TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2005-2006"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300, Tompa M u 14 Tel: (iskola), (kollégium) Fax: OM: Honlap: wwwkomlo-iskolashphu TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ AZ ÉRTÉKELÉSEKET ELKÉSZÍTETTÉK: Jusztinné Surapka Borbála igazgatóhelyettes Pappné Csutorás Zsuzsanna kollégium/gyermekotthon-vezető Kollai Krisztina munkaközösség-vezető Vidéki Andrea munkaközösség-vezető A BESZÁMOLÓT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Fazekasné Visnyei Irma igazgató ÉRVÉNYESÍTETTE: Simon Katalin gyp tanár Győrei Oszkárné gyp tanár

2 2 I A 2005/2006-os tanév összehasonlító adatai Létszámadatok év vége év vége I Oktatás 1 Korai fejlesztés (egyéni) 0 2 Korai fejlesztés (csoportos) Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Integrált oktatásban (ált 6* 9* isk-ból) Magántanuló (ált isk-ból) 4* 3* 4 Szakiskola (9 osztály) 0 18 Összesen II Napközi-menza 1 óvoda napközi menza Kollégium Gyermekotthon Összesen III Egyéb Gyógytorna Logopédia Összesen IV Szakkör Szakköri foglalkozáson résztvevők * az összesbe nem számolandó Hiányzások év vége év vége I Iskolai oktatás Igazolt /nap Igazolatlan/nap Összes/nap Összesből átlag/nap/fő Igazolatlanból átlag/nap 7 10 Felszólítás/db Feljelentés/fő Intézkedés/fő 1 13 II Kollégium Igazolt/nap Igazolatlan/nap Összes/nap

3 3 Összes átlag nap/fő III Gyermekotthon Igazolt/nap Igazolatlan Összesen Összes átlag nap/fő Értékelési adatok év vége év vége Nem értékelt hiányzás miatt 5 6 Ebből gyermekotthonos 4 6 Osztályozó vizsgát tehet 4 4 Javítóvizsgára bukott 1 1 Osztályismétlésre bukott 4 5 Felmentett iskolába járás 1 alól (házasság miatt) Felmentett testnevelés alól 1 5 Áthelyezési vizsgálaton 2 2 Áthelyezve súlyosabb (éa) 2 (Marad integráltan) 0 Könyvtári adatok Rendszeres kölcsönzők 54 Könyvek száma 2801 Kölcsönzött tankönyvek 207 Cd-k száma 12 II Az év végi felmérések eredményei (a tanárok felmérései alapján ) 1o 2o 3o 4o 5o 6a 6b 7a 7b 8o 9o értő olvasás szövért* szövért* 3,5 2,8 - hangos olvasás szövért* szövért* 4 3 matematika szövért* szövért* 2,6 1,8 3,1 3,6 3,5 3,0 2,72 3 2,8 termism 4,2 3,4 3,6 2,45 3,18 földrajz ,5 3,3 3,18 4,09 3,3 2,8 biológia ,7 irodalom ,2 3,55 3,6 3,6 3,55 3,5 2,4 nyelvtan - - 3,3 2,1 4,1 2,8 3,6 3,6 3,55 3,02 2,9 történelem ,61 3,1 2,5 3,1 3,08 2,6 angol 3,8 környezet szövért* szövért* 3,3 3,2 fizika 2,74 kémia 3,04 *szöveges értékelés

4 4 Állandó létszámon működik a korai fejlesztés és gondozás, az egyéni fejlesztésekhez logopédia, vízhez szoktatás és gyógytorna is kapcsolódott, ezek közül csak az utóbbi maradt meg a költségvetés csökkentése miatt Szakmai szempontból a gyógypedagógusok munkájának köszönhetően a szülők jó színvonalúnak tartják Az óvodai nevelés teljes létszámon folyik, sajnos még mindig csak két fő látja el ezt a feladatot, egy gyógypedagógus-óvónő és egy gyógypedagógiai asszisztens Ide járnak csoportos fejlesztésre a koraisok is, így kihasználva az óvodai részleg jó felszereltségét Az óvodába járó gyerekek jól érzik itt magukat, örömmel járnak óvodába A szülők részt vesznek programjaikon, így aktívan részt vesznek a csoport életében Az előző tanévhez képest nőtt a tanulói létszám Pozitív tendencia, hogy az alsóbb évfolyamokon már magasak az osztálylétszámok fő, közöttük integráltak oktatottak is vannak, így a statisztikai létszám még ennél is magasabb A magasabb létszám az óvodai fejlesztésnek is betudható, hiszen a 3-4 éve az intézményben nevelt kicsik szülei ragaszkodnak az intézményhez az iskolai időszak alatt is Napi szervezési és nevelési problémát jelent, hogy az alsós osztályok felében biztosított csak a gyógypedagógiai asszisztens, oka a létszámleépítés A 3 és 4 osztály összevont tanulócsoportként működött a két alacsony létszámok és a 4 osztályosok alacsony teljesítményszintje miatt Az integráltan oktatott 9 tanuló jól beilleszkedik saját korának megfelelő osztályokba, és egyéni tanrendjük mellett külön fejlesztést is kapnak, Eredményességük (nem volt bukás) mutatja, hogy az integráció jó megoldás számukra A 3 magántanuló egészségi problémák miatt nem járhat együtt osztálytársaival, de szocializációjuk miatt egy-egy napot eltöltenek saját osztályukban is Az nagy létszámú 8 osztályból egy tanuló kivételével (18 életévét betöltött pszichotikus) mindenki továbbtanul, csak az osztály kb fele saját szakiskolánkban Az első szakiskolai kilencedik osztályban, ahol a létszám 18 fő volt, a tanulók beilleszkedésével nem volt probléma, tanulmányi eredményük megfelelő, két tanuló betöltötte a 18 évét és nem szándékozik tovább tanulni, egy tanuló két tantárgyból megbukott, pótvizsgázni fog A létszám a következő évben 15 fő lesz Intézményünk befogadó hozzáállásának és jó felkészítő munkájának eredményességét jelzi, hogy a fordítottan integrált tanulók (általános iskolából hozzánk jelentkezett) eredményei egyáltalán nem jobbak, mint a nálunk végzetteké Az eredményt itt abban látjuk, hogy 2-3 éve már nem iskolába járó fiatalok jöttek vissza és végeztek megfelelő eredménnyel, és kiválóan érzik magukat a mindennapokban is A napközi januárig a hagyományos keretek között működött, a létszámleépítés után az asszisztensek végezték a délutáni felügyeletet A menzások száma is emiatt nőtt, a szakiskolások körében is népszerű ez az ellátás Ebben a tanévben minden tanulónk térítésmentesen jutott hozzá mind a napközis-menzás, mind a kollégiumi ellátáshoz A kollégiumi létszám is magasabb, a szakiskolások létszámának emelkedése további helyeket igényelne A gyermekotthonosok létszáma jelenleg 17 fő, de mivel 6 fő folyamatosan, 1 időnként szökésben, körözés alatt van, a tényleges létszám közötti, így egy csoportban oldottuk meg elhelyezésüket A fő ok az volt, hogy a kollégisták szülei nehezen tolerálták a más normákkal élő gyerekek viselkedését

5 5 Az előző évhez képest az összes hiányzások száma csökkent, viszont az igazolatlan hiányzások nagymértékben növekedtek, ennek hátterében a szökésben lévő gyermekotthonosok vannak Az önkormányzati intézkedések száma nőtt, ennek oka az önkormányzatnál történt ellenőrzés, ami miatt új az új eljárási rendet dolgoztak ki Sajnos az eljárások során nem veszik komolyan a szankciókat A komlói, sásdi és vékényi Gyerekjóléti Szolgálattal rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, az ügyintézési határidő betartása miatt azonban nagyon nehézkesen mozdul a rendszer A tanulók számára ingyenes és minden tanulónak biztosítva van már tanév elején a tankönyv A rajz és életvitel órákhoz szükséges felszerelést a szülők által behozottakból, valamint pénzbeli adományokból vásároltuk meg A tisztasági csomagokat a szülők rendszeresen behozták, ebben a tanévben ezzel nem volt probléma Az iskolatej- akció továbbra is tart, melynek eredményeként minden gyerek a tízóraija mellé egy pohár tejet kap Az intézmény Pedagógiai Programja (2005 szeptemberben a szakiskolai szakfeladat miatt módosítottuk) alapján állították össze a munkaközösségek az éves terveiket Az órarend összeállításánál is figyelembe vettük a törvényes órakereteket, a kötelező és nem kötelező óratervi számokat A munkaközösségek szerkezeti változáson mentek át: az eddigi életkor szerinti felosztást (alsó, felső) felváltotta a reál és a humán tárgyakat tanítók munkaközössége, a készségtárgyakat tanítók a reál tárgyak munkaközösségéhez csatlakozott A humán munkaközösség eddigi alsós csapatához többen is csatlakoztak, így a feladat sokrétű lett, több tevékenységtípust ölel fel, jobb együttműködést igényel, de jobban is belelátnak egymás munkájába Nem elkerülhető, hogy többször, külön team-munkában is leüljenek egymással a különböző területeken dolgozók (alsó, szakiskola) mert feladatok eltérő jellegűek, a tanulók életkori sajátossága, így a felmerülő problématípus is más és más Mégis úgy tűnik, hogy kicsit megmerevedett a munka, több un osztályfőnöki és kevesebb szakmai feladat megoldása történt munkaközösségi szinten Érdemes továbbgondolni, hogy strukturáljunk úgy, hogy ne terheljük feleslegesen a más szakfeladatokat ellátókat, de mégse zárjuk ki őket a közösségből Nagyon érzékenyen érintette az intézmény dolgozóit, a szülőket és sújtotta a gyerekeket és a tanulókat a márciusi költségvetési megszorításokkal járó elvonás A pedagógiai munka végzése vált nagyon nehézzé, mert nem tudtuk (és tudjuk azóta sem) biztosítani azokat a feltételeket, melyek törvényben előírt kötelezettséggel járnak a tanulásban ill értelmileg akadályozott tanulóknak A különleges jogok elveszítése mellett a szabadidős programok, délutáni elfoglaltságok megszűnését is nehezményezték a szülők, így szülői fórumot hívott össze a Szülői Munkaközösség Sok érdeklődő volt, ígéreteket is kaptunk, de érdemi intézkedés azóta sem történt A bevezető és kezdő szakaszban dolgozó kollégáknak nagy feladat volt a szöveges értékelés felmenő rendszerben történő egységesítése, év végén értékelték az eddigi eredményeket és a következő tanév elején a szöveges értékelés módján és gyakoriságán változtatni fognak, mert a jelenlegi gyakorlatot túl bonyolultnak találják, egyszerűbbet, áttekinthetőbbet tervezünk

6 6 A OS TANÉV KIEMELT FELADATAI Személyiség-és közösségfejlesztés A közösség fejlesztés célkitűzés elsősorban a 9 osztály indulása miatt került be célkitűzésként munkaprogramunkba Ezzel kapcsolatos feladatunk volt, hogy a szakiskolai osztályt az intézmény szerves részeként kezeljük, hogy életük egy újabb ciklusához érkezve a nagyobb önállóságot, felelősségteljesebb viselkedést követeljünk meg a tanulóktól Beilleszkedésüket segítette a megszokott környezet, ismert pedagógusok, ismert elvárásai A szakiskolai osztály év végére jól beilleszkedett az iskola szerkezetébe Az osztályközösség is összekovácsolódott A gyerekek egyénileg is sokat fejlődtek A személyiségben felismerhető változások zajlanak attól a munkától, a neveléstől, ami a mi feladatunk Nagy szerepe van a pedagógusnak abban, hogy a tanulók személyiségfejlődése harmonikus legyen E fejlődés a sikerek és kudarcok kezelésének megtanításával kezdődik és folytatódik Fontos a megérdemelt dicséret (akár pillantásban, gesztusban, szóban, akár írásban) Nagy lehetőségek vannak a differenciálásban, páros munkában, kooperatív feladatvégzésben A tevékenységek szervezésében fontos szerepet kapnak a gyógypedagógiai asszisztensek, kiknek hiányát nagyon érezzük Minden osztályban ott vannak a magatartásproblémával, egyéb sérüléssel is küzdő gyerekek Siker, ha versenyeken jól szerepelnek, siker, akinél a drámapedagógia eszközével értek el magatartásjavulást Az osztályvetélkedők, kirándulások, pályázatra készülés során megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és a felnőttekhez egyaránt, így fejlődik a közösség összetartó ereje Fontos a szabály- és feladattudat erősítése, mert nem elég a házirendet elolvasni, de azt be is kell tartani Ez leginkább a felsős tanulókra igaz, náluk több az agresszió, károkozás Sokszor gond, hogy az iskolai viselkedésmintánál erősebbnek bizonyul az otthonról hozott, ilyenkor nagyon nehéz dolga van a pedagógusnak A sokoldalú személyiségfejlesztés céljából idén is több szakköri, sportköri foglalkozáson való részvétel lehetőségét kínáltuk év elején a gyerekeknek Részt vehettek versenyeken, ahol bizonyíthatták tehetségüket és felkészültségüket Ezek a lehetőségek azonban az év során anyagi problémák miatt nagyon beszűkültek Sem a tanárok munkájának díjazására, sem a gyerekek versenyre utaztatására nem jut elegendő anyagi támogatás A tehetséges ügyes gyerekek fejlesztése már az óvodás korban megkezdődik a vízhez szoktatással Erről sajnos a második félévben le kellett mondanunk Az óvodában a személyiség fejlesztésén túl, súlyosan akadályozza a kognitív képességek fejlesztését is a kommunikáció hiánya illetve akadályozottsága A feladatok végrehajtását, megértését nagyban befolyásolja, olykor megakadályozza a kommunikációból eredő meg nem értés, a hiányos vagy nem is létező visszacsatolás Gyerekeink egyenletes, jó ütemű fejlődéséhez ezért nagyon hiányzik a logopédiai kezelés Idén is folytatódott az alsó tagozatosok úszásoktatása, amelyet a pénzügyi megszorítások miatt meg kellett szakítani a második félévben A tanévben fontos célkitűzésnek jelöltük meg, a gyerekek saját személyiségének megismerését, elfogadását, valamint a társadalmi megítélés megismerését, és az ebből adódó problémák kezelését Önismeret, és a reális énkép kialakítása a tanuló meglévő és fejleszthető képességeire, tehetségére épül Az önismeret alakításával kapcsolatos foglalkozások elsősorban az osztályfőnöki órák tanmeneteiben jelennek meg, valamint ennek a célkitűzésnek a megvalósulását szolgálja minden szabadidős, szakköri, habilitációsrehabilitációs foglalkozás és egyéb rendezvény

7 7 Az Esélynapi felkészülés idén is összekovácsolta a közösségeket A személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás szempontjából nagyon fontos rendezvény volt idén az 50 éves jubileumi ünnepség Tanulóink a meghívott vendégek előtt mutathatták be műsoraikat kiállításon büszkélkedhettek munkáikkal Az év néhány szakköre, versenye és rendezvénye: Kiránduláson vehettek részt Budapesten a Fővárosi Állatkertben, ahol az ÉFOÉSZ szervezett számukra színes programokat Az őszi városi akadályverseny óriási siker volt a nyolcadikos és hetedikes tanulókból összeállított csapatnak A többségi iskolák csapataival együtt versenyezve a különdíjat és a tűzoltókon kívül több intézmény dolgozóinak dicséretét könyvelhették el gyermekeink A költségvetési megszorítások miatt sajnos a sportversenyeken való részvételek is veszélybe kerültek Ez elsősorban a 9 osztályos sportolóinkat érinti, mivel az ő versenyeztetésük látszik megvalósíthatatlannak, így a szakkörökön az ő motiválásuk nehézségekbe ütközik Volt egy nyertes pályázatunk erdei iskola szervezésére A megvalósítás komoly munka elé állította a természetismeretet tanítókat A tábor (Sikondán) jól sikerült a gyerekek és a felnőttek is jól érezték magukat, sok hasznos tapasztalattal lettünk gazdagabbak Rendszeresen vesznek részt tanulóink hangversenyeken a Színház és Hangversenyteremben A kollégiumban a tanév elején minden csoportban megismerik a házirendet, a kialakult szokásrendet és az elfogadott magatartásformákat Fő hangsúly esik a személyiség fejlesztése során a magatartásproblémák kezelésére mind a kollégiumban, mind a gyermekotthonban A nagyobb gyermekekkel igen sok volt ebben az évben a probléma A durvaság, agresszió, kritikátlan viselkedés, beilleszkedési zavar jellemezte őket Minden csoportban 2-3 gyermekkel vannak napi problémák A kollégiumba került 9 osztályosok mindegyike tanulás és magatartásproblémákkal terhelt, sok egyéni törődést igényeltek A napi közös megbeszélésen és egyéni foglalkozásokat igényeltek, kevés eredménnyel Állandó és folyamatos a kapcsolat az iskolai tanárokkal és a szülőkkel, mert csak együtt lehet ezen a téren eredményt felmutatni Fontos, hogy minden gyermek önmagához mért személyiségfejlődése biztosított legyen Egységes nevelési elvárásokkal, következetességgel, egyszerű, jól áttekinthető szabályrendszerekkel valósulhat meg a problémás gyerek megsegítése Az évben 6 klub működött A kollégium és gyermekotthon minden pedagógusa vállalta egy klub vezetését Egy része tehetséggondozó, képességfejlesztő, más részük elősegítik az egészséges életmódra nevelést és az önálló életvitel kialakításához kapcsolódó célkitűzések megvalósulását A gyermekkel való személyes kapcsolat, a közösen végzett munka, egy jó beszélgetés nagymértékben elősegíti az összetartozást, a további közös együttműködést 2006 januárjában pályázat készült az Oktatásért Közalapítványhoz A pályázat címe: A közoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenység Két témakörben adtunk be pályázatot: Diákkörök támogatása, eszközfeltételeinek megteremtése A kollégium otthonossá tétele A pályázaton Ft-ot nyertünk

8 8 Ebben a félévben 2 fő került a gyermekotthonba Mindkettő régebben a kollégium lakója volt Beilleszkedésük sikeres volt A gyermekotthonban is naponta küzdünk a trágár beszéddel, a nem megfelelő magatartással, a szabályok megszegésével, a doghányzással Nem értékelik a kapott ruházatot, gyakran elcserélik, eladják A napi csoport-megbeszéléseken és egyénileg is foglalkozunk a problémákkal Négy gondozott ellen indítottak az elmúlt nyár óta eljárást büntetőügyben Három esetben lopás, egy esetben közokirat-hamisítás miatt folyt nyomozás Egy fő gyermekkorú, ezért az eljárást megszüntették Két rendszeresen szökésben lévő leány kérte házasságkötésének engedélyeztetését a gyámhivatalnál Lényeges a mikroközösség erősítése, amely a kollégium és gyermekotthonban a szobaközösséget jelenti A gyerekek az év elején választhatnak, kivel szeretnének együtt lakni Természetesen sor kerülhet az év folyamán változtatásra is Fontos, hogy minél több közös programot (közlekedési vetélkedők, versenyek, kerékpártúrák, DÖK kirándulások) szervezzünk, mert ezek az alkalmak szolgálják legjobban a közösségfejlesztést A kollégiumi programok szervezése csak a hét közbeni időszakra tehető a hazautazások miatt, de a DÖK által szervezett szombati programokon is részt vehettek a kollégisták, a gyermekotthonban kaptak ilyenkor elhelyezést A gyermekotthonos tanulók esetében is próbálunk minél több időt tölteni az otthonon kívül Rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken Tanulási kudarcnak kitett ill integrált tanulók oktatása A tanulási kudarc iskolánkban minden tanulót érint, de vannak, akiknek még az átlagosnál is nehezebb a helyzetük Velük habilitáción lehet képességeket fejleszteni, melynek óraszáma csak az óratervi és nem a szükséges mértékű Megoldás a differenciálás és tanóra közbeni egyéni megsegítés, a lassabb haladási tempó biztosítása Komplexebb terápiára volt lehetőség, míg működhetett a beszédfejlesztés (logopédia), így azonban egyetlen külön fejlesztési lehetőség a gyógytorna maradt Az óvodában a gyermekek rendszeres logopédiai foglalkozásokon vettek részt az első félévben, valamint gyógytornára jártak a tanév során Ezen kívül a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleményezése, illetve a gyermekek állandóan változó fejlettségi szintje alapján, minden óvodás a kötelező jellegű foglalkozásokon kívül (anyanyelvi nevelés és beszédfejlesztés, mozgás, zenére nevelés, környezet megismerésére való nevelés, vizuális nevelés, a matematika alapjainak elsajátítása) egyéni és mikrocsoportos fejlesztéseken vett részt, törekedve a napi rendszerességre Heti egy alaklommal februárig Sikondára jártak vizes terápiára, vízhez-szoktatásra Az integrált tanulóknak kötelezően járó külön habilitáció, logopédia sincs, csak gyógytornán vehetnek részt Ezek a gyerekek is eltérő képességekkel bírnak, temperamentumuk, munkához való viszonyuk is különböző Alsóban a pedagógus hozzáállása befolyásolja a fejlődést, felsőben a gyerek együttműködése is mérvadó Jót tett, hogy az integrált tanulókat külön csoportba oszthattuk A tanulási nehézségekkel küzdő és integráltan oktatott tanulók intézményünkben elfogadó és segítő légkörrel találkoznak, tanulói és tanári szinten egyaránt A fent említett tanulókat a tanórákon differenciált oktatással ill tanórán kívül habilitációs, rehabilitációs órákkal és fejlesztő foglalkozásokkal segítettük az első félévben Lehetőségük nyílt az őket érdeklő szabadidős tevékenységekkel foglalkozni (szakkörökön, versenyeken részt venni), melyben elért sikereik kihatottak tanulmányi aktivitásukra és eredményeikre Az integráltan oktatott- nevelt diákok is jól illeszkedtek be az osztályközösségekbe

9 9 A kollégiumban és a gyermekotthonban is kiemelten segítjük a tanulásban elmaradt gyerekeket Feladatunk, hogy felfedeztessük a tanulás örömét, megszüntessük a kudarctól való szorongást A délutáni tanulási foglalkozásokon egyéni megsegítést kapnak a nevelőtanártól faladataik elvégzéséhez A habilitációs foglalkozásokon kiscsoportban vagy egyénileg van lehetőség a képességfejlesztésre Az integrált tanulók (2 fő) beilleszkedtek a csoportközösségbe, egyéni tanulási szükségleteiknek megfelelően vesznek részt a másnapi felkészülésben és fokozott segítséget kapnak Egészségnevelés, környezetkultúra Ezzel a problémával nehéz megküzdenünk, hiszen a gyerekek többsége rossz szociokulturális környezetből érkezik, ahol alacsony az igényszint a higiénia, az egészséges életmód, a környezetkultúra területén Az iskolában a hagyományos egészségvédő napon alkalmazhatják elméleti ismereteiket Az iskolatej hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz Testnevelés órán, sportolás közben, kirándulások alkalmával is szert tehetnek a tanulók némi erőnlétre Mindenekelőtt fontos a pedagógus személyes példamutatása-életmód tekintetében Igyekszünk tehát példát adni és megtanítani a helyes táplálkozási, egészségvédelmi szokásokat, valamint azt, hogyan óvják, szépítsék környezetüket A cél elérése érdekében az ősz és a tél folyamán az osztályok osztályfőnöki és életvitel és gyakorlati ismeretek óra keretében rendszeresen takarítják, csinosítják az udvart, valamint a tantermeket A környezetkultúra fejlődését várjuk attól, hogy a gyerekek maguk is segédkeznek az iskola rendjének megőrzésében (pl tavaszi nagytakarítás) A MICS által kiírt osztálydíszítő verseny is hasznos és motiváló Jó hagyománnyá vált, ami az osztály közösségi szellemét is erősíti Egy harmonikus személyiség azon túl, hogy egészségesen étkezik, rendszeresen mozog, fontos, hogy jó higiénés környezetben éljen, amely a tisztaságon kívül törekszik a rendre is Az óvodai csoportszobát mindenek előtt a gyermekek munkájának bevonásával igyekeztek rendben tartani Minden óvodásban ki kell alakítani az igényt a rendre, a tisztaságra Meg kell tanulniuk, hogy elrakodjanak maguk után, hogy lehetőség szerint minél kisebb rendetlenséget okozzanak a játék során Folyamatos a küzdelem a fejtetű ellen Az óvodás és kisebb gyermekek szüleinek figyelmét felhívjuk a ruházat tisztaságára és a rendszeres tisztálkodásra Sajnos még a nagyobbak között is vannak tanulók, akiknek ezt diszkréten jelezni kell A tanulók részt vettek a festés utáni tanterem rendezésben, dekorálásban Az osztálydekorációs versenyt az őszi teremdíszítési feladatokkal folytattuk A karácsonyi dekorálás a villamossági felújítás és a festés miatt elmaradt, de a verseny folytatódott a második félévben is Az eredmény hirdetésére az év végi környezetvédő napon került sor Az egészség megőrzését az étkezéssel kapcsolatban a konyhán dolgozó kollegák segítik elő, ezen belül a másik fontos területet, a mozgást, a rendszeres "úszáson" kívül a mindennapos testneveléssel próbáltuk kiegészíteni Ez utóbbi célja, hogy kialakítsuk a gyermekekben a mozgás iránti igényt, a mozgás szeretetét Az egészséges életmódra nevelés érdekében a tanulók mindennapos testnevelése biztosított volt A tanulói közösségek aktív tevékenységét és részvételét igényli a szép, gondozott iskolai környezet megóvása, megőrzése A kívülről jövő rongálásokat aktívan figyelik, elítélik (pl: Kazinczy utca felőli dobálás, szemetelés, gyújtogatás, a lambéria megégetése) Az esetenként előforduló rongálások el- és megítélésében a DÖK tagok minden alkalommal hozzánk hasonló állásponton vannak Mégis időről időre találkozunk rongálással, bútortöréssel

10 10 A környezet- és természetvédelem területén sikeres program volt az év során az erdei iskola Sikondán A gyerekek közvetlen közelbe kerültek a témával a kirándulások, feladatmegoldások során Az év végi zöld hét kirándulásai és egészségvédő napja is ennek a célkitűzésnek a megvalósulását szolgálták A 9 osztályosok a pályaorientációs órákon kerültek természet közelbe és ismerkedtek meg az erdővel-mezővel A kollégiumban és a gyermekotthonban nagyon fontosnak az egészségnevelés terén a megfelelő szokások kialakítása Feladat, hogy váljék igénnyé a rendszeres tisztálkodás, igényeljék a tiszta ruházatot, vigyázzanak annak épségére Az egészségnevelés témakörben az intézmény védőnője hasznos előadást tartott a kollégiumban a tanulók részére A dolgozók munkaközösségi szinten foglalkoztak a témával A gyerekeket életkoruk, képességeik, érdeklődésük figyelembe vételével igyekszünk bevonni az otthon életébe, az elvégzendő munkákba (kollégiumi ügyelet, lakó és csoportszoba takarítás, kollégiumi folyosó takarítása, ebédlői munka, önkiszolgálással kapcsolatos feladatok, kerti munka) Márciusban ismét részt vűllaltak a sikondai békamentő akcióban Tanulóink részt vettek környezetvédelemi pályázat keretében városi takarítási akcióban Gyermekvédelem Intézményünk tanulói között egyre több a hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermek A tanév elején 38 tanulónk állt a gyermekjóléti szolgálat gondoskodásában, a tanév második felében ez a létszám 47 főre emelkedett Igen magas számnak tekinthető, ugyanakkor örülnünk kell annak, hogy egyre több gyerek sorsa kerül a szolgálat látóterébe Megváltozott a szolgálat koordinátorának személye, az együttműködésnek kézzel fogható eredményeit tapasztalhattuk a tanév során A tanévben változott a gyermekvédelmi felelősünk személye is, a segítségnyújtás érdekében együttműködtünk a Gyámügyi Hivatallal is Az említett partnerintézmények a tanév során hatékonyabban működtek az előző évekhez képest Az önkormányzatokhoz elküldött feljelentés hatására több osztályfőnök vett részt szabálysértési eljáráson, ahol a szülőkkel és a gyámügyi előadóval együttműködve igyekeztünk megoldani a problémákat, több esetben sikerrel A büntetések kilátásba helyezésével, a gyámügy bevonásával, a pedagógusok tárgyalásra járásával beindult egy folyamat, mely akkor eredményes, ha a szülő még nem vesztette el teljesen a gyermeke fölötti irányítást, illetve ha akar közreműködni a gyermekével kapcsolatos helyzet javításán A kollégiumban a gyermekvédelmi munka fontos része a prevenció Azonnali elhelyezést kaptak a rászoruló tanulók, így megelőzhető a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulása 4 komlói hátrányos helyzetű gyermek került be a kollégiumba Beilleszkedésük sikeres volt A gyermekjóléti szolgálat egyik családgondozója 2 fő esetében rendszeresen látogatást tett a kollégiumban, a gyermekek érdekében jól együtt tudtunk működni Ebben a tanévben látogatást tett a gyermekotthonban a gyermekjogi képviselő A gyermekek életkörülményeit, a napi és házirend által felállított szabályokat, a kapcsolattartást vizsgálta A gyermekotthon munkájához szakmai segítséget nyújt a gyámi tanácsadó, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a gondozottak életét, a velük történteket

11 11

Az ellátott feladatokhoz kapcsolódó mutatók

Az ellátott feladatokhoz kapcsolódó mutatók BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, NEVELÉSI TANÁCSADÓJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72 481 277

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300 Komló, Tompa M. u. 14. Tel.:72 481 217 (iskola), 72 483 245 (kollégium), Fax: 72 481 277 OM azonosító:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus

Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében. Leiner Károly tanító, gyógypedagógus Az osztályfőnök szerepe, lehetőségei a veszélyeztetett tanulók megsegítésében Leiner Károly tanító, gyógypedagógus A veszélyeztetettség különböző szakterületek általi meghatározásai: Gyermekvédelmi definíció:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató

Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta igazgató Készítette: Nagyné Szabó Nikoletta Vezetői ellenőrzés: iskolai szabályoknak, normáknak való megfelelés. Az intézmény ellenőrzési terve: CÉLCS. TERÜLET GYAKORISÁG ELLENŐRZÉST VÉGZŐ Adminisztráció VISSZACSATOLÁS

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben