BESZÁMOLÓ. Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv. 2008."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ Móricz Zsigmond Általános iskola és Óvoda 2007/2008 tanévben végzett feladatokról Bíró Gyula intézményvezető Herczeg Imréné mkv. Ballai Józsefné mkv

2 Tudni már unalmas. Csak tanulni érdekes. /Kosztolányi Dezső/ Az egyéni boldogsághoz nem bizonyos külső körülmények kellenek, hanem belső attitűdök. /Hugh Downs/ Hamvas Béla a létezés kérdésének talán legkiválóbb gondolkodója a következő filozófiai megállapítást teszi: nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, hanem ha megtaláltad a kimeríthetetlent Remek gondolata a folyamatosan megújuló és infrastruktúrájában és szakmai potenciájában változtatni képes oktatásra is alkalmazhatjuk. A szakmai lassulás az intézményi jövőkép torzulásához és a versenyképesség csökkenéséhez vezethet. Ezért minden olyan szakmai innovációnak teret kell engedni, amely segítheti a 3-14 éves korú gyermekek nevelését-oktatását, hiszen ez lehet egyik garanciája a későbbi hasznos társadalmi létnek. A versenyképesség megtartása, mint cél nem mellőzi az embert, mint legfontosabb tényezőjét a humán tevékenységeknek. Az ember, mint eszköz és cél. Minden évben közelebb kell kerülnünk ahhoz az intézményi képhez, amely nem másolója, hanem kezdeményezője a gyermeknevelés bármely területének innovációs központtá válásának. A klasszikus értékek -!- megőrzésre kerülnek, de a gyermekközpontú iskola és óvoda újfajta kommunikációt követel meg, mint szolgáltatótól. Intézményünk a 2007/2008 tanévet az augusztusi szerkezeti bővülés - átszervezés után megfelelő tárgyi és személyi állománnyal kezdte meg. A létszám racionalizálások a fenntartó által előirányzottaknak megfelelően zajlott. Humán leépítéssel két fő pedagógusunk alkalmazása szűnt meg, illetve egy fő munkahelyváltás miatt távozott az állományból Nagyrábén. Így az átszervezés nem tette szükségessé további pedagógus létszám racionalizálását. Az átszervezés következtében két fő szerződéses pedagógus alkalmazására került sor. Egyik nevelőnk bihartordai és nagyrábéi feladatvégzéssel. A technikai állományunk esetében az új konyha beüzemelésével a korábbi két önálló konyha összevonásával realizálódott, a korábbi két élelmezésvezető helyett egy fő látja el a feladatot. Bihartordai tagintézményünk élelmezési részlegét az önkormányzat működteti, ez minőségi romlással nem járt, a fenntartó figyelembe veszi az intézmény jelzéseit. A konyhai állományból egy fő nyugalmazással távozott Nagyrábén. A dajkai állományban a rábéi óvodai intézményegység esetében egy fő nyugalmazással távozott és helyette egy fő dajka kezdte meg működését intézményünkben. Bihartordai intézményünkben egy fő helyettesítő

3 pedagógus felvételére került sor, aki a magyar nyelv és irodalom tárgyakat tanítja intézményünkben. Egy évre kapott tagintézmény vezetői és intézményvezetői megbízást Fegyverné Gyarmati Éva és Kocsánné Balogh Margit kolléganő. Tagintézményvezetői és intézményegység vezetői pályázatukat meghirdettük, melyet az igazgató tanács bírál el, az illetékes fenntartó önkormányzattal egyeztetve, véleményét súlyozottan figyelembe véve. Megjelenése eddig ismeretlen okokból késik, bár az intézményvezető időben küldte Nagyrábé Nagyközség Jegyzőjének, aki továbbította a közlöny kiadójának. A társulás létrejötte egy hatékonyabb személyi gazdálkodás lehetőségét teremtette meg, amely a pedagógusok szabad mozgatásával nem hátráltatója, mindinkább segítője a szakmai fejlődés lehetőségének. Pedagógus létszámaink: -nagyrábéi intézményünkben üres álláshely nincs, bihartordai óvodai intézményegységünkben egy fő- 41 fő ebből gyesen 2 fő- A szakos ellátottságot áttanításokkal biztosítja az intézmény. Jelenleg hat tanárunk ingázik. Három tanárunk végezte el sikeresen azt a 120 órás tanár továbbképzést, amely a következő tanévtől bevezetendő nem szakrendszerű oktatás keretében feljogosítja őket az 5-6 osztályokban való tanításra ebből egy fő bihartordai nevelőnk-. Három pedagógusunk folytat posztgraduális képzésben újabb diploma szerzését célzó tanulmányokat. Két pedagógusunk sikeresen felvételizett földrajz és logopédia szakra. Intézményünk két településén működik: Nagyrábé: Központi Iskola és óvodai intézményegység Bihartorda: Tagintézmény és óvodai intézményegység Bihardancsháza: nem működik intézményünk, a gyermekek Nagyrábén veszik igénybe a szolgáltatást. Intézményünk induló és várható létszámai a következőek: Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 2007/2008 tanév

4 Nagyrábé Bihartorda: Évfolyam Osztály Létszám Osztály Létszám 1. 1/a 31 fő 1/b 15 fő 2. 2/a 28 fő 2/b 10 fő 3. 3/a 21 fő 3/b 8 fő 4. 4/a 24 fő 4/b 15 fő 5. 5/a 20 fő 5/c 12 fő /b 21 fő 6. 6/a 24 fő 6/b 13+1fő 7. 7/a 32 fő 7/b /a 31 fő 8/b 10 Összesen: 232 fő 98 fő 2008/2009 tanévben induló első osztályok létszáma: Nagyrábé: 30 fő Bihartorda: 9 fő Bejáró tanulók száma: 19 fő, ebből: Bihardancsháza községből: 16 fő, Bihartorda községből: 3 fő iskolai tanuló. Bihartordára két fő tanulónk jár át az adott évfolyam rábéi osztálylétszámának nagysága miatt. Az intézményben működő napközi és tanulószobai csoportjaink 2007/2008 tanév Nagyrábé Bihartorda 1. évfolyam: iskolaotthon 14 fő 2. évfolyam: 20 fő 3 fő 3. évfolyam: 15 fő 6 fő 4. évfolyam: 17 fő 8 fő egy csoportban megszervezve 5. évfolyam: 20 fő évfolyam: 26 fő

5 Az óvodai intézményegységekbe beíratott gyermekek száma: 75 fő Nagyrábén és 43 fő Bihartordán. Az intézményre halmozott feladatokat és felelősséget ró a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, amely intézményegységekben: 25 fő Nagyrábén és 17 fő Bihartordán. Az iskolai intézményegységekben a HHH arány a következő: Nagyrábé Bihartorda HHH tanulók osztálylétszámok HHH-tanulók osztálylétszámok 1.évf évf évf évf évf évf évf évf Rábéi intézményünk integrációs bázis iskola, amelyet a jövőben is meg kíván pályázni TÁMOP kb: M Ft- pályázat keretében, ennek előkészületei már folynak. Ezzel együtt bevezetésre kerülnek intézményünkben is a kompetencia alapú modulok is, amelyek tovább segítik az esélyegyenlőség megteremtését és a hatékonyabb integrációs nevelést. Immár mindkét településünkön. Idén is elkészítettük intézményi önértékelésünket, amely az integrációs támogatás pályázásának is alapfeltétele. A közel fél száz oldalas dokumentum az intézmény módszertani kultúráját és differenciált tanulói foglalkoztatást térképezi fel az intézményben. A dokumentum nyilvános és kiválóan mutatja az intézményben folyó jelenlegi kimagasló szakmai innovációt, illetve azokat a területeket, amelyeket a későbbiekben javítani kell. Az integrációs nevelés bázis iskolájaként alapvetően meghatározott a profilunk. Ez természetesen nem egyoldaliságot, hanem a sokszínűség mindennapi gyakorlatát kell, hogy jelentse. Jelenti is. Rábéi első osztályunk először indult iskolaotthonos rendszerben és az

6 elmúlt fél év bizonyítja, hogy az azt korábban ellenzők is látják annak pozitív hatásait, eredményeit. Szülő pedagógus - gyermek együttműködése a hátrányok leküzdésének, tompításának és a gyermeki sikerességnek egyik hatékony módja. Elsős nevelőink, akik úttörőként vesznek részt ebben az intézményi innovációban, köszönetet érdemelnek. A szülőink visszajelzése a vártnál is pozitívabbak. Az idei tanévben Rábén iskolaotthonos osztályunkat Farmasiné Somi Mária és Karalyosné Martin Judit indítja. A rábéi főépületben hoztuk létre a CKÖ támogatásával nyilvános és ingyenesen használható internet elérhetőségi pontunkat, ahol a gyerekek a szórakozáson túl a tanuláshoz is segítséget kapnak. Ennek létrehozását tervezzük tordai intézményünkben is a diákönkormányzat közreműködésével. Intézményünk a fenntartóval közösen pályázott integrációs támogatási forrás elnyerésére. Iskolánk Nagyrábén-: Ft-ot, -Bihartordán Ft támogatást nyert el. Óvodánknak először volt módja integrációs pályázati forrás elnyerésére Nagyrábén- : Ft, -Bihartordán: Ft. A pályázati támogatásból megvalósítottuk a tanulóbarát iskolakörnyezet kialakítását, integrációt segítő programokat szerveztünk tanulóinknak és szülőinknek. Rábén két tanterem újult meg teljes egészében a kompetencia alapú oktatásnak megfelelően. Teljes táblacsere, beszélgető sarkok, fejlesztő eszközök, sport felszerelések beszerzése, intézményi honlap valósulhat meg a pályázatból. Óvodánkban tevékenységeket, foglalkozásokat finanszírozunk, illetve fejlesztő eszközök beszerzését valósítjuk meg. A fenntartóval karöltve nyújtottunk be pályázatíró cég közreműködésével pályázatot a Norvég Alaphoz, ÉÁOP iskola rekonstrukciós pályázatot Nagyrábé iskolai tetőtér, Bihartorda iskola-óvoda-, amelyek sajnos nem nyertek. Elkészült TIOP pályázatunk, amelynek keretében 2008 évben Nagyrábén és Bihartordán tantermeink százalékát látja el digitális táblákkal, illetve tanulói laptopokkal, korszerű informatikai eszközökkel. Nagyrábén, február végén zártuk és jelenleg a pénzügyi-szakmai elszámolása folyik HEFOP pályázati programunknak. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt Útravaló pályázatunk ebben az évben rendkívül sikeres volt: 23 gyermekünk és 8 mentorunk nyert havi ösztöndíj formájában támogatást. Bihartordán először pályázott az intézmény. Fontosnak tartom, hogy tordai pedagógusaink is mentorálnak rábéi gyermekeket és fordítva is rábéi tanáraink is mentorálnak tordai gyermekeinket.

7 A minisztérium által kiírt Erdei Iskola pályázaton iskolánk először pályázott és nyert. Tiszai Sándorné tanárnő pályázati munkájának köszönhetően három osztályunk részesült forint támogatásban. A projekt sikere arra ösztönöz bennünket, hogy következő évben az intézményvezetése a tordai ötödikeseinkre is benyújtsa a pályázatot. Ökoiskolaként több pályázati csatorna is sikeresen kiaknázható, pedagógiánk környezettudatos és fenntarthatóságot szemelőt tartó voltából fakadóan. iskolánk a nyár folyamán nyári tábort szervezett Pilismarótra, ahová 42 gyermeket vihettünk el a három település tanulóiból verbuválva. A Megyei Közoktatási Közalapítványhoz és Közgyűléshez közel fél millió forint összegre nyújtottunk be pályázatot tevékenységeink finanszírozására. Ezek a pályázatok részben nyertek, minden esetben közös program megvalósításra. Tanulmányi versenyeken nagy számban vesznek részt tanulóink, külön kiemelve az egyre sikeresebb és népszerűbb matematikai versenyeket, történelem, földrajz, természetismeret-ökológia, illetve az iskolánknak nagy ismertséget jelentő irodalmi, vers- és prózamondó versenyeket. Bihartordán kiemelendő a Leg a láb Művészeti Iskola növendékeinek művészeti teljesítménye, amely külföldi fellépéseken és televíziós fellépésen is öregbítette iskolánk hírnevét. A csoportot a bihartordai település önkormányzata kiemelkedően támogatta. Nyolcadikos tanulóink Nagyrábén 32 fő tanuló és Bihartordán 12 fő tanuló várta a továbbtanulási felvételi értesítőt. Minden tanulónk felvételt nyert. Nagyrábéról egy tanulónk pályázott és felvételt nyert az Arany János Tehetséggondozó Programba, amelyhez az önkormányzat anyagi támogatást is nyújt. Két jelentős eseményünket emelném ki a gazdag szakmai kínálatból, amelyet a mellékelt éves programtervünkből emeltem ki: második alkalommal rendeztük meg a megye legnagyobb szabású kistérségi szakmai konferenciáját, melyen 170 pedagógus hallgathatta a kiváló előadókat, köztük: Dr. Magyar Bálint korábbi oktatási minisztert és államtitkárt, illetve Dr. Borovszky Tímeát az Integrációs Főigazgatóság vezetőjét. Közoktatási konferenciánk az Oktatási és Kulturális Minisztérium fővédnökségével zajlott. A tavaly nagy sikert arató Képzelet varázspálca vers- és prózamondó, alkotói pályázatunk alsó tagozatos gyermekek számára immár másodszor került megrendezésre a Bihari és Sárréti Kistérségek iskoláinak, ezzel nyújtva versenyzési lehetőséget az alsó tagozatos gyermekinknek is.

8 Intézményünk az alapítója és szakmai koordinátora a április 16-án megalakult Lurkónia Kamasz Uniónak, amely jól példázza a térségi irányító szerep vállalását. Ennek keretében a demokráciára nevelés mellett a programok összehangolása és szervezése zajlik nyolc intézménnyel közösen. Erről az Unió térségi képviselője, Dobai Alexandra asszony is tájékozódott és személyes támogatását ajánlotta. Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelően idő előtt- megalkotta és átdolgozta tanügy-igazgatási dokumentumait: Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési szabályzatát és Házi rendjét. Intézményünk Minőségbiztosítási rendszere összehangolásra került azt folyamatosan működtetjük. Pedagógusértékelő rendszerünket a következő tanévtől bevezetjük, annak előkészítő munkálatait a minőégi team tagjai elvégezték. Nagyrábé, július 29. Bíró Gyula s.k. igazgató

9 Nyílt nap Beszámoló Az alsó tagozat 2007/2008. tanév második féléves munkájáról február 11-én, és 12-én nyílt napot tartottunk. Az első osztályban nagyon sok szülő ellátogatott a tanítási órákra. Mindkét napon matematika, olvasás, és írásórát néztek meg a legtöbben. Az első napon 11, míg a második napon 24 szülő vett részt a tanítási órákon. A második, harmadik és negyedik évfolyamon is nagy volt az érdeklődés, szinte minden szülő eljött egy-egy tanítási órát meglátogatni. A magyar, matematika, környezet órákat ajánlottuk ki ezeken az évfolyamokon a szülőknek. Nagyon jól érezték magukat, és tanulságos volt az óralátogatás mindenki számára. Helyi versmondó verseny február 21-én alsó tagozatos gyerekek részére versmondó versenyt rendeztünk a művelődési ház kiállító termében. 28 kisgyerek mondott verset, és tette emlékezetessé ezt a délutánt a megjelent közönségnek, akik együtt izgultak a versenyzőkkel. Háromtagú zsűri értékelte a szavalatokat. A zsűri tagjai voltak: dr. Ábrahámné Nagy Ildikó, Hegedűsné Török Ildikó, Bíró Gyula. Minden résztvevő kapott emléklapot, évfolyamonként az első három helyezett könyvjutalmat és szép oklevelet, a helyezést el nem ért versenyzők pedig egy-egy noteszt. Helyezések. 1. osztály: 1. helyezett: Farmasi Ilona 2. helyezett: Bilincsi Zsolt 3. helyezett: Tiszai Bence 2. osztály: 1. helyezett: Incze Róbert 2. helyezett: Bende Antal 3. helyezett: Benkő Veronika 3. osztály: 1. helyezett: Bogár Gábor 2. helyezett: Szigeti Viola

10 3. helyezett: Máté Enikő 4. osztály: 1. helyezett: Lakatos Péter 2. helyezett: Kuklis Bernadett 3. helyezett: Takács Lili. Farmasi Ilona és Lakatos Péter március 4-én a Szivárvány című gyermekújság által meghirdetett megyei versenyen képviselték iskolánkat. Az 1. és 2. helyezést elért gyerekek az iskolánk által 2. alkalommal, április 4-én megrendezésre kerülő A képzelet varázspálca" elnevezésű területi versmondó versenyen mérhették össze tudásukat a környező települések tanulóival. Farsang Március 1-én alsós farsangot rendeztünk a művelődési házban. Előző héten már rengeteg tombolatárgy kezdett gyűlni, hát még az utolsó napokban. A szülők példaértékű támogatásával és segítésével, nagy izgalommal készültünk erre az eseményre. Délután két órakor rengeteg szebbnél-szebb jelmezes kezdett felvonulni, pontosan 54 és ebből 4 édesanya, nagy öröm volt látni, hogy bátran ők is beöltöztek. A felsős diákönkormányzat tagjai voltak a zsűri tagjai Baloghné Zalasch Mónika DÖK segítő tanár vezetésével, roppant nehéz volt számukra a döntés. Volt még sok-sok játék Farmasiné Somi Mária tanítónő irányításával, táncbemutató és tánctanulás Balogh Sándorné vezetésével. Az arcfestés is nagy sikert aratott. No persze szórakozás közben jól jött a frissítő üdítőital és a sok finom sütemény, amit a szülők és nagyszülők készítettek. A Farsang vándordíját a "farsangi seprűt" az 1. osztályosok nyerték el, ők őrizhetik meg egy évig. A tombolasorsolással végződött a Farsangunk, sokan térhettek haza értékes ajándékkal. Megyei versmondó verseny március 4-én, megyei versmondó versenyt rendeztek Debrecenben, melyet a Szivárvány című gyermekújság hirdetett meg. Iskolánkat Farmasi Ilona 1. osztályos, és Lakatos Péter 4. osztályos tanuló képviselte. A nagyon színvonalas versenyben helyezést ugyan nem értek el a

11 gyerekek, de jól érezték magukat ezen a délutánon. Színházlátogatás A 2. félévben két alkalommal vett részt minden alsó tagozatos gyerek a művelődési ház szervezésében gyermek színházi előadáson. A zenés mesejátékok nagy élményt jelentettek a gyerekeknek, melyekről nagyon szép rajzokat készítettek, a nagyobbak érdekes fogalmazásokat is írtak. Kézműves foglalkozások Az iskolaotthonos formában két alkalommal is részt vettek a gyerekek délutáni kézműves foglalkozásokon, farsang előtt és a húsvét előtt a művelődési házzal közösen szervezett keretekben. Minden elsős tanulót sikerült ezekbe a foglalkozásokba bevonni, a többi évfolyamról kevesebben látogatták ezeket a foglalkozásokat, nagyon jól érezték magukat a gyerekek itt és sok szép ajándékot, dísztárgyat készítettek. Területi versmondó verseny Április 4-én, második alkalommal került megrendezésre a Képzelet varázspálca elnevezésű területi versmondó verseny a Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda alsó tagozatos munkaközösségének szervezésében. 9 iskola 45 alsós tanulója 1.-2., és osztályos kategóriában versengett egymással, és szerzett egy emlékezetes délutánt a szép számban megjelent közönségnek. Rangos zsűri értékelte a versenyzők produkcióit, amelynek hangulatos hátteret varázsoltak a területi rajzversenyünkre érkezett és kiállított gyerek rajzok. A zsűri tagjai voltak: Várhalmi Ilona, az Ady Endre Gimnázium művészeti vezetője, igazgató helyettese, Szőke Norbert, a Csokonai Színház stúdiósa, Kocsis Csaba író, a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. Helyezést elért tanulók: osztályosok 1. helyezés: Papp Balázs Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu 2. helyezés: Ecsedi János Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu 3. helyezés: Major Pucsok Albert Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu Különdíjasok:

12 Fekete Fanni Fruzsina II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Berettyóújfalu Gorzsás Benedek Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Műv. Isk., Biharnagybajom Incze Róbert Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda, Nagyrábé Vígvári Virág Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu osztályosok 1. helyezés: Dajka Dorottya Kálvin téri Általános Iskola, Püspökladány 2. helyezés: Koszorús Nóra Széchenyi István Tagiskola, Berettyóújfalu 3. helyezés: Kisikán Debóra Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu Különdíjasok: Garabuczi István Bessenyei György Tagiskola, Bakonszeg Hajdu Petra Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Műv. Isk., Biharnagybajom Lakatos Péter Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda, Nagyrábé Nagy Csilla Bessenyei György Tagiskola, Bakonszeg Ezen a napon tartottuk a rajzverseny eredményhirdetését is, ugyanitt. Az idei rajzversenyre 211 tanuló 225 rajza érkezett a megye 11 iskolájából. Két témában rajzolhattak a gyerekek, Nemes Nagy Ágnes: Ki ette meg a málnát? című versét és Benedek Elek: Dolgozz, macska! meséjét kellett illusztrálni. A szebbnél-szebb rajzokat nyolc alsós tanító értékelte, nehéz volt kiválasztani a legszebbeket. Értékes jutalmakkal térhettek haza a díjazottak. Külön értékeltük a helyi versenyzőinket és a nem helyieket. Helyi rajzversenyes eredmények: 1. osztály I. Kocsán Kristóf Bihartorda II. Dajka Imre Bihartorda III. Ötvös András Nagyrábé Különdíj: Pataki Roland Bihartorda 2. osztály I. Barabás László Bihartorda II. Gyenge Krisztina Napsugár Nagyrábé

13 III. Kőfalvi Rebeka Krisztina Nagyrábé Különdíj: csoportmunka (Pongrácz Cintia, Barabás Adrienn, Madar Csilla, Kányási Lilla) Bihartorda 3. osztály I. Liba Alexandra Bihartorda II. Módos Ágnes Nagyrábé III. Szabó Bence Nagyrábé Különdíj: Boka Zsanett Nagyrábé 4. osztály I. Szabó Kristóf Nagyrábé II. Mohácsi Tamás Nagyrábé III. Veres Orsolya Bihartorda Különdíj: Madar Ádám Bihartorda Nem helyi versenyzők: 1. osztály I. Bocska Olívia: Toldi Miklós Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu II. Tóth Vivien: Szűcs Sándor Ált. Isk. Biharnagybajom III. Ferenci Lara: Toldi Miklós Berettyóújfalu 2. osztály I. Bodnár Brigitta: II.Rákóczi F. Ált. Isk. Berettyóújfalu II. Menyhárt Ferenc: Toldi Miklós Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu III. Vékony Máté: Toldi Miklós Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu Különdíj: Dürgő Gergely: Bocskai I. Ált. Isk., és AMI Derecske 3. osztály I.Mező Barbara: Toldi M. Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu II.Koszorús Nóra: Széchenyi I. tagiskola Berettyóújfalu

14 III.Harangi Réka: Toldi M. Ref. Ált. Isk. Berettyóújfalu Különdíj: Popovics Tamás: Szűcs Sándor AMI Biharnagybajom 4. osztály I. Kárai Regina: Kálvin Téri Ált. Isk.Tagintézmény Püspökladány II. Vad Viktória: Kálvin Téri Ált: Isk. Tagintézmény Püspökladány III. Carvalho Diana: Széchenyi I. Tagiskola Berettyóújfalu Különdíj: Szakál Barbara: Sári G. Ált. és AMI Kaba Racolta Bianka Szűcs S. Ált. és AMI Biharnagybajom Képzőművészeti pályázat Megyei képzőművészeti pályázatra beküldött rajzok közül kiállításon szerepelt a rajza április 10.-én Balogh Vanessza, Mátravölgyi Nikolett, Balogh Alex, Farmasi Ilona 1. osztályos tanulók, Tiszai Krisztina, Varga Csaba 3. osztályos tanulók, és Lakatos Péter, Rácz Enikő 4. osztályos tanulóknak. Anyák napja Ebben a tanévben is nagy izgalommal készültünk az anyák napjára, amit az idén először a művelődési házban tartottunk, közösen. Minden alsó tagozatos osztály megható, szép műsorral köszöntötte az édesanyákat. Az ünnepség végén meglepetésként mind a 104 gyermek felment a színpadra, és egy közös verssel és dallal kedveskedtek az ünnepelteknek. A maguk készítette ajándék mellett egy-egy szál szegfűvel ajándékozták meg a gyerekek az édesanyákat. Nyelvtan verseny A nagyrábéi 3. és 4. osztályos gyerekekkel, 15 fővel részt vettünk a bihartordai intézményegységünkben, helyi nyelvtan versenyen. Játékos, gondolkodtató feladatokkal mérhették össze tudásukat egymással a gyerekek május 14.-én, ekkor megírták a feladatlapot a tanulók és 22.-én eredményhirdetésre mentünk. Az első öt helyezett könyvet is kapott. Mindenki oklevélben részesült, tollat kapott és jegyzetfüzetet. Kellemes délutánt töltöttünk el Bihartordán a gyerekekkel.

15 Tiszacsege Május 16-án reggel 8 órakor az alsó tagozat kirándulni indult. Ezen a verőfényes szép napon két busszal 95 alsós tanuló indult el kirándulni 8 kísérő nevelővel. Utunk először a Tiszacsege-Nagymajorban lévő Vay-kastély parkjába vezetett, ahol 11 órakor megtekintettünk egy bohócelőadást. Sok ismert dalt énekelhettünk itt együtt a bohócokkal, játékokra hívták a színpadra a gyerekeket. Az egy órás előadás után hajókirándulásra indultunk a tiszacsegei kikötőből a Tiszán. Innen utunk az állatkertbe vezetett, ami a kikötőtől 1 km-re található, tiszta, otthonos környezetben láthattunk állatokat és növényeket. Majd hazafele a Hortobágynál megálltunk, fagyiztunk egy jót és természetesen elköltöttük az otthonról hozott pénzt. Megtekintettük a Kilenclyukú hidat és hazaindultunk. Kellemesen elfáradva érkeztünk haza este 8 órakor. Nagyon sok kellemes élménnyel gazdagodott minden alsós tanuló, aki eljött, reményeink szerint még sok ilyen kirándulásban lesz részünk együtt. Úszás Május utolsó hetében és június első hetében a másodikosaink úszótanfolyamon vehettek részt. Németh Emil irányításával tanulhattak meg ismét úszni tanulóink Földesen. Jó lett volna, ha többen is kihasználják ezt a lehetőséget a másodikosok közül. Levelező verseny Az alsós levelező versenyen összesen 86 tanuló vett részt 20 bihartordai és 66 nagyrábéi tanuló, három tantárgyból: matematika, nyelvtan, környezet és a negyedik osztályosok már angolból is versenyezhettek négy fordulón keresztül. Az eredményhirdetést június 2.-án délután tartottuk. 41 tanulónak könyvet adtunk, az alsó tagozat saját bevételéből, amit a farsangi rendezvényen tudtunk összegyűjteni. Bihartordai tagintézményünk részéről minden tanuló kapott egy falinaptárt. Mindenkit oklevéllel is megjutalmaztunk. Óvodások fogadása Június 3.-án délelőtt látogattak el leendő elsőseink az iskolába. Farmasiné Somi Mária fogadta a gyerekeket egy játékos foglalkoztató órát tartva. Pillangó röptetőt készítettek elsőseink számukra, megajándékoztuk őket egy-egy ceruzával, és cukorral. Leendő osztályfőnökükkel már a beiratkozáskor és csoportlátogatáskor is találkoztak a kis óvodások.

16 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Alsós sportnap, Bolhapiac Június 10.-én délelőtt akadályversenyekkel tarkított délelőttöt tartottunk. 11 csapat alakult az alsó tagozatban, előkészítésként minden csapat nevet választott, zászlót készített és csatakiáltást alkotott. Öt állomáson keresztül szereztek pontokat a gyerekek, labdavezetés, kirakózás, találós kérdések, puzzle, teke, fa játékon átmászás, labdadobás voltak a feladatok. A vándor cipő díjat megosztva az egyik elsős és harmadikos csapat kapta, ők őrizhetik egy évig a fél-fél pár cipőt. Mindenkit kapott fagylaltot, ez volt a közös jutalom, és osztályonként egy-egy falinaptár. Délután két órakor Bolhapiacot tartottunk, kedvükre adhatták-vehették áruikat a gyerekek. Több szülő is bekapcsolódott ebbe az eseménybe. Negyedéves szöveges értékeléseket kiadtuk, a félévi bizonyítvány kiadása után szülői értekezletet tartottunk. Számos sportversenyen foci és birkózás, szép eredménnyel szerepeltek tanulóink. Nagyrábé, június 17. Herczeg Imréné s.k. mk.vezető

17 A felső tagozat munkájának rövid összegzése Az elmúlt tanévre visszatekintve, fáradtan, s talán megelégedve állapíthatjuk meg: az idén sem tettünk keveset. Szeptember elején összeállítottunk egy programtervezetet, mi mindent szeretnénk majd megvalósítani. Újraolvasva az akkori elhatározásunkat, látjuk, csak vázát, töredékét adja az eltelt időszaknak. A tagozat öt osztályába járó 130 tanulónak 14 pedagógus igyekezett a személyiségét, képességeit, készségeit kibontakoztatni, testi, szellemi fejlődésüket segíteni, egészséges életmódra nevelni őket, változatos, tanórán kívüli tevékenységeket, programokat biztosítani számukra. Sikerült megteremteni a tehetséggondozás és felzárkóztatás leghatékonyabb formáit. A legtehetségesebb tanulókat felkészítettük a tantárgyi versenyekre. Biztosítottuk sport és művészetek területén, azokat a lehetőségeket, amelyeken a kreatív, tehetséges, ügyes gyermekeink teret kaphatnak. A versenyeredményeket összesítve is megdöbbentő adatokat kapunk. Van olyan kolléganőm, aki 60 gyereket készített fel kilenc különböző szintű, témakörű versenyre. Kulturális, szaktárgyi, sportversenyek követték egymást. A szorgalmas felkészülés, felkészítés eredményeként nagyon gyakran továbbjutottak a megyei, területi fordulókba a gyereket, ahol 1., 2. helyezést értek el. Nincs is olyan tantárgy, amelyhez ne kapcsolódott volna sikeres versenyeredmény. Megkönnyítette a munkánkat, hogy a kollégákkal sok időt töltünk együtt. A napi eseményekről, problémákról rögtön tudomást szerzünk. Kiváló az információáramlás. Az óraközi tízpercek gyakran esetmegbeszélésekké alakultak. Azonnal próbáltuk az ügyeket megoldani. A tagozat életéből két eseményt emelnék ki. November végén a hagyományoknak megfelelően komplex tanulmányi versenyt rendeztünk, melybe minden tanuló és pedagógus bekapcsolódott Batthyány emlékév volt. Ezért választottuk a verseny témájának az első felelős magyar miniszterelnök tevékenységét, illetve a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeit. A legépítőbb, leghasznosabb programja az évnek az erdei iskola volt.

18 Sikeres pályázat eredményeként április 21 és 25 között Pusztafalun az Öreg Bence házában táborozott, tanult 2 évfolyam. Gyerekek, felnőttek élményekkel, tapasztalatokkal telve érkeztek haza. Eredményesen zárult a beiskolázási folyamat. Gimnáziumba 10, szakközépiskolába 12, szakiskolába 10 tanuló nyert felvételt. Debrecenben 3, Berettyóújfaluban 24, Püspökladányban 3, Biharkeresztesen, Derecskén 1-1 tanuló kezdi az évet szeptembertől. Öveges professzor gondolatát szem előtt tartva szeretnénk a továbbiakban is dolgozni:,, Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra. Nagyrábé, június 20. Ballai Józsefné s.k. munkaközösség-vezető

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről

Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről Beszámoló a Pusztazámori Tagiskola 2011/2012. tanévéről Tartalom: 1. Bevezetés 2. A tanulói létszám alakulása 3. Személyi feltételek 4. Oktatás 5. Témahetek, témanapok, projektek 6. A tanórán kívüli tevékenységek

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben