ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám:02/137-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 30-ai ülésére Tárgy: A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben Előadó: Dr. Friedler Ferenc a Pannon Egyetem rektora Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy: Pannon Egyetem Fehérvölgyi Beáta egyetemi docens, Turizmus Intézeti Tanszék Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 18-ai ülésén a 81/2014. (XII. 18.) MÖK határozatával megállapította évre vonatkozó munkatervét. A munkaterv szerint a közgyűlés az áprilisi ülésére tervezte megtárgyalni A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben tárgyú előterjesztést. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény. 27 (1) bekezdésben foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési valamint koordinációs feladatokat lát el. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a felsőoktatás szereplőivel kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. A Pannon Egyetem fontos feladatának tekinti, hogy részt vegyen a vidékfejlesztés megvalósításában, illetve hozzájáruljon a vidéki gazdaság fellendítéséhez, az életszínvonal növeléséhez. A vidék fejlődésének elősegítése érdekében, illetve a közös cél figyelembe vételével felkértem a Pannon Egyetem rektorát a tájékoztató anyag elkészítésére. A dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi, amely információt nyújt a Pannon Egyetem vidékfejlesztési szerepéről, valamint a projektek tartalmi megvalósítására irányuló törekvésekről. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben tárgyú tájékoztató dokumentum megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, április 16. Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke

3 A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben Előterjesztés tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április havi munkaülésére. Bevezetés A Pannon Egyetem feladatának és missziójának tekinti, hogy képzési és innovációs szolgáltatásaival aktívan formálja és szolgálja Magyarország vidékfejlesztési stratégiáját, részt vegyen annak kooperatív megvalósításában. Ennek fontos eleme a vidéki gazdaság beleértve az agrárium versenyképességének javítása. A Pannon Egyetem nem passzív szemlélője, hanem proaktív részese a vidék modernizációjának. Az egyetem minden működési színhelyén hozzájárul a vidéki gazdaság fellendítéséhez, valamint a vidéki életminőség emeléséhez. Az intézmény, úgy is mint tudásgeneráló és úgyis mint tudás átadó, transzferáló szervezet a különböző típusú és szakterületű tevékenységek együttes alkalmazásával éri el. I.) A Vidékfejlesztési stratégia helye és rendszere az Európai Unióban és Magyarországon (áttekintés) Jogi- és szakpolitikai keretek: Közös Agrárpolitika ( ) Közös Halászati Politika EU Fenntartható Fejlődés Stratégiája Európa 2020 Stratégia EU Horizon 2020 Kutatási Fejlesztési és Innovációs Keretprogram EU Klíma és Energia Csomag Erőforrás-hatékony Európa Zászlóshajó Kezdeményezés és Útiterv Biológiai Sokféleség Stratégiája Élőhely-védelmi Irányelv, Madárvédelmi Irányelv, Víz Keretirányelv Európai Víz Stratégia Európai Duna Régió Stratégia Biológiai Sokféleség Egyezmény Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrásokról szóló Nemzetközi Egyezmény Európai Táj Egyezmény Az EURÓPA 2020 stratégiai dokumentum kiemelt célkitűzése az Intelligens, Fenntartható és Inkluzív Növekedés, amely kijelöli az Európai Unió közötti időszak kívánatos fejlődési és fejlesztési irányvonalait. A Közös Agrárpolitika és a vidékfejlesztés irányai között Az Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájával való összhang megteremtése érdekében a KAP vidékfejlesztési pillére hat prioritásra épül és az ezeken belüli fókuszterületekhez kapcsolódó tevékenységek támogatásai irányulnak a mezőgazdaság, az erdészet és az élelmiszer-feldolgozás fejlesztésére: 1) PRIORITÁS: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben. 1

4 2) PRIORITÁS: A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, fenntartható erdőgazdálkodás. 3) PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szerveződésének, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, valamint a nem élelmiszer jellegű termék-láncok szervezésének és az ágazati kockázatkezelés ösztönzése annak előmozdítása a mezőgazdaság területén. 4) PRIORITÁS: A mezőgazdasági és az erdészeti ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása. 5) PRIORITÁS: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban. 6) PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló speciális fejlesztési modulok Közösségvezérelt helyi fejlesztés - Community Lead Local Development (CLLD) - a LEADER koncepció kiterjesztése és megerősítése. Több uniós alap bevonására épül Helyi szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti Helyi Fejlesztési Stratégiákra alapozott beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg. Az eszköz segítségével helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhető a területi problémák orvoslása, illetve a területi fejlődési potenciálok kihasználása, amely a következő hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat szolgálja: Vidéki térségek fejlesztése; Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek; Vidéki helyi gazdaság megerősítése; A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés; Várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése. Nemzeti Vidékstratégia A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes agrár- és élelmiszertermelést és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. Kiemelt nemzeti prioritások Kertészet és állattenyésztés: technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság, Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc: hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, Rövid Ellátási Lánc, Vízgazdálkodás: Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás, Helyi gazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés. 2

5 II.) A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztésben II/1. A közötti időszakban végzett és időszakban tervezett vidékfejlesztési tevékenységek, vidékfejlesztéshez kapcsolódó projektek. A Pannon Egyetem Intézményfejlesztési Tervében foglaltakkal összhangban a vidékfejlesztés magyarországi feladataival összefüggésben az alábbi területeken fejt ki aktivitást: a) A vidéki gazdaság, a termelő és szolgáltató szektor versenyképességének javítása terén: A Pannon Egyetem tudományos hátterével hozzájárul a régió és az érintett megyék magas hozzáadott értéket képviselő versenyképes termékek fejlesztésében érintett cégek fejlesztéseihez. A képzés- és innováció eszközeivel hozzájárul az új cégek régióban történő letelepedéséhez, illetve a már itt lévő cégek régióban maradásához. Regionális tudás- és technológia-transzfer folyamatokat generál. Közvetlenül részt vesz turisztikai termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztésében, turisztikai desztinációs modell kifejlesztésében, elterjesztésében. b) A vidéki munkaerő versenyképességének javítása terén: Regionális munkaerő piaci szereplők igényeihez igazodó szakemberképzés, új képzés formák kialakítása, illetve vállalkozási kompetenciák fejlesztése Tehetséggondozás Hozzájárulás a vidéki értelmiség kvalitatív fejlődéséhez a vidéki térségek értelmiségi bázisának és utánpótlásának biztosításához c) A nemzeti agrár és vidékfejlesztés célkitűzések megvalósítása terén: Speciálisan és professzionálisan a vidékfejlesztés feladataira fókuszáló felsőfokú képzés és szakember kibocsájtás. A természeti értékek védelme, a fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás, ökoszisztémák védelme, élőhely rekonstrukció Talajok fokozott védelme, beleértve a talaj víztartó kapacitását javító technológiák kifejlesztését és elterjesztését Az agrobiodiverzitás megőrzése az adott tájegység helyi sajátosságaihoz, klimatikus és talajtani viszonyainak megfelelő tájfajták felkutatása, megőrzése, elterjesztése A klímaváltozás mezőgazdasági termelést érintő hatásainak kivédésére irányuló kutatás és technológiafejlesztés Hozzájárulás a Fiatal gazda életpályamodell kialakításához. A Pannon Egyetem Georgikon Kar iniciatívája alapján megalakult a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetség AGRYA keszthelyi csoportja, amely ismereteket és gazdálkodási tapasztalatokat közvetít a kar hallgatóinak. Az ökológiai gazdálkodás képzési szintek kialakítása, ökológiai gazdálkodási technológiák fejlesztése, elterjesztése, szélesebb kör_ elterjesztését segítjük azáltal, hogy a biotermékek feldolgozásának növelését. Biotermékek és biológiai gazdálkodási ismeretek átadása, terjesztése, Magas élőmunka igényű, nagy hozzáadott értéket képviselő, egészséges és biztonságos kertészeti termelés a zöldség, szőlő és gyümölcstermesztés, valamint a borászat, borgazdálkodás fejlesztése. Az állattenyésztés fejlesztésében egyrészt az állattenyésztő és mezőgazdasági mérnökképzéssel, az állattenyésztési, halászati és takarmányozási 3

6 kutatásainkkal, és a szaktanácsadásunk bázisát képező, állattartó telepeinkkel veszünk részt. A Nagy fehér sertés törzstenyészetünkkel hozzá kívánunk járulni a sertéstartás felfuttatásához, a tenyészkoca és hízó állomány kihelyezési programokon keresztül. Növényi- genetikai erőforrások megőrzése, génbankok fenntartása, fajtafenntartás (szőlő, alma, körte, füge, paprika, bab, sárgarépa, burgonya, dísznövények, fűfajták, bíborhere, rozs) Takarmányozási kutatásainkban, elsősorban az abrakfogyasztó állatok, a sertés és a baromfi fajok vonatkozásában központi szerepet játszik a különböző mezőgazdasági és ipari melléktermékek jelenleginél nagyobb arányú takarmányozási felhasználása, az ilyen irányú technológiák kifejlesztése, szélesebb körű elterjesztése. Ezzel a Növényi fehérjeprogramhoz csatlakozva csökkenteni tudjuk függőségünket az export szójától. Hazánk vízrajzi adottságai és hagyományai miatt jelenleg is fontos szerepet játszik Európa édesvízi haltermelésében. A halászati program szempontjából jelentős kutatási programunk az ivadék előállítás, továbbá a hazai viszonyokhoz adaptálható intenzív hal nevelési technológiák, eljárások kifejlesztése. A lovas kultúra a magyar kultúra mélyen gyökerező, szerves része. A Nemzeti Lovas Program megvalósításához intézményünk a már jelenleg is folyó ménesgazda és lovas túravezetői képzések folytatásával, a terület gyakorlati és elméleti szaktekintélyeinek rendszeres meghívásával, a lovas hagyományőrzéssel kíván hozzájárulni. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiánk hangsúlyos részét képezi a helyi és regionális élelmiszer-feldolgozási program, a mikro és kisméretű élelmiszerfeldolgozó vállalkozások szerepének növelése az ellátásban, a foglalkoztatásban és az alapanyag ellátásban. Tangazdaságunkban ilyen jellegű mintaprojekteket indítunk, termékeinkkel nagyobb mértékben veszünk részt a helyi közétkeztetés, a vendéglátó egységek és szállodák élelmiszer szükségletének biztosításában. A térségi energiaellátási program olyan helyi gazdaságfejlesztési programok indítására irányul, amelyek középpontjában a helyi energiatermelés és ellátás áll. A vidéki energiaellátás esetében a decentralizált, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomassza-, illetve állattenyésztő telepek esetében biogáz erőművek megvalósítása tűnik kézenfekvő megoldásnak. Terveink között szerepel tangazdaságunk bázisán egy modell biogáz üzem létesítése, amelyet széles körben tudunk majd használni oktatásunkban, kutatásaink és szaktanácsadási tevékenységünk során. Emellett folytatni kívánjuk az energia ültetvényekkel és egyéb megújuló energiaforrások felhasználhatóságával kapcsolatos kutatásainkat. Ezek mindegyike fontos alternatívát jelenthet a vidéki térségek energetikai függőségének csökkentéséhez. A falusi- és agroturizmus hazai szolgáltatásainak és kínálatának módszertani fejlesztése. A megfelelő termékek fejlesztése érdekében szükséges a kutatás, az erőforrások jobb helyi és térségi (TDM, LEADER-CLLD) turizmus menedzsmentjének kialakítása és működtetése. A szükséges kompetenciák elsajátításának támogatása érdekében egyetemünk Georgikon Kara turisztikai desztinációs menedzsment szakirányú továbbképzést biztosít a vidéki turisztikai vállalkozások és falusi vendéglátók részére. A szakemberképzéshez ezen túl jelentős mértékben hozzájárul a Gazdaságtudományi Karon és Georgikon Karon folyó Turizmus-vendéglátás (BSc) képzés, valamint ennek speciális ismereteket adó rövid idejű moduljai. Különböző szakirányú továbbképzések segítheti a 4

7 humán erőforrás fejlesztést, kiemeljük a Gazdaságtudományi Kar Projektmenedzsment képzését (elérhető angol és magyar nyelven). Szakmai képzésekkel, tanácsadással, adott térségek fejlesztésében való részvételünkkel, kutatásainkkal is hozzá kívánunk járulni a program sikeréhez. Fontos szerepet szánunk az élethosszig tartó tanulás feltételeinek minél szélesebb körű megteremtésének, újabb szakirányú továbbképzések, tanfolyamok indításának. Tanácsadás a mikro- és kisvállalkozások számára. tevékenységük során felmerülő üzleti tervezés, fejlesztés és innováció, marketing és vállalatvezetés, menedzsment területén felmerülő kérdésekben. Mint a Közép-dunántúli Régió Regionális Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központja részvétel a szaktanácsadók továbbképzésében, közreműködve a NAKVI képzési programjaival tanfolyam és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása a gazdálkodók részére. Tudás- és Technológiatranszfer Iroda feladatellátása keretében a legújabb tudományos eredmények és termeléstechnológiai ismeretek szolgáltatása. A keszthelyi Georgikon Tanüzem - beleértve a legfontosabb termelési ágazatokat - modellgazdasági, bemutató gazdasági célzatú fejlesztése, amelynek bázisán közvetlen gyakorlati tanácsadás és technológiai bemutató rendezvények tarthatók. Ezen belül külön célcsoportot képeznek az egyéni gazdálkodók, háztáji gazdálkodók és őstermelők. II/2. A Pannon Egyetem szerepvállalása a vidékfejlesztés jövőben tervezett projektjeiben között A vidékfejlesztési megyei- és térségi szintű jövőképe (javaslat) A mezőgazdaságban, az erdészetben és a tájhasználatban megvalósuló innovációk hosszú távon biztosítják a vidék népességének megtartó képességét a Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Veszprém Megye, Zala Megye és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, valamint a határos- és periférikus térségek teljes lakosságának életminőség javulását eredményező, a fenntartható fejlődést biztosító, egészséges természeti és környezeti feltételeket. A térség tudás intenzív és innovatív jellege lehetővé teszi az EU fejlettebb régióihoz való gazdasági és társadalmi felzárkózást, az agrárszektor és a vidéki gazdaság versenyképességének, hatékonyságának-, valamint a jövedelemtermelő képességének növelését. Általánossá és döntő mértékűvé válik az agrárágazatból származó helyi termékek és szolgáltatások helyben történő fogyasztása, amelynek pozitív hozadéka a jövedelmek minél nagyobb arányának helyben történő felhasználása és a helyi befektetések ösztönzése. A Pannon Egyetem jövőbeli szerepvállalása a vidékfejlesztésben A megyei és területi vidékfejlesztési koncepció célkitűzéseinek megvalósításához a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara, Georgikon Kara és az Agrártudományi Centrum szakmai tudományos hátterével teremt hozzáadott értéket, tudás és technológia transzfer kisugárzásával generálja a helyi és vidéki közösségek, agrár-, turisztikai és egyéb vállalkozások fejlődését. Szaktanácsadási támogatást nyújt az agrárkörnyezet-gazdálkodási tevékenységek és a környezetkímélő mezőgazdasági technológiák elterjesztése érdekében, 5

8 csökkentve ezáltal a megyei és regionális környezeti terhelés arányát, az okszerű tájhasználat révén a természeti értékek megőrzését. Végül, de nem utolsó sorban az agrár- és vidékfejlesztési, és gazdasági felsőoktatás valamennyi lineáris szintjén (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) történő képzés és szakember kibocsájtás révén járul hozzá a vidéki területek felzárkóztatásához, területi egyenlőtlenségek kiegyenlítéséhez, a gazdaság versenyképességének és jövedelemtermelő képességének javításához A Pannon Egyetem Georgikon Kar kutatás-fejlesztési stratégiai főirányai: I. A klímaváltozást előidéző káros hatások csökkentésére, illetve a káros hatások ellensúlyozására irányuló innovatív mezőgazdasági technológiák fejlesztése és elterjesztése. II. Az élelmiszer biztonságot és a minőségi élelmiszer előállítást megalapozó környezetbarát mezőgazdasági technológiák fejlesztése. III. Növényi biotechnológiai eljárások széles körű alkalmazása a növénynemesítésben, a különböző értékmérő tulajdonságok genetikai beazonosításában a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tétele érdekében. A Georgikon Kar K+F stratégiai főirányain kívül releváns kutatási és fejlesztési tevékenység csoportosul a következő inter- illetve multidiszciplináris témacsoportok köré: Környezet centrikus mezőgazdaság Balaton, Kis-Balaton, környezet kutatások Aqvakultúra, édesvízi haltenyésztés és halgazdálkodás Vidékfejlesztés, mezőgazdasági vállalkozások Műszaki megoldások fejlesztése, alternatív energiaforrások Bioüzemanyagok és biomassza energia előállítás melléktermékeinek mezőgazdasági hasznosítása Turisztikai desztináció modell fejlesztés és alkalmazás, termál- és egészségturizmus, egészségmegőrzés rekreáció, Informatika a mezőgazdaságban Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum A Georgikon Kar tudományos tevékenysége szervesen kapcsolódik az Agrártudományi Centrum kutatási célkitűzéseinek megvalósításához, termelési, szolgáltatási, szaktanácsadási és vidékfejlesztési alapfeladatainak ellátásához. Feladatellátó egységek: Burgonyakutatási Központ, Keszthely Regionális Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ (Közép-Dunántúli Régió) Az Agrártudományi Centrum tevékenységi köre az agrárágazati K+F, a mezőgazdasági szaktanácsadás regionális irányítása, szaktanácsadók képzése és a vidékfejlesztés ágazati feladatainak ellátása. Az Agrártudományi Centrum jelentős technológia fejlesztő és terjesztő kapacitással rendelkezik, melynek keretében a tudás áramlás döntően hálózatos partnerkapcsolati rendszeren keresztül jut el a termelőkhöz, végfelhasználókhoz. A Pannon Egyetem Georgikon Karának időszakra tervezett vidékfejlesztéshez kapcsolódó projektjei (a teljesség igénye nélkül) 1) A Pannon Egyetem Georgikon Kara és Műszaki Informatikai Kara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nemesvámos Község Önkormányzata és az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület közös tervező és előkészítő munka nyomán, február 09-6

9 én együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Pannon Háztáji Sertés Program c. mintaprojekt Veszprém Megye és Zala Megye területén történő megvalósítására. Magyarországon a nemzetgazdaság egyik tradicionálisan kiemelkedő jelentőségű szektora az agrárgazdaság. Ennek a szektornak a nemzeti hozzáadott értéken, illetve a GDP-hez való hozzájárulásán felül meghatározó jelentősége van a vidéki térségek népesség eltartó és megtartó erejének biztosításában. Az iparszerű technológiákat alkalmazó nagyüzemi mezőgazdálkodás mellett párhuzamosan mindig is létezett a háztáji, vagy kisüzemi gazdálkodás, amely hozzájárult a vidéki lakosság foglalkoztatottságához, jövedelemtermelő képességéhez, a helyi élelmiszer ellátás alapanyagbázisához, helyi piacok működéséhez. Az agrárágazat elmúlt 25 évére az erős gazdasági hullámzás, esetenként a dekonjunkturális visszaesés, külső és belső piacvesztés volt jellemző, amely elsősorban az állattenyésztést érintette kedvezőtlenül, különösen pedig a háztáji sertés előállítást. Ugyanakkor a mai helyzetben jelentős igény és fizetőképes kereslet jelentkezik a rövid ellátási láncokból származó, bizalmi alapon beszerzett minőségi élelmiszerekre. A vidéki népesség foglakoztatása, jövedelemszerzési lehetőségeinek biztosítása, nemkülönben az egészséges és biztonságos helyi élelmiszerek rövid élelmiszerláncokon keresztül történő rendelkezésre állása megkívánja, hogy a családi, illetve családias háztáji gazdálkodás kultúrájának felelevenítésével, de modern technológiák alkalmazásával egy XXI. századi működő modell kerüljön kifejlesztésre és beüzemelésre. A program mottója; a genetikától a füstölt kolbászig melynek feladatai a takarmány alapanyag előállítás, a tenyészállat utánpótlást kiszolgáló adatgyűjtés a tenyészállat kiválasztás, a kisüzemben történő vágóállat előállítás, a levágás és feldolgozás az ellenőrzött minőségű végtermék biztosítás, az egészséges és minőség tanúsított biztonságos élelmiszer előállítás a teljes nyomon követés egészen az elfogyasztásig mind helyben, illetve a kistérségben mennek végbe. Az említett felismerés és társadalmi igény generálta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, a Pannon Egyetem, a Nemesvámos Község Önkormányzata és az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület közös koncepciójának a Pannon Háztáji Sertésprogram elnevezésű projekt terv kialakítását. A projekt komplexitásából adódóan a foglalkoztatás növelés és a biztonságos élelmiszerek előállítása mellett az innovatív technológiai fejlesztéseknek és megoldásoknak köszönhetően a teljes nyomon követhetőség az állat genetikai tökéletesítésétől kezdődően egészen a helyben előállított élelmiszerek piacra jutásáig teljesül így nyújtva teljes körű garanciát a fogyasztó számára egészen a vásárlás pillanatáig. A piacra jutáson belül az informatikai fejlesztésnek köszönhetően a gazdák átfogó segítséget kapnak az integráció kereskedelmi és marketing oldalát kialakító és fejlesztő szakemberektől annak érdekében, hogy termékeik a lehető legszélesebb és legváltozatosabb rétegű vásárlókörhöz juthassanak el. 7

10 A program létjogosultságának szakmai indokoltságán túlmenően a megvalósítás alapfeltétele, hogy a Kormány és a Vidékfejlesztési Program végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság a Nemzeti Vidékstratégia és más agrárágazati célkitűzések figyelembevételével azt kiemelt prioritás szintjére emelje és támogassa. A Pannon Egyetem Georgikon Kar kidolgozott egy feltétel és minősítési rendszert a működő vidéki agrárvállalkozások szakmai értékelésére és tanúsítására, amely egy Mintagazdaság hálózat kiépítését célozza. A Georgikon Kar, a Pannon Egyetem által alapított saját tangazdaság minőségi fejlesztése mellett, elkötelezett egy működő mintagazdasági hálózat kiépítésében és a minőségi rendszer üzemeltetésében, amely egyszerre szolgálhat a vidéki vállalkozások és agrárszakemberek számára jó gyakorlatok megismeréséhez mintaként, új tudományos eredmények és technológiák bevezetésére és esetlegesen az egyetemi hallgatók számára megfelelő színvonalat biztosító gyakorlati képzőhelyeként is. Együttműködési lehetőségek a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézet Tanszékei Veszprém Megyei Önkormányzat között Turizmus fejlesztésére az ország szinte minden térségében határozott szándék mutatkozik, hiszen olyan erőforrásokat tud hasznosítani, amelyek egyébként parlagon hevernek vagy csak szerényebb gazdasági hozamot eredményeznek (pl. Nemzeti Parkok, természetvédelmi területek, tavak, folyók, víztározók, falusi tanyasi környezet és életmód stb.). A turizmus gyakran egyfajta csodaszerként szerepel a fejlesztési tervekben, de a források elégtelensége, az infrastrukturális hiányosságok, de legfőképpen a szakértelem hiánya sok csalódást okoz a fejlesztőknek, különösen igaz ez a vidéki térségekre, ahol az eredmények ritkán találkoznak az elvárásokkal. A turizmus több terméke erősen kötődik a vidéki térségekhez és a mezőgazdasághoz, így fontos kiegészítő tevékenység. Veszprém megye természeti és kulturális adottságai egyedülállóak az országban, hiszen az attrakciók széles spektrumát képes felvonultatni és fenntartható fejlesztés esetén olyan területi márkák alakíthatók ki, amelyek hosszú távon képesek a látogatószámot és a költést maximalizálni. A Bakony, a Balaton, az egyházi és világi építészeti emlékek köztük olyanok, amelyek Világörökség cím elnyerésére is esélyesek jelentik a legfontosabb turisztikai potenciált. A turisztikai fejlesztések ugyanakkor számos olyan hozadékkal járnak, amelyek a as fejlesztések kiemelt céljai: - munkahelyteremtés: a turizmus élőmunka igényes ágazat, igaz a szezonalitás okozhat gondokat. A foglalkoztatás csökkentheti a vidéki térségekben érzékelhető jövedelmi különbségeket, hozzájárulhat a gazdasági felzárkózáshoz. Emellett a turisztikai fejlesztések és beruházások, a vendégek fogadása minden esetben növeli a lakosság képzettségi szintjét és az új dolgok irántinyitottságát. - gazdasági eredmények: a turizmus helyben teremt piacot a helyi termékeknek, kisipari és kézműves termékeknek. A turisták költése nem csak a turisztikai, de egyéb gazdasági szereplőknél is lecsapódik. A turizmushoz addicionális tevékenységek kapcsolódnak mind a szolgáltatások, mind a különböző alap- és 8

11 nyersanyag beszállítások területén, amelyek számos helyi és térségi vállalkozó számára jelentenek piacot - örökségvédelem: kulturális és természeti vonzerők képezik a turisztikai fejlesztések alapját; ezek védelemmel egybekötött hasznosítása a hosszú távú siker kulcsát jelenthetik. Segít a hagyományok megőrzésében, illetve felélesztésében (népi mesterségek, népdalok, táncok, szokások stb.), ugyanakkor a jövedelmek növelésével és a szolgáltatások elterjesztésével hozzájárul a vidéki életmód kényelmesebbé és korszerűbbé tételéhez. Spontán és ellenőrizetlen fejlődés esetén, amikor csak a piac utólagos szabályozó hatása érvényesül egyre több negatív hatás éri a természeti és társadalmi környezetet, emellett a turisztikai ágazat gazdasági hatékonysága is gyengül; az előnyök elmaradnak, illetve csak korlátozott mértékben érvényesülnek (pl. áremelkedés, zsúfoltság, szennyezés növekedése, hagyományok és más kulturális értékek devalválódása, természeti értékek tönkretétele). A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán belül a Turizmus Intézeti Tanszék és a Vállalatgazdaságtan Tanszék foglalkozik kiemelten vidékfejlesztési, helyi gazdaságfejlesztési és turisztikai fejlesztésekkel. Felfogásunk szerint a fenntarthatóságnak a turizmusban sajátos tartalma van. Óvni kell a természeti és kulturális örökséget, hiszen ezek értékei képviselik azokat a vonzerőket, amelyekért a turisták éppen az adott térséget választják úti célként. A turizmus feladata az is, hogy hasznosítsuk is ezeket az értékeket, és segítségével máshol megtermelt jövedelmeket vonzzunk a térségbe. Környezetbarát és egyúttal marketing szemléletű turizmust kell megteremtenünk, mert az épen megőrzött környezet hiánya hosszú-, a kereslet elmaradása pedig rövidtávon veszélyeztetné a fennmaradást. A vidéki, rurális térségek fejlesztése esetében területi versenyképesség négy dimenziója szerinti szemléletmódot tartjuk követendőnek: Társadalmi versenyképesség: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket fejlesztési koncepciók közös elkészítésére és programok végrehajtására, a különböző szintű intézmények közötti együttműködésre, Környezeti versenyképesség: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket saját térségük jellegzetes elemeinek formálására úgy, hogy egyúttal a természeti környezetet és a kulturális örökséget megőrzik és felélesztik, Gazdasági versenyképesség: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket a térségben magas hozzáadott értékű tevékenységek végzésére, elsősorban a különböző ágazatok közötti kapcsolatok megerősítésével, törekedve a helyi termékek és szolgáltatások előállításához szükséges erőforrások kombinációjára, Pozicionálás globális összefüggésben: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket, hogy megtalálják saját térségük szerepét más térségekhez viszonyítva, ezáltal fejlesztési tervük nagy valószínűséggel megvalósítható lesz 9

12 Kutatásaink és oktatási tevékenységünket is ezen elvek mentén szervezzük, ennek eredményeképpen 2015 februárjában megalapítottuk a Fenntarthatóság és Turizmus Kutatóműhelyt, amelynek kiemelt célja a fenntartható turizmus tervezésének és fejlesztésének elősegítése, támogatása. A Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézetében kialakítás alatt áll a Balaton Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI), amely intézetnek az a célja, hogy a Balaton és háttérterületén megtalálható önkormányzatok, turisztikai és vidékfejlesztési egyesületek, vállalkozások számára kutatásokat végezzen, és fejlesztési koncepciókat készítsen a fenntartható fejlesztések lebonyolításához, ill. támogassa őket a forrásszerzésben. A Gazdaságtudományi Kar, és különösen a Gazdálkodási Intézet kutatói szakmai megvalósítói a Kőszegen és térségében pilot-projektként megvalósítandó KRAFTprojektnek (Kreatív város- fenntartható vidék program), és az ottani tapasztalatok után támogatjuk, hogy a következő mintaterület Veszprém megyében legyen. A Veszprém megyei fejlesztések támogatására a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszéke és Vállalatgazdaságtan Tanszéke biztosítani tudja azt a szakmai támogatást, amely a természeti és kulturális értékek védelemmel egybekötött hasznosításán alapuló fenntartható turizmus megvalósítását szolgálják. Kutatásaink középpontjában a következő kérdések állnak, amelyek a települések gazdasági és turisztikai fejlesztéseire releváns, egyedi megoldásokat adnak: Melyek azok a távlati célok, amelyeket középtávon a rendelkezésre álló és mozgósítható eszközök figyelembe vételével meg lehet valósítani? Melyek a turizmus és helyi gazdaság távlati fejlesztési céljai közül azok, amelyek középtávon a mozgósítható források és egyéb feltételek figyelembe vételével megvalósíthatók? E célok megvalósításával milyen szerepet tölt majd be a helyi gazdaság és a turizmus 6-7 év múlva a térség gazdaságában, természeti és kulturális értékeinek hasznosításában és védelmében, a lakosság foglalkoztatásában és a jövedelemteremtésben, a lakosság életmódjában stb.? Hogyan illeszthető a turizmus és a helyi gazdaságfejlesztés a területfejlesztésbe? A területrendezéssel szemben a turizmus és a helyi gazdaság milyen igényeket támaszt? Melyek a középtávú célkitűzések elérésének intézményi, jogi és közgazdasági feltételei? Milyen konkrét projektek kidolgozása és megvalósítása szükséges a célkitűzések eléréséhez? Mik a prioritások? Milyen munkaszervezettel lehet biztosítani a program megvalósításának menedzselését? Kik a szereplők és ezen belül a felelősök? Hogyan lehet biztosítani a partnerek együttműködését? Melyek a finanszírozás forrásai és mi a szükséges ütemezés? Milyen marketing tevékenységgel lehet elérni a szükséges turistaforgalom biztosítását? Hogyan kell megszervezni a végrehajtás figyelemmel kísérését (monitoring)? 10

13 A Pannon Egyetem időszakra tervezett vidékfejlesztéshez (helyi gazdaságfejlesztés, turizmus, közösségfejlesztés) kapcsolódó projektjei (a teljesség igénye nélkül) 1. Szakmai panelvizsgálatok elvégzése a Veszprémi megyei vidéki térségekben (pl. bakonyi és balatoni térségek értékelése turisztikai, helyi gazdaságfejlesztés és közösségépítés területeken 2. Falusi szállásadók, magánszállásadók (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén) és agrártevékenységekhez, vidéki területekhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatók felmérése fenntartható működésükhöz fejlesztési javaslatok 3. A vidéki területekhez kapcsolódó turisztikai termékek vizsgálata, hálózatos együttműködés az egyes települések között kerékpáros, kulturális és örökség-, öko- és vallási turizmus területén 4. Értékalapú és fenntartható vidéki desztináció fejlesztés Veszprém megyében 5. Versenyképességi vizsgálatok Veszprém megyében versenyképesség növelése 6. Helyi gazdaság fejlesztésének vizsgálata, érintettek felmérése, értékelése 7. Helyi termékekkel kapcsolatos vizsgálatok a hálózatba szerveződés lehetőségei 8. Kulturális értékek bevonási lehetősége a turizmusba épített és szellemi örökségek turisztikai termékké fejlesztése, ezek integrálása a térségi turisztikai kínálatba. 9. Jövőfalu - olyan közösségi tervezési modell kidolgozása a Jövőműhely módszer helyi adottságokra való adaptálásával, amely lehetővé teszi az érintettek (stakeholderek) bevonását a település vagy több település jövőjét meghatározó fejlesztési folyamatba. A program része a helyi közösség- és identitásépítésnek, és az itt megfogalmazott tervek és akciók a helyi tudásmegosztás fontos eszközét jelentik. A Jövőfalu programon belül 3-4 napos Kutatótáborokat tudunk megvalósítani a hallgatók és a helyiek bevonásával, ahol az értékleltár elkészítésétől kezdve a fejlesztési javaslatok összegyűjtéséig és értékeléséig egy komplex anyagot kaphatnak a települések vezetői. Az első ilyen táborra április kerül sor Jásd és környékén. 10. Világfalu a településeken folyó helyi gazdaság, turizmus és közösségi élet megjelenítése a világhálón. Cél olyan települési és térségi márkák kialakítása, amelyek a települési egyediségre építenek és a közösség egyetértésén alapulnak. A Világfalu lehetővé teszi, hogy a vidéki háztartások és a vállalkozások 11. Képzések és tréningek rövid és a piaci igényekre épülő tréningek, amelyek a napi munkába rövid távon beilleszthetőek (pl. online kommunikáció, honlap kommunikációs megtervezése, közösségi média alkalmazása, forrásbevonás a fejlesztésekhez). 11

14 1. sz. melléklet A Georgikon Kar közreműködésével az elmúlt időszakban megvalósult - vidékfejlesztéshez kapcsolódó - referencia projektek A Badacsonyi borvidék termékeinek és borturisztikai szolgáltatásainak promóciója Borvidéki arculati kézikönyv elkészítése, 2. Badacsonyi Borút Egyesület arculati fejlesztés, 3. Kéknyelű Virágzás Ünnepe Badacsonyban szakmai rendezvény lebonyolítása. "Hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő képzések környezetbarát és fenntartható kialakítása. Fejlesztése a Pannon Egyetemen és a Georgikon Karon TÁMOP A/2-10/ Gyakorlatorientált képzési programok és oktatási módszerek kidolgozása a turisztikai desztinácio menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP /1/A. Az Agrármérnöki MSc Szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A. Az Állattenyésztő mérnöki alap- és mesterszak, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak főbb szakspecifikus törzstárgyainak tananyag fejlesztése illetve kidolgozása, különös tekintettel az új típusú, lineáris képzési szerkezet komplementaritás elvén alapuló igényének kielégítésére TÁMOP /1/A. A Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnöki MSc képzés természettudományi, műszaki és informatikai hátterének fejlesztése TÁMOP /1/A. "Magyar kutatási eredményeken alapuló anaerob fermentációs technológia kidolgozása és prototípus biogáz termelő berendezés létrehozása."nfü - BAROSS-ND07_ND_INRG5_ "Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén" REBE L00111 Ausztria-Magyarország 2007Határon Átnyúló Együttműködési Program Nemzetközi Baromfi Kiválósági Központ létrehozása egyetemek közötti együttműködés keretében CEPO - L00112 projekt EU Ausztria-Magyarország Határon átnyúló együttműködési projekt Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex-situ megőrzése: szőlőfajták génmegőrzése, körte génbank, alma fajták génmegőrzése, paprika fajták, bab fajták génmegőrzése, burgonya génbank, növényi vírus génbank. A génmegőrzést és az őshonos állattartást népszerűsítését célzó mintaprogram az Őrségben című projekt keretében. Természetes tartási móddal járó extenzív gazdálkodás gyakorlati útmutatójának elkészítése, kettős hasznú szarvasmarha, sertés és tyúk tekintetében. Természetes tartási móddal járó extenzív gazdálkodás gyakorlati útmutatók lektorálása, húshasznú szarvasmarha, kettős hasznú szarvasmarha, sertés és tyúk tekintetében. Természetkímélő és a konvencionális gazdálkodást összehasonlító, elemző tanulmány elkészítésében való részvétel, különös tekintettel az üzemgazdasági részre. Az Őrségi természetkímélő gazdálkodási hálózat rendszerének kialakítása, termelői adatbázisa című tanulmánylektorálása. 12

15 Helyi szakemberek képzése NATURA 2000 területek természetvédelmi kezelésére - Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Egységes Tudás és Technológia Transzfer platform a kiterjesztett Közép- Dunántúli tengelyen TÁMOP / "Minőségváltás a hagyományos halastavi struktúrákon történő haltenyésztésben; újszerű, komplex tenyésztési, takarmányozási és környezetkezelési technológia kifejlesztése" GOP Regionális Szaktanácsadási Központ feladatainak ellátása a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum tevékenységi körében FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. Szaktanácsadási Tartalomszolgáltató Információs Rendszer (SZTIR) Jogszabály monitoring modul (SZTIR-KD) kifejlesztésének menedzselése VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. Szaktanácsadói alapvizsgára kötelezett szaktanácsadók számára történő konzultáció és vizsga lehetőség biztosítása. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet.,,Ökológiai és természetközeli gazdálkodás" - képzések technikai és szakértői feltételeinek biztosítása, közreműködés a képzések adminisztrációjában, továbbá a tanfolyam teljes dokumentációjának átadása. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A Közép-dunántúli régió területén székhellyel rendelkező Területi Szaktanácsadási Központok pályázatainak befogadása, a pályázatok értékelése és előkészítése az Irányító Hatóság döntésére. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. "Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek", Ökológiai és természetközeli gazdálkodás" - képzések technikai és szakértői feltételeinek biztosítása, közreműködés a képzések adminisztrációjában, továbbá a tanfolyam teljes dokumentációjának átadása. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. Innovatív turizmus desztinációs menedzsment modell nem hagyományos turizmus fajtákra Horvátországban (vidéki turizmus) és Magyarországon (egészségturizmus).acronym:"health&rural tourism DM model". Project ID: HUHR/1101/2.1.3/0006 Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program "Mura Region EGTC, Let's plant together, so that our future may connect us." (Mura Régió EGTC Tervezzünk együtt, hogy a jövőnk összekössön ) Acronym:"Mura Region". Project ID: HUHR/1101/2.1.4/0004 Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program "Pannon Modell" - regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén TÁMOP C-12/1/KONV sz. projekt. 13

16 A Gazdaságtudományi Kar közreműködésével az elmúlt időszakban megvalósult - vidékfejlesztéshez kapcsolódó - referencia projektek Young people for the development of local economy (Hungary-Croatia IPA Crossborder Co-operation Programme ) Angol nyelvű nemzetközi projektmenedzsment képzés a fiatal, jól képzett szakemberek otthontartására Informatika, Innováció, Inkubáció & Határon Átnyúló Klaszter (Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme ) informatikai cégek bekapcsolás a helyi gazdaságba, helyi igényekre is reflektáló fejlesztések Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hállózatok kialakításakor, innóváció valamint környezetbarát termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztésekor és értékesítésekor (Operational Programme - Cross-border Cooperation Slovenia Hungary ) - web-alapú e- learning anyagok készítése a KKV-k innovációs képességének fejlesztése érdekében 5 Postakocsi regionális, innovatív turisztikai fejlesztési program (Operational Programme - Cross-border Cooperation Slovenia Hungary ) - a határtérség természeti és kulturális vonzerőit turisztikai termékké fejlessze, és megteremtse a közös turisztikai márkaépítés feltételeit, Turisztikai Termékfejlesztő Központ kialakítása Nagyrécsén Innovatív Marketing, Menedzsment és Finanszírozási Stratégiák a Rendezvényszervezők gyakorlatában (Hungary-Croatia IPA Cross-border Cooperation Programme ) innovatív szervezési és forrásszerzési kézikönyv a vidéki térségekben működő szervezetek számára rendezvényszervezés témában Négy torony történelmi, kulturális és hagyományőrző virtuális útvonal kialakítása Nagykanizsa, Kaposvár, Koprivnica and Čakovec között (Hungary- Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme ) - helyi termelőkre épülő virtuális tematikus út kialakítása a négy város térségében, ennek támogatására rendezvények szervezése "Recultivatur" A vallásokkal kapcsolatos kulturális értékeinkre épülő fejlesztési koncepciók beépítése a regionális, városi és vidékfejlesztési stratégiaalkotási folyamatokba - Dél-kelet Európai Térség kulturális-vallási tematikus értékeit (épített és szellemi örökségeit) a helyi kincsekkel, emberi erőforrásokkal, infrastruktúrával és szolgáltatásokkal együtt hasznosítsa, olyan vallásturisztikai lehetőségeket fejlesszen, amelyek az érintett területek társadalmi és gazdasági felemelkedéséhez hozzájárulhatnak új munkahelyeket teremtve és gazdasági növekedést eredményezve. Éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben (TÁMOP A-11/1/KONV ) Az éghajlatváltozással kapcsolatos gazdasági és társadalmi vizsgálatok, elemzések a turizmus, a logisztika és az egészségügy területén. 14

17 Felhasznált forrásanyagok: Magyarország - Vidékfejlesztési Program (V /09/2014) február 07-én társadalmi egyeztetésre bocsájtott verzió Kormányzat - Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár WEB oldal Vidékfejlesztés a fókuszban - Vidékfejlesztési Program szakmai konzultáció november 25. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Program bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Vidékfejlesztés a fókuszban november 25. Budapest Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Főtitkár Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH Pannon Egyetem Intézményfejlesztés Terv A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben ( ) összeállítás a Pannon Egyetem részéről: Weisz Miklós és Máté Ferenc: Napirendi előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés szeptember ülés 5. napirend: A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (tájékoztató) Előadó: Lasztovica Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 15

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Vidékfejlesztési Programban Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár Miniszterelnökség Hagyomány - Helyi termék - Hálózat Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül

Vidékfejlesztési Program prioritásai. Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program (VN) prioritási területei Tervezett forrásarányok a VP-n belül Vidékfejlesztési Program prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 5. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2013.12.13. VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 TERVEZÉSÉNEK JELENLEGI HELYZETE

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 5. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2013.12.13. VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 TERVEZÉSÉNEK JELENLEGI HELYZETE KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 5. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2013.12.13. VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 TERVEZÉSÉNEK JELENLEGI HELYZETE Ogár Zoltán munkaszervezet vezető Amiről szó lesz... VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET

Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Vidékfejlesztési Program 2015. ÉVRE SZÓLÓ ÉVES FEJLESZTÉSI KERET Felhívás azonosító tervezett ideje VP4-10.1.1-15 Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés 158.6 egyszerűsített október VP4-11.1.1-11.2.1-15

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés

Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés Nemzeti vidékstratégia - birtokrendezés - vidékfejlesztés UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon

Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogram Magyarországon JUHÁSZ, Anikó Rövid Ellátási Lánc (REL) EMVA tematikus alprogram Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Fejlesztéspolitikai Fórum Vajdahunyadvár dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Budapest, 2014.12.10. A V4 részesedése az EU

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26.

SZÉKELY ERIKA. A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP. Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. SZÉKELY ERIKA A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó EIP Tatárszentgyörgy, 2014. 03. 26. Európai Innovációs Partnerség - EIP Új megközelítés az uniós kutatásban és innovációs politikában

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András

Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Farmtípusú szaktanácsadás az Észak-alföldi régióban Dr. Jávor András Debrecen 2013. május 15. Mezőgazdasági szaktanácsadás célja Gazdálkodást támogató, versenyképességet fokozó információszolgáltatás Értékesítési

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Szlovákia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Terület és településfejlesztési programok 2014-2020 között, különös tekintettel a Közép-magyarországi régióra JENEI Gábor Programirányító

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök

Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben. Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök Támogatási lehetőségek 2014-2020 között az agrár-vidékfejlesztésben Süle Katalin, NAK Zala megyei elnök VP prioritásai 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15.

Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból. Figeczky Gábor. WWF Magyarország. Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Természetvédelmi célú kifizetések az EMVÁ-ból Figeczky Gábor WWF Magyarország Natura 2000 Finanszírozása Felsőtárkány, 2006. 06. 15. Források ~ 840 milliárd Ft - 7 évre I. tengely (versenyképesség) II.

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra

A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra A 2014-2020 közötti időszak vidékfejlesztési program tervezése, különös tekintettel a fiatal gazdákat érintőtöbblet és különleges támogatásokra Dr. Weisz Miklós társelnök Budapest, 2013. február 22-23.

Részletesebben

II. KSZR szakmai műhelynap

II. KSZR szakmai műhelynap II. KSZR szakmai műhelynap Pécs, 2014. május 26-27. Eperjesi Tamás vidékfejlesztési igazgató NAKVI A NAKVI feladatai Közreműködés 2014-2020 megyei és helyi tervezésben 2014-2020 alakulás Helyi közösségekhez

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei. Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A magyar élelmiszeripar fejlesztési stratégiájának elemei Szilágyi Péter közigazgatási főtanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Magyar élelmiszeripar 2014.

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv

Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 Darányi Ignác Terv Búsi Lajos Vidékfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 szakterületei 1. Agrárgazdas rgazdaság 2. Vidékfejleszt

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

2014. 04. 16. Szabolcs

2014. 04. 16. Szabolcs A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben