TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2005-2006"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS GYERMEKOTTHONA 7300, Tompa M u 14 Tel: (iskola), (kollégium) Fax: OM: Honlap: wwwkomlo-iskolashphu TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ AZ ÉRTÉKELÉSEKET ELKÉSZÍTETTÉK: Jusztinné Surapka Borbála igazgatóhelyettes Pappné Csutorás Zsuzsanna kollégium/gyermekotthon-vezető Kollai Krisztina munkaközösség-vezető Vidéki Andrea munkaközösség-vezető A BESZÁMOLÓT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Fazekasné Visnyei Irma igazgató ÉRVÉNYESÍTETTE: Simon Katalin gyp tanár Győrei Oszkárné gyp tanár

2 2 I A 2005/2006-os tanév összehasonlító adatai Létszámadatok év vége év vége I Oktatás 1 Korai fejlesztés (egyéni) 0 2 Korai fejlesztés (csoportos) Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás Integrált oktatásban (ált 6* 9* isk-ból) Magántanuló (ált isk-ból) 4* 3* 4 Szakiskola (9 osztály) 0 18 Összesen II Napközi-menza 1 óvoda napközi menza Kollégium Gyermekotthon Összesen III Egyéb Gyógytorna Logopédia Összesen IV Szakkör Szakköri foglalkozáson résztvevők * az összesbe nem számolandó Hiányzások év vége év vége I Iskolai oktatás Igazolt /nap Igazolatlan/nap Összes/nap Összesből átlag/nap/fő Igazolatlanból átlag/nap 7 10 Felszólítás/db Feljelentés/fő Intézkedés/fő 1 13 II Kollégium Igazolt/nap Igazolatlan/nap Összes/nap

3 3 Összes átlag nap/fő III Gyermekotthon Igazolt/nap Igazolatlan Összesen Összes átlag nap/fő Értékelési adatok év vége év vége Nem értékelt hiányzás miatt 5 6 Ebből gyermekotthonos 4 6 Osztályozó vizsgát tehet 4 4 Javítóvizsgára bukott 1 1 Osztályismétlésre bukott 4 5 Felmentett iskolába járás 1 alól (házasság miatt) Felmentett testnevelés alól 1 5 Áthelyezési vizsgálaton 2 2 Áthelyezve súlyosabb (éa) 2 (Marad integráltan) 0 Könyvtári adatok Rendszeres kölcsönzők 54 Könyvek száma 2801 Kölcsönzött tankönyvek 207 Cd-k száma 12 II Az év végi felmérések eredményei (a tanárok felmérései alapján ) 1o 2o 3o 4o 5o 6a 6b 7a 7b 8o 9o értő olvasás szövért* szövért* 3,5 2,8 - hangos olvasás szövért* szövért* 4 3 matematika szövért* szövért* 2,6 1,8 3,1 3,6 3,5 3,0 2,72 3 2,8 termism 4,2 3,4 3,6 2,45 3,18 földrajz ,5 3,3 3,18 4,09 3,3 2,8 biológia ,7 irodalom ,2 3,55 3,6 3,6 3,55 3,5 2,4 nyelvtan - - 3,3 2,1 4,1 2,8 3,6 3,6 3,55 3,02 2,9 történelem ,61 3,1 2,5 3,1 3,08 2,6 angol 3,8 környezet szövért* szövért* 3,3 3,2 fizika 2,74 kémia 3,04 *szöveges értékelés

4 4 Állandó létszámon működik a korai fejlesztés és gondozás, az egyéni fejlesztésekhez logopédia, vízhez szoktatás és gyógytorna is kapcsolódott, ezek közül csak az utóbbi maradt meg a költségvetés csökkentése miatt Szakmai szempontból a gyógypedagógusok munkájának köszönhetően a szülők jó színvonalúnak tartják Az óvodai nevelés teljes létszámon folyik, sajnos még mindig csak két fő látja el ezt a feladatot, egy gyógypedagógus-óvónő és egy gyógypedagógiai asszisztens Ide járnak csoportos fejlesztésre a koraisok is, így kihasználva az óvodai részleg jó felszereltségét Az óvodába járó gyerekek jól érzik itt magukat, örömmel járnak óvodába A szülők részt vesznek programjaikon, így aktívan részt vesznek a csoport életében Az előző tanévhez képest nőtt a tanulói létszám Pozitív tendencia, hogy az alsóbb évfolyamokon már magasak az osztálylétszámok fő, közöttük integráltak oktatottak is vannak, így a statisztikai létszám még ennél is magasabb A magasabb létszám az óvodai fejlesztésnek is betudható, hiszen a 3-4 éve az intézményben nevelt kicsik szülei ragaszkodnak az intézményhez az iskolai időszak alatt is Napi szervezési és nevelési problémát jelent, hogy az alsós osztályok felében biztosított csak a gyógypedagógiai asszisztens, oka a létszámleépítés A 3 és 4 osztály összevont tanulócsoportként működött a két alacsony létszámok és a 4 osztályosok alacsony teljesítményszintje miatt Az integráltan oktatott 9 tanuló jól beilleszkedik saját korának megfelelő osztályokba, és egyéni tanrendjük mellett külön fejlesztést is kapnak, Eredményességük (nem volt bukás) mutatja, hogy az integráció jó megoldás számukra A 3 magántanuló egészségi problémák miatt nem járhat együtt osztálytársaival, de szocializációjuk miatt egy-egy napot eltöltenek saját osztályukban is Az nagy létszámú 8 osztályból egy tanuló kivételével (18 életévét betöltött pszichotikus) mindenki továbbtanul, csak az osztály kb fele saját szakiskolánkban Az első szakiskolai kilencedik osztályban, ahol a létszám 18 fő volt, a tanulók beilleszkedésével nem volt probléma, tanulmányi eredményük megfelelő, két tanuló betöltötte a 18 évét és nem szándékozik tovább tanulni, egy tanuló két tantárgyból megbukott, pótvizsgázni fog A létszám a következő évben 15 fő lesz Intézményünk befogadó hozzáállásának és jó felkészítő munkájának eredményességét jelzi, hogy a fordítottan integrált tanulók (általános iskolából hozzánk jelentkezett) eredményei egyáltalán nem jobbak, mint a nálunk végzetteké Az eredményt itt abban látjuk, hogy 2-3 éve már nem iskolába járó fiatalok jöttek vissza és végeztek megfelelő eredménnyel, és kiválóan érzik magukat a mindennapokban is A napközi januárig a hagyományos keretek között működött, a létszámleépítés után az asszisztensek végezték a délutáni felügyeletet A menzások száma is emiatt nőtt, a szakiskolások körében is népszerű ez az ellátás Ebben a tanévben minden tanulónk térítésmentesen jutott hozzá mind a napközis-menzás, mind a kollégiumi ellátáshoz A kollégiumi létszám is magasabb, a szakiskolások létszámának emelkedése további helyeket igényelne A gyermekotthonosok létszáma jelenleg 17 fő, de mivel 6 fő folyamatosan, 1 időnként szökésben, körözés alatt van, a tényleges létszám közötti, így egy csoportban oldottuk meg elhelyezésüket A fő ok az volt, hogy a kollégisták szülei nehezen tolerálták a más normákkal élő gyerekek viselkedését

5 5 Az előző évhez képest az összes hiányzások száma csökkent, viszont az igazolatlan hiányzások nagymértékben növekedtek, ennek hátterében a szökésben lévő gyermekotthonosok vannak Az önkormányzati intézkedések száma nőtt, ennek oka az önkormányzatnál történt ellenőrzés, ami miatt új az új eljárási rendet dolgoztak ki Sajnos az eljárások során nem veszik komolyan a szankciókat A komlói, sásdi és vékényi Gyerekjóléti Szolgálattal rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, az ügyintézési határidő betartása miatt azonban nagyon nehézkesen mozdul a rendszer A tanulók számára ingyenes és minden tanulónak biztosítva van már tanév elején a tankönyv A rajz és életvitel órákhoz szükséges felszerelést a szülők által behozottakból, valamint pénzbeli adományokból vásároltuk meg A tisztasági csomagokat a szülők rendszeresen behozták, ebben a tanévben ezzel nem volt probléma Az iskolatej- akció továbbra is tart, melynek eredményeként minden gyerek a tízóraija mellé egy pohár tejet kap Az intézmény Pedagógiai Programja (2005 szeptemberben a szakiskolai szakfeladat miatt módosítottuk) alapján állították össze a munkaközösségek az éves terveiket Az órarend összeállításánál is figyelembe vettük a törvényes órakereteket, a kötelező és nem kötelező óratervi számokat A munkaközösségek szerkezeti változáson mentek át: az eddigi életkor szerinti felosztást (alsó, felső) felváltotta a reál és a humán tárgyakat tanítók munkaközössége, a készségtárgyakat tanítók a reál tárgyak munkaközösségéhez csatlakozott A humán munkaközösség eddigi alsós csapatához többen is csatlakoztak, így a feladat sokrétű lett, több tevékenységtípust ölel fel, jobb együttműködést igényel, de jobban is belelátnak egymás munkájába Nem elkerülhető, hogy többször, külön team-munkában is leüljenek egymással a különböző területeken dolgozók (alsó, szakiskola) mert feladatok eltérő jellegűek, a tanulók életkori sajátossága, így a felmerülő problématípus is más és más Mégis úgy tűnik, hogy kicsit megmerevedett a munka, több un osztályfőnöki és kevesebb szakmai feladat megoldása történt munkaközösségi szinten Érdemes továbbgondolni, hogy strukturáljunk úgy, hogy ne terheljük feleslegesen a más szakfeladatokat ellátókat, de mégse zárjuk ki őket a közösségből Nagyon érzékenyen érintette az intézmény dolgozóit, a szülőket és sújtotta a gyerekeket és a tanulókat a márciusi költségvetési megszorításokkal járó elvonás A pedagógiai munka végzése vált nagyon nehézzé, mert nem tudtuk (és tudjuk azóta sem) biztosítani azokat a feltételeket, melyek törvényben előírt kötelezettséggel járnak a tanulásban ill értelmileg akadályozott tanulóknak A különleges jogok elveszítése mellett a szabadidős programok, délutáni elfoglaltságok megszűnését is nehezményezték a szülők, így szülői fórumot hívott össze a Szülői Munkaközösség Sok érdeklődő volt, ígéreteket is kaptunk, de érdemi intézkedés azóta sem történt A bevezető és kezdő szakaszban dolgozó kollégáknak nagy feladat volt a szöveges értékelés felmenő rendszerben történő egységesítése, év végén értékelték az eddigi eredményeket és a következő tanév elején a szöveges értékelés módján és gyakoriságán változtatni fognak, mert a jelenlegi gyakorlatot túl bonyolultnak találják, egyszerűbbet, áttekinthetőbbet tervezünk

6 6 A OS TANÉV KIEMELT FELADATAI Személyiség-és közösségfejlesztés A közösség fejlesztés célkitűzés elsősorban a 9 osztály indulása miatt került be célkitűzésként munkaprogramunkba Ezzel kapcsolatos feladatunk volt, hogy a szakiskolai osztályt az intézmény szerves részeként kezeljük, hogy életük egy újabb ciklusához érkezve a nagyobb önállóságot, felelősségteljesebb viselkedést követeljünk meg a tanulóktól Beilleszkedésüket segítette a megszokott környezet, ismert pedagógusok, ismert elvárásai A szakiskolai osztály év végére jól beilleszkedett az iskola szerkezetébe Az osztályközösség is összekovácsolódott A gyerekek egyénileg is sokat fejlődtek A személyiségben felismerhető változások zajlanak attól a munkától, a neveléstől, ami a mi feladatunk Nagy szerepe van a pedagógusnak abban, hogy a tanulók személyiségfejlődése harmonikus legyen E fejlődés a sikerek és kudarcok kezelésének megtanításával kezdődik és folytatódik Fontos a megérdemelt dicséret (akár pillantásban, gesztusban, szóban, akár írásban) Nagy lehetőségek vannak a differenciálásban, páros munkában, kooperatív feladatvégzésben A tevékenységek szervezésében fontos szerepet kapnak a gyógypedagógiai asszisztensek, kiknek hiányát nagyon érezzük Minden osztályban ott vannak a magatartásproblémával, egyéb sérüléssel is küzdő gyerekek Siker, ha versenyeken jól szerepelnek, siker, akinél a drámapedagógia eszközével értek el magatartásjavulást Az osztályvetélkedők, kirándulások, pályázatra készülés során megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz és a felnőttekhez egyaránt, így fejlődik a közösség összetartó ereje Fontos a szabály- és feladattudat erősítése, mert nem elég a házirendet elolvasni, de azt be is kell tartani Ez leginkább a felsős tanulókra igaz, náluk több az agresszió, károkozás Sokszor gond, hogy az iskolai viselkedésmintánál erősebbnek bizonyul az otthonról hozott, ilyenkor nagyon nehéz dolga van a pedagógusnak A sokoldalú személyiségfejlesztés céljából idén is több szakköri, sportköri foglalkozáson való részvétel lehetőségét kínáltuk év elején a gyerekeknek Részt vehettek versenyeken, ahol bizonyíthatták tehetségüket és felkészültségüket Ezek a lehetőségek azonban az év során anyagi problémák miatt nagyon beszűkültek Sem a tanárok munkájának díjazására, sem a gyerekek versenyre utaztatására nem jut elegendő anyagi támogatás A tehetséges ügyes gyerekek fejlesztése már az óvodás korban megkezdődik a vízhez szoktatással Erről sajnos a második félévben le kellett mondanunk Az óvodában a személyiség fejlesztésén túl, súlyosan akadályozza a kognitív képességek fejlesztését is a kommunikáció hiánya illetve akadályozottsága A feladatok végrehajtását, megértését nagyban befolyásolja, olykor megakadályozza a kommunikációból eredő meg nem értés, a hiányos vagy nem is létező visszacsatolás Gyerekeink egyenletes, jó ütemű fejlődéséhez ezért nagyon hiányzik a logopédiai kezelés Idén is folytatódott az alsó tagozatosok úszásoktatása, amelyet a pénzügyi megszorítások miatt meg kellett szakítani a második félévben A tanévben fontos célkitűzésnek jelöltük meg, a gyerekek saját személyiségének megismerését, elfogadását, valamint a társadalmi megítélés megismerését, és az ebből adódó problémák kezelését Önismeret, és a reális énkép kialakítása a tanuló meglévő és fejleszthető képességeire, tehetségére épül Az önismeret alakításával kapcsolatos foglalkozások elsősorban az osztályfőnöki órák tanmeneteiben jelennek meg, valamint ennek a célkitűzésnek a megvalósulását szolgálja minden szabadidős, szakköri, habilitációsrehabilitációs foglalkozás és egyéb rendezvény

7 7 Az Esélynapi felkészülés idén is összekovácsolta a közösségeket A személyiségfejlesztés és a tehetséggondozás szempontjából nagyon fontos rendezvény volt idén az 50 éves jubileumi ünnepség Tanulóink a meghívott vendégek előtt mutathatták be műsoraikat kiállításon büszkélkedhettek munkáikkal Az év néhány szakköre, versenye és rendezvénye: Kiránduláson vehettek részt Budapesten a Fővárosi Állatkertben, ahol az ÉFOÉSZ szervezett számukra színes programokat Az őszi városi akadályverseny óriási siker volt a nyolcadikos és hetedikes tanulókból összeállított csapatnak A többségi iskolák csapataival együtt versenyezve a különdíjat és a tűzoltókon kívül több intézmény dolgozóinak dicséretét könyvelhették el gyermekeink A költségvetési megszorítások miatt sajnos a sportversenyeken való részvételek is veszélybe kerültek Ez elsősorban a 9 osztályos sportolóinkat érinti, mivel az ő versenyeztetésük látszik megvalósíthatatlannak, így a szakkörökön az ő motiválásuk nehézségekbe ütközik Volt egy nyertes pályázatunk erdei iskola szervezésére A megvalósítás komoly munka elé állította a természetismeretet tanítókat A tábor (Sikondán) jól sikerült a gyerekek és a felnőttek is jól érezték magukat, sok hasznos tapasztalattal lettünk gazdagabbak Rendszeresen vesznek részt tanulóink hangversenyeken a Színház és Hangversenyteremben A kollégiumban a tanév elején minden csoportban megismerik a házirendet, a kialakult szokásrendet és az elfogadott magatartásformákat Fő hangsúly esik a személyiség fejlesztése során a magatartásproblémák kezelésére mind a kollégiumban, mind a gyermekotthonban A nagyobb gyermekekkel igen sok volt ebben az évben a probléma A durvaság, agresszió, kritikátlan viselkedés, beilleszkedési zavar jellemezte őket Minden csoportban 2-3 gyermekkel vannak napi problémák A kollégiumba került 9 osztályosok mindegyike tanulás és magatartásproblémákkal terhelt, sok egyéni törődést igényeltek A napi közös megbeszélésen és egyéni foglalkozásokat igényeltek, kevés eredménnyel Állandó és folyamatos a kapcsolat az iskolai tanárokkal és a szülőkkel, mert csak együtt lehet ezen a téren eredményt felmutatni Fontos, hogy minden gyermek önmagához mért személyiségfejlődése biztosított legyen Egységes nevelési elvárásokkal, következetességgel, egyszerű, jól áttekinthető szabályrendszerekkel valósulhat meg a problémás gyerek megsegítése Az évben 6 klub működött A kollégium és gyermekotthon minden pedagógusa vállalta egy klub vezetését Egy része tehetséggondozó, képességfejlesztő, más részük elősegítik az egészséges életmódra nevelést és az önálló életvitel kialakításához kapcsolódó célkitűzések megvalósulását A gyermekkel való személyes kapcsolat, a közösen végzett munka, egy jó beszélgetés nagymértékben elősegíti az összetartozást, a további közös együttműködést 2006 januárjában pályázat készült az Oktatásért Közalapítványhoz A pályázat címe: A közoktatási kollégiumokban folyó szakmai és tehetséggondozási tevékenység Két témakörben adtunk be pályázatot: Diákkörök támogatása, eszközfeltételeinek megteremtése A kollégium otthonossá tétele A pályázaton Ft-ot nyertünk

8 8 Ebben a félévben 2 fő került a gyermekotthonba Mindkettő régebben a kollégium lakója volt Beilleszkedésük sikeres volt A gyermekotthonban is naponta küzdünk a trágár beszéddel, a nem megfelelő magatartással, a szabályok megszegésével, a doghányzással Nem értékelik a kapott ruházatot, gyakran elcserélik, eladják A napi csoport-megbeszéléseken és egyénileg is foglalkozunk a problémákkal Négy gondozott ellen indítottak az elmúlt nyár óta eljárást büntetőügyben Három esetben lopás, egy esetben közokirat-hamisítás miatt folyt nyomozás Egy fő gyermekkorú, ezért az eljárást megszüntették Két rendszeresen szökésben lévő leány kérte házasságkötésének engedélyeztetését a gyámhivatalnál Lényeges a mikroközösség erősítése, amely a kollégium és gyermekotthonban a szobaközösséget jelenti A gyerekek az év elején választhatnak, kivel szeretnének együtt lakni Természetesen sor kerülhet az év folyamán változtatásra is Fontos, hogy minél több közös programot (közlekedési vetélkedők, versenyek, kerékpártúrák, DÖK kirándulások) szervezzünk, mert ezek az alkalmak szolgálják legjobban a közösségfejlesztést A kollégiumi programok szervezése csak a hét közbeni időszakra tehető a hazautazások miatt, de a DÖK által szervezett szombati programokon is részt vehettek a kollégisták, a gyermekotthonban kaptak ilyenkor elhelyezést A gyermekotthonos tanulók esetében is próbálunk minél több időt tölteni az otthonon kívül Rendszeresen részt veszünk a városi rendezvényeken Tanulási kudarcnak kitett ill integrált tanulók oktatása A tanulási kudarc iskolánkban minden tanulót érint, de vannak, akiknek még az átlagosnál is nehezebb a helyzetük Velük habilitáción lehet képességeket fejleszteni, melynek óraszáma csak az óratervi és nem a szükséges mértékű Megoldás a differenciálás és tanóra közbeni egyéni megsegítés, a lassabb haladási tempó biztosítása Komplexebb terápiára volt lehetőség, míg működhetett a beszédfejlesztés (logopédia), így azonban egyetlen külön fejlesztési lehetőség a gyógytorna maradt Az óvodában a gyermekek rendszeres logopédiai foglalkozásokon vettek részt az első félévben, valamint gyógytornára jártak a tanév során Ezen kívül a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleményezése, illetve a gyermekek állandóan változó fejlettségi szintje alapján, minden óvodás a kötelező jellegű foglalkozásokon kívül (anyanyelvi nevelés és beszédfejlesztés, mozgás, zenére nevelés, környezet megismerésére való nevelés, vizuális nevelés, a matematika alapjainak elsajátítása) egyéni és mikrocsoportos fejlesztéseken vett részt, törekedve a napi rendszerességre Heti egy alaklommal februárig Sikondára jártak vizes terápiára, vízhez-szoktatásra Az integrált tanulóknak kötelezően járó külön habilitáció, logopédia sincs, csak gyógytornán vehetnek részt Ezek a gyerekek is eltérő képességekkel bírnak, temperamentumuk, munkához való viszonyuk is különböző Alsóban a pedagógus hozzáállása befolyásolja a fejlődést, felsőben a gyerek együttműködése is mérvadó Jót tett, hogy az integrált tanulókat külön csoportba oszthattuk A tanulási nehézségekkel küzdő és integráltan oktatott tanulók intézményünkben elfogadó és segítő légkörrel találkoznak, tanulói és tanári szinten egyaránt A fent említett tanulókat a tanórákon differenciált oktatással ill tanórán kívül habilitációs, rehabilitációs órákkal és fejlesztő foglalkozásokkal segítettük az első félévben Lehetőségük nyílt az őket érdeklő szabadidős tevékenységekkel foglalkozni (szakkörökön, versenyeken részt venni), melyben elért sikereik kihatottak tanulmányi aktivitásukra és eredményeikre Az integráltan oktatott- nevelt diákok is jól illeszkedtek be az osztályközösségekbe

9 9 A kollégiumban és a gyermekotthonban is kiemelten segítjük a tanulásban elmaradt gyerekeket Feladatunk, hogy felfedeztessük a tanulás örömét, megszüntessük a kudarctól való szorongást A délutáni tanulási foglalkozásokon egyéni megsegítést kapnak a nevelőtanártól faladataik elvégzéséhez A habilitációs foglalkozásokon kiscsoportban vagy egyénileg van lehetőség a képességfejlesztésre Az integrált tanulók (2 fő) beilleszkedtek a csoportközösségbe, egyéni tanulási szükségleteiknek megfelelően vesznek részt a másnapi felkészülésben és fokozott segítséget kapnak Egészségnevelés, környezetkultúra Ezzel a problémával nehéz megküzdenünk, hiszen a gyerekek többsége rossz szociokulturális környezetből érkezik, ahol alacsony az igényszint a higiénia, az egészséges életmód, a környezetkultúra területén Az iskolában a hagyományos egészségvédő napon alkalmazhatják elméleti ismereteiket Az iskolatej hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz Testnevelés órán, sportolás közben, kirándulások alkalmával is szert tehetnek a tanulók némi erőnlétre Mindenekelőtt fontos a pedagógus személyes példamutatása-életmód tekintetében Igyekszünk tehát példát adni és megtanítani a helyes táplálkozási, egészségvédelmi szokásokat, valamint azt, hogyan óvják, szépítsék környezetüket A cél elérése érdekében az ősz és a tél folyamán az osztályok osztályfőnöki és életvitel és gyakorlati ismeretek óra keretében rendszeresen takarítják, csinosítják az udvart, valamint a tantermeket A környezetkultúra fejlődését várjuk attól, hogy a gyerekek maguk is segédkeznek az iskola rendjének megőrzésében (pl tavaszi nagytakarítás) A MICS által kiírt osztálydíszítő verseny is hasznos és motiváló Jó hagyománnyá vált, ami az osztály közösségi szellemét is erősíti Egy harmonikus személyiség azon túl, hogy egészségesen étkezik, rendszeresen mozog, fontos, hogy jó higiénés környezetben éljen, amely a tisztaságon kívül törekszik a rendre is Az óvodai csoportszobát mindenek előtt a gyermekek munkájának bevonásával igyekeztek rendben tartani Minden óvodásban ki kell alakítani az igényt a rendre, a tisztaságra Meg kell tanulniuk, hogy elrakodjanak maguk után, hogy lehetőség szerint minél kisebb rendetlenséget okozzanak a játék során Folyamatos a küzdelem a fejtetű ellen Az óvodás és kisebb gyermekek szüleinek figyelmét felhívjuk a ruházat tisztaságára és a rendszeres tisztálkodásra Sajnos még a nagyobbak között is vannak tanulók, akiknek ezt diszkréten jelezni kell A tanulók részt vettek a festés utáni tanterem rendezésben, dekorálásban Az osztálydekorációs versenyt az őszi teremdíszítési feladatokkal folytattuk A karácsonyi dekorálás a villamossági felújítás és a festés miatt elmaradt, de a verseny folytatódott a második félévben is Az eredmény hirdetésére az év végi környezetvédő napon került sor Az egészség megőrzését az étkezéssel kapcsolatban a konyhán dolgozó kollegák segítik elő, ezen belül a másik fontos területet, a mozgást, a rendszeres "úszáson" kívül a mindennapos testneveléssel próbáltuk kiegészíteni Ez utóbbi célja, hogy kialakítsuk a gyermekekben a mozgás iránti igényt, a mozgás szeretetét Az egészséges életmódra nevelés érdekében a tanulók mindennapos testnevelése biztosított volt A tanulói közösségek aktív tevékenységét és részvételét igényli a szép, gondozott iskolai környezet megóvása, megőrzése A kívülről jövő rongálásokat aktívan figyelik, elítélik (pl: Kazinczy utca felőli dobálás, szemetelés, gyújtogatás, a lambéria megégetése) Az esetenként előforduló rongálások el- és megítélésében a DÖK tagok minden alkalommal hozzánk hasonló állásponton vannak Mégis időről időre találkozunk rongálással, bútortöréssel

10 10 A környezet- és természetvédelem területén sikeres program volt az év során az erdei iskola Sikondán A gyerekek közvetlen közelbe kerültek a témával a kirándulások, feladatmegoldások során Az év végi zöld hét kirándulásai és egészségvédő napja is ennek a célkitűzésnek a megvalósulását szolgálták A 9 osztályosok a pályaorientációs órákon kerültek természet közelbe és ismerkedtek meg az erdővel-mezővel A kollégiumban és a gyermekotthonban nagyon fontosnak az egészségnevelés terén a megfelelő szokások kialakítása Feladat, hogy váljék igénnyé a rendszeres tisztálkodás, igényeljék a tiszta ruházatot, vigyázzanak annak épségére Az egészségnevelés témakörben az intézmény védőnője hasznos előadást tartott a kollégiumban a tanulók részére A dolgozók munkaközösségi szinten foglalkoztak a témával A gyerekeket életkoruk, képességeik, érdeklődésük figyelembe vételével igyekszünk bevonni az otthon életébe, az elvégzendő munkákba (kollégiumi ügyelet, lakó és csoportszoba takarítás, kollégiumi folyosó takarítása, ebédlői munka, önkiszolgálással kapcsolatos feladatok, kerti munka) Márciusban ismét részt vűllaltak a sikondai békamentő akcióban Tanulóink részt vettek környezetvédelemi pályázat keretében városi takarítási akcióban Gyermekvédelem Intézményünk tanulói között egyre több a hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyermek A tanév elején 38 tanulónk állt a gyermekjóléti szolgálat gondoskodásában, a tanév második felében ez a létszám 47 főre emelkedett Igen magas számnak tekinthető, ugyanakkor örülnünk kell annak, hogy egyre több gyerek sorsa kerül a szolgálat látóterébe Megváltozott a szolgálat koordinátorának személye, az együttműködésnek kézzel fogható eredményeit tapasztalhattuk a tanév során A tanévben változott a gyermekvédelmi felelősünk személye is, a segítségnyújtás érdekében együttműködtünk a Gyámügyi Hivatallal is Az említett partnerintézmények a tanév során hatékonyabban működtek az előző évekhez képest Az önkormányzatokhoz elküldött feljelentés hatására több osztályfőnök vett részt szabálysértési eljáráson, ahol a szülőkkel és a gyámügyi előadóval együttműködve igyekeztünk megoldani a problémákat, több esetben sikerrel A büntetések kilátásba helyezésével, a gyámügy bevonásával, a pedagógusok tárgyalásra járásával beindult egy folyamat, mely akkor eredményes, ha a szülő még nem vesztette el teljesen a gyermeke fölötti irányítást, illetve ha akar közreműködni a gyermekével kapcsolatos helyzet javításán A kollégiumban a gyermekvédelmi munka fontos része a prevenció Azonnali elhelyezést kaptak a rászoruló tanulók, így megelőzhető a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulása 4 komlói hátrányos helyzetű gyermek került be a kollégiumba Beilleszkedésük sikeres volt A gyermekjóléti szolgálat egyik családgondozója 2 fő esetében rendszeresen látogatást tett a kollégiumban, a gyermekek érdekében jól együtt tudtunk működni Ebben a tanévben látogatást tett a gyermekotthonban a gyermekjogi képviselő A gyermekek életkörülményeit, a napi és házirend által felállított szabályokat, a kapcsolattartást vizsgálta A gyermekotthon munkájához szakmai segítséget nyújt a gyámi tanácsadó, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a gondozottak életét, a velük történteket

11 11

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013.

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM. Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Bartok Péter 2013. Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 0 Pedagógiai Program Gerlai Általános Iskola 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 A GERLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gerlai

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Békés Dévaványa Orosháza. 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - N e v e l é s i p r o g r a m 1 Tartalom LEGITIMÁCIÓ... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BEREKBÖSZÖRMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...5 2. Az iskola általános jellemzése...5 2.1. Iskolánk helye és helyzete

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYOMAENDRŐD 2004 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7.

Pedagógiai Program. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6090 Kunszentmiklós Damjanich u. 7. OM azonosító: 027826 KIK egységkód: 030008 Telefon: +36/76/351-344 Email: vadamk@gmail.com Honlap: www.kutyafuluek.hu

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben