SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS"

Átírás

1 1. hét 8 óra TANMENET SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Kompetenciaterület A 1. osztály Varjú Ágnes szaktanár Svéda István igazgató Nagy Gusztávné szakmai vezető

2 2. hét 8 óra SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁs 1. osztály /HETI TERVEZÉS/ Bébi fóka Gyík Kukac Labdás gurulás Indirekt testtudat fejlesztése Golyó továbbító sorverseny Összeragadt testrészek Golyók a lábujjak közt Kettős érintés Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás jobb kézzel, jobb oldalon és középen Folyamatos szemmel követést elősegítő Pillangók szállnak a fára Szivárvány Göncölszekér Légzőgyakorlatok mozgással: Gyertyafújás Egyszerű légző gyakorlatok Hasat ki! Mellet ki! Köszönés Bemutatkozás : Dramatikus játékok Mese befejezése Hallásfejlesztés: Természeti jelenségek hangjainak felismerése Hangutánzás Találós kérdések Elemi szövegértés kialakítása : Mese befejezés Szövegalkotási kedv felkeltése: Mesemondás Mesehallgatás A tűzmadár c. mese Firkáló Cica az erdőben Fészekrajzolás Kezek körberajzolása, kiszínezése Anyanyelvi kompetencia Beszéd helyes ütemének fejlesztése, helyes beszédlégzés fejlesztése A pontos ceruzafogás, helyes test- és lábtartás elsajátíttatása. Szociális kompetencia Az összetartás, a társas kapcsolatok fejlesztése Kognitív kompetencia Finommozgások, mozgáskoordináció Koncentráló képesség, figyelem Csomagoló papír, Ecsetek, Festékek, Fagolyók, üveggolyók, Kék- piros szalagok, Gyertyák Labdák Textilbábok, Forrai Katalin: Ének az óvodában

3 3. hét 8 óra Bébi fóka Gyík Kukac Ebihal Indirekt testtudat fejlesztése Összeragadt testrészek Golyó továbbító sorverseny Kettős érintés Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével Folyamatos szemmel követést elősegítő Pillangók szállnak a fára Szivárvány Göncölszekér Fészek rajzolása Motringtekerés Ujj A kesztyű öt ujja Tíz kicsi indián Légzőgyakorlatok mozgással: Vonatba állással egymás légzésének ellenőrzése Mély belégzés, egy levegővel a hét napjai A hangok világa: Gépek hangjainak felismerése Dallamfelismerés, dallambújtatás Mondókák, versek: Weöres Sándor: Kacsaúsztató Saját mesék meghallgatása Beszéltető játék: Állatok kitalálása hang után A hiú király c. mese Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Kacsaúsztató Szövegalkotási kedv felkeltése: Mesemondás Firkáló Cica az erdőben Szem-kéz gyakorlat festéssel: Tenger festése Illusztráció készítése: Weöres Sándor: Kacsaúsztató c. verséhez Önálló mesélésre való képesség fejlesztése, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Az emlékezőképesség fejlesztése Testtudat fejlesztése Önkontroll fejlesztése Érzelmek harmonizálása Kognitív kompetencia Finommozgások, mozgáskoordináció Koncentráló képesség, figyelem Kreativitás,logikus gondolkodás Digitális kompetencia Csomagoló papír, Ecsetek, Festékek, Fagolyók, üveggolyók, Rajzlapok Kék- piros szalagok, Motringok Kesztyű Weöres Sándor: Bóbita c. kötet versei Hangfelvételek gépek és állatok hangjairól /TÁMOP eszközbeszerzés: Hangfelismerőhangdifferenciáló játék képekkel, cd- vel./ olvasóknak) laptop, internet: Egyszer volt feladatai: Homokozó- formafelismerés, szem-kéz koordináció, figyelem fejlesztése

4 4. hét 8 óra Kukac Labdás gurulás Ebihal Iguána Indirekt testtudat fejlesztése Összeragadt testrészek Golyó továbbító sorverseny Testérzet erősítő páros versenyek Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével Fészek rajzolása Motringtekerés Cica az erdőben Ujj Verssel kísért gyakorlatok Ujjak mozgékonyságát fejlesztő Két kövér úr Térbeli tájékozódás és testséma fejlesztése: Tükörjáték Légzőgyakorlatok mozgással: Hasat ki! Mellet ki! Mély belégzés, egy levegővel a hét napjai, Mély belégzés, egy levegővel a hónapok nevei Hangerő váltások: Weöres Sándor: Bóbita Hangutánzó gyakorlatok Beszédhang hallás, és differenciálás fejlesztése Beszédtempó váltások Artikulációs gyakorlatok A gyerekek által hozott mesék meghallgatása Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Kacsaúsztató Bóbita Mi volnék? Mese dramatizálása, bábok megszólaltatása. Firkáló gyakorlatok Illusztráció készítése: Weöres Sándor:Bóbita c. verséhez Formarajz: Egyenesek és görbék (Egészítsd ki a megrajzolt vonalakat képpé!) Fantázia rajzok Önálló mesélésre való képesség fejlesztése, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Testtudat fejlesztése Önkontroll fejlesztése Érzelmek harmonizálása Önfegyelem fejlesztése Koncentráló képesség, figyelem Kreativitás, logikus gondolkodás Fantázia, kézügyesség, auditív szelektáló képesség Digitális kompetencia Motringok Labdák Textilbábok, Tükrök Csomagoló papír, Varázsfüzet Fagolyók, üveggolyók, Weöres Sándor: Bóbita c. kötet versei Hangfelvételek gépek és állatok hangjairól /TÁMOP eszközbeszerzés: Hangfelismerőhangdifferenciáló játék képekkel, cd- vel, zajlámpa a hangerőváltás érzékeléséhez/ olvasóknak) laptop, internet: Egyszer volt feladatai:rumli-olvasási készség,figyelem fejlesztése

5 5. hét 8 óra Labdás gurulás Hal Fóka Golyókutató csapatverseny Dobi, dobi hátát Térbeli tájékozódás fejlesztése: Babzsákos gyakorlatok Motringtekerés Cica az erdőben Ujj Rák Harkály Ritmus és mozgás: Babzsákkal végezhető gyakorlatok Légzőgyakorlatok mozgással: Pingponglabda célba fújása Gyertya fújása Mesemondás: kedvenc mesék elmondása Mondókák,nyelvtörők: Sárga bögre Ádám bátyám Mondatalkotás képről csoportokban. A gyerekek által hozott mesekönyvből meseolvasás, mesemondás. Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Pletykázó asszonyok Bóbita Mi volnék? Nemes Nagy Ágnes: Mit beszél a tengelice? Mese dramatizálása, bábok megszólaltatása. Formarajz: Egyenesek és görbék (Egészítsd ki a megrajzolt vonalakat képpé!) Rajzolás: Vonalelemek vázolása, rajza az udvaron, a homokban. Színezések. Beszéd helyes ütemének fejlesztése, helyes beszédlégzés fejlesztése eszközzel (pingponglabda, gyertya fújása) Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése, szókincs bővítése. Önfegyelem fejlesztése Testtudat fejlesztése Önbizalom Téri tájékozódási képesség, kézügyesség, finom mozgás Motringok Labdák Textilbábok, Fagolyók, üveggolyók, Botok az ujjgyakorlatokhoz Tükrök Gyertyák Pingponglabdák Varázsfüzet Színes nagy képek szövegalkotáshoz, Weöres Sándor: Bóbita c. kötet versei olvasóknak) laptop, internet: Egyszer volt feladatai- Haletető:szem-kéz koordináció fejlesztése

6 6. hét 8 óra Hernyó Béka Sas és nyuszi Összeragadt testrészek Kettős érintés Golyó továbbító sorverseny A kesztyű öt ujja Ujj Rák Harkály Ritmus és mozgás: Babzsákkal végezhető gyakorlatok Amikor kinn süt a nap Vizuális emlékezet fejlesztése: Koncentráció a látottakra Memóriajáték Légzőgyakorlatok mozgással: Pingponglabda célba fújása Gyertya fújása Mély belégzés, egy levegővel a hét napjai Hangszer hangjára a levegő kiengedése. A hangok világa: Gépek hangjainak felismerése Természeti jelenségek hangjainak felismerése Mondókák,nyelvtörők: Sárga bögre Ádám bátyám Mesehallgatás alapján közös mesemondás A három kismalac A három kívánság Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Kacsaúsztató Elemi szövegértés kialakítása : Mese befejezés Vizuális észlelés fejlesztése: Rész és egész - kiegészítések feladatlapon. A festő elment nyaralni Meseillusztráció készítése Alaklemezek körberajzolása: levél, makk Önálló mesélésre való képesség fejlesztése, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Az emlékezőképesség fejlesztése, Önkifejezési képesség fejlesztése Képzelet, emlékezet, beszédkészség fejlesztése szabálykövetés, együttműködés, tolerancia Fagolyók, üveggolyók, Botok az ujjgyakorlatokhoz Pingponglabdák Varázsfüzet Kesztyű Memóriajáték Gyertyák Hangszer cd : gépek és természeti jelenségek hangjai Feladatlapok rész és egész kiegészítéshez Weöres Sándor: Bóbita c. kötet versei Alaklemezek Differenciáláshoz: A szövegértést fejlesztő feladatlapok. Internet keresés: Képek Weöres Sándor életéből

7 7. hét 8 óra Hernyó Béka Bébi fóka Összeragadt testrészek Kettős érintés Direkt testtudat fejlesztése: Testrészekre rámutatás jobb kézzel, jobb oldalon és középen Repül a babzsák Légző Mély belégzés, egy levegővel a hónapok nevei A hangok világa: Hallásfejlesztő gyakorlat- Hol szólsz kispajtás? Mondókák,nyelvtörők: Két kismadár ül a fán Beszéltető játék: Mondd másképpen! A mesemondó szolga c. népmese A rest macska Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Kacsaúsztató Kocsi és vonat Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: a - á betűk o - ó betűk Vizuális észlelés fejlesztése: Rész és egész - kiegészítések feladatlapon. Meseillusztráció készítése Állatok, gyümölcsök mintázása gyurmából A pontos ceruzafogás, helyes test- és lábtartás elsajátíttatása. Hang- és betűdifferenciálás Önállóság fejlesztése, Önbizalom Szociális kompetencia Együttműködés társakkal Feladatlapok rész és egész kiegészítéshez Varázsfüzet Tükrök Textilbábok, Hívóképek Gyurma olvasóknak) szövegértést fejlesztő feladatlapok. Egyszer volt Betúkirakó cd : gépek és természeti jelenségek hangjai Szem- kéz koordinációs Ujjaimat tornáztatom Vizuális- és verbális emlékezet fejlesztése, Megfigyelőképesség, képzelet-és beszédkészség fejlesztés

8 8. hét 8 óra Kutya, lopakodó macska Mozdulj varázsjelre! c. játék Folyamatos szemmel követést elősegítő Göncölszekér Repül a babzsák Ujj A kesztyű öt ujja Ujjaimat tornáztatom Rák Harkály Légző Pingponglabda célba fújása, Mély belégzés, egy levegővel a hét napjai A hangok világa: Gépek hangjainak felismerése Dallamfelismerés, dallambújtatás Mondókák,nyelvtörők: Két kismadár ül a fán Sárga bögre Ádám bátyám Lépegető Mondatalkotás képről csoportokban. Az irigy testvér Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Kocsi és vonat Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: a- á betűk, o - ó betűk gyakorlása. i - í betűk tanulása Betűk kikeresése szövegből Betűvadászat Fonaljátékok: Fonal-csiga, Fonallabirintus Gyöngyfűzés Vizuális figyelem és emlékezet fejlesztése: Tárgyak megfigyelése és lerajzolása emlékezetből Színezések. A pontos ceruzafogás, helyes test- és lábtartás elsajátíttatása. Hang- és betűdifferenciálás Szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Önkifejező képesség, véleményalkotás fejlesztése Önfegyelem fejl. Hallásfejlesztés,hangdifferenciáló - megfigyelőképesség fejlesztése Beszédkészség, vizuális figyelem- és emlékezet Botok az ujjgyakorlatokhoz Pingponglabdák Varázsfüzet Kesztyű Hívóképek Színes nagy képek szövegalkotáshoz, Fonalak, újságok, gyöngyfűző készlet olvasóknak): A LOGICO készlet feladatai laptop, internet: Egyszer volt feladatai: Olvasni jó A vadgalamb és a szarka a mese elolvasása társaknak.

9 9. hét 8 óra Kutya, lopakodó macska Mozdulj varázsjelre! c. játék Folyamatos szemmel követést elősegítő Göncölszekér Pillangók szállnak a fára Szivárvány Repül a babzsák Ujj Verssel kísért gyakorlatok Légző Pingponglabda célba fújása, Mély belégzés, egy levegővel a hónapok nevei A hangok világa: Dallamfelismerés, dallambújtatás Mondókák,nyelvtörők: Lépegető Ujjmondókák Ádám bátyám Beszéltető játék: Mondd másképpen! Bodri meg a szamár Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Kacsaúsztató Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: Eddig tanult magánhangzók gyakorlása, l tanulása Összeolvasás l- lel Betűk kikeresése szövegből Betűvadászat Szavak kirakása tanulói betűkártyákból Fonaljátékok: Fonal-csiga, Fonallabirintus Fonalfa Vizuális észlelés fejlesztése: Rész és egész - kiegészítések feladatlapon. Meseillusztráció készítése Hang- és betűdifferenciálás Hanganalizáló- szintetizáló képesség fejlesztése Szókincsbővítés Önállóság fejlesztése, Önbizalom Szociális kompetencia Együttműködés társakkal Szabálykövetés vizuális figyelem- és emlékezet fejlesztése, Kreativitás, szókincs aktiválása Kék- piros szalagok, Motringok Pingponglabdák Varázsfüzet Hívóképek Fonalak, újságok, Feladatlapok olvasóknak): A LOGICO készlet feladatai internet:egyszer volt Betűkirakókombináció,szókincsfejlesztés.

10 10. hét 8 óra Sas és nyuszi Öreg medve Összeragadt testrészek Kettős érintés A kesztyű öt ujja Ritmus és mozgás: Egy, kettő, három, négy Auditív készségeket fejlesztő Ki szólalt meg? Furulyás játék Ujj Verssel kísért gyakorlatok Légző Pingponglabda célba fújása, Kifújáskor s hang hangoztatása. A hangok világa: Dalrészlet alapján társuk hangjának felismerése. Mondatalkotás képről csoportokban. A brémai muzsikusok A magánhangzók kirándulásának meséje. Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: r tanulása t tanulása Az r-t-l gyakorlása Összeolvasás r-rel,tvel,l-lel. Szavak kirakása tanulói betűkártyákból Alkotó betűtanulás: Tanult betűk formázása gyurmából, Sárgaborsóból betűk kirakása. Meseillusztráció készítése Hang- és betűdifferenciálás Hanganalizáló- szintetizáló képesség fejlesztése Szókincsbővítés szófejlesztéssel Véleményalkotás, Mozgáskoordináció fejlesztése, Szabálytudat Szociális kompetencia Együttműködés társakkal Auditív- és vizuális figyelem- és emlékezet fejlesztése, Kreativitás Finommozgás fejl. Pingponglabdák Varázsfüzet Kesztyű Hívóképek Színes nagy képek szövegalkotáshoz, Gyurma Furulya, Sárgaborsó, ragasztó, színes lapok. olvasóknak) szövegértést fejlesztő feladatlapok. laptop, internet: Egyszer volt feladatai:figyelem, áttekintő képesség fejlesztése- Sátor.

11 11. hét 8 óra Kutya, lopakodó macska Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével Motringtekerés Cica az erdőben Auditív készségeket fejlesztő Ki szólalt meg? Furulyás játék Ujj Verssel kísért gyakorlatok Légző Mély belégzés, egy levegővel a hét napjai Játék a lufival, a levegő irányított kifújása, Tollpihe fújása- páros gyakorlatok. A hangok világa: Artikulációs túlzott szájmozgással mondókák ismételgetése Mondókák,nyelvtörők: Két kismadár ül a fán Sárga bögre Beszéltető játék: Mondd másképpen! A cinege cipője Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: e- é betűk tanulása Összeolvasás r-rel,tvel,l-lel. t- r- l differenciálása. Betűk kikeresése szövegből Betűvadászat : e-é. Összeolvasás e, é- vel. Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Alkotó betűtanulás: Sárgaborsóból betűk kirakása. Betűk kialakítása festéssel. Tanult betűk formázása gyurmából. Tépéssel, nyírással, ragasztással betűk, kép kialakítása. Betűelemek vázolása, rajzolgatása vázoló ceruzával a varázsfüzetben. Hang- és betűdifferenciálás Hanganalizáló- szintetizáló képesség fejlesztése Szó-és szövegértési feladatok gyakorlása. Helyes artikuláció - gyakorlás tükörrel. Önállóság fejlesztése, Önfegyelem fejlesztése, Testtudat Auditív- és vizuális differenciáló képesség, rendszerező képesség, Finommozgás, kreativitás Motringok Furulya, Kavicsok Tükrök Léggömbök Tollpihék Gyurma Hívóképek Sárgaborsó, ragasztó, színes lapok. Festék, ecsetek, színes lapok olvasóknak): A LOGICO készlet feladatai A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon.

12 12. hét 8 óra Kutya, lopakodó macska Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével Fészek rajzolása Motringtekerés Cica az erdőben Auditív készségeket fejlesztő Ki szólalt meg? Mit hallottál? Ujj Ujjaimat tornáztatom Rák Harkály Légző az s- m hang hangoztatása. Tollpihe fújása- páros gyakorlatok. A hangok világa: Artikulációs : túlzott szájmozgással mondókák ismételgetése Gépek hangjainak felismerése Mondókák, nyelvtörők: Sárga bögre A só c. mese elmondása, elmesélése saját szavaikkal. Mesemondás képsor segítségével. Betűtanulás, analizálás, szintetizálás Összeolvasás e- é vel. Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Betűk kikeresése szövegből Betűvadászat. Alkotó betűtanulás: Termésekből betűk, szavak kirakása. Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy méretben. Papírhajtogatás: repülő, hajó, csákó. Meseillusztráció készítése a megismert mesékhez. Egyszerű betűelemek írása: álló egyenes, csésze vonal, kapu vonal, háztető Szóbeli szövegalkotás, Szókincs aktivizálása. Hanganalizáló- szintetizáló képesség Testtudat Önállóság fejlesztése, Önfegyelem Véleményalkotás gyakorlása. Analizáló-szintetizáló képesség kialakítása, Finommozgás Auditív- és vizuális differenciáló képesség Botok az ujjgyakorlatokhoz Motringok Tollpihék Tükrök Képsor mesemondáshoz cd : gépek és természeti jelenségek hangjai Termések Papírhajtogatáshoz újságok, Varázsfüzet olvasóknak) szövegértést fejlesztő feladatlapok. A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon. Internet:képességfejlesztés párban- Buborék: figyelem,áttekintő képesség fejlesztése,mennyiségfogalom bővítése.

13 13. hét 8 óra Öreg medve Pók, rák. Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével Ujj Kockák az ujjak között Vizuális észlelés fejlesztése: A festő elment nyaralni Folyamatos szemmel követést elősegítő Göncölszekér Szivárvány Repül a babzsák Légző a hét napjai, az évszakok nevei Mondókák, nyelvtörők: Sárga bögre Cseresznyemag Vas tepsi Mondatalkotás képről csoportokban. Versmondás: Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben A szánkó c. történet Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: d tanulása Összeolvasás d- vel Szó- és szövegolvasás csoportmunkában. Betűk kikeresése szövegből Betűvadászat : d Melyik szót tudom már elolvasni? keresés mesekönyvből. Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Alkotó betűtanulás: Tanult betűk formázása gyurmából. Szavak kirakása gyurmabetűkből. Egyszerű betűelemek írása: csésze vonal, kapu vonal, kettős csésze, kettős kapu Papírhajtogatás: repülő, hajó, csákó. Meseillusztráció készítése a megismert mesékhez. Szóbeli szövegalkotás, Szókincs aktivizálása. Beszédkészség fejlesztése olvasással. Önbizalom Önkifejezési képesség Analizáló-szintetizáló képesség kialakítása, Finommozgás Dobókockák Feladatlapok kiegészítéshez Varázsfüzet Hívóképek Fonalak, újságok, Mesekönyvek Papírhajtogatáshoz Gyurma olvasóknak): A LOGICO készlet feladatai laptop, internet: Egyszer volt feladatai: Puzzle A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon.

14 14. hét 8 óra Öreg medve Pók, rák. Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével Az ujjak mozgékonyságát segítő Kockák az ujjak között Vizuális észlelés fejlesztése: Tárgy megfigyelése és lerajzolása emlékezetből Folyamatos szemmel követést elősegítő Göncölszekér Légző az s- m hang hangoztatása. Szóra késztető, beszédkészség fejlesztő Azonos kezdőbetűvel szógyűjtés, Szóvégi kezdéssel szógyűjtés. Versmondás: Weöres Sándor: Száncsengő Mondatalkotás képről csoportokban. Szent Miklós legendája Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: Az ö - ő hang és betű azonosítása. Betűtanulás. Összeolvasás ö, ő- vel. Szó- és szövegolvasás csoportmunkában. Betűk kikeresése szövegből Betűvadászat : ö, ő Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Alkotó betűtanulás: Termésekből betűk, szavak kirakása. Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy méretben: az előző heti elemek. A tanult betűelemekből kiegészítéssel fantáziarajz készítése. Meseillusztráció készítése a megismert mesékhez. fejlesztése rajzos feladatokkal. Szövegalkotás szóban differenciálással. Szóalkotás betűkből differenciálással. Együttműködés, kommunikáció fejlesztése társakkal. Finommozgás, kreativitás Hangdifferenciáló képesség Analizáló-szintetizáló képesség kialakítása, Dobókockák Egyszerű tárgyak lerajzoláshoz. Termések Hívóképek Fonalak, újságok, Színes nagy képek szövegalkotáshoz, Varázsfüzet olvasóknak) szövegértést fejlesztő feladatlapok. laptop, internet: Egyszer volt feladatai:szemfüles A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon.

15 15. hét 8 óra Kutya, lopakodó macska Összeragadt testrészek Kettős érintés A kesztyű öt ujja Ritmus és mozgás: Egy, kettő, három, négy Az ujjak mozgékonyságát segítő Kockák az ujjak között Auditív készségeket fejlesztő Ki szólalt meg? Mit hallottál? Folyamatos szemmel követést elősegítő Szivárvány Göncölszekér Légző a hét napjai, az évszakok nevei Játék a lufival, a levegő irányított kifújása A hangok világa: Hallásfejlesztő gyakorlat- Hol szólsz kispajtás? Szóra késztető, beszédkészség fejlesztő Szóvégi kezdéssel szógyűjtés Versmondás: Weöres Sándor: Száncsengő A kis gyufaárus lány Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: m tanulása, n tanulása, ü -ű tanulása Összeolvasás: m-mel, n-nel, ü- ű- vel. Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Szó- és szövegolvasás csoportmunkában. Értő olvasás rajzzaldifferenciált munkavégzés. Alkotó betűtanulás: Tanult betűk formázása gyurmából. Szavak kirakása gyurmabetűkből. Tanult betűelemek vázolása, írása másolással, tollbamondással. A tanult betűelemekből kiegészítéssel fantáziarajz készítése. Meseillusztráció készítése. Szókincs aktivizálása. Szókincsbővítés. Beszédkészség fejlesztése differenciálással. Együttműködés, tolerancia kialakítása, Finommozgás fejlesztése, Hangdifferenciáló képesség Analizáló-szintetizáló képesség kialakítása, Varázsfüzet Kesztyű Hívóképek Dobókockák Gyurma Rajzlapok Feladatlapok Írólap Vonalas füzet olvasóknak) laptop, internet: Egyszer volt feladatai: Olvasni jó A villámszóró kard-meseolvasás, bemutatás társaknak. A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon.

16 16. hét 8 óra Kacsa, Talicska Összeragadt testrészek Folyamatos szemmel követést elősegítő Szivárvány Repül a babzsák Vizuális észlelés fejlesztése: Tárgy megfigyelése és lerajzolása emlékezetből Légző a hét napjai, az évszakok nevei A hangok világa: Melyik vonatra szállsz, d- re, vagy t-re? Hangdifferenciálás: zöngés, zöngétlen párok. Szóra késztető, beszédkészség fejlesztő Azonos kezdőbetűvel szógyűjtés, Mondatalkotás képről csoportokban. Holle anyó Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: u ú tanulása p tanulása k tanulása Hang- és betűdifferenciálás: u,ú és p, d között. Összeolvasás: u, ú, p, k betűkkel. Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Szó- és szövegolvasás csoportmunkában. Értő olvasás rajzzaldifferenciált munkavégzés. Alkotó betűtanulás: A tanult nyomtatott betűalakok megformálása fonalból. Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy méretben: horog vonal, kis fül. A tanult betűelemekből kiegészítéssel fantáziarajz készítése. Papírhajtogatás: repülő, hajó, csákó. Szövegalkotás szóban differenciálással. Szókincs aktivizálása, Hanganalizáló- szintetizáló képesség Együttműködés, tolerancia kialakítása, Analizáló-szintetizáló képesség Hangdifferenciáló képesség Vizuális figyelem- és emlékezet Egyszerű tárgyak lerajzoláshoz. Textil nagy betűk a vonatos játékhoz. Hívóképek Színes nagy képek szövegalkotáshoz, Varázsfüzet Rajzlapok Írólap Fonalak, újságok, olvasóknak) laptop, internet: Egyszer volt feladatai: Olvasni jó Mondókák A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon.

17 17. hét 8 óra Kacsa, Talicska Indirekt testtudat fejlesztése Összeragadt testrészek Golyótovábbító sorverseny Folyamatos szemmel követést elősegítő Szivárvány Tárgy követése, Fénycsóva követése A kesztyű öt ujja Auditív készségeket fejlesztő Furulyás játék Ki szólalt meg? Légző Tollpihe fújása- páros gyakorlatok. Pingponglabda célba fújása, A hangok világa: Hallásfejlesztő gyakorlat- Hol szólsz kispajtás? Szóra késztető, beszédkészség fejlesztő Szóvégi kezdéssel szógyűjtés Rokon értelmű szavak gyűjtése Versmondás: Weöres Sándor: Száncsengő Mese eljátszása bábokkal. A szegény ember lisztje A bíró, meg az ördög Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: v tanulása Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Szó- és szövegolvasás csoportmunkában. A tanult betűk gyakorlása. Értő olvasás rajzzaldifferenciált munkavégzés. Melyik szót tudom már elolvasni? keresés mesekönyvből. Alkotó betűtanulás: A tanult nyomtatott betűalakok megformálása gyurmából. Szavak kirakása gyurmabetűkből. Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy, és kis méretben: kör, cica vonal és az eddig tanult elemek összekapcsolása Betűelemek tollbamondása. Hiányos szavak kiegészítése feladatlapon nyomtatott kisbetűkkel. Szógyűjtés. Szókincsbővítés. Beszédkészség fejlesztése differenciálással. Testtudat Önállóság fejlesztése, Önfegyelem Beszédbátorság Szabályok követése. Analizáló-szintetizáló képesség Finommozgás fejlesztése, Kéz, szem koordináció Egyszerű tárgyak lerajzoláshoz. Hívóképek Furulya, Fa- és üveggolyók, Kesztyű, Zseblámpa, Tollpihék Pingponglabdák Gyurma Kesztyűbábok, Mesekönyvek, Varázsfüzet Rajzlapok Írólap olvasóknak) laptop, internet: Egyszer volt feladatai:meseolvasás- A bolha meg a légy A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon.

18 18. hét 8 óra Talicska Pók, rák. Indirekt testtudat fejlesztése Összeragadt testrészek Folyamatos szemmel követést elősegítő Tárgy követése, Fénycsóva követése Fészek rajzolása Motringtekerés Szem- láb koordinációs gyakorlatok Légző versmondás: Három szál libapihe számlálás ig. Alapfokú szótagolás tapssal kísérve Szóra késztető, beszédkészség fejlesztő Rokon értelmű szavak gyűjtése Dobom a labdát játékos szógyűjtés Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Kacsaúsztató A kőleves Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: b tanulása g tanulása f tanulása Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Szó- és szövegolvasás csoportmunkában. A tanult betűk gyakorlása. Értő olvasás rajzzaldifferenciált munkavégzés. Szófejlesztés Melyik szót tudom már elolvasni? keresés mesekönyvből. Alkotó betűtanulás: A tanult nyomtatott betűalakok megformálása vastag fonalból. Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy, és kis méretben: egymást keresztező egyenesek, felső fecske vonal elemek kapcsolása. Betűelemek tollbamondása. Hiányos szavak kiegészítése feladatlapon nyomtatott kisbetűkkel. A tanult betűelemekből kiegészítéssel fantáziarajz készítése. Szógyűjtés. Szókincsbővítés. Szóbeli kifejező képesség fejlesztése differenciálással. Testtudat Önállóság fejlesztése, Beszédbátorság Önkifejezési képesség Analizáló-szintetizáló képesség Finommozgás fejlesztése, Vizuális memória, megfigyelőképesség, szemláb koordináció Utánzó képesség Csomagolópapír Zseblámpa Egyszerű tárgyak Motringok Labda Fonalak, Hívóképek Mesekönyvek, Varázsfüzet Rajzlapok Írólap Feladatlapok hiányos szavak kiegészítéséhez olvasóknak) szövegértést fejlesztő feladatlapok. A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon.

19 19. hét 8 óra rák, nyuszi Összeragadt testrészek Kettős érintés Az ujjak mozgékonyságát segítő Kockák az ujjak között Tájékozódási gyufás játék Folyamatos szemmel követést elősegítő Szivárvány Fénycsóva követése Légző az évszakok nevei egyszer, kétszer, háromszor Alapfokú szótagolás tapssal kísérve: kép- szó, kép- szó- mondat Összekevert betűkből szókitalálás Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Sej, haj folyóba Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: h tanulása c cs tanulása s- sz tanulása Betűdifferenciálás, Hangdifferenciálás: f- v, c - cs, s - sz Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Szó- és szövegolvasás csoportmunkában. Alkotó betűtanulás: Betűtésztából a tanult betűk kiválogatása, szavak, nevek kirakása,felragasztása kartonra. Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy, és kis méretben: a tanult betű elemek, kapcsolásuk. Betűelemek kapcsolása, gyakorlás. Betűelemek tollbamondása. Meseillusztráció készítése. A tanult betűelemekből kiegészítéssel fantáziarajz készítése. Önkifejező képesség fejlesztése, Szövegértő képesség fejlesztése differenciáltan. Nagy-, és finommozgás Önbizalom kialakítása. Hangdifferenciáló képesség Zene, hangulat, ritmus belső érzések kifejezése. Analizáló-szintetizáló képesség Gyufásdobozok Zseblámpa Hívóképek Dobókockák Betűtészta Karton, ragasztó Feladatlapok olvasáshoz Varázsfüzet olvasóknak) szövegértést fejlesztő feladatlapok, könyvek hangos olvasáshoz /felkészülés után/ A lassan haladóknak: egyszerűbb feladatok feladatlapon. laptop, internet: Egyszer volt feladatai:vonalazó: szem-kéz koordináció,finommozgás

20 20. hét 8 óra Talicska Direkt testtudat fejlesztése Testrészekre rámutatás mindkét oldal megnevezésével Az ujjak mozgékonyságát segítő Ujjaimat tornáztatom Rák, harkály Tájékozódási gyufás játék Auditív készségeket fejlesztő Furulyás játék Állatok, természeti jelenségek hangjai Légző számlálás ig. versmondás: Három szál libapihe Alapfokú szótagolás tapssal kísérve: kép- szó, kép- szó- mondat Összekevert betűkből szókitalálás Szóra késztető, beszédkészség fejlesztő Azonos kezdőbetűvel szógyűjtés, Dobom a labdát játékos szógyűjtés. Az öreg halász és a felesége Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: j ly tanulása Összeolvasás a tanult betűkkel Betűdifferenciálás, Hangdifferenciálás: s- sz j - ly Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Felolvasások előzetes felkészülés alapján kiegészítő könyvekből. Alkotó betűtanulás: A tanult nyomtatott betűalakok megformálása vékony drótból Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy, és kis méretben: kör, felső fecskevonal ismétlése, lendületes kapcsolásuk. Betűelemek kapcsolása, gyakorlás. Betűelemek tollbamondása. A tanult betűelemekből kiegészítéssel fantáziarajz készítése. Szövegalkotás szóban differenciálással. Szókincs aktivizálása, fejlesztése differenciálással. Együttműködés, tolerancia kialakítása, Analizáló-szintetizáló képesség Finommozgás fejlesztése, Auditív- és vizuális differenciáló képesség Problémamegoldó képesség Botok az ujjgyakorlatokhoz cd : állatok és természeti jelenségek hangjai Gyufásdobozok Labda Vékony drót Feladatlapok olvasáshoz Varázsfüzet Rajzlapok Írólap Hívóképek olvasóknak) szövegértést fejlesztő feladatlapok, könyvek hangos olvasáshoz /felkészülés után/ A lassan haladóknak: A LOGICO készlet feladatai

21 21. hét 8 óra rák, nyuszi Kettős érintés Az ujjak mozgékonyságát segítő Kockák az ujjak között Tájékozódási gyufás játék Ritmus és mozgás: Egy, kettő, három, négy Vizuális észlelés és emlékezet fejlesztése: Tárgy megfigyelése és lerajzolása emlékezetből Memória játék Légző az évszakok nevei egyszer, kétszer, háromszor Alapfokú szótagolás tapssal kísérve: kép- szó, kép- szó- mondat Összekevert betűkből szókitalálás. Versek hangerő- és hangszínváltásra: Weöres Sándor: Sej, haj folyóba Szóra késztető, beszédkészség fejlesztő Rokon értelmű szavak gyűjtése A tizenkét hattyú Holle anyó Betűtanulás, analizálás, szintetizálás: ty tanulása ny tanulása gy tanulása A kétjegyűek kettőzése. Összeolvasás a tanult betűkkel Betűdifferenciálás: ty ly Zelk Zoltán: Téli fák Móricz Zsigmond: Kendermagot talált a veréb Szavak kirakása tanulói betűkártyákból. Alkotó betűtanulás: Betűtésztából a tanult betűk kiválogatása, szavak, nevek kirakása, felragasztása kartonra. Betűelemek vázolása, rajzolgatása nagy, és kis méretben: felső fecskevonal, kettős fecskevonal, a lendületes kapcsolás gyakorlása több elem összefűzésével. Betűelemek kapcsolása, gyakorlás. A tanult betűelemekből kiegészítéssel fantáziarajz készítése. Szövegalkotás szóban differenciálással. Szókincsbővítés. i képesség fejlesztése differenciálással. Önbizalom kialakítása. Szabálytudat Alkalmazkodó képesség Vizuális figyelem- és emlékezet Nagy-, és finommozgás Vizuális differenciáló képesség Gyufásdobozok Dobókockák Egyszerű tárgyak lerajzoláshoz. Betűtészta Karton, ragasztó Memória kártyák Varázsfüzet Rajzlapok Írólap Hívóképek olvasóknak) laptop, internet: Egyszer volt feladatai:kaptárfigyelemfejlesztés. Könyvek hangos olvasáshoz /felkészülés után/ A lassan haladóknak: A LOGICO készlet feladatai

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tartalomjegyzék Tantárgyi rendszer és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom 1-8. évfolyam...5

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

Az előkészítő időszakról

Az előkészítő időszakról Az előkészítő időszakról Segédanyag az első évfolyamon tanító nevelők szakmai munkájához Összeállította: Patakfalvi Attiláné szaktanácsadó A pedagógus küldetése: 1. Mindenek előtt embert formálni a gyerekből.

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Zavod Republike Slovenije za šolstvo A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Madžarščina kot materinščina Prilagojeni

Részletesebben

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM 1183 BUDAPEST, GYÖNGYVIRÁG U. 41. OM: 035136 1 Tartalomjegyzék: oldal A választott kerettantervvel kapcsolatos információk Magyar nyelv

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia / Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Magyar nyelv és irodalom. 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Magyar nyelv és irodalom 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4.

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 1-4. Budapest,2013. március 1 0 4 1 B u d a p e s t, S z i g e t i J ó z s e f u. 1-3. O M : 034873 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom... 2 Angol nyelv...

Részletesebben

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam

VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam VII. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai oktatásának helyi tanterve 1-8. évfolyam A 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott kerettanterv alapján 1 Tartalomjegyzék Célok, feladatok...4

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz

Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy Mária Lénárd András TANMENETJAVASLAT. a Mesék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz Adamikné dr. Jászó Anna dr. Gósy ária Lénárd András TANNTJAVALAT a esék csodái címû 1. osztályos taneszközcsaládhoz 1 Alkotó szerkesztõ: Adamikné dr. Jászó Anna Felelõs szerkesztõ: Török gnes N 963 657

Részletesebben

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály

TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály TANMENET KIS FELFEDEZŐ Integrált környezetismeret, rajz, technika munkatankönyv 1. osztály 2004 Környezetismeret: Rajz: Technika: Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Szurdokpüspöki Általános Iskola A Szurdokpüspöki Általános Iskola magyar nyelv és irodalom helyi tanterve az Apáczai Kiadó által készített ajánlás átvételével készült.

Részletesebben

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése,

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben