MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN ? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva. Nyomdaipari Kft., Budapest. F.v.: 2

3 HAJDÚ MIHÁLY 3

4 Üres lap 4

5 HAJDÚ MIHÁLY ÖNVALLOMÁSA 1933-ban születtem, Orosházán. Itt végeztem el középiskolai tanulmányaimat és már középiskolás koromban, úgy hetedik-nyolcadik gimnazista koromban a nyelvészet iránt fölkelt az érdeklődésem. De nem jobban, mint ahogy a matematika vagy a biológia érdekelt, és akkor még nem gondoltam arra, hogy nyelvész lesz belőlem valaha is. Érettségi után képesítés nélkül tanítani kezdtem. Egyetemre akkor abban az időben nemigen lehetett vagy nehezen lehetett bejutni és egy tanyai iskolában kezdtem a működést. Már ez is a nyelvjáráskutatásra terelte a figyelmemet és az orosházi származás is részben meghatározta a nyelvjáráskutatás iránt való érdeklődésemet. Először orosz szakon végeztem el a főiskolát levelező úton Szegeden, majd pedig kiegészítő magyar szakot végeztem, ugyancsak Szegeden. A szegedi főiskolán igen jó nyelvészképzést kaptam és akkor döntöttem el azt, hogy a nyelvészettel behatóbban is foglalkozom. Amikor elvégeztem a főiskolát magyar, majd később angol szakon, azután egyetemre jelentkeztem és ugyancsak levelező tagozaton folytattam az egyetemi tanulmányokat magyarkönyvtár szakon. Itt már határozott nyelvész indítással kezdtem az egyetemet. Dolgozataim, szakdolgozatom, majd később a doktori dolgozatom is nyelvjárási témájú volt. Továbbra is dolgoztam és tanítói munkám mellett, majd középiskolai tanári munkám mellett nyelvjáráskutatással foglalkoztam. Aspiratúrára jelentkeztem 1965-ben és akkor Benkő Loránd professzor úr hívta föl a figyelmem, vagy terelte az érdeklődésem a névtan felé. Először is az újabb kori személynevek vizsgálatát tartotta szükségesnek és fontosnak, úgyhogy ebben a témában jelentkeztem aspiratúrára és 1971-ben védtem meg kandidátusi értekezésemet újabbkori személyneveink kutatásai címmel. A személynév kutatás és általában a névtan ezután meghatározó erejű volt további ténykedésem, működésem folyamán, de nem mondtam le természetesen a nyelvjáráskutatásról sem. Egyrészt a hazulról hozott anyanyelvjárásnak a boncolgatása, vizsgálata, másrészt pedig a nyelvjárási szöveggyűjtés, szöveglejegyzés az, ami különösen érdekelt és amivel sokat foglalkoztam. A névtani munkásság azonban egyre kevesebb időt és teret engedett más elfoglaltságoknak. Sajtó alá rendeztem kandidátusi dolgozatom egyik részét, a becéző nevekkel foglalkozót, XVIII., XIX., XX. századi becéző nevekkel foglalkozó részt, ami meg is jelent később. Majd részt vettem a földrajzi névgyűjtés 5

6 mozgalmában. Először Somogy, Vas majd Tolna megyében ellenőriztem és tettem közzé anyagot. Közben kisebb cikkeim jelentek meg, névtani, nyelvjárástani témában és Kázmér Miklóssal egy nyelvjárási olvasókönyvet állítottunk össze. A névtani kutatás régóta hiányolja az alapos irodalomfölmérést, egy, minden részletre kiterjedő bibliográfia elkészítését. Ezért határoztam el azt, hogy a következő években először is a megjelent magyar névtani irodalmat számba veszem és egy lehetőleg teljes névtani bibliográfiát készítek. További tervem a családnévkutatás, a személynévkutatás, de semmiképpen sem hanyagolnám el mellette a földrajzi nevek, helynevek, és a nyelvjárási kutatásokat. Nemrégen indult egy kis sorozat az egyetem kiadásában Magyar Személynévi Adattárak címmel, ennek a sorozatnak a szerkesztését csinálom és a következőkben szeretném elérni azt, hogy amennyire lehet, a mai magyar családneveket összegyűjtsük és egy mai magyar családnévi szótárt készítsünk, amit esetleg később egy családnévkataszterré lehet bővíteni. Hasonló igény és szükségessége lenne e keresztnevek összegyűjtésének is. Ez is még a tudomány előtt álló feladat. Természetesen, hogy mihez lesz erőm és időm, azt előre megmondani nem lehet. A felvétel október 15-én készült. A pályakép fontosabb adatai Tudományos-közéleti tevékenység 1961 óta a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagja között titkára, 1975-től máig a választmány tagja között a Névtudományi Szakosztály titkára 1985-töl megszüntéig a Névtu dományi Szakosztály elnöke között a Csüry Bálint-emlékérem Bizottság tagja 1980-tól máig a Csűry Bálint-emlékérem és -díj Bizottság elnöke 1964 óta a Magyar Néprajzi Társaság tagja 2000-től a Magyar Néprajzi Társaság érdemes tagja 1980 óta a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tagja között az MTA Magyar Nyelvészeti Szakbizottság tagja között a néprajzi és nyelvjárási pályamunkákat bíráló országos zsűri tagja Professzori habilitációs bírálatok Papp György: Közlési szimbólumok - szimbolikus kommunikáció Zsigmond Győző: Az erdélyi csillagismeret Kandidátusi értekezés bírálata Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén 6

7 A helyesírás tanítása a középiskolák levelező tagozatán. = NyrLXXXIX (1966), Nyelvjárástörténeti adatok a becézőnevek funkciójának vizsgálatához = MNy LXIII (1967), Adatok a személynevek földrajzi különbségeinek vizsgálatához = Nyr XCI (1967), Névadási szokások Csanádapácán száz évvel ezelőtt. = Békési Élet 3. sz Adatok a XVIII-XX. század névdivatjának földrajzi vizsgálatához = MNy LXN (1968), Százéves a békéscsabai zsargonszótár. Toronyai János tolvajnyelvszótárának elemző bemutatása. = Békési Élet évf. 1. sz Mező András, A baktalórántházi járás földrajzi nevei. (Ism.) = Nyr XCII (1968), Kálmán Béla, A nevek világa. (Ism.) = Békési Élet évf. 2. sz A kasos méhészkedés hagyományai Orosházán és környékén. - Méhészeti orosháziak tájszótár. története In: A Szántó 1744 elött. Kovács Településtörténeti Múzeum Évkönyve tanulmány csa- Az ládnevek Szerk. Nagy kutatása Gyula. alapján. Orosháza, = Békési Élet évf. 2. sz HAJDÚ MIHÁLY ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA A becézőnevek földrajzi különbségei három Békés megyei helység XIX Orosháza környéki kasos méhészetről. ( ) = MNyj IX (1963), századból való iskolai anyakönyvei alapján. = MNyj XV, Személynévkutatásunk 1960 és 1967 között. = MNy LXV, 93104, 239- Rövidítések: NévÉrt = Névtani Értesítő, HungÉrt = Hungarológiai Értesítő, 51. Disznóvágás Orosházán. In: A Szántó Kovács Múzeum Évkönyve. Az élő becézőnevek Szerk.: és Nagy a becézőnév-rendszer. Gyula. Orosháza, In: Névtudományi előadások. II. Névtudományi Konferencia, Budapest, Szerk.: Orosháza népi állattartás a (Gulyás Mihály és Szabó Mihály társszerzőkkel). In: Orosháza története és néprajza I-II. Szerk.: Nagy Gyula. Kázmér Miklós és Végh József. = NytudÉrt. 70. sz. ) Ismertetés: Irene Pogány, Die II. Landeskonferenz zur Orosháza, II, Namenforschung in Ungarn ( Budapest). = Acta Népi Linguistica. jogélet Orosházán XXI (1971), (Kovács 180. Ferenc társszerzővel). In.: Orosháza Keresztneveink története és néprajza és becézőneveink I-II. Szerk.: újabbkori Nagy Gyula. vizsgálata. Orosháza, II, I-II. Kandidátusi értekezés p. Kézirat. Orosházi népmesék. In: Orosháza története és néprajza I-II. Szerk.: Nagy Gyula. Orosháza, II, Az orosházi méhészkedés szakszókincse. = Nyelvtudományi Dolgozatok. 7. sz. bibliográfiája ELTE kiad. (Szabó Budapest, Ferenc 133 társszerzővel). lap In: Orosháza Orosháza Ismertetés: története és Gunda néprajza Béla I-II. = Ethnographia. Szerk.: Nagy Gyula Orosháza, II, Az Népi Ormánság disznótartás XVI. Szeghalmon. századi keresztnevei. In: Sárréti = írások. MNy LXVII, Szerk.: Miklya Jenő. Az Szeghalom, újabbkori személynevek kutatásának módszerei. In: A magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései. Szerk.: Hajdú Mihály és Pusztai Ferenc. = Nyelvtudományi Dolgozatok 6. sz A helyesírás tanításának problémája a mezőgazdasági technikumok levelező tagozatán. = 7 Mezőgazdasági Szakoktatás. VIlI, 4. sz Zselicségi nyelvjárási szövegek. = MNy LXII, Mező András, A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén. (Ism.) = Szabolcs-Szatmári Szemle. VI, Mező András, 1. A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén. 2. Nagykálló személynevei a XVI. és XVIII. században. (Ism.) = Nyr XCV,

8 Hajdubibliog A névvé válás folyamatáról. In: Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Szeged, április Szerk.: Békési Imre. Bp., 1985 (MNyTK 170. sz.) A Garam-Ipoly közének személynevei a XV-XVl. században. II. rész. = NévÉrt 10. sz Ki tud róla? Mit tud róla? Szalay Béla erdélyi névgyűjtőről. = NévÉrt 10. sz Ki ad az utcáknak nevet? = NévÉrt 10. sz Tizenkét gyermek(név) egy családban. = NévÉrt 10. sz Az angol felső-középosztály névdivatja 1984-ben. = NévÉrt 10. sz Névválasztás a Szovjetunióban. = NévÉrt 10. sz Szabadvers a magyar keresztnevekről. = NévÉrt 10. sz Hivatkozás: J. Soltész Katalin, Névkutatás és névkultúra. In: Névtudomány és Művelődéstörténet. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Bp Névadás, névválasztás, becenevek az irodalomban. = NévÉrt 10. sz Színnevek az intézménynevekben. = NévÉrt 10. sz Szabó T. Attila 80 éves. = NévÉrt 10. sz Joyce Miles: The House Names Book. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Dávid Géza: A Simontornyai szandzsák a 16. században. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Kecel története és néprajza. Szerk.: Bárth János. (Ism.) = NévÉrt 10. sz Ábrahám Imre: Főbb frazeológiai szókapcsolatok Nyúl község mai nyelvében. (Ism.) = HungÉrt VII, 245. Baranya megye földrajzi nevei Szerk.: Pesti János. (Ism.) = HungÉrt VII,

9 Békés megye Pesty Frigyes helynévgyűjtésében. Közzéteszi: Jankovich B. Dénes. (Ism.) = HungÉrt VII, 248. Az orosházi múzeum köré szerveződött munkatársi gárdáról. In: A múzeum szolgálatában. Szerk. Nagy Gyula. Békéscsaba, Útmutató az állandó szókapcsolatok gyűjtéséhez. Melléklet a Honismeret XIV, 3. számában 8 p. Szabó T. Attila 80 éves. = Honismeret. XIV, 3. sz. Vélemény Szabó T. Ádám egyik utcaelnevezési javaslatáról. = NévÉrt 11. sz. 94. Ágoston Mihály, A földrajzi nevek írásmódja. (Ism.) = HungÉrt VIII, 275. Balázs Géza, Firkálások a gödöllői HÉV-en. (Ism.) = HungÉrt VIII, 276. Baranya megye földrajzi nevei. I-II. Szerk. Pesti János. (Ism.) = HungÉrt VIII, Debrecen utcanevei. Szerk. Nábrádi Mihály. (Ism.) = HungÉrt VIlI, Penavin Olga, Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. (Ism.) = HungÉrt VIII, Rácz Sándor, Földeák és környéke táj szótára. (Ism.) = HungÉrt VIII, A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. IV. Szerk. Molnár Károly. (Ism.) = HungÉrt VIII, Az évi Helységnévtár névvégmutató szótára. Magyar Névtani Dolgozatok. 74. sz. ELTE kiadás. Budapest, lap Adatok a XVI. század ö-zéséhez. = MNy LXXXIII, Adatok Békés város í-zésének történetéhez. = Uralisztikai Tanulmányok. 2. sz A szer helyneveinkben. II. = NévÉrt 12. sz A XXXII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXIII, Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. 9

10 (Ism.) = MNy LXXXIII, Ózd környéki szarvasmarhanevek. (Csikász Zoltán társszerzővel). = NévÉrt 12. sz Víznévhasználat a Nyárád mentén. = NévÉrt 12. sz Gépkocsiparkolók elnevezései. = NévÉrt 12. sz A vezetéknevek táji jellegzetességei. = NévÉrt 12. sz Névadás, névválasztás, becenevek az irodalomban. = NévÉrt 12. sz Pifkó Péter, Esztergom utcanevei. (Ism.) = NévÉrt 12. sz Bereznai Zsuzsanna, Falucsúfolók az Egri járásban. (Ism.) = HungÉrt IX, Boross József - Szüts László, A mai magyar argó kisszótára. (Ism.) = HungÉrt IX, 183. Erdélyi Erzsébet, Nagykőrös utcaneveinek története 1850 és 1982 között. (Ism.) = HungÉrt IX, 185. Fülöp László, A sárvári kovácsmesterség szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt IX, Hidvégi Lajos, Pusztabokrok. Adatok Cegléd és környéke településtörténetéhez a régészeti, történeti források és a földrajzi nevek alapján. (Ism.) = HungÉrt IX, 189. Kakuk Mátyás, Hangtani változások Kunszentmárton XVIII-XIX. századi családneveiben. (Ism.) = HungÉrt IX, 192. Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. (Ism.) = HungÉrt IX, Kovács Ákos: Magyarországi falvédőföliratok. (Ism.) = HungÉrt IX, 194. Könyvecse. Az szent apostoloknak méltóságokról (Ism.) = HungÉrt IX, Néma Lajos, Visk és Szlatina ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 199. Albert Zsuzsanna: Harasztkerék ragadványnevei. = HungÉrt IX, 199. (Ism.). Rácz Sándor, Marosiele ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX,

11 Kovács Jenő, Mersevát személynevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 199. Ivádyné Gyenge Ilona, Ivád ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 200. Elek Margit, Polgár ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 200. Szép Katalin, Magyarszerdahely személynevei. (Ism.) = HungÉrt IX Rácz Sándor, Ferencszállás és a volt báró Gerliczy-majorok lakosságának ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt 200. Virág Gábor, Csantavér családnevei. (Ism.) = HungÉrt IX,200. Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának 10. évfordulóján rendezett emlékülés előadásai. Szerk. Békési Imre. (Ism.) = HungÉrt IX, Penavin Olga, Kúla és környéke földrajzi neveinek adattára. (Ism.) = HungÉrt IX, 207. Pifkó Péter, Esztergom utcanevei. (Ism.) = HungÉrt IX, 208. Timaffy László, A kisaiföldi kocsik és szekerek szakszókincsének nyelvatlasza és szótára. (Ism.) = HungÉrt IX, 210ll. Vitányi Borbála, Thury Zoltán írói névadása. (Ism.) = HungÉrt IX, A magyar nyelv rétegeződése, táji tagolódása (Előszó, szerkesztés és másodközlésű tanulmányok). TankK Budapest, p. A XVI. századi nyelvjárások néhány kérdéséhez. In: A magyar nyelv rétegeződése. Szerk. Kiss Jenő és Szüts László. AkK Budapest, Adalék nőneveink korai divatjához. In: Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. Szerk. nélkül. ELTE kiadás. Budapest, A nyelvjárások helyzete és változásai. In: Népnyelvkutatás és iskola. Szerk. Ördög Ferenc. MNyTK sz Boros Edit, Beszélő nevek a Káli-medencében. (Ism.) = HungÉrt X, 149. Bura László, A moldvai csángó nyelvjárás a-zása. (Ism.) = HungÉrt X, 149. Hajas Andrea, A nagykanizsai kovácsmesterség szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt X,

12 Körmendi Géza, Komárom megye helységneveinek rendszere. (Ism.) = HungÉrt X, Lakatos Demeter, Csángó strófák. (Ism.) = HungÉrt X, Halász Péter, Klézse (Cleja) helynevei. (Ism.) = HungÉrt X, Vitányi Borbála, Papp Dániel Írói névadása. (Ism.) = HungÉrt X, 158. Kovács Zita, Magyar Bútornevek. (Ism.) = HungÉrt X, 158. D. Varga László, Deregnyő helynevei. (Ism.) = HungÉrt X, Csige Katalin, Személynevek frazeológiai egységekben. (Ism.) = HungÉrt X, 159. Gyergyák Krisztina, Magyarország szarvasmarhanevei (Ism.) = HungÉrt X, 159. BnTER ANIKÓ, Endrefalva keresztnevei (Ism.) = HungÉrt X, Huley Alfréd, Gerendási ragadványnevek. (Ism.) = HungÉrt X, 160. Mészáros Edit, Zalacséb személynevei. (Ism.) = HungÉrt X, 160. Ficzekné Molnár Mária, Magyarlak mai kereszt- és becenevei. (Ism.) = HungÉrt X, Matijevics Lajos, Bácska történeti víznevei. (Ism.) = HungÉrt X, 161. Pais Dezső és a szülőföld. (Dokumentumok) Szerk. Németh László. (Ism.) = HungÉrt X, Sipos Jenőné Somodi Mária, A makói hagymatermesztés szakszókincse. (Ism.) = HungÉrt X, 164. Die Steuerkonskription des Sandschaks Stuhlweiszenburg aus den Jahren 1563 bis Hunyadi István közreműködésével összeállította Matuz József. (Ism.) = HungÉrt X, 165. Szabó József, A nagykónyi nyelvjárás. (Ism.) = HungÉrt X, Szolnok megye földrajzi nevei. 1. A Jászberényi járás. Közzétette: Farkas Ferenc. (Ism.) = HungÉrt X, Zala megye földrajzi nevei. II, A Keszthelyi járás. Közzétette: Markó Imre Lehel, Rónai Béla, Varga Mária, Vitányi Borbála. (Ism.) = HungÉrt X,

13 1989. Magyarország történeti helységnévtára. ( ). Árva megye. A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kiadása. Budapest, p. Az évi Helységnévtár névvégmutató szótára. Magyar Návtani Dolgozatok. 81. sz. ELTE kiadás. Budapest, p. A személynevek és az egyéb tulajdonnevek gyűjtése, kutatása ( ). In: Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. Évfordulóján. (Zalaegerszeg, október 8-10.) Szerk. Balogh Lajos és Ördög Ferenc. Bp., (MNyTK sz.) Sarusi Mihály "Magyar Krisztus" című könyvének nyelvjárásiassága. = Jászkunság. XXXV, 10. sz A XXXIV. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXV, A XXXV. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi témájú dolgozatai. = MNy LXXXV, Die Steuekonskription des Sandschaks Stuhlweiszenburg aus den Jahren 1563 bis (Ism.) = MNy LXXXV, Balázs Géza, Sátorfirkálások. (Ism.) = HungÉrt XI, 498. Bura László, Szatmári szólások és közmondások. (Ism.) = HungÉrt XI, 500. Csányiné Witilinger Mária, Egy miskolci szakközépiskola diákszavai. (Ism.) = HungÉrt XI, Gálffy Mózes, Székelyföldi tájszók. (Ism.) = HungÉrt Halászné Zelnik Katalin, Mo1dvai csángó növénynevek. (Ism.) = HungÉrt XI, 506. Imre Samu, Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a Magyar Nyelvatlasz alapján. (Ism.) = HungÉrt XI, 507. É. Kiss Katalin, Configurationality in Hungarian. (Ism.) = HungÉrt XI, Kovács Antal, A halászat szakszókincse a Felső-Szigetközben. (Ism.) = HungÉrt XI,

14 Kovács Antal, Járok-kelek gyöngyharmaton... = HungÉrt XI, (Ism.). Lábad! Károly, Ahogy rakod tüzed. Drávaszögi magyar proverbiumok. (Ism.) = HungÉrt XI, Balogh László, Olcsva helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 514. Nyárádyné Bojtor Rozália, Nagyigmánd személynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 514. Koncz Sándorné, Pest megye helységneveinek rendszere. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Kocsis Annamária, Hahóti kutyanevek. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Halász Péter, Pusztina(Pustiana)helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 515. Balogh László, Vitka helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Boros Edit, Ajka utcanevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Kurtucz Mihály, Kisiratos helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 516. Balázs Géza - Várkonyi Ildikó, Tulajdonnevek a magyar népmesékben. III. (Ism.) = HungÉrt XI, 517. Boros Edit, Ajka külterületi helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 517. Szathmáry József, Királyhelmec (Kral'ovsky Chlmec) és környéke helynevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 518. Bura László, Szatmárnémeti (Satu Mare) utcanevei. (Ism.) = HungÉrt XI, Rácz Sándor, Bökény ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 519. Iván László, Kalocsa környékének személynevei 1560-ban. (Ism.) = HungÉrt XI, Szaszkóné Sin Aranka, Nagykőrös XVII. századi összeírásai. (Ism.) = HungÉrt XI, 520. Szép Katalin, Magyarszerdahely szólítónevei.(ism.) = HungÉrt XI, 520. Gellén Attiláné, Salköveskút ragadványnevei. (Ism.) = HungÉrt XI, 521. Herényi István, A középkori Vas vármegye genealógiája. (Ism.) = HungÉrt XI, 521. Nagy Géza, Karcsai szólások és közmondások. (Ism.) = HungÉrt XI, 52]- 14

15 2. Nemcsák Pál, Aki bányász akar lenni... Borsod és Gömör megyei bányászszótár. (Ism.) = HungÉrt XI, 522. Paczolay Gyula, Magyar - észt - német - angol - finn - latin közmondások és szólások - cseremisz és zürjén függelékkel. (Ism.) = HungÉrt XI, Cs. Szabó István, Nyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII - XIX. századi Gyomáról. (Ism.) = HungÉrt XI, Tóth Imre, Ipoly menti palóc tájszótár. Bemecebaráti és vidéke tájnyelve az 1930-] 940-es évek fordulóján. (Ism.) = HungÉrt XI, Villám Judit, Nagykőrösi tájszótár. (Ism.) = HungÉrt XI, Adalék a XVI. századi magyar nyelvjárások hangrendszeréhez. = MNy LXXXVI, Gérce nyelvjárásiassága helyneveinek fonémastatisztikái alapján. = EFF 3. sz Középkori -monostora utótagú helyneveink tipológiájához. In: Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Kiss Jenő. MTA ELTE kiadás. Budapest, A magyar névtudomány a nyelvjárástörténeti kutatás szolgálatában. In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Kiss Jenő és Szüts László. AkK Budapest, Szenczi Molnár Albert, Dictionarivm Latinovngaricvm... (Ism.) In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Tomus 1. Szerk. Büky Béla és Gyárfás Ágnes. Miskolc, Algyő és népe. Szerk. HEGYI ANDRÁS. (Ism.) = NévÉrt 13. sz A XVI. századi Orosháza személynevei. In: Emlékkönyv a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára. 1. Szerk. Fülöp Béla. Orosháza, Egy beceképző a XVI. században. In: Emlékkönyv Rácz Endre hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor és Laczkó Krisztina. 15

16 ELTE kiadás. Budapest, Tervezet a magyar tulajdonnevek történetének korszakolására. In: Tulajdonnév-használatunk. Szerk. Farkas Ferenc. Magyar Névtani Dolgozatok 100. szám. ELTE kiadás. Budapest, Adatok XVII. századi lóneveinkhez. = NévÉrt 14. sz Az írói névadás magyar bibliográfiája. = Helikon sz Ismertetés: Mária Opélová Károlyi: = Onomasticky zpravodaj. XXXIV XXXV. ( ), Névtudományi folyóiratok és évkönyvek repertóriuma. = Helikon sz A XXXVI. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXVIII, A XXXVII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXVIII, Simon Miklós - Visy József, Orvosi szófejtő tár. (Ism.) In: Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis. Tomus II. Szerk. Büky Béla és Gyárfás Ágnes. Miskolc, Adatok az ly népnyelvi írásához a XVIII. század végéről és a XIX. század elejérői.in: Emlékkönyv Fábián Pál hetvenedik születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor Géza. ELTE kiadás. Budapest, Miskolci családnév-változtatások a XIX. században. In: Név-és szókincsvizsgálatok. Szerk. Bodáné Kovács Mária. Miskolc, A magyar nyelv története. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Szerk. Halmos Ferenc. Budapest, Magyar Nagylexikon. I. Főszerk. Élesztös László. Akadémiai kiadás. Budapest, Öt szócikk írása. A XXXVIII. országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat népnyelvi dolgozatairól. = MNy LXXXIX, Végh József köszöntése 80. születésnapján. = MNy LXXXIX, A II. Dialektológiai Szimpozion (Szombathely, augusztus ) előadásai. (Ism.) = MNy LXXXIX,

17 Magyar tulajdonnevek. Nemzeti TanK Budapest, p. Ismertetés: Mizser Lajos = Pedagógiai Műhely. Nyíregyháza, XXII (1996), 1. sz Magyarország történeti helységnévtára Liptó megye. (Szaszkóné Sin Aranka társszerzővel). Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kiadása. Budapest, p. A családnév-változtatások szociológiai hátteréhez. = NévÉrt 16. sz Új Magyar Irodalmi Lexikon. I-III. Főszerk. Péter László. Akadémiai kiadás. Budapest, szócikk írása. Új kiadása Kiegészítés a XVII. századi lónevekhez. = NévÉrt 16. sz A munkácsi görögkatolikus püspökség lelkészségeinek évi összeírása. Szerk. Udvari István. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Udvari István, A Mária Terézia-féle úrbérrendezések szlovák nyelvű dokumentumai. Adatok a szlovák népgazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Szepességi ruszin falvak népélete Mária Terézia korában). (Ism.) = NévÉrt 16. sz Takács Péter - Udvari István, Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Udvari István, Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. (Ism.) = NévÉrt 16. sz Kisújszállás és környéke személynevei ben. In: Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Laczkó Krisztina. ELTE kiadás. Budapest, Tanu és Válasz. - Két folyóiratcím születése. = NévÉrt 17. sz Janitsek Jenő 75 éves. = NévÉrt 17. sz A régi magyar és finn keresztnévválasztásról. In: Ünnepi könyv Mikola 17

18 Tibor tiszteletére. Szerk. Mészáros Edit. JATE kiadás. Szeged, A votják mondavilág tulajdonneveiről. In: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Szerk. Bereczki András és Klima László. Urálisztikai Tanulmányok. 7. sz Az Alföld nyelvjárásai. In: A mi Alföldünk. Szerk. Rakonczai János és Szabó Ferenc. Nagyalföld Alapítvány kiadás. Békéscsaba, , és klny. Személynevek. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk. Sipos Lajos. Dunakanyar kiadás. Budapest, Helynevek. In: Pannon Enciklopédia. Magyar nyelv és irodalom. Szerk. Sipos Lajos. Dunakanyar kiadás. Budapest, Szabolcs-Szatmár megye helynévgyűjteményei. (Ismertetések). = NévÉrt 18. sz Szociolingvisztikai vizsgálat Orosháza két világháború közötti családneveiről. ELTE kiad. Bp., lap (Magyar Névtani Dolgozatok 150. sz.) A középmagyar kor személynévtörténete ( ). I-III lap. Kézirat. Ismertetés: Fábián Zsuzsa = Rivista Italiana di Onomastica. IV [1998], 207. A tulajdonnév mint szófaji kategória. In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. (Miskolc, augusztus ) I - II. Szerk. B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének kiadása. Budapest - Miskolc, Ismertetés: Fábián Zsuzsa: = Rivista Italiana di Onomastica. IV (1998), 1. sz A magyar helységnevek jelentésszerkezete. In: Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. Szerk. Kiss Gábor és Zaicz Gábor. MTA Nyelvtud. Int. kiadás. Budapest, Ismertetés: Kiss Antal: = MNyj XXXV [1998], A romániai magyar helynévgyűjtés. In: Európából Európába. Tanulmá- 18

19 nyok a 80 esztendős Balassa Iván tiszteletére. Szerk. Csoma Zsigmond és Viga Gyula. = Néprajzi Látóhatár. VI (1997), Hajdú Mihály Végh Józsefről. In: Végh József ( ). A hetvenes évek magyar nyelvészei. Pályaképek és önvallomások. 49. sz. Sorozatszerk. Bolla Kálmán. Bp., A moldvai csángók évi összeírásának névtani vizsgálata. In: Szöveg és stílus. Emlékkönyv a 70 éves Szabó Zoltán tiszteletére. Szerk. Péntek János. Kolozsvár, A 70 éves Rácz Sándor köszöntése. = Honismeret. XXV, A tulajdonnév "meghatározása". = NévÉrt 20. sz. (1998), Tulajdonnevek a nyelvi rendszerben. In: Tanulmányok a magyar nyelvről. Tanulmányok Fekete Péter 70. születésnapjára. Szerk. H. Varga Gyula. Eger, A nyelvjárásterületek körülhatárolásának nyelvi eszközeiről. In: Ill. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, augusztus Szerk. Szabó Géza, Molnár Zoltán. Szombathely, (A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai. II.), Ismertetés: Sebestyén Árpád: = MNyj XXXVI (1999), 146. Mező András, A templomcím a magyar helységnevekben ( század). (Ism.) = Nyr CXXII (1998), A tulajdonnevek egyalakúsága. In: Poliszérnia, homonímia. Szerk. Gecső Tamás. Bp., Tinta Kiadó, (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. II.) A tulajdonnevek az oktatásban. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. XIII. Anyanyelv-oktatási Napok. Eger, július Szerk. V. Raisz Rózsa és Varga Gyula. Bp., (MNYTK. 212.), A tulajdonnevek helye a nyelvtan oktatásában. = Módszertani Lapok. Magyar.V (1999), 3. sz A tulajdonnevek az iskolában. In: Az Apáczai Csere János Tanítóképző 19

20 Főiskola Évkönyve. 1998/99. Főszerk. Kovácsné Dr. Németh Mária. Győr, Nyelvtudomány-történeti vizsgálódás a tulajdonnevek szófaji besorolásáról a XIX. század közepéig. In: Ember és nyelv. Tanulmánykötet Keszler Borbála tiszteletére. Szerk. Kugler Nóra és Lengyel Klára. ELTE kiadás. Bp., Névutók a helynevekben. = MNyj XXXVII (1999), A személynevek közszói elemeiről. = NévÉrt 21. sz Köszöntő [Mező András 60. születésnapján]. = NévÉrt 21. sz Benkő Loránd: Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korról. (Ism.) = MNy XCV (1999), Balassa Iván - Kováts Dániel: Sárospatak határának helynevei. (Ism.) = MNy XCV (1999), Lelkes György: A magyar helységnév-azonosító szótár. (Ism.) = Nyr CXXIII (1999), Az önálló névtan születése és szükségessége. In: Petőfi, névtan, helyesírás. Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Szerk. Nagy L. János. Erkel Ferenc Gimnázium kiadása. Gyula, Családnevek folklór szövegekben. In: Folklorisztika 2000-ben. Folklór - Irodalom - Szemiotika Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE kiadás. Bp., A beceképzők illeszkedéseinak tanulsága. In: 10 éves a Miskolci Bölcsész Egyesület. Főszerk. Büky Béla. (Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis.) Miskolc, Alsófehér megye. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 1.) (Janitsek Jenővel) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 203 p. + térkép Háromszék. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 2.) (Slíz Mariannal) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 206 p. + 20

21 térkép Metafora a személynevekben. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Bp., Tinta Kiadó (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához. X.) Születésnapi köszöntő. = NévÉrt 23. sz Szilágy megye. (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése. 3.) (Sebestyén Zsolttal) Bp., Magyar Nyelvtudomáűnyi Társaság kiadása. 248 p. + térkép A héber-zsidó névadás. = NévÉrt 24. sz A tulajdonnevek köznevesülése. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő és Kovács Mária. Miskolc (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai. 1.) Dénes György, a helynévkutató. = Karszt és Barlang (2002), Általános és magyar névtan (Személynevek). Bp., Osiris Kiadó. 955 p. Nyelvészeti és néprajzi közlemények (Válogatott tanulmányok, cikkek, adatközlések). Orosháza. 331 p. Kisküküllő és Nagyküküllő megye (Szabó T. Attila Erdélyi Történeti Helynévgyííjtése. 4.) (Sebestyén Zsolttal) Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadása. 230 p. + térkép Kommunikáció és identifikáció. = MNy XCIX, 1-8. Kiss Jenő 60 éves. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk. Hajdú Mihály és Keszler Borbála. Bp., Sorozatszerkesztések Magyar Nyelvtudományi Dolgozatok szám Magyar Személynévi Adattárak től. 99 szám Ismertetés: 21

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim!

A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! A magyar lexikográfia évszázadai (Áttekintés) Tisztelt Hallgatóim! Készülésemben első pillanattól kezdve a bőség zavarával küszködtem, annál is inkább, mivel a lexikográfia szónak mindkét jelentésére,

Részletesebben

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek

TÁRSASÁGI ÜGYEK. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 108. közgyűlése. 116 Társasági ügyek 116 Társasági ügyek Barthas József 1982. Pusztina személynevei. Magyar Személynévi Adattárak 45. ELTE, Bp. Benkő Loránd 1957. Magyar nyelvjárástörténet. Tankönyvkiadó, Bp. Benkő Loránd 1990. A csángók

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA)

II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) II. SZÓTÁRTAN (LEXIKOGRÁFIA) A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETÉT FELDOLGOZÓ SZÓTÁRAK Azt a nyelvtudományi ágat, amely a szótárak és szójegyzékek szerkesztésének kérdéseivel foglalkozik, szótártannak vagy lexikográfiának

Részletesebben

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső

Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? * Juhász Dezső Quo vadis, geolinguistica? Merre tovább, nyelvföldrajz? Efféle kérdéseket a tudomány gyorsan változó világában minden új évtized hajnalán érdemes feltenni.

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK

AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK AKADÉMIAI TAGAJÁNLÁSOK 2012 A Magyar Tudomány 2012. novemberi számának melléklete 1 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 173. évfolyam 2012/11. szám, melléklet A jelöltek névsora

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl Bárth János A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA 1. A településtörténetrıl A magyar településtörténet kifejezést elıadásokban, mindennapi beszédben, tanulmányok szövegében, címadásban rengetegen

Részletesebben