BESZÁMOLÓ. Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv. 2008."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda 2007/2008 tanévben végzett feladatokról Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv

2 Tudni már unalmas. Csak tanulni érdekes. /Kosztolányi Dezső/ Az egyéni boldogsághoz nem bizonyos külső körülmények kellenek, hanem belső attitűdök. /Hugh Downs/ Hamvas Béla a létezés kérdésének talán legkiválóbb gondolkodója a következő filozófiai megállapítást teszi: nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, hanem ha megtaláltad a kimeríthetetlent Remek gondolata a folyamatosan megújuló és infrastruktúrájában és szakmai potenciájában változtatni képes oktatásra is alkalmazhatjuk. A szakmai lassulás az intézményi jövőkép torzulásához és a versenyképesség csökkenéséhez vezethet. Ezért minden olyan szakmai innovációnak teret kell engedni, amely segítheti a 3-14 éves korú gyermekek nevelését-oktatását, hiszen ez lehet egyik garanciája a későbbi hasznos társadalmi létnek. A versenyképesség megtartása, mint cél nem mellőzi az embert, mint legfontosabb tényezőjét a humán tevékenységeknek. Az ember, mint eszköz és cél. Minden évben közelebb kell kerülnünk ahhoz az intézményi képhez, amely nem másolója, hanem kezdeményezője a gyermeknevelés bármely területének innovációs központtá válásának. A klasszikus értékek -!- megőrzésre kerülnek, de a gyermekközpontú iskola és óvoda újfajta kommunikációt követel meg, mint szolgáltatótól. Intézményünk a 2007/2008 tanévet az augusztusi szerkezeti bővülés - átszervezés után megfelelő tárgyi és személyi állománnyal kezdte meg. A létszám racionalizálások a fenntartó által előirányzottaknak megfelelően zajlott. Humán leépítéssel két fő pedagógusunk alkalmazása szűnt meg, illetve egy fő munkahelyváltás miatt távozott az állományból Nagyrábén. Így az átszervezés nem tette szükségessé további pedagógus létszám racionalizálását. Az átszervezés következtében két fő szerződéses pedagógus alkalmazására került sor. Egyik nevelőnk bihartordai és nagyrábéi feladatvégzéssel. A technikai állományunk esetében az új konyha beüzemelésével a korábbi két önálló konyha összevonásával realizálódott, a korábbi két élelmezésvezető helyett egy fő látja el a feladatot. Bihartordai tagintézményünk élelmezési részlegét az önkormányzat működteti, ez minőségi romlással nem járt, a fenntartó figyelembe veszi az intézmény jelzéseit. A konyhai állományból egy fő nyugalmazással távozott Nagyrábén. A dajkai állományban a rábéi óvodai intézményegység esetében egy fő nyugalmazással távozott és helyette egy fő dajka kezdte meg működését intézményünkben. Bihartordai intézményünkben egy fő helyettesítő

3 pedagógus felvételére került sor, aki a magyar nyelv és irodalom tárgyakat tanítja intézményünkben. Egy évre kapott tagintézmény vezetői és intézményvezetői megbízást Fegyverné Gyarmati Éva és Kocsánné Balogh Margit kolléganő. Tagintézményvezetői és intézményegység vezetői pályázatukat meghirdettük, melyet az igazgató tanács bírál el, az illetékes fenntartó önkormányzattal egyeztetve, véleményét súlyozottan figyelembe véve. Megjelenése eddig ismeretlen okokból késik, bár az intézményvezető időben küldte Nagyrábé Nagyközség Jegyzőjének, aki továbbította a közlöny kiadójának. A társulás létrejötte egy hatékonyabb személyi gazdálkodás lehetőségét teremtette meg, amely a pedagógusok szabad mozgatásával nem hátráltatója, mindinkább segítője a szakmai fejlődés lehetőségének. Pedagógus létszámaink: -nagyrábéi intézményünkben üres álláshely nincs, bihartordai óvodai intézményegységünkben egy fő- 41 fő ebből gyesen 2 fő- A szakos ellátottságot áttanításokkal biztosítja az intézmény. Jelenleg hat tanárunk ingázik. Három tanárunk végezte el sikeresen azt a 120 órás tanár továbbképzést, amely a következő tanévtől bevezetendő nem szakrendszerű oktatás keretében feljogosítja őket az 5-6 osztályokban való tanításra ebből egy fő bihartordai nevelőnk-. Három pedagógusunk folytat posztgraduális képzésben újabb diploma szerzését célzó tanulmányokat. Két pedagógusunk sikeresen felvételizett földrajz és logopédia szakra. Intézményünk két településén működik: Nagyrábé: Központi Iskola és óvodai intézményegység Bihartorda: Tagintézmény és óvodai intézményegység Bihardancsháza: nem működik intézményünk, a gyermekek Nagyrábén veszik igénybe a szolgáltatást. Intézményünk induló és várható létszámai a következőek: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 2007/2008 tanév

4 Nagyrábé Bihartorda: Évfolyam Osztály Létszám Osztály Létszám 1. 1/a 31 fő 1/b 15 fő 2. 2/a 28 fő 2/b 10 fő 3. 3/a 21 fő 3/b 8 fő 4. 4/a 24 fő 4/b 15 fő 5. 5/a 20 fő 5/c 12 fő /b 21 fő 6. 6/a 24 fő 6/b 13+1fő 7. 7/a 32 fő 7/b /a 31 fő 8/b 10 Összesen: 232 fő 98 fő 2008/2009 tanévben induló első osztályok létszáma: Nagyrábé: 30 fő Bihartorda: 9 fő Bejáró tanulók száma: 19 fő, ebből: Bihardancsháza községből: 16 fő, Bihartorda községből: 3 fő iskolai tanuló. Bihartordára két fő tanulónk jár át az adott évfolyam rábéi osztálylétszámának nagysága miatt. Az intézményben működő napközi és tanulószobai csoportjaink 2007/2008 tanév Nagyrábé Bihartorda 1. évfolyam: iskolaotthon 14 fő 2. évfolyam: 20 fő 3 fő 3. évfolyam: 15 fő 6 fő 4. évfolyam: 17 fő 8 fő egy csoportban megszervezve 5. évfolyam: 20 fő évfolyam: 26 fő

5 Az óvodai intézményegységekbe beíratott gyermekek száma: 75 fő Nagyrábén és 43 fő Bihartordán. Az intézményre halmozott feladatokat és felelősséget ró a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, amely intézményegységekben: 25 fő Nagyrábén és 17 fő Bihartordán. Az iskolai intézményegységekben a HHH arány a következő: Nagyrábé Bihartorda HHH tanulók osztálylétszámok HHH-tanulók osztálylétszámok 1.évf évf évf évf évf évf évf évf Rábéi intézményünk integrációs bázis iskola, amelyet a jövőben is meg kíván pályázni TÁMOP kb: M Ft- pályázat keretében, ennek előkészületei már folynak. Ezzel együtt bevezetésre kerülnek intézményünkben is a kompetencia alapú modulok is, amelyek tovább segítik az esélyegyenlőség megteremtését és a hatékonyabb integrációs nevelést. Immár mindkét településünkön. Idén is elkészítettük intézményi önértékelésünket, amely az integrációs támogatás pályázásának is alapfeltétele. A közel fél száz oldalas dokumentum az intézmény módszertani kultúráját és differenciált tanulói foglalkoztatást térképezi fel az intézményben. A dokumentum nyilvános és kiválóan mutatja az intézményben folyó jelenlegi kimagasló szakmai innovációt, illetve azokat a területeket, amelyeket a későbbiekben javítani kell. Az integrációs nevelés bázis iskolájaként alapvetően meghatározott a profilunk. Ez természetesen nem egyoldaliságot, hanem a sokszínűség mindennapi gyakorlatát kell, hogy jelentse. Jelenti is. Rábéi első osztályunk először indult iskolaotthonos rendszerben és az

6 elmúlt fél év bizonyítja, hogy az azt korábban ellenzők is látják annak pozitív hatásait, eredményeit. Szülő pedagógus - gyermek együttműködése a hátrányok leküzdésének, tompításának és a gyermeki sikerességnek egyik hatékony módja. Elsős nevelőink, akik úttörőként vesznek részt ebben az intézményi innovációban, köszönetet érdemelnek. A szülőink visszajelzése a vártnál is pozitívabbak. Az idei tanévben Rábén iskolaotthonos osztályunkat Farmasiné Somi Mária és Karalyosné Martin Judit indítja. A rábéi főépületben hoztuk létre a CKÖ támogatásával nyilvános és ingyenesen használható internet elérhetőségi pontunkat, ahol a gyerekek a szórakozáson túl a tanuláshoz is segítséget kapnak. Ennek létrehozását tervezzük tordai intézményünkben is a diákönkormányzat közreműködésével. Intézményünk a fenntartóval közösen pályázott integrációs támogatási forrás elnyerésére. Iskolánk Nagyrábén-: Ft-ot, -Bihartordán Ft támogatást nyert el. Óvodánknak először volt módja integrációs pályázati forrás elnyerésére Nagyrábén- : Ft, -Bihartordán: Ft. A pályázati támogatásból megvalósítottuk a tanulóbarát iskolakörnyezet kialakítását, integrációt segítő programokat szerveztünk tanulóinknak és szülőinknek. Rábén két tanterem újult meg teljes egészében a kompetencia alapú oktatásnak megfelelően. Teljes táblacsere, beszélgető sarkok, fejlesztő eszközök, sport felszerelések beszerzése, intézményi honlap valósulhat meg a pályázatból. Óvodánkban tevékenységeket, foglalkozásokat finanszírozunk, illetve fejlesztő eszközök beszerzését valósítjuk meg. A fenntartóval karöltve nyújtottunk be pályázatíró cég közreműködésével pályázatot a Norvég Alaphoz, ÉÁOP iskola rekonstrukciós pályázatot Nagyrábé iskolai tetőtér, Bihartorda iskola-óvoda-, amelyek sajnos nem nyertek. Elkészült TIOP pályázatunk, amelynek keretében 2008 évben Nagyrábén és Bihartordán tantermeink százalékát látja el digitális táblákkal, illetve tanulói laptopokkal, korszerű informatikai eszközökkel. Nagyrábén, február végén zártuk és jelenleg a pénzügyi-szakmai elszámolása folyik HEFOP pályázati programunknak. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Útravaló pályázatunk ebben az évben rendkívül sikeres volt: 23 gyermekünk és 8 mentorunk nyert havi ösztöndíj formájában támogatást. Bihartordán először pályázott az intézmény. Fontosnak tartom, hogy tordai pedagógusaink is mentorálnak rábéi gyermekeket és fordítva is rábéi tanáraink is mentorálnak tordai gyermekeinket.

7 A minisztérium által kiírt Erdei Iskola pályázaton iskolánk először pályázott és nyert. Tiszai Sándorné tanárnő pályázati munkájának köszönhetően három osztályunk részesült forint támogatásban. A projekt sikere arra ösztönöz bennünket, hogy következő évben az intézményvezetése a tordai ötödikeseinkre is benyújtsa a pályázatot. Ökoiskolaként több pályázati csatorna is sikeresen kiaknázható, pedagógiánk környezettudatos és fenntarthatóságot szemelőt tartó voltából fakadóan. iskolánk a nyár folyamán nyári tábort szervezett Pilismarótra, ahová 42 gyermeket vihettünk el a három település tanulóiból verbuválva. A Megyei Közoktatási Közalapítványhoz és Közgyűléshez közel fél millió forint összegre nyújtottunk be pályázatot tevékenységeink finanszírozására. Ezek a pályázatok részben nyertek, minden esetben közös program megvalósításra. Tanulmányi versenyeken nagy számban vesznek részt tanulóink, külön kiemelve az egyre sikeresebb és népszerűbb matematikai versenyeket, történelem, földrajz, természetismeret-ökológia, illetve az iskolánknak nagy ismertséget jelentő irodalmi, vers- és prózamondó versenyeket. Bihartordán kiemelendő a Leg a láb Művészeti Iskola növendékeinek művészeti teljesítménye, amely külföldi fellépéseken és televíziós fellépésen is öregbítette iskolánk hírnevét. A csoportot a bihartordai település önkormányzata kiemelkedően támogatta. Nyolcadikos tanulóink Nagyrábén 32 fő tanuló és Bihartordán 12 fő tanuló várta a továbbtanulási felvételi értesítőt. Minden tanulónk felvételt nyert. Nagyrábéról egy tanulónk pályázott és felvételt nyert az Arany János Tehetséggondozó Programba, amelyhez az önkormányzat anyagi támogatást is nyújt. Két jelentős eseményünket emelném ki a gazdag szakmai kínálatból, amelyet a mellékelt éves programtervünkből emeltem ki: második alkalommal rendeztük meg a megye legnagyobb szabású kistérségi szakmai konferenciáját, melyen 170 pedagógus hallgathatta a kiváló előadókat, köztük: Dr. Magyar Bálint korábbi oktatási minisztert és államtitkárt, illetve Dr. Borovszky Tímeát az Integrációs Főigazgatóság vezetőjét. Közoktatási konferenciánk az Oktatási és Kulturális Minisztérium fővédnökségével zajlott. A tavaly nagy sikert arató Képzelet varázspálca vers- és prózamondó, alkotói pályázatunk alsó tagozatos gyermekek számára immár másodszor került megrendezésre a Bihari és Sárréti Kistérségek iskoláinak, ezzel nyújtva versenyzési lehetőséget az alsó tagozatos gyermekinknek is.

8 Intézményünk az alapítója és szakmai koordinátora a április 16-án megalakult Lurkónia Kamasz Uniónak, amely jól példázza a térségi irányító szerep vállalását. Ennek keretében a demokráciára nevelés mellett a programok összehangolása és szervezése zajlik nyolc intézménnyel közösen. Erről az Unió térségi képviselője, Dobai Alexandra asszony is tájékozódott és személyes támogatását ajánlotta. Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően idő előtt- megalkotta és átdolgozta tanügy-igazgatási dokumentumait: Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési szabályzatát és Házi rendjét. Intézményünk Minőségbiztosítási rendszere összehangolásra került azt folyamatosan működtetjük. Pedagógusértékelő rendszerünket a következő tanévtől bevezetjük, annak előkészítő munkálatait a minőégi team tagjai elvégezték. Nagyrábé, július 29. Bíró Gyula s.k. igazgató

9 Nyílt nap Beszámoló Az alsó tagozat 2007/2008. tanév második féléves munkájáról február 11-én, és 12-én nyílt napot tartottunk. Az első osztályban nagyon sok szülő ellátogatott a tanítási órákra. Mindkét napon matematika, olvasás, és írásórát néztek meg a legtöbben. Az első napon 11, míg a második napon 24 szülő vett részt a tanítási órákon. A második, harmadik és negyedik évfolyamon is nagy volt az érdeklődés, szinte minden szülő eljött egy-egy tanítási órát meglátogatni. A magyar, matematika, környezet órákat ajánlottuk ki ezeken az évfolyamokon a szülőknek. Nagyon jól érezték magukat, és tanulságos volt az óralátogatás mindenki számára. Helyi versmondó verseny február 21-én alsó tagozatos gyerekek részére versmondó versenyt rendeztünk a művelődési ház kiállító termében. 28 kisgyerek mondott verset, és tette emlékezetessé ezt a délutánt a megjelent közönségnek, akik együtt izgultak a versenyzőkkel. Háromtagú zsűri értékelte a szavalatokat. A zsűri tagjai voltak: dr. Ábrahámné Nagy Ildikó, Hegedűsné Török Ildikó, Bíró Gyula. Minden résztvevő kapott emléklapot, évfolyamonként az első három helyezett könyvjutalmat és szép oklevelet, a helyezést el nem ért versenyzők pedig egy-egy noteszt. Helyezések. 1. osztály: 1. helyezett: Farmasi Ilona 2. helyezett: Bilincsi Zsolt 3. helyezett: Tiszai Bence 2. osztály: 1. helyezett: Incze Róbert 2. helyezett: Bende Antal 3. helyezett: Benkő Veronika 3. osztály: 1. helyezett: Bogár Gábor 2. helyezett: Szigeti Viola

10 3. helyezett: Máté Enikő 4. osztály: 1. helyezett: Lakatos Péter 2. helyezett: Kuklis Bernadett 3. helyezett: Takács Lili. Farmasi Ilona és Lakatos Péter március 4-én a Szivárvány című gyermekújság által meghirdetett megyei versenyen képviselték iskolánkat. Az 1. és 2. helyezést elért gyerekek az iskolánk által 2. alkalommal, április 4-én megrendezésre kerülő A képzelet varázspálca" elnevezésű területi versmondó versenyen mérhették össze tudásukat a környező települések tanulóival. Farsang Március 1-én alsós farsangot rendeztünk a művelődési házban. Előző héten már rengeteg tombolatárgy kezdett gyűlni, hát még az utolsó napokban. A szülők példaértékű támogatásával és segítésével, nagy izgalommal készültünk erre az eseményre. Délután két órakor rengeteg szebbnél-szebb jelmezes kezdett felvonulni, pontosan 54 és ebből 4 édesanya, nagy öröm volt látni, hogy bátran ők is beöltöztek. A felsős diákönkormányzat tagjai voltak a zsűri tagjai Baloghné Zalasch Mónika DÖK segítő tanár vezetésével, roppant nehéz volt számukra a döntés. Volt még sok-sok játék Farmasiné Somi Mária tanítónő irányításával, táncbemutató és tánctanulás Balogh Sándorné vezetésével. Az arcfestés is nagy sikert aratott. No persze szórakozás közben jól jött a frissítő üdítőital és a sok finom sütemény, amit a szülők és nagyszülők készítettek. A Farsang vándordíját a "farsangi seprűt" az 1. osztályosok nyerték el, ők őrizhetik meg egy évig. A tombolasorsolással végződött a Farsangunk, sokan térhettek haza értékes ajándékkal. Megyei versmondó verseny március 4-én, megyei versmondó versenyt rendeztek Debrecenben, melyet a Szivárvány című gyermekújság hirdetett meg. Iskolánkat Farmasi Ilona 1. osztályos, és Lakatos Péter 4. osztályos tanuló képviselte. A nagyon színvonalas versenyben helyezést ugyan nem értek el a

11 gyerekek, de jól érezték magukat ezen a délutánon. Színházlátogatás A 2. félévben két alkalommal vett részt minden alsó tagozatos gyerek a művelődési ház szervezésében gyermek színházi előadáson. A zenés mesejátékok nagy élményt jelentettek a gyerekeknek, melyekről nagyon szép rajzokat készítettek, a nagyobbak érdekes fogalmazásokat is írtak. Kézműves foglalkozások Az iskolaotthonos formában két alkalommal is részt vettek a gyerekek délutáni kézműves foglalkozásokon, farsang előtt és a húsvét előtt a művelődési házzal közösen szervezett keretekben. Minden elsős tanulót sikerült ezekbe a foglalkozásokba bevonni, a többi évfolyamról kevesebben látogatták ezeket a foglalkozásokat, nagyon jól érezték magukat a gyerekek itt és sok szép ajándékot, dísztárgyat készítettek. Területi versmondó verseny Április 4-én, második alkalommal került megrendezésre a Képzelet varázspálca elnevezésű területi versmondó verseny a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatos munkaközösségének szervezésében. 9 iskola 45 alsós tanulója 1.-2., és osztályos kategóriában versengett egymással, és szerzett egy emlékezetes délutánt a szép számban megjelent közönségnek. Rangos zsűri értékelte a versenyzők produkcióit, amelynek hangulatos hátteret varázsoltak a területi rajzversenyünkre érkezett és kiállított gyerek rajzok. A zsűri tagjai voltak: Várhalmi Ilona, az Ady Endre Gimnázium művészeti vezetője, igazgató helyettese, Szőke Norbert, a Csokonai Színház stúdiósa, Kocsis Csaba író, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. Helyezést elért tanulók: osztályosok 1. helyezés: Papp Balázs Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu 2. helyezés: Ecsedi János Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu 3. helyezés: Major Pucsok Albert Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu Különdíjasok:

12 Fekete Fanni Fruzsina II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu Gorzsás Benedek Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Műv. Isk., Biharnagybajom Incze Róbert Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda, Nagyrábé Vígvári Virág Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu osztályosok 1. helyezés: Dajka Dorottya Kálvin téri Általános Iskola, Püspökladány 2. helyezés: Koszorús Nóra Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu 3. helyezés: Kisikán Debóra Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu Különdíjasok: Garabuczi István Bessenyei György Tagiskola, Bakonszeg Hajdu Petra Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Műv. Isk., Biharnagybajom Lakatos Péter Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda, Nagyrábé Nagy Csilla Bessenyei György Tagiskola, Bakonszeg Ezen a napon tartottuk a rajzverseny eredményhirdetését is, ugyanitt. Az idei rajzversenyre 211 tanuló 225 rajza érkezett a megye 11 iskolájából. Két témában rajzolhattak a gyerekek, Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát? című versét és Benedek Elek: Dolgozz, macska! meséjét kellett illusztrálni. A szebbnél-szebb rajzokat nyolc alsós tanító értékelte, nehéz volt kiválasztani a legszebbeket. Értékes jutalmakkal térhettek haza a díjazottak. Külön értékeltük a helyi versenyzőinket és a nem helyieket. Helyi rajzversenyes eredmények: 1. osztály I. Kocsán Kristóf Bihartorda II. Dajka Imre Bihartorda III. Ötvös András Nagyrábé Különdíj: Pataki Roland Bihartorda 2. osztály I. Barabás László Bihartorda II. Gyenge Krisztina Napsugár Nagyrábé

13 III. Kőfalvi Rebeka Krisztina Nagyrábé Különdíj: csoportmunka (Pongrácz Cintia, Barabás Adrienn, Madar Csilla, Kányási Lilla) Bihartorda 3. osztály I. Liba Alexandra Bihartorda II. Módos Ágnes Nagyrábé III. Szabó Bence Nagyrábé Különdíj: Boka Zsanett Nagyrábé 4. osztály I. Szabó Kristóf Nagyrábé II. Mohácsi Tamás Nagyrábé III. Veres Orsolya Bihartorda Különdíj: Madar Ádám Bihartorda Nem helyi versenyzők: 1. osztály I. Bocska Olívia: Toldi Miklós Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu II. Tóth Vivien: Szűcs Sándor Ált. Isk. Biharnagybajom III. Ferenci Lara: Toldi Miklós Berettyóújfalu 2. osztály I. Bodnár Brigitta: II.Rákóczi F. Ált. Isk. Berettyóújfalu II. Menyhárt Ferenc: Toldi Miklós Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu III. Vékony Máté: Toldi Miklós Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu Különdíj: Dürgő Gergely: Bocskai I. Ált. Isk., és AMI Derecske 3. osztály I.Mező Barbara: Toldi M. Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu II.Koszorús Nóra: Széchenyi I. tagiskola Berettyóújfalu

14 III.Harangi Réka: Toldi M. Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu Különdíj: Popovics Tamás: Szűcs Sándor AMI Biharnagybajom 4. osztály I. Kárai Regina: Kálvin Téri Ált. Isk.Tagintézmény Püspökladány II. Vad Viktória: Kálvin Téri Ált: Isk. Tagintézmény Püspökladány III. Carvalho Diana: Széchenyi I. Tagiskola Berettyóújfalu Különdíj: Szakál Barbara: Sári G. Ált. és AMI Kaba Racolta Bianka Szűcs S. Ált. és AMI Biharnagybajom Képzőművészeti pályázat Megyei képzőművészeti pályázatra beküldött rajzok közül kiállításon szerepelt a rajza április 10.-én Balogh Vanessza, Mátravölgyi Nikolett, Balogh Alex, Farmasi Ilona 1. osztályos tanulók, Tiszai Krisztina, Varga Csaba 3. osztályos tanulók, és Lakatos Péter, Rácz Enikő 4. osztályos tanulóknak. Anyák napja Ebben a tanévben is nagy izgalommal készültünk az anyák napjára, amit az idén először a művelődési házban tartottunk, közösen. Minden alsó tagozatos osztály megható, szép műsorral köszöntötte az édesanyákat. Az ünnepség végén meglepetésként mind a 104 gyermek felment a színpadra, és egy közös verssel és dallal kedveskedtek az ünnepelteknek. A maguk készítette ajándék mellett egy-egy szál szegfűvel ajándékozták meg a gyerekek az édesanyákat. Nyelvtan verseny A nagyrábéi 3. és 4. osztályos gyerekekkel, 15 fővel részt vettünk a bihartordai intézményegységünkben, helyi nyelvtan versenyen. Játékos, gondolkodtató feladatokkal mérhették össze tudásukat egymással a gyerekek május 14.-én, ekkor megírták a feladatlapot a tanulók és 22.-én eredményhirdetésre mentünk. Az első öt helyezett könyvet is kapott. Mindenki oklevélben részesült, tollat kapott és jegyzetfüzetet. Kellemes délutánt töltöttünk el Bihartordán a gyerekekkel.

15 Tiszacsege Május 16-án reggel 8 órakor az alsó tagozat kirándulni indult. Ezen a verőfényes szép napon két busszal 95 alsós tanuló indult el kirándulni 8 kísérő nevelővel. Utunk először a Tiszacsege-Nagymajorban lévő Vay-kastély parkjába vezetett, ahol 11 órakor megtekintettünk egy bohócelőadást. Sok ismert dalt énekelhettünk itt együtt a bohócokkal, játékokra hívták a színpadra a gyerekeket. Az egy órás előadás után hajókirándulásra indultunk a tiszacsegei kikötőből a Tiszán. Innen utunk az állatkertbe vezetett, ami a kikötőtől 1 km-re található, tiszta, otthonos környezetben láthattunk állatokat és növényeket. Majd hazafele a Hortobágynál megálltunk, fagyiztunk egy jót és természetesen elköltöttük az otthonról hozott pénzt. Megtekintettük a Kilenclyukú hidat és hazaindultunk. Kellemesen elfáradva érkeztünk haza este 8 órakor. Nagyon sok kellemes élménnyel gazdagodott minden alsós tanuló, aki eljött, reményeink szerint még sok ilyen kirándulásban lesz részünk együtt. Úszás Május utolsó hetében és június első hetében a másodikosaink úszótanfolyamon vehettek részt. Németh Emil irányításával tanulhattak meg ismét úszni tanulóink Földesen. Jó lett volna, ha többen is kihasználják ezt a lehetőséget a másodikosok közül. Levelező verseny Az alsós levelező versenyen összesen 86 tanuló vett részt 20 bihartordai és 66 nagyrábéi tanuló, három tantárgyból: matematika, nyelvtan, környezet és a negyedik osztályosok már angolból is versenyezhettek négy fordulón keresztül. Az eredményhirdetést június 2.-án délután tartottuk. 41 tanulónak könyvet adtunk, az alsó tagozat saját bevételéből, amit a farsangi rendezvényen tudtunk összegyűjteni. Bihartordai tagintézményünk részéről minden tanuló kapott egy falinaptárt. Mindenkit oklevéllel is megjutalmaztunk. Óvodások fogadása Június 3.-án délelőtt látogattak el leendő elsőseink az iskolába. Farmasiné Somi Mária fogadta a gyerekeket egy játékos foglalkoztató órát tartva. Pillangó röptetőt készítettek elsőseink számukra, megajándékoztuk őket egy-egy ceruzával, és cukorral. Leendő osztályfőnökükkel már a beiratkozáskor és csoportlátogatáskor is találkoztak a kis óvodások.

16 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Alsós sportnap, Bolhapiac Június 10.-én délelőtt akadályversenyekkel tarkított délelőttöt tartottunk. 11 csapat alakult az alsó tagozatban, előkészítésként minden csapat nevet választott, zászlót készített és csatakiáltást alkotott. Öt állomáson keresztül szereztek pontokat a gyerekek, labdavezetés, kirakózás, találós kérdések, puzzle, teke, fa játékon átmászás, labdadobás voltak a feladatok. A vándor cipő díjat megosztva az egyik elsős és harmadikos csapat kapta, ők őrizhetik egy évig a fél-fél pár cipőt. Mindenkit kapott fagylaltot, ez volt a közös jutalom, és osztályonként egy-egy falinaptár. Délután két órakor Bolhapiacot tartottunk, kedvükre adhatták-vehették áruikat a gyerekek. Több szülő is bekapcsolódott ebbe az eseménybe. Negyedéves szöveges értékeléseket kiadtuk, a félévi bizonyítvány kiadása után szülői értekezletet tartottunk. Számos sportversenyen foci és birkózás, szép eredménnyel szerepeltek tanulóink. Nagyrábé, június 17. Herczeg Imréné s.k. mk.vezető

17 A felső tagozat munkájának rövid összegzése Az elmúlt tanévre visszatekintve, fáradtan, s talán megelégedve állapíthatjuk meg: az idén sem tettünk keveset. Szeptember elején összeállítottunk egy programtervezetet, mi mindent szeretnénk majd megvalósítani. Újraolvasva az akkori elhatározásunkat, látjuk, csak vázát, töredékét adja az eltelt időszaknak. A tagozat öt osztályába járó 130 tanulónak 14 pedagógus igyekezett a személyiségét, képességeit, készségeit kibontakoztatni, testi, szellemi fejlődésüket segíteni, egészséges életmódra nevelni őket, változatos, tanórán kívüli tevékenységeket, programokat biztosítani számukra. Sikerült megteremteni a tehetséggondozás és felzárkóztatás leghatékonyabb formáit. A legtehetségesebb tanulókat felkészítettük a tantárgyi versenyekre. Biztosítottuk sport és művészetek területén, azokat a lehetőségeket, amelyeken a kreatív, tehetséges, ügyes gyermekeink teret kaphatnak. A versenyeredményeket összesítve is megdöbbentő adatokat kapunk. Van olyan kolléganőm, aki 60 gyereket készített fel kilenc különböző szintű, témakörű versenyre. Kulturális, szaktárgyi, sportversenyek követték egymást. A szorgalmas felkészülés, felkészítés eredményeként nagyon gyakran továbbjutottak a megyei, területi fordulókba a gyereket, ahol 1., 2. helyezést értek el. Nincs is olyan tantárgy, amelyhez ne kapcsolódott volna sikeres versenyeredmény. Megkönnyítette a munkánkat, hogy a kollégákkal sok időt töltünk együtt. A napi eseményekről, problémákról rögtön tudomást szerzünk. Kiváló az információáramlás. Az óraközi tízpercek gyakran esetmegbeszélésekké alakultak. Azonnal próbáltuk az ügyeket megoldani. A tagozat életéből két eseményt emelnék ki. November végén a hagyományoknak megfelelően komplex tanulmányi versenyt rendeztünk, melybe minden tanuló és pedagógus bekapcsolódott Batthyány emlékév volt. Ezért választottuk a verseny témájának az első felelős magyar miniszterelnök tevékenységét, illetve a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeit. A legépítőbb, leghasznosabb programja az évnek az erdei iskola volt.

18 Sikeres pályázat eredményeként április 21 és 25 között Pusztafalun az Öreg Bence házában táborozott, tanult 2 évfolyam. Gyerekek, felnőttek élményekkel, tapasztalatokkal telve érkeztek haza. Eredményesen zárult a beiskolázási folyamat. Gimnáziumba 10, szakközépiskolába 12, szakiskolába 10 tanuló nyert felvételt. Debrecenben 3, Berettyóújfaluban 24, Püspökladányban 3, Biharkeresztesen, Derecskén 1-1 tanuló kezdi az évet szeptembertől. Öveges professzor gondolatát szem előtt tartva szeretnénk a továbbiakban is dolgozni:,, Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra. Nagyrábé, június 20. Ballai Józsefné s.k. munkaközösség-vezető

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni.

Diákvilág. Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. Diákvilág Kedves Olvasó! Hamarosan itt az év vége. Az utolsó Diákvilág rovattal jelentkezem. A legközelebbi októberben fog megjelenni. A május hónap is tartalmasan, eredményekben gazdagon telt el. Az alsó

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.)

A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA TAPASZTALATAI A TANULÓK SZEMÉVEL (TAMOP 3.1.1. / 4.2.1.) IMRE ANNA BERÉNYI ESZTER ORSZÁGOS

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013/2014 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

az általános iskolákba történő beíratásra

az általános iskolákba történő beíratásra F E L H Í V Á S az általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2014. április

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/13 TANÉV Munkaközösség tagjai: Törökné Ofella Katalin(matematika) Nagy Péter(matematika,számítástechnika) Czeroczkiné Greman Andrea(matematika,földrajz)

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben