KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 XI.24.) OKM rendelet alapján

2 Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. Tel. / Fax: (77) web: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. konduktor napközis nevelő osztálytanító 2. o. (magyar, ének, angol), 2. angol nemzetiségi tanító angol 3. o., tanító, magyar nyelv és irodalom osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, 3. műveltségi terület környezet, technika, rajz, testnevelés) osztályfőnök 5. o. 4. matematika, fizika szakos tanár matematika 5., 6., 7. o., fizika 7. o., munkaközösség-vezető 5. biológia, környezetvédelem szakos tanár tartósan távol 6. tanító, ének-zene szakkollégium osztálytanító 2. o. (magyar, környezet, ének) 7. német nemzetiségi tanító, földrajz szakos tanár német nemzetiségi 1-3. o, földrajz 7. o. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, 8. terület testnevelés, környezet, technika, rajz) 9. matematika, angol szakos tanár tartósan távol tanító, népművelő szakkollégium, 10. pedagógus szakvizsga 11. magyar szakos tanár magyar 6-8. o., fejlesztés osztálytanító 3. o., (magyar, ének) munkaközösség-vezető osztályfőnök 6. o., 12. testnevelés szakos tanár testnevelés 5-7. o. osztályfőnök 5. o. 13. magyar és történelem szakos tanár magyar 5. o., történelem 5. o., fejlesztés tanulószoba 5. o osztálytanító 2. o. (magyar, környezet, 14. tanító, technika szakkollégium technika, testnevelés), technika 6. o. osztálytanító 1. o. (magyar, környezet, tanító, pedagógia szakkollégium, 15. életvitel gyakorlat, vizuális kultúra) pedagógus szakvizsga DÖK vezető 16. angol szakos tanár angol 1-8. o. angol szakos tanár, tanító osztályfőnök 8. o., angol 1., 4-8. o., 17. pedagógus szakvizsga munkaközösség-vezető 18. testnevelés, rekreációs szakos tanár testnevelés 5., 8. o., tanulószoba 5-8. o 19. óvónő, ének-zene szakos tanár ének-zene 6. o., napközi 4. o. hittan, ének-zene szakos tanár, közoktatási 20. vezetői szakvizsga hittan 1., 3-8. o., ének-zene 8. o. 21. tanító, orosz szakkollégium 22. tanító, könyvtár szakkollégium, rajz szakos tanár igazgatóhelyettes, osztálytanító 1. o. (matematika, környezet) osztálytanító 2. o., (matematika, testnevelés, rajz, ének) rajz 7. o., vizuális kultúra 5. o.

3 Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás osztálytanító 1. o. (magyar, tanító, népművelés és rajz szakkollégium, 23. környezetismeret, vizuális kultúra), pedagógus szakvizsga fejlesztés osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, 24. tanító, természetismeret szakkollégium környezet, technika, rajz, testnevelés) 25. tanító, népművelő szakkollégium, történelem szakos tanár 26. német, technika szakos tanár matematika, technika szakos tanár, 27. pedagógus szakvizsga tanító, magyar nyelv és irodalom 28. műveltségi terület 29. tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület óvónő, tanító, magyar nyelv és irodalom 30. műveltségi terület, gyógypedagógus tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi 31. terület tanító, könyvtáros szakkollégium, rajz szakos 32. tanár, pedagógus szakvizsga 33. tanító magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 34. okleveles népművelő-könyvtáros német nemzetiségi tanító, matematika, énekzene, hittan szakos tanár, 35. matematika, fizika szakos tanár, pedagógus 36. szakvizsga tanító, dőltbetűs írástanítás speciális képzés, gyógytestnevelés kémia, biológia szakos tanár pedagógus szakvizsga magyar, történelem szakos tanár, pedagógus szakvizsga természetismeret 5. o., fejlesztés osztályfőnök 7. o., történelem 7-8. o., tanulószoba 5-8. o. német nemzetiségi 5. o., német 6-8. o., technika 5-8. o. igazgatóhelyettes, matematika 5. o., technika 7-8. o. osztálytanító 3. o. (matematika, rajz, technika, testnevelés, környezet) osztálytanító 1. o. (matematika, környezet, életvitel gyakorlat, vizuális kultúra, testnevelés) fejlesztő foglalkozás 1-8. o. tartósan távol osztálytanító 3. o. (matematika, rajz, ének), rajz 6., 8. o. osztálytanító 4. o. (magyar, matematika, környezetismeret, technika, rajz, testnevelés, hittan) magyar 7. o., könyvtár német nemzetiségi 1., 3-4. o., matematika 6., 8. o. matematika 5-8. o., fizika 8. o., fejlesztés osztálytanító 3. o. (magyar, környezet, technika, testnevelés) munkaközösség-vezető igazgató, kémia 7-8. o. osztályfőnök 8. o., magyar 6., 8. o., történelem 6-7. o., fejlesztés, munkaközösség-vezető 40. angol szakos bölcsész angol 2., 4., 7. o. osztálytanító 1. o. (matematika, életvitel 41. tanító, könyvtár szakkollégium gyakorlat, testnevelés), technika 5. o. matematika 7. o., testnevelés 8. o., matematika, testnevelés szakos tanár, oktatásinformatikus, mozgókép és médiaismeret 42. informatika 4-8. o., mozgókép és médiaismeret 8. o. tanító, könyvtár szakkollégium, osztálytanító 2. o. (matematika, technika, 43. gyógytestnevelés testnevelés, rajz) osztálytanító 3. o. (magyar, ének, technika, 44. tanító, vizuális nevelés műveltségi terület 45. tanító, ének-zene szakkollégium, ének-zene szakos tanár, pedagógus szakvizsga 46. biológia, testnevelés szakos tanár rajz) osztályfőnök 7. o.; matematika 3. o, ének 4-5., 7. o. osztályfőnök 6. o., testnevelés 6. o., természetismeret 6. o., biológia 7-8. o.

4 Óvodapedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. óvodapedagógus, drámapedagógia szakvizsga 2. óvodapedagógus 3. óvodapedagógus 4. óvodapedagógus 5. óvodapedagógus 6. óvodapedagógus 7. óvodapedagógus 2. A nevelő és oktató munkát segítők, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Ssz. Beosztás Legmagasabb iskolai végzettsége 1. iskolatitkár szakközépiskola 2. iskolatitkár szakközépiskola 3. pedagógiai asszisztens szakmunkásképző 4. pedagógiai asszisztens egyetem 5. rendszergazda szakközépiskola Ssz. Beosztás Legmagasabb iskolai végzettsége 1. dajka szakmunkásképző 2. dajka szakmunkásképző 3. dajka szakiskola 5. dajka szakközépiskola

5 3. Az országos mérés-értékelés eredményei: 2013-as jelentés Matematika Matematika Szövegértés Szövegértés 6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói ( ) Tanév / % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 5. A volt tanítványaink középiskolákban elért eredményei Továbbtanulási mutatók a tanévben: gimnáziumban: 5 fő szakközépiskolában: 23 fő szakiskolában: 7 fő tanul tovább. 6. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége A szakkör, foglalkozás megnevezése: Alsó tagozatosak számára: kézműves, társastánc, színjátszó, fiú foci, énekkar (3-4.), matematika (3-4. o.), angol (1. o.), rajz (3-4.), gitár (3-4.), informatika (3-4. o.), ugrókötél (3-4.), asztalitenisz (3-4.) szakköröket indítunk. Felső tagozatosok számára: színjátszó, történelem, fiú kézilabda, fiú foci, asztalitenisz, énekkar, rajz, informatika, ugrókötél szakköröket indítunk.

6 7. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai Számonkérés, értékelés (humán területen): Magyar irodalom: tanévenként 3 fogalmazás mindegyikre három jegyet adunk. Ezek: fogalmazás, helyesírás, külalak. Magyar nyelv: témánként témazáró dolgozat, ami két részből áll: a témához kapcsolódó feladatok + helyesírás, erre két jegyet adunk. Történelem: témánként témazáró dolgozat, ami magába foglalja a kronológia és topográfia számonkérését is. Házi feladatot adunk, hiszen 7-8. osztályban csak hetente egyszer készülnének a gyerekek. A rendszeres készülés mérésére nélkülözhetetlen. Az olvasónapló íratása és számonkérése tanárfüggő. Egy kötelező olvasmány kijelölése az előző tanév végén megtörténik, ennek számonkérése előtt legalább három héttel újra felhívjuk erre a tanulók figyelmét. Azokban az osztályokban, ahol heti 2 óránk van a tantárgyból, havi 1 jegy adása a minimum. Ennél több óraszámnál havi 2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái és rendje (reál tantárgyaknál): Témazárók: Ciklusonként 1,5 órás tárgyaknál (legalább) 3 témazárót, 2 vagy ennél magasabb óraszámú tárgyaknál 4 témazárót íratunk évente. A témazáró jegye hangsúlyosabban számít a félévi és év végi jegyek megállapításánál, 2-szeresét éri az egyéb írásbeli és szóbeli jegynek. A témazárót legalább 1 héttel előtte a tanár köteles bejelenteni az osztálynak és csak nagyon indokolt esetben halaszthatja el a megíratást. Órai munka: 1 jegyet emelhet, vagy ronthat a tanuló év végi, vagy félévi jegyén az órai munkája, amelyet a tanár érdemjeggyel értékel. Füzet: A füzetvezetést osztályozzuk, de csak kerekítő jelleggel számít félévkor és év végén. Önálló munka: A tanórán önállóan végzett feladatokat, vagy kísérleteket a tanár jeggyel értékelheti,

7 amely egyenértékű a szóbeli számonkérés jegyével. Kiselőadásokat, vagy bármilyen tananyaghoz kapcsolódó gyűjtőmunkát a tanár érdemjeggyel értékelhet. Írásbeli beszámoltatások: Egy tanuló egy napon ne írjon 2 témazárónál többet, ezt a tanárok egyeztessék egymással és az osztállyal. Lehetőleg röpdolgozat se legyen 3-nál több ugyanazon a napon, de a röpdolgozatot (amit a napi leckéből íratunk) nem szükséges előre bejelenteni. A tanulók tudásának értékelése és minősítésének módjai: A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza teljes jogkörrel és felelősséggel. Az év elején, a témakörök zárásakor, félévkor és a tanév végén méréseket végez. Ezeket a méréseket jellegének megfelelően százalékos értékeléssel vagy osztályzattal minősíti, amelyek javasolt határai: 1: 0-30%, 2: 31-50%, 3: 51-75%, 4: 76-90%, 5: %. Az értékelés, osztályozás a hagyományos ötös fokozatú rendszerben történik: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). Az egyes fokozatok tartalmát a helyi tantervek követelményei határozzák meg. A fentiektől eltérő az általános iskola 1-3. osztályának, illetve 4. osztály első félévének értékelési rendje. Az évközi teljesítményeket a tanító egyéni módon értékeli, minősíti. Az első félév és a tanév végén tantárgyanként szöveges értékelést és három fokozatú minősítést alkalmaz: jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg. E minősítések tartalmát a tanító csakúgy, mint az alkalmazott évközi egyéni értékelési módot a szülőkkel értekezleten ismerteti.

8 8. A helyi tanév rendje SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd szerda csütörtök 4. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 5. péntek szombat 7. vasárnap 8. hétfő Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd 7. ISZK ülés szerda 8. Alsós szülői értekezletek tól 11. csütörtök 9. Felsős szülői értekezletek tól 12. péntek Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázat Szüreti futóverseny 13. szombat Szüreti felvonulás 14. vasárnap Halasi Szüreti Napok, intézményünk műsora a kisszínpadon 15. hétfő 11. Magyar dal napja 16. kedd szerda 13. Iskolaszék csütörtök 14. Bolyai Matematika Csapatverseny nevezési határidő Iskolai gyónás Német nemzetiségi kirándulás (2.b, 4.b Harta) 19. péntek 15. Tanév eleji felmérések (magyar, idegennyelv)

9 20. szombat Városi autómentes nap 21. vasárnap 22. hétfő 16. Genius iskolai angol verseny meghirdetése 3-4. osztályosoknak (5 forduló) 23. kedd szerda csütörtök 19. Szent Gellért védőszent ünnepe, iskolamise DÖK közgyűlés 26. péntek szombat 28. vasárnap 29. hétfő kedd 22. A népmese napja OKTÓBER 1. szerda 23. Zenei világnap 2. csütörtök 24. Kisállat kiállítás (az állatok világnapja okt. 4.) Fogadóóra ( ) 3. péntek 25. Szilády Emlékverseny 4. szombat 5. vasárnap 6. hétfő 26. Az okt. 6-i városi ünnepségen a 7.a osztály képviseli iskolánkat. Megemlékezés az aradi vértanúkról (7.45) Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny iskolai selejtezői (2.o. - 8.o.) egész héten 7. kedd 27. Katolikus kultúra hete, Kirándulás Kalocsára 8. szerda 28. Terményáldás, Magyarok Nagyasszonya iskolamise.

10 9. csütörtök 29. Diákparlament 10. péntek Tanítás nélküli munkanap, tantestületi lelkinap 11. szombat Szilády foci kupa 12. vasárnap 13. hétfő kedd szerda 32. Nemzetközi gyaloglónap 16. csütörtök péntek 34. Bolyai Matematika Csapatverseny szombat 35. Munkanap október 24. (péntek) helyett 19. vasárnap 20. hétfő kedd szerda csütörtök Október 23. nemzeti ünnep, megemlékezés (7.45 h) 8.b osztály Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Okt. 23. Ünnepnap A városi ünnepségen iskolánkat a 7.b osztály képviseli. 24. péntek Pihenőnap október 18. (szombat) helyett 25. szombat 26. vasárnap 27. hétfő Őszi szünet (2014. okt okt. 31-ig) 28. kedd Őszi szünet 29. szerda Őszi szünet

11 30. csütörtök Őszi szünet 31. péntek Őszi szünet NOVEMBER 1. szombat Mindenszentek napja, ima, mise a temetőben 2. vasárnap Halottak napja 3. hétfő 39. Őszi szünet utáni első tanítási nap 4. kedd szerda 41. Az emlékezés napja (Városi ünnepség, Zászlólevonás az országzászlónál - Az iskolát a 8.a osztály képviseli.) Szent Imre herceg ünnepe LÜK szövegértés verseny 6. csütörtök 42. Fogadóóra (16.30 ó) 7. péntek szombat 9. vasárnap 10. hétfő 44. Katolikus Iskolák Országos Történelem Versenye - jelentkezés Őszi nevelési értekezlet kedd 45. Márton napi lámpás felvonulás (1-6. osztályok) 12. szerda 46. A magyar nyelv napja 13. csütörtök péntek 48. Márton napi bál (5-6. évf.) 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő 49.

12 18. kedd 50. Zrínyi Ilona Matematikaverseny nevezési határidő 19. szerda 51. Szent Erzsébet ünnepe, iskolamise 20. csütörtök 52. Továbbtanulási szülői értekezlet (7-8. évfolyam) 21. péntek 53. Erzsébet napi bál (7-8. évf) 22. szombat 23. vasárnap Krisztus király ünnepe, Egyházmegyei Szinódusi Fórum. Érseki mise este 17 óra 30-kor 24. hétfő 54. Alsós mesemondó verseny 25. kedd 55. Mesemondó verseny (felsősöknek) 26. szerda csütörtök péntek 58. "Meglelni hont a hazában" - helytörténeti vetélkedő 29. szombat Rekollekció a tantestületnek, Kecskemét 30. vasárnap ADVENT első vasárnapja 1. hétfő 59. DECEMBER 1. adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (reformátusok) 2. kedd 60. Kazinczy szépkiejtési verseny 3. szerda 61. MA-TEKO-LÓ, internetes nyelvi verseny 4. csütörtök 62. Fogadóóra (16.30 ó) Mikulás sportverseny 5. péntek 63. Szent Miklós nap 6. szombat

13 7. vasárnap ADVENT második vasárnapja 8. hétfő adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (alsósok) Szeplőtelen fogantatás ünnepe 9. kedd 65. Adventi kézműves fogl évf. 10. szerda 66. Adventi kézműves fogl évf. 11. csütörtök péntek 68. Német nemzetiségi csoport fellépése a zenepavilonban 13. szombat 69. Munkanap december 24. (szerda) helyett Témanap, lelki nap 14. vasárnap ADVENT harmadik vasárnapja 15. hétfő adventi gyertya gyújtás és közös áhitat (felsősök) 16. kedd szerda csütörtök péntek 74. Adventi teaház, iskolai szentgyónás Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 4. adventi gyertyagyújtás (pedagógusok), 4. gyertya gyújtás, Szentmise, Karácsonyi műsor 20. szombat 21. vasárnap ADVENT negyedik vasárnapja 22. hétfő Téli szünet (2014. dec jan. 2-ig) 23. kedd Téli szünet 24. szerda Téli szünet Gyermekek karácsonya - pásztorjáték a templomban, 2. évf (16.00 ó) 25. csütörtök Karácsony, szentmise 26. péntek Karácsony 27. szombat Téli szünet

14 28. vasárnap Téli szünet 29. hétfő Téli szünet 30. kedd Téli szünet 31. szerda Téli szünet JANUÁR 1. csütörtök Téli szünet 2. péntek Téli szünet 3. szombat 4. vasárnap 5. hétfő kedd 76. Téli szünet utáni első tanítási nap Vízkereszt: kötelező ünnep szentmise, iskolaszentelés (közös áhitat) 7. szerda csütörtök 78. Fogadóóra (16.30 ó) 9. péntek szombat Rákóczi Hadnagya labdarúgó kupa, Vári Szabó terematlétika verseny Gyarmati János kézilabda emlékverseny és ifj. Várhegyi József asztalitenisz emlékverseny előkészítése kiírás szerint 11. vasárnap 12. hétfő Játsszunk iskolásat! 13. kedd szerda 82. Szánkóhúzó verseny

15 15. csütörtök péntek 84. I. félév lezárása (értesítő kiadása jan. 23.) 17. szombat 18. vasárnap 19. hétfő kedd 86. Osztályozó értekezlet szerda 87. Magyar kultúra napja (7.45) 22. csütörtök péntek 89. I. félévi értesítő kiadása 24. szombat 25. vasárnap 26. hétfő Játsszunk iskolásat! Észkerék matematika verseny 27. kedd 91. ISZK 16.30, Felsős szülői értekezletek szerda 92. Alsós szülői értekezletek csütörtök péntek 94. alsós farsangok 31. szombat FEBRUÁR Dátum, nap 1. vasárnap 2. hétfő 95. Félévi nevelőtestületi értekezlet Gyertyaszentelő Boldogasszony Közös áhitat az iskolában

16 3. kedd szerda 97. dr. Szabó Miklós szövegértési verseny 5. csütörtök 98. Fogadóóra (16.30 ó) 6. péntek 99. felsős farsang 7. szombat 8. vasárnap 9. hétfő 100. Simonyi helyesírási verseny 3. Játsszunk iskolásat! 10. kedd 101. Játékos sorverseny 1-2. évf 11. szerda 102. Játékos sorverseny 3-4. évf. 12. csütörtök 103. Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny helyi fordulója 13. péntek szombat 15. vasárnap 16. hétfő kedd szerda 107. Hamvazószerda iskolamise, hamvazkodás 19. csütörtök péntek 109. Zrínyi Ilona Matematikaverseny 14 óra 21. szombat 22. vasárnap 23. hétfő kedd Játsszunk iskolásat! Helyesírás verseny 2.,3.,4. évfolyam Megemlékezés a a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól.

17 25. szerda csütörtök 113. Német nemzetiségi bemutató óvodásoknak 27. péntek szombat MÁRCIUS 1. vasárnap 2. hétfő kedd szerda csütörtök 118. Fogadóóra (16.30 ó) 6. péntek szombat 120. Nyílt tanítási nap (leendő elsősök) (pihenőnapja várhatóan jan. 10.) 8. vasárnap 9. hétfő 121. Kálti Márk történelem verseny (kiírás szerint) 5. Játsszunk iskolásat! Óvodások foglalkozása 10. kedd 122. Nyírő József prózaolvasó verseny (II. Rákóczi) 11. szerda csütörtök péntek 125. Március 15-i emlékműsor (4. évfolyam) 14. szombat Márc Városi megemlékezés, iskolánkat a 8.b osztály képviseli 15. vasárnap 16. hétfő 126. Nyitott tanítási órák (1-4. óra) Nyitott

18 17. kedd 127. Nyitott tanítási órák (5-8. óra) 18. szerda csütörtök 129. Szent József nap, iskolamise, lelki nap Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny 10 óra 20. péntek szombat 22. vasárnap 23. hétfő 131. Szóvarázs 6. Játsszunk iskolásat! 24. kedd szerda csütörtök péntek 135. Nagyböjti Lelki Nap buckás keresztút 28. szombat 29. vasárnap Virágvasárnap, passió, szentmise, barkás körmenet 30. hétfő kedd 137. Húsvéti kézműves fogl évf. Szóbeli vizsga angol és német nyelvből 6. évfolyam Nyuszifutás(3. évfolyamtól) Húsvéti kézműves fogl évf. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap, iskolai szentgyónás Nyuszifutás (1-2. o) ÁPRILIS 1. szerda Tanítás nélküli munkanap - Tavaszi nevelési értekezlet 2. csütörtök Tavaszi szünet 3. péntek Tavaszi szünet

19 4. szombat Tavaszi szünet 5. vasárnap Tavaszi szünet, HÚSVÉT - szentmise, körmenet 6. hétfő Tavaszi szünet, 7. kedd Tavaszi szünet 8. szerda 138. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 9. csütörtök 139. DSE közgyűlés 10. péntek 140. A Költészet Napja (7.45) 11. szombat Szülők-nevelők bálja 12. vasárnap 13. hétfő Játsszunk iskolásat! Német nemzetiségi vers és prózamondó megyei forduló 14. kedd szerda csütörtök 144. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól; 17. péntek 145. "Az év természettudósa verseny" 18. szombat Esperes kerületi hittanos olimpia (kiírás szerint) 19. vasárnap 20. hétfő kedd szerda csütörtök péntek 150.

20 25. szombat 26. vasárnap 27. hétfő 151. Anyák napi ünnepségek 8. Játsszunk iskolásat! 28. kedd 152. Anyák napi ünnepségek 29. szerda 153. Anyák napi ünnepségek 30. csütörtök 154. Anyák napi ünnepségek MÁJUS 1. péntek A munka ünnepe 2. szombat 3. vasárnap Anyák napja, műsor a templomban 4. hétfő kedd szerda csütörtök 158. Fogadóóra (16.30 ó) 8. péntek 159. Film-maraton a felső tagozatosoknak 9. szombat 10. vasárnap Elsőáldozás 11. hétfő Játsszunk iskolásat! Szóbeli angol és német verseny 8. évfolyam 12. kedd szerda 162. Alsós olvasásmaraton 14. csütörtök 163.

21 15. péntek Tanítás nélküli munkanap (kirándulás) 16. szombat 17. vasárnap 18. hétfő Játsszunk iskolásat! 19. kedd szerda csütörtök Tanítás nélküli munkanap (majális) 22. péntek Tanítás nélküli munkanap 23. szombat "Határtalanul" projekt 24. vasárnap PÜNKÖSD, szentmise 25. hétfő Pünkösd hétfő Egyházközségi Majális a Sóstón 26. kedd szerda 168. Országos kompetenciamérés (a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődése - 6., 8. évfolyam) 28. csütörtök péntek 170. Atlétika versenyek kiírás szeint, Megyei hittanos olimpia kiírás szerint 30. szombat Pódium (kulturális bemutató) 31. vasárnap JÚNIUS 1. hétfő 171. Osztályozóvizsgák kezdete 2. kedd 172.

22 3. szerda csütörtök 174. Nemzeti Összetartozás Napja - Emlékezés Trianonra (7.45) "Határtalanul" projektnap "Határtalanul" bemutató 5. péntek 175. Bernáth Lajos labdarúgó verseny (kiírás szerint) 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő kedd szerda 178. Jutalom kirándulás (AD) 11. csütörtök 179. Oktatási Hivatal mérése: 6. és 8. évfolyamon angol v. német nyelvű íráseli szövegértés felmérés 8. osztályosok bankettje (17.00 ó) 12. péntek 180. Osztályozó értekezlet, szombat Ballagás, szentmise 14. vasárnap 15. hétfő 181. Utolsó tanítási nap Suli-buli programok 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök 19. péntek Te Deum, tanévzárószentmise és ünnepség szombat 21. vasárnap 22. hétfő 23. kedd

23 24. szerda 25. csütörtök 26. péntek 27. szombat 28. vasárnap 29. hétfő 30. kedd

24 JANUÁR Tanügyigazgatás 1. szerda Téli szünet 2. csütörtök Téli szünet 3. péntek Téli szünet 4. szombat 5. vasárnap Vízkereszt-Urunk megjelenésének ünnepe, Főünnep; 6. hétfő 74. Téli szünet utáni első tanítási nap. Vízkereszt ünnepe. Iskolaszentelés, szentmise (Miseszolgálat: 3.b) 7. kedd szerda csütörtök péntek 78. London Bridge Levelezős tesztversenyre jelentkezés 11. szombat 12. vasárnap 13. hétfő 79. Urunk megkeresztelkedése. A évfolyam miséje. A misén a 4.d osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 1. Dr. Szabó Miklós országos szövegértési verseny 14. kedd szerda 81. Szánkóhúzó verseny 16. csütörtök péntek 83. I. félév lezárása, 18. szombat 19. vasárnap Az 5-6. évfolyam miséje. A misén az 5.a osztály ad miseszolgálatot. Az általános felvételi eljárás kezdete a továbbtanulóknál. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középiskolákban. 20. hétfő 84. Osztályozó értekezlet (16.05) 21. kedd szerda 86. Magyar kultúra napja (7.45) 23. csütörtök péntek 88. I. félévi értesítő kiadása 25. szombat 26. vasárnap A 7-8. évfolyam miséje. A misén a 8.b osztály ad miseszolgálatot.

25 27. hétfő 89. JANUÁR Játsszunk iskolásat! 2. Bendegúz nyelvész verseny (felső tagozat) Tanügyigazgatás 28. kedd 90. Félévi nevelőtestületi értekezlet szerda csütörtök péntek 93. FEBRUÁR Dátum, nap 1. szombat 2. vasárnap 3. hétfő kedd 95. Gyertyaszentelő Boldogasszony Az 1-2. évfolyam miséje. A misén a 2.a osztály ad miseszolgálatot. Kazinczy Ferenc szép magyar beszéd verseny Hidden Talents projekt: Tanárcsere némettanárok érkezése Tanügyigazgatás 5. szerda csütörtök 97. Szülői értekezletek 7. péntek 98. Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny iskolai forduló A tanulók értesítést kapnak a központi írásbeli felvételi eredményről. 8. szombat 9. vasárnap 10. hétfő 99. A 3-4. évfolyam miséje. A misén a 3.a osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 3. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai forduló 11. kedd szerda csütörtök péntek 103. Alsós farsangi bálok Az általános iskola továbbítja a továbbtanulási jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak 15. szombat 16. vasárnap 17. hétfő A szóbeli meghallgatások a középiskolai általános felvételi eljárás keretében.

26 Dátum, nap 18. kedd szerda csütörtök péntek 108. FEBRUÁR Felsős farsangi bál Zrínyi Ilona Matematikaverseny (2.o - 8.o.) Tanügyigazgatás 22. szombat 23. vasárnap A 7-8. évfolyam miséje. A misén a 7.a osztály ad miseszolgálatot. 24. hétfő 109. Játsszunk iskolásat! kedd 110. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól. 26. szerda 111. Helyesírás verseny évfolyam 27. csütörtök 112. Német nemzetiségi bemutató ovisoknak 28. péntek 113. MÁRCIUS Tanügyigazgatás 1. szombat Szülők-nevelők bálja 2. vasárnap 3. hétfő kedd szerda 116. Hamvazószerda - iskolamise csütörtök 117. Alsó tagozatos versmondó verseny Fogadóóra (16.30) 7. péntek 118. Szóvarázs prózamondó verseny 8. szombat Nagyböjti Rekollekció a nevelőknek 9. vasárnap 10. hétfő kedd évfolyam miséje. A misén a 3.b osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 5. Szilády Emlékverseny 12. szerda csütörtök péntek 123. Március 15-i emlékműsor 15. szombat Márc Városi megemlékezés, iskolánkat a 8.b osztály képviseli

27 MÁRCIUS 16. vasárnap 17. hétfő kedd szerda évfolyam miséje. A misén a 6.a osztály ad miseszolgálatot. Szent József - iskolánk névadójának napja -, iskolamise, lelki nap a gyerekeknek. 20. csütörtök 127. Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (2.o - 8.o) Tanügyigazgatás A felvételi tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. A felvételi tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. A módosító tanulói adatlapokat meg kell küldeni a Felvételi Központnak. 21. péntek 128. Nyírő József erdélyi magyar prózaolvasó verseny 22. szombat 129. Nyílt nap (munkanapcsere május 10-zel) 23. vasárnap 7-8. évfolyam miséje. A misén a 7.b osztály ad miseszolgálatot. 24. hétfő 130. Játsszunk iskolásat! kedd szerda 132. Diákparlament 27. csütörtök péntek szombat 30. vasárnap A misén a 6.b osztály ad miseszolgálatot. 31. hétfő 135. ÁPRILIS Tanügyigazgatás 1. kedd 136. Papírgyűjtés 2. szerda 137. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata április 2. és május 27. között történik. (Testnevelők) 3. csütörtök 138. Fogadóóra (16.30) 4. péntek szombat 6. vasárnap 7. hétfő évfolyam miséje. A misén a 2.b osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 7. Szóbeli vizsga angol és német nyelvből 6. osztály

28 ÁPRILIS Tanügyigazgatás 8. kedd 141. Húsvéti kézműves foglalkozás (1-2.évf.) Szóbeli vizsga angol nyelvből 6. osztály 9. szerda 142. Húsvéti kézműves foglalkozás (3-4.évf.) 10. csütörtök péntek 144. A Költészet Napja (7.45) Húsvéti lelki nap - buckás keresztút 12. szombat 13. vasárnap 14. hétfő 145. Húsvéti nyuszifutás. 15. kedd szerda 147. Virágvasárnap - barkaszentelés, mise, körmenet. Miseszolgálat: ministránsok Iskolai szentgyónás, Német nemzetiségi vers és prózamondó verseny megyei forduló (1-5. évf.) Megemlékezés a holokauszt áldozatairól; (Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap) 17. csütörtök Tavaszi szünet, Nagycsütörtök 18. péntek Tavaszi szünet, Nagypéntek 19. szombat Nagyszombat 20. vasárnap Húsvét, szentmise és feltámadási körmenet Miseszolgálat: ministránsok 21. hétfő Húsvét másnapja 22. kedd Tavaszi szünet 23. szerda 148. (Tavaszi szünet utáni első tanítási nap) 24. csütörtök péntek 150. "Az év természettudósa verseny" A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 26. szombat 27. vasárnap 7-8. évfolyam miséje. A misén a 8.a osztály ad miseszolgálatot. 28. hétfő 151. Játsszunk iskolásat! kedd 152. Táncművészet Világnapja 30. szerda 153.

29 MÁJUS Tanügyigazgatás 1. csütörtök A munka ünnepe 2. péntek Pihenőnap (Ledolgozandó május 10-én) 3. szombat 4. vasárnap Anyák napja, gyerekek műsora a templomban. Miseszolgálat: 4.b osztály 5. hétfő 154. Anyák napi ünnepségek 6. kedd 155. Anyák napi ünnepségek 7. szerda 156. Anyák napi ünnepségek 8. csütörtök péntek szombat 11. vasárnap 12. hétfő 159. (Munkanap május 2-a helyett) Szünet, ledolgozva március 22-én 3-4. évfolyam miséje. A misén a 4.c osztály ad miseszolgálatot. Játsszunk iskolásat! 9. Szóbeli vizsga angol és német nyelvből 8. osztály 13. kedd szerda 161. Alsós olvasásmaraton 15. csütörtök péntek szombat Katolikus Iskolák X. Országos Takáts Sándor Történelemversenye (esetleg május 31-én) egyeztetés alatt 18. vasárnap Elsőáldozás. Miseszolgálat: elsőáldozók 19. hétfő 164. Hidden Talents projekttalálkozó Bukarest (7-8 évf. diákok) 20. kedd szerda 166. Olvasásmaraton (5., 6., 7. évf.) 22. csütörtök péntek Tanítás nélküli munkanap (kirándulás) 24. szombat 25. vasárnap 7-8. évfolyam miséje. A misén a 8.b osztály ad miseszolgálatot. 26. hétfő kedd 169. Év végi felmérések 28. szerda 170. Országos kompetenciamérés (6., 8. évfolyam) 29. csütörtök Iskolamise - Urunk Mennybemenetele Egyházmegyei színjátszó találkozó

30 MÁJUS Tanügyigazgatás 30. péntek Tanítás nélküli munkanap (majális) 31. szombat Katolikus Iskolák X. Országos Takáts Sándor Történelemversenye (esetleg május 17-én) egyeztetés alatt JÚNIUS Tanügyigazgatás 1. vasárnap Urunk menybemenetele évfolyam miséje. A misén a 3.c osztály ad miseszolgálatot. 2. hétfő 172. Év végi kiállítás ünnepélyes megnyitója Osztályozóvizsgák kezdete; SNI és BTMN kontrollvizsgálatokra felterjesztések elkészítése, kérelmek aláíratása a szülőkkel 3. kedd szerda 174. Nemzeti Összetartozás Napja - Emlékezés Trianonra Határtalanul projekt 7. évfolyam 5. csütörtök 175. Határtalanul projekt 7. évfolyam Év végi felmérések leadása 6. péntek 176. Határtalanul projekt 7. évfolyam 7. szombat Határtalanul projekt 7. évfolyam 8. vasárnap Pünkösd, részvétel misén. Miseszolgálat: ministránsok 9. hétfő Pünkösdhétfő - Egyházközségi Majálisa a Sóstónál 10. kedd 177. Osztályozóértekezlet (16.05) 11. szerda csütörtök osztályosok bankettje (17.00) 13. péntek 180. Utolsó tanítási nap, suli-buli 14. szombat Ballagás, Szentmise (9.00) Miseszolgálat: 8. évfolyam 15. vasárnap 16. hétfő Kiállítás bontása 17. kedd Folyosói dekoráció cseréje 18. szerda 19. csütörtök Te Deum, tanévzáró ünnepség (18.00), bizonyítványosztás Miseszolgálat: kiválasztott tanulók

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda A tanítási év rendje a 2014/2015-ös tanévben SZEPTEMBER SZEPTEMBER 1. hétfő 1. Első tanítási nap 2. kedd 2. 3. szerda 3. "ÉVREKÉSZ" tanévkezdő projekt 4. csütörtök 4. 5. péntek 5. 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 6. 2015 Katolikus naptár - rajzpályázat 9. kedd

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető

fazekas@fmg.hu Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014 2015-ös TANÉV MUNKATERVE OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2014. augusztus Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. (52) 413-758 Fax: 413-758(17) E-mail: fazekas.gimn@iskola.debrecen.hu

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje

ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. A 2014/2015. tanév helyi rendje ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 2014/2015. tanév helyi rendje Készült az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelete A 2014/2015. tanév rendjéről es az

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben