MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN ? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva. Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: 2

3 HAJDÚ MIHÁLY 3

4 Üres lap 4

5 HAJDÚ MIHÁLY ÖNVALLOMÁSA 1933-ban születtem, Orosházán. Itt végeztem el középiskolai tanulmányaimat és már középiskolás koromban, úgy hetedik-nyolcadik gimnazista koromban a nyelvészet iránt fölkelt az érdeklődésem. De nem jobban, mint ahogy a matematika vagy a biológia érdekelt, és akkor még nem gondoltam arra, hogy nyelvész lesz belőlem valaha is. Érettségi után képesítés nélkül tanítani kezdtem. Egyetemre akkor abban az időben nemigen lehetett vagy nehezen lehetett bejutni és egy tanyai iskolában kezdtem a működést. Már ez is a nyelvjáráskutatásra terelte a figyelmemet és az orosházi származás is részben meghatározta a nyelvjáráskutatás iránt való érdeklődésemet. Először orosz szakon végeztem el a főiskolát levelező úton Szegeden, majd pedig kiegészítő magyar szakot végeztem, ugyancsak Szegeden. A szegedi főiskolán igen jó nyelvészképzést kaptam és akkor döntöttem el azt, hogy a nyelvészettel behatóbban is foglalkozom. Amikor elvégeztem a főiskolát magyar, majd később angol szakon, azután egyetemre jelentkeztem és ugyancsak levelező tagozaton folytattam az egyetemi tanulmányokat magyarkönyvtár szakon. Itt már határozott nyelvész indítással kezdtem az egyetemet. Dolgozataim, szakdolgozatom, majd később a doktori dolgozatom is nyelvjárási témájú volt. Továbbra is dolgoztam és tanítói munkám mellett, majd középiskolai tanári munkám mellett nyelvjáráskutatással foglalkoztam. Aspiratúrára jelentkeztem 1965-ben és akkor Benkő Loránd professzor úr hívta föl a figyelmem, vagy terelte az érdeklődésem a névtan felé. Először is az újabb kori személynevek vizsgálatát tartotta szükségesnek és fontosnak, úgyhogy ebben a témában jelentkeztem aspiratúrára és 1971-ben védtem meg kandidátusi értekezésemet újabbkori személyneveink kutatásai címmel. A személynév kutatás és általában a névtan ezután meghatározó erejű volt további ténykedésem, működésem folyamán, de nem mondtam le természetesen a nyelvjáráskutatásról sem. Egyrészt a hazulról hozott anyanyelvjárásnak a boncolgatása, vizsgálata, másrészt pedig a nyelvjárási szöveggyűjtés, szöveglejegyzés az, ami különösen érdekelt és amivel sokat foglalkoztam. A névtani munkásság azonban egyre kevesebb időt és teret engedett más elfoglaltságoknak. Sajtó alá rendeztem kandidátusi dolgozatom egyik részét, a becéző nevekkel foglalkozót, XVIII., XIX., XX. századi becéző nevekkel foglalkozó részt, ami meg is jelent később. Majd részt vettem a földrajzi névgyűjtés 5

6 mozgalmában. Először Somogy, Vas majd Tolna megyében ellenőriztem és tettem közzé anyagot. Közben kisebb cikkeim jelentek meg, névtani, nyelvjárástani témában és Kázmér Miklóssal egy nyelvjárási olvasókönyvet állítottunk össze. A névtani kutatás régóta hiányolja az alapos irodalomfölmérést, egy, minden részletre kiterjedő bibliográfia elkészítését. Ezért határoztam el azt, hogy a következő években először is a megjelent magyar névtani irodalmat számba veszem és egy lehetőleg teljes névtani bibliográfiát készítek. További tervem a családnévkutatás, a személynévkutatás, de semmiképpen sem hanyagolnám el mellette a földrajzi nevek, helynevek, és a nyelvjárási kutatásokat. Nemrégen indult egy kis sorozat az egyetem kiadásában Magyar Személynévi Adattárak címmel, ennek a sorozatnak a szerkesztését csinálom és a következőkben szeretném elérni azt, hogy amennyire lehet, a mai magyar családneveket összegyűjtsük és egy mai magyar családnévi szótárt készítsünk, amit esetleg később egy családnévkataszterré lehet bővíteni. Hasonló igény és szükségessége lenne e keresztnevek összegyűjtésének is. Ez is még a tudomány előtt álló feladat. Természetesen, hogy mihez lesz erőm és időm, azt előre megmondani nem lehet. A felvétel október 15-én készült. A pályakép fontosabb adatai Tudományos-közéleti tevékenység 1961 óta a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja között titkára, 1975-től máig a választmány tagja között a Névtudományi Szakosztály titkára 1985-töl megszüntéig a Névtu dományi Szakosztály elnöke között a Csüry Bálint-emlékérem Bizottság tagja 1980-tól máig a Csűry Bálint-emlékérem és -díj Bizottság elnöke 1964 óta a Magyar Néprajzi Társaság tagja 2000-től a Magyar Néprajzi Társaság érdemes tagja 1980 óta a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja között az MTA Magyar Nyelvészeti Szakbizottság tagja között a néprajzi és nyelvjárási pályamunkákat bíráló országos zsűri tagja Professzori habilitációs bírálatok Papp György: Közlési szimbólumok - szimbolikus kommunikáció Zsigmond Győző: Az erdélyi csillagismeret Kandidátusi értekezés bírálata Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén 6

7 A helyesírás tanítása a középiskolák levelező tagozatán. = NyrLXXXIX (1966), Nyelvjárástörténeti adatok a becézőnevek funkciójának vizsgálatához = MNy LXIII (1967), Adatok a személynevek földrajzi különbségeinek vizsgálatához = Nyr XCI (1967), Névadási szokások Csanádapácán száz évvel ezelőtt. = Békési Élet 3. sz Adatok a XVIII-XX. század névdivatjának földrajzi vizsgálatához = MNy LXN (1968), Százéves a békéscsabai zsargonszótár. Toronyai János tolvajnyelvszótárának elemző bemutatása. = Békési Élet évf. 1. sz Mező András, A baktalórántházi járás földrajzi nevei. (Ism.) = Nyr XCII (1968), Kálmán Béla, A nevek világa. (Ism.) = Békési Élet évf. 2. sz A kasos méhészkedés hagyományai Orosházán és környékén. - Méhészeti orosháziak tájszótár. története In: A Szántó 1744 elött. Kovács Településtörténeti Múzeum Évkönyve tanulmány csa- Az ládnevek Szerk. Nagy kutatása Gyula. alapján. Orosháza, = Békési Élet évf. 2. sz HAJDÚ MIHÁLY ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA A becézőnevek földrajzi különbségei három Békés megyei helység XIX Orosháza környéki kasos méhészetről. ( ) = MNyj IX (1963), századból való iskolai anyakönyvei alapján. = MNyj XV, Személynévkutatásunk 1960 és 1967 között. = MNy LXV, 93104, 239- Rövidítések: NévÉrt = Névtani Értesítő, HungÉrt = Hungarológiai Értesítő, 51. Disznóvágás Orosházán. In: A Szántó Kovács Múzeum Évkönyve. Az élő becézőnevek Szerk.: és Nagy a becézőnév-rendszer. Gyula. Orosháza, In: Névtudományi előadások. II. Névtudományi Konferencia, Budapest, Szerk.: Orosháza népi állattartás a (Gulyás Mihály és Szabó Mihály társszerzőkkel). In: Orosháza története és néprajza I-II. Szerk.: Nagy Gyula. Kázmér Miklós és Végh József. = NytudÉrt. 70. sz. ) Ismertetés: Irene Pogány, Die II. Landeskonferenz zur Orosháza, II, Namenforschung in Ungarn ( Budapest). = Acta Népi Linguistica. jogélet Orosházán XXI (1971), (Kovács 180. Ferenc társszerzővel). In.: Orosháza Keresztneveink története és néprajza és becézőneveink I-II. Szerk.: újabbkori Nagy Gyula. vizsgálata. Orosháza, II, I-II. Kandidátusi értekezés p. Kézirat. Orosházi népmesék. In: Orosháza története és néprajza I-II. Szerk.: Nagy Gyula. Orosháza, II, Az orosházi méhészkedés szakszókincse. = Nyelvtudományi Dolgozatok. 7. sz. bibliográfiája ELTE kiad. (Szabó Budapest, Ferenc 133 társszerzővel). lap In: Orosháza Orosháza Ismertetés: története és Gunda néprajza Béla I-II. = Ethnographia. Szerk.: Nagy Gyula Orosháza, II, Az Népi Ormánság disznótartás XVI. Szeghalmon. századi keresztnevei. In: Sárréti = írások. MNy LXVII, Szerk.: Miklya Jenő. Az Szeghalom, újabbkori személynevek kutatásának módszerei. In: A magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései. Szerk.: Hajdú Mihály és Pusztai Ferenc. = Nyelvtudományi Dolgozatok 6. sz A helyesírás tanításának problémája a mezőgazdasági technikumok levelező tagozatán. = 7 Mezőgazdasági Szakoktatás. VIlI, 4. sz Zselicségi nyelvjárási szövegek. = MNy LXII, Mező András, A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén. (Ism.) = Szabolcs-Szatmári Szemle. VI, Mező András, 1. A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén. 2. Nagykálló személynevei a XVI. és XVIII. században. (Ism.) = Nyr XCV,

8 Hajdubibliog A névvé válás folyamatáról. In: Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Szeged, április Szerk.: Békési Imre. Bp., 1985 (MNyTK 170. sz.) A Garam-Ipoly közének személynevei a XV-XVl. században. II. rész. = NévÉrt 10. sz Ki tud róla? Mit tud róla? Szalay Béla erdélyi névgyűjtőről. = NévÉrt 10. sz Ki ad az utcáknak nevet? = NévÉrt 10. sz Tizenkét gyermek(név) egy családban. = NévÉrt 10. sz Az angol felső-középosztály névdivatja 1984-ben. = NévÉrt 10. sz Névválasztás a Szovjetunióban. = NévÉrt 10. sz Szabadvers a magyar keresztnevekről. = NévÉrt 10. sz Hivatkozás: J. Soltész Katalin, Névkutatás és névkultúra. In: Névtudomány és Művelődéstörténet. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Bp Névadás, névválasztás, becenevek az irodalomban. = NévÉrt 10. sz Színnevek az intézménynevekben. = NévÉrt 10. sz Szabó T. Attila 80 éves. = NévÉrt 10. sz Joyce Miles: The House Names Book. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Dávid Géza: A Simontornyai szandzsák a 16. században. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Kecel története és néprajza. Szerk.: Bárth János. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Ábrahám Imre: Főbb frazeológiai szókapcsolatok Nyúl község mai nyelvében. (Ism.) = HungÉrt VII, 245. Baranya megye földrajzi nevei Szerk.: Pesti János. (Ism.) = HungÉrt VII,

9 Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. Közzéteszi: Jankovich B. Dénes. (Ism.) = HungÉrt VII, 248. Az orosházi múzeum köré szerveződött munkatársi gárdáról. In: A múzeum szolgálatában. Szerk. Nagy Gyula. Békéscsaba, Útmutató az állandó szókapcsolatok gyűjtéséhez. Melléklet a Honismeret XIV, 3. számában 8 p. Szabó T. Attila 80 éves. = Honismeret. XIV, 3. sz. Vélemény Szabó T. Ádám egyik utcaelnevezési javaslatáról. = NévÉrt 11. sz. 94. Ágoston Mihály, A földrajzi nevek írásmódja. (Ism.) = HungÉrt VIII, 275. Balázs Géza, Firkálások a gödöllői HÉV-en. (Ism.) = HungÉrt VIII, 276. Baranya megye földrajzi nevei. I-II. Szerk. Pesti János. (Ism.) = HungÉrt VIII, Debrecen utcanevei. Szerk. Nábrádi Mihály. (Ism.) = HungÉrt VIlI, Penavin Olga, Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. (Ism.) = HungÉrt VIII, Rácz Sándor, Földeák és környéke táj szótára. (Ism.) = HungÉrt VIII, A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. IV. Szerk. Molnár Károly. (Ism.) = HungÉrt VIII, Az évi Helységnévtár névvégmutató szótára. Magyar Névtani Dolgozatok. 74. sz. ELTE kiadás. Budapest, lap Adatok a XVI. század ö-zéséhez. = MNy LXXXIII, Adatok Békés város í-zésének történetéhez. = Uralisztikai Tanulmányok. 2. sz A szer helyneveinkben. II. = NévÉrt 12. sz A XXXII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXIII, Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. 9

10 (Ism.) = MNy LXXXIII, Ózd környéki szarvasmarhanevek. (Csikász Zoltán társszerzővel). = NévÉrt 12. sz Víznévhasználat a Nyárád mentén. = NévÉrt 12. sz Gépkocsiparkolók elnevezései. = NévÉrt 12. sz A vezetéknevek táji jellegzetességei. = NévÉrt 12. sz Névadás, névválasztás, becenevek az irodalomban. = NévÉrt 12. sz Pifkó Péter, Esztergom utcanevei. (Ism.) = NévÉrt 12. sz Bereznai Zsuzsanna, Falucsúfolók az Egri járásban. (Ism.) = HungÉrt IX, Boross József - Szüts László, A mai magyar argó kisszótára. (Ism.) = HungÉrt IX, 183. Erdélyi Erzsébet, Nagykőrös utcaneveinek története 1850 és 1982 között. (Ism.) = HungÉrt IX, 185. Fülöp László, A sárvári kovácsmesterség szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt IX, Hidvégi Lajos, Pusztabokrok. Adatok Cegléd és környéke településtörténetéhez a régészeti, történeti források és a földrajzi nevek alapján. (Ism.) = HungÉrt IX, 189. Kakuk Mátyás, Hangtani változások Kunszentmárton XVIII-XIX. századi családneveiben. (Ism.) = HungÉrt IX, 192. Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. (Ism.) = HungÉrt IX, Kovács Ákos: Magyarországi falvédőföliratok. (Ism.) = HungÉrt IX, 194. Könyvecse. Az szent apostoloknak méltóságokról (Ism.) = HungÉrt IX, Néma Lajos, Visk és Szlatina ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 199. Albert Zsuzsanna: Harasztkerék ragadványnevei. = HungÉrt IX, 199. (Ism.). Rácz Sándor, Marosiele ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX,

11 Kovács Jenő, Mersevát személynevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 199. Ivádyné Gyenge Ilona, Ivád ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 200. Elek Margit, Polgár ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 200. Szép Katalin, Magyarszerdahely személynevei. (Ism.) = HungÉrt IX Rácz Sándor, Ferencszállás és a volt báró Gerliczy-majorok lakosságának ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt 200. Virág Gábor, Csantavér családnevei. (Ism.) = HungÉrt IX,200. Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Szerk. Békési Imre. (Ism.) = HungÉrt IX, Penavin Olga, Kúla és környéke földrajzi neveinek adattára. (Ism.) = HungÉrt IX, 207. Pifkó Péter, Esztergom utcanevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 208. Timaffy László, A kisaiföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára. (Ism.) = HungÉrt IX, 210ll. Vitányi Borbála, Thury Zoltán írói névadása. (Ism.) = HungÉrt IX, A magyar nyelv rétegeződése, táji tagolódása (Előszó, szerkesztés és másodközlésű tanulmányok). TankK Budapest, p. A XVI. századi nyelvjárások néhány kérdéséhez. In: A magyar nyelv rétegeződése. Szerk. Kiss Jenő és Szüts László. AkK Budapest, Adalék nőneveink korai divatjához. In: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. Szerk. nélkül. ELTE kiadás. Budapest, A nyelvjárások helyzete és változásai. In: Népnyelvkutatás és iskola. Szerk. Ördög Ferenc. MNyTK sz Boros Edit, Beszélő nevek a Káli-medencében. (Ism.) = HungÉrt X, 149. Bura László, A moldvai csángó nyelvjárás a-zása. (Ism.) = HungÉrt X, 149. Hajas Andrea, A nagykanizsai kovácsmesterség szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt X,

12 Körmendi Géza, Komárom megye helységneveinek rendszere. (Ism.) = HungÉrt X, Lakatos Demeter, Csángó strófák. (Ism.) = HungÉrt X, Halász Péter, Klézse (Cleja) helynevei. (Ism.) = HungÉrt X, Vitányi Borbála, Papp Dániel Írói névadása. (Ism.) = HungÉrt X, 158. Kovács Zita, Magyar Bútornevek. (Ism.) = HungÉrt X, 158. D. Varga László, Deregnyő helynevei. (Ism.) = HungÉrt X, Csige Katalin, Személynevek frazeológiai egységekben. (Ism.) = HungÉrt X, 159. Gyergyák Krisztina, Magyarország szarvasmarhanevei (Ism.) = HungÉrt X, 159. BnTER ANIKÓ, Endrefalva keresztnevei (Ism.) = HungÉrt X, Huley Alfréd, Gerendási ragadványnevek. (Ism.) = HungÉrt X, 160. Mészáros Edit, Zalacséb személynevei. (Ism.) = HungÉrt X, 160. Ficzekné Molnár Mária, Magyarlak mai kereszt- és becenevei. (Ism.) = HungÉrt X, Matijevics Lajos, Bácska történeti víznevei. (Ism.) = HungÉrt X, 161. Pais Dezső és a szülőföld. (Dokumentumok) Szerk. Németh László. (Ism.) = HungÉrt X, Sipos Jenőné Somodi Mária, A makói hagymatermesztés szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt X, 164. Die Steuerkonskription des Sandschaks Stuhlweiszenburg aus den Jahren 1563 bis Hunyadi István közreműködésével összeállította Matuz József. (Ism.) = HungÉrt X, 165. Szabó József, A nagykónyi nyelvjárás. (Ism.) = HungÉrt X, Szolnok megye földrajzi nevei. 1. A Jászberényi járás. Közzétette: Farkas Ferenc. (Ism.) = HungÉrt X, Zala megye földrajzi nevei. II, A Keszthelyi járás. Közzétette: Markó Imre Lehel, Rónai Béla, Varga Mária, Vitányi Borbála. (Ism.) = HungÉrt X,

13 1989. Magyarország történeti helységnévtára. ( ). Árva megye. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kiadása. Budapest, p. Az évi Helységnévtár névvégmutató szótára. Magyar Návtani Dolgozatok. 81. sz. ELTE kiadás. Budapest, p. A személynevek és az egyéb tulajdonnevek gyűjtése, kutatása ( ). In: Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. Évfordulóján. (Zalaegerszeg, október 8-10.) Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Bp., (MNyTK sz.) Sarusi Mihály "Magyar Krisztus" című könyvének nyelvjárásiassága. = Jászkunság. XXXV, 10. sz A XXXIV. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXV, A XXXV. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXV, Die Steuekonskription des Sandschaks Stuhlweiszenburg aus den Jahren 1563 bis (Ism.) = MNy LXXXV, Balázs Géza, Sátorfirkálások. (Ism.) = HungÉrt XI, 498. Bura László, Szatmári szólások és közmondások. (Ism.) = HungÉrt XI, 500. Csányiné Witilinger Mária, Egy miskolci szakközépiskola diákszavai. (Ism.) = HungÉrt XI, Gálffy Mózes, Székelyföldi tájszók. (Ism.) = HungÉrt Halászné Zelnik Katalin, Mo1dvai csángó növénynevek. (Ism.) = HungÉrt XI, 506. Imre Samu, Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a Magyar Nyelvatlasz alapján. (Ism.) = HungÉrt XI, 507. É. Kiss Katalin, Configurationality in Hungarian. (Ism.) = HungÉrt XI, Kovács Antal, A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben. (Ism.) = HungÉrt XI,

14 Kovács Antal, Járok-kelek gyöngyharmaton... = HungÉrt XI, (Ism.). Lábad! Károly, Ahogy rakod tüzed. Drávaszögi magyar proverbiumok. (Ism.) = HungÉrt XI, Balogh László, Olcsva helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 514. Nyárádyné Bojtor Rozália, Nagyigmánd személynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 514. Koncz Sándorné, Pest megye helységneveinek rendszere. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Kocsis Annamária, Hahóti kutyanevek. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Halász Péter, Pusztina(Pustiana)helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Balogh László, Vitka helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Boros Edit, Ajka utcanevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Kurtucz Mihály, Kisiratos helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Balázs Géza - Várkonyi Ildikó, Tulajdonnevek a magyar népmesékben. III. (Ism.) = HungÉrt XI, 517. Boros Edit, Ajka külterületi helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 517. Szathmáry József, Királyhelmec (Kral'ovsky Chlmec) és környéke helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 518. Bura László, Szatmárnémeti (Satu Mare) utcanevei. (Ism.) = HungÉrt XI, Rácz Sándor, Bökény ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 519. Iván László, Kalocsa környékének személynevei 1560-ban. (Ism.) = HungÉrt XI, Szaszkóné Sin Aranka, Nagykőrös XVII. századi összeírásai. (Ism.) = HungÉrt XI, 520. Szép Katalin, Magyarszerdahely szólítónevei.(ism.) = HungÉrt XI, 520. Gellén Attiláné, Salköveskút ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 521. Herényi István, A középkori Vas vármegye genealógiája. (Ism.) = HungÉrt XI, 521. Nagy Géza, Karcsai szólások és közmondások. (Ism.) = HungÉrt XI, 52]- 14

15 2. Nemcsák Pál, Aki bányász akar lenni... Borsod és Gömör megyei bányászszótár. (Ism.) = HungÉrt XI, 522. Paczolay Gyula, Magyar - észt - német - angol - finn - latin közmondások és szólások - cseremisz és zürjén függelékkel. (Ism.) = HungÉrt XI, Cs. Szabó István, Nyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII - XIX. századi Gyomáról. (Ism.) = HungÉrt XI, Tóth Imre, Ipoly menti palóc tájszótár. Bemecebaráti és vidéke tájnyelve az 1930-] 940-es évek fordulóján. (Ism.) = HungÉrt XI, Villám Judit, Nagykőrösi tájszótár. (Ism.) = HungÉrt XI, Adalék a XVI. századi magyar nyelvjárások hangrendszeréhez. = MNy LXXXVI, Gérce nyelvjárásiassága helyneveinek fonémastatisztikái alapján. = EFF 3. sz Középkori -monostora utótagú helyneveink tipológiájához. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő. MTA ELTE kiadás. Budapest, A magyar névtudomány a nyelvjárástörténeti kutatás szolgálatában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő és Szüts László. AkK Budapest, Szenczi Molnár Albert, Dictionarivm Latinovngaricvm... (Ism.) In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Tomus 1. Szerk. Büky Béla és Gyárfás Ágnes. Miskolc, Algyő és népe. Szerk. HEGYI ANDRÁS. (Ism.) = NévÉrt 13. sz A XVI. századi Orosháza személynevei. In: Emlékkönyv a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. 1. Szerk. Fülöp Béla. Orosháza, Egy beceképző a XVI. században. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor és Laczkó Krisztina. 15

16 ELTE kiadás. Budapest, Tervezet a magyar tulajdonnevek történetének korszakolására. In: Tulajdonnév-használatunk. Szerk. Farkas Ferenc. Magyar Névtani Dolgozatok 100. szám. ELTE kiadás. Budapest, Adatok XVII. századi lóneveinkhez. = NévÉrt 14. sz Az írói névadás magyar bibliográfiája. = Helikon sz Ismertetés: Mária Opélová Károlyi: = Onomasticky zpravodaj. XXXIV XXXV. ( ), Névtudományi folyóiratok és évkönyvek repertóriuma. = Helikon sz A XXXVI. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXVIII, A XXXVII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXVIII, Simon Miklós - Visy József, Orvosi szófejtő tár. (Ism.) In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Tomus II. Szerk. Büky Béla és Gyárfás Ágnes. Miskolc, Adatok az ly népnyelvi írásához a XVIII. század végéről és a XIX. század elejérői.in: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor Géza. ELTE kiadás. Budapest, Miskolci családnév-változtatások a XIX. században. In: Név-és szókincsvizsgálatok. Szerk. Bodáné Kovács Mária. Miskolc, A magyar nyelv története. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Szerk. Halmos Ferenc. Budapest, Magyar Nagylexikon. I. Főszerk. Élesztös László. Akadémiai kiadás. Budapest, Öt szócikk írása. A XXXVIII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXIX, Végh József köszöntése 80. születésnapján. = MNy LXXXIX, A II. Dialektológiai Szimpozion (Szombathely, augusztus ) előadásai. (Ism.) = MNy LXXXIX,

17 Magyar tulajdonnevek. Nemzeti TanK Budapest, p. Ismertetés: Mizser Lajos = Pedagógiai Műhely. Nyíregyháza, XXII (1996), 1. sz Magyarország történeti helységnévtára Liptó megye. (Szaszkóné Sin Aranka társszerzővel). Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kiadása. Budapest, p. A családnév-változtatások szociológiai hátteréhez. = NévÉrt 16. sz Új Magyar Irodalmi Lexikon. I-III. Főszerk. Péter László. Akadémiai kiadás. Budapest, szócikk írása. Új kiadása Kiegészítés a XVII. századi lónevekhez. = NévÉrt 16. sz A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek évi összeírása. Szerk. Udvari István. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Udvari István, A Mária Terézia-féle úrbérrendezések szlovák nyelvű dokumentumai. Adatok a szlovák népgazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában). (Ism.) = NévÉrt 16. sz Takács Péter - Udvari István, Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Udvari István, Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Kisújszállás és környéke személynevei ben. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Laczkó Krisztina. ELTE kiadás. Budapest, Tanu és Válasz. - Két folyóiratcím születése. = NévÉrt 17. sz Janitsek Jenő 75 éves. = NévÉrt 17. sz A régi magyar és finn keresztnévválasztásról. In: Ünnepi könyv Mikola 17

18 Tibor tiszteletére. Szerk. Mészáros Edit. JATE kiadás. Szeged, A votják mondavilág tulajdonneveiről. In: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Szerk. Bereczki András és Klima László. Urálisztikai Tanulmányok. 7. sz Az Alföld nyelvjárásai. In: A mi Alföldünk. Szerk. Rakonczai János és Szabó Ferenc. Nagyalföld Alapítvány kiadás. Békéscsaba, , és klny. Személynevek. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk. Sipos Lajos. Dunakanyar kiadás. Budapest, Helynevek. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk. Sipos Lajos. Dunakanyar kiadás. Budapest, Szabolcs-Szatmár megye helynévgyűjteményei. (Ismertetések). = NévÉrt 18. sz Szociolingvisztikai vizsgálat Orosháza két világháború közötti családneveiről. ELTE kiad. Bp., lap (Magyar Névtani Dolgozatok 150. sz.) A középmagyar kor személynévtörténete ( ). I-III lap. Kézirat. Ismertetés: Fábián Zsuzsa = Rivista Italiana di Onomastica. IV [1998], 207. A tulajdonnév mint szófaji kategória. In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. (Miskolc, augusztus ) I - II. Szerk. B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének kiadása. Budapest - Miskolc, Ismertetés: Fábián Zsuzsa: = Rivista Italiana di Onomastica. IV (1998), 1. sz A magyar helységnevek jelentésszerkezete. In: Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk. Kiss Gábor és Zaicz Gábor. MTA Nyelvtud. Int. kiadás. Budapest, Ismertetés: Kiss Antal: = MNyj XXXV [1998], A romániai magyar helynévgyűjtés. In: Európából Európába. Tanulmá- 18

19 nyok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Szerk. Csoma Zsigmond és Viga Gyula. = Néprajzi Látóhatár. VI (1997), Hajdú Mihály Végh Józsefről. In: Végh József ( ). A hetvenes évek magyar nyelvészei. Pályaképek és önvallomások. 49. sz. Sorozatszerk. Bolla Kálmán. Bp., A moldvai csángók évi összeírásának névtani vizsgálata. In: Szöveg és stílus. Emlékkönyv a 70 éves Szabó Zoltán tiszteletére. Szerk. Péntek János. Kolozsvár, A 70 éves Rácz Sándor köszöntése. = Honismeret. XXV, A tulajdonnév "meghatározása". = NévÉrt 20. sz. (1998), Tulajdonnevek a nyelvi rendszerben. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. Tanulmányok Fekete Péter 70. születésnapjára. Szerk. H. Varga Gyula. Eger, A nyelvjárásterületek körülhatárolásának nyelvi eszközeiről. In: Ill. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, augusztus Szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán. Szombathely, (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai. II.), Ismertetés: Sebestyén Árpád: = MNyj XXXVI (1999), 146. Mező András, A templomcím a magyar helységnevekben ( század). (Ism.) = Nyr CXXII (1998), A tulajdonnevek egyalakúsága. In: Poliszérnia, homonímia. Szerk. Gecső Tamás. Bp., Tinta Kiadó, (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. II.) A tulajdonnevek az oktatásban. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. XIII. Anyanyelv-oktatási Napok. Eger, július Szerk. V. Raisz Rózsa és Varga Gyula. Bp., (MNYTK. 212.), A tulajdonnevek helye a nyelvtan oktatásában. = Módszertani Lapok. Magyar.V (1999), 3. sz A tulajdonnevek az iskolában. In: Az Apáczai Csere János Tanítóképző 19

20 Főiskola Évkönyve. 1998/99. Főszerk. Kovácsné Dr. Németh Mária. Győr, Nyelvtudomány-történeti vizsgálódás a tulajdonnevek szófaji besorolásáról a XIX. század közepéig. In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Lengyel Klára. ELTE kiadás. Bp., Névutók a helynevekben. = MNyj XXXVII (1999), A személynevek közszói elemeiről. = NévÉrt 21. sz Köszöntő [Mező András 60. születésnapján]. = NévÉrt 21. sz Benkő Loránd: Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. (Ism.) = MNy XCV (1999), Balassa Iván - Kováts Dániel: Sárospatak határának helynevei. (Ism.) = MNy XCV (1999), Lelkes György: A magyar helységnév-azonosító szótár. (Ism.) = Nyr CXXIII (1999), Az önálló névtan születése és szükségessége. In: Petőfi, névtan, helyesírás. Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Szerk. Nagy L. János. Erkel Ferenc Gimnázium kiadása. Gyula, Családnevek folklór szövegekben. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór - Irodalom - Szemiotika Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE kiadás. Bp., A beceképzők illeszkedéseinak tanulsága. In: 10 éves a Miskolci Bölcsész Egyesület. Főszerk. Büky Béla. (Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis.) Miskolc, Alsófehér megye. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 1.) (Janitsek Jenővel) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 203 p. + térkép Háromszék. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 2.) (Slíz Mariannal) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 206 p. + 20

21 térkép Metafora a személynevekben. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Bp., Tinta Kiadó (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. X.) Születésnapi köszöntő. = NévÉrt 23. sz Szilágy megye. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 3.) (Sebestyén Zsolttal) Bp., Magyar Nyelvtudomáűnyi Társaság kiadása. 248 p. + térkép A héber-zsidó névadás. = NévÉrt 24. sz A tulajdonnevek köznevesülése. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő és Kovács Mária. Miskolc (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai. 1.) Dénes György, a helynévkutató. = Karszt és Barlang (2002), Általános és magyar névtan (Személynevek). Bp., Osiris Kiadó. 955 p. Nyelvészeti és néprajzi közlemények (Válogatott tanulmányok, cikkek, adatközlések). Orosháza. 331 p. Kisküküllő és Nagyküküllő megye (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyííjtése. 4.) (Sebestyén Zsolttal) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 230 p. + térkép Kommunikáció és identifikáció. = MNy XCIX, 1-8. Kiss Jenő 60 éves. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Bp., Sorozatszerkesztések Magyar Nyelvtudományi Dolgozatok szám Magyar Személynévi Adattárak től. 99 szám Ismertetés: 21

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia)

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 277 BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE '. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 1962 A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Néprajz és Nyelvtudomány 5-6: 79-83. Gyulaj nyelvjárásából.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2011. március 5. országos regionális Dél-Alföld Huszár Gergő 50,0 16 2 Vajda Péter Oktatási Ficzere

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia

Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig. Bibliográfia Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom 2007-től 2014-ig Bibliográfia Összeállította: Balázsi Dorina Debreceni Egyetem Informatika Kar Tutor: Dr. Suppné dr. Tarnay Györgyi Kovács Máté

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai

Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai Juhász Dezső publikációi és tudományos előadásai (utolsó mentés: 2012. 02. 19.) Tartalom Juhász Dezső publikációs jegyzéke...2 Hivatkozások Juhász Dezső műveire 22 Juhász Dezső tudományos előadásainak

Részletesebben