ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére. A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám:02/137-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése április 30-ai ülésére Tárgy: A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben Előadó: Dr. Friedler Ferenc a Pannon Egyetem rektora Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében bevont szervezet, személy: Pannon Egyetem Fehérvölgyi Beáta egyetemi docens, Turizmus Intézeti Tanszék Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Zsebe Péter önkormányzati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 18-ai ülésén a 81/2014. (XII. 18.) MÖK határozatával megállapította évre vonatkozó munkatervét. A munkaterv szerint a közgyűlés az áprilisi ülésére tervezte megtárgyalni A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben tárgyú előterjesztést. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény. 27 (1) bekezdésben foglaltak szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, vidékfejlesztési valamint koordinációs feladatokat lát el. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a felsőoktatás szereplőivel kialakított közös tervek megvalósításának elősegítésére. A Pannon Egyetem fontos feladatának tekinti, hogy részt vegyen a vidékfejlesztés megvalósításában, illetve hozzájáruljon a vidéki gazdaság fellendítéséhez, az életszínvonal növeléséhez. A vidék fejlődésének elősegítése érdekében, illetve a közös cél figyelembe vételével felkértem a Pannon Egyetem rektorát a tájékoztató anyag elkészítésére. A dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi, amely információt nyújt a Pannon Egyetem vidékfejlesztési szerepéről, valamint a projektek tartalmi megvalósítására irányuló törekvésekről. Tisztelt Közgyűlés! Kérem, A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben tárgyú tájékoztató dokumentum megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, április 16. Polgárdy Imre s.k. a megyei közgyűlés elnöke

3 A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztési projektekben Előterjesztés tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április havi munkaülésére. Bevezetés A Pannon Egyetem feladatának és missziójának tekinti, hogy képzési és innovációs szolgáltatásaival aktívan formálja és szolgálja Magyarország vidékfejlesztési stratégiáját, részt vegyen annak kooperatív megvalósításában. Ennek fontos eleme a vidéki gazdaság beleértve az agrárium versenyképességének javítása. A Pannon Egyetem nem passzív szemlélője, hanem proaktív részese a vidék modernizációjának. Az egyetem minden működési színhelyén hozzájárul a vidéki gazdaság fellendítéséhez, valamint a vidéki életminőség emeléséhez. Az intézmény, úgy is mint tudásgeneráló és úgyis mint tudás átadó, transzferáló szervezet a különböző típusú és szakterületű tevékenységek együttes alkalmazásával éri el. I.) A Vidékfejlesztési stratégia helye és rendszere az Európai Unióban és Magyarországon (áttekintés) Jogi- és szakpolitikai keretek: Közös Agrárpolitika ( ) Közös Halászati Politika EU Fenntartható Fejlődés Stratégiája Európa 2020 Stratégia EU Horizon 2020 Kutatási Fejlesztési és Innovációs Keretprogram EU Klíma és Energia Csomag Erőforrás-hatékony Európa Zászlóshajó Kezdeményezés és Útiterv Biológiai Sokféleség Stratégiája Élőhely-védelmi Irányelv, Madárvédelmi Irányelv, Víz Keretirányelv Európai Víz Stratégia Európai Duna Régió Stratégia Biológiai Sokféleség Egyezmény Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrásokról szóló Nemzetközi Egyezmény Európai Táj Egyezmény Az EURÓPA 2020 stratégiai dokumentum kiemelt célkitűzése az Intelligens, Fenntartható és Inkluzív Növekedés, amely kijelöli az Európai Unió közötti időszak kívánatos fejlődési és fejlesztési irányvonalait. A Közös Agrárpolitika és a vidékfejlesztés irányai között Az Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájával való összhang megteremtése érdekében a KAP vidékfejlesztési pillére hat prioritásra épül és az ezeken belüli fókuszterületekhez kapcsolódó tevékenységek támogatásai irányulnak a mezőgazdaság, az erdészet és az élelmiszer-feldolgozás fejlesztésére: 1) PRIORITÁS: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben. 1

4 2) PRIORITÁS: A versenyképesség fokozása az agrárgazdasági termelés valamennyi típusa esetében. a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása, fenntartható erdőgazdálkodás. 3) PRIORITÁS: Az élelmiszerláncok szerveződésének, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, valamint a nem élelmiszer jellegű termék-láncok szervezésének és az ágazati kockázatkezelés ösztönzése annak előmozdítása a mezőgazdaság területén. 4) PRIORITÁS: A mezőgazdasági és az erdészeti ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása. 5) PRIORITÁS: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban. 6) PRIORITÁS: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló speciális fejlesztési modulok Közösségvezérelt helyi fejlesztés - Community Lead Local Development (CLLD) - a LEADER koncepció kiterjesztése és megerősítése. Több uniós alap bevonására épül Helyi szereplők vidékfejlesztési kapacitását erősíti Helyi Fejlesztési Stratégiákra alapozott beruházásokat, fejlesztéseket valósít meg. Az eszköz segítségével helyi szinten, közösségvezérelt megközelítésben kezelhető a területi problémák orvoslása, illetve a területi fejlődési potenciálok kihasználása, amely a következő hazai gazdaság és társadalomfejlesztési célokat szolgálja: Vidéki térségek fejlesztése; Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek; Vidéki helyi gazdaság megerősítése; A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés; Várostérségek és városrészek integrált és fenntartható fejlesztése. Nemzeti Vidékstratégia A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a hazánk vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot, az életképes agrár- és élelmiszertermelést és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. Kiemelt nemzeti prioritások Kertészet és állattenyésztés: technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság, Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc: hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, Rövid Ellátási Lánc, Vízgazdálkodás: Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás, Helyi gazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés. 2

5 II.) A Pannon Egyetem szerepe a vidékfejlesztésben II/1. A közötti időszakban végzett és időszakban tervezett vidékfejlesztési tevékenységek, vidékfejlesztéshez kapcsolódó projektek. A Pannon Egyetem Intézményfejlesztési Tervében foglaltakkal összhangban a vidékfejlesztés magyarországi feladataival összefüggésben az alábbi területeken fejt ki aktivitást: a) A vidéki gazdaság, a termelő és szolgáltató szektor versenyképességének javítása terén: A Pannon Egyetem tudományos hátterével hozzájárul a régió és az érintett megyék magas hozzáadott értéket képviselő versenyképes termékek fejlesztésében érintett cégek fejlesztéseihez. A képzés- és innováció eszközeivel hozzájárul az új cégek régióban történő letelepedéséhez, illetve a már itt lévő cégek régióban maradásához. Regionális tudás- és technológia-transzfer folyamatokat generál. Közvetlenül részt vesz turisztikai termékek és szolgáltatások innovatív fejlesztésében, turisztikai desztinációs modell kifejlesztésében, elterjesztésében. b) A vidéki munkaerő versenyképességének javítása terén: Regionális munkaerő piaci szereplők igényeihez igazodó szakemberképzés, új képzés formák kialakítása, illetve vállalkozási kompetenciák fejlesztése Tehetséggondozás Hozzájárulás a vidéki értelmiség kvalitatív fejlődéséhez a vidéki térségek értelmiségi bázisának és utánpótlásának biztosításához c) A nemzeti agrár és vidékfejlesztés célkitűzések megvalósítása terén: Speciálisan és professzionálisan a vidékfejlesztés feladataira fókuszáló felsőfokú képzés és szakember kibocsájtás. A természeti értékek védelme, a fenntartható természeti erőforrás- és tájgazdálkodás, ökoszisztémák védelme, élőhely rekonstrukció Talajok fokozott védelme, beleértve a talaj víztartó kapacitását javító technológiák kifejlesztését és elterjesztését Az agrobiodiverzitás megőrzése az adott tájegység helyi sajátosságaihoz, klimatikus és talajtani viszonyainak megfelelő tájfajták felkutatása, megőrzése, elterjesztése A klímaváltozás mezőgazdasági termelést érintő hatásainak kivédésére irányuló kutatás és technológiafejlesztés Hozzájárulás a Fiatal gazda életpályamodell kialakításához. A Pannon Egyetem Georgikon Kar iniciatívája alapján megalakult a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetség AGRYA keszthelyi csoportja, amely ismereteket és gazdálkodási tapasztalatokat közvetít a kar hallgatóinak. Az ökológiai gazdálkodás képzési szintek kialakítása, ökológiai gazdálkodási technológiák fejlesztése, elterjesztése, szélesebb kör_ elterjesztését segítjük azáltal, hogy a biotermékek feldolgozásának növelését. Biotermékek és biológiai gazdálkodási ismeretek átadása, terjesztése, Magas élőmunka igényű, nagy hozzáadott értéket képviselő, egészséges és biztonságos kertészeti termelés a zöldség, szőlő és gyümölcstermesztés, valamint a borászat, borgazdálkodás fejlesztése. Az állattenyésztés fejlesztésében egyrészt az állattenyésztő és mezőgazdasági mérnökképzéssel, az állattenyésztési, halászati és takarmányozási 3

6 kutatásainkkal, és a szaktanácsadásunk bázisát képező, állattartó telepeinkkel veszünk részt. A Nagy fehér sertés törzstenyészetünkkel hozzá kívánunk járulni a sertéstartás felfuttatásához, a tenyészkoca és hízó állomány kihelyezési programokon keresztül. Növényi- genetikai erőforrások megőrzése, génbankok fenntartása, fajtafenntartás (szőlő, alma, körte, füge, paprika, bab, sárgarépa, burgonya, dísznövények, fűfajták, bíborhere, rozs) Takarmányozási kutatásainkban, elsősorban az abrakfogyasztó állatok, a sertés és a baromfi fajok vonatkozásában központi szerepet játszik a különböző mezőgazdasági és ipari melléktermékek jelenleginél nagyobb arányú takarmányozási felhasználása, az ilyen irányú technológiák kifejlesztése, szélesebb körű elterjesztése. Ezzel a Növényi fehérjeprogramhoz csatlakozva csökkenteni tudjuk függőségünket az export szójától. Hazánk vízrajzi adottságai és hagyományai miatt jelenleg is fontos szerepet játszik Európa édesvízi haltermelésében. A halászati program szempontjából jelentős kutatási programunk az ivadék előállítás, továbbá a hazai viszonyokhoz adaptálható intenzív hal nevelési technológiák, eljárások kifejlesztése. A lovas kultúra a magyar kultúra mélyen gyökerező, szerves része. A Nemzeti Lovas Program megvalósításához intézményünk a már jelenleg is folyó ménesgazda és lovas túravezetői képzések folytatásával, a terület gyakorlati és elméleti szaktekintélyeinek rendszeres meghívásával, a lovas hagyományőrzéssel kíván hozzájárulni. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiánk hangsúlyos részét képezi a helyi és regionális élelmiszer-feldolgozási program, a mikro és kisméretű élelmiszerfeldolgozó vállalkozások szerepének növelése az ellátásban, a foglalkoztatásban és az alapanyag ellátásban. Tangazdaságunkban ilyen jellegű mintaprojekteket indítunk, termékeinkkel nagyobb mértékben veszünk részt a helyi közétkeztetés, a vendéglátó egységek és szállodák élelmiszer szükségletének biztosításában. A térségi energiaellátási program olyan helyi gazdaságfejlesztési programok indítására irányul, amelyek középpontjában a helyi energiatermelés és ellátás áll. A vidéki energiaellátás esetében a decentralizált, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomassza-, illetve állattenyésztő telepek esetében biogáz erőművek megvalósítása tűnik kézenfekvő megoldásnak. Terveink között szerepel tangazdaságunk bázisán egy modell biogáz üzem létesítése, amelyet széles körben tudunk majd használni oktatásunkban, kutatásaink és szaktanácsadási tevékenységünk során. Emellett folytatni kívánjuk az energia ültetvényekkel és egyéb megújuló energiaforrások felhasználhatóságával kapcsolatos kutatásainkat. Ezek mindegyike fontos alternatívát jelenthet a vidéki térségek energetikai függőségének csökkentéséhez. A falusi- és agroturizmus hazai szolgáltatásainak és kínálatának módszertani fejlesztése. A megfelelő termékek fejlesztése érdekében szükséges a kutatás, az erőforrások jobb helyi és térségi (TDM, LEADER-CLLD) turizmus menedzsmentjének kialakítása és működtetése. A szükséges kompetenciák elsajátításának támogatása érdekében egyetemünk Georgikon Kara turisztikai desztinációs menedzsment szakirányú továbbképzést biztosít a vidéki turisztikai vállalkozások és falusi vendéglátók részére. A szakemberképzéshez ezen túl jelentős mértékben hozzájárul a Gazdaságtudományi Karon és Georgikon Karon folyó Turizmus-vendéglátás (BSc) képzés, valamint ennek speciális ismereteket adó rövid idejű moduljai. Különböző szakirányú továbbképzések segítheti a 4

7 humán erőforrás fejlesztést, kiemeljük a Gazdaságtudományi Kar Projektmenedzsment képzését (elérhető angol és magyar nyelven). Szakmai képzésekkel, tanácsadással, adott térségek fejlesztésében való részvételünkkel, kutatásainkkal is hozzá kívánunk járulni a program sikeréhez. Fontos szerepet szánunk az élethosszig tartó tanulás feltételeinek minél szélesebb körű megteremtésének, újabb szakirányú továbbképzések, tanfolyamok indításának. Tanácsadás a mikro- és kisvállalkozások számára. tevékenységük során felmerülő üzleti tervezés, fejlesztés és innováció, marketing és vállalatvezetés, menedzsment területén felmerülő kérdésekben. Mint a Közép-dunántúli Régió Regionális Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központja részvétel a szaktanácsadók továbbképzésében, közreműködve a NAKVI képzési programjaival tanfolyam és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása a gazdálkodók részére. Tudás- és Technológiatranszfer Iroda feladatellátása keretében a legújabb tudományos eredmények és termeléstechnológiai ismeretek szolgáltatása. A keszthelyi Georgikon Tanüzem - beleértve a legfontosabb termelési ágazatokat - modellgazdasági, bemutató gazdasági célzatú fejlesztése, amelynek bázisán közvetlen gyakorlati tanácsadás és technológiai bemutató rendezvények tarthatók. Ezen belül külön célcsoportot képeznek az egyéni gazdálkodók, háztáji gazdálkodók és őstermelők. II/2. A Pannon Egyetem szerepvállalása a vidékfejlesztés jövőben tervezett projektjeiben között A vidékfejlesztési megyei- és térségi szintű jövőképe (javaslat) A mezőgazdaságban, az erdészetben és a tájhasználatban megvalósuló innovációk hosszú távon biztosítják a vidék népességének megtartó képességét a Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Veszprém Megye, Zala Megye és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, valamint a határos- és periférikus térségek teljes lakosságának életminőség javulását eredményező, a fenntartható fejlődést biztosító, egészséges természeti és környezeti feltételeket. A térség tudás intenzív és innovatív jellege lehetővé teszi az EU fejlettebb régióihoz való gazdasági és társadalmi felzárkózást, az agrárszektor és a vidéki gazdaság versenyképességének, hatékonyságának-, valamint a jövedelemtermelő képességének növelését. Általánossá és döntő mértékűvé válik az agrárágazatból származó helyi termékek és szolgáltatások helyben történő fogyasztása, amelynek pozitív hozadéka a jövedelmek minél nagyobb arányának helyben történő felhasználása és a helyi befektetések ösztönzése. A Pannon Egyetem jövőbeli szerepvállalása a vidékfejlesztésben A megyei és területi vidékfejlesztési koncepció célkitűzéseinek megvalósításához a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara, Georgikon Kara és az Agrártudományi Centrum szakmai tudományos hátterével teremt hozzáadott értéket, tudás és technológia transzfer kisugárzásával generálja a helyi és vidéki közösségek, agrár-, turisztikai és egyéb vállalkozások fejlődését. Szaktanácsadási támogatást nyújt az agrárkörnyezet-gazdálkodási tevékenységek és a környezetkímélő mezőgazdasági technológiák elterjesztése érdekében, 5

8 csökkentve ezáltal a megyei és regionális környezeti terhelés arányát, az okszerű tájhasználat révén a természeti értékek megőrzését. Végül, de nem utolsó sorban az agrár- és vidékfejlesztési, és gazdasági felsőoktatás valamennyi lineáris szintjén (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés) történő képzés és szakember kibocsájtás révén járul hozzá a vidéki területek felzárkóztatásához, területi egyenlőtlenségek kiegyenlítéséhez, a gazdaság versenyképességének és jövedelemtermelő képességének javításához A Pannon Egyetem Georgikon Kar kutatás-fejlesztési stratégiai főirányai: I. A klímaváltozást előidéző káros hatások csökkentésére, illetve a káros hatások ellensúlyozására irányuló innovatív mezőgazdasági technológiák fejlesztése és elterjesztése. II. Az élelmiszer biztonságot és a minőségi élelmiszer előállítást megalapozó környezetbarát mezőgazdasági technológiák fejlesztése. III. Növényi biotechnológiai eljárások széles körű alkalmazása a növénynemesítésben, a különböző értékmérő tulajdonságok genetikai beazonosításában a mezőgazdasági termelés hatékonyabbá tétele érdekében. A Georgikon Kar K+F stratégiai főirányain kívül releváns kutatási és fejlesztési tevékenység csoportosul a következő inter- illetve multidiszciplináris témacsoportok köré: Környezet centrikus mezőgazdaság Balaton, Kis-Balaton, környezet kutatások Aqvakultúra, édesvízi haltenyésztés és halgazdálkodás Vidékfejlesztés, mezőgazdasági vállalkozások Műszaki megoldások fejlesztése, alternatív energiaforrások Bioüzemanyagok és biomassza energia előállítás melléktermékeinek mezőgazdasági hasznosítása Turisztikai desztináció modell fejlesztés és alkalmazás, termál- és egészségturizmus, egészségmegőrzés rekreáció, Informatika a mezőgazdaságban Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum A Georgikon Kar tudományos tevékenysége szervesen kapcsolódik az Agrártudományi Centrum kutatási célkitűzéseinek megvalósításához, termelési, szolgáltatási, szaktanácsadási és vidékfejlesztési alapfeladatainak ellátásához. Feladatellátó egységek: Burgonyakutatási Központ, Keszthely Regionális Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ (Közép-Dunántúli Régió) Az Agrártudományi Centrum tevékenységi köre az agrárágazati K+F, a mezőgazdasági szaktanácsadás regionális irányítása, szaktanácsadók képzése és a vidékfejlesztés ágazati feladatainak ellátása. Az Agrártudományi Centrum jelentős technológia fejlesztő és terjesztő kapacitással rendelkezik, melynek keretében a tudás áramlás döntően hálózatos partnerkapcsolati rendszeren keresztül jut el a termelőkhöz, végfelhasználókhoz. A Pannon Egyetem Georgikon Karának időszakra tervezett vidékfejlesztéshez kapcsolódó projektjei (a teljesség igénye nélkül) 1) A Pannon Egyetem Georgikon Kara és Műszaki Informatikai Kara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nemesvámos Község Önkormányzata és az Éltető Balaton Felvidékért Egyesület közös tervező és előkészítő munka nyomán, február 09-6

9 én együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Pannon Háztáji Sertés Program c. mintaprojekt Veszprém Megye és Zala Megye területén történő megvalósítására. Magyarországon a nemzetgazdaság egyik tradicionálisan kiemelkedő jelentőségű szektora az agrárgazdaság. Ennek a szektornak a nemzeti hozzáadott értéken, illetve a GDP-hez való hozzájárulásán felül meghatározó jelentősége van a vidéki térségek népesség eltartó és megtartó erejének biztosításában. Az iparszerű technológiákat alkalmazó nagyüzemi mezőgazdálkodás mellett párhuzamosan mindig is létezett a háztáji, vagy kisüzemi gazdálkodás, amely hozzájárult a vidéki lakosság foglalkoztatottságához, jövedelemtermelő képességéhez, a helyi élelmiszer ellátás alapanyagbázisához, helyi piacok működéséhez. Az agrárágazat elmúlt 25 évére az erős gazdasági hullámzás, esetenként a dekonjunkturális visszaesés, külső és belső piacvesztés volt jellemző, amely elsősorban az állattenyésztést érintette kedvezőtlenül, különösen pedig a háztáji sertés előállítást. Ugyanakkor a mai helyzetben jelentős igény és fizetőképes kereslet jelentkezik a rövid ellátási láncokból származó, bizalmi alapon beszerzett minőségi élelmiszerekre. A vidéki népesség foglakoztatása, jövedelemszerzési lehetőségeinek biztosítása, nemkülönben az egészséges és biztonságos helyi élelmiszerek rövid élelmiszerláncokon keresztül történő rendelkezésre állása megkívánja, hogy a családi, illetve családias háztáji gazdálkodás kultúrájának felelevenítésével, de modern technológiák alkalmazásával egy XXI. századi működő modell kerüljön kifejlesztésre és beüzemelésre. A program mottója; a genetikától a füstölt kolbászig melynek feladatai a takarmány alapanyag előállítás, a tenyészállat utánpótlást kiszolgáló adatgyűjtés a tenyészállat kiválasztás, a kisüzemben történő vágóállat előállítás, a levágás és feldolgozás az ellenőrzött minőségű végtermék biztosítás, az egészséges és minőség tanúsított biztonságos élelmiszer előállítás a teljes nyomon követés egészen az elfogyasztásig mind helyben, illetve a kistérségben mennek végbe. Az említett felismerés és társadalmi igény generálta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, a Pannon Egyetem, a Nemesvámos Község Önkormányzata és az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület közös koncepciójának a Pannon Háztáji Sertésprogram elnevezésű projekt terv kialakítását. A projekt komplexitásából adódóan a foglalkoztatás növelés és a biztonságos élelmiszerek előállítása mellett az innovatív technológiai fejlesztéseknek és megoldásoknak köszönhetően a teljes nyomon követhetőség az állat genetikai tökéletesítésétől kezdődően egészen a helyben előállított élelmiszerek piacra jutásáig teljesül így nyújtva teljes körű garanciát a fogyasztó számára egészen a vásárlás pillanatáig. A piacra jutáson belül az informatikai fejlesztésnek köszönhetően a gazdák átfogó segítséget kapnak az integráció kereskedelmi és marketing oldalát kialakító és fejlesztő szakemberektől annak érdekében, hogy termékeik a lehető legszélesebb és legváltozatosabb rétegű vásárlókörhöz juthassanak el. 7

10 A program létjogosultságának szakmai indokoltságán túlmenően a megvalósítás alapfeltétele, hogy a Kormány és a Vidékfejlesztési Program végrehajtásáért felelős Irányító Hatóság a Nemzeti Vidékstratégia és más agrárágazati célkitűzések figyelembevételével azt kiemelt prioritás szintjére emelje és támogassa. A Pannon Egyetem Georgikon Kar kidolgozott egy feltétel és minősítési rendszert a működő vidéki agrárvállalkozások szakmai értékelésére és tanúsítására, amely egy Mintagazdaság hálózat kiépítését célozza. A Georgikon Kar, a Pannon Egyetem által alapított saját tangazdaság minőségi fejlesztése mellett, elkötelezett egy működő mintagazdasági hálózat kiépítésében és a minőségi rendszer üzemeltetésében, amely egyszerre szolgálhat a vidéki vállalkozások és agrárszakemberek számára jó gyakorlatok megismeréséhez mintaként, új tudományos eredmények és technológiák bevezetésére és esetlegesen az egyetemi hallgatók számára megfelelő színvonalat biztosító gyakorlati képzőhelyeként is. Együttműködési lehetőségek a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézet Tanszékei Veszprém Megyei Önkormányzat között Turizmus fejlesztésére az ország szinte minden térségében határozott szándék mutatkozik, hiszen olyan erőforrásokat tud hasznosítani, amelyek egyébként parlagon hevernek vagy csak szerényebb gazdasági hozamot eredményeznek (pl. Nemzeti Parkok, természetvédelmi területek, tavak, folyók, víztározók, falusi tanyasi környezet és életmód stb.). A turizmus gyakran egyfajta csodaszerként szerepel a fejlesztési tervekben, de a források elégtelensége, az infrastrukturális hiányosságok, de legfőképpen a szakértelem hiánya sok csalódást okoz a fejlesztőknek, különösen igaz ez a vidéki térségekre, ahol az eredmények ritkán találkoznak az elvárásokkal. A turizmus több terméke erősen kötődik a vidéki térségekhez és a mezőgazdasághoz, így fontos kiegészítő tevékenység. Veszprém megye természeti és kulturális adottságai egyedülállóak az országban, hiszen az attrakciók széles spektrumát képes felvonultatni és fenntartható fejlesztés esetén olyan területi márkák alakíthatók ki, amelyek hosszú távon képesek a látogatószámot és a költést maximalizálni. A Bakony, a Balaton, az egyházi és világi építészeti emlékek köztük olyanok, amelyek Világörökség cím elnyerésére is esélyesek jelentik a legfontosabb turisztikai potenciált. A turisztikai fejlesztések ugyanakkor számos olyan hozadékkal járnak, amelyek a as fejlesztések kiemelt céljai: - munkahelyteremtés: a turizmus élőmunka igényes ágazat, igaz a szezonalitás okozhat gondokat. A foglalkoztatás csökkentheti a vidéki térségekben érzékelhető jövedelmi különbségeket, hozzájárulhat a gazdasági felzárkózáshoz. Emellett a turisztikai fejlesztések és beruházások, a vendégek fogadása minden esetben növeli a lakosság képzettségi szintjét és az új dolgok irántinyitottságát. - gazdasági eredmények: a turizmus helyben teremt piacot a helyi termékeknek, kisipari és kézműves termékeknek. A turisták költése nem csak a turisztikai, de egyéb gazdasági szereplőknél is lecsapódik. A turizmushoz addicionális tevékenységek kapcsolódnak mind a szolgáltatások, mind a különböző alap- és 8

11 nyersanyag beszállítások területén, amelyek számos helyi és térségi vállalkozó számára jelentenek piacot - örökségvédelem: kulturális és természeti vonzerők képezik a turisztikai fejlesztések alapját; ezek védelemmel egybekötött hasznosítása a hosszú távú siker kulcsát jelenthetik. Segít a hagyományok megőrzésében, illetve felélesztésében (népi mesterségek, népdalok, táncok, szokások stb.), ugyanakkor a jövedelmek növelésével és a szolgáltatások elterjesztésével hozzájárul a vidéki életmód kényelmesebbé és korszerűbbé tételéhez. Spontán és ellenőrizetlen fejlődés esetén, amikor csak a piac utólagos szabályozó hatása érvényesül egyre több negatív hatás éri a természeti és társadalmi környezetet, emellett a turisztikai ágazat gazdasági hatékonysága is gyengül; az előnyök elmaradnak, illetve csak korlátozott mértékben érvényesülnek (pl. áremelkedés, zsúfoltság, szennyezés növekedése, hagyományok és más kulturális értékek devalválódása, természeti értékek tönkretétele). A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán belül a Turizmus Intézeti Tanszék és a Vállalatgazdaságtan Tanszék foglalkozik kiemelten vidékfejlesztési, helyi gazdaságfejlesztési és turisztikai fejlesztésekkel. Felfogásunk szerint a fenntarthatóságnak a turizmusban sajátos tartalma van. Óvni kell a természeti és kulturális örökséget, hiszen ezek értékei képviselik azokat a vonzerőket, amelyekért a turisták éppen az adott térséget választják úti célként. A turizmus feladata az is, hogy hasznosítsuk is ezeket az értékeket, és segítségével máshol megtermelt jövedelmeket vonzzunk a térségbe. Környezetbarát és egyúttal marketing szemléletű turizmust kell megteremtenünk, mert az épen megőrzött környezet hiánya hosszú-, a kereslet elmaradása pedig rövidtávon veszélyeztetné a fennmaradást. A vidéki, rurális térségek fejlesztése esetében területi versenyképesség négy dimenziója szerinti szemléletmódot tartjuk követendőnek: Társadalmi versenyképesség: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket fejlesztési koncepciók közös elkészítésére és programok végrehajtására, a különböző szintű intézmények közötti együttműködésre, Környezeti versenyképesség: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket saját térségük jellegzetes elemeinek formálására úgy, hogy egyúttal a természeti környezetet és a kulturális örökséget megőrzik és felélesztik, Gazdasági versenyképesség: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket a térségben magas hozzáadott értékű tevékenységek végzésére, elsősorban a különböző ágazatok közötti kapcsolatok megerősítésével, törekedve a helyi termékek és szolgáltatások előállításához szükséges erőforrások kombinációjára, Pozicionálás globális összefüggésben: a helyi szereplők azon képessége, amely alkalmassá teszi őket, hogy megtalálják saját térségük szerepét más térségekhez viszonyítva, ezáltal fejlesztési tervük nagy valószínűséggel megvalósítható lesz 9

12 Kutatásaink és oktatási tevékenységünket is ezen elvek mentén szervezzük, ennek eredményeképpen 2015 februárjában megalapítottuk a Fenntarthatóság és Turizmus Kutatóműhelyt, amelynek kiemelt célja a fenntartható turizmus tervezésének és fejlesztésének elősegítése, támogatása. A Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Intézetében kialakítás alatt áll a Balaton Turisztikai Kutatóintézet (BATUKI), amely intézetnek az a célja, hogy a Balaton és háttérterületén megtalálható önkormányzatok, turisztikai és vidékfejlesztési egyesületek, vállalkozások számára kutatásokat végezzen, és fejlesztési koncepciókat készítsen a fenntartható fejlesztések lebonyolításához, ill. támogassa őket a forrásszerzésben. A Gazdaságtudományi Kar, és különösen a Gazdálkodási Intézet kutatói szakmai megvalósítói a Kőszegen és térségében pilot-projektként megvalósítandó KRAFTprojektnek (Kreatív város- fenntartható vidék program), és az ottani tapasztalatok után támogatjuk, hogy a következő mintaterület Veszprém megyében legyen. A Veszprém megyei fejlesztések támogatására a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszéke és Vállalatgazdaságtan Tanszéke biztosítani tudja azt a szakmai támogatást, amely a természeti és kulturális értékek védelemmel egybekötött hasznosításán alapuló fenntartható turizmus megvalósítását szolgálják. Kutatásaink középpontjában a következő kérdések állnak, amelyek a települések gazdasági és turisztikai fejlesztéseire releváns, egyedi megoldásokat adnak: Melyek azok a távlati célok, amelyeket középtávon a rendelkezésre álló és mozgósítható eszközök figyelembe vételével meg lehet valósítani? Melyek a turizmus és helyi gazdaság távlati fejlesztési céljai közül azok, amelyek középtávon a mozgósítható források és egyéb feltételek figyelembe vételével megvalósíthatók? E célok megvalósításával milyen szerepet tölt majd be a helyi gazdaság és a turizmus 6-7 év múlva a térség gazdaságában, természeti és kulturális értékeinek hasznosításában és védelmében, a lakosság foglalkoztatásában és a jövedelemteremtésben, a lakosság életmódjában stb.? Hogyan illeszthető a turizmus és a helyi gazdaságfejlesztés a területfejlesztésbe? A területrendezéssel szemben a turizmus és a helyi gazdaság milyen igényeket támaszt? Melyek a középtávú célkitűzések elérésének intézményi, jogi és közgazdasági feltételei? Milyen konkrét projektek kidolgozása és megvalósítása szükséges a célkitűzések eléréséhez? Mik a prioritások? Milyen munkaszervezettel lehet biztosítani a program megvalósításának menedzselését? Kik a szereplők és ezen belül a felelősök? Hogyan lehet biztosítani a partnerek együttműködését? Melyek a finanszírozás forrásai és mi a szükséges ütemezés? Milyen marketing tevékenységgel lehet elérni a szükséges turistaforgalom biztosítását? Hogyan kell megszervezni a végrehajtás figyelemmel kísérését (monitoring)? 10

13 A Pannon Egyetem időszakra tervezett vidékfejlesztéshez (helyi gazdaságfejlesztés, turizmus, közösségfejlesztés) kapcsolódó projektjei (a teljesség igénye nélkül) 1. Szakmai panelvizsgálatok elvégzése a Veszprémi megyei vidéki térségekben (pl. bakonyi és balatoni térségek értékelése turisztikai, helyi gazdaságfejlesztés és közösségépítés területeken 2. Falusi szállásadók, magánszállásadók (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén) és agrártevékenységekhez, vidéki területekhez kapcsolódó turisztikai szolgáltatók felmérése fenntartható működésükhöz fejlesztési javaslatok 3. A vidéki területekhez kapcsolódó turisztikai termékek vizsgálata, hálózatos együttműködés az egyes települések között kerékpáros, kulturális és örökség-, öko- és vallási turizmus területén 4. Értékalapú és fenntartható vidéki desztináció fejlesztés Veszprém megyében 5. Versenyképességi vizsgálatok Veszprém megyében versenyképesség növelése 6. Helyi gazdaság fejlesztésének vizsgálata, érintettek felmérése, értékelése 7. Helyi termékekkel kapcsolatos vizsgálatok a hálózatba szerveződés lehetőségei 8. Kulturális értékek bevonási lehetősége a turizmusba épített és szellemi örökségek turisztikai termékké fejlesztése, ezek integrálása a térségi turisztikai kínálatba. 9. Jövőfalu - olyan közösségi tervezési modell kidolgozása a Jövőműhely módszer helyi adottságokra való adaptálásával, amely lehetővé teszi az érintettek (stakeholderek) bevonását a település vagy több település jövőjét meghatározó fejlesztési folyamatba. A program része a helyi közösség- és identitásépítésnek, és az itt megfogalmazott tervek és akciók a helyi tudásmegosztás fontos eszközét jelentik. A Jövőfalu programon belül 3-4 napos Kutatótáborokat tudunk megvalósítani a hallgatók és a helyiek bevonásával, ahol az értékleltár elkészítésétől kezdve a fejlesztési javaslatok összegyűjtéséig és értékeléséig egy komplex anyagot kaphatnak a települések vezetői. Az első ilyen táborra április kerül sor Jásd és környékén. 10. Világfalu a településeken folyó helyi gazdaság, turizmus és közösségi élet megjelenítése a világhálón. Cél olyan települési és térségi márkák kialakítása, amelyek a települési egyediségre építenek és a közösség egyetértésén alapulnak. A Világfalu lehetővé teszi, hogy a vidéki háztartások és a vállalkozások 11. Képzések és tréningek rövid és a piaci igényekre épülő tréningek, amelyek a napi munkába rövid távon beilleszthetőek (pl. online kommunikáció, honlap kommunikációs megtervezése, közösségi média alkalmazása, forrásbevonás a fejlesztésekhez). 11

14 1. sz. melléklet A Georgikon Kar közreműködésével az elmúlt időszakban megvalósult - vidékfejlesztéshez kapcsolódó - referencia projektek A Badacsonyi borvidék termékeinek és borturisztikai szolgáltatásainak promóciója Borvidéki arculati kézikönyv elkészítése, 2. Badacsonyi Borút Egyesület arculati fejlesztés, 3. Kéknyelű Virágzás Ünnepe Badacsonyban szakmai rendezvény lebonyolítása. "Hiányszakmák és munkaadói igényekre épülő képzések környezetbarát és fenntartható kialakítása. Fejlesztése a Pannon Egyetemen és a Georgikon Karon TÁMOP A/2-10/ Gyakorlatorientált képzési programok és oktatási módszerek kidolgozása a turisztikai desztinácio menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP /1/A. Az Agrármérnöki MSc Szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A. Az Állattenyésztő mérnöki alap- és mesterszak, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterszak főbb szakspecifikus törzstárgyainak tananyag fejlesztése illetve kidolgozása, különös tekintettel az új típusú, lineáris képzési szerkezet komplementaritás elvén alapuló igényének kielégítésére TÁMOP /1/A. A Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnöki MSc képzés természettudományi, műszaki és informatikai hátterének fejlesztése TÁMOP /1/A. "Magyar kutatási eredményeken alapuló anaerob fermentációs technológia kidolgozása és prototípus biogáz termelő berendezés létrehozása."nfü - BAROSS-ND07_ND_INRG5_ "Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az energiahatékonyság területén" REBE L00111 Ausztria-Magyarország 2007Határon Átnyúló Együttműködési Program Nemzetközi Baromfi Kiválósági Központ létrehozása egyetemek közötti együttműködés keretében CEPO - L00112 projekt EU Ausztria-Magyarország Határon átnyúló együttműködési projekt Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex-situ megőrzése: szőlőfajták génmegőrzése, körte génbank, alma fajták génmegőrzése, paprika fajták, bab fajták génmegőrzése, burgonya génbank, növényi vírus génbank. A génmegőrzést és az őshonos állattartást népszerűsítését célzó mintaprogram az Őrségben című projekt keretében. Természetes tartási móddal járó extenzív gazdálkodás gyakorlati útmutatójának elkészítése, kettős hasznú szarvasmarha, sertés és tyúk tekintetében. Természetes tartási móddal járó extenzív gazdálkodás gyakorlati útmutatók lektorálása, húshasznú szarvasmarha, kettős hasznú szarvasmarha, sertés és tyúk tekintetében. Természetkímélő és a konvencionális gazdálkodást összehasonlító, elemző tanulmány elkészítésében való részvétel, különös tekintettel az üzemgazdasági részre. Az Őrségi természetkímélő gazdálkodási hálózat rendszerének kialakítása, termelői adatbázisa című tanulmánylektorálása. 12

15 Helyi szakemberek képzése NATURA 2000 területek természetvédelmi kezelésére - Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Egységes Tudás és Technológia Transzfer platform a kiterjesztett Közép- Dunántúli tengelyen TÁMOP / "Minőségváltás a hagyományos halastavi struktúrákon történő haltenyésztésben; újszerű, komplex tenyésztési, takarmányozási és környezetkezelési technológia kifejlesztése" GOP Regionális Szaktanácsadási Központ feladatainak ellátása a Pannon Egyetem Agrártudományi Centrum tevékenységi körében FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. Szaktanácsadási Tartalomszolgáltató Információs Rendszer (SZTIR) Jogszabály monitoring modul (SZTIR-KD) kifejlesztésének menedzselése VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet. Szaktanácsadói alapvizsgára kötelezett szaktanácsadók számára történő konzultáció és vizsga lehetőség biztosítása. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet.,,Ökológiai és természetközeli gazdálkodás" - képzések technikai és szakértői feltételeinek biztosítása, közreműködés a képzések adminisztrációjában, továbbá a tanfolyam teljes dokumentációjának átadása. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A Közép-dunántúli régió területén székhellyel rendelkező Területi Szaktanácsadási Központok pályázatainak befogadása, a pályázatok értékelése és előkészítése az Irányító Hatóság döntésére. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. "Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek", Ökológiai és természetközeli gazdálkodás" - képzések technikai és szakértői feltételeinek biztosítása, közreműködés a képzések adminisztrációjában, továbbá a tanfolyam teljes dokumentációjának átadása. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet. Innovatív turizmus desztinációs menedzsment modell nem hagyományos turizmus fajtákra Horvátországban (vidéki turizmus) és Magyarországon (egészségturizmus).acronym:"health&rural tourism DM model". Project ID: HUHR/1101/2.1.3/0006 Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program "Mura Region EGTC, Let's plant together, so that our future may connect us." (Mura Régió EGTC Tervezzünk együtt, hogy a jövőnk összekössön ) Acronym:"Mura Region". Project ID: HUHR/1101/2.1.4/0004 Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program "Pannon Modell" - regionális szintű, ágazati felsőoktatási együttműködés megvalósítása az élelmiszerbiztonság és a gasztronómia területén TÁMOP C-12/1/KONV sz. projekt. 13

16 A Gazdaságtudományi Kar közreműködésével az elmúlt időszakban megvalósult - vidékfejlesztéshez kapcsolódó - referencia projektek Young people for the development of local economy (Hungary-Croatia IPA Crossborder Co-operation Programme ) Angol nyelvű nemzetközi projektmenedzsment képzés a fiatal, jól képzett szakemberek otthontartására Informatika, Innováció, Inkubáció & Határon Átnyúló Klaszter (Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme ) informatikai cégek bekapcsolás a helyi gazdaságba, helyi igényekre is reflektáló fejlesztések Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hállózatok kialakításakor, innóváció valamint környezetbarát termékek, eljárások és szolgáltatások fejlesztésekor és értékesítésekor (Operational Programme - Cross-border Cooperation Slovenia Hungary ) - web-alapú e- learning anyagok készítése a KKV-k innovációs képességének fejlesztése érdekében 5 Postakocsi regionális, innovatív turisztikai fejlesztési program (Operational Programme - Cross-border Cooperation Slovenia Hungary ) - a határtérség természeti és kulturális vonzerőit turisztikai termékké fejlessze, és megteremtse a közös turisztikai márkaépítés feltételeit, Turisztikai Termékfejlesztő Központ kialakítása Nagyrécsén Innovatív Marketing, Menedzsment és Finanszírozási Stratégiák a Rendezvényszervezők gyakorlatában (Hungary-Croatia IPA Cross-border Cooperation Programme ) innovatív szervezési és forrásszerzési kézikönyv a vidéki térségekben működő szervezetek számára rendezvényszervezés témában Négy torony történelmi, kulturális és hagyományőrző virtuális útvonal kialakítása Nagykanizsa, Kaposvár, Koprivnica and Čakovec között (Hungary- Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme ) - helyi termelőkre épülő virtuális tematikus út kialakítása a négy város térségében, ennek támogatására rendezvények szervezése "Recultivatur" A vallásokkal kapcsolatos kulturális értékeinkre épülő fejlesztési koncepciók beépítése a regionális, városi és vidékfejlesztési stratégiaalkotási folyamatokba - Dél-kelet Európai Térség kulturális-vallási tematikus értékeit (épített és szellemi örökségeit) a helyi kincsekkel, emberi erőforrásokkal, infrastruktúrával és szolgáltatásokkal együtt hasznosítsa, olyan vallásturisztikai lehetőségeket fejlesszen, amelyek az érintett területek társadalmi és gazdasági felemelkedéséhez hozzájárulhatnak új munkahelyeket teremtve és gazdasági növekedést eredményezve. Éghajlatváltozásból eredő időjárási szélsőségek regionális hatásai és a kárenyhítés lehetőségei a következő évtizedekben (TÁMOP A-11/1/KONV ) Az éghajlatváltozással kapcsolatos gazdasági és társadalmi vizsgálatok, elemzések a turizmus, a logisztika és az egészségügy területén. 14

17 Felhasznált forrásanyagok: Magyarország - Vidékfejlesztési Program (V /09/2014) február 07-én társadalmi egyeztetésre bocsájtott verzió Kormányzat - Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár WEB oldal Vidékfejlesztés a fókuszban - Vidékfejlesztési Program szakmai konzultáció november 25. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Program bemutatása tervezésének jelenlegi helyzete Vidékfejlesztés a fókuszban november 25. Budapest Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Főtitkár Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH Pannon Egyetem Intézményfejlesztés Terv A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben ( ) összeállítás a Pannon Egyetem részéről: Weisz Miklós és Máté Ferenc: Napirendi előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlés szeptember ülés 5. napirend: A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (tájékoztató) Előadó: Lasztovica Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 15

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában:

K I V O N A T. A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció tárgyában: Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 50/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG. 2014. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. EGYEZTETÉSI ANYAG MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

a Nemzeti Vidékstratégia

a Nemzeti Vidékstratégia a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012 2020) végrehajtásának keretprogramja A vidék élni akar, Magyarország megújul! DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 1 11.1.2012 11:58:13 DIT_kiadvany_210x148mm_jav.indd 2 11.1.2012

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A BONYHÁDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA II. kötet 2005. november 1. PRIORITÁS: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA...4 1.1. Stratégiai Program: A HELYI VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014. JÚNIUS 13. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési programja

Fejér megye területfejlesztési programja Fejér megye területfejlesztési programja Társadalmi egyeztetési változat Készült a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Szakértői

Részletesebben

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv

1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv 1. melléklet: Társadalmi egyeztetési munkaterv Rendezvény megnevezése helye ideje szervezője célközönség rendezvényen résztvevők száma Polgárdi járási egyeztetés Polgárdi, Városháza 2013. február 21. Fejér

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben