Hmvhely, p Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, január Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,"

Átírás

1 Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez In: A hódmezővásárhelyi Bethlen G. Gimnázium Évkönyve (utóbb: BGGÉ), Hmvhely, p Vásárhely útja az önálló város státusához In: Csongrád Megyei Hírlap, április Dokumentumok a város történetéből. A Károlyi család Vásárhelyen In: Csongrád Megyei Hírlap, december A Tisza-szabályozás és Hódmezővásárhely. Társszerző: Lehmann István In: BGGÉ, Hmvhely, p térkép 7. Az önálló városi jog elnyerése In: Vásárhelyi tanulmányok, IV. Szerk. Szathmári István. Hmvhely, p Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig In: BGGÉ, Hmvhely, p Ransanus és a legrégibb István-legenda In: Irodalomtörténeti Közlemények, p Levéltár és közművelődés In: Csongrád megyei Nyári Szabadegyetem füzetei. Szeged, ív 11. Utalások Hódmezővásárhelyre és környékére Árpád-kori oklevelekben In: BGGÉ, Hmvhely, p IV. László harca a kunok ellen In: Századok, 1977/5. p Garzó Imre: Életem és abból merített gondolatok. Társszerző: Varsányi Péter István. Bp., p. 14. Ransanus és a hun-magyar rokonság In: Irodalomtörténeti Közlemények, p Petrus Ransanus: Epithoma rerum Hungararum. Curam gerebat: Petrus Kulcsár In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1978/2. p (Ismertetés) 16. Hódmezővásárhely története a tatárjárástól a Hunyadiakig I. Hódtól Hódvásárhelyig In: BGGÉ, 1978.

2 Hmvhely, p Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, január Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, november Országos változások sodrában In: BGGÉ, Hmvhely, p Hódmezővásárhely és a Tisza-szabályozás In: Magyar Vízgazdálkodás, és 9. szám 21. Thuróczy János: A magyarok krónikája. Ford. Horváth János In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1980/1. p (Ismertetés) 22. A hagyományok ápolása a Bethlen Gábor Gimnáziumban In: Csongrád Megyei Hírlap, január Bethlen Gábor udvarában (hangjáték) In: A BGGÉ, Hmvhely, p Öt oratorikus játék. Társszerzővel. Egyes darabok a BGG évkönyvében megjelentek, valamint elhangzottak a rádióban. Hmvhely, Tanulmányok Csongrád megye történetéből V. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 26. Oklevéltár a Dózsa-féle parasztháborúról In: Békési Élet, 1981/4. p (Ismertetés) 27. Johann Stöckl: Die Geschichte der Gemeinde Elek In: Békési Élet, 1981/4. p (Ismertetés) 28. Takács András ( ) In: Délmagyarország, Tanulmányok Csongrád megye történetéből VI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 30. Levéltár és történelem tanítás In: Csongrád Megyei Művelődési Szemle, Szeged, p A szegedi középkori acta 10 éve ( ) In: Századok, 1982/5. p (Ismertetés) 32. Kristó Gyula: Levendi törzsszövetségtől Szent István államáig In: Békési Élet, 1982/1. p (Ismertetés) 33. Kristó Gyula: A feudális széttagoltság Magyarországon In: Békési Élet, 1982/1. p (Ismertetés) 34. Kristó Gyula: Békés vármegye a honfoglalástól a török világ végéig. Nyolc évszázad a források tükrében In: Békési Élet, 1982/2. p (Ismertetés) 35. Kristó Gyula Makk Ferenc: III. Béla emlékezete In: Tiszatáj, 1982/9. p (Ismertetés)

3 36. Szamek György emlékezete In: Délmagyarország, Sorsfordulók Dózsa felkelése idején Békés megyében In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica, Tom. LXXV. Szeged, p A mezővárosi fejlődés néhány sajátossága a középkori Hódmezővásárhelyen és környékén In: Századok, p Mátyás a politikus és reneszánsz fejedelem In: Fejezetek a régebbi magyar történetéből. Egyetemi jegyzet. Szerk. Makk Ferenc. Bp., Csongrád Megyei Levéltár. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia In: Magyarország levéltárai. Bp., p Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VII. Szerk. Blazovich László) Szeged, p. 42. Kristó Gyula: Tanulmányok az Árpád-korról In: Forrás, 1983/4. p (Ismertetés) 43. Emlékezés Ecsedi Gézára In: Délmagyarország, Szeged története I. kötet. Szerk. Kristó Gyula. Szeged, In: Csongrád Megyei Hírlap, (Ismertetés) 45. Nagy György emlékezete In: Csongrád Megyei Hírlap, A gyulai vár évi leltára. Társszerző: Sz. Galántai Erzsébet In: Békési Élet, 1984/1. p Csanád megye levéltára (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, I. Szerk. Blazovich László.) Szeged, (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, I.) 48. Csongrád megye története In: Csongrád megyei útikönyv. Szerk. Sugataghy Ödönné. Szeged, p Hódmezővásárhely a honfoglalástól a török hódoltság koráig ( ) In: Hódmezővásárhely története I. kötet. Főszerk. Nagy István. Szerk. Szigeti János. Hmvhely, p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, VIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 51. Hegedűs Antal: Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon In: Békési Élet, 1984/6. p (Ismertetés) 52. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Közreadja Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. Bp., p. (Bibliotheca Historica) 53. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, IX. Szerk. Blazovich László. Szeged, p.

4 54. A Körös Tisza Maros-köz középkori településrendje Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 1.) Kandidátusi disszertáció 55. Megkezdődtek az Anjou-kori Oklevéltár munkálatai In: Levéltári Szemle, 1985/2. p Kiadványok az eleki németség néprajzáról az NSZK-ban In: Békési Élet, 1985/3. p Emlékezés Schwalb Miklósra In: Délmagyarország, április A Fekete Sastól a Béke Szállóig In: Csongrád Megyei Hírlap, október A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.) 60. Középkor In: A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Szerk. Blazovich László. Szeged, (Csongrád megye évszázadai. Történelmi olvasókönyv I.) p Megjegyzések a Körös Tisza Maros-köz középkori településtörténetéhez In: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Szerk. Novák László, Selmeczi László. (Az Arany János Múzeum közleményei, IV.) p Nagykőrös, Barta László Labádi Lajos Takács Edit: Csongrád megye levéltára Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, II.) 63. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 64. Adatok a Hunyadi-család dél-alföldi birtoklástörténetéhez In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, X. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Bartóki József: A mezőberényi német evangélikus templom In: Békési Élet, p (Ismertetés) 66. Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, p., 64 t. In: Forrás, (Ismertetés) éve született Szepesi Imre In: Délmagyarország, január Kiadatlan oklevelek az egri egyházak levéltáraiból. Társszerző: Géczi Lajos In: Levéltári Közlemények, p Szántó Imre: Szeged az es forradalom és szabadságharc idején. Szerk. Blazovich László. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XI.) Szeged, p. 70. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 71. Makk Ferenc: Magyarország a XII. században In: Levéltári Szemle, 1987/1. p (Ismertetés) 72. Szeged története Szerk. Farkas József. Szeged, p.

5 In: Tiszatáj, 1987/1-2. p (Ismertetés) 73. Informacija o naucnoj delanosti Archiva Csongrádske Zupance. Arhivski Pregled. Jugoslavia, Károly Róbert emlékezete. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. (fordítás) Bp., p , p , A helytörténetírás kettős jubileuma Makón In: Giba Antal emlékülés. Szerk. Tóth Ferenc. (A makói múzeum füzetei 59.) p Makó, Gondolatok Makó és Hódmezővásárhely középkori alaprajzáról In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerk. Domokos László, Fejér Gábor, Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei ; 60.) p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 78. Algyő és Tápé 850 éves In: SZEGED, 1988/1. p A kukutyini gazdaság térképe In: Csongrád Megyei Hírlap, Klárafalva 500 éves In: Csongrád Megyei Hírlap, október A kiskunsági kunok és Szeged a XV. században és a XVI. század első felében In: Jászkunság, 1989/1. p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 83. Szabó Tibor Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi Gyűjtemény. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XV. Szerk. Blazovich László.) Szeged, p. 84. Kristó Gyula Makk Ferenc: Az Árpád-kori uralkodók és Ópusztaszer In: Békési Élet, 1989/2. p (Ismertetés) 85. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, I (Színháztörténeti könyvtár, 18.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p., 14 t. 86. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, II (Színháztörténeti Könyvtár, 21.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p., 14 t. 87. Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban, III (Színháztörténeti Könyvtár, 22.) Az anyagot gyűjtötte és a regesztákat készítette Dunainé Bognár Júlia és Blazovich László. Bp., p. 88. Mátyás király. Bp., Minikönyv 89. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. 90. A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szerk. Zombori István. Szeged, p.

6 In: Délmagyarország, október 3. (Ismertetés) 91. Herczeg Mihály: A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVII.) 92. Papós Mihály: Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakatalógusa Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, III.) 93. Tanulmányok Tolna megye történetéből I XI. In: Levéltári Közlemények, 1990/1-2. p (Ismertetés) 94. Aradi iparosok Hódmezővásárhelyen In: Délvilág, július 95. A tanügyigazgatás múltjából In: Délmagyarország, július A 80 éves Oltvai Ferenc köszöntése In: Délmagyarország, szeptember Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VII Szerk. Blazovich László és Géczi Lajos. Bp. Szeged, p. 98. A közigazgatásunk fejezeteiből In: SZEGED, / p A tárcafői főesperesség megszervezése In: Egyházak a változó világban. Szerk. Bárdos István és Beke Margit. Esztergom, p (Szlovák nyelvű kiadása folyamatban) 100. Oklevelek a Csanád nemzetség történetéhez. Társszerző: Géczi Lajos In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szeged, p Ludovicus (Crijevic) Tubero jogszemlélete In: Kovács István emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, p A honfoglalástól a telepítésig In: Kistelek története. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Kistelek története. A kezdetektől 1970-ig. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 80 t Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XVIII. Szerk. Blazovich László. Szeged, p A Temesvári és Szabadkai Levéltár életéből 1990 In: Levéltári Szemle, 1991/2. p Emberek, eszmék, technikák országhatárokat átlépő kölcsönhatásai In: Délmagyarország, július Rekviem a szegedi középosztályért. Társszerző: Dunainé Bognár Júlia In: Délmagyarország, november Helytörténet európai színvonalon. Baranya. Történelmi és helytörténeti folyóirat In: AETAS, 1991/3 4. p (Ismertetés) 109. Középkori históriák oklevelekben ( ). Szerk. Kristó Gyula. Szeged, (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 1.) p , 165., Ludovic Crijevic Tubero képe Magyarországról és lakóiról In: Cséka Ervin emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, p

7 111. Kis Bálint: A Békés-bánáti Református Egyház története (1836). Szerk. Blazovich László és Szabó Ferenc. Békéscsaba Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 5.) 112. Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XIX.) 113. Gondolatok a megye múltjából In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve Szeged, p Anjou-kori Oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia VIII Szerk. Blazovich László. Bp. Szeged, p A csongrádi régió 1100 éve. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, p Középkor In: Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk. Blazovich László. Makó, (Makó monográfiája, 4.) p Makó története a kezdetektől 1849-ig. Szerk.: Blazovich László. Makó, p (Makó monográfiája, 4.) 119. Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XX.) 120. Beszámoló a Cseh Levéltárosok Egyesülete vándorgyűléséről In: Levéltári Szemle, 1993/4. p Bemutatkozik a Csongrád Megyei Levéltár In: Csongrád Megyei Önkormányzat Évkönyve Szeged, p A dualizmus korában Szeged története III Szerk. Gaál Endre. Szeged, p. In: SZEGED, január p (Ismertetés) 123. Rózsa Sándor a felkelő nap országában. (Japán nyelvű monográfia a magyar betyárvezérről) In: SZEGED, március. p. 48. (Ismertetés) 124. Szabadka közjogi helyzete és lakossága Szerk. Magyar László. Szabadka, p. (Gyökerek, I.) (Évszázadok vallomása, I.) In: Turul, 66. kötet 1993/1 2. füzet. p (Ismertetés) 125. Szeged város hű fia, s első polgára. Ruszoly József Osztróvszky-könyve In: Délmagyarország, március 13. (Ismertetés) 126. Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyarország). Közreadja: Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. Szeged, p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 4.) 127. Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. Összeáll. Blazovich László, Kristó Gyula, Makk Ferenc. A bev. írta és a kötetet szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 6.) 128. Korai magyar történeti lexikon (9 14. század). Szerk. Kristó Gyula. Bp., (86 szócikk) 129. Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p Látogatás a Münsteri Levéltárban In: Levéltári Szemle, 1994/4. p

8 131. Kun László emlékezete. Összeáll.: Kristó Gyula. Szeged, (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 5.) Oklevélfordítás: p , , A két világháború közötti Szeged világa 133. Szeged története Szerk. Serfőző Lajos. Szeged, p. In: SZEGED, május. p (Ismertetés) 134. Kruzslicz István Gábor Makó Imre: Hódmezővásárhely város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IV.) 135. Barta László Labádi Lajos: Szentes város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, V.) 136. Berta Tibor Géczi Lajos G. Tóth Ilona: Szeged város Levéltára Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VI.) 137. A városi bírótól a polgármesterig I. Elsők az egyenlők között. In: SZEGED, január. p A városi bírótól a polgármesterig II. Szilágyi László és Zákány István. In: SZEGED, február. p Megjegyzések a Magyarország történeti statisztikai helységnévtára című sorozathoz In: A Magyarország történeti statisztikai helységnévtára sorozatról tartott tudományos vitaülés előadásai. Szerk. Kígyósi Attila. Bp., p Megjegyések Szeged középkori jogi helyzetéhez In: Kelet és nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. Koszta László. Szeged, p Magyarország Történeti Statisztikai Helységnévtára 5. Csongrád megye. Összeáll. Blazovich László. Sorozatszerk. Kovacsics József. Bp., p A Telegdiek pere Társszerző: Géczi Lajos. Szeged, p. (Délalföldi évszázadok, 6.) 143. Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXII.) 144. II. Ulászló kiváltságlevele Szeged városának In: SZEGED, február. p The 1100 years of the Csongrád Region. Társszerző: Kristó Gyula. Szeged, p Die Archive in Ungarn. Veröffentlich von László Blazovich, Veronika Müller. Bp. - Szeged, p., 12 t A Körös Tisza Maros-köz települései a középkorban. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 9.) 148. Magyarország levéltárai. Szerk. Blazovich László, Müller Veronika. Bp. Szeged, p., 12 t Csongrád város Levéltára, Szerk. Barta László. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VII.)

9 150. Papós Mihály: Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, VIII.) 151. Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 2 melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 7.) 152. Engel Pál: A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet. (Dél-alföldi évszázadok, 8.) 153. Szabadka története a tatárjárásig In: Emlékkönyv Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Égető Emese. Szeged, (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Oeconomica ; I ) p Utánközlés In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, (Bácsország könyvek, 1.) p Szabadka földesurai a középkorban In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, (Bácsország könyvek, 1.) p Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban In: Szabadka igazgatástörténetéből, (A polgármesterek névjegyzékével ). Tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Magyar László, Szabó József. Szabadka, p Gyula városának és lakóinak jogi helyzete a középkorban In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 16 (1996). p A honfoglalás a csongrádi régióban In: Árpád előtt és után. Tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéről. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, (SZEGED-könyvek, 2.) p Utánközlés In: SZEGED, szeptember. p A történész két fegyvere In: SZEGED, december. p Levédiától a Tisza-partig In: Orbis, október I. évf. 2. sz. Kanizsa. p Mi is egy vagyunk a Kárpát-medence népei közül... Blazovich László és Kristó Gyula millecentenáriumi beszélgetése In: Tiszatáj, 1996/10. p Dunainé Bognár Júlia Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 24 t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII.) 162. Makó Város Levéltára Szerk. Vígh Zoltán. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, IX.) 163. Tanulmányok Csongrád megye történetéből XXIV. Szerk. Blazovich László. Szeged, p.

10 164. Petrák-krónika meljis Szentes városának a legrégibb időktől valló történetét...foglalja magában. Közreadja Takács Edit. Sorozatszerk. Blazovich László. Szentes Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXV.) 165. Zsigmond lengyel királyfi túristaútja Szegeden In: SZEGED, február. p Emléktöredékek bakteréletemből In: SZEGED, február p Az Alföld középkori fő városa. Mikor lett Szeged szabad királyi város In: SZEGED, május p Déli szlávok Magyarországon és a Körös Tisza Maros-közben a században In: Magyarország történeti demográfiája. ( ). Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., p Csongrád megye múltja a török hódítás előtt. (A XXIV. Honismereti Akadémián Csongrádon június 24-én elhangzott előadás szerkesztett szövege) In: Honismeret, 1997/2. p Magyar levéltárosok Hollandiában In: Levéltári Szemle, 1997/1. p Pécs 1000 éve In: Levéltári Szemle, 1997/3. p (Ismertetés) 172. Csongrád megye története In: Csongrád megye kézikönyve. Főszerk. Mészáros Rezső. Ceba K., (Magyarország megyei kézikönyvei, 5.) p mert a vár szénáját nem akartuk összegyűjteni In: SZEGED, január p Levéltárak Kincstárak. Források Magyarország levéltáraiból ( ). Közreadja Blazovich László, Érszegi Géza, Turbuly Éva. Bp., p. 30 t. 1 t.fol. (p ) 175. Demokrácia és választások Magyarországon. Csongrád megye. Szerk. Blazovich László. Szeged, 1997 [1998]. 73 p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVII.) 176. Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Alföldön ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, [1998]. (Dél-alföldi évszázadok ; 10.) 177. Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 11.) 178. Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról In: Emlékkönyv Dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica Tom. LIII. Fasc ) p Az Alföld éghajlata, növényzete és vizei a században In: Tanulmányok. Tóth Ferenc köszöntése. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 90.) p Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép melléklet 181. Az Alföld századi úthálózatának vázlata In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVI. Szerk. Blazovich László. Szeged, p és térkép melléklet

11 182. Magyarország történeti demográfiája ig. Millecentenáriumi előadások. Szerk. Kovacsics József. Bp., p. In: SZEGED, április. p (Ismertetés) 183. Megjegyzések Arad középkori alaprajzához In: Szövétnek, Arad, április. p Korunk Iványija volt. Magyar László ( ) In: Bácsország, 1998/2. p. I II. V VI Déli szlávok Magyarországon és a Körös Tisza Maros közben a században. (Részlet a Migrációs mozgások című előadásból) In: Üzenet, november-december. XXVI. évf p Megjegyzések három dél-alföldi város középkori alaprajzához In: Studia Varia. Tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolvanadik születésnapjára. Szerk. Makk Ferenc, Tar Ibolya, Wojtilla Gyula. Szeged, p A Fekete Sas története In: A hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve, Hmvhely, p Magyar László ( ) In: Levéltári Szemle, 1998/3. p Röszke földje és népe. Szerk. Péter László. Szeged, p. In: Szegedi Műhely 1998/ p. (Ismertetés) 190. A város és polgára. Ruszoly József két új könyvéről In: Délmagyarország, május 27. p. 6. (Ismertetés) 191. A gazdaság fejlődését meghatározó történeti tényezők. In: Csongrád megye. Helyzetkép az ezredfordulón. Főszerk. Jóni Gábor és Kormos Tibor. Szeged, p Oltvai Ferenc ( ) In: Levéltári Szemle, 1999/2. p kendőjén az örök Szépség fénymása.... Vass Vera képei Kőszegen In: SZEGED, május. p Népi gyökerek, európai hajtások. Hézső Ferenc jubileumi tárlata Vásárhelyen In: SZEGED, június. p A Levéltáros. Oltvai Ferenc ( ) In: SZEGED, június. p Komoly (Kochan) Pál ( ) In: Levéltári Szemle, 1999/3. p Szeged irattárosa volt. Komoly (Kochan) Pál In: SZEGED, szeptember. p Méltó régi nagy híréhez? Gondolatok az Alföld régmúltjáról In: SZEGED, november p A kert a rideg állattartás üzemhelye a középkorban In: Alkotás a társadalomkutatás határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére. Szerkbiz. Horváth Imre, Kígyós Attila, Vass Lucia. Bp., p A 70. német levéltári nap In: Levéltári Szemle, 1999/4. p

12 201. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata. Ford., az utószót és a jegyz. írta Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet. 2. kiadás. Bp., p Mesélő dokumentumok. Szeged története az írott források tükrében. Olvasókönyv az általános és középiskolások számára. Szerk. Farkas Csaba. Szeged, (SZEGEDkönyvek, 4.) p , , , A lokalitás őrzői In: SZEGED, december. p Az alföldi mezővárosok etnikai képe a században In: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, Tom. LV. Fasc ) p Utánközlés In: Bácsország, 1999/3 4. Melléklet p. I IV. Utánközlés In: Honismeret, 2001/6. p A forrásfeltáró és oklevél-készítő Mályusz Elemér In: Levéltári Közlemények, 70. évf szám. Szerk. Reisz T. Csaba. Bp., p Utánközlés In: Mályusz Elemér emlékezete, Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 92.) p Csongrád megye községeinek iratai. Kötetszerk. Berta Tibor. Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, X.) 207. Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore Regum Andegavensium illustrantia X Szerk. Blazovich László, Géczi Lajos. Bp. Szeged, p ) 208. Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 14.) 209. Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák és évi összeírása. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., [9] p., 1 térkép mell. (Dél-alföldi évszázadok, 15.) 210. Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIII/A) 211. G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban. Szerk. Blazovich László. Szeged, p., [13] t. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXVIII.) 212. Apátfalva. Írta Tóth Ferenc. Szerk. Blazovich László. Bp., p Földeák. Írta Gilicze János, Schmidt József. Szerk. Blazovich László. Bp., p Magyarcsanád. Írta Marjanucz László. Szerk. Blazovich László. Bp., p Mártély. Írta Herczeg Mihály és Kruzslicz István Gábor. Szerk. Blazovich László. Bp., p Ópusztaszer. Írta Vályi Katalin és Zombori István. Szerk. Blazovich László. Bp., p A magyar állam ezer éve. Forgatókönyv Blazovich László. Szeged, p. A millennium tiszteletére készült kiállítás anyaga 218. Az Aranybulla létrejöttének előzményei és kiadása

13 In: De Bulla Azrea Andreae II Regis Hungariae, MCCXXII. Szerk. Lajos Besenyei, Géza Érszegi, Maurizio Pedrazza Gorlero. Verona, 1999 [2000]. p , (olaszul) , (angolul) A peres eljárás a századi alföldi városokban In: Tanulmányok Bérczi Imre egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, Tom. LVIII. Fasc ) p A Dél-Alföld képe In: Európa és Magyarország Szent István korában. Szerk. Kristó Gyula és Makk Ferenc. Szeged, (Dél-alföldi évszázadok, 12.) p Dél-alföldi városok a században In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. Kollár Tibor. Szeged, (Dél-alföldi évszázadok, 13.) p Papós Mihály: A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakatalógusa, Sorozatszerk. Blazovich László. Szeged, p. (A Csongrád Megyei Levéltár kiadványai. Segédletek, XI.) 223. Die Ausbildung der Archive in Ungarn In: Archive im zusammenwaschsenden Europa. Referate des 69. Deutschen Archivtags und seiner Begleitveranstaltungen 1998 in Münster. Münster, (Der Archivar. Mitteilungsblatt für deutschens Archivwesen. Beiband ; 4.) p Klny Városi plébániák az Alföldön a XIV XVI. században In: Magyaroknak eleinkről Ünnepi tanulmányok a hatvanesztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Piti Ferenc. Szeged, p Corvin Jánosnak a gyulaiak számára november 24-én kiadott privilégiumlevele In: Bárka. Irodalmi, művéseti és társadalomtudományi folyóirat. VIII. évf. 2000/4. szám. p Beszélgetés Minamizuka Shingóval In: Tiszatáj, január. 54. évf. 1. sz. p Hagyomány és modernség. Egy hét Japánban In: SZEGED, február. p Jogalkotás Szent István korában In: Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai. Szerk. Halmágyi Pál. Makó, (A makói múzeum füzetei, 98.) p Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p. és szócikkek: p. 21., 24., 25., 36., 39., 41., , 60., 93., 112., 117., 119., 152., 160., Fények a középkorban, árnyak a török időkben In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Utánközlés In: SZEGED, december. p Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Földművesek, polgárok és munkások a monarchia korában

14 In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Gyöngélkedő gazdaság, virágzó szellemi élet In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Csongrád megye a kompországban In: Három folyó mentén. Csongrád megye millenniumi albuma. Szerk. Marosvári Attila és Blazovich László. Szeged, p Buda város jogkönyve I II. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Szeged, p., 2 t.fol., 12 t. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 17.) 236. Válasz a SZEGED című folyóirat körkérdésére In: SZEGED, január. p Egy település a történelem folyamatában. Könyv a szeretett Szőregről In: SZEGED, szeptember. p. 44. (Ismertetés) 238. Levelek a 85 éves Kanyar József babérkoszorújához In: Levéltári Szemle, 2001/3. p Az alföldi mezővárosok etnikai képe a században In: Honismeret, 2001/6. p Egyedül Kossuth szava parancsolt... Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Közreadja Zakar Péter. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 16.) 241. Polner Zoltán: Csillagok tornácán. Táltosok, boszorkányok, hetvenkedők. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXIX.) 242. Gaál Endre: A szegedi nyomdászat, Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXX.) 243. A közigazgatás alsóbb szintjei a középkori alföldi városokban In: Szegedi Műhely, 2001/3 4. p Városok városhiányos övezetben a középkorban In: Tiszatáj, 2001/11. p Az Alföld története a honfoglalástól a török világ végéig In:...Szép vagy, alföld... Képes krónika a Nagyalföldről. Szerk. Rakonczai János. Békéscsaba, p , térkép és szócikkek 246. Városok az Alföldön a században.; a térképeket kész. Kratochwill Mátyás ; a fotókat kész. Lőkös Sándorné. Szeged, p., 1 térk. mell. (Dél-alföldi évszázadok, 17.) 247. A királyi szabad városok jogi helyzete az Alföldön, különös tekintettel Szegedre In: Kultúrák találkozása. Ünnepi tanulmányok Olajos Terézia professzornő tiszteletére. Szerk. Makk Ferenc. Szerkesztőtárs Galántai Erzsébet. Szeged, p Az újjászületéstől a polgári forradalom és szabadságharc végéig. Történelmi vázlat Csongrád megyéről In: SZEGED, szám. p Földművesek, polgárok, munkások a Monarchia korában. Történelmi vázlat Csongrád megyéről

15 In: SZEGED, szám. p Gyöngélkedő gazdaság és virágzó szellemi élet. Történelmi vázlat Csongrád megyéről In: SZEGED, szám. p Az alföldi városok jogi helyzete és igazgatása. A királyi szabad városok az Alföldön, különös tekintettel Szegedre In: SZEGED, szám. p Csongrád megye a kompországban. Történelmi vázlat In: SZEGED, szám. p Emlékezés Ila Bálint, Móricz Miklós, Némethy Artúr és Thirring Lajos életére és történeti statisztikai munkásságára. Szerk. Kovacsics József. Bp., (Ismertetés) 254. Szeged történetének rövid foglalata. A honfoglalás és államalapítás Szegeden és vidékén In: SZEGED, 2003/1. p Szeged történetének rövid foglalata. Városalaprajz, városkép, a társadalmi tagozódás és térbeli rendje In: SZEGED, 2003/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A város igazgatása In: SZEGED, 2003/3. p Szeged történetének rövid foglalata. A városi élet In: SZEGED, 2003/4. p Szeged történetének rövid foglalata. A török hódoltság kora In: SZEGED, 2003/5. p Szeged történetének rövid foglalata. Az újrafelemelkedés kora, In: SZEGED, 2003/6 7. p Szeged történetének rövid foglalata. Új városkép születése In: SZEGED, 2003/8. p Szeged történetének rövid foglalata. A város népessége a században In: SZEGED, 2003/9. p Szeged történetének rövid foglalata. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszaka In: SZEGED, 2003/10. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári város In: SZEGED, 2003/11. p Szeged történetének rövid foglalata. Az árvizet követő építkezések In: SZEGED, 2003/12. p Egy baranyai főúr a 14. század első felében (Siklósi Péter élete az oklevelek tükrében) In: Népek együttélése Dél-Pannóniában. Tanulmányok Szita László 70. születésnapjára. Szerk. Lengvári istván, Vonyó József. Pécs, p (Pannónia könyvek) 266. A kunság útja a széki autonómia megteremtéséhez In: Autonóm közösségek a magyar történelemben. A Kiskun Múzemuban rendezett konferencia előadásai (2003. május ). Szerk. Bánkiné Molnár Erzsébet. Kiskunfélegyháza, p (Bibliotheca Cumanica ; 4.) 267. Telegdi III. Tamás

16 In: Esztergomi érsekek Szerk. Beke Margit. Bp., p Az Andreanum, az erdélyi szászok kiváltságlevele In: A legmakaibb makai. Tanulmányok a 75 éves dr. Tóth Ferenc tiszteletére. Szerk. Marosvári Attila és Zombori István. Szeged Makó, p Válogatás 35 év írásaiból a 60 éves Blazovich László születésnapjára. Szerk. Berta Tibor és Géczi Lajos. Szeged, p Dáczer Károly ( ) In: Szegedi Műhely, 2003/3 4. p A Szász tükör és a Zipser Willkür In: Jogtörténeti Szemle, 2004/1. p A forráskiadó Ilpo Tapani Piirainen In: Századok, 2004/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma In: SZEGED, 2004/1. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor népessége és társadalma II. In: SZEGED, 2004/2. p Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák In: SZEGED, 2004/3. p Szeged történetének rövid foglalata. Ipar, kereskedelem és bankélet a két világháború között In: SZEGED, 2004/4. p Szeged történetének rövid foglalata. Szellemi élet, művelődés a polgári korban In: SZEGED, 2004/5. p Szeged történetének rövid foglalata. A polgári kor politikai eseményei és közigazgatási változásai In: SZEGED, 2004/6. p Szeged történetének rövid foglalata. Városigazgatás és politikai változások a polgári korban In: SZEGED, 2004/8. p Szeged történetének rövid foglalata. A 20. század második felének politikai viszonyai In: SZEGED, 2004/9. p Szeged történetének rövid foglalata. A közigazgatás változásai In: SZEGED, 2004/10. p Szeged történetének rövid foglalata. A városkép alakulása 1950 után In:, 2004/11. p Szeged történetének rövid foglalata. A város társadalma In: SZEGED, 2004/12. p Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák renszerében a középkori Magyarországon In: Molnár Imre Emlékkönyv. Szerk. Tóth Károly. Szeged, (Acta Juridica et Politica, LXV.) p Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden között. Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.)

17 285. Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága, Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Tanulmányok Csongrád megye történetéből, XXXIV.) 286. A Szepesség joga és a Szász tükör In: Bártfától Pozsonyig. Városok a században. Szerk. Csukovits Enikő, Lengyel Tünde. Bp., (Társadalom- és művelődéspolitikai tanulmányok, 35.) p Szeged történetének rövid foglalata. A várost éltető gazdasági struktúrák In: SZEGED, 2005/1. p Szeged történetének rövid foglalata. Iskolák, műveltség, művészetek In: SZEGED, 2005/2. p Szeged rövid története. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 21.) 290. In memoriam Kovacsics József ( ) In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p Bp., [!2005] 291. In memoriam Kristó Gyula ( ) In: Levéltári Közlemények, 75. évf. 1. szám. p Bp., [!2005] 292. Eike von Repgow: A Szász tükör. Közreadja Blazovich László, Schmidt József. Ford. és a mutatót kész. Schmidt József. A kísérő tanulmányokat németre ford. B. Csilics Éva. Szeged, (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 5.) 293. Az Első Litván statutum In: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Bp., p Die Stadtbücher und das Ödenburger Gerichtsbuch In: Gerichtsbuch. Bírósági könyv, Közreadja Házi Jenő, németh János. Sopron, (Sopron város történeti forrásai, A)sorozat, 2. köt.) p A budai jogkönyv és a magyarországi jogkönyvek In: URBS. Magyar várostörténeti évkönyv, I. Á. Varga László főszerk. Bp., p A levéltárak csendjében. Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkun autonómia In: Forrás, 2006/6. p Utánközlés In: Szeged, 2006/7 8. p Széljegyzetek a Szász tükör magyar fordításához In: Századok, 140. évf. 2006/2. p Rendhagyó helytörténet In: Tiszatáj, 2006/10. p Levéltárak üzenete. Lakos János monográfiája In: Szeged, 2006/7 8. p A gyulai vár alkalmazottai számára május 11-én kiadott rendtartás In: Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor 65. születésnapja tiszteletére. Szerk. Mezey Barna, Révész T. Mihály. Gondolat K. Bp Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon ( ). Szerk. Blazovich László. Szeged, p. (Dél-alföldi évszázadok, 23.) 302. Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői ( ). (Tanulmányok Csongrád megye történetéből; XXXVI. Szerk. Blazovich László.) Szeged, p.

18 303. Szeged rövid története. 2. jav., bőv. kiadás. (Dél-alföldi évszázadok, 21.) Szeged, p Város és uradalom. Tanulmányok és források Gyula XV XVI. századi történetéből. Írta Blazovich László. Társszerzők Galántai Erzsébet és Schmidt József. Gyula, Békés M. Lev., p. (Gyulai füzetek, 16.) 305. A Tripartitum és forrásai In: Századok, 2007/4. p Megjegyzések a Kassai Sváb tükörhöz In: Jogtörténeti Szemle, 2007/2. p Anmerkungen zur ungarischen Übersetzung des Sachsenspieges In: Legal Transitions. Szerk. Balogh Elemér et. al. (A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 17.) p Szeged, Der Sachsenspiegel und das Recht der Zips In: Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiege und Magdeburger Recht. Herausgegeben von Ernst Eichler und Heiner Lück. Redaktion Wieland Carls. Berlin, (IVS Saxonico-Maidebvrgense in Oriente, Band 1.) p Honismereti nap Makón In: Honismeret, 2008/3. p Kiszombor monográfiája In: Honismeret, 2008/4. p Tóth Ferenc köszöntése In: A 80 éves Tóth Ferenc köszöntése. (A Szirbik Miklós Társaság füzetei, 21.) p Makó, A Kiszombor-monográfia helye a megyei települési monográfiák sorában In: Marosvidék, 2008/augusztus IX. évf. 2. szám. p. 6 8.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR CSONGRÁDI LEVÉLTÁRA FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE 2009. december 31. V. MEZŐVÁROSOK, 1848-TÓL RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, 1929-TŐL MEGYEI VÁROSOK LEVÉLTÁRAI CSONGRÁD VÁROS LEVÉLTÁRA

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE. Összeállította: URBANCSOK ZSOLT A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2015. április 20. IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK 1 1872-1949-ig terjedő

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL...4 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 I. Fejezet Alapvető elvek...4 A törvény célja...4 A bíróság feladatai a polgári perben...5

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai

3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 3.f. fond Református Szeretetszolgálat intézményeinek iratai 1946 1967 15,13 ifm I. Ajkai szeretetotthon iratai 1. doboz 1. Levelezés 1950 1960 2. SZTK iratok és fizetési jegyzékek 1956 1960 3. Gyermekfelvételi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁRA MAKÓ FOND-, ÁLLAG- ÉS KONKORDANCIA-JEGYZÉKE Összeállította: URBANCSOK ZSOLT MAKÓ 2016. május 10. Tartalom Fondfőcsoport Fondfőscsoport Oldalszám száma

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975.

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. a Budapest VII. kerület. Baross tér 13. szám alatti. Társasháznak. Helyrajzi szám: 32975. MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA a Budapest VII. kerület Baross tér 13. szám alatti Társasháznak Helyrajzi szám: 32975. Budapest, 2013. Szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Bohanek

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia

3 korcsoport egyéni fiú párbajtor diákolimpia 2011.05.30. 14:07:09 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 2 TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAPOLCA 3 ÁLDÁS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST 3

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com

NBI/B Nıi Keleti csoport bajnokság 2010-2011. évi sorsolása info@worldhandball.com Sorszám: Csapat NBI/B Keleti csoport Nıi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. I. Forduló szeptember 12. II. Forduló szeptember 19. III. Forduló október 3. IV. Forduló október 10. www.worldhandball.com

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED

A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED A CSONGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉKE SZEGED Feudális- és kapitalista kor IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK CSANÁD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA. A) Feudális kor CSANÁD VÁRMEGYE

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben

I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben 17* TÁBLÁK I. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben II II. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben III. t. Kalicz : Rézkori lelet Paszab községben Ill IV IV. t. Makkay : Az újkenézi kelta lelet

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

OSAP 1626. IV. kötet. Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai. Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet OSAP 1626 Kórházak és önálló járóbeteg-szakrendelõk adatai IV. kötet Készítette: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2004 TARTALOM IV./1. A foglalkoztatottak átlaglétszáma és egy főre jutó havi jövedelme

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T 4.számú HVB jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Kossuth L. út 138. szám alatti jegyzői irodában a HVB üléséről 2014. szeptember 2-án 17:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB tag Síposné Ferge Katalin HVB

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

NAGY, LUDOVICUS 1828 Notitiae politico-geographico statisticae inclyti regni Hungáriáé partiumque eidem aduexarum.

NAGY, LUDOVICUS 1828 Notitiae politico-geographico statisticae inclyti regni Hungáriáé partiumque eidem aduexarum. V. Irodalom ANDRÁSFALVY BERTALAN 1971 Állattartás. In: Tápé története és néprajza. Szerk.: Juhász Antal. Tápé, 327 360. BAKÓ FERENC 1969 Település, népi építkezés.in :Heves megye műemlékei. I. Bp. 427

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben