KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév"

Átírás

1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1

2 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 1 fő óvónő, tanítónő, közoktatás vezető 2 fő óvónő 1 fő szlovák nemzetiségi óvónő, gyermektánc oktató 3. Dajkák száma: 2 fő 4. Dajkák szakképzettsége: 2 fő szakmunkás és dajkaképző 5. Óvodai nevelési év rendje: szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. Az óvodai nevelés nélküli munkanapról a szülőket előre tájékoztatjuk, szükség esetén ügyeletet szervezünk. A téli zárás házirendünk szerint december 23-tól január 1-ig tart. Az iskolai őszi (2013. október október 31-ig) és a tavaszi szünet (2014. április április 22-ig) idején nagyobb létszámcsökkenés esetén csoportösszevonással élünk. A nyári zárás mely 4 hét pontos időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. 6. Óvodai csoportok száma: 2 vegyes életkorú csoport Katica csoport: 20 fő Süni csoport: 22 fő 7. Az óvodai beiratás időpontja: május 8. Engedélyezett csoportok száma: 2 8. Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfőtől péntekig óráig 9. A 2013/2014-es nevelési évben az óvodai étkezési térítési díjak: 100%-os térítési díj: 300 Ft 50%-os térítési díj: 150 Ft 10. Nevelési év tervezett jelentősebb rendezvényei: Egészséghét: november Szent Miklós ünnepe: december 6. Karácsonyi ünnepség: december 19. Templomlátogatás: szeptember 17., január 4., május 6. Pedagógiai célú nyílt napok: április hónapban Gyermeknap: május 23. Évzáró és ballagási ünnepség: május 30. 2

3 Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 1. osztály osztályfőnöke tanító: - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, környezet, technika az 1. osztályban ének: 1, 4. osztályban alsós napközi 2. osztály osztályfőnöke tanító, ének zene műveltségi terület - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika a 2. osztályban ének: 2, 3. osztályban alsós napközi 3. osztály osztályfőnöke: tanító, nemzetiségi óvónő, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő, multikultúrális nevelés tanára, ember és társadalom műveltségi területi tanár - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, környezet, rajz, technika a 3. osztályban alsós napközi 4. osztály osztályfőnöke: tanító, differenciált fejlesztőpedagógiai ismeretek szakvizsga - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, rajz, technika a 4. osztályban fejlesztő foglalkozások 1-6. osztály 5. osztály osztályfőnöke: szlovák-technika szakos tanár, igazgató helyettes - oktatott tantárgyak: szlovák: 5, 7, 8. osztály technika: 5, 8. osztály felsős napközi 6. osztály osztályfőnöke: szlovák-kémia-hittan szakos tanár, nem szakrendszerű oktatásra jogosult - oktatott tantárgyak: szlovák: 1, 2, 4, 6, 7, 8. osztály hittan: 5, 6. osztály alsós napközi 3

4 7. osztály osztályfőnöke: szlovák-történelem szakos tanár, drámapedagógia modul, nem szakrendszerű oktatásra jogosult. - oktatott tantárgyak: történelem 5, 6, 7, 8. osztályban szlovák nyelv 3, 6, 7. osztályban tánc-dráma 5, 6. osztályban felsős napközi 8. osztály osztályfőnöke: tanító német műveltség terület, mozgókép és médiaismeret tanára - oktatott tantárgyak: testnevelés 1, 2, 3, 4. osztályban német nyelv 8. osztályban médiaismeret a 7. osztályban alsós napközi 1 fő matematika-kémia szakos tanár, közoktatás vezető, oktatás informatikus, nem szakrendszerű oktatásra jogosult. - oktatott tantárgyak: matematika: 5, 6, 7. osztályban kémia: 7, 8. osztályban informatika: 4, 6, 7, 8. osztályban felsős napközi 1 fő biológia-földrajz, rajz szakos tanár, üzemmérnök, nem szakrendszerű oktatásra jogosult. - oktatott tantárgyak: környezetismeret 4. osztály természetismeret 5, 6. osztályban biológia 7, 8. osztályban Földrajz 7, 8. osztályban rajz 5, 6, 7, 8. osztályban technika 6, 8. osztályban felsős napközi 1 fő magyar-orosz, angol szakos tanár, inkluzív nevelés tanára - oktatott tantárgyak: angol nyelv 4, 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő tanító, testnevelő szakos tanár, közoktatás vezető - oktatott tantárgy: testnevelés 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája - oktatott tantárgy: Fejlesztés 1-8. osztály 4

5 1 fő magyar nyelv és irodalom szakos tanár - oktatott tantárgy: magyar nyelv és irodalom: 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő ének-zene, magyar szakos tanár - oktatott tantárgy: ének-zene: 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő hitoktató: - oktatott tantárgy: hittan 1, 2, 3, 4. osztály 1 fő plébános: - oktatott tantárgy: hittan 7, 8. osztály 1 fő szlovák, matematika, fizika szakos tanár, közoktatás vezető, nem szakrendszerű oktatásra jogosult, igazgató. - oktatott tantárgy: fizika 7, 8. osztály matematika 8. osztály 5

6 2. Országos mérés értékelés eredményei, évenként feltüntetve: Országos kompetenciamérés eredménye 6. évf. szövegértés 8. évf. szövegértés 6. évf. matemat. 8. évf. matemat. Iskola átlaga Iskola átlaga Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: 2010/2011-es tanév 0 fő 2011/2012-es tanév 1 fő 2012/2013-as tanév 0 fő 4. Szakkörök igénybevételének lehetősége: A 2013/2014-es tanévben a következő délutáni foglalkozásokat, szakköröket indítjuk: Szabadidős néptánc foglalkozás 2 csoport Sportköri foglalkozás: 1 alsós csoport, 1 felsős csoport Tájfutó szakkör Szlovák nyelvvizsga előkészítő szakkör 2 csoport Énekkar Furulya szakkör Felvételi előkészítő: magyar, matematika Informatikai szakkör Tehetséggondozó szakkör: rajz, természetismeret A délutáni foglalkozásokat intézményünk tanulói korlátozás nélkül, térítésmentesen igénybe vehetik. 6

7 5. Mindennapos testedzés lehetősége a osztály részére: Hetente: 3 testnevelés óra 1 sportfoglalkozás 1 néptánc foglalkozás 1 óra játék az udvaron napközis időben 6. Hétvégi házi feladat szabályai: A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készségek, képességek), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. A tanulók a hétvégére, tanulási szünetek idejére csak a szokásos egyik óráról a másikra esedékes szóbeli és írásbeli házi feladatot kapják. 7. Az iskolai dolgozatok szabályai: Tanulóink a következő írásbeli formákban adnak számot tudásukról: Írásbeli felelet: perces írásbeli kérdéssor, mely általában 1-2 tananyagot ölel át. A szaktanárok ezt előre nem kötelesek jelezni. Értékelése százalékosan vagy jeggyel történik. Témazáró dolgozatok: egy témakör átfogó ellenőrzése, melyet összefoglalás előz meg. Időtartama 45 perc. Értékelése százalékosan, jeggyel. A szaktanárok a témazáró dolgozat megírásának időpontját előre jelzik. Egy tanítási napon 2-nél több témazáró dolgozat nem íratható. Átfogó félévi, év végi felmérő dolgozat: egy hosszabb időszak tananyagát fogja át. Időtartama általában 45 perc, értékelése jeggyel, százalékosan történik. Bizonyos esetekben csak tájékoztató jellegű. 8. Az iskola tanév helyi rendje 2013/2014-es tanév Első tanítási nap: szeptember 02. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 13. (péntek) A tanítási napok száma: 180 nap. A szünetek időtartalma Őszi szünet: október 28 tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek), A szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő). Téli szünet: december 23 tól január 3 ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szombat), A szünet utáni első tanítási nap: január 6. (hétfő). Tavaszi szünet: április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda), A szünet utáni első tanítási nap: április 23. (szerda). 7

8 Szombati munkanapok: december 7. (szombat) munkanap: december 24. ledolgozása december 21. (szombat) munkanap: december 27. ledolgozása május 10. (szombat) munkanap: május 2. ledolgozása 9. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma: 8 tanulócsoport 2 napközis csoport 1. osztály 10 fő 2. osztály 8 fő 3. osztály 7 fő 4. osztály 10 fő tanulók létszáma összesen: 5. osztály 11 fő 6. osztály 11 fő 7. osztály 12 fő 8. osztály 16 fő 85 fő 11. Az iskolai beiratás időpontja: április ig 12. Az iskola nyitvatartási ideje: Hétfőtől-péntekig ig 13. A 2013/2014-es tanévben a napközis ebéd térítési díjai: 100%-os térítési díj: 224 Ft 50%-os térítési díj: 112 Ft 8

9 14. Munkatervi programok, hagyományaink, rendezvényeink havi bontásban Szeptember 01. SZEPTEMBER Tanévnyitó szentmise ünnepélyes tanévnyitó Ilyés Zsolt plébános Szeptember 02. Szeptember 02. Szeptember 1. hete Szeptember 1. hete Szeptember 2. hete Szeptember 2. hete A szorgalmi idő kezdete, a tanév első napja Dokumentumok átvétele, folyamatos kitöltésük, elkészítésük Napközis szolgáltatást igénybevevők felmérése, csoportszervezés, napközi otthoni tevékenység indítása Délutáni foglalkozási rend elkészítése A tankönyvek utánrendelése Logopédiai szűrés, a fejlesztő foglalkozások órarendjének kialakítása, felmérések Szakkörök szervezése, egyes szakkörök indítása szaktanárok Enyediné Udvardy Erzsébet Petrovszkiné Juhász Mária Vandlik Tamás gyógypedagógus szakkörvezetők 9

10 Szeptember 2. hete Az egyéni levelező versenyek szervezése tanítók, szaktanárok Szeptember Tájfutás Ásotthalom Szeptember 21. Tájfutás Öttömös Szeptember 23. Szeptember 27. Szeptember 27. Szeptember 30. Szeptember 1 4. hete Tanmenetek, naplók, elkészítésének és bemutatásának, leadásának, jóváhagyásának határideje Tantestületi tanulmányút Szarvas Szent Klára Katolikus Plébánia Az 1. osztályosok ellátogatnak a Mihály napi vásárba az óvodába Közlekedési ügyességi verseny A hónap folyamán folyamatosan osztályszintű gesztenyegyűjtés igény szerint Ilyés László Zsolt plébános Petrovszkiné Szigeti Éva of. Szeptember 4. hete Kerékpártúra Völgyi Sándor Gajdács Krisztina 10

11 Szeptember 30.- Október 04. Október 01. Október 01. Október 04. Október 06. Október Október Október 15. OKTÓBER A Magyar Népmese hete Osztálydekorációk elkészítésének határideje A zene világnapja Megemlékezés es szabadságharc eseményeiről, a 13 Aradi vértanú kivégzéséről. Ünnepi műsort ad: a 6. osztály Intézményi szentmise Szülői értekezletek A osztályosok pályaválasztási rendezvénysorozatokon vehetnek részt. (pl. iskolalátogatások, megyei pályaválasztási vásár) Statisztika leadása szakkör és foglalkozásvezetők Petrovszkiné Szigeti Éva Szabóné Szász Katalin Ilyés Zsolt plébános Eke Mihályné Salamon Judit igh. Tóth Erika Gajdács Krisztina 11

12 Október 22. Megemlékezés a köztársaság kikiáltásáról és az 1956-os forradalom eseményeiről. Ünnepi műsort ad: a 8. osztály Gajdács Krisztina Október 24. Író-olvasótalálkozó magyart tanító kollégák Október 24. Őszi nevelési értekezlet Október 3-4. hete Békés megyei Normáltávú Regionális Tájfutó Bajnokság Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) 12

13 November 03. November 05. Intézményi szentmise NOVEMBER Az egészség és a sport napja Fogászati, testápolási, egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedő, játékos sportversenyek az iskola valamennyi diákja számára. Ilyés Zsolt plébános alsós, felsős Enyediné Udvardy Erzsébet Kudlák Éva védőnő Völgyi Sándor Gajdács Krisztina November Békési Ősz-Tájfutó Bajnokság November November 3. hete. Nyílt tanítási hét hétfőtől csütörtökig. A szülők betekinthetnek az intézmény oktató nevelő munkájába Alapítványi jótékonysági rendezvény a tantestület minden tagja Petrovszkiné Juhász Mária Fekete Imréné 13

14 December 01. December 06. December 07. (szombat) December 1. hete December 1-2. hete December 2. hete December 21. (szombat) December 21. (szombat) December 24. Intézményi szentmise DECEMBER Mikulásjárás meglepetések készítése az alsós testvérosztályoknak, óvodásoknak Lelki nap Karácsonyi gyertyagyújtás az ÖNO-ban A dohányzás káros hatása az egészségre Részvétel Budapesten az Országos Szlovák Önkormányzat hagyományos adventi gyertyagyújtásán Évbúcsúztató intézményi összejövetel Iskolakarácsonyi ünnepvárás, műsor, karácsonyi hangverseny Betlehemes előadás az éjféli misén a templomban az 5. osztály közreműködésével Ilyés Zsolt plébános felsős Ilyés László Zsolt atya Petrovszkiné Juhász Mária Petrovszkiné Szigeti Éva Petrovszkiné Czepó Judit Petrovszkiné Szigeti Éva Petrovszkiné Juhász Mária Völgyi Sándorné Szabóné Szász Katalin 14

15 A téli szünet: december 23-tól január 3-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), első tanítási nap január 6. (hétfő) Január 05. Január 13. Január 14. Január 15. Január 17. Intézményi szentmise JANUÁR Anyanyelvi vers-és prózamondó versenyek meghirdetése Osztályozóértekezlet Alsó tagozat Osztályozóértekezlet Felső tagozat Az első félév zárása. Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Ilyés Zsolt plébános magyart tanító kollégák Január 18. Január Január 27. Január 4. hete Központi felvételi vizsga írása a 8. osztálynak Az első félév munkájának értékelése, az értesítők kiosztása Félévzáró tantestületi Értekezlet Drogcsoportokról szóló prevenciós előadás a felső tagozatosoknak Remes Lászlóné 15

16 Február 02. Február 05. Február 07. Intézményi szentmise Félévzáró nevelőtestületi értekezlet Iskolafarsang FEBRUÁR Ilyés Zsolt plébános Február Február 3. hete Február 25. Február 1-4. hete Február 24. Osztály szülői értekezletek lebonyolítása Napirendek: félévi munka értékelése, osztálykirándulások szervezése, aktualitások Szlovák teadélután (közös rendezvény a helyi Szlovák Önkormányzattal) A kommunista diktatúra áldozatainak napja Magyar sportolók képekben (gyűjtőmunka)- Interaktív kiállítás település szintű rendezvény Tavaszi Nevelési Értekezlet Elsősegélynyújtó tanfolyam Zelenyánszki Jánosné a Szlovák Önkormányzat vezetője Szabóné Szász Katalin Tóth Erika Tóth Erika 16

17 Március 02. Március Intézményi szentmise MÁRCIUS A korcsoportonkénti vers-és prózamondó verseny selejtezőinek lebonyolítása Ilyés Zsolt plébános magyart tanító kollégák Március 14. Március 14. Március 15. Március 10. Március 2-3. hete Március 1-4. hete Március 3-4. hete Iskolaszintű megemlékezés 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről Ünnepi műsort ad: 7. osztály A vers-és prózamondó verseny iskolaszintű döntője Településszintű megemlékezés a 7. osztály közreműködésével A hulladékgyűjtés meghirdetése Édes Hazám Magyarország verseny Hódmezővásárhelyen Egészséges táplálkozás-rajzverseny az intézmény tanulói részére TESZ-VESZ tavasz Rendrakási és takarítási akció az Egyházmegye szervezésében Tóth Erika magyart tanító kollégák Tóth Erika Enyediné Udvardy Erzsébet Enyediné Udvardy Erzsébet Osztályfőnökök Ilyés László Zsolt atya hitoktatók 17

18 Március 3-4. hete Március 3-4. hete Március 3-4. hete Március 3-4. hete Március 25. Március 26. Tájfutó edzőtábor Békési Tájfutó évadnyitó Bendegúz versenyek A média hatásai-előadás a felső tagozatosoknak A tehetség napja (Bartók Béla születésnapja) Író -olvasó találkozó Diáknap Bencsik Ilona alsós felsős osztályfőnök szaktanárok Gajdács Krisztina Április 06. Április 11. Április 16. Április 23. Intézményi szentmise ÁPRILIS Megemlékezés a Költészet napjáról A holokauszt áldozatainak emléknapja-megemlékezés Megemlékezés a Föld napjáról Ilyés Zsolt plébános magyart tanító kollégák Bencsik Ilona Tóth Erika Enyediné Udvardy Erzsébet 18

19 Április 3. hete Április 1-4. hete Április 3-4. hete Április 3-4. hete Április 3-4. hete Április 4. hete Április 4. hete Április 4. hete Szülői értekezlet a leendő elsősöknek A környező iskolák különböző tantárgyi versenyein való részvétel Kondoros, Újkígyós Békés megyei Tájfutó Diákolimpia Kamuti Focikupa Bendegúz versenyek Szlovák nyelvi vers-és prózamondó verseny iskolaszintű döntőjének lebonyolítása Intézményi szintű hulladékgyűjtés Szexuális felvilágosítás az általános iskolában 7-8. osztály részére A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda) Völgyi Sándorné szaktanárok Gajdács Krisztina Völgyi Sándor Bencsik Ilona szlovák nyelvet tanítók Osztályfőnökök Tóth Erika Gajdács Krisztina 19

20 MÁJUS Május 04. Május 06. Május 07. Május 3. hete Május 3. hete Intézményi szentmise A nyári intenzív úszótanfolyam meghirdetése Anyák napja Édesanyák köszöntése Tavaszi Hangverseny Ünnepi műsort ad: az 1. és 3. osztály Óvodások látogatása a 4. osztályban Kisiskolák Diákolimpiája Ilyés Zsolt plébános Petrovszkiné Juhász Mária Petrovszkiné Szigeti Éva Völgyi Sándorné Völgyi Sándor Völgyi Sándorné Gajdács Krisztina Május 1-4. hete Május 1-4. hete Május 2-3. hete Május Május 28. A környező iskolák különböző tantárgyi versenyein való részvétel (Kondoros, Újkígyós) Levelező versenyek behívásos döntője Tájfutás Bihar Kupa Tájfutás Országos Diákolimpia OKÉV mérés a osztályban olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás területen szaktanárok szaktanárok tanítók Petrovszkiné Juhász Mária mérési felelős 20

21 Június 01. Június 04. Június 06. Június 10. Június 11. Június 13. Intézményi szentmise JÚNIUS Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról Pünkösd megünneplése Osztályozó értekezlet alsó tagozat Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Osztályozó értekezlet felső tagozat Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Bolond-ballagás: a 8. osztály tréfás, játékos búcsúja Ilyés Zsolt plébános Eke Mihályné felsős Ilyés László Zsolt atya Hitoktatók szaktanítók, szaktanárok, szaktanítók, szaktanárok, Gajdács Krisztina Június 14. Június Június 3. hete Ballagás: a 8. osztály búcsúja az Alma-mater -től Ballagtat: a 7. osztály Bizonyítványok, anyakönyvek írása, összeolvasása, aláírása, naplók leadása Te Deum a Szegedi Dómban Tóth Erika Gajdács Krisztina 21

22 Június 22. Június 23. Ünnepélyes tanévzáró és szentmise Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Ilyés László Zsolt plébános Kétsoprony, szeptember 2. Szpisjak Lászlóné igazgató 22

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben