TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: 2012. szeptember 1."

Átírás

1 TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Helyi tanterv Hatályba lépés ideje: szeptember 1.

2 A évi LXI. törvénnyel módosított évi LXXIX. törvény illetve a 243/2003. (XII.17.) kormányrendelet szerint felülvizsgált helyi tanterv. A 2/2008. (II. 8.) OKM rendelet mellékletében szereplő 3. számú melléklet a 17/2004. (V. 20.) OM rendelethez kerettantervi ajánlás alapján készült. A 2004-ben elfogadott Pedagógiai Program következő fejezetei módosulnak: I. Az iskola képzési rendje II. A tanulók értékelése, feladatainak és beszámoltatásának meghatározása III. A középszintű érettségi vizsga témakörei IV. A tanulók fizikai állapota méréséhez szükséges módszerek V. A tantárgyak tanterve Az egyes tantárgyak cél-, tananyag- és követelményrendszerét a CD-melléklet tartalmazza, illetve iskolánk honlapján (http://stg.sarvar.hu) hozzáférhető. 2

3 Tartalomjegyzék I. Az iskola képzési rendje...5 Gimnázium...5 A gimnázium évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai...5 Szakközépiskola...6 A szakközépiskola évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai...6 Képzési specialitások, irányok...7 Gimnázium...7 Emelt szintű matematika oktatás a évfolyamokon...7 Emelt óraszámú angol és német nyelv oktatás a évfolyamokon...7 Utazás & Turizmus akkreditált érettségi tantárgy oktatása a évfolyamokon...7 Művészetek oktatása a évfolyamokon...7 Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés...8 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés...8 Fakultációválasztás...8 Szakközépiskola...8 Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés...8 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés...9 Fakultáció választás...9 Iskolai projektek...9 A képzésekhez engedélyezett összes óraszám tervezése...9 A tanulói jogviszony Belépés az iskolába Továbbhaladás az iskolában A tanulói jogviszony megszűnése Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje II. A tanulók értékelése Értékelési alapelvek Az értékelés célja Az értékelés fajtái Az értékelés formái A tanulmányi munka értékelése Az iskolai beszámoltatás Külső értékelés A magatartás és a szorgalom értékelése Tanulók jutalmazásának elvei és formái Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei III. A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv

4 Fizika Biológia Informatika Kémia Földrajz (földünk és környezetünk) Rajz és vizuális kultúra Ének-zene Testnevelés Vendéglátó idegenforgalmi alapismeretek Utazás & Turizmus IV. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek V. A tantárgyak tanterve Legitimációs záradék

5 I. Az iskola képzési rendje Gimnázium A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés, és emellett elősegíti a felkészülést az élethosszig tartó tanulásra is. A gimnázium évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem 2 1,5 3 3 Emberismeret és etika 1 1. Idegen nyelv 3 2, Idegen nyelv 2, Matematika Informatika 1,5 1 1,5 1,5 Bevezetés a filozófiába 1 Fizika 1,5 2 2,5 Biológia és egészségtan 1,5 2 2 Kémia 2 2 Földrajz 2 2 Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra 1 1 Testnevelés és sport Osztályfőnöki Társadalomismeret 0,5 0,5 0,5 0,5 Tánc és dráma 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret 0,5 0,5 Művészetek (Vizuális kultúra vagy Kórusének) 1 1 Kötelezően választott 1,5 2 Kötelező óraszám a törvény alapján 27,5 27,

6 Szakközépiskola A szakközépiskolában érettségire felkészítő, az általános műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A kilencedik évfolyamtól kezdődik a SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS a VENDÉGLÁTÁS IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA. A szorosan vett szakmai specializáció az érettségi vizsga utáni szakképző évfolyamokon történik. A szakközépiskola évfolyamának tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Társadalomismeret és etika 1 Idegen nyelv Matematika Ének-zene 1 1 Rajz és vizuális kultúra 1 1 Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika 2 2 Földrajz 1 1,5 1,5 Biológia Kémia 2 1 Informatika Szakmacsoportos alapozó ismeretek Gazdasági környezetünk 2 2 Vendéglátó és turizmusismeretek 2 2 Szállodai ismeretek 2 2 Marketing 2 2 Szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Gasztronómiai alapismeretek 2 2 Viselkedéskultúra 1 Kommunikáció 1 Gyakorlat 2 2 Kötelező óraszám a törvény alapján 27,5 27, Második idegen nyelv Kötelező óraszám intézményünkben 29,5 29,

7 Képzési specialitások, irányok Gimnázium Emelt szintű matematika oktatás a évfolyamokon heti plusz 2 órában Az emelt szintű matematika tehetséggondozás kerettanterve a 34/2008. (XII. 12.) OKM rendelet 3. számú mellékletében található. Iskolánk helyi tanterve nem teszi lehetővé az óraszám ajánlásokban foglalt óraszámok bevezetését, négy évre alacsonyabb óraszámra dolgoztuk át a tantárgyi tehetséggondozás kerettantervét. A szűkítés során ügyeltünk arra, hogy melyik résztéma maradjon el, hogy az érettségi vizsga részletes követelményeiben megfogalmazottak benne maradjanak az adaptált kerettantervben, és hogy kellő idő jusson a fejlesztésre. Figyeltünk a fokozatosság elvére, valamint a tehetségígéretek, tehetségesek igényeire. Emelt óraszámú angol és német nyelv oktatás a évfolyamokon heti plusz 2 órában Az emelt óraszámú idegen-nyelvi képzés célja, hogy a tanulók angol és német nyelvből sikeres érettségi vizsgát tegyenek közép- és emelt szinten, valamint felkészüljenek a felsőoktatási intézmények nyelvekkel kapcsolatos szakterületeire. Nagyobb eséllyel szerezzenek közép vagy felsőfokú nyelvvizsgát. A legfontosabb azonban az, hogy használható nyelvtudásra tegyenek szert, és megállják helyüket idegen-nyelvi környezetben is. Utazás & Turizmus akkreditált érettségi tantárgy oktatása a évfolyamokon heti órában Az Utazás és Turizmus program célja átfogó képet adni a hazai és a nemzetközi idegenforgalmi üzletágról, segíteni a pályaorientációt, növelni annak az esélyét, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalomban tudjanak elhelyezkedni, segíteni diákjainkat, hogy a turisztikai ágazat kulturált és igényes fogyasztóivá váljanak. Fontos, hogy a diákok ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük adottságait, az itt működő vállalkozásokat, településük idegenforgalmi lehetőségeit. Művészetek oktatása a évfolyamokon heti 1-1 órában Iskolánkban a diákok választhatnak a Kórusének és a Vizuális kultúra tantárgyak közül. A közös zenei tevékenység, a csoportos muzsikálás élménye, az aktív zenei cselekvés öröme arra ösztönzi a tanulót, hogy a közösség tevékeny és felelős tagja legyen. 7

8 Kiemelten foglalkozunk a mai vizuális környezettel, a vizuális kommunikáció mai formáival, amelyekkel a tanulók nap mint nap szembesülnek. Ennek megértéséhez, értő és igényes használatához nyújt a Vizuális kultúra tantárgy segítséget. Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból a kötelező órákon, továbbá e tantárgyak mellett kémia, földrajz, informatika tantárgyakból a kötelezően vagy a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 1,5 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, biológia tantárgyakból a kötelezően vagy a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 2 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. Fakultációválasztás Iskolánk képzési rendje szerint, a kötelezően előírt óraszámok mellett az utolsó két évben az érdeklődésnek vagy a pályaválasztásnak megfelelően még legalább egy, legfeljebb három tantárgyból emelt óraszámban tanulnak a diákok. Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítést két tantárgyból választhat a tanuló. Amennyiben igény van további tantárgyakból érettségire való felkészítésre, azt a jelentkező tanulói létszám és a rendelkezésre álló óraszámtól függően az iskola biztosítja. A felkészítés indításáról és az arra fordítható óraszámról az igazgató dönt. Szakközépiskola Iskolánkban a szakközépiskolai osztályban is két idegen nyelv tanulása kötelező. Középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, vendéglátás-idegenforgalom alapozó ismeretek tantárgyakból a kötelező órákon, továbbá e tantárgyak mellett kémia, földrajz, informatika tantárgyakból a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 1,5 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. 8

9 Emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés Magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, biológia tantárgyakból a szabadon választott órák keretében a 11. évfolyamon heti plusz 2 órában, a 12. évfolyamon heti plusz 2 órában. Fakultáció választás Iskolánk képzési rendje szerint a szakközépiskolai tanulók a kötelezően előírt óraszámok és a második idegen nyelv tanulása mellett az utolsó két évben az érdeklődésnek vagy a pályaválasztásnak megfelelően legfeljebb egy tantárgyból emelt óraszámban tanulhatnak a gimnazistákkal együtt. Iskolai projektek Témahét: a projektrendszerű tanulásszervezés azon típusa, amikor valamely tananyag témáját komplexen ismerik meg a résztvevő diákok. A tanulók meghatározott programokon, vagy tanórákon feladatokban vesznek részt. A tanév elején munkatervben egyeztetett problémakitűzés után, a részfeladatokhoz szerveződő tanulócsoportok munkáját egy-egy pedagógus irányítja. Fejlődik az együttműködési képesség, az aktivitás, a kommunikációs készség, a tanulói önállóság. A projektek során a középpontban általában egy valóságos probléma, elvégzendő tevékenység áll, amely egy vagy több műveltségterülethez is tartozhat. A projekt megvalósítása a tantárgyi tanórákon és tanórán kívül történik. A lényeg az ismeretek megszerzésének folyamatán és az ehhez szükséges készségek, képességek fejlesztésén van. Többnyire művészeti, környezeti, egészségnevelési és gazdálkodással kapcsolatos projekten dolgozunk. A képzésekhez engedélyezett összes óraszám tervezése Az alábbi táblázat bemutatja, hogy hány órát biztosít a tanulócsoportok száma alapján a közoktatási törvény az iskola számára. A gimnáziumi osztályoknál összesen 639 óra jut egy hétre, a szakközépiskolai osztályok tanítása 195 órát jelent hetente. Összesen az érettségi vizsgára történő felkészítéshez a rendelkezésre álló óraszám 834. A szakképzési évfolyamok tanításához minden szakmánál egy-egy csoporttal számolva 192,5 óra áll a szakképzési törvény szerint rendelkezésre. 9

10 A Közoktatási törvény szerinti heti óraszámok Kt. 52. (3) Kt. 52. (7) Kt. 52. (11) c.) Kt. 1. számú melléklet 3. rész II/7. gimnázium szakközépiskola Osztály kötelező tanórai foglalkozások óraszáma nem kötelező tanórai foglalkozások óraszáma egyéni foglalkozások, szakkörök, felzárkóztatás óraszáma osztályfőnöki, munkaközösségvezetői, DÖK segítő tanári órakedvezmények összes óraszám osztályonként hetente 1. 9.A 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, B 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, C 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, A 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, B 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, C 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, A 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, B 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, C 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, A 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, B 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, C 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, A 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53,1 Összesen , , D 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, D 27,5 45% 12,375 12% 3,3 5% 1,375 44, D 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53, D 30 60% 18 12% 3,6 5% 1,5 53,1 Összesen ,75 13,8 5,75 195,3 Összesen ,8 24,5 834,3 szakképzési évfolyamok 1. 1/13 V 35 5% 1, % 1,75 38,5 2. 2/14 V 35 5% 1, % 1,75 38,5 3. 1/13 U 35 5% 1, % 1,75 38,5 4. 1/13 P 35 5% 1, % 1,75 38,5 5. 2/14 P 35 5% 1, % 1,75 38,5 Összesen 175 8,75 8,75 192,5 Mindösszesen ,75 58,8 33, ,8 A tanulói jogviszony Az intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel jelentkezés útján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. Belépés az iskolába A 9. évfolyamra lépés feltétele Jelentkezési lap kitöltése, az általános iskola 8. évfolyamának befejezése legalább közepes eredménnyel. Az emelt óraszámú osztályokat választók felvételi vizsgát tesznek az általános tantervű képzéshez meghatározott, országosan egységes felvételi követelmények szerint. A felvételi rangsort a hozott pont (50%), a matematikából tett központi felvételi vizsga eredménye (reál osztályban 40%, humán osztályban 10%), illetve az anyanyelvi feladatlap eredménye (reál osztályban 10%, humán osztályban 40%) határozza meg. Beiratkozás az iskola munkatervében meghatározott időpontban. 10

11 Átlépés másik iskolából a felsőbb évfolyamokra Iskolánkba való átlépésnél minden évfolyamon kívánatos a legalább közepes tanulmányi eredmény és az osztály idegen-nyelvi csoportjainak megfelelő nyelvi előképzettség. A két iskola helyi tantervének áttekintése után előírt különbözeti vizsgákat a tanulónak a legközelebbi osztályozó konferencia előtt sikerrel teljesítenie kell. Szükség esetén egyéni programok kidolgozására is van lehetőség. Belépés az iskola szakképző évfolyamaira, a 13. évfolyamra Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott feltételek teljesülése esetén az iskola tanulója lehet minden olyan fiatal, aki vállalja a nappali tagozatos képzéssel járó tanulmányi kötelezettségeket, és nem töltötte be a 22. életévét. A felvételnél előnyt élveznek iskolánk diákjai. Továbbhaladás az iskolában Átlépés egy másik osztályba ugyanazon évfolyamon belül Amennyiben a tanuló az emelt óraszámú osztályok magasabb követelményeinek nem felel meg, átléphet a gimnázium általános tantervű osztályába. Amennyiben a tanuló az általános tantervű osztályban kiemelkedően teljesít, különbözeti vizsga letétele után átléphet a gimnázium emelt óraszámú osztályaiba. A magasabb évfolyamba lépés feltétele A helyi tanterv követelményeinek legalább elégséges szintű teljesítése. Ha a tanuló valamely tantárgyakból nem teljesíti a továbbhaladási kritériumokat, a tárgyak számától függetlenül javítóvizsgát tehet, és sikeres javítóvizsgák esetén tanulmányait magasabb évfolyamon folytathatja. Sikertelen javítóvizsga esetén (a nem tanköteles tanuló egyszer) évet ismételhet. A tanulmányi követelmények rövidebb idő alatt történő teljesítése A tanuló kérvényezheti, hogy osztályozó vizsgát tehessen. Vizsgát tenni legkorábban a tárgyévet megelőző augusztusban lehet. Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli (gyakorlati) részből áll, és bizottság előtt zajlik. Az így felszabaduló órákat a tanuló más tárgyak tanulására fordíthatja. 11

12 A tanulói jogviszony megszűnése Az iskolai tanulmányok befejezése előtt A tankötelezettség ideje alatt csak a tanuló átvételét igazoló másik intézmény írásbeli nyilatkozata után szűnhet meg a diák tanulói jogviszonya iskolánkban. A 18. életév betöltése előtt csak a szülő, a gondviselő írásbeli kérelmére szüntethető meg tanulói jogviszony. A tankötelezettség megszűnése után a tanuló kiléphet az intézményből. A tankötelezettség idején túl a tanulói jogviszony megszüntethető abban az esetben is, ha az intézmény tantestülete fegyelmi eljárás lefolytatása után a tanulót alapos indokkal alkalmatlannak tartja a tanulmányok további folytatására, illetve az igazolatlan órák száma a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja. A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezésekor Megszűnik a diák tanulói jogviszonya a 12. évfolyam eredményes elvégzését követő napon, illetve az érettségi vizsgára jelentkezett tanulónak az érettségi bizonyítvány átvételét követő napon, a szakképző évfolyamra járó diáknak az utolsó szakmai vizsgát követő munkanapon. Az a tanuló, aki korábban is az iskola diákja volt, tanulói jogviszonyának folyamatosságát megtartva iratkozhat be a szakképző évfolyamra, abban az esetben, ha a jelentkezési lapot legkésőbb az érettségi vizsgát követő napon beadja. Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje Osztályba sorolás: a jelentkezési lapon feltüntetett adatok szerint. A szakképző évfolyamokon a képzéseket a jelentkezések függvényében indítjuk. A csoportbontás szempontjai: Nyelvek: választás (angol, német) és óraszám szerint. Ha van előképzettség, akkor a felmérő dolgozat segítségével bontjuk az osztályt kezdő és haladó csoportra. Matematika: az előzetes jelentkezés és felvételi vizsga alapján indul emelt óraszámú matematikai csoport. Szakmacsoportos alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyakat a szakközépiskolai osztályok tanulnak, szükség esetén a gyakorlatok csoportbontásban folynak. Testnevelésből hagyományosan fiú-lány csoportra bontjuk az osztályt. Informatikából tudásszint felmérés után bontjuk két csoportra az osztályt. 12

13 II. A tanulók értékelése Értékelési alapelvek a pedagógus számára egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt vállalt felelősség, nem megtorló, hanem a tanuló folyamatos fejlesztését szolgálja, törvényes, szakszerű, tervszerű, kiszámítható, nyilvános folyamat, az értékelt bevonásával történik, részben kritérium-, részben normaorientált, tartalmazza a kritériumokat, indikátorokat. Az értékelés célja legyen kimutatható a nyilvánosságra hozott követelményrendszernek való megfelelés, legyen követhető az intézményi céloknak, értékeknek való megfelelés, legyenek kimutathatóak a pedagógiai eredmények a nevelési programban megfogalmazott céloknak való megfelelés alapján, a választott értékeken, objektivitáson alapuló legyen az egyén szakmai fejlődése. Az értékelés fajtái Diagnosztikus értékelés (bemenet): adottságok, kulcskompetenciák (képességek, ismeretek), igények, elvárások, szocio-emoció (attitűd, aspiráció), személyiség Szabályozó értékelés (folyamat): tanulás, személyiségfejlődés, pályaorientáció Összegző értékelés (kimenet): eredmények, teljesítmények, kulcskompetenciák, képességek, ismeretek (tanulmányi eredmények, versenyeredmények, továbbtanulás, beválás), elégedettség, szocio-emocionális terület (attitűd, aspiráció, szorgalom ), személyiség (én/önismeret, szabálykövetés, magatartás, elismerések, elmarasztalások), kapcsolat (kortárscsoport, pedagógus, személyzet, osztály, iskola) Az értékelés formái Önértékelés, osztályfőnök értékelése, szaktanár értékelése, (kortárs)csoport értékelése A tanulmányi munka értékelése Az értékelés célja: tájékoztatás, visszacsatolás, orientálás, külső szabályozás, motiválás, megerősítés. Az értékelés követelményei: tárgyszerűség, megbízhatóság, érvényesség, egyenletes terhelés. 13

14 Az elméleti órákon és a gyakorlati foglalkozásokon érdemjeggyel kell értékelni a tanulók tudását, ismereteinek gyakorlati alkalmazását, gyakorlati készségük fejlődését, az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvételüket. Jeles /5/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tett; Jó /4/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával eleget tett; Közepes /3/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tett, a nevelő vagy tanulótársa segítségére (javítására, kiigazítására) többször rászorult; Elégséges /2/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal eleget tett, de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel és készségekkel rendelkezik; Elégtelen /1/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazításokkal sem tudott eleget tenni, és a tantervben előírt gyakorlati munkafolyamatokat önállóan elvégezni nem tudja. A tanuló teljesítményét folyamatosan értékeljük, és félévente minden tantárgyból legalább három érdemjegyet adunk. Az érdemjegyekkel történő értékelés során törekszünk a tanulók egyenletes és arányos terhelésére. Az iskola nevelői személyes felelősséggel döntenek az osztályozás-értékelés kérdésében. Döntésüket azonban indokolni kötelesek, ha erre a nevelőtestület igényt tart. Az érettségi felkészítés történhet osztálykeretben, illetve évfolyamszinten szerveződött csoportokban. Ha a tantárgyat alapórában is tanulják, az érdemjegyet az alapórát tartó tanár adja a felkészítőn végzett teljesítmény figyelembevételével, az óraszámok arányának megfelelően. Ha a tanuló csak fakultációra jár, ottani munkája alapján kapja érdemjegyét. A szakmacsoportos alapozó ismeretek és a szakmacsoportos alapozó gyakorlatokhoz tartozó tantárgyak mindegyikét külön érdemjeggyel értékeljük. A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal a megírás előtt legalább egy héttel előre közöljük. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. A javítás lehetőségéről a szaktanár dönt. A javítást kérheti a tanuló, illetve kötelezővé teheti a szaktanár. Történhet szóban vagy pótdolgozat megírásával, amennyiben azt az érdemjegyek száma vagy egy tananyagrész ellenőrzése indokolja. Az eredeti érdemjegy is beszámít a tanulmányi munkába (beírva marad). 14

15 A félévi és év végi osztályzatokat az adott időszakban szerezett érdemjegyek alapján, pedagógiai szempontok figyelembe vételével alakítjuk ki. Az osztályozó vizsgán az ott nyújtott írásbeli és szóbeli (gyakorlati) teljesítményt értékeli a bizottság. A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért, az általános követelmény szintet meghaladó munkáért a tanuló tantárgyi dicséretet kaphat. Ha a tanulónak legalább három tantárgyi dicsérete van, az osztályfőnök javaslatára a tantestület általános dicséretet adhat. Az írásbeli és szóbeli számonkérés arányának megválasztása az adott tárgyból az érettségi vizsga formájától függ, a tanárok módszertani szabadsága érvényesül. Az iskolai beszámoltatás A szóbeli felelet, röpdolgozat, feladatlap kisebb anyagrészből nyújtott teljesítményt mér. A témazáró dolgozatokra adott érdemjegy nagyobb anyagrészből nyújtott összteljesítményt tükröz. A házi dolgozat, kiselőadás egy témakör otthoni munkában való feldolgozása. Írásbeli házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése. Gyakorlati tevékenység ellenőrzése, minősítése. Próba érettségi. Külső értékelés országos kompetenciamérések érettségi vizsga szakmai vizsgák OKTV és egyéb tanulmányi versenyeredmények A magatartás és a szorgalom értékelése A tanulók magatartását és szorgalmát félévenként értékeljük. A félévi és év végi értékelés kiindulópontja az osztályközösség javaslata, melyet az ott tanító tanárok pozitív vagy negatív irányban módosíthatnak. Változtatási igény esetén a nevelőtestület az osztályfőnök javaslatáról dönt. Magatartás Pozitívumként értékelendő, ha a tanuló betartja a házirend előírásait és társait erre ösztönzi, a közösségre háruló feladatokból tudatosan részt vállal, segítőkész, a közösségre pozitív hatást 15

16 gyakorol, ha tevékenységében önálló, viselkedése példamutató, tanulmányi kötelezettségeit képességeinek megfelelően ellátja. Negatívumként értékelendő, ha a tanuló ismételten megsérti az iskola írott és íratlan szabályait és a házirend előírásait, nem törekszik ezek betartására. Rossz hatással van társaira, akadályozza az osztályt a tanulmányi és nevelési programok során. Durva, goromba, tiszteletlen társaival és tanáraival, valamint az iskola felnőtt dolgozóival szemben. példás: A tanuló aktívan részt vesz a közösség munkájában, tanórákon fegyelmezett, magatartása példamutató, igazolatlan órája nincs. Az iskolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja. A tanárok 75%-a példásnak tartja, és a többiek sem adnának neki jónál rosszabbat értékelést. jó: A házirendet betartja, a rá bízott feladatokat elvégzi, de önként nem vállal munkát, az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és a jó hírnevére. változó: A házirendet nem mindig tartja be, tanórai és tanórán kívüli magatartása fegyelmezetlen, viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. A közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. A közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias. Indulatait nem mindig képes fékezni. A fegyelmező intézkedések súlyosabb fokozatai valamelyikében részesül. rossz: Sorozatosan megszegi a házirendet, vagy fegyelmi eljárás indult ellene. Kivonja magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolai fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában részesül. Szorgalom Pozitívumként értékelendő, ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz, minden tantárgyat igyekszik tehetségének, képességének megfelelően elsajátítani. Munkájával szemben igényes, jellemzi az általános érdeklődés, képes az önellenőrzésre, a jó munkaés időbeosztásra. A tanítási órákon figyel, tevékeny. A kötelező feladatai pontos elvégzése mellett önként is végez tanulmányi munkát, társait segíti a tanulmányi munkában. 16

17 Negatívumként értékelendő, ha a tanuló tanulmányi munkáját érdektelenség és közöny jellemzi, kötelezettségeit nem teljesíti, nehezíti a közös munkát. Rendszeresen készületlen, az órai munkában nem vesz részt. Fegyelmezetlen, rendszertelen, megbízhatatlan. példás: Egyenletes, a képességekkel arányos tanulmányi teljesítmény, általában aktív órai munka, szaktárgyi versenyeken való részvétel, a munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül. A képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja pótolni. jó: A feladatait nem mindig teljesíti, tanulmányi eredménye viszonylag jó, de képességeihez mérten nem nyújtja a maximumot. változó: A tanulmányi munkája nem folyamatos, teljesítménye látványosan elmarad a képességeitől. Az iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos felszereléssel jár iskolába. hanyag: A képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatatlan. Képességei ellenére év végi osztályzata egy vagy több tárgyból elégtelen. Aki bizonyítványát osztályozóvizsgával szerezte, magatartásból és szorgalomból nem kap minősítést. Az osztályfőnök félévente, az osztályozó értekezlet előtt elkészíti, elemzi és értékeli tanítványai magatartását, a tanulmányi munkához való viszonyuk alapján értékeli az osztály közösségi, tanulmányi, kulturális munkáját, sporttevékenységét. Megállapítja, van-e előrelépés az osztály fejlődésében, az iskolai normák érvényesülésében, a házirend betartását illetően. A félév során kialakult véleményét tanítványaival megbeszéli, majd az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaival ismerteti. Tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében kifejtett tevékenységre, magatartásra, szorgalomra, az iskola hírnevét öregbítő teljesítményre kell figyelemmel lenni. A tanulói közösségek, illetve az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy egyéb irányú munkájában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása igen fontos pedagógiai eszköz. 17

18 Az egyes tanulók jutalmazásának lehetőségei Az osztályfőnök, a szaktanár a tanulót példaként állítja az osztályközösség elé, és dicséretét indoklással a szülőknek is tudomására hozza. Az igazgató tanulmányi- szakmai és sportrendezvényeken, kulturális rendezvényeken való eredményes szereplés, az iskola hírnevét növelő teljesítmény esetén a tanulót dicséretben részesíti, a dicséretet az iskola közössége előtt nyilvánosan ismerteti, illetve a szülőket írásban értesíti. Az iskolai közösség érdekében folyamatosan végzett, igen jelentős, a kötelességén túlmenő tevékenységéért a nevelőtestület dicséretben részesíti a tanulót, a tanév végén oklevéllel, könyvvel jutalmazza. Tárgyjutalomként könyvet adunk annak a tanulónak, aki az év végi osztályzata alapján jeles vagy kitűnő eredményt ért el. Hosszabb időn keresztül kiválóan tanuló, példás magatartású és szorgalmú tanulót a középiskolai tanulmányok befejezésekor az Öregdiákok Baráti Köre díjazza. A legkiválóbb végzős diáknak Medvegy Antal-díjat adományoz a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, valamely cél érdekében közösen kifejtett erőfeszítést, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító közösséget (osztályt, diákköri vagy más csoportot) a Tinódi Gimnáziumért Alapítvány támogatásával csoportos jutalomban (kirándulás, színház-, mozilátogatás) lehet részesíteni. A tanulókat jutalmazásra a nevelőtestület bármely tagja, a DÖK és a szülői munkaközösség is előterjesztheti. 18

19 III. A középszintű érettségi vizsga témakörei Magyar nyelv és irodalom Témakörök/képességek Szövegértés Információk feldolgozása és megítélése Szépirodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és kritikus használata. A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-tudományos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek értelmezésével, összehasonlításával. Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. Szövegalkotás Írásbeli kifejezőképesség Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatossággal. Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével. Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható kézírás, a helyesírási és nyelvhelyességi hibák javításának képessége. Beszéd, szóbeli szövegalkotás A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő tartalmú, szóhasználatú lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés. Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. Fogalmi műveltség Fogalomismeret, fogalomhasználat Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelő helyénvaló alkalmazása. Fogalmak értelmezése. Témakörök 1. Magyar nyelv 1.1. Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer. A beszéd mint cselekvés. A nyelv és a gondolkodás viszonya. 19

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI. gyakorlati AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS A VIZSGA FORMÁI A tantárgy neve középszinten A vizsga formája emelt szinten Kötelező tantárgyak Választható közismereti tantárgyak 1. Magyar nyelv és irodalom írásbeli

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176

Balázs Győző Református Líceum Nevelési-, Helyi tantervi- és Szakmai programja hatályos: 2011.09.01-től 176 15. A HELYI TANTERVÜNK KERETTANTERVI ALKAMAZÁSA Az oktatási és kulturális miniszter 2/2008. (II.8.) OKM rendeletében foglalt, a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló, valamint egyes

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom

2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom 2. számú melléklet: Részletes érettségi és vizsgakövetelmények Tartalom I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 II. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 18 III. TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY 23 IV. INFORMATIKA ÉRETTSÉGI

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium nevelőtestülete pedagógiai programját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A FIZIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A fizika érettségi vizsga célja A középszintû fizika érettségi vizsga célja annak

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium óraterve... 4 Az oktatásban használatos

Részletesebben

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).

A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI). A 9-10. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI KÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (NAPPALI TAGOZAT) KÖZISMERET SZAKISKOLA (NAPPALI).DOCX Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-10. (SZAKISKOLA)...

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola felülvizsgált és aktualizált Helyi tanterv Szakmai program Pécs, 2011. június 28. helyi tanterv általános rendelkezések A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA.

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben