Térbeli döntések TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térbeli döntések TARTALOM"

Átírás

1 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés A feladat ismertetése Hagyományos megoldás Környezetbarát elhelyezés A költségek kímélése Digitális adatbázisok Magyarországon InfoGraph / AlphaMap Kft OTAB Országos Térinformatikai Alapadatbázis HM Térképészeti Kht DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázis DDM-10 és DDM-50 Digitális Domborzat Modell Földmérési és Távérzékelési Intézet Magyar Közigazgatási Határok (MKH) DTA_ DDM_ DTA_ Légifelvételek MTA TAKI Az Agrotopográfiai Adatbázis (AGROTOPO) A Magyar Digitális Talajtani és Domborzati Adatbázis Nagyméretarányú adatbázisok KSH Közigazgatási térinformatikai adatbázis (MATÉRIA) A településstatisztikai adatbázisrendszer (T-STAR) GIS megoldás Környezetbarát elhelyezés A költségek kímélése További szempontok Hibák és minőség Alapfogalmak Adatminőség A hibák kezelése Tervezés Összefoglalás Ellenőrző kérdések... 48

2 Márkus Béla: Térbeli döntések 1. BEVEZETÉS A GIS szoftverek a létrehozott adatbázis felhasználásával egyszerűen és gyorsan szolgáltatnak információkat a felhasználók számára. Természetesen ez akkor igaz, ha az adatbázis szerkezetileg és tartalmilag megfelelő, valamint ha a GIS szoftver felkészült a felhasználói kérdésekre. A szoftvernek a lehető legmesszebbmenően támogatnia kell az információ előállítását. A szoftver rendelkezzék körültekintően kidolgozott parancsokkal a leggyakoribb kérdések megválaszolására, legyen rugalmasan fejleszthető a speciális fejlesztések, alkalmazások támogatására. Ebben a fejezetben egy esettanulmányt ismertetünk, példát adunk egy probléma hagyományos és térinformatikai megoldására. A fejezet célja mindössze az, hogy vázlatosan bemutassa a térbeli döntések előkészítésének folyamatát Nem titkolt célunk az is, hogy összehasonlítva a hagyományos és GIS megoldást, meggyőzzük az Olvasót a térinformatika előnyeiről. 4-2

3 Márkus Béla: Bevezetés 2. A FELADAT ISMERTETÉSE A különböző típusú hulladékok elhelyezése napjaink egyik legégetőbb problémája ugyanúgy, mint a természeti és környezeti értékek megóvása az emberi tevékenységgel szemben. Ezért különös gondot kell fordítanunk az újonnan nyitandó hulladék lerakók kijelölésére. Nagyon körültekintően kell végeznünk a tervezést, különböző érdekek összevetésekor nagyon fontos megfelelő kompromisszumok keresése, de a környezet védelmét, a természeti örökségünk megóvását előnyben kell részesítenünk. A biztonságos tároló helyre alternatívák keresése és kijelölése tipikusan komplex térinformatikai elemző munka. Példaként vegyünk egy egyszerűsített gyakorlati feladatot. Ez a feladat egy hulladéklerakó telephelyének tervezése, ahol az elérendő cél, a megvalósítás feltételei és szabályai a következők: Cél: Kis teljesítményű kommunális szemét- és hulladéklerakó optimális telephelyének kiválasztása a helyi önkormányzat által kijelölt, mintegy 2 km 2 nagyságú területen. Szépen hangzik a cél. Látszólag egyszerű a feladat, de o Mit jelent az, hogy kisteljesítményű? o Ki mondja meg, hogy mi az optimális? A gyakorlati végrehajtásnál körültekintően kell eljárnunk. Nagyon fontos az igények pontos megismerése. Mi - térinformatikusok egészen biztosan egy csapatnak a tagjaként veszünk részt a folyamatban. Ebben társaink lesznek a hulladék-elhelyezéssel, hulladékégetéssel, hulladékgazdálkodással foglalkozó szakemberek, közlekedési szakemberek, építőmérnökök stb. Nagyon fontos a megbízók, felhasználók és engedélyezők igényének és elvárásainak az ismerete. Ebben az esetben a helyi önkormányzat képviselő testülete kell, hogy támogassa tervünket, de annak meg kell felelnie valamennyi törvényi előírásnak és szabályozásnak is. Végül el kell, hogy fogadja a lakosság. Ez bizony nem könnyű feladat. Biztosan emlékszel néhány sajtóhírre e témában. A tervezés általában iterációs folyamat. Sokat segít a környezet széleskörű bevonása a döntési folyamatba. Nekünk kell ezt számítógépes eszközeinkkel támogatni, ha lehet vagy szükséges, gyorsítani. 4-3

4 Márkus Béla: Térbeli döntések Az első lépésben azokat a feltételeket fogalmaztuk meg, amelyeket a telephelynek ki kell elégítenie. Feltételek: a) Elsődleges feltétel, hogy az elhelyezés környezetbarát legyen. 1. Ki kell zárni azt a lehetőséget, hogy a telephelyről közvetlenül szennyező anyag kerüljön az élővizekbe. 2. A telephely a lehető legkisebb mértékben zavarhatja a természetes táj képét. b) Az elhelyezés legyen költségkímélő. 1. Az építendő üzemi út költsége legyen minimális. 2. A vízzárás költségeit csökkentendő a telephely altalaja legyen kedvező építési adottságú. 3. A földmunka mennyiségének korlátozására, a terület lejtésviszonyai legyenek kedvezők. 4. A kisajátítás költségei nem lehetnek magasak. c) A telephely területe legyen elegendő az lerakó infrastruktúrájának elhelyezésére, valamint a hulladék tárolására. A feltételeket ezután pontosítani kell, hogy a területlehatárolást pontosan el lehessen végezni. Szabályok: az elvi feltételek pontosítása után a következő szabályokat kell betartanunk: 1. A hulladékelhelyező élővizektől mért távolsága haladja meg a 125 métert. 2. A telephelyet főútvonalról ne lehessen látni. 3. A telephely kiépített úttól mért távolsága max. 250 m lehet. 4. A kiválasztott területen az altalaj építési alkalmassági osztálya legyen kisebb, mint A telephely lejtése nem lehet nagyobb 12 %-nál. 6. A hasznosítani kívánt terület művelési ága rét vagy legelő lehet. 7. A potenciális terület legyen nagyobb, mint 0.4 ha. Döntéselőkészítés: Készítsünk el egy olyan tematikus térképet, mely tartalmazza a terület alkalmasság szerinti minősítését. 4-4

5 Márkus Béla: Bevezetés A megoldás áttekinthetőségének biztosítására célszerű egy szemléletes folyamatábrát készíteni. Ezt gyakran kartográfiai modellnek is nevezik. Ez nemcsak a térinformatikus számára nyújt segítséget, de a döntéselőkészítő csoport többi tagja és valamennyi érdekelt fél számára is biztosítja a közérthetőséget, és ezáltal a beleszólás lehetőségét. UTAK DDM NÖVÉNYZET VIZEK ÁTMINÕSITÉS aszfalt = 1 más = 0 LÁTHATÓSÁG ADD FOTÓINTERPRETÁCIÓ erdõ = 4 bokros = 2 más = 0 ÖVEZET GENERÁLÁS > 125 m = 1 (alkalmas) <= 125 m = 0 (nem alkalmas) látható 0 (nem alkalmas) nem látható 1 (alkalmas) KÖRNYEZETBARÁT alkalmas = 1 (vizektõl távol és fõútról nem látható) nem alkalmas = 0 A döntési folyamat első szakaszának kartográfiai modellje. Az ábrán DDM a digitális domborzatmodell rövidítése. UTAK DDM FÖLDHASZNÁLAT TALAJ ÁTMINÕSITÉS burkolt = 1(aszfalt, makadám) más = 0 ÖVEZET GENERÁLÁS > 250 m = 1 (alkalmas) <= 250 m = 0 (nem alkalmas) FELSZÍNELEMZÉS LEJTÉS <= 12 % = 1 (alkalmas) > 12 % = 0 (nem alkalmas) ÁTMINÕSITÉS rét, legelõ = 1 (alkalmas) más = 0 (nem alkalmas) ÁTMINÕSITÉS vízzáró = 1 (alkalmas) más = 0 (nem alkalmas) KÖRNYEZETBARÁT alkalmas = 1 (vizektõl távol és fõútról nem látható) nem alkalmas = 0 ALKALMASSÁGI TÉRKÉP A döntési folyamat második szakaszának kartográfiai modellje. 4-5

6 Márkus Béla: Térbeli döntések 3. HAGYOMÁNYOS MEGOLDÁS Nézzük meg, hogyan oldhatjuk meg a feladatot manuálisan, papírtérképen, körzővel, vonalzóval. Mindenek előtt le kell határolnunk a szóba jöhető területet, melyet az önkormányzat egy helyszínrajzon berajzolt. Majd be kell szereznünk a szükséges adatokat a területről, illetve környezetéről Környezetbarát elhelyezés Az első lépésben szükségünk van az élővizek, a vízhálózat ismeretére a védőövezet kialakításához. A vízhálózat megtalálható az 1:10000 méretarányú, EOV rendszerű topográfiai térképeken. Tegyünk erre a térképre egy átlátszó fóliát. Rajzoljuk át a fóliára a vízrajzot. Fedjük le valamilyen átlátszatlan (szürke) festékkel mindazokat a pontokat, amelyek az élővizekhez 125 m-nél közelebb esnek. Hát ezt bizony kimondani könnyebb, mint megrajzolni. Egy kicsit hosszadalmas megoldás, ha a vízfolyás pontjaira szabályos szakaszonként 125 m sugarú kört szerkesztünk, majd megrajzoljuk az ezt burkoló határvonalat. Egy másik megoldás, ha a körző egyik szárát a vízfolyáson, a másik (ceruzás) szárát a vízfolyásra merőlegesen tartva húzzuk meg a határvonalat. A határvonalon belüli területet kell szürkére festeni. Az eredmény egy tematikus térkép, amelyen az átlátszó (sárga) területek mutatják a víztől távol eső, az elhelyezésre alkalmas helyeket. A második szabály vizsgálata - hasonlóan az elmondottakhoz - egy újabb átlátszó fólián történik, bár ez jóval nehezebb és pontatlanabb szerkesztésekkel lehetséges. A topográfiai térkép az úthálózatra, a terepfelszínre és a növényzetre vonatkozóan is ad adatokat, de annak 4-6

7 Márkus Béla: Bevezetés megállapítása, hogy egy pont látható a főúthálózatról vagy sem, nem olyan egyszerű szerkesztési feladat, mint az előző. Az általam javasolt megoldás a következő: 1. Bízzunk meg egy topográfiai tapasztalattal rendelkező térképészt azzal, hogy a térkép szintvonalrajzának és a növényzet magasságának együttes figyelembe vételével szerkesszen olyan foltokat, amelyek a főutakról takarásban vannak. Szinte lehetetlent kérünk a térképésztől, de elődeink sok nehéz problémát megoldottak. 2. Menjünk ki a terepre ezzel a vázlattal, járjuk végig a főútvonalakat, így ellenőrizzük le a szerkesztést, és javítsuk ki az elkerülhetetlen hibákat. 3. Erről a vázlatról készül a második tematikus térkép, amely a láthatóságot ábrázolja. A sárga foltok a takarásban maradó területeket mutatják, vagyis ahová a tájkép zavarása nélkül a hulladéklerakó elhelyezhető. nem láthatók főútvonalakról. A kapott két fólia egymásra helyezése a koordinátahálózat (őrhálózat, őrkeresztek) segítségével elvégezhető. Ezután az átlátszó foltokat körülhatárolhatjuk. Az új tematikus térkép azokat a foltokat mutatja, amelyek kielégítik a környezetbarát elhelyezés feltételeit; élővizektől távol vannak, és 3.2. A költségek kímélése A vizsgálat második szakasza a megvalósítás költségeinek csökkentésére irányul. A telephely megközelítésére utat kell építeni. Ennek költsége első megközelítésben az építendő út hosszának függvénye. Rajzoljuk meg egy fólián a burkolt utakat (aszfalt - piros, makadám fekete; a talajutakat szürke színnel jeleztük, 4-7

8 Márkus Béla: Térbeli döntések de ezekre most nem lesz szükség, mert a talajutak burkolás ugyancsak költséges). Fedjük le a 3. szabály szerint azokat a pontokat, amelyek távolabb esnek a burkolt utak hálózatához, mint 250 m. Az átlátszó (sárga) területeken a bekötőút a tűrtnél kisebb költségekkel megépíthető. A telephely altalaja legyen vízzáró, hogy ne szennyeződjék a talajvíz. Sajnos a terület hidrogeológiai viszonyait bemutató térkép méretaránya 1 : , vetülete sztereografikus. Gondot jelent tehát egy olyan fólia szerkesztése, amely majd ráilleszthető lesz a korábbiakra. A térképet egy szabatos fénymásolóval felnagyíthatjuk, és az illesztést az azonosnak tekinthető vonalak (pl. úthálózat) alapján elvégezhetjük. Az eltérő vetületi torzulások miatti ellentmondások generalizálással eltüntethetők. Az így előkészített térképvázlatra helyezve a fóliát a vízáteresztőnek minősülő foltokat színezzük be szürkére, a többi terület vízzáró, tehát legyen sárga (alkalmas). A földmunka mennyisége függ a terület lejtésviszonyaitól. Az ötödik szabály úgy rendelkezik, hogy a telephely nem eshet 12 %-ot meghaladó lejtésű területre. Most újra szükségünk van egy térképészre, aki topográfiai tapasztalattal rendelkezik, akinek feladata lesz, hogy a topográfiai térkép szintvonalrajza alapján megszerkessze ezt a lejtésviszonyokat bemutató tematikus térképünket is. A szerkesztés alapjául az szolgál, hogy a kis lejtésű területeken a szintvonalak egymástól távol, a meredekebb területeken egymáshoz közelebb futnak. Hazánkban a lejtőket meredekségük szerint osztályozzák. Az első osztályba (kategória) az 5%-nál kisebb lejtésű területek tartoznak. A második kategória 5-12%. A harmadik 12-17% stb. A térképész meghatározza az 5%-nak, 12%-nak, 17%-nak megfelelő távolságot és elhatárolja azokat a területeket, ahol a szintvonalak távolsága ennél kisebb. Ezek a lejtőkategória foltok. Azok a foltok, ahol a lejtés 1. illetve 2. kategóriába esik alkalmas (sárga), e fölött alkalmatlan (szürke). A kisajátítás költsége - többek között - függ a művelési ágtól. Ne kelljen erdőt vagy gyümölcsöst irtani! A hatodik szabály azt mondja, hogy a telephely művelési ága legyen rét vagy legelő. 4-8

9 Márkus Béla: Bevezetés Ezeket a területeket a topográfiai térképen lehatárolhatjuk. Helyezzük ezután egymásra a környezetbarát elhelyezésnek megfelelő területeket mutató fóliát és a négy költségkímélő szabályt kielégítő foltokat mutató tematikus fóliákat! Potenciális telephelyek azok a foltok, amelyek minden képen átlátszók (sárgák) maradtak, és területük meghaladja a 0.4 hektárt. A fóliák egymásra helyezése után igen nehezen olvasható képet kaptunk, zavaró a sok felesleges vonal. Töröljük ki a felesleges vonalakat. Tisztázzuk le a térképet. Amint a fenti ábrán látható mindössze néhány alkalmasnak látszó folt maradt. Most már csak az a feladat, hogy mérjük meg a foltok területét; 4-9

10 Márkus Béla: Térbeli döntések melyek nagyobbak 0,4 hektárnál. Ezt egy planiméterrel, vagy egy milliméterpapírral való méréssel tehetjük meg. Hogyan tudnánk ezt a feladatot GIS segítségével végrehajtani? Az első lépés mindenképpen a GIS adatbázis felépítése. Meg kell határoznunk milyen adatokat, milyen részletességgel kell megszereznünk. A hagyományos megoldás során erre már nagyrészt sor került. Az adatbázis feltöltése esetünkben az említett térképek úthálózatának, vízrajzának, növényzet- és talajkategória-határainak digitalizálásával történt. De történhetett volna már korábban felépített digitális adatbázisok felhasználásával is. Az adatbázisok felépítése sokkal gyorsabban történhet, ha rendelkezésükre állnak már eleve digitális adatok. Mielőtt a GIS megoldást ismertetnénk, néhány példát adunk a következő pontban a rendelkezésre álló digitális adatbázisokról. 4-10

11 Márkus Béla: Bevezetés 4. DIGITÁLIS ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON A válogatás természetesen nem teljes körű. A célunk az, hogy vázlatos képet adjunk a jelenlegi lehetőségekről. Azokat az adatbázisokat mutatjuk be röviden ebben a pontban, amelyek országos lefedettséget adnak; másrészt a hulladékelhelyező tervezése szempontjából fontosak lehetnek. A tájékoztató az adatbázist készítő vagy forgalmazó intézmény adatain alapszik. A térkép digitalizálás vagy a digitális adatok megvásárlása döntésben biztosan fontos tényező az adatok ára. Ebben a témában nem feladatunk most elmélyülni, éppen ezért most a rendelkezésre álló árakat sem ismertetjük. Részletesebb ismertető szerezhető a megadott webhelyekről InfoGraph / AlphaMap Kft OTAB Országos Térinformatikai Alapadatbázis A digitális térképmű alapját az 1: es méretarányú topográfiai térképek adják, melyeknek ez a digitális verziója 1991-től az EOTR topográfiai térképek hivatalos változata (www.webmap.hu/otab/). Az adatbázis három különböző szintre különül, ezek tartalmukban és a célméretarányban térnek el. Az OTAB általános tartalma a közigazgatási határok, település kép, utak, vasutak, vízrajz és az ezekhez tartozó névrajz. A települések adatbázisa tartalmazza a nevet, a település rendűség kódját 1-5 között, a megye azonosítót és a KSH kódot. Ez utóbbi segítségével a statisztikai adatok könnyen kapcsolhatók a térképhez. Az alkalmazott koordináta-rendszer: EOV. OTAB 1 OTAB 2 OTAB 2 OTAB 2 KOZUT : es célméretarány, 4000 település belterületi határával a legrészletesebb vonalas létesítmény és objektum tartalommal 1: es célméretarány, 3126 statisztikailag nyilvántartott település külterületi határával a közepes részletességű vonalas létesítmény és objektum tartalommal Kiegészítő Demográfiai adatbázis (Az 1990-es Népszámlálás szerint) Kiegészítő adatbázis, Magyarország településeinek postai irányítószámai ORSZÁGOS: 1: es célméretarányú, hivatalos útadatokkal feltöltött digitális vonalas térkép, közigazgatási határokkal kiegészítve, navigálási célokra. 4-11

12 Márkus Béla: Térbeli döntések 4.2. HM Térképészeti Kht. Magyar Honvédség Térképész Szolgálata az 1980-as évek elejétől foglalkozik a térképek digitális feldolgozásának témakörével (www.topomap.hu). Fejlesztő munkájuk eredményeként a nyolcvanas évek második felében elkészült a Geodéziai Adatbázis (GAB) és az 1: méretarányú digitális térképészeti adatbázis (DTA-200). Ezt követte a 10 x 10 méteres és 50 x 50 méteres Digitális Domborzat Modell (DDM-10 és DDM-50), majd az 1:50000 méretarányú Digitális Térképészeti Adatbázis (DTA-50) DTA-50 Digitális Térképészeti Adatbázis Az 1: méretarányú Digitális Térképészeti Adatbázis, a DTA-50 egy olyan általános váztérkép, amely egyrészt lehetőséget teremt topográfiai térképek készítésének automatizálásra, másrészt felhasználható a GIS adatbázisok alapjaként. Digitális termékeik között ez az adatbázis már egy magasabb szintet képvisel, korábbi munkáik szintézisének tekinthető, mivel a topográfiai térképek tartalma mellett a korábban elkészült Geodéziai Adatbázis és a Digitális Domborzat Modell adatait is magában foglalja. A Digitális Térképészeti Adatbázis mintegy 700 féle elemet (feature) tartalmaz. Az elemeket 12+1 témába (kategória) soroltuk be: o Keret o Alappontok. o Települések. o Létesítmények (ipari, bányászati, távközlési, stb.) o Hidak, átkelőhelyek. o Vízrajz. o Vízi- és hajózási létesítmények. o Domborzat. o Növények és talajok. o Határok. o STANAG ajánlásoknak megfelelő elemek. o Katonai információk (csak katonai felhasználók számra) A kategóriákon belül 53 altémát (réteget) és 35 féle attribútum-táblát alakítottak ki. A legfontosabb elemek feltöltését befejezték, jelenleg az adatállomány bővítése folyik. Az adatállomány forrását az 1: méretarányú topográfiai térképek képezik. A grafikus alapanyagot - a sokszorosítási eredetiket - pásztázó digitalizálóval szkennelik, 500 dpi felbontással. Az így létrejövő raszteres állományt vektorossá alakítják. A raszter állományt a szelvény sarokpontjaival, szükség esetén ismert belső pontokkal - főleg 4-12

13 Márkus Béla: Bevezetés háromszögelési pontokkal - illesztik a Gauss-Krüger rendszerbe. A vektoros állományok az elemek azonosítása és csoportosítás valamint a megfelelő ellenőrzések elvégzése után az adatbázisba kerülnek. Az adatbázis helyesbítéséhez és a folyamatos karbantartásához légifényképeket és űrfelvételeket használnak. Ezek javítása, tájékozása és interpretálása megfelelő képfeldolgozó eljárások alkalmazásával Intergraph ImageStation munkahelyen történik. A DTA-50 adatállomány terjedelme 0,8-1,0 Gbyte az Intergraph, Mapinfo, Arcinfo,.DXF,.DWG adatformátumokban, illetve 0,4 Gbyte.DGN formátumban. Az adatállomány Gauss-Krüger és EOV rendszerekben CD-ROM-on hozzáférhető. Metaadatok o Leírás: Alapanyaga az 1 : es méretarányú - Gauss-Krüger vetületi rendszerű - katonai topográfiai térkép színre bontott alapanyaga, a Magyar Köztársaság 10 x 10 m-es rácstávolságú digitális domborzat modellje (DDM-10) valamint a Geodéziai Adatbázis (GAB). A digitális feldolgozás az MSZK 1066 "A katonai digitális topográfiai térképek általános követelményei" című szabvány előírásai szerint folyt. Adattartalma csökkentett, tartalmazza a legfontosabb objektumokat, azok topológiai kapcsolatait. Nem tartalmazza a tájékoztató jellegű objektumokat. Nem tartalmazza a feldolgozott objektumok attribútumait, csak a feltöltés lehetőségét. o Méretarány: 1 : o Adatmodell: vektoros o Adatformátum: INTERGRAPH DGN; AutoCad DXF; ArcInfo; MapInfo. o Területi elhelyezkedés: Magyarország DDM-10 és DDM-50 Digitális Domborzat Modell A Digitális Domborzat Modell Magyarország területére vonatkozóan tartalmazza a felszín tengerszint feletti magasságát egy 50x50, illetve 10x10 méteres rács pontjaiban. Az adatforrás az 1: méretarányú évi kiadású katonai topográfiai térképek szintvonalas domborzati eredetije. Az adatállomány EOV vetületi rendszerű raszteradatstruktúrában, 1: méretarányú EOTR szelvényekre bontva áll rendelkezésre, de lehetőség van a fent említettnél ritkább rácssűrűségű leválogatásra is. Hozzáférhető Gauss-Krüger rendszerben is. A következő képen Magyarország digitális domborzat modellje látható. 4-13

14 Márkus Béla: Térbeli döntések A teljes adatállomány mérete 10 x 10 méteres ráccsal 2,5 Gbyte, 50 x 50 méteres rács alkalmazásával 100 Mbyte. A DDM pontossága felszín típusonként: o Síkvidék (átlagos tereplejtés) < 2 % - középhiba < 0,8 m o Dombvidék (átlagos tereplejtés) < 2-6% - középhiba < 2,5 m o Hegyvidék (átlagos tereplejtés) > 6% - középhiba < 5,0 m Metaadatok o Leírás: Az ország területére tartalmazza a felszín tengerszint feletti magasságát egy 10x10 méteres rács pontjaiban. Az adatforrás az 1 : es méretarányú évi kiadású - katonai topográfiai térképek szintvonalas domborzati eredetije. Hozzáférhető EOV és Gauss-Krüger vetületi rendszerben, különböző rácstávolsággal. A teljes állomány mérete 10x10 m-es rács esetén 2,6 GByte, 50 x 50 m-es rács esetén 105 MByte. o Méretarány: nem értelmezhető o Adatmodell: nem értelmezhető o Adatformátum: két bájtos integer, sorfolytonos szervezéssel, ASCII, ArcView/ASCII o Területi elhelyezkedés: Magyarország 4.3. Földmérési és Távérzékelési Intézet A FÖMI fő feladata, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztálya (FVM FTF) és az általa felügyelt Földhivatalok működéséhez kutatási hátteret és operatív támogatást biztosítson. A FÖMI része a magyar földügyi és térképészeti intézményhálózatnak (FVM FTF, 19 megyei és 1 fővárosi, valamint 115 körzeti földhivatal). Megalakulásakor az Intézet feladatköre a földmérési szakágazat szervezési, irányítási, szakfelügyeleti, államhatárügyi, kutatási-fejlesztési, és központi adat- és térképtár tevékenységeinek ellátására terjedt ki. 4-14

15 Márkus Béla: Bevezetés A FÖMI tevékenységi köre folyamatosan bővült: o az 1970-es évek közepén a kozmikus geodéziai, o 1981-ben az űr- és légifelvételek nemzetgazdasági hasznosításának ellátására a távérzékelési, o 1988-ban az ingatlan-nyilvántartás központi számítógépes tevékenysége, o 1997-ben pedig a földügy és térképészet térinformatikai fejlesztési, valamint, o a szakágazat központi minőségbiztosítási feladatainak ellátásával. A FÖMI feladatai kiterjednek továbbá: o a földmérési és térképészeti dokumentáció biztosítására, o a szakkönyvtár kezelésére, szaklapok és tudományos közlemények gondozására és kiadására. A FÖMI 1997-ben megkezdte adatainak Interneten történő szolgáltatását. Egy portált fejlesztett ki, melynek feladata a Földmérési és Távérzékelési Intézet kezelésében lévő földinformációs adatok, informatikai termékek, valamint szolgáltatások biztosítása a felhasználók széles rétegei számára, hozzájárulva ezzel az informatikai társadalom térinformatikai infrastruktúrájának megteremtéséhez. A portál a közhasznú földügyi, térképészeti, földrajzi adatokhoz alapvetően metaadatokon keresztül, nyílt hozzáférést biztosít. A portál kapcsolódik a földügyi szakterület jelenleg kiépítés alatt lévő TAKARNET (www.takarnet.hu) hálózati szolgáltatásaihoz. 4-15

16 Márkus Béla: Térbeli döntések Magyar Közigazgatási Határok (MKH) Leírás Tulajdonos Kapcsolattartó Tárolási formátum Szolgáltatási formátum Az adatbázis a magyarországi közigazgatási határok adatait tartalmazza országhatár, régióhatár, megyehatár, kistérség határ, településhatár szinten. Az adatállomány megfelel a földhivataloknál nyilvántartott jogerős állapotnak. Az állomány különböző - a felhasználó igényének megfelelő - mértékben generalizált változatokban is kapható, 1 méter élességű koordinátákkal. FÖMI (FVM) Térinformatikai Fejlesztési Osztály struktúrált text-állomány (21/1995 FM rendelet szerint) MapInfo Strukturált text állomány, MapInfo, ArcView, ArcInfo, AutoCad DXF, DWG, MicrosStation DGN, ITR stb. Méret A forrásszintű adatállomány, a formátum függvényében < 40 Mb. On-line Tipikus felhasználók Megjegyzés igen GIS fejlesztők, közművállalatok stb. Külön megrendelésre a felhasználó igénye szerinti adatállományokat is előállítanak DTA_100 Leírás Digitális topográfiai alaptérkép 1: ma. szelvény (teljes ország területére) raszteres színes (RGB 24 bites, felbontás: 254 dpi) állományok: síkrajzi fedvény (1 bites, felbontás: 508 dpi) domborzati fedvény (1 bites, felb.: 508 dpi) vízrajzi fedvény (1 bites, felbontás: 508 dpi) 4-16

17 Márkus Béla: Bevezetés vektoros állományok: tematikus bontás: domborzati szelv. szintvonalköz: 20 m síkrajzi, vízrajzi szelvény topográfiai térképpel azonos. Tulajdonos Kapcsolattartó Tárolási formátum Szolgáltatási formátum FÖMI (FVM) Térinformatikai Fejlesztési Osztály mágneses adathordozó szelvényméretben, tetszőleges poligonnal lehatárolt kivágat vagy motírozva. Digitális formában, nyomtatva. Levezetett adatok: DTM. Formátumok: raszteres: vektoros: tetszőleges DGN (InterGraph), DXF Méret színes raszteres állományok: kb. 120 Mb/szelvény 1 bites szelvény állományok: kb Mb/szelvény vektoros állományok(dgn): kb. 2-4 Mb/szelvény Mennyiség raszteres állományok: vektoros: síkrajz+vízrajz : 84 db (teljes országra) domborzati állományok 84 db 50 db szelvényre On-line Minta Tipikus felhasználók Megjegyzés igen kivágat GIS fejlesztők, tervezők A DTA_100 egy temékcsalád, amely magába foglalja az 1: ma. topográfiai térképek raszteres, vektoros és a vektoros domborzati állományokból levezetett TIN és GRID állományokat 4-17

18 Márkus Béla: Térbeli döntések Készültségi foka a szerkesztés éve szerint, 1981(világos)-1986 (sötét) DDM_100 Leírás Tulajdonos Kapcsolattartó Tárolási formátum Szolgáltatási formátum Méret Mennyiség On-line Tipikus felhasználók Megjegyzés Magyarország digitális domborzatmodellje Magyarország EOTR szelvényezésű 1: méretarányú digitális topográfiai alaptérképeinek adatbázisából (DTA_100) levezetett digitális domborzatmodellek állományai. Az adatbázis a vektorizált szintvonalakból levezetett TIN és GRID formátumú domborzatmodelleket tartalmazza. A GRID felbontása: 100x100m FÖMI Térinformatikai Fejlesztési Osztály digitális (MicroStation DGN és GEOPAK GeoTerrain TIN és Lattice formátum) CD-ROM, DAT kazetta, egyéb 6 kötet A teljes országra Igen Földmérők, tervezők, kivitelezők, földtudományok, GIS felhasználók Tetszőleges kivágat formájában is megrendelhető 4-18

19 Márkus Béla: Bevezetés DTA_10 Leírás Tulajdonos Magyarország 1: méretarányú digitális topográfiai térképeinek adatbázisa Magyarország EOTR szelvényezésű 1: méretarányú digitális topográfiai alaptérképeinek adatbázisa. Az adatbázis jelenleg feltöltés alatt áll. Tartalmazni fogja az egyes szelvények síkrajzi, vízrajzi és domborzati fedvényeinek raszteres állományait, a színes nyomatok raszteres állományait, az egyes fedvények vektoros formátumú állományait. Jelenleg mintegy 200 db szelvényre készült el a fedvények raszteres állománya. FÖMI Kapcsolattartó FÖMI Térinformatikai Fejlesztési Osztály, Solymosi Rezső Tárolási formátum Szolgáltatási formátum Méret digitális CD-ROM, DAT kazetta, egyéb Felbontás (max. 300 dpi): 300 dpi Színek száma: 16 millió (24 bit) 256 (8 bit) Fájlméret: keretmegírásokat tartalmazó szelvény esetén: packbites tömörítéssel: MB MB keretmegírások nélküli, kivágott szelvény esetén: MB packbites tömörítéssel: MB Mennyiség On-line Tipikus felhasználók Az ország teljes területét lefedő 3492 db szelvény nem földmérők, tervezők, kivitelezők, (adatszolgáltatás) 4-19

20 Márkus Béla: Térbeli döntések Megjegyzés Készültségi fok a szerkesztés éve szerint színezve, 1976(világos)-1998(sötét) Raszteres állományok az ország területéről: sárga: nyomdai termékből szkennelt digitális állomány zöld: munkaközi példányok színes összmásolata Légifelvételek Leírás A légifénykép optikai úton nyert távérzékelési alapadat, amely a fényképezett terület mását hordozza. Eszköze a felvevő kamara. Aszerint, hogy a fénykép készítése pillanatában a felvevő kamara optikai tengelye hogy viszonylott a felszínhez, megkülönböztetünk függőleges és ferde tengelyű légifényképeket. A légifényképet készítő berendezés kialakítása szempontjából megkülönböztetünk mérőképes és nem mérőképes légifényképeket. 4-20

21 Márkus Béla: Bevezetés Alkalmazott főbb filmtípusok: A látható fény tartományában érzékenyített filmek: a) fekete-fehér (pankromatikus) b) színhelyes színes A közeli infravörös tartományra is érzékenyített (infrared) film: a) fekete-fehér b) hamis színes A filmek jellemzése, felhasználási területe Színes infravörös (CIR) filmek: a terepről visszaverődő sugárzást a mezőgazdaságban (állapotfelmérés, termésbecslés, növénykárosodások -- betegségek, kártevők jelenléte, agrotechnikai, agrokémiai hibák -- vetéskimaradás, műtrágyaszórás egyenetlensége, vízkárok), az erdő- és vadgazdálkodásban (fatömeg meghatározás, faállapot felmérés, betegségek, környezeti ártalom kimutatása, fajta-elkülönítés, vadállomány felmérése stb), a vízgazdálkodásban, környezetvédelemben (ipari károsodások, talajszennyezések feltárása, vízminőség, hulladéklerakatok feltárása stb). Színhelyes színes filmek: ugyancsak felhasználhatók környezeti állapotfelmérésre, legújabban topográfiai térképezésre is. Pankromatikus filmek: klasszikus felhasználási területe a közepes és nagyméretarányú térképek készítése. Magyarország területe főleg térképezési célra készült, különböző magasságokból és különböző időpontú felvételekkel elég sűrűn borított. Ezek fekete-fehér mérőkamerás felvételek. Mind időben, mind térben kisebb mértékű a fedettség infra, infra színes, színhelyes színes felvételek terén. Ezek a felvételek a FÖMI légifilmtárában találhatók. A felvételek száma több százezer darab, róluk területi és műszaki nyilvántartás rendelkezésre áll. A nyilvántartás alapján a megfelelő felvételek kikereshetők, kölcsönözhetők, vagy helyben másolatok rendelhetők. A másolatokon túl származtatott termékek is igényelhetők (nagyítások, transzformátumok, sztereokiértékelés stb). 4-21

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok III. 141.lecke Adattárház és

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

Környezeti informatika dr. Gyulai, István

Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Tartalom 1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok... 1 1.1. A környezeti adatok... 1 1.2. Zöldhatóságok...

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése

Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyarország hulladékgazdálkodási adatainak földrajzi megjelenítése és elemzése Szakdolgozat Földtudományi alapszak Készítette: Grecmájer Ákos térképész

Részletesebben

Kistérségi erőforrástérkép

Kistérségi erőforrástérkép Kistérségi erőforrástérkép Megvalósíthatósági tanulmány (Második változat) 2008. október Az MTA KTI kutatócsoportjának tagja: Németh Nándor, kutató Lőcsei Hajnalka, kutató Kis Judit, kutatásszervező Uhrin

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük. Mahatma Gandhi A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban (Fogalmak, feladatok, eszközök, elvárások, szabványok) VCsOSzSz Műszaki Bizottság

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

II. NKFP 4/037/2001.

II. NKFP 4/037/2001. SZAKMAI RÉSZJELENTÉS II. NKFP 4/037/2001. Preciziós növénytermesztés Budapest 2002. szeptember 30. ÖSSZEFOGLALÁS Talajtani és agrokémiai alapadatok gyűjtése a 4 mintaterületről, térinformatikai rendszer

Részletesebben

A VTopo-25 adatbázis*

A VTopo-25 adatbázis* A VTopo-25 adatbázis* Dr. Alabér László Forián-Szabó Márton Kovács Ervin HM Térképészeti Kht. A topográfiai térképrendszer korszerűsítése Több mint tíz év telt el azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában

Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Támogatóeszköz-, támogatótechnológiai, gyógyászatisegédeszköz-adatbázisok a mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának szolgálatában Szerkesztette Tóth Melinda és Mischinger Gábor Budapest, 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ

BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! BALATON RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 2010. április TARTALOM

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997

NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM. Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997 NEMZETI KÖRNYEZET EGÉSZSÉGÜGYI AKCIÓPROGRAM Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986 1997 A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot (NEKAP) 1996-ban, a Nemzeti

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

A digitális földhivatal távlatai I. rész

A digitális földhivatal távlatai I. rész A digitális földhivatal távlatai I. rész Szendrő Dénes ny. minisztériumi osztályvezető, a Földmérési és Távérzékelési Intézet informatikai tanácsadója ELŐZMÉNYEK A jelenlegi földügyi szakigazgatási szervezetet

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS 1 Dr. habil. Gáspár László A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS Budapest - 2012 - 2 Tartalomjegyzék Köszöntő... 4 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 8 2. A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS FOGALMA ÉS ELEMEI... 10

Részletesebben