Friss diplomások a versenyszektorban Az alap-, és mesterszintű diplomák hasznosulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Friss diplomások a versenyszektorban Az alap-, és mesterszintű diplomák hasznosulása"

Átírás

1 Friss diplomások a versenyszektorban Az alap-, és mesterszintű diplomák hasznosulása Budapest, 2013 szeptember

2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. MKIK GVI Institute for Economic and Enterprise Research Hungarian Chamber of Commerce and Industry A kutatás megvalósítását az MKIK GVI és az Educatio Nonprofit Kft. között május 17-én létrejött szerződés (SZSZEDU ) keretében elkezdett kutatói tevékenység és azt követő közös konzultációk tették lehetővé. A tanulmányok az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapján való közzétételéhez az MKIK GVI teljes körű beleegyezését adta. A kutatást vezette és az elemzést írta: Várhalmi Zoltán, MKIK GVI Ügyvezető igazgató: Tóth István János, Ph.D. tudományos főmunkatárs, MTA KTI, ügyvezető igazgató, MKIK GVI A kézirat lezárva: szeptember 30. MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 120. Tel: Fax: internet: 2 / 15

3 Tartalom Főbb megállapítások A képzési szint szerepe a kiválasztási folyamatban Minek tulajdonít jelentőséget a versenyszféra kiválasztás során? Előnyt jelent-e mesterszintű diploma? Kiket preferálnak a vállalatok? Az alap-, és mesterszintű diplomások munkakörülményei Módszertani tájékoztató Ábrák és táblák jegyzéke 1. ábra: Az alap-, és mesterszintű friss diplomás megkülönböztetése ábra: A képzés szintjének fontossága ábra: A képzési szint és más tapasztalatok hasznossága ábra: Az alapszintű diploma hasznossága ábra: Szakismeret orientált: ábra: Széleskörű tapasztalat orientált ábra: Szakmai gyakorlat orientált ábra: Munkatapasztalt orientált ábra: Vállalati preferenciák típusainak eloszlása ábra: Az alap-, és mesterszintű friss diplomás jelöltek megkülönböztetése ábra: Az alap-, és mesterszintű friss diplomás jelöltek megkülönböztetésének módja tábla: A kutatásban szakértőként résztvevő, nevüket vállaló interjúalanyok tábla: A képzés szintjének fontossága tábla: A szimulációban használt jelöltek ismérvei / 15

4 Főbb megállapítások Általánosságban elmondható 1, hogy a versenyszférában nem elsődleges szempont, hogy a pályakezdő milyen szintű diplomával rendelkezik 2. A szakmai gyakorlat mellett a diplomák számához, a külföldi tanulmányokhoz és a nem szakmai munkatapasztalathoz hasonlóan a képzési szint másodlagos jelentőségű. Ezért, általánosságban elmondható, hogy az alacsonyabb szintű diploma csak kicsit rontja a friss diplomás jelölt elhelyezkedési esélyeit megfordítva, önmagában a mesterszintű diploma csak kis előnyt jelent a munkaerő-piacon. A BA/Bsc diploma könnyedén kompenzálható nem szakmai munkatapasztalattal vagy külföldi tanulmányokkal vagy több diplomával. A szakismeretek preferálása, azaz a mesterszintű diplomának és a külföldi tanulmányoknak nagy jelentőség tulajdonítása, a vállalatok mindössze 9 százalékára jellemző. A vállalatok nagytöbbsége valamiféle munkatapasztalatot részesít előnyben 39 százalékuk szakmai gyakorlat, 24 százalékuk munkatapasztalat orientált. Ezen csoportok esetében a diplomák száma, a külföldi tanulmányok és a diploma szintje másodlagos jelentőséggel bír. A többség (63%) nem különbözteti meg a mester-, és alapszintű frissdiplomások munkakörülményeit. A vállalatok döntő többsége a munkakörben (57%) és a bérezésben, juttatásokban (52%) különböztetnék meg a különböző képzési szinttel rendelkező friss diplomásokat. A próbaidő hossza (13%), az alkalmazás időtávja (6%) és a szerződés típusa (6%) csak kevesek esetében tényező. 1. ábra: Az alap-, és mesterszintű friss diplomás megkülönböztetése Toborozási folyamat alatt Munkafeltételek kialakításakor Szakmai gyakorlat 44,3% A diplomák száma 16,2% 36,6% A képzés szintje Külföldi tanulmányok 13,5% 13,3% 63,4% Nem szakmai munkatapasztalat 12,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% (n=500) Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban Különbséget tesz (n=507) Nem tesz különbséget 1 Az MKIK GVI saját kérdőíves adatfelvétele alapján, aminek részletei a Mellékletben olvashatóak. 2 Conjoint elemzés alapján, aminek leírása a Mellékletben olvasható. 4 / 15

5 1. A képzési szint szerepe a kiválasztási folyamatban Az első fejezetben a toborzási folyamatban járjuk körül a képzési szint jelentőségét. A szakmai és nem szakmai munkatapasztalat, a diplomák száma és a külföldi tanulmányok viszonyrendszerben vizsgáljuk a mester-, és alapszintű diplomák szereplét. Először a képzési szint fontosságát vizsgáljuk, azaz arra kérdésre keressük a választ, hogy az említett tulajdonságok mellett mekkora a képzési szint jelentősége, fontossága. Ezt követően bemutatjuk, hogy az egyes előnyös és hátrányos tulajdonságok mennyiben kompenzálják egymást, illetve, hogy az alapszintű diploma milyen mértékű hátrányt (vagy előnyt) jelent a kiválasztás során. Szakértői interjúk segítségével megkíséreljük a különböző ideáltípusú nézetrendszerek gondolatvilágát megrajzolni Végezetül, a harmadik részben a vállalati preferencia-rendszereket tekintjük át, ismertetjük, hogy az egyes tulajdonságok hasznossága hogyan rendeződik mintázatokba. A fejezet gerince az úgynevezett conjoint modellezésen alapszik, ahol különböző mutatók (fontosság és hasznosság) lehetőséget teremtenek arra, hogy az egymással nehezen összeegyeztethető mennyiségi/minőségi ismérvek közötti különbségek számok formájában leírhatóvá, így összehasonlíthatóvá váljanak. A kérdőíves vizsgálat mintáról, illetve az alkalmazott conjoint modellről a mellékletben olvashatóak további részletek. 1.1.Minek tulajdonít jelentőséget a versenyszféra kiválasztás során? Általánosságban elmondható, hogy a toborzási folyamat során a vállalatok nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a képzési szintnek, azaz annak, hogy a jelölt alap-, vagy mesterszintű diplomával rendelkezik. A szakmai gyakorlat (44%) mellett a diplomák számához (16%), a külföldi tanulmányokhoz (13%) és a nem szakmai munkatapasztalathoz (12%) hasonlóan a képzési szint (14%) másodlagos jelentőségű. 3 Ebben a jobb karrier-, és jövedelemi lehetőséget kínáló budapesti, külföldi tulajdonú és 250 főnél nagyobb vállalatok sem jelentnek kivételt 4. 3 A százalékos értékek egy conjoint modell fontossági (importance) értékei, amik azt mutatják meg, hogy egy jelölt preferenciájához milyen mértékben járulnak hozzá az egyes jellegzetességek - ezen értékek összege 100 százalék, így a különböző jellegű ismérvek hozzáadott értékei összehasonlíthatóvá válnak. 4 Tóth István János, Várhalmi Zoltán (2010): Diplomás pályakezdők a versenyszektorban. Educatio folyóirat. vol. 19/ old. 5 / 15

6 2. ábra: A képzés szintjének fontossága Szakmai gyakorlat 44,3% A diplomák száma 16,2% A képzés szintje 13,5% Külföldi tanulmányok 13,3% Nem szakmai munkatapasztalat 12,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Külföldi Budapesti 250 főnél nagyobb 50,4% 48,8% 46,2% 13,7% 16,3% 17,1% 12,2% 11,9% 11,8% 10,2% 13,0% 11,7% 11,9% 10,5% 13,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=500) Megjegyzés: Az ábrákon látható értékek egy conjoint elemzés eredményei. Az eljárás során azt vizsgáltuk, hogy a szakmai gyakorlat, a diplomák száma, a képzési szint, a külföldi tanulmányok és a nem szakmai munkatapasztalat milyen súllyal esik latba a kiválasztási folyamat során. Az ábrákon látható értékeket fontossági értékeknek hívják, amik százalékos formában mutatják, hogy egy jellegzetesség mennyiben fontos a jelölt preferáltságában. Ennek megfelelően, az ábrák vízszintes tengelyén megjelenített értékek százalékos értékeket jelentenek, amelyek összege Előnyt jelent-e mesterszintű diploma? Általánosságban elmondható, hogy az alacsonyabb szintű diploma csak kis mértékben (- 0,16) rontja a jelölt elhelyezkedési esélyeit másképpen fogalmazva, önmagában a mesterszintű diploma csak kis előnyt jelent (+0,16) a munkaerő-piacon. A modell szerint az alapszintű diploma könnyen kompenzálható még egy diplomával (+0,17), külföldi tanulmányokkal (+0,19) vagy nem szakmai munkatapasztalattal (+0,20) 5. A modell szerint a szakmai gyakorlat hasznossága olyan mértékű, hogy annak hiányát még a nem szakmai munkatapasztalat, a külföldi tanulmányok és a több mester diploma sem kompenzálhatja nézzünk egy konkrét példát: 5 A zárójelekben szereplő értékek egy conjoint modell hazsnossági (utility) értékei, amik absztrakt formában mutatják, hogy egy tulajdonság megléte vagy hiánya milyen arányban járul hozzá a jelölt preferáltságához. Amíg a fontossági értékek egy jellegzetesség fontosságát, addig a hasznossági értékek egy jellegzetesség egy tulajdonságának hasznosságát mutatják. 6 / 15

7 Az A jelöltnek nincs szakmai gyakorlata, de minden más tapasztalattal rendelkezik, a kiválasztási eljárás során hátterének hasznossági értéke: -0,80+0,20+0,19+0,17+0,16 = -0,08 pont. A B jelöltnek van szakmai gyakorlata van, de semmilyen más tapasztalattal rendelkezik, hasznossági értéke: 0,8-0,20-0,19-0,17-0,16 = 0,08 pont. Elmondható tehát, hogy B jelölt, ha kis mértékben is de jobban preferált a munkaerőpiacon, mint A jelölt. Eszerint kiszámolható, hogy a BA/Bsc diploma könnyedén kompenzálható nem szakmai munkatapasztalattal vagy külföldi tanulmányokkal vagy több diplomával. 3. ábra: A képzési szint és más tapasztalatok hasznossága Van szakmai gyakorlata Van nem szakmai munkatap. Tanult külföldön Több diploma MA / Msc / 5 éves képzés BA / Bsc / 3 éves képzés Egy diploma Nem tanult külföldön Nincs nem szakmai munkatap. Nincs szakmai gyakorlata-0,80-0,16-0,17-0,19-0,20 0,20 0,19 0,17 0,16 0,80-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=500) Megjegyzés: Az ábrákon látható értékek egy conjoint elemzés eredményei. Az eljárás során azt vizsgáltuk, hogy a szakmai gyakorlat, a diplomák száma, a képzési szint, a külföldi tanulmányok és a nem szakmai munkatapasztalat milyen súllyal esik latba a kiválasztási folyamat során. Az ábrákon látható értékeket haszonssági értékeknek hívják, amik absztrakt formában mutatják, hogy egy tulajdonság megléte vagy hiánya milyen arányban járul hozzá a jelölt preferáltságához. Ennek megfelelően az ábrák vízszintes tengelyén megjelenített értékeknek csak azok egymáshoz viszonyított nagysága értelmezhető, önmagukban nem értelmezhetők. A humánerőforrás területen dolgozó szakemberek és vezetők egyetértenek abban, hogy a képzési szint nem lényeges a kiválasztás során, igaz vannak olyan speciális mérnöki vagy pénzügyi pozíciók, amik speciális szaktudást igényelnek, így kifejezetten mester szakon végzett jelölteket keresnek. Az interjúk során elmondták, hogy ritka, ha egy munkaadó a pozíció betöltésekor kritériumként határozza meg a mester szintű diplomát. A munkaadók többsége (49%) nem tulajdonít jelentőséget a képzési szintnek egy jelölt preferáltságát érdemben nem befolyásolja a diplomája szintje. További 39 százalék az átlagnál jobban preferálja a mesterszakosokat, 12 százalék pedig ellenkezőleg az alapképzést végzetteket preferálja. 7 / 15

8 4. ábra: Az alapszintű diploma hasznossága 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25-0,50-0,75 39% 49% 12% Átlag -0,16 Első Decilis -0,62 Első kvartilis -,037 Medián -0,12 Harmadik kvartilis 0,00 Kilencedik decilis 0,25-1, Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=500) Megjegyzés: A bal oldali ábrán látható értékek egy conjoint elemzés eredményei. Az eljárás során azt vizsgáltuk, hogy a szakmai gyakorlat, a diplomák száma, a képzési szint, a külföldi tanulmányok és a nem szakmai munkatapasztalat milyen súllyal esik a latba a kiválasztási folyamat során. Az ábrán látható értékeket hasznossági értékeknek hívják, amik absztrakt formában mutatják, hogy egy tulajdonság megléte vagy hiánya milyen arányban járul hozzá a jelölt preferáltságához. Ennek megfelelően az ábra függőleges tengelyén megjelenített értékek önmagukban nem értelmezhetőek, céljuk a hasznossági értékek szóródásának bemutatása. A negatív értékek azt fejezik ki, hogy a BA/Bsc diploma milyen mértékű hátrányt, a pozitív értékek pedig azt, hogy milyen mértékű előnyt jelentenek az MA/Msc diplomával szemben. Az ábra vízszintes tengelyén a hazsnossági mutató percentilisai kerütek megjelenítésre. Milyen nézetek, gondolatok állhatnak a preferenciákban különböző három csoport véleménye mögött. A következőkben a HR tanácsadókkal és vezetőkkel készített interjúk alapján kíséreljük meg megrajzolni ezen ideáltípusokat. A mesterszakon végzett jelölteket preferáló csoport jelentős (39%), ők amellett érvelnek, hogy a mesterszakos jelöltek előnyben vannak a munkaerőpiacon, igaz nem feltétlenül a képzés során megszerzett tudás miatt, inkább azért mert érettebbek, a kompetenciák jobban használhatóak és fejleszthetőek. Ennek megfelelően az alapszintű diplomával rendelkezők legnagyobb hátrányának a tapasztalatlanságot, a nem tudatos karrierépítést találják. Véleményük szerint az alapszintű diplomával rendelkező jelölt életkora folytán kevésbé megállapodott, kevésbé tudja mit szeretne csinálni, így fennáll, annak a veszélye, hogy az erőforrásigényes betanítási időszakot követően elhagyja a vállalatot, jelentős kárt okozva ezzel. Az előbbinél egy kisebb csoport (12%) lényegében az alapszintű, BA/Bsc diplomával rendelkezőket preferálja. Ők amellett érvelnek, hogy a jelenlegi felsőoktatás olyannyira elméletorientált, hogy a mester képzéseken nem tanulnak olyan gyakorlati jelentőséggel bíró ismereteket, illetve a munkakörök betöltéséhez szükséges különböző kompetenciáik nem fejlődnek olyan mértékben, hogy érdemes legyen magasabb szintű diplomát szerezni. Elmondták, hogy a három éves képzésben résztvevők éppúgy el tudják látni a kezdő pozíciókat, illetve két év munkatapasztalat során többet fejlődnek, 8 / 15

9 mintha, ugyanezt az időt a munka világától távol az egyetemen töltenék. Kiemelték, hogy számos diploma önmagában nagyon kevés értékkel bír a versenyszektorban és ezen a képzés szintje sem változtat érdemben. A harmadik és legnépesebb csoport (49%) lényegében nem tesz különbözteti meg a jelölteket a diplomájuk szintje alapján. Elmondásuk szerint a legtöbb kezdőpozíció esetében a diploma szintje nem releváns, ennél sokkal fontosabbak a jelölt tapasztalatai és kompetenciái. Ők, amellett érvelnek, hogy a tudományos szemlélet, a strukturált, analitikus gondolkodás, a szélesebb szakmai horizont később, a karrier előrehaladtával jelenthet előnyt a mesterképzést elvégzők számára. Ennek kapcsán a csoport kiemelte, hogy a bolognai rendszer kétségtelen előnye, hogy a mester képzés később is elvégezhető, sőt munkatapasztalattal, érettebb személyiséggel és tudatosabb hozzáállással nagyobb hozzáadott értéket jelenthet a karrierépítésben. 1.3.Kiket preferálnak a vállalatok? A vállalatok preferenciái összefüggenek egymással, mintázatokba rendszerződnek. Mind az öt tényező figyelembevételével négy vállalati toborzási preferencia típus képe bontakozott ki 6 : 5. ábra: Szakismeret orientált: Az első csoport sajátja, a mesterszintű diplomások preferálása, ami mellett a külföldi tanulmányok és kisebb mértékben a nem szakmai munkatapasztalat jelenthet előnyt a kiválasztási folyamat során. Nem szakmai munkatapasztalat Szakmai gyakorlat -0,05 Külfölditanulmányok Több diploma -0,27 MA / Msc / 5 éves képzés 0,14 0,39 0,85-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=500) Megjegyzés: Az ábrákon látható értékeket haszonssági értékeknek hívják, amik absztrakt formában mutatják, hogy egy-egy tulajdonság megléte vagy hiánya milyen arányban járul hozzá a jelölt preferáltságához. Ennek megfelelően az ábrák vízszintes tengelyén megjelenített értékek önmagukban nem értelmezhetőek, csak azok egymáshoz viszonyított nagysága. 6 A profilok megalkotásához K-means klaszterezési eljárást alkalmaztunk. 9 / 15

10 6. ábra: Széleskörű tapasztalat orientált A második csoport a széleskörű tapasztalattal rendelkezőket preferálja - elsősorban a szakmai gyakorlat, a több diploma és a külföldi tanulmányok jelentenek előnyt, másodsorban pedig a munkatapasztalat és diploma szintje. Nem szakmai munkatapasztalat 0,18 Szakmai gyakorlat 0,60 Külfölditanulmányok 0,48 Több diploma 0,64 MA / Msc / 5 éves képzés 0,26-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 7. ábra: Szakmai gyakorlat orientált A 3. típus esetében a szakmai gyakorlat tekinthető döntőnek, bár az összes többi tapasztalatot is jutalmazzák, de ezek mértéke elenyésző. Nem szakmai munkatapasztalat Szakmai gyakorlat Külfölditanulmányok Több diploma 0,08 0,12 0,23 1,41 MA / Msc / 5 éves képzés 0,05-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 8. ábra: Munkatapasztalt orientált A 4. típus esetében a szakmai gyakorlat és a nem szakmai munkatapasztalat tekinthető döntőnek. Fontos kiemelni, hogy ezen tapasztalatokhoz tartozó jutalom nem jelentős, vélhetően ezen vállalati kör olyan tulajdonságokat részesít előnyben, például a nehezen megragadható kompetenciákat, amiket a modellben nem vizsgáltunk. Nem szakmai munkatapasztalat 0,21 Szakmai gyakorlat 0,37 Külfölditanulmányok -0,03 Több diploma -0,13 MA / Msc / 5 éves képzés -0,02-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=500) Megjegyzés: Az ábrákon látható értékeket haszonssági értékeknek hívják, amik absztrakt formában mutatják, hogy egy tulajdonság megléte vagy hiánya milyen arányban járul hozzá a jelölt preferáltságához. Ennek megfelelően az ábrák vízszintes tengelyén megjelenített értékek önmagukban nem értelmezhetőek, csak azok egymáshoz viszonyított nagysága. 10 / 15

11 A vállalatok döntő többsége a valamiféle munkatapasztalatot részesít előnyben 39 százalékuk szakmai gyakorlat, 24 százalékuk munkatapasztalat orientált. Emlékeztetőül: ezen csoportok esetében a diplomák száma, a külföldi tanulmányok és a diploma szintje másodlagos jelentőséggel bír. További 27 százalék a széleskörű tapasztalattal rendelkező jelölteket részesíti előnyben és mindössze 9 százalékot teszi a szakismert orientáltak csoportja. Emlékeztetőül: ők azok, akik a mester szintű diplomásokat mindennél jobban preferálják. Az átlagosnál jobb jövedelmi és karrierlehetőségget nyújtó vállalati szegmensek esetében más eloszlásokkal találkozhatunk. A külföldi vállalatok esetében a széleskörű tapasztalat orientált (39%), illetve a budapestiek és a 250 főnél nagyobb vállalatok körében a szakmai gyakorlat-orientált (49% és 55%) vállalatok felül vannak reprezentálva. 9. ábra: Vállalati preferenciák típusainak eloszlása 9,4% Szakismeret Széleskörű tapasztalat Szakmai gyakorlat Munkatapasztalat 24,4% 38,8% 27,4% Külföldi Budapesti 250 főnél nagyobb 18,3% 5,2% 16,9% 6,2% 15,4% 9,7% 39,0% 28,5% 19,8% 37,6% 48,5% 55,1% Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=500) 11 / 15

12 2. Az alap-, és mesterszintű diplomások munkakörülményei Jelen fejezetben röviden bemutatjuk, hogy a vállalatok különbséget tesznek-e friss diplomások munkakörülményeiben attól függően, hogy az milyen szintű diplomával rendelkeznek. A többség (63%) nem tesz különbséget a mester-, és alapszintű frissdiplomások munkakörülményei között. Az átlagosnál jobb jövedelmi és karrierlehetőséggel nyújtó vállalati szegmensek esetében kicsit más eloszlásokkal találkozhatunk. A képzési szinttől függően a külföldi és a 250 főnél nagyobb vállalatok az átlagosnál nagyobb arányban (42% és 46%), a budapestiek az átlagosnál kisebb arányban (30%) ajánlanak más munkafeltételeket. 10. ábra: Az alap-, és mesterszintű friss diplomás jelöltek megkülönböztetése 36,6% 63,4% Különbséget tesz Nem tesz különbséget Külföldi Budapesti 250 főnél nagyobb 30,1% 57,6% 42,4% 69,9% 54,2% 45,8% Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=507) 12 / 15

13 A vállalatok döntő többsége a munkakörben (57%) és a bérezésben, juttatásokban (52%) különböztetnék meg a különböző képzési szinttel rendelkező friss diplomásokat. A próbaidő hossza (13%), az alkalmazás időtávja (6%) és a szerződés típusa (6%) csak kevesek esetében tényező. Az átlagosnál jobb jövedelmi és karrierlehetőségget nyújtó vállalati szegmensek esetében nagyon hasonló eloszlásokkal találkozhatunk. Kiemelendő, hogy a budapesti és 250 főnél nagyobb vállalatok nagyobb arányban (66% és 62%) különböztetnek meg munkakör és kisebb arányban (26% és 36%) pozíció szerint. 11. ábra: Az alap-, és mesterszintű friss diplomás jelöltek megkülönböztetésének módja Munkakör Bérezés, juttatások 51,6% 56,8% Pozíció 40,1% Próbaidő hossza 12,6% Időtáv Szerződés típusa 6,0% 5,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Külföldi Budapesti 250 főnél nagyobb 55,4% 66,0% 62,2% 53,6% 56,0% 56,6% 39,3% 26,0% 35,7% 10,7% 8,0% 11,1% 7,1% 8,9% 12,0% 10,0% 5,1% 3,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Forrás: GVI-Educatio: Friss diplomások a versenyszektorban (n=186) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 13 / 15

14 Módszertani tájékoztató Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2005 óta folytatja a Diplomás pályakezdők a versenyszektorban elnevezésű kutatási programot, amelynek keretében évente felmérést készít a diplomás pályakezdők jelenlegi és jövőbeli foglalkoztatásának jellemzőiről, a foglalkoztatottság trendjeiről, nehézségeiről, beleértve a diplomás pályakezdők bérezését, kompetenciáit, illetve a felsőoktatási intézmények elfogadottságát és presztízsét. Ezeknek a vállalati felvételeknek nem az az elsődleges céljuk, hogy az oktatáspolitika és a felsőoktatási intézményrendszer központi döntéshozó szerveire hatást gyakorolva (pl. a felvételi keretszámokon keresztül) közvetlenül befolyásolják a felsőoktatás keresleti, azaz a diplomás munkaerőpiac évekkel későbbi kínálati oldalát. Sokkal inkább arra irányulnak, hogy tájékoztassák a felsőoktatás szereplőit, a döntéshozókat, az intézmények vezetőit, a továbbtanulás vagy szakosodás előtt álló fiatalokat és a munkáltatókat, s ezzel segítséget nyújtsanak az egyéni döntések meghozatalához. Az elemzések adatforrásai A Friss diplomások a versenyszektorban évi kutatásának adatforrásai: Vállalati kérdőíves vizsgálat: A minta 508 fő, 10 főnél nagyobb vállalatnál dolgozó humánpolitikai kérdésekben kompetens döntéshozó válaszait tartalmazza. Az eredmények reprezentatívnak tekinthetőek az alkalmazásban állók száma szerint vállalati létszám és gazdasági tevékenység együttes eloszlása szerint. Eszerint a súlyozott minta 42 százaléka 250 feletti és 76 százaléka 50 fő feletti vállalat. Interjús vizsgálat: A kutatás során 12 humánpolitikai tanácsadó és döntéshozó került megkeresésre, ahol egy 70 perces félig-strukturált szakértői interjú keretében kérdeztük őket a friss diplomások foglalkoztatásával kapcsolatban. Ezúton is köszönjük a kutatásban nyújtott segítségüket. 12. tábla: A kutatásban szakértőként résztvevő, nevüket vállaló interjúalanyok Szakértő neve Pozíciója Vállalat Bertus Barna Vezető HR tanácsadó Job Center-Access Recruitment Kft. Borai Tamás Igazgató Dr. Pendl and Dr. Piswanger Int. Vezetői Tanácsadó Kft. Csipler- Turmezey Luca; Horváth Zsófia IT- Telco Branch Manager, Senior Tanácsadó Randstad Hungary Kft. Dr. Riss Éva Ügyvezető igazgató Riss&Partners Kft. Golány Etelka People Development specialist - Horváth Annamária HR vezető - Horváth Eszter HR tanácsadó TESK Tanácsadó Kft. Kovács András Branch Manager Grafton Recruitment Kft. Munián Tamás Üzletfejlesztési vezető, senior tanácsadó Dr. Ekler és Társai Munkatárs Fejlesztési Tanácsadó Kft. Szabó Zoltán Ügyvezető igazgató HR Advise Kft. Varga Krisztina Ügyvezető igazgató Workplus Kft. 14 / 15

15 Conjoint elemzés A conjoint elemzés elsősorban a piackutatásban használt olyan módszer, ahol a döntéshozatali szituáció modellezésével vizsgálják a preferenciákat. A megközelítés abból az alapvetésből indul ki, hogy egy termék vagy egy szolgáltatás több jellegzetességgel bír, illetve a preferenciák ezek együttes mérlegelése során alakulnak ki. Ezért a preferenciákat a jellegzetességek együttes megjelenítésével kell mérni, hiszen azok a valóságban sem függetlenek egymástól. Matematikai számításokon keresztül így meghatározhatóvá válik az egyes jellegzetességek egymáshoz viszonyított fontossága, illetve az egyes ismérvek értékeinek/szintjeinek hasznossága. Utóbbi mutatók lehetőséget teremtenek arra, hogy egymással nehezen összeegyeztethető mennyiségi/minőségi ismérvek közötti különbségek számok formájában leírhatóvá, így összehasonlíthatóvá váljanak. Jelen kutatásban, kisebb vállalatok esetében az általános vezetőket, nagyobbak esetében a humánpolitikával foglalkozó vezetőket kértünk meg arra, hogy friss diplomás jelölteket értékeljenek aszerint, hogy mennyire látnák őket szívesen a vállalatnál. A jelöltek öt jellegzetesség mentén különböztek egymástól: Jellegzetesség A képzés szintje Diplomák száma Külföldi tanulmányok Szakmai munkatapasztalat Nem szakmai munkatapasztalat 13. tábla: A képzés szintjének fontossága Ismérv BA(Bsc)/MA(Msc) Egy/Több Van/Nincs Van/Nincs Van/Nincs A válaszolók hetes skálán fejezhették ki preferenciájuk, értékelhették a 8 darab hipotetikus jelöltet. Ebben a megközelítésben a vállalati döntéshozók nem egymástól függetlenül értékelték a friss diplomás jelöltek képzési háttért és tapasztalatait, hanem mind az öt szempontot együttesen figyelembevéve. A szimulációban használt jelöltek az alábbi ismérvekkel rendelkeztek: A képzés szintje Diplomák száma 14. tábla: A szimulációban használt jelöltek ismérvei Külföldi tanulmányok Szakmai munkatapasztalat Nem szakmai munkatapasztalat 1 BA Több Nincs Nincs Nincs 2 BA Egy Van Nincs Van 3 MA Egy Nincs Van Nincs 4 MA Több Van Van Van 5 MA Több Nincs Nincs Van 6 MA Egy Van Nincs Nincs 7 BA Egy Nincs Van Van 8 BA Több Van Van Nincs 15 / 15

Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben

Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben Budapest, 2013 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Hitelfelvétel és a Növekedési Hitelprogramban (NHP) való részvétel a KKV-k körében Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. március Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK

FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK CONFERENCE ABOUT THE STATUS AND FUTURE OF THE EDUCATIONAL AND R&D SERVICES FOR THE VEHICLE INDUSTRY FELHŐBŐL A TUDÁS - A CLOUDOK SZEREPE AZ E-LEARNING-BEN SZAKKÉPZÉSTŐL PHD-IG Seebauer Márta, Rajnai Zoltán

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Érdemes diplomát szerezni Magyarországon vagy munkanélküliség vár a pályakezdő diplomásokra?

Érdemes diplomát szerezni Magyarországon vagy munkanélküliség vár a pályakezdő diplomásokra? Érdemes diplomát szerezni Magyarországon vagy munkanélküliség vár a pályakezdő diplomásokra? Elemzés a diplomások munkaerő-piaci helyzetéről Budapest, 2012. augusztus Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

A 2008-as RFKB döntések előkészítésének elemzése

A 2008-as RFKB döntések előkészítésének elemzése Az RFKB döntések, tihanyi javaslatok és munkaerőpiaci előrejelzések összevetése szakiskola_2009_hattertanulmany Budapest, 2009. március 2. Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan non-profit

Részletesebben

Friss diplomások a versenyszektorban

Friss diplomások a versenyszektorban Friss diplomások a versenyszektorban Kutatási jelentés a friss diplomások iránti tendenciáiról Budapest, 20, október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

HR Service. Fields of business: recruitment, executive selection, workforce hiring, outplacement, call centre recruitment

HR Service. Fields of business: recruitment, executive selection, workforce hiring, outplacement, call centre recruitment 1. oldal, összesen: 6 HR Service Adecco Kft. (Ltd.) 1068 Budapest, Benczúr u. 47. Tel: (+ 36 1) 479-5350 Fax: (+ 36 1) 479-5359 www.adecco.hu adecco@adecco.hu Zsuzsa Gárdus, Managing Director Fields of

Részletesebben

Az online sajtó elemzése segít a beruházások előrejelzésében Tartalomelemzés 2010 január és 2013 december között megjelent cikkek alapján

Az online sajtó elemzése segít a beruházások előrejelzésében Tartalomelemzés 2010 január és 2013 december között megjelent cikkek alapján Az online sajtó elemzése segít a beruházások előrejelzésében Tartalomelemzés 21 január és 213 december között megjelent cikkek alapján 214. május Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit

Részletesebben

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban Bőhm Gergely főosztályvezető-helyettes ERC NCP MTA Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága ERC a H2020-ban H2020 összesen: 77 mrd euró (FP7:

Részletesebben

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.)

Lukács Péter Semjén András (szerk.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988 (253 o.) VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK NÉV: SEMJÉN András KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK Könyvek: Semjén András Tóth István János (szerk.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati

Részletesebben

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN

APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN APP!MOBILE 2014 TÉVUTAK ÉS TÉVHITEK, AVAGY A MOBILITÁS NAGYVÁLLALATI KÖRNYEZETBEN IT Services Hungary Balog Zsolt - Head of Enterprise Architecture Budapest, 2014. november 12. IT SERVICES HUNGARY COMPANY

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

GEO_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% GEO_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet várható alakulása a kutatás koncepciójának bemutatása, új elemek ismertetése Tóth István János, PhD tudományos főmunkatárs, MTA KRTK KTI ügyvezető, MKIK GVI

Részletesebben

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

RKK_H. Válaszadók száma = 157. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% RKK_H Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet

Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY. Tervezet Diplomás pályakövető rendszer 2010. május-június KUTATÁSI TANULMÁNY Tervezet MSC MSc mérnöki 3. A felmérés kérdéscsoportjainak kiértékelése 3.1. A végzést követő továbbtanulás az aktív hallgatók körében

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar 2010. PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR BA ALAPSZAK KÉPZÉSI SZINTEK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS MESTERKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR PEDAGÓGIA BA ALAPSZAK (6 félév) SZOCIÁLPEDAGÓGIA TANÍTÓ PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR IFJÚSÁGSEGÍTŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

MÉK_DPR EUROSTUDENT 2013. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% MÉK_DPR EUROSTUDENT 0 Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei

A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei A hazai vállalkozások bankválasztása és az elmúlt hónapok pénzintézeti csődjei 2015. június Elemzésünk azt vizsgálja, hogy a hazai vállalkozók milyen szempontokat tartanak fontosnak egy-egy bank megítélésénél

Részletesebben

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alcsoport DPR_2014_hallgato_FOK. Válaszadók száma = 14. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alcsoport DPR_0_hallgato_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Vissza az utcáról 2012. 05. 01. 2013. 06. 30.

Vissza az utcáról 2012. 05. 01. 2013. 06. 30. Vissza az utcáról 2012. 05. 01. 2013. 06. 30. Nonprofit Kft.) 1 A kezdetek előtt Nonprofit Kft.) 2 Nonprofit Kft.) 3 Nonprofit Kft.) 4 Nonprofit Kft.) 5 Nonprofit Kft.) 6 Nonprofit Kft.) 7 Nonprofit Kft.)

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2013

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2013 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2013 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2013, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Hol tudok elhelyezkedni matekos diplomámmal?

Hol tudok elhelyezkedni matekos diplomámmal? Hol tudok elhelyezkedni matekos diplomámmal? Hallgatóink gyakran kérdezik tőlünk, hogy diplomájuk megszerzése után milyen elhelyezkedési lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon. Annak érdekében, hogy e kérdésre

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS

KÖZÉPTÁVÚ MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS - VÁLLALKOZÁS Dátum: 2004.06.23. SORSZÁM:. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI INTÉZET HCCI Research Institute

Részletesebben

A magyar vállalatok véleménye az EUUSA szabadkereskedelmi egyezményről. Leíró elemzés vállalati adatfelvétel alapján. 2014. január

A magyar vállalatok véleménye az EUUSA szabadkereskedelmi egyezményről. Leíró elemzés vállalati adatfelvétel alapján. 2014. január A magyar vállalatok véleménye az EUUSA szabadkereskedelmi egyezményről Leíró elemzés vállalati adatfelvétel alapján 2014. január 1 A magyar vállalatok véleménye az EU-USA szabadkereskedelmi egyezményről

Részletesebben

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Aktív hallgatók. Válaszadók száma = 101. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Aktív hallgatók Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

VégzeTTSégŰ PÁlyakezDŐk TérBelI mobilitása és elhelyezkedése a VerSeNySzFérÁBaN

VégzeTTSégŰ PÁlyakezDŐk TérBelI mobilitása és elhelyezkedése a VerSeNySzFérÁBaN 209 Várhalmi Zoltán Czibik Ágnes Dörgő Benedek műszaki-informatikai és gazdasági VégzeTTSégŰ PÁlyakezDŐk TérBelI mobilitása és elhelyezkedése a VerSeNySzFérÁBaN A felsőoktatási intézmények elsődleges funkciója

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% 30% 5% Általános indikátorok 2 3 4 - + Globális index átl.=3.48 elt.=.06 8. Az oktatással kapcsolatosan értékelje az alábbi szempontokat! ( - egyáltalán nem elégedett, -teljes mértékben elégedett) (α = 0.82)

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

NK_GT EGPSZ DPR_2014_hallgato_NK. Válaszadók száma = 9. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% NK_GT EGPSZ DPR_0_hallgato_NK Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely MAROSVÁSÁRHELYI KAR FELVÉTELI KEDVEZMÉNYEK 2015-2016 ALAPKÉPZÉS Felvételi kedvezmények az alábbi szakok esetében alapképzésen:

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék

Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék A tanszék munkatársai Dr. Radics László Tanszékvezető Egyetemi tanár Ökológiai gazdálkodás Agro-ökológiai gyomszabályozás Dr. Szalai Zita Egyetemi

Részletesebben

A kimeneti követelmények áttekintése

A kimeneti követelmények áttekintése A kimeneti követelmények áttekintése Érvényes a hallgatók egyedi kérésére a 2012/2013. tanév I. félévében kezdő hallgatókra, illetve kötelezően minden később kezdő hallgatóra. 1. Az MSc képzés alatt összesen

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2015

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2015 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2015 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2015, a megyei fejlesztési és képzési bizottságok (MFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

HR oktatás a Corvinuson

HR oktatás a Corvinuson HR oktatás a Corvinuson Primecz Henriett Szervezeti Magatartás Tanszék Vezetéstudományi Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263; fax: (1)4825118 Internet:

Részletesebben

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei

Alapdiplomával a munka világába? Felsőfokú alapképzésben (BA/BSc) résztvevő végzős hallgatók oktatással kapcsolatos és munkaerőpiaci attitűdjei 398 kutatás közben me érdekében. 9 Ezt az álláspontot képviseli Zachár 10 is, meglátása szerint az akkreditáció garanciát nyújt a felnőttképzést igénybe vevők számára a magasabb minőségi mutatókkal rendelkező

Részletesebben

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében

Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében ELTE Diplomás Pályakövető Rendszer Felmérés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2008-ban és 2010-ben végze ek körében KUTATÁSI ZÁRÓTANULMÁNY 2011 ISBN 978-963-284-221-9 Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Részletesebben

Szakiskolai beiskolázási döntések és iskolai alkalmazkodás. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok döntéseinek elemzése 2014/3

Szakiskolai beiskolázási döntések és iskolai alkalmazkodás. A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok döntéseinek elemzése 2014/3 Szakiskolai beiskolázási döntések és iskolai alkalmazkodás A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok döntéseinek elemzése 2014/3 Szakiskolai beiskolázási döntések és iskolai alkalmazkodás A Regionális

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012

Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 Diplomás pályakövetés intézményi on-line kutatás a Pannon Egyetemen, 2012 2007/2009/2011-ben abszolutóriumot szerzett hallgatók vizsgálata Kutatásvezető: Dr. Formádi Katalin, egyetemi docens Lezárva: 2013.

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Marie Curie egyéni ösztöndíjak. Márkus Eszter, People NCP 2012. június 06., Budapest

Marie Curie egyéni ösztöndíjak. Márkus Eszter, People NCP 2012. június 06., Budapest Marie Curie egyéni ösztöndíjak Márkus Eszter, People NCP 2012. június 06., Budapest A 7. keretprogram felépítése Négy specifikus program Együttmőködés 32.413 MRD EUR Ötletek 7.510 MRD EUR Emberek 4.75

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:...

kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... kérdőív Hallgatói motivációk diplomás pályakövető rendszer 2009. április május Kérdező neve:... Kérdezői kód: Kérdezés időpontja:... A kérdőívet ellenőrizte:... A válaszadás önkéntes! I. személyi kérdések

Részletesebben

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Szakképzés és gazdaság Cséfalvay Ágnes Szakképzési é osztályvezető ő Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az egyfőre jutó GDP az országos átlag %-ában Budapest: 230 % A reálgazdaság így a versenyképesség

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Debreceni Egyetem Egészségtud Centrum Általános Orvostud Kar az ÁOK dékánja Dr. Csernoch László egyetemi tanár Az Általános Orvostud Kar széles képzési kínálattal várja a jelentkezőket. A legnagyobb hagyománnyal

Részletesebben

Tesztmérnök: tesztautomatizálási mérnök Feladat: Elvárások: Előnyt jelent: Beágyazott rendszer tesztmérnök beágyazott rendszer tesztmérnök Feladat:

Tesztmérnök: tesztautomatizálási mérnök Feladat: Elvárások: Előnyt jelent: Beágyazott rendszer tesztmérnök beágyazott rendszer tesztmérnök Feladat: Tesztmérnök: Új munkatársakat keresünk tesztautomatizálási mérnök pozícióba. Várjuk a téma iránt elkötelezett, nyitott és motivált kollégák jelentkezését, tapasztalt, illetve kevésbé tapasztalt jelöltek

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak

Sszám Név Választott téma Konzulens Szak Sszám Név Választott téma Konzulens Szak 1 Antal Csaba A kulturális attrakciók kulturális rendezvények jelentősége egy választott desztináció turisztikai kínálatában 2 3 Bata András Információtechnológia

Részletesebben

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÁJK - Bejövő motivációs 0 ÁJK - Bejövő motivációs 0 Válaszadók száma = 6 Általános indikátorok Globális index - + átl.=, elt.=. Felsőoktatási intézmény-választás és motiváció (α = 0.78) - + - +. Gólyatábori

Részletesebben

GYORSHÍREK - Programok. 2014-19 2014. május 21. Tisztelt Tagjaink!

GYORSHÍREK - Programok. 2014-19 2014. május 21. Tisztelt Tagjaink! GYORSHÍREK - Programok 2014-19 2014. május 21. Tisztelt Tagjaink! Tartalom: 1. JVSZ programok: 1.a "Hungary: 10 years in the European Union, the 10th anniversary of Hungary s accession to the European

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2009

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2009 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2009 A dokumentum a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2009, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Telegdy Álmos. 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs 2004-2005), MTA Közgazdaságtudományi Intézet Telegdy Álmos Elérhetőség: MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budaörsi út 45 Email: telegdy@econ.core.hu Nyelvtudás: Felsőfokú angol Felsőfokú román Munkahely: 2004 - Tudományos főmunkatárs (tudományos munkatárs

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

Gyakornoki lehetőségek a Bosch-nál

Gyakornoki lehetőségek a Bosch-nál Minden sikernek megvan a maga története. Gyakornoki lehetőségek a Bosch-nál 2 www.bosch.hu/jobs Szerezz szakmai gyakorlatot a Bosch-nál Elméletből már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatokat

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Új Magyar Exodus felé?

Új Magyar Exodus felé? Új Magyar Exodus felé? Elemzés a külföldi munkavállalással kapcsolatos internetes keresések forgalmáról a Google Trends alapján Budapest, 2012. október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013

Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013 Fiatalok a munkaerőpiacon Európában 2013 A Cegos kutatása nemzetközi és magyar eredményekkel 2013. június 27. A felmérés módszertana 3 A felmérés módszertana és jellemzői Nem tudományos kutatás, az eredmények

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 III. VÉGZETT HALLGATÓK PÁLYAKÖVETÉSE KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1.a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 3 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! III.1/a. Mi az Ön jelenlegi lakóhelyének (a település, ahol ténylegesen,

Részletesebben

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok

a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok 143 Varga Júlia a PÁlyakezDŐ DIPlomÁSok munkaerő-piaci SIkereSSége 2011-BeN Bevezetés Ebben a fejezetben a fiatal diplomások munkaerő-piaci sikerességének alakulását vizsgáljuk a Diplomás Pályakövető Rendszer

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28.

Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében BORSOS ESZTER-KISS ÁDÁM GERGŐ SZIE EGYRTDI 2014.11.28. Felsőoktatási körkép Rendszerváltozás utáni expanzió (hallgatói, intézményi oldalról

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1 - Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben