SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig)"

Átírás

1 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉS PUBLIKÁCIÓS LISTA (2010. augusztus 31-ig) Konferencia részvétel (előadó) 1, Sütő L. - Ráczkevi J. Szádvár - Szögliget környékének környezetmodellje és értékei. XXIII. OTDK, Környezetvédelem I. alszekció, Nyíregyháza, I helyezés, KTM különdíj 2, Sütő L. Tájértékelő vizsgálatok az Aggteleki Nemzeti Park peremén. EKTF Környezettudományi Tanszék, A Föld Napja rendezvénysorozat, , Sütő L. Környezetvédelem a Tisza-tó mentén és a civil környezetvédelmi szervezetek bekapcsolódási lehetőségei. Az önkormányzatok területfejlesztési és környezetvédelmi problémái c. konzultáció, Debreceni Környezeti Tanácsadó Iroda , Sütő L. A Tisza-tó és környékének tájhasznosítási problémái. Főiskolai környezetvédelmi napok rendezvénysorozat. EKTF, Környezettudományi Tsz , Sütő L. A Tisza-tó térségének természetföldrajzi viszonyai, a vízlépcső hatásai és a jövőbeni fejlesztések lehetőségei. KLTE TTK TDK, Tájföldrajz alszekció, , Sütő L. A bükkaljai miocén tufavonulat vulkanológiai és morfológiai értékei. KLTE TTK TDK, Földtan II megosztott I. helyezés. 7, Sütő L. A bükkaljai miocén tufavonulat földtudományi értékei. Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája, KLTE Deberecen elismerő oklevél 8, Dobos A. - Sütő L. - Bajzát T. Földtani természetvédelem lehetőségei a Bükki Nemzeti Park környezetében. A Magyarhoni Földtani Társulat Jubileumi Vándorgyűlése, Nyíregyháza , Sütő L. A földtani természetvédelem lehetőségei, az IUCN zónabeosztása, az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park példáján. Tanár továbbképzési program. Nyíregyháza , Sütő L. A borsodi szénbányászat környezeti hatásai. Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája, JATE Szeged, október , Sütő L. Ipari-bányászati térség tájelemzése Borsodban. A földtudományok szerepe a természet- és környezetvédelemben c. Konferencia Magyarhoni Földtani Társulat Közoktatási és Közművelődési Szakosztálya, DAB Környezetföldtani és Paleoökológiai Munkabizottsága, Magyar Földrajzi Társaság Debreceni Osztálya, Debrecen, január , Kozák M. Gasztonyi É. Püspöki Z. Dobos A. Sütő L. Bükki földtani-felszínalaktani értékek elméleti és gyakorlati minősítése és kataszterezése. Fenntartható fejlődés és ásványi nyersanyagok az Észak-Magyarországi Régióban A Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, Miskolc június , Sütő L. A felszín alatti bányászat domborzatra gyakorolt hatásai a Kelet-Borsodiszénmedencében. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged október , Homoki E. Sütő L. Szénbányászati formák tájba illesztése. Geomorfológus Találkozó. EKTF Földrajz Tanszék, Eger, október , Sütő L. Homoki E. A bányászati tevékenység szerepe a tájszerkezet megváltozásában Lyukóbánya környékén. II. Magyar Földrajzi Konferencia, Klíma- és tájtörténet szekció, Szeged szeptember , Balcsók I. - Sütő L. Hiú ábránd vagy reális alternatíva? A turisztikai adottságok lehetséges munkaerőpiaci hatásai az új kistérségi tagozódás figyelembevételével Szerencs térségében. III. tudományos konferencia, Szerencs Bocskai István Gimnázium, MTA SzSzB MTT, MFT, Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszék, április , Sütő L. Szepesi J. Pristyák E. Kókai S. Hanusz Á. A Mátészalkai kistérség idegenforgalomi fejlesztési koncepciójának tapasztalatai. Földrajz és turizmus: Dr. Hanusz Árpád 60. születésnapja tiszteletére rendezett konferencia, Nyíregyházi Főiskola Földrajz Tanszék, március 4.

2 18, Sütő L. Szénbányászati formák és a rajtuk lejátszódó másodlagos folyamatok vizsgálata a Tardonai-dombság területén MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa XV. évi Tudományos Ülése, Nyíregyházi Főiskola, szeptember , Sütő L. A kőszénbányászat tájátalakító hatásai egy kelet-borsodi mintaterületen. Konferencia Kádár László születésének centenáriumára. A Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete, a Magyar Földrajzi Társaság Debreceni Osztálya, a MTA Debreceni Bizottságának Környezettudományi Szakbizottsága, KLTE Baráti Köre. Debrecen, DAB, május , Sütő L. Homoki E. Baros Z. Szegedi S. Csuszamlások és eróziós barázdák fejlődése szénbányászati meddőhányókon. Recens Geomorfológiai Folyamatok Sebessége minikonferencia. SZTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged március 7. 21, Sütő L. TDM lehetőségei Cserépfalu turizmusfejlesztésében. A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában c. konferencia. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Turizmus- és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, május , Sütő L. Homoki E. A felszín bolygatottságának változása a Tardona-patak vízgyűjtőjén. IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Debrecen november , Sütő L. Teljesítménytúrák rendezésének földrajzi feltételrendszere a Bükk hegység példáján. IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debreceni Egyetem, Földtudományi Intézet, Debrecen november , Sütő L. Homoki E. A Bükkhát területhasználati viszonyai a század között, a nagyipari kőszénbányászat megjelenéséig. A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. V. Tájföldrajzi Konferencia, Szerencs április , Sütő L. Homoki E. Németh G. Térinformatikai adatbázis és térképei az antropogén hatások kutatásában a Kelet-borsodi-szénmedencében. GeoInfo földtudományi informatikai konferencia, Miskolc április , Sütő L. Társadalmi adottságok szerepe a Közép-bihari kistérség turizmusában. Turisztikai desztináció : desztinációs menedzsment c. konferencia. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Turizmus- és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, május , Sütő L. Sportturisztikai események társadalmi-gazdasági kapcsolatai teljesítménytúrák példáján. II. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium, Budapest Kodolányi János Főiskola, MTA FKI, MFT, szeptember 4. 28, Sütő L. Homoki E. A földrajz tantárgy megítélése a hétköznapi földrajzi tudáselemek vizsgálata egy felmérés tükrében. A földrajztudomány és az oktatás kapcsolata: Kihívások és válaszok földrajzoktatás a XXI. század elején konferencia, MTA X. Osztálya, Földrajz tudományos bizottságai Oktatási Albizottsága, Budapest november , Homoki E. Sütő L. Földrajzi készségek és ismeretek társadalmi beépültségének vizsgálata. Valóság és álom: Földrajzoktatás MTA FKI, Földrajztanárok Egylete, Budapest május 15. (plenáris előadás) 30, Sütő L. Lesz-e működő TDM a Bükkalján. A helyi és térségi TDM szervezetek helye és szerepe a vidék turizmusának iránításában c. konferencia. Nyíregyháza Város és a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Turizmus- és Földrajztudományi Intézete, Nyíregyháza, május Nemzetközi konferencia részvétel (előadó)

3 1. Sütő, L. The protection of geological and geomorphological values in the Bükk National Park and its northern foreground. Hungarian Polish Symposium, University of Debrecen, October Sütő, L. Kozák, M. Beszeda, I. Püspöki, Z. Mineralizációs folyamatok borsodi szénmeddőkön. Bányászat Kohászat Földtan Konferencia, Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház április Szabó, J. Sütő, L. Cadastering landscape values in earth sciences theoretical questions, practical experiensis. II. Hungarian Polish Symposium, Sosnowiecz May Faculty of Earth Sciences University of Silesia. 4. Sütő L. Homoki E. Szabó, J. The role of the impacts of coal mining in the geomorphological evolution of the catchment area of the mine at Lyukóbánya (NE-Hungary) Antropogenic aspects of landscape transformations III. Hungarian-Polish Symposium, Debrecen, University of Debrecen, 28. September Poszterbemutató (előadó) 1, Dobos, A. - Sütő, L. - Gasztonyi, É. The status of geological and geomorphological values in the Bükk National Park. II. International Conference of PhD Students, University of Miskolc, 8-14 August , Sütő L. - Homoki E. - Baros Z. - Juhász Cs. Szénbányászati meddők vizsgálati rendszere és mineralizációs folyamatai. Ifjú Szakemberek Ankétja, MGE-MFT előadóülés, Debrecen, Hotel Aranybika, március I. helyezés 3, Sütő, L. Homoki, E. Baros, Z. Juhász, Cs. Examination system and mineralisation processes of coal mining waste heaps Antropogenic aspects of landscape transformations I. Hungarian-Polish Symposium, Debrecen, University of Debrecen, 24. October , Sütő, L. Homoki, E. Meddőstabilitás vizsgálata a Borsodi-szénmedencében. Bányászat - Kohászat - Földtan Konferencia, Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház április , Vincze, L. Németh, G. Püspöki, Z. Sütő, L. A Bükk északi előterének környezetföldtani térképezése. Bányászat - Kohászat - Földtan Konferencia, Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház április , Sütő, L. Kozák, M. McIntosh, R. Beszeda, I. Secondary mineralisation processes in coal pit-heaps and its impact on the environment in North Eastern Hungary. Manchester Metropolitan University, Society for Environmental Geochemistry and Health 19 th European Conference April , Sütő, L. - Homoki, E. - Novák, T. Geomorphologic and land use consequences of coal mining in Northern Hungary - a case study, Abstracts of First joint congress of the I.A.G./A.I.G. Working Groups Human Impact on the Landscape (HILS) & Geomorphological Hazards (IAGeomhaz), Ruhr-University, Bochum, Germany, September , Sütő L. Homoki E. Németh G. Felszínsüllyedési és bolygatottsági térkép készítése a Keletborsodi-szénmedencében. HunDEM konferencia és kerekasztal, Miskolc április 24. Konferencia kiadványok 1. Sütő L A bükkaljai miocén tufavonulat földtudományi értékei. - Geográfus Doktoranduszok III. Országos Konferenciája, KLTE Debrecen konferenciakötet, p Sütő L Antropogén geomorfológiai problémák a Kelet-Borsodi-szénmedencében, különös tekintettel a szénbányászati meddőkre. In: Geográfus Doktoranduszok IV. Országos Konferenciája, JATE Szeged, október Konferenciakötet CD.

4 3. Sütő L Ipari-bányászati térség tájelemzése Borsodban. Földtudományok a földtani természeti értékvédelemben és környezetvédelemben = Földtudományi Szemle I. MFT Oktatási és Közművelődési Szakosztálya Időszakos kiadványa. Budapest, Debrecen, január 28. Konferenciakötet. p Sütő L A felszín alatti bányászat domborzatra gyakorolt hatásai a Kelet-Borsodiszénmedencében. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged október Konferenciakötet CD. 5. Sütő L. Homoki E A bányászati tevékenység szerepe a tájszerkezet megváltozásában Lyukóbánya környékén. In: Barton G. Dormány G. Rakonczai J. szerk. A magyar földrajz kurrens eredményei, II. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged szeptember 2-4. Konferenciakötet CD. 6. Balcsók I. - Sütő L Hiú ábránd vagy reális alternatíva? A turisztikai adottságok lehetséges munkaerőpiaci hatásai az új kistérségi tagozódás figyelembevételével Szerencs térségében. In: Frisnyák S. Gál A. (szerk.): Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja. III. tudományos konferencia, Szerencs április Konferenciakötet. p Homoki E. Sütő L Szénbányászati formák tájba illesztése. Geomorfológus Találkozó. EKTF Földrajz Tanszék, Eger, október 4-5. Konferenciakötet. p Szabó J. Sütő L Az egyedi tájérték kataszterezési program tapasztalatai a Cserehát példáján. Geomorfológus Találkozó, EKTF Földrajz Tanszék, Eger, október 4-5. Konferenciakötet. p Sütő L. Szepesi J. Pristyák E. Kókai S. Hanusz Á A Mátészalkai kistérség idegenforgalomi fejlesztési koncepciójának tapasztalatai. In: Kókai S. (szerk.): Tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére. p Sütő L A kőszénbányászat tájátalakító hatásai egy kelet-borsodi mintaterületen. In: Szabó J. Demeter G. (szerk.): Tanulmányok a Kádár László születésének centenáriumára rendezett tudományos konferenciára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Konferenciakötet. pp Sütő L TDM lehetőségei Cserépfalu turizmusfejlesztésében. In: Hanusz Á. (szerk.): A turizmus szerepe a kistérségek és a régiók gazdasági felzárkóztatásában. Kapitális nyomda, Debrecen. Konferenciakötet. pp Sütő L. Homoki E A felszín bolygatottságának változása a Tardona-patak vízgyűjtőjén. In: Szabó V. Orosz Z. Nagy R. Fazekas I. szerk. IV. Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen november Konferenciakötet. pp Hanusz Á Kókai S. Sütő L. Szepesi J Csenger és környéke turisztikai fejlesztésének földrajzi kapcsolatai. In: Hanusz Á. (szerk.) Tiszteletkötet Göőz Lajos professzor 80. születésnapjára, Nyíregyháza; Turizmus és Földrajztudományi Intézet pp Sütő L. Homoki E A Bükkhát területhasználati viszonyai a század között, a nagyipari kőszénbányászat megjelenéséig. In: Frisnyák S. Gál A. (szerk.): A Kárpátmedence környezetgazdálkodása. V. Tájföldrajzi Konferencia, Szerencs április 3-4, konferenciakötet. pp Sütő L Társadalmi adottságok szerepe a Közép-bihari kistérség turizmusában. In: Hanusz Á. (szerk.): Turisztikai desztináció : desztinációs menedzsment. Kapitális Nyomda, Debrecen. Konferenciakötet. pp Szakmai tanulmányok 1. Sütő L. - Ráczkevi J Szádvár - Szögliget környékének környezetmodellje és értékei. XXIII. OTDK dolgozat : diplomamunka Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszék, adattár 45 p térkép + 28 ábra + 7 táblázat + 8 tabló (lektorált kézirat)

5 2. Sütő L. - Ráczkevi J Tájhasználati és értékvédelmi problémák az Aggteleki Nemzeti Park peremén, Szögliget példáján = Acta GGM Debrecina. Vol. XXXIV. p (lektorált) 3. Dobos A. - Sütő L A térség természeti földrajza és földtani felépítése. In.: A Tisza-tó térség területhasználati és környezetvédelmi problémái. (szerk.: Sütő L. - Bencze L.), EMLA, Budapest. p (kézirat) 4. Sütő L. - Dobos A A Tisza-tó hatása a környezetére. In.: A Tisza-tó térség területhasználati és környezetvédelmi problémái. (szerk.: Sütő L. - Bencze L.) EMLA, Budapest p (kézirat) 5. Sütő L. Szalai K Geomorfológiai vizsgálatok különböző kőzettani felépítésű Bükk előtéri mintaterületeken = Acta GGM Debrecina. Vol. XXXVI. p (lektorált) 6. Homoki E. Sütő L A Beregszászi járás fejlettségi szintjének meghatározása = Természettudományi Közlemények. Nyíregyházi Főiskola TTFK. Nyíregyháza Vol. 4. p (lektorált) 7. Sütő L. Homoki E A földrajz középszintű érettségi írásbeli feladatsor vizsgálata a nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola dolgozatai alapján = Természettudományi Közlemények. Nyíregyházi Főiskola TTFK. Nyíregyháza Vol. 5. p (lektorált) 8. Sütő L. - Ráczkevi J A geokörnyezet szerepe Szögliget fejlődése és jövőbeni fejlesztése szempontjából = Természettudományi Közlemények. Nyíregyházi Főiskola TTFK. Nyíregyháza Vol. 6. p (lektorált) 9. Sütő L A szénbányászat geomorfológiára és területhasználatra gyakorolt hatásainak vizsgálata a Kelet-borsodi-szénmedencében. Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoport, adattár 177 p térkép + 2 függelék (lektorálta Prof. Schweitzer F. és Dr. Rózsa P.) (PhD dolgozat) (kézirat) 10. Sütő L Aktív tömegmozgásos folyamatok kőszénbányászati meddőhányón. In: Kiss T. Mezősi G. (szerk.) Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon. Földrajzi Tanulmányok Vol. 2. Szeged, SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. pp (lektorált) 11. Hanusz Á Kókai S. Sütő L. Szepesi J Egy turisztikai összefogás földrajzi összefüggései a Hit és Egészség Projekt esettanulmánya alapján. In: Gál A. Hanusz Á. (szerk.) Tiszteletkötet Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára, Nyíregyháza-Szerencs; Turizmus és Földrajztudományi Intézet és a szerencsi Bocskai István Gimnázium, pp Homoki E. - Sütő L A földrajz tantárgy megítélése a hétköznapi földrajzi elemek vizsgálata egy felmérés tükrében. In: MTA X. Földtudományi Osztály Földrajz I-II. Bizottság (szerkesztés alatt) 13. Szepesi J. - Sütő L Turisztikai adottságok és azok helyi megítélésében rejlő különbségek, Nagykálló példáján In: Hanusz Á. (szerk.) Tiszteletkötet Tóth József professzor 70. születésnapjára, Nyíregyháza; Turizmus és Földrajztudományi Intézet pp Hazai idegen nyelvű konferencia kiadványok 1. Dobos, A. - Sütő, L. - Gasztonyi, É Actual problems of drawing of IUCN zone-system in the Bükk National Park based on geological and geomorphological values. In: Public. of II. International Conference of PhD Students, University of Miskolc, 8-14 august p Dobos, A. - Sütő, L. - Gasztonyi, É The status of geological and geomorphological values in the Bükk National Park. In: Public. of II. International Conference of PhD Students, University of Miskolc, 8-14 august p Sütő, L The protection of geological and geomorphological values in the Bükk National Park and its northern foreground. In: Anthropogenic aspects of landscape transformations I. /

6 (ed.) Lóki, J. Szabó, J. Hungarian Polish Symposium, Debrecen Oktober p (lektorált) 4. Sütő, L. Homoki, E. Szabó, J The role of the impacts of coal mining in the geomorphological evolution of the catchment area of the mine at Lyukóbánya (NE-Hungary). In: Anthropogenic aspects of landscape transformations III. / (ed.) Lóki, J. Szabó, J. Hungarian Polish Symposium, Debrecen September p (lektorált) Hazai idegen nyelvű szakmai tanulmányok 1. Sütő, L. Baros, Z. Szegedi, S. Molnár, Cs. Geng, I Coal mining heap fits into its landscape based on analysis of lithology, geomorphology and vegetation = Studies of science of the College of Nyíregyháza Vol. 7. p (lektorált) 2. Sütő, L. Kozák, M. McIntosh, R. Püspöki Z. - Beszeda, I Secondary mineralisation processes in coal pit-heaps and its impact on the environment in North Eastern Hungary = Environmental Geochemistry and Health = Acta GGM Debrecina Geology, Geomorphology, Physical Geography Series Vol. 2 (41) p (lektorált) Külföldi konferencia kiadványok 1. Szabó, J. Sütő, L Cadastering landscape values in earth sciences theoretical questions, practical experiensis. In: Anthropogenic aspects of landscape transformations II. / (ed.) Andrzej, T. Jankowski Hungarian Polish Symposium, Sosnowiecz may Faculty of Earth Sciences University of Silesia. p (lektorált) 2. Sütő, L. Kozák, M. Püspöki, Z Effects of coal mining to the environmental conditions of the East Borsod Basin. In: Geologica Carpathica International Geological Journal special CD issue. Volume 53. (Proceedings of the XVII. Congress of Carpathian-Balkan Geological Association Bratislava, September 1 st -4 th 2002). VEDA Publishing House of the Slovak Academy of Sciences IF: 0, Sütő, L. Csámer, Á. - Homoki, E The role of the geological and the geomorphological endowments in landuse on the catchment area of Tardona stream (NE-Hungary). In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasnỳch spoločenskỳch zmien v strednej a vỳchodnej Európe. / (ed.) Hochmuth, Z. Tomašikova, V. Ústav geografie, Prorodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, p Szabó, J. Sütő, L. Szalai K Cadastral survey of landscape values between the rivers Sajó and Hernád. In: Anthropogenic aspects of landscape transformations IV. / (ed.) Andrzej, T. Jankowski Hungarian Polish Symposium, Sosnowiecz Będzin, 4-5. may Faculty of Earth Sciences University of Silesia. p Külföldi szakmai tanulmányok 1. Sütő, L Mining agency in the east Borsod Basin, North-East Hungary. In: Nature use in the different conditions of human impact / (ed.) Jankowski, A. T.& Pirozhnik I. I. Minsk; Sosnowiec : Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ. p (lektorált) 2. Homoki, E. Juhász, Cs. Baros, Z Sütő, L Antropogenic geomorphological research on waste heaps in the East-Borsod coal basin (NE Hungary). In: Z Badań nad wpływen antropopresji na środowisko / Rzętały, M. (red.). Sosnowiecz : Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ. p (lektorált) 3. Baros, Z. Szegedi, S. Sütő, L Environmental impacts of the microclimatic conditions resulting from the out-burning of coal-mines of waste heaps. e-terra, GEOTIC - Geosciences On-Line Journal, Portuguese Geological Society Group, Portugal. In press

7 Összefoglalók, recenziók 1, Sütő L. - Ráczkevi J Szádvár - Szögliget környékének környezetmodellje és értékei. XXIII. OTDK, Nyíregyháza 2, Sütő L. - Ráczkevi J A geokörnyezet szerepe Szögliget településfejlesztése szempontjából. A geokörnyezet szerepe a területfejlesztéstől a területrendezésig c. tudományos konferencia, Szeged 3, Püspöki Z. - Kozák M. - Sütő L Tömegmozgásos folyamatok a Bükk előtéri molassz térszín üledéksorában. A Magyarhoni Földtani Társulat Jubileumi Vándorgyűlése, Nyíregyháza 4, Dobos A. - Sütő L. - Bajzát T Földtani természetvédelem lehetőségei a Bükki Nemzeti Park környezetében. A Magyarhoni Földtani Társulat Jubileumi Vándorgyűlése, Nyíregyháza 5, Sütő L. - Homoki E. Baros Z. Juhász Cs Szénbányászati meddők vizsgálati rendszere és mineralizációs folyamatai - "Ifjú Szakemberek Ankétja" MGE-MFT előadóülés kiadványkötete. Budapest, p , Sütő L Felszín alatti vágatok hatásai a Kelet-Borsodi-szénmedencében. Geográfusok Országos Konferenciája, Szeged, JATE, p , Kozák M. Gasztonyi É. Püspöki Z. Dobos A. Sütő L Bükki földtanifelszínalaktani értékek elméleti és gyakorlati minősítése és kataszterezése. Fenntartható fejlődés és ásványi nyersanyagok az Észak-Magyarországi Régióban A Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, Miskolc 8, Homoki E. Sütő L Szénbányászati formák tájba illesztése. Egri Geomorfológus Találkozó szeptember 9, Szabó J. Sütő L Az egyedi tájérték kataszterezési program tapasztalatai a Cserehát példáján. Egri Geomorfológus Találkozó szeptember 10, Sütő L. Homoki E A bányászati tevékenység szerepe a tájszerkezet megváltozásában Lyukóbánya környékén. Földrajzi kutatások II. Magyar Földrajzi Konferencia abstract kötete, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged p , Sütő L Szénbányászati formák és a rajtuk lejátszódó másodlagos folyamatok vizsgálata a Tardonai-dombság területén MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testülete, Magyar Professzorok Világtanácsa XV. évi Tudományos Ülésének (2006. szeptember ) összefoglalója, Nyíregyháza 12, Sütő L A Délvidék történeti földrajza tudományos konferencia = Földrajzi Közlemények /3-4. pp Külföldi összefoglalók 1. Sütő L. - Homoki E Meddőstabilitás vizsgálata a Borsodi-szénmedencében. Bányászat - Kohászat - Földtan Konferencia kiadványkötete, Csíkszereda. p Sütő L. - Kozák M. Beszeda I. Püspöki Z Mineralizációs folyamatok borsodi szénmeddőkön. Bányászat Kohászat Földtan Konferencia, kiadványkötete, Csíkszereda. p Vincze L. - Németh G. - Püspöki Z. - Sütő L A Bükk északi előterének környezetföldtani térképezése. Bányászat Kohászat Földtan Konferencia, kiadványkötete, Csíkszereda. p Sütő, L. Kozák, M. McIntosh, R. Beszeda, I Secondary mineralisation processes in coal pit-heaps and its impact on the environment in North Eastern Hungary. Manchester Metropolitan University, Society for Environmental Geochemistry and Health 19 th European Conference április Sütő, L. - Homoki, E. - Novák, T Geomorphologic and land use consequences of coal mining in Northern Hungary - a case study. Abstracts of First joint congress of the I.A.G./A.I.G.

8 Working Groups Human Impact on the Landscape (HILS) & Geomorphological Hazards (IAGeomhaz), Ruhr-University, Bochum, Germany, 24. p. Könyv, könyvrészlet 1, Sütő L Az energiahordozók bányászatának geomorfológiai problémái. In: Szabó J. - Dávid L. (szerk.): Antropogén geomorfológia. Debreceni Egyetem. p (lektorált) 2, Sütő L. Finta B Marketing és projektmenedzsment a környezetvédelemben. Debrecen, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék. 149 p. (távoktatási jegyzet) 3, Sütő L. Rózsa P. (2010): Human impact on the landscape. In: Kotarba, A. Stankoviansky, M. - Lóczy D. (eds): Recent Geomorphic Processes in the Carpatho-Balkan Region. Carpatho- Balkan Geomorphic Comission. (in press) 4, Lóczy D. Sütő L. (2010): Human activity and geomorphology In: Gregory, K. J. (ed): Handbook of Geomorphology. Southampton (in press) 5, Sütő L. (2010): Extraction of fossil fuels. In: Szabó J. - Dávid L. Lóczy D. (Eds): Anthropogenic Geomorphology: A Guide to Man-Made Landforms. Springer ISBN p. Tanulmánykötet szerkesztése 1. Sütő L. - Bencze L. szerk A Tisza-tó térség területhasználati és környezetvédelmi problémái. - EMLA Alapítvány, Budapest 149 p. (kézirat) 2. Sütő L. szerk Az autópálya- és autóút-építések környezeti hatásai Magyarországon. - EMLA Alapítvány, Budapest 118 p. (kézirat) 3. Sándor Cs. - Sütő L. szerk A Rákos-patak környékének hulladékelhelyezési problémái. - EMLA Alapítvány, Budapest, CD. (kézirat) 4. Sütő L. - Sándor Cs. szerk A Tisza-tó térség területhasználati és környezetvédelmi problémái a ciánszennyezettség kapcsán. - EMLA Alapítvány, Budapest, CD. (kézirat) Egyéb szakmai munkák, jelentések 1, Fazekas I. - Sütő L. - Kovács A Kisköre - Pély - Poroszló - Sarud - Tiszanána - Újlőrincfalva községek - a Tisza-tó területén kívül eső részének - 1:25000 méretarányú tájökológiai alaptérképe. Jelentés GATE FRMKI részére. 2, Szabó J. Sütő L. - Szalai K.- Bigai E. - Hegedűs Zs. - Balogh D. - Finta B. - Kovács Cs. - Gáspár A A Cserehát egyedi tájértékeinek felmérése. Az Aggteleki Nemzeti Park részére 3, Sütő L A Közép-Bihari Kistérség turisztikai fejlesztési koncepciója helyzetelemzés. TMB Hungary Kft. Debrecen 57 p. + 5 térkép + 1 melléklet 4, Sütő L. Kiss K A Közép-Bihari Kistérség gazdaságfejlesztési koncepciója és helyzetfeltárása. TMB Hungary Kft. Debrecen 141 p térkép + 16 ábra + 28 táblázat + 3 melléklet 5, Kiss K. Sütő L A Közép-Bihari Kistérség gazdaságfejlesztési programja. TMB Hungary Kft. Debrecen 115 p. + 5 ábra 6, Sütő L A Közép-Bihari Kistérség turisztikai fejlesztési koncepciója és programja. TMB Hungary Kft. Debrecen 106 p. + 8 térkép 7, Szabó J. Sütő L. - Szalai K. - Bigai E. - Bokor E. - Demeter G. - Hegedűs Zs. - Homoki E. - Kozma K. - László G. - Lénárt Z. - Nagy V. - Pecze M. - Puyau D. - Sütő P. - Takács J. - Tompa R. - Vámos M. - Veres I. - Zámbory K A Cserehát és az Aggteleki-karszt peremi egyedi tájértékek felmérése. Jelentés az Aggteleki Nemzeti Park részére

9 8, Szabó J. Sütő L. - Szalai K. - Bigai E. - Bokor E. - Demeter G. - Hegedűs Zs. - Homoki E. - Kozma K. - László G. - Lénárt Z. - Nagy V. - Pecze M. - Puyau D. - Sütő P. - Takács J. - Tompa R. - Vámos M. - Veres I. - Zámbory K A Hernád-mente egyedi tájértékeinek felmérése. Jelentés a Bükki Nemzeti Park részére 9, Szabó J. Sütő L. - Szalai K. - Bigai E. - Bokor E. - Demeter G. - Finta B. - Fórián T. - Gál Sz. - Homoki E. Kovács Cs. - Nagy V. - Pecze M. - Puyau D. - Sitku N. - Szűcs V. - Tompa R. - Vámos M Az Aggteleki-karszt egyedi tájértékek felmérése. Jelentés az Aggteleki Nemzeti Park részére 10, Hanusz Á. Kókai S. Pristyák E. Sütő L. Szepesi J A Mátészalkai kistérség idegenforgalomi fejlesztési koncepciója és stratégiai programja. Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás: Mátészalka-Nyíregyháza. 86 p. 11, Hanusz Á. - Kókai S. - Sütő L. - Szepesi J Csenger és mikrotérségének turisztikai fejlesztési koncepciója és stratégiai programja. Nyíregyháza: Csenger. 124 p. 12, Sütő L VII. Csengeri Almafesztivál. Az ÖTM által meghirdetett az Észak-alföldi turisztikai régióban 2008-ban és első negyedévében megvalósuló, turisztikai vonzerővel bíró regionális rendezvények támogatása című pályázata 13, Sütő L Ahol mozgott a felszín a homokbuckák és nyírvízlaposok rejtélyes világa. Egyedi tájértékekre alapozott ökoturisztikai pihenőpont fejlesztése Nyírmadán, tavi rekreációs övezetben. előzetes megvalósíthatósági tanulmány az észak-alföldi operatív program versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés (kódszám: kódszám: EAOP a.b.c.d.) című pályázathoz 14, Hanusz Á. - Kókai S. - Sütő L. - Szepesi J Nyírbátor turisztikai fejlesztési programja. Nyíregyháza. 117 p. 15, Sütő L Csenger, Szatmárnémeti és Beregszász általános iskolái közötti ifjúsági csereprogram projektterve. - Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program keretében, - Emberek közötti kisléptékű együttműködés támogatására. 16, Hanusz Á. - Kókai S. - Sütő L. - Szepesi J Nagykálló turisztikai koncepciója és stratégiai programelemei. Nyíregyháza. 100 p. 17, Sütő L Csengeri szakiskolások Erdélyben. Apáczai Csere János Alapítvány. Határtalanul program 901. Tanulmányutak a szomszédos országokba c. pályázata. 18, Sütő L XXX. Jubileumi OTDK FiFöMa Szekció tudományterületi rendezvényének lebonyolítására. Oktatásért Közalapítvány pályázata. Témavezetői, társ témavezetői tevékenység 1. Juhász Cs Antropogén geomorfológiai és területhasználati változások vizsgálata a Tardonai-dombság területén. Diplomadolgozat, Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoport Adattára, 58 p ábra, 9 táblázat, 11 tabló. Témavezetők: Dr. Szabó J. Dr. Kozák M. Püspöki Z. Sütő L. 2. Hreskó D A mélymûvelésû szénbányászat felszínformáló hatásának vizsgálata a Putnok Bánya példáján. Diplomadolgozat, Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoport Adattára, 35 p ábra, 2 táblázat, 6 tabló. Témavezetők: Dr. Szabó J. Dr. Kozák M. Sütő L.; Külső konzulensek: Bíró F. - Vámosi L. Putnok Bánya Kft. 3. Baros Z Mikroklimatológiai és növénytani megfigyelések a Kelet-Borsodi-szénmedence meddőhányóin. Diplomadolgozat, Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoport Adattára, 61 p. Témavezetők: Dr. Kozák M. Dr. Szegedi S. Sütő L. 4. Kányási Sz A bányászat hatásai és a természet értékei a Rudabányai-hegységben. Diplomadolgozat, Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoport Adattára, 53 p melléklet. Témavezetők: Dr. Szabó J. Sütő L.

10 5. Homoki E A bányászati tevékenység és a területhasználati változások vizsgálata Lyukóbánya környékén. Diplomadolgozat, Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoport Adattára, 58 p ábra, 5 táblázat, 8 tabló. Témavezetők: Dr. Kozák M. Dr. Szabó J. Sütő L. Külső konzulens: Kárpáty E., AES Lyukóbánya 6. Hiányoznak a Főiskolai szakdolgozatok Szakmai versenyek 1. Szalai K. McIntosh R. Gönczy S Az Upponyi-hegység szerkezetmorfogenetikai és geomorfológiai vizsgálata OTDK Dolgozat, Debreceni Egyetem, Földtudományi Tanszékcsoport Adattára, 47 p. Geomorfológia Szekció I. helyezés Témavezetők: Dr. Szabó J. Dr. Kozák M. Püspöki Z. Sütő L. 2. Baros Z. Homoki E. Juhász Cs Bányászati hatások vizsgálata a Tardona-patak vízgyűjtőjén. OTDK Dolgozat, Debreceni Egyetem Földtudományi Tanszékcsoport Adattára, 49 p ábra, 10 táblázat, 16 tabló Környezetvédelem Szekció I. helyezés Témavezetők: Dr. Szabó J. Dr. Kozák M. Püspöki Z. Sütő L. 3. Felkészítő; Deák Ferenc 2004/05. tanév OKTV 1. forduló 4. Felkészítő; Kozma Péter. 2006/07. tanév OKTV 2. fordulóba jutott. 5. Felkészítő; Pálóczi Beáta 2006/07. tanév OKTV 1. forduló 6. Felkészítő; Molnár Györgyi 2006/07. tanév OKTV 1. forduló 7. Zsűritag; XXVII. OTDK FIFÖMA, ELTE, Földtudományi Intézet, Budapest 8. Témavezető; Gyulai Norbert; földrajz történelem: A vízszabályozások hatása a területhasználatra és az életmód változására a Beregi-síkságon. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye I. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 9. Zsűritag; XI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 10. Témavezető; Gyulai Norbert; földrajz történelem: A vízszabályozások hatása a területhasználatra és az életmód változására a Beregi-síkságon. XI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 11. Témavezető; Domboróczki Zsolt levelező földrajz környezetvédelem: A teljesítménytúrák környezeti hatása a Mátrában. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye I. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 12. Témavezető; Márki Tamás levelező földrajz környezetvédelem: Berekböszörmény környezeti problémáinak elemzése. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye I. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 13. Témavezető; Szabó Zsolt földrajz testnevelés: Sajókaza és Edelény szénbányászatának földrajzi - környezetvédelmi szempontú vizsgálata. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye III. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 14. Témavezető; Ludman Viktor földrajz testnevelés: Földrajzi ismeretek a hallgatók fejében. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye I. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 15. Témavezető; Barna Eszter földrajz BSc: Földrajzi adottságok turisztikai szerepe egy mátrai túraútvonal példáján. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye I. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza 16. Témavezető; Domboróczki Zsolt levelező környezetvédelem MSc: Teljesítménytúrák földrajzi, társadalmi vizsgálata a Mátrában. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye I. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

11 17. Témavezető; Márki Tamás levelező környezetvédelem MSc: Környezeti tudat és fejlesztése Berekböszörmény példáján. Turizmus és Földrajztudományi Intézet Mendöl Tibor TDK háziversenye I. helyezés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza Egyéb oktatás 1. Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban, Települési környezetvédelem a turizmusban. Kalotaszentkirály (Románia), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban, Települési környezetvédelem a turizmusban. Csetfalva (Ukrajna), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Szabadidős programok a falusi turizmusban. Parajd (Románia), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban. Mezővári (Ukrajna), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Szabadidős programok a falusi turizmusban. Kraszna (Románia), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban. Tiszapéterfalva (Ukrajna), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban. Bene (Ukrajna), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban. Beregdéda (Ukrajna), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban. Dercen (Ukrajna), Környezetvédelmi szakreferens képzés, távoktatás. Marketing és projektmenedzsment a környezetvédelemben. Debreceni Egyetem; Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Közlekedés és információellátás a turizmusban, Szabadidős programok a falusi turizmusban. Eszeny (Ukrajna), Szülőföld Program, OKJ Falusi Turizmus tanfolyami oktatás. Szabadidős programok a falusi turizmusban. Nagyszőlős (Ukrajna), Vidéki menedzser tanfolyam. Aktív turisztikai szolgáltatások, sporttevékenység; Lovaglás, kerékpározás, túrázás, ökoturiztikai szolgáltatások előadások. Nyíregyháza, Környezetvédelmi szakreferens képzés, távoktatás. Marketing és projektmenedzsment a környezetvédelemben. Debreceni Egyetem; Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Szakmai tanulmányutak 1, Erdély földrajzi tanulmányút Dr. Pinczés Zoltán professzor vezetésével, 1995, 1996, 1997, , Ausztria környezetvédelmi szakmai tanulmányút a Grazi Egyetemmel május 3, Felső-Szilézia antropogén geomorfológiai tanulmányút a Sziléziai Egyetem Földtudományi Karán, június Ismeretterjesztő előadások, cikkek 1, Kárpátalja természeti és kulturális értékei, KLTE, Debrecen, , A Bihar-hegység geomorfológiai formakincse, KLTE, Debrecen, 1996.

12 3, Kőrösi Csoma Sándor útja Tibetben és a dharamsalai tibeti kulturális központ ma. Nagymacsi Általános Iskola, , Egy geográfus tévelygései a Kárpátokban, úti beszámoló, KLTE, Debrecen, , Egy kis nyelvtörő Crna Gora-i mozaik, úti beszámoló, Bózsva, , A csúcsra jutás izgalmai avagy nászúton Montenegróban I. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza , A csúcsra jutás izgalmai avagy nászúton Montenegróban II. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza , Montenegro ismeretlen gyöngyszeme a Durmitor. Debrecen, EFOTT, , Sütő L. Pirovich G. (2009) Keresztül a Bükkön Hegyek, erdők, emberek = A Földgömb 2009/8. sz. p , Bükk hegység a Kéktúrától a turista plázákig. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, Pirovich Gergellyel

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *

Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * Tudományos közlemények (cikkek,

Részletesebben

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái

OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái OKTV 2007 Megyénk természet és környezetvédelmének aktuális problémái Könyvek: Az Alföld jelene és jövője : (az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vitaülés anyagai) / [szerk. Rakonczai János]. Békéscsaba

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012

FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 FÖLDRAJZ OKTV 2011/2012 2. Magyarország egy azonos földtörténeti korú vulkáni képződményeinek összehasonlítása (Be lehet mutatni Magyarország vulkáni képződményeit, és egy (kiválasztott) földtörténeti

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013

FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 FÖLDRAJZ OKTV 2012/2013 1. Lakóhelyem időjárásának jellemzői (Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális időjárási jellemzőit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását

Részletesebben

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI

KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI KEVEINÉ BÁRÁNY ILONA MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA BIBLIOGRAPHY OF ILONA BÁRÁNY-KEVEI 1967 Bárány, I. 1967. Der Einfluss des Niveauunterschiedes und der Exposition auf die Luftttemperatur in einer Doline im

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Könyv: 1. Tamás J., Kovács B., Bíró T. (2002): Vízkészlet-modellezés. Debreceni Egyetem. 200. p. 199. ISBN 963 472 657 7 Könyvrészlet: Magyar nyelven: 2. Tamás J., Bíró

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

Geográfus Hírlevél 15.

Geográfus Hírlevél 15. Geográfus Hírlevél 15. Következő hírzárás 2009. december 1. GH 16. várható megjelenése 2009. december 15. Szeged, 2009. október 2. Tudományos és oktatási események Itthon 2009. október 1-3., 100 éves a

Részletesebben

Dr. Kuti László publikációi 2012

Dr. Kuti László publikációi 2012 Dr. Kuti László publikációi 2012 Könyvek, könyvfejezetek, könyvrészletek: KUTI L. ed. 1981: Az Alföld földtani atlasza. Kecskemét. MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1986: Az Alföld földtani atlasza. Dabas. MÁFI

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Dr. habil Göőz Lajos egyetemi magántanár PUBLIKÁCIÓI

Dr. habil Göőz Lajos egyetemi magántanár PUBLIKÁCIÓI Dr. habil Göőz Lajos egyetemi magántanár PUBLIKÁCIÓI Könyvek Books 1. Az Alföld geotermikus energiakészletei, földrajzi megoszlása, kitermelésének gazdaságföldrajzi értékelése. MTA Földrajztudományi Kutató

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely 5. sz. MELLÉKLET A Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázathoz PUBLIKÁCIÓS LISTA 1 Tóth Gergely a) Tudományos könyvek szerző Tóth, G., Montanarella, L.,

Részletesebben

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig 1. A Beremendi Kristály-barlang és más geológiai ritkaságok, rég eltűnt barlangok és páratlan ősmaradványok [elektronikus dokumentum]. Kép és szöveg. Harkány : Beszélő

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása

FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011. 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása FÖLDRAJZ OKTV 2010/2011 2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása Könyvek A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái / szerk. Pálfai Imre. Békéscsaba : Nagyalföld Alapítvány, 1994. 126

Részletesebben

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY

SZEGED SCIENTISTS ACADEMY Sic itur ad astra. SZEGED SCIENTISTS ACADEMY a MI tanáraink tanár tanár Ki a gyermek képzelőtehetségére hat, az egész valójának irányt ad. Eötvös József tanár Tanár az lehet, aki abban a középiskolában,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben