HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK"

Átírás

1 HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1981

2

3 HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8. M. NEPPER IBOLYA-SŐREGI JÁNOS-ZOLTAI LAJOS HAJDÚSÁGI HALMOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1981

4 Különlenyomat a Hajdúsági Múzeum Évkönyve IV. kötetből A HORTOBÁGYI IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG kiadványa A címlapon Zoltai Lajos akvarellje, 1930 A kiadványban közölt rajzokat Zoltai Lajos készítette HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 8 A Városi Tanács (Hajdúböszörmény) és a Hajdúsági Múzeum honismereti kiadványa Szerkeszti: Dr. Nyakas Miklós Felelős kiadó: Dr. Nyakas Miklós HU ISSN Alföldi Nyomda, Debrecen

5 Néhány évvel ezelőtt nemcsak mint az akkori Hortobágyi Intéző Bizottság titkára, hanem mint a Megyei Műemléki Albizottság elnöke, körlevélben figyelmeztettem megyénk különböző építkezéseket folytató vállalatait, üzemeit, termelő egységeit, hogy földkinyerés céljából ne bontsák meg a Hajdú-Bihar megyében is nagy számban található halmokat. Korábban ugyanis több ilyen jellegű és jóvátehetetlen tevékenységről kaptunk bejelentéseket. Ezek a halmok pedig sajátos történeti értékeket rejtenek, sok évezredes kultúrák temetkezőhelyeit. E halmok egy részét olyan nép emelte sírjai fölé, akik 4000 évvel ezelőtt nyomultak be ide a dél-oroszországi sztyeppéról. Több esetben a sírokhoz bonyolult alagútrendszer vezetett el, mint amilyet a püspökladányi Kincsesdombon ben sikeresen feltártak. Ezeket a mesterséges halmokat szinte kivétel nélkül későbbi korokban is felhasználták, nemcsak újabb temetkezések helyéül, hanem telephelynek is. A régészeti-történeti kutatás bizonyította, hogy sok esetben első Árpád-kori templomaink is ezeken a halmokon emelkedtek. Míg hiteles feltárásukkal vidékünk több évezredes történelmének egy-egy szakasza elevenedik meg, addig elpusztításuk nemcsak minket, hanem az elkövetkező nemzedékeket is pótolhatatlan történeti emlékektől fosztja meg. Megyénk területén a különböző nagyságú és magasságú halmokból kurgánok, kunhalmok", laponyagok régészeti feltárással mintegy huszonötöt ismertünk meg, pedig háromnegyed évszázada dolgoznak régészek területünkön. Egy évvel ezelőtt a bihari tájra eső halmok tömör ismeretanyagának közkinccsé tétele" érdekében külön kis kiadvány megjelentetését támogattuk. Az eltelt egy esztendő igazolta ennek a támogató-segítő tevékenységünknek helyességét. A mostani, újabb, önálló formában is megjelentetett munka a Hajdúság mint tájegység 194 halmának legfontosabb régészeti-történeti adatait nyújtja. Célunk ez alkalommal is a szemlélet megváltoztatása, sőt a történelmirégészeti emlékek iránti felelősségtudat jövőbeli növelésének szándéka. dr. Angyal László, a Hortobágyi Idegenforgalmi Bizottság titkára

6

7 A tanulmány a Hajdúság mint földrajzi egység területén található halmokat foglalja kataszterbe. A munka alapja Zoltai Lajos ( ) és Sőregi János (1892 ) a debreceni Déri Múzeum régészei által összeállított kataszter, amelyet terepbejárások során tapasztaltakkal egészítettem ki, illetve a halmok helyét, meglétét hitelesítettem. Az egyes helységek nevének feltüntetése után a halmok betűrendi sorrendben követik egymást. A kataszter 194 halmot ír le. Minden esetben feltüntettük a fekvését, magasságát, a rávonatkozó régészeti adatokat, s a halmokra vonatkozó irodalmat. Fontosnak ítéljük meg a halmokra vonatkozó tudnivalók összegyűjtését, közreadását, mert bizony hoszszú ideig nem kímélte ezeket a szántó-vető vagy kincskereső" ember. Ezek a halmok pedig nemcsak a táj arculatához tartoznak hozzá, s őrzik néha szigetként" a sztyeppei növényzetet, de sajátságos műemlékek" is, vagy ahogyan a régiek nevezték földpiramisok". Ezek a halmok őrzik a neolitikus, bronzkori telepeket, szarmata, germán temetőket, honfoglaláskori temetőket és Árpádkori templomok és templom körüli temetők nyomait. Megőrzésük, védelmük, tudományos feldolgozásuk a mai nemzedék kutatóinak feladata. A leírt, kataszterbe foglalt halmok közül 4 csak a jegyzetanyagban szerepel, ezeket terepbejárás során régészeti irodalomból szerzett adat alapján leltem föl. Célom ennek a Biharra és Hajdúságra vonatkozó anyagnak a közreadásával az is, hogy alapja legyen nem csupán természeti környezetünk védelmének, de kiindulópontja legyen bizonyos értelemben véve, illetve lehessen a későbbi régészeti-történeti kutatásoknak is. Az egész megyére kiterjedő régészeti topográfia készítéséhez ugyancsak mint kiindulópont s támpont szerepelhet. A lehetőségeinkhez képest összegyűjtöttük és közreadjuk a halmokra vonatkozó irodalmat és a térképes anyagot is jeleztük, amely az érdeklődő vagy szakember számára adatainkat nemcsak ellenőrizhetővé teszi, de ténylegesen is alapkutatásként használhatóvá. Mivel e kataszter számára 1971-ben kezdtem meg a hitelesítő kontroláló terepbejárást Hajdú-Bihar megyében, s 1978-ban fejeztem be, előfordulhat hogy a halmot bár ezt törvény tiltja elhordták. Akkor viszont munkánk rögzített egy olyan objektumot, mely a további tudományos feltárás számára csupán annyi adattal bír, amennyit sikerült a következőkben lefektetnünk. Munkánk tehát a 194 hajdúsági határba eső ra vonatkozó adatokat adja alább közre. BALMAZÚJVÁROS Benedikó- Fekvése: Balmazújváros, Hortobágy, a Magdolna lapos Ny-i oldalán húzódó Kadarcs jobb partján, a vasútvonal és a műút között csaknem középen. A Debreceni Állami Levéltárban őrzött, XVII. század végéről származó Posta út Űj- 5

8 várostól a hortobágyi csárdához" című térképen névleg feltüntetve. Azonos lehet az 1943-as 1: es katonai térképen 90-nel jelzett mal, mely a Kadarcstól Ny-ra 1,3 km-re a hortobágyi csárdától K-re 8,9 km-re van. A Nagy Szálka-tól ÉK-re 2,1 km-re. Varga Antalnak egy 1923-ban készült térképe Benedikó laponyagot a város központjától Ny-ra kb. 6 km-re tünteti fel. Karinkó puszta D-i részén. Méretei : T. sz. f. m. : 90 méter. Varga Antal szerint az elpusztult középkori Figudi" falu azon a helyen állott ( ). A halmon állhatott a templom (?) Szent Benedek tiszteletére. Irodalom: id. Varga Antal: Adatok a Balmazújváros határában állott falvak történetéhez. B.-újváros, id. Varga Antal: Földrajzi helynevek Balmazújvároson Debr Bivaly Régészeti adatok: A közelében bronzkori és szarmatakori telepnyomok kerültek elő 1949-ben. Irodalom: Kralovánszky Alán DMÉ (1965) 35. Gajdán vagy Kajdán A balmazújvárosi Pallagráta DNy-i részén van. Neve a XV. század óta ismeretes. A katonai térképen névleg nincs megnevezve. Fekvése: Valószínűleg az a lesz, mely a balmazújvárosi vasúti állomástól ÉK-re 1,6 km-re fekszik, a Böszörménybe vivő műúttól D-re 800 méterre. Ez a esik a Pallagráta DNy-i részére. Méretei: T. sz. f. m.: 96 méter. Irodalom: Révész Imre, Etel laka. Debrecen, Nála Kajdán- néven említve, id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson. Debrecen, dr. Varga Geiza: Hajdú megye leírása Debrecen, Győrffy István: Hajdúböszörmény települése. Szeged, Kaján telekről is a Nagy Pród-pusztán. Gutsit laponyag Fekvése: A város DNy-i határában, a nádudvari út és a Magdolna-rét között, hasonló nevű Gutsit-laposon, a Magdolna-sík D-i részén. A város központjától DNy-ra kb. 3 km-re. Irodalom: Kollonich Dezső: Balmazújváros. Adatok Balmazújváros településföldrajzához. Pécs, Említi a Gutsit laponyagot, közelebbi megjelölés nélkül, id. Varga Antal 1923-ban készített térképén feltüntetve, azonban a térképen mértékarány nincs adva. Háti,,Hat" középkori falut a XIII. században a Váradi Regestrum említi, ben már puszta. A katonai térképen Háti -nak nevezve. Dr. Varga Geiza Hathnevű-nak nevezi. (Hajdú megye leírása, Db ) Fekvése: Balmazújváros Nagyhát nevű határrészén. Határ Balmazújváros és Hajdúböszörmény között Szigetorr felől, a Hajdúböszörmény vagy újvárosi műút D-i oldalán, attól 2 km-re. Az újvárosi vasúti állomástól K ÉK-re 5,4 km-re, Nagyhát vasúti állomásától É-ra 5,2 km-re. 6

9 Méretei: T. sz. f. m.: 123 méter. Régészeti adatok: A feltáratlan. Varga Antal szerint rajta csiszolt kőkori" leleteket találtak. A környékén állott HAT falu Révész Imre 1859-ben ezen a tájon képzelte el Etellakát, Attila király székhelyét. Irodalom: Révész Imre, Etel laka vagyis Attila hun király birodalmi székhelye. Debr id. Varga Antal: Adatok a Balmazújváros határában állott falvak történetéhez. Debr id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson. Debr Győrffy István: Hajdúböszörmény települése. Szeged, as térképen feltüntetve. Kárhozott A XVI. században Nagy, ma pedig Kárhozat halmának is nevezik. Fekvése: Bánom kert DNy-i sarkában, határ Debrecen és Balmazújváros között. A balmazújvárosi vasútállomástól D-re 4 km-re, Debrecentől ÉNy-ra kb. 21 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 112 méter, v. m.: 7 8 méter, átmérője: 70 méter. Régészeti adatok: Sőregi a halmot október 12-én felkereste, amikor a Kadarcs mentén az elepi templom helyét kutatta. A ról a sík táj meszsze áttekinthető. A ban 200 éves pincét emleget a nép ban a tiszai főcsatornának a hoz közeli ásása alkalmával a feltöltéshez szükséges földet a szolgáltatta. A lehordási munka alkalmával, a legmagasabb pontja alatt 2 méter mélységben La Téne-kori urnasírra akadtak. Korongolt urna és lapos tál a Déri Múzeumba került. Az urnában égett csontmaradványok, vas- és cseréptörmelékek voltak. A lehordott, melyből közepén egy 182 cm magas kubikus baba maradt, szakszerű feltárásra került. Csalog József májusában tárta fel a halmot és megtalálta a XVIII. század második feléből származó pince, téglától megfosztott helyét. A hordott színben eltérő rétegei a építés hosszabb és rövidebb, többször megszakított munkájáról tanúskodnak. A 2. számú kutatóárok egy 4 méter széles és 4,2 méter hosszú gödört talált. A gödör aljának közepén volt 85 cm mélyen a 265. fokra keletelt sírkamra, melyet két rétegben, egymásra keresztbe fektetett tölgyfa padlódeszka-fedél borított. A kamara hosszoldalait levert karókkal támogatták meg, ezekre keresztben dorongokat és ezek felé nemeztakarót, erre pedig fűzfavessző sövényt fektettek. A sírkamrában talált csontváz deszkákon feküdt, lábbal keletnek, szétterpesztett térdekkel, hanyatt. A koponya két oldalán 1 1 tekercselt visszahajlított végű hajkarika volt. Fémlemez nyomok a homlokon és a térdnél is mutatkoztak, vastárgy sehol. Csalog a korát a bronzkor végére vagy a koravaskorba helyezi. A ból származó leletek Ltsz. : Irodalom Zoltai: Halmok 28. Csalog: A balmazújvárosi Kárhozott- feltárása FA VI Arch. Ért old. id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson id. Varga Antal: Hol állott Attila birodalmi fővárosa Priszkusz követsége idejében, 449-ben? Gyoma, Kralovánszky Alán: DMÉ old. Nándor Kalicz: Die Frühbronzezeit in Nordost Ungarn. Akadémia, Budapest, , 29. Kettős- a Pallagrátán Fekvése: Balmazújváros határa ÉK-i részén, Pallagrátán, a hajdúböszörmény balmazújvárosi határon, a Görög-tanya közelében, a böszörmény újvárosi műúttól É-ra 1,1 km-re, a Balmazújváros vasúti állomástól ÉK-re 6,6 km-re határ. Méretei: T. sz. f. m.: 105 méter. Irodalom: id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson. Debr

10 Kettős a Papréten Fekvése: Balmazújváros É-i határa, Paprét, a tiszacsegei műút K-i oldalán, a balmazújvárosi vasúti állomástól ÉNy-ra légvonalban 5,7 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 93 méter. Irodalom: id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson. Debr Kistacsűló- Balmazújvárostól K-re a Görög- és Nagy-tanyák közötti mesgyén fekszik. A katonai (1925., 1943.) térképek azon a helyen névtelen halmot jeleznek. Szőrösnek is nevezik! Az 1943-as 1: es térkép Szőrös- a Nagy-tanya és a II. Pródi- között van. Győrffy szerint Nagy-Pródon. Fekvése: Balmazújváros ÉK-i határán a vasútállomástól ÉK-re 6,3 km-re, a nagy csatornától K-re 1,5 km-re, a Malátom-tól K-re 3,6 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 98 méter. Irodalom: id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson Debr dr. Varga Geiza: Hajdúmegye leírása. Debr Győrffy István: Hajdúböszörmény települése. Szeged, (Csak Tacsilló-). Malátom- Régi nevén Malton", középkori falu, mely 1413 óta puszta. Fekvése: A rácok szigetét" körülvevő Kadarcs legészakibb külső csücskénél. Balmazújváros központjától É-ra 6 km-re, az öntöző főcsatornától Ny-ra 2,2 km-re, a Nagy lapos alatt. Méretei : T. sz. f. m. : 97 méter. Régészeti adatok : A feltáratlan. Révész Imre szerint a nép a Bál papok templomát sejtette alatta. Körülötte 1858 táján kútásás alkalmával álló emberi csontvázat találtak, a koponyáján arany diadémot, korona alakú fej éket, melyet összetörtek és felolvasztottak. (Etel laka 53.) Varga Antal szláv településnek tartja Maitont. Szerinte Malátom pusztán és a Rácok szigetén sok kő és tégla kerül elő, továbbá népvándorláskori leletek is. XV. századi okmányokban mint pusztabirtok gyakran szerepel nyarán Malton földjén szántó emberek bögrében XIII. századi friesachi dénárokat és II. Endre obulusait lelték. Varga Antal a halmon ásatást végzett, sírokban hasonló pénzeket talált. 3 4 sírban a csontvázak lábszárak nélkül feküdtek. Malton vagy Malátom területén találtak még bronz karperecet és 2 db Árpád-kori (?) ezüst karperecet, farkukat harapó kígyók formájában, továbbá egy rézgyűrűt méregtartóval. Id. Varga Antal a Malátom-hoz kelet felől csatlakozó háton tégla épület faragványos darabjait és sárkunyhók tapaszrögeit lelte". A Pester Lloyd szerint 1920-ban hun (ék) írásos arany kelyheket és tálakat találtak a környékén, azonban a detektívnyomozás sem tudta feltalálni. Ezt a tényt a debreceni törvényszéki bíróság is megállapította. Egy más adat szerint (Semsey Lászlóné XII. 4-én kelt levele) a leletek akkor bírói letétben voltak. Az Arch. Ért ig a leletekről nem szól. Kollonich Dezső a határrészt Maladon"-nak írja. Irodalom: Révész Imre: Etel laka vagyis Attila hun király birodalmi székhelye. Debr Id. Varga Antal: Adatok a Balmazújváros határában állott falvak történetéhez. Debr Id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson. Debr , 37. Kollonich Dezső: Balmazújváros. Adatok Balmazújváros településföldrajzához. Pécs,

11 Pápa Fekvése: Laponyag a Kadarcstól körülvett Rácok szigetén. Az 1925-ös es katonai térképen a Rácok szigetével Ny felől szomszédos Erdőszigettől É-ra fekszik, a Kettős-laponyagtól K DK-re 1,5 km, Balmazújváros vasúti állomásától ÉNy-ra 4,6 km-re, a Papréten. Méretei: T. sz. f. m.: 95 méter. Irodalom: id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson. Debr Szélhatár- Fekvése: Balmazújváros. Méretei: T. sz. f. m.: 93 méter. Irodalom: Kollonich Dezső: Balmazújváros. Adatok Balmazújváros településföldrajzához. Pécs, Említi a Szélhatár-halmot közelebbi helymegjelölés nélkül. Szőrös- a Nagylaposon Balmazújvárostól ÉK-re a Kistacsilló-halmot illetik ezzel a névvel is. A Görög- és Nagy-tanyák közötti 98-as magaslat. A katonai térképek (1925, 1943) a Brassó-ér Ny-i partján fekvő halmot nevezik így. Fekvése: Balmazújváros, Nagy lapos, közel a hajdúböszörményi határhoz, a Brassó-ér mellett. Az új nagycsatornától K-re 2,2 km-re, az újvárosi állomástól É ÉK-re 8,2 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 100 méter. Irodalom: id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson. Debr EGYEK Cseppentő- Fekvése: Az egyeki vasúti állomástól DNy-ra 1 km-re, az egyek debreceni műút Ny-i oldalánál közvetlenül. Méretei: T. sz. f. m.: 99 méter. (Az útépítés érintette.) Dinnyés Fekvése: A község vasúti állomásától D-re 3,6 km-re, közel a határhoz, kb méterre, a Nagy Csatak lapos K-i oldalán. Irodalom: az 1925-ös 1: es katonai térképen feltüntetve. Gulyakúti Fekvése: A község vasúti állomásától DK-re 3,3 km-re, az egyek nagyiváni út szeli át. A kócspusztai határhoz 1,1 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 93 méter. 9

12 Gyenge Fekvése: A község központjától DK-re, az egyeki vasúti állomástól K-re 2,2 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 101 méter. Kis Szék Fekvése: A község központjától D-re 3 km-re, az egyek hortobágyi műút és a Nagy Csatak lapos között. A Nagy Szék-tól D-re méterre, a füredi kócspusztai határhoz 650 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 96 méter. Irodalom: az 1925-ös 1: es katonai térképen feltüntetve. Az 1943-as 1: es térképen Görbe-Széknak írva (vagy Kis-szék ). Konc ös 1: es katonai térképen Kócs-. Fekvése: Az egyeki vasúti állomástól DK-re 2,2 km-re, az egyek nagyiváni út K-i oldalán, attól 100 méterre. Nagy Szék Fekvése: A község vasúti állomásától D-re 2,2 km-re. Az egyek hortobágyi műút és a Nagy Csatak lapos között, a műúttól K-re 1 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 97 méter. Ohati Földvár Először említve 1737-ben Egyeki Nagy, Földvár, Egyeki Földvár. Fekvése: Egyek, a falu templomától DK-re 5300 méterre, az egyek debrecen ohati határvonalon. A belsőohati majortól DNy-ra 2,5 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 101 méter, v. m.: 11 méter. A tól D-re 100 ölnyire földvár nyomai látszanak, melyről a nevét kapta. Zoltai és Sőregi 1923-ban a halmot és földvárat felkeresték. A földvárat azon a keskeny gerincen melyre a halmot hordták két párhuzamos keresztbevont árokkal készítették. A földvárat a két hosszanti oldaláról, a laposokban felgyűlt vízállás védhette. Irodalom: Múzeumi Jelentés és évi Debr Zoltai: Debreceni halmok. Debr , a rajzával. Tökös Fekvése: A község vasúti állomásától DNy-ra 1,9 km-re, az Egyek hortobágyi út Ny-i oldalánál. Méretei: T. sz. f. m.: 97 méter. Irodalom: az 1943-as 1: es katonai térkép 10

13 FELSÖFÜLÖP (elnevezés nélküli) Fekvése: az iskolától ÉNy-ra 300 méterre kiemelkedő kis dombocska. Régészeti adatok: 1964-ben keletelt téglaalapfalú templomot leltek. Tőle D-re a kanális Ny-i felén telepnyomokat is találtak. Irodalom: Mesterházy Károly: DMÉ (1966) 32. FÖLDES Gyepárosi Fekvése: Földes, a község templomától ÉK-re 4 km-re, a Földes derecskei műút É-i oldalán, attól 400 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 103 méter. Irodalom: Herpay Gábor: Földes község története. Debr Gyilkos Fekvése: A község templomától ÉK-re 6,5 km-re, a Földes derecskei műút D-i oldalán, attól 1 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 101 méter. Irodalom: Herpay Gábor: Földes község története. Debr Mogyorósi Fekvése : A község templomától ÉK-re 2,5 km-re, a Földes derecskei műút É-i oldalán, attól 200 méterre. (A katonai térképen pontos jelölése nincs.) Irodalom: Herpay Gábor: Földes község története. Debr HAJDÚBÖSZÖRMÉNY Ásott Fekvése: Hajdúböszörmény határában van. Telekföld területén, a város központjától É ÉK-re 3,6 km-re. A Böszörmény dorogi vasútvonaltól K felé 600 m-re. Régészeti adatok: Feltáratlan, de kincskeresők több ízben megbolygathatták. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése. Szeged, Egy 1873-ból származó térképen már fel van tüntetve a hajdúdorogi és nyíregyházi utak között. Brassó (Nagytacsilló ) Az 1925-ös, 1943-as katonai térképen feltüntetik. Dr. Varga Geiza nem ezen a néven ismeri, sem id. Varga Antal 1942-ben. Bizonyos azonban, hogy mindkét szerző Tacsilló-, illetőleg Nagytacsilló-halma azonos a Brassó vagy Barassómal. Népiesen Baraksa. Barcsánál Barassó. 11

14 Fekvése: Kis-Pród-puszta, Varga Antal szerint Bakóc puszta, mely a katonai térképen nem szerepel. A Barassó-ér É-i partján, a hajdúnánási út K-i oldalán, az új nagy csatornától K-re 900 m-re, Hajdúböszörmény központjától ÉNy-ra 10 km-re, a II. sz. Pródi és a Strázsa között. Méretei: T. sz. f. m.: 100 m Irodalom: dr. Varga Geiza: Hajdú vármegye leírása D , id. Varga Antal: Földrajznevek Balmazújvároson D A szerző mint határhalmot sorolja fel bizonyára a B.-újvárosiak között. Barcsa J.: Hajdúnánás város története Csap Péter halma Fekvése: A város központjától DK-re 3,5 km-re, a Zabos-kerthez közel, a vasútvonaltól K-re 1,3 km-re, a Széchenyi tól É-ra jó 1 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 161 méter Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése. Szeged Csege Thege -nak is írták. Fekvése: Szentgyörgy-pusztán, a Böszörmény és Felső-Józsa közti határvonalon. Hajdúböszörménytől D DK-i irányban 8,5 km-re. A felsőjózsai templomtól ÉNy-ra 2,2 km-re. Debrecen városházától ÉNy-ra 11 km-re. Méretei: T. sz. f. m,: 167 méter v. m.: 7 8 méter, Debrecen környékének legnagyobb halma ban közven közelében találták a Hajdúböszörményi bronz kincs" név alatt ismert raktárleletet (1.: Hampel). A leletből 8 kard, melyet Hampel,,j q" jelzések alatt ír le, a debreceni Ref. Kollégium gyűjteményébe került. Ebből 1 kardot egy másik nem böszörményi karddal 1930-ban a Déri Múzeumnak kölcsönöztek ki. A böszörményi kikölcsönzött kardot, melyet Hampel o" alatt ír le (XXIII. tábla 4. sz.), 1944 őszén ismeretlen tettes elvitte. Irodalom: Graffenried; Archiv für österreichische Geschichtsquellen, XXIV. k Hampel: Antiquités praehistoriches de la Hongrie, Esztergom 1876/66 XI Hampel: A bronzkor emlékei Magyarhonban Bp III. I XX., XXIII. és XXIV., XXXIII., LXIV. és LXV. táblák. Pulszky: Magyarország Archaeológiája Bp I. kötet , 160, 181, képekkel. Nils Alberg: Bronzezeitliche und früheisenzeitliche Chronologie, Stockholm, V. köt ábra. Jelentés Debrecen város Múz évi működéséről Debrecen Zoltai: Debreceni halmok D Gát Fekvése: A város központjától Ny-ra 5 km-re a Barassó-ér jobb oldalán, az értől K-re 700 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 108 méter Két laponyag Fekvése: Hajdúböszörmény, Ürmöshát, a város központjától Ny ÉNy-ra 14 km-re. A Brassó tól a Hortobágy folyóhoz vezető út É-i oldalán, a Kadarcs hídja mellett. Két laponyag 200 méterre egymástól. 12

15 Méretei : a Ny-i T. sz. f. m. : 94 méter Régészeti adatok : Feltáratlanok. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged Az 1943-as katonai térképen (1: es) mind a két laponyag feltüntetve megnevezés nélkül. Kis Bene tanyai Fekvése: Hajdúböszörménytől Ny-ra kb. 3 km-re, a Kis Bene tanya területén fekvő mesterséges. Régészeti adatok: A 30X30 méteres területét megbolygatták. A D-i, DK-i, s É-i oldalán Árpádkori temető sírjait találták meg, ÉÉK DDNy-i tájolású vázakkal. A sírokból S végű haj karikák kerültek elő. Irodalom: Mesterházy Károly DMÉ (1966) 32. Kis Vidi Fekvése: Hajdúböszörmény, Szőke-zug nevű határrésze. A város központjától ÉNy-ra 13,9 km-re, a nagy főcsatorna K-i oldalán, attól 200 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 103 méter. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged (a mű utolsó térképén feltüntetve) 1943-as 1: es katonai térképen is. Köves 2 Győrffy Istvánnál Kövecses a neve. Fekvése: Szőke-zugban, a Szőke-ér partján. A város központjától ÉNy-ra 16,3 km-re, a főcsatornától Ny-ra 2,8 km-re. Méretei : T. sz. f. m. : 97 méter. Régészeti adatok: Mikor Rómer Flóris és Hampel József a hajdúböszörményi Pródi őstelepet megásták, ugyanakkor megásták a Pródi hoz nem messze fekvő Kövecses halmot is és a Kőudvart (?). Bakóczy János volt böszörményi ref. lelkész kéziratos krónikája szerint,,mind a három helyen számtalan emberi csontot találtak. 37 db keltakori bronzpallos, sisak, edény került elő, melynek egy része a debreceni kollégiumba, másrésze a Nemzeti Múzeumba került". (Ebből nem tűnik ki, mi volt a Köves ban!) Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged o. és térkép. Lyukas Fekvése: Hajdúböszörmény központjától ÉK-re, kb. 6 7 km-re, a határon, a Törökmetéllő tól ÉK-re 2 km-re. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged A műben az 1783-as térképen feltüntetve egyedül. A katonai térképek nem ismerik. Nagy Süldős ban már említve. Fekvése: A Szőke-zug Süldős-erének partján. A város központjától ÉNy-ra 14,8 km-re, a nagy főcsatornától Ny-ra 500 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: nincs közölve az 1943-as 1: es katonai térképen sem. 13

16 Irodalom: Zoltai: Eltűnt falvak és elfelejtett régi helynevek Hajdúvármegye mai területén Debr. Kép. Kai évre Győrffy: Hajdúböszörmény települése Szeged és térképen. Nyíregyházi Rátát (Rátót ) Fekvése: Hajdúböszörmény, Nagyrét, Határ Szentmargita-puszta és Hajdúböszörmény közti határon, a Böszörmény polgári műúttól D-re a határvonalon számítva 2,6 km-re, a hortobágyi fő gyűjtőcsatornától Ny-ra 2,1 km-re, Hajdúböszörmény központjától ÉNy-ra jó 20 km-re. Méretei : T. sz. f. m. : 92 méter. Irodalom: Zoltai: Eltűnt falvak és elf elejtett régi helynevek Hajdú vármegyei mai területén Debr. Kép. Kai évre Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged L Pródi Fekvése: Nagypródi puszta, a várostól ÉNy-ra 14,7 km-re a tiszapolgári műút D-i oldalán, attól 500 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 99 méter v. m.: 7 8 méter Régészeti adatok: Őstelep nyarán Rómer Flóris és Hampel József a Pródi ban végezték el ennek a környéknek első rendszeres ásatását a várostól kapott 40 munkással. A leleteket, melyek előkerültek, a Nemzeti Múzeumba szállították. Ugyanakkor a Kőudvaron megásták a Kövecses halmot is. Id. Forgács Ferenc, hortobágyi juhász, böszörményi lakos a 2 fiával, vejével és fogadott napszámosokkal 1925-től kezdve 8 éven át, minden aratás után karácsonyig ásta az őstelepet, álomlátás alapján, Attila sírját keresve. Félnyilas szőlőjét 300 juhát rááldozta. Halála után, 1932-től veje és fiai folytatták a kincs keresését, méter mélyre hatolva a kultúrréteg alatti szűz talajba, az özvegy álomlátásaitól fanatizálva. A kultúrrétegek áttörésekor a leletek egész tömegét dobálták ki, kő-, csont- és cseréptárgyakat stb ben újabb 3 aknával hatoltak le, amikor állítólag földalatti folyosókat találtak. A leleteket magánszemélyek, az alakulóban levő böszörményi múzeum és a Déri Múzeum szerezték meg. Zoltai Lajos 1925-ben Forgács Ferencnétől 5 db réz halántékkarikát, 3 db agyagedény csőtalpát, illetve azoknak töredékét, egy félgömb idomú kis bögre töredékét, 1 füles cserepet, vadkan agyarakat, kutyacsontot, egy átfűrészelt szarvasagancsot szerzett meg (ltsz /1925). Ugyanakkor H. Fekete Péter polg. isk. igazgató a leletek nagyrészét a leendő helyi múzeum számára megszerezte ben Maghy Zoltán böszörményi festőművész a Pródi ból származó üreges öntésű bronz buzogányt, hegyes és csonkagúla alakú tüskékkel, és egy palaszürke s^ínű, korongolt csuprot adott át a Déri Múzeumnak (ltsz. 8/ ). Irodalom: Sőregi: Zoltai élete 78. o. Jelentés o. Jelentés o. Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged o. Bakóczy János: Böszörményi krónika (kézirat). Idézi Győrffy. II. sz. Pródi Fekvése: Hajdúböszörmény, Kis Pród-puszta DK-i sarka, a Barassó-ér partján. Hajdúböszörmény központjától Ny-ra 7 km-re, a balmazújvárosi Szőrös tól ÉK-re 1,3 km-re. 14

17 Méretei: T. sz. f. m.: 102 méter. Irodalom: dr. Varga Geiza: Hajdúmegye leírása D Strázsa Fekvése: Nagy Pród-puszta, a nagycsatorna Ny-i oldalán, a csatorna gátjában. Hajdúböszörmény központjától ÉNy-ra 11,6 km-re, a Hajdúböszörmény tiszapolgári műúttól a főcsatorna vonalán D felé 2 km-re a Nagy Pródi és a Brassó DK ÉNy-i irányú vonalában, a Brassó tól ÉNy-ra 2,1 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 99 méter. A főcsatorna ásásakor a egy részét elhordták. Irodalom: dr. Varga Geiza: Hajdúmegye leírása D o. Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged A közölt 1783-as térképen Böszörménytől D-re a zeleméri határon is van Strázsa, mely a mai Széchenyi, régen Messzelátó nak felel meg. Széchenyi 4 Régi neve: Messzelátó, Nagy Halom. Fekvése: Hajdúböszörmény, a Debrecen böszörményi műút K-i oldalán, a város központjától DK-re 4,1 km-re, a vasútvonaltól K-re 300 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 164 méter, tehát a Csegei után a vidék legmagasabb pontja. Utóbbi tőle D-re 4 km-re esik. Régen a Messzelátó csárda állott a közelében. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged Szúnyog Fekvése: Valószínűleg a város és a Bocskai-kert közötti halmok egyike. Az 1832-ben kiosztott ugarföldek mappáján szerepel, amely mappa a város levéltárában van. A város központjától K-re 4 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: valószínűleg 152 méter. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged Telek Fekvése: Nagy Zelemér-puszta, a böszörményi vasútvonal Ny-i oldalán, a zeleméri vasúti megállótól és a Csonkatoronytól ÉNy-ra 1 km-re, a vasútvonaltól Ny-ra 800 méterre, a műúttól K-re 1,4 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 154 méter. Tetű Fekvése: Valószínűleg a város és a Bocskai-kert közötti halmok egyike. Az 1832-ben kiosztott ugarföldek mappáján szerepel. A mappa a város levéltárában van, A a város központjától K DK-re 3,8 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: valószínűleg 158 meter. Irodalom: Győrffy: Hajdúböszörmény települése Szeged

18 Törökmetéllő Fekvése: Telek-föld, a város központjától É ÉK-re 4,8 km-re. A Hajdúdorog böszörményi vasútvonaltól K-re 1,1 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 130 méter. Irodalom: Győrffy István: Hajdúböszörmény települése. Szeged az 1783-as térképen feltüntetve. A katonai térképen is szerepel. Zeleméri földvár A nép vadászok sáncának" nevezi. Fekvése: De Pauli Zelemér puszta, a Debrecen böszörményi vasút és műút között, a zeleméri vasúti megállótól DNy-ra 1,2 km-re, a katonai térképen feltüntetett, de ma már meg nem levő Botos-tanya. Az U. Szabó tanyától kelet felé. A földvár előtt észak felől egyesül a Tócó két forrásága. A Ny-i ág a Mélyvölgy, a másik, a hosszabbik észak felé, a Bánky tanyának vonul. A földvár körvonalas, a sáncok az U. Szabó tanyától jól kivehetőek. Méretei: A terepet uraló dombháton a földvár hossznégyzet alakú. Pontos felmérések nem történtek. Régészeti adatok: Zoltai június 24-én járt azon a területen, de a jelentésben (161/1922) a földvárról nem tesz említést. (Jel o.) Zoltai és Sőregi március 28-án tekintették meg a földvárat, melynek tetején cserepek találhatók, de a rossz idő miatt felmérést nem tudtak végezni (79/1927). A földvár közelében őskori települési foltok kerültek feltárásra, és a zeleméri bronzkori zsugorított temetkezés. Lelt. : 35.37/1927. Irodalom: Jelentés, o. Sőregi: Jelentés, o. Révész: Etel laka Bunyitay: A váradi püspökség II. 72., 121., 135., 143. és 464. o. HAJDÜDOROG Csontos Fekvése: A község központjától K-re 2,8 km-re, a dorog újfehértói műút É-i oldalán, attól 300 méterre, a határhoz 650 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 124 méter. Debeje Fekvése: A község központjától DK-re 3,7 km-re, a Kiserdőhöz vezető dűlő Ny-i oldalán, attól 400 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 127 méter. Három Fekvése: A község központjától ÉNy-ra 1,7 km-re, a Nánás dorogi műút É-i oldalán, attól 200 méterre. Közelében a térkép nem tüntet fel kerek halmot, csak dombokat. Méretei: T. sz. f. m.: 110 méter. 16

19 Kis Nyerges Fekvése: Hajdúdorog, a község központjától û DK-re 9,4 km-re, egészen a hajdúböszörményi határnál, a vasútvonaltól K-re 1,2 km-re. A Nagy Nyerges tól D-re 2,6 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 125 méter. Irodalom: az 1943-as 1: es katonai térképen az 1925-ös 1: en is feltüntetve. Kövecses Fekvése: A község központjától D-re 3,5 km-re, a böszörmény dorogi műút K-i oldalán, attól 100 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 114 méter. Nagyállás Fekvése: Hajdúdorog, a község központjától É-ra 3,5 km-re, a Dorog nagyfalui út Ny-i oldalán, attól 100 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 114 méter. Nagy Fekvése: A község központjától ÉK-re 3,8 km-re, határ. Méretei: T. sz. f. m.: 127 méter. Nagy Nyerges Fekvése: A Böszörmény dorogi vasútvonaltól K-re 1,6 km-re, a község központjától D DK-re 7,2 km-re. Méretei: T. sz. f. m.: 122 méter. Irodalom: Györffy István: Hajdúböszörmény települése Szeged A műben az 1783-as térképen a határon túl van feltüntetve. A katonai térképen is szerepel. Sárga Fekvése: A község központjától É-ra 3,5 km-re, a Dorog nagyfalui út és a szállásföldi dűlő között. Utóbbitól Ny-ra 550 méterre. Méretei: T. sz. f. m.: 113 méter. Temetőhegy' Fekvése: Hajdúdorog, Szállásföld, a várostól É-ra 11 km-re, túl a Szállásföld-tanyai iskolán. A Temetőhegy felé vezető dűlőút a hegy Ny-i oldalát le«szeli. Természetes domb. ~ - / f / V 17 V^itr

20 Méretei : v. m. : 7 8 méter. Régészeti adatok: 1936-ban dr. Verdes Miklós, a Szállásföld-tanyai iskolaigazgató a Temetőhegy dűlőút szelte Ny-i felében mutatkozó sírból, a koponya szájpadlásához tapadt Szent-István dénárt talált és átadta a Déri Múzeumnak (C. N. H. O.2.). Sőregi János április 28-án ott próbaásatást végzett, de a hanyatt fekvő ÉK DNy-i irányú nyújtóztatott csontváz mellett a dénáron felül más lelet nem volt. Koponya és dénár leltározva: 22/1936. Sőregi júliusban cserkészekkel ásatott. É D-i irányú kutató árokkal, 3 sírt tárt fel. 1. sír: 80 cm mélyen 170 cm hosszú, Ny K-i irányban hanyatt nyújtóztatott csontváz, lócsontokkal volt. Mellékletek: vaszabla, kengyel, karika, 94 cm hoszszú vaskard, í jborító csontlemezek, tegezvasalások, nyílhegyek. A koponyán 2 ezüst karika, bal szemen kis ezüst lemez. 2. sír: feldúlt sír, csak a lábszárak találhatók eredeti helyükön. Körülötte nagyobb és kisebb kerek, részben aranyozott ezüst veretek (13 db). 3. sír: K Ny-i irányban fekvő csontváz, fakorhadvánnyal, vas koporsószegekkel (XVII XVIII.). A cserkészek által szétdúlt sírokból: vasnyelű ezüst csat, ezüst füles pityke, 2 db vaskés, bagolyfejes csont botvég, 2 db 8 10 cm magas durva agyagcsupor, emberi és állati csontok kerültek elő. Ltsz.: IV. 58/ A hajdúdorogi Középső Szállásföldön szarmata temetőből pompás terra sigillata edény (rheinzaberni eredetű) s egyéb leletek származnak (Évk ). Ez a lelőhely a Temetőhegyhez közel van. Irodalom: Sőregi: Szent-István-kori sírok Hajdúdorog határában. Évk évről D Évk évről D leletek ábrájával. Párducz: A szarmatakor emlékei III. Bp Mesterházy K. DMÉ 1965 (1966) 32. Tokaji úti Fekvése: a Tokajra vezető földút mellett a 6,8 km-es kő közelében levő természetes kerek domb. Régészeti adatok: földmunkálatok során magányos női sírt találtak. Bronztükör, elektron fülbevaló, orsókarika, borostyángyöngy, vaskés került elő. Irodalom: Mesterházy Károly AÉ 94. (1967) 218.; DMÉ (1970) 68. Módyné Nepper Ibolya Szkítakori leletek a Déri Múzeumból. DMÉ (1968) Vágott Fekvése: A község központjától DK-re 2,4 km-re a Kiserdő felé vezető dűlőút Ny-i oldalán, a gáti tanyák felé vezető dűlőúttól kettévágva. Méretei: T. sz. f. m.: 122 méter. Régészeti adatok: A domb átvágásánál esetleg előkerült leletekről nincs tudomásunk. HAJDŰHADHÁZ Erős Fekvése: A vasútállomástól ÉK-re 3,8 km-re, a határhoz 800 méterre, erdő szélén. Méretei: T. sz. f. m.: 151 méter. 18

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság szeptember hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye szeptember 01. vasárnap Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések 07.00-09.00 Püspökladány

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. december hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye december 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., vasárnap Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. november hónapra tervezett sebességmérések 15.10-17.10 4-es számú főút Debrecen-Hajdúszoboszló

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság júniushónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye 05.40-08.50 Debrecen, Kassai út 09.00-11.00 Hajdúsámson, Árpád út 12.20-14.20 Hajdúsámson-Martinka, Debreceni utca 14.30-16.30 Debrecen, Wesselényi út

Részletesebben

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges.

A történelmi településszerkezetben 2 fokozatú védelmi övezet kialakítása szükséges. 2. sz. melléklet AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME A.) MŰEMLÉKEK, ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK törzsszám azonosító cím név védelem 1852 17433 1851 26961 8150 26962 9852 26963 30474 1851 5333 1852 5334 8150 5335

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság július hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye Debrecen, Szabó Kálmán utca 09.00-11.00 Debrecen, Gázvezeték utca Sáránd, Debreceni utca Debrecen, Mikepércsi út 06.50-08.20 47. számú főút Sáránd-Derecske

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Vandálok a Hernád völgyében

Vandálok a Hernád völgyében Vandálok a Hernád völgyében Garadna-elkerülő út, 1. lelőhely települése Csengeri Piroska dr. Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Előadásként elhangzott a Barbarikum peremvidékein c. konferencián, Miskolc,

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN

VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN VONALDÍSZES KERÁMIA KULTÚRA ELTERJEDÉSE AZ ALFÖLDÖN Az 1955-ben megtartott Régészeti Konferencia összegezte a hazai őskori kutatás állását, rámutatva arra, hogy az utolsó tíz év anyaggyarapodása ellenére

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság november hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye november 01., kedd Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. november hónapra tervezett sebességmérések 06.40-09.00 48-as számú főút Debrecen-Vámospércs

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen

HAJDÚ-BIHAR MEGYE. Gyorsadatok a évi könyvtári munkáról VÁROSOK. Közvetlenül (helyben) használt. Személyes (helybeni) használat összesen HAJDÚ-BIHAR MEGYE Gyorsadatok a 008. évi könyvtári munkáról VÁROSOK Sorszám száma gyar. n dolgozók. 406 Megyei Könyvtár Bem tér 9. 947 5 98 99 59 0 9 9 57 00 Városi Könyvtár Piac u. 68. 5 0 9 9 5 705 585

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYÉK ÁRPÁD-KORI (XI XIII. SZÁZADI) FÖLDVÁRAI ÉS MONOSTORAI

SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYÉK ÁRPÁD-KORI (XI XIII. SZÁZADI) FÖLDVÁRAI ÉS MONOSTORAI SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYÉK ÁRPÁD-KORI (XI XIII. SZÁZADI) FÖLDVÁRAI ÉS MONOSTORAI 1966 őszén, a IV. alföldi régészeti tudományos ülésszakon Szegeden, a fenti címmel elhangzott előadásunkban 1 Szabolcs és

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A Csongrád megyei Szegváron (1. kép 1 2) 1980 tavaszán homokbányászás közben sírok és telepobjektumok kerültek elő.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye

nyújtott szolgáltatások és engedélyezett férıhelyszámok integráció formája 4024 Debrecen neve székhelye típusa neve székhelye telephelye határozat Sorszám jellege 1. ideiglenes 2. végleges a mőödéséne neve széhelye típusa neve széhelye telephelye nyújtott szolgáltatáso és engedélyezett férıhelyszámo DMJV Idıse Háza Pallagi út 9. 1966. ápolás-gondozást

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások

A Pálfi István TISZK által 2011-ben fogadott szakképzés fejlesztési támogatások Agro-Rent 70 4177 Földes, Deák F. u. 2. AKSD Városgazdálkodási 4031 Debrecen, István út 136. Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Debrecen 330 000 4161 Báránd, Táncsics u. 17. Bessenyei György

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei

Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei Hajdúböszörmény helyneveinek vizsgálati lehetőségei V. Örökségvédelmi Konferencia 2014. január 22. dr. Nemes Magdolna Debreceni Egyetem GyFK nemesm@ped.unideb.hu A kutatás előzményei Erasmus-ösztöndíj

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

FRESH FOOD MARKET KFT

FRESH FOOD MARKET KFT Sheet1 Page 1 árusnév telepűlés utca hsz Kastélykert Vegyesbolt Balmazújváros Kastélykert utca 6 Utasellátó Büfé Balmazújváros MÁV Állomás Lászlóné y Köztársaság tér 18 Kórház Büfé Berettyóújfalu Orbán

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye. Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM:

Hajdú-Bihar megye. Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM: Hajdú-Bihar megye Kereskedelmi partnereink TELEPÜLÉS: CÉG NÉV: CÍM: TELEFONSZÁM:, BÖSZÖRMÉNYI ÚT 4394/7. 52/240-171 PENTA-ÉP KFT./AVIA benzinkút, I U. 1. 52/580-550 TISZTATÓ KFT./Benzinkút -ANDRÁSHÁZA

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon

Település Gyógyszertár neve Cím Telefon 2011. május 1. vasárnap 2011. május 2. hétfő 2011. május 3. kedd 2011. május 4. szerda 2011. május 5. csütörtök Bagamér Galenika Bocskai u. 3. 52/388-140 09.00-13.00 Balmazújváros Őrangyal Bocskai u. 2.

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu H I V A T A L O S L A P 30. szám 2013.

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE &ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY& BUDAKALÁSZ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 2010. 1. Melléklet AKTUALIZÁLVA 2013. 1. MELLÉKLET Budakalász

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146.

HIRDETMÉNY Debrecen, Böszörményi út 146. Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8.

HIRDETMÉNY. Nyertes pályázó lakóhelye/ székhelye. Kadarcs u. 38. Dorogi utca 40. Kossuth utca 36. 3/9. Sarkadi u. 8. HIRDETMÉNY A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint az alábbi azonosítószámú birtoktestek haszonbérbe adója, figyelemmel a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 22. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére,

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 Előterjesztés Sárvár Város közterületeinek a felülvizsgálatához a központi címregiszter kialakításához

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK, JAVASOLT MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta.

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta. FÜZESABONY RÉGÉSZETI LELŐHELYEI Újkőkor (Neolitikum) 1. Pusztaszikszó sertéstelep: Kerámia töredékek, pattintott kőeszközök. Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrája leletanyaga. (terepbejárás) 2. Pusztaszikszó

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján

Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján Szeged, Öthalom, Q-10 földtani alapszelvény tervezett természeti emlék Tájékoztató a megalapozó dokumentáció alapján A tervezési terület azonosító adatai Közigazgatási elhelyezkedése: Megye: Csongrád Település:

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó

A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó A vízszabályozási munkák szülöttje: a Túr folyó Dr. Szlávik Lajos Professor Emeritus, Eötvös József Főiskola A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a vízszabályozási munkák szülöttje, hiszen születési éve:

Részletesebben

Debreczeni csendőrkerület.

Debreczeni csendőrkerület. Sk J ). IH" CZ('nl f'sendórl"'rül," Debreczeni csendőrkerület. M. kir. debreczeni csendőrkerületi parancsnokság Debreczen. a) segédtisztség Tel. 444. b) katonai ügyész Tel. 225. c) törzsgazdasági hivatal

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete

Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet,

Részletesebben

Hajdúdorog Kövecses-halom. Ásatási napló október 2. október16.

Hajdúdorog Kövecses-halom. Ásatási napló október 2. október16. Hajdúdorog Kövecses-halom Ásatási napló 2013. október 2. október16. 2013. október 2. hétfő Idő: meleg, napos. Létszám: 6. 12 órakor érkeztem vonattal Hajdúdorogra. Bocz Péter már vasárnap kijelölte a XI.

Részletesebben

BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén -

BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén - BMMK 16 (1996) 157-173. Х-XI. századi temetkezések Békés megye északi területén (Lelőhelykataszter) - Juhász Irén - A régészeti topográfiai munkák során a megye északi részén, a volt szarvasi és szeghalmi

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE

ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE ÁRTÁND KÖZSÉG TÖRTÉNETE Ártánd Község a Bihari síkságon található Sík vidéki utcás útifalu a 42. sz. főút mentén határátkelőhely Románia felé. Árpádkori település a megye egyik legrégibb faluja. 1075-ben

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

debrecen@cegpasztor.hu

debrecen@cegpasztor.hu 2 debrecen@cegpasztor.hu debrecen@cegpasztor.hu 3 4 debrecen@cegpasztor.hu debrecen@cegpasztor.hu 5 Sajtkukac Játszóház Tartsa gyermeke zsúrját nálunk! Hozza magával ezt a hirdetést és foglaljon 2009 október

Részletesebben

1896 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája I-II. Zombor, Bács-Bodrogh vármegye közönsége.

1896 Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája I-II. Zombor, Bács-Bodrogh vármegye közönsége. Dudás Gyula I. Önálló kiadványok 1885 A zentai csata. Monográfia részlet Zenta város történetéből. Zenta, S. n. 1886 Szerémi György emlékirata. Történetkútfő-tanulmámy. Budapest, S. n. 1886 A zentai ütközet

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a.

r v % HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. r v % r - HA)K>-flf1AR.?AW * o o a. Osztani magad - hogy sokasodjál, Kicsikhez hajolni - hogy magasodjál Hallgatni okét, hogy tudd a világot, Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz Váci Mihály Kedves Gyerekek!

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre

HAJDÚBAGOS. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre Terület: 37,44 km 2 Lakosság: 2054 fő Polgármester: Szabó Lukács Imre HAJDÚBAGOS Elérhetőség: Hajdúbagos Község Önkormányzata 4273 Hajdúbagos Nagy u. 101. Telefon: 52/567-212 Fax: 52/374-018 Hajdúbagos

Részletesebben

ELADÓ INGATLANOK. Ajánlattételi feltételek

ELADÓ INGATLANOK. Ajánlattételi feltételek ELADÓ INGATLANOK Ajánlattételhez szükséges letölthető dokumentumok - Ajánlattételi feltételek - Ajánlattételi adatlap Ajánlattételi feltételek Tisztelt Érdeklődő! A megvételre ajánlja a melléklet szerinti,

Részletesebben

A TÖRTÉNETI ABAÚJ-TORNA MEGYE VÁRAI (Az őskortól a kuruc korig) II.

A TÖRTÉNETI ABAÚJ-TORNA MEGYE VÁRAI (Az őskortól a kuruc korig) II. A TÖRTÉNETI ABAÚJ-TORNA MEGYE VÁRAI (Az őskortól a kuruc korig) II. SÁRKÖZY SEBESTYÉN-NOVÁKI GYULA Közleményünk - a címében szereplő megjelölést részben szűkítve - elsődleges céljaként az alig, vagy az

Részletesebben

109-es számú vonal 2013/2014-es menetrendje

109-es számú vonal 2013/2014-es menetrendje 109-es számú vonal 13/14-es menetrendje Érvényes 13. december 15-től. A menetrendben található szerelvények 2. osztályú kocsikkal közlekednek naponta. További részletek a MÁV-START oldalán. Debrecen Hajdúnánás

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz

Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz . V IA A NTICA B T. Örökségvédelmi hatástanulmány a tervezett Kiskunmajsa Ipari Park közművesítésének engedélyeztetéséhez szükséges előzetes vizsgálati eljáráshoz KÉSZÍTETTE: SZALONTAI CSABA RÉGÉSZ, ÖRÖKSÉGVÉDELMI

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből

ERDÉLY ŐSRÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ. Az Erdélyi Tudományos Intézet kiadásában az archeológia tárgyköréből 110 A harmadik csoportot a Tarjányi-család kevésszámú irata alkotja. Az iratok főleg Tarjányi János és Ignáo Csanád, Arad és Temes megyében játszott szerepére vetnek világot. A jelenleg is Cégén lévő iratok

Részletesebben