A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében"

Átírás

1 A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében Dr. Cseh Gábor, PhD Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XXII. Felvonó Konferencia Siófok, június 5.

2 Előadásvázlat I. A műszaki biztonsági felügyeletet ellátó szervezet II. Szabályozási előzmények III. A legújabb változások a szabályozásban IV. A szakigazgatási szervek engedélyezési és felügyeleti feladatai V. Az MKEH hatósági feladatai VI. Ügyfelek tájékoztatása, nyomtatványok, díjak, elérhetőség 2

3 I. A műszaki biztonsági felügyeletet ellátó szervezet 3

4 Történeti áttekintés január elsejével megszűnt a műszaki biztonsági hatóság szervezeti önállósága, a műszaki biztonsági felügyeleti hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) részévé vált. [2007 től ugyancsak az MKEH szervezeti keretei között működik a mérésügyi szervezet, a korábbi Országos Mérésügyi Hivatal.] januárjától a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működnek tovább. A műszaki biztonsági felügyelet kialakulásáról (1854) és fejlődéséről szóló történeti áttekintést ld. [A hazai mérésügy történetéről (1874 től kezdődően) készített áttekintést ld. 4

5 A szakigazgatási szervek évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról: A kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. A kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből (szakigazgatási szerv) áll. A törzshivatal és a szakigazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek. A mérésügyi és műszaki biztonsági szakigazgatási szervek felett a szervi irányítást a közigazgatás szervezésért felelős miniszter, a szakmai irányítást az MKEH főigazgatója gyakorolja. A közigazgatás szervezésért felelős miniszter a szakmai irányító szerv vezetőjének közreműködésével a kormányhivatal bármely tevékenysége tekintetében törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést folytathat le. A szakmai irányító szerv vezetője a szakigazgatási szerv tevékenysége tekintetében a közigazgatás szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le. 5

6 A szakigazgatási szervek (2) Az MKEH és a területi MMBH k feladatköre és eljárásainak részletes szabályai: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról ( statútum ) 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 6

7 A szakigazgatási szervek (3) A területi illetékességű szakigazgatási szervek: Budapest Főváros Kormányhivatala Budapesti MMBH Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni MMBH Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Győri MMBH Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci MMBH Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi MMBH Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi MMBH Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári MMBH Területi illetékességük: régiók szerint [kivételek: a villamos vezetékjogi eljárások; a Dunai Finomító területe] 7

8 A szakigazgatási szervek területi illetékessége 8

9 Az MKEH (szakmai irányító szerv) MKEH Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal azmkeh igazgatási szervei (első fokú hatóságok országos illetékességgel): MKEH Kereskedelmi Hatóság MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság MKEH Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság MKEH Metrológiai Hatóság MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság MKEH központi szerve: másodfokú hatóság az MKEH igazgatási szerveinek eljárásai tekintetében; a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatok 9

10 A műszaki biztonsági felügyeleti tevékenység területei 321/2010. (XII. 27.) Korm. r. 1. (1): A műszaki biztonsági hatóság műszaki biztonsági hatósági tevékenységének keretében ellenőrzi a meghatározott létesítmények, berendezések: a) létesítésére, kivitelezésére, felállítására, b) üzembe helyezésére, c) üzemeltetésére, d) időszakos ellenőrzésére, e) átalakítására, javítására, bontására, megszüntetésére, f) vizsgálatát, átalakítását, javítását végző szervezetek tevékenységének ellenőrzésére, g) kezelését végzők szakképesítésére, h) vonatkozásában műszaki biztonsági tevékenységet ellátó szervezetek tevékenységének ellenőrzésére, i) alkalmazásával szolgáltatást végző szervezetek tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését. 10

11 A műszaki biztonsági felügyeleti tevékenység területei (2) 321/2010. (XII. 27.) Korm. r. 1. (2): Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a műszaki biztonsági hatóság jár el a következő berendezések, létesítmények tekintetében: a) a földgáz csatlakozóvezetékei, felhasználói berendezései és telephelyi vezetékei, ezek tartozékai, b) a nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomásokat, c) a szállítható nyomástartó berendezések, d) a b) és c) pontban említett nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezések, valamint az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések, e) a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezések, f) a gázüzemű közúti jármű üzemanyag ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép üzemanyag ellátó berendezései, 11

12 A műszaki biztonsági felügyeleti tevékenység területei (3) g) a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök, h) a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai és tároló létesítményei, beleértve az üzemanyagtöltő állomást, valamint azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, tartozékok, i) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, létesítmények, j) az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő hőhasznosító, gáz és olajfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények, k) a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárások hatálya alá tartozó berendezések, létesítmények, l) a villamos energiáról szóló törvény szerinti csatlakozó, összekötő és felhasználói berendezések, villamosművek, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek. 12

13 A műszaki biztonsági felügyeleti tevékenység területei (4) 321/2010. (XII. 27.) Korm. r. 1. (3): A műszaki biztonsági hatóság a hatáskörébe tartozó létesítmények, berendezések és szervezetek vonatkozásában: a) engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört gyakorol, b) bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait. A műszaki biztonsági hatóság a műszaki biztonsági felügyeleti feladat és hatáskörében a műszaki biztonsági követelmények megtartása érdekében ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok a hatáskörébe utalnak. 13

14 A műszaki biztonsági felügyeleti tevékenység területei (5) Ha a műszaki biztonsági hatóság eljárása során a megfelelő biztonsággal és megbízhatósággal kapcsolatos előírások teljesülésében hibát, hiányosságot állapít meg, és a létesítmény, berendezés az egészség, az anyagi javak, vagy a környezet sérülésének, károsodásának forrásává válhat, vagyaműködéseezeksérülését okozó helyzetet teremthet, úgy jogosult a) a hiányosság megszüntetését, illetve a hiba kijavítását a körülmények figyelembevételével, a teljesítéshez szükséges határidő vagy határnap megállapítása mellett elrendelni, b) a létesítménynek, berendezésnek közvetlen veszélyhelyzetet előidéző hibája esetén a használatát azonnali hatállyal véglegesen, vagy ha a veszélyhelyzet megszüntethető, annak megszüntetéséig ideiglenesen megtiltani, c) az engedélyek kiadását megelőzően vizsgált feltételek megváltozása vagy rendeltetéstől eltérő használat esetén a vonatkozó engedélyt 14 ideiglenesen, vagy véglegesen visszavonni.

15 Építésügyi hatósági feladatok A területi MMBH építésügyi hatóságként jár el egyes sajátos építményfajták tekintetében: 1. a nyomástartó berendezések és rendszerek építményei, 2. a közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, 3. a veszélyes folyadék és olvadéktárolók építményei, 4. a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók építményei, 5. egyes hőtermelési és hőszolgáltatási berendezések építményei, 6. a biogáz és komposztálótelep technológiáinak építményei, az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény, 7. az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító; az épített üvegipari vagy fémipari kemence; az építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés, 8. ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán bután gázokat és ezek elegyeiből álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő hőhasznosító berendezés építményei, 9. a hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeit is, 10. a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték. 15

16 Piacfelügyeleti hatósági tevékenység Az MKEH piacfelügyeleti eljárása egyes gazdasági célfelhasználásra szánt a) nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának, b) egyes szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának, c) gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának, d) villamossági termékek biztonsági követelményeinek és az azoknak való megfelelőség értékelésének, e) gépek biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának, f) egyes potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatának és tanúsításának, [ellenőrzésére terjed ki.] 16

17 Piacfelügyeleti hatósági tevékenység (2) [Az MKEH piacfelügyeleti eljárása egyes gazdasági célfelhasználásra szánt] g) egyes az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési követelményeinek, valamint energia és egyéb erőforrás fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásának, h) egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek és megfelelőségük tanúsításának, i) a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök méréstechnikai követelményeinek és megfelelőség tanúsításának ellenőrzésére terjed ki. A hatóság piacfelügyeleti feladatköre kiterjed továbbá az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló rendeletben meghatározott termékek meghatározott körére (pl. adagoló automaták). 17

18 Az MKEH műszaki felügyeleti hatósági feladatai Műszaki biztonsági engedélyezés, nyilvántartásba vétel és ellenőrzés: a) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző szervezetek engedélyezése, nyilvántartásba vétele és felügyelete, b) a tartályok gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, javítását, szivárgásvizsgálatát, kivitelezését, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző szervezetek engedélyezése, nyilvántartásba vétele és felügyelete, c) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény 118/A. a alkalmazásában a turista használatú palackba történő PB gázátfejtési tevékenység engedélyezése, 18

19 Az MKEH műszaki felügyeleti feladatai (2) Műszaki biztonsági engedélyezés, nyilvántartásba vétel és ellenőrzés: c) a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), valamint a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyása, d) a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálása, e) az üzemanyag töltőállomásokon szénhidrogén emisszió mérését, a pisztolygáz visszavezető és gázinga rendszerek beállítását végző szervezetek nyilvántartásba vétele és felügyelete. 19

20 II. Szabályozási előzmények 20

21 Szabályozási előzmények évi XXXI. törvény [a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófa védelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról]: 11. (3) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 60. a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Aki a felvonó vagy mozgólépcső (mozgójárda) létesítésére, üzembe helyezésére, rendeltetésszerű használatára, alkalmasságának ellenőriztetésére, biztonságtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó kötelességét megszegi, azt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, mint műszaki biztonsági hatóság a) természetes személy esetén forintig, b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetén forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja. Hatályos: től 21

22 Szabályozási előzmények (2) évi LXXXVIII. törvény [a termékek piacfelügyeletéről]: 30. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy d) a felvonók és mozgólépcsők létesítésével összefüggő engedélyezésre, üzemeltetésére, ellenőrzésére, az eljáró hatóság kijelölésére, feladataira és eljárására, a felvonó szakértői és ellenőri tevékenységre, a felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák), valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza meg. Hatályos: jétől 22

23 Szabályozási előzmények (3) évi CLVII. törvény [a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról]: Hatályát veszti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában [ Építmény ] az. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is szövegrész. Hatályos: jétől 23

24 Szabályozási előzmények (4) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról] 1. (3) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit a) a sajátos építményfajtákkal, valamint b) ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges, a felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre is alkalmazni kell. Hatályos: jétől; rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépése után indult első és másodfokú eljárásban kell alkalmazni. 24

25 Szabályozási előzmények (5) 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet [Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok] 17. sor 2. pont: Bevonás és közreműködés feltétele: Felvonó, mozgólépcső vagy mozgójárda létesítése esetén, amennyiben a létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges. Szakkérdés: A bevonás feltételeként meghatározott építményekkel, berendezésekkel összefüggő jogszabályban meghatározott műszaki biztonsági követelmények. Hatósági eljárás: a) építési, b) összevont, c) az engedély hatályának meghosszabbítási, d) használatbavételi, e) fennmaradási engedélyezési eljárás Első fokon eljáró hatóság: fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága Másodfokon eljáró hatóság: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 25

26 Szabályozási előzmények (6) 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet [a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról] 5. (4) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 12. (1) bekezdés szerinti hatóság (...) műszaki biztonsági hatóságként jár el a felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint elbontásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban. Hatályos: tól 26

27 Szabályozási előzmények (7) A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet [az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről] január 1 jével hatályon kívül helyezi (egyebek mellett): a 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet [az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól]; 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletet. [a településtervezési és az építészetiműszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól] 27

28 Szabályozási előzmények (8) évi LXXXVIII. törvény [a termékek piacfelügyeletéről] módosítása: 17/A. (1) Felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével (nyilvántartásba vételével) lehet. (2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) közhitelű hatósági nyilvántartást vezet a felvonók és mozgólépcsők kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát végző ellenőrökről (a továbbiakban: ellenőrök). A nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza az ellenőr nevét, születésének helyét és időpontját, az ellenőr képesítésének megnevezését, az általa végezhető tevékenységek meghatározását. Hatályos: jétől 28

29 Szabályozási előzmények (9) évi LXXXVIII. törvény [a termékek piacfelügyeletéről] módosítása: 17/A. (3) A MKEH az ellenőrök jegyzékét honlapján közzéteszi, amely tartalmazza az ellenőr nevét, az ellenőri engedély számát, továbbá ha ahhoz az ellenőr előzetesen hozzájárult a hatósági nyilvántartásba bejelentett lakcímét, székhelyét, a telefonszámát, a faxszámát és az elektronikus postacímét. Hatályos: jétől 29

30 Szabályozási előzmények (10) évi LXXXVIII. törvény [a termékek piacfelügyeletéről] módosítása: 30. (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy ( ) d) a felvonók és mozgólépcsők létesítésével összefüggő engedélyezésre, üzemeltetésére, ellenőrzésére, az eljáró hatóság kijelölésére, feladataira és eljárására, a felvonó szakértői, tervezői és ellenőri tevékenységre, a felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák), valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza meg. Hatályos: jétől 30

31 Szabályozási előzmények (11) évi LXXXVIII. törvény [a termékek piacfelügyeletéről] módosítása: 30. (1a) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a nyilvántartott szervezetek és a felvonó és mozgólépcső ellenőrök engedélyezéséért és a nyilvántartásba vételért, a felvonók és mozgólépcsők nyilvántartásának vezetéséért, beleértve a nyilvántartásba vételt is, továbbá a felvonók és mozgólépcsők létesítésének, használatbavételének, áthelyezésének, átalakításának, megszüntetésének és ismételt üzemeltetésének engedélyezéséért fizetendő díj ideértve a jogorvoslati díjat is mértékét, valamint a beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben határozza meg. Hatályos: jétől 31

32 III. A legújabb változások a szabályozásban 32

33 Szabályozási változások 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (Fmr.) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról ével = felváltja a 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendeletet [a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről]; = módosítja a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet [a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról]; = módosítja a 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet [a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól]; = módosítja a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletet [az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről]; = módosítja a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról] = módosítja a 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletet [a piacfelügyeleti tevékenység 33 részletes szabályairól]

34 Szabályozási változások (2) A nemzetgazdasági miniszter 21/2014. (V. 5.) NGM rendelete = ével módosítja a 20/2010. (XII. 31.) NGM rendeletet [a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért izetendo igazgatási szolgáltatási díjakról] [A Kormány 1287/2014. (V. 5.) Korm. határozata a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatokról] 34

35 Átmeneti szabályok a Fmr. ben 28. (1) A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdése alapján korábban kijelölt szervezetek e rendeletben meghatározott nyilvántartott szervezetek feladatait e rendelet hatálybalépését követő 90. napig végezhetik. 28. (2) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott ellenőri engedély alapján az ellenőri jogosultságok az engedély időbeli hatályának leteltéig, de legfeljebb az e rendelet hatálybalépésétől számított öt év leteltéig gyakorolhatóak. 35

36 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet változása A 8. új (5) bekezdéssel egészül ki: (5) A piacfelügyeleti eljárás a felvonók, mozgólépcsők ésmozgójárdák biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának ellenőrzésére terjed ki. A 12. (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Kormány műszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel az alábbi ügyfajták tekintetében első fokon a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:) h) a nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói engedélyes), a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, valamint afelvonó és mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával, (kapcsolatos eljárásokban.) 36

37 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet változása (2) A 12. (3) bekezdése új i) ponttal egészül ki: (A Kormány műszaki biztonsági hatóságként országos illetékességgel az alábbi ügyfajták tekintetében első fokon a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki:) i) a felvonó és mozgólépcső ellenőrök engedélyezésével és nyilvántartásba vételével, a nyilvántartott szervezetekkel, valamint a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével (kapcsolatos eljárásokban.) 12. (4) bekezdése helyébe új rendelkezés lép: (4) A Kormány a (3) bekezdés a) c) és i) pontjában megjelölt tevékenység vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelöli ki. 37

38 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet változása Az 1. (2) bekezdése új m) ponttal egészül ki: (Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a műszaki biztonsági hatóság jár el a következő berendezések, létesítmények tekintetében:) m) a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletben meghatározott felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák. 38

39 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet változása A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdés f) pontja helyébe új rendelkezés lép: (A vámhatóság a nem megfelelő vagy okmányhiányos importtermék esetén, telefaxon vagy elektronikus levélben haladéktalanul értesíti a feladat és hatáskörrel rendelkező piacfelügyeleti hatóságot, így különösen:) f) gazdasági célfelhasználású gépek és villamossági termékek, egyes nyomástartó edények és rendszerek, egyes szállítható nyomástartó edények, bányáktól eltérő környezetbe szánt robbanásbiztos berendezések, gázfogyasztó készülékek, egyes kötelező hitelesítésű mérőeszközök, egyes környezetbarát tervezéssel és energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos termékek, továbbá a mozgólépcsők, mozgójárdák és felvonók esetében az MKEH t, A 2. (1) bekezdés c) pontja (piacfelügyeleti hatóság kijelölése) és 10. (1) bekezdés c) pontja (vámriasztás) hatályátveszti. 39

40 Tanúsító szervezet és nyilvántartott szervezet Fmr bejelentett tanúsító szervezet: a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM GM együttes rendelet (a továbbiakban: felvonó rendelet) hatálya alá tartozó felvonók esetében a felvonó rendeletben meghatározott, a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: gépek rendelet; 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében a gépek rendeletben meghatározott erre a szakterületre vonatkozóan az MKEH által kijelölt és bejelentett tanúsító szervezet; Fmr nyilvántartott szervezet: az e rendelet szerinti tevékenységekre az MKEH által nyilvántartásba vett, tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint végző szolgáltató; 40

41 Új szabályok az engedélyezés rendjében Fmr.3. (1) Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemmel EGYIDEJŰLEG az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. Az építésügyi hatóság eljárásában a műszaki biztonsági hatóság szakhatóságként vesz részt. Az engedélyezési eljárás az elektronikus ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) keretei között folyik. 41

42 Új szabályok az engedélyezés rendjében (2) Fmr. 3. (2) (3) Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, alétesítést, ahasználatbavételt, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel az MKEH engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban. Műemlék építményben megvalósuló építési tevékenység: az örökségvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre. 4. (4)Aberendezés elbontását amennyiben annak bontása az építésügyi hatóság bontási engedélyéhez kötött bontási tevékenységgel nem jár együtt a Hatóságnak kell engedélyeznie. 7. (1) A veszélytelenített berendezés ismételt üzemeltetését a Hatóság engedélyezi. Az engedélyezés nem az ÉTDR ben folyik. 42

43 IV. A szakigazgatási szervek engedélyezési és felügyeleti feladatai 43

44 A nyilvántartott felvonók és mozgólépcsők * területi megoszlása ( ) Budapest: 57 % Debrecen: 4 % Miskolc: 3 % Pécs: 2 % Szeged: 2 % Bp i MMBH: 60 % Szegedi MMBH: 6 % Pécsi MMBH: 5 % Győri MMBH: 7 % Szfv i MMBH: 7 % Miskolci MMBH: 7 % Debreceni MMBH: 8 % Közép Magyarország 2020 Dél Alföld Dél Dunántúl Nyugat Dunántúl Közép Dunántúl Észak Magyarország Észak Alföld * Működőképes berendezések (36.940) az ÉMI FMF nyilvántartása szerint. 44

45 Műszaki biztonsági hatósági eljárások Létesítés, használatbavétel, megszüntetés, áthelyezés, átalakítás, ismételt üzemeltetés műszaki biztonsági hatósági engedélyezése Sajátos építmények építésügyi hatósági engedélyezése (felvonóval, mozgólépcsővel együtt) Műszaki biztonsági szakhatósági közreműködés általános építmények és egyéb sajátos építményfajták építésügyi hatósági engedélyezési eljárásaiban Hatósági ellenőrzés 45

46 A berendezések műszaki biztonsági felügyelete Fmr. 5. A berendezések műszaki biztonsági felügyeletét a Hatóság látja el. Fmr. 6. A hatósági felügyelet és ellenőrzés kiterjed: a) az új berendezések üzembe helyezés előtti vizsgálatával és tanúsításával kapcsolatos tevékenységekre, továbbá az e rendelet hatálya alá tartozó, meglévő berendezéseknek az e rendelet szerinti műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégzésének ellenőrzésére; b) a panaszbejelentések és a berendezés működésével összefüggésben bekövetkezett személyi sérüléssel vagy jelentős anyagi kárral járó balesetek kivizsgálására; c) az e rendelet szerinti gépkönyv vezetésének formai és tartalmi ellenőrzésére; d) az e rendeletben szabályozott ellenőri tevékenységek jogosultságának ellenőrzésére; e) a nyilvántartott szervezet és az ellenőrök e rendelet alapján végzett tevékenységére. 46

47 Műszaki biztonsági hatósági eljárások (2) Hatósági ellenőrzés A Hatóság a Fmr. 16. (4) bekezdésében foglaltak alapján, szükség esetén helyszíni szemle megtartását követően határozatban legfeljebb egy naptári év időtartamra megtilthatja a berendezés további üzemeltetését (elrendeli a berendezés leállítását), illetőleg kötelezi az üzemeltetőt a biztonság érdekében szükséges intézkedés megtételére. Fmr. 16. (4) Ha az üzemeltető a berendezéssel kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, a Hatóság őt a teljesítéshez szükséges cselekmények megtételére beleértve a berendezés leállítását is, valamint munkálatok elvégzésére (elvégeztetésére) kötelezi olyan esetekben, amikor azt az életveszély megelőzése vagy elhárítása, a biztonság védelme, jelentős vagy helyrehozhatatlan kár elhárítása indokolja. Ha az üzemeltető nem teljesít és ezzel megszegi a felvonóval, mozgólépcsővel kapcsolatos kötelességét, akkor a Hatóság megállapítja a kötelességszegést, és megkeresi az MKEH t közigazgatási bírság kiszabása iránt. 47

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal feladatai az energiaiparban

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal feladatai az energiaiparban A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal feladatai az energiaiparban Dr. Cseh Gábor Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Visegrád, 2012. május 9. 1 Előadásvázlat I. Történeti áttekintés II. A területi

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete

TERVEZET. A Kormány. ./2015. (.) Korm. rendelete A Kormány./2015. (.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

Részletesebben

280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet. a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról 280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII.

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A KATONAI ÉPÍTÉSÜGY VI. Katonai Építéshatósági Konferencia GÖD, 2007. május 29-30. Gulyás András mérnök ezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály 2007. 06. 08. VI. Katonai Építéshatósági Konferencia 1 TARTALOM

Részletesebben

Piacfelügyeleti program a 2014. évre. Az alkalmazandó EU jogforrás száma. 2006/42/EK irányelv

Piacfelügyeleti program a 2014. évre. Az alkalmazandó EU jogforrás száma. 2006/42/EK irányelv Piacfelügyeleti program a 2014. évre Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Osztály Az alkalmazandó hazai, A termékkategória Biomassza (közvetlen égetésre) előkészítés gépei (bálázó,

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo.

I/1. melléklet. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (határidővel, felelőssel együtt) Felelős (csak főo. Az MKEH szakmai feladatai, a folyamatban lévő ügyek leírása (vel, felelőssel együtt) 1. Kereskedelem politikai feladatok A Hivatal a közös kereskedelempolitika végrehajtásában részt vevő kijelölt nemzeti

Részletesebben

XXI. Felvonó konferencia Siófok 2015. június 11-12.

XXI. Felvonó konferencia Siófok 2015. június 11-12. XXI. Felvonó konferencia Siófok 2015. június 11-12. A felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák), az ellenőrök és az ellenőrző szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok Illyés Gyula szakreferens

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

A 146/2014. (V.5.) KORMÁNYRENDELET

A 146/2014. (V.5.) KORMÁNYRENDELET A 146/2014. (V.5.) KORMÁNYRENDELET ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN Előadó: Palla Miklós ÉMI-TÜV. SÜD. Kft. 2014. Június 5-én lépett hatályba a 146/2014. (V.5.) Korm. Rendelet, csaknem 1 éve élünk együtt vele,

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e

A gazdasági és közlekedési miniszter. r e n d e l e t e III-3R/218/1/2006. T E R V E Z E T A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. ( ) GKM r e n d e l e t e a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet Hatály: 2010.XII.1. - 2015.V.31. 1. oldal 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KATONAI ÉPÍTÉSÜGYBEN TERVEZETT JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK Gulyás András mérnök alezredes HM KEHH Építéshatósági Osztály osztályvezető V. Katonai Építéshatósági Konferencia Szentendre - Annavölgy 2006. május

Részletesebben

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet hatálya

Részletesebben

Piacfelügyeleti program a 2013. évre. Az alkalmazandó EU jogforrás száma 2006/42/EK

Piacfelügyeleti program a 2013. évre. Az alkalmazandó EU jogforrás száma 2006/42/EK Piacfelügyeleti program a 2013. évre Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti Osztály Az alkalmazandó hazai, A termékkategória nyomda- és papíripari gépek mezőgazdasági gépek faipari gépek

Részletesebben

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 748

MAGYAR KÖZLÖNY. 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 748 MAGYAR KÖZLÖNY 8. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 18., péntek Tartalomjegyzék 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól 748 7/2013. (I. 18.) Korm.

Részletesebben

Felvonó szakmai továbbképző napok Galyatető április I. A berendezések ellenőrzésének és nyilvántartásának

Felvonó szakmai továbbképző napok Galyatető április I. A berendezések ellenőrzésének és nyilvántartásának Felvonó szakmai továbbképző napok Galyatető 2015. április 16-17. I. A berendezések ellenőrzésének és nyilvántartásának 2014 évi tapasztalatai, az új ellenőrzési jegyzőkönyv II. Felkészülési tájékoztatás

Részletesebben

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL PIACFELÜGYELETI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI OSZTÁLY A Červinka P6Če típusú tűzoltó készülék palack, mint nyomástartó berendezés megfelelősége

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a ról A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A (a továbbiakban: Hivatal) átveszi

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető

Fábián János 2013. október 07. kirendeltségvezető Tájékoztató az elosztói engedélyes szerepéről a földgáz csatlakozó vezetékek és berendezések üzemzavar elhárításáról, javításáról és időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról Fábián János 2013 október

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok Tanúsítványok, k, kijelölések, bejelentések, egyéb A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány /

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2014.01.19-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON

CE -JELÖLÉS FELVONÓKON CE -JELÖLÉS FELVONÓKON DARABOS ZOLTÁN ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ NONPROFIT KFT. FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ FELÜGYELET (FMF) VEZETŐ ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző KÖZEL 50 ÉVES, 100% ÁLLAMI TULAJDONÚ

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF.

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF. Első fokon eljáró tűzvédelmi szakok 3. (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 1. A tűzvédelmi szak közreműködésének

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

Horvát János főosztályvezető

Horvát János főosztályvezető NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Költséqvetési és Kontroíling Főosztály Iktatószám: NFGM /4094/7 / 2010. Előadó: Gálvölgyi Ildikó Olga Telefon: 374-2571 ;s; ~ cs! W UI-m m Dr. Kaufmanné Szirmai

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT

A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT A HAJÓZÁS HATÓSÁGI Nemzeti Közlekedési Hatóság ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT Bellyei Csaba Hajózási Hatósági Főosztály A HAJÓZÁS HATÓSÁGI ÜGYEI AZ NFM KERETEI KÖZÖTT 382/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet a

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Telepengedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Telepengedély kiadása iránti kérelem A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a telep létesítési helye szerinti illetékes jegyzőnél, az arra rendszeresített formanyomtatványon kell

Részletesebben

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.06.07-33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák

A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák A telekalakítás jogi vetületei, egyéb problémák Holczheim Gábor Dr. Bráth Mária Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Székesfehérvár Az Ingatlan-nyilvántartás I. 1 Telekalakítási eljárás 2010. Január

Részletesebben

2014. Tájékoztató a. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. piacfelügyeleti hatósági tevékenységéről. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

2014. Tájékoztató a. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal. piacfelügyeleti hatósági tevékenységéről. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2014. Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti hatósági tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez 1. A nyilvántartásba vételt kérő szervezet adatai 1.1.A szervezet neve és címe (székhelye) Név: Cím: Telefon: Telefax: 1.2. A cégbejegyzés

Részletesebben

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez KÉRELEM hatósági jellegű képzési tevékenység nyilvántartásba vételéhez 1. A nyilvántartásba vételt kérő szervezet adatai 1.1.A szervezet neve és címe (székhelye) Név: Cím: Telefon: Telefax: 1.2. A cégbejegyzés

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt

A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra. A deregulációról egymás közt A módosított kormányrendeletek hatásai a tűzvédelmi szakhatósági eljárásokra A deregulációról egymás közt Hatásköri rendezés A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság III. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése

Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság III. negyedévi ellenőrzési jelentése. Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése eredményének összefoglaló Daruk A vizsgált berendezés megfelelt az előírásoknak. Villástargoncák 6 A berendezések dokumentációi esetenként hiányosak; hiányzik a megfelelőségi nyilatkozat. Úttisztító gépek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés

TÁJÉKOZTATÓ. Építésfelügyeleti ellenőrzés TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Építésfelügyelete (a továbbiakban: első fokú építésfelügyeleti hatóság) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések

2009. évi CXXXIII. törvény. a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1. Értelmező rendelkezések 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 1 1. Az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban foglalt rendelkezések alkalmazását az Európai Unió általános

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

A Kormány.... rendelete

A Kormány.... rendelete A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. ELŐTERJESZTÉS a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László

Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai. Koza László Tűzzel érintett palackok vizsgálati tapasztalatai 1 Koza László 2 Jellemzően előforduló esetek Pébégáz rendszerek - palack - palackcsoport - tartály (fűtőgáz és LPG) - településellátó rendszerek Földgáz

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben