KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 XI.24.) OKM rendelet alapján

2 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. Tel. / Fax: (77) web: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. konduktor napközis nevelő osztálytanító 2. o. (magyar, ének, angol), 2. angol nemzetiségi tanító angol 3. o., tanító, magyar nyelv és irodalom osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, 3. műveltségi terület környezet, technika, rajz, testnevelés) osztályfőnök 5. o. 4. matematika, fizika szakos tanár matematika 5., 6., 7. o., fizika 7. o., munkaközösség-vezető 5. biológia, környezetvédelem szakos tanár tartósan távol 6. tanító, ének-zene szakkollégium osztálytanító 2. o. (magyar, környezet, ének) 7. német nemzetiségi tanító, földrajz szakos tanár német nemzetiségi 1-3. o, földrajz 7. o. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, 8. terület testnevelés, környezet, technika, rajz) 9. matematika, angol szakos tanár tartósan távol tanító, népművelő szakkollégium, 10. pedagógus szakvizsga 11. magyar szakos tanár magyar 6-8. o., fejlesztés osztálytanító 3. o., (magyar, ének) munkaközösség-vezető osztályfőnök 6. o., 12. testnevelés szakos tanár testnevelés 5-7. o. osztályfőnök 5. o. 13. magyar és történelem szakos tanár magyar 5. o., történelem 5. o., fejlesztés tanulószoba 5. o osztálytanító 2. o. (magyar, környezet, 14. tanító, technika szakkollégium technika, testnevelés), technika 6. o. osztálytanító 1. o. (magyar, környezet, tanító, pedagógia szakkollégium, 15. életvitel gyakorlat, vizuális kultúra) pedagógus szakvizsga DÖK vezető 16. angol szakos tanár angol 1-8. o. angol szakos tanár, tanító osztályfőnök 8. o., angol 1., 4-8. o., 17. pedagógus szakvizsga munkaközösség-vezető 18. testnevelés, rekreációs szakos tanár testnevelés 5., 8. o., tanulószoba 5-8. o 19. óvónő, ének-zene szakos tanár ének-zene 6. o., napközi 4. o. hittan, ének-zene szakos tanár, közoktatási 20. vezetői szakvizsga hittan 1., 3-8. o., ének-zene 8. o. 21. tanító, orosz szakkollégium 22. tanító, könyvtár szakkollégium, rajz szakos tanár igazgatóhelyettes, osztálytanító 1. o. (matematika, környezet) osztálytanító 2. o., (matematika, testnevelés, rajz, ének) rajz 7. o., vizuális kultúra 5. o.

3 Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás osztálytanító 1. o. (magyar, tanító, népművelés és rajz szakkollégium, 23. környezetismeret, vizuális kultúra), pedagógus szakvizsga fejlesztés osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, 24. tanító, természetismeret szakkollégium környezet, technika, rajz, testnevelés) 25. tanító, népművelő szakkollégium, történelem szakos tanár 26. német, technika szakos tanár matematika, technika szakos tanár, 27. pedagógus szakvizsga tanító, magyar nyelv és irodalom 28. műveltségi terület 29. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület óvónő, tanító, magyar nyelv és irodalom 30. műveltségi terület, gyógypedagógus tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi 31. terület tanító, könyvtáros szakkollégium, rajz szakos 32. tanár, pedagógus szakvizsga 33. tanító magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 34. okleveles népművelő-könyvtáros német nemzetiségi tanító, matematika, énekzene, hittan szakos tanár, 35. matematika, fizika szakos tanár, pedagógus 36. szakvizsga tanító, dőltbetűs írástanítás speciális képzés, gyógytestnevelés kémia, biológia szakos tanár pedagógus szakvizsga magyar, történelem szakos tanár, pedagógus szakvizsga természetismeret 5. o., fejlesztés osztályfőnök 7. o., történelem 7-8. o., tanulószoba 5-8. o. német nemzetiségi 5. o., német 6-8. o., technika 5-8. o. igazgatóhelyettes, matematika 5. o., technika 7-8. o. osztálytanító 3. o. (matematika, rajz, technika, testnevelés, környezet) osztálytanító 1. o. (matematika, környezet, életvitel gyakorlat, vizuális kultúra, testnevelés) fejlesztő foglalkozás 1-8. o. tartósan távol osztálytanító 3. o. (matematika, rajz, ének), rajz 6., 8. o. osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, környezetismeret, technika, rajz, testnevelés, hittan) magyar 7. o., könyvtár német nemzetiségi 1., 3-4. o., matematika 6., 8. o. matematika 5-8. o., fizika 8. o., fejlesztés osztálytanító 3. o. (magyar, környezet, technika, testnevelés) munkaközösség-vezető igazgató, kémia 7-8. o. osztályfőnök 8. o., magyar 6., 8. o., történelem 6-7. o., fejlesztés, munkaközösség-vezető 40. angol szakos bölcsész angol 2., 4., 7. o. osztálytanító 1. o. (matematika, életvitel 41. tanító, könyvtár szakkollégium gyakorlat, testnevelés), technika 5. o. matematika 7. o., testnevelés 8. o., matematika, testnevelés szakos tanár, oktatásinformatikus, mozgókép és médiaismeret 42. informatika 4-8. o., mozgókép és médiaismeret 8. o. tanító, könyvtár szakkollégium, osztálytanító 2. o. (matematika, technika, 43. gyógytestnevelés testnevelés, rajz) osztálytanító 3. o. (magyar, ének, technika, 44. tanító, vizuális nevelés műveltségi terület 45. tanító, ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos tanár, pedagógus szakvizsga 46. biológia, testnevelés szakos tanár rajz) osztályfőnök 7. o.; matematika 3. o, ének 4-5., 7. o. osztályfőnök 6. o., testnevelés 6. o., természetismeret 6. o., biológia 7-8. o.

4 Óvodapedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. óvodapedagógus, drámapedagógia szakvizsga 2. óvodapedagógus 3. óvodapedagógus 4. óvodapedagógus 5. óvodapedagógus 6. óvodapedagógus 7. óvodapedagógus 2. A nevelő és oktató munkát segítők, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Ssz. Beosztás Legmagasabb iskolai végzettsége 1. iskolatitkár szakközépiskola 2. iskolatitkár szakközépiskola 3. pedagógiai asszisztens szakmunkásképző 4. pedagógiai asszisztens egyetem 5. rendszergazda szakközépiskola Ssz. Beosztás Legmagasabb iskolai végzettsége 1. dajka szakmunkásképző 2. dajka szakmunkásképző 3. dajka szakiskola 5. dajka szakközépiskola

5 3. Az országos mérés-értékelés eredményei: 2013-as jelentés Matematika Matematika Szövegértés Szövegértés 6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói ( ) Tanév / % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 5. A volt tanítványaink középiskolákban elért eredményei Továbbtanulási mutatók a tanévben: gimnáziumban: 5 fő szakközépiskolában: 23 fő szakiskolában: 7 fő tanul tovább. 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége A szakkör, foglalkozás megnevezése: Alsó tagozatosak számára: kézműves, társastánc, színjátszó, fiú foci, énekkar (3-4.), matematika (3-4. o.), angol (1. o.), rajz (3-4.), gitár (3-4.), informatika (3-4. o.), ugrókötél (3-4.), asztalitenisz (3-4.) szakköröket indítunk. Felső tagozatosok számára: színjátszó, történelem, fiú kézilabda, fiú foci, asztalitenisz, énekkar, rajz, informatika, ugrókötél szakköröket indítunk.

6 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Számonkérés, értékelés (humán területen): Magyar irodalom: tanévenként 3 fogalmazás mindegyikre három jegyet adunk. Ezek: fogalmazás, helyesírás, külalak. Magyar nyelv: témánként témazáró dolgozat, ami két részből áll: a témához kapcsolódó feladatok + helyesírás, erre két jegyet adunk. Történelem: témánként témazáró dolgozat, ami magába foglalja a kronológia és topográfia számonkérését is. Házi feladatot adunk, hiszen 7-8. osztályban csak hetente egyszer készülnének a gyerekek. A rendszeres készülés mérésére nélkülözhetetlen. Az olvasónapló íratása és számonkérése tanárfüggő. Egy kötelező olvasmány kijelölése az előző tanév végén megtörténik, ennek számonkérése előtt legalább három héttel újra felhívjuk erre a tanulók figyelmét. Azokban az osztályokban, ahol heti 2 óránk van a tantárgyból, havi 1 jegy adása a minimum. Ennél több óraszámnál havi 2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái és rendje (reál tantárgyaknál): Témazárók: Ciklusonként 1,5 órás tárgyaknál (legalább) 3 témazárót, 2 vagy ennél magasabb óraszámú tárgyaknál 4 témazárót íratunk évente. A témazáró jegye hangsúlyosabban számít a félévi és év végi jegyek megállapításánál, 2-szeresét éri az egyéb írásbeli és szóbeli jegynek. A témazárót legalább 1 héttel előtte a tanár köteles bejelenteni az osztálynak és csak nagyon indokolt esetben halaszthatja el a megíratást. Órai munka: 1 jegyet emelhet, vagy ronthat a tanuló év végi, vagy félévi jegyén az órai munkája, amelyet a tanár érdemjeggyel értékel. Füzet: A füzetvezetést osztályozzuk, de csak kerekítő jelleggel számít félévkor és év végén. Önálló munka: A tanórán önállóan végzett feladatokat, vagy kísérleteket a tanár jeggyel értékelheti,

7 amely egyenértékű a szóbeli számonkérés jegyével. Kiselőadásokat, vagy bármilyen tananyaghoz kapcsolódó gyűjtőmunkát a tanár érdemjeggyel értékelhet. Írásbeli beszámoltatások: Egy tanuló egy napon ne írjon 2 témazárónál többet, ezt a tanárok egyeztessék egymással és az osztállyal. Lehetőleg röpdolgozat se legyen 3-nál több ugyanazon a napon, de a röpdolgozatot (amit a napi leckéből íratunk) nem szükséges előre bejelenteni. A tanulók tudásának értékelése és minősítésének módjai: A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel. Az év elején, a témakörök zárásakor, félévkor és a tanév végén méréseket végez. Ezeket a méréseket jellegének megfelelően százalékos értékeléssel vagy osztályzattal minősíti, amelyek javasolt határai: 1: 0-30%, 2: 31-50%, 3: 51-75%, 4: 76-90%, 5: %. Az értékelés, osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. A fentiektől eltérő az általános iskola 1-3. osztályának, illetve 4. osztály első félévének értékelési rendje. Az évközi teljesítményeket a tanító egyéni módon értékeli, minősíti. Az első félév és a tanév végén tantárgyanként szöveges értékelést és három fokozatú minősítést alkalmaz: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. E minősítések tartalmát a tanító csakúgy, mint az alkalmazott évközi egyéni értékelési módot a szülőkkel értekezleten ismerteti.

8 8. A helyi tanév rendje SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd szerda csütörtök 4. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 5. péntek szombat 7. vasárnap 8. hétfő Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd 7. ISZK ülés szerda 8. Alsós szülői értekezletek tól 11. csütörtök 9. Felsős szülői értekezletek tól 12. péntek Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázat Szüreti futóverseny 13. szombat Szüreti felvonulás 14. vasárnap Halasi Szüreti Napok, intézményünk műsora a kisszínpadon 15. hétfő 11. Magyar dal napja 16. kedd szerda 13. Iskolaszék csütörtök 14. Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határidő Iskolai gyónás Német nemzetiségi kirándulás (2.b, 4.b Harta) 19. péntek 15. Tanév eleji felmérések (magyar, idegennyelv)

9 20. szombat Városi autómentes nap 21. vasárnap 22. hétfő 16. Genius iskolai angol verseny meghirdetése 3-4. osztályosoknak (5 forduló) 23. kedd szerda csütörtök 19. Szent Gellért védőszent ünnepe, iskolamise DÖK közgyűlés 26. péntek szombat 28. vasárnap 29. hétfő kedd 22. A népmese napja OKTÓBER 1. szerda 23. Zenei világnap 2. csütörtök 24. Kisállat kiállítás (az állatok világnapja okt. 4.) Fogadóóra ( ) 3. péntek 25. Szilády Emlékverseny 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő 26. Az okt. 6-i városi ünnepségen a 7.a osztály képviseli iskolánkat. Megemlékezés az aradi vértanúkról (7.45) Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny iskolai selejtezői (2.o. - 8.o.) egész héten 7. kedd 27. Katolikus kultúra hete, Kirándulás Kalocsára 8. szerda 28. Terményáldás, Magyarok Nagyasszonya iskolamise.

10 9. csütörtök 29. Diákparlament 10. péntek Tanítás nélküli munkanap, tantestületi lelkinap 11. szombat Szilády foci kupa 12. vasárnap 13. hétfő kedd szerda 32. Nemzetközi gyaloglónap 16. csütörtök péntek 34. Bolyai Matematika Csapatverseny szombat 35. Munkanap október 24. (péntek) helyett 19. vasárnap 20. hétfő kedd szerda csütörtök Október 23. nemzeti ünnep, megemlékezés (7.45 h) 8.b osztály Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Okt. 23. Ünnepnap A városi ünnepségen iskolánkat a 7.b osztály képviseli. 24. péntek Pihenőnap október 18. (szombat) helyett 25. szombat 26. vasárnap 27. hétfő Őszi szünet (2014. okt okt. 31-ig) 28. kedd Őszi szünet 29. szerda Őszi szünet

11 30. csütörtök Őszi szünet 31. péntek Őszi szünet NOVEMBER 1. szombat Mindenszentek napja, ima, mise a temetőben 2. vasárnap Halottak napja 3. hétfő 39. Őszi szünet utáni első tanítási nap 4. kedd szerda 41. Az emlékezés napja (Városi ünnepség, Zászlólevonás az országzászlónál - Az iskolát a 8.a osztály képviseli.) Szent Imre herceg ünnepe LÜK szövegértés verseny 6. csütörtök 42. Fogadóóra (16.30 ó) 7. péntek szombat 9. vasárnap 10. hétfő 44. Katolikus Iskolák Országos Történelem Versenye - jelentkezés Őszi nevelési értekezlet kedd 45. Márton napi lámpás felvonulás (1-6. osztályok) 12. szerda 46. A magyar nyelv napja 13. csütörtök péntek 48. Márton napi bál (5-6. évf.) 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő 49.

12 18. kedd 50. Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezési határidő 19. szerda 51. Szent Erzsébet ünnepe, iskolamise 20. csütörtök 52. Továbbtanulási szülői értekezlet (7-8. évfolyam) 21. péntek 53. Erzsébet napi bál (7-8. évf) 22. szombat 23. vasárnap Krisztus király ünnepe, Egyházmegyei Szinódusi Fórum. Érseki mise este 17 óra 30-kor 24. hétfő 54. Alsós mesemondó verseny 25. kedd 55. Mesemondó verseny (felsősöknek) 26. szerda csütörtök péntek 58. "Meglelni hont a hazában" - helytörténeti vetélkedő 29. szombat Rekollekció a tantestületnek, Kecskemét 30. vasárnap ADVENT első vasárnapja 1. hétfő 59. DECEMBER 1. adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (reformátusok) 2. kedd 60. Kazinczy szépkiejtési verseny 3. szerda 61. MA-TEKO-LÓ, internetes nyelvi verseny 4. csütörtök 62. Fogadóóra (16.30 ó) Mikulás sportverseny 5. péntek 63. Szent Miklós nap 6. szombat

13 7. vasárnap ADVENT második vasárnapja 8. hétfő adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (alsósok) Szeplőtelen fogantatás ünnepe 9. kedd 65. Adventi kézműves fogl évf. 10. szerda 66. Adventi kézműves fogl évf. 11. csütörtök péntek 68. Német nemzetiségi csoport fellépése a zenepavilonban 13. szombat 69. Munkanap december 24. (szerda) helyett Témanap, lelki nap 14. vasárnap ADVENT harmadik vasárnapja 15. hétfő adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (felsősök) 16. kedd szerda csütörtök péntek 74. Adventi teaház, iskolai szentgyónás Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 4. adventi gyertyagyújtás (pedagógusok), 4. gyertya gyújtás, Szentmise, Karácsonyi műsor 20. szombat 21. vasárnap ADVENT negyedik vasárnapja 22. hétfő Téli szünet (2014. dec jan. 2-ig) 23. kedd Téli szünet 24. szerda Téli szünet Gyermekek karácsonya - pásztorjáték a templomban, 2. évf (16.00 ó) 25. csütörtök Karácsony, szentmise 26. péntek Karácsony 27. szombat Téli szünet

14 28. vasárnap Téli szünet 29. hétfő Téli szünet 30. kedd Téli szünet 31. szerda Téli szünet JANUÁR 1. csütörtök Téli szünet 2. péntek Téli szünet 3. szombat 4. vasárnap 5. hétfő kedd 76. Téli szünet utáni első tanítási nap Vízkereszt: kötelező ünnep szentmise, iskolaszentelés (közös áhitat) 7. szerda csütörtök 78. Fogadóóra (16.30 ó) 9. péntek szombat Rákóczi Hadnagya labdarúgó kupa, Vári Szabó terematlétika verseny Gyarmati János kézilabda emlékverseny és ifj. Várhegyi József asztalitenisz emlékverseny előkészítése kiírás szerint 11. vasárnap 12. hétfő Játsszunk iskolásat! 13. kedd szerda 82. Szánkóhúzó verseny

15 15. csütörtök péntek 84. I. félév lezárása (értesítő kiadása jan. 23.) 17. szombat 18. vasárnap 19. hétfő kedd 86. Osztályozó értekezlet szerda 87. Magyar kultúra napja (7.45) 22. csütörtök péntek 89. I. félévi értesítő kiadása 24. szombat 25. vasárnap 26. hétfő Játsszunk iskolásat! Észkerék matematika verseny 27. kedd 91. ISZK 16.30, Felsős szülői értekezletek szerda 92. Alsós szülői értekezletek csütörtök péntek 94. alsós farsangok 31. szombat FEBRUÁR Dátum, nap 1. vasárnap 2. hétfő 95. Félévi nevelőtestületi értekezlet Gyertyaszentelő Boldogasszony Közös áhitat az iskolában

16 3. kedd szerda 97. dr. Szabó Miklós szövegértési verseny 5. csütörtök 98. Fogadóóra (16.30 ó) 6. péntek 99. felsős farsang 7. szombat 8. vasárnap 9. hétfő 100. Simonyi helyesírási verseny 3. Játsszunk iskolásat! 10. kedd 101. Játékos sorverseny 1-2. évf 11. szerda 102. Játékos sorverseny 3-4. évf. 12. csütörtök 103. Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny helyi fordulója 13. péntek szombat 15. vasárnap 16. hétfő kedd szerda 107. Hamvazószerda iskolamise, hamvazkodás 19. csütörtök péntek 109. Zrínyi Ilona Matematikaverseny 14 óra 21. szombat 22. vasárnap 23. hétfő kedd Játsszunk iskolásat! Helyesírás verseny 2.,3.,4. évfolyam Megemlékezés a a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól.

17 25. szerda csütörtök 113. Német nemzetiségi bemutató óvodásoknak 27. péntek szombat MÁRCIUS 1. vasárnap 2. hétfő kedd szerda csütörtök 118. Fogadóóra (16.30 ó) 6. péntek szombat 120. Nyílt tanítási nap (leendő elsősök) (pihenőnapja várhatóan jan. 10.) 8. vasárnap 9. hétfő 121. Kálti Márk történelem verseny (kiírás szerint) 5. Játsszunk iskolásat! Óvodások foglalkozása 10. kedd 122. Nyírő József prózaolvasó verseny (II. Rákóczi) 11. szerda csütörtök péntek 125. Március 15-i emlékműsor (4. évfolyam) 14. szombat Márc Városi megemlékezés, iskolánkat a 8.b osztály képviseli 15. vasárnap 16. hétfő 126. Nyitott tanítási órák (1-4. óra) Nyitott

18 17. kedd 127. Nyitott tanítási órák (5-8. óra) 18. szerda csütörtök 129. Szent József nap, iskolamise, lelki nap Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 10 óra 20. péntek szombat 22. vasárnap 23. hétfő 131. Szóvarázs 6. Játsszunk iskolásat! 24. kedd szerda csütörtök péntek 135. Nagyböjti Lelki Nap buckás keresztút 28. szombat 29. vasárnap Virágvasárnap, passió, szentmise, barkás körmenet 30. hétfő kedd 137. Húsvéti kézműves fogl évf. Szóbeli vizsga angol és német nyelvből 6. évfolyam Nyuszifutás(3. évfolyamtól) Húsvéti kézműves fogl évf. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, iskolai szentgyónás Nyuszifutás (1-2. o) ÁPRILIS 1. szerda Tanítás nélküli munkanap - Tavaszi nevelési értekezlet 2. csütörtök Tavaszi szünet 3. péntek Tavaszi szünet

19 4. szombat Tavaszi szünet 5. vasárnap Tavaszi szünet, HÚSVÉT - szentmise, körmenet 6. hétfő Tavaszi szünet, 7. kedd Tavaszi szünet 8. szerda 138. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 9. csütörtök 139. DSE közgyűlés 10. péntek 140. A Költészet Napja (7.45) 11. szombat Szülők-nevelők bálja 12. vasárnap 13. hétfő Játsszunk iskolásat! Német nemzetiségi vers és prózamondó megyei forduló 14. kedd szerda csütörtök 144. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól; 17. péntek 145. "Az év természettudósa verseny" 18. szombat Esperes kerületi hittanos olimpia (kiírás szerint) 19. vasárnap 20. hétfő kedd szerda csütörtök péntek 150.

20 25. szombat 26. vasárnap 27. hétfő 151. Anyák napi ünnepségek 8. Játsszunk iskolásat! 28. kedd 152. Anyák napi ünnepségek 29. szerda 153. Anyák napi ünnepségek 30. csütörtök 154. Anyák napi ünnepségek MÁJUS 1. péntek A munka ünnepe 2. szombat 3. vasárnap Anyák napja, műsor a templomban 4. hétfő kedd szerda csütörtök 158. Fogadóóra (16.30 ó) 8. péntek 159. Film-maraton a felső tagozatosoknak 9. szombat 10. vasárnap Elsőáldozás 11. hétfő Játsszunk iskolásat! Szóbeli angol és német verseny 8. évfolyam 12. kedd szerda 162. Alsós olvasásmaraton 14. csütörtök 163.

21 15. péntek Tanítás nélküli munkanap (kirándulás) 16. szombat 17. vasárnap 18. hétfő Játsszunk iskolásat! 19. kedd szerda csütörtök Tanítás nélküli munkanap (majális) 22. péntek Tanítás nélküli munkanap 23. szombat "Határtalanul" projekt 24. vasárnap PÜNKÖSD, szentmise 25. hétfő Pünkösd hétfő Egyházközségi Majális a Sóstón 26. kedd szerda 168. Országos kompetenciamérés (a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődése - 6., 8. évfolyam) 28. csütörtök péntek 170. Atlétika versenyek kiírás szeint, Megyei hittanos olimpia kiírás szerint 30. szombat Pódium (kulturális bemutató) 31. vasárnap JÚNIUS 1. hétfő 171. Osztályozóvizsgák kezdete 2. kedd 172.

22 3. szerda csütörtök 174. Nemzeti Összetartozás Napja - Emlékezés Trianonra (7.45) "Határtalanul" projektnap "Határtalanul" bemutató 5. péntek 175. Bernáth Lajos labdarúgó verseny (kiírás szerint) 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő kedd szerda 178. Jutalom kirándulás (AD) 11. csütörtök 179. Oktatási Hivatal mérése: 6. és 8. évfolyamon angol v. német nyelvű íráseli szövegértés felmérés 8. osztályosok bankettje (17.00 ó) 12. péntek 180. Osztályozó értekezlet, szombat Ballagás, szentmise 14. vasárnap 15. hétfő 181. Utolsó tanítási nap Suli-buli programok 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök 19. péntek Te Deum, tanévzárószentmise és ünnepség szombat 21. vasárnap 22. hétfő 23. kedd

23 24. szerda 25. csütörtök 26. péntek 27. szombat 28. vasárnap 29. hétfő 30. kedd

24 JANUÁR Tanügyigazgatás 1. szerda Téli szünet 2. csütörtök Téli szünet 3. péntek Téli szünet 4. szombat 5. vasárnap Vízkereszt-Urunk megjelenésének ünnepe, Főünnep; 6. hétfő 74. Téli szünet utáni első tanítási nap. Vízkereszt ünnepe. Iskolaszentelés, szentmise (Miseszolgálat: 3.b) 7. kedd szerda csütörtök péntek 78. London Bridge Levelezős tesztversenyre jelentkezés 11. szombat 12. vasárnap 13. hétfő 79. Urunk megkeresztelkedése. A évfolyam miséje. A misén a 4.d osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 1. Dr. Szabó Miklós országos szövegértési verseny 14. kedd szerda 81. Szánkóhúzó verseny 16. csütörtök péntek 83. I. félév lezárása, 18. szombat 19. vasárnap Az 5-6. évfolyam miséje. A misén az 5.a osztály ad miseszolgálatot. Az általános felvételi eljárás kezdete a továbbtanulóknál. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban. 20. hétfő 84. Osztályozó értekezlet (16.05) 21. kedd szerda 86. Magyar kultúra napja (7.45) 23. csütörtök péntek 88. I. félévi értesítő kiadása 25. szombat 26. vasárnap A 7-8. évfolyam miséje. A misén a 8.b osztály ad miseszolgálatot.

25 27. hétfő 89. JANUÁR Játsszunk iskolásat! 2. Bendegúz nyelvész verseny (felső tagozat) Tanügyigazgatás 28. kedd 90. Félévi nevelőtestületi értekezlet szerda csütörtök péntek 93. FEBRUÁR Dátum, nap 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő kedd 95. Gyertyaszentelő Boldogasszony Az 1-2. évfolyam miséje. A misén a 2.a osztály ad miseszolgálatot. Kazinczy Ferenc szép magyar beszéd verseny Hidden Talents projekt: Tanárcsere némettanárok érkezése Tanügyigazgatás 5. szerda csütörtök 97. Szülői értekezletek 7. péntek 98. Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny iskolai forduló A tanulók értesítést kapnak a központi írásbeli felvételi eredményről. 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 99. A 3-4. évfolyam miséje. A misén a 3.a osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 3. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló 11. kedd szerda csütörtök péntek 103. Alsós farsangi bálok Az általános iskola továbbítja a továbbtanulási jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő A szóbeli meghallgatások a középiskolai általános felvételi eljárás keretében.

26 Dátum, nap 18. kedd szerda csütörtök péntek 108. FEBRUÁR Felsős farsangi bál Zrínyi Ilona Matematikaverseny (2.o - 8.o.) Tanügyigazgatás 22. szombat 23. vasárnap A 7-8. évfolyam miséje. A misén a 7.a osztály ad miseszolgálatot. 24. hétfő 109. Játsszunk iskolásat! kedd 110. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól. 26. szerda 111. Helyesírás verseny évfolyam 27. csütörtök 112. Német nemzetiségi bemutató ovisoknak 28. péntek 113. MÁRCIUS Tanügyigazgatás 1. szombat Szülők-nevelők bálja 2. vasárnap 3. hétfő kedd szerda 116. Hamvazószerda - iskolamise csütörtök 117. Alsó tagozatos versmondó verseny Fogadóóra (16.30) 7. péntek 118. Szóvarázs prózamondó verseny 8. szombat Nagyböjti Rekollekció a nevelőknek 9. vasárnap 10. hétfő kedd évfolyam miséje. A misén a 3.b osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 5. Szilády Emlékverseny 12. szerda csütörtök péntek 123. Március 15-i emlékműsor 15. szombat Márc Városi megemlékezés, iskolánkat a 8.b osztály képviseli

27 MÁRCIUS 16. vasárnap 17. hétfő kedd szerda évfolyam miséje. A misén a 6.a osztály ad miseszolgálatot. Szent József - iskolánk névadójának napja -, iskolamise, lelki nap a gyerekeknek. 20. csütörtök 127. Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (2.o - 8.o) Tanügyigazgatás A felvételi tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. A felvételi tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. A módosító tanulói adatlapokat meg kell küldeni a Felvételi Központnak. 21. péntek 128. Nyírő József erdélyi magyar prózaolvasó verseny 22. szombat 129. Nyílt nap (munkanapcsere május 10-zel) 23. vasárnap 7-8. évfolyam miséje. A misén a 7.b osztály ad miseszolgálatot. 24. hétfő 130. Játsszunk iskolásat! kedd szerda 132. Diákparlament 27. csütörtök péntek szombat 30. vasárnap A misén a 6.b osztály ad miseszolgálatot. 31. hétfő 135. ÁPRILIS Tanügyigazgatás 1. kedd 136. Papírgyűjtés 2. szerda 137. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata április 2. és május 27. között történik. (Testnevelők) 3. csütörtök 138. Fogadóóra (16.30) 4. péntek szombat 6. vasárnap 7. hétfő évfolyam miséje. A misén a 2.b osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 7. Szóbeli vizsga angol és német nyelvből 6. osztály

28 ÁPRILIS Tanügyigazgatás 8. kedd 141. Húsvéti kézműves foglalkozás (1-2.évf.) Szóbeli vizsga angol nyelvből 6. osztály 9. szerda 142. Húsvéti kézműves foglalkozás (3-4.évf.) 10. csütörtök péntek 144. A Költészet Napja (7.45) Húsvéti lelki nap - buckás keresztút 12. szombat 13. vasárnap 14. hétfő 145. Húsvéti nyuszifutás. 15. kedd szerda 147. Virágvasárnap - barkaszentelés, mise, körmenet. Miseszolgálat: ministránsok Iskolai szentgyónás, Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny megyei forduló (1-5. évf.) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól; (Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap) 17. csütörtök Tavaszi szünet, Nagycsütörtök 18. péntek Tavaszi szünet, Nagypéntek 19. szombat Nagyszombat 20. vasárnap Húsvét, szentmise és feltámadási körmenet Miseszolgálat: ministránsok 21. hétfő Húsvét másnapja 22. kedd Tavaszi szünet 23. szerda 148. (Tavaszi szünet utáni első tanítási nap) 24. csütörtök péntek 150. "Az év természettudósa verseny" A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 26. szombat 27. vasárnap 7-8. évfolyam miséje. A misén a 8.a osztály ad miseszolgálatot. 28. hétfő 151. Játsszunk iskolásat! kedd 152. Táncművészet Világnapja 30. szerda 153.

29 MÁJUS Tanügyigazgatás 1. csütörtök A munka ünnepe 2. péntek Pihenőnap (Ledolgozandó május 10-én) 3. szombat 4. vasárnap Anyák napja, gyerekek műsora a templomban. Miseszolgálat: 4.b osztály 5. hétfő 154. Anyák napi ünnepségek 6. kedd 155. Anyák napi ünnepségek 7. szerda 156. Anyák napi ünnepségek 8. csütörtök péntek szombat 11. vasárnap 12. hétfő 159. (Munkanap május 2-a helyett) Szünet, ledolgozva március 22-én 3-4. évfolyam miséje. A misén a 4.c osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 9. Szóbeli vizsga angol és német nyelvből 8. osztály 13. kedd szerda 161. Alsós olvasásmaraton 15. csütörtök péntek szombat Katolikus Iskolák X. Országos Takáts Sándor Történelemversenye (esetleg május 31-én) egyeztetés alatt 18. vasárnap Elsőáldozás. Miseszolgálat: elsőáldozók 19. hétfő 164. Hidden Talents projekttalálkozó Bukarest (7-8 évf. diákok) 20. kedd szerda 166. Olvasásmaraton (5., 6., 7. évf.) 22. csütörtök péntek Tanítás nélküli munkanap (kirándulás) 24. szombat 25. vasárnap 7-8. évfolyam miséje. A misén a 8.b osztály ad miseszolgálatot. 26. hétfő kedd 169. Év végi felmérések 28. szerda 170. Országos kompetenciamérés (6., 8. évfolyam) 29. csütörtök Iskolamise - Urunk Mennybemenetele Egyházmegyei színjátszó találkozó

30 MÁJUS Tanügyigazgatás 30. péntek Tanítás nélküli munkanap (majális) 31. szombat Katolikus Iskolák X. Országos Takáts Sándor Történelemversenye (esetleg május 17-én) egyeztetés alatt JÚNIUS Tanügyigazgatás 1. vasárnap Urunk menybemenetele évfolyam miséje. A misén a 3.c osztály ad miseszolgálatot. 2. hétfő 172. Év végi kiállítás ünnepélyes megnyitója Osztályozóvizsgák kezdete; SNI és BTMN kontrollvizsgálatokra felterjesztések elkészítése, kérelmek aláíratása a szülőkkel 3. kedd szerda 174. Nemzeti Összetartozás Napja - Emlékezés Trianonra Határtalanul projekt 7. évfolyam 5. csütörtök 175. Határtalanul projekt 7. évfolyam Év végi felmérések leadása 6. péntek 176. Határtalanul projekt 7. évfolyam 7. szombat Határtalanul projekt 7. évfolyam 8. vasárnap Pünkösd, részvétel misén. Miseszolgálat: ministránsok 9. hétfő Pünkösdhétfő - Egyházközségi Majálisa a Sóstónál 10. kedd 177. Osztályozóértekezlet (16.05) 11. szerda csütörtök osztályosok bankettje (17.00) 13. péntek 180. Utolsó tanítási nap, suli-buli 14. szombat Ballagás, Szentmise (9.00) Miseszolgálat: 8. évfolyam 15. vasárnap 16. hétfő Kiállítás bontása 17. kedd Folyosói dekoráció cseréje 18. szerda 19. csütörtök Te Deum, tanévzáró ünnepség (18.00), bizonyítványosztás Miseszolgálat: kiválasztott tanulók

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: 027803 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Ütemterv a 2015/2016. tanévre

Ütemterv a 2015/2016. tanévre Ütemterv a 2015/2016. tanévre Dátum nap Esemény 2015.09.01 ke 1. tanítási nap 8.00 Veni Sancte 2015.09.01 ke 16.30 1. o. szülői értekezlet 2015.09.02 sz 16.30 2.o szülői értekezlet, 2015.09.03 cs 16.30

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben