KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév"

Átírás

1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1

2 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: 1 fő óvónő, tanítónő, közoktatás vezető 2 fő óvónő 1 fő szlovák nemzetiségi óvónő, gyermektánc oktató 3. Dajkák száma: 2 fő 4. Dajkák szakképzettsége: 2 fő szakmunkás és dajkaképző 5. Óvodai nevelési év rendje: szeptember 01-től augusztus 31-ig tart. Az óvodai nevelés nélküli munkanapról a szülőket előre tájékoztatjuk, szükség esetén ügyeletet szervezünk. A téli zárás házirendünk szerint december 23-tól január 1-ig tart. Az iskolai őszi (2013. október október 31-ig) és a tavaszi szünet (2014. április április 22-ig) idején nagyobb létszámcsökkenés esetén csoportösszevonással élünk. A nyári zárás mely 4 hét pontos időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. 6. Óvodai csoportok száma: 2 vegyes életkorú csoport Katica csoport: 20 fő Süni csoport: 22 fő 7. Az óvodai beiratás időpontja: május 8. Engedélyezett csoportok száma: 2 8. Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfőtől péntekig óráig 9. A 2013/2014-es nevelési évben az óvodai étkezési térítési díjak: 100%-os térítési díj: 300 Ft 50%-os térítési díj: 150 Ft 10. Nevelési év tervezett jelentősebb rendezvényei: Egészséghét: november Szent Miklós ünnepe: december 6. Karácsonyi ünnepség: december 19. Templomlátogatás: szeptember 17., január 4., május 6. Pedagógiai célú nyílt napok: április hónapban Gyermeknap: május 23. Évzáró és ballagási ünnepség: május 30. 2

3 Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 1. osztály osztályfőnöke tanító: - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, környezet, technika az 1. osztályban ének: 1, 4. osztályban alsós napközi 2. osztály osztályfőnöke tanító, ének zene műveltségi terület - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika a 2. osztályban ének: 2, 3. osztályban alsós napközi 3. osztály osztályfőnöke: tanító, nemzetiségi óvónő, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő, multikultúrális nevelés tanára, ember és társadalom műveltségi területi tanár - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, környezet, rajz, technika a 3. osztályban alsós napközi 4. osztály osztályfőnöke: tanító, differenciált fejlesztőpedagógiai ismeretek szakvizsga - oktatott tantárgyak: magyar, matematika, rajz, technika a 4. osztályban fejlesztő foglalkozások 1-6. osztály 5. osztály osztályfőnöke: szlovák-technika szakos tanár, igazgató helyettes - oktatott tantárgyak: szlovák: 5, 7, 8. osztály technika: 5, 8. osztály felsős napközi 6. osztály osztályfőnöke: szlovák-kémia-hittan szakos tanár, nem szakrendszerű oktatásra jogosult - oktatott tantárgyak: szlovák: 1, 2, 4, 6, 7, 8. osztály hittan: 5, 6. osztály alsós napközi 3

4 7. osztály osztályfőnöke: szlovák-történelem szakos tanár, drámapedagógia modul, nem szakrendszerű oktatásra jogosult. - oktatott tantárgyak: történelem 5, 6, 7, 8. osztályban szlovák nyelv 3, 6, 7. osztályban tánc-dráma 5, 6. osztályban felsős napközi 8. osztály osztályfőnöke: tanító német műveltség terület, mozgókép és médiaismeret tanára - oktatott tantárgyak: testnevelés 1, 2, 3, 4. osztályban német nyelv 8. osztályban médiaismeret a 7. osztályban alsós napközi 1 fő matematika-kémia szakos tanár, közoktatás vezető, oktatás informatikus, nem szakrendszerű oktatásra jogosult. - oktatott tantárgyak: matematika: 5, 6, 7. osztályban kémia: 7, 8. osztályban informatika: 4, 6, 7, 8. osztályban felsős napközi 1 fő biológia-földrajz, rajz szakos tanár, üzemmérnök, nem szakrendszerű oktatásra jogosult. - oktatott tantárgyak: környezetismeret 4. osztály természetismeret 5, 6. osztályban biológia 7, 8. osztályban Földrajz 7, 8. osztályban rajz 5, 6, 7, 8. osztályban technika 6, 8. osztályban felsős napközi 1 fő magyar-orosz, angol szakos tanár, inkluzív nevelés tanára - oktatott tantárgyak: angol nyelv 4, 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő tanító, testnevelő szakos tanár, közoktatás vezető - oktatott tantárgy: testnevelés 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája - oktatott tantárgy: Fejlesztés 1-8. osztály 4

5 1 fő magyar nyelv és irodalom szakos tanár - oktatott tantárgy: magyar nyelv és irodalom: 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő ének-zene, magyar szakos tanár - oktatott tantárgy: ének-zene: 5, 6, 7, 8. osztály 1 fő hitoktató: - oktatott tantárgy: hittan 1, 2, 3, 4. osztály 1 fő plébános: - oktatott tantárgy: hittan 7, 8. osztály 1 fő szlovák, matematika, fizika szakos tanár, közoktatás vezető, nem szakrendszerű oktatásra jogosult, igazgató. - oktatott tantárgy: fizika 7, 8. osztály matematika 8. osztály 5

6 2. Országos mérés értékelés eredményei, évenként feltüntetve: Országos kompetenciamérés eredménye 6. évf. szövegértés 8. évf. szövegértés 6. évf. matemat. 8. évf. matemat. Iskola átlaga Iskola átlaga Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói: 2010/2011-es tanév 0 fő 2011/2012-es tanév 1 fő 2012/2013-as tanév 0 fő 4. Szakkörök igénybevételének lehetősége: A 2013/2014-es tanévben a következő délutáni foglalkozásokat, szakköröket indítjuk: Szabadidős néptánc foglalkozás 2 csoport Sportköri foglalkozás: 1 alsós csoport, 1 felsős csoport Tájfutó szakkör Szlovák nyelvvizsga előkészítő szakkör 2 csoport Énekkar Furulya szakkör Felvételi előkészítő: magyar, matematika Informatikai szakkör Tehetséggondozó szakkör: rajz, természetismeret A délutáni foglalkozásokat intézményünk tanulói korlátozás nélkül, térítésmentesen igénybe vehetik. 6

7 5. Mindennapos testedzés lehetősége a osztály részére: Hetente: 3 testnevelés óra 1 sportfoglalkozás 1 néptánc foglalkozás 1 óra játék az udvaron napközis időben 6. Hétvégi házi feladat szabályai: A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készségek, képességek), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. A tanulók a hétvégére, tanulási szünetek idejére csak a szokásos egyik óráról a másikra esedékes szóbeli és írásbeli házi feladatot kapják. 7. Az iskolai dolgozatok szabályai: Tanulóink a következő írásbeli formákban adnak számot tudásukról: Írásbeli felelet: perces írásbeli kérdéssor, mely általában 1-2 tananyagot ölel át. A szaktanárok ezt előre nem kötelesek jelezni. Értékelése százalékosan vagy jeggyel történik. Témazáró dolgozatok: egy témakör átfogó ellenőrzése, melyet összefoglalás előz meg. Időtartama 45 perc. Értékelése százalékosan, jeggyel. A szaktanárok a témazáró dolgozat megírásának időpontját előre jelzik. Egy tanítási napon 2-nél több témazáró dolgozat nem íratható. Átfogó félévi, év végi felmérő dolgozat: egy hosszabb időszak tananyagát fogja át. Időtartama általában 45 perc, értékelése jeggyel, százalékosan történik. Bizonyos esetekben csak tájékoztató jellegű. 8. Az iskola tanév helyi rendje 2013/2014-es tanév Első tanítási nap: szeptember 02. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 13. (péntek) A tanítási napok száma: 180 nap. A szünetek időtartalma Őszi szünet: október 28 tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. (péntek), A szünet utáni első tanítási nap: november 4. (hétfő). Téli szünet: december 23 tól január 3 ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szombat), A szünet utáni első tanítási nap: január 6. (hétfő). Tavaszi szünet: április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda), A szünet utáni első tanítási nap: április 23. (szerda). 7

8 Szombati munkanapok: december 7. (szombat) munkanap: december 24. ledolgozása december 21. (szombat) munkanap: december 27. ledolgozása május 10. (szombat) munkanap: május 2. ledolgozása 9. Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma: 8 tanulócsoport 2 napközis csoport 1. osztály 10 fő 2. osztály 8 fő 3. osztály 7 fő 4. osztály 10 fő tanulók létszáma összesen: 5. osztály 11 fő 6. osztály 11 fő 7. osztály 12 fő 8. osztály 16 fő 85 fő 11. Az iskolai beiratás időpontja: április ig 12. Az iskola nyitvatartási ideje: Hétfőtől-péntekig ig 13. A 2013/2014-es tanévben a napközis ebéd térítési díjai: 100%-os térítési díj: 224 Ft 50%-os térítési díj: 112 Ft 8

9 14. Munkatervi programok, hagyományaink, rendezvényeink havi bontásban Szeptember 01. SZEPTEMBER Tanévnyitó szentmise ünnepélyes tanévnyitó Ilyés Zsolt plébános Szeptember 02. Szeptember 02. Szeptember 1. hete Szeptember 1. hete Szeptember 2. hete Szeptember 2. hete A szorgalmi idő kezdete, a tanév első napja Dokumentumok átvétele, folyamatos kitöltésük, elkészítésük Napközis szolgáltatást igénybevevők felmérése, csoportszervezés, napközi otthoni tevékenység indítása Délutáni foglalkozási rend elkészítése A tankönyvek utánrendelése Logopédiai szűrés, a fejlesztő foglalkozások órarendjének kialakítása, felmérések Szakkörök szervezése, egyes szakkörök indítása szaktanárok Enyediné Udvardy Erzsébet Petrovszkiné Juhász Mária Vandlik Tamás gyógypedagógus szakkörvezetők 9

10 Szeptember 2. hete Az egyéni levelező versenyek szervezése tanítók, szaktanárok Szeptember Tájfutás Ásotthalom Szeptember 21. Tájfutás Öttömös Szeptember 23. Szeptember 27. Szeptember 27. Szeptember 30. Szeptember 1 4. hete Tanmenetek, naplók, elkészítésének és bemutatásának, leadásának, jóváhagyásának határideje Tantestületi tanulmányút Szarvas Szent Klára Katolikus Plébánia Az 1. osztályosok ellátogatnak a Mihály napi vásárba az óvodába Közlekedési ügyességi verseny A hónap folyamán folyamatosan osztályszintű gesztenyegyűjtés igény szerint Ilyés László Zsolt plébános Petrovszkiné Szigeti Éva of. Szeptember 4. hete Kerékpártúra Völgyi Sándor Gajdács Krisztina 10

11 Szeptember 30.- Október 04. Október 01. Október 01. Október 04. Október 06. Október Október Október 15. OKTÓBER A Magyar Népmese hete Osztálydekorációk elkészítésének határideje A zene világnapja Megemlékezés es szabadságharc eseményeiről, a 13 Aradi vértanú kivégzéséről. Ünnepi műsort ad: a 6. osztály Intézményi szentmise Szülői értekezletek A osztályosok pályaválasztási rendezvénysorozatokon vehetnek részt. (pl. iskolalátogatások, megyei pályaválasztási vásár) Statisztika leadása szakkör és foglalkozásvezetők Petrovszkiné Szigeti Éva Szabóné Szász Katalin Ilyés Zsolt plébános Eke Mihályné Salamon Judit igh. Tóth Erika Gajdács Krisztina 11

12 Október 22. Megemlékezés a köztársaság kikiáltásáról és az 1956-os forradalom eseményeiről. Ünnepi műsort ad: a 8. osztály Gajdács Krisztina Október 24. Író-olvasótalálkozó magyart tanító kollégák Október 24. Őszi nevelési értekezlet Október 3-4. hete Békés megyei Normáltávú Regionális Tájfutó Bajnokság Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő) 12

13 November 03. November 05. Intézményi szentmise NOVEMBER Az egészség és a sport napja Fogászati, testápolási, egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedő, játékos sportversenyek az iskola valamennyi diákja számára. Ilyés Zsolt plébános alsós, felsős Enyediné Udvardy Erzsébet Kudlák Éva védőnő Völgyi Sándor Gajdács Krisztina November Békési Ősz-Tájfutó Bajnokság November November 3. hete. Nyílt tanítási hét hétfőtől csütörtökig. A szülők betekinthetnek az intézmény oktató nevelő munkájába Alapítványi jótékonysági rendezvény a tantestület minden tagja Petrovszkiné Juhász Mária Fekete Imréné 13

14 December 01. December 06. December 07. (szombat) December 1. hete December 1-2. hete December 2. hete December 21. (szombat) December 21. (szombat) December 24. Intézményi szentmise DECEMBER Mikulásjárás meglepetések készítése az alsós testvérosztályoknak, óvodásoknak Lelki nap Karácsonyi gyertyagyújtás az ÖNO-ban A dohányzás káros hatása az egészségre Részvétel Budapesten az Országos Szlovák Önkormányzat hagyományos adventi gyertyagyújtásán Évbúcsúztató intézményi összejövetel Iskolakarácsonyi ünnepvárás, műsor, karácsonyi hangverseny Betlehemes előadás az éjféli misén a templomban az 5. osztály közreműködésével Ilyés Zsolt plébános felsős Ilyés László Zsolt atya Petrovszkiné Juhász Mária Petrovszkiné Szigeti Éva Petrovszkiné Czepó Judit Petrovszkiné Szigeti Éva Petrovszkiné Juhász Mária Völgyi Sándorné Szabóné Szász Katalin 14

15 A téli szünet: december 23-tól január 3-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), első tanítási nap január 6. (hétfő) Január 05. Január 13. Január 14. Január 15. Január 17. Intézményi szentmise JANUÁR Anyanyelvi vers-és prózamondó versenyek meghirdetése Osztályozóértekezlet Alsó tagozat Osztályozóértekezlet Felső tagozat Az első félév zárása. Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Ilyés Zsolt plébános magyart tanító kollégák Január 18. Január Január 27. Január 4. hete Központi felvételi vizsga írása a 8. osztálynak Az első félév munkájának értékelése, az értesítők kiosztása Félévzáró tantestületi Értekezlet Drogcsoportokról szóló prevenciós előadás a felső tagozatosoknak Remes Lászlóné 15

16 Február 02. Február 05. Február 07. Intézményi szentmise Félévzáró nevelőtestületi értekezlet Iskolafarsang FEBRUÁR Ilyés Zsolt plébános Február Február 3. hete Február 25. Február 1-4. hete Február 24. Osztály szülői értekezletek lebonyolítása Napirendek: félévi munka értékelése, osztálykirándulások szervezése, aktualitások Szlovák teadélután (közös rendezvény a helyi Szlovák Önkormányzattal) A kommunista diktatúra áldozatainak napja Magyar sportolók képekben (gyűjtőmunka)- Interaktív kiállítás település szintű rendezvény Tavaszi Nevelési Értekezlet Elsősegélynyújtó tanfolyam Zelenyánszki Jánosné a Szlovák Önkormányzat vezetője Szabóné Szász Katalin Tóth Erika Tóth Erika 16

17 Március 02. Március Intézményi szentmise MÁRCIUS A korcsoportonkénti vers-és prózamondó verseny selejtezőinek lebonyolítása Ilyés Zsolt plébános magyart tanító kollégák Március 14. Március 14. Március 15. Március 10. Március 2-3. hete Március 1-4. hete Március 3-4. hete Iskolaszintű megemlékezés 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről Ünnepi műsort ad: 7. osztály A vers-és prózamondó verseny iskolaszintű döntője Településszintű megemlékezés a 7. osztály közreműködésével A hulladékgyűjtés meghirdetése Édes Hazám Magyarország verseny Hódmezővásárhelyen Egészséges táplálkozás-rajzverseny az intézmény tanulói részére TESZ-VESZ tavasz Rendrakási és takarítási akció az Egyházmegye szervezésében Tóth Erika magyart tanító kollégák Tóth Erika Enyediné Udvardy Erzsébet Enyediné Udvardy Erzsébet Osztályfőnökök Ilyés László Zsolt atya hitoktatók 17

18 Március 3-4. hete Március 3-4. hete Március 3-4. hete Március 3-4. hete Március 25. Március 26. Tájfutó edzőtábor Békési Tájfutó évadnyitó Bendegúz versenyek A média hatásai-előadás a felső tagozatosoknak A tehetség napja (Bartók Béla születésnapja) Író -olvasó találkozó Diáknap Bencsik Ilona alsós felsős osztályfőnök szaktanárok Gajdács Krisztina Április 06. Április 11. Április 16. Április 23. Intézményi szentmise ÁPRILIS Megemlékezés a Költészet napjáról A holokauszt áldozatainak emléknapja-megemlékezés Megemlékezés a Föld napjáról Ilyés Zsolt plébános magyart tanító kollégák Bencsik Ilona Tóth Erika Enyediné Udvardy Erzsébet 18

19 Április 3. hete Április 1-4. hete Április 3-4. hete Április 3-4. hete Április 3-4. hete Április 4. hete Április 4. hete Április 4. hete Szülői értekezlet a leendő elsősöknek A környező iskolák különböző tantárgyi versenyein való részvétel Kondoros, Újkígyós Békés megyei Tájfutó Diákolimpia Kamuti Focikupa Bendegúz versenyek Szlovák nyelvi vers-és prózamondó verseny iskolaszintű döntőjének lebonyolítása Intézményi szintű hulladékgyűjtés Szexuális felvilágosítás az általános iskolában 7-8. osztály részére A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda) Völgyi Sándorné szaktanárok Gajdács Krisztina Völgyi Sándor Bencsik Ilona szlovák nyelvet tanítók Osztályfőnökök Tóth Erika Gajdács Krisztina 19

20 MÁJUS Május 04. Május 06. Május 07. Május 3. hete Május 3. hete Intézményi szentmise A nyári intenzív úszótanfolyam meghirdetése Anyák napja Édesanyák köszöntése Tavaszi Hangverseny Ünnepi műsort ad: az 1. és 3. osztály Óvodások látogatása a 4. osztályban Kisiskolák Diákolimpiája Ilyés Zsolt plébános Petrovszkiné Juhász Mária Petrovszkiné Szigeti Éva Völgyi Sándorné Völgyi Sándor Völgyi Sándorné Gajdács Krisztina Május 1-4. hete Május 1-4. hete Május 2-3. hete Május Május 28. A környező iskolák különböző tantárgyi versenyein való részvétel (Kondoros, Újkígyós) Levelező versenyek behívásos döntője Tájfutás Bihar Kupa Tájfutás Országos Diákolimpia OKÉV mérés a osztályban olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás területen szaktanárok szaktanárok tanítók Petrovszkiné Juhász Mária mérési felelős 20

21 Június 01. Június 04. Június 06. Június 10. Június 11. Június 13. Intézményi szentmise JÚNIUS Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról Pünkösd megünneplése Osztályozó értekezlet alsó tagozat Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Osztályozó értekezlet felső tagozat Számszerű és szöveges értékelések készítése, leadása Bolond-ballagás: a 8. osztály tréfás, játékos búcsúja Ilyés Zsolt plébános Eke Mihályné felsős Ilyés László Zsolt atya Hitoktatók szaktanítók, szaktanárok, szaktanítók, szaktanárok, Gajdács Krisztina Június 14. Június Június 3. hete Ballagás: a 8. osztály búcsúja az Alma-mater -től Ballagtat: a 7. osztály Bizonyítványok, anyakönyvek írása, összeolvasása, aláírása, naplók leadása Te Deum a Szegedi Dómban Tóth Erika Gajdács Krisztina 21

22 Június 22. Június 23. Ünnepélyes tanévzáró és szentmise Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet Ilyés László Zsolt plébános Kétsoprony, szeptember 2. Szpisjak Lászlóné igazgató 22

Munkatervi programok, hagyományaink, rendezvényeink havi bontásban SZEPTEMBER. Általános iskola Óvoda Felelősök

Munkatervi programok, hagyományaink, rendezvényeink havi bontásban SZEPTEMBER. Általános iskola Óvoda Felelősök Munkatervi programok, hagyományaink, rendezvényeink havi bontásban SZEPTEMBER Általános iskola Óvoda Felelősök Augusztus 26. Nevelési évnyitó értekezlet Augusztus 25-től folyamatosan Beszoktatás, családlátogatás,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV

MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. /Wass Albert/ MUNKATERV

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen. /Wass Albert/ MUNKATERV

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben