ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTPÉTERÚR 4. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTPÉTERÚR 4. OSZTÁLY"

Átírás

1 TÉMAHÉT - AZ ERDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTPÉTERÚR 4. OSZTÁLY Készítette: Ott Zsuzsanna Mazur Anett

2 Az erdő - témahét Résztvevők: 4. osztály Tartama: 1 hét A témahét célja, fejlesztési feladatok: A tanulók érdeklődésének felkeltése az erdő és életvilága iránt Legyen igényes önmagával és környezetével, óvja, védje azt Ismerje meg az erdei állatokat és növényeket Tartsa be a szabályokat egy erdei kirándulás alkalmával A tanuló legyen nyitott a természet szépségei és értékei iránt Tanuljon meg ismereteket szerezni közvetlen és közvetett módon. Tudja a megszerzett ismereteket csoportosítani, összehasonlítani, elmondani, leírni, ábrázolni. Legyen képes a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat a mindennapi életben alkalmazni. Tudjon ismeretekhez jutni különböző képi és szöveges ismerethordozók révén Legyen képes a különböző folyamatokat elemi szinten megfigyelni Tanító irányításával kísérleteket végezzen Legyen képes tapasztalatokat elemezni, értelmezni, magyarázni, következtetést levonni Ismerje fel a vizsgálódáshoz szükséges eszközöket és használja azokat balesetmentesen Tudja elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől, megfigyeléseit legyen képes elmondani, rajzban-írásban rögzíteni Lássa meg környezete és saját egészsége közti összefüggést Igényelje az egészséges életkörülményeket Ismerje meg a biztonságot nyújtó szervezetek munkáját Tudjon viselkedni vészhelyzetben Módszerek: frontális osztálymunka, egyéni rajzos és írásbeli munka, kooperatív csoportmunka, megfigyelés, differenciált munka, beszélgetés, játékos gyakorlatok, összehasonlítás, érvelés, vita Értékelés: Az értékelés alapja a tanulók megfigyelése. Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanórai és délutáni, szabadidős aktivitást, a gyermekek egyéni fejlődését, ismeretszerző tevékenységét, ismereteinek pontosságát és kreativitásukat.

3 A 4. osztály órarendje HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. óra Matematika Matematika Testnevelés Matematika Magyar o. 2. óra Cigány Magyar o. Magyar f. Magyar ny. Technika népismeret 3. óra Testnevelés Rajz Matematika Magyar o. Technika 4. óra Ének-zene Rajz Egyéni korr. Testnevelés Német 5. óra Magyar f. Magyar ny. Német Környezetismeret Környezetism. 6. óra Informatika Egyéni korr. Ének-zene Osztályfőnöki 4. osztály Előzetes: Filmnézés: Gyöngyvirágtól lombhullásig 1.nap 1. óra: Matematika Ráhangolódás: Beszélgetés a filmről - Melyik állatok tetszettek a legjobban? - Mit tudtok ezekről az állatokról? Kutatómunka ezekről az állatokról: repülési sebesség, szárnyak fesztávolsága, stb Szöveges feladat: - X, Y állat 1 óra alatt megtesz km-t. Mennyi utat tesz meg 2, 5, 10, stb. óra, 1, 2 nap alatt? - X, Y állatnak az erdészek tesznek ki takarmányt. Mennyi idő alatt fogyasztják el a kg-ot, ha egy óra alatt mennyiséget esznek meg? - Egy őznek 4 lába van. Hány lába van 20, 50, 100 őznek? (Egyenlő tagok összeadása, és szorzással is) Óra értékelése: Minden hibátlan feladatmegoldásnál gombás, katicás, rókás, stb. nyomdát gyűjtenek.

4 2. óra: Cigány népismeret Ráhangolódás az órára: Cigány találós kérdések az erdőről - A cigányok vándorlás, letelepedése, élet az erdőben - Cigányok mesterségei: fa megmunkálása; pl. teknővájás, kosárfonás; saját tapasztalatok, nagyszülők munkái 3. óra: Testnevelés - Levelek és kéregdarabok mintázata: rajzlapra frottázs technika - Szabadtéri játék 4. óra: Ének-zene Ráhangolódás: Dalcsokor: 1-1 részlet szolmizálása, a gyerekeknek ki kell találni a dalt, és hogy milyen téma szerint válogattuk (erdő) o Mély erdőn o Hová mész te kisnyulacska? o Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő Új dal tanulása: Erdő mellett nem jó lakni Népi játék: Bújj, bújj zöldág 5. óra : Fogalmazás Ráhangolódás: szógyűjtés ötletroham-szerűen; minden szót felírok a táblára, ami az erdőről eszükbe jut; ezek lesznek segítségünkre a fogalmazás elkészítéséhez Leíró fogalmazás: 1. cím: Egy erdei kirándulásom 2. cím: Kedvenc erdei állatom bemutatása (jellemzés) 6. óra: Informatika Képek gyűjtése az erdőről (minden évszakban), erdei állatokról és növényekről; ezek kinyomtatása A csoportok előre megbeszélik a témát: pl. állatok, növények, fák, virágok Napközis foglalkozás: Tabló, plakát készítése a kinyomtatott képekkel Megfigyelési napló nyitása, rajzokkal

5 2. nap 1. óra: Matematika Ráhangolódás: egy erdőben készült kép a fák kitermeléséről; ezt mozaikokra vágom; minden mozaik hátán egy matematikai művelet látható; aki leghamarabb kiszámítja, az teheti fel a szerinte megfelelő helyre a táblán; a végén összeáll a kép (ugyanez megvalósítható csoportmunkában is, amelyik csoport legelőször végez, hibátlanul, azé a jutalom) Szöveges feladatok: Egy fakitermelés illusztrálása Pl.: Egy téglalap alakú erdő hosszabbik oldala 155 m, rövidebbik oldala 95 m. a) Számold ki az erdő kerületét! b) A fát szállító autó óránként 60 km-t tesz meg. Hány km-t tesz meg 5 óra alatt? c) Mennyi üzemanyagot fogyaszt el ezen az úton, ha 100 km-ként 7 l az átlag fogyasztása? d) A sofőr fizetése óránként 1795 ft. Mennyit keres, amíg odaér? (5 óra) 2. óra: Magyar - olvasás Ráhangolódás: Beszélgetés az erdőről: Miért fontos számunkra?, Miért szeretünk benne kirándulni? Stb Szógyűjtés, szólánc: Ami az erdőről eszedbe jut: pl. nyugodt, titokzatos, sötét, tiszta, stb Szövegfeldolgozás: kooperatív csoportmunka; 4 csoportban (3 csoport) Schmidt Egon: ( Mesél az őszi erdő ), Mesél a téli erdő, Mesél a tavaszi erdő, Mesél a nyári erdő 3-4. óra: Rajz Ráhangolódás: Beszélgetés az évszakok jellemzőiről, képek, plakátok nézegetése, amit előzőleg nyomtattak ki informatika órán 1. feladat: A rajzlapot 4 részre osztják, minden részben más évszakban rajzolják meg az erdőt 2. feladat: Frottázsok készítése, darabolása, ragasztása falevelekről, fakérgekről

6 5. óra: Magyar nyelvtan Ráhangolódás: szófajok meghatározása, szókártyákkal (minden gyerek 3-4 db szót kap, azt felteszi a táblára a megfelelő helyre: főnév, ige, melléknév, számnév) Képekhez tulajdonságok csoportosítása: pl. kép: fa, állat, növény Tulajdonságok: lombos, fürge, énekes, fás szárú stb.. Tollbamondás: A kakukk Augusztusban vagy szeptemberben a kakukk több ezer km-t repül, hogy a telet a meleg Afrikában töltse. Ehhez a hosszú úthoz minden erejére szüksége lesz. Ezért az utazás előtt, ha teheti, mindig alaposan belakmározik. Nagyon szereti a hernyókat, de, ha nem talál elég rovart, meztelen és házas csigákat eszik. 6. óra: Egyéni korrekció Kincskeresés az erdőben : A csapatok az elrejtett tárgyakat iránytű, cetlik, rejtvények, térkép segítségével keresik, használhatnak távcsövet is. 3. nap Előzetes feladat: Egy asztalosműhely felhívása telefonon, látogatás egyeztetése 1-2. óra: Testnevelés Magyar fogalmazás Látogatás egy közeli asztalosműhelybe: A fa megmunkálása, munkaeszközök, munkafolyamatok megfigyelése, beszélgetés a szakmunkásokkal 3. óra: Matematika Ráhangolódás: a csoportosítandó állatok képeiből puzzle készítése, és ezek összerakása időre, csoportokban (CSOM) Halmazelmélet: válogatások, rendezések Halmazok: Erdő állatai; Növényevők, Ragadozók, Mindenevők (ezeknek van metszéspontja) Állatok: róka, őz, szarvas, bagoly, mókus, vaddisznó, nyúl, sün, héja, harkály, karvaly, egerészölyv (CSOM) jutalom: korongok

7 Szöveges feladat: Egy fenyőfa egy hónap alatt átlagosan kb. 3 cm-t nő. a) Mennyit nő 1 év alatt? b) Mennyit nő 2 év, 5 év, 10 év alatt? Érdekességek a fenyőről: Kalandos erdőből a gyerekek felolvassák egymásnak. 4. óra: Egyéni korrekció Filmnézés: Cimborák erdőn - mezőn 5. óra: Német Olvasás a németországi Fekete-erdőről; növény és állatvilága, stb 6. óra: Ének-zene Ráhangolódás: Zenehallgatás: állatok hangjai, Vivaldi: 4 évszak Dalok erdei madarakról: o Kakukk o Nyár kánon o Egyszer egy erdőben, szilaji erdőben Új dal tanulása: Erdő mellett estvéledtem 4. nap 1. óra: Matematika Ráhangolódás: Bumm -os játék Kombinatorika, variációk: Hányféleképpen tudod kiszínezni a következő rajzokat? Képek: róka, lepke, virág rókánál 2 szín, lepkénél, virágnál 4 szín használata Játék: Király - bíró 2. óra: Magyar nyelvtan Ráhangolódás: Helyesírási TOTO J LY - s állatok és növények nevével: pl. sólyom, bagoly, harkály, sirály, karvaly, bivaly, varjú, fürj, jávorszarvas, naspolya, ibolya, mályva, keselyű, stb

8 Összekevert betűkből szavak alkotása o m g a b gy h n a a p cs a r i t a f sz k é e m á d r a c k l á m i n e cs p i k e gy b o ó d i v d a n ó sz l b m o r n o k a o é a f r k g e g b r o sz v r s a a á Ezekkel a szavakkal mondatalkotás Szórend: Összekeveredtek a szavak. Alkoss mondatot! Pl. A fészkét szarka a tárgyakkal csillogó ékesíti. földigiliszták hatolnak át talajon is A legkeményebb a apró fúrókként. Alakítsd át a megadott szöveget múlt idejűvé! A nappali lepkék virágról virágra szállva gyűjtik a nektárt, pompás színeik ragyognak a napon. Az éjjeli lepkék sötétben kelnek életre: élvezik az alkonyat és az éjszaka hűs levegőjét. Mikor lefekszik a nappali lepke, felkel az éjjeli. 3. óra: Magyar - olvasás Ráhangolódás: Állatokról szóló viccek mesélése, olvasása Versek az erdőről: Az erdő fohásza Vándor. ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja, én vagyok az ágy, melyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed. Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája...

9 ...koporsód fedele. Vándor ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem: Ne bánts! Zelk Zoltán: Kis mese a nincs erdőről Nincsen fája, nincsen bokra, mégis erdő és susog, puha lombokban alusznak mogyorószín mókusok. A nincs-fákon száz nincs-mókus, nincsen-fűben fekszem én, szerelemre, boldogságra nincs-erdőben leltem én. Be boldog lehetnék itten, de hajnalban négy madár csőrébe fogja az erdő négy sarkát és tovaszáll... Hull a könnyem, de szívemben rezeg, búg még a derű, s olyan édes gyerekhangon, mint a nádihegedű. Mókusmese Dió-tetten ért egy kis mókust a gazda. Ketrecre ítélte, de nem bántalmazta. Majd meg is kedvelte szegény rabfiókát, s megetette vele az összes dióját. Mikor mind felfalta a mohó mihaszna, gazdánk egy nagy zsákkal rohant a piacra. Hogy elfogyott, bőven hozott neki menten, de fogva tartotta, nehogy megint csenjen. Őszig hét zsák diót vett még a foglyának. Ez is állatmese. De melyik az állat?

10 A három vers elolvasása, feldolgozása csoportforgóban; a versekhez illusztráció készítése 4. óra: Testnevelés Séta a közeli erdőben; növények és virágok gyűjtése, megnevezése, jellegzetességeik 5. óra: Környezetismeret Szemetelés az erdőben; a hulladékok lebomlása; az erdő óvása; a szemetelés káros hatásai az állatokra, növényekre 6. óra: Osztályfőnöki o Az erdőben való viselkedés illemszabályainak megbeszélése o Tűzrakás szabályai o Turistajelzések, útvonalak o Tájékozódás az erdőben o Szituációs játékok Felhasznált irodalom: Kalandos erdő 5. nap 1. óra: Magyar - olvasás Ráhangolódás: találós kérdések az őzről Vers: Fazeka Anna: Öreg néne őzikéje (egy részének memorizálása) Illusztráció készítése a vershez az olvasás füzetbe 2-3. óra: Technika Ráhangolódás: A fa megmunkálásának felelevenítése Munkadarab: fadoboz készítése 4. óra: Német Az erdőhöz kapcsolódó szavak, - állatok és növények neve tanulása

11 játékos formában 5. óra: Környezetismeret A témahét értékelése, élmények megbeszélése Jutalom: matricák Délután: Játékos vetélkedő a megszerzett ismeretekből; kiállítás a munkadarabokból Felhasznált irodalom: Kalandos erdő (Atlasz Kiadó) Usborne: Az élővilág enciklopédiája Usborne: Természettudományi kisenciklopédia Magyar Könyvklub: Élet és túlélés a természetben

AZ ERDŐ - Az erdő állatai, növényei

AZ ERDŐ - Az erdő állatai, növényei AZ ERDŐ - Az erdő állatai, növényei Foglalkozás vázlat - Tanösvény a Sokszínű ÉLET című kiállítás erdőket bemutatató részéhez Készült: 2012. január 30. Múzeumi óra célja: A hazai erdők élővilágát bemutató

Részletesebben

5. KISISKOLÁSOK (4 írás)

5. KISISKOLÁSOK (4 írás) 5. KISISKOLÁSOK (4 írás) Kozma Lászlóné: Kisiskolások környezeti nevelése Rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni. Fogékony életkorról lévén szó, a kisiskolások minden tantárgya alkalmas környezeti

Részletesebben

Rendhagyó környezetismeret óra

Rendhagyó környezetismeret óra Kocsisné Salló Mária Lampert Bálint Kövecsesné dr. Gősi Viktória Rendhagyó környezetismeret óra Tartamos fenntartható erdőgazdálkodás Műveltségi terület: Ember a természetben 1-4. évfolyam Ajánlott életkor:

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban

Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban Zilahiné Szegő Viktória és Osztheimer Erika Szeptem ber Környezetvédelmi nevelés a 2. osztályban Éves tervezet Fedezzük fel a szeptemberi erdőt. Cél a gyerekek érdeklődésének felkeltése irányított program

Részletesebben

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály

Környezetvédelmi Moduláris Program. 1-8. osztály Környezetvédelmi Moduláris Program 1-8. osztály Amit a környezetünkért teszünk, Önmagunkért tesszük. Készítette: Hegedűs Edina Búzás Éva 2009/2010. Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár-Mártély

Részletesebben

Az iskola neve: Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola. Címe: 1046 Budapest, Fóti út 66. Résztvevő diákok száma: 21 fő

Az iskola neve: Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola. Címe: 1046 Budapest, Fóti út 66. Résztvevő diákok száma: 21 fő Az iskola neve: Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola Címe: 1046 Budapest, Fóti út 66. Résztvevő diákok száma: 21 fő Korosztály: 12 évesek (6./a) A projekt időtartama: 2014-15-ös tanév. A

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS

SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS FÜGGÖNY MÖGÖTT VARÁZSLÁDA 2. ÉVFOLYAM KEREK ERDŐ TANÁRI ÚTMUTATÓ C Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési terv Humánerőforrás-fejlesztési

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a második osztályos környezetismeret munkatankönyvhöz 1. Ismerkedés a Ismerkedjenek meg a tankönyvvel, A bevezetô szöveg meghallgatása, Mtk. 3. old. tankönyvvel a jelrendszerrel, az eszközökkel! kötetlen beszélgetés. Környezetismeret Kedves második osztályos!

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Tóth András, Turcsányiné Bacsák Katalin

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport

Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport A csodálkozás öröm, mivelhogy fölfedezés. Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport Egészséges

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Természetismereti programok óvodásoknak. Foglakozási terv

Természetismereti programok óvodásoknak. Foglakozási terv Természetismereti programok óvodásoknak Foglakozási terv Program azonosítója: NTP-OTM-MPA-12-059 Kedvezményezett: Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel./Fax: +36-62/544725

Részletesebben

Közreműködés az oktatási folyamatban

Közreműködés az oktatási folyamatban Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/1291-06 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben