Hmvhely, p Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, január Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,"

Átírás

1 Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez In: A hódmezővásárhelyi Bethlen G. Gimnázium Évkönyve (utóbb: BGGÉ), Hmvhely, p Vásárhely útja az önálló város státusához In: Csongrád Megyei Hírlap, április Dokumentumok a város történetéből. A Károlyi család Vásárhelyen In: Csongrád Megyei Hírlap, december A Tisza-szabályozás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Lehmann István In: BGGÉ, Hmvhely, p térkép 7. Az önálló városi jog elnyerése In: Vásárhelyi tanulmányok, IV. Szerk. Szathmári István. Hmvhely, p Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig In: BGGÉ, Hmvhely, p Ransanus és a legrégibb István-legenda In: Irodalomtörténeti Közlemények, p Levéltár és közművelődés In: Csongrád megyei Nyári Szabadegyetem füzetei. Szeged, ív 11. Utalások Hódmezővásárhelyre és környékére Árpád-kori oklevelekben In: BGGÉ, Hmvhely, p IV. László harca a kunok ellen In: Századok, 1977/5. p Garzó Imre: Életem és abból merített gondolatok. Társszerző: Varsányi Péter István. Bp., p. 14. Ransanus és a hun-magyar rokonság In: Irodalomtörténeti Közlemények, p Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum. Curam gerebat: Petrus Kulcsár In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1978/2. p (Ismertetés) 16. Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig I. Hódtól Hódvásárhelyig In: BGGÉ, 1978.

2 Hmvhely, p Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, január Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, november Országos változások sodrában In: BGGÉ, Hmvhely, p Hódmezővásárhely és a Tisza-szabályozás In: Magyar Vízgazdálkodás, és 9. szám 21. Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1980/1. p (Ismertetés) 22. A hagyományok ápolása a Bethlen Gábor Gimnáziumban In: Csongrád Megyei Hírlap, január Bethlen Gábor udvarában (hangjáték) In: A BGGÉ, Hmvhely, p Öt oratorikus játék. Társszerzővel. Egyes darabok a BGG évkönyvében megjelentek, valamint elhangzottak a rádióban. Hmvhely, Tanulmányok Csongrád megye történetéből V. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 26. Oklevéltár a Dózsa-féle parasztháborúról In: Békési Élet, 1981/4. p (Ismertetés) 27. Johann Stöckl: Die Geschichte der Gemeinde Elek In: Békési Élet, 1981/4. p (Ismertetés) 28. Takács András ( ) In: Délmagyarország, Tanulmányok Csongrád megye történetéből VI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 30. Levéltár és történelem tanítás In: Csongrád Megyei Művelődési Szemle, Szeged, p A szegedi középkori acta 10 éve ( ) In: Századok, 1982/5. p (Ismertetés) 32. Kristó Gyula: Levendi törzsszövetségtől Szent István államáig In: Békési Élet, 1982/1. p (Ismertetés) 33. Kristó Gyula: A feudális széttagoltság Magyarországon In: Békési Élet, 1982/1. p (Ismertetés) 34. Kristó Gyula: Békés vármegye a honfoglalástól a török világ végéig. Nyolc évszázad a források tükrében In: Békési Élet, 1982/2. p (Ismertetés) 35. Kristó Gyula Makk Ferenc: III. Béla emlékezete In: Tiszatáj, 1982/9. p (Ismertetés)

3 36. Szamek György emlékezete In: Délmagyarország, Sorsfordulók Dózsa felkelése idején Békés megyében In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, Tom. LXXV. Szeged, p A mezővárosi fejlődés néhány sajátossága a középkori Hódmezővásárhelyen és környékén In: Századok, p Mátyás a politikus és reneszánsz fejedelem In: Fejezetek a régebbi magyar történetéből. Egyetemi jegyzet. Szerk. Makk Ferenc. Bp., Csongrád Megyei Levéltár. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia In: Magyarország levéltárai. Bp., p Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VII. Szerk. Blazovich László) Szeged, p. 42. Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról In: Forrás, 1983/4. p (Ismertetés) 43. Emlékezés Ecsedi Gézára In: Délmagyarország, Szeged története I. kötet. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, In: Csongrád Megyei Hírlap, (Ismertetés) 45. Nagy György emlékezete In: Csongrád Megyei Hírlap, A gyulai vár évi leltára. Társszerző: Sz. Galántai Erzsébet In: Békési Élet, 1984/1. p Csanád megye levéltára (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, I. Szerk. Blazovich László.) Szeged, (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, I.) 48. Csongrád megye története In: Csongrád megyei útikönyv. Szerk. Sugataghy Ödönné. Szeged, p Hódmezővásárhely a honfoglalástól a török hódoltság koráig ( ) In: Hódmezővásárhely története I. kötet. Főszerk. Nagy István. Szerk. Szigeti János. Hmvhely, p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 51. Hegedűs Antal: Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon In: Békési Élet, 1984/6. p (Ismertetés) 52. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Közreadja Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. Bp., p. (Bibliotheca Historica) 53. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, IX. Szerk. Blazovich László. Szeged, p.

4 54. A Körös Tisza Maros-köz középkori településrendje Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 1.) Kandidátusi disszertáció 55. Megkezdődtek az Anjou-kori Oklevéltár munkálatai In: Levéltári Szemle, 1985/2. p Kiadványok az eleki németség néprajzáról az NSZK-ban In: Békési Élet, 1985/3. p Emlékezés Schwalb Miklósra In: Délmagyarország, április A Fekete Sastól a Béke Szállóig In: Csongrád Megyei Hírlap, október A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.) 60. Középkor In: A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.) p Megjegyzések a Körös Tisza Maros-köz középkori településtörténetéhez In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Szerk. Novák László, Selmeczi László. (Az Arany János Múzeum közleményei, IV.) p Nagykőrös, Barta László Labádi Lajos Takács Edit: Csongrád megye levéltára Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, II.) 63. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 64. Adatok a Hunyadi-család dél-alföldi birtoklástörténetéhez In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Bartóki József: A mezőberényi német evangélikus templom In: Békési Élet, p (Ismertetés) 66. Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, p., 64 t. In: Forrás, (Ismertetés) éve született Szepesi Imre In: Délmagyarország, január Kiadatlan oklevelek az egri egyházak levéltáraiból. Társszerző: Géczi Lajos In: Levéltári Közlemények, p Szántó Imre: Szeged az es forradalom és szabadságharc idején. Szerk. Blazovich László. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XI.) Szeged, p. 70. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 71. Makk Ferenc: Magyarország a XII. században In: Levéltári Szemle, 1987/1. p (Ismertetés) 72. Szeged története Szerk. Farkas József. Szeged, p.

5 In: Tiszatáj, 1987/1-2. p (Ismertetés) 73. Informacija o naucnoj delanosti Archiva Csongrádske Zupance. Arhivski Pregled. Jugoslavia, Károly Róbert emlékezete. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. (fordítás) Bp., p , p , A helytörténetírás kettős jubileuma Makón In: Giba Antal emlékülés. Szerk. Tóth Ferenc. (A makói múzeum füzetei 59.) p Makó, Gondolatok Makó és Hódmezővásárhely középkori alaprajzáról In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerk. Domokos László, Fejér Gábor, Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei ; 60.) p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 78. Algyő és Tápé 850 éves In: SZEGED, 1988/1. p A kukutyini gazdaság térképe In: Csongrád Megyei Hírlap, Klárafalva 500 éves In: Csongrád Megyei Hírlap, október A kiskunsági kunok és Szeged a XV. században és a XVI. század első felében In: Jászkunság, 1989/1. p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 83. Szabó Tibor Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XV. Szerk. Blazovich László.) Szeged, p. 84. Kristó Gyula Makk Ferenc: Az Árpád-kori uralkodók és Ópusztaszer In: Békési Élet, 1989/2. p (Ismertetés) 85. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, I (Színháztörténeti könyvtár, 18.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p., 14 t. 86. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, II (Színháztörténeti Könyvtár, 21.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p., 14 t. 87. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, III (Színháztörténeti Könyvtár, 22.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p. 88. Mátyás király. Bp., Minikönyv 89. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 90. A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szerk. Zombori István. Szeged, p.

6 In: Délmagyarország, október 3. (Ismertetés) 91. Herczeg Mihály: A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVII.) 92. Papós Mihály: Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, III.) 93. Tanulmányok Tolna megye történetéből I XI. In: Levéltári Közlemények, 1990/1-2. p (Ismertetés) 94. Aradi iparosok Hódmezővásárhelyen In: Délvilág, július 95. A tanügyigazgatás múltjából In: Délmagyarország, július A 80 éves Oltvai Ferenc köszöntése In: Délmagyarország, szeptember Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VII Szerk. Blazovich László és Géczi Lajos. Bp. Szeged, p. 98. A közigazgatásunk fejezeteiből In: SZEGED, / p A tárcafői főesperesség megszervezése In: Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István és Beke Margit. Esztergom, p (Szlovák nyelvű kiadása folyamatban) 100. Oklevelek a Csanád nemzetség történetéhez. Társszerző: Géczi Lajos In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szeged, p Ludovicus (Crijevic) Tubero jogszemlélete In: Kovács István emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, p A honfoglalástól a telepítésig In: Kistelek története. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Kistelek története. A kezdetektől 1970-ig. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 80 t Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p A Temesvári és Szabadkai Levéltár életéből 1990 In: Levéltári Szemle, 1991/2. p Emberek, eszmék, technikák országhatárokat átlépő kölcsönhatásai In: Délmagyarország, július Rekviem a szegedi középosztályért. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia In: Délmagyarország, november Helytörténet európai színvonalon. Baranya. Történelmi és helytörténeti folyóirat In: AETAS, 1991/3 4. p (Ismertetés) 109. Középkori históriák oklevelekben ( ). Szerk. Kristó Gyula. Szeged, (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 1.) p , 165., Ludovic Crijevic Tubero képe Magyarországról és lakóiról In: Cséka Ervin emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, p

7 111. Kis Bálint: A Békés-bánáti Református Egyház története (1836). Szerk. Blazovich László és Szabó Ferenc. Békéscsaba Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 5.) 112. Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIX.) 113. Gondolatok a megye múltjából In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve Szeged, p Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VIII Szerk. Blazovich László. Bp. Szeged, p A csongrádi régió 1100 éve. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, p Középkor In: Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk. Blazovich László. Makó, (Makó monográfiája, 4.) p Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk.: Blazovich László. Makó, p (Makó monográfiája, 4.) 119. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XX.) 120. Beszámoló a Cseh Levéltárosok Egyesülete vándorgyűléséről In: Levéltári Szemle, 1993/4. p Bemutatkozik a Csongrád Megyei Levéltár In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve Szeged, p A dualizmus korában Szeged története III Szerk. Gaál Endre. Szeged, p. In: SZEGED, január p (Ismertetés) 123. Rózsa Sándor a felkelő nap országában. (Japán nyelvű monográfia a magyar betyárvezérről) In: SZEGED, március. p. 48. (Ismertetés) 124. Szabadka közjogi helyzete és lakossága Szerk. Magyar László. Szabadka, p. (Gyökerek, I.) (Évszázadok vallomása, I.) In: Turul, 66. kötet 1993/1 2. füzet. p (Ismertetés) 125. Szeged város hű fia, s első polgára. Ruszoly József Osztróvszky-könyve In: Délmagyarország, március 13. (Ismertetés) 126. Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). Közreadja: Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Szeged, p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 4.) 127. Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. Összeáll. Blazovich László, Kristó Gyula, Makk Ferenc. A bev. írta és a kötetet szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 6.) 128. Korai magyar történeti lexikon (9 14. század). Szerk. Kristó Gyula. Bp., (86 szócikk) 129. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Látogatás a Münsteri Levéltárban In: Levéltári Szemle, 1994/4. p

8 131. Kun László emlékezete. Összeáll.: Kristó Gyula. Szeged, (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 5.) Oklevélfordítás: p , , A két világháború közötti Szeged világa 133. Szeged története Szerk. Serfőző Lajos. Szeged, p. In: SZEGED, május. p (Ismertetés) 134. Kruzslicz István Gábor Makó Imre: Hódmezővásárhely város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IV.) 135. Barta László Labádi Lajos: Szentes város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, V.) 136. Berta Tibor Géczi Lajos G. Tóth Ilona: Szeged város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VI.) 137. A városi bírótól a polgármesterig I. Elsők az egyenlők között. In: SZEGED, január. p A városi bírótól a polgármesterig II. Szilágyi László és Zákány István. In: SZEGED, február. p Megjegyzések a Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozathoz In: A Magyarország történeti statisztikai helységnévtára sorozatról tartott tudományos vitaülés előadásai. Szerk. Kígyósi Attila. Bp., p Megjegyések Szeged középkori jogi helyzetéhez In: Kelet és nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged, p Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára 5. Csongrád megye. Összeáll. Blazovich László. Sorozatszerk. Kovacsics József. Bp., p A Telegdiek pere Társszerző: Géczi Lajos. Szeged, p. (Délalföldi évszázadok, 6.) 143. Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXII.) 144. II. Ulászló kiváltságlevele Szeged városának In: SZEGED, február. p The 1100 years of the Csongrád Region. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, p Die Archive in Ungarn. Veröffentlich von László Blazovich, Veronika Müller. Bp. - Szeged, p., 12 t A Körös Tisza Maros-köz települései a középkorban. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 9.) 148. Magyarország levéltárai. Szerk. Blazovich László, Müller Veronika. Bp. Szeged, p., 12 t Csongrád város Levéltára, Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VII.)

9 150. Papós Mihály: Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VIII.) 151. Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 2 melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 7.) 152. Engel Pál: A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 8.) 153. Szabadka története a tatárjárásig In: Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Égető Emese. Szeged, (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Oeconomica ; I ) p Utánközlés In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, (Bácsország könyvek, 1.) p Szabadka földesurai a középkorban In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, (Bácsország könyvek, 1.) p Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, p Gyula városának és lakóinak jogi helyzete a középkorban In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 16 (1996). p A honfoglalás a csongrádi régióban In: Árpád előtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, (SZEGED-könyvek, 2.) p Utánközlés In: SZEGED, szeptember. p A történész két fegyvere In: SZEGED, december. p Levédiától a Tisza-partig In: Orbis, október I. évf. 2. sz. Kanizsa. p Mi is egy vagyunk a Kárpát-medence népei közül... Blazovich László és Kristó Gyula millecentenáriumi beszélgetése In: Tiszatáj, 1996/10. p Dunainé Bognár Júlia Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 24 t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII.) 162. Makó Város Levéltára Szerk. Vígh Zoltán. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IX.) 163. Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, p.

10 164. Petrák-krónika meljis Szentes városának a legrégibb időktől valló történetét...foglalja magában. Közreadja Takács Edit. Sorozatszerk. Blazovich László. Szentes Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXV.) 165. Zsigmond lengyel királyfi túristaútja Szegeden In: SZEGED, február. p Emléktöredékek bakteréletemből In: SZEGED, február p Az Alföld középkori fő városa. Mikor lett Szeged szabad királyi város In: SZEGED, május p Déli szlávok Magyarországon és a Körös Tisza Maros-közben a században In: Magyarország történeti demográfiája. ( ). Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., p Csongrád megye múltja a török hódítás előtt. (A XXIV. Honismereti Akadémián Csongrádon június 24-én elhangzott előadás szerkesztett szövege) In: Honismeret, 1997/2. p Magyar levéltárosok Hollandiában In: Levéltári Szemle, 1997/1. p Pécs 1000 éve In: Levéltári Szemle, 1997/3. p (Ismertetés) 172. Csongrád megye története In: Csongrád megye kézikönyve. Főszerk. Mészáros Rezső. Ceba K., (Magyarország megyei kézikönyvei, 5.) p mert a vár szénáját nem akartuk összegyűjteni In: SZEGED, január p Levéltárak Kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból ( ). Közreadja Blazovich László, Érszegi Géza, Turbuly Éva. Bp., p. 30 t. 1 t.fol. (p ) 175. Demokrácia és választások Magyarországon. Csongrád megye. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1997 [1998]. 73 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVII.) 176. Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, [1998]. (Dél-alföldi évszázadok ; 10.) 177. Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 11.) 178. Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról In: Emlékkönyv Dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica Tom. LIII. Fasc ) p Az Alföld éghajlata, növényzete és vizei a században In: Tanulmányok. Tóth Ferenc köszöntése. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 90.) p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet 181. Az Alföld századi úthálózatának vázlata In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p és térkép melléklet

11 182. Magyarország történeti demográfiája ig. Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., p. In: SZEGED, április. p (Ismertetés) 183. Megjegyzések Arad középkori alaprajzához In: Szövétnek, Arad, április. p Korunk Iványija volt. Magyar László ( ) In: Bácsország, 1998/2. p. I II. V VI Déli szlávok Magyarországon és a Körös Tisza Maros közben a században. (Részlet a Migrációs mozgások című előadásból) In: Üzenet, november-december. XXVI. évf p Megjegyzések három dél-alföldi város középkori alaprajzához In: Studia Varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolvanadik születésnapjára. Szerk. Makk Ferenc, Tar Ibolya, Wojtilla Gyula. Szeged, p A Fekete Sas története In: A hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, Hmvhely, p Magyar László ( ) In: Levéltári Szemle, 1998/3. p Röszke földje és népe. Szerk. Péter László. Szeged, p. In: Szegedi Műhely 1998/ p. (Ismertetés) 190. A város és polgára. Ruszoly József két új könyvéről In: Délmagyarország, május 27. p. 6. (Ismertetés) 191. A gazdaság fejlődését meghatározó történeti tényezők. In: Csongrád megye. Helyzetkép az ezredfordulón. Főszerk. Jóni Gábor és Kormos Tibor. Szeged, p Oltvai Ferenc ( ) In: Levéltári Szemle, 1999/2. p kendőjén az örök Szépség fénymása.... Vass Vera képei Kőszegen In: SZEGED, május. p Népi gyökerek, európai hajtások. Hézső Ferenc jubileumi tárlata Vásárhelyen In: SZEGED, június. p A Levéltáros. Oltvai Ferenc ( ) In: SZEGED, június. p Komoly (Kochan) Pál ( ) In: Levéltári Szemle, 1999/3. p Szeged irattárosa volt. Komoly (Kochan) Pál In: SZEGED, szeptember. p Méltó régi nagy híréhez? Gondolatok az Alföld régmúltjáról In: SZEGED, november p A kert a rideg állattartás üzemhelye a középkorban In: Alkotás a társadalomkutatás határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére. Szerkbiz. Horváth Imre, Kígyós Attila, Vass Lucia. Bp., p A 70. német levéltári nap In: Levéltári Szemle, 1999/4. p

12 201. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Ford., az utószót és a jegyz. írta Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. 2. kiadás. Bp., p Mesélő dokumentumok. Szeged története az írott források tükrében. Olvasókönyv az általános és középiskolások számára. Szerk. Farkas Csaba. Szeged, (SZEGEDkönyvek, 4.) p , , , A lokalitás őrzői In: SZEGED, december. p Az alföldi mezővárosok etnikai képe a században In: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, Tom. LV. Fasc ) p Utánközlés In: Bácsország, 1999/3 4. Melléklet p. I IV. Utánközlés In: Honismeret, 2001/6. p A forrásfeltáró és oklevél-készítő Mályusz Elemér In: Levéltári Közlemények, 70. évf szám. Szerk. Reisz T. Csaba. Bp., p Utánközlés In: Mályusz Elemér emlékezete, Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 92.) p Csongrád megye községeinek iratai. Kötetszerk. Berta Tibor. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, X.) 207. Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore Regum Andegavensium illustrantia X Szerk. Blazovich László, Géczi Lajos. Bp. Szeged, p ) 208. Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 14.) 209. Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák és évi összeírása. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., [9] p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 15.) 210. Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII/A) 211. G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., [13] t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVIII.) 212. Apátfalva. Írta Tóth Ferenc. Szerk. Blazovich László. Bp., p Földeák. Írta Gilicze János, Schmidt József. Szerk. Blazovich László. Bp., p Magyarcsanád. Írta Marjanucz László. Szerk. Blazovich László. Bp., p Mártély. Írta Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor. Szerk. Blazovich László. Bp., p Ópusztaszer. Írta Vályi Katalin és Zombori István. Szerk. Blazovich László. Bp., p A magyar állam ezer éve. Forgatókönyv Blazovich László. Szeged, p. A millennium tiszteletére készült kiállítás anyaga 218. Az Aranybulla létrejöttének előzményei és kiadása

13 In: De Bulla Azrea Andreae II Regis Hungariae, MCCXXII. Szerk. Lajos Besenyei, Géza Érszegi, Maurizio Pedrazza Gorlero. Verona, 1999 [2000]. p , (olaszul) , (angolul) A peres eljárás a századi alföldi városokban In: Tanulmányok Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, Tom. LVIII. Fasc ) p A Dél-Alföld képe In: Európa és Magyarország Szent István korában. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, (Dél-alföldi évszázadok, 12.) p Dél-alföldi városok a században In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kollár Tibor. Szeged, (Dél-alföldi évszázadok, 13.) p Papós Mihály: A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, XI.) 223. Die Ausbildung der Archive in Ungarn In: Archive im zusammenwaschsenden Europa. Referate des 69. Deutschen Archivtags und seiner Begleitveranstaltungen 1998 in Münster. Münster, (Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutschens Archivwesen. Beiband ; 4.) p Klny Városi plébániák az Alföldön a XIV XVI. században In: Magyaroknak eleinkről Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged, p Corvin Jánosnak a gyulaiak számára november 24-én kiadott privilégiumlevele In: Bárka. Irodalmi, művéseti és társadalomtudományi folyóirat. VIII. évf. 2000/4. szám. p Beszélgetés Minamizuka Shingóval In: Tiszatáj, január. 54. évf. 1. sz. p Hagyomány és modernség. Egy hét Japánban In: SZEGED, február. p Jogalkotás Szent István korában In: Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 98.) p Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p. és szócikkek: p. 21., 24., 25., 36., 39., 41., , 60., 93., 112., 117., 119., 152., 160., Fények a középkorban, árnyak a török időkben In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Utánközlés In: SZEGED, december. p Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Földművesek, polgárok és munkások a monarchia korában

14 In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Gyöngélkedő gazdaság, virágzó szellemi élet In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Csongrád megye a kompországban In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Buda város jogkönyve I II. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Szeged, p., 2 t.fol., 12 t. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 17.) 236. Válasz a SZEGED című folyóirat körkérdésére In: SZEGED, január. p Egy település a történelem folyamatában. Könyv a szeretett Szőregről In: SZEGED, szeptember. p. 44. (Ismertetés) 238. Levelek a 85 éves Kanyar József babérkoszorújához In: Levéltári Szemle, 2001/3. p Az alföldi mezővárosok etnikai képe a században In: Honismeret, 2001/6. p Egyedül Kossuth szava parancsolt... Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Közreadja Zakar Péter. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 16.) 241. Polner Zoltán: Csillagok tornácán. Táltosok, boszorkányok, hetvenkedők. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIX.) 242. Gaál Endre: A szegedi nyomdászat, Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXX.) 243. A közigazgatás alsóbb szintjei a középkori alföldi városokban In: Szegedi Műhely, 2001/3 4. p Városok városhiányos övezetben a középkorban In: Tiszatáj, 2001/11. p Az Alföld története a honfoglalástól a török világ végéig In:...Szép vagy, alföld... Képes krónika a Nagyalföldről. Szerk. Rakonczai János. Békéscsaba, p , térkép és szócikkek 246. Városok az Alföldön a században.; a térképeket kész. Kratochwill Mátyás ; a fotókat kész. Lőkös Sándorné. Szeged, p., 1 térk. mell. (Dél-alföldi évszázadok, 17.) 247. A királyi szabad városok jogi helyzete az Alföldön, különös tekintettel Szegedre In: Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerk. Makk Ferenc. Szerkesztőtárs Galántai Erzsébet. Szeged, p Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Történelmi vázlat Csongrád megyéről In: SZEGED, szám. p Földművesek, polgárok, munkások a Monarchia korában. Történelmi vázlat Csongrád megyéről

15 In: SZEGED, szám. p Gyöngélkedő gazdaság és virágzó szellemi élet. Történelmi vázlat Csongrád megyéről In: SZEGED, szám. p Az alföldi városok jogi helyzete és igazgatása. A királyi szabad városok az Alföldön, különös tekintettel Szegedre In: SZEGED, szám. p Csongrád megye a kompországban. Történelmi vázlat In: SZEGED, szám. p Emlékezés Ila Bálint, Móricz Miklós, Némethy Artúr és Thirring Lajos életére és történeti statisztikai munkásságára. Szerk. Kovacsics József. Bp., (Ismertetés) 254. Szeged történetének rövid foglalata. A honfoglalás és államalapítás Szegeden és vidékén In: SZEGED, 2003/1. p Szeged történetének rövid foglalata. Városalaprajz, városkép, a társadalmi tagozódás és térbeli rendje In: SZEGED, 2003/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A város igazgatása In: SZEGED, 2003/3. p Szeged történetének rövid foglalata. A városi élet In: SZEGED, 2003/4. p Szeged történetének rövid foglalata. A török hódoltság kora In: SZEGED, 2003/5. p Szeged történetének rövid foglalata. Az újrafelemelkedés kora, In: SZEGED, 2003/6 7. p Szeged történetének rövid foglalata. Új városkép születése In: SZEGED, 2003/8. p Szeged történetének rövid foglalata. A város népessége a században In: SZEGED, 2003/9. p Szeged történetének rövid foglalata. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszaka In: SZEGED, 2003/10. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári város In: SZEGED, 2003/11. p Szeged történetének rövid foglalata. Az árvizet követő építkezések In: SZEGED, 2003/12. p Egy baranyai főúr a 14. század első felében (Siklósi Péter élete az oklevelek tükrében) In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Lengvári istván, Vonyó József. Pécs, p (Pannónia könyvek) 266. A kunság útja a széki autonómia megteremtéséhez In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. A Kiskun Múzemuban rendezett konferencia előadásai (2003. május ). Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, p (Bibliotheca Cumanica ; 4.) 267. Telegdi III. Tamás

16 In: Esztergomi érsekek Szerk. Beke Margit. Bp., p Az Andreanum, az erdélyi szászok kiváltságlevele In: A legmakaibb makai. Tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc tiszteletére. Szerk. Marosvári Attila és Zombori István. Szeged Makó, p Válogatás 35 év írásaiból a 60 éves Blazovich László születésnapjára. Szerk. Berta Tibor és Géczi Lajos. Szeged, p Dáczer Károly ( ) In: Szegedi Műhely, 2003/3 4. p A Szász tükör és a Zipser Willkür In: Jogtörténeti Szemle, 2004/1. p A forráskiadó Ilpo Tapani Piirainen In: Századok, 2004/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma In: SZEGED, 2004/1. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma II. In: SZEGED, 2004/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák In: SZEGED, 2004/3. p Szeged történetének rövid foglalata. Ipar, kereskedelem és bankélet a két világháború között In: SZEGED, 2004/4. p Szeged történetének rövid foglalata. Szellemi élet, művelődés a polgári korban In: SZEGED, 2004/5. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor politikai eseményei és közigazgatási változásai In: SZEGED, 2004/6. p Szeged történetének rövid foglalata. Városigazgatás és politikai változások a polgári korban In: SZEGED, 2004/8. p Szeged történetének rövid foglalata. A 20. század második felének politikai viszonyai In: SZEGED, 2004/9. p Szeged történetének rövid foglalata. A közigazgatás változásai In: SZEGED, 2004/10. p Szeged történetének rövid foglalata. A városkép alakulása 1950 után In:, 2004/11. p Szeged történetének rövid foglalata. A város társadalma In: SZEGED, 2004/12. p Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák renszerében a középkori Magyarországon In: Molnár Imre Emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, LXV.) p Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden között. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.)

17 285. Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága, Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.) 286. A Szepesség joga és a Szász tükör In: Bártfától Pozsonyig. Városok a században. Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Bp., (Társadalom- és művelődéspolitikai tanulmányok, 35.) p Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák In: SZEGED, 2005/1. p Szeged történetének rövid foglalata. Iskolák, műveltség, művészetek In: SZEGED, 2005/2. p Szeged rövid története. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 21.) 290. In memoriam Kovacsics József ( ) In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p Bp., [!2005] 291. In memoriam Kristó Gyula ( ) In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p Bp., [!2005] 292. Eike von Repgow: A Szász tükör. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Ford. és a mutatót kész. Schmidt József. A kísérő tanulmányokat németre ford. B. Csilics Éva. Szeged, (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 5.) 293. Az Első Litván statutum In: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp., p Die Stadtbücher und das Ödenburger Gerichtsbuch In: Gerichtsbuch. Bírósági könyv, Közreadja Házi Jenő, németh János. Sopron, (Sopron város történeti forrásai, A)sorozat, 2. köt.) p A budai jogkönyv és a magyarországi jogkönyvek In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv, I. Á. Varga László főszerk. Bp., p A levéltárak csendjében. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia In: Forrás, 2006/6. p Utánközlés In: Szeged, 2006/7 8. p Széljegyzetek a Szász tükör magyar fordításához In: Századok, 140. évf. 2006/2. p Rendhagyó helytörténet In: Tiszatáj, 2006/10. p Levéltárak üzenete. Lakos János monográfiája In: Szeged, 2006/7 8. p A gyulai vár alkalmazottai számára május 11-én kiadott rendtartás In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. Gondolat K. Bp Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 23.) 302. Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői ( ). (Tanulmányok Csongrád megye történetéből; XXXVI. Szerk. Blazovich László.) Szeged, p.

18 303. Szeged rövid története. 2. jav., bőv. kiadás. (Dél-alföldi évszázadok, 21.) Szeged, p Város és uradalom. Tanulmányok és források Gyula XV XVI. századi történetéből. Írta Blazovich László. Társszerzők Galántai Erzsébet és Schmidt József. Gyula, Békés M. Lev., p. (Gyulai füzetek, 16.) 305. A Tripartitum és forrásai In: Századok, 2007/4. p Megjegyzések a Kassai Sváb tükörhöz In: Jogtörténeti Szemle, 2007/2. p Anmerkungen zur ungarischen Übersetzung des Sachsenspieges In: Legal Transitions. Szerk. Balogh Elemér et. al. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 17.) p Szeged, Der Sachsenspiegel und das Recht der Zips In: Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiege und Magdeburger Recht. Herausgegeben von Ernst Eichler und Heiner Lück. Redaktion Wieland Carls. Berlin, (IVS Saxonico-Maidebvrgense in Oriente, Band 1.) p Honismereti nap Makón In: Honismeret, 2008/3. p Kiszombor monográfiája In: Honismeret, 2008/4. p Tóth Ferenc köszöntése In: A 80 éves Tóth Ferenc köszöntése. (A Szirbik Miklós Társaság füzetei, 21.) p Makó, A Kiszombor-monográfia helye a megyei települési monográfiák sorában In: Marosvidék, 2008/augusztus IX. évf. 2. szám. p. 6 8.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 8 kategória, 57 nevezés ) Leány ifjúsági kategória ( 7 nevezés ): I. Morvai Tímea ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas ) II. Hegedűs Éva ( Tatami Centrum Ju-Jitsu Klub

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület rövid története Az 1960-as évektől a Hazafias Népfront keretében tevékenykedő Honismereti Bizottság fogta össze a civil honismereti gyűjtőket és helytörténészeket.

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés )

Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Jurandori ( egyéni bemutató, 7 kategória, 78 nevezés ) Leány gyermek kategória ( 7 nevezés ): I. Hol Anett ( Ju-Jitsu Klub Hetényegyháza ) II. Munkácsi Kitti ( Darányi Dojo Ju-Jitsu Klub Kiskunhalas )

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás

Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap. Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Csongrád megye 2012.augusztus hónap Csongrád kerület, I. ügyeleti körzet: Csongrád augusztus 3. augusztus 6. Dr. Lovászi Zsolt Tel.:

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm

Előző évi rendezetlen fm. Rendezett fm A levéltári anyag feldolgozottsága a 23. dec. 31-én A fondfőcsoport Ssz. Száma Megnevezése Előző évi rendezett fm Előző évi rendezetlen fm Tárgyévi rendezetlen fm Rendezett fm alapszinten középszinten

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő Kalmá László Mat. verseny 2014. Végleges lista Helyezés Név Évfolyam Felkészítő tanár 1. Takács Balázs 5 Szalainé Szunyi Klára 2. Hámori Janka 5 Tánczosné Fullér Ildikó, Hoffer G 3. Jászapáti Péter 5 Tánczosné

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékeverseny Döntő - eredmények 2014

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékeverseny Döntő - eredmények 2014 Alkalmazói kategória - I. korcsoport Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékeverseny Döntő - eredmények 2014 I. Papós Zita Kálvin Téri Református Általános Iskola Makó II. Dénes Dominika Kálvin Téri Református

Részletesebben

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia 2011.05.30. 14:07:09 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAPOLCA 3 ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 3

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

1. sz. melléklet. Küldöttválasztás május 25. Képviseleti területek

1. sz. melléklet. Küldöttválasztás május 25. Képviseleti területek 6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/a Pf.: 518. 1. sz. melléklet Küldöttválasztás 2011. május 25. Képviseleti területek Küldöttek által képviselt területek 2011 2016. Homokhátság területén Sorsz. Név Cím Képviselt

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A beküldő általános iskola neve 72158134093 Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola 72171009410 Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület

Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Budapesti Erımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1 Balogh Mária TITÁSZ Rt. 165 59 164 63 329 122 451 2 Hirt Szilvia Bakonyi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

J. Újváry Zsuzsanna: Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség kormányzattörténete MA, szeminárium II. (2011., II. félév)

J. Újváry Zsuzsanna: Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség kormányzattörténete MA, szeminárium II. (2011., II. félév) 1 J. Újváry Zsuzsanna: Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség kormányzattörténete MA, szeminárium II. (2011., II. félév) Felső, közép- és alsó színtű törvényhozás, közigazgatás, bíróság, autonómiák (Az

Részletesebben

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38.

Bp. X. Ker. Gyógyszergyári u. szám nélküli része Bp. IV. Baross u Bp. X. Ker. Gyakorló u. 38. 2017. január Nap Időpont Helyszín 1 00.00-01.00 Bp. XVII. Péceli út 235. 1 00.30-03.30 Bp. XXII. Gádor utca 66. 1 03.00-04.00 Bp. XVII. Zrínyi utca 84. 1 07.00-10.00 Bp. XIX. Hunyadi utca 75. 1 07.30-10.30

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Gyula Városi Tanács Gyulai Vízmű Vállalat Gyulai Sportegyesület

Gyula Városi Tanács Gyulai Vízmű Vállalat Gyulai Sportegyesület V. Szenior úszóverseny Gyula, 1974. szeptember 7. vasárnap de. 10 óra A verseny rendezői: A verseny résztvevői: Békés megyei Úszószövetség Gyula Városi Tanács Gyulai Vízmű Vállalat Gyulai Sportegyesület

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben