SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ 2007. - 1 -"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT KOLOZSVÁRI ANIKÓ

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Fogyasztói Piaci szakirány AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE A DÉMÁSZ PRÍMAVILL KFT.-NÉL Készítette: Kolozsvári Anikó Budapest,

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 BEVEZETÉS SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK MI AZ A MINŐSÉGÜGY ÉS MIÉRT FONTOS? Mi a minőség? Mi a minőségirányítás? Mi a minőségirányítási rendszer? A minőségügyi megközelítés Miért fontos a minőség? A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER FEJLŐDÉSE Az ISO 9000 története Az ISO 9000: 1994 szabványcsalád Az ISO 9000 szabványcsalád jövője A DÉMÁSZ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA A DÉL-ALFÖLDI ÁRAMSZOLGÁLTATÁS TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE A DÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT BEMUTATÁSA A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG A DÉMÁSZ PRÍMAVILL HÁLÓZATSZERELŐ IPARI KFT. BEMUTATÁSA ALKALMAZOTT RENDSZEREK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZERRÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉMÁSZ PRÍMAVILL KFT.-NÉL A minőségiránytási rendszer A környezetközpontú irányítási rendszer A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer Integrált Vállalatirányítási Rendszer LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE AZ IVR BEVEZETÉSÉBEN AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE A DÉMÁSZ PRÍMAVILL KFT.-NÉL STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁS Általános követelmény Minőség-, környezet- és munkavédelmi politika Vezetőség elkötelezettsége Vevőközpontúság Jogi és egyéb követelmények Környezeti tényezők és hatások Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázat elemzés Célok, előirányzatok és programok Minőségügyi, környezet- és munkavédelmi célok Minőségügyi, környezet- és munkavédelmi programok, tervek Vezetőségi átvizsgálás INTEGRÁLT VÁLLALTIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Az irányítási rendszer tervezése Szervezeti felépítés, felelősség és hatáskör A vezetőség megbízottja Kommunikáció Dokumentáció szerkezete, felépítése Általános követelmények Integrált Vállalatirányítási Rendszer Kézikönyv

4 A DÉMÁSZ Prímavill Kft. Integrált Vállalatirányítási Rendszer szabályzó dokumentációjának felépítése Dokumentumok kezelése Feljegyzések kezelése ERŐFORRÁSOK Általános követelmény Emberi erőforrások A személyzet kijelölése Kompetencia, képzés, minősítés és tudatosság Infrastruktúra, beruházás Munkakörnyezet MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS Vevői elégedettség mérés Folyamatok figyelemmel kísérése és mérése Környezet- és munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzések, mérések Nem-megfelelőségek kezelése Adatok elemzése Ellenőrző, mérő- és vizsgálóberendezések felügyelete Belső audit Folyamatos fejlesztés Helyesbítő tevékenység Megelőző tevékenység Folyamatok bemutatása A RENDSZER ELLENŐRZÉSÉVEL, ÁTVIZSGÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TAPASZTALATAIM BELSŐ AUDIT KÜLSŐ AUDIT A felkészülés időszaka Hogyan is zajlott az SGS Hungária Kft. által lebonyolított audit? A DÉMÁSZ Prímavill Kft. teendői, feladatai a külső audit után Nem-megfelelőségek javítására tett intézkedések...71 ÖSSZEGZÉS...74 FELHASZNÁLT IRODALOM...76 ÁBRÁK...79 MELLÉKLETEK

5 BEVEZETÉS "Megfelelő minőségügyi szervezet létrehozása egy intézmény részére az emberi kapcsolatokra vonatkozó feladat." (Feigenbaum: Total Quality Management 153. oldal) Szakmai gyakorlatom 15 hetét a DÉMÁSZ Prímavill Hálózatszerelő Ipari Kft.- nél töltöttem. Ottlétem alatt Kovács János IVR vezető mellett dolgoztam, aki igyekezett - a lehetőségeihez mérten - a lehető legtöbb információt szolgáltatni arra vonatkozóan, hogy megértsem és átlássam a vállalat szervezeti felépítését, a függelmi viszonyokat (DÉMÁSZ Zrt.-n belül), a főbb tevékenységeket, valamint a működéshez kapcsolódó folyamatokat. Mivel a társaság minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszereket, azaz Integrált Vállalatirányítási Rendszert (IVR) működtet, ezért kézenfekvő volt, hogy erről a napjainkban igen aktuális témáról írom a szakdolgozatomat. Jelentős mennyiségű dokumentációt bocsátott rendelkezésemre a kft., és természetesen a gyakorlati időm alatt tapasztaltak is segítettek dolgozatom megírásában. Dolgozatomban azt mutatom be, hogy milyen út vezetett az IVR bevezetéséhez, hogyan alakította ki és működteti azt a DÉMÁSZ Prímavill Kft., és milyen előnyei származnak ebből a vállalatnak. A dolgozat elején a minőségüggyel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat tisztázom, majd röviden a DÉMÁSZ Zrt. történetének és szervezetének bemutatására kerül sor. Ezt követően - a szakdolgozatom központi részeként - a minőségirányítás integrált vállalatirányítási rendszerré történő továbbfejlesztésének lépéseit írom le. Végül pedig saját tapasztalataim alapján a vállalatnál tartott belső és külső audit folyamatát és eredményeit mutatom be

6 1. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1.1. MI AZ A MINŐSÉGÜGY ÉS MIÉRT FONTOS? Mi a minőség? A nemzetközi meghatározás szerint a minőség nem más, mint egy termék vagy szolgáltatás jellemzőinek és sajátosságainak összessége, amelyek hatással bírnak kinyilvánított vagy vélelmezett szükségletek kielégítésére (ISO 8402: 1986). Az előbbi meghatározás alapján lehetséges a termékek és szolgáltatások értékelése mind a felhasználói követelmények kielégítése, mind a célnak megfelelőség szempontjából. A minőség nem más tehát, mint egy cél elérésének az eszköze, nevezetesen az ügyfél elégedettségének az elnyerése egy termék vagy szolgáltatás minden tekintetében. Látható tehát, hogy a minőség mindenhol jelen van. Beleépül a termékek és szolgáltatások tervezésébe, kiválasztásába és irányításába, ha ezeknek egy előírt szintet meg kell ütniük. A minőség stratégiai kérdés mind a közszolgálat, mind a privát szféra szervezetei számára. Olyan szervezeti szemléletmód kialakításához járul hozzá, amely kiterjed az ügyfelek elégedettségére, a megtérülésre és hatékonyságra, és átfogja a szakmák és mesterségek széles körének a követelményeit Mi a minőségirányítás? A nemzetközi meghatározás szerint a minőségirányítás az a része az átfogó vezetési funkciónak, mely kialakítja és megvalósítja a minőségügyi politikát (ISO 8402: 1987). Másképp fogalmazva, a minőségirányítás garantálja azt, hogy a tevékenységek az előzetes tervek szerint alakuljanak, és így lényegében két részből áll: mit tegyen a szervezet, és hogyan tegye azt. A szervezetnek tisztáznia kell, kik az ügyfelei és mi a természete az általa nyújtott termékeknek és szolgáltatásoknak. Ennek a megközelítésnek felülről-lefelé át kell itatnia az egész szervezetet azért, hogy minden egyes alkalmazott a külső és belső ügyfelek igényeihez tudja viszonyítani a munkája eredményét. Az ügyfelek elégedettségét tehát mérni kell, és terveket kell készíteni a költségtakarékos javítás érdekében, amelyek megvalósulását nyomon kell követni, és rendszeresen ki kell értékelni. Ebből következik, hogy a szervezetnek mindig készen kell állnia a javulásra, és értékarányosabb munkára kell törekednie. Következménye az is, hogy az - 6 -

7 alkalmazottaknak az ügyfelekkel kapcsolatokat kell kiépíteniük, és javítaniuk kell azokat. A minőség elkötelezett és motivált emberekkel érhető el, akiket a lehetőségeket megteremtő irányítási környezet segít: ez maga a minőségirányítási rendszer (Quality Management System, QMS) Mi a minőségirányítási rendszer? A minőségirányítási rendszer a minőségirányítás megvalósításának az eszköze. Magában foglalja a minőség megvalósításában alkalmazott szervezeti struktúrát, felelősségeket, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat (ISO ). A minőségirányítási rendszerek kialakításakor a fő törekvés az volt, hogy olyan vállalatirányítási modell jöjjön létre, amely lehetőleg mindenféle vállalat számára hasznos, függetlenül a vállalat nagyságától, jellegétől és szakmai hovatartozásától. A rendszerek eleinte azokon a területeken alakultak ki, ahol a biztonság volt a legfontosabb szempont (repülés, katonaság), később azonban alkalmazni kezdték a civil élet különféle területein is, és megjelentek az ezzel kapcsolatos nemzetközi szabványok az ISO 9000-es sorozat. Amint az ilyen rendszerek a legkülönbözőbb iparágakban terjedni kezdtek, kiderült, hogy nem is olyan könnyű olyan területeken bevezetni azt, amelyeken a gyártás menete és jellege nagyon különbözik az eredetileg figyelembe vett (főleg gépipari) területekétől. Így, ha egy szervezet elhatározza, hogy fejleszteni kívánja a minőséget, és minőségirányítási rendszert vezet be, az csak akkor lehet sikeres, amennyiben a rendszert saját tevékenységeihez igazítva építi ki. Ha nincs olyan útmutató dokumentum, amely megmutatná, hogy az adott szakterületen mire kell különösen ügyelni (hogyan kell értelmezni az ISO 9001 követelményeit az adott helyen), akkor ezt magának (vagy az általa megbízott felkészítőnek) kell kidolgoznia A minőségügyi megközelítés A szervezeteknek szervezeti követelményeik, kultúrájuk és ügyfeleik ismeretében kell felépíteniük minőségirányítási rendszereiket. Ez a folyamat a felső 1 DÉMÁSZ 2005 Projekt: Bevezetés a minőségügybe háttéranyag, 1. oldal (Forrás: MTA Információtechnológiai Alapítvány) 2 Magyar Minőség folyóirat, 15. évf. 2. szám/2006.: Földesi Tamás: A minőségirányítás ágazati sajátosságai, oldal - 7 -

8 vezetéstől származó minőségügyi kezdeményezéssel kezdődik, amely kijelöli a prioritásokat, a kezdeti célokat, és felelősségi köröket rendel a minőségirányítási rendszer meghatározásához és kialakításához. Azok, akik felelősek a minőségirányítási rendszer megvalósításáért, meghatározzák a szükséges erőforrásokat és a célok eléréséhez vezető folyamatokat. Ezen túlmenően a szervezet által elfogadott prioritási sorrendben és stratégia szerint célokat és megvalósítandó termékeket határoznak meg. A termékek elkészültét előre megállapított rendszeres időközönként figyelemmel kísérik. További erőforrásokat szükség szerint vonnak be, és ahol az helyénvaló az elért eredményeket nyilvánosan méltatják és jutalmazzák. Amennyiben a minőségirányítási rendszer már felépült, a figyelem középpontja az értékelés és a javítás felé mozdul el. Egy minőségirányítási rendszer végső célja olyan szervezet kialakítása, amely elkötelezett a szervezet minden szempontból történő folyamatos javítására, beleértve ebbe a termékeket, szolgáltatásokat, eljárásokat és folyamatokat Miért fontos a minőség? A minőséget az emberek munkájukkal érik el, amelynek során rendszereket, információkat, eszközöket és technikákat használnak fel az ügyfelek elvárásainak megfelelő, és a szervezeti célkitűzéseket elérő minőségi termékek készítésére és szolgáltatások nyújtására. A minőség olyan elérhető, mérhető és költségtakarékos cél, amelyet be lehet vezetni egy szervezetbe feltéve, hogy a fogalmak megértése és az elkötelezettség a szervezetben rendelkezésre áll. Összefoglalásképpen, a minőségirányítás az értékarányosság és az ügyfélelégedettség elérésének az eszköze. A minőségirányítás ezt olyan módon éri el, hogy biztosítékként szolgál a hibák elkövetésével szemben, és csökkenti a pazarlásból és átdolgozásból származó költségeket. A figyelmet a teljesítmény folyamatos javítására fordítja azáltal, hogy a személyzetnek lehetővé teszi, hogy együtt dolgozzanak a szervezet jobbításáért, és felismerjék, hogy az ügyfelek elégedettsége és a szervezeti célkitűzések egymástól elválaszthatatlanok. 3 3 DÉMÁSZ 2005 Projekt: Bevezetés a minőségügybe háttéranyag, 1-2. oldal (Forrás: MTA Információtechnológiai Alapítvány) - 8 -

9 1.2. A MINŐSÉGÜGYI RENDSZER FEJLŐDÉSE Az ISO 9000 rövid története A Brit Szabványügyi Hivatal (BSI) 1976-ban adta ki a máig érvényben lévő BS 5750 szabványt, amely az első, igazi minőségbiztosítási szabvány. A brit szabvány alapján 1987-ben jelentette meg az ISO 9000 szabványsorozatot a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), ennek megfelelően a BS 5750 egyes részei alkotják a nemzetközi 9000-es szabványok egyes pontjait: BS rész - ISO 9001, BS rész - ISO 9002, BS rész - ISO Az ISO és a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) között júniusában létrejött az úgynevezett Bécsi Egyezmény, melynek értelmében a felek megállapodtak, hogy szorosan együttműködnek, egymás ülésein részt vesznek, egyeztetik munkaprogramjaikat. Az együttműködési megállapodás lényege az, hogy ha az egyik szervezet egy adott célra már kidolgozott szabványt, vagy a szabvány kidolgozását regisztrálta a munkaprogramjában, akkor a másik szervezet erre a célra szabvány kidolgozását nem kezdi meg, hanem átveszi a már meglévőt, vagy csatlakozik a regisztrált projekt kidolgozásához Az ISO 9000 szabványcsalád Az ISO 9000 segítséget nyújt a minőségrendszer modelljének (ISO 9001, 9002, vagy 9003 szerinti) kiválasztásában, ezen kívül fogalom meghatározásokat és magyarázatokat is tartalmaz. Az ISO 9001, 9002 és 9003 tartalmazza azokat a kritériumokat, amelyeket a minőségrendszernek feltétlenül ki kell elégítenie a termék előállítási ciklus különböző szakaszaiban az előre meghatározott minőségkövetelmények teljesítése érdekében. Az ISO 9004 szabvány a minőségirányítás megvalósításáról szól, és a következő témaköröket foglalja magába: a vezetőség felelőssége, a minőségrendszer alapelvei és a minőséghurok egyes szakaszainak áttekintése. Az ISO 900x nem a rendszer hatékonyságát méri és nem is azt vizsgálja, hogy mennyire jó az előállított termék, vagy a végzett szolgáltatás, hanem arról biztosítja a 4 (letöltés ideje: , 11:00) 5 (letöltés ideje: , 20:32) - 9 -

10 vevőt, hogy a vállalat a szerződéses követelményeknek való megfelelést a vonatkozó szabványban meghatározott modell szerint felépülő minőségrendszerrel valósítja meg. 6 Az ISO szabvány fejlesztése állandó folyamat, ennek értelmében az ISO szabályzatban rögzíti, hogy minden szabványt 5 évente át kell vizsgálni, és dönteni kell a teendőkről. Az átvizsgálás során egy adott szabványt változatlanul hagyhatnak, kiegészíthetnek (értelmezést segítő kisebb átalakításokkal), módosíthatnak, átdolgozhatnak, visszavonhatnak. Az ISO 9000-es szabvány első felülvizsgálata 1994-ben történt. Ekkor az ISO olyan értelmezést fogadott el a minőségirányítási rendszerekkel kapcsolatban, hogy a szolgáltatás is emberi tevékenység eredménye, ily módon termék, tehát az ilyen rendszerek nem csak az ipar, hanem a szolgáltatások területén is alkalmazhatók. Ezt követően december 15-én jelent meg az új változat. A szabványalkotókat a gazdasági változások motiválták; az új szabvány logikája és szerkezete a folyamatos fejlesztés elvére épül. Az 1994-ben jóváhagyott változathoz képest olyan új elemek jelennek meg benne, mint a folyamatok szabályozása, a szervezeti működés marketing alapokra való helyezése és a TQM elemek fontosságának további erősítése. Jellemző, hogy ez a szabvány már nem minőségbiztosításról beszél, hanem a minőségirányítási rendszert definiálja. 7 Az Európai Közösség irányába mutató integrációs folyamat részeként beinduló szabvány harmonizáció eredményeként lezajlott a magyar (MSZ), az európai (EN) és a nemzetközi (ISO) szabványok összehangolása, s így hazánkban is kialakult - számos más országhoz hasonlóan - az MSZ EN ISO 9000 jelzetű szabványsorozat. 8 Ennek megfelelően az ISO 9000: 1994-es szabvány magyar kiadása MSZ EN ISO 9000: 1996, az ISO 9000: 2000-es szabvány magyar kiadása pedig MSZ EN ISO 9000: 2001 jelzéssel lett hazánkban regisztrálva. 6 (letöltés ideje: , 15:52) 7 Magyar Minőség folyóirat, 15. évf. 2. szám/2006.: Földesi Tamás: A minőségirányítás ágazati sajátosságai, oldal 8 (letöltés ideje: , 13:00)

11 Az ISO 9000 szabványcsalád jövője Az ISO szabályai szerint, mint már korábban említettem, minden szabványt 5 évente át kell vizsgálni, ezért várható az ISO 9000 szabványcsalád újabb módosítása. Lényegében már a évi változat kiadása óta folynak a soron következő módosítás munkálatai óta folyamatosan működik az úgynevezett 176-os Műszaki Bizottság mellett a Szabványértelmezési Munkacsoport, amely listát állított össze azokról a témákról, melyekben a szabvány pontosítását tartja szükségesnek: a lista 22 elemből áll, és 14 szabványszakaszt érint év elején sor került egy átfogó internetes felmérésre, melynek során 1477 válasz érkezett 63 ISO tagországból. A következő felmérésre év végén került sor, melynek eredményét az alábbi diagram szemlélteti: 9 A tanúsítások száma között Forrás The ISO Survey Látható, hogy az ISO 9000 példátlan sikereket ért el. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a profitorientált cégeknek olyan folyamatszabályozási, minőségirányítási rendszert ajánl, amelynek bevezetése növeli a versenyképességet. Jól kamatozó elismertséget, a vevők megtartását, újabb üzletet és új piacok meghódítását, cégen belül a munkatársi teljesítmények növekedését, a költségek csökkentését jelenti. Érthető, hogy a cégek többsége ennek érdekében számukra eddig ismeretlen eljárásokat is hajlandó megtanulni, és azokat a gyakorlatban alkalmazni Magyar Minőség Hét, november , előadás: Sipos Gáborné: Az ISO 9000 szabványcsalád jövője 10 (letöltés ideje: , 11:09) 11 Kalapács János: Minőségirányítás, minőségtechnikák című kiadvány (X-Level, 2001) 181. oldal tartalmának részlete

12 2. A DÉMÁSZ ZRT. SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA 2.1. A DÉL-ALFÖLDI ÁRAMSZOLGÁLTATÁS TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE A Dél-Alföldön a villamos hálózatépítés története 1895-ben Szegeden kezdődött, amikor is megépült az első közvilágítási hálózat. Szegedet a villamos energia szolgáltatásban és a villamos hálózatok építésében 1897-ben Kecskemét, 1899-ben Gyula, Makó, Hódmezővásárhely, 1900-ben Szentes, 1902-ben Kalocsa, 1903-ban Kiskunhalas, 1904-ben Békéscsaba, majd 1905-ben Orosháza követte, és így közel 10 ezer fogyasztó jutott villamos energiához. A két háború között újabb 17 kisközségi villanytelepet létesítettek. A nagyobb városi erőművek körül ellátási körzetek alakultak ki. A Dél-Alföldön számos cég végzett villamos hálózatépítési tevékenységet a kezdetektől az évi államosításig, úgymint: AGROLUX- Községeket és Mezőgazdaságot Villamosító Társaság, ÁVESZ- Állami Villamos Energia Szolgáltató Vállalat, BAVÁK- Baja Város Közművei, DÉVÁRT- Délmagyarországi Villamos Áramszolgáltató Rt., ERIK- Erőművek Ipari Központja, Bene és Wein, valamint Szalai és Strobl Hálózatépítő cégek között a Dél-Alföldön működő hét nagyobb áramszolgáltató részvénytársaságot, valamint 12 közületi és 12 kisebb magántulajdonú villamosművet államosítottak. Ezen időszak alatt további 60 községben épült ki villanyhálózat ben, az államosítást követően megalakult a DÉMÁSZ Zrt. jogelődje, a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat, a hat regionális áramszolgáltató egyike. A vállalat 4 üzletigazgatósággal, 18 üzemvezetőséggel és 91 körzetszerelőséggel szolgálta ki a fogyasztókat. A Kecskeméten és Szegeden épített állomásokon keresztül összekapcsolták a Dél-Alföldet a nagy erőművek együttműködését biztosító országos hálózattal. Újabb 114 községben épült ki villanyhálózat ban megalakult a Magyar Villamos Művek Tröszt, mely az erőművek és az áramszolgáltató vállalatok egységes irányítása érdekében integrálta az addig önálló vállalatokat. A hatékony munka és a lakosság jobb kiszolgálása érdekében a DÉMÁSZ 12 DÉMÁSZ Prímavill Hálózatszerelő Ipari Kft. tájékoztató füzete, 1999., 2-3. oldal

13 szervezetében 5 üzletigazgatóságot és 34 kirendeltséget alakítottak ki ben a fogyasztók száma elérte a 685 ezret december 31-i fordulóponttal, társadalmi és gazdasági rendszerváltást követően a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalat részvénytársasággá alakult át. A társaság fő részvényesei a Magyar Villamos Művek Rt., valamint az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ) voltak A DÉMÁSZ TÁRSASÁGCSOPORT BEMUTATÁSA 1992-től kezdetét vette a különböző célú és feladatú leányvállalatok létrehozása, azaz megjelent a DÉMÁSZ Társaságcsoport, melynek tagjai: D-Energia Kft. DÉMÁSZ Prímavill Kft. HEBÜ Kft. Szegedi Erőmű Kft. E-Partner Kft. A villamos energia szolgáltatás 101. évében, 1996-ban került sor a DÉMÁSZ Rt. privatizációjára. A társaság többségi tulajdonosa a francia Électricité de France International S. A. (EDFI) lett 50 százalék fölé emelkedő részvénytulajdonnal. A DÉMÁSZ Rt október 18-i rendkívüli közgyűlése - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - módosította a DÉMÁSZ Rt. cégnevét. Ennek következtében a társaság neve november 14-től Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra, illetve rövidítve DÉMÁSZ Nyrt.-re változott. A Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt december 12-éig megvásárolta a kisebbségi tulajdonosainak a részvényeit, mindezek eredményeként az EDFI tulajdonába került a DÉMÁSZ törzsrészvényeinek 100%-a, míg a Privatizációs Törvény értelmében a Magyar Állam egy szavazatelsőbbségi részvénnyel ("aranyrészvény") rendelkezik. A DÉMÁSZ december 22-én tartott rendkívüli közgyűlésén a Társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársaságra történő megváltoztatásáról döntött január 17-i hatállyal a Társaság cégneve Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő 13 Specifikáció az Integrált Vállalatirányítási Rendszer kiépítésére, DÉMÁSZ Rt., 6. oldal (2001. szeptember 27.)

14 Részvénytársaságra, illetve rövid formában DÉMÁSZ Zrt.-re változott. A DÉMÁSZ Zrt. leányvállalatai: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. DÉMÁSZ Prímavill Hálózatszerelő Kft. DÉMÁSZ Partner Kft. D-Energia Energiakereskedelmi Kft. Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft. 14 A DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területe 18 ezer km 2, a lakosság közel egy hatodát szolgálja hazánk területének közel 20%-ában. Az ellátási területet a teljes Bács-Kiskun és Csongrád megye, valamint Békés, Pest és Baranya megyék egy-egy része képezi, összesen 33 város és 229 község. A működési területet a DÉMÁSZ Zrt. működési engedélye rögzíti A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉG A DÉMÁSZ Rt. felső vezetése már 1993-ban megismerkedett az ISO 9000-es szabványsorozat alapelveivel, annak vállalatirányítási jelentőségével ben egy középvezetőkből álló team tanulmányozta a szabvány előírásainak értelmezését a részvénytársaságra. Ez a team készítette elő a minőségbiztosítási projekt beindítását, valamint az ISO 9001: 1994-es szabványnak megfelelő rendszer kialakítását és bevezetését segítő tanácsadó cég kiválasztásának pályázatát májusában a tanácsadó céggel a DÉMÁSZ Rt. megkötötte a szerződést a TQM előkészítésére és bevezetésére, melynek alapeleme az ISO 9001: 1994-es szabványnak megfelelő minőségügyi rendszer kialakítása és bevezetése. A felsővezetők tréningen vettek részt, melyen megismerkedtek az alapelvekkel, a projektmunkában lévő feladataikkal és létrehoztak egy projektszervezetet május-július között fogyasztói körben reprezentatív felmérés készült a DÉMÁSZ Rt. tevékenységének fogyasztói megítélésének megismerésére. A dolgozói megítélések feltérképezésére a tanácsadók a Malcolm Baldrige kritériumrendszer szerint végezték el az átvilágítást, párhuzamosan az ISO 9001: 1994, és az ISO es szabvány előírásainak való megfelelésének felmérésével. A minőségközpontú kiértékelést követően meghatározásra kerültek TQM stratégiai feladatok. 14 (letöltés ideje: , 17: 39) 15 DÉMÁSZ Társaságcsoport és DÉMÁSZ Zrt. Központ IVR Kézikönyve,e, 6. oldal

15 1995. szeptember-decembere között a minőségügyi rendszer kialakításában résztvevők részére - minőségügyi oktatást követően - elkészült a rendszerterv és a minőségügyi kézikönyv ban elkészültek a minőségügyi eljárások, és azt követően elkezdődött a hiányzó munkautasítások elkészítése. A DÉMÁSZ Rt. valamennyi szervezeti egységénél (DÉMÁSZ Rt. Központ, Műszaki Igazgatóság, Kereskedelmi Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság; Délász Kft., DÉMÁSZ Prímavill Kft.) áprilisáig kiépítette az ISO 9001:1994 szabvány szerinti minőségirányítási rendszereket. Azonban áprilisában a bevezetés előtt leállításra került a minőségügyi rendszer bevezetése. A DÉMÁSZ Rt. megkezdte az új középtávú stratégiai akciótervének kidolgozását évre. A stratégiai akcióterv alap akciója új hatékony folyamatok kialakítása és az azt megvalósító korszerű szervezet létrehozása, mely megfelelhet a liberalizált villamos energia piac kihívásainak. Időközben a DÉMÁSZ Rt.-ből kivált a Prímavill Kft. hálózatszerelő leányvállalat és a Délász Szolgáltató Kft.. A leányvállalatok 1997-ben megszerezték ISO 9001: 1994-es szabványnak megfelelő minőségügyi rendszer tanúsítását. A MIR tanúsításait a DÉMÁSZ Prímavill Kft.-nél az SGS Hungária Kft., a Délász Kft.-nél a Det Norske Veritas Magyarország Kft. végezte. A tanácsadók díját a DÉMÁSZ Rt. anyavállalat átvállalta kft.-itől, ezzel is segítve náluk a minőségi munkavégzés kialakítását. A DÉMÁSZ Rt során egy Business Process Reengineering keretében újraszabályozta folyamatait, és kialakította hatékony szervezeti felépítését. Az átalakítás során irányítási szinten újrafogalmazta alapfolyamatait. Három alapfolyamatot határozott meg: kereskedelmi, műszaki és támogató alapfolyamatot szeptember 26-án a DÉMÁSZ Rt. megalakította a minőségirányítási projekt projektszervezetét. A projekt a következő területekre terjedt ki: integrált minőségirányítási (MIR), környezetközpontú (KIR), valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányító rendszer (MEBIR), az ISO 9001: 2000, az ISO 14001: 1996 és az OHSAS 18001: 1999 követelményszabványok szerint. A projekt team úgy határozott, hogy amennyiben valamely leányvállalatnál (pl. kereskedelem) a tevékenységeknek nincs közvetlen hatása a környezetvédelemre, a KIR rendszert ki kell zárni

16 A szervezeti tagozódás szerint megkülönböztettek központi irányító és szolgáltató szervezetet, valamint leányvállalatokat. Ez alapján a következő alapelveket fogalmazta meg a DÉMÁSZ Rt. vezetősége: Egységes irányítási rendszer (MIR, KIR, MEBIR) a teljes társaságcsoportra, Önálló irányítási rendszer (MIR, KIR, MEBIR) fokozatos megvalósítása a holding központban és a leányvállalatoknál, A meglévő rendszereket (DÉLÁSZ Kft., PRÍMAVILL Kft. és E-PARTNER Kft. ISO 9001: 1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer) aktualizálni és a másik két irányítási rendszerrel integrálni szükséges. A megvalósítást a következő sorrendben tervezték: 1. DÉMÁSZ Holding Központ, 2. Hálózati vállalat, PRÍMAVILL Kft., DÉLÁSZ Kft. E-PARTNER Kft., 3. Közüzemi szolgáltató, Feljogosított szolgáltató, 4. Többi leányvállalt. 16 A minőségügy kérdése azért került ismét napirendre, mert a Magyar Energia Hivatal határozatában előírta, hogy a DÉMÁSZ kereskedelmi és elosztói tevékenységéhez az ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer(ek) működtetése szükséges ben és 2003-ban ismét elkezdődött a DÉMÁSZ Társaságcsoportnál (DÉMÁSZ Rt. Központ, Műszaki Igazgatóság, Kereskedelmi Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság; Délász Kft., DÉMÁSZ Prímavill Kft., D-Energia Kft.) a minőségügyi rendszerre épülő integrált vállalatirányítási rendszer kiépítése. A DÉMÁSZ Társaságcsoportnál az Integrált Vállalatirányítási Rendszer (IVR) az ISO 9001: 2000, ISO 14001: 1996, OHSAS 18001: 1999 szabványok előírásai alapján a ConsAct Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. tanácsadásai alapján készült el január 1-jén a DÉMÁSZ Rt.-nél (DÉMÁSZ Rt. Központ, Műszaki Igazgatóság, Kereskedelmi Igazgatóság, Pénzügyi Igazgatóság,) az IVR bevezetésre került, és április 30-án a BVQI tanúsította január 1-jén a DÉMÁSZ Zrt. Műszaki Igazgatósága szétvált a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-re, a DÉMÁSZ Partner Kft.-re, megmaradt a DÉMÁSZ Zrt. Központja, Kereskedelmi Igazgatósága, Pénzügyi Igazgatósága március 1-jén a 16 Specifikáció az Integrált Vállalatirányítási Rendszer kiépítésére, DÉMÁSZ Rt., 7-8. oldal (2001. szeptember 27.) évi CX. Törvény a villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. Rendelettel

17 szétvált IVR bevezetésre került, és jelenleg április között a BVQI tanúsítja A DÉMÁSZ PRÍMAVILL HÁLÓZATSZERELŐ IPARI KFT. BEMUTATÁSA 18 A DÉMÁSZ Prímavill Kft szeptember 1-jén alakult a DÉMÁSZ Rt. villamos hálózatszerelő osztályainak feladatkörét tovább folytatva. A társaság alapvető tevékenysége a közcélú villamosművi hálózatok és alállomások tervezése és kivitelezése, valamint szerelése március 1-jétől a DÉMÁSZ Nyrt. 100%- os leányvállalataiként működő Délász Kft. és DÉMÁSZ Prímavill Kft. korábbi tevékenységeit összevontan, a DÉMÁSZ Prímavill Kft. keretein belül végzi. A tevékenységek átvételéhez kapcsolódóan erőforrás átcsoportosításra is sor került a Társaságcsoporton belül, azaz a Délász Kft.-ből a DÉMÁSZ Prímavill Kft.-be kerültek mindazon dolgozók és eszközök, melyek korábban a Délász Kft. keretein belül biztosították a feladatok végrehajtását. A DÉMÁSZ Prímavill Kft. tevékenységi köre:» kis-, közép- és nagyfeszültségű légvezetékes és földkábeles hálózatok tervezése és kivitelezése;» közép/kisfeszültségű transzformátor állomások, elosztó- és kapcsolóberendezések tervezése és kivitelezése;» épületek, sétányok, szobrok egyedi megjelenésű dekoratív dísz- és térvilágításának kialakítása az ötletektől a megvalósításig;» új köz- és térvilágítási berendezések, hálózatok méretezése, tervezése, kivitelezése;» meglévő közvilágítási berendezések, hálózatok méretezése, tervezése, kivitelezése;» adatátviteli hálózatok, alépítmények létesítése;» alállomások és egyéb erősáramú berendezések tervezése, kivitelezése, karbantartása, vasszerkezeti munkák;» gázmotorok villamos berendezéseinek tervezése, szerelése;» fenti témákban megvalósíthatósági tanulmányok készítése, szaktanácsadás, közreműködés; 18 DÉMÁSZ Prímavill Kft. IVR Kézikönyve, 4-6. oldal

18 » védelem, automatikai, irányítástechnikai és távközlési berendezések karbantartása és üzemeltetése;» transzformátorok és megszakítók javítása, karbantartása, felújítása;» fogyasztásmérők javítása, hitelesítése;» villamos- és gázfogyasztásmérő szekrények, valamint kábel- és energia elosztószekrények gyártása, kereskedelme. A társaság 275 millió forint jegyzett tőkével rendelkezik 19, tevékenységi területén, a dél-alföldi régióban -Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Dél-Pest megyékbenpiacvezető. A DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatási területén kívül villamos hálózatépítési munkákat végez az ELMÜ Zrt., az E.ON DÉDÁSZ Zrt., az E.ON TITÁSZ Zrt., valamint a Kelet- Szlovák Áramszolgáltató megrendelésére. A társaságot szervezeti felépítését tekintve a következő önálló egységek alkotják: Központ: a szegedi központ irányító, és szolgáltató feladatokat lát el, így a megrendelői igények rugalmas kielégítése céljából többek között központi projekteket és beruházásokat kezel, valamint a létesítési vezetőségek/üzemvezetőségek közötti kapacitás koordinációt végez. Létesítési Vezetőségek (Szeged-Békéscsaba, illetve Baja-Nagykőrös körzetek): a létesítés vezetőség önállóan is vállalkozó, feladat centrikus és teljesítmény orientált szervezeti egységként működik. A kivitelező csoportok földrajzi elhelyezkedése hatékony és rugalmas kapacitás átirányítást tesz lehetővé. Üzemeltetés és Gyártás (Gyengeáramú Üzemeltetés, Erősáramú Üzemeltetés, Alállomás létesítés), valamint az Energetikai elosztó- és mérőszekrények összeszerelése és értékesítése Szegeden önállóan is vállalkozó, feladat centrikus és teljesítmény orientált szervezeti egységként működik. 19 Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság által április 17. napján kiadott DÉMÁSZ Prímavill Kft. Cg cégjegyzékszámú Cégkivonat, 4. oldal 11/8 pont

19 A DÉMÁSZ Prímavill Kft. szervezeti egységeinek földrajzi elhelyezkedése: Forrás: DÉMÁSZ Prímavill Hálózatszerelő Ipari Kft. tájékoztató füzete (1999., 7. oldal) A DÉMÁSZ Prímavill Kft. 320 főt foglalkoztat (lásd 1. számú ábra: A DÉMÁSZ Prímavill Kft. összlétszám foglalkozás-csoportonkénti megoszlása ), ebből mintegy 162 fő a hálózatszerelő, speciális szerelő, akik munkájukat általában 2-4 fős csoportokban végzik, de az elvégzendő feladathoz mérten rugalmasan változik a kivitelező munkacsoportok létszáma. A társaságnál dolgozó tervezők a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos névjegyzékében szereplő minősített tervezők, a művezetők a Területi Műszaki Biztonsági Felügyeletnél regisztrált felelős műszaki vezetők. A társaság részt vett a NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon, melynek eredményeként a DÉMÁSZ Prímavill Kft július 29-étől hivatalosan is NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet (lásd 1. számú melléklet). A társaság a határozat birtokában célul tűzte ki a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozat megszerzését, mellyel a továbbiakban megszerzi a jogosultságot, hogy a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzési eljárásokon minősített ajánlattevőként vegyen részt. A DÉMÁSZ Prímavill Kft. a DÉMÁSZ Társaságcsoport leányvállalata, melyben a DÉMÁSZ Zrt. kizárólagos tulajdonnal rendelkezik. A kft. alapításától kezdve alapvetően a DÉMÁSZ Zrt. igényeit elégíti ki április 15-én lépett hatályba az Együttműködési Megállapodás a DÉMÁSZ Prímavill Kft. és az akkor még DÉMÁSZ

20 Rt. között. Az együttműködés az anyavállalat működési körébe tartozó folyamatokhoz, és az ezt működtető szervezetekhez kapcsolódik, ezenkívül a műszaki, kereskedelmi, logisztikai szervezetektől érkező igények teljesítésére is kiterjed a megállapodás. A Prímavill szolgáltatást nyújt a DÉMÁSZ Zrt. részére az Együttműködési Megállapodás alapján, és a következő szolgáltatásokat veszi igénybe a DÉMÁSZ Zrt.-től: informatikai, logisztikai, pénzügyi-számviteli, humánpolitikai, biztonságtechnikai és telephely üzemeltetési szolgáltatások. 20 A társaság a tulajdonában lévő gépjárműveket 2002-ben eladta a DÉL-ÁSZ AUTÓ Kft.-nek, melytől ugyanakkor 170 darabot meghaladó gépjárműállományt bérel, melynek döntő részét autódaruk, önrakó tehergépjárművek, földmunkagépek és csoportszállító gépjárművek teszik ki. A fejlett infrastruktúrának belső közvetlen telefonhálózat, számítógépek hálózatban történő működtetése, internetes elérhetőség, valamint Lotus Notes informatikai levelezési lehetőség- köszönhetően lehetővé válik a vállalat és a megrendelők között a gyors információáramlás, valamint a folyamatos kapcsolattartás. A DÉMÁSZ Prímavill Kft. fő megrendelője, vevője 98,62%-ban a DÉMÁSZ Zrt., ám emellett természetesen más partnereinek megfelelő szintű kiszolgálását is elsőrendű feladatának tekinti a társaság. 20 DÉMÁSZ Prímavill Kft. Éves beszámoló 2003., 8. oldal

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER?

MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási Menedzser szakirány MENNYIT ÉR EGY TANÚSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos

Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey Ákos Az anyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0089 téma keretében készült a Pannon Egyetemen. Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő: Dr. Domokos Endre XVIII. kötet Környezetmenedzsment rendszerek Dr. Rédey

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás

TARTALOM CONTENTS. A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁNAK / FEJLESZTÉSÉNEK TECHNIKÁI SPC statisztikai folyamatszabályozás TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A siker receptje, avagy út a Magyar Közigazgatási Minőségdíj eléréséhez Csigáné Brocskó Márta Minőségrendszerek egy városiasodó település önkormányzatánál

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1095 Budapest, Soroksári út 48. Tel.: +36 1 215 6440 / 178 Fax: +36 1 215 6440 / 178 Honlap: www@itlogicom.hu E-mail: sales@itlogicom.hu Minőségirányítási Kézikönyv MSZ

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel?

A TÁRSASÁG HÍREI ÉS PROGRAMJAI Mennyire elégedett Ön a Magyar Minőséggel? TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A Lean Hat Szigma Dr. Aschner Gábor A megfelelőségértékelés testületei és szabványai Földesi Tamás Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben