Térbeli döntések TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térbeli döntések TARTALOM"

Átírás

1 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés A feladat ismertetése Hagyományos megoldás Környezetbarát elhelyezés A költségek kímélése Digitális adatbázisok Magyarországon InfoGraph / AlphaMap Kft OTAB Országos Térinformatikai Alapadatbázis HM Térképészeti Kht DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázis DDM-10 és DDM-50 Digitális Domborzat Modell Földmérési és Távérzékelési Intézet Magyar Közigazgatási Határok (MKH) DTA_ DDM_ DTA_ Légifelvételek MTA TAKI Az Agrotopográfiai Adatbázis (AGROTOPO) A Magyar Digitális Talajtani és Domborzati Adatbázis Nagyméretarányú adatbázisok KSH Közigazgatási térinformatikai adatbázis (MATÉRIA) A településstatisztikai adatbázisrendszer (T-STAR) GIS megoldás Környezetbarát elhelyezés A költségek kímélése További szempontok Hibák és minőség Alapfogalmak Adatminőség A hibák kezelése Tervezés Összefoglalás Ellenőrző kérdések... 48

2 Márkus Béla: Térbeli döntések 1. BEVEZETÉS A GIS szoftverek a létrehozott adatbázis felhasználásával egyszerűen és gyorsan szolgáltatnak információkat a felhasználók számára. Természetesen ez akkor igaz, ha az adatbázis szerkezetileg és tartalmilag megfelelő, valamint ha a GIS szoftver felkészült a felhasználói kérdésekre. A szoftvernek a lehető legmesszebbmenően támogatnia kell az információ előállítását. A szoftver rendelkezzék körültekintően kidolgozott parancsokkal a leggyakoribb kérdések megválaszolására, legyen rugalmasan fejleszthető a speciális fejlesztések, alkalmazások támogatására. Ebben a fejezetben egy esettanulmányt ismertetünk, példát adunk egy probléma hagyományos és térinformatikai megoldására. A fejezet célja mindössze az, hogy vázlatosan bemutassa a térbeli döntések előkészítésének folyamatát Nem titkolt célunk az is, hogy összehasonlítva a hagyományos és GIS megoldást, meggyőzzük az Olvasót a térinformatika előnyeiről. 4-2

3 Márkus Béla: Bevezetés 2. A FELADAT ISMERTETÉSE A különböző típusú hulladékok elhelyezése napjaink egyik legégetőbb problémája ugyanúgy, mint a természeti és környezeti értékek megóvása az emberi tevékenységgel szemben. Ezért különös gondot kell fordítanunk az újonnan nyitandó hulladék lerakók kijelölésére. Nagyon körültekintően kell végeznünk a tervezést, különböző érdekek összevetésekor nagyon fontos megfelelő kompromisszumok keresése, de a környezet védelmét, a természeti örökségünk megóvását előnyben kell részesítenünk. A biztonságos tároló helyre alternatívák keresése és kijelölése tipikusan komplex térinformatikai elemző munka. Példaként vegyünk egy egyszerűsített gyakorlati feladatot. Ez a feladat egy hulladéklerakó telephelyének tervezése, ahol az elérendő cél, a megvalósítás feltételei és szabályai a következők: Cél: Kis teljesítményű kommunális szemét- és hulladéklerakó optimális telephelyének kiválasztása a helyi önkormányzat által kijelölt, mintegy 2 km 2 nagyságú területen. Szépen hangzik a cél. Látszólag egyszerű a feladat, de o Mit jelent az, hogy kisteljesítményű? o Ki mondja meg, hogy mi az optimális? A gyakorlati végrehajtásnál körültekintően kell eljárnunk. Nagyon fontos az igények pontos megismerése. Mi - térinformatikusok egészen biztosan egy csapatnak a tagjaként veszünk részt a folyamatban. Ebben társaink lesznek a hulladék-elhelyezéssel, hulladékégetéssel, hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek, közlekedési szakemberek, építőmérnökök stb. Nagyon fontos a megbízók, felhasználók és engedélyezők igényének és elvárásainak az ismerete. Ebben az esetben a helyi önkormányzat képviselő testülete kell, hogy támogassa tervünket, de annak meg kell felelnie valamennyi törvényi előírásnak és szabályozásnak is. Végül el kell, hogy fogadja a lakosság. Ez bizony nem könnyű feladat. Biztosan emlékszel néhány sajtóhírre e témában. A tervezés általában iterációs folyamat. Sokat segít a környezet széleskörű bevonása a döntési folyamatba. Nekünk kell ezt számítógépes eszközeinkkel támogatni, ha lehet vagy szükséges, gyorsítani. 4-3

4 Márkus Béla: Térbeli döntések Az első lépésben azokat a feltételeket fogalmaztuk meg, amelyeket a telephelynek ki kell elégítenie. Feltételek: a) Elsődleges feltétel, hogy az elhelyezés környezetbarát legyen. 1. Ki kell zárni azt a lehetőséget, hogy a telephelyről közvetlenül szennyező anyag kerüljön az élővizekbe. 2. A telephely a lehető legkisebb mértékben zavarhatja a természetes táj képét. b) Az elhelyezés legyen költségkímélő. 1. Az építendő üzemi út költsége legyen minimális. 2. A vízzárás költségeit csökkentendő a telephely altalaja legyen kedvező építési adottságú. 3. A földmunka mennyiségének korlátozására, a terület lejtésviszonyai legyenek kedvezők. 4. A kisajátítás költségei nem lehetnek magasak. c) A telephely területe legyen elegendő az lerakó infrastruktúrájának elhelyezésére, valamint a hulladék tárolására. A feltételeket ezután pontosítani kell, hogy a területlehatárolást pontosan el lehessen végezni. Szabályok: az elvi feltételek pontosítása után a következő szabályokat kell betartanunk: 1. A hulladékelhelyező élővizektől mért távolsága haladja meg a 125 métert. 2. A telephelyet főútvonalról ne lehessen látni. 3. A telephely kiépített úttól mért távolsága max. 250 m lehet. 4. A kiválasztott területen az altalaj építési alkalmassági osztálya legyen kisebb, mint A telephely lejtése nem lehet nagyobb 12 %-nál. 6. A hasznosítani kívánt terület művelési ága rét vagy legelő lehet. 7. A potenciális terület legyen nagyobb, mint 0.4 ha. Döntéselőkészítés: Készítsünk el egy olyan tematikus térképet, mely tartalmazza a terület alkalmasság szerinti minősítését. 4-4

5 Márkus Béla: Bevezetés A megoldás áttekinthetőségének biztosítására célszerű egy szemléletes folyamatábrát készíteni. Ezt gyakran kartográfiai modellnek is nevezik. Ez nemcsak a térinformatikus számára nyújt segítséget, de a döntéselőkészítő csoport többi tagja és valamennyi érdekelt fél számára is biztosítja a közérthetőséget, és ezáltal a beleszólás lehetőségét. UTAK DDM NÖVÉNYZET VIZEK ÁTMINÕSITÉS aszfalt = 1 más = 0 LÁTHATÓSÁG ADD FOTÓINTERPRETÁCIÓ erdõ = 4 bokros = 2 más = 0 ÖVEZET GENERÁLÁS > 125 m = 1 (alkalmas) <= 125 m = 0 (nem alkalmas) látható 0 (nem alkalmas) nem látható 1 (alkalmas) KÖRNYEZETBARÁT alkalmas = 1 (vizektõl távol és fõútról nem látható) nem alkalmas = 0 A döntési folyamat első szakaszának kartográfiai modellje. Az ábrán DDM a digitális domborzatmodell rövidítése. UTAK DDM FÖLDHASZNÁLAT TALAJ ÁTMINÕSITÉS burkolt = 1(aszfalt, makadám) más = 0 ÖVEZET GENERÁLÁS > 250 m = 1 (alkalmas) <= 250 m = 0 (nem alkalmas) FELSZÍNELEMZÉS LEJTÉS <= 12 % = 1 (alkalmas) > 12 % = 0 (nem alkalmas) ÁTMINÕSITÉS rét, legelõ = 1 (alkalmas) más = 0 (nem alkalmas) ÁTMINÕSITÉS vízzáró = 1 (alkalmas) más = 0 (nem alkalmas) KÖRNYEZETBARÁT alkalmas = 1 (vizektõl távol és fõútról nem látható) nem alkalmas = 0 ALKALMASSÁGI TÉRKÉP A döntési folyamat második szakaszának kartográfiai modellje. 4-5

6 Márkus Béla: Térbeli döntések 3. HAGYOMÁNYOS MEGOLDÁS Nézzük meg, hogyan oldhatjuk meg a feladatot manuálisan, papírtérképen, körzővel, vonalzóval. Mindenek előtt le kell határolnunk a szóba jöhető területet, melyet az önkormányzat egy helyszínrajzon berajzolt. Majd be kell szereznünk a szükséges adatokat a területről, illetve környezetéről Környezetbarát elhelyezés Az első lépésben szükségünk van az élővizek, a vízhálózat ismeretére a védőövezet kialakításához. A vízhálózat megtalálható az 1:10000 méretarányú, EOV rendszerű topográfiai térképeken. Tegyünk erre a térképre egy átlátszó fóliát. Rajzoljuk át a fóliára a vízrajzot. Fedjük le valamilyen átlátszatlan (szürke) festékkel mindazokat a pontokat, amelyek az élővizekhez 125 m-nél közelebb esnek. Hát ezt bizony kimondani könnyebb, mint megrajzolni. Egy kicsit hosszadalmas megoldás, ha a vízfolyás pontjaira szabályos szakaszonként 125 m sugarú kört szerkesztünk, majd megrajzoljuk az ezt burkoló határvonalat. Egy másik megoldás, ha a körző egyik szárát a vízfolyáson, a másik (ceruzás) szárát a vízfolyásra merőlegesen tartva húzzuk meg a határvonalat. A határvonalon belüli területet kell szürkére festeni. Az eredmény egy tematikus térkép, amelyen az átlátszó (sárga) területek mutatják a víztől távol eső, az elhelyezésre alkalmas helyeket. A második szabály vizsgálata - hasonlóan az elmondottakhoz - egy újabb átlátszó fólián történik, bár ez jóval nehezebb és pontatlanabb szerkesztésekkel lehetséges. A topográfiai térkép az úthálózatra, a terepfelszínre és a növényzetre vonatkozóan is ad adatokat, de annak 4-6

7 Márkus Béla: Bevezetés megállapítása, hogy egy pont látható a főúthálózatról vagy sem, nem olyan egyszerű szerkesztési feladat, mint az előző. Az általam javasolt megoldás a következő: 1. Bízzunk meg egy topográfiai tapasztalattal rendelkező térképészt azzal, hogy a térkép szintvonalrajzának és a növényzet magasságának együttes figyelembe vételével szerkesszen olyan foltokat, amelyek a főutakról takarásban vannak. Szinte lehetetlent kérünk a térképésztől, de elődeink sok nehéz problémát megoldottak. 2. Menjünk ki a terepre ezzel a vázlattal, járjuk végig a főútvonalakat, így ellenőrizzük le a szerkesztést, és javítsuk ki az elkerülhetetlen hibákat. 3. Erről a vázlatról készül a második tematikus térkép, amely a láthatóságot ábrázolja. A sárga foltok a takarásban maradó területeket mutatják, vagyis ahová a tájkép zavarása nélkül a hulladéklerakó elhelyezhető. nem láthatók főútvonalakról. A kapott két fólia egymásra helyezése a koordinátahálózat (őrhálózat, őrkeresztek) segítségével elvégezhető. Ezután az átlátszó foltokat körülhatárolhatjuk. Az új tematikus térkép azokat a foltokat mutatja, amelyek kielégítik a környezetbarát elhelyezés feltételeit; élővizektől távol vannak, és 3.2. A költségek kímélése A vizsgálat második szakasza a megvalósítás költségeinek csökkentésére irányul. A telephely megközelítésére utat kell építeni. Ennek költsége első megközelítésben az építendő út hosszának függvénye. Rajzoljuk meg egy fólián a burkolt utakat (aszfalt - piros, makadám fekete; a talajutakat szürke színnel jeleztük, 4-7

8 Márkus Béla: Térbeli döntések de ezekre most nem lesz szükség, mert a talajutak burkolás ugyancsak költséges). Fedjük le a 3. szabály szerint azokat a pontokat, amelyek távolabb esnek a burkolt utak hálózatához, mint 250 m. Az átlátszó (sárga) területeken a bekötőút a tűrtnél kisebb költségekkel megépíthető. A telephely altalaja legyen vízzáró, hogy ne szennyeződjék a talajvíz. Sajnos a terület hidrogeológiai viszonyait bemutató térkép méretaránya 1 : , vetülete sztereografikus. Gondot jelent tehát egy olyan fólia szerkesztése, amely majd ráilleszthető lesz a korábbiakra. A térképet egy szabatos fénymásolóval felnagyíthatjuk, és az illesztést az azonosnak tekinthető vonalak (pl. úthálózat) alapján elvégezhetjük. Az eltérő vetületi torzulások miatti ellentmondások generalizálással eltüntethetők. Az így előkészített térképvázlatra helyezve a fóliát a vízáteresztőnek minősülő foltokat színezzük be szürkére, a többi terület vízzáró, tehát legyen sárga (alkalmas). A földmunka mennyisége függ a terület lejtésviszonyaitól. Az ötödik szabály úgy rendelkezik, hogy a telephely nem eshet 12 %-ot meghaladó lejtésű területre. Most újra szükségünk van egy térképészre, aki topográfiai tapasztalattal rendelkezik, akinek feladata lesz, hogy a topográfiai térkép szintvonalrajza alapján megszerkessze ezt a lejtésviszonyokat bemutató tematikus térképünket is. A szerkesztés alapjául az szolgál, hogy a kis lejtésű területeken a szintvonalak egymástól távol, a meredekebb területeken egymáshoz közelebb futnak. Hazánkban a lejtőket meredekségük szerint osztályozzák. Az első osztályba (kategória) az 5%-nál kisebb lejtésű területek tartoznak. A második kategória 5-12%. A harmadik 12-17% stb. A térképész meghatározza az 5%-nak, 12%-nak, 17%-nak megfelelő távolságot és elhatárolja azokat a területeket, ahol a szintvonalak távolsága ennél kisebb. Ezek a lejtőkategória foltok. Azok a foltok, ahol a lejtés 1. illetve 2. kategóriába esik alkalmas (sárga), e fölött alkalmatlan (szürke). A kisajátítás költsége - többek között - függ a művelési ágtól. Ne kelljen erdőt vagy gyümölcsöst irtani! A hatodik szabály azt mondja, hogy a telephely művelési ága legyen rét vagy legelő. 4-8

9 Márkus Béla: Bevezetés Ezeket a területeket a topográfiai térképen lehatárolhatjuk. Helyezzük ezután egymásra a környezetbarát elhelyezésnek megfelelő területeket mutató fóliát és a négy költségkímélő szabályt kielégítő foltokat mutató tematikus fóliákat! Potenciális telephelyek azok a foltok, amelyek minden képen átlátszók (sárgák) maradtak, és területük meghaladja a 0.4 hektárt. A fóliák egymásra helyezése után igen nehezen olvasható képet kaptunk, zavaró a sok felesleges vonal. Töröljük ki a felesleges vonalakat. Tisztázzuk le a térképet. Amint a fenti ábrán látható mindössze néhány alkalmasnak látszó folt maradt. Most már csak az a feladat, hogy mérjük meg a foltok területét; 4-9

10 Márkus Béla: Térbeli döntések melyek nagyobbak 0,4 hektárnál. Ezt egy planiméterrel, vagy egy milliméterpapírral való méréssel tehetjük meg. Hogyan tudnánk ezt a feladatot GIS segítségével végrehajtani? Az első lépés mindenképpen a GIS adatbázis felépítése. Meg kell határoznunk milyen adatokat, milyen részletességgel kell megszereznünk. A hagyományos megoldás során erre már nagyrészt sor került. Az adatbázis feltöltése esetünkben az említett térképek úthálózatának, vízrajzának, növényzet- és talajkategória-határainak digitalizálásával történt. De történhetett volna már korábban felépített digitális adatbázisok felhasználásával is. Az adatbázisok felépítése sokkal gyorsabban történhet, ha rendelkezésükre állnak már eleve digitális adatok. Mielőtt a GIS megoldást ismertetnénk, néhány példát adunk a következő pontban a rendelkezésre álló digitális adatbázisokról. 4-10

11 Márkus Béla: Bevezetés 4. DIGITÁLIS ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON A válogatás természetesen nem teljes körű. A célunk az, hogy vázlatos képet adjunk a jelenlegi lehetőségekről. Azokat az adatbázisokat mutatjuk be röviden ebben a pontban, amelyek országos lefedettséget adnak; másrészt a hulladékelhelyező tervezése szempontjából fontosak lehetnek. A tájékoztató az adatbázist készítő vagy forgalmazó intézmény adatain alapszik. A térkép digitalizálás vagy a digitális adatok megvásárlása döntésben biztosan fontos tényező az adatok ára. Ebben a témában nem feladatunk most elmélyülni, éppen ezért most a rendelkezésre álló árakat sem ismertetjük. Részletesebb ismertető szerezhető a megadott webhelyekről InfoGraph / AlphaMap Kft OTAB Országos Térinformatikai Alapadatbázis A digitális térképmű alapját az 1: es méretarányú topográfiai térképek adják, melyeknek ez a digitális verziója 1991-től az EOTR topográfiai térképek hivatalos változata (www.webmap.hu/otab/). Az adatbázis három különböző szintre különül, ezek tartalmukban és a célméretarányban térnek el. Az OTAB általános tartalma a közigazgatási határok, település kép, utak, vasutak, vízrajz és az ezekhez tartozó névrajz. A települések adatbázisa tartalmazza a nevet, a település rendűség kódját 1-5 között, a megye azonosítót és a KSH kódot. Ez utóbbi segítségével a statisztikai adatok könnyen kapcsolhatók a térképhez. Az alkalmazott koordináta-rendszer: EOV. OTAB 1 OTAB 2 OTAB 2 OTAB 2 KOZUT : es célméretarány, 4000 település belterületi határával a legrészletesebb vonalas létesítmény és objektum tartalommal 1: es célméretarány, 3126 statisztikailag nyilvántartott település külterületi határával a közepes részletességű vonalas létesítmény és objektum tartalommal Kiegészítő Demográfiai adatbázis (Az 1990-es Népszámlálás szerint) Kiegészítő adatbázis, Magyarország településeinek postai irányítószámai ORSZÁGOS: 1: es célméretarányú, hivatalos útadatokkal feltöltött digitális vonalas térkép, közigazgatási határokkal kiegészítve, navigálási célokra. 4-11

12 Márkus Béla: Térbeli döntések 4.2. HM Térképészeti Kht. Magyar Honvédség Térképész Szolgálata az 1980-as évek elejétől foglalkozik a térképek digitális feldolgozásának témakörével (www.topomap.hu). Fejlesztő munkájuk eredményeként a nyolcvanas évek második felében elkészült a Geodéziai Adatbázis (GAB) és az 1: méretarányú digitális térképészeti adatbázis (DTA-200). Ezt követte a 10 x 10 méteres és 50 x 50 méteres Digitális Domborzat Modell (DDM-10 és DDM-50), majd az 1:50000 méretarányú Digitális Térképészeti Adatbázis (DTA-50) DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázis Az 1: méretarányú Digitális Térképészeti Adatbázis, a DTA-50 egy olyan általános váztérkép, amely egyrészt lehetőséget teremt topográfiai térképek készítésének automatizálásra, másrészt felhasználható a GIS adatbázisok alapjaként. Digitális termékeik között ez az adatbázis már egy magasabb szintet képvisel, korábbi munkáik szintézisének tekinthető, mivel a topográfiai térképek tartalma mellett a korábban elkészült Geodéziai Adatbázis és a Digitális Domborzat Modell adatait is magában foglalja. A Digitális Térképészeti Adatbázis mintegy 700 féle elemet (feature) tartalmaz. Az elemeket 12+1 témába (kategória) soroltuk be: o Keret o Alappontok. o Települések. o Létesítmények (ipari, bányászati, távközlési, stb.) o Hidak, átkelőhelyek. o Vízrajz. o Vízi- és hajózási létesítmények. o Domborzat. o Növények és talajok. o Határok. o STANAG ajánlásoknak megfelelő elemek. o Katonai információk (csak katonai felhasználók számra) A kategóriákon belül 53 altémát (réteget) és 35 féle attribútum-táblát alakítottak ki. A legfontosabb elemek feltöltését befejezték, jelenleg az adatállomány bővítése folyik. Az adatállomány forrását az 1: méretarányú topográfiai térképek képezik. A grafikus alapanyagot - a sokszorosítási eredetiket - pásztázó digitalizálóval szkennelik, 500 dpi felbontással. Az így létrejövő raszteres állományt vektorossá alakítják. A raszter állományt a szelvény sarokpontjaival, szükség esetén ismert belső pontokkal - főleg 4-12

13 Márkus Béla: Bevezetés háromszögelési pontokkal - illesztik a Gauss-Krüger rendszerbe. A vektoros állományok az elemek azonosítása és csoportosítás valamint a megfelelő ellenőrzések elvégzése után az adatbázisba kerülnek. Az adatbázis helyesbítéséhez és a folyamatos karbantartásához légifényképeket és űrfelvételeket használnak. Ezek javítása, tájékozása és interpretálása megfelelő képfeldolgozó eljárások alkalmazásával Intergraph ImageStation munkahelyen történik. A DTA-50 adatállomány terjedelme 0,8-1,0 Gbyte az Intergraph, Mapinfo, Arcinfo,.DXF,.DWG adatformátumokban, illetve 0,4 Gbyte.DGN formátumban. Az adatállomány Gauss-Krüger és EOV rendszerekben CD-ROM-on hozzáférhető. Metaadatok o Leírás: Alapanyaga az 1 : es méretarányú - Gauss-Krüger vetületi rendszerű - katonai topográfiai térkép színre bontott alapanyaga, a Magyar Köztársaság 10 x 10 m-es rácstávolságú digitális domborzat modellje (DDM-10) valamint a Geodéziai Adatbázis (GAB). A digitális feldolgozás az MSZK 1066 "A katonai digitális topográfiai térképek általános követelményei" című szabvány előírásai szerint folyt. Adattartalma csökkentett, tartalmazza a legfontosabb objektumokat, azok topológiai kapcsolatait. Nem tartalmazza a tájékoztató jellegű objektumokat. Nem tartalmazza a feldolgozott objektumok attribútumait, csak a feltöltés lehetőségét. o Méretarány: 1 : o Adatmodell: vektoros o Adatformátum: INTERGRAPH DGN; AutoCad DXF; ArcInfo; MapInfo. o Területi elhelyezkedés: Magyarország DDM-10 és DDM-50 Digitális Domborzat Modell A Digitális Domborzat Modell Magyarország területére vonatkozóan tartalmazza a felszín tengerszint feletti magasságát egy 50x50, illetve 10x10 méteres rács pontjaiban. Az adatforrás az 1: méretarányú évi kiadású katonai topográfiai térképek szintvonalas domborzati eredetije. Az adatállomány EOV vetületi rendszerű raszteradatstruktúrában, 1: méretarányú EOTR szelvényekre bontva áll rendelkezésre, de lehetőség van a fent említettnél ritkább rácssűrűségű leválogatásra is. Hozzáférhető Gauss-Krüger rendszerben is. A következő képen Magyarország digitális domborzat modellje látható. 4-13

14 Márkus Béla: Térbeli döntések A teljes adatállomány mérete 10 x 10 méteres ráccsal 2,5 Gbyte, 50 x 50 méteres rács alkalmazásával 100 Mbyte. A DDM pontossága felszín típusonként: o Síkvidék (átlagos tereplejtés) < 2 % - középhiba < 0,8 m o Dombvidék (átlagos tereplejtés) < 2-6% - középhiba < 2,5 m o Hegyvidék (átlagos tereplejtés) > 6% - középhiba < 5,0 m Metaadatok o Leírás: Az ország területére tartalmazza a felszín tengerszint feletti magasságát egy 10x10 méteres rács pontjaiban. Az adatforrás az 1 : es méretarányú évi kiadású - katonai topográfiai térképek szintvonalas domborzati eredetije. Hozzáférhető EOV és Gauss-Krüger vetületi rendszerben, különböző rácstávolsággal. A teljes állomány mérete 10x10 m-es rács esetén 2,6 GByte, 50 x 50 m-es rács esetén 105 MByte. o Méretarány: nem értelmezhető o Adatmodell: nem értelmezhető o Adatformátum: két bájtos integer, sorfolytonos szervezéssel, ASCII, ArcView/ASCII o Területi elhelyezkedés: Magyarország 4.3. Földmérési és Távérzékelési Intézet A FÖMI fő feladata, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztálya (FVM FTF) és az általa felügyelt Földhivatalok működéséhez kutatási hátteret és operatív támogatást biztosítson. A FÖMI része a magyar földügyi és térképészeti intézményhálózatnak (FVM FTF, 19 megyei és 1 fővárosi, valamint 115 körzeti földhivatal). Megalakulásakor az Intézet feladatköre a földmérési szakágazat szervezési, irányítási, szakfelügyeleti, államhatárügyi, kutatási-fejlesztési, és központi adat- és térképtár tevékenységeinek ellátására terjedt ki. 4-14

15 Márkus Béla: Bevezetés A FÖMI tevékenységi köre folyamatosan bővült: o az 1970-es évek közepén a kozmikus geodéziai, o 1981-ben az űr- és légifelvételek nemzetgazdasági hasznosításának ellátására a távérzékelési, o 1988-ban az ingatlan-nyilvántartás központi számítógépes tevékenysége, o 1997-ben pedig a földügy és térképészet térinformatikai fejlesztési, valamint, o a szakágazat központi minőségbiztosítási feladatainak ellátásával. A FÖMI feladatai kiterjednek továbbá: o a földmérési és térképészeti dokumentáció biztosítására, o a szakkönyvtár kezelésére, szaklapok és tudományos közlemények gondozására és kiadására. A FÖMI 1997-ben megkezdte adatainak Interneten történő szolgáltatását. Egy portált fejlesztett ki, melynek feladata a Földmérési és Távérzékelési Intézet kezelésében lévő földinformációs adatok, informatikai termékek, valamint szolgáltatások biztosítása a felhasználók széles rétegei számára, hozzájárulva ezzel az informatikai társadalom térinformatikai infrastruktúrájának megteremtéséhez. A portál a közhasznú földügyi, térképészeti, földrajzi adatokhoz alapvetően metaadatokon keresztül, nyílt hozzáférést biztosít. A portál kapcsolódik a földügyi szakterület jelenleg kiépítés alatt lévő TAKARNET (www.takarnet.hu) hálózati szolgáltatásaihoz. 4-15

16 Márkus Béla: Térbeli döntések Magyar Közigazgatási Határok (MKH) Leírás Tulajdonos Kapcsolattartó Tárolási formátum Szolgáltatási formátum Az adatbázis a magyarországi közigazgatási határok adatait tartalmazza országhatár, régióhatár, megyehatár, kistérség határ, településhatár szinten. Az adatállomány megfelel a földhivataloknál nyilvántartott jogerős állapotnak. Az állomány különböző - a felhasználó igényének megfelelő - mértékben generalizált változatokban is kapható, 1 méter élességű koordinátákkal. FÖMI (FVM) Térinformatikai Fejlesztési Osztály struktúrált text-állomány (21/1995 FM rendelet szerint) MapInfo Strukturált text állomány, MapInfo, ArcView, ArcInfo, AutoCad DXF, DWG, MicrosStation DGN, ITR stb. Méret A forrásszintű adatállomány, a formátum függvényében < 40 Mb. On-line Tipikus felhasználók Megjegyzés igen GIS fejlesztők, közművállalatok stb. Külön megrendelésre a felhasználó igénye szerinti adatállományokat is előállítanak DTA_100 Leírás Digitális topográfiai alaptérkép 1: ma. szelvény (teljes ország területére) raszteres színes (RGB 24 bites, felbontás: 254 dpi) állományok: síkrajzi fedvény (1 bites, felbontás: 508 dpi) domborzati fedvény (1 bites, felb.: 508 dpi) vízrajzi fedvény (1 bites, felbontás: 508 dpi) 4-16

17 Márkus Béla: Bevezetés vektoros állományok: tematikus bontás: domborzati szelv. szintvonalköz: 20 m síkrajzi, vízrajzi szelvény topográfiai térképpel azonos. Tulajdonos Kapcsolattartó Tárolási formátum Szolgáltatási formátum FÖMI (FVM) Térinformatikai Fejlesztési Osztály mágneses adathordozó szelvényméretben, tetszőleges poligonnal lehatárolt kivágat vagy motírozva. Digitális formában, nyomtatva. Levezetett adatok: DTM. Formátumok: raszteres: vektoros: tetszőleges DGN (InterGraph), DXF Méret színes raszteres állományok: kb. 120 Mb/szelvény 1 bites szelvény állományok: kb Mb/szelvény vektoros állományok(dgn): kb. 2-4 Mb/szelvény Mennyiség raszteres állományok: vektoros: síkrajz+vízrajz : 84 db (teljes országra) domborzati állományok 84 db 50 db szelvényre On-line Minta Tipikus felhasználók Megjegyzés igen kivágat GIS fejlesztők, tervezők A DTA_100 egy temékcsalád, amely magába foglalja az 1: ma. topográfiai térképek raszteres, vektoros és a vektoros domborzati állományokból levezetett TIN és GRID állományokat 4-17

18 Márkus Béla: Térbeli döntések Készültségi foka a szerkesztés éve szerint, 1981(világos)-1986 (sötét) DDM_100 Leírás Tulajdonos Kapcsolattartó Tárolási formátum Szolgáltatási formátum Méret Mennyiség On-line Tipikus felhasználók Megjegyzés Magyarország digitális domborzatmodellje Magyarország EOTR szelvényezésű 1: méretarányú digitális topográfiai alaptérképeinek adatbázisából (DTA_100) levezetett digitális domborzatmodellek állományai. Az adatbázis a vektorizált szintvonalakból levezetett TIN és GRID formátumú domborzatmodelleket tartalmazza. A GRID felbontása: 100x100m FÖMI Térinformatikai Fejlesztési Osztály digitális (MicroStation DGN és GEOPAK GeoTerrain TIN és Lattice formátum) CD-ROM, DAT kazetta, egyéb 6 kötet A teljes országra Igen Földmérők, tervezők, kivitelezők, földtudományok, GIS felhasználók Tetszőleges kivágat formájában is megrendelhető 4-18

19 Márkus Béla: Bevezetés DTA_10 Leírás Tulajdonos Magyarország 1: méretarányú digitális topográfiai térképeinek adatbázisa Magyarország EOTR szelvényezésű 1: méretarányú digitális topográfiai alaptérképeinek adatbázisa. Az adatbázis jelenleg feltöltés alatt áll. Tartalmazni fogja az egyes szelvények síkrajzi, vízrajzi és domborzati fedvényeinek raszteres állományait, a színes nyomatok raszteres állományait, az egyes fedvények vektoros formátumú állományait. Jelenleg mintegy 200 db szelvényre készült el a fedvények raszteres állománya. FÖMI Kapcsolattartó FÖMI Térinformatikai Fejlesztési Osztály, Solymosi Rezső Tárolási formátum Szolgáltatási formátum Méret digitális CD-ROM, DAT kazetta, egyéb Felbontás (max. 300 dpi): 300 dpi Színek száma: 16 millió (24 bit) 256 (8 bit) Fájlméret: keretmegírásokat tartalmazó szelvény esetén: packbites tömörítéssel: MB MB keretmegírások nélküli, kivágott szelvény esetén: MB packbites tömörítéssel: MB Mennyiség On-line Tipikus felhasználók Az ország teljes területét lefedő 3492 db szelvény nem földmérők, tervezők, kivitelezők, (adatszolgáltatás) 4-19

20 Márkus Béla: Térbeli döntések Megjegyzés Készültségi fok a szerkesztés éve szerint színezve, 1976(világos)-1998(sötét) Raszteres állományok az ország területéről: sárga: nyomdai termékből szkennelt digitális állomány zöld: munkaközi példányok színes összmásolata Légifelvételek Leírás A légifénykép optikai úton nyert távérzékelési alapadat, amely a fényképezett terület mását hordozza. Eszköze a felvevő kamara. Aszerint, hogy a fénykép készítése pillanatában a felvevő kamara optikai tengelye hogy viszonylott a felszínhez, megkülönböztetünk függőleges és ferde tengelyű légifényképeket. A légifényképet készítő berendezés kialakítása szempontjából megkülönböztetünk mérőképes és nem mérőképes légifényképeket. 4-20

21 Márkus Béla: Bevezetés Alkalmazott főbb filmtípusok: A látható fény tartományában érzékenyített filmek: a) fekete-fehér (pankromatikus) b) színhelyes színes A közeli infravörös tartományra is érzékenyített (infrared) film: a) fekete-fehér b) hamis színes A filmek jellemzése, felhasználási területe Színes infravörös (CIR) filmek: a terepről visszaverődő sugárzást a mezőgazdaságban (állapotfelmérés, termésbecslés, növénykárosodások -- betegségek, kártevők jelenléte, agrotechnikai, agrokémiai hibák -- vetéskimaradás, műtrágyaszórás egyenetlensége, vízkárok), az erdő- és vadgazdálkodásban (fatömeg meghatározás, faállapot felmérés, betegségek, környezeti ártalom kimutatása, fajta-elkülönítés, vadállomány felmérése stb), a vízgazdálkodásban, környezetvédelemben (ipari károsodások, talajszennyezések feltárása, vízminőség, hulladéklerakatok feltárása stb). Színhelyes színes filmek: ugyancsak felhasználhatók környezeti állapotfelmérésre, legújabban topográfiai térképezésre is. Pankromatikus filmek: klasszikus felhasználási területe a közepes és nagyméretarányú térképek készítése. Magyarország területe főleg térképezési célra készült, különböző magasságokból és különböző időpontú felvételekkel elég sűrűn borított. Ezek fekete-fehér mérőkamerás felvételek. Mind időben, mind térben kisebb mértékű a fedettség infra, infra színes, színhelyes színes felvételek terén. Ezek a felvételek a FÖMI légifilmtárában találhatók. A felvételek száma több százezer darab, róluk területi és műszaki nyilvántartás rendelkezésre áll. A nyilvántartás alapján a megfelelő felvételek kikereshetők, kölcsönözhetők, vagy helyben másolatok rendelhetők. A másolatokon túl származtatott termékek is igényelhetők (nagyítások, transzformátumok, sztereokiértékelés stb). 4-21

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Geoinformációs szolgáltatások

Geoinformációs szolgáltatások Buga László HM Térképészeti Nkft. műszaki igazgató buga.laszlo@topomap.hu Geoinformációs szolgáltatások Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. XV. GISopen NYME Geo, Székesfehérvár,

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Eger, 2012. november 22. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék

Részletesebben

Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél

Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél Nagyméretarányú talajtérképek digitalizálása az MgSzH NTI-nél Pallagné Ruszkabányai Ágnes Hajdú-Bihar Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 2010. szeptember 8. Agrárinformatikai Nyári Egyetem

Részletesebben

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Iván Gyula Földmérési és Távérzékelési Intézet Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ A környezetbarát gazdálkodás versenyképességének

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau. Lehoczki Róbert Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.hu +Spatial analyst $/. $/ 0$= É 6$, 7%(5#hD/ (7( %. 2UV]iJRV9DGJD]GiONRGiVL$GDWWiU

Részletesebben

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják. 54 581 01 0010 54 01 FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS 54 581 01 0010 54 02 TÉRKÉPÉSZ TECHNIKUS szakképesítések 2244-06 A térinformatika feladatai A térinformatika területei, eszközrendszere vizsgafeladat

Részletesebben

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek

Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus. 2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Környezetinformatikai Osztály, GIS Labor Pásztor László: Talajinformációs Rendszerek Birtokrendező MSc kurzus 2. Hazai talajinformációs

Részletesebben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben

GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben GIS alkalmazása a precíziós növénytermesztésben Németh Tamás, Szabó József, Pásztor P LászlL szló, Koós Sándor A precíziós növénytermesztés c. program célkitűzései! A termőhelyi viszonyok és s a termés

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő

Részletesebben

IT megoldások a 4F rendszerben

IT megoldások a 4F rendszerben IT megoldások a 4F rendszerben Speiser Ferenc 1, Vass József 1, Gaál Zoltán 1, Nikl István 2 1 Pannon Egyetem, Automatizálás Tanszék 2 InterMap Kft. Bemutatkozás D-e-Meter labor fejlődése 2001-óta Hardver

Részletesebben

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán A térinformatika lehetőségei a földrajzórán Geolokáció az oktatásban konferencia AKG, Budapest, 2013. november 30. Dr. Sik András adjunktus, ELTE Természetföldrajzi Tanszék sikandras@gmail.com Mit jelent?

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013.

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉSE Sopron 2013. Szolgáltatásfejlesztések a FÖMI-ben www.fomi.hu www.geoshop.hu Szolgáltatási lehetőségek A Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

Magyarország digitális ortofotó programjai és az 1:10 000 országos vektoros adatbázis

Magyarország digitális ortofotó programjai és az 1:10 000 országos vektoros adatbázis Magyarország digitális ortofotó programjai és az 1:10 000 országos vektoros adatbázis Winkler Péter FÖMI Keszthely, 2007. XI. 22.-23. 2000-ben három, egymáshoz kapcsolódó nagy projekt indult az FVM FTF

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése

A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése XXXII. OTDK - Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció FiFöMa A Beregszászi járás természeti erőforrásainak turisztikai szempontú kvantitatív értékelése Pályamunka A dolgozat lezárásának dátuma: 2014.

Részletesebben

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009.

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009. AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai GISOpen 2009. A földügyi igazgatás a gazdasági élet, a mezőgazdaság és hitelforgalom alapjának egyik legnagyobb összetevőjével, a termőfölddel és az ingatlanokkal

Részletesebben

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4.

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4. HUNAGI 2013 konferencia Geoshop országos kiterjesztése www.fomi.hu www.geoshop.hu Az adatokhoz való hozzáférés, szolgáltatási formák A Földmérési és Távérzékelési Intézet a térbeli adatok tekintetében

Részletesebben

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010.

Országos Területrendezési Terv térképi mel ékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Quantum GIS program alkalmazásával Útmutató 2010. május 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos Területrendezési

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 1. Agrártéradat- és egyéb adatbázisok Földmérési és Távérzékelési Intézet fontosabb adatbázisai

Részletesebben

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék Kétféle modellezési eljárás van: Analóg modellezés melynek eredménye a térkép Digitális modellezés térinformációs rendszer amely az objektumok geometriai ábrázolása alapján: Raszteres vagy tesszelációs

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán

A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai. Katona Zoltán A VINGIS rendszer kialakításának tapasztalatai Katona Zoltán 2015.01.21. A VINGIS rendszer célja 1. Az EU tagságunkból adódó kötelezettségek teljesítése, a közös agrárpolitika érvényesítésének kiszolgálása,

Részletesebben

GISopen 2013 konferencia. Szolgáltatás fejlesztések a FÖMIben

GISopen 2013 konferencia. Szolgáltatás fejlesztések a FÖMIben GISopen 2013 konferencia Szolgáltatás fejlesztések a FÖMIben www.fomi.hu www.geoshop.hu Az adatokhoz való hozzáférés, szolgáltatási formák A Földmérési és Távérzékelési Intézet a térbeli adatok tekintetében

Részletesebben

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia. www.geocalc.hu

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia. www.geocalc.hu Kulcsár Attila A második szint GISopen 2012 konfrencia 1 GeoCalc GIS története 2006 Alapverzió (csak adatbázisokkal együtt Temető nyilvántartás) 2008 GeoCalc GIS 1.0 2011 GeoCalc GIS 1.5 (hierarchia, földtömegszámítás,

Részletesebben

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Dr. Kristóf Dániel osztályvezető Oláh Róbert igazgató Olasz Angéla térinformatikus Nyílt forráskódú GIS munkaértekezlet, BME, 2013.02.06.

Részletesebben

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ) A mérés és a térkép I. A földrészletek elméleti határvonalait definiáló geodéziai/geometriai pontok (mint térképi objektumok) 0[null] dimenziósak,

Részletesebben

Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása

Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása Gazdasági folyamatok térbeli elemzése Juhász Géza Péter 2. előadás 2010. 09. 21. Adat/Szoftver költségarány, adatok felhasználása Adat / szoftver költségek aránya (általában 80% - 20%) Önkormányzatok:

Részletesebben

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék digitális állományok átvétele, meglévő térképek digitalizálása, meglévő térképek, légifelvételek, illetve speciális műszaki rajzi dokumentációk szkennelése és transzformálása. A leggyorsabb, legolcsóbb

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára. 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára 2010. március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft. Erdőgazdálkodási Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

Szakdolgozat. Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen. Raisz Péter. Geoinformatikus hallgató

Szakdolgozat. Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen. Raisz Péter. Geoinformatikus hallgató Belvíz kockázatelemző információs rendszer megtervezése Alsó-Tisza vidéki mintaterületen Szakdolgozat Raisz Péter Geoinformatikus hallgató Székesfehérvár, 2011.04.16 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai

Részletesebben

Környezeti információs rendszerek adatbázisok: térkép alapú, szöveges

Környezeti információs rendszerek adatbázisok: térkép alapú, szöveges Környezeti információs rendszerek adatbázisok: térkép alapú, szöveges 24 dia I. Hagyományos térképek II. Digitális térképek III. Táblázatok, szövegek IV. Távérzékelt adatok 1 Környezeti információs rendszerek

Részletesebben

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések GIS OPEN 2004 Konferencia Székesfehérvár Előadó: Czimber Kornél DigiTerra Kft. DigiTerra - MePAR térinformatikai fejlesztések MePAR

Részletesebben

KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD)

KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD) KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON MILITARY MAPPING DATA BASES IN HUNGARY Dr. Mihalik József (PhD) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.; mihalik.jozsef@topomap.hu

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére GISopen 2011, Székesfehérvár, 2011 március 16-18. Forner Miklós, Schmauder Tamás, Tancsik Ottó, Varga Felicián, Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu Geoportál a Közép-Magyarországi Régió területére

Részletesebben

Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Téradatokkal kapcsolatos elemzések és fejlesztések a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán Dr. Kristóf Dániel Képes Attila GISOpen 2013 NyME GEO, Székesfehérvár, 2013.03.12-14. Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Márkus Béla. Térinformatika 13. TÉI13 modul. Térbeli döntések támogatása

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Márkus Béla. Térinformatika 13. TÉI13 modul. Térbeli döntések támogatása Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Márkus Béla Térinformatika 13. TÉI13 modul Térbeli döntések támogatása SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Földmérési és Távérzékelési Intézet Ta p a s z ta l a to k é s g ya ko r l a t i m e g o l d á s o k a W M S s zo l gá l tatá s b a n Földmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.13. WMS Szolgáltatások célja A technikai fejlődéshez igazodva

Részletesebben

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN MFTTT 30. VÁNDORGYŰLÉS 2015. július 03. Szolnok CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN Kovács Gergő Földmérő és földrendező szak, IV. évfolyam Verőné Dr.

Részletesebben

NAGYMÉRETARÁNYÚ TALAJTÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN

NAGYMÉRETARÁNYÚ TALAJTÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN SZABÓ LEVENTE ORSZÁGOS NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI SZOLGÁLAT TÉRINFORMATIKAI LABORHÁLÓZAT NAGYMÉRETARÁNYÚ TALAJTÉRKÉPEK DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEIK A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELEMBEN FÖLDMINŐSÍTÉS

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

FÖLDÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LIS) A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATBAN HERMANN TAMÁS

FÖLDÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LIS) A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATBAN HERMANN TAMÁS FÖLDÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (LIS) A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATBAN HERMANN TAMÁS Témavezető Dr. Szepes András Székesfehérvár 2008 BEVEZETÉS A hazai földügyi nyilvántartási helyzete A jelenlegi nyilvántartási

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex központi tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás Digitális térkép Fogalma Jellemzői Georeferálás

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben

Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben Alkalmazott térinformatika a területfejlesztésben elmélet TGMG0410-E-02 2015-2016. tanév M213-as terem 3. óra: A térinformatika nyújtotta új lehetőségek a területfejlesztésben 2016. április 4. 1. A térinformatika

Részletesebben

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Dr. Csemniczky László Műszaki Térinformatika Egyesület Bakonyi Péter ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

Térképészeti adatok a D-e-METER rendszerben

Térképészeti adatok a D-e-METER rendszerben Térképészeti adatok a D-e-METER rendszerben Antal Kristóf, Hermann Tamás, Nikl István, Szabó Béla Keszthely, 2003. december 11. 1 Tartalom Áttekintő térkép Topográfiai térkép Ingatlan - nyilvántartási

Részletesebben

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert

GISopen. Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Zsilvölgyi Csaba, Oláh Róbert GISopen Fölmérési és Távérzékelési Intézet 2011.03.18. Mivel gazdálkodik az állam? Miért van szükség az Országleltárra? Az előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a jelenlegi nyilvántartások nem naprakészek,

Részletesebben

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon

Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Szabó József, Anton Attila Soilutil Konferencia; Talajromlás, fenntartható talajhasználat ; Budapest, 2013. november 14. 1 Talaj- Mezőgazdas{g

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés I. A légifotók tájolása a térkép segítségével: a). az ábrázolt terület azonosítása a térképen b). sztereoszkópos vizsgálat II. A légifotók értelmezése:

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések Palya Tamás FÖMI MFTTT Vándorgyűlés 2013. július 11-13. Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom Mi is az az INSPIRE? Magyar helyzet FÖMI tevékenység

Részletesebben

DigiTerra fejlesztési eredmények

DigiTerra fejlesztési eredmények DigiTerra fejlesztési eredmények Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar 2004. március 18. Előadó: Nyull Balázs DigiTerra Kft. DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. Tevékenységek Erdészeti

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály

META. a földügyi folyamatok tükrében. Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály META a földügyi folyamatok tükrében Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály A földüggyel szembeni alapvető elvárások Államhatalmi

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27.

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és VM miniszteri utasítás-tervezet www.fomi.hu www.geoshop.hu

Részletesebben

Fotogrammetria és távérzékelés A képi tartalomban rejlő információgazdagság Dr. Jancsó Tamás Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar MFTTT rendezvény 2012. Április 18. Székesfehérvár Tartalom

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel

Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel Szalontai Lajos Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1

Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 Készítette: Enisz Krisztián, Lugossy Balázs, Speiser Ferenc, Ughy Gergely 2010.11.29. 1 /17 Tartalomjegyzék A térinformatikáról általánosságban Célok Felhasznált eszközök Fejlesztés lépései Adatbázis Grafikus

Részletesebben

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA A DATR adatbázis kezelés és alaptérképi tartalom tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Sopron, 2013. július 11. Peremiczki Péter B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala Az előadás tartalma Az adatok

Részletesebben

Topográfiai térképszolgáltatás és talaj információs rendszer a környezetkímélő mezőgazdaság szolgálatában

Topográfiai térképszolgáltatás és talaj információs rendszer a környezetkímélő mezőgazdaság szolgálatában Topográfiai térképszolgáltatás és talaj információs rendszer a környezetkímélő mezőgazdaság szolgálatában Prezentáció» Busznyák János Dr. Máté Ferenc Dr. Sisák István Dr. Berke József Nagy Sándor Veszprémi

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP Az önkormányzatok a közterületek dönt részének gazdái. A közterületekkel kapcsolatos, nyilvántartási és üzemeltetési feladatokhoz a földhivatalokban beszerezhet földmérési

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

Autodesk Topobase gyakorlati alkalmazások Magyarországon

Autodesk Topobase gyakorlati alkalmazások Magyarországon Autodesk Topobase gyakorlati alkalmazások Magyarországon Állami Autópálya kezelő Zrt - Digitális Törzskönyv Előadó: Cservenák Róbert HungaroCAD Kft. Térinformatikai csoportvezető Marjai György - ÁAK Zrt.

Részletesebben

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, 2012. április 10-11. Kocsis Miklós vezető főtanácsos 1 Térinformatika Vagyoni érték Közmű Műszaki

Részletesebben

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely

Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Prediktív modellezés a Zsámbéki-medencében Padányi-Gulyás Gergely Térinformatikai szoftverismeret I-II. BME Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Térinformatikus szakmérnök 2009/2010. tavaszi

Részletesebben

NAGYLÉPTÉKŰ TALAJTANI TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Bevezetés

NAGYLÉPTÉKŰ TALAJTANI TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Bevezetés NAGYLÉPTÉKŰ TALAJTANI TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Szabó József - Pásztor László - Bakacsi Zsófia - Csökli Gabriella - Zágoni Balázs 1 Bevezetés A környezet állapotának részletes

Részletesebben

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata http://www.civertan.hu/legifoto/galery_image.php?id=8367 TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV-2010-0006 projekt Alprogram:

Részletesebben

2. Hazai talajinformációs rendszerek

2. Hazai talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

Állami téradatok felhasználása tájszerkezeti vizsgálatokban

Állami téradatok felhasználása tájszerkezeti vizsgálatokban Állami téradatok felhasználása tájszerkezeti vizsgálatokban Kristóf Dániel V. Magyar Tájökológiai Konferencia Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar 2012. augusztus 30 szeptember 1. Földmérési és

Részletesebben

SZOFTVER AJÁNLATOK. A) Építőmérnöki szoftverek. B) AutoCAD programok védelme. C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer. Érvényes 2014.

SZOFTVER AJÁNLATOK. A) Építőmérnöki szoftverek. B) AutoCAD programok védelme. C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer. Érvényes 2014. SZOFTVER AJÁNLATOK A) Építőmérnöki szoftverek B) AutoCAD programok védelme C) MÉRNÖK SZÓTÁR rendszer Érvényes 2014.december 31-ig További információk: engsoft.atw.hu A szoftvereinket több mint 20 éve több

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közlekedési adatbázisok

Részletesebben

1:25.000-ES MÉRETARÁNYÚ TALAJTANI-FÖLDRAJZI MINTÁZAT AZ ORSZÁG EGYES TERÜLETEIN A KREYBIG DIGITÁLIS TALAJINFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPJÁN.

1:25.000-ES MÉRETARÁNYÚ TALAJTANI-FÖLDRAJZI MINTÁZAT AZ ORSZÁG EGYES TERÜLETEIN A KREYBIG DIGITÁLIS TALAJINFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPJÁN. 1:25.000-ES MÉRETARÁNYÚ TALAJTANI-FÖLDRAJZI MINTÁZAT AZ ORSZÁG EGYES TERÜLETEIN A KREYBIG DIGITÁLIS TALAJINFORMÁCIÓS RENDSZER ALAPJÁN Pásztor László - Szabó József - Bakacsi Zsófia - Csökli Gabriella -

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Informatika és információ technológia alkalmazása a vízgazdálkodásban 45.lecke Mi a

Részletesebben

A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén.

A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén. Földminősítés, Földértékelés és Földhasználati Információ Keszthely, 2007. A földhasználat és az agroökológiai potenciál közti kapcsolat elemzése GIS módszerekkel a Balaton vízgyűjtőterületén. Szilassi

Részletesebben

TAKARNET24 szolgáltatásai

TAKARNET24 szolgáltatásai TAKARNET24 szolgáltatásai Szilvay Gergely Földmérési és Távérzékelési Intézet ÖSSZEFOGLALÁS A Digitális Földhivatal k özéptávú fejlesztési terv első lépések ént a befejezéséhez k özeledik az EKOP-1.1.3

Részletesebben

6. Földmérési alaptérkép...6-2

6. Földmérési alaptérkép...6-2 Dr. Csepregi Szabolcs: Földmérési ismeretek 6. Földmérési alaptérkép...6-2 6.1. A földügyi szakigazgatás szervezetének kialakulása...6-2 6.1.1. A földügyi szakigazgatás kezdetei...6-2 6.1.2. Országos Kataszteri

Részletesebben

Fentrol.hu A digitális légifelvétel archívum

Fentrol.hu A digitális légifelvétel archívum Fentrol.hu A digitális légifelvétel archívum Takács Krisztián térinformatikus GISopen konferencia, Székesfehérvár 2015. március 25-27. Földmérési és Távérzékelési Intézet Szolgáltató Igazgatóság EKOP 2.A.2

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben