Hmvhely, p Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, január Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,"

Átírás

1 Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez In: A hódmezővásárhelyi Bethlen G. Gimnázium Évkönyve (utóbb: BGGÉ), Hmvhely, p Vásárhely útja az önálló város státusához In: Csongrád Megyei Hírlap, április Dokumentumok a város történetéből. A Károlyi család Vásárhelyen In: Csongrád Megyei Hírlap, december A Tisza-szabályozás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Lehmann István In: BGGÉ, Hmvhely, p térkép 7. Az önálló városi jog elnyerése In: Vásárhelyi tanulmányok, IV. Szerk. Szathmári István. Hmvhely, p Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig In: BGGÉ, Hmvhely, p Ransanus és a legrégibb István-legenda In: Irodalomtörténeti Közlemények, p Levéltár és közművelődés In: Csongrád megyei Nyári Szabadegyetem füzetei. Szeged, ív 11. Utalások Hódmezővásárhelyre és környékére Árpád-kori oklevelekben In: BGGÉ, Hmvhely, p IV. László harca a kunok ellen In: Századok, 1977/5. p Garzó Imre: Életem és abból merített gondolatok. Társszerző: Varsányi Péter István. Bp., p. 14. Ransanus és a hun-magyar rokonság In: Irodalomtörténeti Közlemények, p Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum. Curam gerebat: Petrus Kulcsár In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1978/2. p (Ismertetés) 16. Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig I. Hódtól Hódvásárhelyig In: BGGÉ, 1978.

2 Hmvhely, p Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, január Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, november Országos változások sodrában In: BGGÉ, Hmvhely, p Hódmezővásárhely és a Tisza-szabályozás In: Magyar Vízgazdálkodás, és 9. szám 21. Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1980/1. p (Ismertetés) 22. A hagyományok ápolása a Bethlen Gábor Gimnáziumban In: Csongrád Megyei Hírlap, január Bethlen Gábor udvarában (hangjáték) In: A BGGÉ, Hmvhely, p Öt oratorikus játék. Társszerzővel. Egyes darabok a BGG évkönyvében megjelentek, valamint elhangzottak a rádióban. Hmvhely, Tanulmányok Csongrád megye történetéből V. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 26. Oklevéltár a Dózsa-féle parasztháborúról In: Békési Élet, 1981/4. p (Ismertetés) 27. Johann Stöckl: Die Geschichte der Gemeinde Elek In: Békési Élet, 1981/4. p (Ismertetés) 28. Takács András ( ) In: Délmagyarország, Tanulmányok Csongrád megye történetéből VI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 30. Levéltár és történelem tanítás In: Csongrád Megyei Művelődési Szemle, Szeged, p A szegedi középkori acta 10 éve ( ) In: Századok, 1982/5. p (Ismertetés) 32. Kristó Gyula: Levendi törzsszövetségtől Szent István államáig In: Békési Élet, 1982/1. p (Ismertetés) 33. Kristó Gyula: A feudális széttagoltság Magyarországon In: Békési Élet, 1982/1. p (Ismertetés) 34. Kristó Gyula: Békés vármegye a honfoglalástól a török világ végéig. Nyolc évszázad a források tükrében In: Békési Élet, 1982/2. p (Ismertetés) 35. Kristó Gyula Makk Ferenc: III. Béla emlékezete In: Tiszatáj, 1982/9. p (Ismertetés)

3 36. Szamek György emlékezete In: Délmagyarország, Sorsfordulók Dózsa felkelése idején Békés megyében In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, Tom. LXXV. Szeged, p A mezővárosi fejlődés néhány sajátossága a középkori Hódmezővásárhelyen és környékén In: Századok, p Mátyás a politikus és reneszánsz fejedelem In: Fejezetek a régebbi magyar történetéből. Egyetemi jegyzet. Szerk. Makk Ferenc. Bp., Csongrád Megyei Levéltár. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia In: Magyarország levéltárai. Bp., p Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VII. Szerk. Blazovich László) Szeged, p. 42. Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról In: Forrás, 1983/4. p (Ismertetés) 43. Emlékezés Ecsedi Gézára In: Délmagyarország, Szeged története I. kötet. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, In: Csongrád Megyei Hírlap, (Ismertetés) 45. Nagy György emlékezete In: Csongrád Megyei Hírlap, A gyulai vár évi leltára. Társszerző: Sz. Galántai Erzsébet In: Békési Élet, 1984/1. p Csanád megye levéltára (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, I. Szerk. Blazovich László.) Szeged, (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, I.) 48. Csongrád megye története In: Csongrád megyei útikönyv. Szerk. Sugataghy Ödönné. Szeged, p Hódmezővásárhely a honfoglalástól a török hódoltság koráig ( ) In: Hódmezővásárhely története I. kötet. Főszerk. Nagy István. Szerk. Szigeti János. Hmvhely, p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 51. Hegedűs Antal: Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon In: Békési Élet, 1984/6. p (Ismertetés) 52. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Közreadja Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. Bp., p. (Bibliotheca Historica) 53. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, IX. Szerk. Blazovich László. Szeged, p.

4 54. A Körös Tisza Maros-köz középkori településrendje Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 1.) Kandidátusi disszertáció 55. Megkezdődtek az Anjou-kori Oklevéltár munkálatai In: Levéltári Szemle, 1985/2. p Kiadványok az eleki németség néprajzáról az NSZK-ban In: Békési Élet, 1985/3. p Emlékezés Schwalb Miklósra In: Délmagyarország, április A Fekete Sastól a Béke Szállóig In: Csongrád Megyei Hírlap, október A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.) 60. Középkor In: A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.) p Megjegyzések a Körös Tisza Maros-köz középkori településtörténetéhez In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Szerk. Novák László, Selmeczi László. (Az Arany János Múzeum közleményei, IV.) p Nagykőrös, Barta László Labádi Lajos Takács Edit: Csongrád megye levéltára Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, II.) 63. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 64. Adatok a Hunyadi-család dél-alföldi birtoklástörténetéhez In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Bartóki József: A mezőberényi német evangélikus templom In: Békési Élet, p (Ismertetés) 66. Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, p., 64 t. In: Forrás, (Ismertetés) éve született Szepesi Imre In: Délmagyarország, január Kiadatlan oklevelek az egri egyházak levéltáraiból. Társszerző: Géczi Lajos In: Levéltári Közlemények, p Szántó Imre: Szeged az es forradalom és szabadságharc idején. Szerk. Blazovich László. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XI.) Szeged, p. 70. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 71. Makk Ferenc: Magyarország a XII. században In: Levéltári Szemle, 1987/1. p (Ismertetés) 72. Szeged története Szerk. Farkas József. Szeged, p.

5 In: Tiszatáj, 1987/1-2. p (Ismertetés) 73. Informacija o naucnoj delanosti Archiva Csongrádske Zupance. Arhivski Pregled. Jugoslavia, Károly Róbert emlékezete. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. (fordítás) Bp., p , p , A helytörténetírás kettős jubileuma Makón In: Giba Antal emlékülés. Szerk. Tóth Ferenc. (A makói múzeum füzetei 59.) p Makó, Gondolatok Makó és Hódmezővásárhely középkori alaprajzáról In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerk. Domokos László, Fejér Gábor, Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei ; 60.) p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 78. Algyő és Tápé 850 éves In: SZEGED, 1988/1. p A kukutyini gazdaság térképe In: Csongrád Megyei Hírlap, Klárafalva 500 éves In: Csongrád Megyei Hírlap, október A kiskunsági kunok és Szeged a XV. században és a XVI. század első felében In: Jászkunság, 1989/1. p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 83. Szabó Tibor Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XV. Szerk. Blazovich László.) Szeged, p. 84. Kristó Gyula Makk Ferenc: Az Árpád-kori uralkodók és Ópusztaszer In: Békési Élet, 1989/2. p (Ismertetés) 85. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, I (Színháztörténeti könyvtár, 18.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p., 14 t. 86. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, II (Színháztörténeti Könyvtár, 21.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p., 14 t. 87. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, III (Színháztörténeti Könyvtár, 22.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p. 88. Mátyás király. Bp., Minikönyv 89. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 90. A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szerk. Zombori István. Szeged, p.

6 In: Délmagyarország, október 3. (Ismertetés) 91. Herczeg Mihály: A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVII.) 92. Papós Mihály: Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, III.) 93. Tanulmányok Tolna megye történetéből I XI. In: Levéltári Közlemények, 1990/1-2. p (Ismertetés) 94. Aradi iparosok Hódmezővásárhelyen In: Délvilág, július 95. A tanügyigazgatás múltjából In: Délmagyarország, július A 80 éves Oltvai Ferenc köszöntése In: Délmagyarország, szeptember Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VII Szerk. Blazovich László és Géczi Lajos. Bp. Szeged, p. 98. A közigazgatásunk fejezeteiből In: SZEGED, / p A tárcafői főesperesség megszervezése In: Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István és Beke Margit. Esztergom, p (Szlovák nyelvű kiadása folyamatban) 100. Oklevelek a Csanád nemzetség történetéhez. Társszerző: Géczi Lajos In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szeged, p Ludovicus (Crijevic) Tubero jogszemlélete In: Kovács István emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, p A honfoglalástól a telepítésig In: Kistelek története. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Kistelek története. A kezdetektől 1970-ig. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 80 t Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p A Temesvári és Szabadkai Levéltár életéből 1990 In: Levéltári Szemle, 1991/2. p Emberek, eszmék, technikák országhatárokat átlépő kölcsönhatásai In: Délmagyarország, július Rekviem a szegedi középosztályért. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia In: Délmagyarország, november Helytörténet európai színvonalon. Baranya. Történelmi és helytörténeti folyóirat In: AETAS, 1991/3 4. p (Ismertetés) 109. Középkori históriák oklevelekben ( ). Szerk. Kristó Gyula. Szeged, (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 1.) p , 165., Ludovic Crijevic Tubero képe Magyarországról és lakóiról In: Cséka Ervin emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, p

7 111. Kis Bálint: A Békés-bánáti Református Egyház története (1836). Szerk. Blazovich László és Szabó Ferenc. Békéscsaba Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 5.) 112. Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIX.) 113. Gondolatok a megye múltjából In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve Szeged, p Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VIII Szerk. Blazovich László. Bp. Szeged, p A csongrádi régió 1100 éve. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, p Középkor In: Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk. Blazovich László. Makó, (Makó monográfiája, 4.) p Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk.: Blazovich László. Makó, p (Makó monográfiája, 4.) 119. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XX.) 120. Beszámoló a Cseh Levéltárosok Egyesülete vándorgyűléséről In: Levéltári Szemle, 1993/4. p Bemutatkozik a Csongrád Megyei Levéltár In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve Szeged, p A dualizmus korában Szeged története III Szerk. Gaál Endre. Szeged, p. In: SZEGED, január p (Ismertetés) 123. Rózsa Sándor a felkelő nap országában. (Japán nyelvű monográfia a magyar betyárvezérről) In: SZEGED, március. p. 48. (Ismertetés) 124. Szabadka közjogi helyzete és lakossága Szerk. Magyar László. Szabadka, p. (Gyökerek, I.) (Évszázadok vallomása, I.) In: Turul, 66. kötet 1993/1 2. füzet. p (Ismertetés) 125. Szeged város hű fia, s első polgára. Ruszoly József Osztróvszky-könyve In: Délmagyarország, március 13. (Ismertetés) 126. Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). Közreadja: Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Szeged, p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 4.) 127. Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. Összeáll. Blazovich László, Kristó Gyula, Makk Ferenc. A bev. írta és a kötetet szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 6.) 128. Korai magyar történeti lexikon (9 14. század). Szerk. Kristó Gyula. Bp., (86 szócikk) 129. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Látogatás a Münsteri Levéltárban In: Levéltári Szemle, 1994/4. p

8 131. Kun László emlékezete. Összeáll.: Kristó Gyula. Szeged, (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 5.) Oklevélfordítás: p , , A két világháború közötti Szeged világa 133. Szeged története Szerk. Serfőző Lajos. Szeged, p. In: SZEGED, május. p (Ismertetés) 134. Kruzslicz István Gábor Makó Imre: Hódmezővásárhely város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IV.) 135. Barta László Labádi Lajos: Szentes város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, V.) 136. Berta Tibor Géczi Lajos G. Tóth Ilona: Szeged város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VI.) 137. A városi bírótól a polgármesterig I. Elsők az egyenlők között. In: SZEGED, január. p A városi bírótól a polgármesterig II. Szilágyi László és Zákány István. In: SZEGED, február. p Megjegyzések a Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozathoz In: A Magyarország történeti statisztikai helységnévtára sorozatról tartott tudományos vitaülés előadásai. Szerk. Kígyósi Attila. Bp., p Megjegyések Szeged középkori jogi helyzetéhez In: Kelet és nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged, p Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára 5. Csongrád megye. Összeáll. Blazovich László. Sorozatszerk. Kovacsics József. Bp., p A Telegdiek pere Társszerző: Géczi Lajos. Szeged, p. (Délalföldi évszázadok, 6.) 143. Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXII.) 144. II. Ulászló kiváltságlevele Szeged városának In: SZEGED, február. p The 1100 years of the Csongrád Region. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, p Die Archive in Ungarn. Veröffentlich von László Blazovich, Veronika Müller. Bp. - Szeged, p., 12 t A Körös Tisza Maros-köz települései a középkorban. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 9.) 148. Magyarország levéltárai. Szerk. Blazovich László, Müller Veronika. Bp. Szeged, p., 12 t Csongrád város Levéltára, Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VII.)

9 150. Papós Mihály: Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VIII.) 151. Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 2 melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 7.) 152. Engel Pál: A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 8.) 153. Szabadka története a tatárjárásig In: Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Égető Emese. Szeged, (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Oeconomica ; I ) p Utánközlés In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, (Bácsország könyvek, 1.) p Szabadka földesurai a középkorban In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, (Bácsország könyvek, 1.) p Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, p Gyula városának és lakóinak jogi helyzete a középkorban In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 16 (1996). p A honfoglalás a csongrádi régióban In: Árpád előtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, (SZEGED-könyvek, 2.) p Utánközlés In: SZEGED, szeptember. p A történész két fegyvere In: SZEGED, december. p Levédiától a Tisza-partig In: Orbis, október I. évf. 2. sz. Kanizsa. p Mi is egy vagyunk a Kárpát-medence népei közül... Blazovich László és Kristó Gyula millecentenáriumi beszélgetése In: Tiszatáj, 1996/10. p Dunainé Bognár Júlia Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 24 t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII.) 162. Makó Város Levéltára Szerk. Vígh Zoltán. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IX.) 163. Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, p.

10 164. Petrák-krónika meljis Szentes városának a legrégibb időktől valló történetét...foglalja magában. Közreadja Takács Edit. Sorozatszerk. Blazovich László. Szentes Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXV.) 165. Zsigmond lengyel királyfi túristaútja Szegeden In: SZEGED, február. p Emléktöredékek bakteréletemből In: SZEGED, február p Az Alföld középkori fő városa. Mikor lett Szeged szabad királyi város In: SZEGED, május p Déli szlávok Magyarországon és a Körös Tisza Maros-közben a században In: Magyarország történeti demográfiája. ( ). Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., p Csongrád megye múltja a török hódítás előtt. (A XXIV. Honismereti Akadémián Csongrádon június 24-én elhangzott előadás szerkesztett szövege) In: Honismeret, 1997/2. p Magyar levéltárosok Hollandiában In: Levéltári Szemle, 1997/1. p Pécs 1000 éve In: Levéltári Szemle, 1997/3. p (Ismertetés) 172. Csongrád megye története In: Csongrád megye kézikönyve. Főszerk. Mészáros Rezső. Ceba K., (Magyarország megyei kézikönyvei, 5.) p mert a vár szénáját nem akartuk összegyűjteni In: SZEGED, január p Levéltárak Kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból ( ). Közreadja Blazovich László, Érszegi Géza, Turbuly Éva. Bp., p. 30 t. 1 t.fol. (p ) 175. Demokrácia és választások Magyarországon. Csongrád megye. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1997 [1998]. 73 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVII.) 176. Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, [1998]. (Dél-alföldi évszázadok ; 10.) 177. Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 11.) 178. Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról In: Emlékkönyv Dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica Tom. LIII. Fasc ) p Az Alföld éghajlata, növényzete és vizei a században In: Tanulmányok. Tóth Ferenc köszöntése. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 90.) p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet 181. Az Alföld századi úthálózatának vázlata In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p és térkép melléklet

11 182. Magyarország történeti demográfiája ig. Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., p. In: SZEGED, április. p (Ismertetés) 183. Megjegyzések Arad középkori alaprajzához In: Szövétnek, Arad, április. p Korunk Iványija volt. Magyar László ( ) In: Bácsország, 1998/2. p. I II. V VI Déli szlávok Magyarországon és a Körös Tisza Maros közben a században. (Részlet a Migrációs mozgások című előadásból) In: Üzenet, november-december. XXVI. évf p Megjegyzések három dél-alföldi város középkori alaprajzához In: Studia Varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolvanadik születésnapjára. Szerk. Makk Ferenc, Tar Ibolya, Wojtilla Gyula. Szeged, p A Fekete Sas története In: A hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, Hmvhely, p Magyar László ( ) In: Levéltári Szemle, 1998/3. p Röszke földje és népe. Szerk. Péter László. Szeged, p. In: Szegedi Műhely 1998/ p. (Ismertetés) 190. A város és polgára. Ruszoly József két új könyvéről In: Délmagyarország, május 27. p. 6. (Ismertetés) 191. A gazdaság fejlődését meghatározó történeti tényezők. In: Csongrád megye. Helyzetkép az ezredfordulón. Főszerk. Jóni Gábor és Kormos Tibor. Szeged, p Oltvai Ferenc ( ) In: Levéltári Szemle, 1999/2. p kendőjén az örök Szépség fénymása.... Vass Vera képei Kőszegen In: SZEGED, május. p Népi gyökerek, európai hajtások. Hézső Ferenc jubileumi tárlata Vásárhelyen In: SZEGED, június. p A Levéltáros. Oltvai Ferenc ( ) In: SZEGED, június. p Komoly (Kochan) Pál ( ) In: Levéltári Szemle, 1999/3. p Szeged irattárosa volt. Komoly (Kochan) Pál In: SZEGED, szeptember. p Méltó régi nagy híréhez? Gondolatok az Alföld régmúltjáról In: SZEGED, november p A kert a rideg állattartás üzemhelye a középkorban In: Alkotás a társadalomkutatás határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére. Szerkbiz. Horváth Imre, Kígyós Attila, Vass Lucia. Bp., p A 70. német levéltári nap In: Levéltári Szemle, 1999/4. p

12 201. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Ford., az utószót és a jegyz. írta Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. 2. kiadás. Bp., p Mesélő dokumentumok. Szeged története az írott források tükrében. Olvasókönyv az általános és középiskolások számára. Szerk. Farkas Csaba. Szeged, (SZEGEDkönyvek, 4.) p , , , A lokalitás őrzői In: SZEGED, december. p Az alföldi mezővárosok etnikai képe a században In: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, Tom. LV. Fasc ) p Utánközlés In: Bácsország, 1999/3 4. Melléklet p. I IV. Utánközlés In: Honismeret, 2001/6. p A forrásfeltáró és oklevél-készítő Mályusz Elemér In: Levéltári Közlemények, 70. évf szám. Szerk. Reisz T. Csaba. Bp., p Utánközlés In: Mályusz Elemér emlékezete, Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 92.) p Csongrád megye községeinek iratai. Kötetszerk. Berta Tibor. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, X.) 207. Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore Regum Andegavensium illustrantia X Szerk. Blazovich László, Géczi Lajos. Bp. Szeged, p ) 208. Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 14.) 209. Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák és évi összeírása. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., [9] p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 15.) 210. Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII/A) 211. G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., [13] t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVIII.) 212. Apátfalva. Írta Tóth Ferenc. Szerk. Blazovich László. Bp., p Földeák. Írta Gilicze János, Schmidt József. Szerk. Blazovich László. Bp., p Magyarcsanád. Írta Marjanucz László. Szerk. Blazovich László. Bp., p Mártély. Írta Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor. Szerk. Blazovich László. Bp., p Ópusztaszer. Írta Vályi Katalin és Zombori István. Szerk. Blazovich László. Bp., p A magyar állam ezer éve. Forgatókönyv Blazovich László. Szeged, p. A millennium tiszteletére készült kiállítás anyaga 218. Az Aranybulla létrejöttének előzményei és kiadása

13 In: De Bulla Azrea Andreae II Regis Hungariae, MCCXXII. Szerk. Lajos Besenyei, Géza Érszegi, Maurizio Pedrazza Gorlero. Verona, 1999 [2000]. p , (olaszul) , (angolul) A peres eljárás a századi alföldi városokban In: Tanulmányok Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, Tom. LVIII. Fasc ) p A Dél-Alföld képe In: Európa és Magyarország Szent István korában. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, (Dél-alföldi évszázadok, 12.) p Dél-alföldi városok a században In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kollár Tibor. Szeged, (Dél-alföldi évszázadok, 13.) p Papós Mihály: A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, XI.) 223. Die Ausbildung der Archive in Ungarn In: Archive im zusammenwaschsenden Europa. Referate des 69. Deutschen Archivtags und seiner Begleitveranstaltungen 1998 in Münster. Münster, (Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutschens Archivwesen. Beiband ; 4.) p Klny Városi plébániák az Alföldön a XIV XVI. században In: Magyaroknak eleinkről Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged, p Corvin Jánosnak a gyulaiak számára november 24-én kiadott privilégiumlevele In: Bárka. Irodalmi, művéseti és társadalomtudományi folyóirat. VIII. évf. 2000/4. szám. p Beszélgetés Minamizuka Shingóval In: Tiszatáj, január. 54. évf. 1. sz. p Hagyomány és modernség. Egy hét Japánban In: SZEGED, február. p Jogalkotás Szent István korában In: Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 98.) p Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p. és szócikkek: p. 21., 24., 25., 36., 39., 41., , 60., 93., 112., 117., 119., 152., 160., Fények a középkorban, árnyak a török időkben In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Utánközlés In: SZEGED, december. p Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Földművesek, polgárok és munkások a monarchia korában

14 In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Gyöngélkedő gazdaság, virágzó szellemi élet In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Csongrád megye a kompországban In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Buda város jogkönyve I II. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Szeged, p., 2 t.fol., 12 t. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 17.) 236. Válasz a SZEGED című folyóirat körkérdésére In: SZEGED, január. p Egy település a történelem folyamatában. Könyv a szeretett Szőregről In: SZEGED, szeptember. p. 44. (Ismertetés) 238. Levelek a 85 éves Kanyar József babérkoszorújához In: Levéltári Szemle, 2001/3. p Az alföldi mezővárosok etnikai képe a században In: Honismeret, 2001/6. p Egyedül Kossuth szava parancsolt... Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Közreadja Zakar Péter. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 16.) 241. Polner Zoltán: Csillagok tornácán. Táltosok, boszorkányok, hetvenkedők. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIX.) 242. Gaál Endre: A szegedi nyomdászat, Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXX.) 243. A közigazgatás alsóbb szintjei a középkori alföldi városokban In: Szegedi Műhely, 2001/3 4. p Városok városhiányos övezetben a középkorban In: Tiszatáj, 2001/11. p Az Alföld története a honfoglalástól a török világ végéig In:...Szép vagy, alföld... Képes krónika a Nagyalföldről. Szerk. Rakonczai János. Békéscsaba, p , térkép és szócikkek 246. Városok az Alföldön a században.; a térképeket kész. Kratochwill Mátyás ; a fotókat kész. Lőkös Sándorné. Szeged, p., 1 térk. mell. (Dél-alföldi évszázadok, 17.) 247. A királyi szabad városok jogi helyzete az Alföldön, különös tekintettel Szegedre In: Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerk. Makk Ferenc. Szerkesztőtárs Galántai Erzsébet. Szeged, p Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Történelmi vázlat Csongrád megyéről In: SZEGED, szám. p Földművesek, polgárok, munkások a Monarchia korában. Történelmi vázlat Csongrád megyéről

15 In: SZEGED, szám. p Gyöngélkedő gazdaság és virágzó szellemi élet. Történelmi vázlat Csongrád megyéről In: SZEGED, szám. p Az alföldi városok jogi helyzete és igazgatása. A királyi szabad városok az Alföldön, különös tekintettel Szegedre In: SZEGED, szám. p Csongrád megye a kompországban. Történelmi vázlat In: SZEGED, szám. p Emlékezés Ila Bálint, Móricz Miklós, Némethy Artúr és Thirring Lajos életére és történeti statisztikai munkásságára. Szerk. Kovacsics József. Bp., (Ismertetés) 254. Szeged történetének rövid foglalata. A honfoglalás és államalapítás Szegeden és vidékén In: SZEGED, 2003/1. p Szeged történetének rövid foglalata. Városalaprajz, városkép, a társadalmi tagozódás és térbeli rendje In: SZEGED, 2003/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A város igazgatása In: SZEGED, 2003/3. p Szeged történetének rövid foglalata. A városi élet In: SZEGED, 2003/4. p Szeged történetének rövid foglalata. A török hódoltság kora In: SZEGED, 2003/5. p Szeged történetének rövid foglalata. Az újrafelemelkedés kora, In: SZEGED, 2003/6 7. p Szeged történetének rövid foglalata. Új városkép születése In: SZEGED, 2003/8. p Szeged történetének rövid foglalata. A város népessége a században In: SZEGED, 2003/9. p Szeged történetének rövid foglalata. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszaka In: SZEGED, 2003/10. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári város In: SZEGED, 2003/11. p Szeged történetének rövid foglalata. Az árvizet követő építkezések In: SZEGED, 2003/12. p Egy baranyai főúr a 14. század első felében (Siklósi Péter élete az oklevelek tükrében) In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Lengvári istván, Vonyó József. Pécs, p (Pannónia könyvek) 266. A kunság útja a széki autonómia megteremtéséhez In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. A Kiskun Múzemuban rendezett konferencia előadásai (2003. május ). Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, p (Bibliotheca Cumanica ; 4.) 267. Telegdi III. Tamás

16 In: Esztergomi érsekek Szerk. Beke Margit. Bp., p Az Andreanum, az erdélyi szászok kiváltságlevele In: A legmakaibb makai. Tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc tiszteletére. Szerk. Marosvári Attila és Zombori István. Szeged Makó, p Válogatás 35 év írásaiból a 60 éves Blazovich László születésnapjára. Szerk. Berta Tibor és Géczi Lajos. Szeged, p Dáczer Károly ( ) In: Szegedi Műhely, 2003/3 4. p A Szász tükör és a Zipser Willkür In: Jogtörténeti Szemle, 2004/1. p A forráskiadó Ilpo Tapani Piirainen In: Századok, 2004/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma In: SZEGED, 2004/1. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma II. In: SZEGED, 2004/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák In: SZEGED, 2004/3. p Szeged történetének rövid foglalata. Ipar, kereskedelem és bankélet a két világháború között In: SZEGED, 2004/4. p Szeged történetének rövid foglalata. Szellemi élet, művelődés a polgári korban In: SZEGED, 2004/5. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor politikai eseményei és közigazgatási változásai In: SZEGED, 2004/6. p Szeged történetének rövid foglalata. Városigazgatás és politikai változások a polgári korban In: SZEGED, 2004/8. p Szeged történetének rövid foglalata. A 20. század második felének politikai viszonyai In: SZEGED, 2004/9. p Szeged történetének rövid foglalata. A közigazgatás változásai In: SZEGED, 2004/10. p Szeged történetének rövid foglalata. A városkép alakulása 1950 után In:, 2004/11. p Szeged történetének rövid foglalata. A város társadalma In: SZEGED, 2004/12. p Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák renszerében a középkori Magyarországon In: Molnár Imre Emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, LXV.) p Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden között. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.)

17 285. Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága, Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.) 286. A Szepesség joga és a Szász tükör In: Bártfától Pozsonyig. Városok a században. Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Bp., (Társadalom- és művelődéspolitikai tanulmányok, 35.) p Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák In: SZEGED, 2005/1. p Szeged történetének rövid foglalata. Iskolák, műveltség, művészetek In: SZEGED, 2005/2. p Szeged rövid története. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 21.) 290. In memoriam Kovacsics József ( ) In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p Bp., [!2005] 291. In memoriam Kristó Gyula ( ) In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p Bp., [!2005] 292. Eike von Repgow: A Szász tükör. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Ford. és a mutatót kész. Schmidt József. A kísérő tanulmányokat németre ford. B. Csilics Éva. Szeged, (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 5.) 293. Az Első Litván statutum In: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp., p Die Stadtbücher und das Ödenburger Gerichtsbuch In: Gerichtsbuch. Bírósági könyv, Közreadja Házi Jenő, németh János. Sopron, (Sopron város történeti forrásai, A)sorozat, 2. köt.) p A budai jogkönyv és a magyarországi jogkönyvek In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv, I. Á. Varga László főszerk. Bp., p A levéltárak csendjében. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia In: Forrás, 2006/6. p Utánközlés In: Szeged, 2006/7 8. p Széljegyzetek a Szász tükör magyar fordításához In: Századok, 140. évf. 2006/2. p Rendhagyó helytörténet In: Tiszatáj, 2006/10. p Levéltárak üzenete. Lakos János monográfiája In: Szeged, 2006/7 8. p A gyulai vár alkalmazottai számára május 11-én kiadott rendtartás In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. Gondolat K. Bp Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 23.) 302. Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői ( ). (Tanulmányok Csongrád megye történetéből; XXXVI. Szerk. Blazovich László.) Szeged, p.

18 303. Szeged rövid története. 2. jav., bőv. kiadás. (Dél-alföldi évszázadok, 21.) Szeged, p Város és uradalom. Tanulmányok és források Gyula XV XVI. századi történetéből. Írta Blazovich László. Társszerzők Galántai Erzsébet és Schmidt József. Gyula, Békés M. Lev., p. (Gyulai füzetek, 16.) 305. A Tripartitum és forrásai In: Századok, 2007/4. p Megjegyzések a Kassai Sváb tükörhöz In: Jogtörténeti Szemle, 2007/2. p Anmerkungen zur ungarischen Übersetzung des Sachsenspieges In: Legal Transitions. Szerk. Balogh Elemér et. al. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 17.) p Szeged, Der Sachsenspiegel und das Recht der Zips In: Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiege und Magdeburger Recht. Herausgegeben von Ernst Eichler und Heiner Lück. Redaktion Wieland Carls. Berlin, (IVS Saxonico-Maidebvrgense in Oriente, Band 1.) p Honismereti nap Makón In: Honismeret, 2008/3. p Kiszombor monográfiája In: Honismeret, 2008/4. p Tóth Ferenc köszöntése In: A 80 éves Tóth Ferenc köszöntése. (A Szirbik Miklós Társaság füzetei, 21.) p Makó, A Kiszombor-monográfia helye a megyei települési monográfiák sorában In: Marosvidék, 2008/augusztus IX. évf. 2. szám. p. 6 8.

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL KORSZAKOK SZERINT Több korszakot átfogó munkák az országgyűlésről A magyar Országgyűlés kamaráinak jogi szétválasztása (Parlamenti Hírlevél, 2009. 2. szám) Balla Antal (szerk.):

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003. Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben

Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben Az MNL Veszprém Megyei Levéltára szakkönyvtári gyarapodása 2012. évben 100 éve született Balanyi Béla / 2011 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kárpátaljai dokumentumai / 2012 A 20. század egyház-

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hermann István Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hermann István A VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA A 18. SZÁZADBAN Történelemtudományok Doktori Iskola Dr. Székely

Részletesebben

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián - 2007 Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében.

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS

BEVEZETÕ KÖNYVÉSZETI LEÍRÁS IDÕRENDI FELSOROLÁS SALIGA IRÉN MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK 1(1989) 15(2003) REPERTÓRIUM BEVEZETÕ A repertórium a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 15 évfolyamának anyagát tárja fel. Szerkezete a következõ: könyvészeti

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013

Redemptio RepeRtóRium 1994 2013 Redemptio Repertórium 1994 2013 REDEMPTIO REPERTÓRIUM 1994 2013 Jászberény 2014 Szerkesztette: Gulyás Erzsébet Technikai munkatársak: Bathó Edit, Hasznos Rozália, Kókai Magdolna Lezárva: 2013. december

Részletesebben

K Ö N Y V, B R O S S U R A

K Ö N Y V, B R O S S U R A PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (Vastag, kurzív betűvel a gyermek és ifjúsági szervezetekkel kapcsolatos írások.) P. MIKLÓS TAMÁS K Ö N Y V, B R O S S U R A Önálló munkák 1991. 1. a reformálás az ifjabb nemzedék dolga.

Részletesebben

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege

Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege DR. HABIL. GULYÁS LÁSZLÓ PHD, PHD Egy értékteremtő műhely első éveinek mérlege Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Intézet tevékenységéről 2006 2014 ~ 1 TARTALOMJEGYZÉK Gulyás László:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2008/1 2 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes

A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes A Balassagyarmati Honismereti Híradó repertóriuma 1979 2012. Összeállította: Vas Ágnes KIADVÁNYOK 1. Balassagyarmati Honismereti Híradó. Felelős szerk.: Kovalcsik András. Kiadja a Madách Imre Városi Könyvtár.

Részletesebben