A KÉPZÉS SZEREPE A NEMZETI VÁLLALATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÉPZÉS SZEREPE A NEMZETI VÁLLALATOK"

Átírás

1 A KÉPZÉS SZEREPE A NEMZETI VÁLLALATOK KÖRÉBEN Sebők Marianna humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató december 11.

2 IRÁNYELVEK 2 LISSZABONI STRATÉGIA Amely a tudás alapú társadalomhoz vezető tételes európai jogi szabályozás alapdokumentuma! CÉLJA: AZ EURÓPAI UNIÓ, ILLETVE EGÉSZ EURÓPA ÉLEN JÁRÓ SZEREPÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, VERSENYKÉPESSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA. HÁROM ALAPPILLÉRE: a gazdaság, a társadalom és a környezetvédelem. A célok megvalósítása a tagállamok által elfogadott programok, cselekvési tervek megvalósításától, sikereitől függ.

3 A STRATÉGIA HAZAI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELVEI 3 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS: Az Európai Unió Tanácsa 2002-ben fogadta el az egész életen át tartó tanulás európai térségében való megvalósításáról szóló nyilatkozatot, amely alapján a tagállamok kidolgozták nemzeti stratégiájukat. A magyarországi stratégiát a kormány 2005-ben fogadta el. A stratégia rögzíti, hogy AZ OKTATÁS ÉS A KÉPZÉS NÉLKÜLÖZHETETLEN FELTÉTELE a foglalkoztatottság elősegítésének, a személyes és szakmai kiteljesedésnek, az aktív állampolgári magatartásnak, és a társadalmi kohéziónak. HAZÁNK ALAPVETŐ FELADATA az oktatási és képzési rendszereket átfogóan megújítani, hozzájárulni az egységes európai oktatási térség kialakításához. EZÉRT ELŐTÉRBE HELYEZI az új tanulási kultúra kialakítását, a kompetencia alapú oktatás elterjesztését.

4 A FOGLALKOZTATÁS ÉS A NAPRAKÉSZ TUDÁS 4 RÉGEN Egy szakma egész életre MA Nincs befejezett tudás. Az érvényes tudás felezési ideje (az az idő, amely alatt a megszerzett tudás elévül) a technológiai fejlődés következtében jelentősen csökken. Állandó követelménnyé vált az életen át tartó tanulás. Követelménnyé vált az egy szakma helyett, illetve mellett az ismeretek közötti mobilitás.

5 ÚJ ALAPDOKUMENTUM 5 NEMZETI FEJLESZTÉS ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A globális környezetben való megerősödésünk és a nemzetközi versenyben elérhető sikereink egyik kulcseleme adottságaink feltárása és az ezekre való tudatos építkezés. Oktatási, képzési rendszerünk, kutatóintézeti hálózatunk jó alapot szolgáltatnak a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. A változó gazdasági környezetben feltétlenül szükség van az oktatási rendszer átalakítására, a valós piaci igényekhez igazítására. Az átadott tudás iskolán kívüli hasznosíthatóságára, társadalmi hasznosságára jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Több figyelmet kell fordítani a tehetséggondozásra, hiszen a tehetségek a versenyképesség meghatározó tényezőjévé léptek elé, ők adhatják az ország fejlődésének egyik kulcsterületének, a kutatás-fejlesztésnek és innovációnak a bázisát. Nagyon fontos, hogy legjobb szakembereink hazánkban hasznosítsák az itt megszerzett tudást.

6 A MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. 6 A NEMZETI VAGYON MNV Zrt. által kezelt vagyon 13 ezer Mrd Ft Ingó- és ingatlanvagyon Közel 40 ezer közvetlen kezelésben Társasági portfolió teljes portfolió: 540 társaság Az MNV Zrt. a vagyonkezelés részeként kezeli a nemzeti vállalatok képzési, továbbképzési igényét.

7 AZ MNV ZRT. ÁLTAL SZERVEZETT KÖZPONTI KÉPZÉSEK 7 TUDÁS- ÉS INFORMÁCIÓÁTADÁS A VAGYONKEZELT TÁRSASÁGAINK SZÁMÁRA SZAKMAI ELŐADÁSOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK: Mt. változásai kollektív szerződés (2012.) Közbeszerzési törvény változásai (2013.) Innováció és iparjogvédelem (2013.) Szerzői jog a gyakorlatban (2013.) Felelős vállalatirányítás (2013.) MNV Zrt. - Nemzeti Innovációs Hivatal Workshop (2014.) TUDÁSMEGOSZTÁS TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI: Interneten elérhető anyagok, ajánlások (pl. Felelős Vállalatirányítási Ajánlás - Ajánlás az állami tulajdonú vállalatok részére, Etikai Kódex) Tudásklub MNV Network (hetente megjelenő szakmai cikkek megosztása) Társasági Hírkör, Pályázati Hírkör (havi rendszerességgel)

8 MNV TUDÁSKLUB 8 PROGRAMJA I. MNV TUDÁSKLUB BUDAPEST - ÁLTALÁNOS TEMATIKA A nemzeti vállalatok identitásától a portfoliókezelésen át a központosított közbeszerzés sarokpontjaiig. II. MNV TUDÁSKLUB PÉCS - VEZETÉSI TECHNIKÁK, MOTIVÁCIÓ, JAVADALMAZÁS A motiváció lélektanától és eszközeitől a Burn out-on és az Y-generáció sajátosságain át a javadalmazási praktikákig. III. MNV TUDÁSKLUB BUDAPEST - VEZÉRIGAZGATÓK SZAKMAI NAPJA Merre tart Magyarország? Európai Uniós források ; Az állam és önkormányzat együttműködése; Gazdálkodás az állami vagyonnal; Az MNV Zrt. Portfoliójának mai menedzselése; Új kommunikációs csatornák az állami vállalatoknál. NAPI GAZDASÁG KONFERENCIA IV. MNV TUDÁSKLUB BUDAPEST - A JÓ GAZDA ÁLLAMI VAGYONGAZDÁLKODÁS A GYAKORLATBAN A gyarapodó állami vagyon, az állam is lehet jó gazda; Jó kapcsolat kiépítése az önkormányzatokkal ; Állami vállalatok versenyképessége; Ország-leltár.

9 MNV TUDÁSKLUB MNV NETWORK 9 AZ MNV TUDÁSKLUB ÉS MNV NETWORK CÉLJA A TUDÁSTRANSZFER INNOVATÍV MEGTEREMTÉSE A tudás megosztása, átadása Élő kapcsolatok építése Az elkötelezettség növelése Valós tudásátadás hatékonyság! Valós network problémakezelés! Vezetőink szaktudásának hitelesítése! NEMZETI VAGYON GYARAPÍTÁSA

10 TUDÁS - TUDÁSMEGOSZTÁS 10 Vagyonkezelt társaságaink majd minden szektorban megtalálhatóak Meglévő tudás összeadódik Széles körű, megosztható, kollektív szaktudás, SZELLEMI TŐKE Ennek a hasznosítása, felmérése és megosztása felelősség és kötelesség, a fenntartható növekedési normarendszer valóra váltásának záloga a vállalat menedzsmentje számára.

11 SPECIÁLIS IGÉNYEK, SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK 11 Legnagyobb nemzeti vállalataink saját képző intézménnyel rendelkeznek annak érdekében, hogy a munkavállalók naprakész tudással rendelkezzenek Magyar Posta Oktatási Kft. Éves szinten a képzettek száma meghaladja a 30 ezer főt. Jelenleg 160 akkreditált képzési programmal rendelkezik. A jelenléti képzések mellett távoktatási és korszerű e-learning képzési lehetőségek. MÁV SZK Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ Éves szinten a képzettek száma meghaladja a 10 ezer főt. Vasútszakmai képzések. Több mint 125 éves hagyomány. Rába Nyrt. Műszaki életpálya-modellre épülő szakember- utánpótlási program: többszintű együttműködés a régió oktatási intézményeivel. A szakmunkás beiskolázástól egészen a doktori fokozat megszerzéséig biztosítja az adott tanulmányi szintnek és a Rábás speciális ismereteknek is megfelelő gyakorlat, illetve tudásanyag elsajátítását.

12 NÉHÁNY JELLEMZŐ A NEMZETI TÁRSASÁGOK KÉPZÉSI STRUKTÚRÁJÁRA VONATKOZÓAN MILYEN TÍPUSÚ KÉPZÉSEK FORDULNAK ELŐ JELLEMZŐEN A TÁRSASÁGOKNÁL? 1. szakma-specifikus képzések 2. készség-, kompetencia fejlesztés 3. konferencia képzések 4. jogszabályi kötelezettségen alapuló képzések 5. iskolarendszerű képzések 6. vezetőfejlesztés 7. nyelvi képzés A sorrend a prioritást is tükrözi! 12 MILYEN ELVEK MENTÉN KERÜL ÖSSZEÁLLÍTÁSRA A TÁRSASÁG KÉPZÉSI KONCEPCIÓJA? Stratégiai célkitűzések figyelembevételével. Komplex felkészítések előtérbe helyezésével. Kompetenciamérés eredményére épülő differenciált fejlesztési programok mentén. Jogszabályokon alapuló kötelező képzések alapján. Csoportszintű képzési koncepciók összehangolásával. A munkaerő állomány hatékonyabb foglalkoztatásának elősegítésének figyelembe vételével. A munkáltatói szándék és az egyéni munkavállalói igény összehangolásával.

13 MNV ZRT. BELSŐ KÉPZÉSI STRUKTÚRÁJA KÖTELEZŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK MUNKAKÖR ELLÁTÁSÁHOZ / SZAKMAGYAKORLÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉPZÉSEK: Regisztrált mérlegképes könyvelők továbbképzése Regisztrált könyvvizsgálók továbbképzése Regisztrált műszaki ellenőrök kreditpontos képzése Energetikai tanúsító továbbképzések Munkavédelmi képviselő továbbképzése Munkahelyi elsősegélynyújtók kötelező képzése 2. KÖTELEZŐ BELSŐ OKTATÁSOK - E-LEARNING FORMÁBAN Munka- és tűzvédelmi oktatás Etikai kódex Új belépők orientációja Minőségirányítási oktatás E-LEARNING ELŐNYEI: Térben, időben és helyben rugalmas, költségkímélő, gyorsan alakítható, módosítható, kérdéssorokkal visszaellenőrizhető, egyszerű és gyors adminisztráció, folyamatosan nyomon követhető.

14 MNV ZRT. BELSŐ KÉPZÉSI STRUKTÚRÁJA KOMPETENCIA FEJLESZTŐ TRÉNINGEK komplex képzések, továbbképzések, célorientált tartalmú, bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés, a szakmai tréningek szervezése és a munkavállalók szakmai ismereteinek bővítése mellett fontos a teljesítmény növelése érdekében a kollégák kompetenciáinak fejlesztése. Villámolvasás (2011.) Konfliktuskezelés (2012.) Időgazdálkodás (2012.) Biztonságtudatosság (2013.) Szülők Iskolája (2013.) Projektmenedzsment ( ) Középvezetői tréning (2014.) Burn Out (2014.). Személyes megújulási technikák (2014.) Pénzügyek nem pénzügyi szakembereknek (2014.)

15 MNV ZRT. BELSŐ KÉPZÉSI STRUKTÚRÁJA KONFERENCIA KÉPZÉSEK Jogszabályváltozáshoz kapcsolódó Pl. Munka Törvénykönyve, Gt., Ctv., Kbt., adójogszabályok változásai külső szolgáltató által szervezett nyílt előadás a munkakör magasabb színvonalú ellátásához Pl. Munkahelyi adatvédelem, EU-s forrásból támogatott projektek közbeszerzési gyakorlata, Házipénztár kezelés konferencia jellegű előadások Pl. SAP konferencia, Országos HR Konferencia találkozók, szakkiállítások Pl. Personal Hungary Szakkiállítás 5. FELSŐFOKÚ, SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉSEK TANULMÁNYI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL A képzés során oklevéllel, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal igazolható végzettség megszerzése, szakirányú továbbképzés, jogi szakvizsga, nyelvi képzés esetén.

16 HIÁNYSZAKMÁK MANPOWERGROUP ÉVES TEHETSÉG FELMÉRÉS: a legnehezebben betölthető munkakörök 2014-ben: VILÁGSZERTE: Szakmunkás Mérnök Technikus Értékesítő Könyvelő, pénzügyi szakember Cégvezető Értékesítési vezető Informatikus Irodai asszisztens Sofőr MAGYARORSZÁGON: Szakmunkás (pl. ács, lakatos, finommechanikai műszerész, gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves, mezőgazdasági gépész, női szabó, szerszámkészítő, szociális gondozó, CNC gépkezelő, gyártósori gépbeállító, húsiparitermék-gyártó, villanyszerelő, zöldség- és gyümölcstermesztő) Csoportvezető, műszakvezető Mérnök, idegen nyelvet beszélő mérnökök Sofőr Vendéglátó ipari dolgozó Orvos, szakképzett ápolók Értékesítő Könyvelő és pénzügyi szakember Gépkezelő Informatikus (programozó, szoftverfejlesztő) Forrás:

17 HIÁNYSZAKMÁK MUNKÁLTATÓI IGÉNYEK 17 NÉHÁNY SPECIÁLISAN FELMERÜLŐ KÉPZÉSI IGÉNY: vasútszakmai képzések (MÁV Zrt.) gépi forgácsoló, hegesztő (RÁBA Nyrt.) speciális, a vagyonkezeléshez, vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó, képzések ingatlangazdálkodási képzések gyakorlatorientált szakmai nyelvi képzések MNV ZRT-NÉL NEHEZEBBEN BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK: államháztartási számviteli ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező könyvelő IT programozó, adatvagyon menedzser, IT biztonsági szakember közbeszerzési ismerettel és tapasztalattal rendelkező jogász és közbeszerzési referens építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséggel vagyonkezelési, vagyonhasznosítási menedzser hagyatéki-öröklési menedzser

18 ELVÁRT TUDÁS A TÁRSASÁGI TISZTSÉGVISELŐKKEL SZEMBEN 18 IGAZGATÓSÁG FELADATA: A gazdasági társaság ügyvezetésének ellátása, a társaság irányítása. IGAZGATÓSÁGI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK: állami felsőfokú végzettség, jogi, gazdasági, pénzügyi ismeretek, megfelelő szakmai tapasztalat, Stratégiai szemlélet- és gondolkodásmód, irányító attitűd, erős interperszonális készségek. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG FELADATA: A gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése a tulajdonosok számára. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KOMPETENCIÁK: állami felsőfokú végzettség, gazdasági, jogi, pénzügyi szakismeretek, elemző- és döntéshozatali képesség, kritikai beállítódás, erkölcsi tartás.

19 ELVÁRT TUDÁS A TÁRSASÁGI TISZTSÉGVISELŐKKEL SZEMBEN 19 Az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjai tevékenységük ellátása során a gazdasági társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a gazdasági társasággal szemben. Az MNV Zrt. az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjai feladatai ellátása elősegítése érdekében, továbbá felelősségükre tekintettel ügyel arra, hogy az általa delegált tisztségviselők lehetőség szerint naprakész tudással rendelkezzenek. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok felelőssége, hogy tudásukat aktualizálják, naprakészen tartsák, az soha ne évüljön el!

20 20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési

Részletesebben

A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése 2007-2009 között

A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése 2007-2009 között Dr. Szakács Gábor CSc. képzési főigazgató-helyettes, Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, Közigazgatási Képzési Igazgatóság A magyar közigazgatás emberi erőforrás fejlesztése

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. sz. melléklet a 2/2012. sz. stratégiai rektorhelyettesi körlevélhez FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2012. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA... 3 II.

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány VÁLTOZÁSMENEDZSMENT INTEGRÁCIÓ A JELENLEGI MAGYAR SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

FElElôS vállalkozások irányítási modellje

FElElôS vállalkozások irányítási modellje FElElôS vállalkozások irányítási modellje A vállalkozások irányítási KépESSéGénEK FEJlESzTéSéhEz 2012. november Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project BPM-GOSPEL (2010-1-HU1-LEO05-00036) Business

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A KPMG Magyarországon

A KPMG Magyarországon A KPMG Magyarországon 2 A KPMG Magyarországon A KPMG Magyarországon A KPMG 1989 óta Magyarország egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága. A magyarországi KPMG 650 munkatársat foglalkoztat

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben