KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV"

Átírás

1 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ 2014/15. TANÉV

2 11/1994. (VI.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy - felosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 3. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 5. Általános ban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók Középban az érettségi vizsgák eredményei, évenként feltüntetve Szakképzésben részt vevő ban a pályakövetés eredményei Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 10. Iskolai tanév helyi rendje 11. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 188 A 10. számú mellékletet a 32/200 (XI.24.) OKM rendelet 1 -a iktatta be.

3 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, HOZZÁRENDELVE A HELYI TANTERV TANTÁRGYFELOSZTÁSÁHOZ Sorszám Pedagógus végzettsége, szakképzettsége, továbbképzései Tanított tárgyak Tanított osztályok Tanórán kívüli tevékenységek 1. Okleveles tanító Könyvtát-orosz szakkollégium Német nyelvű tanító Német nyelvet oktató szakvezető tanító Szakvezető tanító Tanulásmódszertani tréning Projektmenedzsment ismeretek tréning Változáskezelési tréning Bevezetés a Montessori pedagógiába Közoktatásvezetői szakirányú szakvizsga Korai fejlesztés, SNI integráció, inklúzió Közoktatási intézmények külső ellenőrzése Közoktatási intézményvezetők akadémiája Értékek és értékelés a közoktatásban német, környezetismeret, 3. a 1. a 1. b 3. b igazgató 2. Okleveles tanító Német nyelv műveltségi terület Német nemzetiségi tanító Fogalmazáskészség, - képesség fejlesztése magyar és német nyelven Bevezetés a kooperatív tanulás gyakorlataiba Német nyelven oktatott tantárgyak szakmai, módszertani feltételei a nemzetiségi általános ban szövegszerkesztés, internet felhasználás A tanulásmódszertan tanítása szociális, életviteli és környezeti programcsomag az 1- évfolyam számára 3. Okleveles tanító Informatika műveltségi ter. Pedagógiai asszisztens Szlovák C típusú felsőfokú nyelvvizsga matematika, ének, német, honismeret matematika, rajz, technika. ének 1. a 1. b 1. a 1. b közalkalmazotti tanács tagja fejlesztő foglalkozások

4 4. Okleveles tanító Rajz szakkollégium ECDL vizsga Bevezetés a kooperatív tanulás gyakorlatába A tanulás tanítása Akrobatikus rock and roll tanítása Gyermektánc-oktató képzés Történelmi táncok I. II. képzés Játszóházi-oktató képzés Ékszerek készítése természetes anyagokból Játékkészítés 5. Okleveles tanító Katolikus hittanár Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület Körzeti betegápolói szakvizsga Számítástechnika szakvizsga Angol alapfokú nyelvvizsga szövegértés szövegalkotás kereszttantervi programcsomag az évfolyam számára Pedagógusok által alkalmazható játékok a szorongások oldására óvodás és kisiskolás korban Mérés értékelés a kistérségben Okleveles tanító Vizuális nevelés szakkollégium Rajz szakos tanár Családpedagógiai alapismeretek és módszertan A kulcskompetenciák kialakítása gyengénlátó és aliglátó tanulók esetében A tanulást segítő optikai eszközök és használatuk Német nemzetiségi tanító Angol műveltségi terület Nemzetközi szakmai képzés: a mesék felhasználása az idegen nyelvek oktatásában Mozgóképgyártó, videóműsor készítő operatőr Nőiruha készítő Logopédiai gyökerű integráló eljárások az általános iskolai anyanyelvi nevelésben matematika, rajz, technika, környezetismeret matematika, környezetismeret, ének matematika, rajz, technika. ének, környezetismeret matematika, német, honismeret 2. a 2. b 3. b 2. a 2. b 3. a 3. b 2. a 3. a 3. b alsós munkaközösségvezető Intézményi minőségirányítási csoportvezető Gyakornok-mentor Gyermekvédelmi felelős Sajtóreferens fejlesztő foglalkozás

5 Okleveles tanító Magyar nyelv és irodalom tantárgyi program Tanulásmódszertani tréning ABC-ház Buktatók nélkül Egészséged testben, lélekben személyiségfejlesztő drog - és alkoholmegelőző program alkalmazása szövegszerkesztés, internet felhasználás Pedagógusok intenzív továbbképzése Dőlt írás tanítása Tanítók nyári akadémiája Teaching the Teachers módszertani továbbképzés matematika, rajz, technika, környezetismeret 4. Igazgató-helyettes fejlesztő foglalkozás 9. Történelem szakos bölcsész Történelem szakos tanár Latin nyelv és irodalom szakos tanár Irodavezető Biztonság és védelempolitika szövegszerkesztés, internet Történelem, etika, könyvtár, technika, rajz, napközi 5., Felsős munkaköz. vezető fejlesztő foglalkozás felkészítő foglalkozás 10. Magyar nyelv és irodalom történelem szakos tanár Mozgókép és médiakultúra szakos tanár Magyartanítás az ezredfordulón Állami nyelvvizsga orosz középfok Drámajáték-vezetői alapozó képzés szövegszerkesztés, internet felhaszn. Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamán Az alapító okirat és a kapcsolódó szabályzatok, egyes adatszolgáltatások és az ellenőrzés A tanulásmódszertan tanítása szociális, életviteli és környezeti Magyar nyelv és irodalom, történelem, média 5. Igazgatóhelyettes fejlesztő foglalkozás felkészítő foglalkozás

6 programcsomag az 1- évfolyam számára A tanulásmódszertan tanítása életpálya építés kompetenciáinak fejlesztése az 1- évfolyamon Az ökológiailag fenntartható iskola 11. Matematika orosz szakos tanár Háztartásökonómia életvitel szakos tanár Állami középfokú nyelvvizsga: német Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamán Iskolazöldítés A tanulásmódszertan tanítása szociális, életviteli és környezeti programcsomag az 1- évfolyam számára matematika kereszttantervi programcsomag az évfolyam számára Bevezetés a kooperatív tanulás gyakorlataiba Bűnmegelőzés és drogprevenció az általános iskolás gyermekek körében 12. Testnevelés szakos. tanár Francia középfokú nyelvvizsga UEFA labdarúgó edző Bevezetés a kooperatív tanulás gyakorlataiba Atlétikus képességek fejlesztése az atlétika mozgásanyagával Természetben űzhető sportok, sportjátékok Théra módszer: tartáshibák megelőzése, teljesítőképesség fokozása, új fitness eszközökkel és módszerekkel Drámajáték vezetői alapozó képzés szövegszerkesztés, internet felhasználás 13 Okleveles biológia - mezg. ism és gyak. szakos tanár Matematika, nem szakrendszerű matematika, technika testnevelés biológia természetismeret a 3. b 4. 5., Közalkalmazotti tanács elnöke Diákönkormányzat vezető fejlesztő foglalkozás versenyeztetés Napközis csoportvezető

7 Közoktatás vezetői szakvizsga ECDL Start A tanulásmódszertan tanítása Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamán 14. Okleveles tanító Vizuális nevelés szakkollégium szövegszerkesztés, internet 15. Okleveles tanár Műszaki oktató Technika szakos tanár Európai Számítógép-használói Pedagógusok intenzív továbbképzése Iskolai rendszergazda Információs Társadalmi Tanácsadó 16 Okleveles tanár Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár Nemzetiségi nyelvoktató tanár 1 Okleveles tanár Kémia, fizika, számítástechnika szakos tanár 1 Okleveles tanár Testnevelés szakos tanár 19. Okleveles tanító Ének-zene szakkollégium Katolikus hittanár 20. Okleveles tanár Földrajz, rajz szakos tanár 21. Okleveles tanár angol szakos tanár Germanisztika szak Idegenvezető szak Német nyelvű fordító és tolmács 22. Okleveles tanító Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus Pedagógus szakvizsga Meixner féle dyslexia prevenciós és reedukációs módszertan szövegszerkesztés, internet matematika kereszttantervi programcsomag az évfolyam számára természetismeret rajz technika informatika 5. német honismeret kémia, fizika, számítástechnika testnevelés Közalkalmazotti tanács tagja 5. Napközis csoportvezető a 1. b 2. a 2. b ének 5. földrajz német, honismeret Részmunkaidős Rendszergazda Részmunkaidős Napközis csoportvezető Részmunkaidős Részmunkaidős Óraadó Óraadó Óraadó fejlesztő pedagógia egyéni Óraadó

8 23. György Andi Iskola - óvoda átmenet Nem szakrendszerű oktatásban olvasás, szövegértés, és tanulási kompetencia fejlesztése az általános iskola ötödik és hatodik évfolyamán Tanúsítvánnyal rendelkező tanító informatika szakkollégium Napközis csoportvezető

9 AZ ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI, ÉVENKÉNT FELTÜNTETVE 200 Szövegértés Matematika évfolyam évfolyam Szövegértés Matematika évfolyam évfolyam Szövegértés Matematika évfolyam évfolyam AZ INTÉZMÉNY LEMORZSOLÓDÁSI, ÉVISMÉTLÉSI MUTATÓI Szülői kérésre ismétli az évfolyamot Elégtelen osztályzat miatt ismétel Az előző tanévben a hiányzása meghaladta a 250 órát 2008/ / / Összesen

10 SZAKKÖRT TARTÓ NEVELŐ SZAKKÖR, OSZTÁLY, LÉTSZÁM Német,, osztály Sportkör lányok,15fő 1., 2. osztály Történelem, 9 fő SZAKKÖRÖK tanév II. félév HELY IDŐPONT Bucsi Gabriella osztály terme Hétfő, 2 óra Póka György Tornaterem Hétfő, 1 óra Kóródi Kristóf 5. osztály terme Hétfő, 1 óra 5. osztály Beliczky Ernesztina Ügyes kezek, 13 fő 2.a. osztály terme Hétfő, 1 óra 2. osztály Krizsák Erzsébet Dráma, 12 fő 1.a. osztály terme Hétfő, 1 óra 1. osztály Póka György Sportkör, 54 fő Tornaterem Kedd, 1 óra Felső tagozat Kozma Sarolta Kis Tudósok, 10 fő 3.a. osztály terme Kedd, 2 óra 5., osztály Kozma Sarolta Mini Tudósok, 10 fő 3.a. osztály terme Kedd, 1 óra 3., 4. osztály Kóródi Kristóf Történelem, 9 fő osztály terme Kedd, 1 óra osztály Dr. Dobsáné Gregor Matematika, 8 fő osztály terme Kedd, 1 óra Éva osztály Kozma Anikó Énekkar Díszterem Szerda, 2 óra Felső tagozat Kozma Éva Petra Német, 8 fő 3.b. osztály terme Szerda, 2 óra 2.,3. osztály Kristály Szilvia Német, 8 fő osztály terme Szerda, 2 óra, osztály Póka György Sportkör, 42 fő Tornaterem Csütörtök, 1 óra 3., 4. osztály Kovács- Vágó Júlia Német, 13 fő 1.a. osztály terme Csütörtök, 1 óra 2. osztály Kóródi Kristóf Történelem, 9 fő osztály terme Csütörtök, 1 óra osztály Póka György Sportkör, 17 fő Tornaterem Péntek, 1 óra 1., 2. osztály Sturcz Attila Logopédia Orvosi szoba Szerda 4 óra Csátiné Varga Fejlesztés Biológia szertár Kedd, csütörtök Mónika ig Gerendai István Gyógytestnevelés Hétfő: Budajenő, január 1 Kedd: Csütörtök:

11 Mindennapi testedzés Annak érdekében, hogy az egészséges testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az iskola pedagógiai programjának részeként elkészült az Iskolai egészségnevelési program, amely részletesen szabályozza a mindennapi testedzésre vonatkozó feladatokat. A mindennapos iskolai testedzés iskolánkban való alkalmazása Alsó tagozat (1-4. évfolyam) Minden osztály számára heti három testnevelés óra, illetve heti 2 óra sportköri foglalkozás áll a tanulók rendelkezésére a mindennapos testedzés biztosítására. Felső tagozat (5- évfolyam) Minden évfolyamon 2,5 óra kötelező testnevelés áll rendelkezésre. Hetente 2 óra sportköri foglalkozáson vehetnek részt a felső tagozatos tanulók is. Ha az időjárási körülmények engedik a szabad levegőn kell megtartani. HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI ban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: - a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tanagyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; - tanulóink a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; - a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró íratható (az írásbeli feleletek e körbe nem tartoznak) A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése A nevelő és oktató munka egyik fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése. Az előírt követelmények teljesítését a pedagógusok az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik és értékelik. Az ellenőrzés, értékelés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Az elméleti tantárgyak témaköreinek végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. Az érdemjegy javítási lehetőséget a nevelő határozza meg, de kérheti a tanuló is, témakörönként egy alkalommal. A hiányzó házi feladat, a hiányos felszerelés miatti mulasztás, munkavégzés elmaradása a magatartás és szorgalom jegyekben kerül értékelésre. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a pedagógusok tanévenként többször is ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.

12 Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból az írásbeli feladatadáson túl, a gyakorlati tevékenység értékelésére kerül legfőképpen sor. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez képest. Tantárgyanként havonta legalább egy érdemjegy szükséges. A heti egy órában tanított tárgyak esetében félévenként legalább 4 érdemjegy legyen. ISKOLAI OSZTÁLYOK LÉTSZÁMADATAI Összesen: 222 fő Osztály 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b Létszám jelöli a magántanulót Budajenő, január 2 Rainer Ferencné igazgató

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA...... Készítette: Kocsisné Hangonyi Judit igazgató Edutop Szakközépiskola és Szakiskola Elfogadta: Kocsis Tibor elnök Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája

A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája A Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat közzétételi listája 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgyak

Részletesebben

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok

Közzétételi lista. I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok Közzétételi lista I. A tanulók felvételével kapcsolatos szabályok A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető

Pedagógiai Program. Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére. Jóváhagyta: Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Pedagógiai Program Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Jóváhagyta: Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől Schillingerné Bázing Melinda intézményvezető Információ az intézményi szakmai alapdokumentumból

Részletesebben

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben