Teljesített kívánságok fajták szerint 2005-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljesített kívánságok fajták szerint 2005-ben"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány évi tevékenységérl az évi CLVI. tv a alapján A jelentés részét képezi a 2001.évi C. tv. szerinti egyszersített éves beszámoló. BESZÁMOLÓ AZ ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRL 1.1 A Csodalámpa Alapítvány 2003-ban alakult ig két kívánságot teljesítettünk, folyamán további 56 súlyos beteg gyermeknek sikerült örömet okoznunk ben folyamatosan összesen a 138 kívánságot sikerült teljesítenünk. A kívánságteljesítéseket honlapunkon a oldalon folyamatosan dokumentáljuk. Ahogy korábban, 2005-ben is az ország egész területén teljesítettünk kívánságokat, két esetben a kívánságteljesítés külföldön (Németországban, illetve Franciaországban valósult meg). Két Magyarországon kezelt erdélyi gyermek kívánságát is teljesítettük 2005-ben. A teljesített kívánságok gyermekek lakcíme szerinti országos eloszlását lásd a mellékleten. A kívánságok négy típusba sorolhatóak, ezeknek megoszlása 2005-ben a következ volt: Teljesített kívánságok fajták szerint 2005-ben Kapni valamit Csinálni valamit Elmenni valahová Találkozni valakivel db

2 Minden erfeszítésünk ellenére 2005-ben is a tárgyi kívánságok domináltak, ami részben az alapítvány korlátozott erforrásaira, részben a gyerekek a betegség és kezelések - miatt beszkült világára vezethetk vissza. A korlátozott erforrás ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy jelenleg még nincs akkora önkéntes segíti bázisunk, hogy valamennyi kívánságtév gyermekkel személyesen, akár többször is elbeszélgessenek a kívánságról munkatársaink. A gyerekek vágya sokszor abban a tárgyban merül ki, amit napi szinten a kórházban látnak (playstation, PC, videokamera, digitális fényképezgép, mobiltelefon, laptop), nem is mernek, tudnak abban gondolkodni, hogy a falakon túl is van élet, lehetnek vágyaik. Célunk, hogy igen rövid távon olyan önkéntes rendszert építsünk ki, akik rendszeresen látogatják a potenciális kívánságtév gyerekeket, beszélgetnek velük és csak akkor jelentik be a kívánságot, ha tudják, hogy az valóban a gyermek igazi kívánsága. Fontos megjegyeznünk azt is, hogy a közremköd szociális munkásoknak, klinikai pszichológusoknak, kórházpedagógusoknak nem minden esetben sikerült világossá tennünk és így ez a gyerekek eltt is titok maradt hogy ne feltétlenül a gyermek által elsnek mondott kívánságot higyjék el, hanem adjanak segítséget, ezáltal esélyt nekik arra, hogy mást kérjenek, mint tárgyat Kívánságok megoszlása éven belül A következ ábrán a kívánságok idbeli eloszlása látható: 2005: Kapott és teljesített kívánságok havonta (db) beérkezett teljesített A 2004 végén elindított, és kisebb intenzitással 2005-ben is fenntartott sajtómegjelenéseink eredményeképpen konkrét kívánságok teljesítésérl helyi és országos napilapok, helyi és országos televízióadók, rádiómsorok számoltak be több ízben, mint pl. a Magyar Nemzet, Népszabadság, Blikk, Kossuth Rádió, TV2 Napló - a megjelenések honlapunkon, a Sajtószobában elérhetek. 2

3 A sok média-megjelenés elssorban a kívánságok számának növekedését hozta, a céges támogatók száma és súlya 2005 utolsó negyedévéig alig változott. Ezzel együtt természetesen a Csodalámpa országos ismertsége is megntt. Ennek köszönheten egyre több esetben magánszemélyek segítettek be egyes konkrét kívánságok teljesítéséhez, olyanok, akik folyamatosan figyelemmel kísérték a honlapunkon megjelen kívánságlistánkat; k pénzadománnyal vagy tárgyi adományokkal segítettek. Ezekben az esetekben minden alkalommal személyre szólóan pl. fényképekkel - dokumentáltuk a támogató számára a teljesítést. Természetesen nagyon sok alkalommal cégek is segítségünkre siettek tárgyi adományokkal, jelents árkedvezményekkel. (pl. elektromos rollerek, számítógépek, játékok) 2005 elején az addig elssorban a média-megjelenések hatására - jelentkezett önkéntes segítket összehívtuk egyfajta oktatás-bemutatkozás célú találkozásra. A közel 20 megjelentbl mára már csak egy állandó segítnk maradt. Ugyanakkor a kívánságteljesítések kapcsán igen sok emberrel kerültünk kapcsolatba. Közülük sokan álltak mellénk, lettek önkénteseink, így végére a számos budapesti önkéntes mellett Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Debrecenben is rendelkezünk olyan kapcsolattal, akik szükség esetén mozgósíthatók. E munkatársaink elssorban a kívánságok továbbításában és megszervezésében segítik a budapesti központ munkáját. 1.3 Nemzetközi kapcsolatok A Csodalámpa 2004-ben egy kívánságteljesítés kapcsán (Legoland-i látogatás) került kapcsolatba a hasonló céllal mköd németországi Wünsch-Dir-Was E.V.-vel ben konkrét kívánságok révén a másik német társszervezettel, a Herzenswünsche E.V.-vel is felvettük a kapcsolatot és közösen valósítottunk meg egy kívánságot (delfinsimogatás, Münsteri Állatkert). Egy Disneyland-i kívánságot pl. Eurodisney segítségével teljesítettünk, de kapcsolatot építettünk ki pl. a McLaren Racing-gel egy Forma-1-es kívánság kapcsán. Természetesen e kívánságok teljesítéshez a fent felsoroltakon kívül igen sok kimagasló érték természetbeni segítséget kaptunk pl. a Malév-tl, T-Online-tól (internetes kívánságok) és külföldi szállodáktól is. Különleges szín ebben a körben a skót Kevock Choir magyarországi turnéja, amikor is három koncertet adtak Budapesten a Szent István Bazilikában, Egerben a Ktemplomban és Miskolcon a Bartók Béla Zenemvészeti Fiskolán. A koncerteket a Csodalámpa javára ajánlották fel, és az ott kapott adományokat csaknem Ft-ot alapítványunk kapta. 3

4 2. Az alapítvány mködési feltételei folyamán az alapítvány irodahelyiséget bérelt. Az iroda mködésének tárgyi feltételeit céges támogatóink által adományozott eszközökkel oldottuk meg. A munka során használt elektronikai eszközöket a GSM készülékektl eltekintve, berendezéseket az alapító és a kuratórium tagjai térítésmentesen bocsátották az alapítvány rendelkezésére. Az alapítvány bérjelleg kifizetést, tiszteletdíjat vagy más személyi juttatást 2005-ben senkinek nem nyújtott. A mködési költségek biztosítására tavaszán a Bolyki Brothers együttes jóvoltából nagysiker koncertet rendeztünk a József Attila Színházban. Ezen túlmenen egyszeri céges és magán adományok segítették a mködést. A tárgyi kívánságok közül - elssorban a számítógépeket - tárgyi adományokból teljesítettük, így a kívánságok teljesítésére közvetlenül fordított összeg átlagosan Ft körül mely a tényleges érték töredéke - alakult. E mögött azonban félmilliós egyszeri kiadástól az ingyen - pontosabban szervezési és utazási költségek árán teljesített kívánságok hosszú sora áll. Ha az általános költségeket is figyelembe vesszük (pl. irodabérlet, kommunikáció, költségtérítések, stb.), a kívánságteljesítések átlagos költsége még mindig Ft alatt maradt. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az alapítvány kuratóriuma és önkéntesei változatlanul fontosnak tartják annak az alapításkori elvnek a betartását, követését, mely szerint mindig igyekszünk megtalálni azt a személyt, céget, aki adott kívánságtév gyermekünk vágyát valóra tudja váltani. Törekszünk arra is hogy a kívánságtulajdonost és az adományozót közvetlenül összehozzuk, már csak azért is, hogy az adományozó maga is átélhesse, milyen fantasztikus örömöt tudott egy beteg gyermeknek okozni. Ennek a politikának nagy elnye, hogy eddig a rendelkezésre álló szerény anyagi eszközökhöz képest nagyon sok kívánságot tudtunk teljesíteni, közel 2,5-szeres növekedést értünk el az elmúlt évben. A központi, kuratóriummal együtt mintegy 15 fs önkéntes állomány munkáját (jogász, könyvel, webmester, PR és reklám tanácsadás, kívánságkoordináció, stb.) lehetetlen számszersíteni. 3. Jelentsebb adományok decemberében a HVB Hungary Bank Rt. kiemelkeden nagy, célhoz kötött adományt nyújtott támogatási szerzdés alapján az alapítványnak. Az adomány célja, hogy az alapítvány szervezetét, tevékenységét a tevékenység megnövekedett mennyisége és komplexitása miatt fállású ügyvezet irányíthassa, akinek elsdleges feladata a megnövekedett kívánságok teljesítésén túl az alapítvány mködésének professzionálisabbá tétele országos önkéntes hálózati rendszer kiépítésén keresztül. 4

5 Az adomány a 2006-ban alkalmazni tervezett ügyvezet 3 éves bérének alapjául szolgál. Az adományt számlavezet bankunk egyik tkegarantált alapjába fektettük annak felhasználásig. A többi adomány nagyságrendje Ft között változott folyamán. A kezdeményezés eredetisége, a társadalmi szerepvállalás miatt kiemelked jelentség támogatás az egyik kívánságtulajdonos gyermek szülei által immár másodszor Alsónémedi-ben, a dr. Balázs György polgármester védnökségével a Csodalámpa javára megrendezett Erzsébet napi bál, melynek Ft-os bevétele az alapítvány mködését segítette. A Margitszigeten mköd Bringó-Hintó Kft. is különleges módot talált alapítványunk megsegítésére: júniusában eladta a Csodalámpának egy napra a hintó kölcsönzés jogát. Az ebbl származó bevétel nagyjából négy kívánság teljesítésének költségét fedezte. 4. Költségvetési és önkormányzati eredet támogatások Az alapítvány 2005-ben - központi költségvetési szervtl, - helyi önkormányzattól - kisebbségi települési önkormányzattól vagy ezek szerveitl nem kapott támogatást. A 2005-ben kiírt NCA mködési költség pályázaton az alapítvány Ft támogatást nyert el, ebbl Ft került 2005-ben folyósításra. Az alapítvány a fennálló rendelkezések értelmében 2005 folyamán még nem volt jogosult az SZJA felajánlható 1%-ának fogadására. Az APEH értesítése szerint azonban annak ellenére, hogy errl minden érdekldt tájékoztattunk, közel Ft-ot ajánlottak fel ismeretlen támogatóink, amely jogosultság híján a központi költségvetést illette. 5. Az alapítvány tisztségviselinek juttatásai Az alapítvány kuratóriumának tagjai semmiféle bérjelleg juttatást, tiszteletdíjat vagy támogatást (sem pénzben, sem természetben) nem kaptak. 5

6 6. Beszámoló az alapítványi vagyon felhasználásáról (valamennyi adat ezer Ft-ban) A év során az alapítvány mködési költsége eft-volt. Ebbl eft volt a kívánságok teljesítésére felhasznált összeg (kapott tárgyi adományok könyvelt értéke és a vásárolt ajándékok együtt). Mivel a tárgyi kívánságok és utazások igen nagy részét közvetlen bekerülési költség nélkül teljesítettük, vagy jelents árkedvezményeket kaptunk, ezeknek a tárgyaknak és szolgáltatásoknak piaci áron történ beszerzése becslésünk szerint 4-5-szörös költséget jelentett volna. A kiadások további legnagyobb tételei: Irodabérlet: 750 eft Telekommunikáció: 1,341 eft Rendezvények költségei 980 e Ft E közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma március. 17-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta. Petri Sándor s.k. A kuratórium elnöke Mellékletek - A CSODALÁMPA Alapítvány fbb adatai: Adószám: Szervezet megnevezése: CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány Székhelye: 1125 Budapest Alsó-svábhegyi út A CSODALÁMPA Alapítvány által évben teljesített kívánságok listája és eloszlásuk országszerte 6

7 Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1125 Budapest, Alsó-Svábhegyi út 11. Adószám: Közhasznú egyszersített éves beszámoló Mérleg Elz év Tárgyév Forgóeszközök Készletek Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idbeli elhatárolás Eszközök Saját tke Induló tke Tkeváltozás Közhasznú eredmény Rövid lejáratú kötelezettség Passzív elhatárolás Források Eredménykimutatás Elz év Tárgyév Egyéb közhasznú célra kapott támogatás Pályázati úton elnyert bevétel Egyéb bevétel Közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 Anyagjelleg ráfordítás Értékcsökkenési leírás 5 31 Egyéb ráfordítás 0 3 Közhasznú ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 Közhasznú eredmény Tárgyévi vállalkozási eredmény 0 0 Tájékoztató adatok Személyi jelleg ráfordítások 0 0 Bérköltség 0 0 megbízási díjak 0 0 tiszteletdíjak 0 0 Személyi jelleg egyéb kifizetések 0 0 Bérjárulékok 0 0 Szervezet által nyújtott támogatások 0 0 Petri Sándor Kuratóriumi elnök 7

8 2. melléklet A CSODALÁMPA Alapítvány által 2005-ben teljesített kívánságok területi megoszlása Jás Bác Bar Bék Bor Budapest Cso Fej Gy Haj Hev Kom Nóg Pes Som Sza Tol Vas Ves Zal Külf db A teljesített kívánságok területi eloszlása 2005-ben Jás Bác Bar Bék Bor Budapest Cso Fej Gy Haj Hev Kom Nóg Pes Som Sza Tol Vas Ves Zal Külf 0 8

9 3. Melléklet A 2005-ben teljesített kívánságok felsorolása Keresztnév kor IR-szám Lakhely Kívánság Teljesült Adrienn Kópháza PC Bence Budapest Adidas márkájú Real Madrid mez (David Beckham) Máté Kapuvár Játékokkal és oktatóprogramokkal felszerelt PC Tamás Kápolnásnyék Laptop Adrienn Ráckeresztúr gyöngykészletet szeretne Mónika Budapest PC Sára Gyál Baby born pisils baba, ruha Dávid Dávod PC Fanni Kaposvár Crystal együttessel találkozó Viktória Mátranovák PC sok játékkal Anita Budapest Videokamera Andrea Budapest PC Valentin Fehérgyarmat PC Jenifer Mándok robogó Lóránt Törökbálint PC Károly Bugyi gyerekíróasztalt szeretnék székkel, sok ceruzával és tollal Bettina Flóra Csákvár támasztókerekes kerékpár Nikolett Budapest mobiltelefont szeretne kapni Zoli Szeged-Tápé Beatrix Kiskunhalas Zoli szeretne egy Play-stationt, mellyel a testvéreivel is tudna játszani Beatrix régi kívánsága egy számítógép, ami "mindent tud" Bernadette Füle ezüstözött fuvola az ellopott helyett Réka Kengyel Réka szeretne egy fényképezgépes mobiltelefont Márk Hernád akkumulátoros kisautó Vivien Budapest Való Világ 3-ból Milóval szeretne találkozni Evelyn Székesfehérvár Götz hajasbaba Anna Kecskemét Sims city játékprogram Zsófia Szentes Hóferhérkés vagy Jázmin játékház Barbara Nagykovácsi digitális fényképezgép Gerda Nagyvázsony Szeretné végig követni egy színdarab (és) vagy egy film \"megszületését\". (Esetleg nagyon boldog lenne ha egy nyúlfarknyi kis szerephez is juthatna.)

10 Mónika Debrecen eredetieg Gänserndorf Szafáripark (csdbe ment), majd cellulitszmasszázs-kúra: orvosa a kencsök miatt nem engedélyezte, teljesült kívánsága: Schobert Norbival szeretne talákozni és a könyvét megkapni Gábor Nagyvázsony 1:10 Lamborghini modell, távirányítóval Nikolett Ócsa Sony Playstation Viktória Budapest elektromos roller Dávid Göd Sony Playstation találkozás a Balázs show Csilla Hódmezvásárhely vezetjével Szása Márco Tiszaalpár PC Zsolt Mezhegyes Zsolti nagy vágya, hogy igazi kamionon utazzon és vezethessen Benjámin Velence bicikli Judit Székesfehérvár szeretne a családjával együtt egy nyári szabadtéri eladást látni Zoltán Koppány Zsámbok Laptop, informatikusnak tanul Szandra Mosonmagyaróvár találkozás Peat Junior and Fernado DJ-kkel Dóra Osztopán PC Fanni Siófok Barbie hintó lovakkal Attila Komádi bicikli baldachinos ágyat + szekrény, Nelli Cegléd íróasztal, szék 4*3 m2-es szobájába Cintia Solt digitális fénykepezgép Zsófia Románia Székelyudvarhely világatlasz restaurálni való tulipános ládát kér, Eszter Pécs restaurátornak tanul Tamás Nagykónyi PC János Gomba versenykerékpár Milán István 9 Nagybets kijelzs mobiltelefon (gyengénlátó) Bálint Pétfürd Internet elfizetés Tünde Tápiószele Barbie hercegn hintóval Márton Érd A Vidámparkba menni betegtársaival Nikolett Budapest Akvárium, halakkal Lili Kübekháza színes építkocka Szabolcs Budapest pedálos autó Krisztián Tápiószele PS 2 játék Fruzsina Orosháza Bartók Eszterrel szeretne találkozni Róbert Budapest Úgy szeretne repülni a házak felett, mint Superman Nikolett Bakonycsernye Diskman+CD Eminem Encore címmel Gyula Nyírcsaholy PC Bence Tiszaföldvár Gyzikével szeretnék találkozni

11 Brigitta Helvécia Laptop Viktor Hajdúböszörmény- Nagypród fp. PC Dániel Budapest felkerülni a Budapest parádén a VIVA kamionjára Odett Tiszavasvári PC János Márk Magosliget playstation János Balkány számítógép Viktória Szerep playstation Bálint Budapest Michael Flatley-vel szeretne találkozni és látni a Lord of Dance eladását Dzsenifer Kecskemét Chou-Chou baba, ami eszik, iszik és mozog Gyula Zalaegerszeg DVD író olvasó Krisztián Budapest Lego City Rendrkapitányság István Nagylak bicikli László Pély Forma 1-re menni a nvérével és Kimi Raikkönent látni Alexandra Pécs saját Tv készüléket szeretne Bálint Veszprém A Forma I. versenyén szeretne részt venni Ferenc Budapest bicikli Zsanett Hajdúböszörmény- Hajdúvid p. bordó bicikli, ell kosár László Kevermes Hungaroringen motorozni szeretne egy 1200-as BMW-vel és Vinkler Robival találkozni Gerg Nyírtét PC Viktória Zsáka playstation Mátyás Jánkmajtis PC Máté Nyírtass számítógép Szabolcs Balkány akkumulátoros bicikli/roller Benedek Budapest Delfint szeretnék simogatni Nikoletta Kecel játék babakocsi, amiben öltöztethet baba is van Katalin Paks Barbie baba és Barbie ház Levente Abda elektromos autó Bendegúz Dorog kerti hinta+mászóka Bálint Dorog Superman ruhát szeretne Balázs Nagylóc Tankcsapda együttes Péter Bszénfa Internet hozzáférés Szintia Nagyatád Internet elfizetés Vince Oroszlány óriási hajókat szeretne látni Benjamin Kunszentmárton távirányítású kisautó Dávid Béb szobabicikli Márton Nyírábrány playstation Norbert Dég Lego készlet (lovagvár) Anita Herceghalom szobabicikli Krisztián Nyíregyháza Kovács Lázár és Kaszás Géza duóval szeretne fzni Melitta Budakeszi elektromos roller Martin Kiskunmajsa Gyerek játéklaptopot szeretne

12 Lilla Szeged- Kiskundorozsma Hófehérke házikója Vivien Székesfehérvár számítógép Adrienn Tarnaméra számítógép Dániel Kecskemét Euro-Disneylandi kirándulás Barbara Kecskemét laptop, ami PC-re módosult május végén Áron Sáránd Nem baj, ha olyat kérek, ami lehetetlen? Kamiont szeretnék vezetni Lilla Budapest kerékpár Anita Debrecen Számítógép Tünde Kék Számítógépet Attila Demecser számítógép Bora Balassagyarmat kerékpár Gergely Jászberény négykerek gyermekmotor, ezt PCre módosította Krisztina Sármellék Internet hozzáférés Ferenc Dorog MALÉV gépet szeretne megnézni Csilla Zalakomár SIMS2 Pc játékhoz kiegészít játék: SIMS 2 University ill. SIMS 2 Nightlife + szalvéták ill. kigészítk Márta Kondoros elektromos, akkus beüls autót szeretne Árpád Forró PC Norbert Románia Székelyudvarhely, Románia helikopterezni szeretne Patrik Abda PC Balázs Székesfehérvár PC Viktória Ercsi balerina szeretnék lenne, tüllszoknyában, balettcipben, sminkelve, balettáncosok között Krisztián Debrecen eredetileg IBM Think Pad G41 Notebook, módosítva 2005/9/23 internet hozzáférésre Dávid Kállósemjén Laptop Szilvia Budapest Baby born baba+cumisüveg Dávid Arló PC László Hajdúnánás PC Dalma Nagykanizsa Fradi meccs megtekintése és kezdrúgás Kiss Andrea Szentes Bumeráng c. reggeli rádiómsorban szeretne élben részt venni és Boros Lajossal és Bochkor Gáborral szeretne találkozni Dániel Zalaegerszeg Mobiltelefont szeretne, amit súlyos látáscsökkenés miatt is használhat János Sárkeresztúr mobiltelefon fényképkijelzvel Anna Szentendre fa bababútoros babaház Dénes Ajka LEGO játékot, a STAR WARS sorozatból a 7261-es számú CLONE TURBO TANK nev jármvet Zsolt Tállya PC Martin Sárvár Kalózos lego

13 13

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010. évről Készült: Budapest, 2011. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Közhasznúsági jelentés 2004. év Részei: Számviteli beszámoló Közhasznúsági eredménykimutatás Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználásával

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2008 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2009 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2007

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. elnök Antall József Emlékbizottság

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011. ÉVI MUNKÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSRÓL Tisztelt Küldöttgyűlés! Kedves Vendégeink! Az elmúlt évi munkánkról, gazdálkodásunkról eredményeinkről, megoldott és megoldásra

Részletesebben

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2009. február 21-én a Polgárok Háza, Érd, Alsó u.3-ban.

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Statisztikai számjele: 1 8 5 0 1 4 7 2 9 0 0 1 5 3 9 0 7 Adószáma: 1 8 5 0 1 4 7 2-1 - 0 7 SZIRONT'ART KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2456 Besnyő, Szegfű utca 8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szöveges közhasznúsági beszámoló

Részletesebben

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV 18815696-1-15 Adószám Pk.60090/2006/4/1. Bírósági bejegyzés száma NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2012. ÉV Keltezés: Nyírmeggyes, 2013. május 30. Képviseletre jogosult aláírása

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet a Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről I. Általános információk: -------------------------------- Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Folkrádió Közhasznú Alapítvány Székhely: 4177 Földes, Debreceni u. 19. Adószám: 18565449-1-09 TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló I. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

Budapest, 2011. május 28.

Budapest, 2011. május 28. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Messzelátó Egyesület Budapest, 2011. május 28. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J. TÖERKVÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Vasutasok Szakszervezete MÁV Északi Jármű Javító Törekvés Művelődési Központ 1 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt.25. Adószám: 19003544-2-42 Telefonsz: 263-0299 VASUTASOK SZAKSZERVEZETE MÁV ÉSZAKI J.J.

Részletesebben

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03

MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 MATEGYE ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét, Klapka u. 19. Adószám: 19047441-2-03 Kecskemét, 2012. május 30. a) Számviteli beszámoló 19047441847133103 Statisztikai

Részletesebben

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang

Polgármesteri búcsú NNAPI KÖSZÖNT. Véget ért a farsang NNAPI KÖSZÖNT Lábatlan Város Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm városunk minden lányát és asszonyát a közeled Nnap alkalmából! Török István polgármester Véget ért a farsang Polgármesteri

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben