LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV"

Átírás

1 LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

2 I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb települése. Igen nagy a tanyavilág: 7200 ha. Ebből iskolánk számára sajátos feladatok adódnak. A tanulók közel fele tanyáról, illetve a környező településekről jár. A tanyavilágból járó tanulókat az önkormányzat által biztosított kisbusz szállítja, míg a szomszédos településekről tömegközlekedéssel érkeznek tanulóink. A busszal járó gyermekek már reggel kor az iskolában vannak, és délután kor mennek haza. Így számukra reggel is és délután is után ügyeletet kell biztosítani. A falu lakói érdeklődnek az iskola működése iránt. Alkalmanként segítik is pl. jótékonysági bálon, karácsonykor, farsangi bálon, gyermeknapon támogatják iskolánkat. A szülői ház és az iskola kapcsolata jó. A szülői értekezleteken szinte minden szülő megjelenik, kérdéseikkel, javaslataikkal segítik munkánkat. Bármelyik szülő reggel 8 és délután 16 óra között megkeresheti problémájával az adott nevelőt, ez a lehetőség állandó kapcsolattartást eredményez az iskola és a szülői ház között. Sok szülő aktívan részt vesz a különböző iskolai rendezvényeken, munkájával segíti azok lebonyolítását. Iskolánk viszonylag új iskola, 1985-ben épült fel. A Felső-majorban működött iskola jogutódja. Intézményünk hatalmas udvarral rendelkezik, amelyet tervszerűen alakítottunk ki. A kb m 2 alapterületű udvar egyik fele sportudvar /2520 m 2 /, amely alkalmas testnevelési órák megtartására, a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a másik része sétáló udvar, ahol pázsit, fák, bokrok teszik kellemessé a környezetet. Szabadtéri fajátékok felállításával kiválóan alkalmas a szabadidő kellemes eltöltésére. Az egyemeletes, beépített tetőterű, nagy udvarral rendelkező, barátságos küllemű iskola kiváló környezetet biztosít az itt folyó igényes oktató-nevelő munkához. Fokozza az iskola jó adottságait az épület előtt elterülő szép park, melyre az osztályok ablakai nyílnak márciusában iskolánk felvette László Gyula régészprofesszor nevét, és azóta minden évben ünnepélyes nyílt iskolai héttel emlékezünk meg névadónkról. Fontos feladatunknak tartjuk a színvonalas oktató-nevelő munka mellett hagyományaink őrzését és ápolását.

3 II. Iskolai hagyományaink Iskolánkban hagyományainknak értékmegőrző, közösségteremtő, identitásformáló szerepük van. Hagyományaink: Tanévnyitó: az ünnepélyes műsor a leendő első osztályosok bevonásával tanulóink adják. Almabál : testvérosztályaink játékos vetélkedője, utána táncos mulatság. Fakultatív iskolai kirándulás Budapestre Október 6: megemlékezés osztályonként. Október 23: iskolai ünnepély a felső tagozatosok előadásában. Egy délután az egészségért : kistérségi egészségnap megrendezése az első és második osztályosok részére. Mesék útján, csodák földjén kistérségi mesemondó verseny megrendezése az első és második osztályosok részére. Hallowen party, Töklámpa készítő verseny és kiállítás. Iskolai Ki mit tud. ( zene, tánc, vers, mese és prózamondás kategóriában ) A helyi Civil Szervezetekkel közös iskolai és falusi programok megszervezése és lebonyolítása Kapcsolat a környékbeli középiskolákkal: beiskolázási börzék, kiállítások, előadások, bemutató órák keretében Télapó ünnepség: a negyedik osztályosok ajándékokkal és műsorral várják a nagycsoportos óvodásokat. Karácsonyi vásár a faluban. Fenyődísz készítő verseny A település fenyőfájának közös díszítése a tanulókkal Iskolai karácsonyi ünnepély Karácsonyi hangverseny a Grotta Művészeti Iskola tanulói közreműködésével. Pót szilveszter a Diákönkormányzat szervezésével. Iskolai farsang. Beiskolázási Nyílt Napok az első és a negyedik osztályban László Gyula Napok : kézműves kiállítás, rajzkiállítás, fotókiállítás iskolánk múltjáról, történelmi és mesevetélkedő, egészségmegőrző előadások és vetélkedők, sportvetélkedők, családi sportdélután stb

4 Találkozás népi mesterekkel, kézművesekkel, megismerkedés régi mesterségekkel Március 15: iskolai ünnepély, megemlékezés iskolánk névadójáról. Jótékonysági bál. Tojásfestő verseny. Húsvéti vásár a faluban. A nagycsoportos óvodások fogadása az iskolában, programok biztosítása Hasznos hulladékgyűjtés. Iskolánk bemutatása a leendő első osztályosok szüleinek. Anyák napi megemlékezés osztályonként. Vizsgabál ( társastánc bemutató a Classic Művészeti Iskola szervezésében ) Anyák napi hangverseny Gyermeknap a DÖK szervezésében Sportnap A ballagó osztály búcsúzása: szerenád Tanévzáró ünnepély és ballagás. Iskolai tábor. Egyéb hagyományaink: iskolai évkönyv vezetése, iskolarádió III. Általános célkitűzések Magas szintű oktatás és nevelés biztosítása Az alapkészségek elmélyítésével a tanulmányi előmenetel biztosítása Tehetséggondozás és felzárkóztatás A hátrányos és halmozottan hátrányos esélyegyenlőségének biztosítása Az SNI és a BTM-es tanulók integrált oktatása Enyhén értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott tanulók oktatása Otthonos családias légkör biztosítása Egész napos elfoglaltság pedagógus felügyelete mellett a tanulók hátrányos helyzetének enyhítésére

5 IV. Feladatunk Olyan korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése, melynek elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanuló jó alapokkal folytathassa tanulmányait a gimnáziumban vagy valamelyik középiskolában. A NAT-ban meghatározott követelmények teljesítése során a tanulói személyiség fejlesztése. A már megteremtett otthonos, barátságos intézményi körülmények megtartása. Felzárkóztatás és tehetséggondozás térítés nélküli biztosítása a tanulók számára. Nevelési céljaink megvalósítása során tanulóinkat segítjük abban, hogy harmonikus személyiségekké váljanak emberi kapcsolataik egészségesen fejlődjenek hatékony társadalmi magatartásra váljanak képessé a haza szeretetére, a szűkebb közösség (a község), elődeink és kortársaink munkájának megbecsülésére és követésére neveljük őket hangsúlyt fektetünk a viselkedéskultúra, a kommunikációs képességek és készségek javítására tudatosítjuk az egészség- és környezetvédelem fontosságát segítjük a tanulói önállóság kibontakozását erősíteni kívánjuk az osztályközösségek, a napközis csoportok szerepét a személyiségformálásban a felső tagozaton kiemelten foglalkozunk pályaválasztási feladatokkal iskolán kívüli tevékenységekkel kiegészítjük tanulóink ismereteit, formáljuk jellemüket (tanulmányi kirándulások, táborok, kulturális programok) erkölcsi nevelésük érdekében szívesen fogadjuk az egyház segítségét (fakultatív hitoktatás), valamint 1. és 5. osztályban felmenő rendszerben bevezetjük az erkölcstan tantárgy oktatását.

6 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok a helyi tantervben képviselt értékek, az alapvető követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket a különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez a helyi tantervünk a nevelési, tanítási-tanulási folyamatban teret ad a sokoldalú, színes iskolai életnek, a játéknak, a munkának fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, erősíti akaratukat hozzájárul életmódjuk, szokásaik, az értékkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához a fentiek részletes kifejtése az egyes tantárgyak megfelelő fejezeteiben történik. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: a helyi tanterv tantárgyai a megfelelő fejezetekben részletesen megfogalmazzák az adott tantárgy feladatait e területen a tanítási órán kívül megvalósítandó feladatok évfolyamonkénti tanulmányi kirándulások 1-8. évfolyamon Ismerd meg hazádat! (Felgyő Csongrád Csongrád megye szomszédos megyék főváros az ország különböző tájegységei) múzeum- vagy/és színházlátogatások kulturális-, sportrendezvények látogatása, szervezése művészeti előadások, kiállítások látogatása, szervezése Közösségfejlesztéssel kapcsolatos követelmények: a hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a társadalmi és természeti közösséggel a tanulók legyenek megértők, nyitottak a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, becsüljék meg ezeket

7 a tanulók kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába a tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelésében a pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást Az oktatási és nevelési céljaink részletes kibontása az egyes tantárgyak Helyi tantárgyi tantervében történik. Valamennyi tantárgy oktatásakor arra törekszünk, hogy színvonalas, korszerű, a gyermeket mindig szem előtt tartó módszereket alkalmazva alapos tudással bocsássuk ki tanulóinkat iskolánkból. Igyekszünk őket felkészíteni kellő önbizalommal ellátva az iskolaváltásra is.

8 HELYI TANTERV I. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámok, tananyag és követelmények Az iskola tantárgyi rendszere a kerettanterv alapján: Általános iskola: Magyar nyelv és irodalom Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Hon- és népismeret Idegen nyelv (angol) Matematika Informatika Környezetismeret Természetismeret Fizika Biológia Egészségtan Kémia Földrajz Ének-zene Vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki Erkölcstan 1-8. osztály 5-8. osztály 5. osztály 4-8. osztály 1-8. osztály 5-8. osztály 1-4. osztály 5-6. osztály 7-8. osztály 7-8. osztály 6. osztály 7-8. osztály 7-8. osztály 1-8. osztály 1-8. osztály 1-7. osztály 1-8. osztály 5-8. osztály 1-8. osztály

9 II. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1, Idegen nyelvek Angol nyelv Matematika 4+0, Erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat - Technika Testnevelés és sport Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Megjegyzés: A + óraszámok a szabadon tervezhető órakeretből kerültek felhasználásra. Az idegen nyelv 2. és 3. évfolyamban nyelvi előkészítő.

10 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5 8. évfolyamon Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek Angol nyelv Matematika Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan Természetismeret 2 2 Biológia-egészségtan ,5 Fizika 2 1+0,5 Kémia 1+0,5 2 Földrajz 1+0,5 2 Ének-zene Vizuális kultúra Hon- és népismeret 1 Informatika Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret Rendelkezésre álló órakeret Megjegyzés: A + óraszámok a szabadon tervezhető órakeretből kerültek felhasználásra.

11 III. Tanórai és tanórán kívüli elfoglaltságok Iskolánk nyitva tartása: Tanulóink fogadása: Reggeli ügyelet: Délutáni ügyelet: Tanórai foglalkozások Kötelező tanórai foglalkozások Előnyben részesítjük az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat (önálló, páros-és csoportmunka, kooperatív-és projekt módszerek stb.) Tanulásban akadályozott tanulók integrált képzése Az SNI tanulók fejlesztésének biztosítása gyógypedagógusokkal A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés megszervezése Gyógy-testnevelés és gyógytorna megszervezése 2-3. osztályban angol nyelvi előkészítő szervezése heti 1 órában Úszásoktatás 3-4. osztályban Mindennapos testnevelés biztosítása felmenő rendszerben Nem kötelező tanórai foglalkozások Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások korrepetálás és tehetséggondozó foglalkozás beindítása A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról-a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével-minden tanév elején az iskola vezetője dönt.

12 Tanórán kívüli foglalkozások Reggeli ügyelet: helyi adottságunk, valamint a bejáró tanulóink magas száma miatt ig reggeli ügyeletet látunk el minden nap 1 pedagógussal, aki fogadja a buszos tanulókat, illetve akinek a szülei korán dolgozni mennek. Délutáni ügyelet: A napközis foglalkozások az egyes tanulócsoportokban óráig tartanak, ezután a tanulók hazamennek. A buszos tanulóknak a busz indulásáig felügyeletet biztosítunk, amit 1 pedagógus lát el. Napközis foglalkozások: Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban a 1-8. évfolyamon napközi otthon működik. A napközi otthonos csoportokat csoportösszevonással alakítjuk ki a tanulói létszámok függvényében. Az adott tanévben a napközis csoportok számát a mindenkori napközis létszám és a tantermek befogadóképessége határozza meg. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. Iskolánkban a következő szakkörök működnek: fitnesz szakkör ( 2 csoportban ) angol szakkör dráma szakkör foci szakkör A szakkörök indításáról- a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola vezetője dönt Iskolai tömegsport Az iskolai tömegsport a tanórai testnevelés órákkal együtt biztosítja a tanulók testedzését, felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

13 Művészeti iskolák Fontos az intézményben működő művészeti iskolák tevékenysége, hiszen lehetőséget teremtenek arra, hogy diákjaink minél sokoldalúbb képzésben részesüljenek. A Grotta Művészeti Iskola hangszeres oktatást ( furulya, gitár, zongora, szolfézs ), festészet és kézműves foglalkozásokat tart, a Classic Művészeti Iskola társastáncot és versenytáncot oktat. Mindkettő önálló szervezeti formában működik, de iskolánk helyet biztosít a működésükhöz. Iskolai könyvtár Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. Egyéb tevékenységek Diákétkeztetés szervezése Diákönkormányzat működtetése Hit-és vallásoktatás Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata (előzetes megbeszélés alapján, tanári felügyelet mellett) Nyári tábor szervezése Gyógypedagógiai foglalkozások Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatása Évfolyamonként minimum heti 3 óra/tanuló létszámtól és a fogyatékosság jellegétől, súlyától függően összevonással a közismereti tárgyak oktatásának segítésére. (maximum 8 fő/csoport) Készségtárgyak integráltan a normál tanterv szerint, az egyéni adottságokat, képességeket maximálisan figyelembe véve.

14 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Évfolyamonként minimum heti 3 óra/tanuló létszámtól és a tanulási zavar jellegétől, súlyától függően összevonással (maximum 8 fő/csoport) Sajátos nevelési igényű (diszlexia, diszkalkulia stb.) tanulók fejlesztése Évfolyamonként minimum heti 3 óra/tanuló létszámtól és a tanulási zavar jellegétől, súlyától függően összevonással (maximum 8 fő/csoport) Logopédiai foglalkozás a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Gyógytestnevelés a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Gyógytorna a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési tanácsadó ellenőrzése mellett. Az SNI és BTM-es tanulók fejlesztő óráit és a gyógytestnevelés órákat helyben, saját gyógypedagógusainkkal láttatjuk el, a gyógytornát és a logopédiai foglalkozásokat helyben a Nevelési Tanácsadó szakemberei biztosítják. IV. Alkalmazható tankönyvek, segédletek és taneszközök A tankönyv és taneszköz kiválasztás elvei Szerepeljen a Tankönyvek hivatalos jegyzékén. Feleljen meg az iskola helyi tantervének és az iskola oktatási-nevelési célkitűzéseinek. Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését. A szövege legyen érthető, és az adott életkorhoz igazodó, fejlessze a logikus gondolkodást, az illusztrációk legyenek funkcionálisak és áttekinthetőek. A taneszközök, segédeszközök legyenek kompatibilisek a tankönyvekkel, munkafüzetekkel. A szülők által megfizethető legyen. A törvényi előírások alapján a szabad tankönyvválasztás pedagógiai elvének sérülése nélkül figyelembe vegye a munkaközösségek javaslatát.

15 A tankönyvlista minden évben egyeztetésre kerül a Szülői Szervezettel. A pedagógusok indokolt esetben tankönyvet és kiadót válthatnak. Az adott tantárgyakból a Tankönyv Kiadók által elkészített tantervet adaptáljuk vagy az OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) honlapján szereplőtantervet választjuk helyi igények kiegészítésével. Az elkészített tantervek az évek folyamán folyamatosan változnak. Tankönyvkiadók és tantervek osztályonként Évfolyam Tantárgy Helyi tantervként alkalmazott, a kerettantervnek megfelelő, adaptált tanterv 1-4. Magyar nyelv és irodalom Meixner-féle tanterv 1-8. Matematika Műszaki Kiadó tanterve 1-4. Környezetismeret Mozaik Kiadó tanterve 1-8. Ének-zene Apáczai Kiadó tanterve 1-4. Rajz Apáczai Kiadó tanterve 1-4. Technika és életvitel Apáczai Kiadó tanterve 5-6. Történelem Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Történelem Nemzeti Kiadó tanterve 5-8. Magyar nyelv Apáczai Kiadó tanterve 5-8. Magyar irodalom Mozaik Kiadó tanterve 5-6. Természetismeret Mozaik Kiadó tanterve 5-6. Hon- és népismeret Nemzeti Kiadó tanterve 7-8. Földrajz Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Fizika Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Kémia Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Biológia Mozaik Kiadó tanterve 7-8. Társadalomismeret Nemzeti Kiadó tanterve 1-8. Testnevelés Ofi által kiadott tanterv 1-8. Erkölcstan Ofi által kiadott tanterv 5-8. Informatika Ofi által kiadott tanterv 5-8. Osztályfőnöki Ofi által kiadott tanterv 2-8. Angol Megfelelő tankönyvkiadó általi tantervek

16 V. Magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanuló iskolánkba történő felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el. Adminisztratív feltétel: óvodai szakvélemény születési anyakönyvi kivonat lakcím bejelentő kártya beíratás Speciális feltételek nincsenek. Az első osztályban a tanulók felvételéről a tagintézmény-vezető dönt. Felsőbb évfolyamra történő tanulói átvételről egyedi körülmények mérlegelése alapján a tagintézmény-vezető dönt. Első évfolyam végén, amennyiben a tantervi követelményeket a tanuló nem teljesítette, tanulmányai előkészítő jellegűnek minősülnek, bizonyítványt nem, csak iskolalátogatási igazolást kap, és a következő tanévben ismét első osztályban folytatja tanulmányait. A 2. évfolyamtól a továbbhaladás feltételeit a Pedagógiai Program szabályozza. Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, évfolyamot ismételni köteles. A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, a tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, magántanuló volt. VI. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Általános iskolai oktatás Iskolánk a beiskolázási körzetéből melyet a fenntartó határoz meg minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A beíratás rendjét a Pedagógiai Program tartalmazza.

17 Más intézményből való beiratkozás esetén kérjük a tanuló lakcím kártyáját a tanuló anyakönyvi kivonatát az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, adott esetben a szociális helyzetet igazoló határozatot adott esetben a szakértői véleményt Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola tagintézmény-vezetője dönt. VII. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése A tanulók tanulmányi munkájának értékelése Mivel iskolánkban integrált oktatás folyik, így a számonkérés is differenciálva történik az egyéni haladás alapján. A számonkérés formái: szóbeli felelet írásbeli számonkérés IKT eszközökkel való mérés Szóbeli számonkérés: Szóbeli felelet: A számonkérés ezen formája fontos, hiszen a gyerekek beszédkészség-kialakítása és fejlesztése mindenkori feladatunk. Kiselőadás: A kiselőadást - vázlat segítségével - szabadon adja elő a tanuló. Az ehhez szükséges irodalmat a tanár adhatja vagy a tankönyv szövegét kell feldolgoznia.

18 Írásbeli számonkérés: Tájékozódó felmérés: A témazáró előtt, jelzés a pedagógusnak. (Megíratása a nevelő belátása szerint.) Röpdolgozat: Egy-egy kisebb téma, anyagrész írásbeli számonkérése. Lehetséges, hogy minden tanuló, vagy csak néhány ír röpdolgozatot. Néhány kérdésre adott írásbeli válasz, kb. 15 perc időtartamú. Íratása alkalomszerű. Témazáró dolgozat: A nagyobb témakörök végén, az ismétlő és összefoglaló órákat követően minden tanuló témazáró dolgozatot ír. Ennek időpontját a pedagógus köteles közölni a tanulókkal. A hiányzó tanulónak lehetősége van ennek pótlására. Az írásbeli számonkérésnél a pedagógus legkésőbb 2 héten belül kiadja a kijavított dolgozatot. IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) eszközökkel történő mérés: Hosszabb, rövidebb témák után lehetőség van ilyen mérésekhez, pl szavazóegységek használata bemeneti ( tanóra eleji ) méréshez, vagy számítógép segítségével kitöltött tesztek, stb Előnyei: A tanár és tanuló számára azonnali, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé Támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak kialakítását Elősegíti a tanulók aktivitásának kibontakozását Elősegíti a digitális kultúra elterjedését. Értékelések szerepe a tanulók minősítésében: A röpdolgozat egyenértékű a szóbeli felelettel. A témazáró, a félévi és év végi dolgozatok hangsúlyozottan számítanak, piros színnel kerül az érdemjegy a naplóba. A tanulók munkájának, teljesítményének, írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért pontszám (illetve %) érdemjegyre átváltását az adott tantárgyat tanító pedagógus dönti el. 30% alatti teljesítmény elégtelen minősítést kap. A tanulók munkáját, előmenetelét folyamatosan értékeljük, az értékeléskor a következőket kell viszonyítani: gyermeket saját tudásszintjéhez, a tantervi követelmények minimum szintjéhez, a közösséghez, osztályhoz.

19 A 2-8.osztályos tanulók tudásának értékelésénél és minősítésénél az egyes tantárgyak érdemjegyei a következők: Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) A folyamatos értékelés érdekében a kis óraszámban tanított tantárgyból havonta legalább egy, a nagyobb óraszámúaknál legalább havi 2-3 érdemjeggyel értékeljük a gyermekek teljesítményét. Az érdemjegy beírásra kerül az osztálynaplóba és az ellenőrzőbe. Az érdemjegy ellenőrzőbe történő beírása vagy beírattatása a szaktanár feladata. Az ellenőrző bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi és az esetleges elmaradt érdemjegy beírását pótolja. Az értékeléshez minimum 3 érdemjegy szükséges. Első osztályban negyedévenként a törvényben előírt szöveges értékelési formát alkalmazzuk. Tantárgyi értékelés szempontjai: a gyermek tanulmányi teljesítményének alakulása a tantárgy sajátosságaiból adódóan, a tantervi követelmények tükrében, ismereteinek, képességeinek fejlődése, kimagasló teljesítményének értékelése, erőfeszítése a képességeinek megfelelő teljesítmény elérése érdekében, a tantárgyhoz fűződő viszonya, érdeklődése, aktivitása, szorgalma, rendszeres felkészülése az órákra, feladatvégzése önállóan, csoportban, a tanítói segítségkérés mértéke, önellenőrző képességének szintje, fejlődése, javaslatok továbbhaladására, a meglévő hiányosságok pótlására. Szöveges értékelés: A szöveges értékelés formái: Év végén szöveges értékelés valamint minősítés a törvényben előírt négyféle minősítés alapján az általunk meghatározott tantárgyakból. Félévkor aláhúzásos módszerrel, novemberben valamint áprilisban szövegesen értékeljük a tanulók munkáját.

20 Követelmény a szöveges értékelés készítésekor: a tanító értékelő véleménye legyen megalapozott, tükrözze a gyermek ismeretét, fontos, hogy érthető legyen a szülő és a gyerek számára, ne használjunk szakmai kifejezéseket, mert könnyen elveszíthetjük a szülők pozitív viszonyulását, legyen tekintettel a tanuló tanulási fejlettségére. Iskolai dokumentáció, tájékoztatás: a pedagógus a naplóba, illetve saját dokumentációjába jegyzi az év közben nyújtott teljesítményét a tanulónak, a félévi értesítőbe és az év végi bizonyítványba a törvény által is előírt négyféle minősítés alapján kerül dokumentálásra az egyes tantárgyakból - a tanuló által elért teljesítmény, a tanuló megnyilvánulásait szóban azonnal értékeljük, a szülőket személyes beszélgetések alkalmával tájékoztatjuk, (fogadóóra, egyéni megkeresés, szülői értekezlet). Szöveges értékelést adunk a következő tantárgyakból: magyar nyelv- és irodalom matematika környezetismeret testnevelés ének rajz technika Amennyiben a tanuló felzárkóztatásra szorul, a tanító a szülő bevonásával értékeli a tanuló teljesítményét az összegyűjtött munkák alapján. A tanító az osztályban tanítókkal együtt egyéni továbbhaladási tervet készít, melyet a gyógypedagógus segítségével végez el a tanuló.

21 A tanulók magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése: Minősítés szempontjai: a tanuló tehetségéhez, képességéhez mérten igyekezzen kötelességének eleget tenni a tanulás terén, tanúsítson együttműködést az oktatás folyamatában, fejlessze képességét a megfelelő szorgalommal, rendszeresen készüljön, felszerelése hiánytalan legyen. A tanuló magatartásának értékelése viselkedése az iskolában és az iskolán kívül (pl. múzeum-, színházlátogatás, kirándulás) fegyelme a tanórákon és a tanórákon kívül (óraközi szünetben, napköziben), társas kapcsolatai (az osztálytársaihoz és a felnőttekhez is), környezetének alakítása, védelme, feladatvállalása az osztályközösségben, azok ellátása. A tanuló szorgalmának értékelése: tanórai aktivitása, figyelme, többletfeladatok vállalása, felszerelésének megléte, rendben tartása, házi feladatainak elkészítése, gondossága, kötelességtudatának fejlődése. Iskolánkban a magatartás értékelésének, minősítésének követelményei a következők: Példás (5) tanuló az, aki: a házirendet betartja, tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, kötelességtudó, feladatait teljesíti, a szívesen vállal feladatokat, azokat teljesíti, tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvarias, előzékenyen, segítőkész, az osztály- és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz,

22 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja, a tanórai vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, a vállalt és a rábízott feladatokat teljesíti, az osztály - vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt, nincs írásbeli intője vagy megrovása. Változó (3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül, feladatait nem minden esetben teljesíti, előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, igazolatlanul mulasztott, osztályfőnöki intője van. Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti, a feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, több alkalommal igazolatlanul mulaszt, több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokú büntetése. Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, tanulmányi feladatait minden tárgyból rendszeresen elvégzi, a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi,

23 munkavégzése pontos, megbízható, a tanórákon kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, rendszeresen, megbízhatóan dolgozik a tanórákon többnyire aktív, többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem, vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, taneszközei tiszták, rendezettek. Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi teljesítménye elmarad a képességeitől, tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetéssel, felügyelettel dolgozik. Hanyag (2) az a tanuló, aki: a képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, feladatait folyamatosan nem végzi el, felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. Minősítés formái: A magatartást és a szorgalmat az osztályfőnökök és szaktanárok havonta minősítik érdemjeggyel. Január és június hónapban az osztályfőnök értékel. Félévkor, illetve tanév végén az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok döntése alapján kerül be az értékelés a bizonyítványba. A minősítés: példás jó változó rossz (magatartás) példás jó változó hanyag (szorgalom)

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM azonosító: 028332 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011/2012. Készült a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján A

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 10 iskolaotthonos osztály (20 fő osztálytanító) Magyar

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ /

3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége 2013/ / Különös közzétételi lista 1. Dolgozók adatai 2. Okév mérés: https://www.kir.hu/okmfit/getjelentes.aspx?tip=i&id=200954 3. Lemorzsolódási mutató tankötelezettsége megszűnt/szünetelt érkezett távozott 2013/14

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben