TÁMOP /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa"

Átírás

1 TÁMOP /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is járnak hozzánk tanulók. Jó érzés, hogy volt tanítványaink közül is sokan ide íratják gyermekeiket. Az intézményünket látogató tanulók családtagjainak szociális, kulturális és gazdasági helyzete nagyon eltérő, ezért tantestületünknek sokrétű feladatot kell vállalnia annak érdekében, hogy tanítványaink kiegyensúlyozott, testileg és lelkileg egészséges, alkotó, sikeres felnőttekké válhassanak. Az anyagi helyzetben bekövetkező romlás az életszínvonal csökkenésével párosul. A mindennapi megélhetés gondjai negatívan befolyásolják a gyerekekkel való otthoni törődést, ami - az anyagi gondok mellett itt-ott a tudás iránti igénytelenségben, is megmutatkozik. A TÁMOP programmal összhangban fokozottan figyelünk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. A sajátos nevelési igényű tanulókkal gyógypedagógus illetve fejlesztő pedagógus foglalkozik. A kultúra iránt kevéssé érdeklődőkben ki kell fejlesztenünk a tudás iránti vágyat, a gyengébbeket és a lassabban haladókat fel kell zárkóztatnunk. Valamennyi tanítványunknak lehetőséget kell adnunk saját erősségeik felismerésére, tudatosítására, a képességeik szerinti fejlődésre. A tehetségesek érdeklődésének szinten tartása, továbbfejlesztése és versenyeztetése továbbra is stratégiai feladatunk. Ennek érdekében az elméleti tantárgyakhoz kapcsolódó tehetséggondozás mellett külön figyelmet kapnak a sportban, az informatikában, a rajzban, az éneklésben, a táncban tehetséges gyerekek. A kismenedzserprogram pedig a vállalkozáskész magatartás igényének kialakítását célozza meg. 1.2 Előzmények: Iskolánkban 10 éve indult a Kis Menedzser szakkör, megrendeztük az első Kis Menedzserek Versenyét, amely a következő években már regionális versennyé nőtte

2 - 2 - ki magát. Az évek alatt megfogalmazódott bennünk az a felismerés, hogy az ismeretanyagnak amely a versenyek alapját képezi azok a tanítványaink is nagy hasznát vennék, akik nem tagjai a szakkörnek, nem résztvevői a versenyeknek, esetleg nem jeleskednek a tanulásban, nincs határozott jövőképük, vagy éppen hiányzik a stabil családi hátterük a boldoguláshoz. Így született meg a gondolat a program kidolgozásáról és elindításáról. A Siker kulcsa projekt keretében olyan több hónapon keresztül tartó intézményi projektet szeretnénk kidolgozni, mely újszerű módszerekkel és eljárásokkal fejleszti a tanulók kommunikációs-, együttműködési-, problémamegoldó kompetenciáját, döntéshozó készségét, segíti a pályaorientációt. A tanórák keretében, a tanórán kívüli foglalkozásokon és többfordulós versenyben olyan ismereteket, készségeket és képességeket mozgósíthatnak tanítványaink, melyeket a különböző tantárgyak keretében egyéni érdeklődésük során, illetve a családban szereztek meg, de egységes gyakorlati alkalmazásukra a jelenlegi keretek között nem adódik alkalom. A NAT bevezetése, módosításai, a alapú oktatás előtérbe kerülése igazolta elképzeléseinket. 1.3 Célok: Célunk, hogy a tanulók számára a mindennapi életben is jól alkalmazható tudást nyújtsunk. A Siker kulcsa c. program az intézmény egészét átfogja, eredményéből minden tanulónk részesülhet. Szeretnénk elérni, hogy az iskolánkból a nyolcadik osztály végén kilépő tanulóink rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek birtokában : képessé válnak saját szűkebb környezetükben való eligazodásra önálló ismeretszerzésre, korszerű informatikai eszközök használatára; az információk birtokában döntések meghozatalára eligazodásra a társadalmi-gazdasági életben, a későbbi önálló életvitelre, saját érdekek képviseletére legyenek tudatos vásárlók, tudatos fogyasztók szerezzenek ismereteket a vállalkozások, marketing világából legyenek képesek az együttműködésre, tudjanak hatékonyan kommunikálni legyenek felkészültek konstruktív életvezetése, saját sorsuk irányítására.

3 Siker kulcsa témanap Kis Menedzserek Baráti Köre Kis Menedzserek Versenye A program felépítése Kismenedzser projekt Tantárgyi tantervek, tanmenetek hangsúlyai (alapozó tantárgyak, 1-2 gyakorlatorientált oktatás ), helyi tanterv elemei ( Minden Derkós ), Játsszunk boltosat - Önmagam és a - Önismeret,1 - Miben vagyok 3-4 tehetséges? - Tömbösítés, 5-6 forgószínpad (SSM) - Projektpedagógia (önképzőkör, szülő, osztályfőnök, önkéntes segítő ) Pályaválasztás - Tudatos fogyasztói magatartás Gazdálkodás Más iskolákból is: 5 fős csapatok részvételével környező világ - Médiatudor - JAM Lássuk élőben (látogatás: posta, bolt, pékség ) - A bemutatkozástól az üzleti tervig - Vállalkozókész magatartás - Csoportmunka Fiktív (vagy valós) vállalkozás Aktualizálva 2009/10: Gazdasági válság 1 Az érdeklődés felkeltése

4 A megvalósítás színterei: tanórák; a tanórák ismeretanyagából a szempontjainknak megfelelő részek kiemelése, hangsúlyozása osztályfőnöki órák: az osztályfőnöki munkaközösség által kidolgozott programok, pl. illemkódex, Bánj a pénzzel osztály Érdeklődés felkeltése Apró lépések program a napközi keretein belül 3-4. osztály Kis Menedzser program 5-6. évfolyamokon két-két hónapos blokkokban A siker kulcsa nevű osztályfoglalkozások; majd az érdeklődőknek, tehetségesebbeknek kiscsoportban folytatás 7-8. évfolyamon Kis Menedzser szakkör egész évet felölelően felkészülés a Siker kulcsa témanapra (osztályok projektfeladattal), amely a Derkovits témahét rendezvénye Kis Menedzserek versenye (regionális verseny, vendégiskolák 5 fős csapataival; levelezős forduló + helyszíni verseny) A program felépítése lehetővé teszi, hogy nagyon változatos szervezeti formákban jussunk el a megvalósításhoz; egyes részletei teljesíthetők akár tanulmányi séta, akár üzemlátogatás alkalmával, 1.6 Tartalom: A projekt négy fő témacsoportja: 1. életvitel (önismeret, saját értékeim, miben vagyok tehetséges, saját érdekek képviselete) 2. kommunikáció (kulturált bemutatkozás, vélemény-nyilvánítás, illemtan) 3. vállalkozások világa (üzleti terv, marketing, reklám, EU ismeretek) 4. fogyasztóvédelem

5 NAT kulcskompetenciák és fejlesztési feladatok megjelenése: A program egyes témaköreivel az alábbi területek fejlesztése kap nagyobb hangsúlyt: A projekt fő témacsoportjai Életvitel Kommunikáció Vállalkozások világa Fogy. véd Hatékony, önálló tanulás Matematikai Természettud ományos Anyanyelvi, Idegen nyelvi, Digitális NAT 2007 Kulcskompetenciák Esztétikaiművészeti tudatosság kifejezőképesség és Kezdeményez őképesség és vállalkozói Szociális állampolgári és Fejlesztési feladatok (több területhez is besorolhatók) Énkép, önismeret Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A tanítása tanulás Honnépismeret és Európai azonosságtudat egyetemes kultúra Gazdasági nevelés Környezettudatosságra nevelés Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Ld. Tanmenet a mellékletben

6 Módszerek, tevékenységformák: Gyűjtőmunka, páros, kiscsoportos feladatok, megfigyelés, irányított beszélgetés, információkeresés, információk értékelése, véleményformálás, tesztek, plakátkészítés, elemzés, összehasonlítás, vita, szóbeli-, írásbeli-, elektronikus kommunikáció, párbeszéd, érvelés, döntés, szituációs játékok, szimulációs játékok, ötletbörze, interjú, médiafigyelés, reklámkritika, jogszabályok tanulmányozása, számítások pl. gazdaságosság, problémamegoldás, projekt, 1.9 Partnerek: Szülők közössége, az iskola tantestülete és dolgozói, az iskola fenntartói, a részprojektek során bevont magánszemélyek és vállalkozások, támogatók, kulturálisés gyermekintézmények képviselői(elsősorban Képtár, Gyermekek Háza, ), civil szervezetek, 1.10 Anyagi források: Pályázatok, szponzorok, iskolai alapítvány, 1.11 Az eredmények mérése, a program sikerességének mutatói: Tesztek, feladatsorok, osztályok projektfeladatai, teljesítmény a Siker kulcsa témanapon 1.12 A program népszerűsítése: Tanulók és szülők tájékoztatása (szórólap, plakát, hangosbemondó,) Megjelenés a médiában (helyi sajtó, városi tv) Megjelenés az iskola faliújságain és honlapján Logo, szlogen

7 - 7 - Mellékletek: 1. Tanmenet 2. Asiker kulcsa projekt komplett forgatókönyve, dokumentációja, feladatai, fotók, plakátok

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium BéKSZI Pedagógiai Program 2008. Hatályos 2010. június 15 Ikt. szám: D-41/2010 A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A program benyújtója: Rónáné Helle Mária intézményvezető Az iskola székhelye: Budapest Postacíme: 1158 Budapest, Neptun u. 57. Telefon/Fax: (06 1) 417-4687 Pedagógiai

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 1 Higgy a gyermekben! S érezze meg ezt határozottan rólad! (Kiss Géza) Kiss Géza fa domborműve (Szatyor

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben