Partner az üzleti eredményesség növelésében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partner az üzleti eredményesség növelésében"

Átírás

1 Prr z üzi rdméyssé övéséb Juás és Öszöző Száás OLGÁLTATÁSOK A MINŐSÉGI ÉLETÉRT

2 NÖVELJE DOLGOZÓI TELJESÍTMÉNYÉT ÉS ÉRJEN EL NAGYOBB ÜZLETI EREDMÉNYT A SODEXO OLGÁLTATÁSAIVAL! Ru mdjá A Uiqu Wr Kf. zér vász Sdx ézési uváy, mr z muvái számár hő dvzőbb. Szés örű bváhsá m my, vju b, z yi fsbb szmp midi számár - yésző öbbösé. Mi vábbr is mrdu j bvá Sdx-á! Uiqu Wr Kf. Zrsz A hsszú ávú üzi yüműödés véméym szri z üyféözpúsá, szszrű ácsdás, yrs és ps iszáás, rumssá, vmi öcsöös bizm méé pu. Az őbb fsr ivé éü és hsszú év érvéysü Sdx és Bú cécspr yüműödéséb, my y sísé j Szméyzi Oszáy sdú véyséé áásáb. BETONÚT CÉGCSOPORT Mdvczi Ás szméyziszáy-vző A Prsch Huri Krsdmi Kf. Sdx cécspr már hsszú év pcsb á. A szá ivászásáá cé z v, hy muvá iéyir sr szbv rszrűbb rmészbi juási hősé udju bizsíi. Az mú év bbizyíá, hy j vászu. A Sdx rdívü rums zi részürő fmrü iéy, vmi céür ijö ácsd fyms ájézás pu z új rmérő és z épp uáis jszbáyi vázásr. Tpszu szri Sdx mzdi pici iéyhz, fiy z üyf visszjzésir. Trmépáju fyms fjszés v, rméir jmző rumssá és z zi fhszáhsá, mi muvá y részéé im fs. A rdési prív byíás srá is mid ámás mpu Sdx részérő. Prsch Huri Krsdmi Kf. Kiss Csb humárőfrrás iz Köszöő Tisz Prrü! A 2014-s évb Sdx múju öösb és évv öszöi Ö! A Sdx JUTTATÁSOK ÉS ÖTÖNZŐ OLGÁLTATÁSOK vzés hű ürözi é üzáu véyséé. Új rcuu is hsúyzz céu, hy miőséi száási rszü z Ö mbízh prr yü vái, iv iézméyi jsíméyé és rdméysséé övéséb. Több mi 20 évs myrrszái pszu fhszáv fyms fjszjü száási, hy mi héz zdsái hyzb is öséhéy, mivá szözö ámssu prri mid Dzi Juás rüé, mid pdi özvü z üzi cé érésé ám Öszöző Száás öréb. DOLGOZÓI JUTTATÁSOK üzáu uváys rméi özü Sdx AJÁNDÉK uváy bvái házá vább bővíü, zá pic ydüá md öhő üzmyr, vmi yyszrárb és drériáb is fhszáhvá vá z ddii dz házrási idási jős részé fdő szés örű öhősé m. A Sdx KULTÚRA uváyu uuráis prrm ívü sprsméyr sz bépőjy és bér vásárásár is fhszáh, és dms juásé z yi pimáisbb ihszáás cfri r. A Sdx MOTIVÁLATÓ CAFETERIA száásu immár öbb mi özr fhszá cfri dmiiszrácijá síi. Rméjü, jövőb mé öbb cé cfri dmiiszrácis fdi öyíi m szfvr vábbfjsz fucii, és z zá fszbdu idő prri fő üzi véyséür frdíhjá. Újdsái özö im hy szrp Sdx PrivMd EGÉSÉGBIZTOSÍTÁS, my dms dsdh mid muváj észsémőrzésérő és övhi dzi özséé. Ny örömür szá, hy z y év újár idí ÖTÖNZŐ OLGÁLTATÁSAINKKAL öbb száz üyfü üzi rdméysséé övésér dhu vász Sdx BÓNU uváy, iv Sdx BÓNU PROGRAM áf, wb pú száásu. Ezú szré öszö mdi üyfi, és bízu b, hy jövőb is sréii prré, prfssziáis száé ámhju Ö cé dzi, vmi üzi prri miváásáb, jsíméyü övéséb, zá öséhéy járuhu hzzá cé üzi rdméyé övéséhz. Tisz: Bssyy Bái üyvző iz Sdx Juás és Öszöző Száás 1

3 A SODEXO PARTNER AZ ÜZLETI EREDMÉNYESSÉG NÖVELÉSÉBEN DOLGOZÓI TELJESÍTMÉNYÉNEK ALAPJA A MUNKAHELYI MOTIVÁCIÓ dzi juás ÖTÖNZŐ OLGÁLTATÁSOK A mu z mbr számár midő y szöz, my özvü vy özv iéíi pvőbb A muhyi miváci my rüir íá mdás Sdx?...hy Ö öséhéy miváhss muársi. Prfssziáis cfri száás öyíi m z fősséjs muá z Ö számár Sdx. öséhéy mdás jsíméyövés öszözésér z ábbi rü: szüséi, miözb sjá j özérzü is mrmi. Mu és szrződéss fé A j jsíméyhz dh, hy muvá sz ciáis és pézüyi bizsáb érzzé mu. E bizsá bér és üöböző juás, vmi ji r djá. Mu és máé ysúy Üzi jádézás Bső dzi jsíméyöszözés A muhyi özséváás éh iysúyzsáhz vz. Épp zér szüsés mdi dz z rumssá és ámás, miv ysúyb hzhjá ömu: muáju és máéü. Ő bü bíz: MOL NOKIA Krsdmi és Hib Zr. Budps B TVK Vábusz Prsch Huári TEVA McDd s Szré ps ái, hy my mivácis éyző h iább dzi muhyi mivácijár? Errő ps ép ph Sdx 9M mivácis uásu, iv Sdx Mivácis Idx síséév. Tvábbi ifrmáciér Érésíési csrá öszözés Vásári, fyszi prmci rss pcsrjá! 2 3

4 My d rmi m muvái bizsáérzé? Járuj hzzá hhz, hy dzi bizsáérzé mrms! A Sdx száási fdi dzi öés 60%-á. A házrás m é jű öési, ruház A KSH uásáb idrü (d. jbb d), hy my z idás, mi mid mbr éri: házrásr, ásfrásr és ézésr midi ö. Kuúr, szrzás, ás 7% 10% 15% Közdés, vdéáás, száás H muáé sí iéíi z héözpi iéy, dzi érzi fjá mbcsüés és midpi ádzs muáju ismrésé. A Sdx öséhéy rméiv és száásiv ucsrész mdás yúj üöböző muvá érő szüséi mfő. Íy Ö vdi éré íáh muársi cfri és dzi juás rdszréb. Émiszr és hms i 24% KSH d* 40% 4% Eészsé Sdx EGÉSÉGBIZTOSÍTÁS Eyéb * Frrás: A házrás fyszásá szív és szrz, 2011 (KSH, ápriis 3.) 4 5

5 Sdx AJÁNDÉK uváy A dz jövdmü 25%-á HÁZTARTÁSI KIADÁSOKr,VENDÉGLÁTÁsr, UTAZÁSr öi. Sdx KULTÚRA uváy A dz jövdmü 7%-á KULTURÁLIS ÉS SPORTESEMÉNYEKr öi. Nm cs jádézásr! A szésbb fhszáhsá: A KULTÚRA uváy dms bizsíh hősé muársi, hy rms szrzás özb öődj f. vyi áru ruház műszi ci érm i émiszr (ivév fyszásr ész é) uzás, üdüés üzmy yyszr AJÁNDÉK uváyu muvá midpi öési fdzésé ívü hszáhjá üzmy vásárásár, yyszrr, uzásr, pihésr vy ipcsdásr is. Az uváy vázs uuráis prrmr (mzi, szíház, cr), iv üöböző sprrdzvéyr váh b. Midz úy, hy z uváy s dvzőbb dzás ér, mi h dz bérébő fizé uyz idás. > rdszrs házrási idás, üzmy, yyszr, uzás, száás, pihés öséi fdzésér > fhszáhj vábbá i, ruház, cipő, vyi áru, ri, brdzés, yyszr és émiszr (ivév fyszásr ész é) vásárásár is > ys mhárz juásé rá éréb dh > szésbb örb, szésbb áruíár fhszáh uváy üzb z összs hipr- és szuprmrb, vmi ruházi, zmii üzb, műszi áruházb, öyvsbb, jyirdáá, mzib, és hmrs ybb öőámás is. Efdhyi özé rzi: Adids, Budmi, C&A, Dch, Hrvis, Eurics, Exrm Dii, Mdi Mr, R, Prir, Bumx, Ki, Libri, Lír, DM, Dus; Spr, Irspr, Auch, Adi, Tsc, Lid, Py, CBA, Cp, Rá, Nw Yrr, Mür, Chrs Vö, Ki, sb. > uuráis prrmr, sprsméyr sz bépőjy és bér vásárásár > bármy mászméy juh, muvá, muvá hzzárzjá, bármy más fü fé > év fjbb fri éréb, dms dh KULTURÁLIS iézméyb váh b, p. TicPRO, TicExprss.hu, MPA, Nmzi Szíház, Szi Kuuráis Mdzsr Ird Kf. rdzvéyi, IBU irdá, vmi mé száms szíház, múzum, öyvár és művődési iézméy. SPORT sméyr sz bépőjy vy bér vásárásár szrződö hyi sprubb (p. FTC, DVTK, BP. Hvéd, DVSC, Nyíryház S. FC, Psi FC és SE, Vss SC, Hdás, Pécsi MFC) és rszás jyirdáb (p. Aur, Libri, Ticpr, Tic Exprss, IBU, OTP Trv). 6 7

6 Sdx ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS uváy A dz jövdmü 7%-á OKTATÁSr és ÓRAKOZÁSr öi. Sdx MELEGÉTEL uváy A dz jövdmü 24%-á ÉLELMIERr és ÉTTEREMr öi. Ly öybb z isás! Váz rm, új jcím! A SODEXO ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS uváy p rr öhi dz, mir yrm évzdéshz ybb szüséü v: öyvr, szözr, ruházr. Miv rábbi yrr my szri juás számá yéi yűjésév és öyvésév is dh v z új örvéymdsíás már m d hősé, zér vássz éymsbb uváys frmá! > rszás hy céz öhő z iszdéshz pcsd rméörör, ruházr, szrr, szözr > 35,7%-s d mfizés m dh > cs uváys frmáb, miimábér 30%-ái juh > év y mm dh, ár midé szüő A Sdx MELEGÉTEL uváy fhszáh éfyszásr és fyszásr ész é vásárásár hipr- és szuprmrb, Sdx mricáv á yéb isrsdmi üzb és szá hy, myhás vdéáhy, érmb. > juár 1-jéő z JA Törvéy 70. (3) érméb cséy éréű jádéé vábbr is fhszáh éfyszásr és fyszásr ész é vásárásár is > MELEGÉTEL uváy 51,17%-s dhr mfizés m év hárm mm juh miimábér 10%-ái > ju yivárás m dh dz és z hzzárzi is Köyís m midp rdszrs juásé, vy hszáj év véi vy évözi prmizáásr, yéb öszözésr! üzb öhő yrm bisázásáhz szüsés ruh, öyv és szöz vásárásár: szupr- és hiprmrb, öyvsbb, ppír-írszr és ruházi üzb, vmi sprbb MELEGÉTEL uváy bváási p: érm, émiszrüz, hipr- és szuprmr, büfé, éiszáí, hsüz, pésé, curászdá, ávéz, vdá-isá-h yhái és mé szám hy. 8 9

7 Sdx Eészsébizsíás A dz jövdmü 4%-á észsér öi. Sdx Eészsébizsíás Érzhő muái TÖRŐDÉS y möré s pjá Növj muvái özséé, bizsís mid dzjá észséé! Sjs pjib myr ámi észséüyi rdszr sh m á ihívás üszödi. A áh rd pjá ji hyz vábbi, fyms rmásár h számíi (rvs vádrás, pézivás, várisá, iézméy összvás, sb.). A TB á fiszírz áás szív m ud mfő észséüyi bizsá rmi dz számár, íy z észséü bizsáár vz muái örődés és dsdás izi, ézz fh éré rm. Bár ysárd msbb máészséüyi áás irá z mbr bizm, midpb sősrb m z iéy, hm péz hárzz m, hy i miy áásb részsüh. Ty hővé, hy dzi z ámiá msbb szív és várisá éü vhss iéyb észséüyi száás! Sdx észsébizsíáss Ö is KIEMELT fiym és TÖRŐDÉST bizsíh dzi z észséüyb: d- és járuémsséé öszöhő hvi pár zr friér márvsi szívú áás p bizsí > yrs és szrvz sísé > 5 p büi időp szrvsi márdésr > rvzhő, váris és várzás éü yrs yyuás hőséé > bizsíás á fiszírzv miimizáv muáb v isés idjé A szááshz rzi éjj-pp hívh fs rvsi üy öbb százzr fri éréi bizsí fdz z z áás, mi szrződö márvsi és ámi iézméyb szrvz bizsí > szrvsi rdés, járb-száás > yps sbészi bvzás > y éréű ép diszii vizsá > másdi rvsi véméy iéyés > bsbizsíás Az ÉRTÉK, mi dz p muájá, FELBECSÜLHETETLEN Érzhő örődés és mbcsüés im fiym z észséüyb > várzás hy yrs sísé: várisá éü, 5 p büi időp szrvsi márdésr > yrs és ördüéy mszrvzv, uájárás éü, éyms fss iv szbdp és muáb v isés éü viyázh z észséér bizsá yúj fsbb éréér, z észséér márvsi szívú észséüyi áás vábbi ösé éü, m bérébő fiszírzv, öbb százzr fri éréi bizsí fdz Pér pédájá rszü: 2 hp ápjvuás éüi várzás hy yrs yyuás hőséé Pér (Duszi, 34 évs) ifrmius rdszrmző, év 3-4 im prj sirs vérhjásáb éüözh fséév y 3 évs isfiú bd szüi A számíéps muáb rdő vssz íhüvyyudás üi psz jbb zé. Házirvs fhív fiymé, hy várh rább é hpp ésőbbr ud i időp bizsíi szrvsi vizsár rüi iés TK-b. A céü á ju Sdx PrivMd észsébizsíás iy sb márvsi sziű áásr jsíj f. Fhív bizsíáshz rz fs rvsi üy, és miuá md z ápár vz pszi, mud, hy ésőbb 5 mup bü szüsés rumii szrvsi vizsá bizsí sz számár y márdés, puszösé éü, bizsíás á fiszírzv. 1 mup bü yz y időp y szrvshz, Pér hy özéb, muidj uái időpr. Pér z yz időpb várá özi rdőb, h rumus szrvs fd, hhz midössz v bmdásár és házirvsi bur v szüsé. A vizsá srá szrvs fár, hy Pér ji psz és rdszrs ízüi fájdmi rumii bsér v hjmár vzhő vissz. Az m is zdé zés, Pér yudáscsöő ijci p, mjd mbszéé fizirápiás áás részi és yz övző időpr. Pér jz szrvss zésr mbszé időp PrivMd fs üy. I mrősíé, hy z fiszírzásá is fdzi bizsí, ysárd bizsíási imi bü mrd, és i midössz számá mjd áíri. Szi z him, hy Auszriáb vy. Nm dm, hy iy ézi Myrrszá. Eő jbb m is jöh v, hy v y iy juás áu céé. Mpszv z yrs, szívs sísé, y örüö, hy d rám is cévzés. Nm bizs, hy é mm uájárm v z ész, pá m jö v j, h fizésm jős részé márvsr v öm, vy hi imrdi muáb

8 7 ps Miősé Grci 20 évyi myrrszái psz udju, hy műödi z uváyfrmzi pic, myőződésü, hy száási puszéré épvis. Uájárás hy észsés iszáás, ésdm hy yrssá és pssá, m myrázdás hy pdi rvzhő száíás és rá öhősé íáu Ö. Ez puszéré ár frisíi is h! Eydüá md bvzü Sdx 7 Ps Miősé Grciá z Ö mximáis édsé érdéb. H mésm éd, visszfizjü muá díjá! Ismrj m miőséi szááshz vző 7 épés: Sdx 7 Ps Miősé Grciá! 1. Eöhőséi Grci Gráju z uváy öhőséé z fdhy, vy visszfizjü z us száási díjá. 2. Mbízhsái Grci Gráju, hy Ö ps z pj, mi mrd, vy visszfizjü hibás jsí hz rz száási díj. 3. Gyrssái Grci Gráju, hy ár 2 p iszáíju z Ö é, vy visszfizjü m ps iszáí száási díjá. 4. Kpcsrási Grci Gráju, hy 1 rá bü visszjzü, h -mi rs m bü muidőb, vy visszfizjü z us száási díjá. 5. Eérhőséi Grci Gráju, hy Ö z ir dhj rdésé, és ym övhi z uásá, vy visszfizjü z us hz rz száási díj. 6. Csrrci Gráju, hy z Ö jár érvéysséű Sdx AJÁNDÉK vy MELEGÉTEL uváyi visszcsréjü, vy visszfizjü z us hz rz száási díj. 7. Ávéi Grci 12 Gráju, hy 10 prc bü iszáju szméys ávér, vy visszfizjü m időb áv száási díjá. Puszfri és dvzméy Sdx- z uváyfhszá részér Céu, hy prri dzi mximáis ihszáhssá rméi yúj őyö, hy muáju p juás hő hszsbb és dvzőbb fé y fhszáh számur. A Sdx uváy éyms és szés örű öhősé ú rdívüi dvzméy is bizsí fhszá részér z ciib rész vvő prri üzib. Kdvzméys up z uváy m A mrd Sdx uváy mé up szü bríéb, my muvá dvzméys vásárási hősé éh. Oi öhő up Az uváy mé csm dvzméys up m időszs ciib vábbi száms i öhő upjá íáu dvzméys vásárási hősé fhszá. Fyms és múju upcii öszöhő mé érésbb juás bizsíh dzi Sdx uváy á., r é 00 F- yb! 5 P p u fiz y á z v y uvá F 4000 ább ib y, és m zámíju. b é s 00 F ér éréb b 5 5 j F 500 Vásár upjá y ú, fiz E Sdx u h EL, ELEGÉT EZDÉSI dx M dx ISKOLAK S b. z S i s c s é é r K z É A AJÁND vsz szái Sdx TÁS uváy yrr br 30-i. A m G O M r Á m T M p y. z s zárs P A up váh b di pé.hu ib.sdx üz fizésr á és www u.h y A up w.p ci: ww ifrmá Tvábbi 13

9 Ezryi hősé fhszáásr! Az év mid ys pjá bizs ddi öbb y hősé is, mir j jö vmyi Sdx uváy: ybvásárásr, ásr, szrzásr, csádi vy sprprrmr, iszdésr, fszivázásr vy ár üfödi yrás ifizésér. A Sdx Kdáriumb cs éháy pédá udu bmui. D yb bizs vyu: dz máj má z md, hy ő priusbb udj hszái z uváyá. Kdáriumu is y y pr szus, miv szré möyíi cfriáv fz midpi muájá. Sir jzi: Sdx udj, hy sís prri. Ty érhővé Sdx uváyi mid dzj számár! 2014 Sdx Kdárium hp Juár Fbruár Március Ápriis Május Júius Júius p Auuszus Szpmbr Obr Nvmbr Dcmbr ső p bváásr! bás, yá pj suizdés hvi ybvásárás hvi ybvásárás hvi ybvásárás Szi Fszivá, Budps :-) u hvi ybvásárás MIKULÁS hvi ybvásárás Hyj Fszivá, Tj-Rmz, júius ás hrvárszái száás fi! (1 hé) sf ézi, mvi! öyvcs rdzés ás wss hévé! húsvéi ybvásárás hűőcsr üpi vcsi csádd érm! rácsyfá vi! húsvé srdbépő Újyér üp újévi ci vs vi! V Fszivá, jú árzás! Frm-1 Myr Nydíj, Myrd rácsy Gyrmp ci ruhbb! 14 15

10 Készüjö f időb 2014-r! sr szbh cfri mdás A vázs üyféiéyhz íu cfri száásu! Ö mib síhü? Sdx csmásípus Szré mézssé i z jádézás? Vássz Prémium Csmás, hy z uváy xuzív frmáb yújhss á! A Prémium Csmás sé z uváy m hymáys uváybríéb rü, hm y spciáis díszcsmásb. Sdx PRÉMIUM csmás Szdrd mdási Sdx PRÉMIUM csmás Eydi mdás Amyib sjá cé, iv máráj rcuáhz vy ré prmciihz szré izíi csmás mjésé, ydi mdásu jáju fiyméb. Szré miimáisr csöi cfriáv pcss HR dmiiszrácijá? A icusiv Kmfr z újrácis cfri szfvr Szré cfri rdszré y szérőr bízi, i áf iíj és üzmi z? Szré, h ácsdi iíá, udiáá cfri rdszré, és rdiáá dzi yizásá? Szré öá, y szfvr síséév zi cfri rdszré, hy z ááh y? Eiézü mid, mih Ö sjá cfri száy. Néy épésb js fym rszü: 1. Cfri ácsdás és bvzés 2. Nyizás 3. Vázászés és dmdzsm 4. Juásmdzsm Érzz mfrs má! Cfriáv pcss dői y részé vsszü váár. Ké épésb öés yizási: 1. cfri ácsdás és bvzés 2. Nyizás Köy és öá zhő cfri szfvr, ááh cfri rdszr. Eyszrű, rius: 1. Apvő fuci báíás 2. Nyizás 3. Mrdés észíés 4. Jés észíés Kiészíő száási: > A rdszr prmérzés > Szméys bmuás, ás Prémium Csmás Busz uváyhz Kifjz Busz uváyhz jáju z csmásu z jádézás bármy frmájár is y sz. A csmás fdhyi riáé ju üjü f vsbb üz. Üzi Sdx Prémium Csmás Üzi jádézáshz íáju évözi és év véi üzi jádéé üyfi, prri, bszáíi vy ár sjá dzi részér. Krácsyi Sdx Prémium Csmás Az mú év dvbb prémium csmás! Krácsyi jádézáshz, év véi jumhz sjá dz, prr. A Piri ydi Prémium Csmás Sdx uváybríés iszrés 16 17

11 ym övés mdás CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK umius i érsíés VÁLATHATÓ CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK véyséühöz pcsd száás MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK ym övés mdás ydi bríé ES EXPR hyzés zprfrá uváy uváycsm ydi bríé ömbös iszrés és fdőp Sdx Prémium prfrá Csmás ömbös iszrés AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK hy CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK VÁLATHATÓ ydi bríé Mrdéshz pcsd száás uváycsm ym övés MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK hy VÁLATHATÓ CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Mrdés hyzés MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK z uváy Sdx Prémium és prfrá fdőp xprssz jsíés Csmás ömbös iszrés ym övés mdás CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK VÁLATHATÓ KIERELÉSEK CSOMAGOLÁSOK, uváycsm hyzés umius z uváy i érsíés és fdőp Sdx Prémium Csmás xprssz jsíés yüszáíás.xs iszási jyzé phyi szás yüszáíás szméys ávéi p ihyz érésíés psá.xs szméys ávéi p ihyz érésíés psá Az uváy ávééhz pcsd száás phyi szás Az uváy ávé uá uváyszáás iéyb vhő uváy csréj visszváás AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK iszási jyzé Sdx Prémium prfrá xprssz jsíés ydi bríé Csmás ömbös iszrés éym mbízhsádíjmssé éym mbízhsá bizsá CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Mrdés ym övés Vássz üöböző i frmá AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Uváy csréj, iv visszváás Kiszáíás VÁLATHATÓ CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK ym övés KAPCSOLÓDÓ MEGRENDELÉSHEZ OLGÁLTATÁSOK mdás Kísérj fiymm, h r éppcsomagoláshoz, z Ö á GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK OLGÁLTATÁSOK Nm ud mi zdi dzi vyr özü! hyzés Kérj uváyi érészáíi s! F rumssá mbízhsá hy d jsíés! z uváy s PRES uváycsm.x EX mmrd uváyiv? uváy umius Oi: Sdx Prémium prfrá és fdőp xprssz jsíés hyzés phyi szásuváy csréj visszváás i érsíés iszási jyzé ym övés mdás ydi bríé Csmás ym övés ömbös iszrés mdás Msérü z uváy? z uváy uváycsm Fx: (06 1) és éym fdőp Irs xprssz jsíés éym díjmssé yrssá rumssá Iéy sé icsréjü, vy észpéz szméys ihyz Mrdés mdás E-mi: mrdsdxmivci.hu VÁLATHATÓ CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK MEGRENDELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK yrs és yszrű ávéi p érésíés érsíés psá yüszáíás Kiszáíási éb visszváju szüséé ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Vár hyz? Kimrd y dz? Náu AZ UTALVÁNYOK hy mir F Tudj m, vhi á uváyi! vá uváy. Sdx Prémium prfrá éyms mdhj i..xs ym övés mdáscsomagolások,ydi bríé Csmás VÁLATHATÓ KIERELÉSEK ömbös iszrés hy hyzés umius mdás z uváy uváycsm phyi szás i érsíés iszási jyzé és fdőp xprssz jsíés éym bizsá díjmssé Sdx Prémium szméys ihyz Kiszási jyzé AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK VÁLATHATÓ CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK GYÁRTÁSHOZprfrá VÁLATHATÓ CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK CSOMAGOLÁSHOZ, KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK ydi bríé Csmás Jmyráz ávéi p érésíés psá yüszáíás ömbös iszrés OK A hő yrsbb és hib éü AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK F Sdx Prémium hyzés szré iszi z uváy? prfrá mbízhsá yrssá éym ydisé Sdx Prémium prfrá hy AZumius UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK ydi bríé Csmás z uváy uváycsm ömbös iszrés ydi bríé Csmás ömbös iszrés s phyi szás.x i érsíés iszásiiszási jyzé Iéyj jyzé! és fdőp xprssz jsíés umius ydisé VÁLATHATÓ CSOMAGOLÁSOK, KIERELÉSEK uváy phyi szás i érsíés iszási jyzé éym rumssá ydisé CSOMAGOLÁSHOZ, Uváycsm GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK uváy csréj visszváás AGOLÁSOK, KIERELÉSEK Eydi bríé szméys ihyz éym bizsá Szr ydi üz hyzi ávéi p érésíés psá Tphyi iszás yüszáíás Eydi bríé összé ár szméyr szbv. AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Sdx Prémium prfrá NLINE hyzés hy z uváy? muvái? díjmssé rumssá bizsá ydi bríé Csmás Sdx Prémium öséhéysá ömbös iszrésolgáltatások Üzi szr prfrá z uváy uváycsm N y dj iszáss! Iéy sé.xs CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK Csmás ömbös iszrés és fdőp A Sdx-á mhi! xprssz jsíés z fd is mdju. umius.xs yrssá hyzés phyi szás i érsíés iszási jyzé uváy szméys ihyz CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK zkapcsolódó uváy uváycsm F OLGÁLTATÁSOK Eysébríé uváy csréj visszváás ávéi p érésíés psá yüszáíás és fdőp xprssz jsíésolgáltatások AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ hy szméys ihyz Eőr yár bríé öbbfj címzéss. mbízhsá öséhéysá Szméys ávéi p hyzés hyzés éym rumssá ydisép ávéi érésíés psá yüszáíás Sdx Prémium prfrá z uváy L hyzés z uváy és fdőp uváycsm z uváy uváycsm Csmás H m szr z érészáír vári, ömbös iszrés ésumius fdőp xprssz jsíés és fdőp xprssz jsíés uváy mé szméysbbé! AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK.xs phyi szás i érsíésty z iszási jyzé mbízhsá vy á mrd uváy hy yrssá CSOMAGOLÁSHOZ, GYÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Hyzz cé mbémájá uváyi! YÁRTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Sdx iszii phyé. Prfrá ömbös iszrés AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK uváy Kérdési mrü f száási pcsb,vy uváy csréj visszváás hyzés szméys ihyz Ívb hj uváy. hy hy z uváy PRES uváycsm hyzés ávéi p érésíés psá yüszáíás EX szérői ácsr v szüsé dzi juás pcsb? Sdx Prémium és fdőp xprssz jsíés z uváy umius Csmás AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK mbízhsá s AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK Eyüszáíás Bízz éái fészüsééb!.x öséhéysá és fdőp xprssz jsíés phyi szás i érsíés iszási jyzé éym yrssá mdás 0 Vászh csmás, iszrés 0 Csmáshz, yáráshz pcsd száás 0 0 Sdx Prémium Csmás ár ydi hy frmáb dhss á! OLGÁLTATÁSOK AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ OLGÁLTATÁSOK Hy zkapcsolódó uváy xuzív, umius xprssz jsíés i érsíés 18 iszási jyzé ydisé rumssá Exprssz jsíés AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK uváy csréj uváy visszváás Eydi bríé, AZumius UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK szméys mszméysí ihyz phyi szás i érsíés iszási jyzé PRES EX ávéi p3 mup érésíés psá yüszáíás uváy ár. uváy csréj umius i phyi szás érsíés AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ OLGÁLTATÁSOK uváy visszváás Prfssziáis üyfészá Kösé szr csöi? Uyz cím más is Sdx üyfi? Iéyj yüszáíás! Tfs üyfészá: (+36 1) E-mi: pcssdxmivci.hu.xs iszási jyzé phyi szás AZ UTALVÁNYOK ÁTVÉTELE UTÁN IGÉNYBE VEHETŐ OLGÁLTATÁSOK szméys s ihyz 19

12 Bső dzi jsíméyöszözés Adj új dü muársi! A fizés és bér ívüi juás ú özvü is öszöözhi muársi jbb yéi és cspjsíméyr. Növj dzi jsíméyé és jiásá Sdx mdásiv! Ez rövid és hsszú áv is mérüh, hisz z ő hzzááásu, öéséü özvv vy özvü h cé frmár, bvéir, összjsíméyér. > Növé dzi özséé, jiásá? > Szré övi muársi héysáá, és ismri héy cspmuá? > Úy érzi, ucsmbr, ms szi jsíő imv pédá muh? > Fs Öö fuuáci miimizáás? > Szüsés z yéi és csprjsíméy üöbözőépp ismri? > A vz muhy épé szré rősíi dzb és szmá bü? Hy miváhj vábbi jsíméyr muvái? > Trv jsíéséhz öö jum (yéi, cspr és/vy cészi) > Prjb yúj jsíméy ismrés > Új murő jáásá öszözés > Js p müpés (p. céé öö év díjzás, szüésp, yrmszüés) > Dzi jvs, ö ismrés > Bszbdsá miimizáás Sdx uváy Vázs uváyípusi Ö vászé, muársi szés örű öhősé íá íy vb mivá jádé dvsdh! Ajádézz éméy! sszíűsé! Sdx Busz Prrm & Jumz Áf száásu ré bü y mdás íáu, my síséév érhzzu és műödjü ydi i öszöző prrmjá. Trvzés Sdx Busz Prrm Emzés Kiíás Ju m Kmmuiáci Miy szözö jáu fiyméb? Sdx uváy Sdx Busz prrm & prius sísé héözpr! 20

13 Sdx Juás és Öszöző Száás T.: (06 1) E-mi: pcssdxmivci.hu OLGÁLTATÁSOK A MINŐSÉGI ÉLETÉRT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá

e m ég a KIE házban k az egészség vá írá KT US Kidj Béécbi Kyé Ifjúái Eyü IV. évfy 1. á 2012. KO NF LI úc i hd, é á c á v Máju öpé é yü iy öv á u A. é KIE háb vá üöböő v ó döö épűű u y á épé 88% 78. úfódu b, é b i vu é ő iáibó. d é v i éé vá

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k,

ki c s i t ö k i t f ő zt ö o n t v á za t bo g a r a t, j ö s z t ö k? i c s i t tö k z ug y e h o z ün k c s e ng e t El m e g y e g y ün k, 2 0 15. v b S u i - H s A uá i á s A p í v á y i L i b Idé is gdzés ü z píváyi vcs y id dvs szüő vá z is pdgógusi. Szój há szüi i is buizz gy jó gy igy ácj! A bépő á: 3500 F / fő A bjövő összg isá szbdidős

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

:.,; BUDAPEST, 1931. JÚLIUS L. OS U.l. PINCZÉS ZOLTÁN. :ti4 l G. Iszerele\ NI ft:!' HAVONTA HÁROMSZOR MEGJELENIK. ássv.út,

:.,; BUDAPEST, 1931. JÚLIUS L. OS U.l. PINCZÉS ZOLTÁN. :ti4 l G. Iszerele\ NI ft:!' HAVONTA HÁROMSZOR MEGJELENIK. ássv.út, ÉVFOLYM BUDPEST 1931 JÚLUS L 4 G O\ M GO ( ávú S é 2H z\ dó\ ; N f! OS U FOZERKESZT() PNCZÉS ZOLTÁN SZÁZDOS MEGJELENK SEGÉDSZERKESZT() MHÁCS LJOS HVONT HÁROMSZOR ZÁZDOS BUDPEST BOSZORMÉNYUT 21 SZ TELEFON

Részletesebben

Á É ö ó ú á ö á ö ű ű ö ő á á ó ú á ó á ő ó á ő á ö á ö á ö Ú ó á á í ó ö ö á ő á á í ó í ú ő ö ö ö ö á á á ó á óí á ő á á á í ü Í á á ű ó ó ó á ó á í í ő í á ú á ő á á á á í á á á í á á á ú á á ö ö ö

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

á ű ű í ő ő ő á ő Ú Ü ő á ő í ő á ú á ő ő ú É ő ő ő á á ő ő ő ő á ű ű í ú ő á ú á í ú Á á í á í ő í ő ú á ű ő í á á ű í á ő á ű í á ű á í ú í ő í í á í ő á íű í á í á ű í í í á í á ű íí á í ő ő í á ű í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

XlI. ÉVFOLTAlI. BUDAPEST, 1931 AUGUSZTUS 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS. Hadilevéltár IV. Csoport. FOsZERUSZT(): PINCZÉS ZOLTÁN sz.

XlI. ÉVFOLTAlI. BUDAPEST, 1931 AUGUSZTUS 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS. Hadilevéltár IV. Csoport. FOsZERUSZT(): PINCZÉS ZOLTÁN sz. X ÉVFOLT r Hdvéár V Cpr BUDPEST 1931 UGUSZTUS 20 FOZERUSZT() PNCZÉS ZOLTÁN zudos SEGÉDSZFJ!KESz() MHÁCS LJOS SZÁZDOS MEGJELENK HVONT HÁROMSZOR SZEJU(ESZTG ÉS JDóHVTL BUDPEST BOSZORMNY-OT 21 TELEFON 501-90

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

ő ü ő ő ő źą ő ő í ńź ő ú ő ő ő í Ü ü ö ü đ ő ő ź ź ź í ę ő í ő ő í ü Í ü ű ö ť í ü ź í í ź ť ő ö ö í í ü ü Ł ö ö ö Ą í ú ŕ ź ő Í ő ő ű í ú ő ü ö ť ő Á ő Á ő ő ő ú ý ő ą ő ő ő ú í ą ő ú í í í ő Ó ü ě ź

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö

á ü ö ö ö ő í á ő ú á á ó í á ö öá á á ö á á á ő ö í ú ű ű ö ú í í ű ő á ő ü ó á ó ő í ííá ö á ó á ő ű ö ű á á á á ü í ő á í á á ü í á á í á á á ó ű ö Ő É Ü Ű Á Ó É Í Á Á ű ó á á ö í á á á í á á ó ú ö á ü ü ü í á ó í ű á á á í á á ú á á ö ó á ö ű ö ő í á á ö ü ű ö ü á í ü ú ő ű ű ö í ü ö ú ű í á á ö ü á ó á ó ű ö ö ö í ü á í á ö á á á á á á ó ó ó ú ú

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R'

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R' [] Hő: é > u > dás > á, hoy ész ª d sb hőésé: Rø jésó..fo:6, Fhh H:jé fo:3, Ruu és Csusjé..fo: yíőd > o > hő < szsé > u és hő yééű: 4,8 íz: C ~48 od:. zí és xzí áojző, fudás y.dudsd, dsz áoy. R. zbás:.

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

Ó Á Ő É Á ü É É É Á Á ü í ü í í í É ö Ö ű ü íí ö ö ö ü ö ű í ö É ü Á ű Í ú í í Í ö ú ű ű í ú ö í ü ö í í ö í í ö í ü ű í É í íü ű íű ö í ű ö ű í ö í ű ű ü ö ö í í ö ö í í í í ö ö ü í ö ö ö ö í ö í ö Ú

Részletesebben

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď ö Ĺ Ú í É í Ü É ü í Ĺ ü ö ú ü í í ő í í ő ö Ü ę Ą ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď í ö Ü ő í ő ĹÍ Đ ő ö ö ő í ő í ö ö í Í ď Ü í í Í Ü ő ą í Í ý í Ú ú É Í ęí Í ď É

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Ü ü ö ö Ü ö ú ö ű ő Á ö Ü í í ö ű ö í ö ö ö ú ö ö ő ű í ű í ü ö ű ü ű ő ü í ú ő Á ü í í ő Á ü í ú ő í Á ü í í ő Á ü í ö Á í ú Á ü í ü í ú ő Á ü í ő ű ő Á ü í í ő í ő üí ü í ú ő Á ú í í Á üí í ű ő Á ú í

Részletesebben

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú ü í ü ü Ü Ą ú ü ü í ń í ü ü ü ú ó ź ö ü ź ę ü Ü ö ü ź í ö ö ź Ĺ ü ö Ĺ ó ü ü í Á í Ĺ ą ü ó ö ü ó ü ü ö í ó ú ö ö đźů Ü Ĺ Ą ó í í ď đ ö ü ö í ó ó ó Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź

Részletesebben

ö ö ű ű ö Á ú Í ú ú ő ú ö Á Á Ü Á Á Á É Í Á Á É É Í É Á Á ő ö Á ő ö ő ő Í ü ő ü ö ö ő ő ő ü Á ö ú Í ő ü ö Á Á É Ö Í ö ű ű ö Á Á É É É Á É Ó É Á ö ö ö ö ő ö ü Á Á Á É É ő ö ő Í ő ú ú ü ő ö ő ü ő ő ö Á Ő

Részletesebben

Ő Ü É ő ő ö ö ö ö ď ó Í ö ö đőđ ú í ó ű ő í ú í đ ó ő ö í ź í ó ó ź í í Ąí ö í ő ź ź ö ű í ő ö í ö ü ő í ő ő í ó ő ę í í ü í ö Ĺ ó í ę ő ö ő í ü ó ö ö ó ę ő ú đí őő ü ź í ü ö ö í ö ö ő ö ő ő í í Ą ł Ő

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu O 1 www í, í í í,, í -,, ü Ö?! í üx, í, - ü -,, É-, í,!, -, - í, í ü ü, ü í üü, -, ü, í, í, ü, O, - ü í í í í ü ü, ü ü í :, í í, -, í Ö,, í,, x,, ü í, Ö ü, 70 -,,,, ü, - ü,, É, í,, í, O x 16 - ü í í,,

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek Háo m uoháó modk A háo (fdbk) modk z pu uoj fõ mk õ, z oupu uoj f, hm vzf. Íy y uo km vzoódk y mõzõ uojá, zá vzo uo bmk k füh koább 1. km kõ. Ez háók zoív mmók vó mûködük oá z pu ádáko y ív kov foymo kzü

Részletesebben

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3

AKCIÓS KATALÓGUS 2013 / 3 Minden gépünkre 1+2 év kiterjesztett garanciát biztosítunk internetes regisztrálást követően. Az akció érvényes: 2013. szeptember 1-jétől visszavonásig, illetve a készlet erejéig. Az esetleges nyomdai

Részletesebben

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak Aapíva: 2006 ban VI. évfoyam 5. szám 51. 2011. novmbr dcmbr mgjnik kéhavona Tájékozaó Sok bado páyáza, mos is jó jönn a ámogaás 2 Könyári karácsony A kézművs fogakozáson ajó és aszadíszk is készük 3 Wrocawban

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

ភ咧 咧 P ភ咧ភ咧 SOPRO ARAYHGY SZABÁLYOZÁSI TRVÉK MÓDOSÍTÁSA M=:000 V S ភ咧 咧 P á P I á ó V á p ó 咧 ő ភ咧 咧 P ó ភ咧 S 咧 5 Sá á F P ó Zá á á S á P Zá á Zá á S á ó á F F á P 9 ភ咧 S ő ភ咧 á á á ភ咧 ភ咧 S ő ő F á ភ咧

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

Ö Á É É ö Í ö ű ű ö Ö á ü ú ú á ö á Á ű Í ö űí ű ö ö á á ú Ö Í Á ú ü Á ú ö ö É ö ö Á ö ö á á ö á Á ö ö Í Á á á ö Á á á Í á ö á á á Ú á Ü ö ö á á Ü ű ö á á Í ö ö á ö á á Á ö ö ö á ú ö ö á ö ö á ö á ö ö

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ő Ĺ ő ę ź ő ü Í ź Ü Ą ü ż ů ö ő ű í ź ź ł ő ł ć í ő ő í ő Ĺ ö í ü ő ü ú ź đ ę ü ő ü ű đ ő ő ú í ő ü üö ő ü ź ź í ő đ ő ü ő í í ý í ő Ü ę ő í ü ü ő ö ü ö ő ź í ý ő ź í í ü ö ő ę ő ź ź í ő đ í ő ú ő źí ź

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 3. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ú ő ő ő ö ú í á ö ő ú ö ő ő ö á í á á ő ő á ö ő á í ő ő ö ö ö ő á ő ő í á á ú á íí á ú á ú í á Á í í á ö ő í ő ö ő á í á ő í í á í á ú ö ö í á í í í á ö í ő ö á í ö ö í ö í ö ő í á í ú í á í í íí á í í

Részletesebben

á á á í ö á ö á á á ó ő ó ö á á á á ő ő á á ö ü Ü ó ő í ó ö ü ö ö í ó ö í ó ö ü Ü ö ü í ö ü ö í á á ö ü á ü ó á ö á í ö á á á á á á ö ó á á á á ő ö á á á á ó á ö á á á í á á ö í ő í ö ü ö ö í á í ö ö á

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Ö É Ö Ö É É É É Í Ü Ü É Á É Á É É Í í Á ö í ü Á Á Á ö í ú ú í ö í í É ú Á Ö É É í í í Í ö Í í ö í ö í í ö ö ö í Ú ö Ü ü öí Ú Ü Í í í í í ü í í í É í í í í í í í í í í í ű í ű í í í ú ú ü ú í ö ö í ö ű

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő

ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő Ä ő ł Ť ő ö ľ Ĺ ďó í ő ď ő ó ö ź ú ú ö ő ő Á ö ü ľ ź ľ ľ ď ö ő ę Áť đ ő ő ő őí ľ ý ą í ľ Á Ó ď ť ź í óą ś ő ď ź ď í ľ đł Ąö Á ń ľ Đ ő í í őľ í ü í ľö í ü í ś ő ő ő ď í đ í óđ ő ľ ä í őđ Í Í ś ń ř ď ů ľ

Részletesebben

Á Á ó É ö ó Ö ó Á ó ó ó ő ő ó ő ő ó ö ö í ő ó ő ő ö ó ó ó ö í ö ö ő ö í í ó ő ö ú ö ö ő ö ö ö ő ó ő ó ő ó ő ő í í í ö ű ó í ő ó ó í ü ö ö í í ó ó ö ő ő ö ó ó ü ö ü ö ö í ó ö ő ő ó ó ó í ü í ó ö ü ö ő ő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ü ü ő ő ö ö ő ú ő Í ö ú ő ö ő ö ő ö ű Ż ú ö ý ú ő ü ł ő ú Ĺ ű Í ź Ü ö ö ő ő ő ő ő ú Ö ő ü ő ő ŕ ł ŕ Á Á Í ł Łć ł

ü ü ő ő ö ö ő ú ő Í ö ú ő ö ő ö ő ö ű Ż ú ö ý ú ő ü ł ő ú Ĺ ű Í ź Ü ö ö ő ő ő ő ő ú Ö ő ü ő ő ŕ ł ŕ Á Á Í ł Łć ł Ó ü ť Ö Ĺ ö ő ą ťł ť ő ö ő ł ł ę ő ő ö ö ü ő ö ü ő ö Ü ü Ó ö ö ö Ú ö ö ö ę ő őł ü ö ő ü ö ő ö ü ő ö ę ö ę ü ö ü ü ő ö ö Ó ö ü ö őł ö ö ö ü ő ú ő ö ő ö ł ü Í ü ö ő Ĺ ü ő ö ü ö ö ö Ť ř ł ł Ö ł łł ü ü ő ő

Részletesebben

ö ó ú ó é é ó ö ó é ó á í é ő í ö íá ó ó í í é ó á í é é á ó á á é í é ó á é ó ó á á á é á ó ö á é ű é í é ó é ó á íű ó é ö é ó í ó é á á é é íá é Á á á ö é ö é á é á á á í é ó á é ó ö ó á Ü é Á á ű ó

Részletesebben

ő ü ő Ö ő ü ő ü Á ű ő ő ü ő ő ő Á Ö Ö Ó í í Ó í ő í ő í í Ö Ö Ó ú í őí ü ü í ő Ö ő ü ű ő í í ű ú ü ő ú ü ő ű ű ú ú í ő ű ő í ü ő ő Ö í ő ű ú ú í í í Ö í ő Ö Ö ú ú ü ő ú ü ő ű ű ú í ő ű ő í í ü ő ő Ö Ö

Részletesebben

ő Í ö ö ű í ö ó ó ű ó í ó ó ó ö ó ö Í ö ú ő ö ö ö ó Á Ö ü ő Í ó ö ő ó ő ö Ó ö ú Ö í ö ö ö ö í ű ö í ő ö Ö Í Ö í ű ö É ö ö ü ö í ö í Íú ü Í ö í ü ö É ü ö É í ő ó ó ó ó ö ó ü ö í ü ü ó ü ó ő ö ó ú ő ó ő

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

ö ú ő ó í ö í ő í í ó ő í ó ó ő í í ö ú ó ü Í ó ü ó ö ö ő í ö ú í ó ö ö ö ő ü ö í ó ö ő ü ö ó ü ö ó ő ö ú ő ő ú ó ö ö ú ő ó ó ö ó ö ö í ő í ö ú ó ő í ű ö í ő í ó ú í ü ő ő ó í ő ó ó í ú ó ó ő ő ű ó ö ú

Részletesebben

Ü Ú É Á Á ő ó ő ó ó í ő ó ú ó í ó ü í ő ő ő ü Í ő ú í í ü ó í ó í ü í ü ű ú ó ő í ó Í ú í Íí ü í ú ó í ű ü í ó í ú ú Í í ó Í í ó í ú í í ü í ó í í í ő Íü í ó ú ó ü ó ő ó ő í í í Í ó É ó ü ő í ő ó ó ú ó

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú ú ł í ő ő ú ŕ Ú Ń ý ő ö Ĺ ó ú ő ü ű ó í ö ź í ó í Í ő ő í ő ő í ő ő ú í ó ő ö í í ú ö í ő ó ó í ó ő ő ŕí ő ú ö ő ő Í í í ź úö ö í í í í ó ő ő í ő ő ő ő í ő ő ö ö ö ő ü í ó ő úö ó Í ő ő í ő ő ő ü ő ťł

Részletesebben

ó ö ú í Ú Á ó ö ú ö ú í ó ő ő í ó ű í ó ö ű ő ó ó ó ö ő ű ő í ó ű í ó Ü ő ö Ö Á Á Á ó ó Ö Ö Á Á Á ű í ó Á ö ö ő ő ő ö ó í óá ÚÁ í Á Ú Á Á Ö Á Á í Á Ü Ü Ü Ü Ü Ú Á Á Á Í Ü Ü Í Á í Ü í ó Ő Ó Ö ó ó ó Ö Ö Á

Részletesebben

Í Á É É Á Ő ú ú ö ú Í ő ö ö ő ú ő ö ö ő ú Í ü ö ű ö ü ö ö ő ő ő Í ő ö ű ú ú ö ő ő ő ú ú ú ö ő ő ű ő ö ő ö ö É ő ő ú ő ü ö ű ö ú ú Í ö ő ö ű Í ő ü ö ö ő ő ú ő ö ő ő Í ü ő ú ü ö őö ú ö ő ő ö ü ö ö ő ő ü

Részletesebben

í í ő ő í Á ö í Ó Á Í Á ő ő í í ö ö ö ő í ö í í ö í í ő í í í ő ő í í ő í í í ö ö ő ö í í í ő ő ü ö ü í ő ő í ö ü í í í ő ö ő Á ő ő ö ő í í ő í Á ő í Á ö í ö őí ő í ö ú ő ő ö ő őí É ö ő ő í í ö ő ő í ő

Részletesebben

ö ó ó ó ó í í íí Á ú Í ó ő ö ó ő í ö ó ó ő Í ö ü ó í ő í ú í ö ö ő ő ö í ó Í í ó ú Í ő ó ú ő í Í ó ó ő ú ú ú ü Í Á í ó í Í ó ő ú ö ő ü Á Á Á ó ő ő í ö ő ö Í Í í í ő í ő ő ő í ő Í ú ú ó ó ö Í ö Í Áú Á ö

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

ö ű ö ú ö ú ő ő Á Á ő ü ö őí ű í í ö őö ő Ü ő ö ú ö Á Á Á Á ö ö ő ő ő ö ö í ö ú ú Á Á Á ő ő Í ö ö ö ö ú Ü Á Á ü ú í ö ö ö ő Ü ö Í Á ö Á ő Ü ö íá Á ö ö Ü ö ü ö ö ő í ö ő ő ő ö ö Ö í ö ő Á ö ű í ö ú ü ő

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben