2007. október IV. évfolyam, 11. szám. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. október IV. évfolyam, 11. szám. www.emi-tuv.hu. Hírek ÉMI-TÜV. Több biztonság Nagyobb érték. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft."

Átírás

1 október IV. évfolyam, 11. szám Hírek Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. információs lapja ÉMI-TÜV Több biztonság Nagyobb érték

2 Csak a változás állandó! Ha körültekintünk a gazdaság világában, jó látható, hogy a nemzetközi gazdasági élet kavargása hétköznapi szemlélô számára egyre áttekinthetetlenebb. Lépten-nyomon összemosódik a tiszta gazdaság, a napi politika, a globalizációs stratégia, és ezek a hatások szinte lehetetlenné teszik azt, hogy a gazdasági környezet változásait kiszámítsuk. Vigaszt jelenthetne ugyan, ha kijelenthetnénk, hogy ezek a jelenségek a nagyvilágban a világ makrogazdaságával észlelhetôk, de sajnos azt is észre kell vegyük, hogy elmúlt annak az ideje, mikor a világgazdasági változások begyûrûztek. Ma nem gyûrûzik be semmi, napjainkban minden változás önmagában is jelen van a magyar piacon. A korábbi látszólagos védettséget mindenestôl elmosta a globalizmus. Mit tehettünk ebben a változó világban? Alkalmazkodunk; mi magunk is változunk, változik a stratégiánk, változnak a módszereink. Mivel ezt nem fejetlenül akarjuk csinálni, ezért tervezünk. Tervezünk rövid távra, azaz a jövô évre, tervezünk hosszú távra, három-négy évre elôre. A tervek elkészültével azonban nem végleges és megváltoztathatatlan programot tartunk a kezünkben. Sajnos, ma tudomásul kell vegyük, hogy a terv nem kôbe vésett törvény és fôleg nem biztosíték, hanem a csapásirány fô spektrumának, a lehetséges cselekvési területnek valamilyen pontosságú kijelölése; nem biztos kormány, hanem inkább csak kapaszkodó, hogy a hajón tudjunk maradni. Ebben a változó világban változik az ÉMI-TÜV SÜD Kft. élete is, egyre többet foglalkozunk nemzetközi projektekkel, osztályaink többsége ma már jelentôs részben külföldi megbízásokra dolgozik. Erôsödött a felvonóvizsgálati szolgáltatásaink nemzetközi jelenléte, emelôgépeket vizsgálunk Moszkvától Shanghai-ig, rendszertanúsítást végzünk a történelmi Nagy- Magyarország területén. Új utakat keresünk a megváltozott új körülményekhez igazodva, várjuk az EU- harmonizáció újabb és újabb fejleményeit és eközben bizakodunk. 2 A PED (97/23 EG irányelv) várható változásai Bizakodunk, mert hiszünk magunkban és hiszünk a változó világ jövôjében. Dr. Madaras Gábor ügyvezetô igazgató

3 ÉMI-TÜV 6 Válogatás az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 8 MONDI Business Paper Hungary Rt. Szolnok tanúsítási gyakorlatából 1. sz. kazán rekonstrukciója 12 Súlyponteltolódás a felvonó piacon 20 Új képzés az Akadémia kínálatában! Tartalom 2 4 A PED (97/23 EG irányelv) várható változásai KRAFTSZER Kft. Minôség- és Környezetirányítási Rendszere 19 Kôolaj- és földgázipari fúróberendezések vizsgálata az Építô-, Emelô-, Anyagmozgatógépek Osztály vizsgálati palettáján 6 Válogatás az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási gyakorlatából 20 Új képzés az Akadémia kínálatában! 8 MONDI Business Paper Hungary Rt., Szolnok 1. sz. kazán rekonstrukciója 21 Teljes körû képzési kínálat, együttmûködésben a Német-Magyar Képzô Központtal Sikertörténet: Nafém Kft., Vásárosnamény Súlyponteltolódás a felvonópiacon 21 Pontgyûjtô képzés szakértôk, felvonó- és mozgólépcsô ellenôrök részére 17 Gépvizsgálatok Kínában a TÜV SÜD CHINA társvállalattal együttmûködésben ÉMI-TÜV SÜD Minôségügyi és Biztonságtechnikai Kft. Központ: H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. Tel.: (+36) Fax: (+36) ügyvezetô igazgató: Dr. Madaras Gábor Budapesti iroda: H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (+36) Fax: (+36)

4 2 Hegesztéstechnológia A PED (97/23 EG irányelv) várható változásai z Európai Bizottság 2007-re célul tûzte ki az új koncepció, A azaz a New Approach ill. New Approach direktívák, így a PED (Nyomástartó Berendezések Irányelv) felülvizsgálatát és továbbfejlesztését is. Az Európai Tanács május 7-én határozott a jogharmonizálás új koncepciójáról, az ún. New Approach -ról. Az új koncepció fô elemei a következôk voltak: a direktívák csak az alapvetô biztonsági követelményeket tartalmazzák a szabványok önkéntes alkalmazásának elve a megfelelôség vélelmének elve harmonizált szabvány alkalmazása esetén a veszélyességtôl, kockázattól függô megfelelôség-értékelési eljárások alkalmazása CE jel a termékeken a piacfelügyelet a tagállamok kötelezettsége. Visszatekintve az elmúlt több mint 20 évre a New Approach - ról megállapítható, hogy hatékony és sikeres törvényalkotási eszközzé vált. Elôsegítette az áruk Európai Unió piacán történô szabad forgalmazását és mára több, mint 20 termékkörre vonatkozó szabályozás alapját képezi. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azonban a New Approach gyengéire, hiányosságaira is fény derült, ezért szükséges a felülvizsgálata. Továbbfejlesztésére is szükség van, mivel az Európai Unió célja, hogy a CE jel a világpiacon is ismert és elismert magas minôségi színvonalú terméket képviseljen, így marketing eszközként is használható legyen. A kidolgozott munkaanyagok nem az alapkoncepció megváltoztatására vonatkoznak, hanem elsôsorban kiegészítô szabályozásokra és döntésekre vonatkozó javaslatokat tartalmaznak. A szükséges kiegészítô szabályozások két területet ölelnek fel: az akkreditációt és a piacfelügyeletet. Az Európai Unió változtatni kíván a notifikációhoz szükséges eddigi akkreditációs gyakorlaton; egyrészt a Notified Body-kkal szemben támasztott követelmények pontosításával, szigorításával, másrészt a Notified Body-kat akkreditáló szervezetekre vonatkozó szabályozás kidolgozásával szeretné az EU-n belüli akkreditációs eljárásokat egységes színvonalra emelni. A piacfelügyeleti rendszer teljes újragondolása szükséges, mivel a jelenlegi tagállami piacfelügyeleti rendszer nem képes hatékonyan fellépni és ellenôrzô, szûrô szerepét megfelelô hatékonysággal ellátni. Az Európa Parlament és Európa Tanács számára döntésre benyújtott javaslatok között szerepel többek között pl: a Guideline -ok (iránymutatások) jövôbeni jogi helyzetének tisztázása; a gyártóra, kereskedôre, forgalmazóra vonatkozó fogalom meghatározások; az üzemeltetôk kötelezettségei; az alvállalkozásba adás szabályai; a gyártói önellenôrzés lehetôségei.

5 Hegesztéstechnológia 3 A PEDd-el kapcsolatban a Notified Body-kat, gyártókat és az üzemeltetôket képviselô szervezetek a következô témák felülvizsgálatára tettek javaslatot: A nyomástartó berendezésekre vonatkozó direktívák egyszerûsítése. A nyomástartó berendezésekre vonatkozóan több direktíva is található. Ezek közül a SPVD, a PED és a TPED a legismertebbek, de léteznek igen régi, már nem használatos, de vissza nem vont direktívák is mint pl: a 76/767/EEC vagy a 84/525/EEC. Így logikusnak tûnt egy javaslat kidolgozása a direktívák egyesítésére, összevonására és a feleslegesek megszüntetésére. PED-del kapcsolatban megjelent több mint 200 Guideline direktívákba való beépítése. New Approach megújításával kapcsolatos PED-et érintô változások kezelése. A gyártás, helyszíni kivitelezés, nyomástartó rendszer összeépítése, üzembe helyezés és üzemeltetés folyamatában jelenleg EU szabályozás és nemzeti szabályozás követik egymást, de a két szabályozás határa nem egyértelmûen definiált, így országonként másképpen értelmezett. Ez jelentôs bizonytalanságot okoz a piac szereplôi számára. Javaslat született az üzembehelyezési vizsgálat PED-be történô beépíthetôségének vizsgálatára. - Az Európai Unióban a gyártott termékeknek kevesebb mint 50%-a készül a PED értelmében harmonizált szabványok szerint. Felülvizsgálatra javasolt volt a harmonizált szabványok nagyobb százalékban való alkalmazásának elôsegítését célzó szabályozási változtatás. - A PED rendelkezik a legtöbb, szám szerint 13 megfelelôségi értékelési eljárással, melyekbôl elméletileg 13 modulkombináció eredményezhet CE jelet. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy néhány modul és modulkombináció a gyakorlatban nem használt, így javaslat született a modulok egyszerûsíthetôségének vizsgálatára. A felvetett témákkal kapcsolatban a következô döntések születtek: A Guideline-ok számának csökkentésével mindenki egyetértett, de a beépítés nem szolgálná az eredeti célt, az egyszerûsítést, így a Guideline-ok PED-be való beépítését az EU elvetette. A New Approach-csal kapcsolatos PED-et érintô változások valószínûleg minimálisak lesznek. Az üzembehelyezési vizsgálat EU-szinten való egységesítésével és a PED-be való beemelésével mind a gyártók, mind az üzemeltetôk, mind a Notified Body-kat képviselô szervezetek egyetértettek. A konkrét szabályozás kidolgozása folyamatban van. Az új egységes üzembehelyezési eljárás elkészülésének várható idôpontja 2-3 év. A harmonizált szabványok használatának kötelezôvé tétele ellentmond az alapkoncepciónak, így a szabályozás ilyen jellegû megváltoztatása nem lehetséges. Az Európai Unió illetékes bizottsága szerint a PED megjelenése és használata óta eltelt idô nem elegendô olyan tapasztalatok levonására, mely indokolná néhány modul megszüntetését, így ezt a javaslatot is elvetették. Összefoglalva megállapítható, hogy a 2007-es év, amely a New Approach és a New Approach direktívák felülvizsgálatát és továbbfejlesztését célozta meg, a nyomástartó berendezések területén nem fog jelentôs változásokat hozni. Ennek az is az oka, hogy a PED az egyik legmodernebb, legújabb New Approach direktíva, így az Európai Unió inkább olyan régi direktívák átdolgozását célozta meg, mint a Játék direktíva (88/387/EWG), vagy az Építési termékek direktíva (89/106/EWG). Az üzembehelyezési vizsgálatok egységes szabályozására vonatkozó törvény- és szabványalkotás azonban elindult. A magyarországi gyártók, üzemeltetôk és Notified Body-k érdekeinek képviselete, ill. a változások folyamatos követése ebben a folyamatban igen fontos. A piacfelügyeleti tevékenység megújulása és hatékony mûködésének megteremtése, valamint az akkreditációs szervezetekkel szemben támasztott követelmények egységesítése ugyancsak kiemelt fontosságú, mivel csak így biztosíthatók a piac szereplôi számára az azonos versenyfeltételek, ill. a liberalizált európai piacon az egyenszilárdságú elbírálás és követelményrendszer teljesülése. A SPVD és a PED egyesítése a gyártók részérôl hatalmas ellenállást váltott ki, mivel a gyártói vélemény szerint végre megszokták ezeket a szabályozásokat és a kettô egyesítése nem eredményezne sem egyszerûbb, sem jobb új direktívát, csak újabb nehézségeket és költségeket. A TPED 2009-re beolvad az ADRbe, így a PED-TPED egyesítésének nincs értelme. Az Európai Unió a direktívák egyesítését elvetette. Wiegand Krisztina osztályvezetô Ipari berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály ÉMI-TÜV SÜD Kft.

6 4 Hegesztéstechnológia ISO 9001 ÉMI-TÜV ISO KRAFTSZER Kft. Minôség- és Környezetirányítási Rendszere valamint A MÁTRAI ERÔMÛ Zrt. területén létesítendô üzemek ipari gôzellátása A Vállalat bemutatása: Az 1990-ben alakult KRAFTSZER Kft. a német GAH konszern tagjaként európai szinten is jelentôs mûszaki és gazdasági háttérrel rendelkezik. A társaság 90%-a a GAH Beteiligungs AG, 10%-a a management tulajdona. A társaság célja, hogy szakképzett munkatársai segítségével tevékenységi területein gazdaságilag megfelelô, mûszakilag érett, magas színvonalú és teljes körû szolgáltatást nyújtson a tervezéstôl a kivitelezésen és az üzembe helyezésen át az épületgépészeti üzemeltetésig, karbantartásig. A KRAFTSZER Kft. fô tevékenységi területei: 1. Projekt fejlesztés Energiagazdálkodás és meglévô rendszerek energiaracionalizálása távfûtés, ipari üzemek és épületek Komplex energiaellátás ipari vagy közüzemi erômûvekkel Megújuló energiák Biomassza, mezôgazdasági hulladék (pl. trágya, komposzt, szalma, nád) szennyvíz iszap fahulladék 2. Energetika Ipari és erômûvi rendszerek tervezése, szállítása és szerelése Erômûvi rendszerek tervezése és kivitelezése (gôz, kondenz, melegvíz, hûtôvíz, olaj, gáz, levegô, anti-icing, füstgáz, stb.) Erômûvek segédrendszerei Ipari és közüzemi erômûvek Kogenerációs erômûvek Távfûtési rendszerek Környezetvédelem, légtisztító rendszerek Ipari technológiák Megújuló energiaforráson alapuló technológiai rendszerek 3. Épületgépészet Épületgépészeti rendszerek tervezése, szállítása és szerelése Fûtési rendszerek Hûtési rendszerek Szellôzô és légkondicionáló rendszerek Tûzvédelmi oltó (sprinkler) rendszerek Gázellátó rendszerek Víz-, csatorna rendszerek

7 Hegesztéstechnológia 5 Elektromos rendszerek DDC rendszerek 4. Épület üzemeltetés és szervíz Épületgépészeti és energia-ellátó rendszerek üzemeltetése és karbantartása Épületek teljes körû üzemeltetése facility management Épületek mûszaki üzemeltetése Tervszerû, megelôzô karbantartás Energia-ellátó rendszerek felügyelete és energiagazdálkodás Berendezés optimalizálás Felújítási munkák szervezése és végrehajtása Készenléti szerviz III., IV.,V., blokk nagynyomású turbináinak két kiömlô vezetéke által termelt gôz biztosítja. A fent említett üzemek közül a Baumit, Bioetanol és Biodiesel gôzellátásához szükséges vezetékek kiépítését a Kraftszer Kft. végzi. A kivitelezési munkák a Baumit ág új tartóoszlopokra fektetett vezeték szakasz alapozási munkáival kezdôdtek el 2007 tavaszán, közben már az új acéltartószerkezetek elôgyártási munkái is elindultak. A nyár elején a Biodiesel üzem építészeti illetve tartószerkezeti munkái párhuzamosan folytak a Baumit üzem csôszerelésével. Minôség- és környezetirányítás A Kraftszer Kft.-nél az integrált minôség- és környezetirányítási rendszer mûködésének felügyeletét, fejlesztését a minôség- és környezetirányítási vezetô és a szakmai irányítása alá tartozó hegesztési felelôs valamint a projektek minôségügyi megbízottai végzik. A Kraftszer Kft. ISO 9001:1994 szabvány szerint mûködô minôségbiztosítási rendszerét elôször 1997-ben minôsítette az ÉMI-TÜV Bayern Kft. Rendszer-tanúsítványaink: ISO 9001:2000 (ÉMI-TÜV Bayern) ISO 14001:2004 (ÉMI-TÜV Bayern) Üzemalkalmassági tanúsítványaink: Hegesztés: Az MSZ EN szabvány és a 119/2004. (IX.30.) GKM rendelet által elôírt követelményeknek való megfelelés. (ÉMI-TÜV Bayern) Gyártás: A PED - (9/2001 (IV.5.) GM rendelet) rendelet G és B+F modulok szerinti nyomástartó berendezések gyártására való alkalmasság. (ÉMI-TÜV Bayern) Forrasztás: Az AD 2000 Mbl. HPO 3.4 és a VdTÜV-Merkblatt 1160 szabványokban meghatározott követelményeknek való megfelelés. (ÉMI-TÜV Bayern) Mátrai Erômû Zrt. Ipari gôzellátás projekt A Mátrai Erômû területén különbözô ipari létesítmények Bioetanol, Baumit, Biodiesel, Ytong, Gipszkarton üzemek épülnek a közeljövôben. Az új létesítmények hôigényét a Mátrai Erômû Zrt augusztus elejére mindkét üzem felé szerkezetkész állapotban kiépült a gôzvezeték. (A Bioetanol üzemhez csatlakozó csôszakasz szerelési munkáinak kezdési ideje ez év ôsze.) Érdemes megemlíteni, hogy a Biodiesel gôzvezetéke magas oszlopokon, meglévô csôhídon illetve alacsony vezetésû bakokon jut el egy gôzkondícionáló épülethez, amelynek feladata, hogy 11 és 6 bar nyomású telített gôzt állítson elô. A gôz megfelelô paramétereit 1 db fekvôhengeres és 1 db állóhengeres gôztelítô biztosítja, a képzôdött kondenzátumot egy atmoszférikus tartály gyûjti össze, amely szivattyúkon keresztül táplálja a már említett gôztelenítô berendezések vízigényét. A Baumit és Bioetanol ág teljes egészében, a Biodiesel vezeték gôzredukáló állomásnál lévô szakasza a PED (III. kategória) elôírása alá tartoznak. A szerkezetek megfelelôségének tanúsítását mint Notified Body az ÉMI-TÜV SÜD Kft. szakértôi végezték. A szerkezeti vizsgálat, valamint nyomáspróba komplikációk nélkül folytak le, ez a bizonyítéka annak, hogy a Kraftszer Kft. és az ÉMI- TÜV SÜD Kft. dolgozói között a közös munka során jó együttmûködés alakult ki. Molnár Edina, projektmérnök Kraftszer Kft.

8 6 Hegesztéstechnológia Válogatás az ÉMI-TÜV SÜD Kft. tanúsítási gyakorlatából Nagyobb projektek a nyomástartó berendezések megfelelôség tanúsítása területen május 1-jétôl napjainkig z ÉMI-TÜV SÜD Kft. Ipari Berendezések és Hegesztéstechnológia Osztálya óta több nagy beruházás Notified A Body tevékenységét látta el. Ezen nagy projektek összértéke meghaladta az 50 milliárd Ft-ot. Megbízóink között megtalálható Közép-Európa vezetô integrált olaj- és gázipari csoportja, ugyanezen térség meghatározó vegyipari szereplôje, Magyarország legnagyobb széntüzelésû erômûve. A tevékenységünk ezen beruházások kapcsán nyomástartó berendezések tervellenôrzésébôl, illetve helyszíni átvételbôl állt. Az elôírásrendszerek tekintetében a kétszer módosított 9/2001 (IV.5.) GM rendelet mellett az MSZ EN (Fémbôl készült ipari csô- vezetékek), MSZ EN (Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik), AD 2000 Merkblatt (Nyomástartó edény szabályzat) alkalmazásáról tudunk beszámolni. A legtöbb feladatunk ipari csôvezetékek megfelelôség-értékelésével, tanúsításával kapcsolatosan adódott. Néhány érdekes adat a gyakorlatból: csôvezeték 500 mm névleges átmérôig; legnagyobb nyomáspróba 415 bar; legnagyobb edény térfogata 500 m 3, legnagyobb megengedhetô hômérséklet C. Valóban a teljesség igénye nélkül következzen néhány nagyobb projekt dátummal és egy-egy fényképpel. MOL Dunai Finomító, Százhalombatta, 500 m 3 -es gömbtartály-park, gyártó: DKG-EAST

9 Hegesztéstechnológia 7 MOL Földgáztároló, Zsana, csúcskapacitás-bôvítés III-as ütem, gyártó: IGN Észak-budai kogenerációs fûtô-erômû, gyártó: EGI Mátrai Erômû IV-es és V-ös blokkokhoz kapcsolódó elôtétgázturbinás bôvítés, gyártó: HITACHI Power Europe MONDI papírgyár új 1-es kazán, Szolnok gyártó: Ganz Danubius Hungarosteel Az Ipari Berendezések és Hegesztéstechnológia Osztály tanúsítási gyakorlatának csak egy szeletét bemutatva igyekeztünk megmutatni, hogy milyen nagyságú és típusú beruházások kapcsán kaptunk és kapunk megkereséseket. Az itt felsorolt projektek megvalósulása természetesen kihatással van mindennapi életünkre. Gondoljunk csak az egész országot érintô földalatti gáztárolásra és villamosenergia-termelésre, vagy a több tízezer fôvárosi lakás fûtésére és melegvízzel történô ellátására. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. bizonyította, hogy szakértôi képesek magyarországi viszonylatban óriási beruházások kapcsán is sikeresen együttmûködni megbízóikkal, továbbá a tervezésben, gyártásban, ellenôrzésben, üzemeltetésben részt vevô szakemberekkel. Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erômû, generálkivitelezô: HITACHI Power Europe Görbe Zoltán, szakértô ÉMI-TÜV SÜD Kft.

10 8 Hegesztéstechnológia MONDI Business Paper Hungary Rt., Szolnok 1. sz. kazán rekonstrukciója A hôellátás kapcsolt villamosenergia-termeléssel történik, amelynek a tüzelôanyag bázisa a földgáz. A gôz termelése 2 db meredekcsöves gôzkazánban történik, amelyek 2 db gôzturbinán illetve 2 db redukáló állomáson keresztül kapcsolódnak a gôzelosztó hálózatra. A tartalékok illetve a csúcsok lefedésére 3 db nagyvízterû gôzkazánt is üzemeltetnek, amelyek redukáló állomásokon keresztül adják ki a gôzt. Az 1. sz. kazán elsô üzembe helyezésére 1964-ben került sor. Az eredetileg szén-, porszén póttüzelésû kazánt 1968-ban földgáztüzelésre alakították át ban a két frontégô helyére 1 db fenékégô került, emiatt kicserélték a hátsó fordulókamrát és meghosszabbították a tûztéri csöveket ben befecskendezéses gôzhûtést valósítottak meg az eredeti helyett. Ugyanebben az évben került sor a tûztéri ejtô- és forrcsövek cseréjére. A papírgyár 1995-ben két évre leállt a termeléssel tôl kezdôdôen, a gyár és az erômû újraindulásakor több kisebb-nagyobb rekonstrukcióra került sor az erômûben illetve a kazánnál is. Összességében elmondható, hogy a kazán szerkezeti elemeit részben kicserélték, az eredeti berendezésbôl már csak a kazán dobja, túlhevítôje és túlhevítô kamrái maradtak meg. Így a kb. 25 évre tervezett kazán élettartama évre meghosszabbítható volt. Ettôl függetlenül a kazán állapota, felszereltsége, kialakítása már nem felelt meg a kor követelményeinek, illetve teljesítménye sem igazodott már a papírgyár szükségleteihez. Ezért 2005 nyarán a gyár vezetése döntést hozott a kazán elbontásáról, és egy új, korszerû, nagyobb teljesítményû berendezés megépítésérôl. Többfordulós pályáztatás után a MONDI BPH Zrt. cégünket bízta meg az új kazán telepítésével, fôvállalkozási szerzôdés keretén belül. Mivel az új berendezés teljesítménye több mint 40%-kal meghaladja az eredetit, ezért a kapcsolódó segédberendezések átalakítását is el kellett végezni (tápvíz gáztalanítás és szivattyúzás, fôgôzvezetéki rendszer bôvítése, nagyobb teljesítményû redukáló telepítése). Kazán összeállítási rajz MONDI Business Paper Hungary Zrt. erômûve 1964-tôl A mintegy 43 éve látja el a papírgyár és a környékbeli ipari üzemek: technológiai gôzigényét, fûtését, használati melegvíz ellátását, PCC üzem CO 2 ellátását. Az új kazán fôbb paraméterei: Típus: SBG-50 Huzamok száma: 2 Névleges teljesítmény: 40,1 MW Maximális teljesítmény: 44,1 MW Kazándob beemelése

11 Hegesztéstechnológia 9 Névleges gôzteljesítmény: 50 t/h Maximális gôzteljesítmény: 55 t/h Minimális teljesítmény: 20 t/h Legnagyobb megengedett nyomás: 55 bar A kilépô gôz névleges nyomása: 44 bar Próbanyomás: 101,6 bar Legnagyobb megengedett hôfok: 470 C PED-es engedélyezési eljárás augusztus-szeptember Fôgôz rendszer átadása október 20. Kazán helyszíni kivitelezés megkezdése október 11. Kazán nyomáspróba február 16. Kivitelezés befejezése március 14. Próbaüzem befejezése március 29. Végátadás április 26. A kazán kamratere szerelés közben Bordáscsöves ECO szerelés A kilépô gôz névleges hômérséklete: 450 C Tápvíz nyomás: bar Tápvíz hômérséklet: 105 C Környezeti hômérséklet: 25 C Égési levegô hômérséklet: környezeti Tüzelôanyag: földgáz Földgáz nyomás: 1 bar Égô típusa: Babcock NOx-szegény földgáz fenékégô Tüzelôberendezés elhelyezkedése: kazánfenéken Tüzelôberendezés darabszáma: 1 db Névleges égô teljesítmény: 42,6 MW Maximális égô teljesítmény: 46,7 MW Gázmennyiség max gnm 3 /h Szabályozási tartomány 1:5 Irányítástechnika állandó felügyeletû, félautomatikus A projekt fôbb résztvevôi: Ganz Danubius Hungarosteel Kft. fôvállalkozó Körte Automatika Kft. villamos- és irányítástechnikai alvállalkozó RAFAKO S.A. kazándob és membránpanel gyártó VASFA Kft. gáztalanító gyártó Babcock Borsig Service GmbH tüzelôberendezés gyártója ÉMI-TÜV SÜD Kft. Notified Body A projekt fôbb mérföldkövei: Megrendelés, projekt indítás március 14. Kiviteli és engedélyezési tervezés befejezése június 30. Meglévô berendezések bontása július 6.-október 6. Tehát a teljes projekt megvalósítási ideje gyakorlatilag 13 hónap volt a megrendelés kiadásától számítva a teljes átadásig. A kazán telepítésénél különlegesség volt, hogy a régi berendezés acélszerkezetét, és az így rendelkezésre álló helyet kellett felhasználni egy több mint 40%-kal nagyobb teljesítmény beépítésére. Ezt gyakorlatilag a korszerû (teljesen membránfalas) konstrukcióval sikeresen megoldottuk úgy, hogy a káros füstgáz emisszió relatíve jelentôsen csökkent. A kivitelezés fôbb fázisai az alábbiak voltak: munkaterület átadás-átvétel bontások, kiváltások fôgôzvezeték és redukáló kivitelezése kazán acélszerkezet szerelése kazándob beemelése membrán panelek szerelése túlhevítôk, ECO, egyéb vezetékek szerelése nyomáspróba segédrendszerek szerelése kivitelezés befejezése A projekt mûszaki felügyeletével és Notified Body munkáival az ÉMI-TÜV SÜD Kft. bíztuk meg. Ez a tevékenység magában foglalta a PED hatálya alá esô kazán berendezés és fôgôzvezetéki rendszer kivitelezésének ellenôrzését a tervektôl a nyomáspróbákig. A kazán mint különleges nyomástartó rendszer természetesen IV. kategóriájú besorolást kapott, így a megfelelôsség értékelése a G modul szerint történt. A fôgôzvezeték mérete és nyomása alapján

12 10 Hegesztéstechnológia Készen van az új kazán A bélyegzés a II. kategóriába esne, azonban a megengedett hômérséklet miatt III. kategóriájú besorolást kapott, ennek megfelelôen a B1+F modul került kiválasztásra. Cégünk életében jelentôs mérföldkô volt ez a beruházás, ha a mûszaki felügyelet folyamatát vesszük alapul. A PED (9/2001 GM rendelet) hatálybalépése óta (2004. május) ez volt az elsô nagyobb, meredekcsöves kazán létesítés. A régi gyakorlat szerint a kazánok telepítésének felügyeletét a helyileg illetékes Mûszaki Biztonsági Felügyelet látta el. Az új elôírások szerint a TMBF (vagy újabb nevén TMMBH) csak a létesítési engedélyezési eljárást felügyeli illetve a helyszíni tevékenysége a nyomásalatti részek hatósági nyomáspróbájával kezdôdik meg. A kiviteli és gyártási tervek ellenôrzését, a gyártás és a helyszíni tevékenységek felügyeletét, a nyomásalatti részek tanúsítását a Notified Body-nak (megbízott bejelentett szervezet) kell elvégeznie. Az ún. PED-es létesítés már a tervengedélyezési fázisban is jelentôsen különbözik a régi világtól. Míg régebben a kazánbiztosi hivatal csak a fôbb tervekre, szilárdsági számításokra volt kíváncsi, addig az NB gyakorlatilag a teljes nyomásalatti rész dokumentációját végig ellenôrizte. Elôször ez a gyakorlat szokatlan volt számunkra, de utólag belegondolva rendkívül nagy segítséget jelentett a független ellenôr jelenléte a tervezési munkában. A kivitelezés idôszakában végzett PED-es tevékenység azonban még jobban különbözött az addig megszokottól. Az NB gyakorlatilag a gyártás megkezdésétôl folyamatosan jelen volt, és figyelemmel kísérte saját valamint alvállalkozóink (pl. kazándob átvétel a RAFAKO gyártelepén Lengyelországban) munkáját. Az NB nem csak magát a gyártás folyamatát, a hegesztések szakszerûségét és vizsgálatát ellenôrizte folyamatosan, hanem a felhasznált anyagok, berendezések dokumentálását is. A gyártás befejezése után kezdôdô kivitelezés során is legalább hetente végzett ellenôrzést az NB a helyszínen. A folyamatos tevékenység igen nagy terhet rótt a gyártásban, kivitelezésben és minôségügyben részt vevô munkatársaink vállára, de meghozta gyümölcsét, amikor az átadási dokumentációt (több száz oldal + tervek tucatjai csak a nyomásalatti részre) rekordidô alatt össze lehetett állítani. A kivitelezés csúcspontját természetesen a nyomáspróbák jelentették. Ezek gyakorlatilag négy lépcsôben történtek meg. Mivel a kazánnal együtt a fôgôzvezetéki rendszer is teljes felújításra került, de az erômûnek a kazántól függetlenül üzemelnie kellett, így annak átadása mintegy fél évvel megelôzte a kazánét. A 130 bar-on elvégzett nyomáspróba sikeresen megtörtént szeptemberében, majd utána nem sokkal az erômû újra elindult (az erômû állásideje alatt, amely két hónap volt, csak a nagyvízterû kazánok szolgáltattak). Ugyancsak szeptemberben lett elvégezve a kazándob gyártómûvi átvétele Lengyelországban a RAFAKO telephelyén, természetesen nyomáspróbával egybekötve. A harmadik és egyben legjelentôsebb nyomáspróba február 16-án volt, amikor a teljes kazán illetve annak fôgôzvezetéke került sorra. A folyamatos ellenôrzés legnagyobb hozománya, amely párosult munkatársaink hozzáértésével és szakértelmével, hogy mindegyik próba elsôre sikeres volt, és különösebb probléma nélkül lezajlott. Az NB és a mi szempontunkból is ünnepélyes pillanatot az adattáblák (kazán és fôgôzvezeték) bélyegzése, valamint a Megfelelôségi Tanúsítványok kiadása jelentette. A kazán nyomáspróbáján már részt vett az illetékes kazánfelügyelô is, és onnantól kezdve már ô végezte a további tevékenységek ellenôrzését, beleértve az üzembehelyezés, biztonságtechnika, égô és kazán együttes minôsítô vizsgálatának felügyeletét. A nyomáspróba után a kazán és segédberendezései igen gyorsan fejlôdtek üzemi berendezésekké, hiszen alig másfél hónappal késôbb már a próbaüzemet futották. A létesítmény átalakítással érintett rendszerei és berendezései 13 hónappal a megrendelést követôen, április 1-jével megkezdték kereskedelmi üzemüket. Dr. Fülöp Zoltán, ügyvezetô igazgató Pilcsik Zoltán, mûszaki igazgató Ganz Danubius Hungarosteel Kft. Az adattábla

13 Hegesztéstechnológia 11 Sikertörténet: Nafém Kft., Vásárosnamény Nafém Kft. elôdei korábban írógépek (volt IVG), késôbb A orvosi berendezések gyártásával (Medikor Rt.) foglalkoztak. A Nafém Kft. mai formájában november 20-a óta nagy utat tett meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (az ukrán határ közelében). Az alma és a szilvapálinka hazájában nem volt könnyû egy vasipari termékeket gyártó cégnek fennmaradnia. Szombathy Béla tulajdonos, ügyvezetô igazgató úr áldozatkész munkája, kiváló menedzselése révén sok nehézség és buktató után mára már minden feltétel adott a vállalkozás stabil mûködéséhez. Az állandó képzés, a minôségügyi rendszerek kiépítése és a tanúsíttatása (MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO ) amihez ÉMI-TÜV SÜD Kft. is hozzájárult valamint a minôségi munka meghozta eredményét. A vállalkozás jelenleg 160 dolgozónak ad munkát. A szükséges mûszaki, számviteli és adótanácsadói apparátus mellett döntô többségében minôsített hegesztô, hegesztô, lakatos, forgácsoló és festô szakmunkás dolgozik a cégnél. Természetesen az emberi erôforrások mellett a jó minôségû gyártást mára már európai szintû gépek segítik (inverteres hegesztôgépek, plazmavágók, számítógép vezérlésû lemezmegmunkáló gépek, CNC vezérlésû esztergagépek, stb.). Mindezeknek köszönhetôen a cég termékeivel az ipar számos területén van jelen. Az IVG írógépek gyártásától az AUDI szállítóállványainak gyártásáig A Nafém Kft. többek között egyedi acélszerkezeteket, hídszerkezeteket, különféle konténereket, kandallókat, autóbuszvárókat, hûtôházi tárolóegységeket, szállító állványokat, kereteket gyárt. A cég néhány referenciája: Lindab Building System Kft., Nyíregyháza Audi Hungária Motor Kft., Gyôr AUDI AG, Ingolstadt MIAS Maschinenbau Gmbh, München Mátra Gépipari Kft., Gyöngyös Gratulálunk a Nafém Kft. minden dolgozójának az elért eredményekhez és a további hosszútávú együttmûködés reményében sok sikert kívánunk! Heinrich Rezsô, szakértô Szabó Andrea, szakértô ÉMI-TÜV SÜD Kft. Az EN ISO tanúsítvány ünnepélyes átadása a dolgozók gyûrûjében üzemi körülmények között

14 12 Felvonó Súlyponteltolódás a felvonó piacon XX. század végén bekövetkezett világpolitikai változások a A világgazdaság egészének átrendezôdését vonták maguk után. A megváltozott körülmények hatására mint ahogyan arra az emberiség történetében már számos példa volt az ipari, kereskedelmi, kulturális és hatalmi központok a fejlettebb termelési viszonyokat megvalósító régiókba települtek. Ilyen gazdaságpolitikai átrendezôdés tanúi lehetünk napjainkban is, melynek fôbb összetevôi az alábbiak: A kommunista fenyegetés megszûnésével már nem stratégiai kérdés a magas nyugat-európai életszínvonal fenntartása. A kelet-európai országok részben államilag szubvencionált ipara a rendszerváltást követôen összeomlott. A még életképes vállalatokat a multinacionális konszernek piacszerzés céljából felvásárolták és megszüntették. Ennek eredményeként ezekben az országokban munkanélküliség és instabilitás keletkezett. A függetlenné vált, zömében nyersanyag-szállításra szakosodott gyarmati és egyéb országokban a túlnépesedés és munkanélküliség következtében a megélhetési körülmények ellehetetlenedtek. A lakosság jogos elégedetlensége az elôretörô iszlám fundamentalizmus formájában jelenik meg, ami a normális termelést megakadályozó anarchisztikus állapotokat okoz. A hidegháború megszûnésével az országhatárok fellazulása megteremtette a globális mértékû pénz- és áruforgalom lehetôségét, továbbá munkahelyteremtô iparágként fellendítette a turizmust. A Távol-Keleten magas kultúrájú, fegyelmezett, alacsony bérû munkaerôvel rendelkezô országok egész sorában alakult ki hosszútávú gazdasági együttmûködést biztosító államrend. A távol-keleti régió legnagyobb országában, Kínában Teng Hsziao Ping személyében olyan távlatokban gondolkozó államférfi jutott hatalomra, aki kormányprogramjában a négy modernizációt, vagyis a mezôgazdaság, az ipar, a honvédelem és a tudománytechnika fejlesztését tûzte ki céljául. Amennyiben a világgazdaság folyamatban lévô átrendezôdését az elôzôek tükrében vizsgáljuk, a következôket tapasztaljuk: A multinacionális vállalatok és a banktôke a hidegháborús fenyegetettség alól felszabadulva, az európai országok magasabb bér-, adó- és szociális költségei elôl menekülve, a rövidtávú maximális profitszerzés érdekében, beruházásokkal, gyártáskihelyezéssel az

15 Felvonó 13 alacsonyabb költségvonzatú, stabil államrendû kelet-ázsiai régióba, és ezen belül Kínába vándorolnak. Ebbôl adódóan a fejlett ipari országokban évszázados hagyományokkal rendelkezô iparágak sorvadnak el, csökken a fizetôképes kereslet, ami munkanélküliséget, elszegényedést, a kulturális pozíciók hanyatlását és a szélsôséges politikai irányzatok színrelépését eredményezi. Ezzel szemben Kínában folyik a négy modernizáció megvalósítása. Elsô lépésben Teng a mezôgazdaságot alakította át, technikai fejlesztéssel és a parasztság termelésben való érdekeltté tételével. Ennek kézzelfogható eredménye, hogy a korábban éhínségekkel küszködô ország ma a lakossági igények kielégítésén túlmenôen a világ legnagyobb élelmiszer exportôrévé vált, és az így felszabaduló munkaerô az iparban és a szolgáltatásban foglalkoztatható. A kormányprogram második lépéseként ma Kínában ipari forradalom zajlik. Az ország a világ mûhelyévé vált. Ez a könnyûipar felfutásával kezdôdött, de napjainkra már kiterjedt az ipar szinte valamennyi ágazatára, közöttük a felvonó- és mozgólépcsô iparra is. A fejlett országokból egész iparágak települnek át Kínába és már csak kizárólag ott termelnek. Ezáltal az ország az USA, Japán és Németország után a világ negyedik ipari államává vált, és ez a folyamat gyorsul. Ezt a tendenciát Macukura professzor, a Mitsubishi felvonóágazatának fômérnöke az alábbiak szerint jellemezte: Elôször könnyen elôállítható dömpingárukat kell gyártani, ami lehetôséget ad a munkaerô kiképzésére; ezt követôen a gyártott termékeket a világ legjobb minôségû termékeivé kell fejleszteni, és végezetül ezeket a kiváló termékeket olyan mennyiségben kell gyártani, hogy lehetôvé váljék ezek dömpingáron történô forgalomba hozatala. Jó példa erre a japán elektronikai és autóipar. Ami a modernizációs program honvédelmi vonatkozását illeti, talán elég csak a sikeres kínai ûrutazásokat és a Holdra szállást is magába foglaló ûrkutatási programot említeni, amelyek rendkívül fejlett elektronikai és irányítástechnikai hátteret igényelnek. A négy modernizálás talán legfontosabb eleme a tudomány és technika fejlesztése, mert e nélkül nem lehet elôrelépni a másik három területen sem. Az állam felismerte, hogy az iparfejlesztést gátolja, ha csak külföldi licencek alapján gyártanak. A korszerû termékeket, a csúcstechnikát saját fejlesztésben kell elôállítani, ez pedig magasan kvalifikált hazai szakembergárdát és kutatóintézmény-rendszert igényel. Ezen cél megvalósítását szolgálja az oktatási reform, melynek keretében egymás után létesülnek a Harvard vagy Humboldt egyetemek színvonalát megcélzó elit egyetemek. Saját tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy az utóbbi 12 év alatt Kínában olyan fiatal, tehetséges szakembergárda fejlôdött ki, amelynek tudása, rátermettsége nem marad el a legrangosabb külföldi, hasonló jellegû intézmények kutatói mögött. Talán közrejátszik ebben az is, hogy Kínában évezredes hagyománya van a vezetô pozíciókat betöltô hivatalnokok, szakemberek állandó képzési kötelezettségének és vizsgáztatásának. Mindezek azonban a kölcsönhatások törvénye alapján Kínában is mélyreható átalakulásokat eredményeztek. A teljes társadalmi struktúra megváltozott. A fokozott automatizálás velejárójaként megjelenôben van a munkanélküliség, melynek leküzdése már ma is problémát okoz. Növekszik a környezetszennyezés és az iparfejlesztéssel járó egyéb ártalmak. Ugyanakkor az ország biztos úton halad évvel ezelôtt elvesztett világhatalmi pozíciójának visszaszerzésében. A Kínába látogató ma egy felfutó gazdaságot, hatalmas építkezéseket, árubôséget, kiváló szolgáltatásokat ezen belül erôs kapitalizálódást, jólöltözött embereket lát és megfelelô közbiztonságot tapasztal. Összefoglalva, többségében nem azt, ami évvel ezelôtt a szocialista országokra jellemzô volt. Miután a környezeti hátteret kellô részletességgel értékeltük térjünk rá alapvetô kérdésünkre, a felvonópiac súlyponteltolódására. A kínai felvonó- és mozgólépcsôpiac rendkívüli fellendülése két tényezô együttesen jelentkezô hatásának eredménye. Az elsô a multinacionális konszernek elôzôekben ismertetettek szerinti gyártáskihelyezése. Ennek lehetôségét kb évvel ezelôtt elôször a Schindler cég ismerte fel, és létesített Kínában felvonóés mozgólépcsô gyárakat, amit aztán a többi konszern is követett. A másik, még ennél is erôsebben ható tényezô a kínai fokozott iparosítás, a gigantikus méretû építkezések, közlekedési létesítmények országon belüli felvonó és mozgólépcsô igénye. Ezek hatására napjainkra Kína nem csak a világ legnagyobb felvonóés mozgólépcsô gyártójává, hanem legnagyobb felhasználójává is vált. A évi adatok alapján az országban az év folyamán több mint 100 ezer felvonó és kb. 12 ezer mozgólépcsô került üzembe helyezésre. És ez több mint az azonos idôszakban, egész Európában Oroszországot is beleértve üzembe helyezett berendezések száma. Ha az üzembe helyezésre kerülô felvonóállomány strukturális összetételét vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy legnagyobb hányadát az európai átlag 8-10 szintes felvonókkal szemben, a szintes magasházi felvonók képezik, részben gépháznélküli illetve mini gépházas kivitelben, mely utóbbiak gépház alapterülete a felvonó akna alapterülettel azonos. A berendezések szerkezeti kialakítása a magasházi fokozott igénybevételnek megfelelô, minden vonatkozásában biztonságosan méretezett. Az ún. könnyû kivitelû, végtelenségig lekönnyített szerkezetû felvonók ott ismeretlenek. Ami teljesen érthetô, mert ez utóbbiak a magasházi igénybevétel mellett igen rövid idô alatt tönkremennének. Ugyancsak úgyszólván alig használatosak a hidraulikus felvonók, ami szintén a túlnyomórészt nagy emelômagasságokkal magyarázható, de közrejátszik ebben a hidraulikus felvonók magas energiafelhasználása is. A felvonók hajtását illetôen az alacsonyabb, kb. 1,5 m/sec-ig terjedô sebességtartományban korábban számos japán gyártmányú, vagy késôbb japán licenc alapján gyártott csigahajtómû került felhasználásra. Ezek közös jellemzôje az Európában felhasznált

16 Makovsky Máriusz, ÉMI-TÜV SÜD Kft. Peter Tkalec, TÜV SÜD Industrie Service GmbH Suchou, JIANGAN, 25 m emelômagasságú mozgólépcsô SJEC, Mr. Su Jinrong alelnök mozgólépcsô gyártás csigahajtómûveknél lényegesen nagyobb csigakerék-csigatengely közötti tengelytáv, ami a hajtópár relatív alacsony fajlagos felületi nyomásának eredményeként a hajtómûvek éves élettartamát biztosítja. Elterjedôben vannak a saját gyártású, német licenc alapján készült bolygómûves hajtómûvek, melyek Európában kiváló tulajdonságaik ellenére a náluknál gyengébb minôségû, de olcsóbb hajtómûvek miatt elterjedni nem tudtak. A magasabb sebességtartományokban legújabban szinte kizárólag az újabb fejlesztésû, hajtómû nélküli, permanens mágneses motoros hajtások kerülnek felhasználásra. Ezek energiaigénye lényegesen alacsonyabb a hajtómûves hajtásokénál. Ezen hajtású felvonók és biztonsági berendezéseik típusvizsgálatait végezték évben a német TÜV SÜD és magyar leányvállalata, az ÉMI-TÜV Bayern Kft. szakemberei az SJEC vállaltnál Kínában. A széria csúcstechnikáját képezô v=4 m/sec menetsebességû felvonók biztonságtechnikai vizsgálatai és megfelelôség tanúsításai 2007 folyamán kerülnek lebonyolításra. Az elmúlt évtized fejlesztési eredményeként a kínai felvonó és mozgólépcsôipar a szemünk elôtt fejlôdött elavult licenc berendezéseket, tényleges értéküknél lényegesen drágább külföldi alkatrész beszállítással, korszerûtlen technikával gyártó iparból a világ legnagyobb, saját fejlesztésû modern berendezéseket elôállító gyártóbázisává. Ez a fejlôdési folyamat nem csak a statisztikai adatok, hanem a TÜV SÜD csoport említett idôszakban ténylegesen lefolytatott vizsgálati eredményei alapján is pontosan követhetô. Az alkalmazott tömeggyártás és fejlesztés igen fontos eleme, hogy még a legnagyobb gyártó cégek is széleskörû gyártásszakosításra rendezkednek be. Amennyire csak lehetséges, lecsökkentik a saját gyártásban készült alkatrészek választékát, és kizárólag csak az általuk elôállított berendezés termékspecifikus, kereskedelembôl nem beszerezhetô alkatrészeit gyártják. Hasonlóan, de még mélyebben szakosodottan, ahogyan azt az európai felvonó-alkatrészgyártó ipar is végzi. Mindez rendkívül növeli a gyártmány elôállításának termelékenységét. Mert míg korábban egy hagyományos felvonógyár a szerkezeti alapanyagokon, villamos alkatrészeken kívül a végtermékhez szükséges szinte valamennyi alkatrészt saját gyártásban készítette, ez a helyzet mára gyökeresen megváltozott. Ugyanis az egyes részegységeket azok tömeggyártására szakosodott cégek állítják elô, melynek eredménye a termék árában és minôségében realizálódik. Ennek megfelelôen a végtermék gyártó esetünkben a felvonógyár a megfelelô minôségû, típustanúsítással rendelkezô részegységek összeszerelésére, beszabályozására koncentrálhat, SJEC próbatorony és így a gyártmány elôállításának termelékenysége és minôsége elérheti a világ legfejlettebb felvonógyárainak produktivitását és termék-minôségeit. Ezek után szeretném a fejlôdés ütemét a TÜV SÜD többéves vizsgálati tapasztalatai alapján egy jó nevû kínai felvonó és mozgólépcsôgyár, a SUZHOU JIANGNAN JIAJIE ELEVATOR GROUP CO. LTD., röviden SJEC példáján bemutatni: A TÜV SÜD és magyar leányvállalata az ÉMI-TÜV Bayern Kft. szakemberei 1995 óta végzik az SJEC termékeinek biztonságtechnikai vizsgálatait és különbözô szabványkövetelmények szerinti minôségtanúsítását. A vállalat székhelye, mint arra a neve is utal, Suzhou. A Jangce völgyében fekvô Suzhou egyike Kína legrégebbi és legszebb történelmi városainak. A város és nevezetességei 2700 éves múltra tekinthetnek vissza. A tíz éve még alig 1,5 millió lakosú település évezredeken át a selyemipar egyik központja volt. Napjainkra 8 milliós lélekszámra felduzzadva, egyike a modern Kína ipari központjainak és a kínai felvonóipar fellegvárává vált. A nagy belföldi keresletre való tekintettel a város körzetébe több felvonógyár települt, többek között a Schindler, az OTIS konszernek gyárai, és itt építette fel legújabb felvonóajtó-gyárát, kezdeti mintegy évi 20 ezer felvonóakna és fülkeajtó gyártásának figyelembevételével az olasz SEMATIC felvonóalkatrész gyártó konszern is. Az SJEC felvonógyára korábban a város régi, turista nevezetességeirôl híres negyedében, az ún. Tiger Hill közelében, egy ôsrégi csatorna partján volt, ahol további fejlesztésére nem volt lehetôség. Ezért a cég vezetôsége kb. 2 évvel ezelôtt teljesen új gyártóüzemet, irodaházat és 64 m magas felvonó próbatornyot építtetett a város közelében kialakított egyik ipari parkban. Szeretném megjegyezni, hogy Suzhou-ban az ipari park kifejezés valóban parkot jelent, mert a termelô üzemek modern épületekben, ténylegesen parkosított környezetben, több ezer elônevelt, odatelepített díszfától övezve kultúrált körülmények között mûködnek. Az SJEC új üzeme m 2 alapterületû, amelybôl a szerelôcsarnok m 2 területet foglal el. Az üzemben foglalkoztatottak száma kereken 400 fô, melybôl fizikai dolgozó 150! Ezzel az igen alacsony létszámmal, magas fokú automatizálás, kooperációs külsô beszállítás és széleskörû tipizálás mellett (pl. a gyártott mozgólépcsôk nem csak szélesség, hanem hosszúság szerint is tipizálva vannak) a gyár évente 1500 mozgólépcsôt és mozgójárdát, továbbá 1500 személyfelvonót gyárt. Saját gyártásában készülnek az alumínium présöntvény mozgólépcsô lépcsôfokok és mozgójárda paletták is; ez utóbbiak nemcsak az SJEC által gyártott berendezések ré-

17 Az SJEC gyára Makovsky Máriusz, ÉMI-TÜV SÜD Kft. Paolo Zappa, a Sematic Csoport elnöke Qian Zhiwei, az SJEC minôségügyi vezetôje Su Jirong, az SJEC alelnöke szére, hanem más mozgólépcsô gyártó üzemek számára is. A vállalat szerviz-karbantartásában lévô 1000 felvonó és mozgólépcsô karbantartását további 50 szerelô végzi. Fenti termelékenységi mutatókat vizsgálva meglepôen jó eredményeket találtunk. Tájékoztatás jelleggel: a hagyományos kis és közepes nagyságú felvonógyártó cégek, ahol a villamos alkatrészek és alapanyagok kivételével általában minden saját gyártásban készül, az évente kibocsátott berendezések száma nagyjából megegyezik a foglalkoztatottak összlétszámával. Vagyis 1 berendezés/1 fô/1 év. Ez a szám a legnagyobb gyártók esetén kb berendezés/1 fô/1 év értékig emelkedik. Az SJEC kb berendezést állít elô évente, 400 foglalkoztatottal, ami megfelel 7,5 berendezés/1 fô/1 év értéknek, ami nemzetközi mércével mérve is nagyon magas. Jelenleg a vállalat a hazai igények kielégítése mellett termékeit a világ 50 országába, elsôsorban Dél-Amerikába és Ázsiába exportálja, de jelentôs számban gyárt mozgólépcsôket európai cégek számára is. Mozgójárda gyártás területén az eladott darabszám alapján az SJEC világelsô! A vállalat fejlesztési tervében az alábbi fôbb célkitûzések szerepelnek: a termelés felfuttatása évi 5000 felvonó és 3000 mozgólépcsô illetve mozgójárda gyártására. Ezen belül: Mozgójárdák: 12 emelkedésû, 150 m hosszú, m/m széles mozgójárdák gyártása. Mozgólépcsôk: 12 m és 25 m emelômagasságú mozgólépcsô típusok kialakítása Felvonók: gépház nélküli felvonók 630 kg teherbírás és v=1,75 m/sec menetsebesség, személyfelvonók (gépházas és mini gépházas illetve panoráma) 1600 kg és 2-2,5 m/sec menetsebesség, továbbá gyorsfelvonók 2000 kg teherbírás és v=4 m/sec menetsebesség figyelembe vételével történô kifejlesztése. Az alkalmazott hajtások a magasabb sebességtartományokban permanens mágneses motoros, hajtómû nélküli kialakításúak. A vállalat legnagyobb ügyfelei bel- és külföldön egyaránt a hipermarket láncok (pl. IKEA, stb.). Ez évben a TÜV szakemberei a kínai minôségellenôrzô hatóság vizsgálatait követôen megvizsgálták és megfelelôségét tanúsították a v=2,5 m/sec menetsebességû felvonócsoportnak. Elôzetes vizsgálatot végeztek a v=4 m/sec menetsebességû felvonóknál, és a 25 m emelômagasságú mozgólépcsônél. Ha az SJEC termékeit és fejlesztési törekvéseit a számok tükrében vizsgáljuk, meg kell állapítanunk, hogy a magas gyártási termelékenység mellett az elôállított termékek minôsége kiváló. A gyártott darabszám kínai mértékkel mérve is jelentôs. (Az országban évente SJEC próbatorony üzembe helyezett felvonók száma kb , a mozgólépcsôké a évi adatok alapján.) Tekintettel arra, hogy a többi kínai felvonó gyártó bázisnál is hasonló tendenciák érvényesülnek a jövôt illetôen, ha a évi pekingi olimpiai játékokat követôen a belföldi építkezés üteme csökken, akkor a kínai felvonóipar exportjának jelentôs növekedése várható. Fentiek alapján jól látható, hogy más termelô iparágakhoz hasonlóan, a mozgólépcsôipar szinte teljes egészében, és a felvonóipar jelentôs hányada legalábbis ennek standard berendezéseket gyártó bázisa, a hozzátartozó részegység-gyártással és fejlesztéssel egyetemben a távolkeleti régióba költözött. Nem kell soká várni, amíg ott a speciális berendezések létesítéséhez szükséges kutató intézményrendszer is kialakul. Ami viszont a teljes kínai ipar, de különösen az újonnan létesített iparágak vonatkozásában komoly problémát okoz, az az, hogy a szakemberképzés üteme még nem tudta az ipari termelés gyors felfutását követni. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az a keleteurópai országokban az erôltetett iparfejlesztés idôszakában is történt. Ugyanis magas színvonalú gyártási kultúrák kialakulásához több generáció gyártási tapasztalatai szükségesek. Ez az idô bizonyos mértékig a licencadó vagy gyártáskihelyezô, illetve kellô felkészültségû független minôségellenôrzô szervezet intenzív ellenôrzése mellett csökkenthetô, de mindenképpen türelmet igénylô lassú folyamat. Hiszen a svájci óraipar vagy az európai minôségi gépipar kialakulása is több mint egy évszázadot vett igénybe. Ezek után vizsgáljuk meg, hogy a kialakult helyzetben milyen feladatok ellátására kell az európai, de különösen az olyan kis országok, mint Magyarország felvonóiparának berendezkedni? A felvonópiac árbevétel szempontjából nagyjából két egyenlô részre osztható. Ezek a létesítés és a fenntartás költségei. Míg elôzôhöz a gyártás és szerelés, úgy másodikhoz a szervízszolgáltatás tartozik. Magyarországon a felvonógyártás már a rendszerváltást követôen gyakorlatilag megszûnt. A gyártóiparban foglalkoztatottak munkájukat vagy elvesztették, vagy a fenntartásban és a kereskedelemben tudtak elhelyezkedni. A beruházóknak, befektetôknek közömbös, hogy az új berendezéseket szállító multinacionális cégek termékeiket hol állítják vagy állíttatják elô. Ezen a téren változás csak akkor várható, ha az újonnan létesült gyártóüzemek a piacon már a saját nevükben kívánnak fellépni. Ez ebben a szektorban árcsökkenést eredményezhet. A fenntartás területén, abban a pillanatban, hogy fizetôképes kereslet jelentkezik az elhasználódott felvonóállomány felújítására, pl. Snell program, stb. vagy netán a hazai szakemberek, ezen belül elsôsorban a felvonószerelôk bére emelkedne, megkezdôdik multinacionális síkon a küzdelem a ma még túlnyomórészt hazai Su Jirong, az SJEC alelnöke, Makovsky Máriusz, ÉMI-TÜV SÜD Kft. 25 m emelômagasságú mozgólépcsô

18 Mozgólépcsô-gyártó csarnok Mozgójárda Su Jinrong, SJEC alelnök kézben lévô fenntartási piac újrafelosztásáért. Ennek elôjelei már érezhetôek, egyre jobban visszaszorul a magyar kis- és középipar. Katasztrofálisan épül le a hazai felvonószakember-képzés. Egyre több jó képességû felvonószerelô vállal külföldön munkát. Ha ez a tendencia tovább érvényesül, úgy az üzemben lévô felvonóállomány fenntartása szakemberhiány következtében ellehetetlenül. A hazai szakemberhiány megoldása elôbb-utóbb a multinacionális cégek rendelkezésére álló, alacsony bérû külföldi, pl. kiképzés címén foglalkoztatott kelet-európai vagy egyéb olcsó, minimális szociális igényû, akár a gépházban is ellakó szakemberek segítségével történhet. Lásd több nyugat-európai ország példáját. Amennyiben ezen folyamat meggátlására idôben intézkedés nem történik és erre szeretném a Magyar Felvonószövetség, a kamarák és hatóságok figyelmét felhívni, úgy a hazai felvonóipar a fenntartási piacról is kiszorul. Ezek után szeretném felhívni a figyelmet egy másik, a világgazdaság átrendezôdésével kapcsolatos, a felvonóipar súlypontáthelyezôdését is befolyásoló munkahelyteremtô jelenségre. Ez pedig a turizmus. A határok megnyitása, a globalizáció soha nem látott lehetôségeket biztosít a turizmus számára, tízmilliós nagyságrendû tömegek vándorolnak évente kontinensrôl kontinensre, a napfényes tengerpartra, téli sportra alkalmas hegyvidékre vagy gyógyvizek közelébe. Az ezzel párhuzamosan kialakuló szolgáltatóipar a legfôbb munkahelyteremtô ágazat a mezôgazdasági és ipari termelésbôl az automatizálás következtében kiszoruló tömegek számára. A felvonóipar pedig elsôsorban a szállodaiparon keresztül fokozottan érzékeny a turizmus fellendülésére. Ha csak a legfontosabb európai turistafogadó országok közül Olasz-, Spanyol- és Görögország felvonóellátását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az európai országok közül a legtöbb, közel egymillió felvonóval Olaszország rendelkezik. A legtöbb felvonót, kb. évi 40 ezret ami közel a kétszerese a legnagyobb európai ipari államban, Németországban évente üzembe helyezett berendezések számának Spanyolországban helyezik üzembe. A Magyarországgal közel azonos nagyságú és lakosságszámú, de évente 7-8 millió turistát fogadó Görögországban kb. 400 ezer felvonó üzemel, ami több mint tízszerese a hazai felvonóállománynak. Hogy olyan országokról ne is beszéljünk, mint a turizmus fogadására napjainkban berendezkedô Öböl-menti államok, ahol az új szállodákban a világ legnagyobb sebességû felvonói kerülnek üzembe helyezésre, melyek szervízellátása, sôt biztonságtechnikai ellenôrzése külföldrôl von el magasan kvalifikált felvonószakembereket. Mindezzel arra szerettem volna rámutatni, hogy a hazai turizmus fejlesztése sok más szolgáltató iparág mellett mentôövet jelentene a magyar felvonóipar számára is. Amennyiben az illetékesek az elôzôekben részletezett, gazdaságunkra negatívan ható tendenciákat felismerik, úgy megfelelô szabályozással amire uniós példa is van nemzeti értékeink érintett részét a hazai munkavállalók számára még megmenthetik. Végezetül, de nem utolsó sorban, néhány gondolat a minôségellenôrzô, tanúsító szervezetek helyzetérôl. Az uniós csatlakozást követô dereguláció, liberalizáció hatalmas rendet vágott az állami monopólium alapján dolgozó szervezetek sorában. Azok az intézmények, amelyek nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, megszûntek, felszámolásra kerültek. Ahol viszont a management és a kollektíva idejében felismerte a váltás elkerülhetetlenségét, és idejében tudott a fogyasztói igényeknek megfelelô, színvonalas új szolgáltatásokkal a versenyhelyzethez igazodni, ott a szervezet átalakult, piacképes egységei felfutottak, és árbevételének volumenét a százalékos piacvesztés ellenére növelni tudta. Ezen szervezetek közé tartozik az ÉMI-TÜV Bayern Kft. új néven ÉMI-TÜV SÜD Kft. is. Cégünk idejében tudott igazodni a világkereskedelem jellegébôl adódó minôségromlás által sújtott fogyasztók érdekvédelmi törekvéseihez. Egyetlen dolgozónkat sem kellett elbocsátanunk munkaellátottság hiánya miatt, és tudtuk kompenzálni munkatársaink infláció következtében fellépô anyagi veszteségeit. Német anyavállalatunk segítségével ki tudtunk lépni a szûk hazai piacról és rendszeresen végzünk munkát távoli országokban is. A történelem fintora, hogy a CE jel egyre inkább szimbolikussá válása következtében megbízásaink növekvô hányada a korábban hatósági ellenôrzés alól kivont, gyártói önellenôrzési szférába utalt termékek sorából kerül ki. Különösen azért, mert a fejlôdô országokban számos ipari termék elôállítására újonnan létesített, kellô gyártási tapasztalattal még nem rendelkezô vállalat az éles gazdasági versenyben hajlamos az elôállítási költségek csökkentése érdekében termékei CE jellel rögzített mûszaki jellemzôinek durva minôségrontással járó önkényes megváltoztatására. Ezt még fokozza, ha a helyi minôségellenôrzô szervezet liberalizmusból vagy szakmai tapasztalatlanságból ezt nem akadályozza meg. Mindennek lényege: ha partnereinknek olyat tudunk nyújtani, amire szükségük van, akkor visszatérnek hozzánk és cégünk továbbra is eredményesen mûködhet. Makovsky Máriusz, fôtanácsadó ÉMI-TÜV SÜD Kft.

19 Építôgép 17 Gépvizsgálatok Kínában a TÜV SÜD CHINA társvállalattal együttmûködésben gépgyártás Kínában nagy iramban fejlôdik és rohamosan A igyekszik az európai országok minôségi és gépbiztonsági követelményeinek megfelelni. Ez a tendencia mutatkozik az építôés anyagmozgatógépek gyártása terén is. A TÜV SÜD vállaltcsoport Shanghaiban mûködô TÜV-SÜD CHINA Industry Services leányvállalata 2006-ban cégünket kérte együttmûködésre egyes Kínában gyártott gépek EU-s követelmények szerinti vizsgálatában. Az együttmûködés kezdetén egyeztettük, hogy az alapvetô követelményeket EU-s direktívák (pl.: Gépdirektíva) és ezekhez harmonizált A, B és C szintû EN (Euronorm) szabványok tartalmazzák. Alapvetô követelményként jeleztük a gyártói háttér megfelelô felkészültségének, az általuk mûködtetett minôségügyi rendszereknek helyszíni ellenôrizhetôségét. mellett, korszerû tervezési módszerekkel (AUTO-CAD illetve számítógépes véges-elem kalkuláció), a 98/37/EK Gépdirektíva elôírásainak figyelembevételével, az európai normák szerinti kockázat-értékelési módszerek és a géptípusra vonatkozó EN szabványok alkalmazásával igyekeznek teljesíteni, a gyár területén korszerûen felszerelt laboratóriumban végzik a részegységek szilárdsági és fárasztásos vizsgálatát, valamint az elkészült berendezések terhelési- és nyúzópróbáját. Elsô projektként a kínai SANY Heavy Industrial Co., Ltd. cég termékei körébôl igényeltek gépvizsgálatokat. A fôt foglalkoztató SANY Group cégcsoportnak Shanghaiban, Changshaban és még több helyen vannak üzemei. A gépgyártó vállalkozás 8 fô gépcsoportba 50 különbözô magas- és mélyépítési géptípust kínál. A hatalmas belföldi piacon kívül a világ 150 országába exportálja termékeit, az európai piac meghódítása érdekében egyre több termékükre igyekszenek megszerezni a CE minôsítést. A Kínai Népköztársaság Hunan tartományában, Changsha város kiemelt ipari fejlesztési övezetében, 75 hektáron 18 gyártócsarnokban készülnek a lánctalpas kotrók, gréderek, beton- és aszfaltkeverô üzemek, aszfaltmaró, aszfaltterítô gépek, úthengerek, cölöpfúrók, lánctalpas és jármûdaruk, konténeremelô targoncák valamint betonszivattyúk. Ezek közül autó-betonszivattyúk és konténeremelô targoncák vizsgálatának igénye jelentkezett. 1. ábra SANY SY-5360 THB 45V autó-betonszivattyú teherpróbája Betonszivattyúk: a teherautóalvázra szerelt, illetve vontatható betonszivattyúk részesedése a kínai, belsô piacon 80%-os, a jármûalvázra szerelt terítôgémes betonszivattyúk gémkinyúlása m közötti, de az idén mutatták be a müncheni BAUMA kiállításon a 66 m gémkinyúlású változatot, az európai piacra szánt terítôgémes betonszivattyúkat EURO- 4 normáknak megfelelô VOLVO illetve MERCEDES-BENZ jármûalvázra szerelve hozzák forgalomba, a CE minôsítés megszerzéséhez szükséges feltételeket az ISO szerint tanúsított minôségirányítási rendszer alkalmazása Konténeremelô targoncák: a kikötôi berendezések gyártására szakosodott üzemrészben fejlesztik és gyártják az ISO 40' (40 láb hosszúságú) szállítókonténerek emelésére, halmazolására valamint az üres konténerek mozgatására alkalmas ipari targoncákat, az RSC 45-5 rögzített, illetve a 45-5M mozgatható ellensúllyal rendelkezô teleszkóp gémes, 45 tonna teherbírású, 15 m emelômagasságú targoncák 5 db ISO 40' konténert képesek egymásra halmazolni, az ELME-817 típusú, svéd gyártmányú hidraulikus mûködtetésû megfogó keret CE minôsítéssel rendelkezik.

20 18 Építôgép A targoncák stabilitásának megôrzésérôl LCD kijelzôs, elektronikus túlterhelés-gátló berendezés gondoskodik. Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Építôgép Osztálya elsôként a SANY terítôgémes (elosztógémes) autó-betonszivattyú gyártmányainak vizsgálatára és tanúsítására kapott megbízást a TÜV SÜD CHINA társvállalattól. A vizsgálatok végzésére a Felvonóvizsgáló Állomással együttmûködésben készültünk fel. Hét típusváltozat évi vizsgálatára kötöttünk szerzôdést. A shanghai-i kollégák kíséretében, az elsô helyszíni vizsgálat során mód nyílott a gyártó cég megismerésére, tervezôi és gyártói hátterének áttekintésére. Ebben a SANY cég teljes együttmûködést tanúsított. A gyártmányaik tervezését 150 fôs fejlesztô részlegükben végzik. A gyártás nagy szériákban történik, a kínai piac és az EU-s piac igényei szerint egyaránt. Minôségügyi és környezetirányítási rendszerük az ISO 9001, ISO szabványok szerint tanúsított. A hét típusváltozatból az elsô, 45 m gémhosszúságú SY 5360 THB 45 V típusú, VOLVO FM-400 jármûalvázra szerelt változat (1. ábra) vizsgálatát a 98/37/EK gépdirektíva, valamint az EN , -2 általános, továbbá az EN termékszabvány követelményei alapján már befejeztük, és a tanúsítványunkat kiadtuk. A vizsgált berendezésekbe számos európai cég által gyártott részegységeket építettek be, pl.: alváz EURO-4 jármûmotorral, hidraulika elemek, PLC vezérlés távirányítóval, stb. Az elsô munka indítása során nagy erôfeszítéseket jelentett a dokumentációk angol nyelvû elkészítése, beleértve a szabványpontok szerinti vizsgálati jegyzôkönyveket is. Vizsgálati eljárásainkat, körültekintô alapos tevékenységünket megismerve a SANY cég újabb gépféleség vizsgálatára kérte fel cégünket, a TÜV SÜD CHINA közremûködésében. Így újabb szerzôdést kötöttünk két gépi hajtású targonca vizsgálatára az EU-s követelmények szerint. Az egyik 45 t teherbírású gép (2. ábra) vizsgálata szintén befejezôdött (többek között az EN 1459 szabvány szerint), tanúsítványunkat kiadtuk. Az eddigi együttmûködésünk alapján szerzett tapasztalatunk, hogy a kínai partnerek nyitottak az EU-s követelmények megismerésére és ezen követelmények szerinti termékek elôállítására. De feltétlenül elengedhetetlen a helyszíni jelenlét az ellenôrzések során, hogy a követelmények valóban teljesülnek-e minden részletükben. Hikisch Lóránt, osztályvezetô Építô-, Emelô-, Anyagmozgatógépek Osztály ÉMI-TÜV SÜD Kft. Hajdú László, szakértô Felvonóvizsgáló Állomás ÉMI-TÜV SÜD Kft. 2. ábra SANY RSC 45-5 konténeremelô targonca teherpróba közben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással.

Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Csőívek, csőkészítmények és acélidomok gyártása Speciális csőhajlítások, maximális precizitással. Gyártott termékek köre: szénacél, kazán, rozsdamentes, saválló és ausztenites anyagból: - Ipari csőszerelvények,

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban

Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Biogáz alkalmazása a miskolci távhőszolgáltatásban Kovács Tamás műszaki csoportvezető 23. Távhő Vándorgyűlés Pécs, 2010. szeptember 13. Előzmények Bongáncs utcai hulladéklerakó 1973-2006 között üzemelt

Részletesebben

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft.

UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. UNIFERRO Kazán és Gépgyártó Kft. Az ipari kazángyártás kihívásai és megoldásai PŐDÖR Csaba - ügyvezető igazgató 1947-2015 A jogelődöt 1947 évben alapították Az 1970-es évektől a kazángyártás a fő irány

Részletesebben

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György

ÉMI TÜV SÜD. Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése. Magasházy György ÉMI TÜV SÜD Hulladékból előállított tüzelőanyagok minősítése Magasházy György 2016.11.29. ÉMI - TÜV SÜD 2016. 12. 01. Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén Slide 1 Szakértelem és tapasztalat

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, április XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Az EU Energiahatékonysági Rendeleteinek (813 és 814/2013/EU) figyelembevételével a 70 kw hőterhelésnél nem nagyobb gázkészülékeket tartalmazó gázfelhasználói

Részletesebben

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával

Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával Konkrét példák (és megoldások) egy Notified Body ajánlásával EN 1090-1, -2, -3 Építési acél-és alumíniumszerkezetek Görbe Zoltán, szakértő, Budapest, MESSER szakmai nap, 2013.11.27. 2009/105/EC 97/23/EC

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Akkreditációk / Kijelölések

Akkreditációk / Kijelölések Kijelölő Szervezet (és a jogosult) Rendszertanúsítások Minőség DIN EN ISO 9001: 2000 ISO/TS 16949 (QS 9000 / VDA 6,1) MSZ EN ISO 9001: 2001 MSZ EN 729 szerint 119/2004. (IX.30.) GKM rendelettel módosított

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA

FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09. FELVONÓK ENERGIA-HATÉKONYSÁGA Bánréti Tibor ÉMI Felvonó- és Mozgólépcső Felügyelet oszt. vez. hely. Adatok az ELA-tól: ELA = European Lift

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

CÉGTÖRTÉNET. A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult és 1991 március óta működő Társaság. Társaságunk 100%-ban magyar tulajdonban

CÉGTÖRTÉNET. A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult és 1991 március óta működő Társaság. Társaságunk 100%-ban magyar tulajdonban BEMUTATKOZÁS 1103, Gyömrői út 33. Tel.: 260-4681, 261-6740, 431-5336, 431-4595 Fax: 431-7391 e-mail: csomontage@csomontage.hu web: www.csomontage.hu CÉGTÖRTÉNET A Cső-Montage Kft. 1990 decemberében alakult

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Biomassza-tüzelésű, fluid tüzelési technológiájú kazánok

Biomassza-tüzelésű, fluid tüzelési technológiájú kazánok Kotnyek József projektmenedzser MEE 2012. 09. 05.-07. 1. Rövid fejlődéstörténet, amelyre a kazángyártás alapul: 1841 Röck István megalapítja Budafokon a műhelyét. 1844 Ganz Ábrahám megalapítja az első

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme:

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT F-01. 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: Oldal: 1/5 1. A felvonók műszaki biztonságtechnikai vizsgálatának fajtái és terjedelme: 1.1 Üzembe helyezési vizsgálat: 1.1.1 Az ellenőrzés hatálya: Ezen vizsgálatot minden olyan a 113/1998. (VI.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

3100-Salgótarján, Fülemüle út 9. Tel.: (32) 440 855; Fax: (32) 441 369; email: pirazol@pirazol.hu www.pirazol.hu

3100-Salgótarján, Fülemüle út 9. Tel.: (32) 440 855; Fax: (32) 441 369; email: pirazol@pirazol.hu www.pirazol.hu 3100-Salgótarján, Fülemüle út 9. Tel.: (32) 440 855; Fax: (32) 441 369; email: pirazol@pirazol.hu www.pirazol.hu Bemutatkozás A PIRAZOL KFT. 1993-ban alakult, salgótarjáni telephellyel. Jelenleg is itt

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál

Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Megújuló energiaforrásokkal működő termék vizsgálatok a TÜV Rheinlandnál Zsákai Zoltán osztályvezető TÜV Rheinland InterCert Kft. Energia Kompetencia Központ 1 Energia Kompetencia Központ gazdasági szereplőknek

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő

Vállalati szintű energia audit. dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Vállalati szintű energia audit dr. Balikó Sándor energiagazdálkodási szakértő Audit=összehasonlítás, értékelés (kategóriába sorolás) Vállalatok közötti (fajlagosok alapján) Technológiai paraméterek (pl.

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54

Felkészülés az új energiahatékonysági követelmények bevezetésére. Szerkesztő: Sőbér Livia - Módosítás: május 26. kedd, 14:54 Két európai uniós rendelet (direktíva) alapján 2015. szeptember 26. után már csak olyan helyiségfűtő és kombinált (fűtés és melegvíz-termelés) készülékek, valamint vízmelegítők hozhatók forgalomba, amelyek

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD ELSŐ SZALMATÜZEL ZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD HőerH erőmű Zrt. http:// //www.bhd.hu info@bhd bhd.hu 1 ELŐZM ZMÉNYEK A fosszilis készletek kimerülése Globális felmelegedés: CO 2, CH 4,... kibocsátás Magyarország

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Fűts okosan! környezetbarát

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő,

Vasúti biztosítóberendezések megfelelőségének tanúsítása. Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, Tarnai Géza CERTUNIV Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. Bükfürdő, 2015. 04. 16. Igény a megfelelőség értékelésére és tanúsítására Az igény nem új keletű biztonságkritikus rendszerek esetén fokozott

Részletesebben

a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-3-0004/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÉMI-TÜV Bayern Minõségügyi és Biztonságtechnikai Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) ellenõrzõ szervezetének

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter

Geotermikus távhő projekt modellek. Lipták Péter Geotermikus távhő projekt modellek Lipták Péter Geotermia A geotermikus energia három fő hasznosítási területe: Közvetlen felhasználás és távfűtési rendszerek. Elektromos áram termelése erőművekben; magas

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével, vízgépészeti

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12.

Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit. 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. Köszöntjük a 3. Nemzetközi Szolárkonferencia résztvevőit 3. Nemzetközi Szolárkonferencia 2014.03.12. 1. szekció: A napenergia szektor helyzete Európában és Magyarországon - jövő, trendek 09:10 Napelemes

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM

Rendezvény helyszíne Kecskemét Békési László vezető-főtanácsos, GKM A műszaki szabályozás alakulása Rendezvény helyszíne Kecskemét 2008.03.28. Békési László vezető-főtanácsos, GKM Üzleti Környezet Fejlesztése A magyarországi üzleti környezet a 66., az adminisztratív ügyintézés

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok

TÜV Rheinland InterCert Kft. Tanúsítványok, akkreditációk, kijelölések, bejelentések, egyéb jogosultságok Tanúsítványok, k, kijelölések, bejelentések, egyéb A TÜV Rheinland InterCert Kft-nek, mint bejelentett szervezetnek (notified body) az Európai Bizottság által adott azonosítószáma: 1008 A tanúsítvány /

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az

I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az Iktatószám: Tárgy: VEO/001/00397-0005/2014 Határozat H A T Á R O Z A T I. Lajkó József egyéni vállalkozó (székhely: 8100 Várpalota, Árpád u. 41., adószám: 61006081-2-39) által az - ADLER EUROPE márkanevű,

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt.

Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. Az atomenergia jövője Magyarországon Új blokkok a paksi telephelyen Horváth Miklós Törzskari Igazgató MVM Paks II. Zrt. 2015. Szeptember 24. Háttér: A hazai villamosenergia-fogyasztás 2014: Teljes villamosenergia-felhasználás:

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása

A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása A FŐTÁV pályázati törekvéseinek és energiahatékonysági irányainak bemutatása 2014. október 28. Balog Róbert Kapcsolati és üzletfejlesztési igazgató, FŐTÁV Zrt. 2010-2013 2 Távfelügyelet Műszaki tartalom:

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás

Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Ózon fertőtlenítéshez és oxidációhoz ProMinent Környezetbarát ózon előállítás és adagolás Printed in Germany, PT PM 020 07/08 H MT18 A 01 07/08 H Ózon előállítás és adagolás OZONFILT OZVa ózonberendezések

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft.

Távhőszolgáltatási Konferencia 2014. Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. Távhőszolgáltatási Konferencia 2014 Távhő fejlesztések műszaki megoldások, rendszerek, eszközök a Szabályozó és Kompenzátor Kft. kínálatában Távhő fejlesztési lehetőségek - Fűtőművek, kazánházak rekonstrukciója,

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október )

Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október ) Beszámoló a Minőségügyi Világfórumról (Budapest, 2015 október 26-27.) Mezőgazdasági Szakbizottság Szeged, 2015. november 25. Dr Vajda László, szakbizottsági elnök Összefoglaló információk Helyszín: Kempinski

Részletesebben

Teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft

Teljesítés helye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Schindler Hungária Lift és Mozgólépcső Kft Az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az 1055 Budapest, Balassi B. u. 1-5. sz. alatti épületben működő felvonók garanciális időn túli karbantartása, karbantartás felügyelete és szükség

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben