Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2 Pedagógusok Végzettség, szakképzettség 1. Főiskola: tanító népművelés-technika szakkollégium Szakvizsga Tantárgyfelosztás: 2010/2011. I. félév 1.A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Magyar, Matematika Tehetséggondozás: Magyar Tömegsport Munkaközösség-vezető 2. Főiskola: tanító 1/B osztály osztályfőnöke Felzárkóztatás: Magyar, Matematika Tehetséggondozás: Magyar Szakkör: Kézműves Tömegsport 3. Főiskola: tanító népműveléstestnevelés szakkollégium 4. Főiskola: tanító német nyelv szakkollégium 5. Főiskola: tanító fejlesztődifferenciáló pedagógus szakvizsga 2/A osztály osztályfőnöke Felzárkóztatás: Magyar, Matematika Tehetséggondozás: Magyar, Matematika Szakkör: Mese Tömegsport 2/B osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Magyar Tehetséggondozás: Matematika Szakkör: Segítő kezek Tömegsport 3/A osztály osztályfőnöke Magyar HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Matematika Tehetséggondozás: Magyar, Matematika SNI B és BTMN tanulók fejlesztése Tömegsport

3 6. Főiskola: tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 7. Főiskola: tanító angol nyelv műveltségi terület 8. Főiskola: tanító matematika szakkollégium; magyar nyelv és irodalom szak 9. Főiskola: tanító ének-zene szakkollégium; ének-zene szak, mentálhigiéne szak; zeneterapeuta 10. Főiskola: matematika-rajz szak 11. Főiskola: tanító angol nyelv műveltségi terület; angol nyelv és irodalom szak közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 3/B osztály osztályfőnöke Matematika HHH fejlesztés Felzárkóztatás: Magyar 3.B Felzárkóztatás: Matematika 3.B Felzárkóztatás: Matematika 4/2. cs. Tömegsport 4. osztály osztályfőnöke Angol: 4/1cs; 6.B; 7/2. cs.; 8.B Szakkör: Angol 3. B Magyar HHH fejlesztés 4/1. cs. Felzárkóztatás: Magyar 4/1. cs., Angol 6.B Tehetséggondozás: Magyar 4/1. cs., Angol 7/2. cs. Magyar: 5/1. cs.; 7/2. cs.; 8.A; 8.B Matematika: 4/1. cs. Magyar fejlesztés: 7/2. cs.; 8.A; 8.B Felzárkóztatás: Magyar 5/1. cs. Osztályfői: 5. osztály Ének-zene: 3.A; 3.B; 4.oszt. 5.oszt, 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Rajz: 6.A Etika: 7. osztály Osztályfői: 6.A Tehetséggondozás: Ének-zene 7.o. Matematika:5/2. cs.; 6.b; 7/1.cs; 8.A Rajz: 6.B; 7.o; 8.A; 8.B Mozgókép és médiaismeret: 8.A Osztályfői: 6.B Felzárkóztatás: Matematika 5/2.cs. Matematika fejlesztés: 7/1.cs; 8.A Szakkör: Rajz Munkaközösség-vezető Angol: 4/2.cs; 5/1-2.cs.; 6.A; 7/1.cs.; 8.A Történelem: 6.A; 6.B Technika és életvitel: 5. osztály Rajz: 5. osztály Osztályfői: 7. osztály Szakkör: Angol 3.A Felzárkóztatás: Angol 5. osztály Tehetséggondozás: Angol 8.A

4 12. Főiskola: földrajz-biológia szak 13. Főiskola: tanító; technika -matematikaszámítástechnika szak 14. Főiskola: tanító testnevelés műveltségi terület; testnevelés szak Egyetem: testnevelés szak 15. Főiskola: tanító; kémia-magyar nyelv és irodalom szak grafológus 16. Főiskola: tanító ének-zene, orgona szakkollégium; magyar nyelv és irodalom szak Helyettesítő Áttanító Óraadó Főiskola: tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi terület Főiskola: matematika-fizika szak Főiskola: tanító könyvtár szakkollégium; közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga fejlesztődifferenciáló pedagógus szakvizsga Környezetismeret: 4. osztály Természetismeret - egészségtan:5.o.; 6.A; 6.B Biológia: 7.o.; 8.A; 8.B Földrajz: 7.o.; 8.A; 8.B Technika és életvitel: 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Felzárkóztatás: Biológia 5. osztály Osztályfőnöki pályaorientáció: 8.A Szakkör: Egészséges életmód 6.o. Matematika: 5/1.cs.; 6.A; 7/2.cs.; 8.B Informatika:6.A; 6.B; 7/1-2.cs; 8.A.1-2.cs.; 8.B Matematika fejlesztés: 7/2.cs.; 8.B Osztályfői: 8.B Testnevelés: 3.B; 5.o.; 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Tömegsport: 5.o.; 6.A; 6.B; 7.o.; 8.A; 8.B Kémia: 7.o.; 8.A; 8.B Magyar: 7/1.cs. Magyar fejlesztés: 7/1.cs. Tagintézmény-vezető Magyar: 5/2. cs.; 6.A; 6.B Informatika: 4.o.1-2.; 5.o.1-2.cs. Testnevelés: 4. osztály Felzárkóztatás: Magyar 5/2.cs.; 6/B Tehetséggondozás: Magyar 5/2.cs., 6/A Tömegsport: 4. osztály Szakkör: Ünnepsoroló Fizika: 7.o; 8.A; 8.B Magyar: 4/2. cs. Felzárkóztatás: Magyar 4/2.cs. Tehetséggondozás: Magyar 4/2.cs.

5 gyógypedagógus Óraadó Óraadó Főiskola: tanító népművelés szakkollégium; történelem szak Főiskola: gyógypedagógus Pr.é. - Óraadó Főiskola: tanító német nyelv szakkollégium; német nyelv szak 17. Főiskola: tanító pedagógia-technika szakkollégium Történelem: 5.o; 7.o; 8.A; 8.B SNI A magántanuló fejlesztése 2.A Német: 8.A; 8.B Napközi 1-4. évfolyam Munkakör Létszám Iskolai végzettség Iskolatitkár 1 Szakközépiskolai érettségi Könyvtáros 1 Főiskola: ált. isk. tanító, német idegen nyelv tanító, fejlesztő-differenciáló szakvizsgázott pedagógus Takarító 1 fő 2 fő Szakközépiskola érettségi Szakmunkás

6 Eredmény Isk. a Orsz. Isk. a Orsz. Isk. a Orsz. Isk. a Orsz. Isk. a Szövegértés Matematika évfolyam Olv Szám Gondolk Községi Orsz. Isk. a Községi Orsz. Isk. a Községi Orsz. Isk. a Községi Orsz. Osztály 1.a 1.b 2.a 2.b a 5.b 6. 7.a 7.b 8.a 8.b Tanulók száma Távozás oka Bajára költözött szülő kérésére bajai iskolába távozott 1 fő nevelőszülő kérésére bentlakásos diákotthonba 6 osztályos gimnáziumba nyert felvételt

7 távozott; 1 fő szülő kérésére bajai iskolába távozott Gimnázium Érettségit adó szakközépiskola Szakiskola Nem folytatja tanulmányait 2006/ fő (22 %) 22 fő (59 %) 7 fő (19 %) 0 fő (0 %) 2007/ fő (20 %) 18 fő (60 %) 6 fő (20 %) 0 fő (0 %) 2008/ fő (33%) 16 fő (59 %) 2 fő(7 %) 0 fő (0 %) 2009/ fő (17%) 24 fő (59%) 10 fő (24 %) 0 fő (0 %) Gimnázium Érettségit adó Szakiskola Nem folytatja szakközépiskola tanulmányait 7 fő (17%) 24 (59%) 10 (24 %) 0 (0 %)

8 Mese Alsós kézműves Angol nyelv 3. évfolyam Német nyelv 5. évfolyam Ünnepsoroló Rajz Egészséges életmód Segítő kezek Osztály Heti óraszám Testnevelésóra Tömegsport foglalkozás 1. A B A B A B , A 2, B 2, , A 2 1,5 8. B 2 1,5 Összesen Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez kapcsolódó 32/2008. OKM rendelet előírásainak megfelelően. A házi feladat szerepe elsősorban az ismeretek begyakoroltatása, megértése és rögzítése szempontjából fontos.

9 Súlyát döntően a tantárgy jellege és a szak házi feladattal kapcsolatos céljai határozzák meg, az egyes tantárgyak sajátosságaival összefüggésben. Iskoláink nevelőtestületei azt az elvet vallják, hogy tanítványaink rendszeresen kapjanak házi feladatot. A házi feladat adásának alapelvei: A feladatokat a tantervi követelményekhez, a tanulók leterheltségéhez és életkori sajátosságaihoz igazítjuk. Az órai munkára épüljenek a feladatok. Legyen gyakorló jellegű, érdekes, érdeklődést felkeltő. Adjon alkalmat a különböző jellegű tanulási technikák gyakorlására. Lehetőség szerint legyen differenciált, egyénre szabott. A pedagógus a házi feladatot mindig ellenőrizze és értékelje. A szorgalmi házi feladatot a jutalmazza (piros pont, osztályzat, egyéb). Valamennyi pedagógus várja el, hogy az otthoni vagy napközis írásbeli feladatok megoldása rendezett, esztétikus formájú legyen. A szülők a nevelőktől tanácsot kérhetnek arra vonatkozóan, hogyan nyújtsanak segítséget gyermekük otthoni tanulásában. A házi feladat, az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés célja: a tanórán elsajátított ismeretek elmélyítése a tantárgyakhoz kapcsolódó képességek fejlesztése a tanulók feladat-megoldási- és kommunikációs készségének fejlesztése a tanulási motiváció erősítése a tantárgyi ismeretanyag bővítése önálló ismeretszerzés útján (internet-, könyvtárhasználat, multimédiás ismerethordozók, digitális tanulószoba) az önművelés igényének kialakítása a tanulói teljesítmény növelése a lassan haladó, gyenge tanulók felzárkóztatása a tanulási technikák elsajátítása és gyakorlása a pontosság, a kötelességtudat, a rendszeres önálló munkavégzés fejlesztése az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása A házi feladat formái: projektmunka, egyéni munka csoportos munka számolás, fogalmazvány, teszt munkafüzeti gyakorlatok szótanulás, memoriter tanulói kiselőadás házi dolgozat digitális bemutató rajzok, plakátok gyűjtőmunka, versenyfeladatok, rejtvények, kísérletek

10 A házi feladat adásának korlátai, mennyiségének elvei: Rendszeresen adnak házi feladatot a pedagógusok. A szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a tanulók egyéni képességeinek. (Optimális terhelést képviseljen.) A napközi illetve tanulószobai foglalkozás időtartama alatt legalább az írásbeli feladatok elvégezhetők legyenek. Ha a választott délutáni elfoglaltságok időpontja ütközik a napközis tanóra idejével, akkor a tanuló (a szülő írásos hozzájárulásával) nem a napköziben, hanem otthon készül fel a következő napra. A fogalmazások maximális hosszát az életkori sajátosságok figyelembevételével határozza meg a pedagógus. A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részenként is számon kérheti a nevelő. A kötelező olvasmányok ismertetésére és elolvasására az előző tanév végén, illetve a tanév elején is fel kell hívni a tanulók figyelmét. Csak olyan házi feladatot kapjanak a tanulók, amelynek elvégzéséhez szükséges anyagok és eszközök rendelkezésére állhatnak. A kutatómunkákra, a kiselőadásokra, memoriterekre való felkészülésre ezek jellegének megfelelő időtartamot kell biztosítani. A pénteken adott házi feladat nem minősül hétvégi feladatnak, ugyanis azt a gyermek a pénteki napon, illetve a napköziben megoldhatja. Ezen kívül hétvégére a többi napon szokásostól eltérő, más és több feladat nem adható. Az őszi -, téli -, tavaszi és nyári szünet idejére házi feladat nem adható. Az írásbeli beszámoltatás rendje, korlátai Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró íratható. Az alacsony óraszámú tantárgy elsőbbséget élvez. A témazáró dolgozat írásának idejéről a tanulókat legalább egy héttel előbb tájékoztatni kell. A dolgozati időpontok ütközése esetén az érintett szakok jussanak megegyezésre. A tanórai írásbeli beszámoltatás alól mentesül az a tanuló, aki az előző (új anyagot feldolgozó) órán hiányzott. Két tanórát meghaladó hiányzás esetén a tanuló írásbeli beszámoltatására akkor kerülhet sor, ha előtte a felzárkóztatásra, pótlásra kellő időt vagy megfelelő segítséget kapott. Az írásbeli dolgozatokat a szak legkésőbb tizenöt munkanappal a megírás után kijavítva kiosztja a tanulóknak és értékeli. A témazáró dolgozat osztályzata értékeléskor súlyozottan számít.

11 A 2010/2011-es tanév, szorgalmi idő (tanítási év) A 2010/2011. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (szerda), utolsó napja június 15. (szerda). A tényleges tanítási napok száma: 183 nap A szorgalmi idő első féléve január 14-ig tart. Tanítási szünetek a szorgalmi időben Az őszi szünet: november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő). A téli szünet: december 22-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő). A tavaszi szünet: április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda). Az iskola a fent meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 52. -ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. Az öt tanítás nélküli munkanap december 20. (hétfő) Karácsonyi játszóház; projektzárás december 21. (kedd) Nevelési értekezlet április 20. (szerda) Nevelési értekezlet június 9. (csütörtök) Madarak és fák napja Gyermeknap - DÖK nap június 10. (péntek) Osztálykirándulások 2010/2011. A tanév programja

12 Augusztus augusztus 26. augusztus 30. augusztus 31. Alakuló értekezlet A munkaközösségek újraalakulása, Az aktuális feladatok meghatározása Tanévnyitó értekezlet, tanévnyitó ünnepség Tanévnyitó ünnepség Szeptember szeptember 1-3. szeptember 6. Szülői értekezletek Év eleji felmérések Alsó tagozatos mesemondó háziverseny osztálykeretben Témahét megvalósítása: A tanulás tanulása A szakköri és a tömegsport foglalkozások beindítása A tanulmányi versenyfelhívások ismertetése szeptember Őszi papírgyűjtés Október A 6. és a 8. osztályos tanulók tájékoztatása a továbbtanulási lehetőségekről, körülményekről Difer-mérések megkezdése az első osztályokban Iskolai mesemondó versenyek október 6. október 22. október 25. október 29.(péntek) Az aradi vértanúk napjáról megemlékezés osztálykeretben, gyűjtőmunka a faliújságra Az 1956-os forradalom és a köztársaság kikiáltásának évfordulójára ünnepség a Művelődési Házban Fogadóóra Az őszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap November Részvétel a körzeti mesemondó versenyen a bajai Gyermekkönyvtárban

13 Részvétel Kalocsán a Bács-Kiskun megyei zongoristák VIII. találkozóján november 2-5. november 8.(hétfő) november 8. november 22. november 29. Őszi szünet Az őszi szünetet követő első tanítási nap Az osztályfőnökök tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről Pályaválasztási szülői értekezlet a 6. és 8. osztályos tanulók szülői számára A negyedévi tanulmányi munka értékelése A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése Az Irodalom Birodalom projekt nyitónapja December Három hetet meghaladó projekt lebonyolítása: november 30- december 21-ig: Irodalom Birodalom Adventi készülődés Felső tagozatos szülői értekezletek december 6.(hétfő) december 10. december 15. december Mikulás ünnepség osztályonként, Mikulás-jelenet a Művelődési Házban A 6. és 8. osztályosok jelentkezése a központi írásbeli vizsgákra Iskolai népdaléneklési verseny Adventi vásár a tanulók munkáiból december 17. Iskolai karácsonyi ünnepség a Művelődési Házban az 1. évfolyam, a kórus és a zeneiskolások közreműködésével december 20. december 21. december 22-től Karácsonyi játékdélelőtt; az Irodalom Birodalom projekt zárása, értékelése Nevelési értekezlet Téli szünet

14 Január január 3.(hétfő) január 10. január 14. január 15-ig január 15. január 21. Félévi zeneiskolai vizsgák A zeneiskolások félévi hangversenye A tankönyvrendelés előkészítése Alsó tagozatos szülői értekezletek A téli szünetet követő első tanítási nap A Magyar Kultúra Napjával kapcsolatos gyűjtőmunkából kiállítás Az első félév lezárása, értékelése; félévi felmérések A zeneiskolások félévi vizsgái Az iskolai tanulmányi versenyek meghirdetése Iskolai Kazinczy-verseny A félévi bizonyítványok kiosztása Központi írásbeli a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek január 22. január 24. Központi írásbeli felvételi vizsga a 8. osztályosoknak A magyar kultúra napjáról megemlékezés osztályonként Félévi értekezlet A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése január 27. Pótló írásbeli felvételi vizsga Február február 18. február 28. Farsangi bál és farsangi játékok a Művelődési Házban az SZMK és a DÖK rendezésében Iskolai tantárgyi tanulmányi versenyek Alsó tagozatos szavalóverseny osztályonként Óvodai szülői értekezlet A nyolcadikosok hatodikosok - jelentkezése a középiskolákba Az iskolai szaktárgyi versenyek értékelése, eredményének közzététele a helyi médiában

15 Március március 7. Petőfi napok Jelentkezés a bajai Szeghő Lászlóné Iskolahét versenyeire, programjaira Iskolai tanulmányi versenyek Részvétel a körzeti sportversenyeken A kompetencialapú oktatás és az IPR időarányos szakaszának értékelése Fogadóóra Petőfi irodalmi vetélkedő 5-6. és 7-8.osztályosoknak március 8. március 10. március 11. Iskolai szavalóverseny Petőfi irodalmi vetélkedő 5-6. és 7-8.osztályosoknak Iskolai ünnepség a Művelődési Házban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére Április április 8. április április 2-6-ig április 11. április 20. április április 27. Részvétel az Éneklő Ifjúság Kórustalálkozón Részvétel az Iskolahét programjain Részvétel a körzeti sportversenyeken A Család projekt kezdete 1-4. évfolyam Témahét: A húsvéti ünnepkör 5-8. évfolyam Tavaszi szünet A háromnegyedévi tanulmányi munka értékelése A kompetenciaalapú oktatás és az IPR értékelése Nevelési értekezlet Tavaszi szünet Utolsó tanítási nap: április 20. (szerda) Első tanítási nap: április 27.(szerda) Értesítés a nyolcadikos hatodikos - tanulók középiskolai felvételéről

16 április 28. Az iskolai tanulmányi versenyek második szakaszának értékelése, eredmények publikálása a helyi médiában Május május 25. Szülői értekezletek A zeneiskolások év végi vizsgái Tavaszi papírgyűjtés Év végi felmérések Nagycsoportos óvodások fogadása az első osztályokban Országos kompetenciamérés magyarból és matematikából 4., 6. és 8. évfolyamon Június június 6. június 9. Kiállítás a szakköri munkákból Bíber - hét Pedagógus napi műsor - 2. évfolyam Gyermeknap: Madarak és fák napja DÖK nap A dekorációs verseny értékelése június 10. június június 14. június 15. június 17. június óra június 20. Osztálykirándulások Bíber-hét A zeneiskolások év végi hangversenye Kulturális bemutató Bolhapiac DÖK-bazár Búcsúzó: A 8. osztályosok búcsúzása az iskolától, nevelőiktől Ballagás Tanévzáró értekezlet A kompetencialapú oktatás és az IPR értékelése június 21. Tanévzáró ünnepség

17 Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám Összesen: Összesen: Mindösszesen: A művészeti csoportok száma a 2010/2011. tanévben Művészeti Előképző Alapképző csoport Előképző/1 Előképző/ Összesen Szolfézs Összesen: A művészeti csoportban ellátott tanórák száma a 2010/2011. tanévben Művészeti Előképző Alapképző csoport Előképző/1 Előképző/ Összesen Szolfézs Összesen: A tanulók száma tanszakonként a 2010/2011. tanévben Tanszakok Előképző Alapképző Előképző/1 Előképző/ Összesen Zongora Hegedű Furulya Összes hangszeres Szolfézs 1 1 Összesen:

18 Tanárok Végzettség Tanszak Elők. / főiskola: zongora főiskola: zongora főiskola: zongora, közoktatási vezető főiskola: hegedű, zenekari hangszerszólista főiskola: harsona, fúvószenekari karnagy főiskola:ének-zene, közoktatási vezető, zeneterapeuta zongora zongora hegedű furulya szolfézs Előképző Alapfokú Összes 2x45 2x30 30 Szolfézs Összes Elők növendék növendékek száma perces óra csoport /2 növendékek száma 14 zongora növendék Összes szolfézs -óra

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA I. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA a. Az iskolába jelentkező gyermekek, tanulók felvételének elvei Katolikus keresztény értékeket közvetítő iskolánk nyitva áll minden tanköteles korú gyermek

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015 BUDAPEST XVIII. KERÜLETI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÉNEK-ZENEI NYELVI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. 06-1-291-5312 www.vmzene.hu OM: 035322

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/588-054

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6.

Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6. Móra Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 8978 Rédics, Pozsonyi út 6. Különös Közzétételi Lista Tartalomjegyzék 1. A tanév időbeosztása... 2 1.1 A tanév rendje... 2 1.2 Szervezési feladatok...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben