TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1."

Átírás

1 TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: szeptember 1.

2 A évi LXI. törvénnyel módosított évi LXXIX. törvény illetve a 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet szerint felülvizsgált helyi tanterv. A 2/2008. (II. 8.) OKM rendelet mellékletében szereplő 3. számú melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez kerettantervi ajánlás alapján készült. A 2004-ben elfogadott Pedagógiai Program következő fejezetei módosulnak: I. Az iskola képzési rendje II. A tanulók értékelése, feladatainak és beszámoltatásának meghatározása III. A középszintű érettségi vizsga témakörei IV. A tanulók fizikai állapota méréséhez szükséges módszerek V. A tantárgyak tanterve Az egyes tantárgyak cél-, tananyag- és követelményrendszerét a CD-melléklet tartalmazza, illetve iskolánk honlapján (http://stg.sarvar.hu) hozzáférhető. 2

3 Tartalomjegyzék I. Az iskola képzési rendje...5 Gimnázium...5 A gimnázium évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai...5 Szakközépiskola...6 A szakközépiskola évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai...6 Képzési specialitások, irányok...7 Gimnázium...7 Emelt szintű matematika oktatás a évfolyamokon...7 Emelt óraszámú angol és német nyelv oktatás a évfolyamokon...7 Utazás & Turizmus akkreditált érettségi tantárgy oktatása a évfolyamokon...7 Művészetek oktatása a évfolyamokon...7 Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés...8 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés...8 Fakultációválasztás...8 Szakközépiskola...8 Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés...8 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés...9 Fakultáció választás...9 Iskolai projektek...9 A képzésekhez engedélyezett összes óraszám tervezése...9 A tanulói jogviszony Belépés az iskolába Továbbhaladás az iskolában A tanulói jogviszony megszűnése Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje II. A tanulók értékelése Értékelési alapelvek Az értékelés célja Az értékelés fajtái Az értékelés formái A tanulmányi munka értékelése Az iskolai beszámoltatás Külső értékelés A magatartás és a szorgalom értékelése Tanulók jutalmazásának elvei és formái Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei III. A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv

4 Fizika Biológia Informatika Kémia Földrajz (földünk és környezetünk) Rajz és vizuális kultúra Ének-zene Testnevelés Vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek Utazás & Turizmus IV. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek V. A tantárgyak tanterve Legitimációs záradék

5 I. Az iskola képzési rendje Gimnázium A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés, és emellett elősegíti a felkészülést az élethosszig tartó tanulásra is. A gimnázium évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika 1 1. Idegen nyelv 3 2, Idegen nyelv 2, Matematika Informatika 1,5 1 1,5 1,5 Bevezetés a filozófiába 1 Fizika 1,5 2 2,5 Biológia és egészségtan 1,5 2 2 Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra 1 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Társadalomismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 Tánc és dráma 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 0,5 0,5 Művészetek (Vizuális kultúra vagy Kórusének) 1 1 Kötelezően választott 1,5 2 Kötelező óraszám a törvény alapján 27,5 27,

6 Szakközépiskola A szakközépiskolában érettségire felkészítő, az általános műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A kilencedik évfolyamtól kezdődik a SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS a VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. A szorosan vett szakmai specializáció az érettségi vizsga utáni szakképző évfolyamokon történik. A szakközépiskola évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Társadalomismeret és etika 1 Idegen nyelv Matematika Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra 1 1 Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika 2 2 Földrajz 1 1,5 1,5 Biológia Kémia 2 1 Informatika Szakmacsoportos alapozó ismeretek Gazdasági környezetünk 2 2 Vendéglátó és turizmusismeretek 2 2 Szállodai ismeretek 2 2 Marketing 2 2 Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Gasztronómiai alapismeretek 2 2 Viselkedéskultúra 1 Kommunikáció 1 Gyakorlat 2 2 Kötelező óraszám a törvény alapján 27,5 27, Második idegen nyelv Kötelező óraszám intézményünkben 29,5 29,

7 Képzési specialitások, irányok Gimnázium Emelt szintű matematika oktatás a évfolyamokon heti plusz 2 órában Az emelt szintű matematika tehetséggondozás kerettanterve a 34/2008. (XII. 12.) OKM rendelet 3. számú mellékletében található. Iskolánk helyi tanterve nem teszi lehetővé az óraszám ajánlásokban foglalt óraszámok bevezetését, négy évre alacsonyabb óraszámra dolgoztuk át a tantárgyi tehetséggondozás kerettantervét. A szűkítés során ügyeltünk arra, hogy melyik résztéma maradjon el, hogy az érettségi vizsga részletes követelményeiben megfogalmazottak benne maradjanak az adaptált kerettantervben, és hogy kellő idő jusson a fejlesztésre. Figyeltünk a fokozatosság elvére, valamint a tehetségígéretek, tehetségesek igényeire. Emelt óraszámú angol és német nyelv oktatás a évfolyamokon heti plusz 2 órában Az emelt óraszámú idegen-nyelvi képzés célja, hogy a tanulók angol és német nyelvből sikeres érettségi vizsgát tegyenek közép- és emelt szinten, valamint felkészüljenek a felsőoktatási intézmények nyelvekkel kapcsolatos szakterületeire. Nagyobb eséllyel szerezzenek közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát. A legfontosabb azonban az, hogy használható nyelvtudásra tegyenek szert, és megállják helyüket idegen-nyelvi környezetben is. Utazás & Turizmus akkreditált érettségi tantárgy oktatása a évfolyamokon heti órában Az Utazás és Turizmus program célja átfogó képet adni a hazai és a nemzetközi idegenforgalmi üzletágról, segíteni a pályaorientációt, növelni annak az esélyét, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalomban tudjanak elhelyezkedni, segíteni diákjainkat, hogy a turisztikai ágazat kulturált és igényes fogyasztóivá váljanak. Fontos, hogy a diákok ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük adottságait, az itt működő vállalkozásokat, településük idegenforgalmi lehetőségeit. Művészetek oktatása a évfolyamokon heti 1-1 órában Iskolánkban a diákok választhatnak a Kórusének és a Vizuális kultúra tantárgyak közül. A közös zenei tevékenység, a csoportos muzsikálás élménye, az aktív zenei cselekvés öröme arra ösztönzi a tanulót, hogy a közösség tevékeny és felelős tagja legyen. 7

8 Kiemelten foglalkozunk a mai vizuális környezettel, a vizuális kommunikáció mai formáival, amelyekkel a tanulók nap mint nap szembesülnek. Ennek megértéséhez, értő és igényes használatához nyújt a Vizuális kultúra tantárgy segítséget. Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból a kötelező órákon, továbbá e tantárgyak mellett kémia, földrajz, informatika tantárgyakból a kötelezően vagy a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 1,5 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, biológia tantárgyakból a kötelezően vagy a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 2 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. Fakultációválasztás Iskolánk képzési rendje szerint, a kötelezően előírt óraszámok mellett az utolsó két évben az érdeklődésnek vagy a pályaválasztásnak megfelelően még legalább egy, legfeljebb három tantárgyból emelt óraszámban tanulnak a diákok. Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítést két tantárgyból választhat a tanuló. Amennyiben igény van további tantárgyakból érettségire való felkészítésre, azt a jelentkező tanulói létszám és a rendelkezésre álló óraszámtól függően az iskola biztosítja. A felkészítés indításáról és az arra fordítható óraszámról az igazgató dönt. Szakközépiskola Iskolánkban a szakközépiskolai osztályban is két idegen nyelv tanulása kötelező. Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, vendéglátás-idegenforgalom alapozó ismeretek tantárgyakból a kötelező órákon, továbbá e tantárgyak mellett kémia, földrajz, informatika tantárgyakból a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 1,5 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. 8

9 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, biológia tantárgyakból a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 2 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. Fakultáció választás Iskolánk képzési rendje szerint a szakközépiskolai tanulók a kötelezően előírt óraszámok és a második idegen nyelv tanulása mellett az utolsó két évben az érdeklődésnek vagy a pályaválasztásnak megfelelően legfeljebb egy tantárgyból emelt óraszámban tanulhatnak a gimnazistákkal együtt. Iskolai projektek Témahét: a projektrendszerű tanulásszervezés azon típusa, amikor valamely tananyag témáját komplexen ismerik meg a résztvevő diákok. A tanulók meghatározott programokon, vagy tanórákon feladatokban vesznek részt. A tanév elején munkatervben egyeztetett problémakitűzés után, a részfeladatokhoz szerveződő tanulócsoportok munkáját egy-egy pedagógus irányítja. Fejlődik az együttműködési képesség, az aktivitás, a kommunikációs készség, a tanulói önállóság. A projektek során a középpontban általában egy valóságos probléma, elvégzendő tevékenység áll, amely egy vagy több műveltségterülethez is tartozhat. A projekt megvalósítása a tantárgyi tanórákon és tanórán kívül történik. A lényeg az ismeretek megszerzésének folyamatán és az ehhez szükséges készségek, képességek fejlesztésén van. Többnyire művészeti, környezeti, egészségnevelési és gazdálkodással kapcsolatos projekten dolgozunk. A képzésekhez engedélyezett összes óraszám tervezése Az alábbi táblázat bemutatja, hogy hány órát biztosít a tanulócsoportok száma alapján a közoktatási törvény az iskola számára. A gimnáziumi osztályoknál összesen 639 óra jut egy hétre, a szakközépiskolai osztályok tanítása 195 órát jelent hetente. Összesen az érettségi vizsgára történő felkészítéshez a rendelkezésre álló óraszám 834. A szakképzési évfolyamok tanításához minden szakmánál egy-egy csoporttal számolva 192,5 óra áll a szakképzési törvény szerint rendelkezésre. 9

10 A Közoktatási törvény szerinti heti óraszámok Kt. 52. (3) Kt. 52. (7) Kt. 52. (11) c.) Kt. 1. számú melléklet 3. rész II/7. gimnázium szakközépiskola Osztály kötelező tanórai foglalkozások óraszáma nem kötelező tanórai foglalkozások óraszáma egyéni foglalkozások, szakkörök, felzárkóztatás óraszáma osztályfőnöki, munkaközösségvezetői, DÖK segítő tanári órakedvezmények összes óraszám osztályonként hetente 1. 9.A 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, B 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, C 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, A 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, B 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, C 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, A 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, B 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, C 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, A 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, B 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, C 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, A 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53,1 Összesen , , D 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, D 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, D 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, D 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53,1 Összesen ,75 13,8 5,75 195,3 Összesen ,8 24,5 834,3 szakképzési évfolyamok 1. 1/13 V 35 5% 1, % 1,75 38,5 2. 2/14 V 35 5% 1, % 1,75 38,5 3. 1/13 U 35 5% 1, % 1,75 38,5 4. 1/13 P 35 5% 1, % 1,75 38,5 5. 2/14 P 35 5% 1, % 1,75 38,5 Összesen 175 8,75 8,75 192,5 Mindösszesen ,75 58,8 33, ,8 A tanulói jogviszony Az intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel jelentkezés útján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. Belépés az iskolába A 9. évfolyamra lépés feltétele Jelentkezési lap kitöltése, az általános iskola 8. évfolyamának befejezése legalább közepes eredménnyel. Az emelt óraszámú osztályokat választók felvételi vizsgát tesznek az általános tantervű képzéshez meghatározott, országosan egységes felvételi követelmények szerint. A felvételi rangsort a hozott pont (50%), a matematikából tett központi felvételi vizsga eredménye (reál osztályban 40%, humán osztályban 10%), illetve az anyanyelvi feladatlap eredménye (reál osztályban 10%, humán osztályban 40%) határozza meg. Beiratkozás az iskola munkatervében meghatározott időpontban. 10

11 Átlépés másik iskolából a felsőbb évfolyamokra Iskolánkba való átlépésnél minden évfolyamon kívánatos a legalább közepes tanulmányi eredmény és az osztály idegen-nyelvi csoportjainak megfelelő nyelvi előképzettség. A két iskola helyi tantervének áttekintése után előírt különbözeti vizsgákat a tanulónak a legközelebbi osztályozó konferencia előtt sikerrel teljesítenie kell. Szükség esetén egyéni programok kidolgozására is van lehetőség. Belépés az iskola szakképző évfolyamaira, a 13. évfolyamra Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott feltételek teljesülése esetén az iskola tanulója lehet minden olyan fiatal, aki vállalja a nappali tagozatos képzéssel járó tanulmányi kötelezettségeket, és nem töltötte be a 22. életévét. A felvételnél előnyt élveznek iskolánk diákjai. Továbbhaladás az iskolában Átlépés egy másik osztályba ugyanazon évfolyamon belül Amennyiben a tanuló az emelt óraszámú osztályok magasabb követelményeinek nem felel meg, átléphet a gimnázium általános tantervű osztályába. Amennyiben a tanuló az általános tantervű osztályban kiemelkedően teljesít, különbözeti vizsga letétele után átléphet a gimnázium emelt óraszámú osztályaiba. A magasabb évfolyamba lépés feltétele A helyi tanterv követelményeinek legalább elégséges szintű teljesítése. Ha a tanuló valamely tantárgyakból nem teljesíti a továbbhaladási kritériumokat, a tárgyak számától függetlenül javítóvizsgát tehet, és sikeres javítóvizsgák esetén tanulmányait magasabb évfolyamon folytathatja. Sikertelen javítóvizsga esetén (a nem tanköteles tanuló egyszer) évet ismételhet. A tanulmányi követelmények rövidebb idő alatt történő teljesítése A tanuló kérvényezheti, hogy osztályozó vizsgát tehessen. Vizsgát tenni legkorábban a tárgyévet megelőző augusztusban lehet. Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli (gyakorlati) részből áll, és bizottság előtt zajlik. Az így felszabaduló órákat a tanuló más tárgyak tanulására fordíthatja. 11

12 A tanulói jogviszony megszűnése Az iskolai tanulmányok befejezése előtt A tankötelezettség ideje alatt csak a tanuló átvételét igazoló másik intézmény írásbeli nyilatkozata után szűnhet meg a diák tanulói jogviszonya iskolánkban. A 18. életév betöltése előtt csak a szülő, a gondviselő írásbeli kérelmére szüntethető meg tanulói jogviszony. A tankötelezettség megszűnése után a tanuló kiléphet az intézményből. A tankötelezettség idején túl a tanulói jogviszony megszüntethető abban az esetben is, ha az intézmény tantestülete fegyelmi eljárás lefolytatása után a tanulót alapos indokkal alkalmatlannak tartja a tanulmányok további folytatására, illetve az igazolatlan órák száma a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja. A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezésekor Megszűnik a diák tanulói jogviszonya a 12. évfolyam eredményes elvégzését követő napon, illetve az érettségi vizsgára jelentkezett tanulónak az érettségi bizonyítvány átvételét követő napon, a szakképző évfolyamra járó diáknak az utolsó szakmai vizsgát követő munkanapon. Az a tanuló, aki korábban is az iskola diákja volt, tanulói jogviszonyának folyamatosságát megtartva iratkozhat be a szakképző évfolyamra, abban az esetben, ha a jelentkezési lapot legkésőbb az érettségi vizsgát követő napon beadja. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje Osztályba sorolás: a jelentkezési lapon feltüntetett adatok szerint. A szakképző évfolyamokon a képzéseket a jelentkezések függvényében indítjuk. A csoportbontás szempontjai: Nyelvek: választás (angol, német) és óraszám szerint. Ha van előképzettség, akkor a felmérő dolgozat segítségével bontjuk az osztályt kezdő és haladó csoportra. Matematika: az előzetes jelentkezés és felvételi vizsga alapján indul emelt óraszámú matematikai csoport. Szakmacsoportos alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyakat a szakközépiskolai osztályok tanulnak, szükség esetén a gyakorlatok csoportbontásban folynak. Testnevelésből hagyományosan fiú-lány csoportra bontjuk az osztályt. Informatikából tudásszint felmérés után bontjuk két csoportra az osztályt. 12

13 II. A tanulók értékelése Értékelési alapelvek a pedagógus számára egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt vállalt felelősség, nem megtorló, hanem a tanuló folyamatos fejlesztését szolgálja, törvényes, szakszerű, tervszerű, kiszámítható, nyilvános folyamat, az értékelt bevonásával történik, részben kritérium-, részben normaorientált, tartalmazza a kritériumokat, indikátorokat. Az értékelés célja legyen kimutatható a nyilvánosságra hozott követelményrendszernek való megfelelés, legyen követhető az intézményi céloknak, értékeknek való megfelelés, legyenek kimutathatóak a pedagógiai eredmények a nevelési programban megfogalmazott céloknak való megfelelés alapján, a választott értékeken, objektivitáson alapuló legyen az egyén szakmai fejlődése. Az értékelés fajtái Diagnosztikus értékelés (bemenet): adottságok, kulcskompetenciák (képességek, ismeretek), igények, elvárások, szocio-emoció (attitűd, aspiráció), személyiség Szabályozó értékelés (folyamat): tanulás, személyiségfejlődés, pályaorientáció Összegző értékelés (kimenet): eredmények, teljesítmények, kulcskompetenciák, képességek, ismeretek (tanulmányi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulás, beválás), elégedettség, szocio-emocionális terület (attitűd, aspiráció, szorgalom ), személyiség (én/önismeret, szabálykövetés, magatartás, elismerések, elmarasztalások), kapcsolat (kortárscsoport, pedagógus, személyzet, osztály, iskola) Az értékelés formái Önértékelés, osztályfőnök értékelése, szaktanár értékelése, (kortárs)csoport értékelése A tanulmányi munka értékelése Az értékelés célja: tájékoztatás, visszacsatolás, orientálás, külső szabályozás, motiválás, megerősítés. Az értékelés követelményei: tárgyszerűség, megbízhatóság, érvényesség, egyenletes terhelés. 13

14 Az elméleti órákon és a gyakorlati foglalkozásokon érdemjeggyel kell értékelni a tanulók tudását, ismereteinek gyakorlati alkalmazását, gyakorlati készségük fejlődését, az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvételüket. Jeles /5/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tett; Jó /4/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával eleget tett; Közepes /3/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tett, a nevelő vagy tanulótársa segítségére (javítására, kiigazítására) többször rászorult; Elégséges /2/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal eleget tett, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel és készségekkel rendelkezik; Elégtelen /1/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazításokkal sem tudott eleget tenni, és a tantervben előírt gyakorlati munkafolyamatokat önállóan elvégezni nem tudja. A tanuló teljesítményét folyamatosan értékeljük, és félévente minden tantárgyból legalább három érdemjegyet adunk. Az érdemjegyekkel történő értékelés során törekszünk a tanulók egyenletes és arányos terhelésére. Az iskola nevelői személyes felelősséggel döntenek az osztályozás-értékelés kérdésében. Döntésüket azonban indokolni kötelesek, ha erre a nevelőtestület igényt tart. Az érettségi felkészítés történhet osztálykeretben, illetve évfolyamszinten szerveződött csoportokban. Ha a tantárgyat alapórában is tanulják, az érdemjegyet az alapórát tartó tanár adja a felkészítőn végzett teljesítmény figyelembevételével, az óraszámok arányának megfelelően. Ha a tanuló csak fakultációra jár, ottani munkája alapján kapja érdemjegyét. A szakmacsoportos alapozó ismeretek és a szakmacsoportos alapozó gyakorlatokhoz tartozó tantárgyak mindegyikét külön érdemjeggyel értékeljük. A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal a megírás előtt legalább egy héttel előre közöljük. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A javítás lehetőségéről a szaktanár dönt. A javítást kérheti a tanuló, illetve kötelezővé teheti a szaktanár. Történhet szóban vagy pótdolgozat megírásával, amennyiben azt az érdemjegyek száma vagy egy tananyagrész ellenőrzése indokolja. Az eredeti érdemjegy is beszámít a tanulmányi munkába (beírva marad). 14

15 A félévi és év végi osztályzatokat az adott időszakban szerezett érdemjegyek alapján, pedagógiai szempontok figyelembe vételével alakítjuk ki. Az osztályozó vizsgán az ott nyújtott írásbeli és szóbeli (gyakorlati) teljesítményt értékeli a bizottság. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért, az általános követelmény szintet meghaladó munkáért a tanuló tantárgyi dicséretet kaphat. Ha a tanulónak legalább három tantárgyi dicsérete van, az osztályfőnök javaslatára a tantestület általános dicséretet adhat. Az írásbeli és szóbeli számonkérés arányának megválasztása az adott tárgyból az érettségi vizsga formájától függ, a tanárok módszertani szabadsága érvényesül. Az iskolai beszámoltatás A szóbeli felelet, röpdolgozat, feladatlap kisebb anyagrészből nyújtott teljesítményt mér. A témazáró dolgozatokra adott érdemjegy nagyobb anyagrészből nyújtott összteljesítményt tükröz. A házi dolgozat, kiselőadás egy témakör otthoni munkában való feldolgozása. Írásbeli házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése. Gyakorlati tevékenység ellenőrzése, minősítése. Próba érettségi. Külső értékelés országos kompetenciamérések érettségi vizsga szakmai vizsgák OKTV és egyéb tanulmányi versenyeredmények A magatartás és a szorgalom értékelése A tanulók magatartását és szorgalmát félévenként értékeljük. A félévi és év végi értékelés kiindulópontja az osztályközösség javaslata, melyet az ott tanító tanárok pozitív vagy negatív irányban módosíthatnak. Változtatási igény esetén a nevelőtestület az osztályfőnök javaslatáról dönt. Magatartás Pozitívumként értékelendő, ha a tanuló betartja a házirend előírásait és társait erre ösztönzi, a közösségre háruló feladatokból tudatosan részt vállal, segítőkész, a közösségre pozitív hatást 15

16 gyakorol, ha tevékenységében önálló, viselkedése példamutató, tanulmányi kötelezettségeit képességeinek megfelelően ellátja. Negatívumként értékelendő, ha a tanuló ismételten megsérti az iskola írott és íratlan szabályait és a házirend előírásait, nem törekszik ezek betartására. Rossz hatással van társaira, akadályozza az osztályt a tanulmányi és nevelési programok során. Durva, goromba, tiszteletlen társaival és tanáraival, valamint az iskola felnőtt dolgozóival szemben. példás: A tanuló aktívan részt vesz a közösség munkájában, tanórákon fegyelmezett, magatartása példamutató, igazolatlan órája nincs. Az iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja. A tanárok 75%-a példásnak tartja, és a többiek sem adnának neki jónál rosszabbat értékelést. jó: A házirendet betartja, a rá bízott feladatokat elvégzi, de önként nem vállal munkát, az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére. változó: A házirendet nem mindig tartja be, tanórai és tanórán kívüli magatartása fegyelmezetlen, viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. A közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias. Indulatait nem mindig képes fékezni. A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül. rossz: Sorozatosan megszegi a házirendet, vagy fegyelmi eljárás indult ellene. Kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolai fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül. Szorgalom Pozitívumként értékelendő, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz, minden tantárgyat igyekszik tehetségének, képességének megfelelően elsajátítani. Munkájával szemben igényes, jellemzi az általános érdeklődés, képes az önellenőrzésre, a jó munkaés időbeosztásra. A tanítási órákon figyel, tevékeny. A kötelező feladatai pontos elvégzése mellett önként is végez tanulmányi munkát, társait segíti a tanulmányi munkában. 16

17 Negatívumként értékelendő, ha a tanuló tanulmányi munkáját érdektelenség és közöny jellemzi, kötelezettségeit nem teljesíti, nehezíti a közös munkát. Rendszeresen készületlen, az órai munkában nem vesz részt. Fegyelmezetlen, rendszertelen, megbízhatatlan. példás: Egyenletes, a képességekkel arányos tanulmányi teljesítmény, általában aktív órai munka, szaktárgyi versenyeken való részvétel, a munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül. A képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni. jó: A feladatait nem mindig teljesíti, tanulmányi eredménye viszonylag jó, de képességeihez mérten nem nyújtja a maximumot. változó: A tanulmányi munkája nem folyamatos, teljesítménye látványosan elmarad a képességeitől. Az iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jár iskolába. hanyag: A képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. Képességei ellenére év végi osztályzata egy vagy több tárgyból elégtelen. Aki bizonyítványát osztályozóvizsgával szerezte, magatartásból és szorgalomból nem kap minősítést. Az osztályfőnök félévente, az osztályozó értekezlet előtt elkészíti, elemzi és értékeli tanítványai magatartását, a tanulmányi munkához való viszonyuk alapján értékeli az osztály közösségi, tanulmányi, kulturális munkáját, sporttevékenységét. Megállapítja, van-e előrelépés az osztály fejlődésében, az iskolai normák érvényesülésében, a házirend betartását illetően. A félév során kialakult véleményét tanítványaival megbeszéli, majd az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaival ismerteti. Tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett tevékenységre, magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő teljesítményre kell figyelemmel lenni. A tanulói közösségek, illetve az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy egyéb irányú munkájában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása igen fontos pedagógiai eszköz. 17

18 Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei Az osztályfőnök, a szaktanár a tanulót példaként állítja az osztályközösség elé, és dicséretét indoklással a szülőknek is tudomására hozza. Az igazgató tanulmányi- szakmai és sportrendezvényeken, kulturális rendezvényeken való eredményes szereplés, az iskola hírnevét növelő teljesítmény esetén a tanulót dicséretben részesíti, a dicséretet az iskola közössége előtt nyilvánosan ismerteti, illetve a szülőket írásban értesíti. Az iskolai közösség érdekében folyamatosan végzett, igen jelentős, a kötelességén túlmenő tevékenységéért a nevelőtestület dicséretben részesíti a tanulót, a tanév végén oklevéllel, könyvvel jutalmazza. Tárgyjutalomként könyvet adunk annak a tanulónak, aki az év végi osztályzata alapján jeles vagy kitűnő eredményt ért el. Hosszabb időn keresztül kiválóan tanuló, példás magatartású és szorgalmú tanulót a középiskolai tanulmányok befejezésekor az Öregdiákok Baráti Köre díjazza. A legkiválóbb végzős diáknak Medvegy Antal-díjat adományoz a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, valamely cél érdekében közösen kifejtett erőfeszítést, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító közösséget (osztályt, diákköri vagy más csoportot) a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány támogatásával csoportos jutalomban (kirándulás, színház-, mozilátogatás) lehet részesíteni. A tanulókat jutalmazásra a nevelőtestület bármely tagja, a DÖK és a szülői munkaközösség is előterjesztheti. 18

19 III. A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Témakörök/képességek Szövegértés Információk feldolgozása és megítélése Szépirodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és kritikus használata. A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-tudományos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek értelmezésével, összehasonlításával. Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. Szövegalkotás Írásbeli kifejezőképesség Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatossággal. Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható kézírás, a helyesírási és nyelvhelyességi hibák javításának képessége. Beszéd, szóbeli szövegalkotás A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő tartalmú, szóhasználatú lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés. Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. Fogalmi műveltség Fogalomismeret, fogalomhasználat Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelő helyénvaló alkalmazása. Fogalmak értelmezése. Témakörök 1. Magyar nyelv 1.1. Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer. A beszéd mint cselekvés. A nyelv és a gondolkodás viszonya. 19

20 Témakörök Nyelvcsalád, nyelvtípus. A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai Kommunikáció A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a kifejezésmóddal. A kommunikáció interdiszciplináris jellege. Jel, jelrendszer. Nyelvi és vizuális kommunikáció. A nyelvhasználat mint kommunikáció. Kommunikációs funkciók és közlésmódok. Személyközi kommunikáció. A tömegkommunikáció A magyar nyelv története Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv rokonsága. A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ómagyar Mária-siralom. Nyelvművelés Nyelv és társadalom Társadalmi és területi nyelvváltozatok. Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. Kisebbségi nyelvhasználat. A határon túli magyar nyelvűség. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat A nyelvi szintek Hangtan. Alaktan és szótan. Mondattan. A mondat szintagmatikus szerkezete. A mondat a szövegben. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szókincs és frazeológia A szöveg A szöveg és a kommunikáció. A szöveg szerkezete és jelentése. Szövegértelmezés. A szöveg szóban és írásban. Az intertextualitás. A szövegtípusok. Szöveg a médiában A retorika alapjai A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita. A szövegszerkesztés eljárásai Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus. A szójelentés. Állandósult nyelvi formák. Nyelvi, stilisztikai változatok. Stíluseszközök. Stílusréteg, stílusváltozat. 2. Irodalom 2.1. Szerző, művek Életművek a magyar irodalomból Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila. Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között. Memoriterek. 20

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. A vizsga formája. Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli Az érettségi vizsga követelményei 1 MATEK A vizsga formája Közé pszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga

Részletesebben

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A fizika érettségi vizsga célja A középszintű fizika érettségi vizsga

Részletesebben

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam

MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam MATEMATIKA tanterv emelt szint 11-12. évfolyam Batthyány Kázmér Gimnázium, 2004. 1 TARTALOM 11.osztály (222 óra)... 3 1. Gondolkodási műveletek (35 óra)... 3 2. Számelmélet, algebra (64 óra)... 3 3. Függvények,

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila

Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila Érettségi témakörök IRODALOM I. ÉLETMŰVEK: Petőfi Sándor Arany János Ady Endre Babits Mihály Kosztolányi Dezső József Attila II. PORTÉK: Balassi Bálint Berzsenyi Dániel Mikszáth Kálmán Radnóti Miklós III.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

A matematika érettségi vizsga célja annak vizsgálata, hogy a vizsgázó

A matematika érettségi vizsga célja annak vizsgálata, hogy a vizsgázó MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Fizika vizsgakövetelmény

Fizika vizsgakövetelmény Fizika vizsgakövetelmény A tanuló tudja, hogy a fizika alapvető megismerési módszere a megfigyelés, kísérletezés, mérés, és ezeket mindig valamilyen szempont szerint végezzük. Legyen képes fizikai jelenségek

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél

Érettségi előkészítő emelt szint 11-12. évf. Matematika. 11. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Emelt szintű matematika érettségi előkészítő 11. évfolyam Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Gondolkodási módszerek Halmazok, matematikai logika, kombinatorika,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK - 1 - A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI 2015. MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK 1. Newton törvényei Newton I. törvénye Kölcsönhatás, mozgásállapot, mozgásállapot-változás, tehetetlenség,

Részletesebben

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, 2012. május-június 1. Egyenes vonalú mozgások kinematikája mozgásokra jellemzı fizikai mennyiségek és mértékegységeik. átlagsebesség egyenes vonalú egyenletes mozgás egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás mozgásokra

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra TANMENET FIZIKA 10. osztály Hőtan, elektromosságtan Heti 2 óra 2012-2013 I. Hőtan 1. Bevezetés Hőtani alapjelenségek 1.1. Emlékeztető 2. 1.2. A szilárd testek hőtágulásának törvényszerűségei. A szilárd

Részletesebben

MATEMATIKA. Szakközépiskola

MATEMATIKA. Szakközépiskola MATEMATIKA Szakközépiskola Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az osztályozó

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

V e r s e n y f e l h í v á s

V e r s e n y f e l h í v á s A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0021 V e r s e n y f e l h í v á s A Sárospataki Református

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai

Fizika. Mechanika. Mozgások. A dinamika alapjai Fizika Mechanika Témakörök Tartalmak Mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, szabadesés Az egyenletes körmozgás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás jellemzése.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 11 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A matematika érettségi vizsga célja A matematika érettségi vizsga célja

Részletesebben

E m e l t s z i n t EMELT KÉPZÉS. Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve. 10. év. 1. Mechanika Pontszerű test kinematikája 20

E m e l t s z i n t EMELT KÉPZÉS. Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve. 10. év. 1. Mechanika Pontszerű test kinematikája 20 EMELT KÉPZÉS Az emelt szintű érettségire való felkészítés terve A tantárgy óraterve: 10. évf. 11.évf. 12.évf. Oktatási hetek száma: 36 hét 36 hét 30 hét Heti óraszám 4 óra óra óra, Évi óraszám 144 óra

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály 1. Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrűség, idő mérése 2.A mozgás viszonylagossága, a vonatkoztatási rendszer, Galilei relativitási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK FIZIKA KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz

Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz Tanmenet a Matematika 10. tankönyvhöz (111 óra, 148 óra, 185 óra) A tanmenetben olyan órafelosztást adunk, amely alkalmazható mind a középszintû képzés (heti 3 vagy heti 4 óra), mind az emelt szintû képzés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h

Továbbhaladás feltételei. Fizika. 10. g és h Továbbhaladás feltételei Fizika 10. g és h Általános: A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika

Részletesebben

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) I. Mechanika Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam) 1. Newton törvényei - Newton I. (a tehetetlenség) törvénye; - Newton II. (a mozgásegyenlet) törvénye; - Newton III. (a hatás-ellenhatás) törvénye;

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben