PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyv:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Könyv:"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Könyv: 1. Bartos-Elekes Zs. (2007): Bevezetés a térképészetbe. Presa Universitară Clujeană (Kolozsvári Egyetemi Kiadó). Kolozsvár. pp Bartos-Elekes Zs. (2013): Nyelvhasználat a térképeken (Erdély, 19. és 20. század). Presa Universitară Clujeană (Kolozsvári Egyetemi Kiadó). Kolozsvár. pp Könyvfejezet: 1. Bartos-Elekes Zs. (2009): Dél-Erdély és Bánság földrajzi nevei. In: Horváth Gy. ed. (2009): Dél-Erdély és Bánság. MTA Regionális Kutatások Központja Dialog Campus Kiadó. Pécs Budapest. pp Bartos-Elekes Zs. (2011): Románia földrajzi nevei. In: Benedek J. ed. (2011): Románia. Tér, gazdaság, társadalom. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kriterion. Kolozsvár. pp Bartos-Elekes Zs. Imecs Z. (2012): Hogyan készül ma a térkép? In: Bagoly-Simó P. ed. (2012): Környezet és fenntarthatóság a földrajztanításban. Presa Universitară Clujeană. Kolozsvár. pp Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2012): László Magyar s Cartography of Angola and the Discovery of his 1858 Manuscript Map in the Cholnoky Collection in Romania. In: Liebenberg, E. Demhardt, J. ed. (2012): History of Cartography. International Symposium of the ICA Commission, Springer, Heidelberg. pp Bartos-Elekes Zs. Nemerkényi Zs. (2014): Petermann s Map of László Magyar s Travels in Angola: Its Sources, Compilation and Contents. In: Liebenberg, E. Collier P. Török Zs. Gy. ed. (2014): History of Cartography. International Symposium of the ICA, Springer, Heidelberg. pp Referált tudományos folyóiratban megjelent tanulmány (ISI impakt faktor, ISI): 1. Bartos-Elekes Zs. Rus I. Constantinescu Şt. Crăciunescu V. Ovejanu I. (2007): Topographic Maps of Romania under Lambert Cholesky Projection System ( ). In: Studii şi Cercetări. Geology Geography 12. Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud. Beszterce. pp [Thomson Reuters (ISI) Master Journal List] 2. Bartos-Elekes Zs. (2010): Digital analyses concerning Honter s map. In: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 2010/1. Budapest. pp [ISI Impact factor (domain): 2.153, indexing by Science Citation Index Expanded] <http://www.akademiai.com/content/l90v676133g44355/> 3. Rus, I. Balint, C. Crăciunescu, V. Constantinescu, S. Ovejanu, I. Bartos- Elekes Zs. (2010): Automated georeference of the 1: Romanian maps under Lambert-Cholesky ( ) projection system. In: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica 2010/1. Budapest. pp [ISI Impact factor (domain): 2.153, indexing by Science Citation Index Expanded] <http://www.akademiai.com/content/t0812p56444l3231/> Referált tudományos folyóiratban megjelent tanulmány (BDI, egyéb):

2 2 1. Bartos-Elekes Zs. (2002): Helységnevek a romániai magyar köztudatban (Az endonima és exonima mezsgyéjén). In: Geodézia és Kartográfia 2002/4. Budapest. pp [Indexed by Geobase] <http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2002/04/3.pdf > 2. Bartos-Elekes Zs. (2004): Német helységnévadás és névhasználat a XIX. századi Erdélyben. In: Geodézia és Kartográfia 2004/9: Budapest. [Indexed by Geobase] < > 3. Bartos-Elekes Zs. Rus I. Constantinescu Şt. Crăciunescu V. Ovejanu I. (2007): Románia topográfiai térképei Lambert Cholesky-vetületben ( ). In: Geodézia és Kartográfia 2007/6. Budapest. pp [Indexed by Geobase] < > 4. Kovács B. Bartos-Elekes Zs. (2007): A második katonai felmérés erdélyi főalappontjának felkeresése GPS segítségével. In: Geodézia és Kartográfia 2007/12. Budapest. pp [Indexed by Geobase] < > 5. Rus I. Bartos-Elekes Zs. Constantinescu Şt. Crăciunescu V. Timár G. Ovejanu I. (2007): A Few Considerations Regarding the Romanian Cartographic Development at the Beginning of the 20th Century. In: Geographia Technica 2007/2. Cluj University Press. Kolozsvár. pp [Indexed by Scopus, Geobase, Ebsco, SJR] < ENTURY.pdf > 6. Bartos-Elekes Zs. Timár G. Rus I. (2008): Historical Cadastral Maps of Cluj- Napoca. In: Geographia Technica 2008/1. Cluj University Press. Kolozsvár. pp [Indexed by Scopus, Geobase, Ebsco, SJR] < MAPS%20OF%20CLUJ-NAPOCA.pdf > 7. Timár G. Kovács B. Bartos-Elekes Zs. Păunescu C. (2008): The Dealul Sibiului base Point of the Transylvanian Surveys. In: Geographia Technica 2008/1. Cluj University Press. Kolozsvár. pp [Indexed by Scopus, Geobase, Ebsco, SJR] < 0POINT%20TRANSYLVANIA%20SURVEYS.pdf > 8. Bartos-Elekes Zs. (2008): Can the Discussion about the Terminology of the Terms Exonym and Endonym be Terminated? In: Studia Universitatis Babeş Bolyai. Geographia 2008/1. Cluj University Press. Kolozsvár. pp [Indexed by Georef, Ebsco, ProQuest, CEEAS] 9. Bartos-Elekes Zs. (2008): Kolozsvár történeti kataszteri térképeken. In: Geodézia és Kartográfia 2008/11. Budapest. pp [Indexed by Geobase] < > 10. Bartos-Elekes Zs. (2009): Honterus Erdély-térképének vetületéről, pontosságáról. In: Geodézia és Kartográfia 2009/6. Budapest. pp [Indexed by Geobase] < > 11. Bartos-Elekes Zs. (2011): A térképészet a romániai magyar felsőoktatásban. In: Geodézia és Kartográfia 2011/1 2. Budapest. pp [Indexed by Geobase] 12. Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2013): Magyar László térképei Kolozsvártól Gotháig. In: Geodézia és Kartográfia 2013/5 6. Budapest. pp [Indexed by Geobase] Egyéb tudományos folyóiratban, intézeti évkönyvben megjelent tanulmányok:

3 3 1. Bartos-Elekes Zs. (2002): A képpé varázsolt adat: a népességszerkezeti térképek ábrázolási módszereiről. In: Studia Cartologica XII. ELTE Térképtudományi Tanszék. Budapest. pp < > 2. Bartos-Elekes Zs. (2008): A kolozsvári Cholnoky Jenő térképtár. In: Földrajzi Közlemények 2008/4. Budapest. pp < > 3. Bartos-Elekes Zs. (2009): Bemutatkozik a Cholnoky Jenő Térképtár. In: Collegium Geographicum 6. Ábel Kiadó. Kolozsvár. pp < > Konferencia-kiadványban megjelent tanulmányok: 1. Horváth A. Bartos-Elekes Zs. (2001): A turisztikai kiépítettség állapota és fejlesztési opportunitásai a Hargita-hegységben. In: A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei (CD -ROM). Szeged. < > 2. Bartos-Elekes Zs. (2008): The Discussion on Terminology of the Terms Exonym and Endonym. In: Review of Historical Geography and Toponomastics. Vol. III., no Temesvár. pp < 3no0506_07bartos.htm > 3. Benedek J. Bartos-Elekes Zs. (2009): Symbolical Spatial Usage in the Historic Centre of Cluj-Napoca. In: Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society Babeş Bolyai University. Kolozsvár. pp Bartos-Elekes Zs. (2009): The Projection and the Accuracy of Honter s Map of Transylvania. In: Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society Babeş Bolyai University. Kolozsvár. pp Bartos-Elekes Zs. Nemerkényi Zs. (2009): The Manuscript Maps of Angola by Magyar László and the Cholnoky Map Collection of Cluj. 24 th International Cartographic Conference, proceedings. Santiago de Chile. 6. Bartos-Elekes Zs. (2009): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen ( ). In: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 18. Magyar Földrajzi Múzeum. Érd. pp < 7. Bartos-Elekes Zs. (2010): Georeferencing the Historical Cadastral Maps of Cluj- Napoca. In: Livieratos, E. Gartner, G., ed. ( 2010): Proceedings of the 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Bécs. pp Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2010): The László Magyar s Maps Drawn in South Africa and Ended Up in Central Europe. In: Proceedings of the Symposium of the ICA Comission on the History of Cartography. Arlington (Texas). 9. Bartos-Elekes Zs. (2012): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen ( ). In: Tiszteletkötet Dr. Tövissi József 85. születésnapjára. Collegium Geographicum különszám. Kolozsvár. pp Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2012): Os mapas de László Magyar. In: Rákóczi I. Riso C. ed. (2012): Os descobrimentos Portugueses e a Mittel-Europa de Outubro, ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. pp

4 4 11. Bartos-Elekes Zs. (2012): Minority Toponyms in Romania. In: Woodman, Paul ed. (2012): The Great Toponymic Divide. Head Office of Geodesy and Cartography. Warsawa. pp Bartos-Elekes Zs. Imecs Z. Timár G. Magyari-Sáska Zs. (2013): Georeferencing the Topographic Map of Walachia ( ). 8th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Proceedings. Róma. 13. Timár G. Bartos-Elekes Zs. Crăciunescu V. Flueraru C. Imecs Z. Magyari- Sáska Zs. (2013): Danger don t vanish with the dikes: Comparison of the inundation pattern of the 2006 Danube floods and the historical topographic map of 1864 of South Romania. Proceedings. Róma. Konferencia-kiadványban megjelent összefoglalók: 1. Bartos-Elekes Zs. (2005): Changing Toponyms and the Attitude of Map-makers. In: Török Zs. Irás K. (2005): Changing Borders. 21 st International Conference on the History of Cartography. Budapest. pp Bartos-Elekes Zs. (2007): Language and Maps in the Switzerland of Eastern Europe that is Transylvania. In: Oehrli, M. (2007): Paper and Poster abstracts of the 22 nd International Conference on the History of Cartography. Bern. pp Bartos-Elekes Zs. Timár G. Rus, I. (2008): The Geodetic Basis of the Romanian Historical Topographic Maps in Lambert Cholesky projection. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10: EGU-2008A < > 4. Bartos-Elekes Zs. (2009): The Projection and the Accuracy of Honter s Map of Transylvania (1532). Geophysical Research Abstracts, Vol. 11: EGU < 5. Rus I. Balint C. Crăciunescu V. Constantinescu S. Ovejanu I. Bartos-Elekes Zs.: Automated georeference of the 1: 20,000 Romanian maps under Lambert- Cholesky ( ) projection system. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11: EGU < 6. Bartos-Elekes Zs. Nemerkényi Zs. (2009): Far End Regions Selection from a Map Collection which had Disappeared but has Found. In: *** (2009): Maps, Myths and Narratives. 23 rd International Conference on the History of Cartography. Koppenhága. pp Bartos-Elekes Zs. (2010): Historic topographic map of Walachia and a possible digital application. Geophysical Research Abstracts, Vol. 12: EGU < 8. Bartos-Elekes Zs. (2011): The History of Map Making in Multicultural States and Societies (Sample Area: Transylvania). In: Vinogradova N. Zinchuk L. (2011): Multiculturalism in the History of Map Making. 24 th International Conference on the History of Cartography. Moszkva. pp. 64. Egyéb folyóiratban megjelent tanulmány, ismeretterjesztő írás: 1. Bartos-Elekes Zs. (2001): Változatok egy témára Magyar helységnevek Romániában. In: Székelyföld 2001/X. Csíkszereda. pp Bartos-Elekes Zs. (2004): Szigorúan ellenőrzött vasúti nevek? In: A Hét II/5. Marosvásárhely.

5 5 3. Bartos-Elekes Zs. (2004): Téridő-útikönyv (Szabó M. Attila: Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára). In: A Hét II/42. Marosvásárhely. 4. Bartos-Elekes Zs. (2007): A kolozsvári Cholnoky Jenő Térképtár bemutatása. In: Erdélyi Gyopár 2007/3. Kolozsvár. pp < 5. Bartos-Elekes Zs. (2008): A kolozsvári Cholnoky Jenő térképtár. In: Romániai Magyar Évkönyv. Temesvár. pp Bartos-Elekes Zs. (2009): Marokkó. Az Ezeregyéjszaka után ezeregy évvel. In: A Földgömb. 2009/4. Budapest. pp Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2012): Magyar László kéziratos térképei. In: BBC History. 2012/9. Budapest. pp Tudományos könyvek, tankönyvek, egyetemi jegyzetek és atlaszok térképes illusztrációi: 1. Karátson D. ed. (1997): Pannon Enciklopédia. Magyarország földje. Kertek 2000 Kiadó. Budapest. 2. Székely A. (1997): Vulkánmorfológia. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 3. Probáld F. Horváth G. ed. (1998): Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 4. Györffy Gy. (1998): Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Akadémiai Kiadó. Budapest. 5. Gábris Gy. ed. (2000): Tengerentúli világrészek. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 6. Kőszegfalvy Gy. Loydl T. (2000): Településfejlesztés. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 7. Zentai L. ed. (2000): Magyarország Közigazgatási Atlasza Talma Könyvkiadó. Baja Pécs. 8. Probáld F. ed. (2000): Európa regionális földrajza. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest. 9. Zentai L. ed. (2001): A történelmi Magyarország atlasza és adattára Talma Kiadó. Pécs. 10. Karátson D. ed. (2002): Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Magyar Könyvklub. Budapest. 11. Horváth Gy. ed. (2003): Székelyföld. MTA Regionális Kutatások Központja Dialog Campus Kiadó. Budapest Pécs. 12. Sófalvi A. (2005): Sóvidék a középkorban. Haáz Rezső Múzeum. Székelyudvarhely. 13. Rüsz-Fogarasi Enikő (2012): Egy elfeledett intézmény. A kolozsvári Szentlélek-ispotály kora újkori története. L Harmattan Kiadó. Budapest. Egyéb könyvek (turistakalauzok stb.) térképes illusztrációi, mellékletei: 1. Jancsik P. (2001): Retyezát-hegység (Erdély hegyei 14). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < > 2. Horváth A. (2001): Csalhó-hegység (Erdély hegyei 15). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 3. Szász P. Zs. (2001): Királyerdő-hegység (Erdély hegyei 17). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 4. Horváth A. (2002): Hargita-hegység (Erdély hegyei 18). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 5. Győrffy L. Jancsik P. (2002): Radnai-havasok (Erdély hegyei 19). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 6. *** (2002): Gyilkostói panoráma. Mark House. Gyergyószentmiklós.

6 6 7. *** (2002): Északkelet-Hargita Kistérségi Társulás. Mark House. Gyergyószentmiklós. 8. Palczer J. (2003): Bihar Vlegyásza (Erdély hegyei 20). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 9. Májai Cs. (2003): Csukás-hegység (Erdély hegyei 21). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 10. Xántus L. Xántus J. (2003): Kelemen-havasok (Erdély hegyei 22). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 11. Daczó K. Máté K. ed. (2003): A mi utcánk. Csíki Műemlékvédő Egyesület. Csíkszereda. 12. Zsigmond E. (2003): Nemere-hegység (Erdély hegyei 23). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 13. *** (2003): Un sejur pitoresc. Mark House. Gyergyószentmiklós. 14. *** (2003): Holiday to Remember. Mark House. Gyergyószentmiklós. 15. Xántus L. Xántus J. (2004): Gyergyói-havasok (Erdély hegyei 26). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 16. Vofkori Gy. (2004): Gyergyószentmiklós. Polis. Kolozsvár. 17. *** (2004): Gyergyói hívogató. Mark House. Gyergyószentmiklós. 18. *** (2004): Szováta. Mark House. Gyergyószentmiklós. 19. Péter I. Zs. Poszet Sz. Víg Zs. (2004): Avas-, Gutin-, Cibles-hegység (Erdély hegyei 27). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 20. *** (2004): Gyilkostói panoráma. Mark House. Gyergyószentmiklós. 21. Kovács Kendi L. (2005): Nagy-Kő-havas (Erdély hegyei 28). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 22. Garnett, S. (2005): Berlin (Art/Shop/Eat). Somerset Books Norton. London New York. 23. Grady, E. (2006): Sicily (Blue Guides Series). Somerset Books Norton. London New York. 24. Xántus L. Xántus J. (2006): Tar-kő-hegység és Gyimes vidéke (Erdély hegyei 29). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 25. Gray-Durant, D. (2006): Southwest France (Blue Guides Series). Somerset Books Norton. London New York. 26. Blanchard, P. (2007): Southern Italy (Blue Guides Series). Somerset Books Norton. London New York. 27. *** (2007): Parajd. Mark House. Gyergyószentmiklós. 28. Xántus L. Xántus J. (2008): Besztercei-havasok (Erdély hegyei 30). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 29. Böjthe-Beyer Barna Horváth Alpár (2009): Görgényi-havasok északi és középső része (Erdély hegyei 31). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 30. Xántus L. Xántus J. (2009) : Háromszéki-havasok (Erdély hegyei 32). Pallas Akadémia. Csíkszereda. < 31. Dezső L. (2009): Kalandozások a Gyilkostónál. Mark House. Gyergyószentmiklós. 32. Pál Z. (2009): Korond és környéke Vendégmarasztaló. Korond község. Székelyudvarhely. 33. Nagy B. (2010): Gerinctúrák a Kárpátokban. Heiling Média Kiadó. Budapest. 34. *** (2010): Sóvidék (Parajd, Korond, Farkaslaka). Mark House. Gyergyószentmiklós.

7 7 35. *** (2011): Sóvidék (Szováta, Parajd, Korond, Farkaslaka). Mark House. Gyergyószentmiklós. 36. Nagy B. (szerk.) (2012): Magyarország csodálatos túraútvonalai. Totem Kiadó. Budapest. Idegenforgalmi atlaszok (a térképkészítő csoport tagja) 1. *** (1999): Románia autósatlasza. Kárpátia Agát Topográf. Budapest. 2. *** (2000): Szlovákia autósatlasza. Agát Topográf. Budapest. 3. *** (2001): România. Autóatlasz. Első kiadás. Dimap. Budapest. 4. *** (2001): Románia. Autóatlasz. Első kiadás. Dimap. Budapest. 5. *** (2005/2006): România. Autóatlasz. Második kiadás. Dimap Szarvas. Budapest. 6. *** (2005/2006): Románia. Autóatlasz. Második kiadás. Dimap Szarvas. Budapest. 7. *** (2009): Románia. Autóatlasz. Harmadik kiadás. Dimap Szarvas. Budapest. < Nyomtatott térképek (a térképkészítő csoport tagja): 1. *** (1999): Târgu Mureş. Zsebtérkép. Agát Topográf. Budapest. 2. *** (1999): Marosvásárhely. Zsebtérkép. Agát Topográf. Budapest. 3. Faragó I. ed. et al.(2000): Magyar történelmi emlékek a Kárpát-medencében. Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart. Budapest. 4. Faragó I. ed. et al. (2000): A Trianoni béke. Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart ELTE. Budapest. 5. Jancsik P. ed. et al. (2000): Munţii Retezat. Retyezát-hegység. Turistatérkép. Dimap. Budapest. 6. Faragó I. ed. et al. (2001): Magyarország. Autótérkép. Térkép-Center. Budapest. 7. Faragó I. ed. et al. (2001): A magyar szent korona országainak főbb települései és közlekedése az 1910-es években. Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart. Budapest. 8. Varga A. ed. et al. (2001): Munţii Apuseni. Autó- és turistatérkép. Dimap. Budapest. 9. Varga A. ed. et al. (2001): Az Erdélyi-szigethegység. Autó- és turistatérkép. Dimap Erfatur. Budapest. < > 10. Faragó I. ed. et al. (2001): Szabadságharc Magyarországon ( ). Iskolai falitérkép. Stiefel Eurocart ELTE. Budapest. 11. Horváth A. ed. et al. (2002): Masivul Ceahlău. Csalhó. Turistatérkép. Dimap. Budapest. 12. Xántus L. ed. et al. (2002): A Gyilkos-tó és a Békás-szoros környéke. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest. 13. *** (2003): Erdély. Autótérkép. Dimap. Budapest. 14. Jancsik P. ed. et al. (2003): Munţii Rodnei. Radnai-havasok. Turistatérkép. Dimap. Budapest. 15. Zsigmond E. (2003): Hargita. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest. 16. Xántus L. ed. et al. (2003): Munţii Căliman. Kelemen-havasok. Turistatérkép. Dimap. Budapest. 17. Jancsik P. ed. et al. (2003): Munţii Retezat. Retyezát-hegység. Dimap. Budapest. < > 18. *** (2003): Gheorgheni. Gyergyószentmiklós. Lacul Roşu şi Cheile Bicazului. A Gyilkos-tó és a Békás-szoros. Város- és turistatérkép. Mark House. Gyergyószentmiklós.

8 8 19. Xántus L. ed. et al. (2004): Munţii Giurgeu şi Hăşmaş. Gyergyói-havasok és Hagymás-hegység. Turistatérkép. Dimap. Budapest. < > 20. Zsigmond E. (2005): Hargita. Turistatérkép. Harmadik kiadás. Dimap. Budapest. < > 21. Xántus L. ed. et al. (2005): Munţii Căliman. Kelemen-havasok. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest. < > 22. *** (2005): Judeţul Braşov. Közigazgatási falitérkép. Stiefel Eurocart. Nagyvárad. 23. *** (2005): Mediaş. Várostérkép. Stiefel Eurocart. Nagyvárad. 24. Horváth A. ed. et al. (2006): Masivul Ceahlău. Csalhó. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest. < > 25. Zsigmond E. ed. et al. (2006): A Csíki-havasok és a Gyimesek. Munţii Ciucului şi Zona Ghimeşului. Turistatérkép. Harmadik kiadás. Dimap Zsigmond. Budapest. < > 26. *** (2006): Erdély. Autótérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest. 27. Xántus L. ed. et al. (2006): Munţii Tarcăului şi Depresiunea Ghimeş Făget. Tar-kőhegység és Gyimes vidéke. Turistatérkép. Dimap. Budapest. < > 28. Zsigmond E. ed. et. al. (2007): Nemere-hegység. Munţii Nemira. Turistatérkép. Dimap Zsigmond. Budapest. < > 29. Bartos-Elekes Zs. ed. et. al. (2007): Az Erdélyi Fejedelemség. Történelmi térkép. Stiefel Eurocart. Budapest. 30. *** (2008): Judeţul Constanţa. Közigazgatási falitérkép. Stiefel Eurocart. Nagyvárad. 31. Jancsik P. ed. et al. (2008): Munţii Rodnei. Radnai-havasok. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest. < > 32. Xántus L. ed. et al. (2008): A Gyilkos-tó és a Békás-szoros környéke. Turistatérkép. Harmadik kiadás. Dimap. Budapest. < > 33. *** (2008): Erdély. Autótérkép. Harmadik kiadás. Dimap. Budapest. 34. *** (2009): Erdély. Autótérkép. Harmadik (B) kiadás. Dimap. Budapest. < > 35. Böjthe-Beyer B. ed. et al. (2009): Munţii Gurghiului (partea nordică şi centrală). Görgényi-havasok (északi és középső rész). Turistatérkép. Dimap. Budapest. < > 36. Zsigmond E. (2011): Hargita. Turistatérkép. Negyedik kiadás. Dimap. Budapest. 37. Xántus L. ed. et al. (2011): Munţii Giurgeu şi Hăşmaş. Gyergyói-havasok és Hagymás-hegység. Turistatérkép. Második kiadás. Dimap. Budapest. 38. *** (2011): Erdély. Autótérkép. Negyedik kiadás. Dimap. Budapest. 39. Xántus L. ed. et al. (2009/2013): Munţii Bistriţei. Besztercei-havasok. Turistatérkép. Dimap. Budapest. 40. *** (2013): Erdély. Autótérkép. Ötödik kiadás. Dimap. Budapest. Webtérképek: /2008: Erdélyi városok (bel)várostérképei. A 150 legnagyobb magyar lélekszámmal bíró település adatlapja : Büdös-hegy : Erdélyi Kerékpárút-hálózat.

9 9 Doktori értekezés (nyomtatásban nem jelent meg): 1. Bartos-Elekes Zs. (2005): Nyelvhasználat a térképeken (Erdély, XIX. és XX. század). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék. Budapest. <http://lazarus.elte.hu/hun/hunkarta/tezis/bezs.pdf> Szakdolgozat (nyomtatásban nem jelent meg): 1. Bartos-Elekes Zs. (1999): Népességszerkezeti térképek. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Térképtudományi Tanszék. Budapest. Tudományos előadások, poszterek: 1. Horváth A. Bartos-Elekes Zs. (2001): A turisztikai kiépítettség állapota és fejlesztési opportunitásai a Hargita-hegységben. A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged október (poszter) 2. Bartos-Elekes Zs. (2002): Beszámoló a romániai évi 215-ös helyi közigazgatásról szóló törvényről. Földrajzinév-bizottság 42. ülés. Budapest május 6. (előadás) 3. Bartos-Elekes Zs. (2004): A német helységnévadás és névhasználat a XIX. századi Erdélyben. BBTE II. Tudományos Tanárköri Konferencia. Kolozsvár május 8. (előadás) 4. Bartos-Elekes Zs. (2005): Changing Toponyms and the Attitude of Map-makers. 21 st International Conference on the History of Cartography. Budapest, július (poszter) 5. Bartos-Elekes Zs. (2005): Regionális aránytalanságok Romániában térképészeti földrajzi áttekintés. Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése. Sopron, november (előadás) 6. Benedek J. Bartos-Elekes Zs. (2006): Szimbolikus térhasználat Kolozsvár történeti belvárosában. Az erdélyi geográfia napja. A kolozsvári Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság tudományos konferenciája. Budapest, december 4. (előadás) 7. Imecs Z. Bartos-Elekes Zs. (2006): Cholnoky Jenő fényképi és térképi hagyatéka a kolozsvári egyetemen. Az erdélyi geográfia napja. A kolozsvári Cholnoky Jenő Földrajzi Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság tudományos konferenciája. Budapest, december 4. (előadás) 8. Bartos-Elekes Zs. (2007 ): A hatalom névrajza, a névrajz hatalma. Cartography and History in Europe. International Seminar. Joseph Károlyi Foundation. Fehérvárcsurgó, március (előadás) < Itemid=38> 9. Bartos-Elekes Zs. (2007): Language and Maps in the Switzerland of Eastern Europe that is Transylvania. 22 nd International Conference on the History of Cartography. Bern, július (poszter) 10. Bartos-Elekes Zs. (2007): A Kárpátok romániai részének tájbeosztásai. Az MTA határon túli magyar nyelvi kutatóállomásainak munkaértekezlete. Debrecen, szeptember 3 4. (előadás)

10 Bartos-Elekes Zs. Timár G. Rus, I. (2008): The Geodetic Basis of the Romanian Historical Topographic Maps in Lambert Cholesky projection. European Geosciences Union General Assembly. Bécs, április (poszter) 12. Bartos-Elekes Zs. Timár G. Rus I. (2008): Historical Cadastral Maps of Cluj- Napoca. International Symposium of Technical Geography. Kolozsvár, május (előadás) 13. Timár G. Kovács B. Bartos-Elekes Zs. Păunescu C. (2008): The Dealul Sibiului Base Point of the Transylvanian Surveys. International Symposium of Technical Geography. Kolozsvár, május (előadás) 14. Bartos-Elekes Zs. (2008): The Discussion on Terminology of the Terms Exonym and Endonym. 8 th Meeting of the United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Group on Exonyms. Temesvár, szeptember (előadás) 15. Bartos-Elekes Zs. (2009): Cartographic, GIS and Geodesic Education at the University of Cluj. ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe. Bécs, február (előadás) 16. Bartos-Elekes Zs. (2009): The Projection and the Accuracy of Honter s Map of Transylvania (1532). European Geosciences Union General Assembly. Bécs, április (poszter) 17. Rus I. Balint C. Crăciunescu V. Constantinescu S. Ovejanu I. Bartos-Elekes Zs.: Automated georeference of the 1: 20,000 Romanian maps under Lambert- Cholesky ( ) projection system. European Geosciences Union General Assembly. Bécs, április (poszter) 18. Benedek J. Bartos-Elekes Zs. (2009): Symbolical Spatial Usage in the Historic Centre of Cluj-Napoca. Descriptio Transylvaniae. International Conference on History of Cartography and Historical Geography. Kolozsvár, április (előadás) 19. Bartos-Elekes Zs. (2009): The Projection and the Accuracy of Honter s Map of Transylvania. Descriptio Transylvaniae. International Conference on History of Cartography and Historical Geography. Kolozsvár, április (előadás) 20. Bartos-Elekes Zs. Nemerkényi Zs. (2009): Far End Regions Selection from a Map Collection which had Disappeared but has Found. 23 rd International Conference on the History of Cartography. Koppenhága, július (poszter) 21. Bartos-Elekes Zs. (2010): Georeferencing the Historical Cadastral Maps of Cluj- Napoca. 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Bécs, február (előadás) 22. Bartos-Elekes Zs. (2010): Historic topographic map of Walachia and a possible digital application. European Geosciences Union General Assembly. Bécs, május 2 7. (poszter) 23. Bartos-Elekes Zs. (2010): A kolozsvári Cholnoky Jenő Térképtár. Cholnoky Jenő munkássága és tudományos-szellemi öröksége. Érd, szeptember 16. (előadás). 24. Bartos-Elekes Zs. (2010): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen ( ). Cholnoky Jenő munkássága és tudományos-szellemi öröksége. Érd, szeptember 16. (előadás). 25. Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (201 0): The László Magyar s Maps Drawn in South Africa and Ended Up in Central Europe. 3 rd International Symposium of the ICA Comission on the History of Cartography. Arlington (Texas), október (előadás). 26. Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2010): Maps of Southern Africa by László Magyar. Exploração Científica em África na Época de Serpa Pinto. Cinfães (Portugália), október (előadás).

11 Bartos-Elekes Zs. (2010): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen ( ). A Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem ( ). Kolozsvár, december 3. (előadás) 28. Bartos-Elekes Zs. (2011): The History of Map Making in Multicultural States and Societies (Sample Area: Transylvania). 24 th International Conference on the History of Cartography. Moszkva, július Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (201 1): Felfedezés egy felfedezőről. IV. Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencia. Érd, szeptember Bartos-Elekes Zs. (2012): Minority Toponyms in Romania. 12th Meeting of the United Nations Group of Experts on Geographical Names Working Group on Exonyms. Gdańsk (Lengyelország), május (előadás) 31. Bartos-Elekes Zs. Timár G. Imecs Z. Magyari Sáska Zs. (2012): Historic Topographic Map of Walachia ( ). Historic Maps in Environmental Geosciences. Kolozsvár, június (előadás) 32. Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2012): Explorers of Congo and Zambezi in the 19th Century and the Comparative Analysis of their Cartographical Works. 4th International Syposium of the ICA Comission on the History of Cartography. Budapest, június (előadás). 33. Nemerkényi Zs. Bartos-Elekes Zs. (2012): Magyar László térképei Kolozsvártól Gotháig. V. Balázs Dénes Tudománytörténeti Konferencia. Érd, szeptember 6. (előadás) 34. Bartos-Elekes Zs. (2012): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen ( ). 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. Kolozsvár, október Imecs Zoltán Bartos-Elekes Zs. (2012): Cholnoky Jenő kolozsvári hagyatéka. 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. Kolozsvár, október Timár G. Bartos-Elekes Zs. Imecs Z. Magyari-Sáska Zs. (2012): Geo-reference and usage of the 'Szathmári-map' (Carta României Meridionale, 1864) for historical description of the environment in Muntenia and Oltenia. Simpozionul Internaţional Sisteme Informaţionale Geografice. Kolozsvár, november Bartos-Elekes Zs. (2012): A kolozsvári felsőfokú földrajzoktatás áttekintése. Tövissi József Tiszteletnapok. Kolozsvár, november (előadás) 38. Bartos-Elekes Zs. Imecs Z. Timár G. Magyari-Sáska Zs. (2013): Georeferencing the Topographic Map of Walachia ( ). 8th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Róma, szeptember (előadás) 39. Timár G. Bartos-Elekes Zs. Crăciunescu V. Flueraru C. Imecs Z. Magyari- Sáska Zs. (2013): Danger don t vanish with the dikes: Comparison of the inundation pattern of the 2006 Danube floods and the historical topographic map of 1864 of South Romania. Róma, szeptember (előadás) 40. Bartos-Elekes Zs. (2013): Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen ( ). 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. Kolozsvár Budapest Szeged. Egyetemünk fél évszázada. Szeged, november 8. Ismeretterjesztő előadások: 1. Bartos-Elekes Zs. (2008 ): A hatalom névrajza, a névrajz hatalma. Magyar Térképbarátok Társulata. Budapest, február 25. < Itemid=38>

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia

Önéletrajz. Elérhetőségei Temesvári Sugárút 28/8, Csíkszereda, Hargita megye, Románia ép helye Személyes adatok Név: Székely Tünde... Születési hely és dátum: Csíkszereda, Hargita megye, Románia, 1981. január 14.... Végzettség: Filozófia BA, Nemzetközi kapcsolatok BA, Politológia MA - Politológus

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. április június Összeállította: Sziráki Zsuzsanna. 1. Agrárpolitika vidékfejlesztés / szerk. Elek

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Dr. Lóczy Dénes. I. Könyvek PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Dr. Lóczy Dénes I. Könyvek 1. LÓCZY D. (ed.) Land Evaluation Studies in Hungary. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 1988. 95 p. 2. LÓCZY D. Dél-Dunántúl. Cartographia, Budapest. 2001. 184

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely

PUBLIKÁCIÓS LISTA 1. Tóth Gergely 5. sz. MELLÉKLET A Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím megszerzése érdekében benyújtott pályázathoz PUBLIKÁCIÓS LISTA 1 Tóth Gergely a) Tudományos könyvek szerző Tóth, G., Montanarella, L.,

Részletesebben

Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke *

Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) Hevesi Attila nyomtatásban megjelent tudományos, népszerű tudományos írásainak és térképeinek jegyzéke * Tudományos közlemények (cikkek,

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben

Dr. Kuti László publikációi 2012

Dr. Kuti László publikációi 2012 Dr. Kuti László publikációi 2012 Könyvek, könyvfejezetek, könyvrészletek: KUTI L. ed. 1981: Az Alföld földtani atlasza. Kecskemét. MÁFI Budapest. KUTI L. ed. 1986: Az Alföld földtani atlasza. Dabas. MÁFI

Részletesebben

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna

Gyarapodási jegyzék. MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna Gyarapodási jegyzék MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet Könyvtár 2010. január március Összeállította: Sziráki Zsuzsanna KÖNYVEK 1. Belényesi Emese: E-közigazgatás a magyar felsőoktatásban

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly

TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly TELJES PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Tar Károly I. A KANDIDÁTUSI FOKOZAT MEGSZERZÉSE (1986) ELŐTT MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK I/A. Tudományos folyóiratokban: Justyák J.- Tar K. (1973): A déli lejtőre és a vízszintes

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig

CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig CD-ROM és DVD lista 1993-2014-ig 1. A Beremendi Kristály-barlang és más geológiai ritkaságok, rég eltűnt barlangok és páratlan ősmaradványok [elektronikus dokumentum]. Kép és szöveg. Harkány : Beszélő

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail

Ö N É L E T R A J Z. SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév. Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/ Utónév Mandel Kinga Magdolna, Ph.D. E-mail MANDEL.KINGA (KUKAC) EKTF.HU TANULMÁNYOK 2010-2011 International Business Masters of Science, D Youville College,

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor

Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Publikációs lista Dr. Bíró Tibor Könyv: 1. Tamás J., Kovács B., Bíró T. (2002): Vízkészlet-modellezés. Debreceni Egyetem. 200. p. 199. ISBN 963 472 657 7 Könyvrészlet: Magyar nyelven: 2. Tamás J., Bíró

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv

A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv A test és a lélek orvosai Grynaeus Tamás emlékkönyv SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULARIS SZEGEDIENSIS 33. REDIGIT: BARNA GÁBOR MTA SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26.

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK. PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26. CURRICULUM VITAE SZEMÉLYI ADATOK Név: E-mail: Születés helye és ideje MUNKAHELY PIELDNER JUDIT juditpieldner@yahoo.com, juditpieldner@gmail.com 1975. szeptember 26., Sepsiszentgyörgy Egyetemi adjunktus

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Bibliográfia Gyarmathy Éva

Bibliográfia Gyarmathy Éva Bibliográfia Gyarmathy Éva Korai publikációk Gyarmathy É. (1985) Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek szelektív figyelem- és emlékezet vizsgálata. Szakdolgozat, ELTE BTK, Budapest. Gyarmathy É. (1987)

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben