Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2 Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Magyar, Matematika Tehetséggondozás: Magyar Tömegsport Munkaközösség-vezető 2. Főiskola: tanító 1/B osztály osztályfőnöke Felzárkóztatás: Magyar, Matematika Tehetséggondozás: Magyar Szakkör: Kézműves Tömegsport 3. Főiskola: tanító népműveléstestnevelés szakkollégium 4. Főiskola: tanító német nyelv szakkollégium 5. Főiskola: tanító fejlesztődifferenciáló pedagógus szakvizsga 2/A osztály osztályfőnöke Felzárkóztatás: Magyar, Matematika Tehetséggondozás: Magyar, Matematika Szakkör: Mese Tömegsport 2/B osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Magyar Tehetséggondozás: Matematika Szakkör: Segítő kezek Tömegsport 3/A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Matematika Tehetséggondozás: Magyar, Matematika SNI B és BTMN tanulók fejlesztése Tömegsport

3 6. Főiskola: tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 7. Főiskola: tanító angol nyelv műveltségi terület 8. Főiskola: tanító matematika szakkollégium; magyar nyelv és irodalom szak 9. Főiskola: tanító ének-zene szakkollégium; ének-zene szak, mentálhigiéne szak; zeneterapeuta 10. Főiskola: matematika-rajz szak 11. Főiskola: tanító angol nyelv műveltségi terület; angol nyelv és irodalom szak közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 3/B osztály osztályfőnöke Matematika HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Magyar 3.B Felzárkóztatás: Matematika 3.B Felzárkóztatás: Matematika 4/2. cs. Tömegsport 4. osztály osztályfőnöke Angol: 4/1cs; 6.B; 7/2. cs.; 8.B Szakkör: Angol 3. B Magyar HHH fejlesztés 4/1. cs. Felzárkóztatás: Magyar 4/1. cs., Angol 6.B Tehetséggondozás: Magyar 4/1. cs., Angol 7/2. cs. Magyar: 5/1. cs.; 7/2. cs.; 8.A; 8.B Matematika: 4/1. cs. Magyar fejlesztés: 7/2. cs.; 8.A; 8.B Felzárkóztatás: Magyar 5/1. cs. Osztályfői: 5. osztály Ének-zene: 3.A; 3.B; 4.oszt. 5.oszt, 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Rajz: 6.A Etika: 7. osztály Osztályfői: 6.A Tehetséggondozás: Ének-zene 7.o. Matematika:5/2. cs.; 6.b; 7/1.cs; 8.A Rajz: 6.B; 7.o; 8.A; 8.B Mozgókép és médiaismeret: 8.A Osztályfői: 6.B Felzárkóztatás: Matematika 5/2.cs. Matematika fejlesztés: 7/1.cs; 8.A Szakkör: Rajz Munkaközösség-vezető Angol: 4/2.cs; 5/1-2.cs.; 6.A; 7/1.cs.; 8.A Történelem: 6.A; 6.B Technika és életvitel: 5. osztály Rajz: 5. osztály Osztályfői: 7. osztály Szakkör: Angol 3.A Felzárkóztatás: Angol 5. osztály Tehetséggondozás: Angol 8.A

4 12. Főiskola: földrajz-biológia szak 13. Főiskola: tanító; technika -matematikaszámítástechnika szak 14. Főiskola: tanító testnevelés műveltségi terület; testnevelés szak Egyetem: testnevelés szak 15. Főiskola: tanító; kémia-magyar nyelv és irodalom szak grafológus 16. Főiskola: tanító ének-zene, orgona szakkollégium; magyar nyelv és irodalom szak Helyettesítő Áttanító Óraadó Főiskola: tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület Főiskola: matematika-fizika szak Főiskola: tanító könyvtár szakkollégium; közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga fejlesztődifferenciáló pedagógus szakvizsga Környezetismeret: 4. osztály Természetismeret - egészségtan:5.o.; 6.A; 6.B Biológia: 7.o.; 8.A; 8.B Földrajz: 7.o.; 8.A; 8.B Technika és életvitel: 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Felzárkóztatás: Biológia 5. osztály Osztályfőnöki pályaorientáció: 8.A Szakkör: Egészséges életmód 6.o. Matematika: 5/1.cs.; 6.A; 7/2.cs.; 8.B Informatika:6.A; 6.B; 7/1-2.cs; 8.A.1-2.cs.; 8.B Matematika fejlesztés: 7/2.cs.; 8.B Osztályfői: 8.B Testnevelés: 3.B; 5.o.; 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Tömegsport: 5.o.; 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Kémia: 7.o.; 8.A; 8.B Magyar: 7/1.cs. Magyar fejlesztés: 7/1.cs. Tagintézmény-vezető Magyar: 5/2. cs.; 6.A; 6.B Informatika: 4.o.1-2.; 5.o.1-2.cs. Testnevelés: 4. osztály Felzárkóztatás: Magyar 5/2.cs.; 6/B Tehetséggondozás: Magyar 5/2.cs., 6/A Tömegsport: 4. osztály Szakkör: Ünnepsoroló Fizika: 7.o; 8.A; 8.B Magyar: 4/2. cs. Felzárkóztatás: Magyar 4/2.cs. Tehetséggondozás: Magyar 4/2.cs.

5 gyógypedagógus Óraadó Óraadó Főiskola: tanító népművelés szakkollégium; történelem szak Főiskola: gyógypedagógus Pr.é. - Óraadó Főiskola: tanító német nyelv szakkollégium; német nyelv szak 17. Főiskola: tanító pedagógia-technika szakkollégium Történelem: 5.o; 7.o; 8.A; 8.B SNI A magántanuló fejlesztése 2.A Német: 8.A; 8.B Napközi 1-4. évfolyam Munkakör Létszám Iskolai végzettség Iskolatitkár 1 Szakközépiskolai érettségi Könyvtáros 1 Főiskola: ált. isk. tanító, német idegen nyelv tanító, fejlesztő-differenciáló szakvizsgázott pedagógus Takarító 1 fő 2 fő Szakközépiskola érettségi Szakmunkás

6 Eredmény Isk. a Orsz. Isk. a Orsz. Isk. a Orsz. Isk. a Orsz. Isk. a Szövegértés Matematika évfolyam Olv Szám Gondolk Községi Orsz. Isk. a Községi Orsz. Isk. a Községi Orsz. Isk. a Községi Orsz. Osztály 1.a 1.b 2.a 2.b a 5.b 6. 7.a 7.b 8.a 8.b Tanulók száma Távozás oka Bajára költözött szülő kérésére bajai iskolába távozott 1 fő nevelőszülő kérésére bentlakásos diákotthonba 6 osztályos gimnáziumba nyert felvételt

7 távozott; 1 fő szülő kérésére bajai iskolába távozott Gimnázium Érettségit adó szakközépiskola Szakiskola Nem folytatja tanulmányait 2006/ fő (22 %) 22 fő (59 %) 7 fő (19 %) 0 fő (0 %) 2007/ fő (20 %) 18 fő (60 %) 6 fő (20 %) 0 fő (0 %) 2008/ fő (33%) 16 fő (59 %) 2 fő(7 %) 0 fő (0 %) 2009/ fő (17%) 24 fő (59%) 10 fő (24 %) 0 fő (0 %) Gimnázium Érettségit adó Szakiskola Nem folytatja szakközépiskola tanulmányait 7 fő (17%) 24 (59%) 10 (24 %) 0 (0 %)

8 Mese Alsós kézműves Angol nyelv 3. évfolyam Német nyelv 5. évfolyam Ünnepsoroló Rajz Egészséges életmód Segítő kezek Osztály Heti óraszám Testnevelésóra Tömegsport foglalkozás 1. A B A B A B , A 2, B 2, , A 2 1,5 8. B 2 1,5 Összesen Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez kapcsolódó 32/2008. OKM rendelet előírásainak megfelelően. A házi feladat szerepe elsősorban az ismeretek begyakoroltatása, megértése és rögzítése szempontjából fontos.

9 Súlyát döntően a tantárgy jellege és a szak házi feladattal kapcsolatos céljai határozzák meg, az egyes tantárgyak sajátosságaival összefüggésben. Iskoláink nevelőtestületei azt az elvet vallják, hogy tanítványaink rendszeresen kapjanak házi feladatot. A házi feladat adásának alapelvei: A feladatokat a tantervi követelményekhez, a tanulók leterheltségéhez és életkori sajátosságaihoz igazítjuk. Az órai munkára épüljenek a feladatok. Legyen gyakorló jellegű, érdekes, érdeklődést felkeltő. Adjon alkalmat a különböző jellegű tanulási technikák gyakorlására. Lehetőség szerint legyen differenciált, egyénre szabott. A pedagógus a házi feladatot mindig ellenőrizze és értékelje. A szorgalmi házi feladatot a jutalmazza (piros pont, osztályzat, egyéb). Valamennyi pedagógus várja el, hogy az otthoni vagy napközis írásbeli feladatok megoldása rendezett, esztétikus formájú legyen. A szülők a nevelőktől tanácsot kérhetnek arra vonatkozóan, hogyan nyújtsanak segítséget gyermekük otthoni tanulásában. A házi feladat, az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés célja: a tanórán elsajátított ismeretek elmélyítése a tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése a tanulók feladat-megoldási- és kommunikációs készségének fejlesztése a tanulási motiváció erősítése a tantárgyi ismeretanyag bővítése önálló ismeretszerzés útján (internet-, könyvtárhasználat, multimédiás ismerethordozók, digitális tanulószoba) az önművelés igényének kialakítása a tanulói teljesítmény növelése a lassan haladó, gyenge tanulók felzárkóztatása a tanulási technikák elsajátítása és gyakorlása a pontosság, a kötelességtudat, a rendszeres önálló munkavégzés fejlesztése az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása A házi feladat formái: projektmunka, egyéni munka csoportos munka számolás, fogalmazvány, teszt munkafüzeti gyakorlatok szótanulás, memoriter tanulói kiselőadás házi dolgozat digitális bemutató rajzok, plakátok gyűjtőmunka, versenyfeladatok, rejtvények, kísérletek

10 A házi feladat adásának korlátai, mennyiségének elvei: Rendszeresen adnak házi feladatot a pedagógusok. A szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a tanulók egyéni képességeinek. (Optimális terhelést képviseljen.) A napközi illetve tanulószobai foglalkozás időtartama alatt legalább az írásbeli feladatok elvégezhetők legyenek. Ha a választott délutáni elfoglaltságok időpontja ütközik a napközis tanóra idejével, akkor a tanuló (a szülő írásos hozzájárulásával) nem a napköziben, hanem otthon készül fel a következő napra. A fogalmazások maximális hosszát az életkori sajátosságok figyelembevételével határozza meg a pedagógus. A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részenként is számon kérheti a nevelő. A kötelező olvasmányok ismertetésére és elolvasására az előző tanév végén, illetve a tanév elején is fel kell hívni a tanulók figyelmét. Csak olyan házi feladatot kapjanak a tanulók, amelynek elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök rendelkezésére állhatnak. A kutatómunkákra, a kiselőadásokra, memoriterekre való felkészülésre ezek jellegének megfelelő időtartamot kell biztosítani. A pénteken adott házi feladat nem minősül hétvégi feladatnak, ugyanis azt a gyermek a pénteki napon, illetve a napköziben megoldhatja. Ezen kívül hétvégére a többi napon szokásostól eltérő, más és több feladat nem adható. Az őszi -, téli -, tavaszi és nyári szünet idejére házi feladat nem adható. Az írásbeli beszámoltatás rendje, korlátai Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró íratható. Az alacsony óraszámú tantárgy elsőbbséget élvez. A témazáró dolgozat írásának idejéről a tanulókat legalább egy héttel előbb tájékoztatni kell. A dolgozati időpontok ütközése esetén az érintett szakok jussanak megegyezésre. A tanórai írásbeli beszámoltatás alól mentesül az a tanuló, aki az előző (új anyagot feldolgozó) órán hiányzott. Két tanórát meghaladó hiányzás esetén a tanuló írásbeli beszámoltatására akkor kerülhet sor, ha előtte a felzárkóztatásra, pótlásra kellő időt vagy megfelelő segítséget kapott. Az írásbeli dolgozatokat a szak legkésőbb tizenöt munkanappal a megírás után kijavítva kiosztja a tanulóknak és értékeli. A témazáró dolgozat osztályzata értékeléskor súlyozottan számít.

11 A 2010/2011-es tanév, szorgalmi idő (tanítási év) A 2010/2011. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (szerda), utolsó napja június 15. (szerda). A tényleges tanítási napok száma: 183 nap A szorgalmi idő első féléve január 14-ig tart. Tanítási szünetek a szorgalmi időben Az őszi szünet: november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő). A téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő). A tavaszi szünet: április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. -ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. Az öt tanítás nélküli munkanap december 20. (hétfő) Karácsonyi játszóház; projektzárás december 21. (kedd) Nevelési értekezlet április 20. (szerda) Nevelési értekezlet június 9. (csütörtök) Madarak és fák napja Gyermeknap - DÖK nap június 10. (péntek) Osztálykirándulások 2010/2011. A tanév programja

12 Augusztus augusztus 26. augusztus 30. augusztus 31. Alakuló értekezlet A munkaközösségek újraalakulása, Az aktuális feladatok meghatározása Tanévnyitó értekezlet, tanévnyitó ünnepség Tanévnyitó ünnepség Szeptember szeptember 1-3. szeptember 6. Szülői értekezletek Év eleji felmérések Alsó tagozatos mesemondó háziverseny osztálykeretben Témahét megvalósítása: A tanulás tanulása A szakköri és a tömegsport foglalkozások beindítása A tanulmányi versenyfelhívások ismertetése szeptember Őszi papírgyűjtés Október A 6. és a 8. osztályos tanulók tájékoztatása a továbbtanulási lehetőségekről, körülményekről Difer-mérések megkezdése az első osztályokban Iskolai mesemondó versenyek október 6. október 22. október 25. október 29.(péntek) Az aradi vértanúk napjáról megemlékezés osztálykeretben, gyűjtőmunka a faliújságra Az 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltásának évfordulójára ünnepség a Művelődési Házban Fogadóóra Az őszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap November Részvétel a körzeti mesemondó versenyen a bajai Gyermekkönyvtárban

13 Részvétel Kalocsán a Bács-Kiskun megyei zongoristák VIII. találkozóján november 2-5. november 8.(hétfő) november 8. november 22. november 29. Őszi szünet Az őszi szünetet követő első tanítási nap Az osztályfőnökök tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről Pályaválasztási szülői értekezlet a 6. és 8. osztályos tanulók szülői számára A negyedévi tanulmányi munka értékelése A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése Az Irodalom Birodalom projekt nyitónapja December Három hetet meghaladó projekt lebonyolítása: november 30- december 21-ig: Irodalom Birodalom Adventi készülődés Felső tagozatos szülői értekezletek december 6.(hétfő) december 10. december 15. december Mikulás ünnepség osztályonként, Mikulás-jelenet a Művelődési Házban A 6. és 8. osztályosok jelentkezése a központi írásbeli vizsgákra Iskolai népdaléneklési verseny Adventi vásár a tanulók munkáiból december 17. Iskolai karácsonyi ünnepség a Művelődési Házban az 1. évfolyam, a kórus és a zeneiskolások közreműködésével december 20. december 21. december 22-től Karácsonyi játékdélelőtt; az Irodalom Birodalom projekt zárása, értékelése Nevelési értekezlet Téli szünet

14 Január január 3.(hétfő) január 10. január 14. január 15-ig január 15. január 21. Félévi zeneiskolai vizsgák A zeneiskolások félévi hangversenye A tankönyvrendelés előkészítése Alsó tagozatos szülői értekezletek A téli szünetet követő első tanítási nap A Magyar Kultúra Napjával kapcsolatos gyűjtőmunkából kiállítás Az első félév lezárása, értékelése; félévi felmérések A zeneiskolások félévi vizsgái Az iskolai tanulmányi versenyek meghirdetése Iskolai Kazinczy-verseny A félévi bizonyítványok kiosztása Központi írásbeli a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek január 22. január 24. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak A magyar kultúra napjáról megemlékezés osztályonként Félévi értekezlet A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése január 27. Pótló írásbeli felvételi vizsga Február február 18. február 28. Farsangi bál és farsangi játékok a Művelődési Házban az SZMK és a DÖK rendezésében Iskolai tantárgyi tanulmányi versenyek Alsó tagozatos szavalóverseny osztályonként Óvodai szülői értekezlet A nyolcadikosok hatodikosok - jelentkezése a középiskolákba Az iskolai szaktárgyi versenyek értékelése, eredményének közzététele a helyi médiában

15 Március március 7. Petőfi napok Jelentkezés a bajai Szeghő Lászlóné Iskolahét versenyeire, programjaira Iskolai tanulmányi versenyek Részvétel a körzeti sportversenyeken A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése Fogadóóra Petőfi irodalmi vetélkedő 5-6. és 7-8.osztályosoknak március 8. március 10. március 11. Iskolai szavalóverseny Petőfi irodalmi vetélkedő 5-6. és 7-8.osztályosoknak Iskolai ünnepség a Művelődési Házban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Április április 8. április április 2-6-ig április 11. április 20. április április 27. Részvétel az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozón Részvétel az Iskolahét programjain Részvétel a körzeti sportversenyeken A Család projekt kezdete 1-4. évfolyam Témahét: A húsvéti ünnepkör 5-8. évfolyam Tavaszi szünet A háromnegyedévi tanulmányi munka értékelése A kompetenciaalapú oktatás és az IPR értékelése Nevelési értekezlet Tavaszi szünet Utolsó tanítási nap: április 20. (szerda) Első tanítási nap: április 27.(szerda) Értesítés a nyolcadikos hatodikos - tanulók középiskolai felvételéről

16 április 28. Az iskolai tanulmányi versenyek második szakaszának értékelése, eredmények publikálása a helyi médiában Május május 25. Szülői értekezletek A zeneiskolások év végi vizsgái Tavaszi papírgyűjtés Év végi felmérések Nagycsoportos óvodások fogadása az első osztályokban Országos kompetenciamérés magyarból és matematikából 4., 6. és 8. évfolyamon Június június 6. június 9. Kiállítás a szakköri munkákból Bíber - hét Pedagógus napi műsor - 2. évfolyam Gyermeknap: Madarak és fák napja DÖK nap A dekorációs verseny értékelése június 10. június június 14. június 15. június 17. június óra június 20. Osztálykirándulások Bíber-hét A zeneiskolások év végi hangversenye Kulturális bemutató Bolhapiac DÖK-bazár Búcsúzó: A 8. osztályosok búcsúzása az iskolától, nevelőiktől Ballagás Tanévzáró értekezlet A kompetencialapú oktatás és az IPR értékelése június 21. Tanévzáró ünnepség

17 Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám Összesen: Összesen: Mindösszesen: A művészeti csoportok száma a 2010/2011. tanévben Művészeti Előképző Alapképző csoport Előképző/1 Előképző/ Összesen Szolfézs Összesen: A művészeti csoportban ellátott tanórák száma a 2010/2011. tanévben Művészeti Előképző Alapképző csoport Előképző/1 Előképző/ Összesen Szolfézs Összesen: A tanulók száma tanszakonként a 2010/2011. tanévben Tanszakok Előképző Alapképző Előképző/1 Előképző/ Összesen Zongora Hegedű Furulya Összes hangszeres Szolfézs 1 1 Összesen:

18 Tanárok Végzettség Tanszak Elők. / főiskola: zongora főiskola: zongora főiskola: zongora, közoktatási vezető főiskola: hegedű, zenekari hangszerszólista főiskola: harsona, fúvószenekari karnagy főiskola:ének-zene, közoktatási vezető, zeneterapeuta zongora zongora hegedű furulya szolfézs Előképző Alapfokú Összes 2x45 2x30 30 Szolfézs Összes Elők növendék növendékek száma perces óra csoport /2 növendékek száma 14 zongora növendék Összes szolfézs -óra

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító angol nyelv műveltségi terület 2. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2011/2012. 1. osztály osztályfőnöke

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK SÜKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 6346 Sükösd, Deák F. u. 123. E-mail: stv@vipmail.hu Tel:79/563-011 fax: 79/563-010

SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK SÜKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 6346 Sükösd, Deák F. u. 123. E-mail: stv@vipmail.hu Tel:79/563-011 fax: 79/563-010 Ikt. sz.: /2012. SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK SÜKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Évfolyam Osztályok száma VÁRHATÓ TANULÓLÉTSZÁMOK ÉS OSZTÁLYOK A 2012/2013-AS TANÉVBEN Létszám Magántanuló Kisebbség SNI A SNI B BTM 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Püspökhatvani Bene József Általános Iskola 2682 Püspökhatvan Iskola u. 6. OM: 032427 Tel/fax: (27) 563-620 Tel: (27) 563-621 E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 1.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 10 iskolaotthonos osztály (20 fő osztálytanító) Magyar

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tartalomjegyzék

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Készült a: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján Tartalomjegyzék 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2011/2012. tanév Ssz. Végzettség 1. 2. szakvizsgázott oligofrénpedagógia,

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA készült a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete és a /2008. (XI.24.) OKM rendelet alapján 2010 1 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 6323 Dunaegyháza Iskola u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján 1. Felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015. tanév 1. 2. 3. 4. 5. 6. szakvizsgázott szakos, általános

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2015. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár. magyar nyelv és irodalom, informatika KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév Az iskola neve: Terézvárosi Magyar Angol, Magyar Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 035264 Tanév megnevezése: 2016/2017.tanév

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben