Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U /2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l y é n Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (3) bekezdése alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 252/2004. (XII.17.) Kt határozatával elfogadta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési alapkoncepcióját, majd 2006., valamint novemberében a felülvizsgálatát is. A koncepció feladata, hogy meghatározza a szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait, céljait, amelyet az önkormányzatnak követnie kell a szociális szolgáltatások fejlesztése során. A törvényi szabályozás értelmében a koncepció tartalmát a települési önkormányzatnak kétévente felül kell vizsgálnia. Az aktuális felülvizsgálati anyagban be kell mutatni az eltelt két évben a szociális szolgáltatások terén bekövetkezett változásokat (jogszabályi környezet, intézményrendszer strukturális átalakulása, stb.), valamint meg kell határozni a jövőre vonatkozó elképzeléseket. A felülvizsgálatról készült anyag összeállításában részt vettek a szociális, valamint gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények, civil szervezetek, nem állami fenntartású szociális szolgáltatók, továbbá véleményezésre megküldtük a Csongrád Megyei Önkormányzatnak, valamint a Szociálpolitikai Kerekasztalnak. Fentiek alapján terjesztem be a T. Képviselő-testületnek a koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és kérem annak megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását:

2 2./ Kt Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, és a következő határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és az elfogadja. 2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jelenlegi intézményrendszer biztosítja a szociális és gyermekvédelmi feladatok szakszerű ellátását, és a szakmai munka feltételeit. 3. A Képviselő-testület a koncepcióban megvalósítandó feladatokkal, a fejlesztés irányával egyetért, és felkéri a területen dolgozó szakembereket, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak, és erről a következő felülvizsgálat alkalmával számoljanak be. A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Polgármestere 2. Szentes Város Alpolgármestere 3. Szentes Város Jegyzője 4. Szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetői 5. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály 6. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály Szentes, november 28. Szirbik Imre

3 Szentes Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Készült Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán november

4 2 Bevezetés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete év decemberében fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében a város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A törvényi előírásoknak megfelelően, amely a koncepció kétévenkénti felülvizsgálatát írja elő, az alapkoncepció 2006., valamint novemberében felülvizsgálatra került, bemutatva a bekövetkezett változásokat és megfogalmazva a további teendőket. A jelenlegi felülvizsgálat keretében azokat a fejezeteket, információkat, amelyekben számottevő változás az alapkoncepció, valamint a felülvizsgálatok elfogadása óta nem következett be, vagy számszerű változás nincs, általában nem fogalmaztuk újra. A felülvizsgálat módszerei között az alapkoncepcióval történő összevetést, az ahhoz kapcsolódó dokumentumok áttekintését, adatgyűjtést, kérdőíves módszerrel megvalósuló adatfelmérést végeztünk. A koncepció 2004-ben megfogalmazott fő célja nem változott. A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és segítettek együttműködését. Az elmúlt két év is a szociális és gyermekvédelmi ellátások többszöri változását hozta, a folyamatosan módosuló jogszabályi környezet nagymértékben megnehezíti a közép- és hosszú távú tervezést. I. Demográfiai adatok alakulása Születések és halálozások változása Születések száma Halálozások száma év év év szeptember A lakosság korösszetételének változása Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves éves Összesen

5 3 Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves éves Összesen Korcsoportos bontás állandó népesség adatállománya év szeptember Korcsoport férfi nő együtt 0-18 éves éves éves Összesen A népesség korösszetétele hasonlóan az országoshoz az idősebb korcsoport felé tolódott el, és folyamatos az idős, eltartott népesség számának növekedése. Az alábbi táblázat bemutatja Szentes város közigazgatási területén január hónapban nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők számát nagyobb ellátás típusonként személyre vonatkozó bontásban. Ellátás megnevezése január/fő Öregségi nyugdíj 5212 Rokkantsági nyugdíj 2884 Özvegyi nyugdíj 426 Árvaellátás 341 Mezőgazdasági szövetkezeti járadék 9 Baleseti járadék 34 Átmeneti járadék 77 Rendszeres szociális járadék 608 Rokkantsági járadék 134 Rehabilitációs járadék 39 Házastársi pótlék 130 Egyéb nyugdíj, járadék 9 Összesen (fő) 9903 A fenti táblázatban egy személy csak egyszer szerepel, de sok esetben előfordul az, hogy egy személy többféle ellátást is kaphat ( pld. öregségi nyugdíj + özvegyi nyugdíj + hadigondozotti ellátás), tehát ha a meghatározott ellátás típusok szerint készítjük a kimutatást, akkor ez a szám jóval nagyobb, hiszen egy személy több helyen kerül besorolásra. Az öregségi nyugdíjban részesülők magas száma maga után vonja a szociális ellátások iránti igények emelkedését is, de ugyanez mondható el a több ezer rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesülők esetében is, itt a szociális ellátások mellett fokozottabb igény jelentkezik az egészségügyi ellátás területén is.

6 4 II. Munkanélküliség a városban A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltségének tájékoztatása szerint a regisztrált álláskeresők számának stagnálása volt megfigyelhető. Az elmúlt féléves időintervallumban a regisztrált álláskeresők számának alakulását a következő diagram szemlélteti: Szentes és térsége szeptember havi fontosabb számadatai a következők: A regisztált álláskeresők számának alakulása az elmúl hat hónap során Fő Április 2010.Május 2010.Június 2010.Július 2010.Augusztus 2010.Szeptember Hónapok A regisztrált álláskeresők száma 2241 fő, amely 25 fő csökkenést jelent a megelőző havi értékhez képest (2010. augusztus hónap 2266 fő). Munkanélküli ellátásban 974 fő részesült (- 35 fő). Az álláskeresők településenkénti megoszlása a vizsgált hónapban az alábbiak szerint alakult: Település neve Regisztrált fő Ellátott fő Nyilvántartott álláskeresők aránya Derekegyház Szentes Nagymágocs Árpádhalom Fábiánsebestyén Eperjes Nagytőke Szegvár Összesen Szentes és az egyes települések értékei az egyes aktuális vizsgálati időszakokban folyamatosan változnak. Különösen szembetűnő változások figyelhetőek meg települési vonatkozásban: a kisebb települések érzékenyebben reagálnak a munkaerő-piac változásaira.

7 5 A térségi álláskeresők regisztrációjának alakulását szeptember hónapban az alábbi diagram szemlélteti: Térségi regisztrált munkanélküliek (fő) Derekegyház Szentes Nagymágocs Árpádhalom Fábiánsebestyén Eperjes Nagytőke Szegvár A munkanélküli regisztráció input oldala a munkanélküli nyilvántartásba történő bevonás, illetve annak bemeneti paraméterei. Ez egyrészt nagyságrendiséget (aktualizált kérelmek száma, kirendeltségi forgalom), másrészt a regisztráltak kvalitatív jellemzőit jelenti (iskolai végzettség, életkor, stb.). Iskolai végzettségük alapján jelenleg a szakmunkásképzőt (29,36 %) és az általános iskolát végzettek (30,83 %) vannak a legnagyobb számban, de jelentős a szakközépiskolát végzettek száma is (20,26 %). A végzettség szerinti júliusi értékeket és megoszlásokat a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Összes fő Megoszlás (%) 8 általánosnál kevesebb 24 1,1 Általános iskola ,8 Szakiskola 22 1,0 Szakmunkásképző ,4 Gimnázium 166 7,4 Szakközépiskola ,3 Technikum 80 3,6 Főiskola 115 5,1 Egyetem 31 1,4 Összesen ,00

8 6 A regisztráltak nemenkénti bontásáról elmondható, hogy a nyilvántartások szerint a munkanélküli férfiak - nők aránya ( 1122 fő fő / 20,07% 49,93 %,). Az életkor szerinti megoszlást a következő táblázat mutatja be: Korcsoport 17 év alatt éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves felett 12 Összesen A pályakezdő munkanélküliek még mindig jelentős részét képezik a munkanélküliek számának. A pályakezdő munkanélküliség elmúlt hat havi változását az alábbi diagram szemlélteti. A havi számadatok tekintetében az előző hónaphoz képest számottevő csökkenés nem tapasztalható ( = -4 fő). fő Március Pályakezdők számának alakulása az elmúlt hat hónapban Április Május Június hónapok Július Augusztus Szeptember A munkaerő-piaci helyzet alakulásban az elmúlt két évben nagy szerepet játszott az aktív korúak segélyezésének átalakítása, amely a segélyezés helyett a foglalkoztatásra, a munkaerő-piaci programban való részvételre és a képzésre helyezte a hangsúlyt, amely az Út a munkához program keretében valósult meg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, évi III. törvény értelmében szociális rászorultság esetén a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint (álláskeresési ellátás kimerítése, illetve meghatározott

9 7 időtartamú együttműködés a Munkaügyi Központtal) az aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg. Amennyiben nem tud a jogosultnak munkát biztosítani, részére rendelkezésre állási támogatást folyósít, ha saját maga és családja megélhetése más módon nem biztosított. Nem biztosított a megélhetés, ha a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%- át és vagyona nincs. A rendelkezésre állási támogatás havi összege Ft. A törvény módosítása után minden aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő személy jogosultsága felülvizsgálatra került február 20-ig. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a rendszeres szociális segélyt. A felülvizsgálat során 439 fő rendelkezésre állási támogatásra való jogosultsága került megállapításra. A jogosultak részére az önkormányzat a Közfoglalkoztatási Terv alapján (210 fő részére) közcélú foglalkoztatást szervezett. Szentesen a tervet az április 15. határidő helyett az országban az elsők között, februárjában fogadta el a Képviselő-testület. Kiemelt cél az volt, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek akik évig egy típusú ellátásban, rendszeres szociális segélyben részesültek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti évben a tervezett 210 munkahely helyett 292 valósult meg, ahol összesen 364 fő dolgozhatott. Az átlagos foglalkoztatási időtartam 7,57 hónap/ fő volt. A leghosszabb időtartam egész éves szerződést jelentett. Két nagy létszámot foglalkoztató intézménynél, a Városellátó Intézménynél és az Üdülőközpontnál idényjellegű, 4-9 hónapos volt a foglalkoztatás. Rövidebb időtartamú volt a foglalkoztatás, ha a munkavállaló teljesítménye alapján a szerződése nem került meghosszabbításra, vagy a munkavállaló a szerződés lejárta előtt felmondta a munkaviszonyát. Volt olyan szerződő is, aki összesen 3 napot dolgozott. Azok esetében, akik a munkát visszautasították, vagy a szerződés lejárta előtt felmondták, illetve a munkáltató bontotta fel a szerződést igazolatlan hiányzások vagy ittasság miatt, az aktív korúak ellátására való jogosultság egy év időtartamra megszüntetésre került. A próbaidő alatti felmondás és a határozott idejű szerződés lejárta esetén a munkanélküli személy újra jogosulttá vált az ellátásra. A közfoglalkoztatás legaktívabb időszaka III. negyedév volt. 28 intézményben folytatódott a közcélú foglalkoztatás, közülük 22 önkormányzati és 6 egyéb fenntartású foglalkoztató. A foglalkoztatottak létszáma az idényjellegű feladatok ellátásával havonta változó volt. A közfoglalkoztatási terv alapján a foglalkoztatni tervezett 376 fő létszámmal szemben a teljesített havi átlaglétszám 362 fő volt. A havi átlaglétszámban jelentkező különbséget az egyes munkavállalókat nem a teljes időszakban történő alkalmazása okozza. A Városellátó Intézmény és az Üdülőközpont nagyobb létszámú munkavállalót szezonális jelleggel alkalmazott, így augusztus és szeptember hónapban jelentős számú munkaszerződés járt le.

10 év első félében megvalósuló Téli-tavaszi közmunka pályázati programokon túl a harmadik negyedévében a közcélú foglalkoztatással párhuzamosan két közhasznú pályázati program is elindult a parlagfű irtására. Az egyik ig 5 fő foglalkoztatását, míg a másik pályázat ig 4 fő foglalkoztatását tette lehetővé. Feladatuk a város zöldterületein a parlagfű-mentesség biztosítása volt évben folytatódott az intézmények többségében a kisegítői, karbantartói, takarítói munkakörökben a szakképzetlen vagy szakmunkás közcélú munkavállalók foglalkoztatása. Ezen túlmenően sikerült elhelyezni újabb 26 fő érettségizett és 12 fő felsőfokú végzettségű munkavállalót, elsősorban adminisztratív, pedagógiai asszisztensi, gondozói munkakörökben. A 22 fős, építési szakemberekből álló brigád egyeztetett ütemterv alapján végezte a munkáját május 01. napjától a közfoglalkoztatásban a dolgozókkal és a munkáltatókkal napi szinten tartotta és tartja a kapcsolatot a pályázati programból finanszírozott 2 fő közfoglalkoztatás-szervező évben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázat keretében biztosította, hogy a korábbi közfoglalkoztatás-szervezők munkaszerződése meghosszabbításra kerüljön. A kapcsolattartás mellett fő feladatuk a karbantartó brigád feladatainak ütemezése, irányítása, ellenőrzése és az intézmények igényeinek a felmérése, továbbá a főkertészhez tartozó parkgondozó-brigád napi tevékenységének irányítása. A munka megélhetést biztosít és értelmet ad a mindennapoknak. A program hozadéka az is, hogy többen szeretnék a munkafeladataiknak megfelelően képezni magukat. Az egyéni érdeklődés és a képességek felismerése nagyon fontos, kiemelten azokon a területeken, ahol gyermekekkel vagy idősekkel foglalkoznak. A munkahelyi közösségek számára nagy segítség a közfoglalkoztatottak jelenléte, ezáltal a beilleszkedés is könnyebbé vált. A munkafegyelem, a munkához való hozzáállás, a teljesítmény fokozatosan javul. A közfoglalkoztatásban két fő motivációja van a teljesítmények javításának, az egyik, közvetlenül elérhető lehetőség a munkaszerződések hosszabbítása, a másik lehetőség az adott intézmény megüresedett álláshelyeinek betöltése. Ebben az időszakban 7 fő közcélú munkavállaló kapott munkáltatójánál határozatlan idejű munkaszerződést. A segélyezettek munkaközvetítésre történő behívása havi rendszerességgel történt, mely alkalmak a munkaszerződéseken kívül néhány megszüntetést is eredményeztek, mivel mindig akadt olyan, aki nem vállalta el a felkínált munkalehetőséget. III. Az önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások változásai, jelenlegi helyzete évben a nyugdíjminimum legkisebb összege ,-Ft-ra változott, így a támogatásokat ennek megfelelően kellett az év elején felülvizsgálni, és az új összegeknek megfelelően megállapítani és folyósítani. A szociális, valamint a gyermekvédelmi törvény módosítása értelmében az egy főre jutó havi jövedelem kiszámítása változott január 1-jétől. Előzőleg a kérelem beadását megelőző háromhavi nettó jövedelmet kellett alapul venni, ami a változással egy hónapra csökkent. Ez azt jelenti, hogy akinek egy hónapban valamilyen oknál fogva csökken a bevétele, jogosultságot szerezhet a különféle támogatásokra annak ellenére is, hogy a következő hónaptól már magasabb jövedelme van.

11 9 Változott az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyére jogosultak köre január 1-jétől nemcsak a munkaképesség-csökkenését legalább 67%-ban elveszítettek igényelhetik a támogatást, hanem azok is, akiknek az egészségkárosodása legalább 50%-os. Ez alapján azok, akiknek egészségkárosodása legalább 50%-os, és akik eddig nem kaphattak rendszeres szociális járadékot, mert az ahhoz szükséges szolgálati idővel nem rendelkeztek, azoknak rendszeres szociális segélyt kell megállapítani. Az aktív korú rendszeres szociális segélyt igénylők száma már évben folyamatosan nőtt, ez a tendencia folytatódott az év első felében is, amelynek fő oka a viszonylag magas támogatási összeg, valamint az, hogy aki erre a támogatásra jogosult, alanyi jogon egészségügyi szolgáltatásra is jogosulttá válik a támogatás ideje alatt. A közgyógyellátás területén változás, hogy amennyiben az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata során fél évnél hosszabb időtartamra magasabb gyógyszerkeret kerül megállapításra, a különbözet 6 havi összegének 30%-át is át kell utalni az egészségbiztosítási szerv részére. Változást jelent az is, hogy nem a határozat jogerőre emelkedése után után kell a térítést átutalni a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) részére, hanem már a határozat meghozatalát követő 3 napon belül, amely szintén az adminisztrációs munkát növeli. Amennyiben az önkormányzat a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a követelést azonnali beszedési megbízás benyújtásával érvényesíti a MEP január 1-jétől kettő új feladattal bővült az osztály tevékenysége, a jegyzői jövedelemvizsgálattal a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint idősotthoni ellátás esetében kell igazolást kiállítani, míg a másik feladat a gondozási szükségletet megállapító szakértői bizottság működtetése, amely a házi segítségnyújtás esetében állapította meg a gondozási szükséglet idejét. A jövedelemvizsgálatot január 1-jétől már csak az idősotthoni ellátás esetében kell elvégezni, a gondozási szükségletet végző szakértői bizottság munkája is befejeződött augusztus 31-vel. Ezt a feladatot a továbbiakban az intézményvezetőknek kell elvégezniük évben a Képviselő-testület március 1-jétől vezette be a szociális kamatmentes kölcsönt, melynek keretében azoknak a családoknak nyújtott segítséget, akik a lakással kapcsolatos felszaporodott hátralékos rezsiköltségeiket nem tudták önerőből rendezni, és más támogatás keretében nem lehetett hathatós segítséget nyújtani számukra. Fő hozománya a kölcsön bevezetésének, hogy sok esetben az igénylés beadásakor derült ki, hogy a család más, vissza nem térítendő támogatásra is jogosult, így annak keretében tudtunk részükre segítséget nyújtani ben újraindult az ún. szociális föld- és haszonállat program, melynek keretében az állattartási program indult el. 15 család részére biztosított az önkormányzat 1 db választási malacot, és az év végéig minden hónapban fél mázsa takarmányt, vissza nem térítendő támogatásként. A támogatott családok az állatokat a jó gazda gondosságával nevelték fel évben központi törvénymódosítások nem érintették a pénzbeli és természetbeni szociális- és gyermekjóléti ellátások területét. A hatályos rendelkezések értelmében történtek meg a rendszeres támogatások felülvizsgálatai (aktív korúak segélye, időskorúak járadéka, ápolási díj) a változatlan, ,-Ft összegű öregségi nyugdíjminimum figyelembevételével.

12 10 A megkezdett programok - közfoglalkoztatási program, szociális malacprogram folytatódtak, a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően a program értékelésére is sor került szeptember hónapban az intézményvezetők, valamint a programban részt vevő munkavállalókkal közösen. Élve a törvényi felhatalmazással sor került a helyi szociális rendelet módosítására, melynek elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy a családi, egészségi, mentális gondokkal küzdő aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére rendszeres szociális segély kerülhet megállapításra annak érdekében, hogy ne legyenek ellátás nélkül. Az állattartási programban részt vevő 20 család is teljesítette eddig vállalt kötelezettségeit. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI.24.)Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően április 30-ig lehetett krízistámogatást igényelni azoknak, akik a válsággal kapcsolatosan kerültek nehéz anyagi helyzetbe, elsősorban munkahelyük elvesztésével, valamint pénzintézeti törlesztő-részletük nagymértékű emelkedésével kapcsolatosan április 30-ig 185 kérelem került továbbításra a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz. A gyermekek nyári gyermekétkeztetéséről szóló 11/2010. (IV.20.) SZMM rendelet szerint évben is megszervezésre került a Központi Gyermekélelmezési Konyha segítségével a gyermekek nyári étkeztetése. A eft központi támogatáshoz közel eft-ot saját forrásból biztosított az önkormányzat, ezzel lehetővé téve 638 gyermek napi egyszeri meleg étkezését a nyár 44 munkanapján. A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása Aktív korú nem foglalkoztatottak támogatásában részesülők Aktív korú nem foglalkoztatottak segélye szeptember Rendszeres szociális segélyben részesülők száma Rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma Közcélú foglalkoztatott Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyére jogosultak Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye szeptem ber 30. Támogatottak száma

13 11 Időskorúak járadéka Időskorúak járadéka szeptember 30. Támogatottak száma Ebből: bentlakásos intézményben lakó Házas-, vagy élettársával él Egyedülálló 75 év feletti Egyedülálló 75 év alatti Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma Szeptem ber Ebből: -kiskorú nagykorú Halmozottan hátrányos helyzetű (megállapítására évtől kerül sor) A támogatással együtt járó kedvezmények is bővültek évben, mivel a gyermekétkeztetés esetében ingyenes ellátásra jogosultak köre az általános iskola 6. osztályába járó gyermekekre is kiterjedt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére évente kettő alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás került kiutalásra. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, mely támogatás összege kizárólag pénzbeli ellátásként állapítható meg, vizsgálva a család összetételét évben a támogatás összege 6270,-Ft. A kiegészítő támogatáshoz is társul kettő alkalommal alanyi jogon egyszeri támogatás. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Szeptem ber 30. Támogatásban részesülő

14 12 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatások nagy részét képezték a gyermekek napközbeni ellátására kiutalt segélyek, mivel a fő irányvonal az volt, hogy a rászoruló gyermekek részére biztosított legyen a napi háromszori étkezés, valamint az, hogy a megállapított támogatási összegek valóban hathatós segítséget nyújtsanak a családok részére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szeptem ber 30. Támogatásban részesülők Természetbeni ellátásban részesülők Pénzbeli ellátásban részesülők Napközi térítési díjban részesülők Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj Önkormányzati ösztöndíj Ösztöndíjban részesülők száma Felnőttek átmeneti segélyét sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére igényelték azok a családok, akik nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra. Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Szeptem ber 30. Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek Természetbeni támogatásban részesültek Szociális kölcsönben részesülők száma Lakásfenntartási támogatás Szeptem ber 30. Támogatottak száma Pénzbeli támogatásban részesültek

15 13 Természetbeni támogatásban részesültek Adósságkezelési támogatás Az adósságkezelési szolgáltatás esetében fő célkitűzés volt, hogy a szolgáltatókkal szoros együttműködés alakuljon ki annak érdekében, hogy minél kevesebb család kerüljön az adósok közé, a felhalmozódott tartozásokat minél előbb rendezni lehessen. Adósságkezelés, és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Szeptem ber 30. Támogatottak száma Adósságkezelések száma Ápolási díjat hozzátartozók ápolásáért, gondozásáért lehet igényelni. A törvényi szabályozás szerint, aki ápolási díjban részesül, mellette 4 órás munkaviszonyt létesíthet. A jelenlegi támogatottak között is vannak olyanok, akik így egészítik ki az egyébként nem magas összegű ápolási díjukat év végén pályázati program indult, melynek keretében továbbképzésben vehetnek részt azok az ápolók, akik szabadidejükben szívesen segítenének mások gondozásában is házi segítségnyújtás keretében, díjazás ellenében. Ápolási díj Szeptem ber 30. Támogatottak száma Ebből: 18 éven aluli és súlyos fogyatékos személyt ápolók Fokozott ápolást igénylő személyt ápolók szeptember 1-jétől Méltányosságból, ha az ápolónak előtte volt jövedelme Méltányosságból, ha az ápolónak előtte nem volt jövedelme

16 14 Temetési segély, köztemetés Temetési segély Szeptem ber 30. Támogatottak száma Amint a táblázat is mutatja, növekszik a köztemetések száma, mivel ezekben az esetben a tartásra köteles hozzátartozó fizetésképtelen, így a költségek teljes egészében az önkormányzatot terhelik. Köztemetés Köztemetéssel eltemetettek száma Szeptem ber Közgyógyellátás alanyi jogon, és az önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint méltányosságból állapítható meg. A jogosultságot a jegyző állapítja meg egy év időtartamra, és a gyógyszerkeret összege a Dél-alföldi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár szakhatósági állásfoglalása alapján kerül meghatározásra. Közgyógyellátás Szeptem ber 30. Igazolvánnyal rendelkezők száma Ebből: - alanyi jogú normatív méltányos Egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény módosítása értelmében lehet igényelni, mivel egészségügyi szolgáltatást már csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az, aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél fogva jogosult. Nem kell járulékot fizetni azoknak, akik részére a polgármester egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultság tényéről hatósági bizonyítványt állít ki egy év időtartamra, melyet évente meg kell újítani. A hatósági bizonyítványra jogosultak köre kibővült január 1-jétől, mivel emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár, 2009-től pedig a nagymértékű növekedés oka, hogy már valóban fizetni kellett volna az egészségügyi ellátásért, ha a betegnek nincs biztosítása.

17 15 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Kiadott hatósági bizonyítványok száma szeptem ber A mozgáskorlátozottak támogatásának teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Mozgáskorlátozottak támogatása szeptem ber 30. Támogatásban részesülők Az alábbi táblázat a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározottakon túl, más törvényi rendelkezések értelmében megállapított ellátásokat, feladatokat tartalmazza: Ellátások, feladatok megnevezése Hadigondozás(egyösszegű térítés, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt) Személygépkocsi szerzési, átalakítási támogatás Jegyzői gyámhatóság keretében: - védelembe vételi eljárás - gyermekek ideiglenes elhelyezési ügyei Szociális étkeztetéshez jövedelemvizsgálat Házi segítségnyújtáshoz jövedelemvizsgálat Idősotthoni elhelyezéshez vagyon- és jövedelemvizsgálat Gondozási szükséglethez kiadott szakvélemények száma Szeptem ber

18 16 Szentes Város Bölcsődéje keretében ellátott gyermekjóléti feladatok Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje a 20 hetes korú csecsemőktől a 3 éves korú gyermekek gondozását, nevelését végző gyermekjóléti intézmény. A csoportok kialakításakor, létszámuk összeállításakor a gyermekek életkora döntő fontosságú. Egy bölcsődei csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható. A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltötte a második életévét legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A bölcsődében a gyermekek felvétele és beszoktatása folyamatos, azon bölcsődei csoportban, ahol a gyermekek száma meghaladja a 12 főt, valamennyi gyermeknek betöltött két évesnek kell lennie. Azon csoportokban, ahol a csoportlétszámot 14 főben határozták meg, mindaddig, amíg a csoportlétszám nem haladja meg a 12 főt, nem feltétel, hogy csak betöltött két éves gyermekek lehetnek. A jogszabály figyelembevételével a férőhely 70 főről 74 főre nőtt. Jelenleg 96 fő gyermek jár a bölcsődébe, s tavaszáig 46 fő kérte felvételét évben az ellátottak száma Férőhelyek száma Beírt gyermekek létszáma Bölcsőde kihasználtság % Gondozott gyermekekhez viszonyítva Beírt gyermekekhez viszonyítva Január Február Március Április Május Június I.félév össz Augusztus Szeptember évben az ellátottak száma Férőhelyek száma Beírt gyermekek létszáma Bölcsőde kihasználtság % Gondozott gyermekekhez viszonyítva Beírt gyermekekhez viszonyítva Január Február Március Április Május Június I.félév összesen Augusztus Szeptember Október

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-23618-2/2008. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.:

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

18. Idősek szociális ellátása

18. Idősek szociális ellátása 18. Idősek szociális ellátása Pénzbeli ellátások időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben