meghatározott középfokú nevelés és oktatás Zala, Somogy, Veszprém megye területe Zala Megyei Intézményfenntartó Központ 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

6 5 Fenntartó szerv neve, székhelye: Zala Megyei Intézményfenntartó Központ 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A) Alaptevékenysége: a) Nappali rendszerű szakközépiskolai és szakiskolai oktatás b) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás c) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon d)emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon e)felnőtt szakképzés f) Tanulószobai nevelés g) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű oktatása, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek h) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai és szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti és gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon i) Diáksport tevékenység j) Fogyatékossággal élők diáksport tevékenységének támogatása k) Kollégiumi szálláshelynyújtás l) Kollégiumi, iskolai és munkahelyi étkeztetés m) Tankönyvforgalmazás n) Sportiskolai képzés B) Az alapfeladatok államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13.évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10.évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő

7 6 nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Helyi közösségi tér biztosítása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Tagozatok megnevezése Évfolyamok száma: Nappali, esti és levelező tagozat, valamint felnőttoktatás (Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai képzés) Szakközépiskola (9-12. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/13., 2/14., 3/15. évfolyam) Szakiskola (9-10. évfolyam) + szakképző évfolyam (1/11., 2/12., 3/13. évfolyam) Szakközépiskola felnőtt nappali ( évfolyam) Szakközépiskola esti tagozat ( évfolyam) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Szakközépiskola: Szakiskola: A nappali tagozatos képzésre felvehető maximális létszám: Iskolai szakmai gyakorlat: Esti tagozat: Kollégium, externátus 600 fő 600 fő 1200 fő 550 fő 150 fő 46 fő Képezhető szakmák OKJ száma, megnevezése Gyógymasszőr Általános asszisztens Hegesztő Szerkezetlakatos Erősáramú elektrotechnikus Villanyszerelő Internetes alkalmazásfejlesztő Webmester Ács, állványozó

8 Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Kőműves Bútorasztalos Járműfényező Karosszérialakatos Kishajóépítő, -karbantartó Motorkerékpár-szerelő Műszakicikk eladó Fodrász Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kozmetikus Természet- és környezetvédelmi technikus 150/2012.(VII.6.) Kormányrendelettel kiadott OKJ szerint Asztalos Ács Bádogos Díszműkovács Elektromechanikai műszerész Elektromos gép- és készülékszerelő Elektronikai műszerész Épület- és szerkezetlakatos Festő, mázoló, tapétázó Gazda Hegesztő Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő Járműfényező Karosszérialakatos Kályhás Kárpitos Kertész Kishajóépítő, -karbantartó Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves és hidegburkoló Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő Lovász Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó Mezőgazdasági gépész Motorkerékpár-szerelő Női szabó Számítógép-szerelő, karbantartó Szárazépítő Szerszámkészítő Szociális gondozó és ápoló Szőlész-borász Villanyszerelő 7

9 Virágkötő és virágkereskedő Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő Audio- és vizuáltechnikai műszerész Állattartó szakmunkás Biogazdálkodó Fatárgy készítő Gyógy- és fűszernövénytermesztő Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő Mezőgazdasági gépjavító Műbútorasztalos Tetőfedő Virágdekoratőr Vizi sportmotor-szerelő Zöldség- és gyümölcstermesztő Autóelektronikai műszerész Automatikai technikus Autószerelő CAD-CAM informatikus Dekoratőr Divat- és stílustervező Egészségügyi asszisztens Elektronikai technikus Erősáramú elektrotechnikus Fitness-wellness instruktor Fogászati asszisztens Gazdasági informatikus Gépgyártástechnológiai technikus Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Gyakorló fodrász Gyakorló kozmetikus Gyakorló mentőápoló Gyermekotthoni asszisztens Gyógy- és sportmasszőr Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Informatikai rendszergazda Irodai asszisztens IT mentor Kiadványszerkesztő Kisgyermek-gondozó, nevelő Környezetvédelmi technikus Mezőgazdasági technikus Műszaki informatikus Pedagógiai- és családsegítő Rehabilitációs nevelő, segítő Ruhaipari technikus 8

10 Sportedző (a sportág megjelölésével) Szociális asszisztens Szociális szakgondozó Szoftverfejlesztő Vízügyi technikus Ápoló Csecsemő és gyermekápoló Díszítő festő Fodrász Gerontológiai gondozó Gyógyszertári asszisztens Hulladékgazdálkodó szaktechnikus Klinikai laboratóriumi asszisztens Kozmetikus Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus Lakberendező Létesítményi energetikus Mentálhigiénés asszisztens Mentőápoló Növényvédelmi szaktechnikus Pszichiátriai gondozó Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző Települési környezetvédelmi szaktechnikus Természetvédelmi szaktechnikus Vízgazdálkodó szaktechnikus Adatbázis kezelő Asztalosipari szerelő Állatgondozó Borász Csoportos fitness instruktor Csőhálózatszerelő Építményzsaluzat és fémállvány szerelő Faipari gépkezelő Fakitermelő Famegmunkáló Fitness instruktor Fitness-wellness asszisztens Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő Gázhegesztő Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő Gyümölcspálinka-gyártó Házi időszakos gyermekgondozó Kerékpárszerelő Kertépítő és -fenntartó Kézápoló és műkörömépítő Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) 9

11 Környezetvédelmi ügyintéző Lóápoló és gondozó Mezőgazdasági munkás Mézeskalács-készítő Motorfűrész-kezelő Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő Raktáros Sírkő és műkőkészítő Sportoktató (a sportág megjelölésével) Számítógépes adatrögzítő Számítógépes műszaki rajzoló Szobafestő Szoftverüzemeltető-alkalmazásgazda Vincellér Virágbolti eladó Virágkötő Víz- és szennyvízkezelő Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő Webmester Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó Zsaluzóács 1.5. Az intézmény rövid bemutatása A keszthelyi ipari szakmunkásképzés (iparos tanoncoktatás) centenáriumát 1984-ben ünnepeltük. Tehát városunkban az iparos oktatás 1884 őszén kezdődött, amikor több mint 100 tanonc iratkozott be az iskolába. A társadalmi körülmények változása, fejlődése magával hozta az iparos képzés fontosságának hangsúlyozását ben már lányok is tanulhattak szakmát az iskolában. A háború (1945) után többnyire a kisipar igényelte a tanoncokat. A 60-as években a minőségi és mennyiségi fejlődés követelményeinek már alig tudott megfelelni az iskola. Általános iskolai tanárok tanították délutáni órákban a közismeretet (az általános iskola épületében), szakmai irányítás szempontjából pedig a veszprémi 306-os számú intézethez tartozott az iskola, mint kihelyezett tagozat. Továbblépni csak az intézmény önállóvá válásával lehetett. Új 6 tantermes iskola építéséről határoztak az illetékesek. Az iskola szeptember 1-jétől, az 1968/69-es tanévtől megkezdte önálló nevelő-oktató munkáját. Neve az 1991/92-es tanévig: 308. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet ben indítottuk iskolánkban a szakközépiskolai képzést ruhakészítő és épületvillamossági technikus szakmában, amely egyúttal névváltoztatást is jelentett. Az iskola neve 1991-től Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet volt. Az iskola épülete 1988-ban nyerte el végső formáját. A 28 tanteremben és 9 tanműhelyben tanévenként mintegy 700 nappali és 130 esti tagozatos tanulót oktattunk. 1997/1998-ban készült a Pedagógiai Programunk.. A megnövekedett tanulólétszám miatt szükségessé vált a tantermek számának bővítése, ezért a kollégium bal szárnyának II. emeletén 5 kisebb és 1 nagyobb tantermet alakítottunk ki a hálótermekből és a tanulószobákból. A 26 nappali tagozatos és 3 esti és levelező tagozatos osztályunk rendkívüli szűkösen fért el az iskola épületében, ezért 2004 szeptemberétől növeltük tantermeink számát július 1-jén vettük fel az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium nevet, és látjuk el az összetett szakfeladatot (szakközépiskolai, szakiskolai képzés és kollégi-

12 11 umi nevelés). A kollégium 1948-tól működött állami tulajdonban Középiskolai Diákotthonként ben kapta a Vajda János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola Leánykollégiuma nevet ig a Kossuth utcai 103 alatti épületben működött. A szerkezet állagának jelentős mértékű leromlása miatt a feladat ellátására alkalmatlanná vált. Ekkor készült el a Gagarin utcai 4. alatti épület, amely akkor korszerűnek mondható volt, 4-6 fős szobákkal, társalgóval, étteremmel től Keszthely város önálló középiskolai kollégiumaként működött. Ekkortól pénzügyileg az Ipari Szakmunkásképző Intézet Gazdasági Hivatalához tartozott, 1993-tól pedagógiai irányítását is iskolánk végzi. A kollégium 148 tanuló ellátásáról gondoskodott.az azóta elteltközel 40 évben a kollégium épülete számos állagmegóvó, korszerűsítő átalakításon esett át. A munkálatokban az iskola tanulói jelentős szerepet vállaltak. Az átszervezések miatt újabb tantermek kialakítása vált szükségessé az épületben. A hálótermek csökkenése miatt a kollégium napjainkban 46 leány tanulónak ad otthont. A háromemeletes iskolaépület és a kétemeletes kollégium (a konyhával és ebédlővel) 6747 m 2 -nyi telekkel, sportpályával és szép zöld felülettel körülvett, hangulatos környezetben található. A Zala Megyei Közgyűlés 27/2005. (III. 10.) KH számú határozatával július 1-jei hatállyal az Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumhoz csatolt két tagintézményt: a Béri Balogh Ádám Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolát és a Nagyváthy János Szakközépiskola és Kollégiumot. Intézményünk tagja lett az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központnak (TISZK). Nagyváthy János Tagintézmény október 1-jén kezdte működését Mezőgazdasági Közép-iskola néven az Akadémia két tantermében. A következő tanévtől a Festetics-kastélyban, az 1949/50-es tanév folyamán a mai Csány László Általános Iskola épületében, 1950-től újra az Akadémián, majd 1954-től a karmelita rendház épületében kapott helyet. Az évek során többször változott hivatalos elnevezése: 1949/50-ben Mezőgazdasági Gimnázium lett, 1950-től Mezőgazdasági Technikum, 1968-tól Mezőgazdasági Szakközépiskola, 1979-től Növényvédelmi Szakközépiskola, 1993-tól Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola (egészségügyi szakképzés 1989-től történik). Nagyváthy Jánosnak a század fordulóján élő híres agrárszakember, szakíró nevét február 1-jétől viseli. A fenntartók a politikai, közigazgatási mozgásokat követve változtak az évtizedek során (mezőgazdasági, művelődésügyi minisztérium, megye, város). Tanulói, hallgatói főként Zala, Veszprém, Somogy megyéből verbuválódtak ig nappali tagozaton 3350-en, levelező tagozaton 1432-en végeztek, szakmunkásvizsgát tett 276 fő. Az intézményben végzettek jelen voltak, vannak a társadalom legkülönbözőbb posztjain: miniszter, egyetemi, középiskolai, általános iskolai tanár, intézményi és vállalati vezető, orvos, vállalkozó, középszintű vezető stb. A 2007/08-as tanévtől sportiskolai osztály indult a tagintézményben. Az iskola önállósága június 30-i hatállyal, jogutódlással megszűnt. A Nagyváthy János Tagintézmény feladatait jogutódként az Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium látta el. A 2012/13 tanévtől a Nagyváthy János iskola tagintézményi státusa megszünt, a fenntartó döntése alapján teljes mértékben integrálódott az anyaiskolába. A Béri Balogh Ádám tagintézményt Zalaszentgrót városa ugyanettől a tanévtől átvette a megyei fenntartótól. Iskolánk 2008-ban elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a Közoktatás Minőségéért Díj ezüst fokozatát.

13 12 I/2. Az intézmény önmeghatározása, funkciói és működési területe 2.1. Iskolánk több különböző típusú közoktatási intézmény feladatát ellátó többcélú nevelési-oktatási intézmény, melyben ifjúsági és felnőtt képzés keretében szakközépiskolai, szakiskolai képzés, valamint kollégiumi nevelés folyik Korszerű szakközépiskolaként széles alapműveltséget nyújt, a szakmai orientáció és alapozás után meghatározott irányú speciális szakmai képzést biztosít. Széleskörű villamosipari, szolgáltatóipari, környezetvédelmi, egészségügyi és informatikai szakmai előkészítéssel országos szakmai képesítések elérését teszi lehetővé különböző szakmunkás és technikus területeken. A sportiskolai osztályban tudatos utánpótlás-nevelés folyik, szoros együttműködésben a sportegyesületekkel. Az érettségi vizsgával minden irányban biztosítja a továbbhaladás lehetőségét, és felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Szakiskolaként a osztályban megfelelő alapműveltséget biztosít villamosipari, fémipari, szolgáltatóipari, faipari, építőipari orientációs képzéssel, előkészítve a szakmai választás megkönnyítését. Az iskola képzési céljai és funkciói: Érettségi vizsga (közép- és emelt szint) Szakmai képzés szakiskolai, és technikusi ágon Felkészítés a szakirányú továbbtanulásra, főiskolai, egyetemi felvételire Felnőttképzés ECDL vizsgára felkészítés és vizsgáztatás Felkészítés nyelvvizsgára Utánpótlás-nevelés az élsport területén Iskolánk kiemelt feladatának tekinti az integrációs és kompetencia alapú oktatást. Az idegen nyelvek, a számítástechnika-informatika, valamint a vállalkozási ismeretek oktatását A kollégium alapfeladata, hogy a tudáshoz jutás esélyét, ill. a szabad iskolaválasztás lehetőségét megteremtse azoknak a többnyire kistelepüléseken élő gyermekek számára, akiknek a bejárható környezetében a választott képzést nyújtó iskola nem működik, valamint akiknek továbbtanulásához a szülői háttér nem biztosított. Ezen feladat teljesítésével a kollégium jelentősen hozzájárul a különböző élethelyzetből induló gyerekek esélyeinek közelítéséhez, a születéssel adott környezeti különbségek enyhítéséhez, a tehetségek elkallódásának megakadályozásához, a kultúra és a tudomány bázisának szélesítéséhez, a hátránnyal érkezők felzárkóztatásához, a lemaradók számának csökkentéséhez, a tanulók képességeinek megfelelő iskolatípus megtalálásához. Mindezeken keresztül a versenyképesség és a szocializáció fejlesztésével a kollégium elősegíti a társadalom mobilitásának fennmaradását, akadályozza egy végleges kettészakadás kialakulását. Ezen felül külön figyelmet érdemel egy igen nagy lehetőség: a kollégium jól működő demokratikus közösségei révén a társadalom demokratikus fejlődésének fontos utánpótlás bázisa lehet.

14 13 A kollégiumi funkció betöltéséhez szükséges általános követelmények mindenütt hasonlóak, ezek tartalmát a helyi adottságok, specialitások jelentősen befolyásolják Az iskola beiskolázási körzete elsősorban Zala, Veszprém, Somogy és Vas megye Keszthely és Zalaszentgrót vonzáskörzetéhez tartozó területei, de indokolt esetben távolabbi területekről is veszünk fel tanulókat. A kollégiumi férőhelyeket Keszthelyen a város középiskoláinak igényei alapján a beiskolázással azonos területről töltjük be. A kishajóépítő és -karbantartó szakmában kizárólag iskolánkban folyik képzés, ezért ide a beiskolázás az egész ország területéről történik A gyermekélelmezés Keszthely város alsó- és középfokú oktatási intézményeinek és dolgozóinak, valamint a szociális ellátást biztosító intézmények ellátottjai és dolgozói részére történik. I/3. Az iskolában működő képzési rendszer formái Az intézmény alaptevékenységei a) Szakközépiskolai oktatás: Kimenő rendszerben a 2015/16. tanévig nappali tagozaton az általános iskolát végzettek részére évfolyamon szakközépiskolai oktatás folyik elektrotechnikai, szolgáltatóipari, informatikai, környezetvédelem-vízgazdálkodás, egészségügyi szakmai orientáltságú területen. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció a 11. évfolyamtól kezdődően, az Országos Képzési Jegyzék szerinti elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás szerint zajlik. Utánpótlás-nevelés az élsport részére, felkészítés az érettségire és továbbtanulásra, majd az érettségi után lehetőség van (ha megfelelő létszám jelentkezik a szakmai csoportba): erősáramú elektrotechnikus internetes alkalmazásfejlesztő webmester kozmetikus természet és környezetvédelmi technikus egészségügyi asszisztens és/vagy masszőr szakmákban, valamint a képzési profilunkba tartozó szakmákban szakmai végzettség megszerzésére. A jelenlegi kínálat a szülői és munkáltatói igényeknek megfelelően évről évre változhat. Felmenő rendszerben 2013/14. tanévtől az új ágazati besorolás szerint az alábbi szakterületeken indítunk osztályokat évfolyamon: szakmacsoport ágazat szakmai érettségivel betölthető munkakörök 1 Egészségügy I. Egészségügy 5522/4 kisegítő ápoló 2 Szociális szolgáltatások III. Szociális 3511/17 szociális és mentálhigiénés munkatárs 3 Oktatás XXXVII. Sport 3410/7 sporttanfolyam 6 Elektrotechnikaelektronika XI. Villamosipar és elektronika szervező 8212/1 elektrotechnikai berendezés összeszerelője 7 Informatika XIII. Informatika 3142/9 számítógépes rendszerkarbantartó 19 Egyéb szolgáltatások XXX. Szépészet 5213/2 műkörömépítő

15 14 14 *Környezetvédelemvízgazdálkodás XXIII Környezetvédelemvízgazdálkodás 20 *Mezőgazdaság XXXIII. Mezőgazdaság 4 *Művészet, közművelődés, kommunikáció V Képző és iparművészet 5219/7 szoláriumkezelő * Kizárólag megfelelő igény esetén indítandó ágazatok Az érettségi után a oldalon felsorolt szakképesítések megszerzésére nyílik lehetőség, amennyiben a képzés indítására a fenntartó az engedélyt megadta és a jelentkezők száma eléri a törvényben meghatározott minimumot. A szakközépiskolai képzéshez szükséges gyakorlati oktatás feltételeit iskolánk biztosítja szeptemberétől az emelt szintű érettségire való felkészítést a tanulók igényeinek megfelelően igyekszünk megoldani. A 10. és 11. évfolyamos szakközépiskolai tanulók emelt szintű érettségire való felkészítési igényeit tanév végén felmérjük. Azokból a tantárgyakból, amelyekből egy csoportnyi tanuló igényli az emelt szintű felkészítést, megszervezzük a heti 2 órás foglalkozást. Ha csak egy-két tanuló igényli valamelyik tantárgyból az emelt szintű felkészítést, egyéni foglalkozás keretein belül készítjük fel. A tanulóknak lehetőségük van előrehozott érettségi vizsgát tenni az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt. b) A közoktatási típusú sportiskola működése A sport elsősorban eszköz a legfontosabb társadalmi célok: egészségmegőrzés, nevelés, személyiségfejlesztés, közösségépítés érdekében. Minden iskolának feladata a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelése. A legfontosabb célkitűzés az élethosszig tartó rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A közoktatási típusú sportiskolában az utánpótlás-nevelést intézményünk szoros együttműködésben végzi a sportegyesületekkel. A sportiskolai osztály tanulóinak kötelező az egyesületi tagság. Ha már az általános iskolában egyesületben sportolt, intézményünk ezen nem kíván változtatni. Akinek még nincs egyesületi tagsága, számára iskolánk testnevelő pedagógusa az edzővel együtt választja ki azt az egyesületi sportágat, amelyben tehetségét kamatoztatja. Az óraterv lehetővé teszi a testnevelésórák mellett a délelőtti sportedzést is. Általános testnevelés órai oktatást heti 2 órában tartunk, a fennmaradó 4 órában sportág specifikus képzés folyik. Mivel városunkban 1., 5. és 9. évfolyamokban indul sportiskola, ezért a 9. évfolyamos tanulók még nem rendelkeznek speciális előképzettséggel. Jelenleg három (atlétika, labdarúgás, kézilabda) sportágban kapnak edzésjellegű képzést. A többi sportágban a felmenő rendszerben megalapozott tudás után tudunk a sportiskolai kerettanterv szerint oktatni. A tanulók a sportágakhoz szükséges készségeinek felmérése folyamatos, ezek megismerésének birtokában tudjuk fejleszteni, biztosítani a bekapcsolódásukat a sportág specifikus oktatásba. Iskolánk a következő egyesületekkel működik együtt: Football Club Keszthely Hévíz SC (labdarúgás) Sármellék FLCSE (labdarúgás) Zalaapáti SE (labdarúgás) Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Labdarúgó SC BEFAG Erdész Lövészklub

16 15 Keszthely Városi Diáksport Egyesület (kézilabda) Georgikon Diáksport Egyesület (atlétika) Balaton Vívóklub Helikon Tenisz Club Shotokan Sportegyesület Keszthely A sportegyesületek száma a tanulók igénye szerint bővíthető. A közoktatási sportiskola a közoktatási feladatainak ellátásakor több olyan problémával találkozhat, ami nem jellemző az átlagiskolára. Például az év közben érkező tanulók beilleszkedését megkönnyítjük. Amikor egy sportoló valóban élsportolóvá válik, megnő az edzésszáma, válogatottsága esetén pedig edzőtáborokban, többnapos külföldi versenyeken kell részt vennie. Az így keletkezett hiányzásokat igyekszünk felzárkóztatással, egyéni foglalkozással pótolni. Megtörténhet, hogy a sportoló pályafutása valamilyen okból befejeződik (sérülés, kiégés, az eredmények elmaradása). Ebben az esetben a lemorzsolódó tanulóknak lehetőséget adunk iskolán belül másik osztályban befejezni középiskolai tanulmányait. A közoktatási típusú sportiskolai kerettantervet úgy készítettük, hogy az átjárhatóság a közismereti tantárgyak esetében megvalósuljon. c) 2001-től a Szakmunkások Szakközépiskolája Dolgozók Szakközépiskolájaként működik tovább. A beiratkozás feltétele: a 16. életév betöltése és a osztály sikeres elvégzése, vagy szakmunkás-bizonyítvány megléte től lehetőség van azon 8. osztályt végzetteknek és 16. életévüket betöltötteknek a beiratkozásra, akik sikeres különbözeti vizsgát tesznek. d) A nappali rendszerű oktatásban a képzés időtartama 2 év (11., 12. évfolyam), a levelező és esti oktatásban 3 év (10., 11., 12. évfolyam). Ezekben a képzési formákban csak közismereti tantárgyak oktatása folyik. A tanulók nappali tagozaton a második (12.), esti és levelező tagozaton a harmadik (12.) évfolyam sikeres elvégzése után érettségi vizsgát tesznek. e) Szakiskolai képzés: Nappali tagozaton 2+2 rendszerben az első két évben (9., 10. osztályban) általános műveltséget megalapozó oktatás és alapfokú orientációs képzés folyik elektrotechnikai, gépész, szolgáltatóipari, faipari, építőipari. A tanulók szakmaválasztásának megkönnyítésére forgórendszerű orientációs képzést vezettünk be, amelynek módjáról külön szabályzat rendelkezik. A 10. évfolyam félévekor kell dönteni a választott szakmáról. Az 1/11., 2/12.. szakképzési évfolyamon OKJ szerinti szakmai oktatás történik, felkészítés a szakmai vizsgára A 2012/13 tanévtől intézményünkben is elindult a modern előrehozott, három éves szakmai képzés A 8. osztály elvégzése után beiratkozott tanulók tanulmányaik 33%-ában közismereti program keretében általános műveltséget megalapozó tantárgyakat tanulnak a szakmai elmélet és gyakorlat mellett. A képzési profilba tartozó szakmák az Alapító Okiratban kerültek meghatározása. f) Szakiskolai tanulók gyakorlati képzése az elméleti oktatáshoz kapcsolódva ott történik, ahol a gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

17 16 Iskolánk az alábbi szakmákban biztosítja a tanműhelyi, szaktantermi gyakorlati oktatást a szakképzési évfolyamon az 1/9. osztályokban, illetve teljes vagy kiegészítő képzés formájában: bútorasztalos, asztalos erősáramú elektrotechnikus fodrász, gyakorló fodrász kishajóépítő és -karbantartó kozmetikus, gyakorló kozmetikus kőműves, burkoló; kőműves és hidegburkoló villanyszerelő műszakicikk eladó festő, mázoló és tapétázó; festő, díszítő, mázoló és tapétázó webmester internetes alkalmazásfejlesztő egészségügyi asszisztens gyógymasszőr; gyógy- és sportmasszőr természetvédelmi és környezetvédelmi technikus g) Középfokú képzésben részt vevő tanulók diákotthoni ellátása. Az Asbóth iskola a város középiskoláiban tanuló diákotthoni ellátást igénylő tanulók ellátására szolgáló tevékenység. A kollégium beiskolázási területe azonos az iskolák beiskolázási területével. h) Felnőttek képzése Felnőttképzésben részt vevők iskolarendszeren kívül felkészítése a szakmai vizsgára azokban a szakmákban történik, ahol van nappali tagozatos képzés, illetve kézápoló és műkörömépítő, és szociális gondozó szakmában, a Zala megyei Kormányhivatal által kiadott engedély alapján. i) A városi és városkörnyéki igényeknek megfelelően szervezünk: az iskola képzési profiljába illeszkedő, szakmai képzést nyújtó tanfolyami oktatást. nem szakmai (egyéb) tanfolyami oktatást, vizsgáztatást. (Ez a képzési forma szakképesítést nem nyújt.) az iskola képzési profiljába illeszkedő tanfolyamokkal betanított munkások oktatását. I/4. Az intézményben folyó munka feltételei 4.1. Személyi feltételek a) Létszám: Az iskola összes dolgozója: 119 fő Ebből: pedagógus 70 fő egyéb dolgozó (gazdasági, technikai) 43 fő b) Az intézmény vezetési szerkezete: Magasabb vezető: az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője gazdasági vezető

18 műszaki igazgatóhelyettes Vezetők: közismereti igazgatóhelyettes gyakorlatioktatás-vezető műszaki vezető élelmezésvezető c) Az intézmény irányítási-szervezeti struktúráját és az intézmény vezetésének általános elveit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. d) Az iskolában működő közösségek: Intézményünkben 8 munkaközösség működik, amelyek szakmai csoportokra, illetve tantárgycsoportokra bomlanak. Pedagógiai, humán, természettudományi, testnevelés informatika és villamos, szolgáltató és műszaki szakmák munkaközössége. Az éves munkatervében felsoroljuk a munkaközösségen belül a tantárgyi felelősöket, illetve a szakmaicsoport-felelősöket. Szülői Munkaközösség osztályonként a szülői értekezleten a közösség által választott 3 szülő alkotja az iskolai szülői munkaközösséget, amely évenként legalább egyszer de szükség esetén többször tart értekezletet. Közalkalmazotti Tanács: 3 főből áll. A Közalkalmazotti Tanács havonta egyszer tanácskozik. Iskolaszék: az intézményben egy Iskolaszék működik. Tagjai: 4 szülő, 4 pedagógus, 4 diákönkormányzati képviselő. Évente négyszer ülésezik. Az Asbóth iskola dolgozói a Pedagógus Szakszervezethez csatlakoztak. Az iskolai diákönkormányzatot az osztályok diákképviselői alkotják, osztályonként 2 fő részvételével. Működésük kereteit a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. A kollégiumi diákönkormányzatot a kollégiumi csoportok diákképviselői alkotják. Működésük kereteit a kollégiumi diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. Az Asbóth iskolában Szakképzési Alapítvány működik: a szakképzés támogatására az intézmény mellett önálló jogi személyként tevékenykedik, 7 tagú kuratórium irányítja. Évente háromszor ülésezik. Alapvető célja, hogy az alaptőke hozadékaiból a kiváló teljesítményt nyújtó és szociálisan rászoruló pályázó tanulókat jutalmazza, segítse. Öregdiákok Egyesülete: Az Asbóth iskola régi diákjai 2000 őszén alapították az egyesületet, melynek célja iskolánk erkölcsi és anyagi támogatása, tekintélyének megőrzése, növelése, valamint tanulóinak segítése. Az iskolában 7 fős minőségirányítási támogató szervezet dolgozik, hetenként egyszer ülésezik. e) Összességében a köznevelési valamint a szakképzési törvényben előírt képesítésű pedagógusok alkalmazásával, a pedagógusok ütemezett továbbképzésével, önképzésével, színvonalas oktatómunkával, diákcentrikus értékeléssel, egységes követelményrendszerrel, tehetséggondozással, tanár-diák kölcsönös tiszteletével, a diákönkormányzat munkájának fejlesztésével, az osztályközösség munkájával, a szülői munkaközösséggel való még szorosabb együttműködéssel kívánjuk a nevelési-oktatási céljainkat megvalósítani Tárgyi feltételek a) Az iskola tárgyi feltételei: 17 Iskolánk 1988-ban nyerte el mai formáját. Azóta évről évre növekedett a tanulólétszám. Az épületben levő tantermek esetenként kevésnek bizonyulnak. Ez nemcsak az osztályok

19 száma, hanem a csoportbontások miatt is van szeptemberében a kollégium épületének átalakításával és a kollégiumi elhelyezés városi szintű átszervezésével 11 terem került kialakításra, amely a 2012/13 tanévben még szűkösen, de a későbbiekben az osztályok számának csökkenése miatt és 3/13. szakiskolai évfolyamok megszűnésével megfelelő környezetet biztosít az oktatáshoz. Rendelkezésre álló tantermek száma: Normál méretű tanterem: 17 db Csoportbontásra alkalmas tanterem: 20 db Ebből kollégiumban lévő tanterem: 14 db A sporttevékenységek színterei: 350 m 2 tornaterem kondicionáló terem edzőterem önvédelmi és küzdő sportok számára 800 m 2 műfüves pálya 800 m 2 kézilabda pálya 300 m 2 streetball pálya Könyvtárunkat amely több mint 27 ezer kötetes 1996 tavaszán a kollégiumba költöztettük, ahol tágas, világos olvasótermet is kialakítottunk. (Harminc tanuló fér el itt, így könyvtári órákat is tarthatunk.) b) Szaktantermek: Számítástechnikai: 5 db számítógépes tantermünk van, rendszerbe kötve, kivetítővel és Internet vonallal ellátva, melyet folyamatos fejlesztéssel (pályázati és egyéb pénzekből) tudtunk kialakítani. Összesen 96 db számítógép előtt ülhetnek a tanulók. Délelőtt a tanórai, délután pedig a szakköri órákat szolgálják: a szakközépiskolai és a szakiskolai, valamint a kollégista tanulók számára. Villamos mérőterem: A villamos szakmákban tanulók mérési feladatainak elvégzéséhez (12 tanuló egyidejű foglalkoztatását teszi lehetővé). Mechanikai mérőterem: A fémipari szakmák mérési feladataihoz (16 férőhelyes). Elektronikai mérőterem: 12 tanuló egyidejű mérését teszi lehetővé Kozmetikai szaktanterem: 30 férőhelyes Fodrász szaktanterem: 30 férőhelyes Egészségügyi demonstrációs terem: 16 fő számára Gyógymasszőr szaktanterem: 26 fő számára c) Iskolai tanműhelyek: 18 Villamosipari: szakközépiskolai tanulóink gyakorlati képzésére, 12 férőhellyel. Fémipari: villamosipari szakközépiskolás tanulóink, valamint a fémipari szakmák tanulóinak alapképzésére szolgál, 12 munkahellyel. Kőműves, burkoló és festő: mindhárom szakmában 8-16 tanuló évenkénti beiskolázását teszi lehetővé. Kishajóépítő- és karbantartó : a tanműhely a szakma speciális képzésére szolgál (8-10 fő) Asztalos: a bútorasztalos, valamint a kishajóépítő- és karbantartó szakma faipari képzésére szolgál (8-12 fő)

20 Fodrász tanműhely: 16 tanuló szakmai gyakorlati képzésére és vizsgáztatására alkalmas Kozmetikus tanműhely: 20 tanuló szakmai gyakorlati képzésére és vizsgáztatására alkalmas Motorkerékpár-szerelő tanműhely: 8-12 fő tanműhelyi gyakorlati képzését és vizsgáztatását teszi lehetővé Hegesztő tanműhely: 8-12 fő tanműhelyi gyakorlatának biztosítására és a vizsgáztatás lebonyolítására került kialakításra. A szemléltetőeszközök tárolását, valamint a kollégák órákra való felkészülését szolgálják a rendelkezésre álló szertárak (5 szertár). A szemléltetőeszközöket lehetőségeinkhez mérten bővítjük, újítjuk, a munkaközösségek és szakmai csoportok javaslatai alapján. Jól felszerelt oktatástechnikai stúdiónk van zártláncú videó-hálózattal és kiépített iskolarádió vonallal. Az audiovizuális eszközellátottságunk jónak mondható, bár néhány készülékünk már nem a legkorszerűbb. A pedagógusok órákra való felkészülését és pihenését szolgálják a tanári szobák, valamint a szülők fogadására is alkalmas (az iskolai épületben lévő) tanári. A mai oktatásban szinte nélkülözhetetlen másológépek szintén a kollégák rendelkezésére állnak. Az iskola vezetőinek és a munkájukat segítő adminisztratív dolgozók számára a munkájához 9 iroda áll rendelkezésre. d) A kollégium tárgyi feltételei: 19 Az épület eredetileg 74 leány- és 74 fiútanuló elhelyezésére készült. Jelenleg 46 leány tanuló elhelyezésére van lehetőség. (A fiú tanulók a VSZK kollégiumában kapnak elhelyezést.) A kollégiumi tanulók rendszeresen használják az iskola egyéb helyiségeit is (számítógéptermeket, tornateremet, kondicionálótermet). A szobák tágas, világos helyiségek. Berendezésük tanulónként: 1 szekrény, 1 éjjeliszekrény, 1 ágy, 1 polc, valamint 1 közös nagy asztal székekkel. A szociális blokk a folyosókról nyíló közös helyiségekben emeletenként: 4 db zuhanyozó, 7 db mosdó, 3 db WC. Lakó- és dolgozóhelyiségek: 7 db 6 ágyas lakószoba (42 fő részére) 1 db 4 ágyas lakószoba (4 fő részére) 4 db tanulószoba Az intézmény könyvtára olvasóval, amely a kollégium részére társalgóként is szolgál. 1 db gondnoki iroda 2 db 3 ágyas elkülönítő (esetenként vendégszobák) 1 db szolgálati férőhely (éjszakás nevelőnek, bentlakásra) e) Összességében: Arra törekszünk, hogy a tárgyi feltételeket folyamatosan javítsuk. A követelményrendszerhez igazodóan korszerű oktatási eszközök használatával, bővítésével, mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatásban a kor követelményeihez igazodó tankönyvek használatával, a könyvtár, a számítógépes rendszer, interaktív táblák és a videó-rendszer hatékonyabb használatával. A tárgyi feltételek javításához különböző pályázatokon elnyert tárgyi és pénzeszközökkel, jól működő külső kapcsolatokból származó támogatásokkal kívánjuk az oktatási céljainknak megfelelő tárgyi feltételeket megteremteni.

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye

Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása. Bács-Kiskun Megye Komplex szakmai vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézmények nyilvántartása Agiosz Oktató Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Bács-Kiskun Megye intézmény szakképesítés engedély neve székhelye

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése

Tagintézmény megnevezése Szakképzési centrum megnevezése Tagintézmény megnevezése Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Felnőttoktatás keretében a 2015/16. tanévben meghirdetett szakképesítések / ágazatok OKJ szerinti

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő Az intézmény adatai: Intézményi OM azonosító: 203035 Cím: Eger, Kertész utca 128. Telefon: 06/36-312-166 Web: www.bgeger.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: /007 Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító száma: 203052/007 Cím: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. Telefonszám: 62/551-540, 62/558-480 Fax: 62/444-178,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ASBÓTH SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való: hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 26. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bercsényi Miklós

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 2017/2018. tanévre. Kaposvári Szakképzési Centrum OM:

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 2017/2018. tanévre. Kaposvári Szakképzési Centrum OM: FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 2017/2018. tanévre Kaposvári Szakképzési Centrum OM: 203027 Kaposvár 2016 I. A felvételi rendszer működési módját a következő jogszabályok írják elő: 2011. évi CXC. törvény a 20/2012.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. )

a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) a MIOK JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ( 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 26. ) ALAPÍTÓ OKIRATA Érvényes: 2014. év szeptember hó 01. napjától 1. Intézmény neve: MIOK József Nádor Gimnázium és

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 18. ú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Széchényi Ferenc Kertészeti

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

Rendkívüli felvételi eljárás

Rendkívüli felvételi eljárás Rendkívüli felvételi eljárás OM azonosító: Név: Cím: 3051 Soproni Szakképzési Centrum 9400 Sopron, Virágoskert utca 7 SZAKGIMNÁZIUM Feladatellátási hely megnevezése és elérhetősége Képzés kódja és megnevezése

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői)

Tanulmányi terület (Alkalmazott tanterv, szakterület, szakmacsoport jellemzői) Szakközépiskola Intézmény neve, címe: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Postacím: 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. Fenntartó neve, címe:

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005

Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /005 Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/005 Cím: 6723 Szeged, Gyík u. 3. Telefonszám: 62/547-014 Fax: 62/547-017 E-mail: - Honlap:

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes

SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK. Szabó Gábor intézményvezető-helyettes SZEGEDI MÓRAVÁROSI IPARI SZAKKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATKOZIK Szabó Gábor intézményvezető-helyettes Az iskola bemutatása 2007. július 1. Az iskola bemutatása 2009. július 1. 2013. szeptember 1-től

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján

MINŐSÉGCÉLOK 2014-2015. a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdés alapján a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés alapján 1. OKJ- ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos vizsgaeredménye szakképesítésenként, az NMH

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 203060 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Tagintézmény-vezető: www.szemere.miskolc.hu http://www.szemere-kollegium.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Engedélyezett képzéseink [1]

Engedélyezett képzéseink [1] [1] z alábbi képzések indítását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal engedélyezte, így ezeket tetszőles időpontban és helyszínen tudjuk indítani. Egyéb képzéseket engedélyeztetési eljárást követően

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S, T O V Á B B T A N U L Á S P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S, T O V Á B B T A N U L Á S P I A C K É P E S S Z A K M A B I Z T O S J Ö V Ő P ÁL Y AV ÁL AS Z T ÁS, T O V ÁB B T A N U L Á S P I AC K É P E S S Z AK M A B I Z T O S J Ö V Ő Pályaválasztási felelős: Bózsóné Szabó Ágnes 06-36/312-166/136 mellék Iskolatitkár: Varga Henriett 06-36/312-166/107

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben