MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN ? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva. Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: 2

3 HAJDÚ MIHÁLY 3

4 Üres lap 4

5 HAJDÚ MIHÁLY ÖNVALLOMÁSA 1933-ban születtem, Orosházán. Itt végeztem el középiskolai tanulmányaimat és már középiskolás koromban, úgy hetedik-nyolcadik gimnazista koromban a nyelvészet iránt fölkelt az érdeklődésem. De nem jobban, mint ahogy a matematika vagy a biológia érdekelt, és akkor még nem gondoltam arra, hogy nyelvész lesz belőlem valaha is. Érettségi után képesítés nélkül tanítani kezdtem. Egyetemre akkor abban az időben nemigen lehetett vagy nehezen lehetett bejutni és egy tanyai iskolában kezdtem a működést. Már ez is a nyelvjáráskutatásra terelte a figyelmemet és az orosházi származás is részben meghatározta a nyelvjáráskutatás iránt való érdeklődésemet. Először orosz szakon végeztem el a főiskolát levelező úton Szegeden, majd pedig kiegészítő magyar szakot végeztem, ugyancsak Szegeden. A szegedi főiskolán igen jó nyelvészképzést kaptam és akkor döntöttem el azt, hogy a nyelvészettel behatóbban is foglalkozom. Amikor elvégeztem a főiskolát magyar, majd később angol szakon, azután egyetemre jelentkeztem és ugyancsak levelező tagozaton folytattam az egyetemi tanulmányokat magyarkönyvtár szakon. Itt már határozott nyelvész indítással kezdtem az egyetemet. Dolgozataim, szakdolgozatom, majd később a doktori dolgozatom is nyelvjárási témájú volt. Továbbra is dolgoztam és tanítói munkám mellett, majd középiskolai tanári munkám mellett nyelvjáráskutatással foglalkoztam. Aspiratúrára jelentkeztem 1965-ben és akkor Benkő Loránd professzor úr hívta föl a figyelmem, vagy terelte az érdeklődésem a névtan felé. Először is az újabb kori személynevek vizsgálatát tartotta szükségesnek és fontosnak, úgyhogy ebben a témában jelentkeztem aspiratúrára és 1971-ben védtem meg kandidátusi értekezésemet újabbkori személyneveink kutatásai címmel. A személynév kutatás és általában a névtan ezután meghatározó erejű volt további ténykedésem, működésem folyamán, de nem mondtam le természetesen a nyelvjáráskutatásról sem. Egyrészt a hazulról hozott anyanyelvjárásnak a boncolgatása, vizsgálata, másrészt pedig a nyelvjárási szöveggyűjtés, szöveglejegyzés az, ami különösen érdekelt és amivel sokat foglalkoztam. A névtani munkásság azonban egyre kevesebb időt és teret engedett más elfoglaltságoknak. Sajtó alá rendeztem kandidátusi dolgozatom egyik részét, a becéző nevekkel foglalkozót, XVIII., XIX., XX. századi becéző nevekkel foglalkozó részt, ami meg is jelent később. Majd részt vettem a földrajzi névgyűjtés 5

6 mozgalmában. Először Somogy, Vas majd Tolna megyében ellenőriztem és tettem közzé anyagot. Közben kisebb cikkeim jelentek meg, névtani, nyelvjárástani témában és Kázmér Miklóssal egy nyelvjárási olvasókönyvet állítottunk össze. A névtani kutatás régóta hiányolja az alapos irodalomfölmérést, egy, minden részletre kiterjedő bibliográfia elkészítését. Ezért határoztam el azt, hogy a következő években először is a megjelent magyar névtani irodalmat számba veszem és egy lehetőleg teljes névtani bibliográfiát készítek. További tervem a családnévkutatás, a személynévkutatás, de semmiképpen sem hanyagolnám el mellette a földrajzi nevek, helynevek, és a nyelvjárási kutatásokat. Nemrégen indult egy kis sorozat az egyetem kiadásában Magyar Személynévi Adattárak címmel, ennek a sorozatnak a szerkesztését csinálom és a következőkben szeretném elérni azt, hogy amennyire lehet, a mai magyar családneveket összegyűjtsük és egy mai magyar családnévi szótárt készítsünk, amit esetleg később egy családnévkataszterré lehet bővíteni. Hasonló igény és szükségessége lenne e keresztnevek összegyűjtésének is. Ez is még a tudomány előtt álló feladat. Természetesen, hogy mihez lesz erőm és időm, azt előre megmondani nem lehet. A felvétel október 15-én készült. A pályakép fontosabb adatai Tudományos-közéleti tevékenység 1961 óta a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja között titkára, 1975-től máig a választmány tagja között a Névtudományi Szakosztály titkára 1985-töl megszüntéig a Névtu dományi Szakosztály elnöke között a Csüry Bálint-emlékérem Bizottság tagja 1980-tól máig a Csűry Bálint-emlékérem és -díj Bizottság elnöke 1964 óta a Magyar Néprajzi Társaság tagja 2000-től a Magyar Néprajzi Társaság érdemes tagja 1980 óta a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja között az MTA Magyar Nyelvészeti Szakbizottság tagja között a néprajzi és nyelvjárási pályamunkákat bíráló országos zsűri tagja Professzori habilitációs bírálatok Papp György: Közlési szimbólumok - szimbolikus kommunikáció Zsigmond Győző: Az erdélyi csillagismeret Kandidátusi értekezés bírálata Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén 6

7 A helyesírás tanítása a középiskolák levelező tagozatán. = NyrLXXXIX (1966), Nyelvjárástörténeti adatok a becézőnevek funkciójának vizsgálatához = MNy LXIII (1967), Adatok a személynevek földrajzi különbségeinek vizsgálatához = Nyr XCI (1967), Névadási szokások Csanádapácán száz évvel ezelőtt. = Békési Élet 3. sz Adatok a XVIII-XX. század névdivatjának földrajzi vizsgálatához = MNy LXN (1968), Százéves a békéscsabai zsargonszótár. Toronyai János tolvajnyelvszótárának elemző bemutatása. = Békési Élet évf. 1. sz Mező András, A baktalórántházi járás földrajzi nevei. (Ism.) = Nyr XCII (1968), Kálmán Béla, A nevek világa. (Ism.) = Békési Élet évf. 2. sz A kasos méhészkedés hagyományai Orosházán és környékén. - Méhészeti orosháziak tájszótár. története In: A Szántó 1744 elött. Kovács Településtörténeti Múzeum Évkönyve tanulmány csa- Az ládnevek Szerk. Nagy kutatása Gyula. alapján. Orosháza, = Békési Élet évf. 2. sz HAJDÚ MIHÁLY ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA A becézőnevek földrajzi különbségei három Békés megyei helység XIX Orosháza környéki kasos méhészetről. ( ) = MNyj IX (1963), századból való iskolai anyakönyvei alapján. = MNyj XV, Személynévkutatásunk 1960 és 1967 között. = MNy LXV, 93104, 239- Rövidítések: NévÉrt = Névtani Értesítő, HungÉrt = Hungarológiai Értesítő, 51. Disznóvágás Orosházán. In: A Szántó Kovács Múzeum Évkönyve. Az élő becézőnevek Szerk.: és Nagy a becézőnév-rendszer. Gyula. Orosháza, In: Névtudományi előadások. II. Névtudományi Konferencia, Budapest, Szerk.: Orosháza népi állattartás a (Gulyás Mihály és Szabó Mihály társszerzőkkel). In: Orosháza története és néprajza I-II. Szerk.: Nagy Gyula. Kázmér Miklós és Végh József. = NytudÉrt. 70. sz. ) Ismertetés: Irene Pogány, Die II. Landeskonferenz zur Orosháza, II, Namenforschung in Ungarn ( Budapest). = Acta Népi Linguistica. jogélet Orosházán XXI (1971), (Kovács 180. Ferenc társszerzővel). In.: Orosháza Keresztneveink története és néprajza és becézőneveink I-II. Szerk.: újabbkori Nagy Gyula. vizsgálata. Orosháza, II, I-II. Kandidátusi értekezés p. Kézirat. Orosházi népmesék. In: Orosháza története és néprajza I-II. Szerk.: Nagy Gyula. Orosháza, II, Az orosházi méhészkedés szakszókincse. = Nyelvtudományi Dolgozatok. 7. sz. bibliográfiája ELTE kiad. (Szabó Budapest, Ferenc 133 társszerzővel). lap In: Orosháza Orosháza Ismertetés: története és Gunda néprajza Béla I-II. = Ethnographia. Szerk.: Nagy Gyula Orosháza, II, Az Népi Ormánság disznótartás XVI. Szeghalmon. századi keresztnevei. In: Sárréti = írások. MNy LXVII, Szerk.: Miklya Jenő. Az Szeghalom, újabbkori személynevek kutatásának módszerei. In: A magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései. Szerk.: Hajdú Mihály és Pusztai Ferenc. = Nyelvtudományi Dolgozatok 6. sz A helyesírás tanításának problémája a mezőgazdasági technikumok levelező tagozatán. = 7 Mezőgazdasági Szakoktatás. VIlI, 4. sz Zselicségi nyelvjárási szövegek. = MNy LXII, Mező András, A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén. (Ism.) = Szabolcs-Szatmári Szemle. VI, Mező András, 1. A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén. 2. Nagykálló személynevei a XVI. és XVIII. században. (Ism.) = Nyr XCV,

8 Hajdubibliog A névvé válás folyamatáról. In: Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Szeged, április Szerk.: Békési Imre. Bp., 1985 (MNyTK 170. sz.) A Garam-Ipoly közének személynevei a XV-XVl. században. II. rész. = NévÉrt 10. sz Ki tud róla? Mit tud róla? Szalay Béla erdélyi névgyűjtőről. = NévÉrt 10. sz Ki ad az utcáknak nevet? = NévÉrt 10. sz Tizenkét gyermek(név) egy családban. = NévÉrt 10. sz Az angol felső-középosztály névdivatja 1984-ben. = NévÉrt 10. sz Névválasztás a Szovjetunióban. = NévÉrt 10. sz Szabadvers a magyar keresztnevekről. = NévÉrt 10. sz Hivatkozás: J. Soltész Katalin, Névkutatás és névkultúra. In: Névtudomány és Művelődéstörténet. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Bp Névadás, névválasztás, becenevek az irodalomban. = NévÉrt 10. sz Színnevek az intézménynevekben. = NévÉrt 10. sz Szabó T. Attila 80 éves. = NévÉrt 10. sz Joyce Miles: The House Names Book. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Dávid Géza: A Simontornyai szandzsák a 16. században. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Kecel története és néprajza. Szerk.: Bárth János. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Ábrahám Imre: Főbb frazeológiai szókapcsolatok Nyúl község mai nyelvében. (Ism.) = HungÉrt VII, 245. Baranya megye földrajzi nevei Szerk.: Pesti János. (Ism.) = HungÉrt VII,

9 Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. Közzéteszi: Jankovich B. Dénes. (Ism.) = HungÉrt VII, 248. Az orosházi múzeum köré szerveződött munkatársi gárdáról. In: A múzeum szolgálatában. Szerk. Nagy Gyula. Békéscsaba, Útmutató az állandó szókapcsolatok gyűjtéséhez. Melléklet a Honismeret XIV, 3. számában 8 p. Szabó T. Attila 80 éves. = Honismeret. XIV, 3. sz. Vélemény Szabó T. Ádám egyik utcaelnevezési javaslatáról. = NévÉrt 11. sz. 94. Ágoston Mihály, A földrajzi nevek írásmódja. (Ism.) = HungÉrt VIII, 275. Balázs Géza, Firkálások a gödöllői HÉV-en. (Ism.) = HungÉrt VIII, 276. Baranya megye földrajzi nevei. I-II. Szerk. Pesti János. (Ism.) = HungÉrt VIII, Debrecen utcanevei. Szerk. Nábrádi Mihály. (Ism.) = HungÉrt VIlI, Penavin Olga, Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. (Ism.) = HungÉrt VIII, Rácz Sándor, Földeák és környéke táj szótára. (Ism.) = HungÉrt VIII, A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. IV. Szerk. Molnár Károly. (Ism.) = HungÉrt VIII, Az évi Helységnévtár névvégmutató szótára. Magyar Névtani Dolgozatok. 74. sz. ELTE kiadás. Budapest, lap Adatok a XVI. század ö-zéséhez. = MNy LXXXIII, Adatok Békés város í-zésének történetéhez. = Uralisztikai Tanulmányok. 2. sz A szer helyneveinkben. II. = NévÉrt 12. sz A XXXII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXIII, Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. 9

10 (Ism.) = MNy LXXXIII, Ózd környéki szarvasmarhanevek. (Csikász Zoltán társszerzővel). = NévÉrt 12. sz Víznévhasználat a Nyárád mentén. = NévÉrt 12. sz Gépkocsiparkolók elnevezései. = NévÉrt 12. sz A vezetéknevek táji jellegzetességei. = NévÉrt 12. sz Névadás, névválasztás, becenevek az irodalomban. = NévÉrt 12. sz Pifkó Péter, Esztergom utcanevei. (Ism.) = NévÉrt 12. sz Bereznai Zsuzsanna, Falucsúfolók az Egri járásban. (Ism.) = HungÉrt IX, Boross József - Szüts László, A mai magyar argó kisszótára. (Ism.) = HungÉrt IX, 183. Erdélyi Erzsébet, Nagykőrös utcaneveinek története 1850 és 1982 között. (Ism.) = HungÉrt IX, 185. Fülöp László, A sárvári kovácsmesterség szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt IX, Hidvégi Lajos, Pusztabokrok. Adatok Cegléd és környéke településtörténetéhez a régészeti, történeti források és a földrajzi nevek alapján. (Ism.) = HungÉrt IX, 189. Kakuk Mátyás, Hangtani változások Kunszentmárton XVIII-XIX. századi családneveiben. (Ism.) = HungÉrt IX, 192. Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. (Ism.) = HungÉrt IX, Kovács Ákos: Magyarországi falvédőföliratok. (Ism.) = HungÉrt IX, 194. Könyvecse. Az szent apostoloknak méltóságokról (Ism.) = HungÉrt IX, Néma Lajos, Visk és Szlatina ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 199. Albert Zsuzsanna: Harasztkerék ragadványnevei. = HungÉrt IX, 199. (Ism.). Rácz Sándor, Marosiele ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX,

11 Kovács Jenő, Mersevát személynevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 199. Ivádyné Gyenge Ilona, Ivád ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 200. Elek Margit, Polgár ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 200. Szép Katalin, Magyarszerdahely személynevei. (Ism.) = HungÉrt IX Rácz Sándor, Ferencszállás és a volt báró Gerliczy-majorok lakosságának ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt 200. Virág Gábor, Csantavér családnevei. (Ism.) = HungÉrt IX,200. Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Szerk. Békési Imre. (Ism.) = HungÉrt IX, Penavin Olga, Kúla és környéke földrajzi neveinek adattára. (Ism.) = HungÉrt IX, 207. Pifkó Péter, Esztergom utcanevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 208. Timaffy László, A kisaiföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára. (Ism.) = HungÉrt IX, 210ll. Vitányi Borbála, Thury Zoltán írói névadása. (Ism.) = HungÉrt IX, A magyar nyelv rétegeződése, táji tagolódása (Előszó, szerkesztés és másodközlésű tanulmányok). TankK Budapest, p. A XVI. századi nyelvjárások néhány kérdéséhez. In: A magyar nyelv rétegeződése. Szerk. Kiss Jenő és Szüts László. AkK Budapest, Adalék nőneveink korai divatjához. In: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. Szerk. nélkül. ELTE kiadás. Budapest, A nyelvjárások helyzete és változásai. In: Népnyelvkutatás és iskola. Szerk. Ördög Ferenc. MNyTK sz Boros Edit, Beszélő nevek a Káli-medencében. (Ism.) = HungÉrt X, 149. Bura László, A moldvai csángó nyelvjárás a-zása. (Ism.) = HungÉrt X, 149. Hajas Andrea, A nagykanizsai kovácsmesterség szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt X,

12 Körmendi Géza, Komárom megye helységneveinek rendszere. (Ism.) = HungÉrt X, Lakatos Demeter, Csángó strófák. (Ism.) = HungÉrt X, Halász Péter, Klézse (Cleja) helynevei. (Ism.) = HungÉrt X, Vitányi Borbála, Papp Dániel Írói névadása. (Ism.) = HungÉrt X, 158. Kovács Zita, Magyar Bútornevek. (Ism.) = HungÉrt X, 158. D. Varga László, Deregnyő helynevei. (Ism.) = HungÉrt X, Csige Katalin, Személynevek frazeológiai egységekben. (Ism.) = HungÉrt X, 159. Gyergyák Krisztina, Magyarország szarvasmarhanevei (Ism.) = HungÉrt X, 159. BnTER ANIKÓ, Endrefalva keresztnevei (Ism.) = HungÉrt X, Huley Alfréd, Gerendási ragadványnevek. (Ism.) = HungÉrt X, 160. Mészáros Edit, Zalacséb személynevei. (Ism.) = HungÉrt X, 160. Ficzekné Molnár Mária, Magyarlak mai kereszt- és becenevei. (Ism.) = HungÉrt X, Matijevics Lajos, Bácska történeti víznevei. (Ism.) = HungÉrt X, 161. Pais Dezső és a szülőföld. (Dokumentumok) Szerk. Németh László. (Ism.) = HungÉrt X, Sipos Jenőné Somodi Mária, A makói hagymatermesztés szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt X, 164. Die Steuerkonskription des Sandschaks Stuhlweiszenburg aus den Jahren 1563 bis Hunyadi István közreműködésével összeállította Matuz József. (Ism.) = HungÉrt X, 165. Szabó József, A nagykónyi nyelvjárás. (Ism.) = HungÉrt X, Szolnok megye földrajzi nevei. 1. A Jászberényi járás. Közzétette: Farkas Ferenc. (Ism.) = HungÉrt X, Zala megye földrajzi nevei. II, A Keszthelyi járás. Közzétette: Markó Imre Lehel, Rónai Béla, Varga Mária, Vitányi Borbála. (Ism.) = HungÉrt X,

13 1989. Magyarország történeti helységnévtára. ( ). Árva megye. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kiadása. Budapest, p. Az évi Helységnévtár névvégmutató szótára. Magyar Návtani Dolgozatok. 81. sz. ELTE kiadás. Budapest, p. A személynevek és az egyéb tulajdonnevek gyűjtése, kutatása ( ). In: Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. Évfordulóján. (Zalaegerszeg, október 8-10.) Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Bp., (MNyTK sz.) Sarusi Mihály "Magyar Krisztus" című könyvének nyelvjárásiassága. = Jászkunság. XXXV, 10. sz A XXXIV. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXV, A XXXV. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXV, Die Steuekonskription des Sandschaks Stuhlweiszenburg aus den Jahren 1563 bis (Ism.) = MNy LXXXV, Balázs Géza, Sátorfirkálások. (Ism.) = HungÉrt XI, 498. Bura László, Szatmári szólások és közmondások. (Ism.) = HungÉrt XI, 500. Csányiné Witilinger Mária, Egy miskolci szakközépiskola diákszavai. (Ism.) = HungÉrt XI, Gálffy Mózes, Székelyföldi tájszók. (Ism.) = HungÉrt Halászné Zelnik Katalin, Mo1dvai csángó növénynevek. (Ism.) = HungÉrt XI, 506. Imre Samu, Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a Magyar Nyelvatlasz alapján. (Ism.) = HungÉrt XI, 507. É. Kiss Katalin, Configurationality in Hungarian. (Ism.) = HungÉrt XI, Kovács Antal, A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben. (Ism.) = HungÉrt XI,

14 Kovács Antal, Járok-kelek gyöngyharmaton... = HungÉrt XI, (Ism.). Lábad! Károly, Ahogy rakod tüzed. Drávaszögi magyar proverbiumok. (Ism.) = HungÉrt XI, Balogh László, Olcsva helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 514. Nyárádyné Bojtor Rozália, Nagyigmánd személynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 514. Koncz Sándorné, Pest megye helységneveinek rendszere. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Kocsis Annamária, Hahóti kutyanevek. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Halász Péter, Pusztina(Pustiana)helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Balogh László, Vitka helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Boros Edit, Ajka utcanevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Kurtucz Mihály, Kisiratos helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Balázs Géza - Várkonyi Ildikó, Tulajdonnevek a magyar népmesékben. III. (Ism.) = HungÉrt XI, 517. Boros Edit, Ajka külterületi helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 517. Szathmáry József, Királyhelmec (Kral'ovsky Chlmec) és környéke helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 518. Bura László, Szatmárnémeti (Satu Mare) utcanevei. (Ism.) = HungÉrt XI, Rácz Sándor, Bökény ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 519. Iván László, Kalocsa környékének személynevei 1560-ban. (Ism.) = HungÉrt XI, Szaszkóné Sin Aranka, Nagykőrös XVII. századi összeírásai. (Ism.) = HungÉrt XI, 520. Szép Katalin, Magyarszerdahely szólítónevei.(ism.) = HungÉrt XI, 520. Gellén Attiláné, Salköveskút ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 521. Herényi István, A középkori Vas vármegye genealógiája. (Ism.) = HungÉrt XI, 521. Nagy Géza, Karcsai szólások és közmondások. (Ism.) = HungÉrt XI, 52]- 14

15 2. Nemcsák Pál, Aki bányász akar lenni... Borsod és Gömör megyei bányászszótár. (Ism.) = HungÉrt XI, 522. Paczolay Gyula, Magyar - észt - német - angol - finn - latin közmondások és szólások - cseremisz és zürjén függelékkel. (Ism.) = HungÉrt XI, Cs. Szabó István, Nyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII - XIX. századi Gyomáról. (Ism.) = HungÉrt XI, Tóth Imre, Ipoly menti palóc tájszótár. Bemecebaráti és vidéke tájnyelve az 1930-] 940-es évek fordulóján. (Ism.) = HungÉrt XI, Villám Judit, Nagykőrösi tájszótár. (Ism.) = HungÉrt XI, Adalék a XVI. századi magyar nyelvjárások hangrendszeréhez. = MNy LXXXVI, Gérce nyelvjárásiassága helyneveinek fonémastatisztikái alapján. = EFF 3. sz Középkori -monostora utótagú helyneveink tipológiájához. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő. MTA ELTE kiadás. Budapest, A magyar névtudomány a nyelvjárástörténeti kutatás szolgálatában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő és Szüts László. AkK Budapest, Szenczi Molnár Albert, Dictionarivm Latinovngaricvm... (Ism.) In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Tomus 1. Szerk. Büky Béla és Gyárfás Ágnes. Miskolc, Algyő és népe. Szerk. HEGYI ANDRÁS. (Ism.) = NévÉrt 13. sz A XVI. századi Orosháza személynevei. In: Emlékkönyv a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. 1. Szerk. Fülöp Béla. Orosháza, Egy beceképző a XVI. században. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor és Laczkó Krisztina. 15

16 ELTE kiadás. Budapest, Tervezet a magyar tulajdonnevek történetének korszakolására. In: Tulajdonnév-használatunk. Szerk. Farkas Ferenc. Magyar Névtani Dolgozatok 100. szám. ELTE kiadás. Budapest, Adatok XVII. századi lóneveinkhez. = NévÉrt 14. sz Az írói névadás magyar bibliográfiája. = Helikon sz Ismertetés: Mária Opélová Károlyi: = Onomasticky zpravodaj. XXXIV XXXV. ( ), Névtudományi folyóiratok és évkönyvek repertóriuma. = Helikon sz A XXXVI. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXVIII, A XXXVII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXVIII, Simon Miklós - Visy József, Orvosi szófejtő tár. (Ism.) In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Tomus II. Szerk. Büky Béla és Gyárfás Ágnes. Miskolc, Adatok az ly népnyelvi írásához a XVIII. század végéről és a XIX. század elejérői.in: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor Géza. ELTE kiadás. Budapest, Miskolci családnév-változtatások a XIX. században. In: Név-és szókincsvizsgálatok. Szerk. Bodáné Kovács Mária. Miskolc, A magyar nyelv története. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Szerk. Halmos Ferenc. Budapest, Magyar Nagylexikon. I. Főszerk. Élesztös László. Akadémiai kiadás. Budapest, Öt szócikk írása. A XXXVIII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXIX, Végh József köszöntése 80. születésnapján. = MNy LXXXIX, A II. Dialektológiai Szimpozion (Szombathely, augusztus ) előadásai. (Ism.) = MNy LXXXIX,

17 Magyar tulajdonnevek. Nemzeti TanK Budapest, p. Ismertetés: Mizser Lajos = Pedagógiai Műhely. Nyíregyháza, XXII (1996), 1. sz Magyarország történeti helységnévtára Liptó megye. (Szaszkóné Sin Aranka társszerzővel). Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kiadása. Budapest, p. A családnév-változtatások szociológiai hátteréhez. = NévÉrt 16. sz Új Magyar Irodalmi Lexikon. I-III. Főszerk. Péter László. Akadémiai kiadás. Budapest, szócikk írása. Új kiadása Kiegészítés a XVII. századi lónevekhez. = NévÉrt 16. sz A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek évi összeírása. Szerk. Udvari István. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Udvari István, A Mária Terézia-féle úrbérrendezések szlovák nyelvű dokumentumai. Adatok a szlovák népgazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában). (Ism.) = NévÉrt 16. sz Takács Péter - Udvari István, Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Udvari István, Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Kisújszállás és környéke személynevei ben. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Laczkó Krisztina. ELTE kiadás. Budapest, Tanu és Válasz. - Két folyóiratcím születése. = NévÉrt 17. sz Janitsek Jenő 75 éves. = NévÉrt 17. sz A régi magyar és finn keresztnévválasztásról. In: Ünnepi könyv Mikola 17

18 Tibor tiszteletére. Szerk. Mészáros Edit. JATE kiadás. Szeged, A votják mondavilág tulajdonneveiről. In: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Szerk. Bereczki András és Klima László. Urálisztikai Tanulmányok. 7. sz Az Alföld nyelvjárásai. In: A mi Alföldünk. Szerk. Rakonczai János és Szabó Ferenc. Nagyalföld Alapítvány kiadás. Békéscsaba, , és klny. Személynevek. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk. Sipos Lajos. Dunakanyar kiadás. Budapest, Helynevek. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk. Sipos Lajos. Dunakanyar kiadás. Budapest, Szabolcs-Szatmár megye helynévgyűjteményei. (Ismertetések). = NévÉrt 18. sz Szociolingvisztikai vizsgálat Orosháza két világháború közötti családneveiről. ELTE kiad. Bp., lap (Magyar Névtani Dolgozatok 150. sz.) A középmagyar kor személynévtörténete ( ). I-III lap. Kézirat. Ismertetés: Fábián Zsuzsa = Rivista Italiana di Onomastica. IV [1998], 207. A tulajdonnév mint szófaji kategória. In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. (Miskolc, augusztus ) I - II. Szerk. B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének kiadása. Budapest - Miskolc, Ismertetés: Fábián Zsuzsa: = Rivista Italiana di Onomastica. IV (1998), 1. sz A magyar helységnevek jelentésszerkezete. In: Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk. Kiss Gábor és Zaicz Gábor. MTA Nyelvtud. Int. kiadás. Budapest, Ismertetés: Kiss Antal: = MNyj XXXV [1998], A romániai magyar helynévgyűjtés. In: Európából Európába. Tanulmá- 18

19 nyok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Szerk. Csoma Zsigmond és Viga Gyula. = Néprajzi Látóhatár. VI (1997), Hajdú Mihály Végh Józsefről. In: Végh József ( ). A hetvenes évek magyar nyelvészei. Pályaképek és önvallomások. 49. sz. Sorozatszerk. Bolla Kálmán. Bp., A moldvai csángók évi összeírásának névtani vizsgálata. In: Szöveg és stílus. Emlékkönyv a 70 éves Szabó Zoltán tiszteletére. Szerk. Péntek János. Kolozsvár, A 70 éves Rácz Sándor köszöntése. = Honismeret. XXV, A tulajdonnév "meghatározása". = NévÉrt 20. sz. (1998), Tulajdonnevek a nyelvi rendszerben. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. Tanulmányok Fekete Péter 70. születésnapjára. Szerk. H. Varga Gyula. Eger, A nyelvjárásterületek körülhatárolásának nyelvi eszközeiről. In: Ill. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, augusztus Szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán. Szombathely, (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai. II.), Ismertetés: Sebestyén Árpád: = MNyj XXXVI (1999), 146. Mező András, A templomcím a magyar helységnevekben ( század). (Ism.) = Nyr CXXII (1998), A tulajdonnevek egyalakúsága. In: Poliszérnia, homonímia. Szerk. Gecső Tamás. Bp., Tinta Kiadó, (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. II.) A tulajdonnevek az oktatásban. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. XIII. Anyanyelv-oktatási Napok. Eger, július Szerk. V. Raisz Rózsa és Varga Gyula. Bp., (MNYTK. 212.), A tulajdonnevek helye a nyelvtan oktatásában. = Módszertani Lapok. Magyar.V (1999), 3. sz A tulajdonnevek az iskolában. In: Az Apáczai Csere János Tanítóképző 19

20 Főiskola Évkönyve. 1998/99. Főszerk. Kovácsné Dr. Németh Mária. Győr, Nyelvtudomány-történeti vizsgálódás a tulajdonnevek szófaji besorolásáról a XIX. század közepéig. In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Lengyel Klára. ELTE kiadás. Bp., Névutók a helynevekben. = MNyj XXXVII (1999), A személynevek közszói elemeiről. = NévÉrt 21. sz Köszöntő [Mező András 60. születésnapján]. = NévÉrt 21. sz Benkő Loránd: Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. (Ism.) = MNy XCV (1999), Balassa Iván - Kováts Dániel: Sárospatak határának helynevei. (Ism.) = MNy XCV (1999), Lelkes György: A magyar helységnév-azonosító szótár. (Ism.) = Nyr CXXIII (1999), Az önálló névtan születése és szükségessége. In: Petőfi, névtan, helyesírás. Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Szerk. Nagy L. János. Erkel Ferenc Gimnázium kiadása. Gyula, Családnevek folklór szövegekben. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór - Irodalom - Szemiotika Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE kiadás. Bp., A beceképzők illeszkedéseinak tanulsága. In: 10 éves a Miskolci Bölcsész Egyesület. Főszerk. Büky Béla. (Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis.) Miskolc, Alsófehér megye. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 1.) (Janitsek Jenővel) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 203 p. + térkép Háromszék. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 2.) (Slíz Mariannal) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 206 p. + 20

21 térkép Metafora a személynevekben. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Bp., Tinta Kiadó (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. X.) Születésnapi köszöntő. = NévÉrt 23. sz Szilágy megye. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 3.) (Sebestyén Zsolttal) Bp., Magyar Nyelvtudomáűnyi Társaság kiadása. 248 p. + térkép A héber-zsidó névadás. = NévÉrt 24. sz A tulajdonnevek köznevesülése. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő és Kovács Mária. Miskolc (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai. 1.) Dénes György, a helynévkutató. = Karszt és Barlang (2002), Általános és magyar névtan (Személynevek). Bp., Osiris Kiadó. 955 p. Nyelvészeti és néprajzi közlemények (Válogatott tanulmányok, cikkek, adatközlések). Orosháza. 331 p. Kisküküllő és Nagyküküllő megye (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyííjtése. 4.) (Sebestyén Zsolttal) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 230 p. + térkép Kommunikáció és identifikáció. = MNy XCIX, 1-8. Kiss Jenő 60 éves. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Bp., Sorozatszerkesztések Magyar Nyelvtudományi Dolgozatok szám Magyar Személynévi Adattárak től. 99 szám Ismertetés: 21

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Hajdú Mihály tudományos műveinek bibliográfiája

Hajdú Mihály tudományos műveinek bibliográfiája Hajdú Mihály tudományos műveinek bibliográfiája Hajdú Mihály életmű-bibliográfiáját a szerző korábbi publikációs listáinak fölhasználásával állítottuk össze; további, ott fel nem vett tételekkel bővítve

Részletesebben

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia)

BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 277 BIBLIOGRÁFIA ÖRDÖG FERENC TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE '. Könyvek, tanulmányok, cikkek (recenziók, bibliográfia) 1962 A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Néprajz és Nyelvtudomány 5-6: 79-83. Gyulaj nyelvjárásából.

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy

Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Névtani kutatások című tárgy szemináriumához 2012/2013. őszi félév kreditszerzés módja: gyakorlati jegy 1. A szemináriumi program és a referátumok

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária

Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia Ajtai Mária Sorszám Név Születési idő Utolsó bejegyzés Megjegyzés 1. Ágoston Terézia 1936.10.10 1949.01.31 2. Ajtai Mária 1970.07.01 1985.06.18 3. Antal József 1956.08.22 1971.06.12 4. Antal Mária 1940.02.19 1953.06.17

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20.

Ujsághy Géza XI. 16. Klafszky Valéria XI 17. Mizsér Jenőné XI 18. Répási Ildikó XI. 19. Halász Miklósné XI 20. Sudoku1 Név lakhely összesített XI.kerület nem XI. Merényiné Szászhalmi Kamilla XI 1. Merényiné Szászhalmi Kamilla 1. Horváth Ferencné 1. Bakó Dezső Sándorné XI 2. Bakó Dezső Sándorné 2. Michnay Lászlóné

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei

A 2008/2009-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2008/2009-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam: Csirke János Mészáros Ákos Paksi Barnabás Molnár Milán Váczi Balázs Váczi Bence Mátyás tudósai megyei mesemondó

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137.

Hivatkozásjegyzék. Hivatkozás: Haader Lea: eez myt mondaaz myes twgyok NÉ. 15 [1993]: A hivatkozás oldalszáma: 137. Hivatkozásjegyzék 1987 Hegedős Attila: Kisnémedi tájszótár. ELTE, 1992. Villám Judit: Nagykırösi tájszótár. ELTE, Budapest, 1987. A hivatkozás oldalszáma: 10. (a szótár ekkor még kéziratban volt) 1988

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok

Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok Tukacsné dr. Károlyi Margit publikációs jegyzéke Cikkek, tanulmányok 1. Nyelvjárási elemek a szabolcsi 10 14 évesek nyelvhasználatában. In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában (1984). OPI

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben