Temesvár nyomtatott térképei Temesvár s / Timişoara s Printed Maps Hărţile tipărite ale Timişoarei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Temesvár nyomtatott térképei Temesvár s / Timişoara s Printed Maps Hărţile tipărite ale Timişoarei"

Átírás

1 MŰSZAKI SZEMLE 57. szám, 01. Szekeszőzág elnöke / Pesden f Edng Cmmee D. Köllő Gá Szekeszőzág agja / Edng Cmmee D. Balázs L. Gög HU, D. Bó Kál Ágsn RO, D. Cs Vencel-József RO, D. Fedák László UA, D. Kása Zlán RO, D. Kászn Gá HU, D. Majdk Knéla RO, D. Nag László RO, D. Pécs Hajnalka RS D. Puskás Feenc RO, D. Szala Gög SK, D. Tucan Gu CH D. Seesén-Pál Gög RO Kadja / Ed Edél Maga Műszak Tudmáns Tásaság EMT Sceaea Magaă Tenc-Şnţfcă dn Tanslvana Ungasce Tecnsc-Wssenscaflce Gesellscaf n Seenügen Hungaan Tecncal Scenfc Sce f Tanslvana Felelős kadó / Managng Ed D. Köllő Gá A szekeszőség címe / Addess Rmana Cluj, Klzsvá B-dul 1. Deceme 1989., n Tel/fax: , Levélcím: RO Cluj, C.P Cnen Taalmjegzék Cupns Temesvá nma éképe Temesvá s / Tmşaa s Pned Maps Hăţle păe ale Tmşae JANCSÓ Ápád Eg zákeeszmezeű öszvéaó génevéel esee Te Wkng Sages f a Cmpse seel-cncee Bx Gde Sadle de lucu ale une secţun caseae ţel-en FENEŞAN Cna, KÖLLŐ Gá, MOGA Peu, GUŢIU Şefan 19 A saka evezés és a gazdaságs aószekezeek Sucual Desgn and Ecnmc Beang Sucues Pecaea sucuală ş sucule ecnmcase KOPENETZ Ludvc, GOBESZ Fednánd-Zsng Híd pálaszekeze níl-szélcsana kísélee Expemen Caed Ou n Bdge Secn n an Open Wndunnel Expemene efecuae pe un plaelaj de pd în-un unel de vân descs PÉNTEK Máé 6 Előegá enplléek saka számlása és méeezése szezmkus zónákan Sac Calculan and Desgn f Pecas Cncee Clumns n Sesmc Regns Calculul ș pecaea sâlpl dn en pefaca în zne sesmce SÁNDOR Gá, Álms, KISS Zlán 44 Nmda / Pnng Inca Kf. ISSN A kadván megjelenésé ámgaa: Belen Gá Alap Budapes Műszak Szemle 57

2 Temesvá nma éképe Temesvá s / Tmşaa s Pned Maps Hăţle păe ale Tmşae D. JANCSÓ Ápád Temesvá ABSTRACT Te pape pesen e s f Temesvá s / Tmşaa s maps. Te fs plans lef n e manuscp ave een cncsel pesened and en e maps a wee pned dung e eas ave een ugl pesened. KIVONAT A ckk véggköve Temesvá váséképenek öéneé. Rövden összefglalja a még kézas vásalapajzka, éképeke, ké a má nmaásan megjelen egszeű alapajzka, majd smee a vás felméése és észleesen emuaja az ezek eedménen alapuló, közö nma mden váséképeke, ezek ípusa és édekessége. AZ ELSŐ ISMERT TEMESVÁR-TÉRKÉPEK Temesvá első alapajza (ks engedékenséggel mndajuk éképe) még nem jelenek meg nmaásan, csupán kézas ajzk vlak. Napjankg elég kevés maad fenn. Ismeeesek Oendff Henk színes, kézas Temesvá-alapajza 166-ól (Oendff kézaának végső fmájá 1667-an kapa), eg alapajz 1696-ól, Radgna Mema nagn vázlas, sznén kézas alapajza 1699-ől, a Lug Fednand Masglnak ulajdní alapajz a XVII. század végéől. 1. áa Henc Oendff alapajza 166-ól. Műszak Szemle 57

3 . áa A L. F. Masglnek ulajdní alapajz. Mndezek kana célka szlgálak. Elég vázlasak és nem felméések alapján készülek. Az első, mééseken alapuló Temesvá-alapajz, melől udmásunk van, 1551-en készül. Eől Gsmnd (Sgsmnd) de Pavecc, psa épíész jelenéséől udunk, mele Temesváól küldö Hasug Fednánd kálnak. A levélen emlíe alapajz sajns elvesze. A XVII XVIII. század flamán nagszámú vásáázlás jelen meg a Ks-Temes (késő Bega) paján eleülő adásza fnssággal íó váól és vásól. Ezek egálalán nem vlak éképek, anem veduák és elég szeén alapajzk, vszn öé-kevésé áláás adak a váa és a vása (ld. Jancsó Ápád Balla Lánd: Temesvá ég áázlása, valamn Jancsó Ápád Balla Lánd: Tmşaa vece. Imagn de epcă 1 ). Az alapajzka má a késő éképek előfuáanak eknejük. A XVIII. század elején megskasdak a öök ualm alól való felszaadíása e kíséleek. Végül a császá seegek, élükön Sava Eugén, Pálff Jáns, Alexande vn Wüemeg és más advezéekkel, felszaadíák Temesvá és ezzel a középk Magaszág mnden észén megszűn a öök ualm. Az 1716-s felszaadíás óás, euópa jelenőségű esemén vl, melől száms öpa, könv, öplap száml e. Legöjüke vá- és vásáázlásk, valamn alapajzk lluszálak. Az 1716-s sm, valamn az ez köveő dőszak vásalapajza a Memala ann MDCCXVI című könvemen eem közzé. Bevnulása uán Sava Eugén és az álala kneveze kmánzó, Claudus Flmundus de Mec zzálá a szémáz, kége vá és vás újjáépíéséez. Hadménökök méék fel a ég váa és készíeek óla alaps, észlees éképe. Közsme Peee ménökszázadsnak, Gő és Temesvá eődíés főménökének ké nagn pns felméés alapján készíe Temesvá-éképe 1716, lleve 1717-ől, (Plan de Temeswa leue es Exacemen pa Le Seu peee Capan Ingeneu en Cef au sevce de Sa Majesé Impeal e Calque dans les feesses de Raa e de Temeswa). Mndkeő kézas és Bécsen alálaó. Ezeknek a pns felmééseken alapuló éképeknek alapján készül a má ézlemeze meze, majd knma Temesvá-ékép, melnek címe: PLAN DE TEMISVAR / PLAAN DE TEMISVAR. A ékép kadója Isaac van de Kl (Hága, 179). Késő Jean Nealue újól kada 1747-en. Nag méee ma (98,00 x 70,50 cm) nég lemezől nmaák. A éképe ekööék Jean Russe de Mss Hse mlae du pnce Eugène de Save,, Vl. II. című köeée. 4 Műszak Szemle 57

4 . áa Peee ménökszázads éképe 1716-ól. 4. áa A J. R. de Mss könvéen megjelen Temesvá-ékép. Műszak Szemle 57 5

5 Nem éleű, vszn nagn közkedvel és sk példánan jelen meg Geg Maäus Seue Temesvá-éképe. Első kadásá (174) köveően úja és úja levnaka készíeek. Halála uán a cége fa, Alec Cal Seue, majd annak alálá köveően (176) ké veje: Tas Cnad Le és Jann Mcael Ps ánía. A Le álal kad mezeeken megjelenk ennek neve. 5. áa Geg Maäus Seue éképe Tas Cnad Le kadásáan. Az 1716-s felszaadíás köveő 1718-an aláí pzsaevác (passawz) éke szenesíee a Hasugk felségjgá a Mas Tsza Duna Edél Kápák közö eleülő eülee, mele ekkáj nevezek el Temes (vag Temesvá) Bánának. Ezuán a écs advezeőség eg aalmas vá épíésé aáza el. A vá evajzanak gamadája maad ánk. Ezek a kézas alapajzk és éképek aznan ksak vlak. A nagközönség nem jua zzájuk. Az első nma éképek, melek észleeseen muaják e a vás, a XIX. század közepén jelenek meg. Tö len kézas és nma váséképe közölem a emesvá dakól és a Bega öéneéől szóló könvemen. NYOMTATOTT TÉRKÉPEK AZ ELSŐ KORSZERŰ FELMÉRÉSIG Temesvá új váának első, könven megjelen alapajza 189-en jelen meg Ann vn Hamme Gescce de Pes, de vn 178 s 1740 m Temeswae Banae esce című könvéen. A nagn 6 Műszak Szemle 57

6 leegszeűsíe, kőnmas alapajz a könv 84. és 85. ldala közö alálaó. Az alapajz felüne az új Hasug-vá, valamn a ég, öökk vá knújá s. 6. áa Az A. Hamme könvéen megjelen Temesvá-ékép Nem ulajdnképpen vásékép a Wlelm Rammng könvéen ( De Feldzug n Ungan und Seenügen m Smme des Jaes 1849., Pes, Geduck e Landee und Heckenas, 1850 ) megjelen, 1:8 000 lépékű, SCHLACHT vn TEMESVÁR / den 9. Augus 1849 című csaaéékép, aznan aja észleeseen áázlák Temesvá a külvásaval egü. A váa és váműveke (kana k) vszn csak eg kö áázlja. A fadalm uán, még az szák aszluzmus ala jelenek meg a vás első nma, észlees éképe. Egkük a váa csak jelképesen, eg csllagknúal szemléle, de a külváska észleeseen muaja e. Ez a ékép 185-en készül Walzel Ágs Fges pes kőnmdájáan és a Rücklcke... melléklee. Kssé válza kaussal Jann N. Pee s közl 185-an megjelen Temesvá-mngáfájáan. Sznén a Peemngáfáan aláljuk a Belvás első észlees, nma éképé, melen felüneék a ázeleke s. Sajns nem íák e az ucaneveke. Műszak Szemle 57 7

7 7. áa Temesvá éképe J. N. Pee könvéen 8. áa Temesvá elvásának éképe J. N. Pee könvéen 8 Műszak Szemle 57

8 Az emlíe éképek kőnmással (lgáfa) készülek. Ez a nmaás mód, mele 1798-an a néme Als Senefelde alál fel, végg uala a XIX. század, me skkal lcsó vl a ézkacnál vag ézmezenél, a ajzka, éképeke pedg skkal gsaan udák elkészíen. A kőlap előszö kálumdgénxaláal, (mel eöme a póuska), majd eg vékn, fekee színű gumaákum éeggel vnák e. Az eede ajz vnala a gumaákumn keeszül ekaclák a kőe. Eől fakadóan, emészeesen skszzan áll fenn a ázás leeősége s. Íg s gaka eg-ké ónap keseves munkája uán fejezek e egeg nmása előkészíe kőlemez. Ezuán lvalajjal aák á a kőlap, azuán pedg vízzel lemsák a gumaákum éege. A nmdafeséke, mel eal a méledéseke, ampnnal vag őíású engeel vék fel a kőlemeze. Ezuán a kőlapa elezék a papí, mele zzápéselek. A méledéseken lévő nmdafesék a kőlapól a papía keül. A kőnmásnak ö fajája smeees, aznan a éképek nmaásánál a fene leí, kőe kaclás (Sengavu) ecnkájá asználák, me íg éles vnalaka és knúka kapak. A vás fejlődése, gaapdása, az pa, a keeskedelem, a közlekedés uak képíése, a pac kapcslak eősödése mndnká áée szía Temesvá kana jellegé. A váfalak és ásák újá állák a fejlődésnek, éklókén ölelék köül a elvás. A váfalakn kívül ams lépekkel fejlődek a külvásk. Skág a vásík alpvnaláól 500 öl ávlsága nem vl szaad épüleeke emeln. A lalm sáv szélességé a XIX. század másdk feléen 00 öle csökkeneék. A vásevezés, a elkek ulajdnvsznának pns ögzíése szükségessé eék a észlees felmééseke és a ékép áázlás an a emesvá éképésze vaal pns méések alapján elkészíee a vás első észlees éképé. Ez 1878-an ada k a vás éképésze vaala Temesvá sza. k. vás Gá- József- Majk külváskkal és Rudlfsem elséggel egü Magaszág Temes megéen Lépék 1 écs üvelk = 40 öl. Kada a m. k. éképá. Temesvá 1878k év Ápló 1.én Melze Adlf éképá vezeő címmel. A éképszelvének (7,50 x 59,00 cm) a emesvá plgámese vaal levélááan alálaók. Ennek alapján készülek azán az első észlees éképek a vásól en jelen meg a emesvá Beánek kőnmda szép és pns éképe a Józsefvásól és a Gávásól. A eljes vás emuaó kszeű, észlees váséképek sznén az es éveken jelenek meg. Ilen a Beánek J. kőajzló műnéze és a Bee Róe kőnmda műnéze álal nma Temesvá sza. k. vás eles evajza. Mndké ékép nagméeű (110 x 70 cm), lépékek 1: Részlees váséképek, jól lázanak az ucaelnevezések, fel vannak üneve az épüleek, ázszámkkal, kemelve a középüleek, a lóvasú vnala, a vasuak. 9. áa A Józsefvás észlees éképe Műszak Szemle 57 9

9 10. áa A Beánek-féle észlees vásékép 11. áa A Bee Róe kőnmda álal készíe észlees vásékép 10 Műszak Szemle 57

10 A váséképeke mnd nag szükség vl a plgá közgazgaásan s. Ennek ellenée észleese vásékép Temesváól csak az 1880-as éveken jelen meg. Oka a vás eős kana jellege leee, sz Temesvá az Oszák Maga Mnaca egk legnag eődíméne vl. Saéga fnsságá aznan a XIX. század végée elveszíee és 189-en Feenc József kál aláía a Temesvá eődjellegé megszüneő dkumenum. Lenák a váskapuka és a ásák, váfalak nag észé. A vás pá éves szívós ac uán megvála a felszaadul kana eüleeke és áua csáa a elkeke. Temesvá elndul a nagvássá válás úján. Sznén az 1880-as évek végén jelenek meg a váskalauzk, melekez kőnmas éképeke fűzek. 1. áa A sk példánan, ö kadás (1889, 1891) megé Beán Oszká-féle váskalauz éképe Külön édekesség Yl Lajs és Kvács-Seesén Aladá kőnmas vásszaálzás éképe 189-ól. 1. áa Yl Lajs és Kvács-Seesén Aladá vásendezés éképe 189-ól Műszak Szemle 57 11

11 A XIX XX. század fdulóján megjelen vássmeeők és mngáfák s aalmaznak váséképeke. Legöjüke ké emesvá kőnmda: a Beánek J., valamn a Bee Róe lgáfája állía elő. A Bee Róe kőnmda éképé külön áképlapkén s fgalmaza a kadó, a emesvá Plaek-féle könvkeeskedés 1904-en. Szép, jól megajzl Temesvá-ékép alálaó a Pallas Nag Lexknáan s (1897). Ugancsak jó Temesvá-éképekkel alálkzaunk Kal Baedecke különöző éveken kad úkönveen s. A Baedeckeek éképe az Eduad Wagne és Ens Dees lpcse éképésze nézeéen készíeék. 14. áa A Pallas-lexkn szép Temesvá-éképe TEMESVÁR KORSZERŰ FELMÉRÉSE ÉS TÉRKÉPÉNEK ELKÉSZÍTÉSE A váfelagás uán szükség vl eg mnden gén kelégíő kszeű, vásékép elkészíésée, mel alapján elkészíeék a Temesvá nagvássá evő új vásfejleszés eve. A vás felméése és a kszeű vásékép elkészíésée a vás vezeősége a udapes Szesza László kál ménökö kée fel, ak auguszus 1-én kezde meg a munkálaka. Az elkészül vásfelméés munká 1904 májusáan vee á Temesvá ménök vaala. A felméés eedméne ám ejedelmes szekén ölö meg. A éképek nmda kvelezésé a Maga Kál Állam Nmda 1905 feuájáan fejeze e. Szesza László munkájáé fn kap. Ezen méések uán készíeék el a vázlaka, majd a éképeke. A éképeke a céljuknak megfelelően, különöző méeaánan ajzlák meg. Az ucáka 1:00 lépékű szalagéképeken áázlák, az egész vás összefüggő éképe pedg 1:1 000 méeaánan készül. A vás eüleének áázlása 5 éképszelvéne fé á. A éképlapka megajzlásuk elő üvege agaszák. Íg küszöölék k a ő és nedvesség papía kfeje aásá, ennek méeválzásá. Az 1:1 000 lépékű szelvéneken kívül az éékese eüleekől, elkekől 1:00 méeaánú észleéképek s készülek. Ezeke nem üvege agasz papílapka, anem 1 mm vasagságú kanlapka ajzlák. A pnsság és a késő felasználás megkönníése céljáól a észleéképeke feljegezék az áázl dmk számadaa s. A fen emlíe éképeken kívül 1: 000 lépékű éképeke s készíeek. A vás 1 len szelvén (lapméee 100,00 x 7,00 cm) fed le. 1 Műszak Szemle 57

12 Az egész vás áázló 1:5 000 méeaánú ékép ké szelvénes. Szesza méése alapján a Maga Kál Állam Nmda elkészíe eg 1:0 000 lépékű Temesvá és könéke című ánéze éképe s. A éképeke a Maga Kál Állam Nmdáan skszsíák, a nemég evezee új eljáás, az úgneveze algáfa (alumngáfa, alumínumnma) ecnkával. Az eljáás Jsep Sclz alkalmaza előszö Manzan, 187-en és akkáj Magaszágn még csak az államnmdáa vezeék e. Az algáfa a síknmás egk fajája. Eljáása asnló a lgáfa (kőnma) úján készül skszsíász, azzal a különséggel, g a kőlap alumínum lemez eleesí. Előne, g a vékn és könnű lemez könneen kezeleő. Az algáfa ecnkájával az eede ajz eg máslókeeen áelezék eg fénézékenné e alumínumlemeze, mele nap- vag pedg műfén segíégével megvlágíak. A lemez veg kezelésnek veeék alá. Az előívás uán a vnalak elefkén jelenek meg a lemezen. A kőmezés apóléks munkájá pá pec ala elvégeze a fén és a vegsze. Az íg elkészül nmólemezekől má ezőleges számú másla leee készíen. Haá a kael jelenések szen Temesvá éképeől elegendő példán készül, a öénelm válzásknak, a selejezéseknek ála a közkönváakan, levéláakan csak nagn kevés példán maad ánk. A pgáfa felméés és az ennek alapján elkészíe ékép alapján Szesza László elkészíee Temesvá vásővíés evé s. Temesvá első kszeű felmééséől őveen íam a He Új Szó 007. januá feuá számaan, valamn a klzsvá Műszak Szemle 007/5. számáan. 15. áa A Szesza László álal készíe 1:0 000 méeaánú ánéze ékép MÁS, 190-IG MEGJELENT TÉRKÉPEK Műszak Szemle 57 1

13 A Szesza-féle vásővíés eve Szlád Eml, vás főménök és Bíge József, vás ménök dlgza á an. Ee főkén az 1905-en megszeze és a vás ulajdnáa ákeül vl kana eüleek elekendezése ma vl szükség. Az új vásendezés eve 191-an aga jóvá a vás anács. Ennek 1: lépékű éképé 191-an nmaásan s megjeleneék (nma Umann Henk könvnmdája). A Szesza, lleve a Szlád-Bíge vásékép évzedekg e jó szlgála. 16. áa A Szlád Eml vás főménök és Bíge József vás ménök álal készíe Temesvá-ékép. Külön édekessége jelenenek a közkézen nem fgó, mégs nma éképek, meleke a váfelagás uán elekáadás-ávéel ágalásknál asználak a kana és plgá aóságk. Jelen meg vásékép nagméeű megeékép mellékéképekén s. Nagn ka és édekes az 1896-s övénaóság közú fgalmszámlálás eedméné megjeleníő Temes mege ékép Temesvá mellékéképével. Sznúg az 1910-es ékép a vásn áaladó övénaóság uakkal. AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN Az első vlágáú uán Báná kéamadá, Temesváal egü Rmánáz csalák. A maga és néme nelve a mán vála fel. Az 190-as évekől kezdve csak ezen a nelven jelenek meg a vás éképe. Az első fellel mán nelvű Temesvá-ékép 190-an készül. Ez nmák úja 19-en és felüneék aja a vás fő keeskedelm pnja, ucá. Egk példáná Bukaese küldék, a máska a vás levélááan elezék el. Nagn szép az 196 köül, a lugs Sdn kőnmdáan készíe vásékép. Az 190-as évekg a ég éképeke asználák, meleken megválzaák, mánsíák a ég ucaneveke és elvégezék a kse módsíáska, például új ucák vag köznézmének felajzlásával. A vás lakssága aznan anna zzá vl szkva a ég ucanevekez, g a váskalauzk külön közölék az új, mán ucanevek melle az ucák ég, maga és néme ucaneve s. 14 Műszak Szemle 57

14 17. áa Az első mán nelvű vásékép Temesváól 18. áa Nagn szép kvelezésen, a lugs Sdn nmda álal ajzl és nma vásékép k. 196-ól Műszak Szemle 57 15

15 Néa évenkén válzaak ucaneveke. Nag gaksággal jeleneek meg váséképes ucanévjegzéke s. Tö alkalmmal megöén, g ezekez nem nmaak új éképe, anem az előző év kööék e az ucanévjegzék-füzee, al aznan felüneék azka az ucáka, melek dőközen új neve kapak (például az 197-es ucajegzék-füzeen s az 196-s ékép alálaó, vag pedg az 1947-es éképe agaszák e az 1948-as ucajegzék-füzee, vszn a ékép magójáa nmaák az dőközen megválza kálságól az szág népközásaság le ucaneveke). 190-an jelen meg eg elég szeén kvelezésű vásékép eg ámnelvű váskalauz mellékleekén. Az szág vezeése, udmásul véve, g nagn sk vás és más fnsa elepülés, főleg az Ókálság (azaz a Rmán Kálság, a Regá ) eüleén lévő, nem endelkezk asználaó, kszeű váséképpel, elendele (a vnakzó övén: Legea penu ganzaea admnsaţe lcale ) a vásk felméésé és vásővíés éképének elkészíésé. Azkan a váskan, melek má endelkezek kszeű felmééseken alapuló éképekkel, el kelle végezn ezek kegészíésé és akualzáslásá. Ez Temesván a vásáza keeéen működő műszak szál eszja végezék el. A övén megelőzve, má an a műszak szál a külváskan kővíee a ámszögelés és skszögelés álóza (90 új ámszögelés és 4 új skszögelés pn aázván meg). Ezek alapján elkészíeék a vás küleüleenek s észlees éképe, meleke csalakzaak a má meglévő 1:5 000 és 1:1 000 lépékű váséképekez. Az emlíe övén élee lépések eá Temesvá szeencsés elzeen vl, sz a meglévő Szesza Szlád Bíge éképeke kelle napakésszé enn, az as éveken pedg, mn láuk, má elkészíeék a küleüleek észlees éképe s. Az új váséképe a vás műszak szála készíee el Dnse Balsu és Tma Daaas ménökök vezeésével. Az 1: méeaánú nma ékép 191- en lá napvlág a emesvá Pegle kőnmdáan. 19. áa A D. Balsu és T. Daaas álal készíe és a emesvá Pegle kőnmda álal ajzl és nma vásékép 191-ől. 16 Műszak Szemle 57

16 194 köül eg édekes váskalauz jelen meg, melen külön-külön lapn vannak a vásnegedek éképe. E éképeknek különlegessége, g az ucáka nem ké páuzams, anem csak eg vasagí vnallal jelölék. Az 196-an készíe Eml Gădnau-féle váséképe ö váskalauza s ekööék és 1948 közö az Insuul Culual de Ves magaul Nuga Kulúnéze (melnek gazgaója In-Sa Udea vl) álal kad váséképek és kalauzk ualák a pac, de e éképek mnősége nem veekede a Balsu Daaas-féle éképével. Az 1941-es éképnek smejük fekee-feé és színes (ps) kadásá s. E váskalauzka anulmánzva nmn köveejük az 1940-es évek fdulakan (és pálfduláskan) l gazdag öénése: megjelenk Hle és Mussln neve, azán 1948-an úja nmdafeséke lá a má 1947-en kad kalauz füzee, a sznén 1947-en készíe éképpel, melnek magójáa aznan má a kmmunsa aalm álal ad új ucanevek keülek. A ékép kausáan fekee ussal felülnmák a kegvesze, endszeellenes In-Sa Udea nevé. Az Insuul Culual de Ves váséképenek és ucanéváanak ulsó kadásaval egdően jelenek meg a plgámese vaal műszak szála álal készíe 1: lépékű váséképek. A műszak szál éképésze dája Ian Sameş ménök áníásával 1945-en úja ejáa (eamulála) és felújía a meglévő váséképe. Elkészülek az 1:1 000-es lépékű lapk (meleke még az es éveken s asználak), az 1: lépékű ékép (nem alálam nma válzaá, csak eg pauszól készül másla), valamn a Tó Ágsn (mánsíva: Augusn) álal ajzl, majd nma éképek 1: lépékkel. Ennek az dőszaknak az ulsó észlees váséképe 1949-en jelen meg. Tíz év csend uán jeleneék meg Temesvá új ucanévjegzéké és éképé. A kövekezőg s ska kelle vána annak, ak annak dején nem ju zzá az 1959-es kadász. Ez az ucanévjegzék 1966-an jelen meg füze és ékép fmájáan, majd eg összeajgaaó éképlapkén, melnek áldaláa nmaák a eűendes ucanévjegzéke. Tzennég éven á, 1980-g vl mnden emesvának féle kncse az 1966-s vásékép, sz a mnd jan eősödő dkaúa nem néze jó szemmel és a cenzúa egálalán nem, vag pedg nagn neezen engedéleze éképek és váséképek kadásá. Bldg vl, ak megszeze eg-eg, az degenfgalm vaal álal kad ks váséképe an a el vezeés sugallaáa a mege evező vállala elkészíe eg váséképe, mele a el Bana Nmdapa Vállala nma k. A ékép áldalán ucanévjegzék vl. Vék, mn a cuk. A éképen nncs méeaán, kadása ma aznan skan kapak fegelm. A endszeválásg nem s készül kmla vásékép. Az 1980-as éképe félg kan, ucanévjegzék nélkül még knmaák, de má nem keül keeskedelm fgalma. Csak a főnökök -nek ju előle, vag pedg azknak, akknek vl smeősük, aájuk a nmdáan UTÁN MEGJELENT TÉRKÉPEK 1990 uán elöölék a cenzúá, ege-mása jelenek és jelennek meg a különöző, váséképpel ellá vássmeeők, váskalauzk, különálló váséképek. Mndjá 1990 uán az 1980-as vásékép némleg akualzál válzaa jelen meg, azán az IPROTIM (Temes Mege Tevező Vállala) álal készíe vásékép és annak különöző kadók álal paca d válzaa. Közsme, pf éképkadók s készíeek váséképeke Temesváól. Külön kemelném a Cagapa Temesvá-éképé, mel észlees, können áekneő, génes, kml munka, mmá ké kadás és ö uánnmás é meg, nncsenek aja eklámk. Klasszkus váséképek még az Alfacn, AMCO- PRESS, és a Ga kadó éképe. A emesvá plgámese vaal a klzsvá Scue & Fanzke kagáfa cégnél endele meg a vás 1: lépékű éképének elkészíésé. Ennek első kadása 007-en, a másdk 010-en jelen meg. A éképe a plgámese vaal égsze ala működő Tuszka Infcenum ngenesen az édeklődők észée csája. Az Infcenum kse méeű, sznén ngenes éképlap s kad a vása lágaók észée. Ezen nncsen sem ucanévjegzék sem eklám. Külön kaegóá képeznek az ún. váskalauzk, melek álaláan eg-eg áeknő éképe és ö észleéképe aalmaznak. A könven ezeke s emuaják a íó vag/és címlap, az áeknő ékép és eg-ké észleékép közlésével. A emesvá Ncu Dăăşean képzőművész, gafkus megajzla Temesvá első D éképé (elkészíésée jónéán évvel ezelő én s öszökélem a eeéges ajzló). A ékép kadás jgá a Wee G Tmşaa vee meg és közöle külön éképlapn, a elvás áázló ész pedg a Wee G Tmşaa című dőszaks kadván középső, keős ldalán. Műszak Szemle 57 17

17 A Temesvá-éképek kuaásá a P Renvanda Culua Hungaae Alapíván Unge Máás Szakalapívána és a Dmus Hungaca Scenaum e Aum ámgaák. Köszöne az lleő kuaóumknak a megelőlegeze zalmé. Temészeesen nncs elegendő el eg könvn anag közlésée. A Temesvá nma éképe észleesen smeeő, gazdag képanaggal ellá ejedelmes könv 011 végén jelen meg. Megendeleő a szezőnél. BIBLIOGRÁFIA Epejes Kálmán: A écs adlevélá maga vnakzású éképenek jegzéke. Szeged, 199 Jancsó Ápád Balla Lánd: Temesvá ég áázlása. Men Könvkadó, Masvásáel, 005 Jancsó Ápád Balla Lánd: Tmşaa vece. Imagn de epcă I III. Edua MIRTON Tmşaa, Jancsó Ápád: A Bega, a Bánság elkénezee flója. MIRTON Könvkadó Temesvá, 007 Jancsó Ápád: A emesvá Bega-dak kónkája. Kadja a Maga Úüg Tásaság; Budapes Temesvá; 1999 Jancsó Ápád: Temesvá nma éképe , Temesvá, 011 Jancsó Ápád: Iscul pdul dn Tmşaa. Bleca Hsca e Acaelgca Banaca XXIX. Edua Mn Tmşaa, 001 Jancsó Ápád: Memala Ann MDCCXVI. Mn Könvkadó, Tmşaa / Temesvá, 007 Jancsó Ápád: Temesvá felméése és éképezése közö. In: Műszak Szemle 5. szám, Klzsvá, 007. Jancsó Ápád: Temeswa und sene Bücken. Mn Velag. Temeswa, 00 Jancsó Ápád: Tmşaa Temesvá Temeswa Temšva. Bdges acss e Bega Rve. Edua Mn Tmşaa, 001 Jankó Annamáa: A másdk kana felméés ( ). DVD, Acanum, Budapes. Kscan Alexande: Banae Kaen m Kegsacv Wen ( ): Blgape. In: Südsdeuces Acv VI. Band. Sndeduck. Velag R. Oldenug, Müncen 196 Leşcu Ocavan: Gdul aşulu Tmşaa de-a lungul mpulu Tmşaa, 001 Leşcu Ocavan: Planule muncpulu Tmşaa ş denumea săzl în decusul anl Cuzăţ mşene. Tmşaa, 00 Opş Ma: Tmşaa Mngafe uanscă. Vlumul I. Descpe ecene cae au mpus cecaea se uansce a Tmşae. Edua Buma Tmşaa, 007 Papp-Vá Ápád: Magaszág éképeken. Kssu Kadó / Cagapa, Budapes, 00 Sucu Adan: Nul plan de ssemazae a muncpulu Tmşaa. In: Mnul muncpulu Tmşaa, 191, n Műszak Szemle 57

18 Eg zákeeszmezeű öszvéaó génevéel esee Te Wkng Sages f a Cmpse seel-cncee Bx Gde Sadle de lucu ale une secţun caseae ţel-en FENEŞAN Cna, KÖLLŐ Gá, MOGA Peu, GUŢIU Şefan Klzsvá Műszak Egeem ABSTRACT In pape e wkng sages f a cmpse seel-cncee x gde ae pesened. Te essance sages, especve e elasc essance sage, e ulmae lm sae and als w nemedae sages ae pesened. Te pesened esul ae f a cmpse seel-cncee x gde w ee dffeen dep. BEVEZETŐ A nag feszávú vasú dak eseén az ágaza jelenős állandó öleee jelen. Éppen ezé lan szekezee kell evezn, amelnél az állandó ee kse. Az 1. áán eg len ídkeeszmeze láaó, mele a váakan anulmánzn fgunk az génevéelek, valamn a feszülég állap szempnjáól. 1. áa Műszak Szemle 57 19

19 A keeszmeze génevéel esee: Ezeke a leeéges eseeke a. áán muajuk e. Rugalmas feszülég elszlás a Közes ugalmas és képléken Közes képléken c képléken aáállap d. áa RUGALMAS FESZÜLTSÉGI ÁLLAPOT A Az acél-en keeszmezee az n ekvvalenca énező segíégével mgén acél keeszmezeé alakíjuk [n=e a /E ].. áa - A ugalmas feszülégállap a A ugalmas engel elzeé az (1) összefüggés segíégével aázzuk meg. C C C T T 0 (1) A kövekező összefüggések (), (), (4), (5) segíégével megaázzuk az (1) összefüggés agja. 0 Műszak Szemle 57

20 R H nr () s H nr () ( ) R (4) H nr (6) (11)-e eeleesíve az (1) összefüggése, megkapjuk a semleges engel elzeé. C 1 n s R (5) (6) C 1 s (7) 1 C 1 T (8) (9) T 1 R (10) (11) A (1) összefüggés segíégével megaázzuk a semleges engel elzeé. 1 n n H n n n n n (1 a) H (1 ) A ugalmas amánan a keeszmezee génevevő ajlíó nmaék: el Rd M. : a cc M el. Rd mn Mel. Rd ; Mel. Rd (1) al: Műszak Szemle 57 1

21 M a el. Rd f a I 1 c f a W a M fck cc el Rd c n I cs 1 Az 1. áláza a ídkeeszmeze ám különöző szekeze magasság eseén a ajlíó nmaék adja meg, amel a en és acél vesz géne övd deg aó eelés n 0 = 5.57 és aós eelés eseén n L = Szekeze magasság H [mm] 1. áláza Hajlíónmaék [kn m] Keeszmeze Acél n 0 =5.57 n L =16.44 acél acél en acél en A keeszmeze eeelenség nmaéka (14) I 1 A A 1 A A A 1 1 A A (14) Hám különöző szekeze magasság eseén a keeszmeze jellemzőke a -es áláza aalmazza.. áláza Mecanka jellemzők szekeze magasság eseén H=.915 m Keeszmeze n 0 =5.57 n=16.44 Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) Teeelenség nmaék I (m 4 ) Hajlíónmaék M (kn m) H=.715 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) Teeelenség nmaék I (m 4 ) Hajlíónmaék M (kn m) H=.515 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) Műszak Szemle 57

22 Mecanka jellemzők szekeze magasság eseén Keeszmeze n 0 =5.57 n=16.44 Teeelenség nmaék I (m 4 ) Hajlíónmaék M (kn m) A keeszmeze és a feszülég a. áán láaó. RUGALMAS ÉS KÉPLÉKENY KÖZTES FESZÜLTSÉG ELOSZLÁS B A 4-k áán láaó feszülégelszlás eseén, a szakaszn lneás elszlás feléelezünk, al R , akk: 4. áa A semleges engel elzeé a (15) képle szen aázzuk meg. C C C T T A első eők a kövekező képleek szen számíaók. 0 (15) C R (16) C R (17) C T R (18) R H (19) T R (0) Műszak Szemle 57

23 4 Műszak Szemle 57 Beeleesíve a (15)-ös egenlee, megkapjuk a semleges engel elzeé: R R R H R R R R R 4 (1 a) H (1 ) A eeelenség nmaék: A A A A A A A I () A. áláza aalmazza a ám szekeze magasság eseén ídkeeszmeze eeelenség nmaéká.. áláza Öszvé keeszmeze n 0 =5.57 n L =16.44 H=.915 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) H=.715 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) H=.515 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) A keeszmeze eeíó nmaéka: 4 1 d C d C d C d T M () al: T, C,, C,, C - a (16) (0) összefüggéseken defnáluk d 1, d, d, d 4 az eők kaja 1 R d (4) ) ( ) ( ) ( ) ( d (5) d (6) 4 d (7) A ám különöző magasságú felépímén jellemző a 4. áláza aalmazza.

24 4. áláza Keeszmeze jellemző Öszvé keeszmeze H=.915 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.71 Hajlíónmaék elzee M (kn m) 750 H=.715 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.61 Hajlíónmaék elzee M (kn m) 6870 H=.515 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.51 Hajlíónmaék elzee M (kn m) 660 KÉPLÉKENY KÖZTES FESZÜLTSÉGELOSZLÁS C A keeszmeze és a feszülégelszlás a 5. áán láaó R [], sszúságn paalkus elszlás feléelezünk. 5. áa A semleges engel megaázó egenle: C C C T T Al a első eőke (9) () képleek fejezk k 0 (8) C R (9) C R (0) 4 C R R (1) Műszak Szemle 57 5

25 6 Műszak Szemle 57 H R R T 4 () R T () Beeleesíve (4) képlee megkapjuk a semleges engel megaázó összefüggés: R R R H R R R R R 4 (4 a) H (4 ) A keeszmeze eeelenség nmaéka: A A A A A A A I (5) A 5. áláza aalmazza a eeelenség nmaékka a ám keeszmeze eseén. 5. áláza Öszvé keeszmeze n 0 =5.57 n L =16.44 H=.915 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) H=.715 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) H=.515 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) A keeszmeze eeíó ajlíónmaéka: 4 1 d C d C d C d T M (6) al: T, C,, C,, C - a (9) () összefügéseken defnáluk d 1, d, d, d 4 - a (7) (40) képleek szen aázzuk meg

26 d d d d ( ) ( ) 5 1 ( ) (7) (8) (9) (40) A ám keeszmeze jellemző a 6. áláza aalmazza. 6. áláza Keeszmeze jellemző Öszvé keeszmeze H=.915 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vsznva (m) 1.71 Hajlíónmaék elzee M (kn m) H=.715 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.61 Hajlíónmaék elzee M (kn m) 7480 H=.515 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.51 Hajlíónmaék elzee M (kn m) A KÉPLÉNY HATÁRÁLLAPOT D A feszülég elszlása a 6. áán láaó: Műszak Szemle 57 7

27 6. áa A semleges engel elzeé a (41) egenle segíégével aázzuk meg: C C C T T 0 (41) A első eő a (4) (46) képleek segíégével aázzuk meg. C R (4) C R (4) C T R (44) R H (45) T R (46) Beeleesíve és megldva a (41) egenlee, megkapjuk a semleges engel elzeé: R R R R R H R R (47 a) 4R H (47 ) A eeelenség nmaék a (48) összefüggéssel aázzuk meg: 8 Műszak Szemle 57

28 Műszak Szemle A A A A A A A I (48) A 7. álázaan fglaluk össze a eeelenség nmaékka a ám anulmánz eseen: 7. áláza Öszvé keeszmeze n 0 =5.57 n L =16.44 H=.915 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) H=.715 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) H=.515 m Teeelenség nmaék I (m 4 ) A eeíó nmaék: 4 1 d C d C d C d T M (49) al: T, C,, C,, C - első eők d 1, d, d, d 4 - az eők kaja 1 d (50) ) ( d (51) d (5) 4 d (5) A 8. áláza aalmazza a d eseen a keeszmeze jellemző (,, M.)

29 8. áláza Keeszmeze jellemző Öszvé keeszmeze H=.915 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.71 Hajlíónmaék elzee M (kn m) 8180 H=.715 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.61 Hajlíónmaék elzee M (kn m) H=.515 m Súlpn elzee az alsó övlemezez vszníva (m) Súlpn elzee az felső övlemezez vszníva (m) 1.51 Hajlíónmaék elzee M (kn m) A 9. áláza a eeíó ajlíónmaékk ééke aalmazza a ám szekeze magasság eseén állandó és aszns eelése. Szekeze magasság H [mm] Állandó ee +P10 Vna 9. áláza Hajlíónmaékk: [kn m] Állandó ee +LM71 Vna Állandó ee +SW/ Vna A 10. áláza a semleges engel elzeé és ajlíónmaéká adja meg a ám különöző magasságú felépímén és nég feszülégelszlás (a,,c,d) eseén. 10. áláza Keeszmeze jellemző Rugalmas feszülég elszás a Közes ugalmas és képlén Közes képlén c Haáállap, képléken aáállap d H=.915 m 0 Műszak Szemle 57

A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérsékletterének a felület dőlésszögétől való függését

A tapintó hőmérséklet érzékelő hőtani számítása, tekintetbe véve a környezet hőmérsékletterének a felület dőlésszögétől való függését A apnó őméséle ézéelő őan számíása, enebe véve a önyeze őméséleeéne a felüle dőlésszögéől való függésé Andás Emese. Bevezeés n éépából álló almaz áll endelezésüne a (x) függvény analus fomájána megállapíásáa

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Általában a pálinkáról...

Általában a pálinkáról... A z E e k á l h á z e v é e k é s c u l á k á e v e z é s e 1. Álláb álkáól... A álkfôzés öéee Az égee szesz, öbbek közö álk ásdlmuk egk legôsbb l, m vlág mde ájá fgszk. Eze lk összeevô ájké, szágké ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Elektromágneses hullámok

Elektromágneses hullámok KÁLMÁN P.-TÓT.: ullámok/4 5 5..5. (kibőíe óraála) lekromágneses hullámok elekromágneses elenségek árgalásánál láuk, hog áloó mágneses erőér elekromos erőere (elekromágneses inukció), áloó elekromos erőér

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Különbözõ csõtípusok névleges méretei, külsõ átmérõk és csõtömegek. Acél csö vek (forrcsövek) DIN 2448 szerint DN Méret Csõ kül sõ- Csõtömeg üresen Csõtömeg

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN

3. MÉRETEZÉS, ELLENŐRZÉS STATIKUS TERHELÉS ESETÉN ÉRETEZÉS ELLENŐRZÉS STATIUS TERHELÉS ESETÉN A méreteés ellenőrés célkitűése: Annak elérése hog a serkeet rendeltetésserű hasnálat esetén előírt ideig és előírt bitonsággal elviselje a adott terhelést anélkül

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

PÉNTEK Máté. Kolozsvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar 4. éves hallgató, e-mail: mpentek@gmail.com

PÉNTEK Máté. Kolozsvári Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar 4. éves hallgató, e-mail: mpentek@gmail.com Híd pályaszerkezet nyílt-szélcsatorna kísérlete Experiments Carried Out on Bridge Section in an Open Windtunnel Experimente efectuate pe un platelaj de pod într-un tunel de vânt deschis PÉNTEK Máté Kolozsvári

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE EVÉEES KONENZÁCIÓS ÉS EENNYOMÁSÚ GŐZURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHAÓSÁGI MOEEZÉSE r. Fazekas Anrás Isván Magyar Vllamos Művek Zr. / Buapes Buapes Műszak és Gazaságuomány Egyeem Energeka Gépek és Renszerek

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések

11 - Szaniter:08 Szaniter.qxd 2008.12.16. 14:43 Page 217. Szaniter rögzítések - :08.qxd 2008.2.6. 4:43 Page 27 Mosdótál és porceláncsésze rögzítés WD 28 Mos dó tál rög zí tés WST 28 Mos dó tál rög zí tés WST FIP 28 Por ce lán csé sze rög zí tés UST 28 Boj ler rög zí tés BO 28 Fém

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Alkalmazhatóság. Elõnyei. Szerelés KÖTÉSTECHNIKA. A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 3. Automata kötélbilincs WIC. Automata kötélbilincs

Alkalmazhatóság. Elõnyei. Szerelés KÖTÉSTECHNIKA. A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 3. Automata kötélbilincs WIC. Automata kötélbilincs Automata kötélbilincs WIC A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 2 Automata kötélbilincs WIC 3 Automata kötélbilincs WIC 4 A fischer automata kötélbilincs rendszerrel gyorsan és megbízhatóan

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

DARVAS ZSOLT SÁVOS DEVIZAÁRFOLYAM-RENDSZEREK HITELESSÉGE

DARVAS ZSOLT SÁVOS DEVIZAÁRFOLYAM-RENDSZEREK HITELESSÉGE DARVAS ZSOL SÁVOS DEVIZAÁRFOLYAM-RENDSZEREK HIELESSÉGE UDAPESI KÖZGAZDASÁGUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGAÁSI EGYEEM MAEMAIKAI KÖZGAZDASÁGAN ÉS ÖKONOMERIA ANSZÉK ÉMAVEZEŐ: HALPERN LÁSZLÓ, KANDIDÁUS DARVAS ZSOL

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Volt-e likviditási válság?

Volt-e likviditási válság? KÜLÖNSZÁM 69 VÁRADI KATA 1 Vol-e lkvdás válság? Volalás és lkvdás kapcsolaának vzsgálaa Széleskörűen aláámaszo, emprkus ény, hogy önmagában a nagyobb volalás csökken a pac lkvdásá, vagys válozékonyabb

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

Tartóprofilok Raktári program

Tartóprofilok Raktári program Tartóproflok Raktár program ThenKrupp Ferroglou ThenKrupp Nolcadk kadá 6. áprl Ötvözetlen é alacon ötvözéú lemeztermékek Betonacélok Szerzámacélok Melegen hengerelt rúdacélok Könnú - é zínefémek Rozdamente

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Együttdolgozó acél-beton lemezek

Együttdolgozó acél-beton lemezek Egüttdolgozó cél-eton lemezek számítógées tevezése D. Köllő Gáo 1, Oán Zsolt, Godj Teodo 3, Muesn Olmu 4 1 Kolozsvá Műszk Egetem, PFT. Kolozsvá, 3 ALMAA Kft. Kolozsvá, 4 DUME Kft. Kolozsvá 1. Bevezetés

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája

HAVRAN DÁNIEL. Pénzgazdálkodási szokások hatása a működőtőkére. A Magyar Posta példája HAVRAN DÁNIEL Pénzgazdálkodás szokások haása a működőőkére. A Magyar Posa példája A hálózaos parágakban, ahogy a posa szolgálaásoknál s, a forgalomban lévő készpénz nagyméreű működőőké jelenhe. A Magyar

Részletesebben

Mobilis robotok irányítása

Mobilis robotok irányítása Mobiis obotok iánítása. A gakoat céja Mobiis obotok kinematikai modeezése Matab/Simuink könezetben. Mobiis obotok Ponttó Pontig (PTP) iánításának teezése és megaósítása.. Eméeti beezet Mobiis obotok heátoztatása

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál.

hajlító nyomaték és a T nyíróerő között ugyanolyan összefüggés van, mint az egyenes rudaknál. 5 RÚDELADATOK 51 íkgörbe rudk Grhof 1 -féle elmélete íkgörbe rúd: rúd köépvonl ( ponti ál) íkgörbe e P n e t Jelöléek: A köépvonl mentén pontokt ívkoordinátávl onoítjuk Pl P pont A P pontbn (P pontho trtoó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor

Acélszerkezetek I. Gyakorlati óravázlat. BMEEOHSSI03 és BMEEOHSAT17. Jakab Gábor Acélszerkezetek I. BMEEOHSSI0 és BMEEOHSAT17 Gakorlati óravázlat Készítette: Dr. Kovács Nauzika Jakab Gábor A gakorlatok témája: 1. A félév gakorlati oktatásának felépítése. A szerkezeti acélanagok fajtái,

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást. . Ideális olyadék FOLYDÉKOK ÉS GÁZOK SZTTIKÁJ Nincsenek nyíróerők, a olyadékréegek szabadon elmozdulanak egymásoz kées. Emia a nyugó olyadék elszíne mindig ízszines, azaz merőleges az eredő erőre. Összenyomaalan

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

1. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnök tanár) Trigonometria, vektoralgebra

1. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnök tanár) Trigonometria, vektoralgebra SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM LKLMZOTT MECHNIK TNSZÉK. MECHNIK-STTIK GYKORLT (kidolgozta: Tiesz Péte eg. ts.; Tanai Gábo ménök taná) Tigonometia vektoalgeba Tigonometiai összefoglaló c a b b a sin = cos = c

Részletesebben