A magyar környezetgeofizika európai mércével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar környezetgeofizika európai mércével"

Átírás

1 A magyar környezetgeofizika európai mércével Az MTA Földtudományok Osztálya által szervezett Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk földtudományi problémái című nyilvános osztályülésre az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság korreferátumát készítette: Szarka László MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron Gyulai Ákos Miskolci Egyetem Geofizikai Tanszék, Miskolc Verő László Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, Budapest Rövid összefoglalás A környezetgeofizika (a geofizikának geo-környezet vizsgálatára kifejlődött ága) leginkább más tudományterületekkel és szakmákkal együttműködve képes csak közvetlen társadalmi, regionális, vagy gazdasági szükséglet kielégítésére, azaz valamilyen az EU által elismert hiány ( gap ) betöltésére. A tanulmány áttekintést ad a magyar geofizika azon évi eredményeiről, amelyek a lokális-, regionális- és globális geo-környezet megismerésével kapcsolatosak. A bemutatott ábrák annak érdekében, hogy a geofizika lehetőségeit minél szélesebb körben megismertethessük elektronikus formában is hozzáférhetők. A magyar környezetgeofizika bázisa erős; a tudomány és a szakma színvonala meghaladja az európai uniós átlagot. A magyar tudományos versenyképesség megtartása azt kívánja, hogy meglévő értékeinket, elsősorban saját önálló szemléletünket az európai integráció folyamatában is megőrizzük. Az írás a MTA X. Osztálya által május 9-én szervezett nyilvános osztályülésen elhangzott előadáshoz (Meskó, 2001) fűződő korreferátum alapján készült. Bevezetés A geofizika egy igen bonyolult közeg: a Föld fizikai tulajdonságainak térbeli eloszlását vizsgálja, egyrészt a tudományos megismerés sajátos, szabad útján, másrészt a mindenkori társadalmi elvárásoknak megfelelően. Az utóbbi vonatkozásban egy időben beszéltünk nyersanyagkutató, majd bányászati geofizikáról, aztán mérnökgeofizikáról, s most ahogyan az emberiség egyre inkább aggódik környezetéért a környezettudományi-környezetvédelmi jellegű geofizikai kutatás és feltárás vonatkozásában környezetgeofizikáról beszélünk. Amikor az Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk földtudományi problémái című akadémiai előadóülésen a környezetgeofizikát választottuk ki témaként, azt fejezzük ki, hogy a környezet megóvása érdekében végzett munkánkat kívánjuk most előtérbe állítani. A környezetgeofizika kifejezés a saját nyelvükön meggyökeresedett environmental geophysics, géophysique d environnement, Umweltgeophysik magyar fordítása, bár a

2 fellelhető piciny eltérések (a. környezetgeofizika, b. környezet-geofizika, c. környezeti geofizika) még egységesítést kívánnak. A környezetgeofizika kezdetben mindenütt a szilárd Föld felszínközeli térségének vizsgálatát jelentette, hiszen a szennyeződés nagy részének a végállomása éppen ez a térrész. A környezettudományi-környezetvédelmi célú megközelítés azonban hamar megmutatkozott a globális és regionális léptékű geofizikában is. Sokak szerint bár ebben még a hazai geofizikusok is megosztottak a környezetgeofizikában is beszélhetünk lokális, regionális és globális felosztásról. (Érdekes adalék, hogy a környezetgeofizika orosz megfelelője az ún. ekológicseszkaja geofizika, azaz ökológiai geofizika. Az elnevezés valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy a környezeti problémák felismerése Oroszországban később, de már minden léptékben egyszerre jelentkezett.) Megjegyzendő, hogy a különböző országokban nem csak a környezet, hanem a geofizika jelentését is eltérően definiálták. A legtágabb értelmezésű észak-amerikai definícióban a geofizika a meteorológiát, geodéziát, sőt a komplex geo-bio környezet kutatását is magában foglalja. Egy sokkal hétköznapibb definíció szerint a környezetgeofizika az, amit a geofizikusok saját tudományterületükből annak tartanak. Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság munkacsoportja a köztestületi tagoktól érkezett anyagokból összeválogatta a legfrissebb és legjellemzőbb környezetgeofizikai példákat: nem csak szűkebb értelemben vett lokális példákat, hanem a regionális és globális megközelítésűeket is. Ezekből mutatunk be egy összeállítást, ezután pedig a magyar környezetgeofizika európai összehasonlítására, teendőink összefoglalására teszünk kísérletet. Globális (G), regionális (R) és lokális (L) jellegű példák G1. Az első példa valójában a globálisnál is általánosabb: a bolygóközi tér vizsgálatát jelentő űridőjárás hosszútávú változásának vizsgálatát jelenti. Feltehető a kérdés: mi közük van e kutatásoknak a környezettudományhoz és az EU-integrációhoz? A leegyszerűsített válasz: a mindennapi élet (pl. a banki műveletek) egyre inkább megkövetelik a műholdak igénybevételét. Egyre fontosabb tehát biztonságos működésük biztosítása ben vezető európai országokkal való együttműködésben jelentős magyar eredmények születtek az űridőjárás hosszú távú változásának kutatásában (Zieger, 2000). G2. Második példánk az ionoszférával kapcsolatos. A nagycenki Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium egyik műszere (ami a Föld-ionoszféra üregrezonátor sajátrezgéseit méri), méltán viseli a globális villámhőmérő neve. Kimutatható volt vele többek között a világ zivatartevékenységének folyamatos növekedése, s ez a globális felmelegedésnek közvetlen indikátora. Az egyedülálló nagycenki adatsor révén a soproni kutatócsoport ben több nemzetközi együttműködés részesévé vált (Sátori, 2001). Ugyanebben az obszervatóriumban egy másik ionoszféra-paraméterben is folyamatos egyirányú változás figyelhető meg: az F2 réteg vastagsága 1963-tól (a megfigyelések kezdetétől) kezdve az üvegházhatás felső légköri jelentkezésének tulajdoníthatóan folyamatosan csökken (Bencze, 2001). R1. Környezetgeofizikának, azaz környezettudományi-környezetvédelmi célú geofizikai kutatásnak tekinthető a földrengés-kockázattal kapcsolatos vizsgálódás: új regionális eredmény e téren, hogy elkészült a Kárpát-medence szeizmikus kockázati térképe (Tóth, 2001), amely a korábbi hazai adatokat az országhatárokat körülvevő környezettel összefüggésben mutatja. Az 1. ábra rávilágít egy olyan magyar sajátosságra, amit EU-tagként

3 is meg kell őriznünk: regionális vizsgálatainkat (föld- és környezettudományiakat egyaránt) minden esetben a Kárpát-medence és környezete egységét szem előtt kell tartva kell végeznünk. R2. Nem elsősorban közvetlen környezettudományi, hanem több ország összehangolt együttműködését megkövetelő földtudományi megismerő projektként, az európaiság jeleként említjük meg a CELEBRATION 2000-t. A Central Europe Lithospheric Experiment Based on Refraction CELEBRATION 2000 egy mélyrefrakciós szeizmikus kísérlet, melynek mérési nyomvonalait láthatjuk a 2. ábrán. A kutatás kitűzött célja az, hogy pontosítsa Középés Kelet-Európa tektonikai, kőzetfizikai viszonyait, lehetővé téve ezzel az alap- és alkalmazott földtani kutatások jelentős előrelépését. A szerkezeti, fejlődéstörténeti problémákon túl például a földrengés-veszélyeztetettség egyes nyitott kérdéseire is választ remélhetünk (Fancsik, 2001). L1. Az elmúlt évben a magyar környezetgeofizikának a közvetlenül felszín alatt lévő térség vizsgálatára bevethető eszköztára új, hazai gyártmányú műszerrel bővült. A khz frekvenciatartományban működő, ún. szonár az iszap vastagságának, rétegződésének vizsgálatával segíti a tavak iszaplerakódási mechanizmusának jobb megismerését, s ezzel igyekszik előmozdítani a tavainkat, főként a Balatont és a Velencei-tavat ért káros környezeti hatások csökkentését (Prónay, 2001). A szonár 2 cm-nél jobb felbontással képes meghatározni a fenék alatti 1-2 m finomszerkezetét. A 3. ábra felső része az iszap kotrás utáni újra lerakódását mutatja egy mintegy 80 m-es szakaszon. Jól láthatók a régebbi kotrási nyomok, amelyeket az iszap részben újra befedett, s középen még az iszap áramlási iránya is felismerhető az aszimmetrikus feltöltődésből és elhordásból. Az ábra alsó része egy kb. 50 m- es szakaszon ábrázolja az árkokat és a visszatöltéseket, ahol az eredeti fenék és azon a mesterséges feltöltés két, jól elkülönülő rétege látszik. Ezek a mérések a Velencei-tavon történtek. L2. Az európai uniós hulladéklerakási szabvány új hulladék-lerakók telepítéséhez 1 m vastag természetes, vizet át nem eresztő réteget határoz meg minimális feltételként, s ennek a rétegnek a szivárgási tényezője maximum 10-9 m/s lehet. Az alkalmas természetes réteg területi feltérképezésére néhány geofizikai módszer kiválóan használható. Új eljárások segítségével ma már olyan részletességgel lehet az elektromos fajlagos ellenállás alapján a rétegsorokat meghatározni, amilyent a 4. ábra mutat (Dobróka et al., 2001). L3. A lokális megismeréshez az ún. mérnökgeofizikai szondázás (amikor kúpban végződő kisátmérőjű rudazatot nyomnak a talajba hidraulikus úton, és eközben mechanikai és nukleáris paramétereket mérnek) nyújt segítséget, amely szintén jelentősen fejlődött, hiszen a szondakivétel után elzáródó ( környezetbarát ) lyukakban még többféle fizikai paramétersort tudnak nyerni (Draskovits, 2001a). L4. A régi hulladéklerakók által okozott szennyeződés megismerése nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában igen jelentős probléma. (Magyarországon több tízezerre tehető az elhagyott hulladéklerakók száma, s ezek nagy részének még a helye sem ismert teljes bizonyossággal.) A taksonyi hulladéklerakó körül végzett geoelektromos tomográfiából (sokféle oldalról gerjesztett és sokféleképpen mért feszültségeloszlásból) az 5. ábrán látható elektromos fajlagos ellenállás-eloszlás rajzolódik ki, ami megadja a lerakott szemét mélységi-, és különböző mélységekben a területi kiterjedését (Varga M., 2001).

4 L5. A fizikai paraméterek időbeli változásának folyamatos megfigyelésére (az ún. monitoring -ra) a Pellérden létesített automatikus radiometriai mérőállomást említjük példaként. A 6. ábra a 222-es radon, a radontermék és a gamma-dózisteljesítmény időbeli változását mutatja mintegy 40 napon keresztül (Berta et al., 2001). A tüskék a zagytározókból származó, kedvezőtlen időjárási feltételek esetén kialakuló felhőkből származnak. A bemutatott példák nagy többségében (talán a radiometriai monitoringot, a szeizmológiát és az űridőjárást kivéve) a környezetgeofizika általában nem önállóan, hanem a föld- és környezettudományok részeként, valamely célfeladat részelemeként tud kielégíteni bizonyos társadalmi, az EU-ban is megfogalmazódó szükségleteket. A geofizikusok számára az EU-elvárás azt jelenti, hogy összehangolt projekt részeként kell színvonalas munkát végezni. Mindez igaz a geofizikai research-re és exploration-re (a tudományos- és a feltáró jellegű kutatásra) is. A magyar környezetgeofizika helyzete európai összehasonlításban A magyar környezetgeofizika háttere Az intézményrendszer, amelyben a magyar geofizika működik (két egyetemi tanszék, egy akadémiai kutatóintézet, egy akadémiai kutatócsoport, egy állami (MGSZ) kutatóintézet és egy sor piac-orientált vállalkozás) lényegében beleillik a világszerte nagyfokú változatosságot mutató intézményrendszerbe. Nincs tehát Európában egyértelműen jó, követendő példa, ami miatt hagyományainkat érdemes lenne feladni. Mércénk az eredményesség, s ne mások követése legyen. Reméljük, hogy nemzetközi összehasonlításban is eredményes működésünk hosszú távon a finanszírozási gondok enyhülését fogja magával hozni. Eredményességünket mutatja, hogy az európai geofizikai tudományos folyóiratok szinte minden évfolyamában van magyar szerző által írt cikk. Illusztrációként két geofizikai (egy általános- és egy alkalmazott) folyóirat 2000-ben megjelent cikkeiből készített statisztikát mutatunk be (7. ábra). A év az Annales Geophysicae-ben, a Geophysical Prospectingben is meglehetősen átlagos volt Magyarország szempontjából: mindkét folyóiratban egyaránt 1-1 magyar tanulmány jelent meg, ahol legalább az első szerző magyar állampolgár (Verő et al. 2000, Szalai és Szarka 2000). (A lakosságszámot figyelembe véve statisztikailag ez nem szégyellnivaló teljesítmény, mert például Ausztria Belgium, Lengyelország, Svájc egyáltalán nem szerepel a sorban. Figyelemre méltó az Egyesült Királyság nagy fölénye és igen elgondolkodtató az elesett állapotú Oroszország második helye. Nem foglalkoztunk az amerikai folyóiratokban megjelent cikkekkel; természetesen ott is születtek publikációk ben magyar szerzőktől.) Értékes tanulmányok látnak napvilágot hazai geofizikai folyóiratokban (Acta Geodetica et Geophysica, Geophysical Transactions, Magyar Geofizika) is, s ezek szakmai értéke nagyobb, mint amilyennek azt külföldön (és a hazai tudománymetriában) el tudjuk ismertetni. Amellett, hogy a Geofizikai Tudományos Bizottság közel 50 köztestületi tagot reprezentál (a geofizikából minősítést szerzettek száma jelenleg mintegy 60), és a kutatói kapacitás mintegy 50 százaléka érinti a környezetgeofizikát, a geofizika legátfogóbb képviseletével és megjelenítésével a mintegy 700 tagot számláló Magyar Geofizikusok Egyesülete foglalkozik. Széles nemzetközi kapcsolata révén (pl. társegyesületi tagság számos

5 európai és más nemzetközi szervezetben, konferenciák szervezése) jelentősen hozzásegíti a magyar geofizikusokat a környezetgeofizika terén végbemenő legfrissebb fejlemények nyomon követéséhez. Környezetgeofizika: tudomány és szakma A tudományban az új összefüggések feltárása a cél, a szakmában ugyanúgy, mint a tudományos adatszolgáltatásban a minőség ellenőrzése és biztosítása, a Quality Control / Quality Assurance (QC/QA) egyre fontosabb, elsőrangú követelmény. A geofizika eladhatóságában kulcskérdés, hogy vajon megvásárolják-e tőlünk azt a szolgáltatást, amiről nincsenek megbízhatósági ismeretek (Salát et al., 1999, Salát, 2001)? A szakmában (egy-egy célfeladat megoldásában) a geofizika többnyire nem önállóan, hanem más szakmákkal (néha egészen távoliakkal) együtt tud eredményt elérni. Ezt bizonyították a geofizikusok által alapított sikeres vállalkozások. A tudományban azonban az integráció, a multidiszciplináris megközelítés mellett a differenciálódás folytatódása (az egyre szűkebb és szűkebb részletek beható vizsgálata) továbbra is tart és tartani fog. A rövid határidős (a választópolgárra gondoló) társadalmi célokat kitűző projektszemlélet az alapkutatási forráselosztókra is ráragadt, és ez (néhány, laikusoknak is látványos témától eltekintve) nem kedvez a földtudományoknak, így a geofizikának sem. Az efféle felszínes tudományirányítás mélyebb összefüggések vizsgálatától vonja el a kutatókat, és ez nem lehet érdekünk. A határterületi (interdiszciplináris) kutatásokra tévedők különösen hátrányban vannak projektjavaslataik elbírálásánál. Az említett problémákat az EU-ban és idehaza is felismerték, de az orvoslásról sem hazai, sem külföldi gyógymódról nincs tudomásunk. Értjük, hogy Brüsszelből úgy számíthatunk a legkönnyebben támogatásra, ha egy BRÜSSZEL által felismert és beazonosított társadalmi, regionális, vagy gazdasági szükséglet, betöltendő hiány kielégítésére jelentkezve nyújtunk be pályázatot ( You only go to Brussels to help them to fill a Gap that THEY have identified. (Meskó, 2001, McCarthy, 2001)). Igyekszünk alkalmazkodni ehhez az elváráshoz, de ezeket a direktívákat nem fogadhatjuk el egyedül üdvözítőként. Saját szemléletünket, eredeti ötleteinket legalábbis a tudományos kutatásban feltétlenül meg kell tartanunk, mert ha ezekről lemondunk és kizárólag mások által kitalált sémákban vagyunk hajlandók gondolkodni, csak követő típusú tudományos kutatásra leszünk képesek nem csak a geofizika terén. Sokat panaszkodunk a földtudomány lehetőségeinek beszűkülésére. Ez igaz. Vegyük észre azonban, hogy a korábban megszokott, régről átöröklött szemlélettel a megváltozott körülmények között már nem lehet megélni. A jövő kutatóinak és szakembereinek nem csak szakmájukat kell magas szinten művelniük, de otthonosan kell mozogniuk nemzetközi (nyugat-európai) kapcsolatokban is. Mindemellett még azzal is tisztában kell lenniük, a jelenlegi játékszabályokat az EU nem kifejezetten a mi érdekünkben alkotta meg. Bármilyenek is a pillanatnyi körülmények, nem kell félni az utánpótlás hiányától: a hazai oktatás színvonala jó, és ezen kívül elég, ha a fiatal geofizikus és geológus szakemberek számára a Magyar Geofizikusok Egyesülete által évenként megrendezett ankét termékeny légkörére gondolunk.

6 Összefoglalás A bemutatott esettanulmányok, a nemzetközi kitekintés egyaránt azt jelzi, hogy Magyarország a környezetgeofizikában a tudományos kutatás és az általános szakmai színvonal terén is állja a versenyt az Európai Unió jóval tehetősebb országaival; teljesítményünk az EU-átlagot meghaladja. A Brüsszel által elismert társadalmi, regionális, vagy gazdasági szükséglet kielégítését szolgáló EU-pályázatok a geofizikát (környezetgeofizikát) többnyire részfeladatok vállalására korlátozzák. Pályázataink sikere más, sokszor távoli tudományterületekkel való együttműködési készségünk bizonyítéka lesz. A magyar tudományos versenyképesség megőrzése azonban mindannyiunktól elvárja azt, hogy beilleszkedési, alkalmazkodási igyekezetünkben ne feledkezzünk meg meglévő értékeink, elsősorban saját, önálló szemléletünk megőrzéséről. Függelék A tanulmányban szereplő példákat az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság ülésén született felhívásra beérkezett anyagokból válogatta ki a bizottság elnöke (Sz. L.). A beküldött anyagok közül a nyilvános osztályülés témájától viszonylag távolabbiakat (Varga G, 2001, Hegymegi 2001, Kiss 2001) nem sorolhattuk fel a példák között. Szép számmal akadtak az elmúlt évben környezettudományi vonatkozású elméleti eredmények is (pl. Draskovits 2001b), de ezek egy ilyen összeállításban kevésbé látványosak, és megszületésük pillanatában nagy részükről nemigen lehet tudni, hogy alkalmazásuk inkább környezettudományi, vagy csak földtudományi jellegű lesz-e. Megemlítendő, hogy a Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián című sorozatban megjelenőben van A földtudományok és földi folyamatok kockázati tényezői című kötet (Meskó és Ádám 2001), amely több más, itt nem említett tárgykört (például árvízvédelmi gátakkal kapcsolatos geofizikai vizsgálatokat is) kimerítően tárgyal. Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság tavaszi ülésén két előadás is környezetgeofizikai témájú volt (Tóth, 2001, Győri, 2001). Bizottságunk ez év őszén a Magyar Geofizikusok Egyesületével együtt az e területen folyó hazai munka teljes feltérképezése és részletes megismertetése érdekében környezetgeofizikai ankétot rendez. A korreferátum ábrákkal együttes változata elérhető az alábbi módon: ftp apollo.ggki.hu anonymous guest cd pub/geoftudbiz binary get geof_maj9.zip quit

7 Hivatkozások Bencze P., 2001: Az ionoszféra F2 rétegében a maximális elektronsűrűség magasságának és az F2 réteg alsó határfelülete magassága különbségének változása a legutóbbi három évtizedben. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített GGKI anyag Berta Zs., Menyhei L., Szűcs I., Várhegyi A., 2001: A geofizika szerepe a MECSEKÉRC Rt rekultivációs és egyéb környezetellenőrzési tevékenységében. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített MECSEKÉRC anyag Dobróka M., Gyulai Á., Ormos T., Pethő G., Steiner F., Takács E., Turai E., 2001: Megjegyzések és adalékok a környezetgeofizikai korreferátumhoz. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ME anyag Draskovits P., 2001a: Mérnökgeofizika szondázás. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGOSCAR anyag Draskovits Pál, 2001b: Felszín alatti vizek szennyezettségének vizsgálata felszíni geofizikai módszerekkel. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGOSCAR anyag Fancsik T., 2001: A CELEBRATION 2000 leírása. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag Győri E., 2001: Laza felszín közeli rétegek hatása a földrengések intenzitására. Előadás az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság ülésén, március 9. Hegymegi L., 2001: A DIDD mágneses obszervatóriumi műszer. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag Kiss J., 2001: Az Antarktiszon mért légi geofizikai adatok feldolgozása és értelmezése. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag McMarthy S., 2001: How to explain the relevance of R&D to European Union policies. Europhysics News, January/February, pp Meskó A, 2001: A földtudomány és a kutatás feladatai az EU csatlakozás tükrében. Az MTA X. Osztálya által szervezett nyilvános előadóülésen elhangzott előadás. Budapest, április 16. Meskó A., Ádám A. (szerk.), 2001: A földtudományok és földi folyamatok kockázati tényezői. Megjelenőben a Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián c. sorozat keretében Prónay Zs., 2001: Szonármérések. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELTE anyag Salát P., 2001: A geofizika XXI. századi QC/QA szemléletű trendjei az ELTE Geofizikai Tanszék közelmúlt és jelen munkáiban, az EU-5. keretprogram 4. tematikus programja (EESD) tükrében. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELTE anyag Salát P., Wórum G., Ubránkovics Cs., 1999: Profiling complex for quality controlled monitoring of the geotechnical environment along riverside embankments (combined measurements and joint inversion techniques. EEGS-előadás, Budapest, szeptember Sátori G., 2001: GGKI Kutatói beszámoló a évről Szalai S., Szarka L., 2001: An approximate analytical approach to compute geoelectric dipole-dipole responses due to a small buried cube. Geophysical Prospecting, 48,

8 Tóth T., 2001: Nagyfelbontóképességű vízi szeizmikus mérések jelentősége a neotektonikus kutatásokban. Előadás az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság ülésén, március 9. Varga G., 2001: A Dunántúl tellurikus térképe. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített ELGI anyag Varga M., 2001: A taksonyi hulladéklerakón végzett geoelektromos tomográfia. A X. Osztály nyilvános osztályülésén elhangzó geofizikai korreferátumhoz készített KBFI-TRIÁSZ anyag Verő J., Zieger B., Szendroi J., Vellante M., Strestik J., Lühr H., Best A., Körmendi A., Lichtenberger J., Ménesi T., Bencze P., Marcz F., Wesztergom V., 2000: Connections between whistlers and pulsation activity Annales Geophysicae 18: Zieger B., 2000: Az űridőjárás hosszútávú vizsgálata. Az MTA VEAB Év kutatója pályázaton első díjat nyert előadás. 1. ábra: A Kárpát-medence földrengés-kockázati térképe (Tóth, 2001)

9 2. ábra: A CELEBRATION 2000 projekt nyomvonalai (Fancsik, 2001)

10 3. ábra: Szonárszelvények a Velencei-tavon (Prónay, 2001) fent: Szelvényrészlet visszatelepült iszappal lent: Szelvényrészlet gödörrel és feltöltéssel

11 M é l y s é g [ m ] márga kavics kavics kavics homok aleuritos összlet -180 márga márga S z e l v é n y m e n t i t á v o l s á g [ m ] aleuritos összlet homok vető aleuritos összlet ábra: Geoelektromos szelvény Sajókaza környékéről, 24 darab vertikális elektromos szondázás 1.5 dimenziós inverziója alapján (Dobróka et al., 2001) ohmm

12 KBFI-TRIAS LTD. H-1155 Budapest Vág utca meter É 1.49 meter 2.47 meter 3.46 meter 4.45 meter 5.43 meter GEOPHYSICAL EXPLORATION OF AN ACTIVE WASTE-DEPOSIT Apparent resistivity [Ohmm] Resistivities at different depth-levels between meter November ábra: Elfedett hulladéklerakó mélységi és területi eloszlásának meghatározása geoelektromos tomográfiával (Varga M., 2001)

13 Pellérd automatikus monitoring állomás Rn-222, Rn-termék és gamma dózisteljesítmény Gamma dózisteljesítmény (ngy/h) Rn & Rn_EEC (Bq/m 3 ) 0 0 máj. 14. máj. 24. jún. 3. jún. 13. jún. 23. júl év, idő Gamma Rn-222 Rn_EEC 6. ábra: Környezetellenőrzési radiometriai monitoring Pellérden (Berta et al. 2001) 7. ábra: A publikációk országonkénti eloszlása 2000-ben két európai geofizikai folyóiratban

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása

Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása Közlekedésépítési andezit geofizikai kutatása DR. ORMOS TAMÁS okl. bányamérnök, a mûszaki tudomány kandidátusa, egyetemi docens DR. GYULAI ÁKOS okl. geológusmérnök, a mûszaki tudomány doktora, tszv. egyetemi

Részletesebben

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron ÁBRA NÉLKÜLI VÁLTOZAT Víz alatti talajok szerepe a tavak környezetvédelmében

Részletesebben

Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu

Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Wesztergom Viktor Cím(ek) 9421 Fertőrákos, Pataki utca Telefonszám(ok) 06 99 508 343 Mobil: 36 30 9932657 Fax(ok) E-mail(ek) wv@ggki.hu Állampolgárság

Részletesebben

rnyezetvédelemben (és a környezettudományban)

rnyezetvédelemben (és a környezettudományban) Geofizika a környezetvk rnyezetvédelemben (és a környezettudományban) MTA PAB-VEAB ülés Hlavay József, a VEAB FöldF ld-, Környezettudományi nyi és s Energetikai Szakbizottság g elnöke emlékére Pécs, 2005.

Részletesebben

A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről

A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről Doktori (PhD) értekezés tézisei PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola A Balfi-blokk felszínformáinak eredetéről Prodán Tímea Hajnal A doktori iskola címe: Vezetője: A doktori témacsoport címe: Vezetője:

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

I. melléklet: A kar oktatói-kutatói nemzetközi szakmai-tudományos szervezetekben viselt tisztségei

I. melléklet: A kar oktatói-kutatói nemzetközi szakmai-tudományos szervezetekben viselt tisztségei I. melléklet: A kar oktatói-kutatói nemzetközi szakmai-tudományos szervezetekben viselt tisztségei Név Időszak Testület/Bizottság Tagság/ Tisztség Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár 1987- European Association

Részletesebben

és Kereskedelmi Kft.

és Kereskedelmi Kft. Karotázs Tudományos Műszaki M és Kereskedelmi Kft. Projektzáró előadás Műszerfejlesztés kutak fúrások tesztelésére Projekt azonosító száma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0006 Projekt lezárása: 2011. december.16.

Részletesebben

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás

9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA. Készítette: Dr. Madarász Tamás 9. SZENNYEZETT TERÜLETEK SZANÁLÁSA Készítette: Dr. Madarász Tamás A felszí alatti szennyezések felszámolásával foglakozó fejezetünkben célunk egy rövid áttekintést adni azokról a törvényi keretekről, korszerű

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 02294/07/HU WP 143 A jog szerinti könyvvizsgálatról szóló 8. irányelv A 29. cikk szerinti munkacsoport 10/2007 számú véleménye Elfogadva 2007. november 23-án

Részletesebben

A Föld mélye a kéregtől a földmagig

A Föld mélye a kéregtől a földmagig A Föld mélye a kéregtől a földmagig Bevezető Az elmúlt évtizedek gyors technikai fejlődése lehetővé tette, hogy a Föld belső szerkezetét jobban megismerjük. Evvel sikerült a szilárd Földről olyan elképzelést

Részletesebben

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC

A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA. Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis HORVÁTH FERENC A PANNON-MEDENCE GEODINAMIKÁJA Eszmetörténeti tanulmány és geofizikai szintézis Akadémiai doktori értekezés tézisei HORVÁTH FERENC Budapest 2007 I. A kutatás célja és tematikája A kutatásokat összefoglaló

Részletesebben

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA

TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA TURAI ENDRe, GeOINFORMAtIKA 9 IX. A geoinformációk jelentősége A FÖLDtANI KUtAtÁSBAN A fejezet szerzője: Turai Endre és Herczeg Ádám 1. BeVeZetÉS A nemzetállamok gazdasági életében a földtani környezet

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Hulladéklerakók és környezetük állapotfelmérése geofizikai módszereinek fejlesztése

Hulladéklerakók és környezetük állapotfelmérése geofizikai módszereinek fejlesztése Hulladéklerakók és környezetük állapotfelmérése geofizikai módszereinek fejlesztése OTKA szám: T 42686 Témavezető: Prof. Dr. Gyulai Ákos ME Geofizikai Tanszék Miskolc 247 Prof.Dr. Gyulai Ákos: Budapest.

Részletesebben

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA

RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) RUDABÁNYAI BÁNYATÓ HIDROLÓGIAI ÉS VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATA Németh Ágnes 1, Kovács Balázs 2 1 doktorandusz, 2 egyetemi docens 1,2 Miskolci

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja

A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja Győr, 2001. február Témavezető: Dőry Tibor Szerző: Dőry Tibor Rechnitzer János Szerkesztette: Dőry

Részletesebben

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Vermek-dombja földtani alapszelvény (Pz-36) - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai. Pethő Gábor (Miskolci Egyetem)

Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai. Pethő Gábor (Miskolci Egyetem) Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai Pethő Gábor (Miskolci Egyetem) Elektromágneses és mechanikus hullámok az orvosi diagnosztikában és a földtani kutatásban (MGE és MTT) 2016.02.17.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2016. évi terve Összeállította: Balázs Regina Ellenőrizte: Dr. Turczi Gábor Dr. Nádor Annamária Dr. Plank Zsuzsanna Jóváhagyta: Dr. Fancsik Tamás Budapest, 2016.

Részletesebben

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről

VITA. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről VITA Földrajzi Értesítő XLIV. évf. 1996. 1-2.füzet, pp. 172-176. A Duna elterelésével okozott súlyos természeti és gazdasági károk enyhítésének lehetőségeiről ERDÉLYI MIHÁLY 1964 tavaszán Bécsben az Osztrák

Részletesebben

SZEMLE EZREDFORDULÓ MAGYAR VALÓSÁG CENZUSOK

SZEMLE EZREDFORDULÓ MAGYAR VALÓSÁG CENZUSOK SZEMLE EZREDFORDULÓ MAGYAR VALÓSÁG CENZUSOK A Magyar Statisztikai Társaság (MST) Ezredforduló magyar valóság cenzusok című konferenciáját 2002. október 14-15-én rendezte Balatonfüreden. A tanácskozást

Részletesebben

A Földtudományok Osztálya és bizottságai beszámolója a 2012. évről

A Földtudományok Osztálya és bizottságai beszámolója a 2012. évről A Földtudományok Osztálya és bizottságai beszámolója a 2012. évről Budapest, 2013. február 20. Tartalom: Tartalom A földtudományok feladata A Földtudományok Osztálya és bizottságai összefoglaló beszámolója

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Radonmentesítés tervezése, kivitelezése és hatékonyságának vizsgálata

Radonmentesítés tervezése, kivitelezése és hatékonyságának vizsgálata Radonmentesítés tervezése, kivitelezése és hatékonyságának vizsgálata Nagy Hedvig Éva környezettudomány szak V. évfolyam Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium

Részletesebben

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI

2.4. 2.5. 2.6. - 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. PULI TARTALOMJEGYZÉK Igazgatói előszó... 6 Állami feladatok... 7 1. Monitoring és mérési hálózatok, állandó mérések... 7 1.1. Tihanyi Geofizikai Obszervatórium... 7 1.2. Mátyáshegyi Gravitációs és Geodinamikai

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Réti Tamás mk. ezredes 1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INVERZ LOGISZTIKAI RENDSZE- RÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Mint minden dolognak, az inverz logisztikának is többféle megközelítése lehet. Itt nem a fogalmi meghatározás

Részletesebben

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012

BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 BOROMISZA ZSOMBOR: TÓPARTOK TÁJÉPÍTÉSZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATI ELVEI ÉS MÓDSZEREI A VELENCEI-TÓ PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BUDAPEST, 2012 A doktori iskola megnevezése: tudományága: Budapesti Corvinus

Részletesebben

A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata

A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata A mecseki szénbányák metánfelszabadulási adatainak függvényszemléletû vizsgálata (I. rész: a zobáki metánfelszabadulási adatok elemzése) DR. BIRÓ JÓZSEF okl. bányamérnök, tervezõ-elemzõ szakközgazdász,

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2

Adjunktus, PhD, Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, olahjudit@agr.unideb.hu. 2 A Debreceni Egyetem emberi erõforrás tanácsadó szakán végzett pályakezdõk munkaerõpiaci esélyei Magyarországon OLÁH JUDIT 1 HUTÓCZKI RENÁTA 2 27 A jelenlegi gazdasági helyzetben, valamint az oktatás és

Részletesebben

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001.

A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre. MINTA Kollektív Szerződés. 2001. A Munka Törvénykönyv 2001. évi módosításának hatása a munkaügyi kapcsolatokra, a kollektív szerződésekre és MINTA Kollektív Szerződés 2001. július 2 Bevezetés A Munka Törvénykönyve 2001. július 1.-ei módosítása

Részletesebben

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém

A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA. Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém A DUNA VÍZJÁTÉKÁNAK ÉS A KÖRNYEZŐ TERÜLET TALAJVÍZSZINTJEINEK KAPCSOLATA Mecsi József egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Veszprém mecsij@almos.uni-pannon.hu, jmecsi@gmail.com ÖSSZEFOGLALÓ A Duna illetve a

Részletesebben

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a HAZAI HÍREK Szakmai nap a Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Mûszaki Középiskola gyakorlótelepén. (Nagykanizsa, 2000. március 22.) A rendezvény védnöke: dr. Boros Imre, a PHARE-programot koordináló tárcanélküli

Részletesebben

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel

Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Vörösiszappal elárasztott szántóterületek hasznosítása energianövényekkel Dr. Gyuricza Csaba SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytermesztési Intézet, Gödöllő Dr. László Péter MTA Talajtani

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László

Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Környezetmérnökök katasztrófavédelmi feladatai Dr. Földi, László Dr. Halász, László Fogalomtár A katasztrófa károsító

Részletesebben

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése

A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése A korszerű közlekedési árképzési rendszerek hazai bevezetési feltételeinek elemzése Készítette: Dr. Tánczos Lászlóné és Dr. Bokor Zoltán Absztrakt Az EU Közös Közlekedéspolitikáját tartalmazó Fehér Könyv,

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

Ha kihűlne a tó... A Hévízi-gyógytó desztinációra gyakorolt gazdasági hatása

Ha kihűlne a tó... A Hévízi-gyógytó desztinációra gyakorolt gazdasági hatása 102 Gazdaság & Társadalom / Journal of Economy & Society 2014. 1. szám Ha kihűlne a tó... A Hévízi-gyógytó desztinációra gyakorolt gazdasági hatása Egyed Krisztián 12, adjunktus Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére

A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére 12 A demográfiai folyamatok hatása a közoktatás költségvetésére [Lannert Judit] Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal több olyan javaslatot is megfogalmazott, amelynek finanszírozásához forrásokra van

Részletesebben

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály

ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály ÁOGYTI Takarmányellenőrzési Főosztály Útmutató A Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének kialakításához és alkalmazásához Tájékoztató segédanyag* a takarmányipari vállalkozások

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 58. ÉVFOLYAM 2006 12. SZÁM Interjú dr. Faragó Sándorral, a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) rektorával Dr. Joó István prof.em., a GK főszerkesztője A Geodézia és Kartográfiában

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK A BÜKK HEGYSÉG ÉS SZERKEZETI KÖRNYEZETÉNEK KUTATÁSÁRA GEOPHYSICAL EXPLORATION IN THE BÜKK MOUNTAINS AND THEIR FOREGROUND

GEOFIZIKAI MÉRÉSEK A BÜKK HEGYSÉG ÉS SZERKEZETI KÖRNYEZETÉNEK KUTATÁSÁRA GEOPHYSICAL EXPLORATION IN THE BÜKK MOUNTAINS AND THEIR FOREGROUND Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 175 197. GEOFIZIKAI MÉRÉSEK A BÜKK HEGYSÉG ÉS SZERKEZETI KÖRNYEZETÉNEK KUTATÁSÁRA GEOPHYSICAL EXPLORATION IN THE BÜKK MOUNTAINS AND THEIR

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Hídvégardói temető melletti földtani képződmény feltárása - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Hídvégardói temető melletti földtani képződmény feltárása - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Hídvégardói temető melletti földtani képződmény feltárása - természeti emlék természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító

Részletesebben

GEOFIZIKAI MÓDSZEREK AZ ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSBAN

GEOFIZIKAI MÓDSZEREK AZ ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSBAN GEOFIZIKAI MÓDSZEREK AZ ARCHEOLÓGIAI KUTATÁSBAN CSÓKÁS JÁNOS GÁDOR JUDIT GYULAI ÁKOS A felszín alatt elhelyezkedő archeológiai tárgyak fizikai sajátságai eltérnek a környező talajétól. Felszínen végzett

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 2008.7.22. C 184 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 15/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. június 6-án elfogadva a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS

NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS 8. NYUGDÍJRENDSZER, NYUGDÍJBA VONULÁS Monostori Judit FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2011 legelején Magyarországon a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő volt. A nyugdíjasok

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai.

Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. Hulladékgazdálkodás 1. 5. Előadás 15. Települési hulladéklerakók -Hulladéklerakóhelyekfajtái,kialakításilehetőségei, helykiválasztás szempontjai. -Tervezésialapelvek, műszakivédelemkialakítása, vízrendezés,

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV TÁRSASHÁZ TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 2013-14/2 FÉLÉV 1. ELŐZMÉNYEK, KIINDULÁSI ADATOK A Szerkezetépítési Projekt tantárgy A munkacsoportja megbízta társaságunkat Gyál településen társasház tervezéséhez talajvizsgálati

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE

Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Technológiai Elôretekintési Program A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

POLYÁK GÁBOR MÉDIASZABÁLYOZÁS, MÉDIAPOLITIKA

POLYÁK GÁBOR MÉDIASZABÁLYOZÁS, MÉDIAPOLITIKA A SOROZAT LEGÚJABB KÖTETEI: Császi Lajos: A Mónika-jelenség kulturális szociológiája Frazon Zsófa: Múzeum és kiállítás. Az újrarajzolás terei Bódi Jenő Pusztai Bertalan (szerk.): Túl a turistatekinteten.

Részletesebben

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ

2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása KONZULTÁCIÓS ANYAG 2-17 HORTOBÁGY-BERETTYÓ alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Tiszántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar ALAPKÉPZÉS Plusz munka vagy lehetőség? Vélemények és javaslatok Konzulens: dr. Hegyesi Gábor Készítette: Bender Zília BEZMAKB.ELTE Szociális munka

Részletesebben

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám

Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám Civil Európa az Európa Ház elektronikus hírlevele civilekről és az Európai Unióról 2011. március 31. - 10. évfolyam 6. szám A. Meghívó B. Jelentkezési lap C. Hírek D. EU2011 magyar civil esemény E. Állás

Részletesebben

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi

A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi Both Éva Kuslits Gábor A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban minden gyermek egyéni érdekén kívül álló érdek csak akkor érvényesülhet, ha azt a gyermek érdeke megkívánja vagy megengedi.

Részletesebben

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése

Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése ERGONÓMIA 5.2 4.2 Vibrációs ártalmak vizsgálata és megelőzése Tárgyszavak: ergonómia; rezgésvédelem; vibráció; foglalkozási ártalom; egészségvédelem; megelőzés; mérés. A kézre és karra ható vibrációs ártalmak

Részletesebben

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Energetika 167 14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I. Az energiamenedzsment 1 értelmezésünk szerint az energiákkal való gazdálkodás irányítása. Ez vonatkozhat a prímér és a feldolgozott energiákra

Részletesebben

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Felügyeleti Igazgatóság Pénzügyi csoportok felügyeleti osztálya A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Készítette: Krekó Béla Fliszár Vilmos Menyhért Bálint Szenes

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN

A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN A VEGETÁCIÓ SZEREPE A BUDAPEST-HEGYVIDÉK VÁROSI HŐSZIGET JELENSÉGÉBEN Fricke Cathy 1, Pongrácz Rita 2, Dezső Zsuzsanna 3, Bartholy Judit 4 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, 1117 Budapest,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ALAPTÁJÉKOZTATÓK UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2013-14. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában

Részletesebben

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás

1/14. A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás 1/14 KÖZÚTÉPÍTÉSI BETONOK SZABÁLYOZÁSA DR. LIPTAY ANDRÁS A Magyar Betonszövetség Budapesten, 2007. május 31-én, A BETON MINŐSÉGE címmel rendezett konferenciáján elhangzott előadás A közutak építése során

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KONFERENCIA-BESZÁMOLÓ

KONFERENCIA-BESZÁMOLÓ GERŐ MÁRTON KRISTÓF LUCA 1 HÁLÓVILÁG KONFERENCIA-BESZÁMOLÓ Hálózatkutatás, társadalomszerkezet, társadalmi egyenlőtlenségek MTA Szociológiai Kutatóintézet 2011. október 13., Budapest I. Úri utca 49. Az

Részletesebben

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése

A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése Báger Gusztáv A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése Összefoglaló: A túlzott eladósodás a háztartások milliói számára teszi szükségessé a rehabilitáció támogatását. Magyarország

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 14.12.2007 COM(2007) 799 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A természetvédelmi, ökológiai szempontok üzemi szintű integrálása a mezőgazdasági birtoktervezésben

A természetvédelmi, ökológiai szempontok üzemi szintű integrálása a mezőgazdasági birtoktervezésben Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Ángyán József Márkus Ferenc Ónodi Gábor Podmaniczky László A természetvédelmi, ökológiai

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE Elemzés és javaslatok nemzetközi tapasztalatok alapján Kutatási jelentés VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Nemzetközi Területpolitikai és Urbanisztikai

Részletesebben

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2009. évi tevékenysége

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2009. évi tevékenysége A Magyar Geofizikusok Egyesületének 2009. évi tevékenysége Az Elnökség BESZÁMOLÓJA a 2010. április 23-én tartandó KÖZGYŰLÉSRE Budapest, 2010. április Tisztelt Tagtárs! A Magyar Geofizikusok Egyesülete

Részletesebben

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ Meszéna Tamás Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, meszena.tamas@gmail.com, az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója ÖSSZEFOGLALÁS A fraktálok olyan

Részletesebben

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok Mi a kontrolling? A kontrolling, mint alkalmazott gazdaságtani módszer az Amerikai Egyesült Államokból ered. Az első gyakorlati alkalmazások termelési

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázat Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Közjogi, munkajogi és EU szekció 10. téma Jelige: Progressio 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 1 Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla településmérnök

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS FŐBB EREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLON Győr 2006 Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2006 nyomdai ISBN-10: 963-235-065-0

Részletesebben

Dr. Varga Imre Kertész László

Dr. Varga Imre Kertész László Dr. Varga Imre Kertész László A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KATASZTRÓFAVÉDELMI TAKTIKAI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SEVESO BESOROLÁSÚ IPARI LÉTESÍTMÉNYEKRE Az Európai Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben

Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben Dr. Bubonyi Mária Légszennyező anyagok terjedése a szabad légtérben Napjaink levegőtisztaságvédelmi kérdései már jó ideje nem merülnek ki abban, hogy valamilyen tervezett vagy már működő technológia milyen

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság beszámolója a X. Osztály előtt Sopron, március 8. Szarka László

Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság beszámolója a X. Osztály előtt Sopron, március 8. Szarka László Geofizika a Magyar Tudományos Akadémián 1949-2005 Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság beszámolója a X. Osztály előtt Sopron, 2005. március 8. Szarka László Tartalom Mi a geofizika? Visszatekintés az

Részletesebben

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai

A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Dr. Tánczos Lászlóné - Dr. Bokor Zoltán A közlekedés társadalmi költségei és azok általános és közlekedési módtól függő hazai sajátosságai Az EU több kutatási programja foglalkozik a közlekedés társadalmi

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

VIHARJELZÉS A TISZA-TAVON. Rázsi András, Erdődiné Molnár Zsófia, Kovács Attila

VIHARJELZÉS A TISZA-TAVON. Rázsi András, Erdődiné Molnár Zsófia, Kovács Attila VIHARJELZÉS A TISZA-TAVON Rázsi András, Erdődiné Molnár Zsófia, Kovács Attila Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Központ 3529 Miskolc, Pattantyús-Ábrahám Géza u. 4. e-mail:

Részletesebben